medialna vychova
Učíme sa o médiách
s Maťkom a Kubkom
Poznáte Maťka a Kubka? Sú to hrdinovia jednej krásnej, vtipnej a poučnej rozprávky. Možno ste ju videli v televízii, počuli v rozhlase alebo ste si ju prečítali
v knižke. Skúste sa spýtať mamičky či ocka, určite ju budú poznať. A práve Maťko
s Kubkom sa teraz stanú našimi kamarátmi, s ktorými sa budeme nielen hrať, ale
sa aj niečo nové naučíme. Vydáme sa s nimi na objavnú cestu svetom rozprávania a médií...
UČÍME SA O MÉDIÁCH
Vaša prvá úloha je jednoduchá. Začnite pátrať po rozprávke Marianny Grznárovej Maťko
a Kubko. Možno máte túto knižku doma, možno ju nájdete v školskej knižnici. Nehľadajte len knihu, Maťka s Kubkom môžete objaviť aj na CD či DVD. Vyskúšajte tiež internetové
stránky s animovanými filmami, napríklad www.videorozpravky.sk; http://www.purpulo.sk;
www.youtube.com.
28
Spoznali ste už Maťka a Kubka? Kto sú tieto dve rozprávkové postavy? Kde žijú a čo celé dni
robia? Kde ste sa s nimi prvýkrát zoznámili? Čítali ste ich príbeh, videli animovaný film alebo
počuli rozprávku z rozhlasu?Vezmite si do rúk knihu o Maťkovi a Kubkovi a vyberte si z nej jeden
príbeh. Prečítajte si z neho len úvod, niekoľko prvých riadkov, viac nie. Ste dosť odvážni? Ak áno,
prerozprávajte rodičom, súrodencom či kamarátom to, čo ste práve prečítali. Akou známkou by
ste ohodnotili svoj výkon?
A teraz tvorivé okienko. Dokončite príbeh, ktorého úvod už poznáte, a dajte mu
výstižný názov. Prerozprávajte, čo ste vytvorili. Porovnajte si svoju podobu pokračovania a záveru príbehu s tou, ktorá je v knižke. Teraz vyhľadajte, napríklad na internete, animovanú podobu tejto rozprávky. A znova porovnajte. Podarí sa vám zaznamenať čo najviac rozdielov medzi knižným a filmovým spracovaním rozprávky? Skúste
do tejto pátracej akcie zapojiť aj rodičov, súrodencov, kamarátov, prípadne navrhnite
pani učiteľke, aby ste sa takto zahrali v škole. Pri pátraní po rozdieloch vám môžu
pomôcť napríklad aj na tieto otázky: Predstavte si, že sa hráte vo svojej izbe. O chvíľu
budú v televízii dávať Maťka a Kubka, ktorého si chcete pozrieť, lebo vás príbeh zaujíma
alebo sa tešíte, že si ho pozriete spolu s rodičmi. Čo musíte urobiť pre to, aby ste rozprávku nezmeškali? A čo by ste museli urobiť, ak by ste si chceli rozprávku prečítať z knižky,
ktorú máte doma?
Televízia je médium, ktoré šíri obraz aj zvuk. Okrem toho, že vidíte, ako sa na obrazovke odohráva dej, vidíte tiež, ako vyzerá napríklad koliba Maťka a Kubka, ako vyzerá ich psík, ovečky. Zároveň počujete, ako ovečkám cengajú zvonce, ako hrmí, keď
je búrka, ale tiež počujete hudbu, ktorá znie v rozprávke. Ak chcete príbehy Maťka
a Kubka sledovať v televízii, musíte sa prispôsobiť času, v ktorom ich televízia bude
vysielať. A čo ak ste niečomu neporozumeli? Pri televízii máte tú smolu, že sa k tomu
nemôžete vrátiť. Ak však pozeráte rozprávku na DVD prehrávači, veľmi jednoducho
môžete prehrávanie zastaviť, rozprávku posunúť dozadu a ešte raz si pozrieť príslušnú časť.
Kniha je zase tlačené médium. Jej výhodou je, že sa k jej obsahu môžete kedykoľ
kedykoľvek vrátiť, môžete si ju prenášať z miesta na miesto, čítať ju kdekoľvek a s kýmkoľvek,
môžete sa rozhodnúť, kedy ju budete čítať.
Dokážete snívať aj keď nespíte? Pustite si rozprávku na internete a zatvorte oči.
Neotvárajte ich, len počúvajte a predstavujte si, čo asi Maťko s Kubkom, Dunčo a ovečky robia, aké majú počasie, čo sa na salaši práve deje. Už ste dosnívali? Čo myslíte, prečo bola tá istá rozprávka teraz predsa len iná, ako keď ste ju sledovali s otvorenými očami na DVD či cez internet? Vedeli ste si počas celého počúvania rozprávky predstaviť, čo
Maťko s Kubkom, ovečky a psík práve robia? Dokázali ste rozlíšiť, či je deň alebo noc? A vedeli ste, čo sa deje počas trvania hudobnej melódie? Pustite si krátku animovanú ukážku
akejkoľvek inej rozprávky a opäť uvažujte o rozdieloch medzi obrazovým a zvukovým
spracovaním rozprávok.
29
medialna vychova
práve deje. Rozprávač povie všetko to, čo je pre porozumenie príbehu dôležité a čo
v televízii stačí vidieť, no v rozhlase to treba opísať slovami.
UČÍME SA O MÉDIÁCH
Prečítajte si z knižky nejaký ďalší príbeh o Maťkovi a Kubkovi. Zahrajte sa na maliarov
a rozprávku nakreslite. Kreslite tak, že vytvoríte štyri až päť samostatných obrázkov bez
slov, ktoré vystihujú podstatu príbehu. Obrázky potom poriadne pomiešajte! Pozor, teraz to bude veľmi ťažké! Zoraďte obrázky v správnom poradí, tak ako sa príbeh rozvíjal.
Čo bolo na začiatku, čo potom a čo na konci? Ešte sme neskončili! Ku každému obrázku
jednou vetou napíšte, čo sa na ňom deje. Nezabudnite vymyslieť nakreslenému príbehu
nový, výstižný názov. Overte si ešte, či ste obrázky zoradili správne, znovu si pripomeňte príbeh, ktorý je v knižke. Rozmýšľajte, prečo je prvým v rade práve ten obrázok a nie iný?
A prečo posledný obrázok nemôže byť druhým a tretí prvým a prvý posledným a tak ďalej?
Teraz to už nemôže byť zložité! Prečo musí v príbehu nasledovať najprv úvod (napríklad
kto v príbehu vystupuje, kde sa odohráva dej, aký je vzťah medzi postavami, aký problém
musia vyriešiť...), potom jadro (napríklad ako problém opísaný v úvode príbehu ďalej riešia, ako sa vyvíja ich vzťah, čo neočakávané sa stalo...) a nakoniec záver (napríklad ako sa
to všetko skončilo, ako problém vyriešili...)?
30
Pri obrazovom spracovaní vidíte všetko, čo sa práve odohráva, vidíte farby a tvary vecí, počujete zvuk, ktorý vydávajú. Keď však počujete zvukové spracovanie rozprávky, veľa vecí si musíte
domyslieť, predstaviť si ich v mysli, podľa toho, čo práve počujete. Keď počujete cengať zvončeky, môžete si predstaviť, že ovečky práve vyšli na pašu. Je len na vás, ako si túto scénu predstavíte, napríklad najskôr ide jedna ovečka, za ňou ostatné, baran je úplne na konci. Ak by ste túto istú
scénu sledovali v televízii, veľa miesta pre vašu predstavivosť by veru neostalo. Tam by ste presne
videli, ako ovečky vychádzajú na pašu.
Keď ste pomiešané obrázky zoraďovali do správneho poradia, vytvárali ste vlastne
časovú postupnosť. Udalosti v príbehu ste usporiadali tak, ako za sebou nasledovali.
Každý príbeh má svoj úvod, jadro a záver.
