KALENDÁRIUM
2013
Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici je regionálnou
kultúrnou inštitúciou zriadenou Trenčianskym samosprávnym
krajom s územnou pôsobnosťou v okresoch Považská Bystrica,
Puchov a Ilava.
Obsahom činnosti je najmä odborno-poradenská pomoc
tvorcom a realizátorom kultúrnych aktivít, obciam a kultúrnym
zariadeniam samospráv, realizácia vlastných podujatí, tvorba
dabáz a vydávanie metodických materiálov v oblasti:
- záujmovej umeleckej činnosti - umelecký prednes, divadlo, literárna tvorba, amatérska hudba, spev, folklór,
tanec, tradičné remeslá, výtvarné umenie, foto
- sociálnej
prevencie,
záujmovom
vzdelávaní
a enviromentálnej výchove
- odborného vzdelávania, kultúrno-osvetovej práce, občianskej obradnosti, kronikárstva
- regionálnej výchovy
PONÚKAME
◊ koncepčnú, dramaturgickú, programovú a realizačnú pomoc pri tvorbe programov, podujatí, festivalov, výročí,
◊ základné informácie z histórie kultúry a súčasnosti jednotlivých oblastí regiónu, o kultúrnych pamiatkach a dejateľoch,
pôsobiacich v regióne,
◊ vzdelávacie aktivity v rôznych oblastiach spoločenského
života pre rozličné cieľové skupiny,
◊ sprostredkovanie vystúpení jednotlivcov i kolektívov regiónu
zo všetkých oblastí záujmovej umeleckej činnosti,
◊ kultúrno-spoločenské podujatia zamerané na zachovanie
ľudových tradícií Fašiangové pochôdzky, Jarné zvyky, Vynášanie Moreny, Podoby dávnych Vianoc,
2
◊ prezentáciu ľudových remeselníkov a výrobkov, spojené
s výstavkami a predajom,
◊ odbornú pomoc pri vydávaní materiálov menšieho rozsahu –
návrhy a vyhotovenia pozvánok, plagátov, bulletinov, pútačov,
◊ tvorivé dielne, kurzy tradičných ľudových techník:
jednodňové (4h), realizované priamo v obci
- zdobenie medovníkov
- výroba šúpoľových bábik
- aranžovanie suchých kvetov
- výroba adventných vencov
- výroba vianočných svietnikov
- základy výroby keramiky
- zdobenie veľkonočných kraslíc
- pletenie korbáčov
- pletenie úžitkových košíkov
◊ informácie o pripravovaných podujatiach v oblasti kultúry
v regióne,
◊ spolupráca pri realizácii výstavníckej činnosti a propagácii
cestovného ruchu.
3
JANUÁR
1.1.
Nimnica
NOVOROČNÝ VÝSTUP NA HOLÍŠ
info: Obec Nimnica
tel.: 0911315157
e-mail: [email protected]
www.nimnica.sk
1.1.
Malé Lednice
NOVOROČNÝ VÝSTUP NA KOHELNICU, 14. ročník
info: Oľga Lednická
tel.: 042/4394545
e-mail: [email protected]
www.malelednice.com
6.1.
Malé Lednice
TRAJA KRÁLI, obchôdzka po domoch v obci
info: Oľga Lednická
tel.: 042/4394545
e-mail: [email protected]
www.malelednice.com
6.1.
Mestečko
NOVOROČNÝ VÝSTUP NA HRADIŠTE
info: Obec Mestečko, Pavol Špalek
tel.: 0902 354076
e-mail: [email protected]
6.1.
Stupné
TROJKRÁĽOVÝ VÝSTUP NA HOLÝ VRCH – 6. ročník
info: Obec, Stupné
tel.: 042/4393145
e-mail: [email protected]
12.1.
kino Mier, Považská Bystrica
PERINBABA – muzikál v podaní DS HUGO
info: PX Centrum, Považská Bystrica, Anna Kardošová
tel.: 042/4328179
e-mail: [email protected]
www.pxcentrumpb.sk
4
12.,26.1. klubovňa POS, Pov.Bystrica
ŠKOLENIE PRE ČLENOV DYCHOVEJ HUDBY
info: POS Pov. Bystrica, Mária Martikáňová
tel.: 042/4323574
e-mail: [email protected]
www.pospb.sk
15.1.
CVČ, Pov. Bystrica
ŠALIANSKY MAŤKO
okresná súťaž v prednese slovenskej povesti
info: CVČ ABC, Pov. Bystrica, MO MS, POS Pov. Bystrica
Elena Martinková, Ľudmila Ješková, Ľudmila Bašová
tel.: 042/4260551
17.1. – 17.2.
kino Mier, Pov.Bystrica
MARTIN SLATKOVSKÝ – KRAJINA A DETAIL - fotovýstava
info: POS, Pov. Bystrica
tel.: 042/4323 574, Mgr. Lucia Budajová
e-mail: [email protected]
www.pospb.sk
18.1.
kino Mier, Považská Bystrica
POLOOBLAČNO – predstavenie Radošinského naivného divadla
info: PX Centrum, Považská Bystrica, Anna Kardošová
tel.: 042/4328179
e-mail: [email protected]
www.pxcentrumpb.sk
19.1.
Kultúrny dom, Dolná Mariková
4. MARIKOVSKÝ PLES
info: Obec Dolná Mariková, Ing. Peter Šujak
tel.: 042/4356155
e-mail: [email protected]
www.dolnamarikova.sk
19.1.
obec, Lúky
FAŠIANGOVÝ SPRIEVOD MASIEK PO DEDINE
info: ZO SČK, Lúky, Mgr. Mária Rouyerová
tel.: 042/4691501
e-mail: [email protected]
www.obecluky.sk
5
19.1.
Kultúrny dom, Beluša
II. POĽOVNÍCKY PLES
info: Obec Beluša, Jozef Bielik
tel.: 0902629098
e-mail: [email protected]
www.belusa.sk
20.1.
Kostol navštívenia Panny Márie, Považská Bystrica
NOVOROČNÝ KONCERT ZUŠ
info: ZUŠ, hudobný odbor, POS Pov. Bystrica, Mgr. art. Michal Bróska,
Mária Martikáňová
tel.: 042/4321240, 0424323574
e-mail: [email protected], [email protected]
www.pospb.sk
21 – 25.1. CVČ, Pov. Bystrica
TVORIVÉ NÁPADY PRE TVORIVÉ DETI I.
info: CVČ, Pov. Bystrica
tel.: 0902811002
e-mail: [email protected]
www.cvcpb.sk
25.1. – 7.2. klubovňa POS, Pov. Bystrica, CVČ Včielka Púchov
PREČO SOM NA SVETE RÁD/RADA - 18. ročník celoslovenskej
putovnej výstavy
info: POS, Pov. Bystrica, Mária Labudíková
tel.: 042/4325946,
e-mail: [email protected]
www.pospb
26.1.
Kultúrny dom, Lúky
STRETNUTIE HELIGÓNKAROV
OKOLIA
PÚCHOVSKEJ
info: Obec, Lúky, FSk Javorník, K. Repatá, M. Štefánik
tel.: 042/4691501, 042/4691589
e-mail: [email protected]
www.obecluky.sk
26.1.
Kultúrny dom, Lysá pod Makytou
POĽOVNÍCKY PLES
info: Poľovnícke združenie Kyčera, Jaroslav Malovec
tel.: 0908331762
6
DOLINY
A
27.1.
kino Mier, Považská Bystrica
NOVOROČNÝ KONCERT DYCHOVÉHO ORCHESTRA ZUŠ
info: ZUŠ, hudobný odbor, POS Pov. Bystrica, Mgr. art. .Michal Bróska,
Mária Martikáňová
tel.: 042/4321240, 0424323574
e-mail: [email protected], [email protected]
www.pospb.sk
30.1.
ZŠ s MŠ, Dohňany
MAŠKARNÝ PLES
info: ZŠ s MŠ Dohňany, FSk Konopa
tel.: 042/4671164, Mgr. Katarína Miškárová
e-mail: [email protected]
www.zsdohnany.sk
január
Púchov
Zasadnutie regionálnej rady Združenia ZPOZ
info: POS Pov. Bystrica, Mgr. Daniela Čižmárová
tel.: 042/4321369
e-mail: [email protected]
www.pospb.sk
január
Záriečie
OTVORENIE KORČULIARSKEJ SEZÓNY
VEREJNÝM VEČERNÝM KORČUĽOVANÍM
info: Obec Záriečie
tel.: 0905850827
e-mail: [email protected]
január - jún
Kaštieľ Bohunice
OD POČIATKOV VÝROBY PO ZLATÚ ÉRU, výstava motocyklov
info: Vlastivedné múzeum, Pov. Bystrica
tel.: 042/4323724
e-mail: [email protected]
www: muzeumpb.sk
január - december
ZOC MAX Trenčín
OD MANETA PO BABETU, výstava motocyklov
info: Vlastivedné múzeum, Pov. Bystrica
tel.: 042/4323724
e-mail: [email protected]
www: muzeumpb.sk
7
streda /každý párny týždeň/ klubovňa POS, Pov.Bystrica
KLUB PALIČKOVANEJ ČIPKY, stretnutie členiek klubu
info: POS, Pov. Bystrica
tel.: 042/4323 574, Mgr. Lucia Budajová
e-mail: [email protected]
www.pospb.sk
štvrtok /v párny týždeň/
klubovňa POS, Pov.Bystrica
FOTOKLUB FÉNIX, stretnutie členov
info: POS, Pov. Bystrica, Mgr. Lucia Budajová
tel.: 042/4323 574
e-mail: [email protected]
www.pospb.sk
FEBRUÁR
1.2.
ZUŠ I.W.Kráľa, Pov. Bystrica
ZBAĽ SA A POĎ DO BRAZÍLIE, cestovateľský večer
info: Vlastivedné múzeum, Pov. Bystrica
tel.: 042/4323724
e-mail: [email protected]
www: muzeumpb.sk
1.2.
Malé Lednice
PLES ŠPORTOVCOV
info: Obec Malé Lednice, Oľga Lednická
tel.: 042/4394545
e-mail: [email protected]
www.malelednice.com
1.2.
Dohňany
RODIČOVSKÝ PLES, MAŠKARNÝ PLES
info: ZŠ s MŠ Dohňany, Obec Dohňany
tel.: 042/4671164, Mgr. Katarína Miškárová
e-mail: [email protected]
www.zsdohnany.sk
8
2.2.
CVČ, Pov. Bystrica
3. REPREZENTAČNÝ PLES
info: CVČ, Pov. Bystrica
tel.: 0915705781
e-mail: [email protected]
www.cvcpb.sk
2.2.
Kultúrny dom, Horná Poruba
PLES ŠPORTOVCOV
info: Obec, Horná Poruba, FO VÁPEČ
tel.: 0905 578195
2.2.
SKI Ráztoka, Horná Mariková
ZABÍJAČKA NA SNEHU
info: lyžiarske stredisko SKI RÁZTOKA
tel.: 042/4352190, p. Mikloš
www.hornamarikova.sk
2.2.
obec, Lúky - Odráň
ODRÁNSKA BIELA STOPA, beh na lyžiach
info: Ing. Anton Hrebík
tel.: 0905899060
e-mail: [email protected]
www.ekostyren.eu
2.2.
priestranstvo pri Kultúrnom dome, Dolná Mariková
MARIKOVSKÁ ZABÍJAČKA
info: Obec Dolná Mariková, Ing. Peter Šujak
tel.: 042/4356155
e-mail: [email protected]
www.dolnamarikova.sk
2.2.
Kultúrny dom, Lysá pod Makytou
RODIČOVSKÝ PLES
info: RZ pri ZŠ Lysá pod Makytou, Andrea Brežná
tel.: 0918 545742
3.2.
obec, Mestečko
MESTECKÉ FAŠIANGY 2013 sprievod obcou
info: Obec, Mestečko, Zuzana Ofúkaná
tel.: 0910670420
e-mail: [email protected]
9
3.2.
Lednica
ZIMNÝ DEŇ, SÁNKOVAČKA NA ČERHEĽOVCI
info: Obec Lednica
tel.: 042/4697045
e-mail: [email protected]
www.lednica.eu.sk
8.2.
Kultúrny dom, Lúky
FAŠIANGOVÝ PLES, tradičný fašiangový ples
s pochovávaním basy
info: Obec Lúky, FSk Javorník, Katarína Repatá, Miroslav Štefánik
tel.: 042/4691501, 0911290817
e-mail: [email protected]
www.obecluky.sk
8. 2.
Kultúrny dom, Horovce
DETSKÝ MAŠKARNÝ PLES
info: Obec, ZŠ, MŠ Horovce
tel.: 042/ 4698130
8.2.
