regionálny dvojtýždenník
ČÍSLO 3
ROČNÍK XXIV. (LXIV.)
12. FEBRUÁR 2014
Cena 0,50 €
www.slovenskabrana.sk
nenajíma,
Zem si èloveka
preto ten,
upisuje si ho, a
ísal dušu,
èo si zemi neup
jej slasś ani jej
iś
ít
c
e
r
p
e
ž
ô
m
e
n
prekliatie.
ba
Andrej Chudo
Foto: J. Burjaniv
Fašiangový ples seniorov
Plesová sezóna je v plnom prúde a ako vidieť aj na snímke, pozadu nezostávajú ani tí
skôr narodení. Stretli sa na fašiangovom plese dôchodcov, ktorý dlhé roky organizuje Jednota dôchodcov Slovenska v Zlatých Moravciach. V sále Strednej odbornej školy technickej sa stretlo asi sto seniorov, prišli sa zabaviť, zatancovať si a zaspievať. K výbornej atmosfére prispel v programe tanec v maskách, do ktorých sa preobliekli viacerí seniori. Zábava
bola výborná. Viac v čísle.
SB PRESS
Slovenský Červený kríž, územný spolok Levice
v spolupráci s Mestom Levice a NTS Nitra
Vás pozývajú na
ODBER KRVI
ktorý je sprievodnou akciou BENEFIČNÉHO KONCERTU
reklama tlač vydavateľstvo
OFSETOVÁ A DIGITÁLNA TLAČ • VYDAVATEĽSTVO • REKLAMA
• SLOVENSKÁ BRÁNA
grafické návrhy • knihy • noviny • kalendáre • pohľadnice • brožúry • letáky •
vizitky • pozvánky • tlačivá • etikety • svadobné oznámenia • štítky
• reklamné tabule • plagáty • reklamné predmety
15. FEBRUÁR 2014 (SOBOTA)
od 8.00 do 12.00 hod.
Sobášna sieň Mestského úradu v Leviciach (1. poschodie)
Továrenská 210, Tlmače
• tel.: 036/638 2770 • tel./fax: 036/638 2086 • 0905 241 329
• [email protected]
Bronz do Čajkova!
Stolné tenistky zo Základnej školy Čajkov získali tretie miesto na krajskom
majstrovstve v Nitre. Krajské kolo súťaže chlapcov
a dievčat za zelenými stolmi sa uskutočnilo 4. februára 2014 na Športovom gymnáziu v Nitre. Družstvo
dievčat ZŠ Čajkov vedené
trénerom Jozefom Uhnákom tvorili Martina Nováková, Juliana Kopecká a Karin
Majeránová.
Blahoželáme!
V olympijskom duchu...
...sa nieslo vyhlásenie najlepších športovcov mesta, ktoré
sa uskutočnilo v Novej Bani v piatok, 7. februára o 17. hodine. V čase, keď sa v ruskej Soči začínali otváracím ceremoniálom Zimné olympijské hry, si v kine Vatra prevzali poháre
a diplomy športovci, ktorí vlani úspešne hájili farby mesta na
športových súťažiach. Mažoretky z Centra voľného času si
pripravili choreografiu s názvom Soči 2014.
Foto: -ab-
2
editorial
Fandíme našim!
Soči. To je v týchto dňoch určite najskloňovanejšie mesto vo všetkých jazykoch. Dôvodom sú XXII. zimné olympijské hry, ktoré začali v piatok, 7. februára. V čase našej uzávierky sme sa už všetci na Slovensku tešili
z prvej zlatej medaily, ktorú vybojovala biatlonistka Anastasia Kuzminová. Gratulujeme a
ďakujeme, Nasťa!
Pod piatimi kruhmi máme aj zástupkyňu
nášho regiónu. Tlmačanka Michaela Kúdeľová si v Soči plní svoj veľký sen o účasti na tomto vrcholovom športovom podujatí, kde píska ženské hokejové zápasy. Prvý
raz si ruský ľad vyskúšala v zápase Kanady so Švajčiarskom. Popri svojich povinnostiach stíha doslova „nasávať“ atmosféru v centre diania. Na tréningu slovenskej
hokejovej reprezentácie sa odfotila aj s hviezdou NHL
Zdenom Chárom, fotografiu nájdete na 14. strane tohto
vydania našich novín.
Miške želáme, aby obstála na svojom poste čiarovej
rozhodkyne čo najlepšie. Všetci držíme päste našim slovenským športovcom a s nádejou dúfame, že u nás ešte budeme mať dôvod na medailovú radosť. Určite najsledovanejším športom z pohľadu Slovákov bude okrem
biatlonu hokej. Aj my v redakcii našim fandíme a veríme,
že zabojujú.
Navrhnite na ocenenie
Primátor mesta Levice v súlade so Zásadami o udeľovaní ocenení mesta Levice vyzýva právnické a fyzické osoby, politické strany a hnutia, občianske združenia so sídlom
v meste Levice na predkladanie návrhov na udelenie Čestného občianstva mesta Levice, Cenu mesta Levice a Cenu
primátora mesta Levice. Návrhy je potrebné predložiť do 30.
mája 2014 na Mestský úrad Levice - Útvar primátora, Námestie hrdinov č. 1, 934 01 Levice poštou, osobne odovzdať
v podateľni mestského úradu v obálke označenej „Návrh na
ocenenie.“
Návrhy musia obsahovať osobné údaje navrhovaného (titul, meno a priezvisko, dátum narodenia, povolanie, národnosť, štátna príslušnosť, adresa trvalého bydliska a životopisné údaje), zdôvodnenie návrhu, údaje navrhovateľa (meno a priezvisko, adresa a podpis, u inštitúcií pečiatka).
-mu-
Národný týždeň manželstva
Na Slovensku sa 10. februára začal Národný týždeň
manželstva (NTM). Kampaň na podporu hodnôt vernosti, celoživotného vzťahu a zmysluplného manželstva, ktoré je základom každej rodiny sa už akciami
v mnohých mestách a obciach v skutočnosti rozbehla v predstihu počas uplynulého víkendu.
V roku 2014 sa
NTM koná na Slovensku už po štvrtý raz v termíne 10.
až 16. februára.
Záštitu nad podujatím opäť, ako
každý rok, prevzala Silvia Gašparovičová, prvá dáma Slovenska a manželka prezidenta SR. Tento
Európsky deň 112
Štáty Európskej únie sa v utorok 11. februára 2014 už
po šiestykrát zapojili do aktivít organizovaných pri príležitosti Európskeho dňa 112. Hlavnou myšlienkou tohto
dňa je zvýšenie povedomia občanov o existencii a fungovaní čísla, ktoré im môže zachrániť život.
Napriek skutočnosti, že
jednotné číslo tiesňového
volania 112 začalo fungovať už viac ako pred dvadsiatimi rokmi, na základe
prieskumu
(Eurobarometer, 2012) len jeden
zo štyroch Európanov vie, že je použiteľné vo všetkých
členských štátoch
Európskej únie. Slovenská
republika
sa zaraďuje medzi krajiny
s najväčším povedomím verejnosti o 112, ako o jednotnom čísle tiesňového volania (57%).
Európske číslo tiesňového volania 112 bolo zavede-
Pozvánka na výstavu
Židia boli súčasťou našej histórie
Oslavy okrúhleho 900. výročia prvej písomnej zmienky o Zlatých Moravciach boli zavŕšené uctením si židovských spoluobčanov za
ich zásluhy na všestrannom
rozvoji mesta. Organizátori slávnostných spomienkových podujatí pozvali predstaviteľov zastupujúcich židov žijúcich na Slovensku.
Na slávnostnom odhalení
Pamätnej tabuli židovským
spoluobčanom sa zúčastnil aj Veľvyslanec štátu Izrael J.E. Alexander Ben-Zvi,
spolu s predsedom Ústredného zväzu židovských obcí na Slovensku Igorom
Rintelom. Potom na slávnostnom kultúrnom programe boli ocenení traja bývalí občania mesta židovského pôvodu. Čestné občianstvo bolo udelené prof. Imrichovi Chlamtacovi, plaketa-
rok je témou “Manželstvo – viac ako
papier”. Jej úlohou
je zdôrazniť, že
manželstvo nie je
len formálny právny vzťah, ktorý
spája muža a ženu, ale že dáva zmysel vtedy, ak je jeho náplňou láska, vernosť, bezpečie a ro-
dinné spolužitie. Aj tento rok očakávame podujatia a akcie v mnohých mestách a obciach na Slovensku. Z podujatí v regiónoch
možno z mnohých príkladov
vybrať súťaž Najsympatickejší manželský pár mesta
Sabinov, Valentínsky večer
v Černovej, Tanečný večer
s učiteľkou tanca v Pezinku atď. Počas týždňa ponúkajú zľavu pre manželov mnohé reštaurácie, kaviarne, cukrárne alebo hotely. Kompletnú ponuku akcií
a podujatí nájdete na stránke www.ntm.sk.
né v roku 1991 (Rozhodnutím Rady z 29. júla 1991) so
zámerom etablovania jednotného čísla tiesňového
volania fungujúceho popri
existujúcich národných číslach tiesňového volania vo všetkých členských štátoch Európskej únie. V Slovenskej republike bolo
číslo 112 zavedené
1. júla 2003. Okrem
členských krajín sa na číslo
možno dovolať aj v niektorých iných štátoch, ako napríklad v Turecku, Nórsku,
Srbsku a na Islande. Hovor
na linku tiesňového volania
112 slúži na privolanie záchranných zložiek integrovaného záchranného systému, keď je ohrozený život, zdravie, majetok životné prostredie alebo verejný
poriadok. Volať možno bezplatne a nepretržite, 24 hodín denne z akéhokoľvek
telefónu (pevnej linky, mobilu, telefónnej búdky). Výhodou čísla tiesňového volania 112 je možnosť lokalizácie volajúceho, ako aj možnosť dovolať sa na 112 aj
bez SIM karty. V roku 2013
bolo v Slovenskej republike na číslo 112 prijatých
1 559 045 hovorov.
MV SR
Dobrovoľný hasičský zbor Čierne Kľačany v spolupráci
s Obecným úradom Čierne Kľačany
Vás pozýva na
VALENTÍNSKU
KVAPKU KRVI
19. februára 2014
od 8.00 - 11.00 hod.
v priestoroch Kultúrneho domu
Čierne Kľačany
Srdečne pozývame všetkých
prvodarcov a darcov.
Bližšie informácie mob.: 0911 692 424, p. René Solár
Foto: Paľo Čepček
mi mesta boli ocenené Klára
Chlamtáčová a Alica Agátová. V Ponitrianskom múzeu
v Zlatých Moravciach bola slávnostne otvorená výstava pod názvom Životy a osudy židovských spoluobčanov. Na výstave sa
môžu návštevníci cez fotografie, dokumenty, náboženské relikvie, ako aj pred-
mety každodenného použitia dozvedieť mnoho o živote židovskej komunity v Zlatých Moravciach. Výstava je
prístupná bezplatne, potrvá
do 18. februára 2014 a bude mimoriadne otvorená aj
v sobotu 15. 2. a v nedeľu
16. 2. v čase od 10.00 do
15.00 hodiny.
-lch-
Zvolili nových starostov
Na Slovensku sa v sobotu 25. januára 2014 konali doplňujúce voľby do orgánov samosprávy. Voľby sa uskutočnili v 27 obciach, zvolených bolo 21 starostov a 9
poslancov obecných zastupiteľstiev. Celková účasť voličov na nových voľbách bola na úrovni 52,76 %.
Starostom v obci Bátovce sa stal Ing. Jaroslav Kurej,
v obci Farná zo štyroch kandidátov najviac hlasov získala Vlasta Csomorová, v obci Lovce si za nového starostu
zvolili Bc. Františka Richtera.
-red-
3
Benefičný koncert v Levickej synagóge sa blíži
V minulom čísle sme priniesli reportáž o činnosti Prepravnej služby v Leviciach, ktorú prevádzkuje
územný spolok SČK Levice. Už túto sobotu, 15. februára, sa v Leviciach uskutoční benefičný koncert a výťažok bude použitý na kúpu sanitného vozila s polohovateľným ležadlom na prepravu pacientov. Prepravnú
službu prevádzkuje levický ÚzS SČK už od roku 2005,
prepravuje osoby staršie, ťažko mobilné a osoby na
invalidnom vozíku. Riaditeľka Oľga Szalmová so svojím tímom rozhodla požiadať ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny o dotáciu na jeho kúpu. Viac sa
dozviete z nasledujúceho rozhovoru.
• O akú finančnú čiastku ide v prípade realizácie vášho projektu?
Podali sme projekt na kapitálové výdavky z rozpočtu MVSVaR SR v celkovej
výške 20 898 eur. Dofinancovanie projektu je nutné
zo strany SČK v predpokladanej výške 6 000 eur. Tieto prostriedky sa budeme
snažiť získať jednak počas
benefičného koncertu, ale
už aj vopred oslovujeme
potenciálnych darcov, ktorí môžu finančné prostriedky poukázať na účet. Stále častejšie zaznamenávame dopyt po preprave ležiaceho človeka, kde nie je indikovaná zdravotná preprava. Takáto sociálna služba
prakticky neexistuje. Ide o
vážny akútny stav potreby a
práve na tieto účely je smerovaná naša benefícia. Na-
plnením nášho cieľa pomôžeme spoločne zabezpečiť
dostupnosť a bezpečnosť
prepravy osôb imobilných a
osôb ležiacich, čím sa zvýši
kvalita ich života a na druhej strane sa pomôže aj ich
opatrovníkom.
• Ako postupovať, keď
chce niekto podporiť vašu benefíciu finančným
darom?
Finančný dar môžete poslať priamo na účet
350003939152/0200, alebo
v prípade poukázaniu šeku
na benefičnom koncerte volajte na číslo 036/6307900.
Počas koncertu je pripravená pokladnica, takže pozvaní hostia môžu využiť aj
túto možnosť. Pre túto možnosť je vypracovaný Štatút sčítania finančného daru a jeho použitia, ktorý bude ešte schvaľovať Územ-
ná rada SČK a bude po celý čas benefičného koncertu k dispozícii, prípadne bude aj na web stránke. www.
scklevice.sk. Nad zbierkou
bude držať dohľad nezávislá trojčlenná komisia, pretože Levický ČK pripravil
ďalšie sprievodné benefičné akcie a to ples SČK, ktorý bol 31. januára a výťažok
z tomboly ide na benefičný
projekt. Druhou sprievodnou aktivitou je odber krvi,
ktorý bude v deň benefičného koncertu, 15. februára na MsÚ v Leviciach od
8.00 do 12.00 h, čím účastníci odberu vyjadria spolupatričnosť za zachovanie
života.
• Našla táto benefičná myšlienka podporu v
meste Levice?
Levický územný spolok to
má premyslené a záleží mu
na tom, aby bola táto benefícia úspešná z každej
strany. Naše poďakovanie patrí Štefanovi Mišákovi, primátorovi mesta, pod
ktorého záštitou sa benefičný koncert koná v Levickej synagóge, ďakujeme
aj Berte Jaseškovej, riaditeľke MsKS, ktorá je veľmi
nápomocná v dôležitých
prípravách.
Veľa ľudí zaklope prá-
• Územný spolok SČK čoraz častejšie zaznamenáva aj
dopyt po preprave ležiaceho človeka. Výťažok z benefície
chcú použiť na realizáciu projektu, ktorý by to umožnil.
Foto: -vapve na dvere ČK v nádeji, že sa k nim pomoc dostaví, pretože tento symbol ľudskosti dáva ľudom
nádej po mnoho rokov a
na celom svete. Pomáhať v komunite sa dá iba
ak sa spoja sily ľudskosti. Aj preto vopred ďakujeme všetkým darcom, ktorých sme už oslovili a ktorí
prejavili záujem participovať na našom humánnom
benefičnom projekte, zároveň chcem pozvať ďalších
dobrodincov, aby nám po-
mohli pomáhať. Nech vám
je odmenou dobrý pocit a
vo chvíli, keď uvidíte prepravnú službu SČK si povedzte -aj ja som bol tým
malým nositeľom ľudského činu. Vaše srdce sa zachveje radosťou, že pomáhate slabším, že pomáhate
tomuto regiónu a participujete na jeho rozvoji služieb
pomoci. Obyčajná, ale ľudská vďaka je adresovaná
vám - darcovia, ktorí nám
pomôžete pomáhať.
Vanda Prandorfyová
V máji budeme voliť 13 europoslancov
Občania 28 krajín Európskej únie rozhodnú 22.
až 25. mája 2014 o novom politickom zložení Európskeho parlamentu, ktorého prvou úlohou bude voľba nového predsedu Európskej komisie.
V súčasnosti má Európsky parlament 766 poslancov, ktorí sú rozdelení do siedmich politických skupín.
Tie odrážajú politickú
vôľu občanov EÚ na celej politickej
škále. Po voľbách v máji 2014 sa počet poslancov
zníži na 751. Na Slovensku
budeme voliť 13 nových
europoslancov v sobotu, 24. mája 2014. Budú
to u nás tretie európske
voľby.
Hoci do májových volieb ešte ostáva pár mesiacov, už teraz máte možnosť dostať sa k najaktuálnejším informáciám priamo
z prvej ruky. Za účelom poskytnutia kompletného informačného servisu bola
vlani v decembri spustená
web
stránka o voľbách
do EP 2014.
Ak sa chcete dozvedieť
viac, kliknite
na www.volb y 2 0 14 . e u .
Konaj, rozhoduje a reaguj
- to je nový
slogan eurovolieb, o ktorých sa hovorilo na stretnutí s novinármi v Banskej Bystrici. Seminár zorganizovala Informačná kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku, ktorú na stretnutí
zastupovali Robert Hajšel,
riaditeľ a Soňa Miháliková
Mellak, press attaché.
Na tému ako ovplyvní
výsledky volieb kríza a nezamestnanosť a čo pre vyriešenie problémov urobil
Európsky parlament hovoril europoslanec Vladimír
Maňka, člen Výboru pre regionálny rozvoj. O tom, ako
ovplyvnil Európsky parlament počas tohto legislatívneho obdobia kvalitu života hovorila europoslankyňa Anna Záborská, členka
Výboru EP pre práva žien a
rodovú rovnosť. Svoju prácu v europarlamente priblížil Martin Thuma, bývalý
spravodajca STV v Bruseli, zakladateľ portálu meps.
sk.
-vap-
• Sprava: Anna Záborská, Vladimír Maňka, Róbert Hajšel,
Soňa Miháliková Mellak na stretnutí s novinármi.
Prečo sú tieto voľby do Európskeho parlamentu iné?
Rozšírenie právomocí Európskeho parlamentu od roku 2009 sme pocítili, keď sa EÚ
snažila dostať z krízy. Poslanci EP okrem iného pracovali na legislatívnych opatreniach
pre účinnejšiu rozpočtovú disciplínu, zabrzdenie úpadku bánk a na obmedzení odmien
pre bankárov. Májové voľby do Európskeho
parlamentu preto umožnia voličom posilniť
nastolený kurz alebo zmeniť spôsob, akým
Európa rieši hospodársku krízu a ďalšie otázky, ktoré ovplyvňujú každodenný život občanov.
Zostava nového Parlamentu vôbec po prvýkrát určí, kto povedie Európsku komisiu,
výkonný orgán EÚ, ktorý navrhuje legislatívu
a dohliada na jej uplatňovanie v praxi. Podľa
nových pravidiel najvyšší vládni predstavitelia
členských krajín EÚ, ktorí navrhnú kandidáta na post budúceho predsedu Komisie, tak
budú musieť urobiť na základe výsledkov volieb. Európsky parlament zvolí nového predsedu Komisie väčšinou, teda najmenej polovicou hlasov nových 751 poslancov (376). Európske politické strany preto pred voľbami do
Európskeho parlamentu navrhnú (ak tak ešte
neurobili) svojich kandidátov na túto dôležitú
funkciu, čo dáva občanom možnosť vyjadriť
sa počas volieb aj k tejto otázke.
Nová politická väčšina, ktorá vzíde z volieb, bude počas nasledujúcich piatich rokov
vytvárať európsku legislatívu v oblastiach od
jednotného trhu až po občianske slobody. Európsky parlament - jediný priamo volený orgán EÚ – je kľúčovým prvkom európskeho
rozhodovacieho systému a má rovnakú váhu ako národné vlády pri prakticky všetkých
právnych predpisoch EÚ. Volič bude mať väčší vplyv ako kedykoľvek predtým.
-smm-
4
Spojená škola v Novej Bani
je cvičnou fakultnou školou
Tímová práca prináša úspechy a uznanie celému kolektívu Spojenej školy v Novej Bani. Minulý rok bol pre
nich významný po stránke odbornej i profesionálnej.
V novembri škola podpísala zmluvu o vzájomnej spolupráci a praktickej výučbe študentov s Pedagogickou fakultou UK v Bratislave a novobanská Spojená škola sa
stala akousi ich „cvičnou fakultnou školou“.
Podľa slov PaedDr. Karin
Gažiovej, riaditeľky Spojenej školy k tomu významnému kroku medzi Pedagogickou fakultou UK a ich školou
prispeli pozitívne referencie a kladné hodnotenia zo
strany odbornej verejnosti na prácu pedagogických
a odborných zamestnancov
školy. „Vzájomné prepojenie
odborno-teoretického
vzdelávania budúcich špeciálnych pedagógov a logopédov so získavaním praktických skúsenosti priamo
vo výchovno-vzdelávacom
procese žiakov s viacnásobným postihnutím v našej špeciálnej škole má prínos pre obidve strany. Spolupráca a praktická výučba študentov sa už zača-
la realizovať. Odbornú prax
u nás absolvovali študentky
katedry logopédie a katedry
špeciálnej pedagogiky. Vybraní kolegovia, „cviční učitelia“ im odovzdávali svoje
odborné a praktické skúsenosti, odkrývali im profesionálnu cestu edukácie žiakov
s viacnásobným postihnutím. Na druhej strane, študentky fakulty môžu obohatiť naše osvedčené výchovno-vzdelávacie metódy
a postupy novými teoretickými poznatkami“ - povedala nám K. Gažiová.
Pre obe strany je dôležitá aj spätná väzba. Študentky katedry logopédie ako reflexiu na prax písali eseje,
v ktorých úprimne vyjadrili
svoje dojmy z praxe, naprí-
Neváhajte a podajte pomocnú ruku
deťom s telesným a mentálnym
postihnutím, nezostaňte k nim
ľahostajní, pomôžte búrať bariéry,
ktoré im v živote postavil osud.
PRISPEJTE
2% zo zaplatenej dane v prospech
Občianskeho združenia – Slniečko
pre pomoc ľuďom s viacnásobným postihnutím.
klad aj týmito slovami: “Ľudia nepotrebujú pre svoju existenciu iba vyjadrovať
svoje potreby. Potrebujú žiť
v interakcii s ľuďmi, hovoriť
o tom, čo prežívajú. Čo sa
však stane ak sa narodí dieťa s ťažkým mentálnym postihnutím? Alebo autizmom?
Alebo nejakým iným ochorením, ktoré spôsobí, že jeho komunikačná schopnosť
bude narušená natoľko, že
nebude vedieť vyjadriť nič
verbálne? Má aj takéto dieťa šancu vyjadriť, čo potrebuje alebo čo si myslí? Odpoveď je: áno má. Na praxi
v Novej Bani sme sa o tom
mohli presvedčiť. Už samotné priestory školy nás presvedčili o tom, že deti sú
v pohodlnom a bezpečnom
prostredí. Ale podstatnejšie
ako toto prostredie bol samotný proces výučby, kde
sme mohli okrem ich odbornosti sledovať obdivuhodnú
trpezlivosť a lásku s akou
pristupujú k týmto deťom.
Tímovú prácu zamestnancov školy som vnímala ako
veľkú výhodu spolupráce
odborníkov, ktorí pracovali
pred dobro dieťaťa spoloč-
ne a výsledky ich práce boli
naozaj viditeľné. Napriek tomu, že deti mali ťažké deficity, boli v tomto prostredí šťastné. V prostredí, medzi rovesníkmi s podobnými
ťažkosťami, medzi ľuďmi,
ktorí im rozumejú, ktorí im
vedia a chcú pomôcť, ktorí
ich učia zlepšiť ich komunikačnú schopnosť.“
-vap-
Zimný fotografický workshop
na Počúvadle
Charakteristická „vôňa“ vývojky a ustaľovača sa
miešala s dymom z krbu na zimnom fotografickom
workshope, ale amatérski fotografi, ktorí sa stretli na
Počúvadle, to nevnímali negatívne, pretože prevládalo
veľké pracovné nasadenie a láska k fotografii.
Dvadsiatka
nadšencov
sa stretla na vysoko odbornom podujatí, ktoré pripravilo Regionálne osvetové stredisko v Leviciach
(ROS). Lektori, s ktorými
spolupracuje ROS, vytvárajú možnosti vzájomnej
riel Kosmály, sa prihlásila
na čiernobiely fotografický
proces. V „tmavej komore“
bolo všetko, čo je potrebné
k spracovaniu klasickej analógovej čiernobielej fotografie. Účastníci prešli zaužívaným procesom výroby – na-
inšpirácie, konfrontácie pre
všetkých záujemcov o tento
druh umeleckej tvorby, vedú k rozvíjaniu vedomostí
a odovzdávaniu skúseností či už v oblasti umeleckej
tvorby, alebo v oblasti procesu technického spracovania jednotlivých fotografických diel.
Na workshope boli ponúknuté dve témy, z ktorých si mohli amatérski fotografi vybrať podľa svojho
zamerania. Jedna skupina, kde lektorom bol Gab-
fotenie čiernobieleho kinofilmu, samozrejme, prihlásení sú už pokročilí fotografi,
preto bola téma vymedzená, nasledovalo vyvolávanie kinofilmov, ich ustaľovanie, sušenie a vyvolávanie fotografií. Vznikli zaujímavé fotky, ktoré boli v závere workshopu vyhodnotené veľmi uspokojivo, lektor upriamil pozornosť na
ich umeleckú a technickú
úroveň. Improvizovaná výstava v závere podujatia
poslúžila ako verejná pre-
Váš príspevok pomôže:
• zabezpečiť špeciálne didaktické pomôcky pre skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu žiakov s postihnutím,
• rozvíjať poradenské služby pre všetky deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a ich rodičov,
• podporovať projekty zamerané na nenásilnú integráciu
postihnutých do našej spoločnosti a zlepšovať kvalitu
ich života,
• zabezpečiť kompenzačné a rehabilitačné prostriedky.
Občianske združenie – Slniečko pre pomoc ľuďom s
viacnásobným postihnutím, Rekreačná cesta 393, Nová Baňa 968 01, IČO: 37892151, DIČ: 2021696578, VUB
a.s., č.ú.: 26438422/0200,
email: [email protected]
tel./fax: 045/6856 546. www.specialnaskola.sk
zentácia amatérskej fotografickej tvorby.
Druhá skupina pod lektorovaním Jozefa Sedláka,
pedagóga, fotografa - konceptualistu, si vybrala „Portrét netradične“. Z prezentácie rôznych svetových fotografov všetkých najviac
zaujali netradičné fotografie Guya Bourdina. Boli veľmi inšpiratívne a tak sa naši fotografi posnažili - hľadali vhodné námety, priestor,
rekvizity a tak isto ako v prvej skupine, mohli sa popýšiť peknými výsledkami.
Takéto podujatie na pomáha rozvíjať záujmy, umeleckú kreativitu, nadanie i technické schopnosti v oblasti amatérskej fotografickej
tvorby. Vytvára priestor na
fotografické dokumentovanie, ale aj umelecké stvárnenie skutočnosti, priestor
na autorské vyjadrenie názorov, postojov, skúseností
amatérskych fotografov, vytvára priestor na porovnanie ich umeleckej i technickej úrovne, umožňuje rozvoj talentu i technických daností účastníkov, prispieva
k zmysluplnému využívaniu
voľného času.
-mk-
Oznam pre amatérskych
fotografov:
Do 24. februára 2014
máte možnosť prihlásiť sa
do regionálneho kola celoštátnej súťaže amatérskej
fotografie AMFO 2014
Info: http://roslevice.sk/
?Page=2014-fotografia
0918 949 537
5
Aktuálne
z Hornej Seči
(32/2014)
Obecná zabíjačka sa vydarila
V Hornej Seči sa v sobotu, 1. februára konala obecná zabíjačka. Vraví sa, že do
tretice všetko dobré a platilo
to aj v tomto prípade. Obyvatelia obce sa už na túto
akciu tešia a tak aj tretí raz
prijali pozvanie organizátorov v hojnom počte.
