KATALÓG PRODUKTOV 2014
Firma KOSBUD je viacnásobne odmeňovaná v
spotrebiteľských súťažiach za kvalitu, rozoznateľnosť, inováciu
a rozvoj.
V roku 2010 výrobky značky KOSBUD získali prestížnu cenu
„Vavrín spotrebiteľa“ v kategórii „OBJAV roka 2010“
v najväčšom spotrebiteľskom programe v Poľsku, ktorý
organizovala skupina Media Partner, vydavateľ príloh o biznise
v novinách Gazeta Prawna i Rzeczpospolita.
V roku 2011 firma KOSBUD získala cenu a titul Poľská kvalita
2011 v celopoľskom programe venovanom kvalite, cieľom
ktorého je podpora odlišujúcich sa subjektov na našom trhu
vlastniacich poľský kapitál, ktorých hlavnou myšlienkou
je starostlivosť o kvalitu vlastných produktov, služieb,
zavedených štandardov riadenia a obsluhy klienta.
V XII. vydaní Rankingu najdynamickejších firiem Gazela
obchodu 2011 sa spoločnosť kvalifikovala do skupiny Gaziel
obchodu – najdynamickejších poľských podnikov.
V roku 2012 firma zaviedla na trh dva inovačné produkty, t. j.
dekoračnú omietku STONEHENGE a dekoračnú omietku
KLINKIERIT, za ktoré dostala prestížnu cenu LÍDER NOVÝCH
TECHNOLÓGIÍ 2012.
I. vydanie, marec 2014, Mińsk Mazowiecki
obsah
označenie tovarov
Fasádne omietky
Cementové malty a samonivelačné hmoty
Akrylátová omietka ACRYLIT „baranek“ („škrabanā“)
S. 05
Malta murárska S. 12
Akrylátová omietka ACRYLIT „kornik“ („ryhovanā“)
S. 05
Malta tenkovrstvová pre pórobetón S. 12
Silikónová omietka ACRYLIT-SL „baranek“ („škrabanā“)
S. 05
Malta pre kameninovú tehlu S.12
Silikónová omietka ACRYLIT-SL „kornik“ („ryhovanā“)
S. 05
Samonivelačná hmota TERMOSAM-10 S. 12
Silikátová omietka ACRYLIT-ST „baranek“ („škrabanā“)
S. 05
Samonivelačná hmota TERMOSAM-20 S. 12
Mozaiková omietka MOZALIT „jemnozrnná“
S. 05
Podkladová malta na omietky SZPRYC S. 12
Mozaiková omietka MOZALIT „hrubozrnná“ S. 06
Vápenno-cementová omietka TYNK-CW sivá S. 13
Zmes pre mozaikovú omietku s vedrom
S. 06
Biela vápenno-cementová omietka TYNK-CW biela S. 13
Farbené technické kamenivo
S. 06
Minerálna omietka MINERALIT „baranek“ („škrabanā“) S. 06
Dekoračná omietka KLINKIERIT
S. 06
Renovačná jadrová vrstva RENOLIT-S zrno 4,0 mm S. 13
Dekoračná omietka STONEHENGE
S. 06
Vyrovnávacia renovačná omietka RENOLIT-W zrno 2,0 mm S. 13
Dekoračná omietka VTG S. 07
Hydrofóbna renovačná omietka RENOLIT-HTR zrno 1,0 mm S. 13
Šablóna typu tehla S. 07
Šablóna typu kameň S. 07
Základné nátery (penetračnē)
Sanačné omietky
Sadrovē omietky a stierky
Ručná omietková sadra GTR S. 14
Strojová omietková sadra – ľahká GTM S. 14
Akrylátový základný náter GRUNLIT S. 07
Univerzálna stierková sadra GS 100 S. 14
Základný silikónový náter GRUNLIT-SL S. 07
Biela stierka GS 200 S. 14
Základný silikátový náter GRUNLIT-ST S. 08
Luxusná stierka GS 300 S. 14
Základný kremenný náter GRUNLIT-K S. 08
Dolomitová stierková hmota GS 400 S. 14
Základný univerzálny náter GRUNLIT-U S. 08
Stierka vystužená vláknom GS 500 S. 15
Základný náter penetrujúci do hĺbky GRUNLIT-G S. 08
Sadrové univerzálne lepidlo KGU S. 15
Základný podkladový náter GRUNLIT-ML S. 08
Základný oddeľovací náter GRUNLIT-O S. 08
Fasádne farby
Hydroizolácie
Vonkajšia hydroizolačná fólia FOLIT-Z S. 15
Elastická tesniaca dvojzložková malta HYDROLIT S. 15
Akrylátová farba CHMURKA S. 09
Asfalto-kaučuková živicou modifikovaná hmota IZOLIT-G S. 15
Silikónová farba CHMURKA-SL S. 09
Asfalto-kaučuková živicou modifikovaná hmota IZOLIT-P S. 15
Silikátová farba CHMURKA-ST S. 09
Disperzná asfalto-kaučuková hmota DYSPERLIT S.16
Disperzná asfalto-kaučuková hmota STYRLIT S. 16
Asfalto-kaučuková vláknami vystužená hmota OLKOLIT S. 16
Interiérové farby
Latexová interiérová farba LATEX PAINT – FINISH S. 09
Asfalto-kaučuková vláknami vystužená hmota OLKOLIT-PLUS S. 16
Latexová investičná farba LATEX PAINT – SPRINT S. 09
TMEL ZA STUDENA Latexová luxusná farba ROYAL – WHITE S. 10
Latexová luxusná farba ROYAL – COLOR
S. 10
Lepidlá pre systémy zateplenia
Lepidlo na polystyrén TERMOLEP-S S. 10
Univerzálne lepidlo pre systémy zateplenia na polystyréne TERMOLEP-U S. 10
S. 16
Peny, čistiace prostriedky
Polyuretánová pena pištoľová S. 17
Montážna polyuretánová pena S. 17
Prostriedok na odstraňovanie húb a lišajníkov BIOLIT S. 17
Paleta farieb
S.18
Biele univerzálne lepidlo pre systémy zateplenia na polystyréne TERMOLEP-U S. 10
Univerzálne lepidlo pre systémy zateplenia na minerálnej vlne TERMOLEP-WU S.10
Lepidlá na keramiku a kameň
Lepidlo na keramiku TERMOLEP-G S. 11
Flexibilné lepidlo TERMOLEP-GL S. 11
Lepidlo na kameninu TERMOLEP-GR S. 11
Flexibilné lepidlo TERMOLEP-EL S. 11
Flexibilné biele lepidlo na kameň TERMOLEP-K S. 11
Odporúča Mariusz Pudzianowski
päťnásobný majster sveta STRONGMAN
VȲROBCA STAVEBNEJ CHĒMIE A ZATEPĽOVACĬCH SYSTĒMOV
Fasádne omietky
Akrylátová omietka
ACRYLIT „kornik“ („ryhovanā“)
Akrylátová omietka
ACRYLIT „baranek“ („škrabanā“)
Slúži na vyhotovenie dekoračných, tenkovrstvových opráv omietok v interiéroch a exteriéroch budov v systéme zateplenia KOSBUD.
