Skladový program 2015
Ceny sú uvedené bez DPH
BeA Slovensko s.r.o.
exkluzívny partner firmy Kesseböhmer v SR www.kesseboehmer.sk
Potravinové skrine
Šírka skrinky:
300 mm
Sada 1
1600 - 2000 mm
084235.9006
232221.0102
054366.0102
001996.0005
Plnovýsuv, SoftStopp Plus, 100 kg
Rám Click Fixx, SoftStopp
Uchytenie čela, 250 mm
Kôš chrómový, 250 x 467 x 110 mm
Cena za sadu:
237,96 €
Cena /MJ
s drôtenými, chrómovými košmi
Sada 2
1
1
1
5
ks
ks
ks
ks
92,66 €
68,68 €
10,02 €
13,32 €
1
1
1
5
ks
ks
ks
ks
92,66 €
73,38 €
10,02 €
13,32 €
1
1
1
5
ks
ks
ks
ks
92,66 €
68,68 €
10,02 €
7,55 €
1
1
1
5
ks
ks
ks
ks
92,66 €
73,38 €
10,02 €
7,55 €
1
1
1
5
ks
ks
ks
ks
92,66 €
68,68 €
10,02 €
22,73 €
1
1
1
5
ks
ks
ks
ks
92,66 €
73,38 €
10,02 €
22,73 €
1 ks
14,57 €
1900 - 2300 mm
s drôtenými, chrómovými košmi
084235.9006
232222.0102
054366.0102
001996.0005
Plnovýsuv, SoftStopp Plus, 100 kg
Rám Click Fixx, SoftStopp
Uchytenie čela, 250 mm
Kôš chrómový, 250 x 467 x 110 mm
Cena za sadu:
242,66 €
Sada 3
084235.9006
232221.0102
054366.0102
001996.0102
1600 - 2000 mm
s drôtenými, striebornými košmi
Plnovýsuv, SoftStopp plus, 100 kg
Rám Click Fixx, SoftStopp
Uchytenie čela, 250 mm
Kôš strieborný, 250 x 467 x 110 mm
Cena za sadu:
209,11 €
Sada 4
084235.9006
232222.0102
054366.0102
001996.0102
1900 - 2300 mm
s drôtenými, striebornými košmi
Plnovýsuv, SoftStopp Plus, 100 kg
Rám Click Fixx, SoftStopp
Uchytenie čela, 250 mm
Kôš strieborný, 250 x 467 x 110 mm
Cena za sadu:
213,81 €
Sada 5
084235.9006
232221.0102
054366.0102
074385.0005
1600 - 2000 mm
s košmi Arena Style
Plnovýsuv, SoftStopp Plus, 100 kg
Rám Click Fixx, SoftStopp
Uchytenie čela, 250 mm
Kôš Arena Style, 250 x 462 x 106 mm
Cena za sadu:
285,01 €
Sada 6
084235.9006
232222.0102
054366.0102
074385.0005
1900 - 2300 mm
s košmi Arena Style
Plnovýsuv, SoftStopp Plus, 100 kg
Rám Click Fixx, SoftStopp
Uchytenie čela, 250 mm
Kôš Arena Style, 250 x 462 x 106 mm
Cena za sadu:
289,71 €
004243.9005
Voliteľné príslušenstvo
SoftStopp Pro - tlmenie pri otváraní
Ceny sú uvedené bez DPH.