Kultúrny dom, Beluša
FAŠIANGOVÁ ZÁBAVA
info: Rodičovské združenie pri ZŠ, Beluša
tel.: 042/4624720
e-mail: [email protected]
www.belusa.sk
9.2.
Balneoterapia, Kúpele Nimnica
ŠKOLSKÝ PLES
info: Obec Nimnica, ZŠ Mládežnícka, Púchov
tel.: 0911315157
e-mail: [email protected]
www.nimnica.sk
9.2.
pred požiarnou zbrojnicou, KD, Jasenica
OBECNÁ ZABÍJAČKA A FAŠIANGOVÁ ZÁBAVA SPOJENÁ
S POCHOVÁVANÍM BASY
info: Obec Jasenica
tel.: 042/438184
e-mail: [email protected]
www.jasenica.sk
10
8. – 9.2.
Lednica
FAŠIANGY
info: DHZ Lednica
tel.: 042/4697045
e-mail: [email protected]
9.2.
obec, Mestečko
MESTECKÉ FAŠIANGY 2013, zábava
info: Obec, Mestečko, Zuzana Ofúkaná
tel.: 0910670420
e-mail: [email protected]
9.2.
Malé Lednice
FAŠIANGY V OBCI – chodenie masiek, detský karneval, pochovávanie basy
info: Obec Malé Lednice, Oľga Lednická
tel.: 042/4394545
e-mail: [email protected]
www.malelednice.com
9.2.
priestranstvo pred OcÚ, Beluša
FAŠIANGY, DOMÁCA ZABÍJAČKA, UKÁŽKY FAŠIANGOVÝCH
TRADÍCIÍ
info: Obec Beluša, Andrea Zemeková
tel.: 042/4624720
e-mail: [email protected]
www.belusa.sk
9.2.
obec, Kultúrny dom, Visolaje
FAŠIANGOVÝ SPRIEVOD OBCOU, FAŠIANGOVÁ ZÁBAVA
info: Obec Visolaje, ZŠ s MŠ
tel.: 042/4623083
e-mail: [email protected]
9.2.
Kultúrny dom, Dolná Mariková
POCHOVÁVANIE BASY
info: Obec Dolná Mariková, Ing. Peter Šujak
tel.: 042/4356155
e-mail: [email protected]
www.dolnamarikova.sk
11
9.2.
centrum obce, Lysá pod Makytou
FAŠIANGOVÝ SPRIEVOD MASIEK
info: Obec, Lysá pod Makytou, Ing. Emília Janíčková
tel.: 042/4680071, 0903 219764
e-mail: [email protected]
www.lysapodmakytou.sk
9.2.
Kultúrny dom, Horná Mariková
POCHOVÁVANÍM BASY, FAŠIANGOVÁ ZÁBAVA
info: Obec, FSk Žrnovanka Horná Mariková
tel.: 042/4352182, 0911205216, Ing.Miroslav Hamar, p. Kyselová
e-mail: [email protected]
www.hornamarikova.sk
9.2.
Kultúrny dom, Hatné
POCHOVÁVANIE BASY
info: Obec Hatné
tel.: 042/4356158, Mgr. Iveta Žilovcová
e-mail: [email protected]
9.2.
obec,Plevník-Drienové
FAŠIANGOVÝ SPRIEVOD MASIEK PO OBCI
info: Obec, kult.-školská komisia, Plevník-Drienové, Jana Muráňová
tel.: 0907 697444
e-mail: [email protected]
9.2.
Dohňany
FAŠIANGOVÉ TRADÍCIE
info: FSk Konopa, ŠK Dohňany
tel.: 042/4671060
e-mail: [email protected]
www.dohnany.sk
9. 2.,12.2. Kultúrny dom, Horovce
FAŠIANGY, POCHOVÁVANIE BASY
info: Obec, TJ Tatran, Horovce
tel.: 0908393805, Daniel Mišún
12
10.2.
Kultúrny dom, Nimnica
ROZPRÁVKOVÉ JAVISKO - MRÁZIK
info: Obec Nimnica, Spev. skupina Nimničanka, Slatinka
tel.: 0911315157
e-mail: [email protected]
www.nimnica.sk
10.2.
kino Mier, Považská Bystrica
DETSKÝ KARNEVAL
info: PX Centrum, Považská Bystrica, Anna Kardošová
tel.: 042/4328179
e-mail: [email protected]
www.pxcentrumpb.sk
10.2.
Kultúrny dom, Lúky
MAŠKARNÝ PLES PRE NAJMENŠÍCH
info: Obec Lúky, Katarína Repatá
tel.: 042/4691501
e-mail: [email protected]
www.obecluky.sk
10.2.
Kultúrny dom, Stupné
DETSKÝ KARNEVAL
info: Obec Stupné, Peter Krajčoviech
tel.: 042/4393145
e-mail: [email protected]
10.2.
športový areál, lyžiarsky vlek, Dohňany
ZIMNÝ TRIATLON A SÁNKOVAČKA NA VŠELIČOM
info: Cykloklub MTB Dohňany, Obec Dohňany
tel.: 0918586706, Ing. Ivana Štefániková - Bašková
e-mail: [email protected], [email protected]
www.dohnany.sk, www.ckmtbdohnany.sk
10.,12.2. obec, Kultúrny dom, Horný Lieskov
FAŠIANGOVÝ SPRIEVOD OBCOU, FAŠIANGOVÁ ZÁBAVA
info: Obec Horný Lieskov, pálenica Lieskovanka, s.r.o., Andrej Torda
tel.: 0911 871 831, 042/4353260
e-mail: [email protected], [email protected]
www.lieskov.sk
13
12.2.
kino Mier, Považská Bystrica
FAŠIANGY V MESTE – zábavné popoludnie s pochovávaním
basy
info: PX Centrum, Považská Bystrica, Anna Kardošová
tel.: 042/4328179
e-mail: [email protected]
www.pxcentrumpb.sk
12.2.
obec,Domaniža
SPRIEVOD MASIEK OBCOU, POCHOVÁVANIE BASY
info: Obec Domaniža
tel.: 042/4394548, Irenka Pastíriková
www.obecdomaniža.sk
15.2. – 8.3.
kino Mier, Pov.Bystrica
VÝTVARNÉ SPEKTRUM – regionálna súťaž a výstava
neprofesionálnej výtvarnej tvorby
info: POS, Pov. Bystrica, Lucia Budajová
tel.: 042/4323574
e-mail: [email protected]
www.pospb.sk
16.2.
klubovňa POS, Pov.Bystrica
ŠKOLENIE PRE ČLENOV DYCHOVEJ HUDBY
info: POS Pov. Bystrica, Mária Martikáňová
tel.: 042/4323574
e-mail: [email protected]
www.pospb.sk
17.2.
obec, Stupné
PRETEKY NA VRECIACH
info: Obec Stupné
tel.: 042/4393145
e-mail: [email protected]
17.2.
Zimný štadión, Pov. Bystrica
KARNEVAL NA ĽADE
info: CVČ, Pov. Bystrica
tel.: 0915705781
e-mail: [email protected]
www.cvcpb.sk
14
17.2.
Kultúrny dom, Nimnica
DETSKÝ KARNEVAL
info: Obec Nimnica, MŠ Nimnica
tel.: 0911315157, 0917561430
e-mail: [email protected]
www.nimnica.sk
18.2 –22.2.
CVČ, Pov. Bystrica
TVORIVÉ NÁPADY PRE TVORIVÉ DETI II.
info: CVČ, Pov. Bystrica
tel.: 0902811002
e-mail: [email protected]
www.cvcpb.sk
18.2. –11.3.
výberom na domácich javiskách
Regionálna súťaž sólistov tanečníkov v ľudovom tanci
info: POS, Pov. Bystrica, Ing. Dana Mahútová
tel.: 042/4323574
e-mail: [email protected]
www.pospb.sk
19.2.
kino Mier, Považská Bystrica
VTIPNEJŠÍ VYHRÁVA
info: PX Centrum, Považská Bystrica, Anna Kardošová
tel.: 042/4328179
e-mail: [email protected]
www.pxcentrumpb.sk
22.2. – 26.2.
CVČ, Pov. Bystrica
UŽ JE PO FAŠIANGU
info: CVČ, FS Bystričan, Pov. Bystrica
tel.: 0903658607
e-mail: [email protected]
www.fsbystrican.webnode.sk
24.2.
kino Mier, Považská Bystrica
POVAŽSKÁ HITPARÁDA
info: PX Centrum, Považská Bystrica, Anna Kardošová
tel.: 042/4328179
e-mail: [email protected]
www.pxcentrumpb.sk
15
27., 28.2.
CVČ Ilava, Púchov
Príprava detského recitátora na prednes –
seminár pre učiteľov JS
info: POS, Pov. Bystrica, Ľudmila Bašová
tel.: 042/4323574
e-mail: [email protected]
www.pospb.sk
február
Vyhlásenie XI. ročníka celoslovenskej literárnej súťaže O CENU
DOMINIKA TATARKU
info: POS Pov. Bystrica, Ľudmila Bašová, ZŠ D.Tatarku, PlevníkDrienocvé PaedDr. Dagmara Smataníková
tel.: 042/4323574
e-mail: [email protected]
február
Záriečie
FAŠIANGOVÝ SPRIEVOD MASIEK, POCHOVÁVANIE BASY,
OCHUTNÁVKA ZABÍJAČKOVÝCH VÝROBKOV
info: Obec Záriečie
tel.: 0905850827
e-mail: [email protected]
február
Záriečie
DETSKÝ KARNEVAL
SÁNKOVAČKA PRE V3ETKÝCH
info: Obec Záriečie
tel.: 0905850827
e-mail: [email protected]
február/marec
kino Mier, Pov.Bystrica
ANNA MACHÁČKOVÁ - fotovýstava
info: POS, Pov. Bystrica
tel.: 042/4323 574, Mgr. Lucia Budajová
e-mail: [email protected]
www.pospb.sk
16
streda /každý párny týždeň/ klubovňa POS, Pov.Bystrica
KLUB PALIČKOVANEJ ČIPKY, stretnutie členiek klubu
info: POS, Pov. Bystrica
tel.: 042/4323 574, Mgr. Lucia Budajová
e-mail: [email protected]
štvrtok /v párny týždeň/
klubovňa POS, Pov.Bystrica
FOTOKLUB FÉNIX, stretnutie členov
info: POS, Pov. Bystrica, Mgr. Lucia Budajová
tel.: 042/4323 574
e-mail: [email protected]
MAREC
1.3.
Dom kultúry, Ilava
VERNISÁŽ VÝSTAVY VÝTVARNÍČKY IZABELY BULKOVEJ
tel.: 042/4455570 (72), Mgr. Alena Teicherová
e-mail: [email protected]
www.ilava.sk
4.3.
Obecná knižnica, Lúky
VÝSTAVA STARÝCH KNÍH
info: Mgr. Mária Royuerová
tel.: 042/4691501
8.3.
Dom kultúry, Ilava
ŽENSKÝ ZÁKON – divadelné predstavenie pri príležitosti MDŽ
tel.: 042/4455570 (72), Mgr. Alena Teicherová
e-mail: [email protected]
www.ilava.sk
9., 10.3.
KD Beluša a budova bývalej jedálne
POĽOVNÍCKA VÝSTAVA PZ HRADIŠTE
info: Jozef Bielik
tel.: 0902 629098
10.3.
Kultúrny dom, Mestečko
MEDZINÁRODNÝ DEŇ ŽIEN, UVÍTANIE DETÍ DO ŽIVOTA
info: Obec Mestečko, Ing. Miroslav Hajský
tel.: 042/4692039
e-mail: [email protected]
17
11.3. – 15.3.
CVČ, Pov. Bystrica
TVORIVÉ NÁPADY PRE TVORIVÉ DETI III.
info: CVČ, Pov. Bystrica
tel.: 0902811002
e-mail: [email protected]
www.cvcpb.sk
13.3.
CVČ, Pov. Bystrica
VEĽKONOČNÉ INŠPIRÁCIE, súťaž v aranžovaní
info: CVČ, Pov. Bystrica
tel.: 0915705781
e-mail: [email protected]
www.cvcpb.sk
14.3.
Kultúrny dom, Plevník-Drienové
INAUGURÁCIA POŠTOVEJ ZNÁMKY PRI PRÍLEŽITOSTI 100-tých
NARODENÍN DOMINIKA TATARKU
info: Obec, kult.-školská komisia, Plevník-Drienové, Jana Muráňová
tel.: 0907 697444
e-mail: [email protected]
15.3.
Dom kultúry, Ilava
DIVADLO PAVLA TRÁVNIČKA: SBOROVNA
tel.: 042/4455570 (72), Mgr. Alena Teicherová
e-mail: [email protected]
www.ilava.sk
18. – 22.3.
