VÍŤAZI JEDNOTLIVÝCH DOTERAJŠÍCH ROČNÍKOV
MEMORIÁLU JOZEFA PSOTKU
I. ROČNÍK - 1985 (Pre zlé poveternostné podmienky , náhradná trasa cez
Hrebienok.)
Muži:
Súčet časoviek
Celkový č.
1. Jaroslav MIKUŠTIAK
SCP Ružomberok
01: 33
2. Róbert GÁLFY
TJ Metropol Košice
01: 34:10
3. Igor WIEST
TJ IAMES VT
01: 35:59
Ženy:
1. Zuzana BERČÍKOVÁ
2. Katarína KOZELOVÁ
3. Magda BERČÍKOVÁ
TJ Kamzík Bratislava
TJ Metropol Košice
TJ Kamzík Bratislava
02:30:42
02:43:14
02:47:47
II. ROČNÍK -1986 ( Zlé podmienky, náhradná trasa, štart z Vyšných Hágov ).
Muži:
1. Milan FILIPSKÝ
TJ IAMES Vysoké Tatry
01:00:06
2. Róbert GÁLFY
TJ Metropol Košice
01:01:05
3. Vít KONEČNÝ
Ingstav Brno
01:01:59
Ženy :
1. Helena SEMANOVÁ
2. Oľga ŠVOLÍKOVÁ
3. Katarína KOZELOVÁ
TJ IAMES Vysoké Tatry
Kovodrevo Malachov
TJ Metropol Košice
III. ROČNÍK - 1987
Muži :
1. Milan BLAŠKO
2. Igor WIEST
3. Pavol ZOUREK
Tatran Sp.Nová Ves
TJ IAMES Vysoké Tatry
Ingstav Brno
Ženy :
1. Mária TÁBORYOVÁ
2. Helena SEMANOVÁ
3. Oľga ŠVEHLÍKOVÁ
Bobrovec
IAMES Vysoké Tatry
Slovan KD Malachov
01:26:01
01:29:30
01:44:30
00:57:37
00:59:32
00:59:36
01:30:35
01:30:55
01:34:18
02:56:53
02:56:56
02:58:37
03:17:26
03:19:24
03:21:26
IV. ROČNÍK - 1988 ( Náhradná trasa cez V. Hágy pre zlé poveternostné podmienky.)
Muži do 40 rokov :
1. Milan BLAŠKO
Tatran Sp. Nová Ves
01:14:25
2. Giorgio POZZI
Taliansko
01:14:26
3. Pavol ZOUREK
Lok. Ingstav Brno
01:21:16
Muži nad 40 rokov :
1. Juraj PROCHÁZKA
2. Lorand DIVALAD
3. Jaroslav MIKUŠTIAK
IAMES Bratislava
IAMES Vysoké Tatry
SCP Ružomberok
01:34:43
01:35:01
01:35:53
-2Ženy :
