cenNík 2012
platnosť od 1. 4. 2012
OMIETKOVÉ A MALTOVÉ ZMESI
PASTOVITÉ OMIETKY
FASÁDNE FARBY
Podmienky predaja upravujú jednotlivé kúpne zmluvy a „Všeobecné obchodné
a dodacie podmienky“ spoločnosti Cemix, s.r.o.
Spotreby uvedené v cenníku sú iba orientačné.
Spojivá a plnivá
Spotreba
cca
(kg/m2)
Balenie
vrece/paleta
(kg)
Cena v EUR bez DPH
Cena v EUR s DPH
Názov výrobku
Označenie
Zrnitosť
(mm)
Vápenný hydrát, biele vápno CL 90-S
Kremičitý piesok
Isofloor IF 300
Polystyrénový granulát
Hydrát
Piesok K
IF 300
Granulát
–
0,6-1,2
–
8,0
–
1 kg/10 m²
–
–
25/1000
25/–
15/1350
200 (250) l / -
180,00
4,50
166,00
4,15
400,00
6,00
30,00 EUR/m3
216,00
5,40
199,20
4,98
480,00
7,20
36,00 EUR/m3
Spotreba
cca
(kg/m2)
Balenie
vrece/paleta
(kg)
Cena v EUR bez DPH
Cena v EUR s DPH
Označenie
Zrnitosť
(mm)
010
020 j
030
4,0
0,7
4,0
20 (hr. 10 mm)
19 (hr. 10 mm)
20 (hr. 10 mm)
Opravné potery
Polymércementový poter 40
Spádový poter
Spádový poter RAPID - rýchlotuhnúci
070
080
180
2,0
4,0
4,0
Samonivelizačné stierky
Samonivelizačná stierka 30
Samonivelizačná stierka 20
Samonivelizačná sadrová stierka 25
Samonivelizačná polymércementová stierka 20 **
Samonivelizačná polymércementová stierka 30 **
Samonivelizačná polymércementová stierka 40 **
050
060
200
220
230
240
Samonivelizačné anhydritové potery
Samonivelizačný anhydritový poter 20 jemný
Samonivelizačný anhydritový poter 25 jemný
Samonivelizačný anhydritový poter 30 jemný
Potery
balenie
tona
balenie
Názov výrobku
Cementové potery
Cementový poter 20 * Cementový poter 25 jemný *
Cementový poter 30 *
tona
NOVÉ BALENIE
tona
balenie
tona
balenie
30/1260
40/1400
30/1260
108,00
187,00
116,00
3,24
7,48
3,48
129,60
224,40
139,20
3,89
8,98
4,18
19,7 (hr. 10 mm)
19,5 (hr. 10 mm)
19,5 (hr. 10 mm)
40/1400
40/1400
40/1400
515,00
245,00
455,00
20,60
9,80
18,20
618,00
294,00
546,00
24,72
11,76
21,84
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
1,75 (hr. 1 mm)
1,75 (hr. 1 mm)
17 (hr. 10 mm)
1,70 (hr. 1 mm)
1,70 (hr. 1 mm)
1,70 (hr. 1 mm)
25/1200
25/1200
25/1200
25/1200
25/1200
25/1200
564,00
448,00
435,00
737,00
933,00
1 058,00
14,10
11,20
10,88
18,43
23,33
26,45
676,80
537,60
522,00
884,40
1 119,60
1 269,60
16,92
13,44
13,05
22,11
27,99
31,74
110 j
090 j
100 j
2,0
2,0
2,0
18 (hr. 10 mm)
18 (hr. 10 mm)
18 (hr. 10 mm)
40/1400
40/1400
40/1400
185,00
230,00
255,00
7,40
9,20
10,20
222,00
276,00
306,00
8,88
11,04
12,24
Označenie
Zrnitosť
(mm)
Spotreba
cca
(kg/m2)
Balenie
vrece/paleta
(kg)
4,0
8,0
4,0
20 (hr. 10mm)
210 (hr. 100mm)
105 (hr. 50mm)
30/1260
40/1400
40/1400
∆
∆
∆
∆
∆
Betóny
Názov výrobku
Betón 25
Torkrét S 25
Torkrét S 25 jemný
000
150
150 j
Cena v EUR bez DPH
Cena v EUR s DPH
tona
balenie
tona
balenie
110,00
206,00
206,00
3,30
8,24
8,24
132,00
247,20
247,20
3,96
9,89
9,89
∆
∆
* materiál so zimnou úpravou sa vyrába na zákazku - cena na vyžiadanie
** Samonivelizačné polymércementové stierky 20, 30, 40 sa vyrábajú iba na zákazku, do 7 dní od objednávky
∆ materiály dodávané voľne ložené, cena na vyžiadanie podľa individuálnej kalkulácie.
