Dátum
Mesto
Názov školy
Ulica, číslo
24.4.
Banská
Bystrica
Materská škola Na Starej
tehelni 7
Na Starej tehelni
7
PSČ Meno
zodpovednej
osoby
974 01 Alena Kizeková
E-mail
[email protected]
.com
24.4. Krtko a dážďovka- eko- divadlo
24.4. Kompostovisko- info stánok
24.4. Kremeň tvrdý ako remeň- prezentácia novovytvorenej zbierky hornín a minerálov
24.4. Vertikálna zeleň
24.4. Zelená hliadka- envirofuture- praktické eko aktivity na tému odpady
24.4. Bylinková čajovňa
24.4. Motýlia záhradka- vysádzanie sadeníc
24.4. Bylinkový záhon
24.4. Veselé okná- vysádzanie pelargónií
14.4. Banská
Súkromná základná škola Bakossova 5
974 01 Soňa Chlebničanová, sona.chlebnicanova@
26.4.
Bystrica
(Škola U Filipa)
Katarína Jánošová
skolaufilipa.sk
14.4. Potraviny a doprava- ranná komunita zameraná na tému doprava a jej súvis s našimi potravinami
15.4. Potraviny a voda- ranná komunita zameraná na tému voda a jej súvis s našimi potravinami
16.4. Potraviny a naše zdravie- ranná komunita zameraná na tému prísady v potravinách a ich súvis s našim zdravím
23.4. Potraviny a odpad
24.4. Potraviny a ochrana prírody- ranná komunita zameraná na tému ekologického poľnohospodárstva
25.4. Potraviny a zelené obstarávanie- lokálny piknik
26.4. Čistenie Laskomerskej doliny
5.3.- 29.5. Bratislava
Základná škola, Turnianska Turnianska 10
851 07 Mgr. Libuša
[email protected]
10, Bratislava
Babušíková
m
5.-6.3. Naša škola bude krajšia
16. 4. Na bicykli do prírody
16.4. Vyčistíme si Chorvátske rameno
25.4. Ekoprogram- Doprava a ovzdušie
26.4. Budeme sa hrať pod ovocným sadom
Mobil
905112302
944294681
911833938
29. 5. Domov k mamine sa chcem vrátiť zdravý- jazda na bicykli v spoluprácii s mestskou políciou
29.5. Chceme ovzdušie bez emisných plynov- infostánok
29.5. Naša Zem nie je skleník
14.4.Bratislava
MŠ Linzbothová
Dudvážska 4
821 07 Eva Bacíková
25.4.
18,elok.triedy na
Dudvážskej 4, Bratislava
14.4.- 25.4. Počas celého týždňa pijeme iba vodu a nesladený čaj
15.4. Deň bez áut
16.4. Zhotovenie bylinkovej špirály
16.4. Skalka- zeleň v skalke
16.4. Sadenie ovocných stromov
16.4. Vertikálna zelená stena
16.4. Iglu z vrbového prútia
24.4. Čistenie Vrakunského lesoparku
25.4. Príspevok do Biskupických novín
25.4.
Bratislava
Stredná odborná škola
Strečnianska 20
851 05 Ing. Eva Bohušová
podnikania
25.4. Úprava školy a priľahlého okolia
25.4. Bazár
11. -16.4. Bratislava
Gymnázium Alberta
Jankolova 4
852 03 RNDr. Vlasta
Einsteina
Kolompárová
11.4. Voda je život- súťaž
16.4. Globálne súvislosti spotreby vody
16.4. Čaj u Alberta- ochutnávka bylinkových čajov
16.4. Ekonomicky s vodou
16. 4. Výstava posterov Zelených škôl
16.4. Modely našich študentov- modely čističky odpadových vôd
16.4. Vyčistíme si svoje okolie
16.4. Výroba ručného papiera
16.4. Poznávaj rastliny v prírode
16.4. Príbeh nápojovej plechovky- premietanie filmu
16. 4. Zomierajú postojačky- premietanie filmu
16. 4. Orientačný beh s envirootázkami
[email protected]
il.com
911550099
[email protected]
com
903036577
vlasta.kolomparova@
gmail.com
905308223
16.4. Projekt- Voda pre všetkých
14.-27.4. Bratislava
ZŠ Pankúchova
Pankúchova 4
14.4.- 27.4. Skrášľujeme okolie školy
14.4. -27.4. Búrka nápadov- aktivity k ochrane ŽP
15.4. Potrebujeme ich?- minimalizovať používanie mobilov a počítačov
16.4. Deň pitnej vody
25.4.