1. Helena SEMANOVÁ
2. Jana VASILIAKOVÁ
3. Mária TÁBORYOVÁ
IAMES Vysoké Tatry
Jasná L. Mikuláš
IAMES Vysoké Tatry
01:55:57
01:56:40
02:03:29
V. ROČNÍK - 1989 (Pre zlé poveternostné podmienky náhradná trasa cez V.Hágy.)
Muži do 40 rokov:
1. Milan BLAŠKO
2. Pavel OHRADKA
3. Stanislav MADAJ
Tatran Sp.Nová Ves
IAMES Vysoké Tatry
IAMES Bobrovec
01:34:03
01:35:51
01:37:36
Muži nad 40 rokov:
1. Jaroslav MIKUŠTIAK
2. Juraj PROCHÁZKA
3. Lorand DIVALD
SCP Ružomberok
IAMES Bratislava
IAMES Vysoké Tatry
01:38:27
01:44:43
01:46:44
Ženy :
1. Bibiána LOVICHOVÁ
2. Mária TÁBORYOVÁ
3. Sylvia CHRAPČIAKOVÁ
Jasná L.Mikuláš
IAMES Bobrovec
Jasná L. Mikuláš
02:09:30
02:16:47
02:18:32
VI. ROČNÍK - 1990
Muži do 40 rokov :
1. Milan BLAŠKO
2. Adriano GRECO
3. Fabia MERALDI
Tatran Sp.Nová Ves
Taliansko
Taliansko
Muži nad 40 rokov:
1. Jaroslav MIKUŠTIAK
2. Miloslav ZUČEK
3. Viliam KYSELA
Tatrín Ružomberok
HO Třinec
LS Poprad
Ženy :
1. Mária MELEKOVÁ
2. Jana HUDECOVÁ
Slávia PF B.Bystrica
IAMES Bratislava
01:33:02
01:44:40
03:32:50
03:36:17
VII. ROČNÍK - 1991
Muži do 40 rokov :
1. Milan MADAJ
2. Milan BLAŠKO
3. Dušan TRIZNA
IAMES Bobrovec
Tatran Sp.Nová Ves
Družba Smrečany-Žiar
00:57:42
00:58:04
01:00:45
03:05:01
03:00:02
03:03:44
00:55:27
00:55:33
00:57:00
01:05:07
01:11:35
01:12:31
02:50:41
02:51:32
02:52:54
02:41:44
03:21:55
03:25:28
-3Muži nad 40 rokov :
1. Jaroslav MIKUŠTIAK
2. Krystian KRZYKAVA
3. Jozef SCHOMAS
Tatrín Ružomberok
KW Katowice Poľsko
AV Friedrich Nemecko
01:07:50
01:22:12
01:39:10
02:54:40
02:54:16
03:22:58
VIII. ROČNÍK - 1992
Muži do 40 rokov:
1. Milan MADAJ
2. Dušan TRIZNA
3. Miroslav LEITNER
IAMES Bobrovec
HO Smrečany-Žiar
HO Smrečany-Žiar
00:55:32
00:58:05
00:58:17
02:55:51
03:00:34
03:01:33
Muži nad 40 rokov :
1. Jaroslav MIKUŠTIAK
2. Milan URBAN
3. Miloslav ZUČEK
Tatrín Ružomberok
Tatrín Ružomberok
HO Třinec
01:06:57
01:11:00
01:14:59
02:42:42
02:44:52
02:20:46
HO Smrečany-Žiar
HO Smrečany-Žiar
HO Slávia TU Košice
00:58:25
00:58:35
01:00:15
02:50:58
02:56:23
03:00:04
Tatrín Ružomberok
Baník Špania Dolina
Tatrín Ružomberok
01:03:30
01:06:01
01:06:47
IX. ROČNÍK - 1993
Muži do 40 rokov :
1. Dušan TRIZNA
2. Peter MATOŠ
3. Miroslav HOZA
Muži nad 40 rokov :
1. Jaroslav MIKUŠTIAK
2. Peter KUBAŠKO
