Register odborne spôsobilých osôb, podľa Zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji
verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Vykonávanie epidemiologicky závažných činností pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu
poživatín – rok 2012
1
Eva Maruničová
Hlavná 125/52, Dargov
A/2012/00304 23.2.2012
2
Alexandra
SmilajkovVargová
Bc. Anna Mária
Lesková
Ľubomír Davala
Hlavná 38/5, Čierna nad
Tisou
A/2012/00305 23.2.2012
Ruská 60, Ptrukša
A/2012/00306 23.2.2012
Budovateľská
A/2012/00307 23.2.2012
Kríţna 478/21 Parchovany
A/2012/00308 23.2.2012
6
Ing. Milan
Hredzák
Petra Kohútová
Hlavná 24/50, Stanča
A/2012/00309 23.2.2012
7
Ján Kapitán
Hodvábna 129/9, Trebišov
A/2012/00310 23.2.2012
8
Marián Dolík
Obchodná 66/30, Veľaty
A/2012/00314 23.2.2012
9
Milhostov č. 74
A/2012/00315 23.2.2012
10
Mertina
Vereščáková
Patrik Hudec
L. Sáru 250/1, Trebišov
A/2012/00316 23.2.2012
11
Lívia Miterová
Hlavná 55, Brehov
A/2012/00317 23.2.2012
12
Lucia Gerdová
A/2012/00318 23.2.2012
13
Renáta Baniková
Nová 147/102,
V.Ozorovce
Gorkého 342/9, Sečovce
14
Ján Dţubák
Bodroţská 114/30, Borša
A/2012/00320 23.2.2012
15
Okruţná 78/12, Kašov
A/2012/00321 23.2.2012
16
Andrea
Kundrátová
Dominik Háky
Zrinyi 154, Borša
A/2012/00323 23.2.2012
17
Serena Juhászová
Hlavná 126, Zemplín
A/2012/00328 23.2.2012
18
Katarína Vargová
Staničná 153/21, Somotor
A/2012/00303 23.2.2012
19
21
Adriana Husárová
22
Viktor Varga
Ternavská 2245/8,
Trebišov
Krásna 12/184, Streda n.
B.
29. augusta 3777/13,
Trebišov
1. Mája 118, Hraň
A/2012/00300 23.2.2012
20
Monika
Stieberová
Alţbeta Piškárová
23
AnnaMária
Bikkyová
Stela Tárczyová
Rázusová 5, Kráľ. Chlmec
A/2012/00322 26.4.2012
Školská 272, V. Trakany
A/2012/00329 26.4.2012
3
4
5
24
A/2012/00319 23.2.2012
A/2012/00301 23.2.2012
A/2012/00302 26.4.2012
A/2012/00313 26.4.2012
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
25
Ján Bajus
Hriadky č. 64
26
Jana Tothová
27
Renáta
Vargaeštoková
Monika Vasziová
Ternavská 2245/6,
A/2012/00681 26.4.2012
Trebišov
Paričovska 320/9, Trebišov A/2012/00682 26.4.2012
A/2012/00680 26.4.2012
Veľké Trakany č.413
A/2012/00683 26.4.2012
Horovce č.235
A/2012/00684 26.4.2012
30
Magdaléna
Biačková
Henrieta Vámos
Hlavná 110/37, Biel
A/2012/00685 26.4.2012
31
Ildikó Molnárová
Boľ č.6
A/2012/00686 26.4.2012
32
Zlata Brečková
Z. Jastrabie 25
A/2012/00687 26.4.2012
33
Sofia Dobošová
A/2012/00688 26.4.2012
34
Adriana Iškyová
M. Béla 1138/12, Kráľ.
Chlmec
Hlavná 91/43, Viničky
35
Komenského 2206/41,
Trebišov
Ternavská 2238/1,
Trebišov
M.R.Štefánika 1515/472,
Trebišov
Hlavná 110/30, Dvorianky
A/2012/00690 26.4.2012
38
Blanka
Demjančíková
Ing. Pavol
Horváth
Adriana
Harčárová
Alena Kasardová
39
Jozef Buza
A/2012/00694 26.4.2012
40
41
Magdaléna
Dzvoncseková
Anna Telepovská
42
Klára Jakubová
43
Michal Ivan
Berehovská 2173/11,
Trebišov
Druţstevná 235/18, V.
