PRIEMYSELNÉ LEPIDLÁ A TMELY
PODPORNÉ CHEMICKÉ PRODUKTY PRE VÝROBU A ÚDRŽBU
®
R ie š enie prob l émov
www.metaflux-ts.sk • [email protected]
®
V roku 1955 bolo v Európe začaté víťazné ťaženie nových aerosólových technológií, spojené s výstavbou prvých zariadení na výrobu
sprejov. Toto nové odvetvie sa ďalších 20 rokov predovšetkým sústredilo na získavanie vhodných kvapalín a účinných produktov, ktoré
by bolo možné plniť do sprejov.
V roku 1975 uviedla spoločnosť METAFLUX AG vo Švajčiarsku na trh celkom novo koncipovaný sprej, ktorým bolo možné bez problémov
nanášať na oceľové povrchy vysoko kvalitný zinkový povlak, ktorý prekonal všetky vtedajšie medzinárodné normy.
V nasledujúcich rokoch pokračovala spoločnosť METAFLUX AG vo vývoji metalických sprejov s obsahom hliníka, nehrdzavejúcej ocele,
mosadze, medi a titánu pre povrchové úpravy a rovnako tak začala i vývoj kovom plnených mazív a mazacích pást.
Okrem technických sprejov a kvapalín bola ponuka produktov značky Metaflux v posledných 20 rokoch rozšírená tiež o priemyselné
lepidlá a tmely. Najprv to boli kyanoakrylátové lepidlá (nazývané tiež ako rýchloschnúce či sekundové lepidlá), následne k nim
pribudli anaeróbne produkty (tekuté závlačky, výplňové tesnenia a pod.) a tesnenia.
V súčasnosti predstavuje ponuka priemyselných lepidiel a tmelov značky Metaflux viac než 40 produktov, ktoré sú vhodné pre všetky
oblasti priemyselnej a remeselnej výroby. Aby sme vyhoveli všetkým vysokým požiadavkám našich zákazníkov, používame na výrobu
všetkých našich produktov iba suroviny najvyššej kvality a čistoty.
Každý rok sú tak do sortimentu zavádzané
nové produkty, počas ktorých vývoja
zostávajú bezo zmeny zachovávané tri
základné princípy značky Metaflux:
• Najvyššia možná technická kvalita
• Najnižšie možné znečistenie ovzdušia
na pracovisku
• Maximálna ohľaduplnosť k životnému
prostrediu
Striktné dodržovanie týchto princípov
je zárukou, že výrobky Metaflux budú
i v budúcnosti patriť do skupiny top
medzinárodných chemických produktov. 2
www.metaflux-ts.sk • [email protected]
®
RIEŠENIE PROBLÉMOV
Metaflux - kvalita, ktorá presvedčí
Vitajte pri značke Metaflux!
Spojením nemeckých a švajčiarskych
výrobných a obchodných spoločností
vznikla medzinárodná značka, ktorá
celosvetovo uprednostňuje tri základné
princípy:
—
najvyššia možná technická kvalita
—
rozsiahly výrobný program
—
individuální péče o zákazníka
Presvedčte sa sami o našom vysokom
štandarde a nechajte sa inšpirovať
katalógmi
produktov
Metaflux
v nasledujúcich oblastiach:
}
Kovové nástreky a nátery
}
Mazivá
}
Multifunkčné spreje
}
Prevádzkovo-technická údržba
}
Čistenie
}
Brúsivá
}
Lepidlá
tel./fax: +421 51 77 11 181
Osobne vám radi poradíme priamo vo
Vašich prevádzkach.
Naši odborne vyškolení obchodní
zástupcovia vám priamo u vás všetky
produkty radi osobne predvedú –
samozrejme celkom nezáväzne.
Nasledujte nás!
3
Abecedný prehľad produktov
Názov produktu Číslo produktu
Strana
1K-Konštrukčné a vstrekovacie lepidlo . . . . . . . . . . . . 76-75 . . . . . . . . . Aktivátor pre kyanoakrylátové lepidlá . . . . . . . . . . . . 76-01 . . . . . . . . Citrusový čistiaci sprej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75-17 . . . . . . . . . Doppel-Fix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76-5519 . . . . . . . . . Duo-Power-Fix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76-80/-81 . . . . . . . . . E-Tape . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76-56 . . . . . . . . . Gélové sekundové lepidlo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76-20 . . . . . . . . Hnetacia živica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70-21 . . . . . . . . . Intenzívny čistič . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75-27 . . . . . . . . . Intenzívny čistič >Special< . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75-34 . . . . . . . . . Lepiaci sprej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70-11 . . . . . . . . . Lepidlo na ložiská . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76-0620 . . . . . . . . . Lepidlo na ložiská . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76-0638 . . . . . . . . . Lepidlo na ložiská . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76-0648 . . . . . . . . . Metaseal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76-57 . . . . . . . . . Montážne lepidlo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76-66 . . . . . . . . . MS polymér . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76-70/-71/-72/-73 . . . . . . . . . Odstraňovač lepidiel a tesnení . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70-33 . . . . . . . . . Odstraňovač sekundových lepidiel . . . . . . . . . . . . . 76-0099 . . . . . . . . . Profiflex . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79-65/-66 . . . . . . . . . Rýchločistiaci sprej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70-15 . . . . . . . . . Sekundové lepidlo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76-10 . . . . . . . . . Sekundové lepidlo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76-12 . . . . . . . . . Sekundové lepidlo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76-15 . . . . . . . . . Sekundové lepidlo 110 MV-GA . . . . . . . . . . . . . . . 76-0110 . . . . . . . . . Sekundové lepidlo 405 HV-HT . . . . . . . . . . . . . . . . 76-0405 . . . . . . . . . 15
10
24
23
18
23
12
16
25
25
16
20
20
20
16
17
14
24
10
17
24
11
12
12
10
11
Názov produktu Číslo produktu
Strana
Sekundové lepidlo 401 MV-S . . . . . . . . . . . . . . . . 76-0401 . . . . . . . . . Sekundové lepidlo 406 NV-ES . . . . . . . . . . . . . . . . 76-0406 . . . . . . . . . Sekundové lepidlo 415 HV-0,3 . . . . . . . . . . . . . . . . 76-0415 . . . . . . . . . Silikonflex . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50-63 . . . . . . . . . Silikónové tesnenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76-63/-64/-65 . . . . . . . . . Spojovacie tesnenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76-40 . . . . . . . . . Technoflex . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76-60/-61/-62 . . . . . . . . . Tekutý kov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76-84 . . . . . . . . . Tekutá závlačka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76-30 . . . . . . . . . Tekutá závlačka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76-35 . . . . . . . . . Tekutá závlačka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76-37 . . . . . . . . . Tekutá závlačka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76-38 . . . . . . . . . Tekutá závlačka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76-0243 . . . . . . . . . Tekutá závlačka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76-0270 . . . . . . . . . Tekutá závlačka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76-0272 . . . . . . . . . Trvalo plastické univerzálne tesnenie . . . . . . . . . . . . 76-46 . . . . . . . . . Univerzálne tesnenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76-58 . . . . . . . . . Vulkanická montážna páska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76-50 . . . . . . . . . Vulkanická montážna páska . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76-51 . . . . . . . . . Výtlačná pištoľ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76-82 . . . . . . . . . Výtlačná kartušová pištoľ „Profi“ . . . . . . . . . . . . . . . 76-85 . . . . . . . . . Závitové a hydraulické tesnenie . . . . . . . . . . . . . . . . 76-45 . . . . . . . . . Závitové a hydraulické tesnenie . . . . . . . . . . . . . . . 76-0542 . . . . . . . . . Závitové tesnenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76-0511 . . . . . . . . . Zmiešavacia tryska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76-83 . . . . . . . . . 10
11
11
17
17
22
17
18
21
21
22
22
19
19
19
13
16
23
23
24
24
13
13
13
18
Prehľad produktov podľa katalógového čísla
Názov produktu Číslo produktu
Strana
Silikonflex . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50-63 . . . . . . . . .
Lepiaci sprej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70-11 . . . . . . . . .
Rýchločistiaci sprej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70-15 . . . . . . . . .
Hnetacia živica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70-21 . . . . . . . . .
Odstraňovač lepidiel a tesnení . . . . . . . . . . . . . . . . 70-33 . . . . . . . . .
Citrusový čistiaci sprej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75-17 . . . . . . . . .
Intenzívny čistič . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75-27 . . . . . . . . .
Intenzívny čistič >Special< . . . . . . . . . . . . . . . . . 75-34 . . . . . . . . .
Odstraňovač sekundových lepidiel . . . . . . . . . . . 76-0099 . . . . . . . . .
Aktivátor pre kyanoakrylátové lepidlá . . . . . . . . . . . 76-01 . . . . . . . . Sekundové lepidlo 110 MV-GA . . . . . . . . . . . . . . 76-0110 . . . . . . . . .
Tekutá závlačka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76-0243 . . . . . . . . Tekutá závlačka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76-0270 . . . . . . . . Tekutá závlačka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76-0272 . . . . . . . . Sekundové lepidlo 401 MV-S . . . . . . . . . . . . . . . 76-0401 . . . . . . . .
Sekundové lepidlo 405 HV-HT . . . . . . . . . . . . . . . 76-0405 . . . . . . . .