Ako by ste museli postupovať, ak by ste chceli rozprávku počúvať z rozhlasu? A bol by v tom nejaký rozdiel, ak by ste ju chceli počúvať z CD prehrávača? A čo by ste urobili, ak by ste počas sledovania
rozprávky v televízii alebo pri jej počúvaní v rozhlase prepočuli nejakú vetu? A ako by ste reagovali
v prípade, že by sa vám niečo podobné stalo pri sledovaní rozprávky prehrávanej v počítači alebo cez
DVD prehrávač, videorekordér, pri prehrávaní CD alebo pri čítaní knižky?
Rozhlas je médium, ktoré šíri len zvuk, preto všetko, čo v televízii vidíte, musí byť v rozhlase
opísané slovami. Rozhlas používa takzvané zvukové efekty, ktorými napodobňuje zvuky z bežného života (napríklad rozbitie okna, zvuky zvierat...). A podobne ako v televízii, ak chcete počúvať obľúbenú rozprávku, musíte sa prispôsobiť času, keď ju bude rozhlas vysielať. Rovnako si
v rozhlase nemôžete rozprávku zastaviť a pretočiť dozadu, ak ste niečomu neporozumeli. Ak ju
však počúvate z CD prehrávača, pozeráte na počítači, DVD prehrávači alebo čítate v knihe, veľmi
jednoducho sa dokážete vrátiť k tomu, čo vám nebolo jasné. Keď rozprávku počúvate v rozhlase
alebo z CD prehrávača, veľmi dôležitý je v takomto spracovaní rozprávač, ktorý hovorí, čo sa
31
medialna vychova
A čo vety, ktoré ste k jednotlivým obrázkom písali? Ak si ich zapíšete pod seba tak, aby ste
dodržali časovú postupnosť, dostanete osnovu, teda v bodoch zapísané to, o čom príbeh je!
Osnova je stručný, v bodoch alebo krátkych vetách zapísaný obsah príbehu. Tieto body alebo
vety obsahujú to najdôležitejšie z príbehu.
UČÍME SA O MÉDIÁCH
A na záver jedna úloha:
32
Zahrajte si bábkové divadlo. Rozprávkové postavy (Maťka, Kubka, Dunča, ovečky, slniečko...) si nakreslite na tvrdý papier, vystrihnite, zozadu prilepte špajľu. Vyberte si niektorý z príbehov o Maťkovi a Kubkovi. Prečítajte si ho a pripravte jeho osnovu. Osnova vám pomôže,
keď budete rozprávku hrať. Nezabúdajte, že hraná rozprávka, či už hrajú bábky, alebo deti, je
určená pre oči a uši divákov! Spomeňte si, aký je rozdiel medzi rozprávkami, ktoré počujete
v rozhlase, a tými, ktoré vidíte v televízii! Aby ste sa naozaj presvedčili, že ste tomuto rozdielu
porozumeli, pripravte teraz príbeh tak, aby ste ho mohli prečítať v rozhlase. Nezabudnite, že
okrem Maťka a Kubka potrebujete aj ďalšiu postavu – uja rozprávača. Ten bude hovoriť napríklad to, aké je počasie, čo práve Maťko, Kubko, ovečky alebo Dunčo robia. A tiež nezabudnite
na zvuky, tie sú v rozhlase dôležité! Uvažujte, ako napríklad zvukom napodobníte dážď, dupot
ovečiek, Dunčov štekot a podobne. Bolo by výborné, ak by ste si svoju rozhlasovú podobu
rozprávky mohli aj nahrať. Potom by ste ju mohli pustiť napríklad rodičom či starým rodičom,
ktorí určite váš výkon ocenia.
Článok bol pripravený v spolupráci s IMEC – Centrom mediálnej gramotnosti
pri Fakulte masmediálnej komunikácie UCM v Trnave.
(Mgr. Petra Polievková, PhD.)
Katedra mediálnej výchovy, IMEC – Centrum
Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave
[email protected]
33
Download

Učíme sa o médiách s Maťkom a Kubkom