V
c
o
2
n
2
0
1
á
k
ľ
e
VAJÍČKA PLNENÉ WHISKY KRÉM
A VIŠŇA LIKÉR 220g FIGARO
kód: 5450
bal: 12
VA
VAJÍČKA
ČOK. MLIEČNE S OVOCNOU
PRÍCHUŤOU 180g DEVA
PR
FIGÚRKY KRÉMOVÉ
MALINA 145g ORION
kód: 5856
kód:
kó 29906
bal: 12
FIGÚRKY KRÉMOVÉ
VAJEČNÝ LIKÉR 145g ORION
VAJÍČKA PLNENÉ Č
ČOK.
OK. LI
OK
LIKÉR
KÉR
KÉ
ÉR
A VAJ.
VAJ LIKÉR 220g FIGARO
kód: 5855
kód: 5834
bal: 12
bal: 12
Platí do vypredania zásob. Tlačové chyby a zmeny cien počas tlače vyhradené.
bal: 17
VAJÍČKO VE
VA
VEĽKONOČNÉ
EĽK
ĽKON
KON
ONO
OČ
OČNÉ
60g ORION
kód: 5726
VAJÍČKO
VAJÍ
VA
JÍČK
JÍ
ČKO VESELÉ
ČK
LÉ M
ML.
L ČOK
ČOK.
35g ORION
VAJÍ
VAJÍČKO
JÍČK
JÍ
ČKO VEĽKONOČNÉ
ČKO
VEĽKON
NOČ
OČNÉ
ČNÉ SO ZAJAAJA
ACOM 5 x 20g = 100g SÁČOK NICOLE
kód: 5609
kód: 5866
bal: 60
bal: 16
bal: 66
VAJÍČKO BARBIE S PREK.
REK.
K.
20g
VAJÍČKA
AJÍÍČK
ČKA
KA PL
P
PLN
PLNENÉ
LNE
NENÉ LIKÉROVÉ /KOK
NEN
/KOKOS,
KOS,
OSS
CAPUCCINO,
APUCCIN
INO
IN
O WHISKY/ 27,5g
27 5g FIGARO
VAJÍČKO VEĽKONOČNÉ S MAŠĽOU 5 x 20g = 100g SÁČOK NICOLE
VAJÍČKO MILKY
LK
KY KI
KID S HR
KID
H
HRAČKOU
RAČ
AČKO
ČKO
KOU
U
23g
kód: 19014
kód: 56176
kód: 5907
kód: 26151
bal: 36
bal: 108
bal: 16
bal: 24
VAJÍČKA ŠTUDENTSKÁ
PEČAŤ DRAŽÉ 80g ORION
VAJÍČKA MLIEČNE DUTÉ
10,5g IDC FIGARO
VAJÍČKA MLIEČNE DUTÉ SET
6ks MILK 180g FIGARO
VAJÍČKA PLNENÉ LIKÉROVÉ
27,5g IDC FIGARO
O
VA
VAJÍČKA
V
VAJ
A
MLIEČNE DUTÉ
30g MILK IDC FIGARO
30
kód: 5806
kód: 5523
kód: 56171
kód: 5527
kód: 5563
2
bal: 66
www.labas.sk
bal:114
bal: 20
bal: 108
bal: 28
LABAŠ s.r.o., Textilná 1, 040 12 Košice
tel.: 055/783 27 77, fax: 055/783 27 80, e-mail: [email protected]
VAJÍČKO VEĽKONOČNÉ S MAŠĽOU 5 x13g = 65g SÁČOK NICOLE
VAJÍČKO VEĽKONOČNÉ ČERVENÉ
5 x 13g = 65g SÁČOK NICOLE
VAJÍČKO VEĽKONOČNÉ S FIGÚRKAMI 5 x 13g = 65g SÁČOK NICOLE
VAJÍČKO VEĽKONOČNÉ
ČNÉÉ K
KRASRAS
RA
SSLICA 5 x 13g = 65g SÁČOK NICOLEE
kód: 5862
kód: 5868
kód: 5867
kód: 58695
bal: 30
bal: 30
bal: 30
bal: 30
SLIEPOČKA
POČKA VEĽKON
VEĽKONOČNÁ
ONOČ
ČNÁ
Á1
18g
8g Z KAKAOVE
KAKAOVEJ
POCHÚŤKY TOP NITRA
ZAJAČIK
Č VEĽKONOČNÝ
Č Ý 18g Z KAKAOVEJ
POCHÚŤKY TOP NITRA
ZAJAC MLIEČN
MLIEČNA
ČNA
ČN
A ČOKO
Č
ČO
ČOKOLÁDA
OKOLÁ
LÁDA
ÁDA
A
16g SAMOPRED. FIGARO
ZAJAC MLIEČNA ČOKOLÁDA
ÁDA
A
70g IDC FIGARO
kód: 51424
kód: 51426
kód: 26212
kód: 54894
bal: 25
bal: 25
bal: 72
VAJÍČKO
ČKO VEĽK
VEĽKONOČNÉ
ĽKON
ĽK
ONOČ
ON
NOČ
ČNÉ
NÉ
20g Z KAKAOVEJ POCHÚŤKY
VAJÍČKA
AJÍČKA ČO
ČOKO
ČOKOLÁDOVÉ
KOLÁ
LÁDO
ÁDOVÉÉ
15g DÓZA ORION
ZAJAC MLIEČNA ČOKOLÁDA
60g FIGARO
kód: 5976
kód: 5567
kód: 56172
bal: 38
ot vor e n é k a ž d ý d e ň
bal: 45
Po-Ne: 7.00–19.00
bal: 12
bal: 20
3
ZAJAČIK VEĽKONOČNÝ MLIEČ.
