sk
LANOVKY WYSSEN
Lesné lanovky WYSSEN AG
Švajčiarska kvalita od roku 1926
O nás
Naši zákazníci
Naše produkty
Lesné lanovky Wyssen AG sa používajú
od roku 1926. Keď v roku 1939 Wyssen
uviedol na trh lanovkový vozík, začala
sa nová epocha v spôsobe, akým môžu
byť lesy obhospodarované ekologicky
aj finančne výhodne. Až do dnešnej
doby je Wyssen na čele trhu s lanovkovými vozíkmi a lanovkami na prepravu
materiálu. Najnovšie modely vozíkov
Wyssen určujú štandard dnešnému vývoju týchto produktov. Najvyššia kvalita,
funkčnosť, spoľahlivosť, ľahké ovládanie
a používanie - toto všetko sú vlastnosti
nášho produktu.
Naši zákazníci sú spoločnosti, ktoré stavajú na svojej kvalite a preto vedia, aké
dôležité sú faktory ako flexibilnosť, nikdy neprestávajúca inovácia a obrovské
know-how. Vďaka kontinuite a prístupnosti našich produktov a náhradných
dielov počas celých desaťročí, sme k
dispozícií nášmu veľkému a neustále sa
zväčšujúcemu okruhu pravidelných zákazníkov k ich plnej spokojnosti.
Lanové navijaky
sa používajú ako pohonné alebo brzdiace zariadenia pre pojazd lanoviek na
transport lanovkového vozíka žeriavu
alebo lanovky.
Naši zamestnanci
Našou najväčšou silou sú naši kvalifikovaní a motivovaní zamestnanci. Väčšina
z nich žije v blízkom susedstve a pracuje
pre našu spoločnosť už dlhú dobu.
Ťažobné spoločnosti sú stále jadrom
nášho obchodu. Čoraz viac zostáv ide
do špecializovaných lanovkárskych
firiem, ktoré poskytujú často žiadanú
prepravu stavebného materiálu na horské električkové dráhy, plynovody, siete
pre hydroelektrárne, mosty atď.
Spoločnosti prevádzkujúce lyžiarske
strediská používajú okrem systémov
proti lavínam aj dovybavenie lanovkových vozíkov alebo lanových navijakov. Tieto produkty používajú hlavne na
údržbu svojich vlastných lanoviek a vlekov, a tiež navijakov.
Majitelia horských chát často v našich
produktoch nachádzajú finančne výhodné riešenie prepravy materiálu do svojich odľahlých domovov.
Lanovkové vozíky
sa pohybujú po nosnom lane pomocou
navijaku a ťažného lana. V princípe to
funguje tak, že prepravovaný náklad je
uložený na vozíku a prepravený pozdĺž
lana lanovky.
Motorizované lanovkové žeriavy sú vybavené motorom, ktorý pohybuje zdvíhacie lano, ktoré je omotané okolo bubna
lanovkového vozíka. Štandardný model
je posúvaný pomocou lanovkového navijaku. Motorizované lanovkové žeriavy sa
používajú pri stavebných prácach.
Jednolinková lanovka je samopojazdná jednotka pre náklady s nižšou
hmotnosťou v rozmedzí 200 až 500kg.
Dovybavenie lanovky na inštaláciu,
údržbu a používanie lanoviek ako napríklad napínacie zariadenie, podperný materiál, botky nosného lana pre podperný
materiál, klinové svorky, bezpečnostné
pásy na lezenie, kladky atď.
Ochranné systémy pred lavínami sa
používajú na umelé spustenie lavín, aby
sa tým predišlo nekontrolovanému padaniu lavín na lyžiarskych svahoch, na cesty, obydlia, alebo iné objekty.
Špeciálne montovania
V tejto oblasti sa vyrába takmer všetko,
čo má dočinenie s lanovkou, aj na
najodľahlejších miestach. Napríklad
lano bungee jumping s navijakom, ktorý
bol namontovaný na stenu hrádze, alebo prepravná lanovka na štrk, ktorá
zjednoduší spôsob prepravy.
