Tarımsal Sulama Sistemlerinde Off
Grid (Şebekeden Bağımsız)
Uygulamalar
Genellikle şebeke hatlarından uzak yerlerde kalan
tarımsal arazilerin elektrik ihtiyacının karşılanması için en
uygun çözüm güneş enerjili sulama sistemleridir. Düzenli
sulama, tarımsal arazilerde en önemli konulardan biridir.
Sulama işlemi genellikle sondaj veya en yakın kaynak
kullanılarak yapılır. Açılan kuyuya monte edilen sulama
pompaları vasıtasıyla su, yeraltından veya en yakın
kaynaktan çekilerek araziye ulaştırılır.
Solar Sulama Sistemlerin Avantajları:
• Sadece ilk yatırım maliyeti vardır.
• İşletme maliyeti hemen hemen sıfırdır.
• Elektriksel kayıplar azdır.
• Montajı kolaydır.
• Şebekeye bağımlılık yoktur.
• ihtiyaca göre AC/DC elektrik üretebilme seçeneği vardır.
• Sadece ilk yatırım maliyeti vardır.
• İşletme maliyeti hemen hemen sıfırdır.
• Elektriksel kayıplar azdır.
• Montajı kolaydır.
• Şebekeye bağımlılık yoktur.
• ihtiyaca göre AC/DC elektrik üretebilme seçeneği vardır.
• Pompanın saatte çektiği enerji,
• Günlük su ihtiyacı.
• Su debisi.
• Toplam boru hattı uzunluğu,
• Kuyu derinliği
• Arazi kot farkının bilinmesi gerekmektedir.
Sistemler 3 şekilde çalışmaktadır.
1) Solar Pompa vasıtasıyla akü grubu
kullanılmadan direk dc akımla çalıştırırlar. Diğer
bir deyişle pompa gündüzleri herhangi bir ek
batarya maliyetine gereksinimi olmadan ömrü
boyunca çalışır. Sistem sadece gündüz
sulamasında kullanılabilir. Genelde 100 m ye
kadar kuyu derinliği veya yatayda 400m ye
kadar boru uzunluğu olan yerlerde tercih
sebebidir.
2) Monofaze tipteki dalgıç pompaların akü
grupları üzerinde dc akım olarak depoladığı
enerjiyi ac akıma çeviren inverter vasıtasıyla
çalışan sistemlerdir. Sistem çiftçinin tercihine
göre hem gündüz hem de gece sulamasında
kullanılabilir. Genellikle 3 hp, 2.2 kw ye kadar
olan dalgıç veya yüzey pompaları için tercih
edilir
3) Trifaze tipteki dalgıç pompaların akü grubu
olmaksızın pompa sürücüleri vasıtasıyla
çalıştırıldıkları sistemlerdir.Sistem sadece
gündüz sulamasında kullanılır.45 kw gücüne
kadar olan dalgıç pompalar için idealdir.
Off Grid (Şebekeden Bağımsız) Sistemler için
bu günkü şartları gözönüne aldığımızda kw
başına kurulum maliyeti yaklaşık olarak 6 ile 8
bin TL arasındadır.
Tarımsal Sulama Sistemlerinde On
Grid (Şebeke Bağlantılı) Uygulamalar
Arazide şebeke elektriğinin ve aboneliğin olduğu
yerlerde tercih edilir. Özellikle yaz ayları döneminde
sulama yapan çiftçilerin kış aylarında sulama yapmadıkları
dönemde ürettikleri elektriği devlete satmaları sonucunda
maliyet daha düşük çıkmaktadır.Bunun yanı sıra bütün bir
yıl boyunca elektrik tüketimi olan çiftlik veya tarımsal
sulama yapılan alanlarda ömür boyu enerjiyi depolayacak
bataryalar kullanılmadığından dolayı maliyet açısından
ekonomik olması tercih sebebidir.
Bununla birlikte yasal prosedürlerin fazla oluşu sistemin
kurulması açısından önemli bir zaman kaybına yol
açmaktadır.
Sistem 10 yıl devlete satış garantili,alım
satım mahsuplaşma yapan çift yönlü bir
sayaç üzerinden çalıştırılmaktadır.Ürettiği
elektrik, tükettiği elektrikten fazla
olduğunda gelir elde eden çiftçi, tükettiği
elektrik,ürettiğinden fazla olduğunda ilgili
kuruluşa aradaki farkı ödemektedir.
Ancak sistemin çalışabilmesi ; Lisanssız
elektrik bağlantı başvuru formu,tarımsal alanı
bozmadığına dair rapor(çatı uygulamalarında
istenmez), belediyeden çatı izini,çevre il
müdürlüğünden çed(çevresel etki
değerlendirme)raporu,harita aplikasyonu,tek
hat şeması,elektrik projesi ve başvuru harcı
gibi bir dizi izine bağlıdır.
11 kw saat kurulu güce kadar olan sistemlerin
projelerinin bulunduğu bölgede onaylanmaya
başlamasıyla birlikte küçük projelerdeki izin
süresi bir hayli kısalmıştır.
Bir fikir vermesi açısından bugünkü şartlar
gözönüne alındığında on grid (şebekeye satışlı)
sistemlerdeki maliyet kurulum dahil kw başına
3500 ile 4500 TL arasındadır.
Tarımsal Sulama Kredileri
Tarımsal sulama kredileri son yıllarda
hızla artmakta ve bankaların bu alandaki
finans kaynaklarını çeşitlendirmeleri ile
birlikte yenilenebilir enerji alanındaki
maliyetlerin zamana yayılması kolaylaşmış
bulunmaktadır.
Bu alandaki kredilendirmeleri özetleyecek
olursak; damla sulama , yağmurlama ,
hasat , tüketici ve kredi kartına taksit
şeklinde sıralama yapabiliriz.
Bununla birlikte kırsal kalkınma destek
programı içerisinde yer alan ve kdv
haricindeki maliyetin %50 ye varan
kısmının devlet tarafından karşılandığı
kredilerdir.
Download

Antrenörlük Eğitimi III - Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu