Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote
Sama Tomášika 14, 979 01 Rimavská Sobota
REGISTER ODBORNE SPÔSOBILÝCH OSÔB
na vykonávanie epidemiologicky závažných činností podľa § 15 ods. 2 zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane,
podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov
(registrácia od 1.1.2012)
Por.
číslo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Priezvisko, meno, titul
Trvalé bydlisko
SOKOLOVÁ Michaela
J.Bottu 1139/9
050 01 Revúca
SIMANOVÁ Mária
Muránsky Zdychava 121
050 01 Revúca
ŠTORKOVÁ Denisa
K.Mikszátha 294/55
979 01 Rimavská Sobota
RÓZENFELDOVÁ Alžbeta
Nová Bašta 177
980 34 Nová Bašta
MEDE Peter
Nová Bašta 259
980 34 Nová Bašta
LACH Michal, Ing.
Orávka 37
980 42 Rimavská Seč
KULIKOVÁ Ingrid
Mníšany 119
049 16 Jelšava
KRIŽIAN Ladislav
Ožďany 38
980 11 Ožďany
KOVÁČOVÁ Eva
Muránska Lehota 67
049 01 Muráň
KOCHANOVÁ Eva
Osloboditeľov 220/8
980 52 Hrachovo
HUSANÍK Csaba
Meliata 24
049 12 Gemerská Hôrka
HALAJ Dušan
Por. Ušiaka 1734/1
979 01 Rimavská Sobota
FRANKOVÁ Monika
Muráň 88
049 01 Muráň
FÖLDI Štefan
Hodejov 84
980 31 Hodejov
Dátum vydania
Platnosť do
31.1.2012
doba neurčitá
Číslo
osvedčenia
Činnosť
2012 / 00108
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
31.1.2012
doba neurčitá
2012 / 00109
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
31.1.2012
doba neurčitá
2012 / 00115
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
31.1.2012
doba neurčitá
2012 / 00118
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
31.1.2012
doba neurčitá
2012 / 00117
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
31.1.2012
doba neurčitá
2012 / 00149
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
31.1.2012
doba neurčitá
2012 / 00107
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
31.1.2012
doba neurčitá
2012 / 00190
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
31.1.2012
doba neurčitá
2012 / 00110
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
31.1.2012
doba neurčitá
2012 / 00080
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
31.1.2012
doba neurčitá
2012 / 00116
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
31.1.2012
doba neurčitá
2012 / 00191
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
31.1.2012
doba neurčitá
2012 / 00035
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
31.1.2012
doba neurčitá
2012 / 00113
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
ČMIELOVÁ Lucia
Máriássyho Námestie 53
049 51 Brzotín
ČMIELOVÁ Andrea
Máriássyho Námestie 53
049 51 Brzotín
BÓNISOVÁ Diana
Malohontská 1538/37
979 01 Rimavská Sobota
BINDEROVÁ Patrícia
Daxnerova 1121
980 61 Tisovec
ŠOLCOVÁ Helena
Drňa 81
980 03 Šimonovce
SIMANOVÁ Andrea
Magnezitárov 1209/9
050 01 Revúca
RUSNÁKOVÁ Anna
Ožďany 532
980 11 Ožďany
PETALÍKOVÁ Mária
Partizánska 15/1
050 01 Revúca
LIPTÁKOVÁ Silvia
Hviezdoslavova 333
980 61 Tisovec
KELEMEN Katarína
Športová 1563/10
979 01 Rimavská Sobota
JANČIGOVÁ Anna, Ing.
Ťapešovo 1
029 51 Lokca
HUDÁK Ján
Daxnerova 1186/8
050 01 Revúca
HRBÁĽ Ján
Muráň 7
049 01 Muráň
HOĎÁK Ján
Muránska Lehota 100
049 01 Muráň
GALDÍK Štefan, Ing.arch.
