ZVONÍ!
ZŠ,Nábrežná 95, 940 57 Nové Zámky
[email protected] Zdroj obrázkov: www.zsnabrezna.sk
1.číslo /SEPTEMBER-NOVEMBER 2014, 1 €
Vitajte pri čítaní prvého čísla časopisu v tomto školskom roku. Ani sme sa nenazdali a už tu
máme jeseň v plnom prúde. Slnečné a teplé letné dni vystriedalo sychravé počasie, čo nás
síce veľmi neteší, ale to nám nebráni v našej práci redaktorov.
Rozhodli sme sa, že aj tento školský rok Vám sprostredkujeme v časopise Zvoní! informácie
o zaujímavom živote v našej škole a budeme Vám pravidelne prinášať spravodajstvo z akcií,
podujatí, ale aj zo súťaží, besied, olympiád, zo všetkého, čo sa v našej škole udeje.
V prvom čísle:









Vám prinesieme príhovor učiteľov,
Vás zoznámime s našimi novými kamarátmi – prvákmi,
Vám predstavíme nové pani učiteľky, ktoré učia na prvom stupni a pána učiteľa ,
poinformujeme Vás o tom, na akých akciách sme sa zúčastnili,
zdokumentovali sme pre Vás školské slávnosti, projekty i súťaže,
Vám prinesieme informácie zo sveta zaujímavostí,
Vám predstavíme novú súťaž z geografie: „ Hádaj, na čo myslím? “
prinesieme Vám informácie o prázdninách v tomto školskom roku,
Vám prinesieme stránku pre malé aj väčšie deti, záchranný kupón a veľa ďalších informácií.
Prajeme Vám príjemnú zábavu pri čítaní!
Romana Hozlárová, 7. B
Redakčná rada sa predstavuje.
Aj v tomto školskom roku sme sa rozhodli vydávať náš školský časopis Zvoní!. Ak by ste mali
záujem pracovať v Redakčnej rade, alebo by ste chceli prispieť svojím postrehom do školského
časopisu, neváhajte a prihláste sa v knižnici Trojruža. Radi Vás privítame. Dovoľte, aby sme sa
Vám predstavili.
Šéfredaktorky: Teodora Vulič, 6.C a Romana Hozlárová, 7. B.
Členovia Redakčnej rady: Lucia Ninisová - 7.B, Karin Tóthová - 7.B, Adriana Fridrichová - 7.B,
Diana Danielová - 7.B, Adam Lesko- 6.C, Alexandra Ďuricová - 6.C, Michaela Jamrišková 6.C, Gabriel Torok - 6.C, Nina Kurucová - 6.C, Lucia Hrúzová - 6.C, Simona Havlíková – 6.C,
Viktor Mézeš - 9.B, Róbert Havlík - 9.B, Karin Poláková - 9.B.
Štvrťročenka, založená v roku 2005.
Milí žiaci,
prázdniny sú už neodvratne za nami. :( Začala sa škola a my veríme, že ste si všetci dobre
oddýchli a do nového školského roka ste načerpali dostatok síl. Dúfame, že ste cestovali, videli
cudzie kraje, navštívili svojich príbuzných a že máte znova chuť do učenia.
Určite Vám nemusíme pripomínať, aký význam má vzdelanie pre mladých ľudí v dnešnej
dobe. Je veľmi dôležité, aby ste získavali nové vedomosti, zručnosti, návyky, aby ste vedeli, čo
najviac o informačno - komunikačných technológiách a samozrejme ovládali cudzie jazyky.
Každý školský rok je pre nás niečím výnimočný. Niekto príde, iný zas odíde. Určite Vám
blúdi v hlave myšlienka, aký bude tento rok? Čo Vás čaká?
Dúfame, že to bude desať mesiacov radosti v laviciach našej školy. Čakajú Vás dni, kedy
budete musieť veľa pracovať a ukázať svetu: „My na to máme!“. Dúfame, že zažijete len
príjemné chvíle Vášho vzdelávania, upevníte si vzťahy medzi učiteľmi i spolužiakmi a budete
sa tešiť z dobrých výsledkov Vašej práce. Otvára sa Vám priestor na to, aby ste si mohli lepšie
uvedomiť to pozitívne, čo so sebou nový školský rok prináša. Nepremárnite tento čas!
Veríme, že škola bude pre Vás miestom inšpirácie a získavania nových vedomostí.
Do nového školského roka Vám prajeme čo najviac chuti do učenia a veľa, veľa úspechov.
Vaši pedagógovia
Prikladáme termíny prázdnin, aby ste vedeli, kedy nás čaká nasledujúci oddych. Už sa neviete
dočkať, že? 
PRÁZDNINY
Posledný deň
vyučovania
pred začiatkom
prázdnin
29. október 2014
Termín prázdnin
Začiatok
vyučovania
po prázdninách
3.
november
30.október
–
2014
31.október 2014
(pondelok)
JESENNÉ
(streda)
VIANOČNÉ
19.
december 22.december 2014
8. január
2014
–
7.január
(štvrtok)
(piatok)
2015
POLROČNÉ
30. január
(piatok)
2015 2.február
(pondelok)
2015
2015 3. február 2015
(utorok)
Banskobystrický
13. február 2015 16.
február
– 23. február 2015
kraj, Žilinský kraj,
(piatok)
20. február 2015
(pondelok)
Trenčiansky kraj
JARNÉ
Košický
kraj, 20. február 2015 23.
február
– 2. marec
Prešovský kraj
(piatok)
27. február 2015
(pondelok)
Bratislavský kraj,
27. február 2015 2.
marec
Nitriansky
kraj,
(piatok)
6. marec 2015
Trnavský kraj
VEĽKONOČNÉ
LETNÉ
2015
– 9. marec
(pondelok)
2015
2015
1.
apríl
(streda)
2015 2.apríl
7.apríl 2015
– 8.
apríl
(streda)
30.
jún
(utorok)
2015 1.júl
31.august 2015
–
2.
september
2015
(streda)
Naša škola ani cez prázdniny nezostala opustená a prázdna. Práve počas nich je čas na práce, ktoré by
bolo ťažké vykonať počas plnej prevádzky. My sme ich opäť využili na skrášľovanie interiéru a na
modernizáciu.