Biela alebo v hmote farbená podľa vzorkovníka farieb KOSBUD COLOR SYSTEM. Odolná
voči znečisteniu a porastaniu stien hubami
a riasami. S pridaním: MIKA – odolnosť voči
UV +30 %, Minerał funkcyjny (Funkčný
minerál) – zvýšené viazanie a odolnosť voči
znečisteniu, KOSBUPROTECT – mikrobiologická ochrana.
Spotreba v kg/m2
Pre zrno
1.0 mm*
Pre zrno
1.5 mm
Pre zrno
2.0 mm
1.5-2.0
2.3-2.8
2.8-3.3
Silikónová omietka so zvýšenou odolnosťou
voči znečisteniu slúži na vyhotovenie
dekoračných, tenkovrstvových opráv omietok v interiéroch a exteriéroch budov v
systéme zateplenia KOSBUD. Biela alebo
v hmote farbená podľa vzorkovníka farieb
KOSBUD COLOR SYSTEM. Odolná voči
znečisteniu a porastaniu stien hubami a riasami. S pridaním: MIKA – odolnosť voči UV
+30 %, Minerał funkcyjny (Funkčný minerál) – zvýšené viazanie a odolnosť voči
znečisteniu, KOSBUPROTECT – mikrobiologická ochrana.
Spotreba v kg/m
Pre zrno
1.0 mm*
Pre zrno
1.5 mm
Pre zrno
2.0 mm
1.5-2.0
2.3-2.8
2.8-3.3
Silikátová
omietka
so
zvýšenou
paropriepustnosťou
na
vyhotovenie
dekoračných, tenkovrstvových opráv omietok v interiéroch a exteriéroch budov v systéme zateplenia KOSBUD-W. Biela alebo
v hmote farbená podľa vzorkovníka farieb
KOSBUD COLOR SYSTEM. Odolná voči
znečisteniu, obohatená o vzorec KOSBUDPROTECT brániaci porastaniu stien hubami
a riasami.
* nepoužiteľnē pre kontaktnē zatepľovacie systēmy
Spotreba v kg/m2
2.9-3.3
Silikónová omietka so zvýšenou odolnosťou
voči znečisteniu slúži na vyhotovenie
dekoračných, tenkovrstvových opráv omietok v interiéroch a exteriéroch budov v
systéme zateplenia KOSBUD. Biela alebo
v hmote farbená podľa vzorkovníka farieb
KOSBUD COLOR SYSTEM. Odolná voči
znečisteniu a porastaniu stien hubami a riasami. S pridaním: MIKA – odolnosť voči UV
+30 %, Minerał funkcyjny (Funkčný minerál) – zvýšené viazanie a odolnosť voči
znečisteniu, KOSBUPROTECT – mikrobiologická ochrana.
Pre zrno
2.0 mm
Spotreba v kg/m
2
2.9-3.3
Mozaiková omietka
MOZALIT „drobnozrnná“
Silikátová omietka
ACRYLIT-ST „baranek“ („škrabanā“)
Spotreba v kg/m2
Pre zrno
2.0 mm
Silikónová omietka
ACRYLIT-SL „kornik“ („ryhovanā“)
Silikónová omietka
ACRYLIT-SL „baranek“ („škrabanā“)
2
Slúži na vyhotovenie dekoračných, tenkovrstvových opráv omietok v interiéroch a exteriéroch budov v systéme zateplenia KOSBUD.
Biela alebo v hmote farbená podľa vzorkovníka farieb KOSBUD COLOR SYSTEM. Odolná
voči znečisteniu a porastaniu stien hubami
a riasami. S pridaním: MIKA – odolnosť voči
UV +30 %, Minerał funkcyjny (Funkčný
minerál) – zvýšené viazanie a odolnosť voči
znečisteniu, KOSBUPROTECT – mikrobiologická ochrana.
Pre zrno
1.5 mm
Pre zrno
2.0 mm
2.3-2.7
2.9-3.3
Mozalit TM – slúži na dokončovanie fasád
a interiérov budov na rôznych nástenných
podkladoch: na betóne, cementovej omietke a vápenno-cementovej omietke, lepidle.
TERMOLEP-U v systéme zateplenia KOSBUD-ST, doskách dreveného pôvodu, sadrokartónových doskách a iných podkladoch
(po konzultácii s výrobcom). Odporúčame
najmä na dokončovanie soklových povrchov
budov.
Mozalit EX – s dodaním brokátu slúži na
dokončovanie stien interiérov budov na rôznych nástenných podkladoch, vrátane: betónu, cementovej omietky a vápenno-cementovej omietky, dosiek dreveného pôvodu, sadrokartónových dosiek a iných podkladov
(po konzultácii s výrobcom).
Spotreba v kg/m2
2.8-3.0
06
Fasádne omietky
Žmes pre mozaikovú omietku s vedrom
ACRYLIT „rillenputz“
Mozaiková omietka
MOZALIT „hrubozrnná“
Mozalit TM – slúži na dokončovanie fasád
a interiérov budov na rôznych nástenných
podkladoch: na betóne, cementovej omietke a vápenno-cementovej omietke, lepidle.
TERMOLEP-U v systéme zateplenia KOSBUD-ST, doskách dreveného pôvodu, sadrokartónových doskách a iných podkladoch
(po konzultácii s výrobcom). Odporúčame
najmä na dokončovanie soklových povrchov
budov.