Bratislava
Špeciálna základná škola
Nevädzová 3
851 04 Mgr. Mária Sitárová [email protected]
821 01
25.4. Deň otvorených dverí ku Dňu Zeme- téma odpad- kultúrny program, beseda
25.4. Deň otvorených dverí ku Dňu Zeme- tvorivé dielne
25.4. Deň otvorených dverí ku Dňu Zeme- výstava žiackych prác
1.-16.4.
Bratislava
OU
Dúbravská cesta 845 29
1
1.,6.4. Jarné pozdravy
16.4. Moja čajovňa
16.4. Recyklujeme- výroba ozdôb z plastavých fliaš
14.- 27.4. Cinobaňa
Základná škola s
Banská ul.116/47 985 22
materskou školou
Cinobaňa
14.- 27.4. Vyčistime si Cinobaňu
14.- 27.4. Vyhlásenie zbierky pre psí útulok
16.4. Likvidácia psích exkrementov
16.4. Desiatové boxy do školy
16.4. Súťaž o najkrajší, najzaujímavejší a najpraktickejší box na desiatu
24.4. Deň Zeme v MŠ
25.4. Reportáž v Rádiu Regina o aktivitách Zelenej školy
25.4. Celoškolská konferencia o projekte pre psíkov
14.-24.4. Detva
Materská škola
M. R. Štefánika 962 12
908/40
14.,15.,16.-23.,24.4. Divadelné predstavenie- kolobeh vody
14.4. Výstavka prác na tému voda
15.4. Jarné tvorenie
907456622
PaedDr. Lucia
Bottová
[email protected]
com
915719913
Mgr. Andrea
Hornáčková
[email protected]
udubba.sk
903835687
Ľubica Machavová
[email protected]
u.sk
908936889
Ľubica Kočvarová
[email protected]
ail.com
944308832
14.,15.,16.-23.,24.4.- Rovesnícke vzdelávanie
16.-24.4. Divín
Základná škola Divín
Lúčna 8
985 52
16.- 24.4. Malí učia veľkých- roznos letáčikov
16.4. Pánska záhrada je aj naša- úprava, čistenie, ekohry
10.-24.4. Dlhé nad
Základná škola s
Školská 231/4
067 85
Cirochou
materskou školou
10.4. Veľkonočné aranžovanie
14.4. Ruky rukaté- výtvarná aktivita
14.4. Záväzky pre Zem
14.4. Odvoz starého železa
14.-15.4. Presádzanie a výsadba interiérových kvetov
15.4. Strom záväzkov pre Zem
15.4. Výsadba živého plota
16.4. Čistenie areálu
16.4. Mapovanie čiernych skládok
16.4. Čistenie čiernych skládok v širšom okolí školy
16.4. Zber starého papiera a použitých batérií
16.4. Namaľuj si prírodu
16.4. Učenie v školskej záhrade
24.4. Bona natura- výchovný a kultúrny program
14.4.