Oficiálna časť začala o
14. hodine v miestnom dome
kultúry, kde už boli pripravené špeciality - klobásky, hurky, pečené mäso a kapustnica, takže všetci prítomní
občania, hostia a návštevníci si prišli na svoje. Ako dezert sa podávali fašiangové
„fánky“, ktoré napiekli šikovné žienky z obce. O dobrú
náladu sa postaral spevác-
ky súbor z Nového Tekova
za sprievodu svojho harmonikára p. Urbina z Rybníka a
miestna folklórna spevácka
skupina Kápostáši.
„O to, aby akcia mala
úspech, sa postarala naša
komisia kultúry pri OZ, jej
členovia na čele so svojim
predsedom Štefanom Pokorackým, ktorý je zároveň
aj poslancom obecného za-
stupiteľstva. Na akcii sa zúčastnilo mnoho dobrovoľníkov z obce, ktorí počas celého dňa pripravovali zabíjačkové špeciality. Účasť
občanov bola veľká. Po občerstvení nasledoval spev a
tanec, dobrá nálada sa niesla až do neskorých nočných
hodín. Ďakujem zo srdca
všetkým, ktorí sa pričinili o
vydarenú akciu“ - dodala na
záver Edita Moravská, starostka obce.
-red-
Čo neviete o Melany alebo ako mať radosť z učenia
(24/2014)
Naša
jazyková
škola vznikla na základe dopytu našich klientov po kvalite
vyučovania cudzích jazykov.
Mnohí z nich navštevovali
rôzne kurzy, takzvané revolučné metódy, alebo klasické
kurzy, ktoré však neprinášali
žiadúci efekt. Boli nadrilovaní odpovede, ktoré v živote nikto od nich nechcel,
nevedeli sformulovať ani
jednu súvislú odpoveď či
otázku. Mnohí si museli povinne kupovať rôzne
knihy, kde otázky a odpovede boli plné gramatických chýb. My sme našli
spôsob učenia, metódu,
MSWY, ktorá prináša nielen kvalitu vedomostí, ale
má aj trvalý efekt. Dôraz
kladieme na slovnú zásobu,
ktorú študent naozaj potrebuje i na prostredie, ktoré je
motivujúce. V procese kaž-
Melany
Language School Levice
���������������������
dodennej komunikácie človek reaguje na podnety okolo seba, učí sa spoznávať
veci okolo seba spontánne.
Týmto spôsobom vás naučíme hovoriť v cudzom jazyku, bez drilu, bez opakovania nezmyselných odpovedí.
Naučíte sa sformulovať vaše vlastné myšlienky, vyjadriť
sa k tomu, čo vás zaujíma.
Zvolíte si vlasté tempo a štúdium si budete užívať. Ukážeme vám spôsob ako sa
naučiť hovoriť to, čo si myslíte. Súčasťou každej hodiny
je čítanie, písanie, počúvanie
a rozprávanie. Až 70% študentov k nám prichádza
na základe doporučenia.
U nás nachádzajú radosť
z učenia, motiváciu pokračovať.
Príďte k nám a zoznámte sa s príjemným
prostredím,
pohovorom zistíme vašu úroveň a môžete začať študovať. Veľmi obľúbené
sú individuálne kurzy, kde
uplatňujeme individuálny prístup a vysoká odborná úroveň lektora dodáva skvelú
atmosféru. Ponúkame vám
štúdium anglického, nemeckého a ruského jazyka podľa úrovní A1, A2, B1, B2, C1.
Momentálne je možnosť nastúpiť do prebiehajúcich kurzov anglického, nemeckého
a ruského jazyka – B1, B2,
A1, A2. Úspešne sme otvorili kurz ruského jazyka pre
začiatočníkov. Pre študentov ponúkame prípravu na
CAMBRIDGE skúšky – PET,
KET, FCE, príprava na maturitu – úroveň B1, B2.
Novinky:
konverzačné
kurzy:
1. English breakfast –
príďte sa k nám nad šálkou
kávy porozprávať o súčasnom dianí. Témy sa budú točiť okolo všetkého, čo vás
zaujíma, od ekonomiky po
celebrity.
2. Afternoon tea – povedzte nám o svojich záľubách, naučíme vás zorientovať sa v rôznych situáciách.
3. Evening chat – cesta z práce vedie k Melany. Zastavte sa na kus reči
o tom, čo radi čítate, sledujete v TV.
0911 13 14 10
Prečo študovať
s Melany?
Niektoré jazykové školy
ešte len prednedávnom začali používať vo vyučovaní
priamu metódu, my však už
dávno máme skúsenosti s jej
vyučovaním, pridali sme do
nej vyše dvadsaťročné pedagogické skúsenosti z vyučovania cudzích jazykov,
okorenili sme ju skúsenosťami zo zahraničných škôl,
osolili našimi pozorovaniami z vyučovania, zefektívnili
a výsledok je na svete – vytvorili sme jedinečnú konverzačnú metódu MSWY, ktorá vás naučí vyjadrovať sa
v cudzom jazyku.
- Vhodná pre všetky vekové skupiny
- Študent komunikuje už od
prvej hodiny, je nútený používať cudzí jazyk
- Aplikovateľná aj v nemeckom a ruskom jazyku
- Zmysluplná slovná zásoba, spojená s bežnými životnými situáciami
- Gramatika ti slúži na vyjadrenie svojich postojov,
nálad, názorov
- Orientácia v príjemných
aj v nepríjemných situáciách
- Od jednoduchých slov,
viet a otázok postupuješ
k zložitejším súvetiam
- Kombinácia počúvania
a rozprávania, čítania
a písania na každej hodine
- Začínate od úrovne A1
a postupujete až do C1.
6
(34/2014)
Informácie o štúdiu
na Gymnáziu F. Švantnera
V nasledujúcom školskom roku 2014/2015 ponúka Gymnázium Františka Švantnera popri
štvorročnom študijnom programe
opäť možnosť štúdia aj v osemročnom študijnom programe – v
1 triede s počtom 18 žiakov. Veríme, že sa medzi piatakmi okolitých základných škôl nájdu šikovní žiaci, ktorí prejavia záujem o túto formu štúdia, ktorá
už pripravila na vysokoškolské štúdium množstvo úspešných absolventov.
Prihlášku na obidve formy štúdia je potrebné odovzdať
riaditeľke ZŠ do 10. apríla. V termíne 13. a 15. mája sa
uskutočnia prijímacie skúšky, ktoré tvoria testy zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky. Kritériá prijímacieho konania zverejníme na stránke školy www.gfsnbana.
edupage.org do 31. marca.
Chceš spoznať nové prostredie a nových spolužiakov,
rozvíjať svoje schopnosti, vzdelávať sa pod vedením skúsených pedagógov? Staň sa aj ty GeFeŠákom, GeFeŠáčkou!
PaedDr. Alojzia Štefková, riaditeľka školy
Termíny jarných prázdnin
• Banskobystrický, Žilinský a Trenčiansky kraj – 17.
február (pondelok) až 21. február 2014 (piatok). Školské
vyučovanie sa začne 24. februára 2014 (pondelok).
• Bratislavský, Nitriansky a Trnavský kraj – 24. február
(pondelok) až 28. február 2014 (piatok). Školské vyučovanie sa začne 3. marca 2014 (pondelok).
• Košický a Prešovský kraj – 3. marec (pondelok) až 7.
marec 2014 (piatok). Školské vyučovanie sa začne 10.
marca 2014 (pondelok).
Veľkonočné: 17. apríl (štvrtok) až 22. apríl 2014 (utorok).
Školské vyučovanie sa začne 23. apríla 2014 (streda).
Standing ovation v chráme
Výročný koncert speváckeho zboru TEBE SPIEVAM, ktorý sa uskutočnil poslednú januárovú nedeľu v Rímskokatolíckom
kostole sv. Filipa a sv. Jakuba v Kozárovciach bol výnimočný. Zbor si koncertom pripomenul druhé výročie svojho vzniku a pre
svojich priaznivcov pripravil štrnásť piesní.
Mnohé z nich diváci spievali spolu s jubilantmi a nešetrili potleskom.
Počas dvoch rokov členovia speváckeho zboru nacvičili známe melódie, mnohé
z nich v úprave vedúceho zboru a dirigenta Jána Pľutu. Postupne v ich repertoári pribúdajú vlastné piesne z autorskej dielne vedúceho zboru, ktoré otextovala Marta Vitkovičová. Práve tieto piesne si našli svojich
priaznivcov, dokazujú zvyšujúcu sa kvalitu
a mnohotvárnosť tvorby, ktorá je prísľubom
do budúcnosti. Starosta obce Jozef Majer
vo svojom príhovore vyzdvihol ohlas, ktorý si zbor vyspieval nedávno v Maďarsku na
Dni oroslánskych Slovákov. Zožali tam veľký úspech a primátor mesta Oroslán ich pozval na blížiace sa oslavy 60. výročia štatútu mesta. V starostových slovách bolo
úprimné poďakovanie za reprezentáciu obce a presvedčenie, že Kozárovce sa budú
môcť hrdiť nielen baštami ochotníckeho divadla a folklóru, ale čoskoro aj baštou chrámového spevu.
Po doznení štrnástej piesne programu si
diváci dlhotrvajúcim standing ovation, teda
potleskom postojačky, vynútili od jubilujúceho zboru ešte prídavok.
M. Nemčeková,
snímka autorka
V Novej Bani oživujú banícke tradície
V spoločenskej sále Centra voľného času v Novej Bani sa 24. januára uskutočnilo pekné kultúrne podujatie, ktorým vyvrcholila práca mladých nadšencov združených v skupine pod názvom Banskí potteri. V rámci
programu Mládež v akcii získali finančnú podporu z EÚ
na program, ktorý nazvali Banícke potulky.
Cieľom programu bolo
ukázať zaujímavé historické
miesta Novej Bane a inšpirovať širokú verejnosť na ich
návštevu. Všetci návštevníci programu dostali brožúrku, ktorá je sprievodcom po
zaujímavých miestach a je
tiež doplnená zaujímavými
príbehmi, spomienkami pamätníkov i historikov. V ú-
vode videoprojekcie Banskí potteri ukázali, ako pracovali na príprave projektu,
ktorí zaujal aj pracovníkov
EÚ a schválili na tento projekt finančnú podporu.
Banícke uniformy
V ďalšej časti Richard Kaňa so svojim synom pred-
viedli tradičné banícke uniformy a poskytol zaujímavé informácie o baníctve na
strednom Slovensku, o tradíciách, o živote stredovekých baníkov. Za odmenu
v kvíze odovzdal jednej triede hromadnú vstupenku do
baníckeho múzea v Banskej
Hodruši.
V ďalšej videoprojekcii
nadšenec Peter Kopernický
opísal svoje pátranie po dokumentoch o histórii unikátneho Potterovho ohňového
stroja, ktorý bol vlastne prvým parným strojom na sve-
te, použitým na čerpanie vody v baníctve. Potom "potteri" rozdávali za správne odpovede v kvíze o histórii novobanského baníctva tričká
a zápisníky.
Nový folklórny súbor
V programe sa predstavil aj novovzniknutý folklórny mládežnícky súbor, ktorý oživuje tradičné zvyky baníckej mládeže a tradičnú
banícku fašiangovú zábavu. Tá sa riadila podľa Baníckeho poriadku. Hudobná
skupina, ktorá vznikla s podporou ZUŠ, nacvičila tradičné regionálne banícke pies-
ne. Obecenstvo vystúpenia
oceňovalo mohutným potleskom.
Baníckym potterom sa
podarilo umiestniť na pamiatkach dve informačné
tabule, no v zásobníku majú
ešte ďalšie zaujímavé miesta, ktoré na svoje informačné tabule len čakajú. Skupinka mladých nadšencov je
príkladom toho, že sú to najmä ľudia, ktorí môžu niečo
urobiť pre svoje mesto a aj
pre jeho zviditeľnenie. Ostáva len veriť, že sa k ním pridajú aj ďalší.
Text a foto:
Jaroslav Burjaniv
7
Objektívna zodpovednosť
Polícia informuje
pri zisťovaní dopravných priestupkov
Zákon č. 68/2012 Z. z.,
ktorým sa dopĺňa zákon č.
8/2009 Z. z. o cestnej premávke zaviedol do účinnosti pojem „objektívna zodpovednosť“, ktorým na držiteľa vozidla prechádza zodpovednosť za dodržiavanie
pravidiel cestnej premávky
vozidlom, ktoré prevádzkuje. Zákon nadobudol účinnosť dňa 1. júla 2012.
Podľa tohto zákona sa
povinnosti držiteľa vozidla
rozšírili o povinnosť zabezpečiť, aby pri prevádzkovaní motorového vozidla boli
dodržiavané pravidlá cestnej premávky uvedené v
zákone o cestnej premávke, ktoré sa týkajú zákazu
predchádzania, dodržiavania rýchlosti jazdy vozidla,
dodržiavania
povinností vyplývajúcich z dopravných značiek upravujúcich
prednosť – Daj prednosť
v jazde! a Stoj, daj prednosť v jazde! a signálu
„Stoj!“, dodržiavania zákazu otáčania a cúvania, zákazu zastavenia a státia,
dodržiavania
povinností vyplývajúcich zo signálov signalizačného zariadenia, dodržiavanie najväčšej prípustnej celkovej
hmotnosti vozidla, jazdnej
súpravy, prípojného vozidla a hmotnosti pripadajúcej na nápravu, dodržiavanie zákazu vjazdu, odbočovania alebo prikázaného smeru jazdy.
V praxi to znamená, že
ak je priestupok spoľahlivo
zistený, zadokumentovaný
technickými prostriedkami
používanými Policajným
zborom (napríklad radarom, fotoaparátom alebo
kamerou), z ktorého je nepochybne isté, že priestu-
pok bol spáchaný konkrétnym vozidlom, orgán Policajného zboru bez ďalšieho konania vydá držiteľovi vozidla rozkaz o uložení
pokuty za správny delikt.
Ak bolo jedným konaním
spáchaných viacero porušení povinností zákona,
výška pokuty sa určí podľa
najprísnejšie postihnuteľného porušenia povinností. Pokutu je možné uložiť do dvoch rokov od porušenia povinností. Spolu s rozkazom sa držiteľovi vozidla zašle aj fotografia o porušení povinnosti,
alebo sa mu uvedie spôsob, ako sa môže oboznámiť s údajmi uvedenými v rozkaze. V prípade
prejednávania správneho
deliktu formou objektívnej
zodpovednosti držiteľ vozidla môže byť postihnutý
len peňažnou pokutou.