Dr.V. Clementisa 249/9
979 01 Rimavská Sobota
AUXTOVÁ Eva
Rimavské Janovce 440
980 01 Rimavské Janovce
BABICOVÁ Zuzana
Rimavské Zalužany 39
980 35 Rimavská Baňa
CSOBOVÁ Viktória
Jazmínová 555/8
980 02 Jesenské
HACSI Tomáš
Behynce 76
31.1.2012
doba neurčitá
2012 / 00111
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
31.1.2012
doba neurčitá
2012 / 00112
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
31.1.2012
doba neurčitá
2012 / 00171
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
31.1.2012
doba neurčitá
2012 / 00125
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
28.2.2012
doba neurčitá
2012 / 00240
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
28.2.2012
doba neurčitá
2012 / 00188
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
28.2.2012
doba neurčitá
2012 / 00251
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
28.2.2012
doba neurčitá
2012 / 00187
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
28.2.2012
doba neurčitá
2012 / 00178
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
28.2.2012
doba neurčitá
2012 / 00241
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
28.2.2012
doba neurčitá
2012 / 00114
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
28.2.2012
doba neurčitá
2012 / 00342
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
28.2.2012
doba neurčitá
2012 / 00348
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
28.2.2012
doba neurčitá
2012 / 00189
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
28.2.2012
doba neurčitá
2012 / 00359
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
27.3.2012
doba neurčitá
2012 / 00565
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
27.3.2012
doba neurčitá
2012 / 00562
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
27.3.2012
doba neurčitá
2012 / 00550
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
27.3.2012
doba neurčitá
2012 / 00294
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
982 01 Tornaľa
HOLLÓ Róbert
Hurbanova 624/29
982 01 Tornaľa
KISFALUDI Ladislav
Širkovce 285
980 02 Jesenské
KOVÁCS Lóránt
Jazmínová 555/8
980 02 Jesenské
KÖBÖL Štefan
Zacharovce 61
979 01 Rimavská Sobota
KÖBÖLOVÁ Katarína
Rybárska 1632/16
979 01 Rimavská Sobota
KOLMOKOVOVÁ Katarína
Chyžné 30
049 18 Lubeník
LALI Peter
Rimavské Janovce 441
980 01 Rimavské Janovce
LÍŠKOVÁ Daniela
Sobôtka 62
979 01 Rimavská Sobota
LUPTÁK Pavel
Vinice 24
979 01 Rimavská Sobota
MIHÁLYOVÁ Gabriela
Agátová 589
980 02 Jesenské
MOLDOVÁN Ivan, ml.
Partizánska 196
981 01 Hnúšťa
MOLDOVÁNOVÁ Viera
Partizánska 196
981 01 Hnúšťa
NAGY Štefan
Blhovce 24
980 32 Blhovce
NAGYOVÁ Eva
Širkovce 53
980 02 Jesenské
RADIČOVÁ Janka
Hrebendova 220
981 01 Hnúšťa
ŠTEFÁNIKOVÁ Anna
Klokočova 732
981 01 Hnúšťa
SZŐKEOVÁ Svetlana
Športová 1563/12
979 01 Rimavská Sobota
ZNÁM Július
L.Novomeského 1752/1
979 01 Rimavská Sobota
REPKOVÁ Mária
do obehu potravín a pokrmov
27.3.2012
doba neurčitá
2012 / 00293
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
27.3.2012
doba neurčitá
2012 / 00455
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
27.3.2012
doba neurčitá
2012 / 00549
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
27.3.2012
doba neurčitá
2012 / 00553
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
27.3.2012
doba neurčitá
2012 / 00354
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
27.3.2012
doba neurčitá
2012 / 00481
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
27.3.2012
doba neurčitá
2012 / 00480
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
27.3.2012
doba neurčitá
2012 / 00533
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
27.3.2012
doba neurčitá
2012 / 00563
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
27.3.2012
doba neurčitá
2012 / 00548
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
27.3.2012
doba neurčitá
2012 / 00430
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