Dolná
Základná škola s
Imre Madácha 3 991 02
Strehová
materskou školou
14.4. Spečaťme záväzok pre Zem
14.4. Vytvorme si mega plagát o ochrane prírody
14.4. Počúvajme varovanie prírody- rozhlasová relácia pripravená žiakmi
14.4. Ihfokampaň v našej obci
14.4. Spoznávame stromy inak
14.4. Prírodné divadielko
14.4. Spievajme pe prírodu
14.4. Poézia pre prírodu
10.-16.4. Dolný Kubín ZŠ Petra Škrabáka Dolný
Ul. M. Hattalu
026 01
Kubín
2051
Mgr. Anna Králiková [email protected]
il.com
915825293
Jana Kaščáková
[email protected]
mail.com
907954160
Marta Kminiaková
[email protected]
908051261
Mgr. Daniela
Facunová
[email protected]
il.com
918910918
10.4. Zvyky jari- žiacka univerzita
14.4. Deň venovaný vode- žiacka univerzita
14.4. Deň venovaný vode- Voda nad zlato- literárna súťaž
14.4. Deň venovaný vode- vodný bar
14.4. Deň venovaný vode- ak piješ vodu, mysli na prameň
15.4. Deň venovaný zberu druhotných surovín- žiacka univerzita
16.4. Deň venovaný čisteniu a úprave okolia školy a sídliska Brezovec
16.4. Prístrešok z prútia
24.-26.4 Dolný Kubín Základná škola s
Komenského
materskou školu
279/32
Voda nad zlato, voda pre život
16.-24.4. Dravce
Základná škola
Dravce 97
16.4. Využi dažďovú vodu
16.4. Výroba a roznesenie pozvánok
23.4. Hľadá sa Žblnka
24.4. Život a význam žiab
24.4. Moja žabka- výtvarná aktivita
20.3.
Dubnica nad Gymnázium
Školská 2
16.4.
Váhom
16.4. Čo je Zelená škola?- informačná kampaň
16.4. Beseda Biele Karpaty CHKO
16.4. Sadenie liečivých bylín a muškátov
20.3. Dubnické štrkovisko- čistenie okolia
16.- 24.4. Dubnica nad ŠZŠ Dubnica nad Váhom
Školská 386/1
Váhom
16.4. Šetríme Zem- obmedzenie počítačov v škole aj doma
16.4. Vzácna voda- na pitie len voda z vodovodu
16.4. Naše stromy- kontrola zdravotného stavu stromov
24.- 26.4. Krajšie okolie
24.-26.4. Naše bylinky- úprava bylinkovej záhrady
Medzi nebom a zemou- exkurzia
026 01
Mgr. Andrea
Kereškényiová
[email protected]
907415519
053 14
Mgr. Lívia Lorková
[email protected]
l.com
903490866
018 41
Mgr. Eva Bežáková
[email protected]
907385805
018 41
Anna Podoláková
[email protected]
ail.com
904157259
14.- 23.4. Dubník
Základná škola s
materskou školou
Dubník 93
941 35
14.4. Rozkvitnutá škola
15.4. Staráme sa o našu zelenú oázu
16.4. Komu sa nelení, tomu sa zelení- výchovný koncert
23.4. Učíme sa kompostovať
14.- 18.4. Fintice
Základná škola
Grófske nádvorie 082 16
209/2
14.4. Deň bez počítačov a elektroniky
15.4. Zelená škola minimalizuje a separuje odpad
15.- 16. 4. Skalka
16.4. Zdravie v pitnom režime
17.4. Jarné zlozvyky občanov našej obce- informačný panel
18.4. Naučme separovať aj našich menších kamarátov
Hodejov
Základná škola
Hlavná 130
980 31
Deň Zeme
16.- 25.4. Hontianska Základná škola
Vrbica
16.4. Výsadba jedlej záhradky
23.4. Vybudovanie kompostoviska
25.4. Čistá obec
30.4.