Sekundové lepidlo 406 NV-ES . . . . . . . . . . . . . . . 76-0406 . . . . . . . .
Sekundové lepidlo 415 HV-0,3 . . . . . . . . . . . . . . 76-0415 . . . . . . . .
Závitové a hydraulické tesnenie . . . . . . . . . . . . . . 76-0542 . . . . . . . . .
Závitové tesnenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76-0511 . . . . . . . . .
Lepidlo na ložiská . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76-0620 . . . . . . . . .
Lepidlo na ložiská . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76-0638 . . . . . . . . .
Lepidlo na ložiská . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76-0648 . . . . . . . . .
Sekundové lepidlo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76-10 . . . . . . . .
Sekundové lepidlo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76-12 . . . . . . . .
Sekundové lepidlo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76-15 . . . . . . . .
4
17
16
24
16
24
24
25
25
10
10
10
19
19
19
10
11
11
11
13
13
20
20
20
11
12
12
Názov produktu
Číslo produktu
Strana
Gélové sekundové lepidlo . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76-20 . . . . . . . . . 12
Tekutá závlačka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76-30 . . . . . . . . . 21
Tekutá závlačka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76-35 . . . . . . . . . 21
Tekutá závlačka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76-37 . . . . . . . . . 22
Tekutá závlačka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76-38 . . . . . . . . . 22
Spojovacie tesnenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76-40 . . . . . . . . . 22
Závitové a hydraulické tesnenie . . . . . . . . . . . . . . . 76-45 . . . . . . . . . 13
Trvalo plastické univerzálne tesnenie . . . . . . . . . . . . 76-46 . . . . . . . . . 13
Vulkanická montážna páska . . . . . . . . . . . . . . . . . 76-50 . . . . . . . . . 23
Vulkanická montážna páska . . . . . . . . . . . . . . . . . 76-51 . . . . . . . . . 23
Doppel-Fix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76-5519 . . . . . . . . . 23
E-Tape . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76-56 . . . . . . . . . 23
Metaseal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76-57 . . . . . . . . . 16
Univerzálne tesnenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76-58 . . . . . . . . . 16
Technoflex . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76-60 /-61/-62 . . . . . . . . . 17
Silikónové tesnenie . . . . . . . . . . . . . . . . . 76-63/-64/-65 . . . . . . . . . 17
Montážne lepidlo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76-66 . . . . . . . . . 17
MS polymér . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76-70/-71/-72/-73 . . . . . . . . . 14
1K-Konštrukčné a vstrekovacie lepidlo . . . . . . . . . . 76-75 . . . . . . . . . 15
Duo-Power-Fix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76-80/-81 . . . . . . . . . 18
Výtlačná pištoľ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76-82 . . . . . . . . . 24
Zmiešavacia tryska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76-83 . . . . . . . . . 18
Tekutý kov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76-84 . . . . . . . . . 18
Výtlačná kartušová pistole „Profi“ . . . . . . . . . . . . . . 76-85 . . . . . . . . . 24
Profiflex . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79-65/-66 . . . . . . . . . 17
www.metaflux-ts.sk • [email protected]
®
RIEŠENIE PROBLÉMOV
Obsah
Strana
Prehľad technických parametrov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
Základy techniky lepenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
Kyanoakrylátové lepidlá (rýchloschnúce / sekundové lepidlá) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Tesnenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Lepiace a tesniace prostriedky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Anaeróbne tekuté závlačky a tesnenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Lepiace pásky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Príslušenstvo a čistiace spreje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Intenzívne čističe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
TECHNO-SERVICE SK spol. s r.o.
Strojnícka 5, 080 01 Prešov
Telefón: +421 517 711 181
Fax: +421 517 711 181
E-mail: [email protected]
Internet:www.metaflux-ts.sk
Za obsah zodpovedá: marketingové oddelenie TECHNO-SERVICE SK spol. s r.o.
Vytváranie kópií a rozmnožovanie - aj výňatkov - tohto katalógu vyžaduje predchádzajúce písomné schválenie spoločnosti TECHNO-SERVICE SK spol. s r.o.. Všetky práva vyhradené.
Fotografie: Cover © milosluz - Fotolia.com, Metaflux®, TECHNO-SERVICE GMBH, TECHNO-SERVICE CZ, a.s. Grafika a realizácia: www.poier.de - tlačené v Českej republike
K všetkým produktom Metaflux sú k dispozícii na internetových stránkach www.metaflux-ts.sk aktualizované technické listy a karty bezpečnostných údajov podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES)
č. 1907/2006 (REACH).
tel./fax: +421 51 77 11 181
5
Prehľad technických parametrov
6
Číslo produktu
Označenie
Viskozita pri 25 °C
(mPas)
Pevnosť
Pevnostná
trieda
Farba
50-63
Silikonflex
pastovitá
76-0110
Sekundové lepidlo 110 MV-GA
80
76-0243
Tekutá závlačka
2.000 - 7.500
stredná
76-0270
Tekutá závlačka
500
76-0272
Tekutá závlačka
8.000 - 15.000
76-0401
Sekundové lepidlo 401 MV-S
8 - 160
transparentná
5 - 15 sec.
76-0405
Sekundové lepidlo 405 HV-HT
2.500
transparentná
20 - 90 sek.
76-0406
Sekundové lepidlo 406 NV-ES
3 - 10
transparentná
10 sec.
76-0415
Sekundové lepidlo 415 HV-0,3
1.200 - 1.700
transparentná
10 - 30 sec.
76-0511
Závitové tesnenie
20.000
nízka
1
biela
20 - 40 min.
76-0542
Závitové a hydraulické tesnenie
500
stredná
2
hnedá
10 - 20 min.
76-0620
Lepidlo na ložiská
2.500 - 4.000
vysoká
3
zelená
20 - 40 min.
76-0638
Lepidlo na ložiská
2.500
vysoká
3
zelená
2 - 5 min.
76-0648
Lepidlo na ložiská
500
vysoká
3
zelená
2 - 5 min.
76-10
Sekundové lepidlo
35
transparentná
10 sek.
76-12
Sekundové lepidlo
1.200
transparentná
10 - 30 sek.
76-15
Sekundové lepidlo
1.500
transparentná
10 - 30 sek.
76-20
Gélové sekundové lepidlo
30.000
transparentná
20 - 60 sek.
76-30
Tekutá závlačka
1.000
nízká
1
purpurová
76-35
Tekutá závlačka
1.000
stredná
2
modrá
10 - 20 min.
76-37
Tekutá závlačka
2.000 - 5.000
stredná
2
tmavomodrá
10 - 20 min.
76-38
Tekutá závlačka
500
vysoká
3
zelená
10 min.
76-40
Spojovacie tesnenie
10
vysoká
3
zelená
10 min.
76-45
Závitové a hydraulické tesnenie
40.000 - 80.000
76-46
Trvalo plastické univerzálne tesnenie
pastovitá
modrá
15 min.
76-58
Univerzálne tesnenie
pastovitá
modrá
10 min.
76-60/-61/-62
Technoflex
pastovitá
sivá / biela / čierna
45 min.
76-63
Silikónové tesnenie červené
pastovitá
červená
15 min.
76-64
Silikónové tesnenie transparentné
pastovitá
transparentná
15 min.
76-65
Silikónové tesnenie čierne
pastovitá
čierna
15 min.
76-66
Montážne lepidlo
pastovitá
biela
15 min.
76-70/-71/-72
MS polymér
pastovitá
sivá / čierna / biela
10 - 15 min.
76-73
MS polymér
pastovitá
transparentná
10 - 15 min.
76-75
1K-Konstrukčné a vstrekovacie lepidlo
pastovitá
béžová
76-80
Duo-Power-Fix
90.000
žltá
12 - 15 min.
76-81
Duo-Power-Fix
90.000
žltá
12 - 15 min.
76-84
Tekutý kov
100.000
sivá
10 - 15 min.
79-65/-66
Profiflex
pastovitá
transparentná / biela
červená
Priľnutie
(Manipulačná pevnosť)
15 min.
transparentná
10 - 30 sek.
2
tmavomodrá
10 - 20 min.
vysoká
3
zelená
10 - 20 min.
vysoká
3
červená
20 - 40 min.
www.metaflux-ts.sk • [email protected]
15 min.
biela
10 min.
15 min.
®
RIEŠENIE PROBLÉMOV
Úplné vytvrdenie
Schopnosť vyplniť
medzeru (mm)
Max. závit
Moment
odtrhnutia (Nm)
Strihová pevnosť
DIN 54452
Strihová pevnosť
(N/mm2)
Atestácia
Teplotná odolnosť
(°C)
Obsah
-50 až + 300
310 ml
-60 až +80
20 g
-55 až +150
50 g
-55 až +150
50 g
-55 až +230
50 g
-60 až +80
20 g
-60 až +135
20 g
-60 až +80
20 g
-60 až +80
20 g
-55 až +150
50 g
-55 až +150
50 g
-55 až +200
50 g
24 hod.
15
24 hod.
0,03
1 - 3 hod.
0,25
M36, 1 1/2“
17 - 22
9 - 13
1 - 3 hod.
0,15
M20, 3/4“
28 - 35
15 - 20
3 - 6 hod.
0,3
M20 a väčší
25 - 35
15 - 25
6 - 12 hod.
0,1
24 hod.
0,35
6 - 12 hod.
0,03
6 - 12 hod.
