CENNÍK
SI E T E P ROT I H M Y Z U - CE N N Í K
R O L E T Y
|
B R Á N Y
|
Ž A L Ú Z I E
|
S I E T E
P R O T I
H M Y Z U
|
T E X T I L N É
T I E N I D L Á
INSEKTO-F SÉRIA VÝROBKOV | FIX PEVNÉ SIETE PROTI HMYZU
40
50
60
40
25
26
50
26
26
60
26
27
70
27
28
80
28
cm
70
80
90
100
110
26
27
28
27
28
29
28
29
29
29
29
32
29
29
32
33
120
130
140
29
29
29
30
30
31
34
33
34
34
32
33
34
33
34
35
35
35
36
37
38
36
36
37
43
44
34
35
36
37
42
43
44
45
Netto cenník (€)
Maximum
34
35
36
Šírka (cm)
40
160
35
36
37
Výška (cm)
40
250
90
29
29
32
33
34
35
36
37
42
43
44
45
46
29
30
33
34
35
36
41
42
43
44
45
53
54
110
30
33
34
35
36
37
42
43
44
45
53
54
55
120
31
34
35
36
37
42
43
44
45
53
54
55
56
130
34
34
35
36
42
43
44
45
53
54
55
57
65
140
34
35
36
37
43
44
45
53
54
55
57
65
66
150
35
36
37
43
44
45
53
54
55
57
65
66
67
160
36
37
38
44
45
46
54
55
56
65
66
67
69
170
37
38
44
45
46
54
55
56
64
66
67
69
70
180
Minimum
160
100
170
Vyrobiteľné rozmery:
150
Rám:
Sieťovina:
Extrudovaný hlinník
Sklovlákno
Uchytenie:skrutky; závesné na úchyty; upýnanie na úchyty;
magnetické rohy, pružinové štifty
Základné farby: Biela, Hnedá
Ostatné farby:
podľa RAL Classic 180 vzorkovníka
Renolitová fólia: (Golden-Oak, Nussbaum V, Mahagoni)
INSEKTO-S šíkmá pevná sieť proti hmyzu
180
37
39
45
46
47
55
56
57
66
67
69
70
72
– Použitelná je do okien s 3. alebo viacerými atypickými uhlami.
Rám je rezaný do uhlov s integrovanými rohovými spojmi.
Vyrobiteľné rohy od 45 stupňov – do 135 stupňov.
190
38
39
46
47
54
56
57
66
67
69
70
72
73
– Pri zameriavaní treba dbať na veľkú presnosť.
200
39
45
47
48
56
57
65
67
69
70
72
73
75
210
40
46
47
49
57
58
67
68
70
71
73
75
76
220
41
47
48
56
58
59
68
70
71
73
75
76
78
79
230
41
48
49
57
59
68
69
71
73
74
76
78
240
42
49
50
59
60
69
71
72
74
76
77
79
81
250
48
50
58
60
68
70
72
74
75
77
79
81
82
Príplatky INSEKTO-F
Základná farba
RAL
Renolit fólia
Vnútorný roh
Podľa tabuľky
+ 15%
+ 80%
Čierna sieťovina, do vypredania zásob
bez príplatku
Panoramatická sieťovina čierna
príplatok + 4 €/m2
Pružinový štift
príplatok +2,5 €/ks
pomocou skrutiek (diery nevŕtame vopred)
Príplatky INSEKTO-F3
Základná farba
RAL
Renolit fólia
Vnútorný alebo vonkajší roh
Tabuľka - 15%
+ 15%
+ 55%
Magnetické rohy
Príplatky INSEKTO-F1
Základná farba
RAL
Renolit fólia
Vnútorný alebo vonkajší roh
Tabuľka - 20%
+ 15%
+ 40%
Príplatky INSEKTO-F2
Základná farba
RAL
Renolit fólia
Tabuľka - 5%
+ 15%
+ 35%
Vnútorný roh
Uchytenie:
+13 €/ks
Príplatky INSEKTO-F4
Základná farba
RAL
Renolit fólia
Vnútorný alebo vonkajší roh
Tabuľka - 15%
+ 15%
+ 85%
Príplatky INSEKTO-S šíkmá pevná sieť proti hmyzu
Naceňovanie je na základe cenníku INSEKTO-F
príplatok + 5 €/roh
Pri stornovaní objednanej a vyrobenej zákazke si nárokujeme na 100% uhradenie ceny.