2
Wyssen Seilbahnen AG
3713 Reichenbach
Tel. +41 33 676 76 76
Fax. +41 33 676 76 77
[email protected]
http://www.wyssen.com
Navijaky W-10 a W-15
Navijaky Wyssen sú ťažné stroje. Neprekonateľné v
kvalite, životnosti a výkone.
Navijaky Wyssen
Vďaka desaťročiam skúseností v
konštrukcii navijakov a neustálemu vývoju sme vytvorili vysokovýkonné stroje
charakteristické svojou mobilitou, vynikajúcou kvalitou, vysokým výkonom,
bezpečnosťou a dlhou životnosťou.
Kvôli svojej ľahkej konštrukcii z vysokokvalitných materiálov si našli navijaky Wyssen širokú škálu použití v
lesníctve a stavebníctve. Používajú sa
predovšetkým ako ťažné zariadenia pre
ťažké nosné laná ako aj pohony výťahov,
montážne alebo lesné navijaky. Ak sa
dovybavia obežným kotúčom môžu byť
tiež použité pre obežné materiálové lanovky. Sane môžu byť dodané podľa
želania zákazníka a typu navijaka v úzkej alebo širokej verzii a poskytujú dobrú
svahovú dostupnosť, a preto sú vhodné
aj ako montážne lanovky.
Veľké priemery bubnov zaisťujú veľmi
dlhú životnosť ťažného lana. Pri hydraulickej verzii sa jedinou pákou plynule ovláda rýchlosť, ťažná sila a smer otáčania
bubna. S lanovkovými vozíkmi môže
byť náklad pritiahnutý, vytiahnutý, odtransportovaný smerom hore alebo dole.
Transport smerom dole je vo
väčšine prípadov
uskutočňovaný
za pomoci vzduchovej brzdy. Táto
vysokovýkonná
brzda umožňuje
prepravu ťažkých
materiálov smerom dole vysokou rýchlosťou
bez opotrebenia
bŕzd.
Vďaka širokej ponuke dovybavenia môžu
byť navijaky Wyssen prispôsobené individuálnym potrebám každého jednotlivého zákazníka.
Všetky náhradné diely sú vždy na sklade
v sídle firmy.
Navijak W-10
Lanovka W-10, Lanovkový navijak W-10 a W15
Hlavné rozmery (v mm)
W-10
Štandard
W-10 pásový
W-15
Široká
Model A
Model B
verzia
Dĺžka
Šírka
Výška
Ø bubna
Šírka bubna
Celková hmotnosť v kg (bez lana)
1‘700
1‘100
730
220
850
430
1‘700 750
800 220 500
345
1‘975
975
1‘170
220
500
870
2‘100
953
670
318
700
830
2‘100
953
670
318
700
830
Kapacita lanového bubna
Lano Ø
Lano Ø
Lano Ø
Lano Ø
Lano Ø
Lano Ø
Lano Ø
Lano Ø
Lano Ø
5.0 mm
1‘130 m
1‘920 m
1‘130 m
6.0 mm
730 m
1‘250 m
730 m
7.0 mm
580 m
980 m
580 m
8.0 mm
400 m
680 m
400 m
9.0 mm
310 m
530 m
310 m
10.0 mm
280 m
480 m
280 m
12.0 mm
14.0 mm
16.0 mm
4
2‘420 m
1‘820 m
1‘360 m
1‘120 m
918 m
606 m
457 m
340 m
2‘420 m
1‘820 m
1‘360 m
1‘120 m
918 m
606 m
457 m
340 m
W-10 ťažná sila a rýchlosť
Prázdny bubon
Poloplný bubon
Plný bubon Model s hydraulickým m/s
kg
m/s
kg
m/s
kg
motorom max.
max. max.
max. max.
max.
80 ccm
100 ccm
160 ccm
Parabolický
kotúč (iba lanovka W-10)
m/s
max.
1.26
1.01
0.63
900
1‘100
1‘800
1.60
1.28
0.80
700 1.94
886 1.56
1‘417 0.97
580 2.03 727 1.63 1‘169 1.02
0.59
3‘200
0.79
2‘400
0.95
1‘980
0.33
5‘300
0.46
4‘040
0.57
3‘300
kg
max.