Pre našich šikovných prváčikov, ktorých je tento rok opäť neúrekom (103), sme s veľkou radosťou
zariadili dve nové triedy. Tie sa kompletne vybavili krásnym moderným nábytkom, novými lavicami,
stoličkami a multimediálnou zostavou.
Vďaka štedrým rodičom Romanky Hozlárovej môžu takúto zostavu využívať už aj žiaci 7. B triedy.
Učebňa informatiky na prízemí sa tiež obohatila o 20 ks tabletov a o novú interaktívnu tabuľu.
Zmenami neprešli iba učebne, vynovili sme aj chodby. Pri školskej jedálni sa rozšírila galéria športovcov.
Dôkazom toho, že naša škola žije športom, je množstvo súťažných pohárov, ktoré sú inštalované v dvoch
nových vitrínach pri telocvični a dve nové expozície diplomov a čestných uznaní.
Chodby ožili aj vďaka ich tematickému zameraniu, zastúpenie si v nich našla geografia, dejepis,
biológia .
Veľkou rekonštrukciou prešli aj sociálne zariadenia na prízemí, ktoré boli kompletne zrenovované
a spĺňajú najprísnejšie kritériá hygieny i estetiky.
Spomínaná premena si vyžiadala investičné prostriedky vo výške 25 000 €, na ktorej sa veľkou mierou
spolupodieľalo i RZ. Veľká vďaka patrí rodičom aj za ich iniciatívu pri zberových akciách a za príspevky
venované škole z 2% dane.
Veríme, že sa našim žiakom bude vynovený interiér páčiť a moderné učebne s multimediálnou technikou
im pomôžu k dosiahnutiu ešte lepších vyučovacích výsledkov.
Milí žiaci, dovoľte, aby sme Vám predstavili troch nových pedagógov našej školy a urobili s nimi
rozhovor. Sú to: pani učiteľka Mgr. Miriam Rudinská, pani učiteľka Mgr. Andrea Štefková a pán
učiteľ Mgr. Igor Oravec.
Mgr. Miriam Rudinská
Mgr. Andrea Štefková
Mgr. Igor Oravec
1. Ako sa Vám páči na novej škole?
P. uč. Miriam Rudinská: Na novej škole sa mi veľmi páči.
P. uč. Andrea Štefková: Som veľmi spokojná, že môžem učiť na tejto veľkej a peknej škole.
P. uč. Igor Oravec:Veľmi sa mi tu páči. Táto škola je veľmi moderná a pekná, ľudia sú tu veľmi
milí a priateľskí.
2. Aký bol prvý dojem na novú triedu?
P. uč. Miriam Rudinská: Prvý dojem bol veľmi dobrý, deti sú veľmi usmievavé a rady sa hrajú.
Zatiaľ to vyzerá tak, že sa rady učia.
P. uč. Andrea Štefková: Bola som veľmi prekvapená, deti sú veľmi milé a šikovné.
P. uč. Igor Oravec: Deti sú veľmi milé, prvý dojem je skvelý.
3. Prečo ste si vybrali profesiu učiteľa?
P. uč. Miriam Rudinská: Od malička som sa rada hrala na učiteľku. Na dvore som postavila
deti do pozoru, zobrala som si tabuľku a kriedu a hrala som sa s nimi na učiteľku.
P. uč. Andrea Štefková: Pretože mám veľmi rada prácu s deťmi, ale táto práca nie je len práca
ale aj poslanie.
P. uč. Igor Oravec: Lebo keď som bol malý, tak som mal veľmi dobrých učiteľov a predstavoval
som si, že aj ja by som mohol byť taký dobrý učiteľ.
Ktorý predmet vyučujete najradšej?
P. uč. Miriam Rudinská: Všetky predmety učím rada. Od slovenského jazyka až po telesnú.
P. uč. Andrea Štefková: Najradšej vyučujem telesnú výchovu. Radosť s pohybu majú nielen
deti ale aj ja.
P. uč. Igor Oravec: Biológia a chémia. Obzvlášť rád učím chémiu. Ale nepohrdnem ani
zastupovaním iných predmetov.
5. Ako dlho už učíte?
P. uč. Miriam Rudinská: Učím už 29 rokov a stále ma to baví. Teraz učím aj deti mojich
bývalých žiakov.
P. uč. Andrea Štefková: Učím už 18 rokov.
P. uč. Igor Oravec: Učím 6 rokov.
6.Prečo ste si vybrali práve našu školu?
P. uč. Miriam Rudinská: Bolo veľmi ťažké rozhodovať sa, na ktorú školu pôjdem učiť. Vybrala
som si túto školu hlavne preto, lebo je moderná, pekná a máme tu mnoho moderného
vybavenia.
P. uč. Andrea Štefková: Preto, lebo sú tu šikovné ,múdre a talentované deti, ale aj preto, lebo
táto škola je pekná a moderná.
P. uč. Igor Oravec: Pretože je škola pekná a moderná.
Milé pani učiteľky, milý pán učiteľ, ďakujeme za rozhovor a prajeme Vám, aby ste sa na
našej škole cítili čo najlepšie.
V ďalšom čísle časopisu Vám predstavíme nové pani vychovávateľky.
Pani vychovávateľky počas leta nelenili a svoj voľný čas venovali výrobe krásnych darčekov
- stonožky z ponožky - pre prváčikov, ktorí v septembri nastúpia do ŠKD Stonožka na našej
základnej škole.
Vynaloženú snahu detičky odmenili úsmevom na perách. Pani vychovávateľky sa tešili
z rozradostených tváričiek detí, pretože to je predsa ich poslaním.
Deti im nasledujúci deň hovorili, kde našli vo svojich izbičkách miesto pre svoje nové
kamarátky.
Našich prvákov privítal pán riaditeľ, Mgr. Róbert Rudinský, spolu s pani zástupkyňami Mgr.
Máriou Viszlayovou a PaedDr. Ivetou Brelíkovou v deň otvorenia
školského roka. Prváčikovia dostali pekné darčeky a šáliky s logom
školy, ktoré sú symbolom spolupatričnosti a hrdosti žiakov našej
školy.
Riadnymi členmi školy
sa však stanú až v deň
imatrikulácie, t.j. 7. 10.
2014. V Dome Matice
Slovenskej
sa
naši
prváčikovia prenesú do rozprávkovej krajiny, plnej
odvážnych písmen a rozumných číslic, v ktorej
vládne múdry kráľ a kráľovná.Všetci prváci budú
pasovaní za skutočných žiakov našej rozprávkovo
krásnej školy v slávnostne vyzdobenej sále.