Mozalit EX – s dodaním brokátu slúži na
dokončovanie stien interiérov budov na rôznych nástenných podkladoch, vrátane: betónu, cementovej omietky a vápenno-cementovej omietky, dosiek dreveného pôvodu, sadrokartónových dosiek a iných podkladov
(po konzultácii s výrobcom).
Spotreba v kg/m2
Kaša na báze akrylátovej živice slúži ako spojivo pre farbené technické kamenivo v mozaikovej omietke MOZALIT.
4.3-4.6
Minerálna omietka
MINERALIT „baranek“ („škrabanā“)
Farbené technické kamenivo
Slúži na vyhotovenie dekoračných, tenkovrstvových opráv omietok na minerálnych
podkladoch ako betón, vápenno-cementové
omietky a taktiež v systémoch zateplenia
KOSBUD na polystyréne alebo vlne. Používať
na povrchoch, ktoré majú stabilizovanú
vlhkosť, ako aj ukončený proces vytvrdzovania. Omietka je vhodná na použitie v interiéri
a exteriéri budov. Biela farba.
Farbené kremenné kamenivo ako minerálne plnivo mozaikovej omietky MOZALIT.
Používané aj do podláh na báze epoxidových
živíc.
Hrúbka zrna 0.8-1.2 mm
Hrúbka zrna 1.2-1.8 mm
Hrúbka zrna : 1.5 a 2 mm.
Dekoračná omietka
STONEHENGE
Dekoračná omietka
KLINKIERIT
Silikónová omietková hmota určená na
dekoračné dokončenie fasády. Po dvojnásobnom nanesení základu na stenu farbeným
základným náterom GRUNLIT SL a jej nanesení dostupnými šablónami imituje stenu
vyhotovenú z kameninovej tehly. Navyše sa
môže používať na dokončovanie interiérov
budov na rôznych nástenných podkladoch
ako betón, omietky (sadrové, vápenno-cementové) a sadrokartónová doska. Obsahuje
vzorec KOSBUDPROTECT, funkčný minerál,
sľuda, dolomitové plnivá, pigmenty.
Výrobok zo série KOSBUD PRESTIGE LINE
Dekoračná akrylátová omietka imitujúca prírodnú žulu. Výnimočne odolná voči
úderom, vďaka čomu dobre chráni základ
stavby v soklovej vrstve. Nachádza použitie
na opravy stien vetrolamov, terás a iných
miest obzvlášť vystavených poškodeniu.
Odporúčaná architektmi verejných budov.
NOVINKA
Spotreba v kg/m2
0.9-1.2
Spotreba v kg/m2
4.2-4.6
VȲROBCA STAVEBNEJ CHĒMIE A ZATEPĽOVACĬCH SYSTĒMOV
Fasádne omietky
Dekoračná omietka
VTG
Šablóna typu tehla
Výrobok zo série KOSBUD PRESTIGE LINE
Dekoračná akrylátová omietka na báze
kremenného kameniva. Vďaka použitiu
špeciálneho vzorca pigmentov získavame veľmi odolnú a pružnú omietku s kovovým leskom. VTG nachádza použitie v
komunikačných ťahoch, chodbách, stravovacích zariadeniach, kluboch, kaderníctvach,
v kozmetických salónoch a iných verejných
miestach.
Samolepiaca kartónová šablóna pokrytá impregnujúcou látkou odolnou voči vode. Na
použitie v interiéri a exteriéri budov.
Rozmery 103 x 90 cm
1 kus – 0,93 m2
NOVINKA
Spotreba v kg/m
2
drobnozrnná
hrubozrnná
2.5-2.8
3.1-3.5
Šablóna typu kameň
Samolepiaca kartónová šablóna pokrytá impregnujúcou látkou odolnou voči vode. Na
použitie v interiéri a exteriéri budov.
Rozmery 100 x 93 cm
1 ks – 0,93 m2
Základné nátery (penetračnē)
Akrylátový základný náter
GRUNLIT
Základný silikónový náter
GRUNLIT-SL
GRUNLIT – slúži ako podklad pod vrstvu
omietky pri zatepľovacích prácach systému
KOSBUD, ako aj vyhotovenie základu a zosilnenie iných nástenných podkladov pod
maliarske nátery a omietky. Reguluje vodné
podmienky podkladu, ako aj dodatočne
zosilňuje, chráni pred pôsobením vlhkosti.
Uvedená cena sa týka základného náteru:
BIELEHO/FARBENÉHO.
Spotreba v kg/m2
0.2-0.3
GRUNLIT-SL – slúži ako podklad pod vrstvu
silikónovej omietky pri zatepľovacích prácach
systému KOSBUD ST, ako aj vyhotovenie
základu a zosilnenie iných nástenných podkladov pod maliarske nátery a omietky. Reguluje vodné podmienky podkladu, ako aj
dodatočne zosilňuje, chráni pred pôsobením
vlhkosti. Uvedená cena sa týka základného
náteru: BIELEHO/FARBENÉHO.
Spotreba v kg/m2
0.2-0.3
8
Základné nátery (penetračnē)
Základný kremenný náter
GRUNLIT-K
Základný silikátový náter
GRUNLIT-ST
GRUNLIT-ST – slúži ako podklad pod vrstvu
silikátovej omietky pri zatepľovacích prácach
systému KOSBUD-W, ako aj vyhotovenie
základu a zosilnenie iných nástenných podkladov pod maliarske nátery a omietky. Reguluje vodné podmienky podkladu, ako aj
dodatočne zosilňuje, chráni pred pôsobením
vlhkosti. Uvedená cena sa týka základného
náteru: BIELEHO/FARBENÉHO
Spotreba v kg/m2
0.2-0.3
GRUNLIT-U – slúži na vyhotovenie základu
nástenných podkladov pod omietky, lepidlá,
ako aj maliarske povlaky. Zosilňuje podklad
a vyrovnáva jeho nasiakavosť, znižuje spotrebu farby a zlepšuje priľnavosť lepidlových
mált. Určený na použitie na všetky nasiakavé
povrchy ako sadrokartónové dosky, sadrové
omietky, vápenno-cementové omietky, betónové podklady, pórobetón, tehla a iné.