w w w . c e m i x . s k
Murovacie malty
Názov výrobku
Označenie
Zrnitosť
(mm)
Výdatnosť
(kg/l)
Balenie
vrece/paleta
(kg)
Cena v EUR bez DPH
Cena v EUR s DPH
tona
balenie
tona
balenie
Murovacie malty
Murovacia malta 5 *
Murovacia malta 5 jemná *
Murovacia malta 10 *
Murovacia malta 10 jemná *
NOVÉ BALENIE
NOVÉ BALENIE
NOVÉ BALENIE
NOVÉ BALENIE
011
011 j
021
021 j
4,0
2,0
4,0
2,0
1,75
1,70
1,85
1,80
30/1200
30/1200
30/1200
30/1200
99,00
99,00
110,00
110,00
2,97
2,97
3,30
3,30
118,80
118,80
132,00
132,00
3,56
3,56
3,96
3,96
∆
∆
∆
∆
Murovacie malty ľahčené
Murovacia malta ľahčená *
λ ≤ 0,37 W/m.K
051
2,0
1,00
30/1200
200,00
6,00
240,00
7,20
∆
Malty na tenkovrstvové murovanie
Murovacia malta na pórobetón *
061
0,7
1,30
25/1200
196,00
4,90
235,20
5,88
Špeciálne malty
Murovacia a škárovacia malta pre lícové murivo 5
Malta na omietkové lišty a inštalácie
111
181
2,0
1,2
1,50
1,35
40/1400
25/1200
187,00
320,00
7,48
8,00
224,40
384,00
8,98
9,60
Opravné hmoty
Rýchlotuhnúca opravná malta
Antikorózna ochrana (spotreba pre ø výstuže 14 mm)
Antikorózna ochrana (spotreba pre ø výstuže 14 mm)
Reprofilačná malta
Reprofilačná malta jemná
Reprofilačná malta hrubá
131
141
141
151
151 j
151 h
Spojovacie mostíky
Spojovací mostík
Polymércementový spojovací mostík
Superkontakt
201
0,7
Spotreba cca
1,65 kg/m2/mm
0,19 kg/bm
0,19 kg/bm
1,9 kg/m2/mm
1,9 kg/m2/mm
2,0 kg/m2/mm
Spotreba
cca kg/m2
0,9 (hr. 0,7 mm)
221
241
0,7
náter
1-2 (hr. 0,7-1,5 mm)
0,25-0,40
0,7
náter
náter
1,2
0,7
2,0
25/1200
5/1/25/25/25/-
632,00
2 693,00
6 489,00
520,00
539,00
503,00
15,80
13,47
6,49
13,00
13,48
12,58
758,40
3 231,60
7 786,80
624,00
646,80
603,60
18,96
16,16
7,79
15,60
16,17
15,09
25/1200
1 256,00
31,40
1 507,20
37,68
25/1200
5 litrov/-
646,00
–
16,15
29,00
775,20
–
19,38
34,80
* materiál so zimnou úpravou sa vyrába na zákazku - cena na vyžiadanie
∆ materiály dodávané voľne ložené, cena na vyžiadanie podľa individuálnej kalkulácie.
Tepelno-izolačné materiály SUPERTHERM
Názov výrobku
Označenie
Zrnitosť
(mm)
SUPERTHERM TM - murovacia malta *
λ ≤ 0,2 W/m.K
017
2,0
SUPERTHERM TO - jadrová omietka
λ ≤ 0,2 W/m.K
057
2,0
SUPERTHERM TO extra
λ ≤ 0,1 W/m.K
077
2,0
Výdatnosť
(kg/l)
Spotreba cca
0,65
15,5 l/m2/12mm
0,38
10,4 l/m2/cm
0,26
9,5 l/m2/cm
Balenie
vrece/paleta
Cena v EUR bez DPH
balenie
Cena v EUR s DPH
balenie
50 L / 1500 L
10,26
12,31
50 L / 1500 L
10,94
13,13
50 L / 1500 L
12,99
15,59
∆
*materiál so zimnou úpravou sa vyrába na zákazku – cena na vyžiadanie
∆materiály dodávané voľne ložené, cena na vyžiadanie podľa individuálnej kalkulácie.
Pozn.: Orientačná hmotnosť balení materiálov je pri SUPERTHERM TM – cca 25 kg, SUPERTHERM TO – cca 17,5 kg, SUPERTHERM TO EXTRA – cca 13 - 15 kg.
Jadrové omietky
Názov výrobku
Cementový prednástrek
Jadrová omietka strojová Jadrová omietka ručná
Jadrová omietka ručná hrubá
Soklová omietka ručná
Jadrové omietky ľahčené
Jadrová omietka ľahčená
Označenie
Zrnitosť
(mm)
Spotreba cca
kg/m2
(hr. v mm)
Balenie
vrece/paleta
(kg)
Cena v EUR bez DPH
tona
balenie
Cena v EUR s DPH
tona
balenie
NOVÉ BALENIE
NOVÉ BALENIE
NOVÉ BALENIE
052
012
082
082 h
132
2,0
1,2
2,0
4,0
2,0
4,7 (hr. 3mm)
13 (hr. 10mm)
15 (hr. 10mm)
16 (hr. 10mm)
16,5 (hr. 10mm)
40/1400
30/1200
30/1200
30/1200
40/1400
161,00
125,00
125,00
125,00
172,00
6,44
3,75
3,75
3,75
6,88
193,20
150,00
150,00
150,00
206,40
7,73
4,50
4,50
4,50
8,26
∆
∆
∆
∆
∆
λ ≤ 0,37 W/m.K
032
1,2
10 (hr. 10mm)
30/1200
205,00
6,15
246,00
7,38
∆
∆materiály dodávané voľne ložené, cena na vyžiadanie podľa individuálnej kalkulácie.