Spomienkou na tento slávnostný deň bude pasovacia listina a farebné tričká s emblémom
školy, ktorá vychovala množstvo talentovaných žiakov.Tričká budú zdobiť našich prváčikov na
školských akciách a výletoch. Svoju šikovnosť dokážu pekným vystúpením, po ktorom bude
nasledovať malé občerstvenie. Tak teda, vitajte, noví členovia ZŠ na Nábrežnej ulici! V tomto
školskom roku naša škola otvorila päť prváckych tried.
V 1. A triede je triednou pani učiteľkou PaedDr. Zuzana Paulíková. V triede má 21
1. Nikoleta Antalíková
2. Peter Boldizsár
3. Ema Čelková
4. Petra Gallová
5. Tomáš Goga
6. Sophia Gyarmatyová
7. Gabriel Gyén
8. Katarína Hruškárová
9. Bibiana Jančovičová
10. Adam Kudoláni
11. Lilly Angel Kvasnicová
12. Patrik Laibl
13. Adam Michlian
14. Tomáš Palacka
15. Oliver Paulik
16. Filip Porubčan
17. Tamara Štepníková
18. Tamara Žabková
19. Samuel Klement Žuffa
20. Sofia Žuffová
Sú to:
V 1. B triede je triednou pani učiteľkou Mgr. Tímea Garajová. V triede má 22
.
1. Sára Augustínová
2. Mercedes Bőhmová
3. Matej Borik
4. Ema Demová
5. Vladimír Galuev
6. Jakub Guľaš
7. Viktória Gyénová
8. Martin Halmeš
9. Linda Kálaziová
10. Patrik Krasko
11. Timotej Kreškóci
12. Zoja Kucserová
13. Martin Kyjanek
14. Patrik Pásztor
15. Teodor Pirohár
16. Darina Serafínová
17. Samuel Sileský
18. Natália Töröková
19. Jakub Vašek
20. Lukáš Vašek
21. Ela Romana Višňovská
22. Michaela Zahoranová
V 1. C je triednou pani učiteľkou Mgr. Zuzana Petíková. V triede má 19
1. Dávid Bajtek
2. Melani Borková
3. Jakub Boťanský
4. Samuel Čomaj
5. Adam Flimel
6. Adrián Frey
7. Linda Harcsová
8. Samuel Hoffman
9. Nicole Jassó
10. Linda Kmeťová
11. Simon Ayhan Kováč
12. Lilien Marciová
13. Ema Pisztonová
14. Richard Rigó
15. Natália Simonicsová
16. Dávid Sklenár
17. Adam Solčan
18. Hana Szeteiová
19. Roman Tóth
Sú to:
.
V 1.D je triednou pani učiteľkou Mgr. Miriam Rudinská. V triede má 21
1. Lea Bartová
2. Nicolas Barus
3. Alex Bednárik
4. Matej Benko
5. Radoslav Félix Čepela
6. Olívia Dobi
7. Adam Hajabács
8. Vanesa Hatinová
9. Mária Hořavová
10. Ján Ivanič
11. Teo Martin Jardeky
12. Bianka Klobučníková
13. Matúš Gregor Krajčí
14. Tamara Maceková
15. Liliana Mešterová
16. Ema Penzešová
17. Emma Poláková
18. Viktor Rosa
19. Nico Straňovský
20. Patrik Struhár
21. Mikuláš Samuel Vanek
Sú to:
V 1. E je triednou pani učiteľkou Mgr. Andrea Štefková. V triede má 20
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Dávid Asztalos
Fabian Balla
Vanda Borková
Alexandra Demová
Samuel Gabriel
Kristína Gabrielová
Ema Horáčková
Adam Hraška
Bianka Jakubíková
Lukáš Mančuška
Kristián Mátyus
Jakub Mikle
Franco Paulíček
Matej Polák
Ján Preložník
Nicolas Simon
Samuel Tahiraj
Samuel Tóth
Vanessa Vrzalová
Vivian Zemaníková
.
Sú to:
.
Milou tradíciou v našej škole sa stalo, že prváci svoj veľký deň
neprežívajú len začiatkom septembra, ale rovnako slávnostný
a významný je pre nich aj akt prijatia za „veľkých“ žiakov, čiže
imatrikulácia. Tento rok sme pasovali 103 prváčikov. Imatrikulácia
sa konala 7. 10. 2014 v sídle MS v Nových Zámkoch.
Slávnostný program otvorila predsedkyňa školského parlamentu
Ema Mrkvicová privítaním prítomných hostí. Na pódium pozvala kráľa a kráľovnú, ktorí
prváčikov v doprovode žiakov 9. ročníka pasovali za žiakov našej školy. Po slávnostnom sľube
a príhovore pána riaditeľa školy, Mgr. Róberta Rudinského, sme mohli vidieť a počuť
samotných prváčikov s ich nádherným programom. Naše pozvanie na imatrikuláciu prijali aj
vzácni hostia: pani riaditeľka MŠ Darina Hambalková, ako aj primátor mesta p. Ing. Gejza
Pischinger.
Je ťažké vyjadriť slovami emócie, ktoré každé dieťa, rodič i učiteľ v
tento slávnostný okamih prežíva. Prváci zvládli svoj VEĽKÝ DEŇ
na veľkú jednotku. Ich usmievavé tváričky žiarili šťastím a
odchádzali s nezabudnuteľnými zážitkami. Imatrikulácia prvákov
sa stala na našej škole už tradíciou. Dôkazom je spokojnosť
a pozitívne ohlasy všetkých zúčastnených z predchádzajúcich
rokov. Je dôležitou udalosťou nielen pre prvákov, ale aj pre ich
rodičov a pedagógov.
Naše
veľké
Ďakujem
patrí
pani
vychovávateľkám, ktoré sa podieľali na realizácii slávnostnej akcie.
učiteľkám
a pani
A aby sme nezabudli, milí prváci, milé pani učiteľky, nech Vaše kroky vedú k úspešným
……
výsledkom
V sobotu, 6. 9. 2014, Občianske združenie "Za troma
mostami" NOVOVITAL na termálnom kúpalisku
,,Štrand E. Tatárika“ v Nových Zámkoch zorganizovalo
súťaž vo varení leča. Do Lečofestu sme sa s tajným
receptom zapojili aj my. Kolektív skvelých a šikovných
ľudí a zároveň výborných kuchárov a kuchárok pod
vedením nášho pána riaditeľa vyhral. :) Obsadili sme
zlaté pásmo. :)
Dospapania, priatelia!!! Mňaaaam!!!!
Už tradične, v poslednú septembrovú stredu,
vykročili
do ulíc slovenských miest a obcí
dobrovoľníci zbierky Biela pastelka. Tento rok
tak urobili nezištne už trinásty raz.
V stredu, 24. septembra, sme sa aj my stali
súčasťou
verejnej zbierky,
ktorej cieľom
bolo
pomôcť nevidiacim a slabozrakým ľuďom. Stačilo, že sme dobrovoľníčkam, žiačkam našej školy
Monike Vojtelovej a Karin Tóthovej, ktoré boli oblečené v tričkách s nápisom Biela pastelka,
prispeli do zapečatenej pokladničky. Odmenili nás spinkou v tvare pastelky.
Vyzbieranou sumou sme prispeli na zlepšenie a skvalitnenie špeciálnych programov, ktoré
umožnia nevidiacim a slabozrakým občanom ich integráciu do spoločnosti a súčasne
napomôžu zvýšiť kvalitu ich života. Predali sme 95 kusov bielych pasteliek. Ďakujeme
všetkých žiakom a zamestnancom školy, ktorí prispeli na verejnú zbierku, čím podporili
humánny cieľ zbierky.
„Človek je krásny nielen vtedy, keď má pružný krok. Človek je krásny podľa múdrosti, čo
zračí sa mu v oku, podľa vrások a bielych vlasov, podľa slov, keď ponára sa v hovore
s deťmi do rokov, keď aj on bol mladý. Človek je krásny vtedy, keď ho ľudia majú radi.“
Na našej škole usilovne pracuje aj školský parlament. Jeho
úlohou je pomáhať pri spoločenských podujatiach, ktoré sa
realizujú na škole. Členmi školského parlamentu sú zvolení
zástupcovia 4. - 9. ročníka, ktorí sa stretávajú v zmysle
štatútu i rokovacieho poriadku na pracovných stretnutiach
raz za mesiac.
Zasadnutia zvoláva jeho predsedkyňa
(Ema Mrkvicová, žiačka 9.C) a zúčastňuje sa na nich aj
člen vedenia školy. Na zasadnutiach školského parlamentu
zástupcovia tried referujú, ako splnili
úlohy , ktoré si
stanovili. Hovoria o tom, čo ich trápi, čo navrhujú zmeniť.
Tlmočia názory a návrhy svojich spolužiakov. V prípade
potreby do rokovania vstúpi aj zodpovedný pedagóg, ktorý len rokujúcich usmerní. Náš
parlament sa vyjadruje k otázkam, ktoré sa týkajú chodu školy, problémov jednotlivých tried,
pomáha organizovať celoškolské aktivity, spoluorganizuje školské súťaže, snaží sa riešiť
problémy medzi žiakmi, žiakmi a učiteľmi a spolupracuje s Redakčnou radou časopisu Zvoní!.
Za predsedkyňu ŠKOLSKÉHO PARLAMENTU na
školský rok 2014/2015 bola opäť zvolená Ema
Mrkvicová z 9. C triedy.
Ďalší členovia sú:
 Nicol Csikósová, 8. B - podpredsedkyňa,
 Tamara Trojanovská a Patrik Klačan, 5. B - nástenkári,
 Romana Hozlárová a Karin Tóthová, 7. B - hlásateľky,
 Szabína Szabóová, 9. C - zapisovateľka
Celému školskému parlamentu prajeme úspešnú prácu a veľa krásnych akcií.
Na školskom dvore sme vítali pani Jeseň, ktorá nám zafarbila dozlata listy na stromoch. Deti
kreslili na betón kriedami, s ktorými sa dnes už pri tabuli nestretávajú, pretože ich vymenili za
modernejšie – interaktívne tabule. Po krátkom rozhovore o jeseni deti kreslili dúhu, ježkov,
tekvice, gaštanové stromy, jednoducho všetko, čo sa im s obdobím po lete spája. Keďže
príroda hýri všetkými farbami ako slovenčina ľúbozvučnými slovami, strávili sme krásne
popoludnie na školskom dvore. Každá kresba bola originálna, víťazmi sa stali všetci zúčastnení,
ktorí boli odmenení sladkými odmenami. Nakoniec sme si spoločne zakričali : „Vitaj, jeseň!“.
.“
Prekopíruj si ježka na výkres, alebo prekresli na pauzovací papier. Vystrihni a zlep ježka.  Je
krásny!
Cez víkend, 17. – 18. októbra 2014, sa naše dejepisné nadšenkyne - A. Kelemenová, N.
Csikósová a K. Klobučníková stali súčasťou tureckého tábora. Spolu s janičiarmi sa podieľali
na bojoch pri obsadzovaní pevnosti Nové Zámky, vďaka čomu si pocestovali v čase. III.
Novozámocké hradné hry, nás vtiahli do obdobia, keď bolo naše mesto pod tureckou
nadvládou. Program začal popravou, pokračoval kostýmovým sprievodom od námestia cez
ulice G. Bethlena, P. Blahu smerom do Parku, až na Bernolákovo námestie, kde sídlili tri
vojenské tábory. Festival ponúkol kopec skvelých zážitkov. Navštívili sme katakomby pod
Františkánskym kláštorom a prežili sme minulosť mesta Nové Zámky v súčasnosti. Žiaci našej
školy sa zapojili do programu, ktorý bol organizovaný na hradných dňoch. Boje boli odjakživa
výsadou chlapov. Na bojisku Novozámockých hradných hier sme však našli aj ich nežnejšie
polovičky - v úlohách účinkujúcich, boli to práve žiačky našej školy. Niektoré dokonca neváhali
navliecť si aj brnenie.
Dňa 29. októbra si deti 1. - 4. ročníka spolu s pani učiteľkami pripomenuli Deň jablka. Celý deň
sa niesol v duchu osláv a zdôrazňovania bohatstva odrôd tohto ovocia. Mali sme možnosť dozvedieť sa
mnoho zaujímavých informácií o hodnote jablka, ktoré je zdraviu veľmi prospešné. Pani učiteľky
pripravili tvorivé aktivity na hodinách slovenského jazyka a matematiky . Žiaci tvorili príbehy, básničky,
slovné úlohy, spievali pesničky a na hodinách výtvarnej výchovy maľovali a modelovali jabĺčka. V tento
deň sme ochutnali rôzne druhy nápojov a jedál z jablka. Veď, ktože by nepoznal jablkovú, jablkovoorechovú štrúdľu, jablčník, jablkové pyré, jablkový kompót, či jablkovú šťavu? Najviac sme si
pochutnali na jabĺčkových dobrotách, ktoré ochotne pripravili naše mamičky a babičky. V rámci tohto
dňa sme všetci dostali ako „symbol zdravia a zdravého životného štýlu“ jedno krásne chutné jabĺčko.
Tuto cestou ďakujeme všetkým rodičom a sponzorom, ktorí sa pričinili o uskutočnenie tejto
zdraviu prospešnej akcie na našej škole.
Žiaci 4.B triedy s pani učiteľkou Mgr. Renatou Gorilákovou tvorili na Deň jablka krásne
básne a príbehy. Tu je niekoľko na ukážku.
Šmolko a jabĺčka
Ide Šmolko do záhrady,
v hlave má skvelé nápady:
„Odtrhnem si jabĺčka do maličkého košíčka,
potom domov zabehnem a štrúdľu si upečiem.“
Jabĺčka si nakrája a vtom kamaráta zbadá.
„Ahoj, ježko, štrúdľu pečiem, práve ju z rúry beriem!“
Ježko na to: „Nevymeníš za jabĺčka, chrumkavé a šťavnaté?
Tvoje zúbky aj srdiečko budú vždy zdravé!“
Šmolko rád súhlasí a aj ježka pohostí.
Teraz sa sýtia na záhradke a chrumkajú jabĺčka sladké.
Autorky: S: Forgáčová, E. Mešterová, M. Škandová
Zdravé jabĺčko
Jablko zelené, červené,
každé má vnútro zázračné.
Najprv si ho umyjem,
potom si ho nakrájam.
Prináša mi energiu,
zdravie, šťastie pre rodinu.
Vitamíny má, to viem,
preto ho rýchlo aj zjem.
Jabĺčko je chutná mňamka
na každý deň jedna dávka.
Autorky: L. Mináriková, H. Višňovská, M. Čeriová
Vyhodnotenie jesenného zberu
papiera
Aj v tomto školskom roku sa žiaci našej
školy zapojili do jesenného zberu papiera.
Zberu papiera sa zúčastnila každá trieda,
aby tak prispela k ochrane našej prírody,
hlavne jej lesov. Zber papiera, to nie je len
snaha zarobiť pre školu čo najviac peňazí, ale predovšetkým boj
medzi triedami a jednotlivcami o víťazstvo v škole. Aj tento rok,
tak ako po iné roky, sa nám veľmi darilo.
Poďakovanie patrí deťom, ktoré húževnato nosili
papier, rodičom, starým rodičom a všetkým
priateľom školy, všetkým pomocníkom z radov
pracovníkov školy, ktorí pomáhali pri zbere.
Mimoriadnu pochvalu si zaslúžia tí, ktorí za pomoci
rodičov prispeli najväčším množstvom:
Túto jeseň sme na našej
škole vyzbierali
54 040 kg papiera!
Keď som vystúpil z vlaku, už tam stála teta Stanka.
Bol som veľmi rád, že som tam nemusel hodinu
čakať.
,,Ahoj
Kristiánko!"
povedala
rázne
teta
Stanka. ,, Ahoj Stanka." povedal som. ,,Ku mne
domov pôjdeme autom! Zober si kufor a nastupuj!"
Keď sme nastúpili do auta, cítil som vôňu levandule.
Mamka hovorila, že teta Stanka zbožňuje levanduľu.
V rádiu išla moja obľúbená pesnička, a tak som si ju
začal spievať. Stanka na mňa pozrela s úsmevom.
Usmievať sa som ju videl asi prvýkrát. ,,Túto pieseň
počúvam veľmi rada." povedala Stanka. Keď sme dorazili, nakázala mi ísť si vybaliť veci do
hosťovskej izby. Keď som vošiel do domu, bol som veľmi prekvapený. Všade, kde som sa
pozrel, bolo všetko perfektne vyupratované.
Mamka tiež hovorila, že teta Stanka je
poriadkumilovná a perfekcionalistka. Vošiel som do izby a začal som si vybaľovať veci, keď som
začul, že mi niekto škrabe na dvere. Najprv som si myslel, že to je teta Stanka. Ale načo by
škrabala na dvere?
Keď som dvere otvoril, stála tam veľmi tučná mačka. Rýchlo som ju zobral do izby, aby si ju
teta Stanka nevšimla, lebo nemá rada v dome zvieratá. Keď som sa lepšie pozrel na mačku,
bolo vidno, že čaká malé mačiatka. Z kuchyne som začul krik. ,,Mickááá, kde si moja ???"
Prekvapilo ma, že ju hľadá teta Stanka. Prišla ku mne do izby a spýtala sa ma, či som Micku
nevidel. ,, Áno, videl som ju, keď som si rozbaľoval kufor, začul som, že mi niekto škrabe na
dvere. Keď som dvere otvoril, stála tam Micka."
,, Konečne som ju našla. Na dvore som ju všade hľadala! " povedala Stanka. Pozeral som na
tetu Stanku ako socha. Teta Stanka a zvieratá??? To nie je možné. Že by sa zmenila??
,, Micku som všade hľadala, lebo bude rodiť a chcem, aby sa mačičky narodili v poriadku! "
Teraz som už absolútne nechápal, čo sa deje. Teta Stanka pomaly Micku zdvihla a odišla s
ňou. Bolo mi to divné, že sa teta Stanka tak o Micku stará.
Keď som sa vybalil, išiel som odložiť kufor pod posteľ. Vtom som z okna zbadal, že je na dvore
hromada zvierat. Psy, mačky, kačky, sliepky, jeden kohút, prasiatka, kozičky, ovce, kravičky,
zajačiky a jedna labuť.
 POKRAČOVANIE V ĎALŠEJ ČASTI
AUTORKA: TEODORA VULIČ , 6. C
Už po šiestykrát sa dňa 5. 11. 2014 otvorili brány našej Základnej školy na Nábrežnej ulici v
Nových Zámkoch pre všetkých, ktorí majú radi jeseň, ozdobené tekvice a neboja sa stríg a
strigôňov.