Jelšava
ZŠ s MŠ JELŠAVA
Mgr. Petra
Horňáková
[email protected]
911461561
Mgr. Daniela
Pankuchová
[email protected]
911300440
Ing. Mária Lakotová [email protected]
Sk
915277657
Hontianska
Vrbica 6
935 55
Oľga Kozlíková
[email protected]
sk
903900599
Železničná 245
049 16
Andrea Houšková
[email protected]
com
907663427
Mgr. Silvia
Bielichová
[email protected]
907238099
30.4. Odkliatie lesných víl- chodníček s náučnými zastávkami
30.4. Dary Zeme- zážitkové učenie
23.-226.4. Klátová Nová Základná škola
Klátová Nová Ves 958 44
Ves
351
23.-24.4. Čistenie miestneho parku
24.4. Čistíme brehy rybníkov
25.4. Naučme všetkých správne separovať
26.4. Čistenie turistických chodníkov
14.-25.4.
Klenovec
Špeciálna základná škola
Partizánska 909
980 55
Ivana Horváthová
[email protected]
com
910966676
14.- 24. 4. Recyklovýroba
24.4. Vyčistíme- vyliečime
25.4. Stretneme sa pri fontáne
25.4. Recyklomodely
23.-26.4 Košice
Súkromná základná škola
Slobody 1
040 11
Mgr. Jana Weberová [email protected]
il.com
902439022
23.-25.4. Jarné upratovanie
26.4. Brigáda- budovanie ekoučebne
14.- 25.4. Košice
Základná škola
Janigova 2
040 23
Valéria Šmajdová
[email protected]
ail.com
911140213
040 01
Vlasta Mešterová
[email protected]
.sk
918906317
[email protected]
ail.com
908262596
14.4. Darček vzrobený s láskou
15.4. Odpad ekologický a ekonomický problém- brainstorming na tému
16. 4. Vytvorenie múru otázok a odpovení
23.4. Školaská kniha receptov
25.4. Lesná plastománia
16.- 23.4. Košice
Materská škola
Oštepová 1
16.4. Urobme to spolu- súťaž detí a rodičov v zhotovení predmetov...z odpadového materiálu
23.4. Čítanie príbehu Filip a Modrá starenka Zem
25.4 Košice
Základná škola s
Želiarska 4
4013 Lucia Lengyelova
materskou školou Želiarska
4, Košice
25.4 Zakladanie vŕbového domčeka
25.4. Zelenina naša každodenná - výsadba
25.4. Bylinný labyrint a špirála v novom šate - výsadba a vyplievanie
25.4 Čo porastie v tieni - výsadba vhodných druhov
25.4. Kompostovisko nie je žiadne hnojisko - úprava školského kompostoviska
25.4. Mulčujeme (stromy) aby sme šetrili vodu
25.4 Pomáhame škôlke budovať pocitový chodník
23.4.
Košice-okolie ZŠ s MŠ Budimír
23. 4. Pomôž škole- zveľaďovanie areálu
23. 4. Pomôž lesu a vode
23.4. Otec Furas- ekohra spojená s čistením okolia
23.4. Spoznávaj prírodu
23.4. Nakresli Zem
23.4. Hľadaj poklad
16.-24.4. Krásno nad SOŠ drevárska a stavebná
Kysucou
16.4., 24.4. Rozhlasová relácia
16.4. Jarné čistenie studničiek v okolí
17.4. Čisté okolie školy
23.4.
Kravany
Základná škola s
okr.Poprad materskou školou
23.4. Založenie školskej záhradky
16.4.
Kysucké
Špeciálna základná škola
Nové Mesto
Budimír 11
044 43
Mgr.Emília
Petrášková
[email protected]
m
903633413
Krásno nad
Kysucou 1642
023 02
Ing. Oľga
Časnochová, Ing.
Ivana Nistlerová
[email protected]
com
905519879
Kravany 241
059 18
Mgr. Zita Zemanová [email protected]
917102155
Lipová 622
024 01
Mgr. Martina
Turňová
[email protected]
ail.com
905908242
900 67
Mgr. Ľubica
Kučerová
[email protected]
om
944159715
Demänovská
cesta 669
031 01
Mgr. Adriana
Guothová
[email protected]
907809288
Haličská cesta
č.80
984 03
Eva Hukkelová
[email protected]
m
904956419
16.4. Zber vyseparovaného papiera
16.4. Znovupoužitie odpadového materiálu na výrobu nových výrobkov
16.4. Čo vieš o prírode, rastlinách a živočíchoch?
16.4.
Láb
Základná škola
Láb 489
16.4. Čistenie lesa
16.4.
Liptovský
SOŠ polytechnická
Mikuláš
16.4. Prebudenie bylinnej špirály
16.4. Prebudenie jazierka
16.4. Úprava areálu školy
16.-24.4. Lučenec
Odborné učilište
internátne
16.4. Na území školy sa bude piť len voda z vodovodu
16.4. Vystavenie Ekokódexu
16.4. Čistenie verejných priestranstiev, výsadba kvetov a zelene
16.4. Skrášlenie okolia
16.4. Založenie vyvýšeného záhona za vŕbového prútia
24.4. Stretnutie žiakov s lesnými pedagógmi
31.3.Michalovce Materská škola
J.A.Komenského 071 01
Bc. Jana
25.4.
2
Funfrovičová
31.3.-4.4. Tajomstvo fazuľky
14.4. Vláčik separáčik
15.5. EKOMODA
16.4. Chcem sadiť, chcem dýchať- tvorba plagátov
24.4. Zelený štvrtok- čistenie okolia
25.4. Rastim ja, rastie strom
16.4.
Nitrianske
Materská škola Nitrianske ul.Hlavná 534/66
97226 Marta Duchoňová
(25.4.)
Rudno
Rudno
30.4. Sadenie protiprašnej zóny v školskej záhrade- výsadba orgovánov
30.4 Staráme sa o kompostovisko
30.4 Prírodné pexeso
30.4 Landart očami detí
16.4.
Nová Bošáca ZŠ s MŠ Nová Bošáca 76
(25.4.)
16. 4. Čistenie studničky
16.4. Čistenie čiernej skládky
16.4. (25.4.) Infokampaň
16.4. (25.4.) Rovesnícke vzdelávanie
16.4. (25.4.) Čajovňa
25.4.
Nové Zámky Základná škola, G.
Bethlena 41
25.4. Ekomaliar
25.4. Mladí chemici
25.4. Varím, varíš, varíme
25.4. Čajovňa múdrych školákov
Nová Bošáca 76
G. Bethlena 41
[email protected]
907954211
[email protected]
com
918434927
91308 Mgr. Eva Tomešová [email protected]
940 01
Mgr. Henrieta
Takácsová
[email protected]
910181577
903314000
25.4. Tvoríme ekoplagát
25.4. Zem pod drobnohľadom
25.4. Naša Zem- hudobno-pohybové hry
25.4. Triediš, triedim, triedime
25.4. Ekobásnik
15.-16.4. Palín
Základná škola s
Palín 104
materskou školou
15.4. Živá voda- pijeme len vodu z vodovodu
15. 4. Senianske rybníky- exkurzia
15.4. Invázne rastliny- beseda
15.4. Ekotašky- šitie tašiek
15.4. Úprava okolia školy
16.4. Liečivé bylinky
16.4. Kráľovstvo odpadov- beseda
15.-16.4. Zvieratká v lese- zhotovovanie zvierat z odpadového materiálu
16.4. Les je môj domov- informácie, aktivity, hry
16.4.
Piešťany
Stredná odborná škola
Brezová 2
záhradnícka
16.4. Spoznávaj prírodu okolo seba
16.4. Separuj alebo využi ešte raz
16.4. Pohybu nikdy nie je dosť!
25.4.