27.3.2012
doba neurčitá
2012 / 00432
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
27.3.2012
doba neurčitá
2012 / 00500
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
27.3.2012
doba neurčitá
2012 / 00507
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
27.3.2012
doba neurčitá
2012 / 00461
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
27.3.2012
doba neurčitá
2012 / 00456
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
27.3.2012
doba neurčitá
2012 / 00564
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
27.3.2012
doba neurčitá
2012 / 00552
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
27.3.2012
2012 / 00524
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
Ožďany 458
980 11 Ožďany
SZENDREI Pavel
Štrkovec 47
980 45 Štrkovec
SLIACKA Oľga
Klokočova 732
981 01 Hnúšťa
ŠAFÁRIKOVÁ Blanka
Nábrežie Rimavy 446
981 01 Hnúšťa
TÖKÖLY Roman
Nábrežie Rimavy 449
981 01 Hnúšťa
ŠTORK Jozef
K.Mikszátha 294/55
979 01 Rimavská Sobota
PENIAK Štefan
Otročok 64
982 62 Gemerská Ves
NOSÁĽ Juraj
Mierová 1185/28
982 01 Tornaľa
DÓŠA Juraj
Blhovce 53
980 32 Blhovce
ĎURIŠKOVÁ Zuzana
Nižné Valice 15
982 52 Kaloša
BÉREŠOVÁ Rozália
Riečka 60
980 45 Štrkovec
LAURENČÍK Roland
Číž 174
980 43 Číž
BEJTICOVÁ Andrea, Ing.
P.Dobšinského 1544/28
979 01 Rimavská Sobota
FELBABOVÁ Judita
Kraskovo 21
980 26 Lukovištia
KOVÁCSOVÁ Martina
Rimavské Janovce 103
980 01 Rimavské Janovce
FARBÁKOVÁ Michaela
Bakulínyho 912
980 61 Tisovec
MICHALCOVÁ Katarína
Vl.Clementisa 1126/4
050 01 Revúca
REPČÍKOVÁ Jela
Novosadská 1356/5
979 01 Rimavská Sobota
NÁDUDVARI Jozef
Behynce 88
982 01 Tornaľa
doba neurčitá
2012 / 00524
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
24.4.2012
doba neurčitá
2012 / 00686
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
24.4.2012
doba neurčitá
2012 / 00577
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
24.4.2012
doba neurčitá
2012 / 00579
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
24.4.2012
doba neurčitá
2012 / 00578
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
24.4.2012
doba neurčitá
2012 / 00705
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
24.4.2012
doba neurčitá
2012 / 00635
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
24.4.2012
doba neurčitá
2012 / 00636
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
24.4.2012
doba neurčitá
2012 / 00551
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
24.4.2012
doba neurčitá
2012 / 00629
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
24.4.2012
doba neurčitá
2012 / 00594
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
24.4.2012
doba neurčitá
2012 / 00685
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
24.4.2012
doba neurčitá
2012 / 00706
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
24.4.2012
doba neurčitá
2012 / 00561
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
24.4.2012
doba neurčitá
2012 / 00653
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
24.4.2012
doba neurčitá
2012 / 00495
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
24.4.2012
doba neurčitá
2012 / 00654
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
24.4.2012
doba neurčitá
2012 / 00600
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
24.4.2012
doba neurčitá
2012 / 00634
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
KOLESÁROVÁ Zuzana
Dr.V.Clementisa 249/9
979 01 Rimavská Sobota
TÓTHOVÁ Irena
Hlavné Námestie 501/2
982 01 Tornaľa
KMEŤOVÁ Denisa
Cestárska 1802/20
979 01 Rimavská Sobota
TŐREOVÁ Jaroslava
T.Vansovej 1750/2
979 01 Rimavská Sobota
SÁNDOROVÁ Klára
Šimonovce 213
980 03 Šimonovce
BIBLÁK Juraj
Višňová 249/54
982 01 Tornaľa
KMEŤOVÁ Darina
Józsefa Bodona 1649/4
979 01 Rimavská Sobota
PATAIOVÁ Orsolya
L.Novomeského 247/13
979 01 Rimavská Sobota
SZUNYAIOVÁ Denisa
sídl. Rimava 1068/34
979 01 Rimavská Sobota
BŐDOVÁ Mária
Drňa 65
980 03 Šimonovce
MOLDOVÁN Ivan, st.