2
Potravinové skrine
Drôtený kôš, chrómový,
strieborný
chróm
Kôš Arena Style
Šírka skrinky:
400 mm
Sada 7
084235.9006
232221.0102
054367.0102
001997.0005
1600 - 2000 mm
s drôtenými, chrómovými košmi
Plnovýsuv, SoftStopp plus, 100 kg
Rám Click Fixx, SoftStopp
Uchytenie čela, 350 mm
Kôš chrómový, 350 x 467 x 110 mm
Cena za sadu:
245,82 €
Sada 8
084235.9006
232222.0102
054367.0102
001997.0005
1900 - 2300 mm
s drôtenými, chrómovými košmi
Plnovýsuv, SoftStopp plus, 100 kg
Rám Click Fixx, SoftStopp
Uchytenie čela, 350 mm
Kôš chrómový, 350 x 467 x 110 mm
Cena za sadu:
250,52 €
Sada 9
084235.9006
232221.0102
054367.0102
001997.0102
1600 - 2000 mm, strieborný
s drôtenými, striebornými košmi
Plnovýsuv, SoftStopp plus, 100 kg
Rám Click Fixx, SoftStopp
Uchytenie čela, 350 mm
Kôš strieborný, 350 x 467 x 110 mm
Cena za sadu:
213,32 €
Sada 10
084235.9006
232222.0102
054367.0102
001997.0102
1900 - 2300 mm
s drôtenými, striebornými košmi
Plnovýsuv, SoftStopp plus, 100 kg
Rám Click Fixx, SoftStopp
Uchytenie čela, 350 mm
Kôš strieborný, 350 x 467 x 110 mm
Cena za sadu:
218,02 €
Sada 11
084235.9006
232221.0102
054367.0102
074386.0005
1600 - 2000 mm
s košmi Arena Style
Plnovýsuv, SoftStopp plus, 100 kg
Rám Click Fixx, SoftStopp
Uchytenie čela, 350 mm
Kôš Arena Style, 350 x 462 x 106 mm
Cena za sadu:
292,52 €
Sada 12
084235.9006
232222.0102
054367.0102
074386.0005
1900 - 2300 mm
s košmi Arena Style
Plnovýsuv, SoftStopp plus, 100 kg
Rám Click Fixx, SoftStopp
Uchytenie čela, 350 mm
Kôš Arena Style, 350 x 462 x 106 mm
Cena za sadu:
297,22 €
004243.9005
Voliteľné príslušenstvo
SoftStopp Pro - tlmenie pri otváraní
Cena /MJ
Ceny sú uvedené bez DPH.
1
1
1
5
ks
ks
ks
ks
92,66 €
68,68 €
9,03 €
15,09 €
1
1
1
5
ks
ks
ks
ks
92,66 €
73,38 €
9,03 €
15,09 €
1
1
1
5
ks
ks
ks
ks
92,66 €
68,68 €
9,03 €
8,59 €
1
1
1
5
ks
ks
ks
ks
92,66 €
73,38 €
9,03 €
8,59 €
1
1
1
5
ks
ks
ks
ks
92,66 €
68,68 €
9,03 €
24,43 €
1
1
1
5
ks
ks
ks
ks
92,66 €
73,38 €
9,03 €
24,43 €
1 ks
14,57 €
3
Spodné skrinky
Výsuv na fľaše:
dvojpolicový, 150 mm
260602.0005
Výsuv chrómový, SoftStopp
1 ks
64,47 €
260602.0102
Výsuv strieborný, SoftStopp
1 ks
40,83 €
035412.0005
Výsuv Arena Style, SoftStopp
1 ks
80,24 €
Cena /MJ
Výsuv na utierky: 150 mm
260604.0005
Výsuv chrómový, SoftStopp
1 ks
73,33 €
260604.0102
Výsuv strieborný, SoftStopp
1 ks
56,32 €
035418.0005
Výsuv Arena Style, SoftStopp
1 ks
76,94 €
Cooking Agent 268x489x625
1 sada
89,94 €
Cooking AGENT
25235.0102
Ceny sú uvedené bez DPH.
4
Spodné skrinky
ilustračné foto
Drôtený kôš chrómový,
strieborný
chróm
Kôš Arena Style
Výsuv:
300 mm
Sada 1
015173.0102
015147.0102
005142.0005
Výsuv ľavý, 661 mm
s drôtenými chrómovými košmi
Rám, SoftStopp
Uchytenie
Kôš chrómový, 210 x 470 x 75 mm
Cena za sadu:
244,74 €
Sada 2
015173.0102
015147.0102
006291.0102
Výsuv ľavý, 661 mm
s drôtenými, striebornými košmi
Rám Comfort, SoftStopp
Uchytenie
Kôš strieborný, 220 x 477 x 75 mm
Cena za sadu:
67,40 €
Sada 3
015173.0102
015147.0102
075142.0005
Výsuv ľavý, 661 mm
s košmi Arena Style
Rám, SoftStopp
Uchytenie
Kôš Arena Style, 228 x 470 x 75 mm
Cena za sadu:
103,12 €
Sada 4
015174.0102
015147.0102
005142.0005
Výsuv pravý, 661 mm
s drôtenými, chrómovými košmi
Rám, SoftStopp, 661 mm
Uchytenie
Kôš chrómový, 210 x 470 x 75 mm
Cena za sadu:
81,58 €
Sada 5
015174.0102
015147.0102
006291.0102
Výsuv pravý, 661 mm
s drôtenými, striebornými košmi
Rám, SoftStopp
Uchytenie
Kôš strieborný, 220 x 477 x 75 mm
Cena za sadu:
67,40 €
Sada 6
015174.0102
015147.0102
075142.0005
Výsuv pravý, 661 mm
s košmi Arena Style
Rám, SoftStopp
Uchytenie
Kôš Arena Style, 228 x 470 x 75 mm
Cena za sadu:
103,12 €
Cena /MJ
1 ks
2 ks
2 ks
46,94 €
2,78 €
14,54 €
1 ks
2 ks
2 ks
46,94 €
2,78 €
7,45 €
1 ks
2 ks
2 ks
46,94 €
2,78 €
25,31 €
1 ks
2 ks
2 ks
46,94 €
2,78 €
14,54 €
1 ks
2 ks
2 ks
46,94 €
2,78 €
7,45 €
1 ks
2 ks
2 ks
46,94 €
2,78 €
25,31 €
Výsuv pravý
Výsuv ľavý
Ceny sú uvedené bez DPH.
5
Rohové skrinky
Cena /MJ
Sada 1
233033.0005
017955.9010
LeMans ll pravý, 450 mm
Koše ARENAplus Classic, biele dno
Tlmenie SoftStoppPlus
Cena za sadu:
219,93 €
Sada 2
233034.0005
017956.9010
LeMans ll ľavý, 450 mm
Koše ARENAplus Classic, biele dno
Tlmenie SoftStoppPlus
Cena za sadu:
219,93 €
Sada 3
233035.0005
017955.9010
LeMans ll pravý, 500 mm
Koše ARENAplus Classic, biele dno
Tlmenie SoftStoppPlus
Cena za sadu:
227,96 €
Sada 4
233036.0005
017956.9010
LeMans ll ľavý, 500 mm
Koše ARENAplus Classic, biele dno
Tlmenie SoftStoppPlus
Cena za sadu:
227,96 €
Sada 5
233037.0005
017955.9010
LeMans ll pravý, 600 mm
Koše ARENAplus Classic, biele dno
Tlmenie SoftStoppPlus
Cena za sadu:
236,15 €
Sada 6
233038.0005
017956.9010
LeMans ll ľavý, 600 mm
Koše ARENAplus Classic, biele dno
Tlmenie SoftStoppPlus
Cena za sadu:
236,15 €
Sada obsahuje:
Nosnosť:
police ARENA Classic 2ks, os 600-750 mm
25kg na jednu policu
1 sada
2 ks
198,15 €
10,89 €
1 sada
2 ks
198,15 €
10,89 €
1 sada
2 ks
206,18 €
10,89 €
1 sada
2 ks
206,18 €
10,89 €
1 sada
2 ks
214,37 €
10,89 €
1 sada
2 ks
214,37 €
10,89 €
Kôš Arena Classic
LeMans pravý
Ceny sú uvedené bez DPH.
