TÜV SÜD Slovakia s.r.o.
Zoznam platných certifikátov pre výrobky k 28.08.2013
Por.
Číslo
Výrobca/Žiadateľ
1.
Obmedzovač rýchlosti
OR 4/OR4 U
Zdvíhacia pracovná plošina
HEKIMO H70/-
Dverná uzávierka
DUR 3E
4.
Ladislav Jaroš-JARMONT,
Podvysoká
Oravex s.r.o., Dolný
Kubín/Hekimo s.r.o.,
Šoporňa
Výťahy RENOVALIFT s.r.o.,
Žilina
ELCOM spol. s r.o., Prešov/-
Fiškálna tlačiareň
5.
ELCOM spol. s r.o., Prešov/-
Fiškálna tlačiareň
Efox – M/
Efox – M – Epson TM – U220
Efox – M – BIXOLON SRP – 275
Efox – M – ELCOM LK – D30
Efox – T/
Efox – T- Epson TM – T88iv
Efox – T- BIXOLON SRP – 350
Efox – T- ELCOM LK – T20/ LK
– T200
6.
ELCOM spol. s r.o., Prešov/-
Elektronická registračná
pokladnica
7.
ELCOM spol. s r.o., Prešov/-
Fiškálna tlačiareň
8.
ELCOM spol. s r.o., Prešov/-
9.
ELCOM spol. s r.o., Prešov/-
2.
3.
Názov výrobku
Typ/Modifikácia
Norma/predpis
NV SR č. 571/2001 Z. z.
(95/16/ES)
NV SR č. 310/2004 Z. z.
(98/37/EC)
NV SR č. 571/2001 Z. z.
(95/16/EC)
STN EN 45011:2000
(Zákon č. 289/2008 Z. z.)
STN EN 45011:2000
(Zákon č. 289/2008 Z. z.)
Euro-500 Handy model F/
Euro 500 T Handy model F
Euro 500 TE Handy model F
Euro 500 TX Handy model F
Elcom- 500 FP model F/
STN EN 45011:2000
(Zákon č. 289/2008 Z. z.)
Elektronická registračná
pokladnica
Euro-1000 T model F/
STN EN 45011:2000
(Zákon č. 289/2008 Z. z.)
Elektronická registračná
pokladnica
Euro-2000 Alpha model F/
Euro-2000 T Alpha model F
Euro-2000 TE Alpha model F
STN EN 45011:2000
(Zákon č. 289/2008 Z. z.)
STN EN 45011:2000
(Zákon č. 289/2008 Z. z.)
10.
ELCOM spol. s r.o., Prešov/-
Elektronická registračná
pokladnica
11.
ELCOM spol. s r.o., Prešov/-
Fiškálna tlačiareň
12.
Datapac, s.r.o., Svätý Jur/-
13.
ELCOM spol. s r.o., Prešov/-
Fiškálna tlačiareň
14.
ELEKTRO-STRAŠKA, s.r.o.
Šurany
Vonkajšia prípojnicová
a istiaca skriňa VRIS
15.
BOWA s.r.o., Bratislava/-
Fiškálna tlačiareň
16.
BOWA s.r.o., Bratislava/-
Elektronická registračná
pokladnica
17.
Datapac, s.r.o., Svätý Jur/-
Elektronická registračná
pokladnica
Fiskálna tlačiareň
Euro-50 Mini model F/
Euro-50T Mini model F
Euro-50 TE Mini model F
Efox – T/
Epson TM – T88iv
BIXOLON SRP – 350
ELCOM LK – T20/LK-T200
POSYBE MCFS
Rozšírenie o typ: TH 230+
STN EN 45011:2000
(Zákon č. 289/2008 Z. z.)
Efox – M/
Epson TM – U220
BIXOLON SRP – 275
ELCOM LK – D30
VRIS 1.2/600
VRIS 1.2/800
VRIS 1-/260
VRIS 2.3/600
VRIS 2.3/800
PEGAS FM-06/
PEGAS FM-06 model B.5.0/1
PEGAS FM-06 model L.1.0/1
PEGAS FM-06 model N.1.0/1
DATECS DP/
DATECS DP-50
DATECS DP-50D
POSYBE FP
STN EN 45011:2000
(Zákon č. 289/2008 Z. z.)
STN EN 45011:2000
(Zákon č. 289/2008 Z. z.)
STN EN 45011:2000
(Zákon č. 289/2008 Z. z.)
STN EN 45011:2000
STN EN 45011:2000
(Zákon č. 289/2008 Z. z.)
STN EN 45011:2000
(Zákon č. 289/2008 Z. z.)
STN EN 45011:2000
(Zákon č. 289/2008 Z. z.)
STN EN 45011:2000
(Zákon č. 289/2008 Z. z.)
18.
Datecs Ltd.,Sofia/
BOWA s.r.o., Bratislava
Elektronická registračná
pokladnica
DATECS MP-55/
DATECS MP-55L
DATECS MP-55LD
DATECS MP-55B
19.
Datecs Ltd.,Sofia/
BOWA s.r.o., Bratislava
Elektronická registračná
pokladnica
DATECS DP-500/F
STN EN 45011:2000
(Zákon č. 289/2008 Z. z.)
20.
Datecs Ltd.,Sofia/
BOWA s.r.o., Bratislava
Elektronická registračná
pokladnica
DATECS MP-55/F/
DATECS MP-55L/F
DATECS MP-55LD/F
DATECS MP-55B/F
STN EN 45011:2000
(Zákon č. 289/2008 Z. z.)
21.
Datecs Ltd.,Sofia/
BOWA s.r.o., Bratislava
Elektronická registračná
pokladnica
DATECS DP-50/F/
DATECS DP-50/F
DATECS DP-50D/F
STN EN 45011:2000
(Zákon č. 289/2008 Z. z.)
22.
SOFTIP, a.s. , Bratislava/-
Fiškálna tlačiareň
SOFTIP FT
model BIXOLON 5.0-1
STN EN 45011:2000
(Zákon č. 289/2008 Z. z.)
23.
t-gas, s.r.o., Malacky/-
Filter plynový
FP 10-40 (vstup plynu DN 50)
NV SR č. 576/2002 Z. z.
(97/23/ES)
24.
Štefan Buránsky-AXL,
Bratislava-Petržalka
Trampolína
Nariadenie vlády SR č.
349/2010 Z. z.
25.
ELCOM spol. s r.o., Prešov/-
Fiškálna tlačiareň
26.
ELCOM spol. s r.o., Prešov/-
Fiškálna tlačiareň
AXL/
INLINE x, STANDARD x,
INLINE ZAPUSTENÁ x
X počet sietí: 1-10
Efox-T/
Efox-T-Epson TM-T88IV
Efox-T-BIXOLON SRP-350
Efox-T-ELCOM LK-T20/LK-T200
Efox-T-Epson TM-T88V
Efox-M/
Efox-M-Epson TM-U220
Efox-M-BIXOLON SRP-275
Efox-M-ELCOM LK-D30
27.
ELCOM spol. s r.o., Prešov/-
Elektronická registračná
pokladnica
Euro-150TE Flexy
STN EN 45011:2000
(Zákon č. 289/2008 Z. z.)
STN EN 45011:2000
(Zákon č. 289/2008 Z. z.)
STN EN 45011:2000
(Zákon č. 289/2008 Z. z.)
28.
BOWA s.r.o., Bratislava/-
Fiškálna tlačiareň
Pegas FM – 06/
Pegas FM-06 model B.SRP350
VFD/LCD/MMD
Pegas FM-06 model
B.SRP350N, VFD/LCD/MMD
Pegas FM-06 model E.TM88,
VFD/LCD/MMD
Pegas FM-06 model E.TM90,
VFD/LCD/MMD
Pegas FM-06 model G.5890,
VFD/LCD/MMD
Pegas FM-06 model G.58120,
VFD/LCD/MMD
Pegas FM-06 model G.80250,
VFD/LCD/MMD
Pegas FM-06 model B.STP131,
VFD/LCD/MMD
Pegas FM-06 model
N.NCR7197, VFD/LCD/MMD
Pegas FM-06 model L.LK-T20,
VFD/LCD/MMD
Pegas FM-06 model O.085,
VFD/LCD/MMD
STN EN 45011:2000
(Zákon č. 289/2008 Z. z.)
29.
ELCOM spol. s r.o., Prešov/-
EURO-2500TX model F
30.
ELCOM spol. s r.o., Prešov/-
31.
BOWA s.r.o., Bratislava/-
Elektronická registračná
pokladnica
Elektronická registračná
pokladnica
Fiškálna tlačiareň
STN EN 45011:2000
(Zákon č. 289/2008 Z. z.)
STN EN 45011:2000
(Zákon č. 289/2008 Z. z.
STN EN 45011:2000
(Zákon č. 289/2008 Z. z.)
POS-4000 model F
Pegas FM – 06/
Pegas FM-06 model B.SRP275,
VFD/LCD//MMD
Pegas FM-06 model B.SRP270,
VFD/LCD/MMD
Pegas FM-06 model E.TM220,
VFD/LCD/MMD
Pegas FM-06 model E.TM210,
VFD/LCD/MMD
Pegas FM-06 model G.7645,
VFD/LCD/MMD
32.
BOWA s.r.o., Bratislava/-
Fiškálna tlačiareň
33.
ELCOM spol. s r.o., Prešov/-
34.
ELCOM spol. s r.o., Prešov/-
Elektronická registračná
pokladnica
Fiškálna tlačiareň
35.
BOWA s.r.o., Bratislava/
NOV, s.r.o. Bratislava
Fiškálna tlačiareň
36.
BOWA s.r.o. Bratislava/-
Elektronická registračná
pokladnica
37.
BOWA s.r.o., Bratislava/
RM tes, s.r.o. Trnava
Elektronická registračná
pokladnica
38.
BOWA s.r.o., Bratislava/
RM tes, s.r.o. Trnava
Fiškálna tlačiareň Pegas
tes FP
39.
BOWA s.r.o. Bratislava/-
Fiškálna tlačiareň
Pegassino FT
Pegas FM – 06/
Pegas FM-06 model E.TMH6000, VFD/LCD/MMD
Pegas FM-06 model E.TMJ7000, VFD/LCD/MMD
Pegas FM-06 model W.TH210,
VFD/LCD/MMD
Pegas FM-06 model W.TH230,
VFD/LCD/MMD
Euro-50 TE CASH model F
mini EFox
Pegas WN/
Pegas WN model TH210,
VFD/LCD
Pegas WN model TH230,
VFD/LCD
PCPOS1/
PCPOS1 model 2
PCPOS1 model 3
Pegas tes/
Pegas tes model XP3312
Pegas tes model XP3315
Fiškálna tlačiareň Pegas tes
FP/
Pegas tes FP model PP6800,
VFD/LCD
Pegas tes FP model TRP-100,
VFD/LCD
Pegas tes FP model ODP-200,
VFD/LCD
Pegas tes FP model ODP-500,
VFD/LCD
Fiškálna tlačiareň
Pegassino FT/
Pegassino FT model B.SRP150
Pegassino FT model G.5870
Pegassino FT model S.BL112
STN EN 45011:2000
(Zákon č. 289/2008 Z. z.)
STN EN 45011:2000
(Zákon č. 289/2008 Z. z.)
STN EN 45011:2000
(Zákon č. 289/2008 Z. z.)
STN EN 45011:2000
(Zákon č. 289/2008 Z. z.)
STN EN 45011:2000
(Zákon č. 289/2008 Z. z.)
STN EN 45011:2000
(Zákon č. 289/2008 Z. z.)
STN EN 45011:2000
(Zákon č. 289/2008 Z. z.)
STN EN 45011:2000
(Zákon č. 289/2008 Z. z.)
40.
41.
Datecs Ltd.,Sofia/
BOWA s.r.o., Bratislava
ENERGO KUBÍN s.r.o.
Dolný Kubín/
Registračná pokladnica
DATECS MP-55BP/F
Bloková transformačná
stanica vysokého/nízkeho
napätia s vnútorným
ovládaním
Fiškálna tlačiareň
TSE-V zz (zz – dĺžka
transformačnej stanice)
42.
SOFTIP, a.s., Bratislava/-
43.
ELCOM spol. s r.o., Prešov/-
Elektronická registračná
pokladnica
Euro-100T MODEL F/
Euro-200T MODEL F
Euro-200TE MODEL F
Euro-200TX MODEL F
EN 45011:1998
44.
ELCOM spol. s r.o., Prešov/-
Elektronická registračná
pokladnica
Euro-2100 MODEL F/
Euro-2100TE MODEL
EN 45011:1998
45.
IZOELEKTRO d.o.o.,
Limbuš/ENSTO CZECH
s.r.o., Praha
Zvodič prepätia VN (metal
oxide, ZnO).
2SS15N/-R, -RP, -RO, -NO
EN 45011:1998
46.
FENIX Slovensko s.r.o.,
Banská Bystrica/Ing. Štefan Genšor –
Kompio, Námestovo/-
Vykurovacia rohož
Heating mat snowmat SM
1,55/300
Fiškálna tlačiareň FisBox A/
model FisBox M
EN 45011:1998
AXIS distribution, s.r.o.,
Lučenec/BOWA s.r.o. Bratislava/-
Elektronická registračná
pokladnica
Fiškálna tlačiareň
Sam4s/model ER-230F, model
ER-230BF
Fiškálna tlačiareň
Pegassino FT/
Pegassino FT model B.SRP150
Pegassino FT model G.5870
Pegassino FT model S.BL112
EN 45011:1998
47.
48.
49.
Fiškálna tlačiareň
SOFTIP FT/
model EPSON 1.0-1 – EPSON
TM-T88x,
model EPSON 2.0-1 – EPSON
TM-U220,
model EPSON 4.0-1 – EPSON
TM-T90,
model BIXOLON 3.0-1 –
BIXOLON SRP
STN EN 45011:2000
(Zákon č. 289/2008 Z. z.)
STN EN 45011:2000
STN EN 45011:2000
EN 45011:1998
EN 45011:1998
Download

TÜV SÜD Slovakia sro Zoznam platných certifikátov pre výrobky k