2
INSEKTO-F prevedenia
INSEKTO-F
(11 x 26 mm)
INSEKTO-F1
INSEKTO-F2
INSEKTO-F3
INSEKTO-F4
(9 x 27,5 mm)
(20 x 22 mm)
(11 x 26 mm)
(11 x 30 mm)
ROLET Y
|
BRÁNY | ŽALÚZIE | SIETE PROTI HMYZU | TEXTILNÉ TIENIDLÁ
www.reflexrol.sk | [email protected] | [email protected]
INSEKTO-A a INSEKTO-A1 | DVEROVÁ SIEŤ PROTI HMYZU V RÁME
cm
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
40
50
53
55
58
60
63
66
68
71
74
50
52
55
58
60
63
65
68
71
74
77
60
55
57
60
63
65
68
71
74
77
79
70
57
60
62
65
68
71
74
76
79
82
80
59
62
65
68
71
73
76
79
82
85
90
62
65
67
70
73
76
79
82
85
88
100
64
67
70
73
76
79
82
85
88
91
110
67
70
73
76
79
82
85
88
91
94
120
69
72
75
78
81
85
88
91
94
97
130
72
75
78
81
84
87
91
94
97
101
140
74
77
81
84
87
90
94
97
100
104
150
77
80
83
87
90
93
97
100
104
107
160
80
83
86
90
93
96
100
103
107
110
170
82
86
89
92
96
99
103
106
110
114
180
85
89
92
95
99
102
106
110
113
117
190
88
91
95
98
102
106
109
113
117
120
200
91
94
98
101
105
109
112
116
120
124
210
94
97
101
104
108
112
116
120
123
127
220
97
100
104
108
111
115
119
123
127
131
230
100
103
107
111
115
118
122
126
130
134
240
102
106
110
114
118
122
126
130
134
138
250
106
109
113
117
121
125
129
133
138
142
140
150
Príplatky INSEKTO-A
Základná farba
RAL
Renolit fólia
Rámová
Podľa tabuľky
+ 15%
+ 85%
Netto cenník (€)
INSEKTO-A
INSEKTO-A1
(29 x 13 mm)
(27,5 x 45 mm)
Príplatky INSEKTO-A1
Základná farba
RAL
Renolit fólia
Základné prevedenie - bez rámu s okopávacím profilom
Tabuľka + 30%
+ 15%
+ 85%
Rámová bez prahu
Tabuľka - 5%
+ 15%
+ 85%
Bez rámu
Tabuľka - 15%
+ 15%
+ 85%
Každé krídlo zvlášť
+ 15%
+ 85%
Vyrobiteľné
rozmery INSEKTO-A
Minimum
Maximum
Vyrobiteľné rozmery
INSEKTO-A1
36 €/m
Šírka (cm)
40 (80)*
125 (250)*
Šírka (cm)
40
125
Výška (cm)
40
250
Výška (cm)
40
250
Rámová dvojitá tabuľka
Okopávací profil
Čierna sieťovina, do vypredania zásob
Panoramatická sieťovina čierna
Polyesterová sieťovina čierna alebo šedá
Prechod pre mačky v šedej farbe
20 €/m
bez príplatku
príplatok + 4 €/m2
Minimum
Maximum
* V prípade dvojitej dverovej siete.
príplatok + 20 €/krídlo
príplatok + 56 €/ks
Pri stornovaní objednanej a vyrobenej zákazke si nárokujeme na 100% uhradenie ceny.
4
Prevedenia pri INSEKTO-A
ZVISLÝ REZ
VODOROVNÝ REZ
a. a b. rez
d. rez
c. rez
b. rez
a. a d. rez
c. rez
a.
b.
c.
d.