Poprad
Gymnázium
Kukučínová
4239/1
25.4. Sadenie drevín, letničiek
25.4. Zber lístia a čistota areálu
25.4. Lavičky- oprava lavičiek
14.-25.4. Prešov
Materská škola
Bajkalská 31
14.4.- 25.4. Pocitový chodník
14.4.- 25.4. Čarovný les- turistické vychádzky
17.4. Tvoríme z odpadového materiálu
17.4. Čarovné bylinky
072 13
RNDr. Ľubica
Moskaľová
[email protected]
908559468
921 77
Ing. Iveta Jakubcová [email protected]
il.com
905986534
058 39
PaedDr. Rasislav
Šabla
[email protected]
com
905318820
080 01
Mgr. Diana
Nezbedová
[email protected]
ail.com
918113670
16.- 25.4. Prievidza
Materská škola
16.4. Vyčistime les pre zvieratká
24.4. Výstava: podoby vody
25.4. Deň bez počítačov
25.4. Pijeme zdravé nápoje
22.-25.4. Rožňava
MŠ
22.-25.4. Tvorivé dielne z odpadového materiálu
23.4. Oslava stromov
24.4. Deň bez áut
24.4 Deň Zeme
25.4. Súťažné predpoludnie
16.-24.4. Rudno nad Materská škola
Hronom
16.4. Deň bez IKT
24.4. Záhradka
14.-25.4. Sereď
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď
V. Clementisa
251/ 12
971 01
Dagmar Šovčíková
[email protected]
etbox.sk
907087219
Štítnická337/9/A 048 01
Kvetoslava
Kostyánszka
[email protected]
948044974
Rudno nad
Hronom 275
Mgr. Adriana
Škarbová
msrudnonadhronom
@gmail.com
915204530
Mgr. Eva Hanusová
[email protected]
om
944142011
976 13
Mgr. Dana
Haviarová
[email protected]
908551933
919 04
Mgr. Ľudmila
Kovačovičová
[email protected]
k
903868007
966 51
Fándlyho 763/7A 926 01
14.- 25.4. Výstava mladí reportéri pre životné prostredie
14.4. Návšteva dopravného ihriska
23.4. Workshop- Výroba recyklovaného papiera
23.4. Exkurzia- Lesná škôlka Vojka
24.4. Exkurzia- Dubník
25.4. Výchovný koncert- Komu sa nelení, tomu sa zelení
25.4. Muzikál Vodník
25.4. Pešibus
14.-27.4. Slovenská
Základná škola Sama
Školská 14
Ľupča
Cambela
14.-27.4. Patronát nad lesom pri Hrade v Slovenskej Ľupči
14.-27.4. Gotická cesta- čistenie
31.3.Smolenice
Základná škola s
Komenského 3
25.4.
materskou školou
31.3. EKOland v Uherskom Hradišti
1.4. Pre krajšie Smolenice
1.4. Beagle- zapojenie sa do projektu
25.4. Prezentácia na témy- Zem- zelená planéta, Chránené rastliny a živočíchy nášho mikroregiónu
25.4. Triedni detektívi- spotreba zdrojov, triedenie odpadu
25.4. Tvoja stopa- spotreba ropy, globálne vzťahy
25.4. 22 tipov, aby bol Deň Zeme každý deň
25.4. Vysúkajme si rukávy...
zber papiera
23.-25.4. Spišský
Základná škola s
Komenského 2
053 02
MVDr. Daniela
Hrhov
materskou školou
Hanulová
23.4. Dnes trochu inak- bez PC
23.4. Nevypaľuj trávu- miestna infokampaň
23.4. Čistenie miestneho potoka Lodzina
23.4. Hmyzí hotel
23.4. Čistenie chodníkov v areáli školy
23.4. Viac zelene v interiéri
23.4. Výsadba ihličnatých stromčekov
24.4. Exkurzia Odorica
25.4. Exkurzia Dreveník
15.-16.4. Spišský
ZŠ Spišský Štvrtok
Školská 255/6
053 14
Mgr. Jana Jankurová
Štvrtok
15.4. Stavba kompostoviska
16.4. Tu to bude krásne!- upratovanie okolia
16.4. Deň bez počítačov
16.4. Kam s tým?- správne separovanie
16.4. Burza maličkostí
9.-24.4.