607
761
1‘224
W-15 ťažná sila a rýchlosť
Model A
rýchlobežný
Model B pomalobežný
W-10 na pásovom podvozku
W-15 so vzduchovou brzdou
Modely
Motor
Prevodovka
Brzdný systém
Dovybavenie a
príslušenstvo
- benzínový motor 13
kW/18 hp elektrické a
manuálne štartovanie
- elektrický motor 11 kW
- hydr. 80 cm3
- hydr. 100 cm3
- hydr. 160 cm3
Zastavovacia brzda:
- disková priamo na
bubne
W-10
Široký
model
- benzínový motor 13
kW/18 PS elektrické
a manuálne štartovanie
- dieselový motor 15
kW/20PS elektrické a
manuálne štartovanie
- elektrický motor 11 kW
- hydr. 80 cm3
- hydr. 100 cm3
- hydr. 160 cm3
- 2-stupňový hydr. motor
W-15
- vzduchom chladený
dieselový motor 26
kW/35 PS
- hydrostatický pohon
plynule
- bezpečnostná brzda
(hydraulicky stláčaná
pružinová)
- el. indikátor vzdialenosti
- prípojka pre prídavné
zariadenie (napr. pohon cievky lana, atď.)
- koleso na obežný
pohon (parabolický
kotúč)
- diaľkové ovládanie
- poistka proti
preťaženiu
- poistka proti uvoľneniu
lana
- atď.
W-10
Štandardný
model
Za príplatok:
- vzduchová brzda
- odstredivá brzda
5
LANOVÉ NAVIJAKY W-30 až W-200
Výkonné zariadenia pre lesnícke a stavebné odvetvie
W-90/180 Štandardný model
Hlavné rozmery (v mm)
W-30
W-40
W-90/180
W-200
Dĺžka
Šírka
Výška
Ø Bubna
Šírka bubna
Celková hmotnosť
v kg (bez lana)
2‘900
1‘175
1‘220
474
832
1‘572
2‘900
1‘175
1‘220
474
832
1‘680
3‘450
1‘495
1‘480
484
1‘152
2‘770
4‘900
2‘300
1‘600
966
1545
6‘800
W-200 na moste Störbäelt, Dánsko
Kapacita bubna
lano Ø
lano Ø
lano Ø
lano Ø
lano Ø
lano Ø
lano Ø
lano Ø
lano Ø
lano Ø
lano Ø
lano Ø
lano Ø
lano Ø
9.0 mm
1‘960 m
3‘250 m
9.5 mm
1‘880 m
2‘740 m
3‘830 m
10.0 mm
1‘630 m
2‘580 m
3‘320 m
10.5 mm
1‘390 m
2‘300 m
3‘200 m
11.0 mm
1‘340 m
2‘030 m
2‘830 m
12.0 mm
1‘110 m
1‘850 m
2‘560 m
13.0 mm
890 m
1‘480 m
2‘050 m
14.0 mm
840 m
1‘250 m
1‘730 m
15.0 mm
675 m
1‘080 m
1‘680 m
16.0 mm
604 m
1‘000 m
1‘390 m
18.0 mm
1‘110 m
20.0 mm
22.0 mm
25.0 mm
6
3‘640 m
2‘960 m
2‘390 m
1‘920 m
1‘730 m
W-40 v používaní
Štandardný model W-30 so vzduchovou brzdou
Ťažná sila a rýchlosť (v závislosti od zostavenia prevodovky)
Prázdny bubon Poloplný bubon
Plný bubon
W-30
Ťažná sila
Rýchlosť
2‘750 kg – 5‘520 kg
0 – 10.5 m/s
2‘250 kg – 4‘730 kg
0 – 12.6 m/s
1‘880 kg – 3‘945 kg
0 – 14.7 m/s
W-40
Ťažná sila
Rýchlosť
2‘670 kg – 6‘560 kg
0 – 9.2 m/s
2‘165 kg – 5‘335 kg
0 – 11.9 m/s
1‘665 kg – 4‘100 kg
0 – 14.6 m/s
W-90/180
Ťažná sila
Rýchlosť
3‘540 kg – 8‘680 kg
0 – 8.2 m/s
2‘880 kg – 7‘050 kg
0 – 10.6 m/s
