ŽIVOĆÍŠNA VÝROBA
otázky pre písomnú a ústnu záverečnú skúšku DiŠ UPR
1. Význam chovu HD, biologicko produkčné funkcie chovu hovädzieho dobytka
(spotreba mlieka, mliečnych výrobkov a hovädzieho mäsa na Slovensku a v EÚ, stavy HD
a kráv SR, dosahovaná mlieková úžitkovosť v SR)
2. Plemenný a úžitkový typ, charakteristika jednotlivých úžitkových typov HD.
3. Hodnotenie exteriéru slovenského strakatého plemena – „Systém 97“
(význam lineárneho hodnotenia, kategórie, pracovný postup hodnotenia, hlavné
a čiastkové znaky)
4. Hodnotenie exteriéru holštajnského plemena (hlavné a čiastkové znaky, finálne skóre
a výsledná trieda).
5. Mlieková úžitkovosť HD, anatomická stavba vemena, hormonálna regulácia sekrécie
mlieka, zloženie mlieka a mledziva
6. Laktácia a jej hodnotenie (definícia laktácie, hodnotenie laktácie, perzistencia, typy
laktačných kriviek)
7 Mäsová úžitkovosť HD - hovädzie mäso, ranosť, výkrmovosť a jej hodnotenie.
8. Jatočná výťažnosť HD, hmotnosť jatočne opracovaného tela, schéma jatočnej hodnoty,
výsekové delenie hov.mäsa, jatočná dospelosť.
9. Plodnosť HD – anatómia pohl. orgánov kravy, ruja, fázy pohlavného cyklu, hormonálna
regulácia pohlavného cyklu.
10. Základné charakteristiky plodnosti kráv, pohlavná, chovateľská a telesná dospelosť HD.
11. Definujte druh, plemeno, triedenie plemien hovädzieho dobytka.
12. Charakterizujte plemená - jersey, charolais, simentálske.
13. Charakterizujte plemená - ayrshire, hereford, pinzgauské.
14. Charakterizujte plemená - holštajnské, limousine.
15. Chovný cieľ a plemenný štandard - slovenské strakaté a slovenské pinzgauské plemeno.
16. Technika chovu teliat – mledzivové obdobie, obdobie mliečnej a rastlinnej výživy,
skrmovanie okysleného mlieka
17. Štartérová metóda odchovu teliat.
18. Technika chovu jalovíc.
19. Technika chovu kráv - obdobie zasušenia, tranzitná výživa, rozdelenie produkčných
skupín.
20. Označovanie HD – metódy označovania, označovanie HD v podmienkach Slovenska.
21. Kontrola úžitkovosti hovädzieho dobytka – význam, metódy, názvoslovie, zásady KÚ.
22. Význam chovu oviec, stavy, spotreba ovčích produktov v SR.
23. Morfologická a histologická stavba ovčieho vlasu.
24. Typy ovčích vlasov a ich charakteristika.
25. Charakterizujte rúno, potná vlna, výťažnosť vlny, sortiment vlny.
26. Plodnosť oviec, hormonálna regulácia pohlavného cyklu oviec, základné charakteristiky
plodnosti oviec.
27. Hodnotenie plodnosti oviec – metódy pripúšťania oviec, % oplodnenia, % plodnosti, %
plodnosti na obahnenú bahnicu
28. Laktácia oviec a jej hodnotenie
29. Ukazovatele výkrmovosti oviec, jatočná výťažnosť a jej hodnotenie, hmotnosť jatočne
opracovaného tela oviec a výsekové delenie jat. polovičky
30. Rozdelenie plemien oviec
31. Charakterizujte plemená merino, východofrízska ovca
32. Charakterizujte plemená cigája, lacaune
33. Charakterizujte plemená zošľachtená valaška, berichon d Cher, texel
34. Technika chovu oviec – intenzívny, polointenzívny, extenzívny spôsob chovu
35. Odchov jahniat – veľmi skorý, skorý, tradičný odstav jahniat
36. Pohlavná sústava hydiny, zloženie vajca.
37. Znáška a jej hodnotenie.
38. Najdôležitejšie plemená a hybridy hydiny (rozdelenie plemien jednotlivých druhov hydiny
a zástupcovia).
39. Charakteristika plodnosti ošípaných, pohlavná a chovateľská dospelosť ošípaných
40. Výkrmovosť a jatočná hodnota ošípaných – ukazovatele výkrmovosti, jatočnej hodnoty,
ukazovatele kvality mäsa, hmotnosť jatočne opracovaného tela a delenie jat. polovičky
41. Rozdelenie plemien ošípaných.
42. Šľachtiteľský program ošípaných – materské a otcovské plemená.
43. Charakterizujte plemená biela ušľachtilá a yorkshire
44. Charakterizujte plemená – belgický landrase a pietrain
Download

Otazky_-_Zivocisna_vyroba DiŠ.pdf