Horeš
Švermova 1064/48,
Trebišov
Podjavorinskej 2119/1,
Trebišov
Bánovce nad Ondavou
44
Bc. Michal Bačo
A/2012/00700 26.4.2012
45
Michal Bačo
46
Ján Boršoš
47
Ľubomír Boršoš
48
Jána Husa 1856/1,
Trebišov
Nový Ruskov č.180
A/2012/00779 24.5.2012
50
Martina
Jamborová
Tatiana
Dvorovčíková
Dominik Frajt
Ternavská 2238/1,
Trebišov
Ternavská 2238/1,
Trebišov
Komenského 2137/59,
Trebišov
Komenského 2137/59,
Trebišov
Slovenská 795/3, Trebišov
51
Peter Šimon
Hlavná 64/103, Z. Jastrabie A/2012/00807 24.5.2012
52
Silvia Hatráková
Kutnohorská 2115/9,
Trebišov
28
29
36
37
49
A/2012/00689 26.4.2012
A/2012/00691 26.4.2012
A/2012/00692 26.4.2012
A/2012/00693 26.4.2012
A/2012/00695 26.4.2012
A/2012/00696 26.4.2012
A/2012/00697 26.4.2012
A/2012/00698 26.4.2012
A/2012/00701 26.4.2012
A/2012/00702 26.4.2012
A/2012/00699 26.4.2012
A/2012/00714 26.4.2012
A/2012/00806 24.5.2012
A/2012/00808 24.5.2012
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
53
Jana Naďová
54
55
Dominika
Lorenčíková
Noémi Puskárová
56
Eva Puskárová
57
Marta Miňová
58
59
60
Kutnohorská 2113/5,
Trebišov
Hlavná 130/57, Sirník
A/2012/00809 24.5.2012
Hlavná 58, Biel
A/2012/00811 24.5.2012
Poľany č. 39
A/2012/00812 24.5.2012
Poľná 197/26, Malé
Ozorovce
Ladislav Semanko Budovateľská č.33,
Trebišov
Anna Semanková Budovateľská 1606/33,
Trebišov
Radovan Tokar
Krátka 419/10, Vojčice
A/2012/00813 24.5.2012
Ternavská 2276/19,
Trebišov
Hlavná 25, Z. Jastrabie
A/2012/00817 24.5.2012
A/2012/00820 24.5.2012
A/2012/00784 25.6.2012
63
Bc. Dana
Marušinská
Katarína
Brečková
Silvia Vojtková
64
Katarína Múdra
65
Dung Vu Duy
66
Hiep Bui Quang
67
Adrián Kramér
Ternavská 2247/24,
Trebišov
Sv. Cyrila a Metoda 85/9,
Nový Ruskov
Laborecká 1891/41,
Humenné
Drehňovská 118/4,
Trebišov
Hviezdoslavova 7, Sečovce
68
Enikó Fényešová
J. Dózsu 31, V. Kapušany
69
Věra Szalaiová
61
62
A/2012/00810 24.5.2012
A/2012/00814 24.5.2012
A/2012/00815 24.5.2012
A/2012/00816 24.5.2012
A/2012/00819 24.5.2012
A/2012/00821 24.5.2012
A/2012/00822 24.5.2012
A/2012/00823 24.5.2012
A/2012/00824 24.5.2012
A/2012/00818 21.6.2012
72
Veškovská 19, Veľ.