Držiteľ vozidla môže voči rozkazu do 15 dní podať
odpor správnemu orgánu,
ktorý rozkaz vydal. Ak držiteľ vozidla vie, kto v čase
spáchania priestupku viedol jeho vozidlo a v odpore uvedie údaje o vodičovi (meno, priezvisko, adresa pobytu), orgán Policajného zboru preruší konanie voči držiteľovi vozidla
a začne konanie voči vodičovi vozidla. V prípade, že
sa nepreukáže spáchanie
priestupku vodičom, ktorého držiteľ vozidla uviedol v odpore, je držiteľovi
vozidla po podaní odporu
uložená pokuta za správny
delikt a orgán Policajného
zboru mu uloží povinnosť
uhradiť štátu aj trovy konania spojené s prejednaním
správneho deliktu vo výške 30 €.
V prípade, že držiteľ vozidla uvedie iniciály vodiča,
ktorý konkrétny priestupok
spáchal, tento je už prejednávaný v rámci vyvodenia
subjektívnej zodpovednosti a môže mu byť uložená
pokuta, aj zákaz činnosti. Za porušenie pravidiel
cestnej premávky sú plne
zodpovední aj poslanci či
sudcovia. Zodpovednosti
nemusia čeliť iba držitelia
vozidiel požívajúci výsady
a imunitu podľa medzinárodného práva.
Nová právna úprava má
zvýšiť bezpečnosť čo najväčšieho počtu účastníkov
cestnej premávky a zároveň zabezpečiť disciplinovanosť a ohľaduplnosť
účastníkov cestnej premávky prostredníctvom vynútenia dodržiavania najmä
tých pravidiel cestnej premávky, ktorých porušením
vznikajú dopravné nehody s následkom usmrtenia
a ublíženia na zdraví. Forma objektívnej zodpovednosti pri zisťovaní dopravných priestupkov je účinná aj v okrese Levice. Policajt pri vykonávaní dohľadu nad cestnou premávkou
nemusí pri zistení priestupku vozidlo zastaviť a uložiť
vám pokutu na mieste. Policajti ODI zisťujú týždenne
niekoľko správnych deliktov, za ktoré už boli držiteľom vozidiel zaslané rozkazy o sankciách. Držiteľ vozidla by mal preto vedieť,
kedy kto na jeho vozidle
jazdil, aby v prípade zistenia správneho deliktu prešla subjektívna zodpovednosť na skutočného vodiča vozidla.
pplk. Mgr. Miroslav Košút,
riaditeľ OR PZ
Okresný dopravný inšpektorát OR PZ Levice eviduje od
začiatku roka 2014 celkom devätnásť dopravných nehôd,
čo je o šesť nehôd viac ako v rovnakom období minulého
roka. Z uvedeného počtu dopravných nehôd bolo zaznamenaných sedem nehôd, pri ktorých došlo k následkom
na zdraví zúčastnených osôb (+1). Pri dopravných nehodách došlo k ľahkému zraneniu ôsmych osôb (-2). Žiadna
z dopravných nehôd nebola zavinená pod vplyvom alkoholu (-1). Hmotná škoda bola odhadnutá na 43 370 €.
Dňa 13. januára, v čase o 18:12. h došlo k dopravnej
nehode, pri ktorej sa ľahko zranili dve osoby. Päťdesiatšesť ročný vodič jazdil na osobnom motorovom vozidle zn.
Opel Astra po ceste I/76 od obce Kozárovce v smere na
mesto Tlmače. Pred železničným priecestím nerešpektoval výstrahu danú dvoma červenými striedavo prerušovanými svetlami priecestného zabezpečovacieho zariadenia
a vošiel na koľajnice železničného priecestia v čase, keď
sa spúšťali alebo boli spustené závory. Následne prednou
časťou vozidla narazil do vagónu prichádzajúceho rýchlika. Po náraze bolo vozidlo odhodené na ľavú stranu vedľa
cesty. Dopravná nehoda nebola zavinená pod vplyvom alkoholu. Hmotná škoda dosiahla výšku 6 500 €.
V Leviciach bola 27. januára v čase o 12:35 hod. zaznamená dopravná nehoda, pri ktorej došlo k poškodeniu signalizačného zariadenia pri OD Merkury Market. Tridsaťsedemročný vodič jazdil s vozidlom zn. Škody Yeti od
OD Merkury Market a na križovatke s cestou II/564 nedal prednosť v jazde a nerešpektoval svetelnú signalizáciu, čím ohrozil vodiča jazdiaceho s vozidlom zn. Škoda
Octavia od mesta Tlmače v smere na mesto Levice. Vodič v snahe vyhnúť sa zrážke vykonal uhýbací manéver pri
ktorom došlo ku šmyku vozidla a následne k zrážke s pevnou prekážkou – ostrovčekom so signalizačným zariadením. Pri dopravnej nehode nedošlo k zraneniu zúčastnených osôb. Vykonané dychové skúšky na požitie alkoholických nápojov mali u oboch vodičov negatívny výsledok.
Hmotná škoda bola pri dopravnej nehode odhadnutá na
5 000 €.
Dňa 4. februára v čase o 12:35 hod. bola zaznamenaná
dopravná nehoda v obci Jur nad Hronom, pri ktorej sa ľahko zranil 19-ročný vodič. K dopravnej nehode došlo tak, že
44-ročná vodička viedla osobné motorové vozidlo zn. Fiat
Punto v smere od obce Šarovce na mesto Levice, pričom
v obci Jur nad Hronom neskoro spozorovala pozdĺžne zaparkované osobné vozidlo zn. Škoda Octavia. Na zamrznutej vozovke začala prudko brzdiť, s vozidlom sa dostala do šmyku, prešla do protismeru, kde sa zrazila s protiidúcim nákladným vozidlom zn. Fiat Ducato. Pri dopravnej
nehode došlo k ľahkému zraneniu vodiča nákladného vozidla zn. Fiat Ducato. Vykonané dychové skúšky na požitie
alkoholu u vodičov mali negatívny výsledok. Hmotná škoda bola odhadnutá na 4 500 €.
pplk. Mgr. Miroslav Košút, riaditeľ OR PZ
8
Klub parkinsonikov funguje
aj v Leviciach
Stretnutie zástupcov klubov Spoločnosti Parkinson Slovensko (SPS) sa uskutočnilo 29. januára v Leviciach. Klub parkinsonikov tu funguje tri roky, jeho
zakladateľkou je Katarína Félixová, ktorá je zároveň aj
predsedníčkou SPS v rámci celého Slovenska.
Spoločnosť má celkovo
do tristo členov, ale podľa
predsedníčky je to len minimum vzhľadom k evido-
to znamená, keď sa povie
- šijú so mnou všetci čerti.
Tras sa vôbec nedá ovládať.
Stáva sa mi, že idem z auto-
• V zápale hry
vanému počtu pacientov,
ktorých je u nás asi 15 tisíc. „Ľudia sa boja, mnohí
aj hanbia, jednoducho nechcú byť členmi nášho klubu. Myslia si, že keď budú
Parkinsona tajiť, choroba
sa stratí, ale nie je to tak.
Veľa ľudí sa s touto chorobou uzavrie doma, utiahnu
sa do svojej ulity a to je veľmi zlé. Mnohí dokonca pred
najbližšími taja túto diagnózu. Členstvo v našom
klube je dobrovoľné a na
našich stretnutiach môžete vidieť spontánnosť, ľudia
sa zabavia, odreagujú a zabudnú na starosti. Najlepším liekom na Parkinsonovu chorobu je šport. Parkinsonik musí byť vždy v pohybe, hýbať sa, preto je našim
mottom heslo - život je pohyb a pohyb je život“ - povedala nám K. Félixová. Parkinsonici si teda v Leviciach
najprv zmerali sily v bowlingovom turnaji, potom prišla
na rad odborná prednáška
o chorobe a možnostiach
liečby, ktorú pripravil MUDr.
Branislav Veselý.
Ako to začalo?
Každý pacient s týmto
ochorením má svoje skúsenosti so začiatkom a priebehom choroby. Viacerých
sme sa pýtali, ako to začalo? „Po tom ako mi urobili
štyri bajpasy, dostala som
Parkinsona. Necítila som si
ľavú ruku, museli som ju po
operácii rozcvičovať. Postupne sa pridával tras, kŕče, mrznutie nôh, rúk, nervózne nohy. Teraz viem, čo
busu, prichystám sa, že zídem, ale nejde to. Ľudia ma
musia posotiť, aby som urobila prvý krok, pretože jednoducho zmrznem. Mozog
dva roky. Vedela som, že
sa so mnou niečo deje, ale
nevedela som čo. Keď mi
Parkinsonovu chorobu diagnostikovali, doslova mi
odľahlo. Konečne som vedela, čo mi je a jednoducho
som to prijala.“ Nezostala
s chorobu sama, vyhľadala klub parkinsonikov v Bánove a neskôr založila klub
aj v Leviciach. Jednoznačne je presvedčená, že Parkinsona netreba skrývať!
Treba sa s ním naučiť žiť.
U nich doma sa mu prispôsobili celá rodina. Pani Katka robí mnohé veci len vtedy, keď jej to dovolí. Parkinson ju totiž obmedzuje
najmä v pohybe, niekedy
zostane stuhnutá doslova z
minúty na minútu. V 46 rokoch zostala na invalidnom
dôchodku a podľa všetkého je vraj najmladšou registrovanou parkinsoničkou na Slovensku.
Spoločné akcie
Spoločnosť Parkinson
Slovensko chce pod vedením Katky Félixovej v roku
2014 aktívne pracovať i na-
• K. Félixová odovzdáva medailu A. Moškovej
je nachystaný, ale noha nie
a nie to zachytiť. Človek sa
nevie odhodlať nohu zdvihnúť a vykročiť“ - rozhovorila sa Anička, ktorá ma Parkinsona už päť rokov.
Kataríne Félixovej oficiálne chorobu diagnostikovali pred štyrmi roky, ale príznaky zbadala už pred deviatimi. „Ako úplne prvé ma
zaskočili zvláštne čuchové
vnemy. Išla som po ulici a
zrazu som cítila zalievanú kávu, hoci tam nikde nebola. Potom som prestala používať pravú ruku, zostala som spomalená a začala krívať. Zmenilo sa mi
aj písmo. Rozum vedel ako
treba písať, ale ruka ten
ťah nevedela urobiť. Chodila som stále po lekároch na
vyšetrenia, trvalo to skoro
ďalej. V pláne majú založiť
nové kluby v ďalších mestách na Slovensku a robiť aj spoločné akcie, najmä tie, kde budú v pohybe.
Chcú sa zúčastniť medzinárodnej Parkinsoniády v
susedných Čechách. Výstup na Pustý hrad vo Zvolene zorganizujú pri príležitosti svetového dňa Parkinsonovej choroby 11. apríla
2014. Na všetkých svojich
podujatiach uvítajú aj nových členov.
Ak máte záujem o členstvo v klube v Leviciach,
volajte Kataríne Félixovej
na tel. č. 0908 434 186.
Viac informácií o organizácii nájdete na www.parkinson-net.sk
Vanda Prandorfyová
O Parkinsonovej chorobe sme sa zhovárali
s MUDr. Branislavom Veselým
• Dôležité je identifikovať Parkinsonovu chorobu
včas, ale zrejme to nie je jednoduché. Kedy by mal pacient vyhľadať lekára s tým, že má podozrenie práve
na toto ochorenie, resp. ako sa začína prejavovať?
Pacient
by
mal vyhľadať lekára, keď začína mať ťažkosti
motorické či už
je to tras, najčastejšie na jednej hornej končatine, poruchu
rovnováhy, celkovú spomalenosť, bolesti kĺbov, hlavne ramenného. Nie
však každý tras
ruky je prejavom
Parkinsonovej choroby (PCH). Taktiež ak pacienti začínajú trpieť na obstipáciu, poruchu čuchu, poruchu nálady,
depresiu, poruchu spánku, sexuálnu dysfunkciu, kolísanie tlaku a tieto príčiny nie sú vysvetlené inými ochoreniami, diagnózami, môžu byť považované za tzv. nemotorické príznaky Parkinsonovej choroby, ktoré častokrát predchádzajú objaveniu sa klasických motorických príznakov.
Veľakrát sa stretávame s pacientmi na neurológii, ktorí
niekoľko rokov predtým ako bola u nich diagnostikovaná
PCH, mali ťažkosti s kĺbmi, chodili na obstreky, brali analgetiká, a bez efektu. Samozrejme, nie každá bolesť pohybového aparátu je spojená s PCH. Ak si praktický lekár
nie je istý pacientovými subjektívne udávanými ťažkosťami a má podozrenie na PCH, mal by pacienta odoslať na
špecializované neurologické vyšetrenie, najlepšie k neurológom, ktorí sa zaoberajú parkinsonizmom.
• Aké sú príčiny vzniku Parkinsonovej choroby?
U pacientov so vznikom ochorenia pred 20 rokom života (tzv. juvenilná forma PCH) a pred 40 rokom života (tzv.
young onset PCH) sú veľmi často príčinou ochorenia genetické mutácie, ktorých výsledkom je tvorba abnormálnych alebo zle fungujúcich bielkovín v mozgových bunkách, čo má za následok skoré ubúdanie nervových buniek a zníženú produkciu hlavne dopamínu, neurotrasmiteru dôležitého na správne fungovanie prenosu informácií a vzruchov medzi nervovými bunkami. U klasickej formy PCH v strednom a vyššom veku nie je presná príčina
vzniku choroby. Predpokladá sa spoločný vplyv viacerých
faktorov životného prostredia (chemické znečistenie, pesticídy, pitie studničnej vody), infekčných vplyvov (vírusy),
ochorenie cerebrovaskulárne mozgu, vyšší vek, mužské
pohlavie, výskyt u príbuzných, úrazy hlavy. Tieto faktory
môžu u predisponovaných jedincov vyvolať PCH.
• Aké sú štádia tohto ochorenia?