Dverová sieť v ráme (základ)
Bez prahu
Bez rámu
Dverová dvojitá sieť
Rám:
Sieťovina:
Extrudovaný hliník
Sklovlákno
Uchytenie:
Skrutky
Základné farby: Biela, Hnedá
Ostatné farby: podľa RAL Classic 180 vzorkovníka
Renolitová fólia: (Golden-Oak, Nussbaum V, Mahagoni)
ROLET Y
|
BRÁNY | ŽALÚZIE | SIETE PROTI HMYZU | TEXTILNÉ TIENIDLÁ
www.reflexrol.sk | [email protected] | [email protected]
INSEKTO-T a INSEKTO-T1 | POSUVNÁ SIEŤ PROTI HMYZU
cm
Netto cenník (€)
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
40
48
52
56
59
63
66
70
73
77
85
89
93
97
50
50
54
58
61
65
68
72
80
84
88
92
95
99
101
60
52
56
59
63
67
75
79
82
86
90
94
98
70
54
58
61
65
73
77
81
85
88
92
96
113
117
80
56
60
63
71
75
79
83
87
91
106
111
115
120
122
90
58
62
69
73
77
81
85
89
105
109
113
118
100
60
64
71
75
79
83
98
103
107
112
116
136
141
110
62
70
74
77
81
85
101
105
110
114
134
139
144
120
64
72
76
80
84
99
103
108
112
132
137
142
147
130
70
74
78
82
97
101
106
110
130
135
140
145
168
140
72
76
80
84
99
104
108
128
133
138
143
165
171
150
74
78
82
97
101
106
125
130
136
141
163
169
175
160
76
80
84
99
104
108
128
133
138
160
166
172
178
170
78
82
97
101
106
125
131
136
158
164
169
175
181
180
80
84
99
104
109
128
133
139
161
167
173
179
185
190
82
86
115
120
126
131
136
158
164
170
176
182
188
200
84
99
118
123
128
134
139
161
167
173
179
185
191
194
210
86
101
120
126
131
136
142
164
170
176
182
188
220
88
104
123
128
134
139
145
168
174
180
186
192
198
230
90
106
126
131
136
142
147
171
177
183
189
195
201
240
92
108
128
134
139
145
150
174
180
186
192
198
204
250
106
111
131
136
142
147
153
177
183
189
195
202
208
170
Príplatky INSEKTO-T
Základná farba
RAL
Renolit fólia
Jednokrídlová
Podľa tabuľky
+ 15%
+ 70%
Tabuľka + 100%
+ 15%
+ 70%
príplatok + 6 €/m
+ 14 €/m
Dvojkrídlová (paralelné krídla)
Predĺženie vodiacich kolajníc
INSEKTO-T
180
(14 x 35 mm)
INSEKTO-T1
(13 x 62 mm)
Vyrobiteľné rozmery:
Minimum
Maximum
Šírka (cm)
40
160
Výška (cm)
40
250
Základná farba
RAL
Renolit fólia
Jednokrídlová
Tabuľka + 30%
+ 15%
+ 60%
Rám:
Sieťovina:
Uchytenie:
Základné farby:
Ostatné farby:
Renolitová fólia:
Dvojkrídlová (paralelné krídla)
Tabuľka + 90%
+ 15%
+ 60%
POZOR! CENA SA POČÍTA NA ZÁKLADE ROZMEROV POSUVNEJ ČASTI!
príplatok + 8 €/m
+ 18 €/m
Čierna sieťovina, do vypredania zásob
bez príplatku
Panoramatická sieťovina čierna
Príplatky INSEKTO-T1
Predĺženie vodiacich kolajníc
príplatok + 4 €/m2
Extrudovaný hliník
Sklovlákno
Skrutky
Biela, Hnedá
podľa RAL Classic 180 vzorkovníka
(Golden-Oak, Nussbaum V, Mahagoni)
Pri stornovaní objednanej a vyrobenej zákazke si nárokujeme na 100% uhradenie ceny.
6
INSEKTO-M A INSEKTO-M1 | ROLOVACIA SIEŤ PROTI HMYZU ZVISLÁ
50
60
61
65
50–60
47
49
51
53
61–70
48
50
52
54
cm
66
70
71
80
81
90
91
100
101
110
55
57
59
56
58
61
111
120
121
130
131
140
141
150
151
160
61
63
63
65
161
170
171
180
65
67
67
69
69
76
82
74
80
87
71–80
50
52
54
56
58
60
62
64
66
68
72
79
85
92
81–90
51
53
55
57
59
61
63
65
67
71
77
83
90
97
91–100
52
54
56
59
61
63
65
67
69
75
82
88
95
102
101–110
54
56
58
60
62
64
66
68
74
80
87
94
101
108
111–120
55
57
59
61
63
65
68
72
79
85
92
99
106
114
121–130
56
59
61
63
65
67
71
77
83
90
97
104
112
119
62
64
66
69
75
82
88
95
102
110
117
125
141–150
63
66
68
74
80
87
93
100
108
115
123
131
151–160
65
67
72
78
85
92
99
106
113
121
129
137
161–170
66
70
77
83
90
97
104
111
119
127
135
144
171–180
69
75
82
88
95
102
110
117
125
133
142
150
181–190
73
80
86
93
100
108
115
123
131–140
191–200
78
85
91
98
106
113
121
129
201–210
83
90
97
104
111
119
127
135
211–220
88
95
102
109
117
125
133
141
221–230
93
100
107
115
123
131
139
147
231–240
98
105
113
120
128
137
145
154
103
111
118
126
134
143
151
160
241–250
Netto cenník (€)
181
190
INSEKTO-M
191
200
(45 x 48 mm)
INSEKTO-M1
(45 x 45 mm)
Rozmery pre zvislé ovládanie
Príplatky INSEKTO-M
Základná farba
RAL
Renolit fólia
Klikk-klakk uzatváranie
Podľa tabuľky
+ 15%
+ 85%
Dlhšia kefa - uzatvorenie na parapetu
príplatok + 6 €/m
Čierna sieťovina, do vypredania zásob
bez príplatku
Viskózna brzda
príplatok + 10 €/ks
Príplatky INSEKTO-M1
Základná farba
RAL
Renolit fólia
Fix uchytenie na spodu
Tabuľka - 15%
+ 15%
+ 70%
Vyrobiteľné rozmery:
Minimum
Maximum
Šírka (cm)
50
180
Výška (cm)
50
250
Rám:
Sieťovina:
Uchytenie:
Základné farby:
Ostatné farby:
Renolitová fólia:
Extrudovaný hliník
Sklovlákno
Skrutky
Biela, Hnedá
podľa RAL Classic 180 vzorkovníka
(Golden-Oak, Nussbaum V, Mahagoni)
POZOR! MAXIMÁLNA VÝŠKA SIETE ZÁVISÝ OD ŠÍRKY SIETE!
Pri stornovaní objednanej a vyrobenej zákazke si nárokujeme na 100% uhradenie ceny.
INSEKTO-P | PLISSÉ SIEŤ PROTI HMYZU
209,1–224,0
224,1–245,0
245,1–254,0
254,1–263,0
STANDARD MODELL
(ST)
194,1–209,0
263,1–266,0
do 96
Modell 96 ST
96,1–110
Modell 110 ST
110,1–130
Modell 130 ST
130,1–160
Modell 160 ST
do 95
Modell 95 SP
do 190
Modell 190 SP*
193
200
210
261
194,1–209,0*
193
277
196
202
213
266
209,1–224,0
196
281
198
204
215
270
224,1–245,0
198
286
208
215
226
284
245,1–254,0
208
301
218
225
237
297
254,1–263,0
218
314
228
235
248
311
263,1–266,0
228
329
Vyrobiteľné rozmery podľa tabuľky. POZOR, OKREM OZNAČENÝCH ROZMEROV ! *( MODELL 190 SP - VÝŠKA 194,1-202,0)
Podmienka pre vyrobienie je, že výška musí byť väčšia ako šírka, a to min. o 12 cm!
cm
SPECIAL MODELL
(SP)
cm
Netto cenník (€)
Modell 95 SP - samostatne nie je možné, može sa objednat len s Modell 190SP!
Ak má Plisse menšie rozmery ako je rozmer dverí, tak z d�vodu možnosti výroby si vyžiadajte cenovú ponuku!
Príplatky INSEKTO-P
príplatok
Montáž
Základ - montáž do otvoru
Extra - montáž za príplatok s L-profilom 20 x 40 x 2 mm
Uzatváranie
+ 4,2 €/m
Základ - S kefkovým uzatvorením
Spojenie (Modell-ových) typov
Extra - Magnetické uzatváranie, otváranie na jednu stranu
+ 13 €/m
Extra - Magnetické uzatváranie, otváranie na dve strany
+ 4,6 €/m
Madlo
+ 2 €/ks
Príplatok za jeden spoj
+ 13 €/ks
Rám:
Extrudovaný hlinník
Základné farby profilov: podľa RAL Classic 180 vzorkovníka bez príplatku
Sieťovina:
Plissé sieťovina čierna
Rovnaké typy sa m�žu spojiť za sebou (ST-ST) (SP-SP) jednostranné, alebo obojstranné ovládanie,
je to vhodné na terasy, alebo zimné záhrady.
Pri cene jednotlivých typov sa každý typ počíta samostatne z cenníka a doplňuje sa potrebnými
komponentami na spojenie.
Pri prevedení XL si vyžiadajte cenovú ponuku! (Max. výška 300 cm, max. šírka 200 cm)
Pri stornovaní objednanej a vyrobenej zákazke si nárokujeme na 100% uhradenie ceny.
8
INSEKTO-P ovládania a rezy
Sp�soby ovládania
60
3,5
Objednávacia výška ^
= svetlá výška otvoru
Priestor na vyrovnanie nerovnosti výšky
Zvislý a vodorovný rez
Jednokrídlová
Dvojkrídlová
Objednávacia šírka ^
= svetlá šírka otvoru
ROLET Y
|
BRÁNY | ŽALÚZIE | SIETE PROTI HMYZU | TEXTILNÉ TIENIDLÁ
www.reflexrol.sk | [email protected] | [email protected]
Spojenie typov
INSEKTO-P1 | ÚZKA PLISSÉ SIEŤ PROTI HMYZU (22 mm)
cm
Netto cenník (€)
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
220
230
240
100
110
120
121
124
129
137
138
149
150
158
164
170
176
184
192
110
114
124
126
132
139
145
150
159
164
173
180
187
194
202
211
120
118
125
131
140
148
155
161
171
177
187
194
202
209
218
228
130
120
130
139
147
157
166
175
183
192
200
208
216
223
233
243
259
140
127
139
146
157
167
176
186
195
204
213
221
229
237
248
150
135
145
155
166
176
187
197
207
216
225
234
243
251
262
274
160
142
151
163
175
186
197
207
218
228
237
246
255
264
276
288
170
150
161
171
183
195
207
218
228
239
249
258
268
277
289
302
180
157
168
179
192
204
216
228
239
249
260
270
280
289
302
315
328
190
163
176
187
200
213
225
237
249
260
271
281
291
301
315
200
170
183
194
208
221
234
246
258
270
281
292
302
312
327
341
210
176
189
202
216
229
243
255
268
280
291
302
313
323
338
353
220
183
196
209
223
234
248
260
273
285
297
308
319
329
344
359
230
189
202
215
227
238
252
265
278
290
302
313
324
334
349
364
240
192
206
219
231
242
256
269
282
294
306
317
328
338
353
369
250
195
209
222
234
245
259
272
285
297
309
320
331
341
357
372
260
198
212
225
237
248
261
275
287
300
311
322
333
343
359
374
Doporučený maximálny rozmer pri jednokrídlovom prevedení
Nová plissé sieť proti hmyzu s magnetickým uzatváraním je široká len 22mm. Je vhodná na používanie na okná,
ako aj na balkónové alebo terasová dvere.
35
7
22
a.
50
20
31
Doporučená max. výška: 260 cm (Reversibel: 240 cm)
22
31
REVERSIBEL
doporučený
maximálny
rozmer
Profily rámu:
Extrudovaný hlinník (max. Hrúbka profilu 22mm)
Sieťovina:
Čierna plissé sieťovina
Montáž:
Farby rámu:
Do stavebného otvoru
podľa RAL Classic 180 vzorkovníka bez príplatku
Doporučená max. šírka pri jednokrídlovom otváraní: 140 cm
Príplatky INSEKTO-P1
Jednokrídlové uzatváranie na ľavej ale aj pravej strane strane
b.