Rodičia spolu so svojimi ratolesťami súťažili o najkrajšiu tekvičku. Výtvory boli dôkazom
neobmedzenej fantázie a zručnosti ich tvorcov. Zahanbiť sa nedali ani strigy a strigôni.
Ako správni hostitelia sme nezabudli ani na chutné koláčiky, ktoré s láskou pripravili naše
šikovné mamičky či babičky. Poďakovanie patrí nielen im, ale aj našim pani kuchárkam, ktoré
pripravili pravú jesennú špecialitu – pečenú tekvicu.
Pochvalu si zaslúžia aj žiaci z 5. B, 6. B, 6. C, 8. B, 8. A, a 9. C, ktorí pomáhali pri realizácii
tejto skvelej slávnosti. Veľká vďaka patrí aj pani učiteľkám a pani vychovávateľkám, ktoré sa vo
veľkej miere podieľali na príprave rôznych súťaží, pri ktorých sa mohli deti poriadne vyšantiť.
O kultúrny program sa postarali: A. Borbélyová, N. Ďurišová, N. Hechtová, K. Klein a N.
Tarčoňová, pod vedením Mgr. S. Moriczovej a Mgr. K. Takácsovej.
Sme veľmi radi, že sa táto nádherná akcia stala v našej škole tradíciou.
Monštrum si prefoť na farebný
výkres (ak chceš, môžeš si to dať
aj zväčšiť),
opatrne vystrihni,
na zadnú stranu prilep špajdlu,
a môžeš zapichnúť do kvetináča.
Hlavné námestie nášho mesta sa v piatok, 7. 11. 2014, v popoludňajších hodinách premenilo na
tekvičkové pole. Nevyrástli tu však obyčajné tekvice, ale vyrezávané do všakovakých tvarov a podôb.
Jednoducho krása! So svojou expozíciou nechýbala ani ZŠ na Nábrežnej ulici, ktorá sa mohla navyše
popýšiť najkrajšími strigami – pani učiteľkami. Mnohé okoloidúce deti sa s nimi na pamiatku odfotili .
Žiačky našej školy pod vedením pani učiteľky Mgr. Klaudii Takácsovej predviedli, že škola, spev
a tanec spolu úzko súvisia a nejedna mamička bola určite hrdá na výkon svojej dcéry na javisku.
Všetkým, ktorí prispeli ku krásnej podvečernej atmosfére ďakujeme a pevne dúfame, že aj o rok spolu
strávime podobne príjemné chvíle.
Tím učiteľov zo ZŠ na Nábrežnej ulici dňa 8. novembra 2014 zažil netradičný školský deň,
pretože sa zúčastnil pod vedením pána riaditeľa, Mgr. Róberta Rudinského, šiestykrát
novozámockého Klobfestu. Hlavnú úlohu pri príprave našich výborných klobások mali okrem
pána riaditeľa p. uč. Mgr. Mikuláš Kucsera a pán Jozef Petró. V tomto roku sme získali výborné
ocenenie – cenu v “Striebornom pásme”.
V rámci Medzinárodného mesiaca školských knižníc sa žiaci 1.stupňa a
8.ročníka zapojili do 5. ročníka česko-slovenského projektu pre ZŠ „Záložka
do knihy spája školy: Moja obľúbená kniha“.
Do projektu sa prihlásilo 239 českých škôl a 583 slovenských škôl. Našou
partnerskou školou sa stala Základná škola Zborovská, TÁBOR, Česká
republika. Vytvorili sme pre nových kamarátov 550 krásnych záložiek. Žiaci
ich robili s veľkou radosťou na hodinách čítania, výtvarnej výchovy,
v školskom klube detí, v rámci technickej výchovy i na našich tvorivých
krúžkoch.
Čítali sme obľúbené knihy, pozerali ilustrácie a rozprávkovo súťažili.
Hlasovali sme za najkrajšiu a najzaujímavejšiu knihu. Z víťazných kníh sme
vyrobili veselé záložky, ktoré určite potešia našich zahraničných kamarátov.
Naše najobľúbenejšie knihy boli: Maťko a Kubko, Červená čiapočka, Danka
a Janka, Máša a Medveď, Krtko a Vianoce, Šašo Tomáš, Tri prasiatka,
Priatelia sovičky Evičky, Mravce sa nedajú, Zlatovláska, Leví kráľ, Ako si
vycvičiť draka, Chrobáčiky a iné. K rozprávkovým záložkám sme pridali
spoločný list, malý darček a balík sme odniesli na poštu. Veríme, že naše záložky budú výbornou pomôckou do
knižky pre priateľov v Tábore.
Medzinárodný deň školských knižníc prvý raz vyhlásila prezidentka Medzinárodnej asociácie školského
knihovníctva v roku 1999. Odvtedy sa uskutočňuje každoročne štvrtý októbrový pondelok. Hlavnou myšlienkou je
podpora vzťahu žiakov ku knihám, školskej knižnici, čítaniu a poznávaniu a získanie si väčšieho počtu milovníkov
literatúry. Tohoročnou témou akcie bola Sila prostredníctvom spoločenstva – kolegialita, rozmanitosť, vízia.
V našej škole je sila spoločenstva prítomná na každom kroku. Najviac je hmatateľná pri takých príležitostiach,
akou je imatrikulácia prvákov, rozlúčková deviatakov, športové súťaže našich volejbalistiek či našich skvelých
hádzanárov a i. Tento rok sme si pripravili aktivity, ktoré potešili veľkých i malých. Najskôr si žiaci na hodinách SJL
prečítali poviedku P. Glocka – Telegram pre blízkeho človeka. Potom sa porozprávali o význame spolupatričnosti
a kolegiality. V školskej knižnici Trojruža sa uskutočnili ďalšie aktivity: tvorba komiksu, ódy, pexesa).Všetky triedy
našej školy prispeli svojím veršíkom do megabásne s názvom Priateľstvo. Redaktori školského
časopisu ZVONÍ! toto všetko zdokumentovali, ich fotografie si môžete pozrieť pod článkom.
SLOVENSKÝJAZYK INAK :)
Na hodine slovenského jazyka mali žiaci za úlohu napísať list starej mame slangom,
ktorý bežne používajú. Posúďte sami, akí sú šikovní .
Milá babka!