PCH má viacero štádií. Klinický priebeh sa veľmi často hodnotí podľa škály Hoehnovej a Yahra, ktorá má stupne 0 až 5. 0 je predklinické štádium, kedy úbytok mozgových buniek produkujúcich dopamín už začal ale mozog tento nedostatok neurotransmiteru dopamínu ešte vie kompenzovať a pacienti nemajú žiadne subjektívnej ani objektívne ťažkosti. 1. štádium, kedy sú prítomné
jednostranné príznaky, na jednej strane tela. 2. štádium
je obojstranné postihnutie. V 1. a 2. štádiu výrazne profitujú z liečby, klinický stav sa pomerne dobre upravuje
a prežívajú „honey-moon“ periódu. V 3. štádiu sa objavuje výrazná poruchu pohybu, postoja a rovnováhy, pacient je sebestačný. 4. štádium je výraznejšia porucha
rovnováhy. V 5. štádiu je pacient pripútaný na vozík, je
úplne nesebestačný. 3. až 5. štádium je okrem samotného priebehu choroby komplikované motorickými komplikáciami tzv. fluktuáciami motoriky a mimovoľnými pohybmi dyskinézami, ktorú sú spôsobené samotnou liečbou PCH.
• Je nejaká prevencia ako sa možno ochoreniu brániť?
Špecifická prevencia nie je, keďže sa nevie presná príčina. Boli publikované práce, kde bol popísaný priaznivý
efekt flavonoidov (jablká), antioxidantov a kofeínu pred
vznikom PCH.
-vap-
9
Prílepské fašiangy a karneval
„Hurá je to tu, radujú sa všetci,
prišiel opäť k nám detský karneval.
Všetci masky oprášili a do kulturáku utekali...“
Riaditeľka MŠ prímestskej časti Prílepy Zuzana Šalingová v spolupráci so speváckym súborom Kolovrátok oprášili dávnu históriu a zorganizovali karneval,
ktorý sa v tejto časti Zlatých Moraviec naposledy konal pred vyše 22 rokmi.
Nedeľné popoludnie, vyzdobená sála, veselá muzika, konferencier - pani riaditeľka - alias „šašo“, pán
Vencel – alias - „DJ ujo Jožko“ a členky skupiny Kolovrátok preoblečené za humorné postavičky s napätím očakávali, ako dopadne oprášená premiéra karnevalu pre deti z MŠ, všetky ostatné deti a obyvate-
ľov Prílep. Na prekvapenie
nás všetkých sála praskala
vo švíkoch, preplnená maskami, ktorých veková kategória sa pohybovala od 1,5
roka až do cca 70 rokov
a tiež zvedavých občanov,
ktorí prišli podporiť svojich
najbližších. Mali sme čo robiť, aby sa všetci pomestili.
Šašo všetkých prítomných
– masky, rodičov, pána po-
slanca Hritza s manželkou,
priateľov a známych privítal básňou na úvod a pani Vencelová – alias - „cikánka“ priblížila v skratke
históriu karnevalov v Prílepoch. Uviedla, že posledný karneval sa konal 21.
februára 1992 a zúčastnilo
sa ho 45 masiek, z toho 16
detí bolo z MŠ. V krátkom
kultúrnom programe vystúpilo tanečné duo Hanka a Dominika a spevácky súbor Kolovrátok. Svojimi básňami prispeli aj deti
z materskej školy.
Spoločenská sála kultúr-
neho domu sa premenila
na krajinu rôznych rozprávkových i filmových hrdinov,
či zvieratiek. V kole sa vykrúcali masky a sálou znelo mnoho známych piesní.
Zahanbiť sa nedali ani rodičia, ktorí zdieľali zábavu,
dobrú náladu a radosť spolu so svojimi deťmi. Spoločný tanec masiek s rodičmi, tanec s učiteľkami a následné predstavovanie masiek, množstvo súťaží slovne sprevádzal šašo a o hudobnú produkciu sa výborne staral DJ ujo Jožko.
Členky skupiny Kolovrá-
Fašiangový ples zlatomoravských dôchodcov
Opäť je tu plesová sezóna a pozadu nezaostávajú ani tí skôr narodení. Už veľakrát zorganizovala
Jednota dôchodcov Slovenska Zlaté Moravce v našom meste fašiangový ples dôchodcov. Tento rok sa
uskutočnil 31. januára v spoločenskej miestnosti SOŠ technickej Zlaté Moravce. Asi sto seniorov sa prišlo zabaviť, stretnúť sa s priateľmi,
zatancovať si a zaspievať.
Ples otvorila predsedníčka E. Páleníková. Hudobná skupina Formát
hrala známe ľudové, staršie, ale aj
moderné skladby. Tanečný parket
bol neustále plný a do tanca sa pripájali aj nevidomí či ťažšie telesne
postihnutí seniori.
Počas večera sme žrebovali tombolu, do ktorej prispeli svojimi výrobkami samotní dôchodcovia. K výbornej atmosfére prispel
aj program v maskách, do ktorých
sa preobliekli mnohí seniori. Ich vy-
stúpenia a originalita nápadov
vyčarovala úsmev na perách.
Zaskvel sa spoločný spev prítomných dôchodcov, ktorí zanôtili „Na kráľovej holi“ a následne sa nedali zahanbiť spoločným spevom ani všetky prítomné dôchodkyne. Na mandolíne sprevádzal nestarnúci M.
Tonka.
Bohatá tombola, občerstvenie a
najmä ochota a starostlivosť orga-
nizátoriek združenia Jednoty dôchodcov Zlaté Moravce v popredí s E. Páleníkovou si zaslúžia poďakovanie za prípravu a organizáciu plesu.
V mene všetkých dôchodcov sa
chceme poďakovať aj
riaditeľovi D. Husárovi
za umožnenie prežitia
vydarenej fašiangovej
zábavy.
Ešte dlho bude toto veselé stretnutie rezonovať v našich srdciach. Určite sa o rok
opäť stretneme.
Ing. Helena Šteklová
tok a rodičia detí sa postarali o bohaté občerstvenie
a sladká odmena neminula ani jednu masku. Všetci
si určite odniesli skvelý zážitok z výborne prebiehajúceho popoludnia. Ďakujeme všetkým rodičom za
prípravu krásnych karnevalových masiek, šikovným
speváčkam a mamičkám
za chutné dobroty, ktoré
pre nás pripravili. Poďakovanie patrí rodine Krausovej a rodine Juraja Kabáta
za zakúpenie sladkostí pre
všetkých.
Zuzana Šalingová
Z vašej tvorby
Róza - Skleróza
Prišla celkom nebadane,
k nám do bytu nečakane,
je to naša skleróza
hovoríme jej Róza.
Darmo pred ňou zamykáme
celý deň ju tu máme,
objaví sa ihneď zrána
ako naša stará známa.
Drží sa nás ako kliešťa
oči na nás vždy vypliešťa,
chce byť našim priateľom
čo chápe vždy po svojom.
Róza si ma obľúbila,
všeličo mi prisľúbila,
že ma nikdy neopustí
a že z toho nepopustí.
Čo ja už len robiť mám
aj keď ju ja rád nemám
bránim sa vždy veľmi pádne,
výsledok je v nedohľadne.
Cvičím pamäť, cvičím rázne,
zajtrajšok už vidím krásne.
Začínam už víťaziť,
preto viem už, prečo žiť.
Róza zrazu odišla,
mne na um ani neprišla,
život beží, beží krásne
a ja ďalej skladám básne.
Ján Vozárik, Tlmače
10
Plesal rytier aj laborantka
V priestoroch školského
klubu detí v ZŠ Bátovce sa
24. januára popoludní chystala veľká slávnosť. Počas
fašiangov sa vychovávatelia ŠKD Lienka a Štvorlístok
rozhodli pripraviť zábavné
stretnutie vo forme karnevalu. Deti sa na to tešili už dlhšiu dobu a spolu s rodičmi si
pripravili skutočne nádherné
a veľmi zaujímavé kostýmy.
Nechýbali princezné, večernice, futbalista, tajný rytier,
kocúrik, mačička, ale i mladá laborantka so svojou laboratórnou myškou. Deti so
svojimi kostýmami vyjadrili sny, túžby a premenili sa
na rozprávkové postavičky
či hrdinov.
Karneval otvorila krátkym
príhovorom pani vychovávateľka Gabika a vyzvala všetky prítomné masky k malej
promenáde. Tóny veselej
a rezkej hudby prítomným
roztancovali nohy a pri zná-
mych piesňach si aj zaspievali. Tanec a spev boli pretkané súťažami, kde mohli
deti vyskúšať svoju šikovnosť ako aj obdariť sa obyčajným úsmevom navzájom. Celá akcia bola korunovaná bohatým občerstvením a tombolou. Občerstvenie nám zabezpečila mamička E. Mrázková, Pekáreň
Bátovce vo forme chutného
pečiva a do tomboly pre deti
nám prispela K. Brániková.
Aj vďaka dobrodincom a ľuďom s kultúrou srdca sme
mohli zabezpečiť k dobrej
nálade aj príjemné pohostenie. Touto cestou chceme
vyjadriť veľké „Ďakujem“
osloveným sponzorom.
Veríme, že príjemné zážitky, ktoré si deti odnášali do svojich domovov, budú pre nich milou spomienkou na dlhý čas ako aj motiváciou k ďalšej tvorivej práci v čase mimo vyučovania,
v kruhu svojich rovesníkov
a v podnetných priestoroch
ŠKD Lienka a Štvorlístok.
Mgr. Gabriela Agárdyová,
vychovávateľka ŠKD
BURZA RYBKA
Máte nepotrebné detské veci, hračky alebo športové potreby?
Tak práve pre vás organizujeme I. ročník predajnej
burzy detského oblečenia, hračiek a športových potrieb pod názvom BURZA RYBKA.
Veci na predaj treba doniesť 11. marca 2014 do kultúrneho domu.
Kedy? 12. marca 2014 (od 8.30 h do 12.00 h, od 13.00
do 18.00 h)
13. marca 2014 (od 8.30 h do 12.00 h, od 12.30 h do
17.00 h)
Kde? V kultúrnom dome v Rybníku
Bližšie informácie: Lenka Hercová, tel. č. 0918
811 788
Napísali ste nám:
Prvoradá je zodpovednosť
Tlmače sú malým aj mladým mestečkom. Všetko
sa tu vlastne za pochodu
života rozvíja, aj keď pomalým tempom oproti väčším mestám. Každým rokom sa však presviedčam
o dobrých veciach. Zaujal ma obchod s predajom
mäsových výrobkov na au-
Zber šatstva v Tlmačoch
Zber obnoseného a nepotrebného šatstva sa v kancelárii prvého kontaktu na Mestskom úrade v Tlmačoch
koná do 20. februára 2014, v čase úradných hodín.
Veci je potrebné zabaliť do igelitového vreca alebo
iného vhodného obalu tak, aby nedošlo k znehodnoteniu pri prevoze.
ZBIERA SA: dámske, pánske, detské letné a zimné
oblečenie, posteľné obliečky, uteráky, záclony, závesy,
prestieradlá, metrový textil, deky, tkané koberce, periny,
hlavnice. Nezáleží na tom, či je to posledná móda alebo už majú veci možno i desiatky rokov. Veci môžu byť
Život píše príbehy...
Samo zaklopal susedovi
na dvere.
,,Čo buntošíš? Je sobota!
Akurát som bol v sprche!“
nervózne odvetil Julo.
,,Počuj, čo keby sme
dnes večer šli niekam? Si
dnes slamený vdovec, či
nie?!“
,,Žena je preč a deti sú
na intráku.“
,,Starý mlyn!“ navrhol
rezko Samo.
,,Neviem. Chceš opäť
vidieť Anetu? Lezie mi na
nervy. Lepí sa na teba ako
pijavica!“
,,Mne sa celkom pozdáva! Vadí ti, že sa netočí okolo teba, čo?!“
,,To isto!“ urazene odvrkol Julo, aj keď často myslel
na jej dlhé ryšavé vlasy ovíjajúce sa okolo pliec.
Starý mlyn bol vzdialený
šesť kilometrov od bytovky. Ležal na samote pri vo-
aj mierne znečistené, nie však úplne špinavé. Prosíme
občanov aby posteľnú bielizeň, uteráky a utierky zabalili osobitne a označili.
NEZBIERA SA: hračky, obuv, domáce potreby, matrace, koberce (okrem tkaných) a veľmi znečistené veci.
Nepotrebným, obnoseným šatstvom a textíliami môžete pomôcť ľuďom, ktorí ho môžu potrebovať. V neposlednom rade takouto likvidáciou pre vás nepotrebného
textilu šetríte aj životné prostredie.
-mu-
Sudová zátka
de. Aneta si kúpila pred pár
rokmi opustenú usadlosť
neďaleko Hrona. Chcela založiť ranč, chovať kone, kozy a ovce. No život osamelej ženy ju priviedol k myšlienke vybudovať mlyn,
atrakciu pre okoloidúcich,
a tak vznikol nápad premeniť starú miestnosť na krčmu a pivničné priestory na
vináreň pre hostí.
,,Ahojte, chlapci! Už ste
tu dávno neboli!“ privítala
ich večer Aneta zvučným
hlasom a letmým úsmevom. ,,Čo si dáte? Dnes
mám výborné sudové. Ešte z neho nik nepil, budete
prví! Nože, poďte, pomôžete mi otvoriť sud a dáme si
za pohárik tramínu!“ vyzvala ich krčmárka.
Položila kľúč na pult a ťahala oboch do pivnice. Pivnica bola vykladaná hnedou pálenou tehlou. Na ste-
nách boli upevnené drevené držiaky na fľaše, naplnené kvalitným značkovým vínom. Pivnicu osvetľovali iba
horiace sviečky, čo stupňovalo romantický ráz miestnosti.
,,Ktoré je najstaršie?“
prerušil ticho Samuel.
,,Daj kladivko, narazíme
sud!“
Aneta priniesla kladivo i poháre. Telom sa obtrela o Samuela. Stočil sa
k nej a chytil ju okolo pása.
V očiach sa jej zračila rozpačitosť.
,,Pusť ma!“ vytrhla sa.
,,Je to tu! Tečie! Daj pohár, Anetka! Prvý bude tvoj,
aby sme vedeli, či nás nechceš otráviť!“ ironicky si ju
doberal Julo.
,,Veru, aj by som...“ vrátila úder Julovi.
Víno bolo znamenité. Posadali si okolo suda, pili po-
hárik za pohárikom. Vyzvedali, ako je to s Anetiným
záujmom o mužov, vlastníctvom mlyna a dodávateľmi vína. Aneta sa chichúňala, líca jej červenali. Hodiny ubiehali, i z vína
ubudlo. Samo objal Anetu,
ktorá sa nebránila, porozopínal jej blúzku a spoločne spievali. Nad ránom, po
štvrtej účinok vína zosilnel.