2‘215 kg – 5‘425 kg
0 – 13.1 m/s
W-200
Ťažná sila
Rýchlosť
1‘500 kg – 13‘500 kg
0 – 8 m/s
1‘300 kg – 11‘500 kg
0 – 9.3 m/s
1‘100 kg – 10‘200 kg
0 – 10.6 m/s
Modely
W-30
W-40
W-90/180
W-200
Motor
Prevodovka
Bzrdný systém
- dieselový motor 44
kW/59 hp
- turbodieselový motor
55 kW/75 hp
- elektrický plynule
regulovateľný
- mechanická
šesťstupňová
- mechanická
šesťstupňová s kvapalnou turbospojkou
- hydrostatický prevod
plynule regulovateľný
Zastavovacia brzda:
- bezpečnostná brzda
- čeľusťová brzda priamo - široké sane
na bubne
- el. indikátor vzdialenosti
- ochrana proti postrieZa príplatok:
kaniu
- vzduchová brzda
- ochranná plachta
- brzda vírivým prúdom
- box na náradie
- úchyt na príves
- pohon Unimat (obežný
pohon pozostávajúci
z rámu dvojsekčného
pohonu, protikolesa a 2
automaticky sa vyrovnávajúcich blokov)
- koleso pre obežný pohon (parabolický kotúč)
- voľnobeh pre vzduchovú brzdu
- vodiaca kladka lana
- poistka proti preťaženiu
- poistka proti uvoľneniu
lana
- diaľkové ovládanie
- kabína pre strojníka
- príves na prevoz
- chladenie prevodového
oleja
- atď.
- dieselový motor 44
kW/59 hp
- turbodieselový motor
55 kW/75 hp
- elektrický s plynulým
riadením
- dieselový motor 133
kW/180 hp
- elektrický plynule
regulovateľný
- dieselový motor 150
kW/200hp
- elektrický s plynulým
riadením plynule
regulovateľný
- mechanická s 8
rýchlosťami plus 4
rýchlosti dozadu
Dovybavenie a
príslušenstvo
7
OBSAH
Motorové vozíky, str. 14
Jednolinková lanovka, str. 15
Lanové navijaky, str. 4-7
Lanovkové vozíky, str. 10 – 13
Príslušenstvo, str. 16 – 18
Lanovkový vozík HY-2
Najlepší vozík pre Váš mobilný lanovkový žeriav
Našou poslednou novinkou je vysoko
kompaktný, diaľkovo ovládaný lanovkový vozík HY-2.
Patentovaný systém je vyrobený z vysoko pevnej ocele, ktorá
je štyrikrát pevnejšia
ako bežná oceľ. Vďaka
diaľkovému
ovládaniu
ho môže pracovník pri
práci v lese zastaviť a
zabezpečiť presne tak,
ako je to nutné.
do lanového vozíka, lanovkový brzda sa
uvoľní a umožní tak nákladu pohybovať
sa. Keď je lano napnuté, hák je zaistený
proti rotácii a tým chráni ťažné lano pred
poškodením.
Lanovkový vozík sa pohybuje po botkách
ťažkej rady Wyssen na nosnom lane.
Mechanická bezpečnostná poistka proti
pretrhnutiu ťažného lana aktivuje núdzové zastavenie
Svorka hlavného lana
umožňuje, aby bol lanovkový vozík uvoľnený,
zatiaľ čo je náklad zdvíhaný alebo opačne, a
dovoľuje premiestnenie
na iné miesto a znovuzasvorkovanie lana.