3. Milan URBAN
03:13:28
03:13:38
03:01:13
X. ROČNÍK - 1994
Muži do 40 rokov :
1. Milan MADAJ
2. Vladimír SVENTEK
3. Dušan TRIZNA
IAMES Bobrovec
IAMES Žilina
HO Smrečany-Žiar
00:56:17
00:57:26
00:59:50
03:39:10
04:07:55
03:33:51
Muži nad 40 rokov :
1. Jaroslav MIKUŠTIAK
2. Ladislav MLAKAY
3. Peter KUBAŠKO
Tatrín Ružomberok
Sport Rysy Poprad
Baník Špania dolina
00:59:13
01:07:46
01:10:25
03:54:22
04:03:31
03:32:31
Ženy :
1. Jana HECZKOVÁ
2. Jitka HANZLÍKOVÁ
3. Lenka BAKOVÁ
TJ Třinec - Česká republika
HO LS Poprad
TJ Tatran Sučany
01:13:28
01:24:21
01:41:38
04:16:26
04:08:25
04:12:48
XI. ROČNÍK - 1995
Muži do 40 rokov :
1. Milan MADAJ
2. Vladimír SVENTEK
3. Ivan TRAJTEĽ
-4(Pridaná časovka - predĺžená trasa preteku pre všetkých)
IAMES Bobrovec
IAMES Žilina
Železiarne Podbrezová
Muži nad 40 rokov :
1. Jaroslav MIKUŠTIAK
2. Stanislav MELEK
3. Peter HARGAŠ
Tatrín Ružomberok
HK Biotika Slov.Ľupča
AC Spektrum Bratislava
Ženy
1. Jana HECKOVÁ
2. Jitka HANZLÍKOVÁ
3. Bibiana ŠMOLOVÁ
ŠK Žiarská dolina
HO LS Poprad
HK Jasná L. Mikuláš
01:11:14
01:12:55
01:14:38
01:27:54
01:31:14
01:32:01
01:28:52
01:49:02
01:55:15
04:28:13
05:03:45
05:04:12
05:04:44
05:18:01
05:17:02
05:21:39
05:39:58
05:45:52
XII. ROČNÍK - 1996 (celá trasa, skátená pre veteránov nad 50 rokov a ženy)
Muži do 40 rokov:
1. Vladimír SVENTEK
2. Branislav KACINA
3. Jozef NAZAREJ
IAMES Žilina
IAMES Trenčín
AUTHOR BIKE
00:53:41
00:57:32
00:57:39
03:39:02
03:20:45
03:37:10
Muži nad 40 rokov:
1. Jaroslav MIKUŠTIAK
2. Ján LACHKÝ
3. Ján MARKECH
Tatrín Ružomberok
Metropol Košice
KHŠ Piešťany
01:03:16
01:07:35
01:10:35
04:06:47
03:53:35
04:16:07
Ženy :
1.Bibiana ŠMOLOVÁ
2. Jitka HANZLÍKOVÁ
3. Lucia POTKANYOVÁ
HK Jasná L.Mikuláš
HO Poprad
HS N.Tatry - Juh
01:22:12
01:23:36
01:25:22
04:12:22
04:15:44
03:28:03
XIII.ROČNÍK - 1997 (celá trasa)
Muži do 40 rokov:
1. Milan MADAJ
2. Vladimír SVENTEK
3. Ivan TRAJTEĽ
IAMES Bobrovec
IAMES Žilina
HO Podbrezová
01:17:00
01:18:07
01:19:35
05:27:40
05:30:15
05:24:32
Muži nad 40 rokov:
1. Pavol BIČIAN
2. Jaroslav MIKUŠTIAK
3. Ján MARKECH
Kamenná chata Chopok
Tatrín Ružomberok
KHŠ Piešťany
01:24:23
01:32:03
01:37:29
04:37:21
06:02:05
05:15:51
-5Ženy:
1. Jana HECZKOVÁ
2. Bibiana ŠMOLOVÁ
3. Lenka BAKOVÁ