ČOK 70g COSMO TOP NITRA
ZAJAC VEĽKONOČNÝ 5 x 13g =
65g SÁČOK MINI FIGÚR. NICOLE
ZAJAC VEĽKONOČNÝ
60g NICOLE
ZAJAC VEĽKONOČNÝ 60g Z KAKAOVEJ POCHÚŤKY TOP NITRA
ZAJAČIK ML. ČOK.
40g ORION
kód: 5858
kód: 5869
kód: 5859
kód: 51425
kód: 5592
bal: 8
bal: 30
bal: 35
bal: 20
bal: 30
ZAJA
ZAJAC
AC
CV
VEĽK
VE
VEĽKONOČNÝ
ĽKO
ĽK
KO
ON
NOČ
OČN
NÝ
NÝ
NICOLE
18g NIC
5861
kód: 586
bal: 45
ARABESKY ŽELÉ VAJÍČKA
POLOMÁČANÉ 206g ORION
kód: 26233
bal: 22
ZAJAC MLIEČNA ČOKOLÁDA
125g FIGARO
ZAJAC ČOK. NICOLE
150g
ZAJAC ML. ČOK. TRIXI A FELIX
150g
ZAJAC VEĽKONOČNÝ
130g NICOLE
ARABESKY ŽELÉ MLÁĎATKÁ
207g ORION
kód: 5797
kód: 28814
kód: 56178
kód: 5870
kód: 26239
4
bal: 9
bal: 16
www.labas.sk
bal: 18
bal: 16
bal: 22
LABAŠ s.r.o., Textilná 1, 040 12 Košice
tel.: 055/783 27 77, fax: 055/783 27 80, e-mail: [email protected]
BARANČEK VEĽKONOČNÝ
OČNÝ
Ý
Z ML. ČOK. 90g
kód: 5864
LIENKY Z ML
ML.ČOK.
ČOK PLNENÉ
1kg DÓZA ORION
bal:ll: 1
10
0
kód: 5517
OVEČKA
Č
MLIEČNA
Č
Č
ČOKOLÁDA
50g FIGARO
BARANČEK
RA
ANČ
NČEK
ČEK
K A KURIATKO
KUR
URIA
IA
ATK
TKO
OL
ENTILKY ML. ČOK. 22,5g ORION
BARANČEK MLIEČNA
ČOKOLÁDA 75g FIGARO
kód: 54246
kód: 28403
kód: 5631
bal: 20
bal: 80
bal: 3
bal: 9
FIGÚRKY LIKÉROVÉ CRAZY
34g FIGARO
kód: 56173
SLIEPOČKA MLIEČNA ČOKOLÁDA
70g IDC FIGARO
kód: 52131
bal: 9
KURIATKA PLNENÉ VAJEČNÝM
LIKÉROM 34g FIGARO
KURIATKO M
MLIEČNA
LIEČ
EČN
ČNA
NA
ČOKOLÁDA 50g FIGARO
IGAR
AR
RO
kód: 5795
kód: 56177
bal: 66
bal: 66
bal: 20
KAČIČKA Z BIELEJ ČOKOLÁDY
50g ORION
kód: 57770
SLIEPOČKA
EPOČKA LENT
LENTILKY
NT
NTIL
TIL
ILKY
LKY
117,5g ORION
KRA
KRAVIČKA
LENTILKY ML. ČOK.