0.1-0.2
0.2-0.3
GRUNLIT-G – slúži na vyhotovenie základu
nástenných podkladov pod omietky, lepidlá,
ako aj maliarske povlaky. Zosilňuje podklad
a vyrovnáva jeho nasiakavosť, znižuje spotrebu farby a zlepšuje priľnavosť lepidlových
mált. Určený na použitie na všetky nasiakavé
povrchy ako sadrokartónové dosky, sadrové
omietky, vápenno-cementové omietky, betónové podklady, pórobetón, tehla atď. Zvlášť
sa odporúča na podklady so zlou nosnou
kondíciou.
Spotreba v l/m2
0.1-0.2
Základný oddeľovací náter
GRUNLIT-O
Základný podkladový náter
GRUNLIT-ML
Grunlit-ML – slúži na vyhotovenie podkladovej vrstvy ručne alebo striekaním pod interiérové farby. Zvyšuje priľnavosť a vyrovnáva
nasiakavosť podkladu, znižuje spotrebu farby.
Odporúčaný na minerálne podklady, staré
maliarske povlaky, sadrokartónové dosky.
Spotreba v l/m2
Spotreba v kg/m2
Základný náter penetrujúci do hĺbky
GRUNLIT-G
Základný univerzálny náter
GRUNLIT-U
Spotreba v l/m2
GRUNLIT-K – slúži ako podklad s obsahom
kremenného piesku pod vrstvu omietky pri
zatepľovacích prácach systému KOSBUDST, ako aj vyhotovenie základu a zosilnenie
iných nástenných podkladov pod maliarske
nátery a omietky. Značne zlepšuje priľnavosť,
reguluje vodné podmienky podkladu, ako aj
dodatočne zosilňuje, chráni pred pôsobením
vlhkosti. Odporúčaný pod mozaikové omietky. Uvedená cena sa týka základného náteru:
BIELEHO/FARBENÉHO.
0.1-0.2
Grunlit-O – slúži na vyhotovenie základu
betónových podkladov, keramických silikátových alebo minerálnych podkladov pod
sadrové a vápenno-cementové omietky.
Základný náter zvyšuje priľnavosť omietky k
podkladu, uľahčuje jej nanášanie a rovnomerné schnutie. Predchádza oddeľovaniu a praskaniu omietky a vplýva na životnosť omietky.
Spotreba v l/m2
0.2-0.3
VȲROBCA STAVEBNEJ CHĒMIE A ZATEPĽOVACĬCH SYSTĒMOV
Fasádne farby
Akrylátová farba
CHMURKA
Silikónová farba
CHMURKA-SL
Na vyhotovenie dekoračných a ochranných
maliarskych náterov na všetkých minerálnych a organických nosných fasádnych podkladoch, ako aj na nových a obnovovaných
povrchoch. Vytvára matný, pevný a elastický
náter s vysokou odolnosťou voči zlým poveternostným podmienkam. Dostupná v bielej
farbe a podľa vzorkovníka KOSBUD COLOR
SYSTEM. Obohatená o vzorec KOSBUDPROTECT brániaci porastaniu stien hubami
a riasami.
Spotreba v kg/m2 pri
jednom natretí
Silikónová farba so zvýšenou odolnosťou
voči znečisteniu. Slúži na vyhotovenie
dekoračných a ochranných maliarskych náterov na všetkých minerálnych a organických
nosných fasádnych podkladoch, ako aj na
nových a obnovovaných povrchoch. Vytvára matný, pevný a elastický náter s vysokou
odolnosťou voči zlým poveternostným podmienkam. Dostupná v bielej farbe a podľa
vzorkovníka KOSBUD COLOR SYSTEM.
Obohatená o vzorec KOSBUDPROTECT brániaci porastaniu stien hubami a riasami.
Spotreba v kg/m2 pri
jednom natretí
0.1-0.2
0.1-0.2
Silikátová farba
CHMURKA-ST
Silikátová
farba
so
zvýšenou
paropriepustnosťou slúži na vyhotovenie
dekoračných a ochranných maliarskych náterov na všetkých minerálnych a organických
nosných fasádnych podkladoch, ako aj na
nových a obnovovaných povrchoch. Vytvára
pevný a elastický náter s vysokou odolnosťou
voči zlým poveternostným podmienkam.
Dostupná v bielej farbe a podľa vzorkovníka
KOSBUD COLOR SYSTEM. Obohatená o
vzorec KOSBUDPROTECT brániaci porastaniu stien hubami a riasami.
Spotreba v kg/m2 pri
jednom natretí
0.1-0.2
Interiérové farby
Latexová interiérová farba
LATEX PAINT – FINISH
Investičná latexová farba
LATEX PAINT – SPRINT
Disperzná biela interiérová farba na vápenno-cementové podklady, vápenné podklady, sadrové omietky, sadrokartónové dosky.
Odporúčaná na maľovanie stropov a stien s
nízkym zaťažením. Výdatná, nešpliechajúca
na ručné nanášanie a nanášanie striekaním.
NOVINKA
Vysoko výdatná, dobre kryjúca disperzná interiérová farba na ručné nanášanie a nanášanie
striekaním. Rovnomerne a dôkladne pokrýva
maľované povrchy. Má vysoký stupeň belosti.
Zvlášť odporúčaná na maľovanie stropov a
stien v priemyselných a verejných objektoch.
Na vápenno-cementové, vápenné podklady,
sadrové omietky sadrokartónové dosky.
NOVINKA
Spotreba v l/m2
0.1-0.2
Spotreba v l/m2
0.1-0.2
10
Interiérové farby
Luxusná latexová farba
ROYAL – WHITE
Luxusná latexová farba
ROYAL – COLOR
Saténová interiérová biela latexová farba
najvyššej kvality odolná voči vode a oteru.
Odporúčaná na maľovanie reprezentačných,
obytných miestností a kancelárií, ako aj
miestností vystavených priamemu pôsobeniu vody ako kuchyne a kúpeľne. Na minerálny, disperzný podklad a podklad pokrytý tapetami zo skleného vlákna.
NOVINKA
Spotreba v l/m2
0.1-0.2
Vnútornálatexováfarba najvyššej kvalityso
saténovýmleskom.Vytváraelegantnýpovrchs
vysokoutrvanlivosťou aodolnosťouvoči vode
a mokrému oteru. Vyznačuje savynikajúcoukrycou schopnosťou,výbornou výdatnosťou
a je bez zápachu. Odporúčaná na maľovanie
reprezentačných a obytných miestností, kancelárií ako aj a miestností vystavených priamemu pôsobeniu vody a vodných pár ako
kuchyne a kúpeľne.