0,3
1 - 3 hod.
0,3
7 - 10
4 - 6 N/mm
1 - 3 hod.
0,15
12 - 16
8 - 12 N/mm2
6 - 12 hod.
0,3
M56, 2“
28 - 36
1 - 3 hod.
0,25
M36, 1 1/2“
35 - 45
25 - 30 N/mm
-55 až +150
50 g
1 - 3 hod.
0,15
M20, 3/4“
30 - 35
20 - 30 N/mm
-55 až +175
50 g
24 hod.
0,05
19
-60 až +80
20 g
24 hod.
0,15
19
-60 až +80
20 g
24 hod.
0,15
21
-60 až +80
20 g
24 hod.
0,5
19
-60 až +80
20 g
1 - 3 hod.
0,2
M24
4-8
3 - 5 N/mm
-55 až +150
50 g
1 - 3 hod.
0,2
M24
14 - 18
8 - 12 N/mm
-55 až +150
50 g
1 - 3 hod.
0,25
M36
17 - 22
9 - 13 N/mm
-55 až +150
50 g
1 - 3 hod.
0,15
M20
35 - 47
15 - 20 N/mm2
-55 až +150
50 g
1 - 3 hod.
0,07
15 - 25
15 - 20 N/mm2
-55 až +150
50 g
DVGW
-55 až +150
70 g
DVGW + KTW
-55 až +250
80 ml
-55 až +250
200 ml
-40 až +90
310 ml
14
2
15 - 25
10 min.
0,2
2 - 4 hod.
DVGW + KTW
2
2
2
2
DVGW
2
2 - 4 N/mm
0,2
DVGW
21
2
15 min.
DVGW + KTW
>18
24 hod.
15
-60 až +300
200 ml
24 hod.
15
-60 až +200
200 ml
24 hod.
15
-60 až +250
200 ml
24 hod.
25
-40 až +100
290 ml
24 hod.
15
-40 až +100
310 ml
24 hod.
15
-40 až +100
310 ml
24 hod.
20
-40 až +80
310 ml
24 hod.
4
29
-50 až +120
28 g
24 hod.
4
29
-50 až +120
56 ml
24 hod.
4
25
-50 až +120
25 ml
24 hod.
15
-50 až + 250
310 ml
2,2
tel./fax: +421 51 77 11 181
7
Základy techniky lepenia
Lepidlá spravidla vytvárajú dlhodobé
spoje dvoch rôznych častí. Nanesená
lepiaca vrstva, ktorá drží pohromade
príslušné materiály, pritom tvrdne podľa
typu lepidla buď jej vysychaním alebo
chemickou reakciou. Trvanlivosť lepeného
spoja ovplyvňujú dva fyzikálne faktory:
adhézia lepidla k povrchu spojovaných
dielov a kohézia vnútri lepiacej hmoty.
Adhézia
Adhézia je priľnavosť lepiacej hmoty
k povrchu spojovaného dielu. Vnútri
pevnej hmoty sú vyrovnané väzbové sily
medzi jednotlivými molekulami.
Na povrchu sa oproti tomu nachádza
viac či menej voľných väzieb. Pokiaľ sa do
vtedy, ak vznikne medzi povrchom
zlepovaného dielu a lepidlom pokiaľ možno
čo najtesnejší kontakt. Zlepované plochy
preto musia byť čisté, odmastené a zbavené
prachu. Zlepšenie adhézie dosiahneme
zdrsnením povrchu brúsnym papierom,
pretože tým dôjde k zväčšeniu povrchu
lepeného materiálu.
medzi vytvrdeným lepidlom a povrchom
spájaných materiálov spojenie, ktoré
je možné vysoko namáhať. V prípade
ťahového alebo šmykového namáhania
(pozrite vyobrazenie) je zaťaženie
rovnomerne rozložené na celú plochu
zlepeného spoja.
V prípade takzvaného lámavého namáhania však pôsobia sily koncentrovane na
Pri zlepovaní obrobkov je možné adhéziu
vonkajší okraj spoja a celkové zaťaženie
zlepšiť zdrsnením spájaných povrchov.
musí vyrovnávať relatívne niekoľko
Spojenie jednotlivých dielov je potom ešte
málo adhéznych väzieb. Zlepené miesto
tesnejšie.
potom môže za určitých okolností povoliť.
Lepidlo je v čerstvom stave relatívne Vypomôcť môžu príslušné výstuhy ako
tekuté, preto z mikroskopického hľadiska napr. dodatočne nalepené, výstužové
celkom priľne k silne zdrsnenému okrajové lemovky.
povrchu materiálu a vytvorí ideálne Obzvlášť ohrozené sú relatívne úzke spoje,
premosťovacie médium medzi jednot- ak sú spájané úzke časti lepených dielov.
livými spojovanými dielmi. Tento spoj Tu je možné zaťažiteľnosť zvýšiť tým,
však nie je možné ihneď zaťažovať. Až že sa spájané plochy zväčšia zlepením
po vytvrdení lepidla (jeho vyschnutím na úkos (pozrite vyobrazenie), alebo
alebo chemickou reakciou), ktoré je zosilnením spoja z jednej alebo oboch
v tesnom kontakte so spájanými dielmi, je strán priloženými spojovacími pásmi.
možné tento spoj mechanicky namáhať.
Príprava plôch na lepenie
Priľnutie k materiálu
—Lepený povrch je potrebné zbaviť hrdze,
zvyškov starých farieb, lepidiel a iných
I
II
III
IV
nečistôt (napr. pomocou citrusového
čistiaceho spreja Metaflux 75-17 alebo
bezprostrednej blízkosti priblíži iná látka,
odstraňovača lepidiel a tesnení Metaflux
môže sa dostať do oblasti pôsobenia týchto I = veľmi dobré II = dobré
70-33)
síl. Každý pozná tento jav, keď mokrý papier
III
=
zlé
IV
=
žiadne
—Povrch je vhodné zdrsniť brúsením
drží na sklenenej tabuli.
—Lepené plochy je nutné dôkladne
Kohézia
odmastiť. Odporúčame napr.:
Väzby v pevných telesách
Metaflux 70-15 Rýchločistiaci sprej
Pre stálosť lepeného spoja je dôležitá tiež
Metaflux 75-27 Intenzívny čistič
Pôsobenie týchto adhéznych síl leží takzvaná kohézia. Tou sa rozumie konečná
Metaflux 75-34 Intenzívny čistič >Special<
hlboko pod jedným mikrometrom. Keďže pevnosť vytvrdeného lepidla.
—Lepené plochy nechajte dôkladne
povrch je zdrsnený, môžu tieto sily bez
spojovacieho prostriedku - lepidla - len Aký pevný bude vytvorený kontakt
vyschnúť
medzi zlepenými materiálmi závisí od
ťažko pôsobiť.
—Pripravených lepených plôch sa už
kohézie, teda vnútornej pevnosti lepidla
nedotýkajte, zamedzíte tak prenosu
Lepiaca hmota sa preto musí dostať veľmi po jeho vytvrdení. Kohézia je spôsobená
telesného potu
tesne k molekulám spájaného dielu, musí „prepletením“
dlhých,
nitkovitých
—Rovnomerne a v tenkej vrstve naneste
k nemu dobre priľnúť. Ale nie ku každému molekulových reťazcov.
lepidlo
materiálu kvapalina ľahko priľne, pretože
—Lepené plochy potreté čerstvým
záleží na povrchovej energii príslušného
Namáhanie zlepených spojov
lepidlom chráňte pred prachom
materiálu.
a nečistotami (prerušte napríklad zváranie
Vysoká adhézia, resp. priľnavosť lepidla Ak je lepenie vykonané starostlivo,
k zlepovanému materiálu, sa dosiahne zaisťujú milióny adhéznych väzieb
či frézovanie a pod.)
8
www.metaflux-ts.sk • [email protected]
®
RIEŠENIE PROBLÉMOV
Lepené materiály sú relatívne
odolné voči zaťaženiu v ťahu.
Úzkym zlepeným plochám
hrozí veľké riziko rozlomenia.
Tu pôsobia sily rovnomerne na
celú zlepenú plochu.
Tiež pri šmykovom namáhaní
sú záťažové sily rozložené
rovnomerne.
Úkosový spoj zväčšuje lepenú
plochu.
Ak je takýto lepený spoj riadne
zhotovený, ťažko sa uvoľní.
Lepené spoje, ktoré sú
vystavené lámavému namáhaniu, sú relatívne veľmi
ohrozené.
Ešte väčšiu odolnosť má
stupňovitý úkosový spoj.
Tu musí namáhaniu odolávať
pomerne málo adhéznych
väzieb.
Na ochranu hrán zlepených
flexibilných materiálov pred
lámavým namáhaním je
možné dodatočne nalepiť
výstužové okrajové lemovky.
Zosilnenie spoja pomocou
jednostranného spojovacieho
pásu
Pevné materiály je možné na
hranách chrániť tiež tým, že
sa ochranná nalepovacia fólia
pretiahne cez celú hranu.
Optimum: zaistenie spoja
spojovacími pásmi z oboch
strán
Ďalšia možnosť odolávania
lámavému
namáhaniu
spočíva v zaoblení hrany,
čím dochádza k zmenšeniu
zaťažovanej plochy.
tel./fax: +421 51 77 11 181
9
Kyanoakrylátové lepidlá (rýchloschnúce / sekundové lepidlá)
76-01
Vlastnosti
Aktivátor pre kyanoakrylátové lepidlá
Sprej na urýchlenie vytvrdenia pri lepení pasívnych
materiálov a silných vrstiev lepidiel aj za nepriaznivých
okolitých podmienok.