XIV. ROČNÍK - 1998
Muži do 40 rokov:
1. Milan JUROŠ
2. Milan MADAJ
3. Branislav KACINA
Družba Smrečany-Žiar
HK Jasná L.Mikuláš
Tatran Sučany
01:43:14
02:01:17
02:04:17
06:06:18
06:22:38
05:49:12
(celá trasa)
HK Kamenná chata
IAMES Bobrovec
T-šport IAMES Trenčín
01:12:18
01:12:26
01:15:55
04:34:13
04:44:15
04:43:03
04:50:58
05:12:24
04:01:56
Muži nad 40 rokov :
1. Pavol BIČIAN
2. Jaroslav MIKUŠTIAK
3. Maciej MOJZYSZEK
HK Kamenná chata
Tatrín Ružomberok
TPN 588 Poľsko
01:25:36
01:30:34
01:37:27
Ženy :
1. Jana HECZKOVÁ
2. Bibiana ŠMOLOVÁ
3. Barbara HORNEKOVÁ
ŠK Žiarská dolina
HK Jasná L.Mikuláš
IAMES Spiš
01:41:19
01:50:14
01:50:48
05:19:23
05:21:05
05:17:59
01:12:02
01:14:38
01:15:56
05:09:40
05:23:36
05:59:16
XV. ROČNÍK - 1999
Muži do 40 rokov:
1. Milan MADAJ
2. Milan JUROŠ
3. Milan BLAŠKO
(celá trasa)
IAMES Bobrovec
HK Kamenná chata
Šport Rysy Poprad
Muži nad 40 rokov :
1. Vladimír TRIZNA
2. Pavol BIČIAN
3. Jaroslav MIKUŠTIAK
ŠK Žiarská dolina
HK Kamenná chata
Tatrín Ružomberok
01:26:24
01:27:19
01:33:24
Ženy :
1. Jana HECZKOVÁ
2. Marta HUBKOVÁ
3. Bibiana ŠMOLOVÁ
ŠK Žiarská dolina
ŠK Žiarská dolina
HK Jasná L.Mikuláš
01:36:53
01:42:55
01:48:48
05:27:11
05:48:24
06:12:55
05:51:11
06:32:27
06:36:44
XVI. ROČNÍK - 2000
-6(Skrátena trasa pre mužov nad 50 rokov a ženy.)
Muži do 40 rokov:
1. Milan MADAJ
2. Milan JUROŠ
3. Milan BLAŠKO
IAMES Bobrovec
HK Kamenná chata
Šport Rysy Poprad
01:08:40
01:11:53
01:12:01
04:30:20
04:46:51
04:32:29
Muži do 50 rokov :
1. Pavol BIČIAN
2. Vladimír TRIZNA
3. Peter DOLÁK
HK Kamenná chata
ŠK Žiarská dolina
HO IAMES Bratislava
01:22:41
01:28:58
01:33:37
04:23:29
04:29:17
04:37:20
Muži nad 50 rokov :
1. Jaroslav MIKUŠTIAK
2. Ján HAZUCHA
3. Maciej MOJZYSZEK
Tatrín Ružomberok
Slávia Zvolen
TPN 588 Poľsko
01:11:37
01:15:25
01:16:54
03:14:46
03:14:16
03:03:43
Ženy : (skrátená trasa )
1. Marta HUBKOVÁ
2. Jana HECZKOVÁ
3. Bibiana ŠMOLLOVÁ
ŠK Žiarská dolina
ŠK Žiarská dolina
HK Jasná L.Mikuláš
01:12:02
01:12:56
01:23:02
03:22:41
03:24:21
03:29:17
XVII. ROČNÍK
2001 ( celá trasa – perfekt počasie)
Muži do 40 rokov :
1. Milan MADAJ
2. Michal MALÁK
3. Milan JUROŠ
Iames Bobrovec
ŠKP Štrbské Pleso
HK Kamenná chata
1 : 07 : 44
1 : 09 : 03
1: 14 : 31
Muži nad 40 rokov :
