FOREX pre NAJ NAJ
začiatočníkov
Upozornenie:
Týchto pár strán nie je komplexný manuál pre to, aby ste sa ihneď stali
profesionálnymi obchodníkmi, ale ozrejmí Vám:
- čo je to Forex
- ako si zriadiť prístup na Forex
- jednoduché princípy obchodovania
Obchodovanie na finančných trhoch je spojené aj s rizikom straty Vášho depozitu,
t.j. Vašich finančných prostriedkov, s ktorými ste sa rozhodli obchodovať. Pred
tým, ako začnete obchodovať, uistite sa, že rozumiete princípom fungovania trhu
a jeho možných rizík.
FOREX
alebo foreign exchange je najväčší a najlikvidnejší finančný trh na svete
s denným obratom až 4 biliony USD. Obchodujú sa na ňom menové páry
( napr. EUR/USD, USD/JPY a pod.) a to špekuláciami buď na pokles alebo
vzostup hodnoty kurzu jednotllivých mien.
AKO SI ZRIADIŤ PRÍSTUP NA FOREX
Tu budete potrebovať základné počítačové zručnosti, ale predpokladáme, že keď
ste sa dostali až sem, tak stiahnutie a nainštalovanie súboru by pre Vás nemal byť
problém a so svojim e-mailom narábať tiež viete.:-)
Postup:
1.) na stránke www.moneymachine.sk máte 2 možnosti a to zriadiť si demo účet
alebo rovno reálny účet. Rozdiel je iba v reálnosti peňazí :-)
Demoúčet : je dobrý iba na pochopenie fungovania obchodnej platformy - Vášho
obchodného terminálu Meta trader 4( otvorenie obchodnej pozície, uzatvorenie
obchodnej pozície, zadania stop loss a take profit). Uprednostňujeme však
Reálny účet : aj keď s minimálnym finančným obnosom ( v podstate sa dá začať
hoci už aj od 1 USD).
Obchodovanie s demo účtom je identické s obchodovaním na reálnom účte. Pre
psychiku nedoporučujeme byť dlho v demo režime. Nie je problém priveľmi
riskovať "imaginárne peniaze" s potencionálnou možnosťou mať vysoký zisk. Zlé
obchodné návyky , ktoré Vám až nezdravo ponúka demo účet , môžu Vás v
reálnom účte viesť k panike a tým robiť zbŕkle rozhodnutia pri uzatváraní
obchodov.
2.) Keďže už viete prečo, ideme rovno na otvorenie reálneho účtu.
Kliknite na tlačítko "reálny účet" a po prečítaní podmienok a ich akceptácii sa Vám
zobrazí nasledovný formulár.
Po vyplnení formulára dostane do Vášho mailu všetky potrebné údaje pre vstup
do Vášho klientskeho kabinetu. Asi takéto:
Klientsky kabinet vyzerá takto:
Je to Vaše administrátorské prostredie a akékoľvek zmeny a žiadosti realizujete
odtiaľto.
- heslo a meno Vam prišlo do emailu, takže sa prihláste
- obstarajte si skan Vášho občianskeho preukazu (ID doklad)
- v ponuke menu na lište v ľavom stĺpci stlačte verifikovať účet
- do formulára načítajte skan Vášho občianskeho preukazu a odošlite
- na znak úspešnosti verifikácie obdržíte potvrdzujúci mail ( všetky maily si
dôkladne uschovajte)
- obdobným spôsobom požiadate z tohto Vášho klientskeho kabinetu o vydanie
master card. Táto karta bude prepojená s Vašim obchodným účtom a môžete si na
ňu prevádzať Vaše zisky. Celá transakcia od prevodu z Vášho obchodného účtu až
po výber z najbližšieho bankomatu je cca 7 hodín. Túto kartu master card môžete
používať kdekoľvek na svete či už platením v obchodoch, za tovar a služby na
internete alebo výbermi hotovosti .