•
•
•
•
umožňuje lepenie pasívnych materiálov
zlepšuje vlastnosti lepeného spoja
alternatívne použitie aj po aplikácii lepidla
rýchla a jednoduchá aplikácia
76-01
200 ml sprej
76-0099
Odstraňovač sekundových lepidiel
Na rýchle a jednoduché odstraňovanie zvyškov lepidla
z celého radu materiálov ako napr. z pokožky, čalúnenia,
plastov a pod.
Viskozita
3 mPas
Farba
transparentné
• jednoduchá aplikácia
• vynikajúca účinnosť
76-0099
20 g fľaštička
76-0110
Sekundové lepidlo 110 MV-GA
Viskozita
80 mPas
Strihová pevnosť
14 N/mm2
Teplotná odolnosť
-60 °C až +80 °C
Farba
transparentné / bezfarebné
Priľnutie
10 - 30 sekúnd
Úplné vytvrdenie
24 hodín
Schopnosť vyplniť škáru
0,03 mm
•
•
•
•
bez zápachu
bez kryštalického vykvitania
na báze alkoxylátov
maximálna čistota vďaka 3-násobnej
destilácii
76-0110
20 g fľaštička
76-0401
Sekundové lepidlo 401 MV-S
Viskozita
80 - 160 mPa.s
Strihová pevnosť
18 N/mm2
Teplotná odolnosť
-60°C až +80 °C
Farba
transparentné / bezfarebné
Priľnutie
5 - 15 sekúnd
Úplné vytvrdenie
6 -12 hodín
Schopnosť vyplniť škáru
0,1 mm
• vhodné na lepenie problematických
materiálov, ktoré požadujú vysoké nároky na
pevnosť lepeného spoja, jeho rovnomerné
zaistenie a rýchle vytvrdenie pri súčasnom
zachovaní schopnosti vyplniť škáru.
• umožňuje lepenie širokého spektra hladkých
materiálov ako napr. kovov, plastov, EPDM,
elastomerov, skla, plexiska a zároveň rôznych
pórovitých a savých materiálov vrátane
dreva, gumy, kože, papiera, textílií alebo
korku.
76-0401
10
www.metaflux-ts.sk • [email protected]
20 g fľaštička
®
RIEŠENIE PROBLÉMOV
76-0405
Sekundové lepidlo 405 HV-HT (135°C)
Viskozita
2 500 mPas
Strihová pevnosť
21 N/mm2
Teplotná odolnosť
-60 °C až +135 °C
Farba
transparentné / bezfarebné
Priľnutie
20 - 90 sekúnd
Úplné vytvrdenie
24 hodín
Schopnosť vyplniť škáru
0,35 mm
• veľmi husté sekundové lepidlo vhodné na
tepelne namáhané spoje
• vhodné pre teploty až do +135 °C
• na báze ethylesteru
• maximálna čistota vďaka 3-násobnej
destilácii
76-0405
20 g fľaštička
76-0406
Sekundové lepidlo 406 NV-ES
Viskozita
3 - 10 mPa.s
Strihová pevnosť
21 N/mm2
Teplotná odolnosť
-60 °C až +80 °C
Farba
transparentné / bezfarebné
Priľnutie
10 sekúnd
Úplné vytvrdenie
6 - 12 hodín
Schopnosť vyplniť škáru
0,03 mm
• v hodné na lepenie hladkých a neporéznych
materiálov, predovšetkým plastov, kovov a gumy
• ideálne pre aplikácie, ktoré vyžadujú veľmi krátku
dobu fixácie spoja
• optimálne výsledky dosahuje pri lepení tenkých
vlasových škár
• na báze ethylesteru
• rýchle vytvrdnutie
• maximálna čistota vďaka 3-násobnej destilácii
76-0406
20 g fľaštička
76-0415
Sekundové lepidlo 415 HV-0,3
Viskozita
1.200 - 1.700 mPa.s
Strihová pevnosť
17 N/mm2
Teplotná odolnosť
-60 °C až +80 °C
Farba
transparentné / bezfarebné
Priľnutie
10 - 30 sekúnd
Úplné vytvrdenie
6 - 12 hodín
Schopnosť vyplniť škáru
0,3 mm
• určené na lepenie kovových povrchov, plastov,
gumy a väčšiny pórovitých materiálov, ako je
napríklad korok, drevo, keramika, koža a textílie
• vhodné aj pre bežné lepenie, ale vďaka vyšším
hodnotám viskozity je ideálnym lepidlom na
lepenie veľkých škár
• v malých škárach vytvrdzuje vysokou rýchlosťou
76-0415
20 g fľaštička
76-10
Sekundové lepidlo (riedke)
Viskozita
35 mPas
Strihová pevnosť
19 N/mm2
Teplotná odolnosť
-60 °C až +80 °C
Farba
transparentné / bezfarebné
Priľnutie
10 sekúnd
Úplné vytvrdenie
24 hodín
Schopnosť vyplniť škáru
0,05 mm
tel./fax: +421 51 77 11 181
• vhodné na materiály s rozdielnym koefi-
cientom rozpínania
• pevnosť v ťahu podľa DIN 53283: 24 N/mm2
• na báze ethylesteru
• rýchle vytvrdenie
• maximálna čistota vďaka 3-násobnej destilácii
76-10
20 g fľaštička
11
Kyanoakrylátové lepidlá (rýchloschnúce / sekundové lepidlá)
76-12
Sekundové lepidlo (husté)
Viskozita
1 200 mPas
Strihová pevnosť
19 N/mm2
Teplotná odolnosť
-60 °C až +80 °C
Farba
transparentné / bezfarebné
Priľnutie
10 - 30 sekúnd
Úplné vytvrdenie
24 hodín
Schopnosť vyplniť škáru
0,15 mm
•
•
•
•
•
vhodné na pórovité materiály
pevnosť v ťahu podľa DIN 53283: 26 N/mm2
na báze ethylesteru
rýchle vytvrdenie
maximálna čistota vďaka 3-násobnej destilácii
76-12
20 g fľaštička
76-15
Sekundové lepidlo (gélové)
Viskozita
1 500 mPas
Strihová pevnosť
21 N/mm2
Teplotná odolnosť
-60 °C až +80 °C
Farba
transparentné / bezfarebné
Priľnutie
10 - 30 sekúnd
Úplné vytvrdenie
24 hodín
Schopnosť vyplniť škáru
0,15 mm
76-20
vhodné na pórovité materiály
umožňuje lepenie na zvislých plochách
vyrovnáva nerovnosti s toleranciou 0,2 mm
na báze methylesteru
rýchle vytvrdenie
maximálna čistota vďaka 3-násobnej
destilácii
76-15
20 g fľaštička
Vlastnosti
Gélové sekundové lepidlo
12
•
•
•
•
•
•
Viskozita
30 000 mPas
Strihová pevnosť
19 N/mm2
Teplotná odolnosť
-60 °C až +80 °C
Farba
transparentné / bezfarebné
Priľnutie
20 - 60 sekúnd
Úplné vytvrdenie
24 hodín
Schopnosť vyplniť škáru
0,5 mm
www.metaflux-ts.sk • [email protected]
• vhodné na lepenie hladkých aj poréznych
materiálov
• umožňuje lepenie na zvislých plochách
• vysoká odolnosť voči chemikáliám
• rýchle vytvrdenie
• na báze ethylesteru
• maximálna čistota vďaka 3-násobnej
destilácii
76-20
20 g tuba
®
RIEŠENIE PROBLÉMOV
Tesnenie
76-0511
Vlastnosti
Závitové tesnenie
Viskozita
Farba
Priľnutie
Úplné vytvrdenie
Schopnosť vyplniť škáru
Moment odtrhnutia
Strihová pevnosť
Teplotná odolnosť
20 000 mPas
biela
20 - 40 minút
1 - 3 hodiny
0,3 mm
7 - 10 Nm
4 - 6 N/mm2
-55 °C až +150 °C
• nízkopevnostné tesnenie a zaisťovanie
kovových závitových rúrok a spojovacích
dielov
• vysoko viskózne, s prísadou PTFE
• nahrádza konope a teflónové tesnenia
• spájané časti je možné bezprostredne po
aplikácii znovu vyrovnať
• dodatočná antikorózna ochrana
• pre maximálny rozmer závitu M24
76-0511
50 g fľaštička
76-0542
Závitové a hydraulické tesnenie
Viskozita
Farba
Priľnutie
Úplné vytvrdenie
Schopnosť vyplniť škáru
Moment odtrhnutia
Strihová pevnosť
Teplotná odolnosť
500 mPas
hnedá
10 - 20 minút
1 - 3 hodiny
0,15 mm
12 - 16 Nm
8 - 12 N/mm2
-55 °C až +150 °C
• strednopevnostné tesnenie a zaisťovanie
kovových závitových rúrok a tvaroviek
• nahrádza konope a teflónové tesnenia
• spájané časti je možné bezprostredne po
aplikácii znovu vyrovnať
• dodatočná antikorózna ochrana
• možnosť použitia tiež na hydraulické
a pneumatické systémy
• pre maximálny rozmer závitu R 3/4“
76-0542
50 g fľaštička
76-45
Závitové a hydraulické tesnenie
Viskozita
40 000 - 80 000 mPas
Farba
biela
Strihová pevnosť
2 až 4 N/mm2
Točivý moment
2 až 4 Nm
Teplotná odolnosť
-55 °C až +150 °C
• pastovitá tesniaca kvapalina s atestáciou
DVGW
• zabraňuje uvoľneniu alebo presakovaniu
spojov spôsobených vibráciami a nárazmi
• atestácia pre zemný plyn
• číslo atestácie: NV-5142AT0399
• spoľahlivo a okamžite utesňuje potrubné
spoje do rozmeru závitu R 3“ a tlaku 10 bar
• tixotropný charakter zabraňuje jeho
stekaniu z miesta nanesenia
76-45
70 g tuba
76-46
TTrvalo plastické univerzálne tesnenie
Toto univerzálne tesnenie Metaflux je možné použiť pri
najrôznejších kombináciách materiálov, teplotných výkyvoch
a pnutí. Vhodné tiež na spoje plast-plast a kov-plast.