Toto uľahčuje
bočné
posúvanie nákladu a chráni ostávajúce stromy pred
poškodením. Hneď ako
je hák pevne vtiahnutý
Technické údaje HY-2
Dĺžka Šírka Výška Hydraulika
Nosné lano
Ťažné lano
Hmotnosť vozíka Kapacita nákladu 900 mm
290 mm
800 mm
100 bar
14 - 32 mm
9 - 13 mm
približne 350kg
3 000kg
10
Výhody :
• vysoko kompaktný a robustný
• diaľkové ovládanie rádiom
• svorka nosného/ťažného lana
• veľmi rýchle prepínanie
• zariadenie na ochranu proti pretrhnutiu lana s automatickým zabrzdením
• senzor na monitorovanie jazdnej rýchlosti
• bezúdržbová suchá batéria s veľmi dlhou životnosťou, ktorá nevyžaduje
časté nabíjanie
Navrchu otvorený systém proti
vyšmyknutiu, ťažká rada
Veľké pojazdové kladky pre
Chránená
ochranu nosného lana
anténa
Celý rám vyrobený z vysokopevnej
8 mm ocele
(ekvivalent 41 mm bežnej ocele)
Pre trasy bez botiek sa dá zablokovať
poistka proti pretrhnutiu lana
Bezúdržbový reťazový pohon
s automatickým napínačom
Zásuvka pre externé pripojenie 220 V
alebo solárnu nabíjačku
Najmodernejšie
počítačové riadenie FSI
Odskúšaný systém svorkového aparátu, podobný vozíku
HY-4 s možnosťou úpravy na
želaný Ø lana výmenou iba
spodnej svorky
Robustná poistka proti
pretrhnutiu lana
Veľká batéria s 50 Ah pre dlhú
prevádzku bez nabíjania
Veľký hydraulický akumulátor
Zdvihová kladka s integrovanou svorkou – patentované
Odskúšané zakrivené
vodítko ťažného lana
Predimenzovaná kladka
pre ochranu lana
Hák so zaistením proti
otáčaniu
Plochý spodok pre bezpečné
postavenie na zem
Rozsah svoriek pre Ø lana
9-13 mm
Krúžok zberného lana
Superľahké riešenie pre zberné laná.
Výhody
• hmotnosť iba 1,25 kg
• ľahké namontovanie bez náradia
• oko obopína krúžok
• veľká kontaktná plocha znamená, že
oko lana je chránené
• vytvrdený materiál
• maximálna bezpečnosť
• ak sa krúžok zlomí, náklad zostane zavesený
• vyrobený z jedného kusu materiálu, robustný
• pre úväzky 11 – 13 mm
Riadenie vozíka Wyssen FSI
Najmodernejšie mikropočítačové riadenie
Používané univerzálne vo všetkých vozíkoch Wyssen
• ovládané bežnou vysielačkou
(Motorola GP 340 alebo ICOM IC-F34GS)
• možné konvenčné riadenie automatikou (bez vysielačky)
• automatické zapínanie a vypínanie pri nečinnosti
• zovretie svoriek nosného lana pri prekročení
maximálnej rýchlosti nie je viac možné
• núdzová automatická brzda pri prekročení
naprogramovanej hraničnej rýchlosti
• bráni náhodnému zabrzdeniu pri prejazde botiek
11
Lanovkové vozíky HY-4 a HY-7
Ideálny vozík pre dlhé trasy
Lanovkové vozíky HY-4 a HY-7 sú charakteristické 4 vodiacimi kladkami a
závesom pre vyťahovanie ťažného háku
a odľahčenie ťažného lana počas jazdy.
Vďaka tomu sa nosné lano nepoškodzuje
ani pri najsilnejších nárazoch počas
vyťahovania dlhších stromov.