Políhali si na zem a zaspali. Chladná dlažba ich prebudila spolu so svitajúcim
slnkom.
,,Čo sa stalo?“ vyčítavo vyzvedala Aneta. Chcela si pozapínať blúzku, no
gombíky sa odkotúľali kamsi pod drevené stojany. Cítila pohoršenie sama nad
sebou.
,,Anetka, my už musíme
ísť, nič nechystaj!“ zakričal
na ňu Julo a sadli do hnedej škodovky.
tobusovom nástupišti. Majiteľom je Ladislav Szücs.
Predajňa priam žiari čistotou, doslova ukážková obsluha, kde s úsmevom poradia, poskytnú radu dve
mladé usmievajúce sa
predavačky Betka a Ivanka. No a čo je najhlavnejšie, vždy je tam dostatočné množstvo čerstvých a
kvalitných výrobkov. Bodaj
by si aj ostatní vzali príklad ako byť tým pravým
predávajúcim. Ide to, len
treba chcieť. Aj tu sa to určite neučili, ale chcú svojich zákazníkov presvedčiť
ochotou, čistotou a primeranými cenami.
Verím, že aj na Lipníku bude viac takýchto predajní, ktoré si získajú svojich zákazníkov a vyjdú im
v ústrety vo všetkom.
Anna Lovayová,
Košice
Samo otočil kľúčikom.
Vo chvíli, keď auto naštartovalo, ozvala sa veľká rana. Auto mierne podskočilo a z výfuku sa začalo dymiť. Obaja rýchlo vystúpili a hľadeli na výfuk. Bol
upchatý s vlhkou handrou
a pol metra od auta ležala
sudová zátka zašpinená od
výfukových plynov.
,,Julo, to si kedy stihol?!
Máš rozum?!“
,,Keď ste pripíjali na vaše
priateľstvo. Pekne ste ma
vypoklonkovali von a vyvreli na hodinu!“
Samovi išlo hlavu roztrhnúť. Na nič si nepamätal.
,,Nabudúce nemeň naše
priateľstvo za dáku ženskú,
kamarát!“
Samo prikývol, no pohľad, ktorý venoval Anete
nasvedčoval, že sa čoskoro
vráti.
Láskoška
11
Spoločenská rubrika
Lara Kupčiová, dcéra Jany a Michala (Tlmače)
(35/2014)
Anna Červenáková
z Čajkova.
Dňa 9. decembra 2013 sme si
pripomenuli 1. výročie od smrti
nášho brata, švagra a uja
Jozefa Červenáka.
S láskou a úctou spomína dcéra a sestra Helena s manželom,
vnuk Peťo, vnučka Jarka s manželom, pravnuk Dominko a pravnučka Terezka.
KONTAKTUJTE
REDAKCIU!
(27/2014)
Tel. č.: 036/638 2086
Všetkým, ktorí ste ich poznali,
ďakujeme za spomienku.
Inzercia
• Predám murovanú garáž na Lipníku. Tel.: 0903 723 102. (28)
Lesná spoločnosť Psiare-Kliča
pozýva svojich podielnikov na valné zhromaždenie, ktoré
sa uskutoční dňa 16. februára 2014 o 14.00 hod v budove
bývalej školy v Psiaroch. Účasť každého podielnika nutná,
aby mohlo byť spoločenstvo zaregistrované.
Tešíme sa na spoločné rokovanie!
• Predám rodinný dom
s garážou a veľkou záhradou na Májovej ulici č. 32
v Novej Bani. Dom je vybavený kanalizáciou, kúrením na plyn a na drevo.
Nachádza sa v blízkosti
centra mesta v tichej lokalite. Cena dohodou.
Tel. kontakt:
0908 571 418
Rekonštrukcie domov a bytov
Sadrokartón
Stierky
Elektrika
Fasády
Tel.: +421 903 765 639
Web:madox.wbl.sk
VLADIMÍR TONKA
z Tlmáč.
Kto ste ho poznali venujte mu prosím
spolu s nami tichú spomienku.
(26/2014)
Dňa 16. februára 2014 si pripomenieme 1. výročie od smutnej
chvíle, čo nás navždy opustili vo
veku 76 rokov naša drahá mamička, stará mama a babka
Chcete uverejniť
spomienku alebo
poďakovanie?
(??/2014)
Dňa 14. februára 2014 uplynie 10 rokov od chvíle, čo nás navždy opustil náš
drahý manžel, otec, starý otec
Osud nikdy nevráti, čo zval, nám zostali len krásne
spomienky a žiaľ...
Chcete blahoželať?
(29/2014)
Spomienka
Smútiaca manželka Anna, dcéra Zlatka,
dcéra Janka a zať Jarko, vnuci Martinko a Branko
Chcete inzerovať?
(30/2014)
Manželka Rózka, brat a sestry
s rodinami a svokra s rodinou
Spomienka
Valéria Plutinská, vo
veku 85 rokov (Tlmače)
Maľby - nátery
Dlažby - obklady
Voda - odpad
Laminátové podlahy
(25/2014)
Jozefa Kováča,
Jozef Kováč vo veku
69 rokov (Tlmače)
e-mail:
z Levíc.
Aj v týchto dňoch spomíname na
neho s láskou, úctou a vďačnosťou.
Prosíme o tichú spomienku aj Vás,
ktorí ste ho poznali.
ktorý nás navždy opustil 1. februára 2014. Ďakujeme za
slová útechy a kvetinové dary.
Lukáč Senci, vo veku
89 rokov (Nová Dedina)
[email protected]
Tomášom Heczeiom
Ďakujeme všetkým príbuzným,
priateľom, známym a bývalým spolupracovníkom, ktorí dňa 3. februára
na cintoríne v Tlmačoch odprevadili na poslednej ceste nášho drahého
manžela, otca a starého otca
Dominika Kubicová,
dcéra Jany a Mateja
(Tlmače)
Mária Šebová, vo veku 82 rokov (Čajkov)
Pred 5-mi rokmi dňa 21. februára
sme sa naposledy rozlúčili s naším
drahým
„Dotĺklo srdce, utíchol hlas,
miloval si život i všetkých nás.
Osud Ti nedoprial s nami tu byť,
no v našich srdciach zostaneš stále žiť.“
Lilien Betinová, dcéra Márie a Tomáša
(Kozárovce)
Opustili nás
Spomienka
Poďakovanie
Narodili sa
S láskou spomína najbližšia rodina
Dve percentá kolkárom
Športový kolkársky klub Tlmače týmto oslovuje priaznivcov i sympatizantov kolkárskeho športu, ako aj širšiu verejnosť, o poskytnutie finančnej dotácie pre športovú činnosť
poukázaním 2% z odpisu dane za rok 2013 na prijímateľa
Športový klub kolkárov Tlmače, Kozmálovská cesta 5,
93521 Tlmače, Občianske združenie, IČO 37969650.
Vopred ďakujeme tým, ktorí sa rozhodnú podporiť jediného zástupcu tohto športu v okrese Levice, hrajúceho II. ligu Západ.
Ing. Jaroslav Gálet
organiz. pracov. ŠKK
KDE KÚPITE SLOVENSKÚ BRÁNU?
Noviny vydáva, tlačí a distribuuje Vydavateľstvo SB PRESS Tlmače. Každé dva týždne
nájdete v Slovenskej bráne široké spektrum informácií o živote v okrese Levice, Zlaté
Moravce a Žarnovica. Súčasťou novín je pravidelná príloha zameraná na aktivity spoločnosti SES Tlmače. Spestrením novín sú zaujímavé súťaže o hodnotné ceny. Vychádzajú
na 16 stranách, z toho štyri sú plnofarebné.
LEVICE: Nov. stánky: žel. stanica *
R&MIX – pod Holland Pub * Priemstav
* Nám. Šoltésovej * TABAK pri VÚB
* Poliklinika * pri LIDL * Kníhkupectvo
KRUH - Čsl. armády * FUJIFILM - Kalvínske nám. * COOP Jednota: ul. Zd.
Nejedlého * ul. Pri Podlužianke * ul.
Textilná * ul. Ku Bratke - TEMPO
TLMAČE: Čerpacia stanica * Potraviny GLÓBUS – Lipník * Nov. stánok Lipník
NOVÁ DEDINA: Potraviny Šebo * COOP Jednota: Opatová * Gondovo
RYBNÍK: Potraviny Kinči * COOP Jednota
ČAJKOV: Potraviny Tuhá * COOP Jednota
KOZÁROVCE: Zelenina – ovocie * Po-
traviny DUO PODSENÍK * Anna shop *
COOP Jednota
ST. TEKOV: Potraviny DELTA * COOP
Jednota
HR. KĽAČANY: Potraviny DUO PODSENÍK
V. KOZMÁLOVCE: Mäso – potraviny –
Fiala * COOP Jednota
ŽEMBEROVCE: Potraviny DUO PODSENÍK
HR. KOSIHY, PODLUŽANY: COOP
Jednota
NOVÁ BAŇA: Bistro – žel. stanica *
Supermarket – COOP Jednota
ZL. MORAVCE: Potraviny – AD SPEKTRUM * Elektro U VALENTA
Miesta predaja novín sa priebežne dopĺňajú.
Adresa: Slovenská brána, Továrenská 210, 935 28 Tlmače
(areál SES), Tel.: 036/638 2086, 0905 630 029
[email protected] www.slovenskabrana.sk
(33/2014)
12
� � � ���
DODÁM:
��������������������
������
V PECI PEČENÉ
PRASIATKA
������������������������
����������������������
V PECI PEČENÝ MÄSIAROV SEN
30
pre
ľudí
+ zadarmo
5 l vínka
MÄSIAROVA STUDENÁ MISA
(6/2014)
klobásky
pre 10 ľudí
tlačenka
šunka
2 druhy slaninky
domáca paštika
surová aj kyslá zeleninka
Objednávky:
0905 343 986
����������������������������
�����������������������������������������
�������������������
����������������������������������������
�� ������ ������� ��������� �� �����������
�������������������������������������
VÍNKO
������������������������������������������
�������������������������������������
(21/2014)
5 kg pečených bravčových
rebierok a výpečkov
4 ks pečené údené kolená
3 kg hurky
3 kg pečenej klobásy
3 kg pečených krvavničiek
surová aj kyslá zeleninka
�����������������������������
���������������������������������������
�����������������������������������������������
����������������������������������������
�������������������������������������������
���������������������������������������
������������������������������������
��������������������
13
Fašiangové dobroty
Horoskop
Fánky Božie milosti
od 12. 2. do 25.2.
Suroviny: 300 g hladká múka (môžeme urobiť aj zo špaldovej), 3 žĺtka, 2 PL rum, 2 PL biele víno, 4 PL kyslá smotana,1 PL práškový cukor, štipka soli. Na vyprážanie bravčová
masť a na obalenie práškový cukor.
Postup: Všetky suroviny vymiesime rukou, dobre prepracujeme. Rozvaľkáme, trikrát preložíme a zopakujeme ešte
aspoň dvakrát. Cesto vložíme do mikroténového vrecúška
a dáme aspoň na hodinu do chladničky. Cesto potom vyberieme, vždy odkrojíme len kúsok a ten celkom na tenúčko rozvaľkáme na jemne pomúčenej podložke, skoro ako
na rezance. Rádielkom nakrájame na kosoštvorce a v strede urobíme zárezy. Tvary môžete urobiť aj iné, rôzne zapletané, aké sa vám páčia. Takto povykrajované kúsky cesta dáme na tácku, zakryjeme utierkou a necháme aspoň 15
minút ešte oddýchnuť. Potom rozohrejeme bravčovú masť
cesto vypražíme do zlatova z oboch strán, necháme ich na
kuchynskej papierovej utierke osušiť od prebytočnej masti a buďto celé obalíme v cukre, alebo len posypeme mletým cukrom.
Ľahko budete nadväzovať kontakty a stretávať sa s
novými ľuďmi. Mali by ste si
však vyjasniť, či rýchle lásky
sú pre vás tie pravé.
KOZMETIKA PRE VÁS!
Kozmetický salón na Lipníku
na 1. poschodí zdravotného strediska ponúka
kompletné ošetrenie pre všetky typy pleti, nielen
pre ženy, ale i pre pánov. Hĺbkové čistenie pleti,
masáž tváre, krku a dekoltu, mikromasáž očného okolia, depilácia, úprava obočia, ošetrenie
ozonizérom sú vybrané úkony z bohatej ponuky
služieb. Prístupné ceny a príjemná atmosféra
na uvoľnenie sú samozrejmosťou.
Objednávky na tel. č.: 0908 167 668.
Rada vás u seba privíta
a o vaše pohodlie sa postará Michaela Mišková.
Vyhrajte čistenie pleti!
Ak chcete získať cenu - hĺbkové čistenie pleti, zapojte sa do súťaže. Stačí, ak vystrihnete kupón a pošlete ho na adresu redakcie do 24. februára.
M. Mišková výhercovi súťaže poKupón Kozmetika skytne zdarma hĺbč. 03 na Lipníku kové čistenie pleti.
Kto pôjde do Salónu Evelyn?
Výherkyňou súťaže je Anna Kvanková z Tlmáč. Blahoželáme! Cenu si môže prevziať v redakcii.
POZOR na termín! Výhru je potrebnú si uplatniť
do dvoch týždňov od vydania novín, inak výhra prepadá.
Redakcia
Smotanovo-čokoládové guľky
Suroviny: 250 g horkej čokolády, 1/4 l smotany, 2 lyžice
rumu, 1 balíček vanilkového cukru. Zdobenie: trocha kakaa,
nastrúhaná čokoláda, práškový cukor
Postup: Smotanu povaríme a pridáme do nej horkú čokoládu rozlámanú na malé kúsky. Miešame, kým sa čokoláda
nerozpustí. Krátko povaríme, prikryjeme a dáme vychladnúť.
Čokoládu v horúcom vodnom kúpeli za stáleho miešania zohrejeme, kým nie je vláčna. Pridáme rum a vanilkový cukor.
Dáme vychladnúť, aby sa hmota dala formovať.
Zdobenie: Ruky si jemne poprášime kakaom a z hmoty
formujeme guľky. Potom ich obaľujeme v najemno nastrúhanej čokoláde a na koniec posypeme trochou práškového cukru.
Vincent van Gogh: Výsledkom myslenia nemá byť... (dokončenie v tajničke).