Doporučená max. šírka pri dvojkrídlovom prevedení: 240 cm
Nacenenie
Podľa cenníka
REVERSIBEL (Jednokrídlové) zo stredu sa uzatvára na
ľavú aj pravú stranu
Podľa tabuľky + 20 €/ks
Dvojkrídlové uzatváranie do stredu
Podľa tabuľky + 40 €/ks
Montáž za príplatok s L-profilom 20x40x2 mm
Príplatok + 4,2 €/m
Pri menších šírkach ako je 100 cm a menších výškach ako je 100 cm je naceňovanie podľa
hodnoty v tabuľke 100 cm!
c.
Doporučena max. šírka pri REVERSIBEL (jednokrídlová): 240 cm
Pri stornovaní objednanej a vyrobenej zákazke si nárokujeme na 100% uhradenie ceny.
10
INSEKTO-P2 | ÚZKA PLISSÉ SIEŤ PROTI HMYZU (22 mm) ZVISLÁ NA OKNÁ
80
90
100
110
120
130
140
100
106
108
110
114
118
120
127
110
116
118
120
124
125
130
139
cm
120
117
119
121
126
131
139
146
130
120
122
124
132
140
147
157
140
125
127
129
139
148
157
167
150
133
135
137
145
155
166
176
160
134
136
138
150
161
175
186
170
146
148
150
159
171
183
195
180
145
147
149
164
177
192
204
190
154
156
158
173
187
200
213
200
160
162
164
180
194
208
221
210
166
168
170
187
202
216
229
220
172
174
176
194
209
223
237
230
180
182
184
202
218
233
248
240
188
190
192
211
228
243
259
250
196
198
200
220
238
253
270
150
160
31 mm
Naceňovanie:Pri menších rozmeroch ako šírka 80 cm a výška 100 cm je naceňovanie podľa
rozmerov v tabuľke 80 cm a 100 cm!
Max. výška 250 cm
Vyrobiteľné
rozmery:
Minimum
Maximum
Šírka (cm)
30
140
Výška (cm)
-
250
35 mm
22 mm
35 mm
Profily rámu:
Extrudovaný hlinník (max. Hrúbka profilu 22mm)
Sieťovina:
Čierna plissé sieťovina
Montáž:
Farby rámu:
Do stavebného otvoru
podľa RAL Classic 180 vzorkovníka bez príplatku
Príplatky INSEKTO-P2
Príplatok
Montáž za príplatok s L-profilom 20 x 40 x 2 mm
+ 4,2 €/m
22 mm
50 mm
Netto cenník (€)
Pri stornovaní objednanej a vyrobenej zákazke si nárokujeme na 100% uhradenie ceny.
Šírka 30 cm - 140 cm
ROLET Y
|
BRÁNY | ŽALÚZIE | SIETE PROTI HMYZU | TEXTILNÉ TIENIDLÁ
www.reflexrol.sk | [email protected] | [email protected]
Robert Farkaš - ReflexRol
Hálova 20, 851 01 Bratislava
Mobil: +421 911 544 489
Mobil: +421 904 266 756
www.reflexrol.sk
[email protected]
[email protected]
[email protected]
R O L E T Y
|
B R Á N Y
|
Ž A L Ú Z I E
|
S I E T E
P R O T I
H M Y Z U
|
T E X T I L N É
T I E N I D L Á
Vyhradzujeme si právo na konštrukčné a stavebné úpravy. Rozmery teoretických hodn�t sa m�žu líšiť od praktických hodn�t. Technický obsah cenníkov nie je úplný, preto v prípade technických otázok treba klásť d�raz na
technické publikácie, technické príručky, ako aj na informácie na našej webovej stránke. Za prípadné tlačové chyby nie sme zodpovední. Farby uvedené v publikácii sa m�žu líšiť od skutočných farieb, preto prosíme používať
náš vzorkovník farieb. Vyhradzujeme si právo na všetky skice, plány, nákresy, odhady nákladov, technické špecifikácie, katalógy a brožúry, ktorých obsah je súčasťou nášho majetku. Táto publikácia nesmie byť rozmnožovaná
a následne reprodukovaná žiadnou treťou stranou bez nášho súhlasu. Za uvedené protiprávne úkony sa vyvodzuje náhrada škody.
Download

Siete proti hmyzu – cenník bez DPH (pdf)