NOVINKA
Spotreba v l/m2
0.1-0.2
Lepidlá pre systémy zateplenia
Lepidlo na polystyrén
TERMOLEP-S
Univerzálne lepidlo pre systémy zateplenia na polystyréne
TERMOLEP-U
Lepidlová malta na vyhotovenie vystužujúcej
vrstvy v systémoch zateplenia KOSBUD a
prilepovanie polystyrénových dosiek.
Lepidlová malta určená na prilepenie polystyrénových dosiek na podklady ako pórobetón,
keramické tvarovky, betónové tvarovky, keramzitové a vápenno-pieskové tvarovky. Na
použitie v systémoch zateplenia KOSBUD.
Spotreba v kg/m2
4.0-5.0
Spotreba v kg/m2
3.3-4.5
Biele univerzálne lepidlo pre systémy zateplenia na polystyréne
Univerzálne lepidlo pre systémy zateplenia na minerālnej vlne
TERMOLEP-U
TERMOLEP-WU
Biela lepidlová malta na vyhotovenie
vystužujúcej vrstvy v systémoch zateplenia
KOSBUD a prilepovanie polystyrénových
dosiek a ozdobných fasádnych profilov.
Lepidlová malta na prilepenie dosiek z minerálnej vlny a zhotovovanie vystužujúcej
vrstvy v systéme zateplenia KOSBUD W.
NOVINKA
Spotreba v kg/m2
3.3-4.5
Spotreba v kg/m2
5.0-6.0
VȲROBCA STAVEBNEJ CHĒMIE A ZATEPĽOVACĬCH SYSTĒMOV
Lepidlá na keramiku a kameň
Lepidlo na keramiku
TERMOLEP-G
Flexibilné lepidlo
TERMOLEP-GL
Malta určená na prilepovanie keramických
nástenných a podlahových obkladov v interiéri budov. Podkladom môže byť obyčajný
betón, cementové a vápenno-cementové
omietky, cementové podlahové mazaniny.
Táto malta sa nemá používať na mazaninové
podlahy s podlahovým vykurovaním.
u
od
Pr
ą
ą
Pr
godny z n
kt z
or
m
godny z n
kt z
or
m
u
od
Lepidlová malta so zvýšenými pracovnými
vlastnosťami. Malta je určená na prilepovanie keramických nástenných a podlahových
obkladov v interiéri a exteriéri budov. Podkladom môže byť obyčajný betón, cementové
a vápenno-cementové omietky, cementové
podlahové mazaniny . Táto malta sa nemá
používať na podlahové mazaniny s podlahovým vykurovaním.
C1T
PN
-E
C1E
S1
PN
-E
8
N 12004:200
Spotreba v kg/m2
S1
8
N 12004:200
ok. 3.0
Lepidlo na kameninu
TERMOLEP-GR
Spotreba v kg/m2
Flexibilné lepidlo
TERMOLEP-EL
Malta TERMOLEP-EL je určená na prilepenie všetkých malorozmerných a
veľkorozmerných keramických obkladov t. j.
glazúry, terakoty, kameninové tehly, kameniny na pevné, ako aj deformovateľné podklady, v interiéri a exteriéri budov. Odporúčané
na terasy a podlahové mazaniny s podlahovým vykurovaním.
Malta je určená na prilepovanie kameninových obkladov, ako aj glazúry a terakoty na
horizontálne povrchy, ktoré nie sú vystavené
značným deformáciám v dôsledku zmeny
teploty. Je určená na všetky podklady na
báze cementu. Táto malta sa nemá používať
na ukladanie obkladov na podlahové mazaniny s podlahovým vykurovaním.
u
od
Pr
Pr
C2TE
S1
PN
-E
8
N 12004:200
Spotreba v kg/m2
ok. 3.0
Biele flexibilné lepidlo na kameň
TERMOLEP-K
Biele vysoko flexibilné lepidlo na keramické
obklady a prírodný kameň. Produkt so
zvýšenou odolnosťou, zníženým stekaním
a predlženým otvoreným časom. Minimalizované riziko vzniku vápenných výkvetov v dôsledku použitia trás. Môže sa používať na vyhrievané a chladené podklady, na renováciu
starých keramických podkladov metódou
„obklad na obklad“.
godny z n
kt z
or
ą
Pr
m
u
od
C2TE
PN
-E
ą
ą
C2E
PN
-E
godny z n
kt z
or
m
godny z n
kt z
or
m
u
od
ok. 3.0
S1
8
N 12004:200
NOVINKA
Spotreba v kg/m2
ok. 3.0
S1
8
N 12004:200
Spotreba v kg/m2
ok. 3.0
12
Cementové malty a samonivelačné hmoty
Malta murárska
Tenkovrstvová malta na pórobetón
Vápenno-cementová malta je určená na
murovanie stien z tehál, betónových tvaroviek, keramických tvaroviek, bunkového
betónu a prírodného kameňa. Na murovanie
konštrukčných stien a priečok.
Malta pre kameninovú tehlu
Malta je určená na stavanie múrov z tvaroviek z bunkového betónu (napr. plynobetónu) spájaných tenkými spojmi. Odporúča sa
na murovanie z tvaroviek z keramzitového
betónu a vápenno-pieskových tvaroviek (silikátových). Na použitie v interiéri a exteriéri
budov.
Samonivelačná hmota
TERMOSAM-10
Malta je určená na murovanie komínov
alebo stĺpikov plotov z kameninových lícových tehál bez potreby vyhotovovania
dodatočného škárovania. Na použitie v interiéri a exteriéri budov. Zaručuje jednotnú farbu
spojov.
Cementová tenkovrstvová samonivelačná
hmota pre vrstvy s hrúbkou od 1 mm do 10
mm. Na cementové, anhydridové podlahy,
podlahy z vibrovaného betónu a betónové
podlahové mazaniny. Je určená pod koberce
a PVC podlahy, podlahové panely, terakoty,
farby a epoxidové výlevky. Môže sa použiť na
podlahovom kúrení.