Partizánska 196
981 01 Hnúšťa
ĎURIŠOVÁ Andrea
Vladimíra Clementisa 199
981 01 Hnúšťa
VANČÍKOVÁ Zlata
Sládkovičova 223
980 55 Klenovec
HEGEDŰSOVÁ Henrieta, Ing.
Dolné Zahorany 18
985 42 Veľké Dravce
HUBAYOVÁ Eva
Abovce 138
980 44 Lenartovce
JASENKOVÁ Slávka
Košická 92/10
982 01 Tornaľa
DRUGDOVÁ Andrea
Dúžava 32
979 01 Rimavská Sobota
PACSMÁROVÁ Katarína
Pavlovce 26
980 01 Rimavské Janovce
BÖHMEROVÁ Emília
Šafárikova 339/21
24.4.2012
doba neurčitá
2012 / 00610
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
24.4.2012
doba neurčitá
2012 / 00596
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
29.5.2012
doba neurčitá
2012 / 00797
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
29.5.2012
doba neurčitá
2012 / 00790
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
29.5.2012
doba neurčitá
2012 / 00744
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
29.5.2012
doba neurčitá
2012 / 00755
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
29.5.2012
doba neurčitá
2012 / 00798
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
29.5.2012
doba neurčitá
2012 / 00844
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
29.5.2012
doba neurčitá
2012 / 00590
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
29.5.2012
doba neurčitá
2012 / 00780
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
29.5.2012
doba neurčitá
2012 / 00431
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
29.5.2012
doba neurčitá
2012 / 00955
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
29.5.2012
doba neurčitá
2012 / 00954
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
29.5.2012
doba neurčitá
2012 / 00729
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
29.5.2012
doba neurčitá
2012 / 00501
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
29.5.2012
doba neurčitá
2012 / 00754
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
29.5.2012
doba neurčitá
2012 / 00888
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
29.5.2012
doba neurčitá
2012 / 00591
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
29.5.2012
doba neurčitá
2012 / 00916
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
050 01 Revúca
BRNDIAROVÁ Lucia, Ing.
1. mája 907
981 01 Hnúšťa
JAKUBCOVÁ Jana
Sládkovičova 224
980 55 Klenovec
ŠÁRIOVÁ Alexandra
Por. Ušiaka 1734/11
979 01 Rimavská Sobota
BENÍK Daniel
Škultétyho 1985/6
979 01 Rimavská Sobota
GÁLLOVÁ Kinga
Hrkáč 173
982 62 Gemerská Ves
HUSANÍKOVÁ Emese
Meliata 24
049 12 Bohúňovo
BENÍKOVÁ Anna
Škultétyho 1985/6
979 01 Rimavská Sobota
HRUŠKOVÁ Jarmila
Pasiečka 1180
980 55 Klenovec
HANZLOVIČOVÁ Zuzana
sídl. Rimava 1062/25
979 01 Rimavská Sobota
KOMLÓSY Beáta
Mládeže 930/2
980 42 Rimavská Seč
SZENTKÚTIOVÁ Katarína
Poľná 1198/12
982 01 Tornaľa
BÁLINT Boris
SNP 107
980 55 Klenovec
TELIČÁK Róbert
Š. Maliaka 590/1
050 01 Revúca
BARTALOŠOVÁ Anna
Nižné Valica 25
982 52 Kaloša
HEDVIGI Ladislav
Sládkovičová 159
981 01 Hnúšťa
HABOVČÍKOVÁ Helena
Kráľ 250
980 45 Kráľ
BOLDYOVÁ Eva
Armádna 704
049 16 Jelšava
ŠTULAJTEROVÁ Mariana
Francisciho 1100
980 61 Tisovec
SEKEREŠ Tomáš, Bc.