ZŠ a SŠ v regióne
SVETOVÝ DEŇ VODY – vzdelávací program
info: Vlastivedné múzeum, Pov. Bystrica
tel.: 042/4323724
e-mail: [email protected]
www: muzeumpb.sk
18.,19.,20.3.
IV. ZŠ Pov. Bystrica, ZŠ Komenského, Púchov,
SPŠ Dubnica nad Váhom
ČO VIEŠ A NEVIEŠ O VESMÍRE, odbor. semináre z astronómie
info: POS, Pov. Bystrica, Mária Labudíková, Krajská hvezdáreň Žilina,
RNDr. Miroslav Znášik
tel.: 042/4325946
e-mail: [email protected]
www.pospb.sk
18
20.3.
sála Domu kultúry, Ilava
VEĽKONOČNĚ TRADÍCIE
info: Odd. kultúry MsÚ Ilava, POS Pov. Bystrica, Mgr. Alena Teicherová, Ing. Dana Mahútová
tel.: 042/4455570 (72), 042/4323574
e-mail: [email protected], [email protected]
www.ilava.sk, www.pospb.sk
22.3.
Kultúrny dom, Mestečko
VEĽKONOČNÉ DEKORÁCIE
info: Obec, MŠ Mestečko, Mgr. Katarína Valková
tel.: 042/4692021
e-mail: [email protected]
22.3.
obec, nimnický potok, Nimnica
MORENA – VÍTANIE JARI
info: spev. skupina Nimničanka, MŠ Nimnica
tel.: 0917561430
e-mail: [email protected]
www.nimnica.sk
22. marec
klubovňa POS, Pov. Bystrica
HVIEZDOSLAVOV KUBÍN - regionálna súťaž a prehliadka v
umeleckom prednese poézie a prózy IV., V. kategória a v tvorbe
divadiel poézie
info: POS, Pov. Bystrica, Ľudmila Bašová
tel.: 042/4323574
e-mail: [email protected]
www.pospb.sk
23.-25.3.
Dom kultúry, Ilava
VÝSTAVA POĽOVNÍCKYCH TROFEJÍ
info: odd.kultúry MsÚ Ilava, Slov.poľovnícky zväz Ilava
tel.: 042/4455570 (72), Mgr. Alena Teicherová
e-mail: [email protected]
www.ilava.sk
24.3.
kino Mier, Považská Bystrica
HEŠ, MORENA HEŠ – festival jarného zvykoslovia
info: PX Centrum- MFŠ Anna Galková
tel.: 042/4320815
e-mail: [email protected]
www.pxcentrumpb.sk, www.folklornestudio.sk
19
24.3.
Kultúrny dom, Mestečko
VEĽKONOČNÝ PING-PONGOVÝ TURNAJ
info: Obec Mestečko, Ing. Miroslav Hajský
tel.: 042/4692039
e-mail: [email protected]
26.3.
kino Mier, Považská Bystrica
Marco Camoletti: KTO ZHASOL SVETLO? - div. predstavenie
info: PX Centrum, Považská Bystrica, Anna Kardošová
tel.: 042/4328179
e-mail: [email protected]
www.pxcentrumpb.sk
27.3.
Dom kultúry, Púchov
ROZPRÁVKOVÉ JAVISKO - regionálna súťaž a prehliadka detskej dramatickej tvorivosti
info: POS, Pov. Bystrica, Mária Martikáňová
tel.: 042/4323574
e-mail: [email protected]
www.pospb.sk
27.3.
Dom kultúry, Ilava
DEŇ UČITEĽOV
info: odd.kultúry MsÚ Ilava
tel.: 042/4455570 (72), Mgr. Alena Teicherová
e-mail: [email protected]
www.ilava.sk
31.3.
Kultúrny dom, Horná Poruba
VEĽKONOČNÁ ZÁBAVA
info: Obec, Horná Poruba, ZŠ sMŠ
tel.: 0905 578195
31.3.
Kultúrny dom, Visolaje
VEĽKONOČNÁ ZÁBAVA
info: Obec, TJ Visolaje
tel.: 042/4623083
e-mail: [email protected]
20
31.3.
Kultúrny dom, Plevník-Drienové
VEĽKONOČNÁ NEDEĽA, program DH POVAŽSKÁ VESELKA
spojený s prezentáciou ich prvého CD
info: Obec, kult.-školská komisia, Plevník-Drienové, Jana Muráňová
tel.: 0907 697444
e-mail: [email protected]
marec
Udiča
Zasadnutie regionálnej rady Združenia ZPOZ
info: POS Pov. Bystrica, Mgr. Daniela Čižmárová
tel.: 042/4321369
e-mail: [email protected]
www.pospb.sk
marec
klubovňa POS, Pov.Bystrica
ŠKOLENIE PRE ČLENOV DYCHOVEJ HUDBY
info: POS Pov. Bystrica, Mária Martikáňová
tel.: 042/4323574
e-mail: [email protected]
www.pospb.sk
marec
Kultúrny dom, Stupné
PREMIÉRA DS Ivana Pišku, Stupné
Ján Chalupka: STARÝ ZAĽÚBENEC
info: DS Ivana Pišku, Pavel Sečník
tel.: 042/4393145
e-mail: [email protected]
marec/apríl
kino Mier, Pov.Bystrica
KLUBOVÁ VÝSTAVA ČLENOV FOTOKLUBU FÉNIX
info: POS, Pov. Bystrica
tel.: 042/4323 574, Mgr. Lucia Budajová
e-mail: pospb@pospb.tsk.sk
www.pospb.sk
marec
Považská knižnica, Pov.Bystrica
KRÁĽ ČITATEĽOV, vyhodnotenie najlepšieho čitateľa
info: Považská knižnica, Pov.Bystrica
tel.: 042/4653514, Elena Kaplanová
e-mail: elena.kaplanová@kniznicapb.sk
www.kniznicapb.sk
21
marec
Považská knižnica, Pov.Bystrica
ČÍTAME PRE KRÁSU A POZNANIE, súťaž
info: Považská knižnica, Pov.Bystrica
tel.: 042/4653514, Elena Kaplanová
e-mail: elena.kaplanová@kniznicapb.sk
www.kniznicapb.sk
marec
Záriečie
OSLAVA MEDZINÁRODNÉHO DŇA ŽIEN
info: Obec Záriečie
tel.: 0905850827
e-mail: kollar@zariecie.sk
marec
Považská knižnica, Pov.Bystrica
AKO SA ŠTVRTÁCI POHRALI S VYBRANÝMI SLOVAMI, prezentácia knihy
info: Považská knižnica, Pov.Bystrica
tel.: 042/4653514, Elena Kaplanová
e-mail: elena.kaplanová@kniznicapb.sk
www.kniznicapb.sk
marec
CVČ, Ilava
VESMÍR OČAMI DETÍ - XXVII. ročník výtvarnej astronomickej
súťaže
info: POS, Pov. Bystrica, Mária Labudíková
tel.: 042/4325946,
e-mail: pospb@pospb.tsk.sk
www.pospb
marec
CVČ Ilava, Púchov, Pov.Bystrica
Okresné súťaže v prednese poézie a prózy I. –III. kategória
a detských recitačných kolektívov
info: POS, Pov. Bystrica, Ľudmila Bašová
tel.: 042/4323574
e-mail: pospb@pospb.tsk.sk
www.pospb.sk
marec
Lysá pod Makytou
NOHEJBALOVÝ TURNAJ
info: Obec, Lysá pod Makytou, bežecký oddiel
tel.: 0907603337, Róbert Janíček
e-mail: rjanicek@zoznam.sk
www.lysapodmakytou.sk
22
marec
výberom na domácich javiskách
Regionálna súťaž ochotníckych divadelných súborov, divadiel
poézie, divadla mladých
info: POS, Pov. Bystrica, Ľudmila Bašová
tel.: 042/4323574
e-mail: pospb@pospb.tsk.sk
www.pospb.sk
marec
klubovňa POS, Považská Bystrica
REMESLO MÁ ZLATÉ DNO II., cyklus tvorivých dielní pre žiakov
ZŠ a deti MŠ
info: POS, Pov. Bystrica, Mgr. Lucia Budajová
tel.: 042/4321367
e-mail: pospb@pospb.tsk.sk
www.pospb.sk
marec
Obvodný úrad - aula, Považská Bystrica
EXPEDIČNÁ KAMERA – filmový festival
info: Vlastivedné múzeum, Pov. Bystrica
tel.: 042/4323724
e-mail: muzeumpb@muzeumpb.tsk.sk
www: muzeumpb.sk
marec - apríl
Považská knižnica, Pov.Bystrica
DNI S ROZPRÁVKAROM PAVLOM
info: Považská knižnica, Pov.Bystrica
tel.: 042/4653514, Elena Kaplanová
e-mail: elena.kaplanová@kniznicapb.sk
www.kniznicapb.sk
streda /každý párny týždeň/ klubovňa POS, Pov.Bystrica
KLUB PALIČKOVANEJ ČIPKY, stretnutie členiek klubu
info: POS, Pov. Bystrica
tel.: 042/4323 574, Mgr. Lucia Budajová
e-mail: pospb@pospb.tsk.sk
www.pospb.sk
štvrtok /v párny týždeň/
klubovňa POS, Pov.Bystrica
FOTOKLUB FÉNIX, stretnutie členov
info: POS, Pov. Bystrica, Mgr. Lucia Budajová
tel.: 042/4323 574
e-mail: pospb@pospb.tsk.sk
www.pospb.sk
23
APRÍL
1.4.
Pov. Bystrica
ŠIBAČKA V MESTE
info: CVČ, FS Bystričan, Pov. Bystrica
tel.: 0903658607
e-mail: fsbystrican@gmail.com
www.fsbystrican.webnode.sk
1.4.
Malé Lednice
VEĽKONOČNÁ OBLIEVAČKA
info: Obec Malé Lednice, Oľga Lednická
tel.: 042/4394545
e-mail: male.lednice@mail.t-com.sk
www.malelednice.com
5.4.
Považská knižnica, Pov.Bystrica
NOC S ANDERSENOM
info: Považská knižnica, Pov.Bystrica
tel.: 042/4653514, Elena Kaplanová
e-mail: elena.kaplanová@kniznicapb.sk
www.kniznicapb.sk
5.4.
kino Mier, Považská Bystrica
OLYMPIC - koncert
info: PX Centrum, Považská Bystrica, Anna Kardošová
tel.: 042/4328179
e-mail: kardosova@px.sk
www.pxcentrumpb.sk
5.4.
ZŠ s MŠ, Dohňany
NOC ANDERSENA
info: ZŠ s MŠ Dohňany, Obec Dohňany
tel.: 042/4671164, Mgr. Katarína Miškárová
e-mail: zsdohnany@zsdohnany.sk
www.zsdohnany.sk
24
10.4.
kino Mier, Pov. Bystrica
ROZPRÁVKOVÉ JAVISKO - krajská súťaž a prehliadka detskej
dramatickej tvorivosti
info: POS, Pov. Bystrica, Mária Martikáňová
tel.: 042/4323574
e-mail: pospb@pospb.tsk.sk
12.4.
CVČ Včielka, Púchov
ČO VIEŠ O HVIEZDACH
23. ročník vedomostnej astronomickej súťaže
info: POS, Pov. Bystrica, Mária Labudíková, Krajská hvezdáreň Žilina,
RNDr. Miroslav Znášik
tel.: 042/4325946,
e-mail: pospb@pospb.tsk.sk
www.pospb
12.4.
kino Mier, Považská Bystrica
Regionálna súťaž a prehliadka detských folkórnych súborov
info: POS, Pov. Bystrica, Ing. Dana Mahútová
tel.: 042/4323574
e-mail: dana.mahutova@pospb.tsk.sk
www.pospb.sk
14.4.
Dom kultúry, Ilava
ILAVSKÁ HUDOBNÁ JAR – koncert I. Musicale Festa
info: odd.kultúry MsÚ Ilava
tel.: 042/4455570 (72), Mgr. Alena Teicherová
e-mail: alena.teicherova@ilava.sk
www.ilava.sk
15.4. – 19.4.
CVČ, Pov. Bystrica
TVORIVÉ NÁPADY PRE TVORIVÉ DETI IV.
info: CVČ, Pov. Bystrica
tel.: 0902811002
e-mail: meluchova@cvcpb.sk
www.cvcpb.sk
19.4.
