Šťastie, zdravie
(pieseň č.1, melódia 21)
Šťastie, zdravie, pokoj svätý
vinšujeme vám,
či ste starí, lebo deti nezáleží nám,
zďaleka sa berieme, novinu vám nesieme,
čo sa stalo dnešnej noci v meste Betleme.
Narodil sa chlapček malý,
posiela nás k vám,
Aby ste mu niečo dali,
zaniesť mu to mám,
chlebík ten už nechce brať,
nakŕmila ho už mať,
radšej toliar, lebo dukát ráčte mu poslať.
Daj Boh šťastia tomu domu
(pieseň č.4, melódia 24)
Daj Boh šťastia tomu domu,
my spievame vieme komu,
malému dieťatku, Kristu Jezuliatku,
dnes v Betleme narodenému.
Poďme bratia
(pieseň č.5, melódia 25)
Ref.: /dundaj, dundaj, dundaj, da,
Ježišku, miláčku ja ťa budem
kolísať./
Ref.
Ref.
Jak si krásne Jezuliatko
(pieseň č.6, melódia 26)
Jak si krásne Jezuliatko
prostred biedy úbožiatko,
pred tebou padáme, dary ti skladáme,
Daj Boh šťastia celej Zemi,
všetkým národom,
nech im svetlo hviezdy lásky
ožiaruje dom,
hladným chleba dobrého,
chorým zdravia pevného,
daj Boh šťastia celej Zemi,
všetkým národom.
Ja ti nesiem veselého
baránka zo stáda svojho,
s ním sa môžeš hrávať, veselo zabávať.
Ježiško maličký
(pieseň č.3, melódia 23)
Ježiško maličký čože ti dám,
ťažko mi vyberať, keď málo mám,
srdce ti darujem láska je v ňom,
dávam ti do daru celý náš dom.
Za seba prosím a za všetkých tiež,
čo sú dnes ďaleko od teba vieš,
Ježiško maličký môj Boh a Pán,
radostné Vianoce daj všetkým nám.
Požehnaj Ježiško i celý svet,
lásky nech bratskej už rozkvitne kvet,
nech všetky národy velebia ťa,
ochráň a žehnaj nás Božie dieťa.
Otvárajte dvere dokorán,
pozdrav z Kene prinášame vám.
Ref.
Pozdrav z Kene ten je od detí,
táto prosba nech k vám zaletí.
Ref.
Ježiško vám všetko odplatí,
u neho sa toliar nestratí.
Ref.
Pokoj, radosť, lásku on dáva,
v dome požehnanie necháva.
Ref.
Ref.
Daj Boh šťastia tejto Zemi,
všetkým ľuďom v nej,
nech im slnko jasne svieti každý boží deň,
nech ich sused v láske má,
nech im pokoj priazeň dá,
daj Boh šťastia tejto Zemi,
všetkým ľuďom v nej.
Dopraj Bože svojmu dielu večné trvanie,
nech sa samo nezahubí, všetci prosíme,
rybám čistej vody daj,
vtáctvo a zver zachovaj,
dopraj Bože svojmu dielu večné trvanie.
Ref.: /Zvestujeme Dobrú Novinu,
Ježiško chce v každú rodinu/
Poďme bratia do Betlema,
Prosím pekne vybavte nás nieto času stáť, V maštalôčke tíško drieme,
veď nám treba do Betlema ísť ho kolísať,
on je veľmi bohatý všetko štedro odplatí, My Ježiška nezbudíme,
uložte si k nemu poklad tam sa nestratí.
Hajaj, búvaj dieťa zlaté
Daj Boh šťastia tejto Zemi
(pieseň č.2, melódia 22)
Zvestujeme Dobrú Novinu
(pieseň č.8, melódia 28)
Ja ti nesiem dve kozičky,
by ti zohriali nožičky,
ja zas mliečka málo, by ťa líčko hrialo.
A my biedni čo ti dáme,
darovať ti nič nemáme,
my ti tu zahráme, piesne zaspievame.
Radujte sa valasi
(pieseň č.7, melódia 27)
Radujte sa valasi,
všetci v tomto salaši,
že sme všetci v dobrom,
zdraví ten starý rok dokonali.
Pán Ježiš je Láska
(pieseň č.9, melódia 29)
Pán Ježiš je Láska,
má nás všetkých rád,
on nám dáva vieru,
je náš kamarát.
Ref.: /Boh je Pán,
má ťa rád,
ak ty chceš,
lásku dá.
V tomto roku kráčame,
s láskou do rodín,
mama, otec, sestra, brat,
veď ja vás ľúbim.
Ref.
Prinášame do domu,
Dobrú Novinu,
že sa Ježiš narodil,
vravme každému.
Ref.
K Ježiškovi
(pieseň č.10, melódia30)
K Ježiškovi do Betlema pôjdeme,
jemu pískať, jemu trúbiť budeme,
takú nôtu veselú a dávno neslýchanú,
že sa nám narodil v meste Betleme.
A dožili zas nový,
nech sa každý pristrojí,
pôjdeme my do Betlema,
privítati nášho Pána.
K Ježiškovi do Betlema pôjdeme,
mlieka, medu na kašičku venujeme,
by dieťa sladko spalo v jasličkách sa
ohrialo,
lebo prišiel z neba to mu zanesme.
Budeme mu ďakovať,
by nás ráčil varovať,
aj živnosti po vše časy,
kým budeme na salaši.