w w w . c e m i x . s k
Vrchné omietky
Názov výrobku
Kerzaštuk
Kerzaštuk
Kerzaštuk
Vonkajší štuk
Vonkajší štuk jemný
Vonkajší štuk biely
Vnútorný štuk
Vnútorný štuk jemný
Zatieraná omietka tenkovrstvová jemná
073 BLUE
NOVÝ NÁZOV
Jednovrstvová omietka strojová a ručná
073 UNI WHITE NOVÝ NÁZOV
Jednovrstvová omietka strojová a ručná biela
073 LIGHT NOVÝ NÁZOV
Jednovrstvová omietka strojová a ručná ľahčená
Označenie
Zrnitosť
(mm)
Spotreba cca
kg/m2
(hr. v mm)
Balenie
vrece/paleta
(kg)
113
113
113
023
023 j
023 b
033
033 j
043 b
0,5
0,5
0,5
0,7
0,4
0,7
0,7
0,4
0,7
2 (hr. 2 mm)
2 (hr. 2 mm)
2 (hr. 2 mm)
4,1(hr. 3 mm)
2,6 (hr. 2 mm)
4,1 (hr. 3 mm)
3,3 (hr. 2,5 mm)
2,5 (hr. 2 mm)
4 (hr. 3 mm)
073
0,7
073 b
083
Cena v EUR bez DPH
Cena v EUR s DPH
tona
balenie
tona
balenie
25/675
14/728
8/30/1200
30/1200
30/1200
30/1200
30/1200
30/1200
480,00
510,00
525,00
195,00
198,00
215,00
185,00
188,00
305,00
12,00
7,14
4,20
5,85
5,94
6,45
5,55
5,64
9,15
576,00
612,00
630,00
234,00
237,60
258,00
222,00
225,60
366,00
14,40
8,57
5,04
7,02
7,13
7,74
6,66
6,77
10,98
12,5 (hr. 10 mm)
30/1200
135,00
4,05
162,00
4,86
∆
0,7
12,5 (hr. 10 mm)
30/1200
200,00
6,00
240,00
7,20
∆
0,7
11,5 (hr. 10 mm)
30/1200
157,00
4,71
188,40
5,65
∆
Označenie
Zrnitosť
(mm)
Spotreba cca
kg/m2
(hr. v mm)
Balenie
vrece/paleta
(kg)
016
016 j
106
106
0,6
0,3
0,2
0,2
10,5 (hr. 10 mm)
5 (hr. 5 mm)
3,9 (hr. 3 mm)
3,9 (hr. 3 mm)
25/1200
25/1200
25/1200
5/1000
∆materiály dodávané voľne ložené, cena na vyžiadanie podľa individuálnej kalkulácie.
Sadrové omietky
Názov výrobku
Sadrová omietka
Sadrová omietka jemná
Sadrová stierka
Sadrová stierka
Cena v EUR bez DPH
Cena v EUR s DPH
tona
balenie
tona
balenie
215,00
215,00
282,00
614,00
5,38
5,38
7,05
3,07
258,00
258,00
335,58
730,66
6,45
6,45
8,39
3,65
∆materiály dodávané voľne ložené, cena na vyžiadanie podľa individuálnej kalkulácie.
Sanačné omietky
Názov výrobku
Sanačný prednástrek WTA
Sanačná omietka podkladová WTA
Sanačná omietka WTA
Sanačná omietka štuková
Sanačná omietka jednovrstvová
Sanačná omietka soklová WTA
SUPERSAN hrubý
SUPERSAN jemný
Sanačná omietka tepelno-izolačná
λ ≤ 0,2 W/m.K
Označenie
Zrnitosť
(mm)
Spotreba cca
kg/m2
(hr. v mm)
Balenie
vrece/paleta
(kg)
044
014
024
034
054
064
084
084 j
094
4,0 / 2,0**
1,2
1,2
0,7
0,7
1,2
2,0
0,7
2,0
6 (hr. 4 mm)
11 (hr. 10 mm)
10,5 (hr. 10 mm)
3,1 (hr. 2,5 mm)
9,5 (hr. 10 mm)
11,5 (hr. 10 mm)
12,5 (hr. 10 mm)
3 (hr. 2,5 mm)
22 l (hr. 30 mm)
40/1400
30/1200
30/1200
30/1200
30/1200
30/1200
30/1200
30/1200
50 l/1500 l *
* orientačná hmotnosť balenia materiálu Sanačná omietka tepelno-izolačná je cca 25 kg.
** dodáva sa na objednávku.
Pozn.: S anačné omietky je možné dodať aj v neucelených paletách.
Vápenný pamiatkarsky prednástrek
Vápenná pamiatkarska omietka ručná
Vápenná pamiatkarska omietka strojová
Vápenný pamiatkarsky štuk
NOVINKA
NOVINKA
NOVINKA
NOVINKA
Cena v EUR s DPH
tona
balenie
tona
balenie
255,00
352,00
521,00
359,00
455,00
446,00
538,00
557,00
–
10,20
10,56
15,63
10,77
13,65
13,38
16,14
16,71
23,80
306,00
422,40
625,20
430,80
546,00
535,20
645,60
668,40
–
12,24
12,67
18,76
12,92
16,38
16,06
19,37
20,05
28,56
Vápenné pamiatkarske omietky budú
predstavené v priebehu roku 2012.