1. Milan BLAŠKO st.
2. Pavol BIČIAN
3. Jaro ŠPÍREK
Šport Rysy Poprad
HK Kamenná chata
MŠK Vranov
1 : 23 : 45
1 : 23 : 50
1 : 24 : 09
05 : 05 : 39
04 : 45 : 39
05 : 23 : 37
Muži nad 50 rokov : ( skrátená trasa )
1. Július LUPTÁK
ŠKP Štrbské Pleso
2. Jaroslav MIKUŠTIAK
HO Tatrín Ružomberok
3. Ján CHAZUCHA
Statika Zvolen
1 : 09 : 09
1 : 09 : 51
1 : 12 : 36
03 : 21 : 41
03 : 27 : 07
03 : 27 : 02
Ženy : ( skrátená trasa )
1. Jana MADAJOVÁ
ŠK Žiarska dolina
2. Lenka LACKOVIČOVÁ ŽP Šport Podbrezová
1 : 13 : 57
1 : 19 : 04
03 : 20 : 33
03 : 18 : 24
04 : 26 : 54
04 : 46 : 09
04 : 39 : 24
3. Bibiána ŠMOLOVÁ
HK Jasná
1 : 21 : 19
03 : 28 : 04
-7XVIII. ROČNÍK 2002 ( skrátená trasa pre všetky kategórie - zlé poveternostné
podmienky, vo vysokých polohách 30cm. snehu, počas celých pretekov dážď)
Muži :
1. Milan MADAJ
2. Milan JUROŠ
3. Pavol HURAJT
HO James Bobrovec
HK Kamenná chata
Osrblie
24 : 09
25 : 11
26 : 12
31 : 52
33 : 50
33 : 13
3 : 30 : 52
3 : 36 : 50
3 : 20 : 13
Muži nad 40 rokov :
1. Milan BLAŠKO
Šport Rysy Poprad
2. Jaroslav PŘIKRYL CAP Prešov
3. Pavol OHRADKA James V. Tatry
26 : 09
30 : 49
33 : 36
33 : 23
39 : 36
38 : 51
3 : 44 : 23
3 : 35 : 36
3 : 34 : 51
Veteráni nad 50 rokov :
1. Jaroslav MIKUŠTIAK Tatrín Ružomberok
2. Štěpán ŠAMAJ
HO TJ Nová Huť KI
31 : 16
44 : 05
42 : 44
57 : 29
4 : 07 : 44
4 : 20 : 29
Ženy :
1. Dana TRÉGEROVÁ
L. Hrádok
2. Lenka LACKOVIČOVÁ Brezno
32 : 52
36 : 02
47 : 30
47 :46
3 : 38 : 30
4 : 10 : 46
Horskí bežci :
1. Dušan BORSÍK
2. Jaromír STANKO
3. Ľubomír HAMZA
29 : 10
30 : 14
30 : 22
37 : 16
38 : 06
44 : 00
1 : 06 : 25
1 : 08 : 20
1 : 14 : 21
L.Mikuláš
Čičmany
Martin
XIX. ROČNÍK 2003 Skrátená trasa pre všetky kategórie rovnaká pre veľmi zlé
poveternostné podmienky.
Muži :
1. Milan MADAJ
IAMES Bobrovec
2. Branislav KACINA IAMES Trenčín
3. Peter SVATOJANSKÝ ŠKP Št. Pleso
24 : 47
26 : 34
27 : 44
32 : 12
34 : 54
34 : 12
3 : 33 : 12
3 : 37 : 54
3 : 44 : 12
27 : 46
32 : 50
33 : 33
33 : 33
41 : 36
45 : 44
3 : 53 : 33
3 : 18 : 36
4 : 13 : 44
1. Jaroslav MIKUŠTIAK HK Tatrín Ružomberok 33 : 02
36 : 07
2. Vítězoslav DOKOUPIL KAS Olomouc
3. Ján HAZUCHA
Slávia TÚ Zvolen
37 : 31
44 : 17
44 : 39
43 : 42
4 : 06 : 17
4 : 10 : 39
4 : 23 : 42
Muži nad 40 rokov :
1. Milan BLAŠKO
2. Pavol OHRADKA
3. Ľubomír HAMZA
Šport klub Rysy
IAMES V. Tatry
Chata Havrinovo
Veteráni nad 50 rokov :
-
8 -
Ženy :
1. Jana MADAJOVÁ ŠK Žiarska dolina
33 : 46
2. Lenka LACKOVIČOVÁ ŽP Šport Podbrezová 37 : 14
3. Beáta JURÍNOVÁ ŠK Žiarska dolina
37 : 22
45 : 36
48 : 44
50 : 18
4 : 18 : 36
4 : 15 : 44
4 : 08 : 18
38 : 23
41 : 33
45 : 21
3 : 43 : 23
3 : 49 : 33
3 : 54 : 21
Horskí Bežci :
1. Martin STAŇA
Šport Rysy Poprad
2. Szymon SAWICKI AYRA Nowy Targ
REJOICE
3. Ivan VADOVIČ
30 : 30
34 : 34
37 : 27
XX.. ROČNÍK 2004 Bežala sa celá trasa podľa kategórii, veľmi zlé počasie (dážď,
vo vyšších polohách sneženie)
Muži :