Streženice
Základná škola
Hlavná 83
020 01
Mgr. Alena Mošková
9.4. Komu sa nelení, ten kompostuje
23.4. Eko vrecká- papierové vrecká nahradia PVC vrecká v obchodoch
23.4. Letáky s tematikou znižovania odpadu
23.4. Čistá príroda
[email protected]
ail.com
905998774
[email protected]
om
908357510
[email protected]
.sk
907798947
24.4. Zem, Zem, ZEM- tvorba sloganov z vrchnákov PET fliaš
16.4.
Svodín
Základná škola
Školská 2
16.4. Úprava areálu školy
16.4. Odhalenie propagačnej tabule s logom Zelenej školy
1.-16.4.
Svrčinovec Základná škola Svrčinovec Svrčinovec 336
943 554 PaedDr. Karol Krško [email protected]
m
023 12
Mgr. Dana
Moravcová
1.4. Vytvorenie bylinkovej špirály a oddychovej zóny
16.4. Vyčistenie chráneného Šlahorovho potoka, adoptovanie tohto chráneného územia
16.4. Prírodná čajovňa
16.4. Infokampaň za nevypaľovanie trávy
16.4. Exkurzie a výlety do lesa
16.4. Vyčistenie adoptovaných studničiek a lokalít obce
16.4. Výstava žiackych prác na tému vypaľovanie trávy, spaľovanie odpadu
14.-26.4. Šurany
CZŠ Žofie Bosniakovej
Námestie hrdinov 942 01
Mgr.Andrea
Šurany
6
Malíková
14.4.Bylinkové čaje- dary Zeme
15.4. Fantázia z vrchnáčikov PET fliaš
16.4. Náš Deň Zeme- vychádzka do prírody
23.4. Zážitkovo- výučbový program- Dažďová záhrada
24.4. Voda pre život
25.4.Sledovanie filmu s ochutnávkou biopotravín
26.4. Vychádzka do lužného lesa
24.4.
Trenčín
ŠZŠI V. Predmerského,
Ľudovíta Stárka 911 05
Mgr. Katarína
Trenčín
12
Olišová
24.4. Zelená brána- 1.etapa- predzáhradka
24.4. Zelená brána- 2.etapa- predzáhradka
24.4. Úprava skalky
24.4. Úprava ohniska
24.4. Pocitový a prístupový chodníček
24.4. Prírodná lúka- príprava a vysievanie
24.4. Ochutnávka zeleninových a ovocných šalátov
24.4. Ekohry
905946785
[email protected]
am.sk
908090181
[email protected]
sk
908878834
[email protected]
om
949825425
24.4.
Udiča
Základná škola s
materskou školou
marec- apríl Monitoring vodných zdrojov v obci
apríl Projektové vyučovanie s hydrogeológom
24.4. Čistenie obce a brehov rieky Mariokovky
24.4. Výlet do lesa
2.-26.4.
Veľké Leváre Základná škola s
materskou školou
od 2.4. do konca júna Vodné akvárium
25.4. Staráme sa o svoje okolie
25.4. Vojenské lesy- vysadíme a vyčistíme naše lesy
25.4. Recyklohry
26.4. Čistíme rieku Rudavu
20.- 27.4. Zvolen
Materská škola
20.-27.4. Záväzok pre Zem
20.-27.4. Deň Zeme
20.-27.4. Čo rastie v bylinkovej špirále?