Kapušany
Eva Šeregová
1. decembra 2207/6,
Trebišov
Štefánia Pajdičová M.R.Štefánika 1515/471,
Trebišov
Oto Korpáš
Nová Doba 539/7, Sečovce
73
Lucia Sirovcová
Lúčna 379, Z. Hradište
A/2012/00942 21.6.2012
74
Mário Leško
Cejkov 297
A/2012/00943 21.6.2012
75
Erika Hudáková
A/2012/00944 21.6.2012
76
77
Renáta
Kačmarová
Marta Hricová
78
Erika Balintová
Tokajská 123/37, Malá
Tŕňa
Kutnohorská 2115/9,
Trebišov
Sv. Cyrila a Metoda, Nový
Ruskov
Malý rad 152, Leles
79
Magdaléna
Vaššová
Tichomír
Czizmadia
70
71
80
A/2012/00925 21.6.2012
A/2012/00940 21.6.2012
A/2012/00941 21.6.2012
A/2012/00945 21.6.2012
A/2012/00946 21.6.2012
A/2012/00947 21.6.2012
Hlavná 23/127, Sl.N.Mesto A/2012/00948 21.6.2012
Svinice 27/2
A/2012/00949 21.6.2012
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
81
Martina Vašigová
Hlavná 41/18, Kazimír
A/2012/00950 21.6.2012
82
Jana Formelová
Hlavná 124/61, Hraň
A/2012/00951 21.6.2012
83
Krátka 419, Vojčice
A/2012/00952 21.6.2012
84
Gabriela
Tokárová
Monika Dziaková
A/2012/00953 21.6.2012
85
Kien Ha Van
Ternavská 2247/22,
Trebišov
Čordáková 46, Košice
86
Ján Breza
Lúčna 2194/72, Trebišov
A/2012/00955 21.6.2012
87
Slávka Čierna
Stavebná 2021/3, Trebišov
A/2012/00959 21.6.2012
88
Jana Harmanová
A/2012/00960 21.6.2012
89
Lucia Bartková
90
Beáta Hancsovská
91
Luhynská 169, Luhyňa
A/2012/00967 25.6.2012
93
Michaela
Hrinčáková
Adriana
Dţupinová
Erika Molnárová
1. decembra 2207/8,
Trebišov
M.R.Štefánika 747/282,
Trebišov
Hlavná 99/218, Veľký
Horeš
Hlavný 79/75, Z. Teplica
Zrinyi 97/50, Borša
A/2012/00968 25.6.2012
94
Monika Vargová
A/2012/00969 25.6.2012
95
Henrieta
Horváthová
Mária Ivancsová
Rozvágyska 108/20, V.
Horeš
Hlavná 19, Leles
Rákoczyho 440/10, Kr.
Chlmec
Hlavná 325/36, Borša
A/2012/00971 25.6.2012
Sahara 340/27, Biel
A/2012/00973 25.6.2012
Klin nad Bodrogom č.84
A/2012/00974 25.6.2012
100 Kristína
Gendráčová
101 Veronika
Parajošová
102 Andrea
Hrivňáková
103 Silvia Kubaniová
Mlynská 191, biel
A/2012/00975 25.6.2012
Zemplín č. 154
A/2012/00976 25.6.2012
Hlavná 107/76, Sl. N.
Mesto
Letná 346/5, Z. Teplica
A/2012/00977 25.6.2012
104 Zoltán Ladič
Drahňov č. 233
A/2012/01160 27.9.2012
105 Emília Ferkóová
Čičarovce č.21
A/2012/01309 27.9.2012
106 Vladimír Tomko
Berehovská 2169/3,
Trebišov
Z. Hradište 83
A/2012/01313 27.9.2012
Kráľovský Chlmec
A/2012/01315 27.9.2012
92
96
98
Annamária
Kášová
Zoltán Tóth
99
Monika Ballová
97
107 Ladislav Fitere
108 Ing. František
Koščák
A/2012/00954 21.6.2012
A/2012/00961 21.6.2012
A/2012/00965 25.6.2012
A/2012/00966 25.6.2012
A/2012/00970 25.6.2012
A/2012/00972 25.6.2012
A/2012/00978 25.6.2012
A/2012/01314 27.9.2012
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
109 Zsolt Bálint
A/2012/01316 27.9.2012
111 Ivana Kovaľová
Trhovisko 32, Kráľ.
Chlmec
Trhovisko 34/69, Kráľ.
Chlmec
Zimná 223/19, Novosad
112 Judita Ţidayová
Michaľany 134
A/2012/01319 27.9.2012
113 Ingrida
Kanalošová
114 Jana Ferencová
Cukrovarská 25/15,
Trebišov
J. Husa 1038/28, Trebišov
A/2012/01320 27.9.2012
115 Monika Ilková
A/2012/01322 27.9.2012
116 Monika Kašková
Hlavná 269, Streda n.