Viskozita
Farba
Teplotná odolnosť
pastovitá
modrá
-55 °C až +250 °C
prechodne +300 °C
• vynikajúca priľnavosť k utesňovaným
plochám
• pripravené na okamžité použitie
• nespôsobuje koróziu
• odolné voči celému radu médií
• univerzálna náhrada za najrôznejšie druhy
tesnení
• ľahká demontáž
• neobsahuje izokyanáty
• plné zaťaženie po 15 minútach
76-46
tel./fax: +421 51 77 11 181
80 ml tuba
13
Lepiace a tesniace prostriedky
76-70 / 76-71 / 76-72 / 76-73
MS Polymér
Na slovenskom trhu je Metaflux MS Polymér jedinečným výrobkom, ktorý je možné použiť na lepenie a
tmelenie väčšiny rôznorodých materiálov. Svojimi vlastnosťami predčí silikónové, akrylátové a sanitárne
tmely, montážne lepidlá a iné špeciálne lepidlá.
Je použiteľný na železné aj neželezné kovy, sklo, zrkadlá, kameň, mramor, keramiku, drevo, plasty, polystyrén, polyuretán, PVC aj lakované povrchy. MS polymér je možné priamo nanášať aj na vlhké a vyložene mokré povrchy. Má obrovskú priľnavosť k lepeným povrchom, výbornú odolnosť voči UV žiareniu, ozónu, chemikáliám, mechanickým záťažiam
a prichytávaniu nečistôt. Je aplikovateľný v širokom rozsahu teplôt a zároveň má vysokú teplotnú odolnosť. Napriek
tomu podlieha stárnutiu, je trvale pružný, nepraská a nezmršťuje sa. Nie je zdraviu škodlivý, neobsahuje škodlivé
ftaláty, izokyanáty, silikón ani rozpúšťadlá. Už po niekoľkých minútach je farebne prelakovateľný disperznými farbami,
inak si zachováva svoju farebnú stálosť. Pri lepení škár, zvarov, trhlín, prasklín a nerovností v priemyselnej výrobe
a v stavebníctve vytvára charakteristické spoje s vysokou pevnosťou, odolné voči prenikaniu vody, vzduchu, plynov
a vlhkosti.
Príklady použitia:
MS polymér je ideálny na lepenie a tesnenie automobilových karosérií, vagónov, lodí, kontajnerov, stavebných buniek,
vzduchotechniky, kovových konštrukcií, podhľadov, okien, keramických obkladov, potrubí, kobercov, strojnú údržbu
a údržbu budov. Univerzálne použiteľný pre pripojovacie škáry, zvary, trhliny, praskliny a nerovnosti v priemysle
a v stavebníctve. Výborne lepí rôzné druhy materiálov, ako napr. oceľ, nerez, hliník, sklo, drevo, plasty, žula, mramor,
keramika, betón, sadra, polyuretán, polystyrén, PVC, lakované povrchy. MS polymér je vhodný aj na vzájomné lepenie
týchto materiálov.
Vlastnosti:
MS polymér je vysokopevnostné, jednozložkové, trvalo elastické lepidlo s extrémne vysokou a rýchlou priľnavosťou,
odolné UV žiareniu, mechanickému zaťaženiu, bežným chemikáliám, čistiacim prostriedkom, chlóru, plesniam, slanej
vode, sladkej vode a vlhkosti. MS polymér je vhodný aj na lepenie zvislých plôch a mokrých povrchov, je farebne stály
a bez zápachu. Vytvrdzuje bez zmrštenia, je odolný voči stárnutiu a prichytávaniu nečistôt. Po celkovom vytvrdení je
brúsiteľný a prelakovateľný disperznými farbami. Neobsahuje silikón, izokyanáty a rozpúšťadlá.
14
Hustota
1,53 g/cm3 (76-70/-71/-72)
1,06 g/cm3 (76-73)
Farba
76-70 sivá
76-71 čierna
76-72 biela
76-73 transparentná
Povrchové zvulkanizovanie
10-15 minút, pri 23 °C a 50% rel.
vlhkosti vzduchu
Rýchlosť vulkanizácie
3,00 mm / 24 hod. (76-70/71/72)
2,00 mm / 24 hod. (76-73)
Objemové zmrštenie
0%
Ťažnosť
250%
Modul pružnosti v ťahu 100%
1,7 MPa (76-70/71/72) DIN 53505
1,0 MPa (76-73) DIN 53505)
Pevnosť v ťahu
2,20 MPa (DIN 53504)
Spôsob vytvrdzovania
vzdušnou vlhkosťou
Teplotná odolnosť
-40 °C až +100 °C, krátkodobo
+130 °C (2-3 hodiny)
Skladovatelnosť
12 mesiacov, pri teplotách
+5 až +25 °C
www.metaflux-ts.sk • [email protected]
®
RIEŠENIE PROBLÉMOV
76-75
1K – Konštrukčné a vstrekovacie lepidlo
Vysokopevnostné polyuretanové lepidlo s extrémne rýchlym a pevným vytvrdením na profesionálne
priemyselné použitie a pre remeselníkov. Ideálné na rýchle a pevné lepenie dreva, prírodného a umelého
kameňa, keramických povrchov, kovov, plastov, stavebných izolačných materiálov a sadrokartónu.
Optimálny prostriedok na upevnenie a fixáciu hmoždiniek a kotviacich skrutiek do muriva, odolný
poveternostným vplyvom podľa DIN EN 204 D4. Farebne pretierateľné a prelakovateľné.
Oblasti a príklady použitia:
Stolárstvo, glejenie pri výrobe nábytku, stavby interiérov, reklamná technika, stavebníctvo, stavby lodí, kúrenie, sanitárna technika, stavby vozidiel, vodeodolné a veľmi pevné spoje plôch z rôznych materiálov, fixácia rozvodných skríň
a držiakov káblov v podzemných kolektoroch, montáže radiátorov a umývadiel, fixácie a lepenie drezov, skriniek,
kuchynských liniek a pracovných dosiek, kotvenie zábradlí do stien, lepenie eternitu a izolačných fasádnych dosiek,
lepenie spojlerov a nárazníkov automobilov, fixácia podstavcov, okenných parapiet, podlahových dosiek a pod.
Doba spracovania
3 minúty
Manipulačná pevnosť
po ca. 10 minútach
Montážná pevnosť
po ca. 45 minútach (lepenie plôch)
Úplné vytvrdenie
3,00 mm / 24 hodín
Pevnosť v ťahu
pozinkovaná oceľ - 42,0 kg/cm2 *
drevo, buk - 117,0 kg/cm2 *
Viskozita
pastovitá
Farba
béžová
Teplotná odolnosť
-40 °C až +80 °C
Skladovateľnosť
18 mesiacov v uzavretom obale
a 10 mesiacov v otvorenom obale
pri teplotách +5 až +25 °C
* za 7 dní pri 23°C a 50% vzdušnej vlhkosti
tel./fax: +421 51 77 11 181
15
Lepiace a tesniace prostriedky
70-11
Vlastnosti
Lepiaci sprej
Max. teplotná odolnosť
do +80 °C
Farba
belavá
Hustota
0,705 g/cm3
Vhodný na lepenie papiera, fotografií, lepenky, textílií, korku,
sklenej vaty, filcu, dreva, kobercov, penového polystyrénu,
polyuretánu, metalických fólií, drevotriesok a radu ďalších
materiálov.
•
•
•
•
•
•
optimálne na veľkoplošné lepenie
rýchlo priľnavý
vynikajúca pevnosť spoja
odolný voči vlhkosti
praktická a čistá aplikácia, nízka spotreba
spoľahlivé a pevné priľnutie k všetkým
povrchom
• novo vyvinutá dávkovacia rozprašovacia
hlava pre plošný alebo cielený nástrek
• prechodne odoláva teplote až +100 °C
70-11
400 ml sprej
70-21
Hnetacia živica
Teplotná odolnosť
do +200 °C
Pevnosť v tlaku
7840 N/cm² (800 Kp/cm²)
Pevnosť v ťahu
2940 N/cm² (300 kp/cm²)
Úplné vytvrdenie
3 hodiny pri +20 °C
• dvojzložkový epoxidový montážny tmel
na rýchle opravy a lepenie vo všetkých
oblastiach priemyslu. Utesnenie potrubí
a nádrží, upevnenie skrutiek a hákov,
obnovenie zničených závitov, vyrovnanie
nerovností, vytmelenie dier atď.