K dispozícii sú rôzne dovybavenia:
• rádiové ovládanie svoriek nosného
lana
• svorky ťažného lana v závese
• trojbubnový odvíjač lana
• motorový odvíjač lana s agregátom v
prívese
Technické údaje
HY-4
Dĺžka
1‘270 mm
Šírka
280 mm
Výška
900 mm
Hydraulika
100 bar
Lano lanovky
14 - 36 mm
Hlavné lano
9 - 16 mm
Nosnosť vozíka cca. 320 kg
Nosnosť
4‘000 kg
Časový spínač svoriek nosného lana
HY-7
1‘560 mm
390 mm
1‘116 mm
100 bar
bis max. 45 mm
bis max. 20 mm
cca. 630 kg
7‘000 kg
Výhody lanovkových vozíkov HY-4 a HY-7
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
12
nová koncepcia s málom pohyblivých častí
uzatvorená kompaktná konštrukcia s pohyblivými časťami vo vnútri
napriek kompaktnej forme jednoducho servisovateľné
minimálne opotrebenie nosného lana vďaka 4 veľkým pojazdovým kladkám
veľká výťahová kladka minimalizuje opotrebenie ťažného lana
dostatok priestoru pre jednoduché vtiahnutie ťažného lana
hladký prechod cez podpery vďaka 4 pojazdovým kladkám
prechádza cez malé i veľké botky Wyssen
celá konštrukcia vyrobená z vysokopevnostnej ocele
zaistenia proti vyšmyknutiu lana z chrómmolybdénovej ocele, čo umožňuje
rýchly prejazd podpier
veľký výkyvný záves
veľmi šetrné svorky nosného lana vďaka špeciálnym drážkam
zoskrutkovaná konštrukcia, ktorá umožňuje rozmontovanie rámu na menšie
vymeniteľné časti
poistka proti pretrhnutiu lana v základnej výbave
Voliteľné
Okrem štandardných modelov, lanovkové vozíky HY-4 HY-7 môžu byť tiež dovybavené nasledovne:
HY-4F rádiové zapínanie
Pre pohyb na krátke vzdialenosti s
naloženým nákladom
Výhody
• presné svorkovanie a uvoľňovanie
dotykom tlačidla
• hák sa vysúva
rýchlejšie
• náklad nemusí byť
zdvihnutý úplne hore
Svorky ťažného lana HY-4Z
Pre jazdu so spusteným nákladom.
HY-4M motorový odvíjač
HY-4MF, HY-4MZ
Výhody
• svorky sú súčasťou nákladného
závesu
• s plne vtiahnutou kotvou je náklad
uchytený v klepetách
• môžu byť dodatočne namontované
na akúkoľvek HY-4
Výhody
• hák málokedy vyskočí, dokonca aj
pri horizontálnej pozícii
• na požiadanie môže byť odvíjanie
lana začaté automaticky
• ťah nastaviteľný od 50 do 400 kg
• ťažné lano zostáva vždy napnuté k
navijaku
Zasvorkovanie
Hovor
Odsvorkovanie
HY-4M je možné dovybaviť zapínaním,
vysielačkou alebo svorkami ťažného
lana.
Prívesný vozík
• diaľkové ovládanie zabudované do
ručnej vysielačky
• elektronické uvoľnovanie svoriek zostane aktivované ak stratí vozík signál
z vysielačky
• ochrana proti zasvorkovaniu pri vysokej rýchlosti
• ochrana proti zasvorkovaniu kvôli
vybitej batérii
Pre zdvíhanie, prepravu, spúšťanie a
kladenie dlhých a ťažkých dielov ako
sú tlakové potrubia alebo plynovodné
potrubia.
Výhody
• príves je priamo ovládaný vozíkom
• väčšia bezpečnosť a nosnosť
Ťažné háky pre HY-4
Model
1
2
3
4
1. normálny zdvíhací hák 2. odľahčený zdvíhací hák
3a. normálne vreteno pre zberné krúžky 3b. odľahčené vreteno pre zberné krúžky
vyrobené z hliníka
4. veľký zdvíhací hák
do Ø lana ø 12 mm 18 kg
do Ø lana ø 12 mm 8 kg
do Ø lana ø 12 mm 10 kg
do Ø lana ø 12 mm 5 kg
do Ø lana ø 16 mm 35 kg
13
Motorový vozík
Väčšia zdvihová sila, vyššia kapacita lana, vyšší výkon
Motorové vozíky
Wyssen
Nové modely motorových vozíkov Wyssen sú vybaené zdvihovým navijakom s
vyššou kapacitou lana a zdvihovou silou.
Rádiové ovládanie môže byť rozšírené
z dvoch na neobmedzený počet
vysielačiek.
Hydrostatický agregát je poháňaný dieselovým motorom.
Lanový bubon je pri nečinnosti zabrzdený pružinovou hydraulickou brzdou.
Motorový vozík je vybavený hydraulicky poháňanou odvíjacou kladkou,
ktorá udržiava zdvihové lano vždy napnuté, aby sa predišlo nebezpečenstvu
pretrhnutia lana.