NOVINKA
Hrūbka vrstvy
1 mm
Spotreba v kg/m2
Samonivelačná hmota
TERMOSAM-20
1.6
Podkladová malta na omietky
NÁSTREK
Samonivelačná cementová malta na vyrovnávanie podkladov, vrstva od 2 mm do
20 mm, je určená na ručné a strojové spracovanie pod PVC podlahové krytiny, parkety,
panely, keramické obkladačky. Je vhodná na
použitie na podlahové kúrenie.
NOVINKA
Nástrek slúži na strojové vyhotovenie úvodnej jadrovej vrstvy, ktorá tvorí spojovaciu
vrstvu medzi stenou a vápenno-cementovou omietkou v interiéri budov. Používa sa
pod/na nosné steny a priečky z tvaroviek
z bunkového betónu, z tehly, keramických
tvaroviek, silikátových tvaroviek, ako aj na
železobetónové steny a stropy.
NOVINKA
Hrūbka vrstvy
1 mm
Spotreba v kg/m2
1.6
Hrūbka vrstvy
1 mm
Spotreba v kg/m2
4.0-5.0
VȲROBCA STAVEBNEJ CHĒMIE A ZATEPĽOVACĬCH SYSTĒMOV
Cementové malty a samonivelačné hmoty
Vápenno-cementová omietka
TYNK-CW šedá
Biela vápenno-cementová omietka
TYNK-CW biela
Omietka CW je výrobcom pripravená omietková malta na báze cementu, triedeného kremenného kameniva s prísadou prostriedkov
na zlepšenie viazania a priľnavosti. Malta je
určená na strojové a ručné omietanie stien zo
všetkých dostupných stavebných materiálov.
NOVINKA
Omietka CW je výrobcom pripravená omietková malta na báze bieleho cementu, triedeného kremenného kameniva s prísadou prostriedkov na zlepšenie viazania a priľnavosti.
Malta je určená na strojové a ručné omietanie
stien zo všetkých dostupných stavebných
materiálov.
Hrūbka vrstvy
1 mm
Spotreba v kg/m2
Hrūbka vrstvy
1 mm
1.3
Sanačné omietky
Sanačný prednástrek (špric)
RENOLIT-S zrno 4,0 mm
Spotreba v kg/m2
Vyrovnávacia sanačná omietka
RENOLIT-W zrno 2,0 mm
Spojovacia malta na vyhotovovanie nástreku pod sanačné omietky RENOLIT W a RENOLIT HTR. Reguluje nasiakavosť podkladu
ponechávajúc ho úplne paropriepustným,
má krátku dobu spájania a vysokú priľnavosť.
Vďaka špeciálnej receptúre sa hodí najmä
na vlhké podklady, ktoré obsahujú zlúčeniny
soli. Je určená na strojové alebo ručné spracovanie. Zhoda s certifikátom WTA.
NOVINKA
1.3
Špeciálna sanačná omietka predstavujúca
vyrovnávaciu vrstvu pri väčších hrúbkach
omietkových opráv. Tvorí rezervnú vrstvu pri
veľkom zaťažení podkladu zlúčeninami soli.
Je určená na strojové a ručné spracovanie
najmä pri renovácii vlhkých podkladov v exteriéroch a interiéroch budov. Zhoda s certifikátom WTA.
NOVINKA
Hrūbka vrstvy
1 cm
Spotreba v kg/m2
0.7
Hydrofóbna sanačná omietka
RENOLIT-HTR zrno 1,0 mm
Biela hydrofóbna a mrazuvzdorná sanačná
omietka s vysokou pórovitosťou a
paropriepustnosťou. Používaná na vlhké podklady obsahujúce škodlivé zlúčeniny soli a
na strojové a ručné nahadzovanie v interiéri
a exteriéri budov. Zhoda s certifikátom WTA.
NOVINKA
Hrūbka vrstvy
1 cm
Spotreba v kg/m2
11
Hrūbka vrstvy
1 cm
Spotreba v kg/m2
11
14
Sadrovē omietky a stierky
Ručná omietková sadra
GTR
Strojová omietková sadra – ľahká
GTM
Omietková sadra GTR je ručná sadrová omietka nanášaná v jednej vrstve v interiéroch
suchých miestností s relatívnou vlhkosťou
nepresahujúcou 70 %. Táto omietka je zmesou sadry, minerálneho plniva, ľahkého kameniva a modifikujúcich prostriedkov.
Slúži na vyhotovenie jednovrstvových sadrových omietok na keramických, betónových,
plynobetónových podkladoch atď. s použitím
technológie mechanického nanášania. Vďaka
ľahkému spracovaniu umožňuje dosiahnuť
vysokú výdatnosť vyhotovenia omietky.
Omietková malta z ľahkej omietkovej sadry
vyniká malou vlastnou hmotnosťou, ako aj
dobrou tepelnou izoláciou.
NOVINKA
Hrūbka vrstvy
1 mm
Spotreba v kg/m2
Hrūbka vrstvy
1 mm
ok. 0.8
Univerzálna stierkova sadra
GS 100
Spotreba v kg/m2
Biela stierka Luxusná stierka
GS 200
Určená na vstupné vyrovnávanie povrchu pri
dokončovacích prácach v interiéri. Vrstvy je
možné nanášať do 1 cm. Vynikajúco sa hodí
na vypĺňanie rôzneho druhu strát, rýh, prasklín v omietke. Je určená aj na upevňovanie
hmoždiniek a maskovanie elektrickej
inštalácie.
Je určená na tmelenie stien a stropov.
Používaná ako vrchná vrstva, ktorá je určená
na brúsenie. Odporúčaná hrúbka nanášanej
vrstvy sa musí pohybovať v rozmedzí 1 mm a
2 mm. Zmes nadrobno pomletej sadry, bielej
múčky a modifikujúcich komponentov.
Hrūbka vrstvy
1 mm
Spotreba v kg/m2
ok. 0.7
Hrūbka vrstvy
1 mm
ok. 1.0
Luxusná stierka
GS 300
Spotreba v kg/m2
ok. 1.0
Dolomitová stierková hmota
GS 400
Produkt najvyššej kvality určený na tmelenie
stien a stropov. Sadro-polymerová stierka,
snehobiela farba je vďaka v nej použitým
bielym surovinám – sadre a zmesi z mletého
mramoru. Špeciálne zvolené zušľachťujúce
komponenty umožňujú ľahkú prípravu
hmoty, rovnomerné nanášanie a tmelenie. Je to povrchová vrstva najvyššej triedy.