1. Milan MADAJ
2. Peter Svätojánsky
3. Milan BLAŠKO ml.
IAMES Bobrovec 22:14
ŠKP Štrbské Pleso 25:15
Šport klub Rysy 25:59
16:37 35:10 1:14:01
16:52 36:03 1:18:10
18:01 37:35 1:21:35
4:01:10
4:35:03
4:22:35
Šport klub Rysy 24:50
ŠK Žiarska dolina 29:18
HO IAMES Blava 31:51
17:29 35:43 1:18:02 5:12:43
21:01 46:07 1:36:26 4:25:07
21:09 45:26 1:38:26 5:35:26
Veteráni do 50 rokov
1. Milan BLAŠKO st.
2. Vladimír TRIZNA
3. Peter DOLÁK
Veteráni nad 50 rokov
1. Jaroslav MIKUŠTIAK HK Tatrín Ružomberok 29:38 47:01
2. Ján HAZUCHA
Slávia TU Zvolen
32:14 45:37
3. Vítězoslav DOKOUPIL Klub horol. Olomouc
32:40 47:00
1:16:39 3:36:01
1:17:51 4:10:37
1:19:40 3:43:00
Ženy
1. Irena ŠÁDKOVÁ
AC Pardubice
2. Jana MADAJOVÁ ŠK Žiarska dolina
3. Lenka LACKOVIČOVÁ ŽP Šport Podbrezová
29:22 43:32
30:48 46:05
32:45 47:07
1:12:54 3:42:32
1:16:53 3:52:02
1:19:52 3:36:01
-9XXI. ROČNÍK 2005
Celá trasa.
Muži:
1. Milan MADAJ
HO Bobrovec
2. Peter Svätojánsky
ŠKP Štrbské Pleso
3. Jakub WISZNIEWSKI Zakopane
22:21
24:36
25:57
14:11 31:41 1:08:13 4:49:41
14:57 33:34 1:13:07 5:09:34
17:05 33:20 1:16:22 5:06:20
Ženy:
1.Magdalena DEREZINSKA Zakopane
2. Lenka LACKOVIČOVÁ ŽP Šport Podbrezová
3.Helena POSPÍŠILOVÁ
CH 3 Šumperk
34:06
33:04
39:57
42:35
45:45
55:02
1:16:41 4:26:35
1:18:49 4:12:45
1:34:59 4:30:02
25:08
29:08
32:09
15:13 33:39 1:14:00 4:53
20:17 43:16 1:33:01 4:49
19:40 42:13 1:34:02 5:39
Veteráni do 50 r.
1. Milan BLAŠKO st.,
2. Milan GAŠPAROVIČ
3.Stanislav ĎURIGA
Psotkova chata
IAMES Trenčín
IAMES Trenčín
Veteráni nad 50 r.