Minimálne a maximálne množstvo navinutého lana je sledované koncovými
spínačmi.
Vozík je vybavený ochranami proti
vyšmyknutiu lana.
Horný doraz je zabezpečený koncovou
poistkou. Vozík jazdí cez 2,5 t a 5 t botky
nosného lana Wyssen. Transportné tyče
s dĺžkou 2,5 m môžu byť použité bez
prívesného vozíka.
Technické údaje
MSK 2 Výkon motora
55 kW / 75 PS Zdvihová sila priamo
do 3 t Dvojitý kladkostroj
do 6 t Štvoritý kladkostroj
do 12 t 6-násobný kladkostroj Rýchlosť zdvihu
do 1.2 m/s Dĺžka
2935 mm Šírka
673 mm Hmotnosť bez lana
cca. 1‘200 kg Bubon Ø
470 mm Kapacita bubna ø 11
240 m ø 12
200 m ø 13
160 m ø 14
150 m ø 15
125 m ø 16
115 m 14
MSK 3
55 kW / 75 PS
do 3 t
do 6 t
bez prívesného vozíka
do 12 t
s prívesným vozíkom
do 18 t
s prívesným vozíkom
do 2 m/s
3585 mm
950 mm
cca. 2‘300 kg
470 mm
500 m
390 m
330 m
310 m
260 m
220 m
Jednolinková lanovka
Finančne najefektívnejšie riešenie pri problémoch s
transportom
Jednolinková
lanovka Wyssen
MES200 a MES400
Tieto lanovky sú vhodné na prepravu
materiálu na odľahlé miesta, vysokohorské chaty, víkendové domy, staveniská,
prieskumné miesta, miesta umiestnenia
protilavínových veží, lesné škôlky, posiedky, ovocné sady, vinice a podobné
objekty.
Prevádzka
Pre jazdu hore a dole kopcom iba spustite motor a nechajte ho v chode. Lanovkový vozík sa premiestni na opačnú
stanicu sám a automaticky zastane na
nastaviteľnom zarážadle na lane, vypne
motor a aktivuje brzdu.
Typ
MES200
MES400
Výhody
Kapacita nákladu
Hmotnosť bez nákladu (približne)
Lano
Rýchlosť lanovky
Vzduchom chladený motor s elektrickým štartérom na dopyt
Maximálny sklon Rozmery plošiny pre náklad
200 kg
263 kg
ø 11 mm 6x19
0.7 m/s
9.5 kW / 13 PS
400 kg
575 kg
ø 16 mm 6x31
0.7 m/s
13 kW / 18 PS
100 %
135x75x75 cm
100 %
200x86x100 cm
•
•
•
•
•
•
•
MES500HY/2
Riešenie horizontálneho transportu.
Lanovkový vozík sa pohybuje po podperách a botkách nosného lana na zákruty do 9 stupňov spodné botky.
ľahké obsluhovanie
nízke prevádzkové náklady
rýchle namontovanie
jedno nosné lano
bez ťažného lana
samoobslužná
premáva horizontálne a mení
sklon
• automatické zastavenie na
jednotlivých zastávkach môže
byť zapnuté na MES
• nízka cena
Technické údaje:
Kapacita nákladu 500 kg
Hydraulická prevodovka
Dve poháňané kladky
Benzínový motor: 13 HP pri 3 600
otáčkach za minútu, vzduchom chladený
Automatická pružinová brzda
Môže sa naštartovať automaticky
alebo manuálne kdekoľvek
15
5
Príslušenstvo
Zubehör
Vďaka našej širokej ponuke produktov, sme schopní
vám ponúknuť všetko čo sa týka lanoviek.
Botka nosného lana
Botkové zaťahovacie
pútko
Botka koncového
stožiara
Kladka koncového
stožiara
Kladnica –
3-kladková
Kompasy a terénne vymeriavacie prístroje
Merač sily napnutia
Pohon bubnov na motorizované navíjanie lana
Automatická svorka nosného lana
Pre viac technických informácií a ceny, prosím vyžiadajte si náš katalóg príslušenstva.