3. Vklad peňazí na obchodovanie : môžete realizovať viacerými spôsobmi.
Preferujeme platobnú kartu. Je to však na Vás. Po pripísaní peňažných
prostriedkov na obchodný účet si nezabudnite vyžiadať 30 % bonus. (Sú to
peniaze, ktoré Vám broker pripíše na Váš obchodný účet na požiadanie) . Tento
bonus si síce nemôžete ihneď vybrať, ale môžete ho použiť na obchodovanie ako
svoje vlastné peniaze. Čiže o 30 % sa Vám zvýši vklad. Nezabudnite o tento bonus
požiadať pri k a ž d o m vklade.
4. Teraz to najpodstatnejšie. Na hlavnej stránke www.moneymachine.sk si kliknite
na ikonu stiahnuť Meta trader
a následne ho nainštalujte. Pri spustení sa Vám otvorí okno, kde zadáte Vaše číslo
účtu a heslo, ktoré ste obdržali mailom od brokera.
ZÁKLADNÉ POJMY
Túto stať si prečítajte kľudne aj viackrát a uistite sa, že ste jej dobre porozumeli.
Tieto pojmy už budete vo veľkej miere používať naďalej.
broker –
je licencovaná spoločnosť , cez ktorú vstupujete na finančný trh
lot - je to objemová jednotka . Štandardný lot má hodnotu 100 000 jednotiek (
USD, EUR a pod). Vy však budete používať instalot, čo sa rovná minilot, ale
budeme ho nazývať lot a v našom prípade je to 10 000 jednotiek. Lot je základný
parameter obchodovania. Príklad: otvoríte obchod na menovom páre EUR/USD
vo výške 1 lotu ( 10 000 € pri finančnej páke 1:1000 ) potrebujete mať voľnú maržu
10€. 1 Pip sa v tomto prípade rovná 1 USD . Je to 0,60 až 0,80 centov podľa
aktuálneho kurzu ( všetko na forexe sa prepočítava na doláre). Všimnite si, že na
to, aby ste obchodovali s 10 000 USD ( 1 lot) potrebujete iba 10 € ( marža). Toto
je čaro celého obchodovania na forexe.
buy - = dlhá pozícia = kúpiť (sú to rôzne názvy pre pokyn, ak špekulujete na rast
hodnoty)
sell - = krátka pozícia = predať (sú to rôzne názvy pre pokyn, pokiaľ špekulujete
na pokles hodnoty )
take profit- alebo skratka T/P je voliteľný parameter, ktorým si dopredu určíte
zastavenie obchodnej pozície a tým aj veľkosť zisku. Pokiaľ ho nastavíte uzavrie
pozíciu na zvolenej hodnote automaticky aj keď trh pokračuje ďalej " tým
správnym smerom", ale vy už máte svoj obchod zrealizovaný. Táto funkcionalita je
hojne využívaná všetkými obchodníkmi, lebo je významnou súčasťou každej
obchodnej stratégie.
stop loss - alebo skratka S/L slúži na riadenie rizika. Je to voliteľný parameter,
ktorým nastavujete výšku možnej straty, ktorú ste ochotný akceptovať. Slúži na
to, ak sa trh pohne opačným smerom, aby stratu zastavil vo Vami akceptovateľnej
výške. Vrelo ho odporúčam využívať stále, ale hlavne pri začiatkoch obchodovania.
finančná páka - jednoducho povedané pákový efekt spôsobí to, že môžete reálne
obchodovať s väčším finančným objemom, s akým disponujete. Napr. pri páke 1:
1000 a otvorení pozície o veľkosti 1 lotu obchodujete s 1000 násobne vyšším
objemom. Veľkosť páky si môžete individuálne nastaviť vo svojom klientskom
kabinete. Páku 1: 1000 Vám umožní broker používať len dovtedy, kým
nedosiahnete bilanciu na Vašom obchodnom účte 1000 USD. Pokiaľ ju prekročíte,
broker Vám automaticky zníži páku na 1:600. Teraz už keď viete, na čo slúži
finančná páka, uvedomte si, že je to dobrý sluha, ale veľmi zlý pán. Pokiaľ
pracujete s veľkou pákou, môže Vás to zvádzať otvoriť väčší obchod a je tu
možnosť vysokého zisku, ale aj adekvátne veľkej straty v pomere k veľkosti Vášho
účtu.
ask a bid - ak nakupujeme, otvárame obchod na hodnote ask a zatvárame na
hodnote bid a ak predávame, otvárame obchod na hodnote bid a zatvárame na
hodnote ask.