Bodrogom
Malý Horeš-Onča
117 Boţena
Ostroţovičová
118 Martina Káčerová
Cukrovarská 2317,
Trebišov
SNP 821/39, Sečovce
A/2012/01325 27.9.2012
119 Jana Megyesiová
Námestie pionierov
156/12, Čierna n.T.
Hodvábna 1291/5,
Trebišov
SNP 3342/80, Trebišov
A/2012/01326 27.9.2012
Záhradná 4, Streda nad
Bodrogom
1.Mája 115/38, Hraň
A/2012/01330 27.9.2012
110 Peter Mislai
120 Erika Dorčáková
121 Andrea Kučerová
122 Stela Balogová
123 Viera Presková
A/2012/01317 27.9.2012
A/2012/01318 27.9.2012
A/2012/01321 27.9.2012
A/2012/01323 27.9.2012
A/2012/01326 27.9.2012
A/2012/01328 27.9.2012
A/2012/01329 27.9.2012
A/2012/01331 27.9.2012
Hunyadiho 882/2, Kráľ.
124 Mgr. Viera
Szabová
Chlmec
125 Gabriela Béresová Oriešková 49, Leles
A/2012/01333 27.9.2012
126 Beáta
Dundovičová
127 Judita Csonková
Hlavná 677/94, Kr.
Chlmec
Boťany č. 81
A/2012/01335 27.9.2012
128 Andrea Kulčárová
V. Kamenec 150
A/2012/01339 27.9.2012
129 Alţbeta DudásSzakacsová
130 Jozef Fényes
Boťany č. 158
A/2012/01340 27.9.2012
Komenského 2211/25,
Trebišov
Hlavná 39/10, Dobrá
A/2012/01352 27.9.2012
Cintorínska 29/19, Dobrá
A/2012/01388 27.9.2012
133 Marta Tóthová
Veľká Bara č.48
A/2012/01324 25.10.2012
134 Alexandra
Kukóová
135 Pavol Bereš
Ibrányiho 49, Kráľ.
Chlmec
B. Nemcovej 2349/2,
Trebišov
Staničná 224/73, Vojčice
A/2012/01418 25.10.2012
131 Diana
Katinčáková
132 Tibor Mezó
136 Valéria Ujheliová
A/2012/01334 27.9.2012
A/2012/01338 27.9.2012
A/2012/01387 27.9.2012
A/2012/01556 25.10.2012
A/2012/01557 25.10.2012
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
137 Miroslav Sadecký
138 Miroslav
Biskupský
139 Anastázia
Vargová
140 Eva Vorosová
141 Vladimír Cigán
Jesenná 187/5, Čierna nad
Tisou
Z. Teplica 399
Z. Fábryho 1247/43, Kráľ.
Chlmec
Pri štadione 114, Kráľ.
Chlmec
J. Husa 1802/8, Trebišov
142 Ing. Michael Malý Vrátna č.66, Košice
143 Ing. Michaela
Stašová
144 Jana Kudrnová
Uherova 2915/21, Poprad
145 Miriama
Ostroţovičová
146 Alexander Gubi
Varichovská 1316/76,
Trebišov
Cukrovarská 23/17,
Trebišov
Svätá Mária 39
147 Edita Fedorová
F.Rákocziho 429, Borša
148 Natália
Zamboriová
149 Jolana Cabocká
Okruţná 101, Zempl.
Teplica
Malý Kamenec 106
150 Štefan Kardoš
Záhradna 76, Streda n.
Bodrogom
Hlavná 133/31, Ladmovce
151 Viktória Varga
152 Mgr. Timea
Kiššová
153 Bc. Iveta Kiššová
Pasienkova 59/22, Borša
154 Blanka Hajduová
Rákocziho 40, Borša
155 Szaboles
Korenčák
156 Emília Fořstová
Hlavná 69, Pribeník
157 Jana Kiseľová
158 Monika
Váradiová
159 Mária Világiová
160 Katarína
Balloková
161 Adriána
Pavelková
162 Ján Kanda
Rákocziho 429/45, Borša
Jana Husa 1723/9,
Trebišov
L. Sáru 2348/4, Trebišov
Fábryho 1245/81, Kráľ.