Pamiatkarsky program
Názov výrobku
Cena v EUR bez DPH
Označenie
Zrnitosť
(mm)
Spotreba cca
kg/m2
(hr. v mm)
Balenie
vrece/paleta
(kg)
144
124
114
134
2,0
2,0
1,2
0,7
4,1 (hr. 3 mm)
22 (hr. 15 mm)
18 (hr. 15 mm)
4,1 (hr. 3 mm)
40/1400
40/1400
40/1400
30/1400
Zrnitosť
(mm)
Spotreba cca
kg/m2
Balenie
vrece/paleta
(kg)
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,4
0,7
0,6
4,2 ¹)
4,2 ¹)
4,2 ¹)
4,2 ¹)
4,0 ¹)
4,0 ¹)
4,0 ¹)
4,0 ¹)
4,0 ¹)
4,0 ¹)
25/1200
25/1200
5/1000
25/1200
25/1200
25/1200
5/1000
25/1200
25/1200
25/1200
Cena v EUR bez DPH
Cena v EUR s DPH
tona
balenie
tona
balenie
255,00
500,00
500,00
400,00
10,20
20,00
20,00
12,00
306,00
600,00
600,00
480,00
12,24
24,00
24,00
14,40
Lepidlá na keramiku
Názov výrobku
Lepidlá
Lepidlo hobbyC1
Lepidlo štandardC1T
Lepidlo štandardC1T
Lepidlo gresC1T
Lepidlo flex klasikC2T
Lepidlo flex extraC2TES1
Lepidlo flex extraC2TES1
Lepidlo flex extra biele jemné*C2TES1
Lepidlo rapidC1FT
Lepidlo TrassflexkleberC2TE
¹) spotreba udávaná na výšku zubu hladidla - 8 mm
*) minimálne množstvo pre objednávku je 1 paleta
Označenie
015
025
025
035
075
045
045
045 b j
105
445
Cena v EUR bez DPH
Cena v EUR s DPH
tona
balenie
tona
balenie
160,00
170,00
450,00
250,00
370,00
420,00
670,00
647,00
710,00
624,00
4,00
4,25
2,25
6,25
9,25
10,50
3,35
16,18
17,75
15,60
192,00
204,00
540,00
300,00
444,00
504,00
804,00
776,40
852,00
748,80
4,80
5,10
2,70
7,50
11,10
12,60
4,02
19,41
21,30
18,72
∆
∆
Lepidlá pre zatepľovacie systémy
Názov výrobku
Označenie
Lepidlo špeciál
Lepidlo a stierkovacia hmota sivá
Lepidlo a stierkovacia hmota sivá COOL
Lepidlo a stierkovacia hmota WOOD
Vyrovnávacia stierka multi
NOVINKA
115
135 s
135 s z
145
155
Zrnitosť
(mm)
Spotreba cca
kg/m2
Balenie
vrece/paleta
(kg)
0-0,7
0-0,7
0-0,7
0-0,7
0-0,7
3,0 - 6,0 ²)
3,0 - 6,0 ²)
3,0 - 6,0 ²)
3,0 - 6,0 ³)
3,8 (hr. 3 mm)
25/1200
25/1200
25/1200
25/1200
25/1200
Cena v EUR bez DPH
tona
balenie
275,00
400,00
510,00
850,00
450,00
6,88
10,00
12,75
21,25
11,25
Cena v EUR s DPH
tona
balenie
330,00
480,00
612,00
1 020,00
540,00
8,25
12,00
15,30
25,50
13,50
²) hodnota udáva spotrebu pri lepení, pri stierkovaní je spotreba 2,4 - 7,2 kg/m² pri vrstve 2 - 6 mm
³) hodnota udáva spotrebu pri lepení, pri stierkovaní je spotreba 2,3 - 6,9 kg/m² pri vrstve 2 - 6 mm
Škárovacie hmoty
Označenie
Zrnitosť
(mm)
Škárovacie hmoty COLOR
COLOR - biela
COLOR - sivá
COLOR - * farebná škála I
COLOR - * farebná škála II
COLOR - * farebná škála III
029
029
029
029
029
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
Škárovacie hmoty FLEX
FLEX - biela
FLEX - sivá
FLEX - * farebná škála I
FLEX - * farebná škála II
FLEX - * farebná škála III
079
079
079
079
079
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
Názov výrobku
Spotreba cca
kg/m2
podľa šírky
škáry ¹)
podľa šírky
škáry ¹)
Balenie
(kg)
Cena v EUR bez DPH
tona
balenie
Cena v EUR s DPH
tona
balenie
5/1000
vrece /paleta
660,00
628,00
837,00
1 534,00
3 660,00
3,30
3,14
4,19
7,67
18,30
792,00
753,60
1 004,40
1 840,80
4 392,00
3,96
3,77
5,02
9,20
21,96
5/360
vedierko /paleta
1 150,00
1 077,00
1 293,00
1 975,00
4 200,00
5,75
5,39
6,47
9,88
21,00
1 380,00
1 292,40
1 551,60
2 370,00
5 040,00
6,90
6,46
7,76
11,85
25,20
¹) spotreba v závislosti od šírky škár, veľkosti a tvaru obkladových prvkov 0,3 - 0,8 kg/m² škárovanej plochy
Pozn.: Škárovacie hmoty nie sú vhodné na dilatačné škáry. Škárovacie hmoty COLOR sú vhodné pre obklady iba vo vnútornom prostredí.