120g ORION
LÍZATKO VEĽKONOČNÉ DÚHOVÉ
NATURAL 60g TOP NITRA
kód: 5871
kód: 26240
kód: 5977
bal: 16
ot vor e n é k a ž d ý d e ň
bal: 16
bal: 24
CUKR. BANÁNKY VEĽKONOČNÉ
200g HAPPY EASTER BANANA
kód: 29131
bal: 10
bal: 24
Po-Ne: 7.00–19.00
5
SERVÍTKY HARMONY
ĽALIA 3-VRST.
SERVÍTKY HARMONY
LIENKY 20ks 3-VRST.
SERVÍTKY HARMONY
NARCISY 3-VRST.
SERVÍTKY HARMONY
OVEČKY RUŽOVÉ 1 x 20
SERVÍTKY HARMONY
SIRÔTKY 3-VRST.
SERVÍTKY HARMONY
TULIPÁNY 3-VRST.
kód: 67132
kód: 603327
kód: 67135
kód: 628111
kód: 67137
kód:
kód
kó
d: 67134
6713
67
134
4
bal: 20
bal: 20
bal: 20
SERVÍTKY HARMONY
JAR 1-VRST.
SERVÍTKY HARMONY
SERVÍTKY HARMONY KURIATKA
BORDÚRA ZELENÉ 30ks 1-VRST. 33 x 33 KURIATKA 33 x 33
kód: 67128
kód: 603523
6
bal: 48
bal: 48
www.labas.sk
kód: 65610
bal: 48
bal: 20
bal: 20
20
bal: 2
bal:
0
SERVÍTKY HARMONY
SLNEČ + MOTÝĽ 1-VRST.
SERVÍTKY HARMONY VRECKOVKA
KVIETKY 30ks 33 x 33cm
SERVÍTKY VEĽKONOČNÉ
LIOS
kód: 67131
kód: 68834
kód: 600421
bal: 48
bal: 48
bal: 144
LABAŠ s.r.o., Textilná 1, 040 12 Košice
tel.: 055/783 27 77, fax: 055/783 27 80, e-mail: [email protected]
VOŇAVKA VEĽKONOČNÁ
35ml LIOS
kód: 630118
VAJÍČKA VE
VEĽKONOČNÉ
EĽK
ĽKON
ON
NOČ
ČNÉÉ
SADA 6ks LIOS
FARBA NA VAJÍČKA
4 x 2,5g + 10ks NÁLEPIEK LIOS
kód: 600422
kód: 602975
bal: 4
bal: 16
bal: 10
KORBÁČ VEĽKONOČNÝ
Ý
LIOS
kód: 630146
bal: 24
4
NÁLEPKA VEĽKONOČNÁ
OKENNÁ
kód: 602242
VAJÍČKA VEĽKONOČNÉ
6ks V TUBE LIOS
kód: 603336
bal: 12
ot vor e n é k a ž d ý d
deň
eň
KO
KOŠÍK
PRÚTENÝ
OKRASNÝ
O
kód:
kkó
ó 630123
bal: 12
FÓLIA
Ó A VEĽKONOČNÁ
ONOČ
ČNÁ
Á
NA VAJÍČKA 12ks LIOS
bal: 1
kód: 602980
Po-Ne: 7.00–19.00
bal: 60
7
ŤAŽÍTKO VEĽKONOČNÉ
MALÉ 65mm
kód: 603502
bal: 1
ZAJAC
AJAC
C VE
VEĽ
VEĽKONOČNÝ
ĽKONOČNÝ
ĽKO
ĽK
Č
MALÝ
VENIEC VEĽKONOČNÝ
ČNÝ
MALÝ LIOS
kód: 630125
kód: 603337
bal: 1
bal: 3
KVETY UMELÉ TULIPÁN
5ks
kód: 603503
KOŠÍK
VEĽKONOČNÝ
kód:
630124
kód: 6
3012
30
3
01
124
24
24
bal: 1
VOZ
VEĽKONOČNÝ
VEĽK
KON
NOČNÝ
N
bal:ll: 1
b
ba
kód:
k d
kó
kód
d: 630126
630
012
26
www.labas.sk
bal:
ba
b
al:l: 1
LABAŠ s.r.o., Textilná 1, 040 12 Košice
tel.: 055/783 27 77, fax: 055/783 27 80, e-mail: [email protected]
Download

Platí do vypredania zásob. Tlačové chyby a zmeny cien počas tlače