spread – rozdiel v bodoch medzi ask a bid. Toto je odmena pre brokera a tvorí to
pre Vás cenu za otvorenie obchodu. Napr. pri menovom páre EUR/USD je spread 3
pipy.
býk - býčia sviečka - býčí trend - akékoľvek spojenie so solovom býk znamená, že
kurz má vzostupnú tendenciu ( ide smerom hore)
medveď - medvedia sviečka - medvedí trend - akékoľvek spojenie so slovom
medveď znamená, že kurz má klesajúcu tendenciu ( kurz ide smerom dolu)
obchodná stratégia - je to stratégia, ktorú si vytvorí sám obchodník s cieľom
dosahovať najvyššie zisky a čo najviac eliminovať straty. Nikto na svete nemá
patent na najlepšiu stratégiu a je na každom obchodníkovi, aby si vytvoril svoju
vlastnú, ktorá mu bude najviac vyhovovať s ohľadom na jeho typ povahy. Z toho
vyplýva, že je to veľmi individuálna záležitosť šitá na mieru každému obchodníkovi.
Každý obchodník časom svoju stratégiu optimalizuje na základe svojich výsledkov,
skúseností a finančných možností. Stratégia nám musí jasne dokázať definovať
kedy a za akých podmienok na trh vstúpime resp. vystúpime. Dôležité však je, keď
si svoju stratégiu vytvoríte, aby ste ju dôsledne a disciplinovane dodržiavali a
nemenili ju ad hoc podľa aktuálnych emócií ( stratégia musí byť vytvorená tak, aby
jednotlivé vstupné parametre boli nemenné, t.j. jedna stratégia = jeden menový
pár, jeden časový rámec, jedna hodnota nastavených parametrov v indikátore... )
Trh poháňajú 2 emócie - strach a chamtivosť a dobre zvolená stratégia má za
úlohu nájsť rovnováhu medzi nimi a preto je veľmi dôležité dodržiavať absolútnu
disciplínu aj v prípade dočasných strát. Žiadny obchodník nemá iba zisky. Cieľom
obchodovania na forexe je konzistentne vytvárať zisky prevyšujúce nad stratami.
risk reward ratio RRR - je jedna zo základných súčastí obchodnej stratégie.
Jednoducho povedané je to pomer veľkosti stoplossu a take profitu . Napr.pri
otvorení obchodu nastavíte stop loss 10 pipov a take profit 30 pipov. V tomto
prípade hovoríme, že RRR = 1:3.
margin - je to hodnota potrebná na otvorenie obchodu (v danom objeme pri danej
páke).
trailing stop - je funkcia pre pokročilejších používateľov. Slúži na automatické
posúvanie stop lossu.Túto funkciu nemôžete využívať off line.
time frame - je časový interval, s ktorým aktuálne pracujete na grafe a môžete si
ho prepínať na lište v obchodnej platforme. Preferujeme 15 minútový a hodinový.
obchodná platforma - je aplikácia ( softwer) poskytovaná brokerom na vstup do
finančného trhu a obchodovania v ňom. My budeme používať aplikáciu s názvom
Instatrader.
pips (tiky) – pip je pohyb o 0,0001. Príklad. Menový pár EUR/USD je v danom
momente na hodnote 1,3000 a kurz sa zmení na 1,3001. Práve sa urobil pohyb o
veľkosti 1 pipu smerom nahor. Nie je nič neobvyklé, ak menový pár urobí v
priebehu dňa 80 - 100 pipov v oboch smeroch .
swap – sú to úroky. Vzťahujú sa na otvorené obchody (pozície) cez noc. Pri
obchode s otvorenou dlhou pozíciou (buy) sa úroky pripisujú, naopak pri otvorení
krátkej pozície (sell) úroky platíte. Ich výška závisí od objemu otvoreného
obchodu. V stredu sú tieto hodnoty aj 3-násobne vyššie ako v iných dňoch.
pivoty - (otočné body). Pivot ( môže byť na dennej báze, týždenej, mesačneja pod.
Pre obchodníkov obchodujúcich na dennej báze sú najdôležitejšie denné.),
support a rezistencia sú obchodníkmi rešpektované úrovne, v okolí ktorých s
veľkou pravdepodobnosťou môže prísť k zmene vývoja kurzu . Rozhoduje sa tu o
stagnácii, ďalšom raste alebo otočení vývoja kurzu opačným smerom. Všeobecne
môžeme povedať, že hlavný denný pivot je hodnota, ktorú vypočítame ako
najvyššia hodnota + najnižšia hodnota + uzatváracia cena : 3 za predchádzajúci
deň. Supporty a rezistencie sa počítajú podľa Fibonaciho úrovní. Tieto hodnoty
Vám automaticky vypočíta príslušný indikátor. Za platný support alebo
rezistenciu v trende sa dá považovať aj trendová čiara.
break even - je stav, pri ktorom dochádza k fyzickému posunutiu stop lossu
obchodníkom na hodnotu otvorenia pozície tak, aby v prípade otočenia vývoja
trendu ste vylúčili možnosť straty. Príklad: otvoríte dlhú pozíciu na menovom páre
ERU/USD na hodnote 1,3000. S/L zadáte na 1,2990 a keď aktuálne hodnota
presiahne napr. 1,3015, tak posuniete stop loss na hranicu 1,3003 a v prípade, že
by vývoj na trhu hral vo váš neprospech, tak stop loss na break even Vám
zabezpečí, že budete mať nulovú stratu a tým pádom vyjdete z obchodu bez zisku,
ale aj bez straty.
break out - je situácia, keď dôjde k prerazeniu pomyselnej všeobecne
rešpektovanej hodnoty, ktorá vyplýva z technickej alebo fundamentálnej analýzy.
technická analýza - je najčastejšie používaná analýza. Vychádza z opakovateľnosti
javov. Zjednodušene môžeme povedať, že je to spôsob predpovede vývoja kurzu
na základe sledovania a štatistiky. Zahŕňa použitie ukazovateľov a nástrojov
postavených v obchodnej platforme.
fundamentálna analýza - vychádza z aktuálnych makro a mikro ekonomických
údajov resp. ich predpovedí . Táto analýza nebýva preferovaná, avšak dôležité
fundamenty treba brať veľmi vážne na vedomie, nakoľko môžu spôsobiť
absolútny zvrat v technickej analýze. Fundamentálnu analýzu využívajú hlavne
obchodníci tzv. news traderi, ktorí čakajú na vyhlásenie daného fundamentu čím
môžu radikálne zvýšiť pravdepodosť úspešného obchodu.
trendové čiary - sú čiary, ktoré nám pomáhajú identifikovať smer a silu
trendu.Zakreslíme si ich do grafu pomocou príslušnej funkcie v platforme. V
mnohých prípadoch definujú v trende support resp. rezistenciu.
sviečky - najpreferovanejší graf je graf tvorený z tzv. japonských sviečok. Samotná
sviečka nám toho môže veľa napovedať o danom vývoji na trhu. Sviečky si môžete
zvoliť 5 minutové, 15 minútové, hodinové a pod. podľa zvolenia time frame. Pre
intradenných obchodníkov doporučejeme používať 15 minútové a hodinové. Na
základe tvorenia formácie viacerých sviečok môžeme priamo z grafu predpokladať
ďalší vývoj trhu. Táto metóda sa nazýva price action a je v hojnej miere využívaná
obchodníkmi. O jednotlivých formáciách si povieme v nasledujúcej stati.
POĎME OBCHODOVAŤ.
Toto je najdôležitejšia stať, kde Vám chceme ozrejmiť tie najzákladnejšie princípy
obchodovania. Popíšeme Vám tie najjednoduchšie stratégie, aby ste si mohli
priamo vyskúšať obchodovanie na forexe. Ako sme už spomenuli, každý obchodník
si musí vytvoriť svoju stratégiu sám a striktne ju dodržiavať. My Vám dáme pár
príkladov ako na to a na Vás bude, aby ste si ju modifikovali, alebo vytvorili svoju
vlastnú.
A. Nastavenie platformy.
1. Pokiaľ ste postupovali podľa tohto manuálu, máte už nainštalovanú platformu
Meta trader (insta trader), ktorá by sa Vám mala automaticky otvoriť s Vaším
účtom . V prípade, že sa tak nestalo, v položke súbor je kolonka prihlásenie ,
kliknete a zadajte do príslušných políčok prihlasovacie údaje, ktoré ste obdržali
mailom od brokera.
Skôr než začneme obchodovať popíšeme si najzákladnejšie funkcie platformy.
Platforma má veľa funkcií, tu popíšeme tie najzákladnejšie, aby ste mohli
prispôsobiť vzhľad grafu svojim potrebám, otvoriť a uzatvoriť pozíciu, nastaviť si
stop loss a take profite, prípadne zakresliť trendovú čiaru a použiť najzákladnejšie
indikátory.
Kliknite na prvú ikonku so zeleným + ( vložiť graf) a z ponuky si vyberte menový
pár. Na obrazovku sa Vám načíta čierna plocha so zeleným stĺpcovým grafom s
periodou 1 hodina.
Tieto parametre prostredia sú prednastavené a Vy si ich zmeníte podľa vlastných
preferencií. Odporúčam však prepnúť minimálne na sviečkový graf a periodicitu 15
min. Aby ste mali väčší prehľad ikonkou lupa si ho zväčšíte. ( všetko zvládnete
urobiť aj ikonkami na lište).
2. Otvorenie obchodnej pozície.
Kliknite na ikonku nová objednávka ( prípadne stlačne F9). Otvorí sa Vám
Tu si nastavujete všetky dôležité parametre pre otvorenie obchodu. V prípade, že
chcete otvoriť objednávku na aktuálnom kurze, zostávate na predvolenej možnosti
okamžitá exekúcia. Nastavíte iba veľkosť objemu obchodu - loty, ( ak máte viacej
času môžete hneď nastaviť aj S/L a T/P, nie je to však podmienkou) a zvolíte
funkcie buy alebo sell. Zvolením jednej z týchto funkcií sa okamžite otvorí obchod.
Zo začiatku doporučujem používať 0,3 až 0,5 lota. Ak nechcete zvoliť obchod na
momentálnej pozícií tak zvolíte čakajúcu objednávku, ktorá sa Vám otvorí na Vami
zvolenej hodnote(taktiež tu môžete prednastaviť stop loss a trake profit). Pri
čakajúcich objednávkach musíte zadať aj typ objednávky ( bay stop, buy limit, sell
stop a sell limit). Buy stop použijeme keď predpokladáme, že kurz je v stúpajúcom
trende a my chceme pri určitej hodnote doňho vstúpiť ( zároveň predpokladáme,
že kurz pôjde stále vyššie). Opačný prípad je sell stop. Buy limit sa použije, ak
chcete nakúpiť, čiže kurz pôjde hore, ale očakávate ešte predtým, že kurz sa ešte
vráti na neakú hodnotu. A to je tá hodnota, ktorú ako limit zadáte. Opačný prípad
je sell limit. Ak zadáte nesprávne parametre, systém Vám nedovolí otvoriť
objednávku .
Pokiaľ si S/L a T/P nenastavéíte priamo pri otvorení pozície, môžete tak urobiť
nasledovne:
- v platforme v okienku terminál (dolu) si kliknete na stlpček T/P alebo S/L a dané
hodnoty tam nastavíte (otvorí sa Vám okno na úpravu objednávky)
- to isté dosiahnete ak nastavíte myš na otvorenú pozíciu ( zelená čiara v grafe) a
pohnete s nou hore alebo dolu, podľa toho či chcete nastaviť S/L alebo T/P
3. Zatvorenie obchodnej pozície ( aj čiastočné )
Ak chcete zatvoriť pozíciu na aktuálnej hodnote a nechcete čakať alebo nemáte
zvolený take profit, urobíte to nasledovne:
- v platforme v okienku terminál si kliknete na stĺpček zisk danej pozície a otvorí sa
Vám okno , pokiať chcete uzatvoriť celý objem danej pozície, jednoducho kliknete
na dlhé žlté tlačítko. Ak chcete uzatvoriť len časť obchodu, prepíšete objem (
loty),ktoré chcete uzatvoriť a stlačíte tlačítko.
4. Trendové čiary a indikátory
Indikátor je užitočný pomocník, ktorý nám napovedá kedy a za akých podmienok
na trh vstúpiť, resp. z trhu vystúpiť. Sú dva typy indikátorov a to trendové a
oscilátory. Na trendové kladieme dôraz vtedy, keď z trhu je zrejmé, že vytvára
trendový pohyb. Ak trh smeruje do strany, dôraz kladieme na oscilátory, ktoré
nám definujú vstupy a výstupy. Tieto dva druhy indikátorov si z logických dôvodov
protirečia, preto doporučujem sa sústrediť iba na jeden z nich podľa aktuálnej
situácie na trhu. Štandartné indikátory nájdete v hornej lište a kliknutím na
vybraný indikátor si môžete potvrdiť alebo namodifikovať parametre a
potvrdením sa Vám premietne do grafu.
Zo začiatku si ich vyskúšajte po jednom a naučte sa s nimi narábať a uistite sa, že
im rozumiete. Vyhnete sa tak zmetočným stratám vyplývajúcich zo zle otvorených
obchodov. Časom sami pridete na to, ktorý indikátor Vám najlepšie vyhovuje a v
tomto prípade neplatí, že lepšie je ich mať viac, nakoľko Vám to môže značne
zneprehľadniť situáciu. Skúsenejší obchodníci si môžu pridať aj tzv. vlastné
indikátory, ktoré však treba nainštalovať do platformy.
KONKRÉTNE OBCHODOVANIE
Tu Vám chceme objasniť najjednoduchšie princípy obchodovania. Praxou prídete
na to, že okrem týchto najjednoduchším princípov vstupuje na trh veľa rôznych
faktorov, ako je tempo trhu, volatilita, jednotlivé fundamenty, na čo treba brať
zreteľ. Sami zistíte, že je treba modifikovať tieto základné princípy ( ale to už je na
Vašej stratégii).
1. Obchodovanie pomocou pivotov ( pivot, rezistenia, support)
Denný pivot, rezistenia a support sa dajú matematicky vypočítať na základe
pohybu kurzu z predchádzajúceho dňa. Pivot je iba jeden, ale rezistenia a support
má viacej úrovní. Nájdete ho v sekcii indikátory v skupine vlastné pod názvom
Camarillia equation.
Obchodujte s nimi nasledovne:
- nastavíte si ich ako čakajúce objednávky
alebo
- si otvárate a zatvárate manuálne na aktuálnej cene.
V zásade platí, že pri tejto stratégii čakáme na situáciu, kedy sa kurz k jednej z
týchto úrovní priblíži a buď sa od nej odrazí, ( v tom prípade očakávame, že sa kurz
vráti k najbližšiemu otočnému bodu),alebo ju prerazí ( očakávame, že kurz
pokračuje k najbližšiemu otočnému bodu v danom smere).
Vo všeobecnosti platí, že ak daná sviečka celým svojim telom prekoná danú
úroveň, má tendenciu ísť ďalej, tzn. pokračovať v už začatom smere. Ale pozor,
nakoľko o tomto pravidle vedia všetci obchodníci, neraz môže nastať situácia, že
sa môže jednať len o falošný break aut a kurz sa znova vráti na pôvodnú úroveň.
Preto treba myslieť strategicky a zadávať čakajúce objednávky, resp. vstúpiť do
obchodu s rezervou niekoľkých pipov od týchto úrovni . Prax Vám ukáže koľko.
Závisí to od aktuálnej volatility a po troche rutiny by nemal byť problém zvoliť
správnu hodnotu . Štandartne sa používa 10 - 15 pipov, ale pozor na okrúhle čísla,
ktoré sami o sebe tvoria psychologickú bariéru u obchodníkov .
Pri tejto stratégii T/P nastavujeme tak, aby bol pri najbližšom otočnom bode v
smere Vášho zadaného obchodu a S/L nad alebo pod otočným bodom, pri ktorom
ste sa rozhodovali vstúpiť do obchodu.