* farebná škála I - svetlosivá, krokus, manhattan, jasmín, bahama, karamel, sunset, magnolia, anemone, staroružová, svetlohnedá, pistáciová
* farebná škála II - antracit, čierna, hnedá, tmavohnedá, svetlomodrá, toffi, tehlová, oranžová, korálová, zelená, svetložltá, žltá
* farebná škála III - modrá, intenzívne modrá, blankytne modrá, intenzívne červená, rubínová, olivovozelená, turmalín, jantárová
Penetrácie
Názov výrobku
Kontakt
Kontakt
Kontakt farebný
Kontakt farebný
Penetrácia akrylát-silikón
Penetrácia akrylát-silikón
Penetrácia akrylát-silikón farebná
Penetrácia akrylát-silikón farebná
Penetrácia silikát
Penetrácia silikát
Penetrácia silikát farebná
Penetrácia silikát farebná
Penetrácia podlahová
Penetrácia podlahová
Penetrácia hĺbková
Penetrácia hĺbková
Univerzálny penetračný náter +
Univerzálny penetračný náter +
Zušľachťujúca disperzia
Zušľachťujúca disperzia
Cemsill S
Označenie
Kontakt
Kontakt
Kontakt c
Kontakt c
Penetrácia ASN
Penetrácia ASN
Penetrácia ASN c
Penetrácia ASN c
Penetrácia ST
Penetrácia ST
Penetrácia ST c
Penetrácia ST c
Penetrácia estrich
Penetrácia estrich
Penetrácia H
Penetrácia H
Penetrácia univerzál +
Penetrácia univerzál +
Disperzia
Disperzia
NOVINKA
CS
w w w . c e m i x . s k
Merná
jednotka
Spotreba cca
(l / m2)
Balenie
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
0,25 - 0,30
0,25 - 0,30
0,25 - 0,30
0,25 - 0,30
0,15 - 0,25
0,15 - 0,25
0,15 - 0,25
0,15 - 0,25
0,15 - 0,25
0,15 - 0,25
0,15 - 0,25
0,15 - 0,25
0,15 - 0,35
0,15 - 0,35
0,15 - 0,25
0,15 - 0,25
0,02
0,02
podľa spôs. použitia
podľa spôs. použitia
0,2 - 0,8
15 l
5l
15 l
5l
15 l
5l
15 l
5l
15 l
5l
15 l
5l
5l
10 l
5l
10 l
30 l
5l
5l
10 l
5l
Cena v EUR bez DPH
l
bal
2,70
3,06
3,06
3,41
2,34
2,70
2,70
3,06
2,34
2,70
2,70
3,06
4,82
4,50
4,46
4,14
3,95
4,14
5,75
5,21
–
40,50
15,30
45,90
17,05
35,10
13,50
40,50
15,30
35,10
13,50
40,50
15,30
24,10
45,00
22,30
41,40
118,50
20,70
28,75
52,10
45,00
Cena v EUR s DPH
l
bal
3,24
3,67
3,67
4,09
2,81
3,24
3,24
3,67
2,81
3,24
3,24
3,67
5,78
5,40
5,35
4,97
4,74
4,97
6,90
6,25
–
48,60
18,36
55,08
20,46
42,12
16,20
48,60
18,36
42,12
16,20
48,60
18,36
28,92
54,00
26,76
49,68
142,20
24,84
34,50
62,52
54,00
Ušľachtilé minerálne omietky
Názov výrobku
Označenie
Minerálna ryhovaná omietka
Minerálna zatieraná omietka
Minerálna ryhovaná omietka biela
Minerálna ryhovaná omietka farebná
Minerálna zatieraná omietka biela
Minerálna zatieraná omietka farebná
Brizolit prírodný
058
048
428 b
428
448 b
448
508
Zrnitosť
(mm)
Spotreba cca
kg/m2
Balenie
vrece/paleta
(kg)
2,0
1,2; 2,0
2,0; 3,0
2,0; 3,0
1,2; 2,0; 3,0
1,2; 2,0; 3,0
4,0
2,7
1,7; 3,0
2,2; 3,5
2,2; 3,5
1,8; 2,9; 4,3
1,8; 2,9; 4,3
25 (hr. 10 mm)
35/1400
35/1400
30/1260
30/1260
30/1260
30/1260
40/1400
Cena v EUR bez DPH
tona
balenie
378,00
378,00
522,00
646,00
522,00
646,00
205,00
13,23
13,23
15,66
19,38
15,66
19,38
8,20
Cena v EUR s DPH
tona
balenie
453,60
453,60
626,40
775,20
626,40
775,20
246,00
15,88
15,88
18,79
23,26
18,79
23,26
9,84
Pozn.: Prefarbené minerálne omietky sa vyrábajú v 41 farebných odtieňoch - KL 294, KL 295, KL 302, KL 303, KL 304, KL 305, KL 313, KL 314, KL 323, KL 343, KL 403,
KL 404, KL 413, KL 414, KL 415, KL 425, KL 433, KL 435, MD 93, MD 94, MD 95, MD 103, MD 114, MD 122, MD 123, MD 124, MD 125, MD 133, MD 134, MD 135,
MD 142, MD 143, MD 144, MD 205, MD 233, MD 235, MD 253, MD 254, MD 255, MD 284, MD 285.
V prípade požiadavky na iný farebný odtieň je možné ho dosiahnuť dvojnásobným pretretím bielej alebo prefarbenej omietky fasádnou farbou v požadovanom odtieni.
Povrch prefarbených omietok odporúčame opatriť egalizačným náterom.