Baran 21.3.-20.4.
Býk 21.4.-20.5.
Čaká vás príjemné stretnutie so starou láskou, aj keď
vy ste už za touto kapitolou
zavreli dvere. Porozmýšľajte, či vás v práci čaká nejaká
perspektíva.
Blíženci 21.5.-21.6.
Máte chuť na zmenu vizáže? Urobte to! Život je zmena, tak si ju doprajte. Okolie
váš nový vzhľad určite ocení. Nechcite však dramaticky
schudnúť. Chce to čas.
Rak 22.6.-22.7.
Láka vás príroda, ale počasie vašim plánom na turistiku nepraje. Aj keď sa to nedá rozchodiť, neduste v sebe emócie, škodí to zdraviu.
Občas si aj zakričte.
Lev 23.7.-23.8.
Nemôžete ovplyvniť správanie druhých ľudí a meniť
veci, ktoré sa dejú tak ako
sa dejú. Musíte to prijať.
Panna 24.8.-23.9.
Je čas sa zastaviť a zamyslieť sa, či sa váš vzťah s
partnerom vyvíja tak ako by
ste očakávali. Nehľadajte vinu na druhej strane, pozrite
sa lepšie na to, čo do vzťahu
dávate vy.
Váhy 24.9.-23.10.
SB
Autobus,
po angl.
Oklebetila
Choroba
Pomôcky:
Dopustil sa
Nolan, YR,
zrady
RIM
Konzervačovocie, po
ná tekutina
čes.
(čes.)
Papučka
Slováci, kt.
sa vrátili z
Ameriky
Ang.
skr. pre
technical
Lekár
liečiaci
alopatiou
Budhistický
kňaz
Poskytujeme
Slov. film.
režisér
(Štefan)
Spájal
nitmi
Bojový
nervový
plyn
SB
Skr. pre
Anno
Domini
Vrch
Vojenská
jednotka
Kód let.
Curacao
Naničhodník
Šofér
Český
granát
Austrálsky
maliar
Tajnička
Sťa
Grécka
bohyňa
vášne
Číselná
lotéria
1004
rím. č.
Označ. liet.
Rumunska
Buničina
Predložka
MPZ áut
Mauretánie
Cicavec z
pralesa
Olejnatý
plod i strom
Trváca
bylina
Mužské
meno
Ruský
maliar
03
Falošný,
po maď.
Vylúštenie krížovky s nalepeným kupónom čakáme do 24. februára 2014. Tajnička z č. 2 ...nezostane bez
úžitku. Darček získava Mária Drapková z Čajkova. Autorka krížovky: Elena Škulová, Krížovkársky krúžok Zelenáči, Zlaté Moravce
Byť zamilovaný a milovať,
to sú dve rozdielne veci. Prvá môže vyprchať a len niekedy sa zmení na tú druhú.
Urobte vnútornú revíziu svojich ozajstných citov. Buďte k
sebe úprimní.
Škorpión 24.10.-22.11.
Vyhýbajte sa debatným
krúžkom, ktorých hlavnou témou je ohováranie kolegov.
Dajte si pozor, aby ste sa aj
vy nedostali do rečí. Budete
mať mierne problémy s hlasivkami.
Strelec 23.11.-21.12.
Musíte sa naučiť povedať
nie, inak vás budú využívať
kolegovia i vedenie v práci.
Ak cítite, že na vás lezie nejaká choroba, rozhodne si doprajte voľno.
Kozorožec 22.12.-20.1.
Dostanete ponuku, ktorá
síce nie je finančne výhodná, ale ponúka zaujímavejšiu
prácu, ktorá vás vždy lákala.
Dobre zvážte, či sa do toho
pustíte. Ak sa vám zle spáva,
vymeňte matrac.
Vodnár 21.1.-19.2.
Skúste zmeniť rutinu, ktorá sa do vášho vzťahu dostáva. Netreba hneď radikálna
zmena, možno sa stačí iba
pozrieť po maličkostiach.
Ryby 20.2.-20.3.
Vyhýbajte sa miestam,
kde je veľa prachu a špiny,
inak vám hrozia vážne problémy a alergie. Vo vzťahu si
uvedomte, že porozumenie
funguje iba vtedy, ak viete
ustáť vlnobitie.
14
Osem medailových umiestnení
Triatlonisti ŠK Atóm Levice sa 8. februára zúčastnili prvého kola slovenského pohára v akvatlone. Na
Slovensku sa zimný akvatlon konal prvýkrát v peknom
prostredí kaštieľa v Mojmírovciach. Plávanie sa usku-
točnilo v krytej plavárni
a behalo sa v okolitom parku. Preteky boli pre všetky vekové kategórie. Mladší žiaci plávali 200 metrov,
behali 1 km, starší žiaci plávali 400 metrov, behali 2 km,
dorast, juniori, dospelí a ve-
teráni plávali 1 km a behali 5 km.
Nová sezóna 2014 začala pre triatlonistov ŠK Atóm
Levice úspešne, získali až
osem medailových umiestnení. V absolútnom poradí mužov si výborne počínal junior Tadeáš Fazekaš,
keď pred ním dobehol iba
Simon Brunovský. Na pretekoch chýbala Ivana Kuriačková, ktorá sa s oddielovým kolegom Mirom Straňovským pripravuje na novú
sezónu na ostrove Fuerteventura spoločne s českými
reprezentantmi. Ivana odštartuje novú sezónu v polovici apríla na akademických majstrovstvách sveta
v Brazílii.
Výsledky pretekárov ŠK Atóm Levice v Mojmírovciach:
Juniori: 1. miesto Tadeáš Fazekaš, 1. Ivonka Miklóšová
Dorast: 1. Matúš Verbovský, 3. Jakub Mokrý, 7. Pavol
Viglaš
Ml. žiaci: 2. Lucia Libutková, 9. Lenka Libutková, 6. Jakub Toma
St. žiaci: 3. Viki Titková, 6. Mirka Zimanová
Veteráni: 2. Janka Miklóšová, 3. Mirka Jánošová, 4. Slavo Jánoš
-mk-
Plakala s Nasťou, fotila sa s Chárom
Kam za kultúrou
LEVICE
Tekovské múzeum: stále expozície: Ladislav Bielik – August 1968, Archeológia – História hradu, História lekárnictva, Spoločenský
život – Cechy, Ľudový odev
(po-pi od 9. do 16.h, so-ne
od 10. do 16.h), vysunuté
expozície: Skalné obydlia
Brhlovce, Vodný mlyn Bohunice.
Galéria Jozefa Nécseyho: výstava Výber z tvorby, abstraktné obrazy Judita
Petrovicsová a Martina Ivičič, do 16. februára.
Kapitánska budova: Vytáčanie na kruhu, tradičný
hlinený riad v zbierkovom
fonde Tekovského múzea
Levice, do 23. februára
Dobóovský
kaštieľ:
Kresťanské tradície - zo
zbierok Pohronského múzea v Novej Bani, do 30.
marca
CK JUNIOR: 18. 2. Jááánošík - RND o 19. 30. h
Levická synagóga: 15.
2. Benefičný koncert, na
ktorom vystúpi Spevácky
zbor slovenských učiteľov
o 17. h., 23. 2. Náruč hudby, koncert vážnej hudby o
18. h.
TLMAČE
SD Lipník: 14. februára Tlmačský ples o 20. h.,
do tanca hrá ERB, vstupné
16 €, 9. 3. Cigánsky diabli,
vstupné 11 €, v predpredaji 9 €.
NOVÁ BAŇA
Kino Vatra: 7. 3. Jakub
Tököly band a Monika Bagárová o 18. h., vstupné 4 €.
ZLATÉ MORAVCE
MSKŠ: 14. 2. Mandarínková izba (komédia) o 18. h,
vstupné 10 €. Hrajú: Z. Tlučková, M. Kramár, P. Topoľ-
ský, B. Ondrejková, 28. 2.
Kandráčovci, hosť Tereza
Mandráková o 18. h., vstupné 8 €/ invalidi 1 €. Predpredaj - kancelária MSKŠ,
rezervácia vstupeniek na
tel. č. 0387/ 642 6422.
Kino
Levice: 15. 2. Ľadové
kráľovstvo o 15. h, Zimný
príbeh o 17. 30. h, Dedičství
aneb kurvasenežíká o 20. h,
16. 2. Ľadové kráľovstvo o
15. h, Dedičství aneb kurvasenežíka o 17. 30. h, Herkules: Zrod legendy o 20. h,
19. 2. Nerada ruším o 19. h,
20. 2. Všetky moje deti o 17.
h, Babovřesky 2 o 19. 30. h,
21. 2. Klub poslednej nádeje o 17. h, Ja, Frankenstein
o 19. 30. h, 22. 2. Niko 2 o
15. h, Babovřesky o 17. 30.
h, Ja, Frankenstein o 20. h,
23. 2. Niko 2 o 15. h, Babovřesky o 17. 30. h, Klub poslednej nádeje o 20. h.
Zlaté Moravce: (viac na
kinotekov.webs.com)
DIVADLO
DAB NITRA: 14. a 15. 2.
Tisícročná včela o 18. 30. h,
17. 2. Láska a peniaze (Š)
o 10. h, Plešatá speváčka o
18. 30., Jááánošííík po tristo
rokoch o 18. 30. h., 18. 2.
Korepetítor o 18. 30. h, 19.
2. Dievča bez vena o 19. h,
21. 2. Dna o 10. h, Korepetítor (Š) o 18. 30. h, 22. 2.
Potkany (Š) o 18. 30. h, 25.
2. Mátohy o 11. h, Potkany
(Š) o 18. 30. h, 26. 2. Mátohy o 10. h, Parazit - umenie preraziť o 18. 30. h, 27.
2. Pýcha a predsudok o 10.
a 18. 30. h, 1., 3., 4. 3. Tisícročná včela o 18. 30. h, 5.
3. Lavv o 10. a 18. 30. h, 6.
3. Mátohy o 10. h. Viac na
www.dab.sk
„Užívam si to plnými dúškami každý deň! Ráno sa zobudím, večer líham plná zážitkov a atmosféry. Cítim
sa tu skvele! Veľmi sa teším, že som
dostala šancu byť medzi top športovcami na svete. Je mi obrovskou cťou
prežívať tento sviatok“ - asi toľko naša stručná konverzácia na sociálnej
sieti s Tlmačankou Miškou Kúdeľovou, ktorá je ako hokejová rozhodkyňa na olympiáde v Soči. Stihla popri
svojich povinnostiach aj fotografovanie s našimi hokejistami a odovzdávanie medailí, keď si zlatú preberala
Anastázia Kuzminová. Miška len dodala: „Plakala som s Nasťou.“ Samozrejme, od šťastia a radosti. Verme,
že takýchto skvelých okamihov zažije
Michaela ešte na ZOH v Soči aj viac.
Všetkým našim športovcom držíme
palce a jej želáme úspešné účinkovanie na ľade.
-red-
KOLKY - zápasy II. ligy Západ
19. kolo 31. januára
ŠKK TLMAČE : KK ZL.KLASY “B“
Zajko F. 534/1 : 0/480 Fehér T.
Fábik Š. 518/0 : 1/546 Zsigmond Š.
Zajko J.ml 501/1 : 0/471 Zsigmond T.
Šumeraj J. 516/1 : 0/493 Csicsay P.
Zajko J.st 501/1 : 0/465 Vlahy A.
Pitter Š. 515/1 : 0/495 Gubran E.
3085 / 7 : 1 / 2950
Tento zápas vyšiel Tlmačanom výborne, k čomu výrazne dopomohol ku koncu aj
odovzdaný súper. Na začiatku to ešte vyzeralo na vyrovnaný zápas, keď Filip Z. získal povinný bod, no Fábik svoj duel prehral.
V druhej dvojici začal Zajko ml. suverénne,
no nedotiahol to až do konca, čo však na
bod stačilo. Opak bola hra Šumeraja, keď
v úvode vyslovene „horel“, no výbornou druhou a treťou dráhou otočil zápas vo svoj prospech. Pred poslednou dvojicou tak viedli
ŠKK o 79 kolov a 3:1 na body a očakával sa
ešte nástup súpera najlepšími hráčmi. Zajko
st. s Pitterom však obrat, aj keď nie optimálnym výkonom, nedopustili a tak Tlmačania
zaknihovali víťazstvo rozdielom triedy.
20. kolo 9. februára
KK HUSTRA UHROVEC : ŠKK TLMAČE
Danaj V. 574/1 : 0/489 Šumeraj J.
Mišina J. 495/1 : 0/472 Gálet J.
Sitár P. 508/0 : 1/519 Zajko F.
Petreje P. 556/1 : 0/526 Fábik Š.
Mišina M. 532/0 : 1/555 Pitter Š.
Sirotný P. 515/1 : 0/490 Zajko J.st.
3180 / 6 : 2 / 3051
Na nevyspytateľných dráhach v Bánovciach odohrali Tlmačania zápas, s ktorým
nemôžu byť celkom spokojní. V prvej dvojici
dostal príležitosť Gálet, no opätovne si pokazil číslo veľkým počtom (17) záhodov. Nedarilo sa ani Šumerajovi, čo bolo ovplyvnené
vynikajúcim výkonom súpera, no aj jeho 10-mi záhodmi. Druhá dvojica mala privodiť
zvrat vo vývine, no domáci Petreje doteraz
najlepším výkonom v kariére nedal dobre
hrajúcemu Fábikovi šancu. Filip získal bod
na súpera, ale počet kolov si ovplyvnil tiež
až 14-mi záhodmi. Celkovo ich urobili hráči
ŠKK až nehoráznych šesťdesiat. Posledná
dvojica za stavu 1:3 a -127 kolov už nemala priestor niečo so zápasom urobiť. Výborne zahral Pitter a získal bod, no Zajkovi st.
sa nedarilo podľa predstáv a tak nás sused
v tabuľke preskočil o jeden bod. Uhrovec už
doma nepúšťa body, ako tomu bolo na jeseň, rozohrali sa a nečakanými výkonmi porážajú svojich súperov.
-jg-
15
Milan Švec si nenechá ujsť ZOH v Soči
Veľmi premenlivý. Boli
preteky, ktoré mi vyšli a boli aj také, kde som sa trápil
a nezabehol som ich podľa mojich predstáv. Nakoľko bol aj bohatý na choroby, rozhodilo to celý môj
plán a súčasne s ním aj moje ciele.