6
Rohové skrinky
Cena /MJ
Sada 7
LeMans ll pravý, 450 mm
077928.0005
Koše ARENAplus Style, biele dno
Sada 8
LeMans ll ľavý, 450 mm
077929.0005
Koše ARENAplus Style, biele dno
Sada 9
LeMans ll pravý, 500 mm
077930.0005
Koše ARENAplus Style, biele dno
Sada 10
LeMans ll ľavý, 500 mm
077931.0005
Koše ARENAplus Style, biele dno
Sada 11
LeMans ll pravý, 600 mm
077932.0005
Koše ARENAplus Style, biele dno
Sada 12
LeMans ll ľavý, 600 mm
077933.0005
Koše ARENAplus Style, biele dno
Sada obsahuje:
Nosnosť:
police ARENA Style 2ks, os 600-750 mm, tlmenia 2ks
25kg na jednu policu
1 sada
235,19 €
1 sada
235,19 €
1 sada
245,04 €
1 sada
245,04 €
1 sada
254,51 €
1 sada
254,51 €
Kôš Arena Style
LeMans pravý
Ceny sú uvedené bez DPH.
7
Rohové skrinky
Sada drôtených košov chróm,
strieborná
chróm
Sada košov Arena Style
Výsuv:
Magic corner
Sada 1
232604.9006
006207.0005
Magic corner pravý
s drôtenými, chrómovými košmi
Výsuvný rám, SoftStopp
Sada chrómových košov
Cena za sadu:
239,90 €
Sada 2
232604.9006
006207.0102
Magic corner pravý
s drôtenými, striebornými košmi
Výsuvný rám, SoftStopp
Sada strieborných košov
Cena za sadu:
219,06 €
Sada 3
232604.9006
076207.0005
Magic corner pravý
s košmi Arena Style
Výsuvný rám, SoftStopp
Sada košov Arena style
Cena za sadu:
282,68 €
Sada 4
232605.9006
006207.0005
Magic corner ľavý
s drôtenými, chrómovými košmi
Výsuvný rám, SoftStopp
Sada chrómových košov
Cena za sadu:
239,90 €
Sada 5
232605.9006
006207.0102
Magic corner ľavý
s drôtenými, striebornými košmi
Výsuvný rám, SoftStopp
Sada strieborných košov
Cena za sadu:
219,06 €
Sada 6
232605.9006
076207.0005
Magic corner ľavý
s košmi Arena Style
Výsuvný rám, SoftStopp
Sada košov Arena style
Cena za sadu:
282,68 €
Cena /MJ
1 ks
1 sada
170,40 €
69,50 €
1 ks
1 sada
170,40 €
48,66 €
1 ks
1 sada
170,40 €
112,28 €
1 ks
1 sada
170,40 €
69,50 €
1 ks
1 sada
170,40 €
48,66 €
1 ks
1 sada
170,40 €
112,28 €
,
Magic corner ľavý
Ceny sú uvedené bez DPH.
8
Vrchné skrinky
Výklopné mechanizmy FREE fold:
Cena /MJ
Sada 1
271870.0006
Typ E3
Výška 580-650mm/4,30-8,80kg
1 sada
43,72 €
Sada 2
271871.0006
Typ E4
Výška 580-650mm/ 6,00-12,20kg
1 sada
43,83 €
Sada 3
271874.0006
Typ F3
Výška 650-730mm/ 3,90-8,30kg
1 sada
43,97 €
Sada 4
271875.0006
Typ F4
Výška 650-730mm/ 5,80-12,20kg
1 sada
44,08 €
Sada 5
271876.0006
Typ F5
Výška 650-730mm/ 9,50-19,70-12,20kg
1 sada
47,44 €
Sada obsahuje:
výklop 2ks, pravý a ľavý
uchytenie čela 2ks
Príslušenstvo:
šedá
271559.0006
271851.0006
Stredný pánt pre Spax skrutky
Adaptér pre 20 mm alu rám
1 ks
1 ks
4,48 €
4,35 €
271786.7035
271786.9966
Sada krytov (pravý, ľavý) šedá
Sada krytov (pravý, ľavý) biela
1 sada
1 sada
2,42 €
2,42 €
Ceny sú uvedené bez DPH.
9
Vrchné skrinky
Výklopné mechanizmy FREEslide:
Cena /MJ
Sada 1
271904.0006
Typ P1
Výška 345-420 mm/ 2,4-4,8 kg
1 sada
58,89 €
Sada 2
271905.0006
Typ P2
Výška 345-420 mm/ 4,1-8,0 kg
1 sada
60,19 €
Sada 3
271913.0006
Typ R2
Výška 430-600 mm/ 2,6-5,5 kg
1 sada
61,20 €
Sada 4
271914.0060
Typ R3
Výška 430-600 mm/ 5,20-10,40 kg
1 sada
63,01 €
Sada obsahuje:
výklop 2ks, pravý a ľavý
uchytenie čela 2ks, púzdra tyče 2 ks
Príslušenstvo:
šedá
271920.0038
271922.0038
Torzná tyč slide/ swing, dĺžka 774 mm
Torzná tyč slide/ swing, dĺžka 1074 mm
1 ks
1 ks
2,75 €
3,61 €
271687.0006
Adaptér pre 20 mm alu rám
1 ks
3,04 €
271810.7035
271810.9966
Sada krytov (pravá, ľavá) šedá
Sada krytov (pravá, ľavá) biela
1 sada
1 sada
2,79 €
2,79 €
Ceny sú uvedené bez DPH.
10
Vrchné skrinky
Výklopné mechanizmy FREEflap mini / forte:
Cena /MJ
Sada 1
271662.7035
Typ B Free Mini
Výška 200-450 mm/ 1,4-7,9 kg
1 sada
15,23 €
Sada 2
271663.7035
Typ C Free Mini
Výška 200-450 mm/ 2,7-6,1 kg
1 sada
15,70 €
Sada 3
271664.7035
Typ D Free Forte
Výška 350-650 mm/ 2,6-11 kg
1 sada
20,60 €
Sada 4
271665.7035
Typ E Free Forte
Výška 350-650 mm/ 3,4-14,3 kg
1 sada
20,90 €
Sada 5
271666.7035
Typ F Free Forte
Výška 350-650 mm/ 5,3-21,4 kg
1 sada
21,40 €
Sada obsahuje:
výklop 2ks, pravá a ľavá,
uchytenie čela 2ks, krytka šedá 2ks
Príslušenstvo:
šedá
271687.0006
Adaptér pre alu rámy
1 ks
3,04 €
271688.7035
Obmedzovač uhlu otvárania
1 ks
0,17 €
Sada 1
271691.0006
H-DUO 28 mm drevené dvierka
1 sada
3,73 €
Sada obsahuje:
výklop, príchyt na dvierka a na koprus
Ceny sú uvedené bez DPH.
11
TANDEM
CONVOY Lavido
LINERO MosaiQ
BeA Slovensko s.r.o.
Cleaning AGENT
exkluzívny partner firmy Kesseböhmer v SR www.kesseboehmer.sk
M. Pišúta 4002
Liptovský Mikuláš
031 01
Ľubomíra Fronková
044/5523431
Gabriel Mihaľov
0907805870
Peter Blizman
0905808611
Objednávky
[email protected]
Obchodné zastúpenie pre Západné a Stredné Slovensko
[email protected]
Obchodné zastúpenie pre Východné Slovensko
[email protected]
Download

Katalóg Kesebohmer 2015 BeA Slovensko s.r.o.