Farebná zhoda je zaručená iba v rámci jednej výrobnej šarže - pri doobjednaní môže dôjsť k farebnej odchýlke.
Ušľachtilé pastovité omietky
Názov výrobku
Označenie
Zrnitosť
(mm)
Spotreba cca
(kg/m2)
ARB
AZB
ARC
AZC
1,5; 2,0; 3,0
1,0; 1,5; 2,0; 3,0
1,5; 2,0; 3,0
1,0; 1,5; 2,0; 3,0
2,2; 2,8; 3,6
1,7; 2,3; 3,1; 4,3
2,2; 2,8; 3,6
1,7; 2,3; 3,1; 4,3
Akrylátová ryhovaná omietka biela
Akrylátová zatieraná omietka biela
Akrylátová ryhovaná omietka farebná
Akrylátová zatieraná omietka farebná
Akrylátová R, Z - Farebná škála I
Akrylátová R, Z - Farebná škála II
Silikátová ryhovaná omietka biela
Silikátová zatieraná omietka biela
Silikátová ryhovaná omietka farebná
Silikátová zatieraná omietka farebná
Silikátová R, Z - Farebná škála I
Silikátová R, Z - Farebná škála II
Silikónová ryhovaná omietka biela
Silikónová zatieraná omietka biela
Silikónová ryhovaná omietka farebná
Silikónová zatieraná omietka farebná
Silikónová R, Z - Farebná škála I
Silikónová R, Z - Farebná škála II
Silikónsilikátová ryhovaná omietka biela
Silikónsilikátová zatieraná omietka biela
Silikónsilikátová ryhovaná omietka farebná
Silikónsilikátová zatieraná omietka farebná
Silikónsilikátová R, Z - Farebná škála I
Silikónsilikátová R, Z - Farebná škála II
Mozaiková omietka
Mozaiková omietka
TRB
TZB
TRC
TZC
1,5; 2,0; 3,0
1,0; 1,5; 2,0; 3,0
1,5; 2,0; 3,0
1,0; 1,5; 2,0; 3,0
NRB
NZB
NRC
NZC
IRB
IZB
IRC
IZC
1,5; 2,0; 3,0
1,0; 1,5; 2,0; 3,0
1,5; 2,0; 3,0
1,0; 1,5; 2,0; 3,0
1,5; 2,0; 3,0
1,0; 1,5; 2,0; 3,0
1,5; 2,0; 3,0
1,0; 1,5; 2,0; 3,0
M
M
do 1,6 *
do 1,6 *
2,2; 2,8; 3,6
1,7; 2,3; 3,1; 4,3
2,2; 2,8; 3,6
1,7; 2,3; 3,1; 4,3
2,2; 2,8; 3,6
1,7; 2,3; 3,1; 4,3
2,2; 2,8; 3,6
1,7; 2,3; 3,1; 4,3
2,2; 2,8; 3,6
1,7; 2,3; 3,1; 4,3
2,2; 2,8; 3,6
1,7; 2,3; 3,1; 4,3
4,5 **
4,5 **
Balenie
Cena v EUR bez DPH
vedro / paleta
(kg)
kg
bal
25/600
25/600
25/600
25/600
25/600
25/600
25/600
25/600
25/600
25/600
25/600
25/600
25/600
25/600
25/600
25/600
25/600
15/660
1,65
1,65
1,70
2,65
1,80
1,80
1,86
2,75
2,00
2,00
2,06
3,25
1,90
1,90
1,96
3,05
2,62
2,70
Cena v EUR s DPH
kg
bal
41,25
1,98
41,25
1,98
cena viď „farebná škála“
cena viď „farebná škála“
42,50
2,04
66,25
3,18
45,00
2,16
45,00
2,16
cena viď „farebná škála“
cena viď „farebná škála“
46,50
2,23
68,75
3,30
50,00
2,40
50,00
2,40
cena viď „farebná škála“
cena viď „farebná škála“
51,50
2,47
81,25
3,90
47,50
2,28
47,50
2,28
cena viď „farebná škála“
cena viď „farebná škála“
49,00
2,35
76,25
3,66
65,50
3,14
40,50
3,24
49,50
49,50
51,00
79,50
54,00
54,00
55,80
82,50
60,00
60,00
61,80
97,50
57,00
57,00
58,80
91,50
78,60
48,60
* do 2,0 mm / mozaika 103
** 6,5 kg / mozaika 103
Názov výrobku
Zimná prísada COOL
Fungicem
NOVINKA
NOVINKA
Označenie
Spotreba
Balenie
vedro
ZP COOL
F
270 g / 25 kg
0,1 - 0,4 l/m²
270 g
5l
Cena v EUR bez DPH
Cena v EUR s DPH
bal
bal
8,50
20,00
10,20
24,00
Zaradenie farieb zo vzorkovníkov Cemix do jednotlivých cenových skupín:
Farebná škála I - farby KL a MD + farby KREATIV s výnimkou farieb s čiselným označením 2**1
Farebná škála II - farby KREATIV s číselným označením 2**1
Pastovité omietky - upozornenie
Ceny sú platné pre farby zo vzorkovníkov Cemix (ostatné farby podľa individuálnej kalkulácie). Farebná zhoda je zaručená iba v rámci jednej výrobnej šarže - pri doobjednaní
môže dôjsť k farebnej odchýlke. Pred spracovaním overte na skúšobnej ploche, či rozmiešaný materiál zodpovedá objednanému farebnému odtieňu - reklamované rozdiely vo
farbe po aplikácii omietky nemôžu byť akceptované. V zatepľovacích systémoch odporúčame voliť odtiene s hodnotou svetelného odrazu ≥ 30. Niektoré silikátové, silikónové
a silikónsilikátové prefarbené omietky nie je možné dodať vo všetkých farebných odtieňoch, viď vzorkovník Cemix.