Dom kultúry, Ilava
VERNISÁŽ VÝSTAVY VÝTVARNÍČKY ALENY TEICHEROVEJ
info: odd.kultúry MsÚ Ilava
tel.: 042/4455570 (72), Mgr. Alena Teicherová
e-mail: alena.teicherova@ilava.sk
www.ilava.sk
25
21.4.
kostol, Ilava
ILAVSKÁ HUDOBNÁ JAR – koncert SZ ILAVČAN
info: odd.kultúry MsÚ Ilava
tel.: 042/4455570 (72), Mgr. Alena Teicherová
e-mail: alena.teicherova@ilava.sk
www.ilava.sk
21.4.
oddychová zóna, Pružina - Majtánovce
DEŇ ZEME – ekohry, ekosúťaže pre deti MŠ, žiakov ZŠ
info: ZO SZOPK pri SEV Poniklec Pružina , Bc. Viera Križanová, POS,
Pov. Bystrica, Mária Labudíková
tel.: 0907894441, 042/4325946,
e-mail: pospb@pospb.tsk.sk
www.pospb
22. – 26.4.
ZŠ a SŠ v regióne
SVETOVÝ DEŇ ZEME, vzdelávací program
info: Vlastivedné múzeum, Pov. Bystrica
tel.: 042/4323724
e-mail: muzeumpb@muzeumpb.tsk.sk
www: muzeumpb.sk
24.4.
kino Mier, Považská Bystrica
Neil Simon: HODNÝ PÁN DOKTOR – divadelné predstavenie
info: PX Centrum, Považská Bystrica, Anna Kardošová
tel.: 042/4328179
e-mail: kardosova@px.sk
www.pxcentrumpb.sk
27.4.
PLES DHZ
Kultúrny dom, Horná Poruba
info: Obec, Horná Poruba, DHZ
tel.: 0905 578195
27.4.
Ilava
PÁLENIE ĎURA – so spomienkou na Paľa Demitru
info: odd.kultúry MsÚ Ilava
tel.: 042/4455570 (72), Mgr. Alena Teicherová
e-mail: alena.teicherova@ilava.sk
www.ilava.sk
26
30.4.
námestie, Ilava
SPOMIENKOVÉ OSLAVY OSLOBODENIA MESTA
info: odd.kultúry MsÚ Ilava
tel.: 042/4455570 (72), Mgr. Alena Teicherová
e-mail: alena.teicherova@ilava.sk
www.ilava.sk
30.4.
priestranstvo pri pohostinstve, Mestečko
STAVANIE MÁJA
info: Obec, Mestečko, Zuzana Ofúkaná
tel.: 0910670420
e-mail: obecmestecko@obecmestecko.sk
30.4.
verejné priestranstvo v centre, Dolná Mariková
STAVANIE MÁJA
info: Obec Dolná Mariková, Ing. Peter Šujak
tel.: 042/4356155
e-mail: obecdolnamarikova@playmax.sk
www.dolnamarikova.sk
30.4.
obec, Visolaje
STAVANIE MÁJA
info: Obec Visolaje
tel.: 042/4623083
e-mail: obec.visolaje@petranet.sk
30.4.
Horná Mariková
STAVANIE MÁJA
info: Obec, FSk Žrnovanka Horná Mariková, Ing.Miroslav Hamar
tel.: 042/4352182
e-mail: obechornamarikova@stonline.sk
30.4.
priestranstvo pred OcÚ, Beluša
68. VÝROČIE OSLOBODENIA OBCE A STAVANIE MÁJA
info: Obec Beluša, Oľga Ľahká
tel.: 042/4624720
e-mail: kultura.belusa@gmail.com
www.belusa.sk
27
30.4.
CVČ, Pov. Bystrica
STAVANIE MÁJA
info: CVČ, FS Bystričan, Pov. Bystrica
tel.: 0903658607
e-mail: fsbystrican@gmail.com
www.fsbystrican.webnode.sk
30.4.
kino Mier, Považská Bystrica
STAVANIE MÁJA
info: PX Centrum, Považská Bystrica, Anna Kardošová
tel.: 042/4328179
e-mail: kardosova@px.sk
www.pxcentrumpb.sk
30.4.
pamätník SNP, Považská Bystrica
68. VÝROČIE OSLOBODENIA MESTA
info: PX Centrum, Považská Bystrica, Anna Kardošová
tel.: 042/4328179
e-mail: kardosova@px.sk
www.pxcentrumpb.sk
30.4
pred Obecným úradom, Lúky
STAVANIE MÁJA
info: Ing. Anton Hrebík
tel.: 042/4691501
e-mail: starosta@obecluky.sk
www.obecluky.sk
30.4.
areál pri cintoríne, Plevník-Drienové
STAVANIE OBECNÉHO MÁJA spojené s oslavami oslobodenia
obce
info: Obec, kult.-školská komisia, Plevník-Drienové, Jana Muráňová
tel.: 0907 697444
e-mail: jana.muranova@vvb.sk
30.4.
centrum obce Lysá pod Makytou, miestna časť
Dešná, Strelenka
STAVANIE MÁJOV
info: Obec, Lysá pod Makytou, Ing. Emília Janíčková
tel.: 042/468071, 0903219764
e-mail: obec@lysapodmakytou.sk
www.lysapodmakytou.sk
28
30.4.
obec, Horovce
STAVANIE MÁJOV
info: Obecný úrad, KST, Horovce
tel.: 042/4693664
30.4.
Malé Lednice
STAVANIE MÁJOV
info: Obec Malé Lednice, Oľga Lednická
tel.: 042/4394545
e-mail: male.lednice@mail.t-com.sk
www.malelednice.com
30.4.
obec, Stupné
STAVANIE MÁJA
info: Obec Stupné, Peter Krajčoviech
tel.: 042/4393145
e-mail: obec.stupne@stonline.sk
30.4.
centrum obce, Dohňany
STAVANIE MÁJA A PÁLENIE VATRY
OSLOBODENIA OBCE
PRI
PRÍLEŽITOSTI
info: DHZ Dohňany, FSk Konopa, DFS Konôpka
tel.: 0907731472, Peter Galda
e-mail: info@dohnany.sk
www.dohnany.sk
30.4.
Lednica
STAVANIE MÁJA, LAMPIÓNOVÝ SPRIEVOD, PÁLENIE VATRY
POD HRADOM
info: Obec Lednica
tel.: 042/4697045
e-mail: obec.lednica@stonline.sk
www.lednica.eu.sk
30.4.
amfiteáter, Jasenica
STAVANIE MÁJA
info: Obec Jasenica
tel.: 042/438184
e-mail: jasenica@stonline.sk
www.jasenica.sk
29
apríl
klubovňa POS, Pov.Bystrica
ŠKOLENIE PRE ČLENOV DYCHOVEJ HUDBY
info: POS Pov. Bystrica, Mária Martikáňová
tel.: 042/4323574
e-mail: pospb@pospb.tsk.sk
www.pospb.sk
apríl
Záriečie
OSLAVY OSLOBODENIA OBCE
STAVANIE MÁJA A MÁJOVÁ VATRA
info: Obec Záriečie
tel.: 0905850827
e-mail: kollar@zariecie.sk
apríl
Záriečie
DEŇ ZEME – čistenie verejných priestranstiev
info: Obec Záriečie
tel.: 0905850827
e-mail: kollar@zariecie.sk
apríl
Kultúrny dom, Udiča
NAŠÍM KRÉDOM JE ČLOVEK - regionálna súťažná prehliadka
ZPOZ
info: POS, Pov. Bystrica, Mgr. Daniela Čižmárová
tel.: 042/4321369
e-mail: daniela.cizmarova@pospb.tsk.sk
www.pospb.sk
apríl
DKT, Dohňany
DEGUSTÁCIA OVOCNÝCH DESTILÁTOV PÚCHOVSKEJ DOLINY
info: Obec Dohňany, Pestovateľská pálenica Jaroslav Drienik
tel.: 042/4450912
e-mail: info@dohnany.sk, prednosta@dohnany.sk
www.dohnany.sk
apríl
ZUŠ I.W.Kráľa, Považská Bystrica
ZBAĽ SA A POĎ DO ..., cestovateľský večer
info: Vlastivedné múzeum, Pov. Bystrica
tel.: 042/4323724
e-mail: muzeumpb@muzeumpb.tsk.sk
www: muzeumpb.sk
30
apríl/máj
Považská knižnica, Pov.Bystrica
LES UKRYTÝ V KNIHE
info: Považská knižnica, Pov.Bystrica
tel.: 042/4653514, Elena Kaplanová
e-mail: elena.kaplanová@kniznicapb.sk
www.kniznicapb.sk
apríl/máj
kino Mier, Pov.Bystrica
ZVAZOVÁ VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ
info: POS, Pov. Bystrica
tel.: 042/4323 574, Mgr. Lucia Budajová
e-mail: pospb@pospb.tsk.sk
www.pospb.sk
streda /každý párny týždeň/ klubovňa POS, Pov.Bystrica
KLUB PALIČKOVANEJ ČIPKY, stretnutie členiek klubu
info: POS, Pov. Bystrica
tel.: 042/4323 574, Mgr. Lucia Budajová
e-mail: pospb@pospb.tsk.sk
www.pospb.sk
štvrtok /v párny týždeň/
klubovňa POS, Pov.Bystrica
FOTOKLUB FÉNIX, stretnutie členov
info: POS, Pov. Bystrica, Mgr. Lucia Budajová
tel.: 042/4323 574
e-mail: pospb@pospb.tsk.sk
www.pospb.sk
MÁJ
1.5.
priestranstvo pred OcÚ, Brvnište
STAVANIE MÁJA
info: Obec Brvnište, Ing. Dagmar Mikudíková
tel.: 042/4393274
e-mail: starostka@brvniste.sk
www.brvniste.sk
31
1. – 5.5.
Dohňany
MEDZINÁRODNÝ PRETEK V CESTNEJ CYKLISTIKE U 23
KARPATSKÝ PRETEK KURIÉROV TARNOW-DOHŇANY
info: CK EPIC Dohňany, Obec Dohňany
tel.: 0918586706, Andrej Kozma
e-mail: info@dohnany.sk, ckdohnany@centrum.sk
www.dohnany.sk, www.ckdohnany.sk
4.5.
Športová hala, Pov. Bystrica
POVAŽSKOBYSTRICKÝ POHÁR V DISKOTANCOCH
info: CVČ, POS, Pov. Bystrica
tel.: 0903471398
e-mail: martinkova@cvcpb.sk
www.cvcpb.sk
4.5.
Dohňany
OSLAVY DŇA SV. FLORIÁNA
info: DHZ Dohňany
tel.: 0907731472, Peter Galda
e-mail: info@dohnany.sk
www.dohnany.sk
4.5.
KZ RONA a.s., Lednické Rovne
MAJÁLES MŠ
info: MŠ Lednické Rovne, Bc. Ľudmila Baginová
tel.: 042/4693538
e-mail: riaditelstvo@zsledrovne.edu.sk
5.5.
Kultúrny dom, Hatné
DEŇ MATIEK
info: Obec Hatné
tel.: 042/4356158, Mgr. Iveta Žilovcová
e-mail: obechatne@stonline.sk
12.5.
Dom kultúry, Ilava
DEŇ MATIEK – kultúrny program
info: odd.kultúry MsÚ Ilava
tel.: 042/4455570 (72), Mgr. Alena Teicherová
e-mail: alena.teicherova@ilava.sk
www.ilava.sk
32
12.5.
Kultúrny dom, Lednica
DEŇ MATIEK
info: Obec Lednica
tel.: 042/4697045
e-mail: obec.lednica@stonline.sk
www.lednica.eu.sk
12.5.
Kultúrny dom, Lúky
DEŇ MATIEK
info: Obec Lúky, Katarína Repatá
tel.: 042/4691501
e-mail: katarina.repata@obecluky.sk
www.obecluky.sk
12.5.
Kultúrny dom, Brvnište
DEŇ MATIEK
info: Obec Brvnište, Považské osvetové stredisko,
Ing. Dagmar Mikudíková, Mgr. Daniela Čižmárová
tel.: 042/4393274, 042/4321367
e-mail: starostka@brvniste.sk
www.brvniste.sk, ww.pospb.sk
12.5.
Kultúrny dom, Horná Poruba
DEŇ MATIEK
info: Obec, Horná Poruba, ZŠ s MŠ
tel.: 0905 578195
12.5.
Domaniža
DEŇ MATIEK
info: Obec Domaniža
tel.: 042/4394548, Irenka Pastíriková
www.obecdomaniža.sk
12.5.
Kultúrny dom, Beluša
DEŇ MATIEK – divadelné predstavenie a kultúrny program
info: Obec Beluša, Oľga Ľahká
tel.: 042/4624720
e-mail: kultura.belusa@gmail.com
www.belusa.sk
33
12.5.
kino Mier, Považská Bystrica
EVA A VAŠEK, koncert pri príležitosti Dňa matiek
info: PX Centrum, Považská Bystrica, Anna Kardošová
tel.: 042/4328179
e-mail: kardosova@px.sk
www.pxcentrumpb.sk
12.5.