do obehu potravín a pokrmov
29.5.2012
doba neurčitá
2012 / 00924
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
26.6.2012
doba neurčitá
2012 / 01193
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
26.6.2012
doba neurčitá
2012 / 00960
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
26.6.2012
doba neurčitá
2012 / 01009
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
26.6.2012
doba neurčitá
2012 / 00991
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
26.6.2012
doba neurčitá
2012 / 01178
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
26.6.2012
doba neurčitá
2012 / 01008
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
26.6.2012
doba neurčitá
2012 / 01095
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
26.6.2012
doba neurčitá
2012 / 01048
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
26.6.2012
doba neurčitá
2012 / 00980
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
26.6.2012
doba neurčitá
2012 / 01179
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
26.6.2012
doba neurčitá
2012 / 00963
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
26.6.2012
doba neurčitá
2012 / 01161
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
26.6.2012
doba neurčitá
2012 / 01069
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
26.6.2012
doba neurčitá
2012 / 01191
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
1.10.2012
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
doba neurčitá 2012 / 012315
do obehu potravín a pokrmov
1.10.2012
doba neurčitá
2012 / 01621
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
1.10.2012
doba neurčitá
2012 / 01485
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
1.10.2012
2012 / 01596
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
108 Rimavské Janovce 53
980 01 Rimavské Janovce
ŠIMON Zoltán
109 Dulovo 213
980 21 Bátka
BOLDIŠOVÁ Zuzana
110 Mojín 46
979 01 Rimavská Sobota
BIBLÁKOVÁ Alžbeta
111 Mierová 1294/296
982 01 Tornaľa
BENÍK Michal
112 Škultétyho 1985/6
979 01 Rimavská Sobota
BUDAYOVÁ Iveta
113 por. Ušiaka 1734/11
979 01 Rimavská Sobota
EGRI Zsolt
114 T.Vansovej 1750/1
979 01 Rimavská Sobota
GÁLOVÁ Iveta
115 J.Bodona 1702/20
979 01 Rimavská Sobota
KISELOVÁ Zdenka, Bc.
116 Šivetice 7
059 14 Licince
FURMANOVÁ Zuzana
117 Dulovo 217
980 21 Bátka
GÁLOVÁ Zuzana
118 L. Novomeského 1735/4
979 01 Rimavská Sobota
HUMENÍKOVÁ Alena
119 Ševcovská 145
049 16 Jelšava
JANE%CEKOVÁ Andrea
120 Daxnerova 724
980 61 Tisovec
KRNÁČOVÁ Gabriela
121 Hodejov 94
980 31 Hodejov
ŠPUREK Marian
122 Rimavské Janovce 213
980 01 Rimavské Janovce
HALMOVÁ Martina
123 Sirk 174
048 64 Sirk
KALIŠKOVÁ Veronika
124 Rimavské Brezovo 18
980 54 Rimavské Brezovo
SZINGEROVÁ Beáta
125 Dubovec 173
980 41 Dubovec
BALOGHOVÁ Alica
126 Francisciho 8/48
979 01 Rimavská Sobota
doba neurčitá
2012 / 01596
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
1.10.2012
doba neurčitá
2012 / 01496
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
1.10.2012
doba neurčitá
2012 / 01586
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
1.10.2012
doba neurčitá
2012 / 01597
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
1.10.2012
doba neurčitá
2012 / 01010
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
1.10.2012
doba neurčitá
2012 / 01389
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
1.10.2012
doba neurčitá
2012 / 01609
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
1.10.2012
doba neurčitá
2012 / 01484
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
1.10.2012
doba neurčitá
2012 / 01391
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
1.10.2012
doba neurčitá
2012 / 01509
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
1.10.2012
doba neurčitá
2012 / 01390