Chlmec
Hlavná 11/24, Čierna nad
Tisou
Jarná 8, Čierna nad tisou
Choňkovce 94
Hlavná 128, V. Kamenec
163 Ján Onderko
Dvorianky 65
164 Jozef Balogh
Hlavná 1115/188, Kráľ.
Chlmec
A/2012/01558 25.10.2012 Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
A/2012/01559 25.10.2012 Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
A/2012/01560 25.10.2012 Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
A/2012/01561 25.10.2012 Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
A/2012/01562 25.10.2012 Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
A/2012/01563 25.10.2012 Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
A/2012/01564 25.10.2012 Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
A/2012/01565 25.10.2012 Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
A/2012/01566 25.10.2012 Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
A/2012/01568 25.10.2012 Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
A/2012/01569 25.10.2012 Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
A/2012/01570 25.10.2012 Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
A/2012/01571 25.10.2012 Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
A/2012/01572 25.10.2012 Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
A/2012/01573 25.10.2012 Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
A/2012/01574 25.10.2012 Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
A/2012/01575 25.10.2012 Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
A/2012/01576 25.10.2012 Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
A/2012/01577 25.10.2012 Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
A/2012/01585 25.10.2012 Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
A/2012/01586 25.10.2012 Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
A/2012/01588 25.10.2012 Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
A/2012/01589 25.10.2012 Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
A/2012/01590 25.10.2012 Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
A/2012/01599 25.10.2012 Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
A/2012/01031 22.11.2012 Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
A/2012/01656 22.11.2012 Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
A/2012/01567 22.11.2012 Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
165 Beáta
Taskovicsová
166 Arpád Kačo
Hlavná 325/216, Streda n.
Bodrogom
Sírnik 1/1, Hraň
167 Vladimír
Habovčik
168 Peter Cifranič
171 Alena Šütöová
B. Němcovej 2349/2,
Trebišov
Sv. Cyrila a Metoda 84/7,
N. Ruskov
Komenského 2108/1,
Trebišov
Čeľovská 129/31,
Plechotice
Z. Hradište č. 41
172 Štefan Broz
Koţuchov č.6
173 Patrik Habovčik
174 Peter Petro
B. Němcovej 2349/2,
Trebišov
Lipová 112, Z. Jastrabie
175 Martin Olah
Z. Hradište 332
176 Renáta
Michalková
177 Renáta
Michalková
178 Stanislav Baňas
Kašovská 129/4, Z.
Jastrabie
Jána Husa 1803/4,
Trebišov
Na sídlisku 329/23,
Michaľany
Trebišovská 40/9, Z.
Hradište
Niţný Hrušov 441
169 Michal Miklovič
170 Jana Uhrinová
179 Róbert Veľk
180 Miloš Mikloš
181 Ján Kobori
182 Mgr. Tatiana
Miňovská
183 Ján Varga
M. Hemecziho 558/8, Kr.
Chlmec
Horovce č. 154
184 Kinga Palágyiová
Leles-Kapoňa 43
185 Vlasta Šamiková
Zemplínske Jastrabie
186 Soňa Petrovská
Čerňanská 271/11, Boťany
187 Anna Pilátová
Hlavná 126/39, Hriadky
188 Timea
Horváthová
189 Andrea Vojtková
Kamenecká 612, Streda n.