Odporúčaná hrúbka vrstvy 1 – 2 mm.
Hotová stierka balená vo vedre. Používa sa
na vyhotovenie tak počiatočnej, ako aj povrchovej vrstvy. Ideálna na ručné tmelenie
alebo pomocou agregátu na povrchoch
interiérov ako betóny, sadrové omietky,
vápenno-cementové omietky a sadrokartónové dosky. Na strojové použitie je potrebné
pridať príslušné množstvo vody. Po naložení
na podklad hmota rýchlo schne a dá sa ľahko
brúsiť. Hrúbka jednorazovej vrstvy nesmie
presahovať 3 mm. Je možné položiť niekoľko
vrstiev.
Hrūbka vrstvy
1 mm
Spotreba v kg/m2
ok. 1.0
VȲROBCA STAVEBNEJ CHĒMIE A ZATEPĽOVACĬCH SYSTĒMOV
Sadrovē omietky a stierky
Stierka vystužená vláknom
GS 500
Sadrové univerzálne lepidlo
KGU
Stierka vystužená vláknom GS 500 slúži na
pevné spájanie sadrokartónových dosiek.
Použitie vlákien modernej generácie poskytuje efekt mikro výstuže zvyšujúci trvanlivosť
spoja. Predchádza vzniku a rozširovaniu
prasklín. Navyše sa vďaka použitiu alfa sadry
zlepšili pevnostné vlastnosti.
Rýchle v príprave, ideálne na prilepovanie
sadrokartónových dosiek. Určený aj na murovanie stien z dosiek PRO-MONTA. Použitie
drobnej frakcie plniva neblokuje pri murovaní
výplň „pero-drážka“.
Hrūbka vrstvy
1 mm
Spotreba v kg/m2
Hrūbka vrstvy
1 mm
ok. 0.8
Hydroizolácie
Vonkajšia hydroizolačná fólia
FOLIT-Z
Spotreba v kg/m2
Elastická tesniaca dvojzložková malta
HYDROLIT
Tekutá jednozložková, polotekutá tesniaca
hmota na použitie v interiéroch a exteriéroch
budov, napr. balkóny, terasy, kúpeľne, sprchy,
toalety, práčovne, pivnice. Po uschnutí vytvára veľmi elastický, vodotesný, mrazuvzdorný,
dobre priľnavý povlak k podkladu. Hrúbka
jednej vrstvy 0,6 – 0,8 mm.
Počet vrstiev – min. 2.
Spotreba v kg/m2 na
vrstvu
3.0-5.0
Elastická dvojzložková malta určená na vyhotovenie odolnej voči vode izolácie balkónov, pivníc, terás a na izolovanie základov.
Pri dodatočnom použití tkaniny zo skleného
vlákna sa odporúča najmä v miestach vystavených zmenám poveternostných podmienok. Môže sa používať na utesňovanie
podlahy v kúpeľniach, sprchových kútoch,
kuchyniach a pivniciach.
Počet vrstiev: 2 – 3.
Spotreba v kg/m2 na
vrstvu
0.7-1.0
1.5-1.6
Asfalto-kaučuková živicou modifikovaná hmota
Asfalto-kaučuková živicou modifikovaná hmota
IZOLIT-G
IZOLIT- P
Rozpúšťadlo na vyhotovenie základného náteru obsahujúce chemické prísady
umožňujúce penetráciu do hĺbky aj jemne
vlhkého podkladu. Produkt odporúčaný
najmä ako podklad pod každý druh teplom
spájanej lepenky, na betón, oceľ, eternit,
základové pásy, betónové stropy atď..
Hrúbka jednej vrstvy 0,3 – 0,5 mm.
Počet vrstiev: základný náter – 1, ľahká hydroizolácia – 2 – 3.
Spotreba v kg/m2 na
vrstvu
0.2-0.3
Rozpúšťadlo obsahujúce syntetický kaučuk,
ako aj prísady živíc a chemických zlúčenín
umožňujúce priľnavosť aj na jemne vlhký
podklad; na konzerváciu pokrytia strechy z
lepenky a vyhotovovanie hydroizolačných
povlakov na takých povrchoch, ako betón,
základové pásy, betónové stropy, priemyselné nádrže atď.
Konzervácia lepenky, hydroizolácia, strechy,
základy, vodné nádrže.
Hrúbka jednej vrstvy 0,5 – 0,8 mm.
Počet vrstiev: 2 – 4.
Spotreba v kg/m2 na
vrstvu
0.5-0.8
16
Hydroizolácie
Disperzná asfalto-kaučuková hmota
DYSPERLIT
Disperzná asfalto-kaučuková hmota
STYRLIT
Disperzná hmota na báze vodných asfaltov
modifikovaných kaučukom na konzerváciu
pokrytia striech, vyhotovovanie podlahových izolácií chrániacich proti vlhkosti pivníc,
garáži, terás, balkónov, ako aj na ochranu
pred vlhkosťou podzemných častí budov ako
základové pásy atď.
Neobsahuje rozpúšťadlá, na použitie v priamom kontakte s polystyrénom.
Hrúbka jednej vrstvy pribl. 1 mm.
Počet vrstiev: 2 – 4.
Spotreba v kg/m2 na
vrstvu
0.2-0.3
Bitúmenovo-kaučuková hmota neobsahujúca rozpúšťadlá vo forme pasty s dokonalou
priľnavosťou k betónu, murovaným stenám,
drevu, sadrokartónovým doskám atď. Na
použitie ako podlahová hydroizolácia terás,
balkónov, pivníc, garáži atď. Odporúčaná
najmä ako lepidlo na polystyrén a dosky XPS.
Počet vrstiev v závislosti od potreby.
Spotreba v kg/m2 na
vrstvu
hydroizolacja ???
klejenie
styropianu ???
ca. 1.2
0.8-2.0
Asfalto-kaučuková vláknami vystužená hmota
Asfalto-kaučuková vláknami vystužená hmota
OLKOLIT
OLKOLIT-PLUS
Plastická bitúmenová hmota vysoko modifikovaná syntetickým kaučukom, obsahujúca vystužujúce vlákna a chemické prísady
umožňujúce použitie na jemne vlhkých
podkladoch. Ako hmota schopná nivelovať
značné pohyby podkladu slúži na opravu
poškodení a výplní strát v pokrytiach strechy.