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
1.10.2012
doba neurčitá
2012 / 01620
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
1.10.2012
doba neurčitá
2012 / 01084
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
1.10.2012
doba neurčitá
2012 / 01475
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
1.10.2012
doba neurčitá
2012 / 01392
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
1.10.2012
doba neurčitá
2012 / 01314
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
1.10.2012
doba neurčitá
2012 / 01363
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
1.10.2012
doba neurčitá
2012 / 01518
pri prvovýrobe mlieka
31.10.2012
doba neurčitá
2012 / 01844
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
SZABOVÁ Blanka
127 Blhovce 115
980 32 Blhovce
JÁNOŠÍK Milan
128 Kružno 99
979 01 Rimavská Sobota
JÁNOŠÍK Peter
129 Kružno 36
979 01 Rimavská Sobota
MAREŠOVÁ Jana, Bc.
130 sídlisko Rimava 1059/3
979 01 Rimavská Sobota
MINICHOVÁ Denisa
131 L.Novomeského 1752/5
979 01 Rimavská Sobota
FÖLDIOVÁ Angela
132 Ožďany 398
980 11 Ožďany
KLÍMOVÁ Lenka
133 P.Hostinského 1717/26
979 01 Rimavská Sobota
KOLLÁR Zoltán
134 Malohontská 1532/21
979 01 Rimavská Sobota
TOPOROVÁ Mária
135 P.Dobšinského 1528/20
979 01 Rimavská Sobota
LÁZOK Ondrej
136 Topoľová 258
049 51 Brzotín
VÖLGYIOVÁ Gabriela
137 Rumince 1
980 50 Včelince
JÁNOSDEÁKOVÁ Katarína
138 Košická cesta 1564
979 01 Rimavská Sobota
TOPERCEROVÁ Zuzana
139 Mierová 53/7
982 01 Tornaľa
GÁBOROVÁ Mária
140 Malé Teriakovce 67
980 51 Veľké Teriakovce
SLAMČÍKOVÁ Agáta
141 Revúčka 164
050 01 Revúca
PAPPOVÁ Karina
142 Por. Ušiaka 1734/7
979 01 Rimavská Sobota
ORAVCOVÁ Iveta
143 Repno 194/43
980 53 Rimavská Baňa
Marian PODSTAVEK
144 S.Kollára 92/13, Čerenčany
979 01 Rimavská Sobota
DRUGDOVÁ Olesya
145 Malohontská 20/24
31.10.2012
doba neurčitá
2012 / 01278
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
31.10.2012
doba neurčitá
2012 / 01624
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
31.10.2012
doba neurčitá
2012 / 01625
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
31.10.2012
doba neurčitá
2012 / 01674
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
31.10.2012
doba neurčitá
2012 / 01656
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
31.10.2012
doba neurčitá
2012 / 01814
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
31.10.2012
doba neurčitá
2012 / 01773
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
31.10.2012
doba neurčitá
2012 / 01715
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
31.10.2012
doba neurčitá
2012 / 01647
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
31.10.2012
doba neurčitá
2012 / 01742
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
31.10.2012
doba neurčitá
2012 / 01629
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
30.11.2012
doba neurčitá
2012 / 01831
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
30.11.2012
doba neurčitá
2012 / 01830
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
30.11.2012
doba neurčitá
2012 / 01901
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
30.11.2012
doba neurčitá
2012 / 01880
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
30.11.2012
doba neurčitá
2012 / 01882
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
30.11.2012
doba neurčitá
2012 / 01900
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
30.11.2012
doba neurčitá
2012 / 01807
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
30.11.2012
doba neurčitá
2012 / 01808
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
979 01 Rimavská Sobota
SEKERÁŠOVÁ Kristína
Orávka 40
980 42 Rimavská Seč
RÉVÉSZOVÁ Viera
Sabová 3
979 01 Rimavská Sobota
FODOROVÁ Tímea
Husiná 68
985 42 Veľké Dravce
VALAŠTEKOVÁ Eva, Bc.