Bodrogom
Malé Trakany 347
190 Bernadet
Szimková
191 Katarína
Rudiková
192 Alţbeta Dudášová
Poľany č.16
I. Brinyi 155/6, Borša
Tokajská 1/62, Malá Tŕňa
A/2012/01672 22.11.2012 Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
A/2012/01686 22.11.2012 Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
A/2012/01687 22.11.2012 Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
A/2012/01688 22.11.2012 Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
A/2012/01689 22.11.2012 Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
A/2012/01690 22.11.2012 Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
A/2012/01691 22.11.2012 Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
A/2012/01692 22.11.2012 Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
A/2012/01693 22.11.2012 Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
A/2012/01694 22.11.2012 Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
A/2012/01695 22.11.2012 Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
A/2012/01696 22.11.2012 Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
A/2012/01697 22.11.2012 Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
A/2012/01698 22.11.2012 Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
A/2012/01699 22.11.2012 Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
A/2012/01700 22.11.2012 Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
A/2012/01701 22.11.2012 Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
A/2012/01702 22.11.2012 Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
A/2012/01703 22.11.2012 Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
A/2012/01704 22.11.2012 Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
A/2012/01705 22.11.2012 Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
A/2012/01706 22.11.2012 Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
A/2012/01707 22.11.2012 Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
A/2012/01708 22.11.2012 Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
A/2012/01709 22.11.2012 Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
A/2012/01710 22.11.2012 Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
A/2012/01711 22.11.2012 Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
A/2012/01712 22.11.2012 Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
193 Ildikó Kovácsová
Kvetná 247, Malý Horeš
194 Gabriela
Terebesiová
195 Matúš Černák
196 Katarína Lipová
Hlavná 108/27, Čierna n.
T.
Komenského 2137/57,
Trebišov
Okruţná 12/29, Z. Teplica
197 Milan Kocúrek
Košická 1024/48, Trebišov
198 Mária
Kosztrubová
199 Renáta Ujvariová
Biel č. 295
200 Lucia Ilčíková
Mlynská 281/23,
Parchovany
Višňov č.79/6
201 Veronika
Roskošová
202 Marieta Pallaiová
203 Alexander Miklós
Alejová 54, Z. Klečenov
Kvetná 251/9, Malý Horeš
204 Attila Bodnár
Hlavná 776/117,
Kráľovský Chlmec
Hlavná 59/81, Boťany
205 Ladislav Csupík
Malý Horeš 263
206 Alexandra
Bodnárová
207 Ingrid Hujdičová
Ibrányiho 1255/24, Kráľ.
Chlmec
Krásnovce 90
208 Mária Veľková
A. Sládkoviča 22/32,
Vojčice
Za humnom 149/20, Úpor
209 Dagmara
Babčanová
210 Nikola
Kocúreková
211 Monika Gibová
212 Anita Kernya
213 Monika Szabová
214 Marcela
Kasznyiová
215 Mária Čomová
216 Zuzana
Pankuličová
217 Judita Szucsová
218 Nora Butiová
219 Gabriela Palková
220 Tatiana
Škrabaková
Košická 1024/48, Trebišov
Letná 1678/1, Trebišov
Esze Tamás út. 9,
Sátorajjaújhely
Malé Trakany 294
Leles č.205
S. Petofiho 70, Kráľ.
Chlmec
Veľký Horeš 118
Ujhelyská 838/9, Kráľ.
Chlmec
Fábryho 1244/27, Kráľ.
Chlmec
Hlboká 50, Kráľ. Chlmec
Hlavná 52, Úpor
A/2012/01714 22.11.2012 Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
A/2012/01729 22.11.2012 Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
A/2012/01587 13.12.2012 Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
A/2012/01710 13.12.2012 Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
A/2012/01772 13.12.2012 Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
A/2012/01794 13.12.2012 Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
A/2012/01795 13.12.2012 Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
A/2012/01796 13.12.2012 Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
A/2012/01797 13.12.2012 Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
A/2012/01798 13.12.2012 Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
A/2012/01799 13.12.2012 Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
A/2012/01800 13.12.2012 Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
A/2012/01801 13.12.2012 Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
A/2012/01804 13.12.2012 Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
A/2012/01805 13.12.2012 Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
A/2012/01806 13.12.2012 Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
A/2012/01807 13.12.2012 Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
A/2012/01808 13.12.2012 Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
A/2012/01823 13.12.2012 Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
A/2012/01830 13.12.2012 Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
A/2012/01831 13.12.2012 Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
A/2012/01832 13.12.2012 Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
A/2012/01833 13.12.2012 Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
A/2012/01834 13.12.2012 Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
A/2012/01835 13.12.2012 Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
A/2012/01836 13.12.2012 Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
A/2012/01837 13.12.2012 Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
A/2012/01838 13.12.2012 Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
221 Vladimír Kotora
Hradská 369, Budkovce
A/2012/01839 13.12.2012 Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Download

zobraziť zoznam