20.-27.4. Aktivity s OZ Slatinka
20.-27.4. Návšteva ekocentra Poľana
24.4. Účasť na lesníckych dňoch
14.-25.4. Žarnovica
Základná škola
Udiča 248
018 01
Božena Kováčiková
[email protected]
mail.com
915802081
Melíškova 650
908 73
R.Černá
[email protected]
907192767
1. Mája 161/1
Fraňa Kráľa 838
96001 Mgr. Zuzana Žiaková [email protected]
am.cz
966 81
14.-16.4. Čistenie studničky
15.4. Monster- Envirko- zostrojenie postavičky
23.- 25.4. Plagát- Chráň prírodu
25.4. Vyčistime si borovicový les
25.4. Vyčistime si Slovensko
25.4. ENWIN- pozeranie krátkeho videa o recyklovaní papiera, plastu a skla
25.4. Puzzle
25.4. Môj recyklovaný les- les z plastových fliaš
25.4. Usilovný mravčekovia v akcii- skupinová práca žiakov
25.4. Dramatizácia rozprávky- Stratila sa studnička
Mgr. Gabriela Suchá [email protected]
908440673
907661396
25.4. Príroda v literatúre a výtvarnej výchove
16.-27.4. Želiezovce
Materská škola
SNP 9
937 01
Gizela Kováčová
[email protected]
am.sk
908517002
16.-17.4. Dva dni bez motorových dopravných prostriedkov
16.-24.4. Zabávajme sa bez počítačov a elektroniky
16.-27.4. Voda pre zdravie- príprava informačného panelu
16.-27.4. Chráňme si svoju Zem- čistenie mesta
16.-27.4. Učíme sa o prírode
22.4. Skrášľujeme areál MŠ
Aktivity súvisiace s ochranou životného prostredia- Zo semienka rastlinka, Babičkina čajovňa, Svet pod nohami, Chráňme si svoje okolie, Kresba na asfalt
Želovce
Základná škola s
Gottwaldova 81 991 06
Mgr. D.Šurinová
[email protected]
905683876
materskou školou
.sk
marec- máj Kvetinový záhon v areáli ZŠ
Obnova kompostoviska
Kvetinová úprava
máj- jún Zelená oáza- vytvorenie jazierka v areáli MŠ
jar Slnečné hodiny- vytvorenie v parku ZŠ
jar Tvorba terás z liečivých rastlína letničiek na ZŠ
jar- leto Biozáhradka v MŠ aj ZŠ
jar Výsadba stromov a kríkov
jar- jeseň Zvieratká zo sena
23.-27.4. Žemberovce Základná škola s
Osloboditeľov 30 935 02
Ing. Dagmar
[email protected]
915709167
materskou školou
Havranová
ost.sk
23.- 27.4. Vyčistíme si našu obec
14.-25.4. Žilina
Gymnázium
Hlinská 29
011 80
Mgr. Jana
[email protected]
918312427
Leibiczerová
k
14.4. Včela ako energetický zdroj života na Zemi
14.-25.4. Na Deň Zeme o energii sa dozvieme
14.-25.4. Skrášlime si svoje mesto
14.-25.4. Z budovy do prírody- spoznávanie rastlín
14.-25.4. Zbierka ako forma ušetrenej energie
16.4. Deň bez elektrickej energie
23.4. Deň bez dataprojektorov
24.4. Biologická exkurzia
25.4.- máj Deň Zeme- energiou v rámci Zelenej školyšetriť chceme
16.4.
ŽilinaZákladná škola s
Brodno 110
Brodno
materskou školou
16.4. Čistenie obce Vranie
16.4. Čistenie obce Brodno
16.4. Úprava areálu školy
16.-24.4. ŽilinaZákladná škola s
Krasňany 19
Krasňany
materskou školou
16.4. Pozorovanie stromov
16.4. Prírodná lekáreň
16.4. Matematika na strome
16.4. Tajomné vety
23.4. Lesné divadlo
23.4. Požiar v lese
24.4. Koho nájdeš pri nohách?- spoznávanie známych bezstavovcov
24.4.Tajomné vrece- určovanie, čo patrí a čo nepatrí do prírody
24.4. Podaj pomocnú ruku
010 14
Martina Kasáková
[email protected]
mail.com
949866526
013 03
Mgr. Jana Šepešová [email protected] 041/5692193
k
Download

Dátum Mesto Názov školy Ulica, číslo PSČ Meno