Prehľad
Spínače
Jednosmerné spínače-odpínače
OTDC 16...32 A
Jednosmerné spínače-odpínače OTDC
od 16 do 32 A
Jednoducho účelné
Prináša spoľahlivosť k vyšším napätiam
Spínače-odpínače OTDC pre 16 až 32 A majú rôzne
jednosmerné parametre na tom istom pôdoryse.
Spínače sú navrhnuté špeciálne pre jednosmerné
použitie. Napriek svojim kompaktným rozmerom sú
izolačné napäťové pracovné charakteristiky veľmi
veľkorysé. Vďaka svojej modulárnej konštrukcii môže
byť pracovné napätie odstupňované podľa vašich
potrieb, až do 1000 V. To zaručuje bezpečné a spoľahlivé
fotovoltické systémy v širokom napäťovom rozsahu.
So zvyšovaním napätí fotovoltických systémov
sa OTDC posúva do budúcnosti
Tepelná dokonalosť
OTDC spĺňa tepelné požiadavky noriem aj pri zvýšených
teplotách. Vďaka tomu sú OTDC vhodné aj pre teplé lokality.
Nízke odporové straty minimalizujú spotrebu energie, čo
prispieva k maximalizácii celkovej energetickej účinnosti
vášho fotovoltického systému.
Pomáha účinnosti vašej aplikácie
Jednoduchosť inštalácie
Jednosmerné spínače-odpínače sú určené na upevnenie
skrutkami alebo montáž na DIN-lištu. Tunelové svorky
zachytia tenké stočené vodiče a sú dosť veľké pre vodiče
do 16 mm². Skratovacie prepojky sú štandardom.
Perfektná a rýchla inštalácia kedykoľvek
2 Prehľad výrobkov | OTDC16...32
Kompletná ponuka ABB
Vždy pripravená splniť nové požiadavky z trhu, spoločnosť
ABB vyvinula celý sortiment spoľahlivých výrobkov určených
pre fotovoltické aplikácie a je preto schopná vyriešiť
všetky inštalačné požiadavky. od línií na jednosmernej
strane po pripojovací bod siete na striedavej strane.
Sortiment výrobkov ABB zahŕňa ističe, odpínače,
poistkové odpínače a poistky, prúdové chrániče s ističmi,
relé pre pripojenie do siete, meracie prístroje, prepäťové
ochrany, rozvádzače a rozvodnice pre vonkajšie použitie,
všetko špeciálne vyvinuté pre tieto aplikácie.
ABB vie tiež poskytnúť rad hotových riešení („plug&play“),
napríklad kompletné, prepojené a certifikované
líniove rozvádzače vyhovujúce požiadavkám širokého
spektra inštalácií: od individuálnych línií pre obytné
aplikácie až po veľké fotovoltické elektrárne.
Vždy pripravená splniť nové požiadavky z trhu, spoločnosť
ABB vyvinula celý sortiment spoľahlivých výrobkov určených
pre fotovoltické aplikácie a je preto schopná vyriešiť
všetky inštalačné požiadavky. od línií na jednosmernej
strane po pripojovací bod siete na striedavej strane.
OTDC16...32 | Prehľad výrobkov 3
Technické údaje
OTDC16...32
Technické údaje spínačov-odpínačov OTDC16...32 podľa IEC 60947
Veľkosť spínača
Menovité izolačné napätie Ui1)
Dielektrická pevnosť
A
OTDC16
OTDC25
OTDC32
Stupeň znečistenia 2
V
1250
1250
1250
Stupeň znečistenia 3
V
1000
1000
1000
50 Hz 1 min.
kV
6
6
6
kV
8
8
8
A
25
32
45
v rozvádzači 40 °C
A
25
32
45
v rozvádzači 60 °C
A
25
32
32
Menovité impulzné výdržné napätie
Menovitý tepelný prúd Ith DC-20
vo voľnom priestore,
normálne podmienky2)
...s minimálnym prierezom vodiča
Cu
mm²
4
6
10
Vyhovujúci rozmer vodiča
Cu
mm²
2,5-16
2,5-16
2,5-16
Menovitý pracovný prúd / póly v sérii
DC-21B
Menovitý krátkodobý výdržný prúd, 1000 V, 1 s
Stratový výkon / pól
660 V
A
16/2
25/2
32/2
1000 V
A
16/3
25/3
32/3
1000 V / 2 × 660 V3)
A
16/4
25/4
32/4
efektívna hodnota / Icw
A
400
600
800
pri menovitom prúde
W
0,15
0,3
0,5
Pri použití s externou ovládacou pákou. Pre použitie s priamo namontovanou pákou pozrite obmedzenia v montážnom návode.
2)
Normálne podmienky definované v IEC 60947-1-6.1
3)
1000 V so všetkými pólmi zapojenými v sérii, 660 V s 2 pólmi v sérii
1)
4 Technické údaje | OTDC16...32
Objednávacie údaje
OTDC16...32
OTDC16...32F2
S07111
Spínače-odpínače OTDC
Typy OTDC16...32 majú kryté pripojovacie svorky, IP 20.
Hriadele a páky sa objednávajú zvlášť. Typy a objednávacie čísla sú pre 1 kus.
Do 660 VDC
OTDC16...32F3
Ith
Počet
(vo voľnom
Menovitý pra-
Dodacie
pólov
priestore)
covný prúd [A]
balenie
/ks
[A]
DC 21B / 660 V
Typ
Objednávacie číslo
[ks]
[kg]
2
25
16
OTDC16F2
1SCA121454R1001
10
0,15
2
32
25
OTDC25F2
1SCA121455R1001
10
0,15
2
45
32
OTDC32F2
1SCA121456R1001
10
0,15
Hmotnosť
Hmotnosť
Do 1000 VDC
S07110
Ith
Počet
(vo voľnom
Menovitý pra-
Dodacie
pólov
priestore)
covný prúd [A]
balenie
/ks
[A] DC 21B / 1000 V
Typ
Objednávacie číslo
[ks]
[kg]
3
25
16
OTDC16F3
1SCA121457R1001
10
0,20
3
32
25
OTDC25F3
1SCA121458R1001
10
0,20
3
45
32
OTDC32F3
1SCA121459R1001
10
0,20
Hmotnosť
Do 1000 VDC alebo 2 × 660 VDC*)
OTDC16...32F4
S07109
Ith
Počet
(vo voľnom
Menovitý pra-
Dodacie
pólov
priestore)
covný prúd [A]
balenie
/ks
[A]
DC 21B V
Typ
Objednávacie číslo
[ks]
[kg]
4
25
16
OTDC16F4
1SCA121461R1001
10
0,25
4
32
25
OTDC25F4
1SCA121462R1001
10
0,25
4
45
32
OTDC32F4
1SCA121463R1001
10
0,25
*) 1000 V so všetkými pólmi zapojenými v sérii, 660 V s 2 pólmi v sérii
OTDC16...32 | Objednávacie údaje 5
Objednávacie údaje
Voliteľné ovládacie páky
OHBS1_
S00684A
Gombíky ovládacích pák
Montované priamo na spínač, nie je potrebný hriadeľ.
Uzamykateľné visacím zámkom s priemerom uška 5 mm, pozrite v tabuľke nižšie.
Dĺžka páky
OHRS2_
S01368A
OHRS3_
S01369A
Dodacie balenie
Farba
[mm]
Popis
Typ Objednávacie číslo
[ks]
Čierna
31
Čierna
31
Neuzamykateľná
OHBS1 1SCA109087R1001
10
Neuzamykateľná
OHBS1/1 1SCA109088R1001
Červená
1
31
Neuzamykateľná
OHRS1 1SCA109095R1001
10
Červená
31
Neuzamykateľná
OHRS1/1 1SCA109096R1001
1
Čierna
40
Uzamykateľná
OHBS2 1SCA109089R1001
10
Čierna
40
Uzamykateľná
OHBS2/1 1SCA109090R1001
1
Červená
40
Uzamykateľná
OHRS2 1SCA108598R1001
10
Červená
40
Uzamykateľná
OHRS2/1 1SCA108599R1001
1
10
Čierna
39
Neuzamykateľná
OHBS3 1SCA108320R1001
Čierna
39
Neuzamykateľná
OHBS3/1 1SCA108319R1001
1
Červená
39
Neuzamykateľná
OHRS3 1SCA108667R1001
10
Červená
39
Neuzamykateľná
OHRS3/1 1SCA108688R1001
1
45 mm výrez
Typ páky
Hriadeľ cez páku
vyhovuje*)
OHBS1_ , OHRS1_
Nie
Áno
OHBS2_ , OHRS2_
Nie
Áno
OHBS3_ , OHRS3_
Nie
Áno
*) V polohe I páka zostáva na výšku vo výreze
6 Objednávacie údaje | OTDC16...32
Objednávacie údaje
Voliteľné ovládacie páky
OH_1_
S00395A
Gombíkové typy pák
Indikácia I-O a ON-OFF (zapnutý-vypnutý), pre hrúbku hriadeľa 6 mm,
vŕtanie dverí 22,5 mm. Typy a objednávacie čísla sú pre 1 kus.
Dodacie
balenie
OH_3_
S00687A
Farba
Typ
Objednávacie číslo
[ks]
Čierna
OHBS1AH
1SCA102680R1001
150
Žlto-červená
OHYS1AH
1SCA105290R1001
150
Strieborná
OHSS1AH
1SCA105274R1001
150
Sivá
OHGS1AH
1SCA105261R1001
150
OHBS1AH1
1SCA105210R1001
150
Žlto-červená
OHYS1AH1
1SCA105291R1001
150
Strieborná
OHSS1AH1
1SCA105275R1001
150
Sivá
OHGS1AH1
1SCA105262R1001
150
Páky IP 54, NEMA 1, pre spínače OTDC16...32, OT16...40F
Uzamknutie dverí v polohe ON (zapnutý):
OH_2_
S00396A
Čierna
Uzamknutie jedným visacím zámkom s priemerom uška 5...6,3 mm:
OHBS2_AJEH
Čierna
OHBS3AH
1SCA105234R1001
150
Žlto-červená
OHYS3AH
1SCA105325R1001
150
Strieborná
OHSS3AH
1SCA105283R1001
150
Sivá
OHGS3AH
1SCA105270R1001
150
Uzamknutie jedným visacím zámkom s priemerom uška 5...6,3 mm, uzamknutie dverí v polohe ON (zapnutý):
Čierna
OHBS3AH1
1SCA105235R1001
150
Žlto-červená
OHYS3AH1
1SCA105326R1001
150
Strieborná
OHSS3AH1
1SCA105284R1001
150
Sivá
OHGS3AH1
1SCA105271R1001
150
Páky IP 65, NEMA 1, 3R, 12, pre spínače OTDC16...32, OT16...40F
Uzamknutie max. 3 visacími zámkami s priemerom uška 5...8 mm, uzamknutie dverí v polohe ON (zapnutý), odblokovateľné:
Čierna
OHBS2AJ
1SCA105213R1001
120
Žlto-červená
OHYS2AJ
1SCA105296R1001
120
Strieborná
OHSS2AJ
1SCA105278R1001
120
Sivá
OHGS2AJ
1SCA105265R1001
120
Uzamknutie max. 3 visacími zámkami s priemerom uška 5...8 mm, uzamknutie dverí v polohe ON (zapnutý):
Čierna
OHBS2AJ1
1SCA105215R1001
120
Žlto-červená
OHYS2AJ1
1SCA105297R1001
120
Strieborná
OHSS2AJ1
1SCA105279R1001
120
Sivá
OHGS2AJ1
1SCA105266R1001
120
Gombíkové typy pák s kovovou krytkou
Páky IP 65, NEMA 1, 3R, 12, pre spínače OTDC16...32, OT16...40F
Uzamknutie max. 3 visacími zámkami, uzamknutie dverí v polohe ON (zapnutý), odblokovateľné:
Čierna
OHBS2AJEH
1SCA108230R1001
120
OTDC16...32 | Objednávacie údaje 7
Objednávacie údaje
Predlžovacie hriadele
OXS6X_
S01026A
Predlžovacie hriadele
Typy a objednávacie čísla sú pre 1 kus. Hrúbka hriadeľa 6 mm.
Dĺžka
Dodacie
hriadeľa
[mm]
Hmotnosť
balenie
/ks
Typ
Objednávacie číslo
[ks]
[kg]
85
OXS6X85
1SCA101647R1001
10
0,02
105
OXS6X105
1SCA108043R1001
10
0,02
120
OXS6X120
1SCA101654R1001
10
0,03
130
OXS6X130
1SCA101655R1001
10
0,03
160
OXS6X160
1SCA101656R1001
10
0,04
Pre gombíkové ovládacie páky
8 Objednávacie údaje | OTDC16...32
Rozmery
OTDC16...32
Spínače-odpínače OTDC16...32
52,5
16,25
C
B
S07151 / M00371 / OTDC16-32_
16,5
38,5
I - ON
89
A
B
36,5
O - OFF
69
45
40
Ø 4,5
21,25
D
22
10,6
4
5
OTDC16...32
Rozmery [mm]
A
B
C
D
2
66,2
54,1
38,3
22
3
77,6
65,5
49,7
33,4
4
89
76,9
61,1
44,8
Počet pólov
OTDC16...32 | Rozmery 9
Poznámky
10 Poznámky | OTDC16...32
ABB, s.r.o.
Divízia Produkty nízkeho napätia
Dúbravská cesta 2
841 04 Bratislava
Tel.: 02 594 18 768
Fax: 02 594 18 769
www.abb.sk
Údaje a ilustrácie nie sú záväzné. Vyhradzujeme si právo
meniť obsah tohto dokumentu bez predchádzajúceho
upozornenia na základe technického vývoja výrobkov.
OTDC10GB 12-03, 1SCC301006B0201 SK05/2012
Kontakt
Download

Spínače Jednosmerné spínače-odpínače OTDC 16...32 A