SEMINÁR O
HOMOSEXUALITE
Teologická komisia Bioetická subkomisia Konferencie biskupov Slovenska
Rada pre rodinu Konferencie biskupov Slovenska
Linka Valentín - Gréckokatolícka cirkev Košice
Vás pozývajú na formačno – pastoračný seminár pod záštitou
o. biskupa Mons. ThDr. Štefana Sečku PhD. a preosv. vladyku Milana Chautura CSsR
Téma:
Miesto a čas:
Nádej pre ľudí inak sexuálne cítiacich
utorok 6. mája 2014 od 14:00 - 17:00,
v budove Katolíckej univerzity, v priestoroch
novej univerzitnej knižnice,
Hrabovská cesta 1, Ružomberok
Program:
Mgr. Eliška Madžová
Mgr. Vitalij Luck
ThBibLic. Róbert Jáger
PhDr. Marko Rozkoš, PhD.
JUDr. Martin Dilong
Medicína a homosexualita?
Ako prijať človeka?
Biblia a homosexualita?
Kto je človek?
Práva versus diskriminácia?
Účastnícky poplatok: 1 euro.
Prihlasovanie a ďalšie informácie: www.seminarhom.sk
Download

Seminár o homosexualite Ružomberok (PDF)