Dohňany
OSLAVY PRI PRÍLEŽITOSTI DŇA MATIEK
info: ZŠ s MŠ Dohňany, FSk Konopa
tel.: 042/4671164, Mgr. Katarína Miškárová
e-mail: zsdohnany@zsdohnany.sk
www.zsdohnany.sk
12.5.
Kultúrny dom, Visolaje
DEŇ MATIEK
info: Obec Visolaje
tel.: 042/4623083
e-mail: obec.visolaje@petranet.sk
12.5.
Kultúrny dom, Plevník-Drienové
DEŇ MATIEK
info: Obec, kult.-školská komisia, Plevník-Drienové, Jana Muráňová
tel.: 0907 697444
e-mail: jana.muranova@vvb.sk
12.5.
Kultúrny dom, Jasenica
DEŇ MATIEK
info: Obec Jasenica
tel.: 042/438184
e-mail: jasenica@stonline.sk
www.jasenica.sk
12.5.
Kultúrny dom, Horovce
OSLAVA DŇA MATIEK
info: Obec Horovce
tel.: 042/4693664
34
12.5.
Kultúrny dom, Dolná Mariková
DEŇ MATIEK
info: Obec Dolná Mariková, Ing. Peter Šujak
tel.: 042/4356155
e-mail: obecdolnamarikova@playmax.sk
www.dolnamarikova.sk
12.5.
Kultúrny dom, Lysá pod Makytou
OSLAVY DŇA MATIEK
info: Obec, Lysá pod Makytou, Ing. Emília Janíčková
tel.: 042/4680071, 0903219764
e-mail: obec@lysapodmakytou.sk
www.lysapodmakytou.sk
12.5.
prírodný areál pod Smriečím, Horný Lieskov
DEŇ MATIEK
info: Obec Horný Lieskov, Andrej Torda
tel.: 0911 871 831, 042/4353260
e-mail: starosta@lieskov.sk, info@lieskov.sk
www.lieskov.sk
12.5.
Kultúrny dom, Stupné
DEŇ MATIEK
info: Obec Stupné, Peter Krajčoviech
tel.: 042/4393145
e-mail: obec.stupne@stonline.sk
12.5.
Kultúrny dom, Nimnica
DEŇ MATIEK
info: Obec Nimnica, spev. skupina Nimničanka, MŠ Nimnica, POS
tel.: 0917561430
e-mail: obec.nimnica@dcnet.sk
www.nimnica.sk
12.5.
KZ RONA a.s., Lednické Rovne
DEŇ MATIEK
info: ZŠ E. Schreibera, Lednické Rovne, Mgr. Ľuba Potočná
tel.: 042/4693547
e-mail: riaditelstvo@zsledrovne.edu.sk
35
14.5.
Malé Lednice
DEŇ MATIEK
info: Obec Malé Lednice, Oľga Lednická
tel.: 042/4394545
e-mail: male.lednice@mail.t-com.sk
www.malelednice.com
16.5.
kino Mier, Považská Bystrica
PETR SPÁLENÝ, koncert
info: PX Centrum, Považská Bystrica, Anna Kardošová
tel.: 042/4328179
e-mail: kardosova@px.sk
www.pxcentrumpb.sk
17. -18.5. areál ZŠ, Dolná Mariková
CYKLOMARATÓN MARIKOVSKOU DOLINOU
info: Finančné centum Pov. Bystrica, Obec Dolná Mariková
tel.: 0903539669, 042/4356155
e-mail: stefan@fcteam.sk, obecdolnamarikova@playmax.sk
www.dolnamarikova.sk
18.5.
Vlastivedné múzeum, Považská Bystrica
NOC MÚZEÍ A GALÉRIÍ
info: Vlastivedné múzeum, Pov. Bystrica
tel.: 042/4323724
e-mail: muzeumpb@muzeumpb.tsk.sk
www: muzeumpb.sk
23.5.
Kultúrny dom, Horná Mariková
XII. ročník ŠMARHANOVSKEJ MARIKOVÁ, súťaž v prednese
info: Obec, Ing.Miroslav Hamar, Sidónia Hehejíková-Šmarhanovská
tel.: 042/4352182
e-mail: obechornamarikova@stonline.sk
www.hornamarikova.sk
24.5.
Dom kultúry, Ilava
HRAJ, NOHA A TY, DRUHÁ, TANCUJ – divadelné predstavenie
info: odd.kultúry MsÚ Ilava
tel.: 042/4455570 (72), Mgr. Alena Teicherová
e-mail: alena.teicherova@ilava.sk
www.ilava.sk
36
26.5.
Hloža, Kultúrny dom Hloža
VÁĽANIE MÁJOV, HODOVÁ ZÁBAVA V HLOŽI
info: Obec Beluša, Andrea Zemeková
tel.: 042/4624720
e-mail: kultura.belusa@gmail.com
www.belusa.sk
31.5.
Dom kultúry, Ilava
VERNISÁŽ VÝSTAVY AK. SOCHÁRA ŠTEFANA PELIKÁNA
info: odd.kultúry MsÚ Ilava
tel.: 042/4455570 (72), Mgr. Alena Teicherová
e-mail: alena.teicherova@ilava.sk
www.ilava.sk
31.5.
priestranstvo pri pohostinstve, Mestečko
VÁĽANIE MÁJA
info: Obec, Mestečko, Zuzana Ofúkaná
tel.: 0910670420
e-mail: obecmestecko@obecmestecko.sk
31.5.
Kultúrny dom, Plevník-Drienové
VYHODNOTENIE 11. ROČNÍKA CELOSLOVENSKEJ LITERÁRNEJ SÚŤAŽE O CENU DOMINIKA TATARKU
info: Obec, kult.-školská komisia, ZŠ, Plevník-Drienové, Jana Muráňová, POS Pov. Bystrica, Ľudmila Bašová
tel.: 0907 697444, 042/4323574
e-mail: jana.muranova@vvb.sk, pospb@pospb.tsk.sk
www. pospb.sk
31.5.
areál pri kaplnke, Stupné
COUNTRY VEČER – ŽERAVICA 2013, VÁĽANIE MÁJA
info: Obec Stupné, POS Pov. Bystrica, P. Krajčoviech, M. Martikáňová
tel.: 042/4393145, 042/4323574
e-mail: obec.stupne@stonline.sk, pospb@pospb.tsk.sk
31.5.
pred Obecným úradom, Lúky
VÁĽANIE MÁJA
info: Ing. Anton Hrebík
tel.: 042/4691501
e-mail: starosta@obecluky.sk
www.obecluky.sk
37
31.5.
obec, Kultúrny dom, Visolaje
VÁĽANIE MÁJOV, ZÁBAVA
info: Obec Visolaje
tel.: 042/4623083
e-mail: obec.visolaje@petranet.sk
31.5.
CVČ, Pov. Bystrica
VÁĽANIE MÁJA
info: CVČ, FS Bystričan, Pov. Bystrica
tel.: 0903658607
e-mail: fsbystrican@gmail.com
www.fsbystrican.webnode.sk
31.5.
amfiteáter, Jasenica
VÁĽANIE MÁJA
info: Obec Jasenica
tel.: 042/438184
e-mail: jasenica@stonline.sk
www.jasenica.sk
máj
Kultúrny dom, Lysá pod Makytou
UVÍTANIE DETÍ DO ŽIVOTA
info: Obec, Lysá pod Makytou, Bc. Jana Janíčková
tel.: 042/4680071, 0911227606
e-mail: obec@lysapodmakytou.sk
www.lysapodmakytou.sk
máj
horská chata Kohútka, Nový Hrozenkov
BEZHRANIČNÉ VALAŠENIE, stretnutie Čechov a Slovákov na
hrebeni Javorníkov
info: PC Centrum, Považská Bystrica, Anna Kardošová
tel.: 042/4328179
e-mail: kardosova@px.sk
www.pxcentrumpb.sk
máj
ZUŠ I.W.Kráľa, Považská Bystrica
ZBAĽ SA A POĎ DO ..., cestovateľský večer
info: Vlastivedné múzeum, Pov. Bystrica
tel.: 042/4323724
e-mail: muzeumpb@muzeumpb.tsk.sk
www: muzeumpb.sk
38
máj
Záriečie
EURÓPSKY POHÁR V CYKLOTRIALE
info: Obec Záriečie
tel.: 0905850827
e-mail: kollar@zariecie.sk
máj/jún
kino Mier, Pov.Bystrica
AUTORSKÁ VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ
info: POS, Pov. Bystrica, Lucia Budajová
tel.: 042/4323574
e-mail: pospb@pospb.tsk.sk
www.pospb.sk
máj
kino Mier, Pov. Bystrica
DEDIF 2013 – záver sezóny detských divadelných súborov mesta Považská Bystrica
info: POS Pov. Bystrica, Mária Martikáňová
tel.: 042/4323574
e-mail: pospb@pospb.tsk.sk
máj
CVČ Pov.Bystrica
PREČO SOM NA SVETE RÁD/RADA - vyhodnotenie 19. ročníka
celoslovenskej putovnej výstavy – regionálne kolo
info: POS, Pov. Bystrica, Mária Labudíková
tel.: 042/4325946,
e-mail: pospb@pospb.tsk.sk
www.pospb
streda /každý párny týždeň/ klubovňa POS, Pov.Bystrica
KLUB PALIČKOVANEJ ČIPKY, stretnutie členiek klubu
info: POS, Pov. Bystrica
tel.: 042/4323 574, Mgr. Lucia Budajová
e-mail: pospb@pospb.tsk.sk
www.pospb.sk
štvrtok /v párny týždeň/
klubovňa POS, Pov.Bystrica
FOTOKLUB FÉNIX, stretnutie členov
info: POS, Pov. Bystrica, Mgr. Lucia Budajová
tel.: 042/4323 574
e-mail: pospb@pospb.tsk.sk
www.pospb.sk
39
JÚN
1.6.
Lednica
MEDZINÁRODNÝ DEŇ DETÍ
info: Obec Lednica
tel.: 042/4697045
e-mail: obec.lednica@stonline.sk
www.lednica.eu.sk
1.6.
ihrisko TJ, Malé Lednice
DEŇ DETÍ
info: Obec Malé Lednice, Oľga Lednická
tel.: 042/4394545
e-mail: male.lednice@mail.t-com.sk
www.malelednice.com
1.6.
priestranstvo pred OcÚ, Kultúrny dom, Brvnište
OSLAVY MDD SPOJENÉ S BÚRANÍM MÁJA,VESELICA
info: Obec Brvnište
Ing. Dagmar Mikudíková
tel.: 042/4393274
e-mail: starostka@brvniste.sk
www.brvniste.sk, ww.pospb.sk
1.6.
DEŇ DETÍ
Dolná Mariková
info: Obec Dolná Mariková, Ing. Peter Šujak
tel.: 042/4356155
e-mail: obecdolnamarikova@playmax.sk
www.dolnamarikova.sk
1.6.
Ilava
Z ROZPRÁVKY DO ROZPRÁVKY – súťaže, workschopy pre deti
info: odd.kultúry MsÚ Ilava
tel.: 042/4455570 (72), Mgr. Alena Teicherová
e-mail: alena.teicherova@ilava.sk
www.ilava.sk
40
1.6.
ihrisko TJ, Visolaje
OSLAVY MEDZINÁRODNÉHO DŇA DETÍ
info: Obec Visolaje, ZŠ s MŠ
tel.: 042/4623083
e-mail: obec.visolaje@petranet.sk
1.6.
pred Kultúrnym domom, fut. ihrisko, Lúky
CESTA ROZPRÁVKOVOU DEDINOU
info: Obec Lúky, DDS HVIEZDIČKA, A. Húževková, K. Repatá
tel.: 042/4691501
e-mail: katarina.repata@obecluky.sk
www.obecluky.sk
1.6.
areál PAPUČA pri Baltyre, Beluša
BELUŠSKÉ ROZPRÁVKOVO
info: Obec Beluša a OZ Naša Beluša, Oľga Ľahká
tel.: 042/4624720
e-mail: kultura.belusa@gmail.com
www.belusa.sk
1.6.