Potešil ma od Teba darček k narodkám. Aj keď bývame o jeden vchod vedľa, musím Ti
napísať. Včera sme mali v škole slovinu, bola supiš. Nasmiali sme sa a učka nám
vysvetlila nové učivo. Bolo to ľahké. Moja kamoška Lenka mala dostať poznámku, lebo
vyrušovala. Ledva sa z toho vyvliekla. Na druhý deň mi v škole kecala, že má od fotra dva
týždne zaracha. Bola strašne smutná. Nakoniec ho mala len jeden týždeň. Mamča jej
odpustila. Pomohla jej s robotou okolo domu. Tvoja vnučka Valika
Čau, babi.
Jak žiješ? Prišiel som z fucíku a idem mastiť komp. Včera som v škole dostal z dejáku
dvojec. Mamča bola na rodičku, učka ma pochválila. Vraj som kocka. Bráško je chorý a ja
chálujem čipsy pri bedni. Dávajú cool film. Foter si išiel hodiť šlofíka. Cez víkend
dofrčíme k Vám a pôjdem s Kubom bájkovať. V pondelok sa zas budeme v škole potiť
ako fredky. Na angline bude prievan. Čau, s bráchom ti posielame cmuky. Maťo
Myslíte si, že stará mama porozumie?
Naša tvorba
Na hodinu geografie sa žiaci väčšinou tešia, pretože je to zaujímavý predmet so zaujímavými
úlohami a projektmi. Zaujímavým projektom na začiatku školského roka bol Projekt Vesmír.
Na hodine geografie dňa 16. 9. 2014 sa potešila hlavne pani učiteľka Schrónerová. Mala radosť
z výbornej práce, ktorú odprezentovala žiačka 5. B triedy - Viktória Kamanczová.
Pripravovala ju so svojou mamičkou a starým otcom. Bola to práca hodná nielen obrovskej
pochvaly, ale hlavne jednotky. Od dnes táto maketa vesmíru zbodí 5. B triedu.
Dňa 28. 11. 2014 sme prijali pozvanie na jedinečnú cestu do kolísky
našej civilizácie – do doby egyptských faraónov! Vydali sme sa po
stopách slávneho egyptológa Howarda Cartera, ktorý v roku 1922
objavil hrobku mladého faraóna Tutanchamona.
Vitajte v Údolí kráľov!
Navštívili sme výstavu, ktorá nám otvorila novú kapitolu z oblasti
prezentácie kultúrnej histórie, a to tak ako vo všeobecnom význame, tak aj s ohľadom na
staroveký Egypt. V prvom rade
sme videli viac ako tisíc vystavovaných predmetov -
dokonalých replík vytvorených pod dohľadom odborníkov. Ide o najkompletnejšiu výstavu, aká
bola kedykoľvek predtým, kde boli použité originály. Samozrejme nás zaujal aj spôsob, akým
boli jednotlivé exponáty vystavené. Mali sme tak jedinečnú možnosť vstúpiť do pohrebnej
komory a preskúmať ju vlastnými očami prvých prieskumníkov, s jej povestnou krásou priamo
na dosah ruky. Bolo to dobrodružstvo pre všetky zmysly, zážitok, ktorý si bude každý z nás
dlho pamätať.
Dňa 28. 11. 2014 sme navštívili v bratislavskej Inchebe aj
unikátnu expozíciu DINOSAURIUM, ktorá predstavila časť
jednej z najväčších zbierok pravých kostier a skamenelín
dinosaurov. Výstava nám ponúkla viac ako 50 exponátov,
ktorým dominovali až takmer 300 miliónov rokov staré
kostry a fosílie zapožičané z moskovského Borisiakovho
paleontologického inštitútu Ruskej Akadémie Vied. Viac
ako 200-členný tím vedcov vytvoril v priebehu dhoročného výskumu pravekých živočíchov z ich
ostatkov jednu z najucelenejších zbierok na svete. Inštalácia tejto výstavy si vyžiadala niekoľko
týždňov – to svedčí o jej jedinečnosti a náročnosti príprav. Poskladanie všetkých kostier,
vrátane 6,5 metrov dlhej kostry tarbosaura, zabrala tímu ruských paleontológov desať dní.
Zážitkové učenie je efektívna a žiakmi veľmi obľúbená forma (metóda) vyučovania. Práve preto sa v 1. a 2.
ročníku snažíme organizovať tematické dni. Jedným z nich bol aj Deň mlieka. Tento rok bol opäť veľmi úspešný.
Deti prišli oblečené v bielych tričkách a na desiatu si priniesli mliečny výrobok. Deň sme začali prezentáciou
o význame mlieka pre rastúci a vyvíjajúci sa organizmus.
Potom nasledovala beseda so zubnou lekárkou, nakoľko má mlieko významný vplyv na detské zúbky. Pani
doktorka Ivana Kmecová deti poučila o správnom spôsobe a dôležitosti pravidelného čistenia zúbkov a dozvedeli
sme sa veľa zaujímavých informácií a cenných rád ohľadom starostlivosti o chrup, za čo jej veľmi pekne ďakujeme.
Ďalej nasledovalo riešenie tajničiek, mliečne počítanie i písanie. Na desiatu sme mali mliečne výrobky, ktoré nám
všetkým veľmi chutili. Tégliky od jogurtov sme použili na výrobu kravičky, ktorá nám to zdravé mliečko dáva. Po
desiatej sme si zúbky umyli tak, ako nám to poradila pani zubárka. Deti vyzbrojené novými poznatkami
a množstvom zážitkov spokojné odchádzali domov.
o
nafotil/a si zaujímavú fotografiu zo zimných radovánok, zimnej krajiny?
o
prihlás ju do našej súťaže,
o
pošli ju na mailovú adresu: [email protected] heslo: ZIMA OČAMI DETÍ,
o
najlepšie fotografie zverejníme v ďalšom čísle časopisu Zvoní!, víťaza potešíme odmenou,
o
súťažné fotografie posielajte najneskôr do 28. 2. 2014,
o
tešíme sa na Vaše fotografie. :)
Ahojte! Ste mladí ľudia, zaujímaví a zvedaví, s nekompromisným pohľadom na život? Dúfame, že sme
Vás našli, že existujete! Chodíte po svete s otvorenými očami a rozhodne Vám nie je jedno, čo vidíte?
Svet nie je také nudné miesto, ako sa zdá mnohým dospelým. Môžeme ho zmeniť k lepšiemu.