16
Klinová svorka Wyssen s dvojitou
spojkou
Klinová svorka Wyssen s dvojitou svorkou
Oceľová mriežka
– podperný ma-
Lanová svorka
teriál
Reťazová
spojka
Strmeňová svorka
DIN 1142
Detská
lanovka
Lanová
svorka
Kotvové kladky
Lanové úväzky
Bezpečnostné pásy a
stupačky
Pre viac technických informácií a ceny, prosím vyžiadajte si náš katalóg príslušenstva.
17
Príslušenstvo
Vďaka našej širokej ponuke produktov, sme schopní
vám ponúknuť všetko čo sa týka lanoviek.
Spletacie náradie
Záchytné svorky
Nosná kladka
ťažného lana
Nekonečný
lanový úväzok
Trojitá kladka so
závesnou spojkou
Ukotvenie pre viac stromov
Lanové kladky
Lankové tiahlo Habegger
Napínač lana Maasdam
Kamenná kotvová platňa
Kotvové lano
Pre viac technických informácií a ceny, prosím vyžiadajte si náš katalóg príslušenstva.
18
Lanovky Wyssen
Výkonná a úsporná preprava materiálu a dreva
v horách
Náš
systém sa
môže používať
na zberanie dreva z celých
horských svahov s minimálnymi
nákladmi a lanovkový vozík, ktorý
prepravuje náklad, vyžaduje iba jedno
nosné lano a jedno ťažné lano.
Zoťaté stromy
(1) Ťažba guľatiny
(2) Ťažba haluziny a drobného dreva
Náklad je pritiahnutý z ktorejkoľvek
strany pozdĺž celej trasy lanovky, potom
je vytiahnutý do zaisteného lanovkového
vozíka, ktorým sa premiestni dole alebo
hore. Keďže kmene stromov sú vytiahnuté až k vozíku môžu byť prepravované
nad prípadnými prekážkami bez toho,
aby sa o ne zachytávali.
Lanový navijak sa používa na prepravu
dreva aj nahor aj nadol. Ťažné lano,
ktoré je navinuté na kotúči navijaku ťahá
naložený alebo prázdny vozík nahor.
Vozíky Wyssen môžu
byť diaľkovo ovládané
vysielačkou alebo môžu
pracovať automaticky
– pri zastavení sa
automaticky zasvorkujú
na nosné lano. Zároveň
sa uvoľní kotva ťažného
lana a to sa s ťažným
hákom spustí aby tak
naň mohol byť uchytený
náklad. Náklad je potom
vytiahnutý hore a keď sa
kotva zasunie do vozíka
svorkový mechanizmus
na nosnom lane sa uvoľní
a náklad môže byť prepravený nadol alebo nahor.
Z hľadiska životného prostredia sú lanovky Wyssen šetrné voči
lesnému podložiu a zostávajúcim
stromom a napriek tomu poskytujú
hospodárnu alternatívu na ťažbu stromov v strmých svahoch.
Lanovka je väčšinou ukotvená na
stromy alebo zakopané kmene.
Navijak sa vlastnou silou
vytiahne na vrchné pracovisko v kopci. Navijak môže
byť taktiež prevezený
vrtuľníkom.
Počas jazdy nadol je vozík brzdený
vzduchovou brzdou prostredníctvom
ťažného lana. Vzduchová brzda dodáva
potrebnú spomaľovaciu silu pre regulovanie rýchlosti. Vo vnútri bubna je namontovaný ďalší veľký brzdný systém, ktorý
zastaví alebo spomalí kotúč ťažného
lana a vozík, keď je to potrebné.
19
Zastúpenia
Switzerland
Wyssen Seilbahnen AG
CH-3713 Reichenbach
Switzerland
Tel.: +41 33 676 76 76
Fax : +41 33 676 76 77
E-Mail : [email protected]
Internet: www.wyssen.com
SLOVAK REPUBLIC and
CZECH REPUBLIC
MONEDA, a. s.
Ulica Jozefa Lettricha 2013/4
039 01 Turčianske Teplice
SLOVAK REPUBLIC
Tel.: +421 43 4922488, 4922498
Fax: +421 43 4922511
E-Mail: [email protected]
Internet: www.moneda.sk
Download

LANOVKY WYSSEN - Wyssen Seilbahnen AG