1. Jaroslav MIKUŠTIAK HK Maestro Tatrín RBK 29:46 44:00
2. Ján HAZUCHA
Slávia TU Zvolen
33:40 44:40
3. Ján PAVLÍK
HK Iskra Lipt. Mikuláš 31:10 49:30
1:13:46 4:06:01
1:18:23 4:04:43
1:20:40 3:37:30
XXII. ROČNÍK 2006: Celá trasa, pekné počasie.
Muži:
1.Milan MADAJ
HO Bobrovec
2.Peter Svätojánsky ŠKP Štrbské Pleso
3.Zbygniew JAWORSKI Gymnazium Maniowy
22:40
23:57
24:10
15:28 32:21 1:10:29
15:28 33:25 1:12:50
16:33 33:38 1:14:21
4:20:21
4:48:25
4:49:38
Ženy:
1. Eva RADOCHOVÁ, HK JAMES Dolný Kubín 33:15 43:35
2. Lenka LACKOVIČOVÁ, ŽP Šport Podbrezová 32:43 47:36
3. Silvia JAHNOVÁ , Horoklub UMB Ban. Bystrica 34:35 49:10
1:18:50
1:20:19
1:23:45
3:33:35
3:42:36
3:38:10
- 10 Veteráni do 50 r.
1.Stanislav ĎURIGA IAMES Trenčín
2.Miroslav SOBEK
Matterhorn Púchov
3.Milan GAŠPAROVIČ IAMES Trenčín
29:50
29:02
29:32
20:12 40:12 1:30:14 5:24:12
20:03 43:03 1:32:08 4:53:03
21:05 44:05 1:34:42 4:50:05
29:23
29:39
31:18
42:59
45:10
45:05
Veteráni nad 50 r.
1.Jaroslav MIKUŠTIAK HK Maestro Tatrín Rbk
2.Ján PAVLÍK HK Iskra Liptovský Mikuláš
3.Štefan KARAK Zemianske Kostoľany
1:12:22 3:34:59
1:14:49 3:19:10
1:16:23 3:27:05
XXIII. ROČNÍK 2007: Krajne nepriaznivé počasie, náhradná trasa Tatr. PoliankaSliezsky dom- Starý Smokovec- Hrebienok- Sliezsky dom.
Muži:
1. Milan MADAJ
HO Bobrovec
2.Tomáš GAZDARICA Skialp Malinô Brdo
3.Tomasz BRZESKI KW Nowy Sacz
24:40
24:03
25:01
33:35
34:21
33:41
58:15
58:24
58:42
2:50:35
2:38:21
2:47:41
32:59
34:13
33:16
47:01
47:46
49:06
1:20:00
1:21:59
1:22:22
3:05:01
3:04:46
3:08:06
26:20
30:01
31:19
36:12
42:58
43:52
1:02:32
1:12:59
1:15:11
2:44:12
2:51:58
2:54:52
28:58
32:00
34:08
42:26
49:16
48:04
1:11:24
1:21:16
1:22:12
3:00:26
3:00:16
3:05:04
Ženy:
1.Lenka HIKLOVÁ AŠK Grafobal Skalica
2.Jana MADAJOVÁ, SK Žiarska dolina
3.Jana HŘEBÍČKOVÁ, Horal Šumperk
Veteráni do 50 r.
1.Milan BLAŠKO
2.Milan GAŠPAROVIČ
3.Drahomír SLIAČAN
Sportiva Poprad
IAMES Trenčín
HK Brezno
Veteráni nad 50 r.
1.Miroslav SOBEK
Matterhorn Púchov
2. Ján PAVLÍK HK Iskra Liptovský Mikuláš
3.Jaroslav MIKUŠTIAK Tatrín Ružomberok
- 11 -
XXIV. ROČNÍK 2008
Krásne počasie, celá trasa.
Muži:
1. Tomasz Brzeski KW Nowy Sacz
2.Andrzej Bargiel TKN Tatra team
3.Peter Gebura JAMES Dolný Kubín
25:51 17:28 33:45 1:17:04 5:35:45
26:16 17:29 35:01 1:18:46 5:37:01
27:55 18:56 37:44 1:24:35 5:36:44
Ženy:
1. Jana MADAJOVÁ SK Žiarska dolina
2. Eva RADOCHOVÁ JAMES Dolný Kubín
3. Silvia JAHNOVÁ Horoklub UMB B. Bystrica
33:46 46:29 1:20:15 4:00:29
35:13 47:32 1:22:45 4:11:32
36:44 48:46 1:25:30 3:53:46
Veteráni do 50 r.