Staňte sa reportérom! Ak máte vášeň v srdci pre
čokoľvek, poďte do toho. Ak milujete šport,
hudbu, divadlo, filmy, hory, zvieratá, kempovanie
či hocičo iné, napíšte o tom. Netrápte sa, či Vám
ide bezchybne gramatika, to Vám dnes dokáže
opraviť aj počítač (alebo pani učiteľka) , dôležitý
je Váš názor, pohľad, z akého sa na to dokážete
pozrieť. A ten je jedinečný, geniálny, originálny,
lebo nik iný nedokáže vidieť veci, ako Vy.
Posielajte nám svoje články, fotky a my ich
s veľkou radosťou uverejníme v našom školskom
časopise ZVONÍ! .
Ak ste partia super deciek v škole, pochváľte sa
v časopise, čo Vás zaujíma, čo máte rady.
Pripravili sme pre Vás aj súťaž o naj reportérov
časopisu ZVONÍ! Súťaž teraz štartuje!!!!
Sme radi, že ste a tešíme sa na všetky geniálne
príspevky. Svoje články posielajte na adresu:
[email protected]
heslo:
MLADÍ REPORTÉRI!. Vaše články zverejníme v
ďalších číslach časopisu Zvoní!.
Víťaza potešíme odmenou.
Vedeli ste, že 11% ľudí z populácie sú ľaváci?
Vedeli ste, že priemerný človek zaspí za sedem minút?
Vedeli ste, že medveď má 42 zubov?
Vedeli ste, že oko pštrosa je väčšie ako jeho mozog?
Vedeli ste, že väčšina rúžov obsahuje rybie šupiny?
Vedeli ste, že dve kukuričné vločky nikdy nevyzerajú rovnako?
Vedeli ste, že citróny obsahujú viac cukru ako jahody?
Vedeli ste, že 8% ľudí z populácie má jedno rebro navyše?
Vedeli ste, že 85% rastlinnej ríše sa nachádza v oceánoch?
Vedeli ste, že havajská abeceda má 12 písmen?
Vedeli ste, že myšiaka Mikiho v Taliansku volajú "Topolino"?
Vedeli ste, že soby majú rady banány?
Vedeli ste, že rekordná dĺžka letu sliepky je 13 sekúnd?
Vedeli ste, že vtáky by bez gravitácie nedokázali prehĺtať?
Vedeli ste, že najčastejšie používané písmeno v abecede je E?
Vedeli ste, že najmenej používané písmeno v abecede je Q?
Vedeli ste, že mačka má 32 svalov v každom uchu?
Vedeli ste, že mačky trávia 66% svojho života spánkom?
Vedeli ste, že Švajčiarsko má spotrebu 10kg čokolády na človeka?
Vedeli ste, že jediný kontinent bez činných sopiek je Austrália?
Vedeli ste, že Coca-Cola pôvodne obsahovala kokaín?
Vedeli ste, že 35% domovej spotreby vody je na toalete?
Vedeli ste, že všetky druhy hmyzu majú šesť nôh?
Vedeli ste, že 90% z ľadovca je ponoreného pod hladinou?
Vedeli ste, že rožok bol vynájdený v Rakúsku?
Vedeli ste, že vo východnej Afrike môžete kúpiť pivo uvarené z banánov?
Vedeli ste, že žirafa si môže čistiť uši s vyše 50 centimetrovým jazykom?
Vedeli ste, že Austrália sa pôvodne volala New Holland?
Vedeli ste, že vaša noha má 26 kostí?
Vedeli ste, že priemerný ľudský mozog obsahuje asi 78% vody?
Vedeli ste, že blesk udrie do Zeme 6000-krát za minútu?
Vedeli ste, že oheň sa zvyčajne pohybuje rýchlejšie hore ako dole?
Vedeli ste, že ťavie mlieko sa nezráža?
Vedeli ste, že slony spia okolo 4 - 5 hodín denne?
Vedeli ste, že je možné viesť kravu po schodoch hore ale nie dolu?
Vedeli ste, že žaby nemôžu prehĺtať s otvorenými očami?
Vedeli ste, že slony sú jedinými cicavcami, ktoré nemôžu skákať?
Vedeli ste, že štvrtina z vašich kostí je vo vašich nohách?
Vedeli ste, že "okamih" je vlastne jedna stotina sekundy?
Vedeli ste, že vaše narodeniny s vami zdieľa ešte 9 miliónov ľudí?
Vedeli ste, že 1 minúta bozku spáli 26 kalórií?
Vedeli ste, že váš jazyk sa dokáže z vášho tela uzdraviť najrýchlejšie?
Ak si pozorne prečítal (prečítala) toto číslo školského časopisu, budeš vedieť odpovedať
na nasledujúce otázky. Pozorne si ich zapíš, na hodine geografie sa ti môžu zísť. 
Ako sa volá šéfredaktorka školského časopisu Zvoní!? .................................................................
Koľko prvákov je na našej škole? ..............................................
Koľký rok sa u nás na škole uskutočňujú Tekvicové slávnosti? ........................................
Ako sa volá triedna pani učiteľka 1. B triedy? .....................................................
Kedy budú v našom kraji jarné prázdniny? .............................................
V ktorom roku sa začal vydávať časopis ZVONÍ!? ....................................
Koľko bielych pasteliek sme predali? ................................................
Ako sa volá triedna pani učiteľka 1. C triedy? .....................................................
Ako sa volá predsedkyňa školského parlamentu? ...............................................................
Správne odpovede na kvízové otázky budú uverejnené v ďalšom čísle. 
Vyfarbi obrázok, rozstrihaj ho na štvorčeky, štvorčeky
pomiešaj a môžeš skladať puzzle.
A je tu koniec jesenného čísla nášho časopisu ZVONÍ! Zaujíma nás Váš názor na časopis.
Dajte nám vedieť, ako sa Vám páčil. Ak by ste mali nápady, čo v našom časopise chýba, čo
zaujímavé ste videli, alebo o čom by ste si chceli prečítať viac, dajte nám vedieť! Pokojne
môžete navrhnúť aj nové rubriky. Stačí osloviť niektorého z členov Redakčnej rady. Radi sa s
Vami poradíme.
Svoje podnety môžete posielať na email: [email protected]
Vaša Redakčná rada
RR
Download

ZVONÍ jeseň 2014 - ZŠ Nábrežná 95 | Nové Zámky