Fasádne farby
Názov výrobku
Akrylátová fasádna farba biela
Akrylátová fasádna farba biela
Akrylátová fasádna farba - Farebná škála I
Akrylátová fasádna farba - Farebná škála II
Akrylátová fasádna farba - Farebná škála III
Akrylátová fasádna farba - Farebná škála IV
Označenie
Merná
jednotka
Spotreba cca
(l / m2)
Balenie
FAB
FAB
FAC
FAC
FAC
FAC
l
l
l
l
l
l
0,2 - 0,3
0,2 - 0,3
0,2 - 0,3
0,2 - 0,3
0,2 - 0,3
0,2 - 0,3
15 l
5l
15 l
15 l
15 l
15 l
Cena v EUR bez DPH
l
bal
3,83
4,18
4,88
5,23
5,92
6,63
57,45
20,90
73,20
78,45
88,80
99,45
Cena v EUR s DPH
l
bal
4,60
5,02
5,86
6,28
7,10
7,96
68,94
25,08
87,84
94,14
106,56
119,34
w w w . c e m i x . s k
Fasádne farby
Názov výrobku
Akrylátová fasádna farba - Farebná škála I
Akrylátová fasádna farba - Farebná škála II
Akrylátová fasádna farba - Farebná škála III
Akrylátová fasádna farba - Farebná škála IV
Silikátová fasádna farba biela
Silikátová fasádna farba biela
Silikátová fasádna farba - Farebná škála I
Silikátová fasádna farba - Farebná škála II
Silikátová fasádna farba - Farebná škála III
Silikátová fasádna farba - Farebná škála IV
Silikátová fasádna farba - Farebná škála I
Silikátová fasádna farba - Farebná škála II
Silikátová fasádna farba - Farebná škála III
Silikátová fasádna farba - Farebná škála IV
Silikónová fasádna farba biela
Silikónová fasádna farba biela
Silikónová fasádna farba - Farebná škála I
Silikónová fasádna farba - Farebná škála II
Silikónová fasádna farba - Farebná škála III
Silikónová fasádna farba - Farebná škála IV
Silikónová fasádna farba - Farebná škála I
Silikónová fasádna farba - Farebná škála II
Silikónová fasádna farba - Farebná škála III
Silikónová fasádna farba - Farebná škála IV
Elastická fasádna farba biela
Elastická fasádna farba biela
Elastická fasádna farba - Farebná škála I
Elastická fasádna farba - Farebná škála II
Elastická fasádna farba - Farebná škála III
Elastická fasádna farba - Farebná škála IV
Elastická fasádna farba - Farebná škála I
Elastická fasádna farba - Farebná škála II
Elastická fasádna farba - Farebná škála III
Elastická fasádna farba - Farebná škála IV
Označenie
Merná
jednotka
Spotreba cca
(l / m2)
Balenie
FAC
FAC
FAC
FAC
FTB
FTB
FTC
FTC
FTC
FTC
FTC
FTC
FTC
FTC
FNB
FNB
FNC
FNC
FNC
FNC
FNC
FNC
FNC
FNC
FEB
FEB
FEC
FEC
FEC
FEC
FEC
FEC
FEC
FEC
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
0,2 - 0,3
0,2 - 0,3
0,2 - 0,3
0,2 - 0,3
0,2 - 0,25
0,2 - 0,25
0,2 - 0,25
0,2 - 0,25
0,2 - 0,25
0,2 - 0,25
0,2 - 0,25
0,2 - 0,25
0,2 - 0,25
0,2 - 0,25
0,2 - 0,25
0,2 - 0,25
0,2 - 0,25
0,2 - 0,25
0,2 - 0,25
0,2 - 0,25
0,2 - 0,25
0,2 - 0,25
0,2 - 0,25
0,2 - 0,25
0,6 - 1,2
0,6 - 1,2
0,6 - 1,2
0,6 - 1,2
0,6 - 1,2
0,6 - 1,2
0,6 - 1,2
0,6 - 1,2
0,6 - 1,2
0,6 - 1,2
5l
5l
5l
5l
15 l
5l
15 l
15 l
15 l
15 l
5l
5l
5l
5l
15 l
5l
15 l
15 l
15 l
15 l
5l
5l
5l
5l
15 l
5l
15 l
15 l
15 l
15 l
5l
5l
5l
5l
Cena v EUR bez DPH
l
bal
5,23
5,58
6,27
6,97
4,18
4,54
5,23
5,58
6,27
6,97
5,58
5,92
6,63
7,32
5,58
5,92
6,63
6,97
7,67
8,37
6,97
7,32
8,00
8,72
5,58
5,92
6,63
6,97
7,67
8,37
6,97
7,32
8,00
8,72
26,15
27,90
31,35
34,85
62,70
22,70
78,45
83,70
94,05
104,55
27,90
29,60
33,15
36,60
83,70
29,60
99,45
104,55
115,05
125,55
34,85
36,60
40,00
43,60
83,70
29,60
99,45
104,55
115,05
125,55
34,85
36,60
40,00
43,60
Cena v EUR s DPH
l
bal
6,28
6,70
7,52
8,36
5,02
5,45
6,28
6,70
7,52
8,36
6,70
7,10
7,96
8,78
6,70
7,10
7,96
8,36
9,20
10,04
8,36
8,78
9,60
10,46
6,70
7,10
7,96
8,36
9,20
10,04
8,36
8,78
9,60
10,46
31,38
33,48
37,62
41,82
75,24
27,24
94,14
100,44
112,86
125,46
33,48
35,52
39,78
43,92
100,44
35,52
119,34
125,46
138,06
150,66
41,82
43,92
48,00
52,32
100,44
35,52
119,34
125,46
138,06
150,66
41,82
43,92
48,00
52,32
Ceny sú platné pre farby zo vzorkovníkov Cemix (ostatné farby podľa cenovej kalkulácie)
Poznámka: spotreba je závislá od štruktúry podkladu, uvádzaná spotreba je pre hladký napenetrovaný podklad v dvoch vrstvách náteru.