Muránska Dlhá Lúka 15
050 01 Revúca
SLOVÁK Jozef
Vyšná Pokoradz 64
979 01 Rimavská Sobota
KOVÁCS Eva
L.Novomeského 1752/5
979 01 Rimavská Sobota
PAVLOVSKÝ Karol
Revúčka 177
050 01 Revúca
POLIAKOVÁ Viera
Mokrá Lúka 135
050 01 Revúca
HAŇO Jaroslav
sídl. Rimava 1065/18
979 01 Rimavská Sobota
PETŘÍČKOVÁ Kristína
Športová 1539/2
979 01 Rimavská Sobota
BERNÁTHOVÁ Katarína
Krásnohorská Dlhá Lúka 44
049 45 Krásnohorská Dlhá Lúka
BALYO Gejza
Rimavská Seč 424
980 42 Rimavská Seč
BALYOVÁ Mária
Rimavská Seč 424
980 42 Rimavská Seč
KÖBÖL František
Školská 258
980 02 Jesenské
BÍRO Marián
Dúžava 20
979 01 Rimavská Sobota
STEHLÍKOVÁ Eszter
1. mája 1140/7
982 01 Tornaľa
BOLYKY Tomáš
Školská 262/32
980 02 Jesenské
BOLYKY Ladislav, Ing.
Školská 262/32
980 02 Jesenské
BOLYKYOVÁ Mária
do obehu potravín a pokrmov
11.12.2012
doba neurčitá
2012 / 01811
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
11.12.2012
doba neurčitá
2012 / 01810
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
11.12.2012
doba neurčitá
2012 / 01809
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
11.12.2012
doba neurčitá
2012 / 02144
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
11.12.2012
doba neurčitá
2012 / 02188
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
11.12.2012
doba neurčitá
2012 / 02164
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
11.12.2012
doba neurčitá
2012 / 02143
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
11.12.2012
doba neurčitá
2012 / 02141
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
11.12.2012
doba neurčitá
2012 / 02192
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
11.12.2012
doba neurčitá
2012 / 02187
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
11.12.2012
doba neurčitá
2012 / 02113
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
11.12.2012
doba neurčitá
2012 / 02213
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
11.12.2012
doba neurčitá
2012 / 02127
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
11.12.2012
doba neurčitá
2012 / 02162
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
11.12.2012
doba neurčitá
2012 / 02180
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
11.12.2012
doba neurčitá
2012 / 02163
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
11.12.2012
doba neurčitá
2012 / 02160
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
11.12.2012
doba neurčitá
2012 / 02158
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
11.12.2012
2012 / 02159
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
164 Školská 262/32
980 02 Jesenské
ADAMICKÁ Eva
165 Cinobaňa 297
985 22 Cinobaňa
DEMJENOVÁ Beata
166 Malohontská 61/22
979 01 Rimavská Sobota
HRONČEK Libor
167 Vyšná Pokoradz 10
979 01 Rimavská Sobota
ANTAL Daniel
168 Bakta 34
979 01 Rimavská Sobota
doba neurčitá
2012 / 02159
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
11.12.2012
doba neurčitá
2012 / 02161
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
11.12.2012
doba neurčitá
2012 / 02157
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
11.12.2012
doba neurčitá
2012 / 02189
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
11.12.2012
doba neurčitá
2012 / 02190
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
Download

Zoznam osob_2012 - RUVZ so sídlom v Rimavskej Sobote