športový areál, Dohňany
NCS – NÁRODNÁ CYKLISTICKÁ SÚŤAŽ PRE DETI
MATERSKÝCH, ZÁKLADNÝCH A STREDNÝCH ŠKÔL
info: Cykloklub MTB Dohňany
tel.: 0918586706, Ing. Ivana Štefániková-Bašková
e-mail: info@dohnany.sk, ckdohnany@dohnany.sk
www.dohnany.sk, www.ckmtbdohnany.sk
2.6.
areál MŠ, športovo-kult. a spol. areál, KD, Nimnica
DEŇ DETÍ SPOJENÝ S DŇOM OTCOV, športové zápolenie
detí a otcov
info: Obec Nimnica, spev. skupina Nimničanka, MŠ Nimnica, PZ Holíš
tel.: 0911315157
e-mail: obec.nimnica@dcnet.sk
www.nimnica.sk
2.6.
kino Mier, Považská Bystrica
MDD – program pre deti
info: PX Centrum, Považská Bystrica, Anna Kardošová
tel.: 042/4328179
e-mail: kardosova@px.sk
www.pxcentrumpb.sk
41
2.6.
areál ZŠ, Horovce
OSLAVA MEDZINÁRODNÉHO DŇA DETÍ
info: Obec, kult.-športová komisia, ZŠ, MŠ Horovce
tel.: 042/4693664, 042/4698130
2.6.
ihrisko TJ, Hatné
MEDZINÁRODNÝ DEŇ DETÍ
info: Obec Hatné
tel.: 042/4356158, Mgr. Iveta Žilovcová
e-mail: obechatne@stonline.sk
2.6.
areál Kultúrneho domu, Mestečko
MEDZINÁRODNÝ DEŇ DETÍ
info: Obec, Mestečko, Zuzana Ofúkaná
tel.: 0910670420
e-mail: obecmestecko@obecmestecko.sk
6.6.
klubovňa POS, Pov.Bystrica
ČLOVEK SÚČASŤ PRÍRODY, ŽIVOTNÉ PROSTREDIE SÚČASŤ
ČLOVEKA – regionálne kolo súťaže študentov SŠ ku Dňu životného prostredia
info: POS, Pov. Bystrica, Mária Labudíková
tel.: 042/4325946,
e-mail: pospb@pospb.tsk.sk
www.pospb.sk
7.6. – 9.6. EXPO CENTER, a.s., Trenčín
MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA V MAŽORETKOVOM ŠPORTE
info: AMAS, CVČ, Pov. Bystrica
tel.: 0903471398
e-mail: martinkova@cvcpb.sk
www.cvcpb.sk
8.6.
športový areál FO TJ SLOVAN, Dolná Mariková
3. ROČNÍK VARENIA KAPUSTNICE
info: Obec Dolná Mariková, Ing. Peter Šujak
tel.: 042/4356155
e-mail: obecdolnamarikova@playmax.sk
www.dolnamarikova.sk
42
8. - 9.6.
Kultúrny dom, Brvnište
BRVNIŠTSKÉ HODY
info: Obec Brvnište, POS, Ing. Dagmar Mikudíková, Ľudmila Bašová
tel.: 042/4393274, 042/4323574
e-mail: starostka@brvniste.sk
www.brvniste.sk, ww.pospb.sk
16.6.
kino Mier, Pov. Bystrica
ABC SHOW, prehliadka súborov a krúžkov CVČ
info: CVČ, Pov. Bystrica
tel.: 0903471398
e-mail: martinkova@cvcpb.sk
www.cvcpb.sk
16.6.
futbalové ihrisko, Hatné
DEŇ OBCE
info: Obec Hatné, POS Pov. Bystrica, Mgr.Iveta Žilovcová, Mária Martikáňová
tel.: 042/4356158, 042/4323574
e-mail: obechatne@stonline.sk
21. – 22.6.
DNI MESTA
pred MsÚ/kino Mier, Považská Bystrica
info: PX Centrum, Považská Bystrica, Anna Kardošová
tel.: 042/4328179
e-mail: kardosova@px.sk
www.pxcentrumpb.sk
21. – 22.6.
pred MsÚ/CMZ/ kino Mier, Považská Bystrica
OTVÁRA SA LETU BRÁNA - 15. medzinárodný folklórny festival
info: PX Centrum, MFŠ, Považská Bystrica, Anna Galková
tel.: 042/4320815
e-mail: folklornestudio@inmail.sk
www.pxcentrumpb.sk, www.folklornestudio.sk
21. – 23.6.
Lednické Rovne
CELOŠTÁTNA SÚŤAŽ A PREHLIADKA MDH
info: NOC Bratislava, Obec, KZ Rona, a.s. Lednické Rovne, POS Pov.
Bystrica, Mária Martikáňová
tel.: 0903460486, 042/4693570, 042/4323574, Mgr. Jozef Burič, Ing.
Ľuboš Savara, Anna Zbínová, Mária Martikáňová
www.nocka.sk
43
22.6.
areál pri kaplnke, Stupné
SÚŤAŽ VO VARENÍ KOTLÍKOVÉHO GUĽÁŠA
info: Obec Stupné, Peter Krajčoviech
tel.: 042/4393145
e-mail: obec.stupne@stonline.sk
24.6.
kult.-športový areál Slatina, Nimnica
JÁNSKE OHNE
info: Obec Nimnica, inštrument. P.Štefánik, P.Novosad
tel.: 0911315157
e-mail: obec.nimnica@dcnet.sk
www.nimnica.sk
26.6.
Športová hala, Považská Bystrica
LUCIE BÍLÁ - koncert
info: PX Centrum, Považská Bystrica, Anna Kardošová
tel.: 042/4328179
e-mail: kardosova@px.sk
www.pxcentrumpb.sk
26.6.
výstavná sieň SOŠ sklárskej, Lednické Rovne
VERNISÁŽ KLAUZÚRNYCH, MATURITNÝCH
A ABITURIENSKÝCH PRÁC
info: Bc. Terézia Ondrichová
tel.: 042/4693611
28.6. – 30.6. Kultúrny dom, Horná Poruba
BLUEGRASSOVÝ FESTIVAL
info: Obec, Horná Poruba
tel.: 0905 578195
29.6.
areál Kultúrneho domu, Dolná Mariková
MARIKOVSKÉ HODY
info: Obec Dolná Mariková, Ing. Peter Šujak
tel.: 042/4356155
e-mail: obecdolnamarikova@playmax.sk
www.dolnamarikova.sk
44
29.6.
športový areál, Dohňany
SLOVENSKÝ POHÁR V HORSKEJ CYKLISTIKE,
POVAŽSKOSTRÁŽOVSKÝ POHÁR, HODOVÝ PRETEK
info: Cykloklub MTB Dohňany
tel.: 0918586706, Ing. Ivana Štefániková-Bašková
e-mail: info@dohnany.sk, ckdohnany@dohnany.sk
www.dohnany.sk, www.ckmtbdohnany.sk
29. - 30.6.
kult.-športový areál Slatina,námestie, Nimnica
areál, amfiteáter, Kúpele Nimnica
DEŇ OBCE SPOJENÝ S DŇOM KÚPEĽOV NIMNICA,a.s.
info: Obec Nimnica, Kúpele Nimnica,a.s., POS P.Bystrica
tel.: 0911315157
e-mail: obec.nimnica@dcnet.sk
www.nimnica.sk
30.6.
Strojárenská štvrť, Považská Bystrica
STROJÁRENSKÝ DEŇ
info: PX Centrum, Považská Bystrica, Anna Kardošová
tel.: 042/4328179
e-mail: kardosova@px.sk
www.pxcentrumpb.sk
30.6.
prírodný areál pod Smriečím, Horný Lieskov
DYCHFEST 2013
info: DH LIESKOVANKA, Ladislav Košút, Ing. Andrej Torda
tel.: 0911 871 831, 042/4353260, 0904035771
e-mail: starosta@lieskov.sk, info@lieskov.sk
www.lieskov.sk
30.6.
prírodný amfiteáter, Lysá pod Makytou
18. FOLKLÓRNA LYSÁ
info: Obec, Lysá pod Makytou, Ing. Emília Janíčková, Ing.D.Mahútová
tel.: 042/4680071, 042/4323574
e-mail: obec@lysapodmakytou.sk
www.lysapodmakytou.sk
30.6.
priestranstvo pri OcÚ, Beluša
8. BELUŠSKÝ JARMOK
info: Obec Beluša, Oľga Ľahká
tel.: 042/4624720
e-mail: kultura.belusa@gmail.com
www.belusa.sk
45
jún
pri kine Mier, Považská Bystrica
DEŇ POLÍCIE
info: PX Centrum, Považská Bystrica, Anna Kardošová
tel.: 042/4328179
e-mail: kardosova@px.sk
www.pxcentrumpb.sk
jún
Kultúrny dom, Beluša
OCHOTNÍCKE DIVADELNE PREDSTAVENIE
info: Obec Beluša, Oľga Ľahká
tel.: 042/4624720
e-mail: kultura.belusa@gmail.com
www.belusa.sk
jún
Púchov
Zasadnutie regionálnej rady Združenia ZPOZ
info: POS Pov. Bystrica, Mgr. Daniela Čižmárová
tel.: 042/4321369
e-mail: daniela.cizmarova@pospb.tsk.sk
www.pospb.sk
jún
areál TJ Kovo, Beluša
MDD, ŠPORTOVÝ DEŇ O PUTOVNÝ POHÁR STAROSTU OBCE
info: Obec Beluša a ZŠ Beluša, Andrea Zemeková
tel.: 042/4624720
e-mail: kultura.belusa@gmail.com
www.belusa.sk
jún
obec, Stupné
HISTÓRIA NA KOLESÁCH, stretnutie s účastníkmi VETERAN
TOUR
info: Obec Stupné, Pavol Sečník
tel.: 042/4393145
e-mail: obec.stupne@stonline.sk
jún
Vlastivedné múzeum, Považská Bystrica
MEDZINÁRODNÝ DEŇ DETÍ, múzeum deťom
info: Vlastivedné múzeum, Pov. Bystrica
tel.: 042/4323724
e-mail: muzeumpb@muzeumpb.tsk.sk
www: muzeumpb.sk
46
jún
Dohňany
OKRESNÉ KOLO HRY PLAMEŇ – hasičská súťaž pre deti
info: DHZ Dohňany
tel.: 0907731472, Peter Galda
e-mail: info@dohnany.sk
www.dohnany.sk
jún
klubovňa POS, Pov. Bystrica
DOBŠINSKÉHO ROZPRÁVKOVO
výstava detských výtvarných prác
info: POS, Pov. Bystrica, Mgr. Lucia Budajová
tel.: 042/4323574
e-mail: pospb@pospb.tsk.sk
www.pospb.sk
jún
Záriečie
DEŇ DETÍ A RODIČOV
info: Obec Záriečie
tel.: 0905850827
e-mail: kollar@zariecie.sk
jún
Záriečie
SLÁVNOSTNÁ SPOMIENKA NA JÁNA GERYKA – pri príležitosti
120. výročia narodenia
info: Obec Záriečie
tel.: 0905850827
e-mail: kollar@zariecie.sk
jún
Považská knižnica, Pov.Bystrica
XI. DARY REČI, regionálna literárna súťaž
info: Považská knižnica, Pov.Bystrica
tel.: 042/4653514, Elena Kaplanová
e-mail: elena.kaplanová@kniznicapb.sk
www.kniznicapb.sk
streda /každý párny týždeň/ klubovňa POS, Pov.Bystrica
KLUB PALIČKOVANEJ ČIPKY, stretnutie členiek klubu
info: POS, Pov. Bystrica
tel.: 042/4323 574, Mgr. Lucia Budajová
e-mail: pospb@pospb.tsk.sk
www.pospb.sk
47
štvrtok /v párny týždeň/
klubovňa POS, Pov.Bystrica
FOTOKLUB FÉNIX, stretnutie členov
info: POS, Pov. Bystrica, Mgr. Lucia Budajová
tel.: 042/4323 574
e-mail: pospb@pospb.tsk.sk
www.pospb.sk
JÚL
5.7.
športový areál, Dohňany
HODOVÝ PRETEK – PIVNÝ MARATÓN
info: Cykloklub MTB Dohňany, Obec Dohňany
tel.: 0918586706, Ing. Ivana Štefániková-Bašková
e-mail: info@dohnany.sk, ckdohnany@dohnany.sk
www.dohnany.sk, www.ckmtbdohnany.sk
5.7.
Kultúrny dom, Plevník-Drienové
FOLKLÓRNY FESTIVAL DFS DÚBRAVČEK a ĽH DÚBRAVIENKA
info: Obec, kult.-školská komisia, Plevník-Drienové, Jana Muráňová,
tel.: 0907 697444
e-mail: jana.muranova@vvb.sk
5.7.
Kohútka
STRETNUTIE ĽUDÍ DOBREJ VÔLE NA HREBENI JAVORNÍKOV
info: Nový Hrozenkov, Obce Lazy pod Makytou, Horná Mariková, Dolná Mariková, Mestečko v spolupráci s miestnymi farnosťami
7.7.