Zaradenie farieb zo vzorkovníkov Cemix do jednotlivých cenových skupín:
Farebná škála I - Farby KL a MD + farby KREATIV s číselným označením 2**6, 2**5, 2**4
Farebná škála II - Farby KREATIV s číselným označením 2**3
Farebná škála III - Farby KREATIV s číselným označením 2**2
Farebná škála IV - Farby KREATIV s číselným označením 2**1
Niektoré silikátové a silikónové fasádne nátery nie je možné dodať vo všetkých farebných odtieňoch, viď vzorkovník Cemix.
Služby a prenájom
Názov výrobku
Merná Cena v EUR Cena v EUR
jednotka bez DPH
s DPH
Kontinuálna miešačka
1 tona
Kontinuálna miešačka prenosná
1 deň
Vzduchové dopravné zariadenie - kompresor
1 deň
Omietací stroj
1 deň
EDS vynášací šnek
1 tona
SMP 100 FE - zmiešavacia pumpa + podávacie 1 tona
čerpadlo
Brinkmann
1 deň
Rotor + stator - na omietky (modrý)
sada
Rotor + stator - na omietky (twister)
sada
Rotor + stator - na potery (žltý)
sada
Dovoz a odvoz strojového zariadenia
km
Servisná činnosť technika
hod.
Dopravná činnosť technika
km
Prestoj servisného technika
1/4 hod.
Poradenská činnosť (zaškolenie)
1/4 hod.
Čistenie strojového zariadenia
ks
Stojné cisterny, silostavača (po 30 min.)
1/4 hod.
2,0
10,0
27,0
20,0
2,0
2,4
12,0
32,4
24,0
2,4
7,0
8,4
130,0
120,0
130,0
130,0
0,60
17,00
0,60
5,00
5,00
40,00
10,00
156,0
144,0
156,0
156,0
0,72
20,40
0,72
6,00
6,00
48,00
12,00
Merná Cena v EUR Cena v EUR
jednotka bez DPH
s DPH
Názov výrobku
Zbytočný výjazd silostavača
km
Pristavenie sila
ks
Prenájom sila (viď bod 8.4 VODP)
1 deň
Poplatok za prepravu sila (viď bod 8.5 VODP) 1 tona
Poplatok za manipuláciu so silom
1/4 hod.
(viď bod 8.5 VODP)
Prestoj pri vykládke, nakládke bal. tovaru
1/4 hod.
(po 30 min.)
Vykládka hydraulickou rukou
(fakturácia minimálne 19,80 Eur bez DPH,
paleta
t.j. 6 paliet)
Zvoz paliet
km
Príplatok za dvoj a viac vykládku
vykl.
(pri zachádzke nad 10 km)
Preprava: tonáž do 1,5 t
km
Preprava: tonáž do 3,5 t
km
Preprava: tonáž do 6 t
km
Preprava: tonáž do 9 t
km
Preprava: tonáž do 12 t
km
* sadzba za km bude vyúčtovaná na základe skutočne vyfakturovaných nákladov od prepravcu
Sídlo spoločnosti
Cemix, s.r.o.
Dolná 18, 969 01 Banská Štiavnica
tel.: +421/45/673 54 30
fax: +421/45/673 54 32
e-mail: [email protected], www.cemix.sk
Výrobný závod
TREBIŠOV
Ruskovská cesta 6
075 01 Trebišov
tel.: 056 / 668 63 61
fax: 056 / 672 75 73
Výrobný závod
VEĽKÉ LEVÁRE
Veľké Leváre č. 1115
908 73 Veľké Leváre
tel.: 034 / 774 80 03
fax: 034 / 774 80 04
1,50
150,00
7,00
20,00
1,80
180,00
8,40
24,00
10,00
12,00
10,00
12,00
3,30
3,96
0,60-3,00*
0,72-3,60*
10,00
12,00
0,60-1,20*
1,00-1,50*
1,20-2,00*
1,50-3,00*
1,50-3,00*
0,72-1,44*
1,20-1,80*
1,44-2,40*
1,80-3,60*
1,80-3,60*
Zmeny a chyby vyhradené
Distribučný sklad
ŽILINA
Mudroňa 7
010 01 Žilina
tel.: 041 / 564 07 15
fax: 041 / 564 07 16
Download

Cemix - HIROPRO sro