Utesňuje rôzne prechody cez konštrukcie
budovy, ako aj je vhodná na utesňovanie
vaňového typu.
Na použitie v exteriéri budov.
Počet vrstiev: 2 – 4.
Spotreba v kg/m2 na
vrstvu
ok. 1.2
TMEL NA STUDENO
Bitúmenová hmota obsahujúca syntetický
kaučuk, ako aj prísady živíc a chemických
zlúčenín umožňujúca priľnavosť aj k jemne
vlhkému podkladu. Určený na prilepovanie
asfaltových lepeniek k podkladu, vzájomné
lepenie lepeniek, vyhotovovanie bezspojových povlakov chrániacich podzemné časti
budovy proti vode. Na použitie v exteriéri
budov.
Počet vrstiev: na lepenie lepenky – 1, hydroizolácia 2 – 4.
Spotreba v kg/m2 na
vrstvu
0.6-1.0
Plastická bitúmenová hmota vysoko modifikovaná syntetickým kaučukom, obsahujúca vystužujúce vlákna a chemické prísady
umožňujúce použitie na mokrých podkladoch, ako aj podvodné utesnenia. Ako hmota
schopná nivelovať značné pohyby podkladu
slúži na opravu poškodení a výplní strát v
pokrytiach strechy. Utesňuje rôzne prechody cez konštrukcie budovy, ako aj je vhodná
na utesňovanie vaňového typu. Na použitie v
exteriéri budov. Môže sa používať v priamom
kontakte s polystyrénom.
Počet vrstiev: 2 – 3.
Spotreba v kg/m2 na
vrstvu
1.5-1.6
VȲROBCA STAVEBNEJ CHĒMIE A ZATEPĽOVACĬCH SYSTĒMOV
Peny, čistiace prostriedky
Polyuretánová pena pištoľová
Montážna polyuretánová pena
Jednozložková montážna a tesniaca pena
s vysokou výdatnosťou na utesňovanie pri
montáži okenných rámov a dverových zárubní, parapetov, roliet, schodiskových stupníc.
Vyplnenie a izolácia rúrových a káblových
prechodov, prvkov ústredného vykurovania,
vodovodnej a kanalizačnej inštalácie. Vyplnenie a odhlučnenie priečok, prvkov prefabrikátov v kostrových konštrukciách, ako aj
na vyplnenie štrbín v stenových a stropných
spojoch.
Prostriedok na odstraňovanie húb a lišajníkov
BIOLIT
Bioaktívny prostriedok na báze vysoko
účinných prostriedkov ničiacich lišajníky a
huby. Je veľmi účinný pri likvidácii biologických znečistení škodiacich budove. Určený
na čistenie a konzerváciu konštrukčných,
murovaných, betónových prvkov, ako aj
všetkých stavebných materiálov takých ako
keramika, kameň, plynobetón. Vynikajúci pri
reštaurovaní fasád budov, povlakov farieb
a omietok rôzneho druhu.
NOVINKA
Spotreba v l/m2
0.1
Jednozložková montážna a tesniaca pena
s vysokou výdatnosťou na utesňovanie pri
montáži okenných rámov a dverových zárubní, parapetov, roliet schodiskových stupníc.
Vyplnenie a izolácia rúrových a káblových
prechodov, prvkov ústredného vykurovania,
vodovodnej a kanalizačnej inštalácie. Vyplnenie a odhlučnenie priečok, prvkov prefabrikátov v kostrových konštrukciách, ako aj
na vyplnenie štrbín v stenových a stropných
spojoch.
18
paleta farieb
AK-200
AK-210
AK-220
AK-230
AK-240
BK-250
AK-270
AK-201
AK-211
AK-221
AK-231
AK-241
BK-251
AK-271
bK-202
CK-212
AK-222
AK-232
AK-242
DK-252
AK-272
BK-203
AK-213
CK-223
AK-233
BK-243
BK-260
BK-280
CK-204
BK-214
DK-224
BK-234
CK-244
CK-261
CK-281
DK-205
CK-215
CK-225
CK-235
CK-245
CK-262
CK-282
AK-400
BK-350
AK-360
AK-370
AK-430
AK-440
AK-450
BK-401
BK-351
AK-361
AK-371
AK-431
AK-441
AK-451
CK-402
DK-352
BK-362
BK-372
AK-432
BK-442
BK-452
BK-410
DK-353
BK-363
BK-373
BK-433
BK-443
BK-453
BK-411
DK-354
BK-364
CK-374
BK-434
CK-444
CK-454
DK-412
DK-355
CK-365
DK-375
DK-435
DK-445
DK-455
VȲROBCA STAVEBNEJ CHĒMIE A ZATEPĽOVACĬCH SYSTĒMOV
ACRYLIT / ACRYLIT -SL / ACRYLIT-ST / CHMURKA / CHMURKA-SL / CHMURKA-ST
BK-290
BK-310
AK-520
BK-330
DK-340
BK-380
AK-390
DK-291
CK-311
AK-521
CK-331
BK-341
BK-381
BK-391
DK-292
CK-312
BK-522
DK-332
CK-342
CK-382
BK-392
BK-300
BK-320
BK-523
DK-333
DK-343
CK-383
DK-393
CK-301
DK-321
CK-524
DK-334
DK-344
CK-384
CK-394
DK-302
DK-322
DK-525
DK-335
DK-345
CK-385
DK-395
AK-470
BK-480
AK-500
AK-510
AK-471
BK-481
AK-501
AK-511
AK-472
CK-482
AK-502
AK-512
BK-473
AK-490
BK-503
BK-513
CK-474
BK-491
CK-504
CK-514
DK-475
CK-492
DK-505
DK-515
KOSBUD Bracia Kosińscy Sp. J.
Dziękowizna, ul. Warszawska 14
05-300 Mińsk Mazowiecki
Tel.: +48 (25) 756 38 88, Fax: +48 (25) 756 38 45
www.kosbud.com.pl
Project co-financed by the European Regional Development Fund
under the Operational Programme Innovative Economy
Download

KATALÓG PRODUKTOV 2014