Dohňany
CYRILOMETODSKÉ HODOVÉ SLÁVNOSTI OBCE DOHŇANY
info: Obec Dohňany, FSk Konopa, DFS Konôpka
tel.: 042/4671060, Andrej Kozma
e-mail: info@dohnany.sk, prednosta@dohnany.sk
www.dohnany.sk
7.7.
hasičské cvičisko, miestna časť Odráň
SÚŤAŽ O ZLATÚ PRILBU
info: ZO DHZ Lúky
tel.: 042/4691501, Štefan Lepulica
e-mail: starosta@obecluky.sk
www.obecluky.sk
48
7.7.
areál OcÚ, Horovce
TANEČNÁ ZÁBAVA POĽOVNÍCKEHO ZDRUŽENIA - ENGLOVÁ
HOROVCE
info: Obec Horovce, PZ Englová, Jozef Sedlák
tel.: 0905/219584
5. - 7. 7.
obec, Mojtín
HODOVÉ SLÁVNOSTI, CYRILOMETODSKÉ DNI - kultúrnospoločenské podujatie
info: Obec Mojtín, POS, Pov. Bystrica, Ľudmila Bašová
tel.: 042/4323574
e-mail: obecmojtin@stonline.sk
www.obecmojtin.sk
14.7.
areál ihriska TJ Tatran, Horovce
O POHÁR STAROSTU OBCE HOROVCE,
22. ročník hasičskej súťaže
info: DHZ, Obec Horovce, Milan Papuča
tel.: 0908 625156
13.7.
areál DHZ, Podhorie
NOČNÁ HASIČSKÁ SÚŤAŽ
info: DHZ Podhorie, Dušan Rolín
tel.: 0908 326656
13.7.
spoločenský areál Slatina, Nimnica
HUDOBNÉ LETO – skupina Klub 6, Košeca
info: Obec Nimnica
tel.: 0911315157
e-mail: obec.nimnica@dcnet.sk
www.nimnica.sk
14.7.
Dohňany
VIII. ROČNÍK HASIČSKEJ SÚŤAŽE O POHÁR STAROSTU OBCE
info: DHZ Dohňany
tel.: 0907731472, Peter Galda
e-mail: info@dohnany.sk
www.dohnany.sk
49
14.7.
amfiteáter, Horná Mariková
21. MARIKOVSKÉ FOLKLÓRNE SLÁVNOSTI
info: Obec Horná Mariková, POS Pov. Bystrica, Ing. Miroslav Hamar,
Ing. Dana Mahútová
tel.: 042/4352182, 042/4323574
e-mail: obechornamarikova@stonline.sk, pospb@pospb.tsk.sk
www.pospb.sk
21.7.
areál Kultúrneho domu, Mestečko
DEŇ OBCE MESTEČKO 2013
info: Obec, Mestečko, Ing. Miroslav Hajský
tel.: 042/4692039
e-mail: obecmestecko@obecmestecko.sk
21.7.
obec,ihrisko TJ, Domaniža
PÚŤ K PANNE MÁRII KARMELSKEJ ,
O POHÁR STAROSTU OBCE – futbalový turnaj
info: Obec Domaniža
tel.: 042/4394548, Irenka Pastíriková
www.obecdomaniža.sk
27.,28,7. pri kaplnke sv. Anny, Lednické Rovne
4. DIECÉZNA PÚŤ STARÝCH RODIČOV ŽILINSKEJ DIECÉZY
K SV: JOACHIMOVI A ANNE
info: Rím.-kat. farský úrad, Lednické Rovne
tel.: 042/4693590
e-mail: lednickerovnefarnost@gmail.com
www.fara.sk/lednickerovne/
27.7.
amfiteáter, Praznov
COUNTRY POD HVIEZDAMI - hudobný festival skupín a sólistov
folkovej, country, bluegrass a trampskej hudby
info: OZ klub priateľov country hudby, POS Pov. Bystrica, Miloš Stopka,
Mária Martikáňová
tel.: 0918891912, 042/4323574
e-mail: pospb@pospb.tsk.sk
www.pospb.sk
28.7.
Stupné
MEMORIÁL P.MIČINÍKA, futbalový turnaj
info: Obec Stupné, Marián Pleško
tel.: 042/4393145
e-mail: obec.stupne@stonline.sk
50
28.7.
prírodný areál pod Smriečím, Horný Lieskov
ANNOVSKÁ ZÁBAVA
info: DH LIESKOVANKA, občerstvenie U richtára
tel.: 0904035771, 0911 871 831, Ladislav Košút, Ing. Andrej Torda
e-mail: starosta@lieskov.sk, info@lieskov.sk
www.lieskov.sk
30.7.
Dohňany-Mostište
NOČNÁ HASIČSKÁ SÚŤAŽ - Mostište
info: DHZ Mostište
tel.: 0907758253, Bohuš Janček
e-mail: info@dohnany.sk
www.dohnany.sk
júl
športový areál FO TJ SLOVAN, Dolná Mariková
ALE ICH MEĽEME, futbalový turnaj
info: TJ Slovan, Dolná Mariková
tel.: 042/4356155
e-mail: obecdolnamarikova@playmax.sk
www.dolnamarikova.sk
júl
pri kine Mier, Považská Bystrica
LETNÝ BAŽANT KINEMATOGRAF, kino pod holým nebom
info: PX Centrum, Považská Bystrica, Anna Kardošová
tel.: 042/4328179
e-mail: kardosova@px.sk
www.pxcentrumpb.sk
júl
Dohňany
OSLAVY CYRILA A METODA,1150. výročie príchodu sv. Cyrila
a Metoda na Veľkú Moravu - metodický deň ZPOZ
info: POS Pov. Bystrica, Mgr. Daniela Čižmárová
tel.: 042/4321369
e-mail: daniela.cizmarova@pospb.tsk.sk
www.pospb.sk
júl
Plevník-Drienové
ZRAZ MLADÝCH ASTRONÓMOV AMATÉROV - astronomické
sústredenie mladých
info: POS, Pov. Bystrica, Mária Labudíková
tel.: 042/4325946,
e-mail: pospb@pospb.tsk.sk
51
júl
Ilava
FESTIVAL DYCHOVEJ HUDBY v spolupráci s MAS Vršatec
info: odd.kultúry MsÚ Ilava
tel.: 042/4455570 (72), Mgr. Alena Teicherová
e-mail: alena.teicherova@ilava.sk
www.ilava.sk
júl
Považská knižnica, Pov.Bystrica
JÁN JANKOVIČ, beseda so spisovateľom pri príležitosti jeho
70. výročia narodenia
info: Považská knižnica, Pov.Bystrica
tel.: 042/4653514, Elena Kaplanová
e-mail: elena.kaplanová@kniznicapb.sk
www.kniznicapb.sk
júl/august
priestranstvo pri OcÚ, Beluša
BELUŠSKÉ KULTÚRNE LETO – každú nedeľu
info: Obec Beluša, Oľga Ľahká, Andrea Zemeková
tel.: 042/4624720
e-mail: kultura.belusa@gmail.com
www.belusa.sk
júl/august
areál TJ Tatran, Horovce
TANEČNÉ ZÁBAVY
info: KST, TJ Tatran, DHZ, Horovce
tel.: 042/4693664
júl/august
Považská knižnica, Pov.Bystrica
PRÁZDNINOVÉ TVORIVÉ DIELNE
info: Považská knižnica, Pov.Bystrica
tel.: 042/4653514, Elena Kaplanová
e-mail: elena.kaplanová@kniznicapb.sk
www.kniznicapb.sk
júl/august
kino Mier, Pov.Bystrica
VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ
info: POS, Pov. Bystrica, Lucia Budajová
tel.: 042/4323574
e-mail: pospb@pospb.tsk.sk
www.pospb.sk
52
júl/august/september
areál OcÚ, Horovce
NEDEĽNÉ POSEDENIE PRI HUDBE
info: LUKE Pohostinstvo, Rudolf Lukáč
tel.: 0907 703197
júl
Záriečie
LET´S DANCE PO ZÁRIECKY – školička tanca
info: Obec Záriečie
tel.: 0905850827
e-mail: kollar@zariecie.sk
júl/august Vrchteplá
EXPEDÍCIA PERZEIDY – pozorovanie meteorického roja
info: POS, Pov. Bystrica, Mária Labudíková
tel.: 042/4325946,
e-mail: pospb@pospb.tsk.sk
www.pospb
streda /každý párny týždeň/ klubovňa POS, Pov.Bystrica
KLUB PALIČKOVANEJ ČIPKY, stretnutie členiek klubu
info: POS, Pov. Bystrica
tel.: 042/4323 574, Mgr. Lucia Budajová
e-mail: pospb@pospb.tsk.sk
www.pospb.sk
štvrtok /v párny týždeň/
klubovňa POS, Pov.Bystrica
FOTOKLUB FÉNIX, stretnutie členov
info: POS, Pov. Bystrica, Mgr. Lucia Budajová
tel.: 042/4323 574
e-mail: pospb@pospb.tsk.sk
www.pospb.sk
AUGUST
3.8.
Dohňany
OSLAVY 90. VÝROČIA ZALOŽENIA DHZ DOHŇANY
info: DHZ Dohňany
tel.: 0907731472, Peter Galda
e-mail: info@dohnany.sk
www.dohnany.sk
53
3.8.
spoločenský areál Slatina, Nimnica
HUDOBNÉ LETO
info: Obec Nimnica
tel.: 0911315157
e-mail: obec.nimnica@dcnet.sk
www.nimnica.sk
4.8.
areál Kultúrneho domu, Mestečko
VČELÁRSKA NEDEĽA PÚCHOVSKÉHO REGIÓNU
info: ZOZV Púchov, Lúky, Ing. Bohuslav Gabčan
tel.: 0903 407698
e-mail: obecmestecko@obecmestecko.sk
4.8.
amfiteáter, Horná Mariková
V. ročník STRETNUTIE HELIGÓNKAROV
V HORNEJ MARIKOVEJ
info: Obec, JDS Horná Mariková, Ing.Miroslav Hamar
tel.: 042/4352182
e-mail: obechornamarikova@stonline.sk
www.hornamarikova.sk
9.8.
Kultúrny dom, Horná Poruba
POSEDENIE PRI HUDBE
info: Obec, Horná Poruba, ZO SZZP
tel.: 0905 578195
18.8.
sídlisko Rozkvet, Považská Bystrica
HELENSKÉ HODOVÉ SLÁVNOSTI
info: PX Centrum, Považská Bystrica, Anna Kardošová
tel.: 042/4328179
e-mail: kardosova@px.sk
www.pxcentrumpb.sk
18.8.
HODY
centrum obce, Lysá pod Makytou
info: Obec, Lysá pod Makytou, Ing. Pavol Gábik
tel.: 042/4680071, 0911 618257
e-mail: obec@lysapodmakytou.sk
www.lysapodmakytou.sk
54
18.8.
amfiteáter pod hradom, Lednica
13. TRADIČNÉ LEDNICKÉ DOŽINKOVÉ SLÁVNOSTI
info: Obec Lednica, POS, Pov. Bystrica
tel.: 042/4697045, 042/4323574
e-mail: obec.lednica@stonline.sk, dana.mahutova@pospb.tsk.sk
www.lednica.eu.sk, www. pospb.sk
19.8.
obec, Stupné
O PUTOVNÝ POHÁR STAROSTU OBCE, hasičská súťaž
info: Obec Stupné, Peter Krajčoviech
tel.: 042/4393145
e-mail: obec.stupne@stonline.sk
23.8.