K Ježiškovi do Betlema spiechajme,
dobrý príklad pastierov nasledujme,
ale čo mu my dáme, keď ničoho nemáme,
naše detské srdcia jemu darujme.
Daj že Bože rok hojný,
odvráť mor, hlad aj vojny,
zažeň vĺčka od salaša,
nech sa ovce nepoplašia.
Pásli pastieri
(pieseň č.11, melódia31)
Pásli pastieri statok na prielohu
a anjeli z neba vzdali chválu Bohu.
Pesnička slávna my ju prespevujme
a tú radosť novú ľudu oznamujme.
Oznamujeme vám všetkým vesele,
že sa nám narodil Boh Človek v Betleme.
Narodil sa Kristus Pán
(pieseň č.12, melódia 32)
Narodil sa Kristus Pán,
dobre bude ľuďom nám,
a tie vtáčky čvirikajú,
Pána Ježiška vítajú,
a sýkorka čin, čin, čin,
narodil sa Boží syn.
Narodený v Betleme,
na slame a na sene,
a ten Ježiško náš dobrý
v potrebe vždy pri nás stojí,
a sláviček trilkuje,
Ježiškovi ďakuje.
Dieťa krásne ako kvet,
čo miluje celý svet,
A tá Panenka Mária
Ježiška nám porodila,
Svätý Jozef pestuje,
Ježiško sa raduje.
Narodil sa Kristus Pán,
dobre bude ľuďom nám.
Čujte, čujte
(pieseň č.13, melódia 33)
Čujte, čujte pastieri,
čo sa stalo na nebi,
nad Betlemom jasná noc,
oznamuje Božiu moc.
O polnoci zrodila,
do jasličiek vložila,
krásna Panna prečistá,
synáčka svojho Krista.
Hor sa bratia vstávajte,
Bohu vďaky vzdávajte,
že sa sveta Pán zrodil,
aby nás oslobodil.
Už Ježiško zostupuje
(pieseň č.14, melódia 34)
Ach Bože roztomilý
(pieseň č.18, melódia 38)
Už Ježiško zostupuje z nebeského raja,
Ach Bože roztomilý aký to čas nastal,
Do izbietky medzi dietky do našeho kraja. hviezda nám osvietila betlehemskú
maštaľ,
Na cestu mu chválospevy odznievajú
pospiechajte pastieri a nemeškajte sa,
všade, a hviezdičky pod nožičky všetky
ukáže vám novinu táto jasná hviezda.
svietia v rade.
Počúvajte novinu už je narodený,
Otvárajte rýchle dvierka na srdiečku celé, Mesiáš náš Spasiteľ v jasliach uložený,
privítajte, chválu vzdajte Jezuliatku vrele. jemu vďaku vzdávajme a klaňajme sa mu,
v tomto čase radostnom vďaky vzdajme
Pánu.
Veselej vianočnej doby
(pieseň č.15, melódia 35)
Veselej vianočnej doby,
spievajte bratia koledy,
o tom, čo sa v noci stalo,
že sa ľuďom narodilo dieťatko.
Že sa Ježiš Kristus narodil,
aby nás z hriechu oslobodil,
poďme bratia nemeškajme,
Ježiškovi sa klaňajme malému.
Ježiško náš drahý zrodený,
svet ťa zvelebuje spasený,
Božie malé drahé dieťa,
Spievame ti, prosíme ťa žehnaj nás.
Zvonia zvony
(pieseň č.16, melódia 36)
Zvonia zvony vianočné bim, bam, bom,
nesú zvesti radostné v každý dom,
k tmavým srdciam svetla lúč preniká,
prišiel Ježiš vykúpiť hriešnika.
Hviezdička to hviezdičke rozpráva,
prišiel už deň čakaný oddávna,
ľudstvo voľnosť v nový rod našlo v ňom,
srdcia bijú radostne ako zvon.
Poďte všetci k nám
(pieseň č.17, melódia 37)
Poďte všetci k nám, koledu vám dám,
po oriešku po jabĺčku oblečte sa do
kožúšku,
poďte všetci k nám, koledu vám dám.
Už je zima mráz čujte divný hlas,
vtáci polnoci spievajú, pastierovia
vytrubujú
čo to nového neslýchaného.
V oblakoch krásnych anjel sa vznáša,
Ľúbim hlasom predspevuje ľuďom radosť
oznamuje,
Narodil sa nám Ježiš Kristus pán.
Plesajte všetci ľudia
(pieseň č.19, melódia 39)
Plesajte všetci ľudia už je narodený,
ten ktorý skrz prorokov bol
predpovedaný,
Ref.: /
anjeli zaspievajte,
pastieri hrajte mu,
aj králi klaňajte sa
jak pánovi svojmu. /
Rúčky má roztvorené celý svet chce
objať,
nuž poďme sa mu k jasliam všetci
vyžalovať,
Ref.
Hlas chudobných a biednych to iste
poteší,
vidiac, že aj Pán sveta v biednych jasliach
leží,
Ref.
Aj vy boháči sveta príďte sa podívať,
Ježiška chudobného berte si za príklad,
Ref.
Ó Ježiško spanilý čo ťa i svet nechce,
my s radosťou ti dáme každý svoje srdce.
Ref.
My sa odberáme
(pieseň č.20)
My sa odberáme, veľkú cestu máme
za hviezdami,
čo jasom jasajú a hlasom hlásajú
mier nad nami,
kapsu našu zatvárame
a za dary ďakujeme,
dobre sa tu majte v zdraví ostávajte.
Download

Šťastie, zdravie