1.Milan STYK , Horoklub UMB Banská Bystrica 31:19 22:15 41:41 1:35:15 5:00:41
31:08 23:05 42:04 1:36:17 5:10:04
2.Martin MINAŘÍK, SK Univerzity Palackého
3.Milan MARHAN, HO Banka Praha
33:06 23:23 43:07 1:39:36 5:52:07
Veteráni nad 50 r.
1. Mikuláš GEBURA JAMES Dolný Kubín
2.Miroslav SOBEK ŠK Matterhorn Púchov
3.Jaroslav MIKUŠTIAK Tatrín Ružomberok
30:32
29:36
31:31
38:27 1:08:59 3:44:27
42:12 1:11:48 4:04:12
45:07 1:16:38 3:58:07
XXV. ROČNÍK 2009 Hrebienok, náhradná trať, nový sneh, hore víchrica .
Muži:
1. MADAJ Milan , TJ JAMES Bobrovec
2. VENČÁK Matúš, Alpeverein
3. Žák Michal, Penzión Livor
1:46:55
1:47:33
1:48:38
Ženy:
1. MADAJOVÁ Jana, SK Žiarska dolina
2. KAWUKOVÁ Beáta, TJ Třinec
1:24:13
1:40:08
Veteráni do 50 r.
1. OZANA Václav, Penzión Livor
2. STANKO Jaromír, HO TJ Sokol Žilina
3. HECZKO Igor, HO Mosty
1:49:25
2:06:23
2:32:22
Veteráni nad 50 r.
1.SOBEK Miroslav, Šk Matterhorn Púchov
2.MIKUŠTIAK Jaroslav, HK Tatrín Rbk
1:20:28
1:24:13
3.HAZUCHA Ján, HK Slávia Zvolen
1:31:22
- 12-
Horskí bežci
1. GORZOLKA Petr, TJ Třinec
2. POLÁČEK Igor,
3. MIKO Štefan, Metropol Košice
1:54:46
2:12:29
2:25:34
XXVI. ROČNÍK 2010 Hrebienok, celá trať . / priamý prenos zo sediel, HIK /
Muži:
1. ZEBRACKY Jacek, GOPR Grupa Podhalanska
2. MIKUŠTIAK Miroslav, HK Tatrín Ružomberok
3. VRABEL Martin, HK JAMES Piešťany
1:12:22
1:12:40
1:12:42
Ženy :
1. FIGURA Anna, KS Kandahar
2. HIKLOVA Lenka, HK Kamenná chata
3. JAHNOVA Silvia, Horoklub ŠK UMB BB
1:20:41
1:22:45
1:21:12
Veteráni do 50 r.
1. STANKO Jaromír, HOTJ Sokol Žilina
2. STYK Milan, Horoklub ŠK UMB BB
3. JANÍČEK Jaroslav, IAMES Lipt .Hrádok
1:14:33
1:18:05
1:22:50
Veteráni nad 50 r.
1. SOBEK Miroslav, ŠK Matterhorn Púchov
2. KARAK Štefan, Zemianske kostoľany
3. Gracik Eduard, IAMES Dolný Kubín
1:19:37
1:25:55
1:27:42
Old boys
1. MIKUŠTIAK Jaroslav, HK Tatrín Ružomberok
2. HAZUCHA Ján, Slávia TU Zvolen
3. BLAŠKO Ján, MK Prešport Trenčín
1:25:27
1:28:04
1:29:17
Horskí bežci – muži
1. JENDRYKA Alexander
2. BRODANSKY Maroš, ŠK IAMES Kežmarok
3. HAMZA Martin, ALL OF ToP
1:15:53
1:16:13
1:22:12
Horskí bežci – ženy
1. ŠKROVANKOVA Petra, IAMES Bratislava
2. BRUNNEROVA Zuzana
1:44:17
1:58:33
Download

víťazi jednotlivých doterajších ročníkov memoriálu