• jednoduchá a rýchla aplikácia
• vytvrdenie možné tiež pod vodou
• po vytvrdení je možné hmotu vŕtať, brúsiť,
frézovať, vyrezávať do nej závity, prelakovať
• výborná odolnosť voči chemikáliám,
rozpúšťadlám a ropným produktom
76-57
70-21
Metaseal
• závitové tesniace vlákno zo 100 % PTFE
• vytvára exaktný PTFE film potrebný na
utesnenie závitov
• prispôsobivý každému priemeru potrubia
• odolný voči väčšine chemikálií, kvapalín,
rozpúšťadiel, kyselín, olejov a plynov
Farba
biela
Teplotná odolnosť
-200 °C až +240 °C
Atestované podľa:
DIN DVGW, WRAS, ASTM, BAM, UL Listed
1 kg plastový box
76-57 175 m cievka s chráneným
nožom a integrovaným
mazivom
76-58
Univerzálne tesnenie
Viskozita
Farba
Priľnutie
Úplné vytvrdenie
Schopnosť vyplniť škáru
Teplotná odolnosť
pastovitá
modrá
10 minút
10 minút
0,2 mm
-55 °C až +250 °C
•
•
•
•
okamžité utesnenie
rovnomerné švy, ľahká demontáž
presné dávkovanie
ľahká manipulácia aj na ťažko prístupných
miestach
• odolné voči väčšine olejov, tukov, mazív
a pohonných hmôt, prísad, plynov, vode,
nemrznúcim prostriedkom a radu ďalších
76-58
16
www.metaflux-ts.sk • [email protected]
200 ml tlaková nádoba
®
RIEŠENIE PROBLÉMOV
76-60 / 76-61 / 76-62
Technoflex
Polyuretánové lepidlo a tesnenie na profesionálne použitie,
na rýchle a pevné lepenie a tesnenie kovov, hliníka, medi,
chróm-niklovej ocele, tvrdých plastov, skla, dreva, kameňa,
betónu a ich kombinácií.
Teplotná odolnosť
-40 °C až +90 °C
prechodne +150 °C
Farba
sivá, čierna, biela
Úplné vytvrdenie
3 mm/24 hod.
Vlastnosti
• vhodný na tesnenie a lepenie systémov
prichádzajúcich do styku s olejmi, sladkou
a slanou vodou alebo roztokmi kyselín
• priľnavý na zvislé plochy
• odolný voči poveternostným vplyvom
a starnutiu
• trvale elastický
• brúsiteľný a prelakovateľný
76-60
76-61
76-62
310 ml kartuša, sivá
310 ml kartuša, čierna
310 ml kartuša, biela
76-63 / 76-64 / 76-65
Silikónové tesnenie
Viskozita
Farba
Priľnutie
Úplné vytvrdenie
Schopnosť vyplniť škáru
Teplotná odolnosť
pastovitá
červená, transparentná, čierna
15 minút
3 mm/24 hodín
15 mm
-60 °C až +300 °C (76-63)
-60 °C až +200 °C (76-64)
-60 °C až +250 °C,
prechodne +300°C (76-65)
• 100% elastické silikónové tmely na profesionálne lepenie a tmelenie všetkých
povrchov
• odolné voči sladkej i slanej vode, olejom,
tukom, uhľovodíkom, ropným látkam,
zriedeným kyselinám a hydroxidom
• aplikovateľné pri teplotách +5 až +40 °C
• schopnosť znášať vibrácie motorov a ich
zmeny teploty (nevznikajú kohézne trhliny) 76-63
76-64
76-65
200 ml výtlačná kartuša, červená
200 ml výtlačná kartuša, transparentná
200 ml výtlačná kartuša, čierna
76-66
Montážne lepidlo
Viskozita
Farba
Priľnutie
Úplné vytvrdenie
Schopnosť vyplniť škáru
Strihová pevnosť
Teplotná odolnosť
pastovitá
biela
15 minút
24 hodín
25 mm
2,2 N/mm2
-40 °C až +100 °C
•
•
•
•
•
•
•
•
veľmi vysoká počiatočná pevnosť
trvale elastické a univerzálne použiteľné
vhodné na lepenie na zvislých plochách
vysoká odolnosť voči poveternostným
podmienkam a UV žiareniu
prelakovateľné
neobsahuje izokyanáty a silikón
bez zápachu
možnosť aplikácie na kovy, kameň, betón,
keramiku, plast, drevo
76-66
290 ml kartuša
79-65 / 79-66/ 50-63
Profiflex / Silikonflex
Viskozita
Farba
Priľnutie
Úplné vytvrdenie
Schopnosť vyplniť škáru
Teplotná odolnosť
pastovitá
transparentná, biela, červená
15 minút
24 hodín
15 mm
-50 °C až +200 °C, prechodne 250
°C (79-65, 79-66)
-50 °C až +300 °C (50-63)
tel./fax: +421 51 77 11 181
• 100% elastický, paropriepustný, silikónový
tmel s výbornou priľnavosťou a vynikajúcimi
lepiacimi a tesniacimi vlastnosťami
• trvale elastický, univerzálne použiteľný
• vhodný na oceľ, hliník, nehrdzavejúcu oceľ,
drevo, PVC, sklo, keramiku a sanitárne
vybavenie
• odolný voči vode, UV žiareniu, ozónu
a poveternostným vplyvom
79-65
79-66
50-63
310 ml kartuša, transparentná
310 ml kartuša, biela
310 ml kartuša, červená
17
Lepiace a tesniace prostriedky
76-80 / 76-81
Duo-Power-Fix
Viskozita
Farba
Priľnutie
Úplné vytvrdenie
Schopnosť vyplniť škáru
Strihová pevnosť
Teplotná odolnosť
90 000 mPas
žltkastá
12 - 15 minút
24 hodín
4 mm
29 N/mm2
-50 °C až +120 °C
Pevnosť podľa DIN 53 283:
Vlastnosti
• univerzálne použiteľné dvojzložkové
lepidlo na lepenie kovov, plastov, dreva,
betónu, kameňa a ďalších materiálov,
vhodné aj na kombinácie uvedených
materiálov
• pevnosť v ťahu: 11 N/mm2
• odolný voči vode a chemikáliám
• brúsiteľný a prelakovateľný
• odolný voči vibráciám
76-80
76-81
Duo-Power-Fix 28 ml
Duo-Power-Fix 56 g
15 min. – 1 N/mm2
30 min. – 7 N/mm2
1 hod. – 10 N/mm2
2 hod. – 12 N/mm2
4 hod. – 17 N/mm2
3 dni – 25 N/mm2
Prikúpiť je možné:
Zmiešavacia tryska 76-83
Výtlačná pištoľ 76-82
76-84
Tekutý kov
Viskozita
Farba
Priľnutie
Úplné vytvrdenie
Schopnosť vyplniť škáru
Strihová pevnosť
Teplotná odolnosť
100 000 mPas
sivá
10 - 15 minút
24 hodín
4 mm
25 N/mm2
-50 °C až +120 °C
• univerzálne použiteľné dvojzložkové
lepidlo kovovo sivého vzhľadu, ktoré
spája väčšinu materiálov, napr. oceľ,
liatinu, hliník, kameň, keramiku, drevo,
tvrdé plasty a ich vzájomné kombinácie
• pevnosť v ťahu: 11 N/mm2
• brúsiteľný, prelakovateľný
• ideálny na opravy kovových povrchov
• po vytvrdení odolný voči vode, benzínu,
olejom a ďalším chemikáliám
76-84
Pevnosť podľa DIN 53 283:
15 min. – 1 N/mm2
60 min. – 10 N/mm2
72 hod. – 25 N/mm2
Prikúpiť je možné:
Zmiešavacia tryska 76-83
18
www.metaflux-ts.sk • [email protected]
Tekutý kov 25 ml
®
RIEŠENIE PROBLÉMOV
Anaeróbne tekuté závlačky a tesnenia
76-0243
Vlastnosti
Tekutá závlačka
Viskozita
Max. závit
Farba
Priľnutie
Úplné vytvrdenie
Schopnosť vyplniť škáru
Moment odtrhnutia
Strihová pevnosť
Teplotná odolnosť
2.000 - 7.500 mPa.s
M 36, 1 1/2"
tmavo modrá
10 - 20 minút
1 - 3 hodiny
0,25 mm
17 - 22 Nm
9 - 13 N/mm2
-55 °C až +150 °C
• strednopevnostný prípravok na ložiskové
uloženie s vôľou do 0,25mm (ložiská silne
namáhané v krute)
• utesňovanie a zaišťovanie závitových
spojov, ktoré majú byť demontovateľné
bežným ručným náradím
• vhodný aj na menej aktívne povrchy, ako je
nerezová oceľ alebo pokovované povrchy
• ponúka zvýšenú odolnosť voči teplote
a väčšiu toleranciu k mierne zamasteným
povrchom
• anaeróbne, neobsahuje rozpúšťadlá
• možnosť uvoľnenia spoja bežným náradím
76-0243
50 g fľaštička
76-0270
Tekutá závlačka
Viskozita
Max. závit
Farba
Priľnutie
Úplné vytvrdenie
Schopnosť vyplniť škáru
Moment odtrhnutia
Strihová pevnosť
Teplotná odolnosť
500 mPa.s
M 20, 3/4"
zelená
10 - 20 minút
1 - 3 hodiny
0,15 mm
28 - 35 Nm
15 - 20 N/mm2 (DIN 54452)
-55 °C až +150 °C