Určite ste si všimli, že na tomto obrázku sa nám zmenil vzhľad hlavnej časti
platformy. Vy si taktiež môžete sami meniť tento vzhľad a to tak, že pravým
tlačítkom myši kliknete sa položku vlastnosti a zobrazia sa Vám možnosti úprav.
predaj a nákup
2. Obchodovanie na základe kríženia indikátorov EMA
EMA sú kĺzavé priemery, v tomto prípade exponenciálne. Nastavíte si ich vo Vašej
platforme už známym tlačítkom na lište a ich nastavenia odporúčam nasledovne:
V 1 hodinovom grafe si otvoríte dva kĺzavé priemery. Jeden s periodou 15, druhý s
periodou 5. U každého si nastavte inú farbu. Pozor, zadajte, že sú exponenciálne
t.j., že sa väčšia váha prikladá na poslednú sviečku.
Ich použitie:
Do dlhej pozície ( t.j. buy) vstupujeme vtedy, keď aktuálna sviečka uzavrela nad
EMA 15 a zároveň EMA 5 prekrížila EMU 15 smerom nahor.
Do krátkej pozície (t.j. sell) vstupujeme vtedy, keď sviečka uzavrela pod EMA 15 a
zároveň EMA 5 prekrížila EMU 15 smerom nadol.
Na uzavretie jednej alebo druhej pozície slúži opätovné prekríženie na jednu
alebo druhú stranu. Ako ďalšiu pomôcku pre určenie výstupu resp. vstupu na trh
môžete využiť taktiež indikátor RSI, ktorý patrí medzi oscilátory .Jeho úlohou je
napovedať obchodníkovi, či je v daný moment trh už prekúpený alebo už
prepredaný. Prekúpený trh je pri hodnote 70 a viac a prepredaný pri hodnote 30 a
menej.
3. Obchodovanie pomocou price action
Je to spôsob obchodovania, kedy obchodník na základe aktuálneho vývoja ceny
kurzu otvára resp. zatvára obchody. Obchodník sa tu riadi pomocou jednotlivých
zaužívaných formácií, ktoré tvoria sviečky v aktuálnom čase.
Pre začiatočníkov je to pomerne zložitá stratégia, ale obchodníkmi pomerne veľa
využívaná. Je potrebné mať určitú rutinu na jej používanie.
Na obrázkoch nájdete najčastejšie používané formácie a o to sú platnejšie, pokiaľ
ich viete identifikovať pri pivotoch, resp. pri trendovej čiare. Rozdeľujeme ich na
tie, ktoré idú po smere a tie, ktoré smer otáčajú.
po smere idú:
- zástavka - je to štvoruholníková formácia v tvare zástavky. Spravidla ju tvorí 3-5
sviečok . Je to vhodná príležitosť vstúpiť do započatého trendového pohybu.
trojuholník - trojuholník hľadáme už v začatom trendovom pohybe.
smer otáčajú:
- formácia 1-2-3 - spravidla sa tvorí pri ukončení trendového pohybu. Tvorí ju väčší
a menší vrchol.
- rameno - hlava - rameno - tvorí ju ľavý nižší vrchol (rameno), prostredný vyšší
vrcvhol (hlava) a pravý nižší vrchol (rameno).
- dvojitý vrchol resp. dvojité dno - pri takejto formácii obchodník vie zároveň
identifikovať silnú rezistenciu resp. support.
sviečky a sviečkové formácie:
- Doji - Je sviečka, ktorá má knoty, ale žiadne alebo len veľmi malé telo.
Pripomína kríž. Vtedy sa rozhoduje o pokračovaní alebo otočení trendu.
- Shaven - je sviečka, ktorá nemá žiadne knôty. Trh má výraznú silu pokračovať v
stanovenom smere
- Hammer - tvorí ju malé telo a dlhý knôt smerom dolu. Pripomína kladivo.
Spravidla ukončuje klesajúci pohyb ceny
- Hanging Man - tvorí ju malé telo a dlhý knôt smerom nahor. Pripomína obesenca.
Spravidla ukončuje rastúci pohyb ceny.
- Morning Star - skladá sa z 3 sviec. Prvá je sviečka s veľkým červeným telom (
klesajúca), nasleduje sviečka s malým telom, ktorá je položená najnižšie a
nasleduje rastúca sviečka (minumálne do 1/3 prvej klesajúcej sviečky). Ukončuje
klesajúci pohyb ceny
- Evening Star- je opak Morning Star a ukončuje rast ceny
- Engulfing (býčí) - vzniká ak klesajúcu sviečky celým svojim telom pohltí sviečka
rastúca (býčia). Je to moment otáčania trendu smerom nahor
- Engulfing (medvedí)- je opak k Engulfingu býčiemu, kde rastúcu sviečku celým
svojim telom pohltí klesajúca sviečka (medvedia). Je to moment otáčania trendu
smerom nadol.