Aké úspechy si vlani
dosiahol na tratiach?
Preteky, s ktorými som
bol naozaj spokojný boli určite tieto: celkové 2 . miesto
v sérii 3 pretekov Zimná
desiatka v Bratislave, Devín – Bratislava, kde som
sa z 5000 bežcov umiestnil
v prvej 15-tke, domáci pretek Tlmačská 25 - celkové
3. miesto, Pomlé run v Šamoríne - 1. miesto, Rajecký
polmaratón - 5. miesto z približne 500 bežcov. Prvýkrát
som vyskúšal triatlon na SR
- Oravaman, kde som šiel
bežeckú časť. Bol to veľmi pekný, ale zároveň veľmi náročný pretek. Ďalšia
štafetová skúsenosť, ktorá
stojí za spomienku je kvadriatlon, kde sme ako tím
Runshop running expert vyhrali suverénne prvé miesto.
Išlo o štafetu pozostávajúcu
z plávania, bicykla, kajaku
a behu. Samozrejme, úspechov je viac, ale nespomeniem si na všetky. Boli aj
preteky, ktoré mi nevyšli ako
napr. Bratislavský polmaratón alebo Košický maratón,
kde som odstúpil na 33 km,
kedy som precenil svoje sily
a nastúpil na štart po chorobe a slabšom tréningu.
Aké máš športové plány
v tomto roku?
Sústreďujem sa teraz na
štátnice. Času je momentálne pomenej, preto nechcem
predbiehať, ale určite nejaké plány mám. Uvidíme, ako
budem pripravený po kondičnej a zdravotnej stránke.
Uvidíme ťa prvú májovú sobotu na Tlmačskom
polmaratóne?
Som rád, že to bude polmaratón. Určite to prine-
sie len plusy pre náš domáci beh, pretože pôvodná
25-ka bola naozaj náročná.
V tom čase budem mať tesne pred štátnicami, preto to
nechávam zatiaľ otvorené.
Ak však pôjde všetko podľa
plánu a nič mi v tom nebude brániť, tak určite prídem
a uvidíte ma.
Tvoja práca v bežeckom
obchode prináša zrejme aj
príjemné momenty – napríklad stretnutia s úspešným slovenským cyklistom Petrom Velitsom. Mali
ste čas aj na rozhovor?
Našim obchodom sa preženie veľa známych osobností a Peťo Velits bol jednou z nich. Pár slov s ním
prehovoril môj šéf Tomáš
Kamrla, a my zamestnanci sme sa s nim vyfotili. Je
to veľmi ochotný, skromný
a sympatický športovec.
Práve prebiehajú ZOH,
sleduješ tento športový
sviatok?
Samozrejme! Takéto udalosti si nikdy nenechám
ujsť.
Čo hovoríš na to, že
Tlmačanka,
hokejová
rozhodkyňa Miška Kúdeľová, členka vášho
V novobanskom kine Vatra
7. februára ocenili najlepších
športovcov mesta Nová Baňa
za uplynulý rok. Z rúk primátora mesta Mgr. Jána Havrana a viceprimátorky Kataríny
Štrbovej, predsedníčky komisie kultúry, vzdelávania mládeže a športu prevzalo ocenenie 14 športovcov. Ocenení boli Martin Budinský
(Šachový oddiel TJ Slovan),
Miloš Kvanka (MO Slovenského rybárskeho zväzu), Timotej Škvarka a Sheila Pšenáková (tanečný pár TŠK Tiffany), Matúš Bránik ( hokejový klub), Tobias Kopernický
(beh), Hanka Mališová ( stolnotenisový klub ), Linda Kilíková (Jazdecká škola Beri), Richard Frölich (ŠK karate), Zuzana Plachyová (SKI
Team), futbalisti MFK – Peter Ďžanaj, Michal Kovács,
Tomáš Kicko, Marek Pacalaj. Vzácnym hosťom večera bol Miroslav Škadra (TABO klub Nová Baňa) reprezentant SR v kulturistike, ktorý sa vlani v máji stal majstrom Európy a v novembri
obsadil 13. miesto na majstrovstvách sveta. Spestrením programu bolo vystúpe-
nie Lucie Kevickej z Bratislavy, majsterky sveta vo freestyllovom futbale.
Aj tento rok mohli svoje
hlasy nominovaným športovcom posielať aj čitatelia Novobanských novín. Najviac
sympatií zo 419 hlasujúcich
čitateľov získal karatista Richard Frölich, ktorému dalo
svoj hlas 136 hlasujúcich.
-vap-
Stíhaš šport, prácu, štúdium, si maximálne vyťažený, ale ako si raz v rozhovore pre Slovenskú bránu povedal, keď máš trochu možnosť, veľmi rád chodíš na
bežecké podujatia. Aký bol pre teba rok 2013 po športovej stránke?
Ocenili najlepších športovcov
Memoriál Juraja Krkošku
Futbalový klub mesta Tlmače vás srdečne pozýva na
4. ročník futsalového dorasteneckého turnaja Memoriál Juraja Krkošku, ktorý sa uskutoční v sobotu, 15. februára v hale T-18 v Tlmačoch na Lipníku so začiatkom
o 9. hodine.
Na turnaji sa stretnú mužstvá: Rybník/Tlmače, Šahy,
Kozárovce, Čajkov, Podlužany.
Príďte povzbudzovať výkony dorastencov!
Atletického
klubu píska na
olympiáde?
Som rád, že sa
jej splnil sen. Prajem jej úspešné
reprezentovanie
a hlavne šťastné
korčule, píšťalku a rozhodnutia.
Som rád, že robí
dobré meno nášmu mestu.
Niekedy
sa
to podarí, že si • Milan Švec (sprava) s Petrom Velitsom
športovec splní
svoj veľký sen. Aký je ten je skúsenosti ďalším. Rotvoj sen – športový?
biť dobré meno slovenskéMôj športový sen je venomu športu a samozrejme
vať sa športu až kým budem Olympiáda .
môcť a odovzdávať mo-vap-
POZOR, nová rubrika!
Rozbehnite to s Milanom Švecom
Mnohí sa snažia zlepšovať svoju kondičku behom.
Behu praje aj tohtoročná zima a tak bežne stretávame bežcov aj v tomto ročnom období. Mnohí však
váhajú, resp. nevedia ako sa správne rozbehnúť, aby
to bolo efektné, prinášalo radosť a nadšenie, aby výsledkom nebola len „svalovka“ a otlaky na nohách. Preto
sme sa rozhodli dať priestor vašim otázkam, na ktoré bude
odpovedať skúsený bežec Milan Švec. Ak máte konkrétne
otázky týkajúce sa behu a všetkého, čo s touto témou súvisí, píšte nám do redakcie na adresu [email protected] Vaše otázky doručíme Milanovi, ktorý bude s nami na novej rubrike spolupracovať. Prvé otázky a odpovede uverejníme už v budúcom čísle. Posielajte nám ich do
20. februára.
Redakcia
Mariášisti na cestách
Naši mariášisti sa zúčastňovali regionálnych turnajov
v zložení Ing. J. Lupták, E. Chlpík, R. Keseg, J. Deák, P.
Barcík, F. Eliáš. Hral sa päťcentový mariáš do sto nad sto na
päť súťažných kôl. Za rekordnej účasti 69 hráčov sa v Požitavskej lige konal mariášový turnaj vo Vrábľoch 5. januára.
Naši skončili až v druhej polovici hracieho poľa. Trojkráľový
mariášový turnaj sa 11. januára konal v Hornej Porube. Na
druhom mieste skončil E. Chlpík. Už 14. ročník Memoriálu
J. Striženca sa hral 18. januára za účasti 36 hráčov v Šimonovanoch. Z našich bol najlepší R. Keseg na 10. mieste so
ziskom 17 bodov. Ďalšie kolo Požitavskej ligy sa hralo 19.
januára v Lúčnici za účasti 51 hráčov. Na 4. mieste skončil
E. Chlpík s 21 bodmi, na 19. mieste R. Keseg so 17 bodmi a
ďalší naši hráči sa umiestnili v prvej polovici hracieho poľa.
Vo Veľkej Mani sa za účasti 60 hráčov konalo 26. januára
ďalšie kolo Požitavskej ligy. Začalo sa aj prvé kolo SZMK a to
25. januára v Trenčíne za účasti 327 hráčov. Našim sa veľmi
nedarilo, len E. Chlpík sa prebojoval do 5. kola.
-rk-
Vysvedčenia pre karatistov Dievčatá zo ZŠ Čajkov tretie
V telocvični základnej školy v Novej Bani sa 23. januára uskutočnilo "páskovanie" karatistov z Novej Bane aj novovzniknutého klubu v Tlmačoch. "Páskovanie" je previerkou telesnej a technickej zdatnosti karatistov v disciplíne kata. Zúčastnilo sa ho takmer 50 športovcov. Technická komisia konštatovala, že všetci športovci skúšky zložili úspešne.
Niektorí dokonca postúpili o dve výkonnostné triedy. Záujem
o karate v Novej Bani aj Tlmačoch je veľký a výsledky previerky ukázali, že aj vážny. Na skúšky prišli karatisti od škôlkarov až po dospelých. Dobré výsledky dosahujú na súťažiach na Slovensku, ale aj na majstrovstvách sveta. Na záver previerok si všetci odniesli diplomy o získaní novej triedy
výkonnosti aj opasky, ktoré to potvrdzujú aj navonok.
Jaroslav Burjaniv
Stolné tenistky z Čajkova
na krajskom majstrovstve
NR kraja v Topoľčanoch hrali naposledy v roku 2006 a
skončili na 5. mieste. Odvtedy uplynulo osem rokov a situácia sa opäť zopakovala.
V decembri po víťazstve
v obvodnom kole v Rybníku
postúpili do okresného kola
v Leviciach, kde so 7 bodmi
zvíťazili pred ZŠ Saratovská 43 Levice a ZŠ Želiezovce. Krajské kolo súťaže chlapcov a dievčat za ze-
lenými stolmi sa uskutočnilo 4. februára na Športovom
gymnáziu v Nitre. V súťaži dievčat sa stretlo sedem
víťazných družstiev okresných kôl. Družstvá boli rozdelené do dvoch skupín. Po
odohraní zápasov v skupinách - dievčatá z Čajkova
skončili na druhom mieste, nasledovali zápasy o konečné umiestnenie. Neuspeli s víťazným družstvom
prvej skupiny – ZŠ Topoľčany, ale v súboji o tre-
tie miesto porazili ZŠ Nové
Zámky 3:1. Víťazom Majstrovstva NR kraja sa stala
ZŠ Topoľčany, na 2. mieste
skončila ZŠ Žitavany a na
3. mieste ZŠ Čajkov. Družsto dievčat ZŠ Čajkov vedené trénerom Jozefom Uhnákom tvorili Martina Nováková, Juliana Kopecká a Karin Majeránová. K dosiahnutému úspechu blahoželáme. V kategórii chlapcov
zvíťazila ZŠ Nitra.
j.ž.
16
����������������
�������
Hronská 4, Levice
036 63 45 786 • [email protected]
0907 616 313 • 0903 447 006
AUTOSERVIS PNEUSERVIS
servis a diagnostika vozidiel • servisné prehliadky
a poradenstvo • pneuservis, digitálna geometria
výmena autoskiel • lepenie fólií bez demontáže skiel
cistenie interiérov a leštenie karosérií • náhradné diely
prevádzkové kvapaliny • autobatérie, autochémia
odtahová služba • autoklampiarske a lakýrnické práce
59-1
(7/2014)
www.fredis.sk
��������������������������������������������
�������������������������������������������
������������������������������������������
��������������������������������������
CUKRÁRENSKÁ VÝROBA
• TORTY
• ZÁKUSKY
• DENNÝ VÝBER
ZÁKUSKOV
����������������������������������������������
���������������������������������������������
Mária Ďurďonovičová
Hollého 2, Levice
(1. ulica, bývalé potraviny na rohu)
(9/2014)
(22/2014)
www.tortyodmariky.sk
Príjem objednávok: 0908 48 32 78
����������������������������������������������������
���������������������������������
����������������������������������������������������
����������������
�����������������������������������������������
��������������������
��������������������������������������������
�������������������������������������������������������������
������������������������������������������������
��������������������������������
������������������������������������������������
������������
�����������������������
�������������������
��������������������������������������������
���������������������������
����������
������� ������������ ��������� ������� ��������� �������� �������
��������� ������������ ��������� ������������� ������������ ��������
�������������������������������������������������
�������
�������� ����� ��� ��������� ������������ �������� ����� �� ���������
�������� ������� ��� ������������������� ������� ������ ���������� ����������
��������������������������������������������
��������������
�������� �������� ������������� ��������� ���������� �������������
�������� �� �������� ������ ��������� �� ����������� ���������� �������
��������������������������
������������
������������������������������������������������������������������
������������
�������
��������������������������������������������������������������
���������
���������� ������� ���� ������������� ����������� ������� �������������
����������������������������������������������
(8/2014)
������������������
����������������������������������������������������������������
�������������������������
������������������������������������������������
��������������������
������������
������������
���������������
��������������������
Regionálny dvojtýždenník pre levickú, zlatomoravskú a novobanskú oblasť • Vydáva SB PRESS, s.r.o. Tlmače,
člen Asociácie vydavateľov regionálnej tlače na Slovensku - AVRT a jej reklamnej siete REGIONET • Riaditeľka vydavateľstva: PhDr. Monika Nemčeková Tel. č.: 0905 241 329 • Šéfredaktorka: Mgr. Vanda Prandorfyová •
Grafika: Zuzana Mihálková • Vychádza každý nepárny týždeň v stredu. Redakcia si vyhradzuje právo výberu a úpravy príspevkov. • Redakcia a príjem inzercie: Tel.: 0905 630 029, 0917 430 471 • Sídlo vydavawww.slovenskabrana.sk
teľa, adresa redakcie: Slovenská brána, Továrenská 210, 935 28 Tlmače • IČO: 36526924 • E-mail: [email protected], [email protected] • Internet: www.slovenskabrana.sk • Tlač: SB PRESS, s.r.o. • Rozširujú súkromní predajcovia • Evidenčné číslo: EV 1450/08 • ISSN 1338-9440 • Poštovné novinových zásielok povolené SP, š.p. OZ RP Bratislava č.j. 59-RP/2003.
regionálny dvojtýždenník
SLOVENSKÁ BRÁNA
Download

2014-03 - Slovenská brána