• vysokopevnostný prípravok na ložiskové
uloženie s vôľou do 0,15mm (ložiská silne
namáhané v krute)
• na trvalé utesnenie a zaisťovanie
závitových spojov a skrutiek proti ich
samovoľnému uvoľneniu
• je vhodný tiež pre trvalo zoskrutkované
spoje, ktoré už nemajú byť nikdy uvoľnené
• ponúka zvýšenú odolnosť voči teplote a väčšej tolerancii k mierne zamasteným
povrchom
• anaeróbne, neobsahuje rozpúšťadlá
• zabraňuje korózii
• možnosť uvoľnenia spoja len lokálnym
ohrevom na 250°C
76-0270
50 g fľaštička
76-0272
Tekutá závlačka
Viskozita
Max. závit
Farba
Priľnutie
Úplné vytvrdenie
Schopnosť vyplniť škáru
Moment odtrhnutia
Strihová pevnosť
Teplotná odolnosť
8.000 - 15.000 mPa.s
M 20 a väčší
červená
20 - 40 minút
3 - 6 hodín
0,30 mm
25 - 35 Nm
15 - 25 N/mm2 (DIN 54452)
-55 °C až +230 °C
• vysokopevnostný prípravok na ložiskové
uloženie s vôľou do 0,30mm (ložiská silne
namáhané v krute)
• na trvalé utesňovanie a zaisťovanie
závitových spojov, na ktoré je kladený
dôraz na vysokú pevnosť spoja a teplotnú
odolnosť
• optimálna na upevňovanie a zaisťovanie
veľkých závitov a skrutiek
• neobsahuje rozpúšťadlá
• anaeróbna, zabraňuje korózii
• možnosť uvoľnenia spoja len lokálnym
ohrevom na 280°C
76-0272
tel./fax: +421 51 77 11 181
50 g fľaštička
19
Anaeróbne tekuté závlačky a tesnenia
76-0620
Vlastnosti
Lepidlo na ložiská
Viskozita
Max. závit
Farba
Priľnutie
Úplné vytvrdenie
Schopnosť vyplniť škáru
Moment odtrhnutia
Strihová pevnosť
Teplotná odolnosť
2.500 - 4.000 mPa.s
M 56 / 2"
zelená
20 - 40 minút
6 - 12 hodín
0,30 mm
28 - 36 Nm, spoj možno demontovať
15 - 25 N/mm2
-55 °C až +200 °C
• stredne- až vysokopevnostný prípravok
na ložiskové uloženie s vôľou do 0,30mm
(ložiská silne namáhané v krute)
• tesnenie a zaistenie závitových kovových
trubiek, lícovaných válcových súčastí a
spojovacích dielov proti samovoľnému
uvoľneniu, upevňovanie čapov, ložisiek a
púzdier do ložiskových domčekov
• ideálne na plynové rozvody, skvapalnené
plyny, vodu, uhľovodíky, oleje, väčšinu
chemikálií a na aplikácie s požiadavkami
na teplotnú odolnosť do +200°C
• KTW a DVGW certifikácia
76-0620
50 g fľaštička
76-0638
Lepidlo na ložiská
Viskozita
Max. závit
Farba
Priľnutie
Úplné vytvrdenie
Schopnosť vyplniť škáru
Moment odtrhnutia
Strihová pevnosť
Teplotná odolnosť
2.500 mPa.s
M 36, 1 1/2"
zelená
2 - 5 minút
1 - 3 hodiny
0,25 mm
35 - 45 Nm
25 - 30 N/mm2 (DIN 54452)
-55 °C až +150 °C
• vysokopevnostný prípravok na ložiskové
uloženie s vôľou do 0,25mm (ložiská silne
namáhané v krute)
• upevňovanie a zaisťovanie ložísk, púzdier,
objímok, ozubených kolies, remeníc a
iných lícovaných válcových spojov, ktoré
vyžadujú vysokú pevnosť lepeného spoja
• neobsahuje rozpúšťadlá
• anaeróbne
• zabraňuje korózii
• možnosť uvoľnenia spoja len lokálnym
ohrevom na 250°C
76-0638
50 g fľaštička
76-0648
Lepidlo na ložiská
Viskozita
Max. závit
Farba
Priľnutie
Úplné vytvrdenie
Schopnosť vyplniť škáru
Moment odtrhnutia
Strihová pevnosť
Teplotná odolnosť
500 mPa.s
M 20, 3/4“
zelená
2 - 5 minút
1 - 3 hodiny
0,15 mm
30 - 35 Nm
20 - 30 N/mm2 (DIN 54452)
-55 °C až +175 °C
• vysokopevnostný prípravok na ložiskové
uloženie s vôľou do 0,15mm (ložiská silne
namáhané v krute)
• na vymedzovanie vôle, upevňovanie
a zaisťovanie ložísk, púzdier, objímok,
ozubených a reťazových kolies, remeníc a iných lícovaných válcových spojov, ktoré
vyžadujú vysokú pevnosť a teplotnú
odolnosť lepeného spoja
• anaeróbne, neobsahuje rozpúšťadlá
• zabraňuje korózii
• možnosť uvoľnenia spoja len lokálnym
ohrevom na 250°C
76-0648
20
www.metaflux-ts.sk • [email protected]
50 g fľaštička
®
RIEŠENIE PROBLÉMOV
76-30
Vlastnosti
Tekutá závlačka (nižšia pevnosť)
Viskozita
Max. závit
Farba
Priľnutie
Úplné vytvrdenie
Schopnosť vyplniť škáru
Moment odtrhnutia
Strihová pevnosť
Teplotná odolnosť
700 mPas
M 24
purpurová
15 minút
1 - 3 hodiny
0,2 mm
4 - 8 Nm
3 - 5 N/mm2
-55 °C až +150 °C
• ložiskové uloženie s vôľou do 0,2 mm
(ložiska menej namáhané v krute)
• anaeróbne (vytvrdenie po prerušení
prívodu kyslíka)
• neobsahuje rozpúšťadlá
• zabraňuje korózii
• v prípade potreby uvoľnenie spoja
pomocou maticového kľúča
76-30
50 g fľaštička
76-35
Tekutá závlačka (stredná až vysoká pevnosť)
Viskozita
Max. závit
Farba
Priľnutie
Úplné vytvrdenie
Schopnosť vyplniť škáru
Moment odtrhnutia
Strihová pevnosť
Teplotná odolnosť
1 000 mPas
M 24
modrá
10 - 20 minút
1 - 3 hodiny
0,2 mm
14 - 18 Nm
8 - 12 N/mm2
-55 °C až +150 °C
tel./fax: +421 51 77 11 181
• ložiskové uloženie s vôľou do 0,2 mm
(ložiská stredne namáhané v krute)
• anaerobné
• neobsahuje rozpúšťadlá
• zabraňuje korózii
• možnosť uvoľnenia spoja pomocou
ohrevu alebo vynaložením sily
• stredná až vysoká pevnosť
76-35
50 g fľaštička
21
76-37
Vlastnosti
Tekutá závlačka (stredná pevnosť)
Viskozita
Max. závit
Farba
Priľnutie
Úplné vytvrdenie
Schopnosť vyplniť škáru
Moment odtrhnutia
Strihová pevnosť
Teplotná odolnosť
2.000 - 5.000 mPas
M 36
tmavomodrá
10 - 20 minút
1 - 3 hodiny
0,25 mm
17 - 22 Nm
9 - 13 N/mm2
-55 °C až +150 °C
• ložiskové uloženie s vôľou do 0,25 mm
(ložiská stredne namáhané v krute)
• s atestáciou DVGW
• anaeróbne
• neobsahuje rozpúšťadlá
• zabraňuje korózii
• možnosť uvoľnenia spoja iba vysokoteplotným ohrevom
76-37
50 g fľaštička
76-38
Tekutá závlačka (vysoká pevnosť)
Viskozita
Max. závit
Farba
Priľnutie
Úplné vytvrdenie
Schopnosť vyplniť škáru
Moment odtrhnutia
Strihová pevnosť
Teplotná odolnosť
500 mPas
M 20
zelená
10 minút
1 - 3 hodiny
0,15 mm
35 - 47 Nm
15 - 20 N/mm2
-55 °C až +150 °C
• ložiskové uloženie s vôľou do 0,15 mm
(ložiská silne namáhané v krute)
• anaeróbne
• neobsahuje rozpúšťadlá
• zabraňuje korózii
• možnosť uvoľnenia spoja iba vysokoteplotným ohrevom
76-38
50 g fľaštička
76-40
Spojovacie tesnenie (vysoká pevnosť)
Viskozita
Farba
Priľnutie
Úplné vytvrdenie
Schopnosť vyplniť škáru
Moment odtrhnutia
Strihová pevnosť
Teplotná odolnosť
22
10 mPas
zelená
10 minút
1 - 3 hodiny
0,07 mm
15 - 25 Nm
15 - 20 N/mm2
-55 °C až +150 °C
www.metaflux-ts.sk • [email protected]
• výborné izolačné a tesniace vlastnosti
• vysoká odolnosť voči chemikáliám
• vysoká odolnosť voči starnutiu spoja pri
zachovaní rovnakých technických hodnôt
• neobsahuje rozpúšťadlá
• zabraňuje korózii
• možnosť uvoľnenia spoja iba vysokoteplotným ohrevom
• vhodné pre závity s veľkou vôľou (napr.
kužeľové závity)
76-40
50 g fľaštička
®
RIEŠENIE PROBLÉMOV
Lepiace pásky
76-50
Vlastnosti
Vulkanická montážna páska
Tesniaca a izolačná páska na opravy v odboroch elektro, sanita,
automobilizmus a ostatných priemyselných odvetviach.
Vhodná na rozvody vody, vzduchu, plynov a tepla.
Teplotná odolnosť
-40 °C až +100 °C
• s prívodom kyslíka samovoľne vytvára
úplne vzduchotesnú a vodotesnú gumovú
vrstvu
• odolná voči pôsobeniu ozónu, UV žiareniu
a chlóru
• ideálna na tlmenie nárazov
• vysoko elastická
• dokonalá priľnavosť k väčšine povrchov
76-50
10 m; šírka 19 mm
76-51
Vulkanická montážna páska
Tesniaca a izolačná páska na opravy v odboroch elektro, sanita,
automobilizmus a ostatných priemyselných odvetviach.
Vhodná na rozvody vody, vzduchu, plynov a tepla.
Teplotná odolnosť
-40 °C až +100 °C
• s prívodom kyslíka samovoľne vytvára
úplne vzduchotesnú a vodotesnú gumovú
vrstvu
• odolná voči pôsobeniu ozónu, UV žiareniu
a chlóru
• ideálna na tlmenie nárazov
• vysoko elastická
• dokonalá priľnavosť k väčšine povrchov
76-51
10 m; šírka 50 mm
76-5519
Doppel-Fix
-30 °C až +70 °C
25 N/25 mm
Trhacia sila
> 45 (N/25 mm)
Max. rozťažnosť pri pretrhnutí > 350 %
Teplotná odolnosť
Priľnavosť
• obojstranná špeciálna lepiaca páska z
penovej gumy s uzatvorenými pórmi a
vrstvou akrylátového lepidla odolného
voči starnutiu
• vhodná aj na vonkajšie prostredie
• po krátkom čase je možné ju bezo zvyšku
odstrániť
76-5519
25 m; hrúbka 0,9 mm; šírka 19 mm
76-56
E-Tape
Samovulkanizačná kaučuková izolačná páska s vrchnou
krycou laminátovou vrstvou. Odolná voči poveternostným
podmienkam, vyšším teplotám, rade kyselín a zásaditých
látok, UV žiareniu a mechanickému namáhaniu.
tel./fax: +421 51 77 11 181
•
•
•
•
•
vysoká lepivosť
veľmi vysoký izolačný odpor
veľmi odolná voči hydroxidom a kyselinám
jednoduchá manipulácia bez ohrevu
vysoko elastická
76-56
6 m; hrúbka 0,6 mm; šírka 36 mm
23
Príslušenstvo a čistiace spreje
76-82
Výtlačná pištoľ
Profesionálna výtlačná pištoľ na aplikácie lepidla
Duo-Power-Fix 76-81.
Prikúpiť je možné:
Vlastnosti
• jednoduchá manipulácia
• veľmi stabilné kovové vyhotovenie
• možnosť bodovo presného dávkovania
76-82
76-83
Výtlačná pištoľ
Zmiešavacia tryska
Zmiešavacia tryska 76-83
76-85
Výtlačná kartušová pištoľ „Profi“
Robustná výtlačná kartušová pištoľ na použitie na
profesionálnej úrovni. Kovové puzdro na prichytenie kartuše
so špeciálnym ochranným povlakom.
• ľahká manipulácia
• ergonomický tvar
• s funkciou rýchleho prerušenia prítlakom
palca
• dlhá životnosť
• protišmyková rukoväť
76-85
70-33
Odstraňovač lepidiel a tesnení
• vďaka vysoko viskóznej receptúre (gél) vhodný tiež na
aplikáciu na zvislých plochách • odstraňuje PU-lepidlá a
silikón (i vytvrdený), silne priľnavé zvyšky tesnení, lepidiel a
lakov, zvyšky kyanoakrylátových a anaerobných lepidiel
70-33
400 ml sprej
70-15
Rýchločistiaci sprej
• zaisťuje ideálne odmastenie povrchov pred aplikáciami
lepidiel a tmelov • nenarušuje gumové a plastové povrchy
• ideálny na prípravu povrchov pred lepením a lakovaním •
vhodný na čistenie elektronických obvodov • nedráždivý, bez
obsahu acetónu a chlóru • odpar bezo zvyšku
70-15
400 ml sprej
75-17
Citrusový čistiaci sprej
• odstraňuje z čistených povrchov zvyšky gumy, polymérov,
lepidiel, farieb, olejov, tukov, živíc, asfaltu a fixových popisov •
vysoký obsah účinných látok, pH = 7 • vhodný pre plastikový
priemysel • čerstvá citrusová vôňa • použiteľný pri teplotách
-30 °C až +70 °C
75-17
24
400 ml sprej
www.metaflux-ts.sk • [email protected]
Výtlačná kartušová pištoľ „Profi“
®
RIEŠENIE PROBLÉMOV
Intenzívne čističe
75-27
Vlastnosti
Intenzívny čistič
Použiteľnosť pri teplotách
-30 °C až +70 °C
Neutrálny odmasťovací prípravok na báze prírodných
aktívnych látok. Odstraňuje zvyšky gumy, oleja, tukov, živíc,
dechtu, farieb, lepidiel, tuhy, atramentov a prepisovacích
náplní.
• vysoko výkonný odmasťovací prípravok na
báze prírodných látok
• rozpúšťa zvyšky a otery gumy, asfalt,
mazut, oleje, tuky, živice, nevytvrdené
lepidlá a tmely, tlačiarenské farby, popisy
fixkou či prepisovacím perom, samolepky,
silikón a vosky
• rýchly odpar bezo zvyšku
• nenarušuje plasty a gumové povrchy
• odolný voči mrazu
• príjemná citrusová vôňa
Prikúpiť je možné:
75-3499 Aplikátor DEA 1,5 l
75-3599 Aplikátor GARD 6,0 l
75-3199 Aplikátor RS 1,5 l
75-2899 Ručný kovový aplikátor
75-2999 Ručný plastový aplikátor
75-34
Intenzívny čistič >SPECIAL<
Prírodný odmasťovací prípravok z citrusových extraktov.
Vhodný na rýchle odstraňovanie olejov, mastnôt,
zvyškov lepidiel, asfaltu, mazív, živíc a gumových zvyškov.
Aplikovateľný na kovové povrchy, kameň, betón, mramor,
dlažbu, drevo, plasty a sklo.
• priemyselný odmasťovací prostriedok na
báze citrusových extraktov
• odstraňovač zvyškov asfaltu a mazutu,
lepidiel, gleja, nálepiek, čerstvého silikónu,
atramentov, popisov, silných vrstiev tukov
a voskov
• spomalený odpar
• biologicky odbúrateľný
• vhodný na použitie v tlačiarenskom,
gumárenskom a plastikovom priemysle
• odolný voči UV žiareniu
• odolný voči mrazu
Prikúpiť je možné:
75-3499 Aplikátor DEA 1,5 l
75-3599 Aplikátor GARD 6,0 l
75-3199 Aplikátor RS 1,5 l
tel./fax: +421 51 77 11 181
75-2899 Ručný kovový aplikátor
75-2999 Ručný plastový aplikátor
25
Poznámky
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
26
www.metaflux-ts.sk • [email protected]
®
RIEŠENIE PROBLÉMOV
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
tel./fax: +421 51 77 11 181
27
Výrobný program značky METAFLUX zahŕňa viac než 40 samostatne vyvinutých priemyselných lepidiel a tmelov a každý rok pribúdajú
do sortimentu produkty nové. Počas vývoja produktov Metaflux zostávajú bezo zmeny zachovávané tri základné princípy:
• Najvyššia možná technická kvalita
• Najnižšie možné znečistenie ovzdušia na pracovisku
• Maximálna ohľaduplnosť k životnému prostrediu
Striktné dodržovanie týchto princípov je zárukou, že produkty Metaflux budú i v budúcnosti patriť do skupiny top medzinárodných
chemických produktov.
Metaflux je váš kompetentný partner tiež pre
nasledujúce oblasti:
}Technické spreje
}Priemyselné čističe
Navštívte nás na internetových stránkach:
www.metaflux-ts.sk
METAFLUX INTERNATIONAL AG
TECHNO-SERVICE GmbH
Metaflux v Slovenskej republike:
TECHNO-SERVICE SK spol. s r.o.
Industriestrasse 11
CH-4313 Möhlin
Tel.: +41 61 85108-00
Fax: +41 61 85108-08
Detmolder Straße 515
D-33605 Bielefeld
Tel.: +49 521 924440
Fax: +49 521 207432
Strojnícka 5
SK - 080 01 Prešov
Tel.: +421 51 77 11 181
Fax: +421 51 77 11 181
www.metaflux-ts.sk • [email protected]
Download

katalog-lepidla_sk.pdf