Dobrá rada:
Veľmi dôležité je použíanie stop lossov. Spravidla by ste ich mali zadávať s malým
odstupom nad alebo pod identifikovanou formáciou resp. sviečkou.
Tip:
Ak dokážete identifikovať trend, dokážete určiť jeho začiatok a koniec, tak Vám
doporučujeme využiť geniálnu pomôcku Fibonaciho návrat. Na platforme ju
nájdete v hornej lište. Je to tlačítko F a čiarky. Na grafe si ho zakreslíte natiahnutím
od začiatku až po koniec trendu. Čiary Vám s veľkou presnosťou napovedia úrovne
návratu. Keď sa s ňou naučíte pracovať, sami zistíte, že tieto úrovne vám veľmi
pomôžu rozhodnúť sa, kedy vstúpiť resp. vystúpiť z obchodu.
Pozor na dôležité ekonomické fundamenty, ktoré môžu v sekunde úplne otočiť
vvývoj trhu a postarať sa o vysokú volatilitu. Preto je potrebné sledovať
ekonomický kalendár s dopadom na jednotlivé meny. Nájdete ho na našej stránke,
prípadne môžete využiť stránku www.forexfactory.com
Záver
Ak ste pozorne prečítali tento manuál mali by ste byť schopní zrealizovať svoj prvý
úspešný obchod a vytvoriť si profitabilnú stratégiu. Tak smelo do toho, hoci aj s
malým kapitálom. Na to, aby ste sa ubezpečili, že viete urobiť zisk vo svoj
prospech, stačí aby ste otvorili obchod s objemom 0,01 lotu a získali tak potrebnú
istotu, že viete čo robíte. Záleží to však od Vašich možností. Peniaze robia peniaze.
Riskovať sa neoplatí. Pokiaľ sa chcete dlhodobo udržať na finančnom trhu
odporúčam obchodovať s hodnotou max. 2 - 5 % z hodnoty Vášho obchodného
účtu.
Pokiaľ si netrúfate sami analyzovať trh, možete využívať služby analyzátorov, ktoré
sú zdama. Nájdete ich na našej www. alebo aj FB stránke . Rovnako môžete využiť
aj rôzne iné služby napr. automatizované obchodné systémy. Ich princíp spočíva v
tom, že na vybraných menových pároch samo otvárajú a uzatvárajú pozície a
obchodujú tak samostatne za Vás. Niektoré sú zdarma, za niektoré si musíte
zaplatiť, avšak si ich treba starostlivo vyberať.
Ďalšia zo skužieb je služba, kedy kopírujete úspešných obchodníkov a z
vytvorených ziskov im platíte províziu. Možností je veľa.....
Naším cieľom však je, aby ste trhu rozumeli Vy sami a dokázali na ňom samostatne
zarábať bez akéjkoľvek pomoci.
Veríme, že Vám tento manuál pohol ozrejmiť ako sa dá zarobiť na forexe.
Odporúčanie
Dôkladne si otestujte Vami zvolenú obchodnú stratégiu. V prípade, že Váš denný
výsledok je 10 a viac kladných pipov denne ( zároveň obmedzujete riziko), tak
máte na 99 % vyhraté.
Ako motiváciu pre Vás sme vytvorili exelovú tabuľku, ktorú si môžete stiahnuť na
našej stránke pod názvom Forex milion. V tejto tabuľke si môžete namodelovať
sumu a zistíte čas na jej dosiahnutie. Do tabuľky taktiež zadávate parametre, o
ktorých sme hovorili v odseku vyššie ( počet pipov, ktoré ste schopní
dosiahnuť).Na základe toho si môžete zhodnotiť, či Váš nastavený model je reálne
dosiahnuteľný vzhľadom na veľkosť Vášho počiatočného vkladu.
Želáme Vám veľa úspechov pri obchodovaní.
Download

FOREX pre NAJ NAJ začiatočníkov