Kultúrny dom, Lúky
HODOVÁ ZÁBAVA
info: DHZ Lúky
tel.: 042/4691501, Štefan Lepulica
e-mail: starosta@obecluky.sk
www.obecluky.sk
23.- 24.8. Ilava
BARTOLOMEJSKÝ JARMOK
info: odd.kultúry MsÚ Ilava
tel.: 042/4455570 (72), Mgr. Alena Teicherová
e-mail: alena.teicherova@ilava.sk
www.ilava.sk
24.8.
areál KZ RONA, a.s., Lednické Rovne
LETNÉ SLÁVNOSTI 2013
info: Obec Lednické Rovne, Bc.Eva Kucejová
tel.: 042/4693501
e-mail: e.kucejova@lednickerovne.sk
www.lednickerovne.sk
24.8.
kino Mier Pov.Bystrica
POVAŽSKOBYSTRICKÝ MOTOCYKEL - výstava
info: PX Centrum, Anna Kardošová
tel.: 042/4328179
e-mail: kardosova@px.sk
www: pxcentrum.sk
55
25.8.
amfiteáter, Jasenica
3. JASENICKÉ NÔTENIE, festival hudby, tanca a spevu
info: Obec Jasenica, POS Pov. Bystrica, Milan Jankoviech, Ľudmila
Bašová
tel.: 0903 895745, 042/4323574
e-mail: jasenica@stonline.sk, pospb@pospb.tsk.sk
www.jasenica.sk, www.pospb.sk
25.8.
priestranstvo pred OcÚ, Lúky
BARTOLOMEJSKÝ JARMOK
info: Obec, FSk Javorník, Lúky
tel.: 042/4691501, 042/4691589, Katarína Repatá
e-mail: katarina.repata@obecluky.sk
www.obecluky.sk
25.8.
priestranstvo pri OcÚ, Beluša
69. VÝROČIE SNP
info: Obec Beluša, Oľga Ľahká
tel.: 042/4624720
e-mail: kultura.belusa@gmail.com
www.belusa.sk
29.8.
pamätník SNP, Považská Bystrica
69. VÝROČIE SNP, pietny akt kladenia vencov
info: PX Centrum, Považská Bystrica, Anna Kardošová
tel.: 042/4328179
e-mail: kardosova@px.sk
www.pxcentrumpb.sk
31.8.
priestranstvo pred OcÚ, Beluša
HASIČSKÁ SÚŤAŽ O PUTOVNÝ POHÁR STAROSTU OBCE
info: Obec Beluša, DHZ Beluša, Hloža, Podhorie, Andrea Zemeková
tel.: 042/4624720
e-mail: kultura.belusa@gmail.com
august
kostol sv.Juraja, Pruské
DNI REGIONÁLNEJ KULTÚRY,
XXXXVI. GAVLOVIČOVO PRUSKÉ
info: Obec Pruské, MUDr. Viliam Cíbik, POS P.Bystrica, Ľ. Bašová
tel.: 042/4492753, 042/4323574
e-mail: starosta@obecpruske.sk, pospb@pospb.tsk.sk
www.pospb.sk
56
august
pešia zóna pred kinom Mier, Považská Bystrica
POVAŽSKOBYSTRICKÝ MOTOCYKEL
info: Vlastivedné múzeum, Pov. Bystrica
tel.: 042/4323724
e-mail: muzeumpb@muzeumpb.tsk.sk
www: muzeumpb.sk
august
Ilava
SPOMIENKOVÉ OSLAVY SNP
info: odd.kultúry MsÚ Ilava
tel.: 042/4455570 (72), Mgr. Alena Teicherová
e-mail: alena.teicherova@ilava.sk
www.ilava.sk
august
Záriečie
O POHÁR DHZ – hasičská súťaž
info: Obec Záriečie
tel.: 0905850827
e-mail: kollar@zariecie.sk
august
Záriečie
TURNAJ V MALOM FUTBALE
info: Obec Záriečie
tel.: 0905850827
e-mail: kollar@zariecie.sk
august
Podhorie
HODOVÁ DISKOTÉKA A ZÁBAVA
info: DHZ Podhorie, Dušan Rolín
tel.: 0908 326656
august
DYCHFEST
športový areál, Plevník-Drienové
info: Obec, kult.-školská komisia, DH Hoľazňanka, Plevník-Drienové,
Jana Muráňová,
tel.: 0907 697444
e-mail: jana.muranova@vvb.sk
57
august
amfiteáter, Praznov
PRAZNOVSKÉ FOLKLÓRNE SLÁVNOSTI
info: PX Centrum, Považská Bystrica, Anna Kardošová
tel.: 042/4328179
e-mail: kardosova@px.sk
www.pxcentrumpb.sk
streda /každý párny týždeň/ klubovňa POS, Pov.Bystrica
KLUB PALIČKOVANEJ ČIPKY, stretnutie členiek klubu
info: POS, Pov. Bystrica
tel.: 042/4323 574, Mgr. Lucia Budajová
e-mail: pospb@pospb.tsk.sk
www.pospb.sk
štvrtok /v párny týždeň/
klubovňa POS, Pov.Bystrica
FOTOKLUB FÉNIX, stretnutie členov
info: POS, Pov. Bystrica, Mgr. Lucia Budajová
tel.: 042/4323 574
e-mail: pospb@pospb.tsk.sk
www.pospb.sk
SEPTEMBER
6.9.
Ilava
COUNTRY FESTIVAL – prehliadka country skupín
info: odd.kultúry MsÚ Ilava
tel.: 042/4455570 (72), Mgr. Alena Teicherová
e-mail: alena.teicherova@ilava.sk
www.ilava.sk
8.9.
námestie, Nimnica
POĎAKOVANIE ZA ÚRODU
info: spev. skupina Nimničanka, Obec Nimnica
tel.: 0917561430, 0911315157
e-mail: obec.nimnica@dcnet.sk
www.nimnica.sk
58
15.9.
obec, Stupné
XI. STUPNIANSKY HODOVÝ JARMOK
info: Obec Stupné, POS, Pov. Bystrica, P.Krajčoviech, Ľ.Bašová
tel.: 042/4393145, 042/4323574
e-mail: obec.stupne@stonline.sk
15.9.
obradná sieň OcÚ, Brvnište
PRIVÍTANIE NOVORODENCOV DO ŽIVOTA
info: Obec Brvnište, POS
Ing. Dagmar Mikudíková, Mgr. Daniela Čižmárová
tel.: 042/4393274, 042/4321367
e-mail: starostka@brvniste.sk
www.brvniste.sk, ww.pospb.sk
15.9.
športový areál, Dohňany
CYKLISTICKÝ ZÁVOD BRATISLAVA – DOHŇANY, III. ročník
info: Cykloklub MTB Dohňany, Obec Dohňany
tel.: 0918586706, Ing. Ivana Štefániková-Bašková
e-mail: info@dohnany.sk, ckdohnany@dohnany.sk
www.dohnany.sk, www.ckmtbdohnany.sk
15.9.
areál občerstvenia U RICHTÁRA, Horný Lieskov
HODOVÉ SLÁVNOSTI V OBCI HORNÝ LIESKOV
info: občerstvenie U Richtára, DH Lieskovanka, Ladislav Košút
tel.: 0904 035771, 0911 871 831, 042/4353260
e-mail: starosta@lieskov.sk, info@lieskov.sk
www.lieskov.sk
15.9.
Malé Lednice
OBECNÁ OPEKAČKA
info: Obec Malé Lednice, Oľga Lednická
tel.: 042/4394545
e-mail: male.lednice@mail.t-com.sk
www.malelednice.com
20. – 21.9. pred MSÚ, CMZ, pri kine Mier, Považská Bystrica
18. POVAŽSKOBYSTRICKÝ JARMOK
info: PX Centrum, Považská Bystrica, Anna Kardošová
tel.: 042/4328179
e-mail: kardosova@px.sk
www.pxcentrumpb.sk
59
22.9.
Podhradské lúky
POVAŽSKÝ OKRUH ZDRAVIA
info: KST SPARTA, POS Pov. Bystrica, Dana Bohunská, Ľ.Bašová
tel.: 0903 825321, 042/4323574
e-mail: pospb@posp.tsk.sk
www.pospb.sk
26.9.
Dohňany
ŠARKANIÁDA
info: ZŠ s MŠ Dohňany, FSk Konopa
tel.: 042/4671164, Mgr. Katarína Miškárová
e-mail: zsdohnany@zsdohnany.sk
www.zsdohnany.sk
26. –28.9.
kino Mier, Považská Bystrica
HOROMILFEST, fetival hôr a cestovania
info: PX Centrum, Vlastivedné múzeum, Považská Bystrica,
Anna Kardošová, Mgr. Ondrej Trnka
tel.: 042/4328179, 042/4323724
e-mail: kardosova@px.sk
www.pxcentrumpb.sk
september
Kultúrny dom, Stupné
DIVADLO BEZ HRANÍC
info: DS Ivana Pišku, Pavel Sečník
tel.: 042/4393145
e-mail: obec.stupne@stonline.sk
september
priestranstvo pred OcÚ, Beluša
9. ročník BELUŠSKÁ KORČUĽA, 4. ročník PRETEKY LEZÚŇOV
info: Obec, ZŠ Beluša, Oľga Ľahká
tel.: 042/4624720
e-mail: kultura.belusa@gmail.com
www.belusa.sk
september
ZŠ, SŠ v regióne
DNI EURÓPSKEHO KULTÚRNEHO DEDIČSTVA –
PRAMEŇ POZNANIA, seminár
info: Vlastivedné múzeum, Pov. Bystrica
tel.: 042/4323724
e-mail: muzeumpb@muzeumpb.tsk.sk
www: muzeumpb.sk
60
september
Kultúrny dom, Horovce
POSEDENIE S PRESTÁRLYMI OBČANMI
info: Obec, Horovce
tel.: 042/4693664
september
námestie, Domaniža
7. DOMANIŽSKÝ JARMOK
info: Obec Domaniža, POS Pov. Bystrica, I. Pastíriková, Ľ. Bašová
tel.: 042/4394548042/4323574
e-mail: obec@domaniza.sk, pospb@pospb.tsk.sk
www.obecdomaniža.sk
september
Udiča
Zasadnutie regionálnej rady Združenia ZPOZ
info: POS Pov. Bystrica, Mgr. Daniela Čižmárová
tel.: 042/4321369
e-mail: daniela.cizmarova@pospb.tsk.sk
www.pospb.sk
september/október kino Mier, Pov.Bystrica
VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ
info: POS, Pov. Bystrica, Lucia Budajová
tel.: 042/4323574
e-mail: pospb@pospb.tsk.sk
www.pospb.sk
september
Záriečie
ŽREBOVANIE HODOVEJ HASIČSKEJ TOMBOLY
info: Obec Záriečie
tel.: 0905850827
e-mail: kollar@zariecie.sk
september
Záriečie
TURNAJ V HÁDZANEJ
info: Obec Záriečie
tel.: 0905850827
e-mail: kollar@zariecie.sk
61
streda /každý párny týždeň/ klubovňa POS, Pov.Bystrica
KLUB PALIČKOVANEJ ČIPKY, stretnutie členiek klubu
info: POS, Pov. Bystrica
tel.: 042/4323 574, Mgr. Lucia Budajová
e-mail: pospb@pospb.tsk.sk
www.pospb.sk
štvrtok /v párny týždeň/
klubovňa POS, Pov.Bystrica
FOTOKLUB FÉNIX, stretnutie členov
info: POS, Pov. Bystrica, Mgr. Lucia Budajová
tel.: 042/4323 574
e-mail: pospb@pospb.tsk.sk
www.pospb.sk
OKTÓBER
5.10.
Hrady Košeca, Vršatec, Lednica
VÝSTUP NA 101 HRADOV A ZÁMKOV SLOVENSKA
info: POS, Pov. Bystrica, Obec Lednica, Obec Košecké Podhradie, Obec
Košeca, Obec Vršatské Podhradie
tel.: 042/4323574, 042/4325946
e-mail: pospb@pospb.tsk.sk
www.pospb.sk
5. – 6.10. KD a bývalá ŠJ, Beluša
CHOVATEĽSKÁ VÝSTAVA A VÝSTAVA ZÁHRADKÁROV
info: Obec Beluša, ZO chovateľov a záhradkárov
tel.: 042/4624720, Andrea Zemeková
e-mail: kultura.belusa@gmail.com
www.belusa.sk
6.10.
sála KD, Brvnište
STRETNUTIE SO SENIORMI PRI PRÍLEŽITOSTI
MESIACA ÚCTY K STARŠÍM
info: Obec Brvnište, POS
Ing. Dagmar Mikudíková, Mgr. Daniela Čižmárová
tel.: 042/4393274, 042/4321367
e-mail: starostka@brvniste.sk
www.brvniste.sk, ww.pospb.sk
62
12.10.
Kultúrny dom, Horná Poruba
MESIAC ÚCTY K STARŠÍM
info: Obec, Horná Poruba
tel.: 0905 578195
12.10.
Kultúrny dom, Lúky
POSEDENIE S DÔCHODCAMI
info: Obec, Lúky, Katarína Repatá
tel.: 042/4691501
e-mail: katarina.repata@obecluky.sk
www.obecluky.sk
12. – 13.10. Malé Lednice
KAPUSTOVÉ – HLÚBOVÉ HODY, POĎAKOVANIE ZA ÚRODU,
TANEČNÁ ZÁBAVA
info: Obec Malé Lednice, Oľga Lednická
tel.: 042/4394545
e-mail: male.lednice@mail.t-com.sk
www.malelednice.com
13.10.
Kultúrny dom, Visolaje
MESIAC ÚCTY K STARŠÍM
info: Obec Visolaje
tel.: 042/4623083
e-mail: obec.visolaje@petranet.sk
13.10.
Kultúrny dom, Lúky
VÝSTAVKA OVOCIA A ZELENINY
info: Obec, Lúky, Katarína Repatá
tel.: 042/4691501
e-mail: katarina.repata@obecluky.sk
www.obecluky.sk
18.10.
Kultúrny dom, Ladce
KOYŠOVE LADCE – celoslovenská súťaž v umeleckom prednese
pôvodnej slovenskej ľúbostnej poézie, spomienkový večer na
básnika Pavla Koyša
info: POS Pov. Bystrica, Obec Ladce, Ľ.Bašová, Ing.arch. J.Remo
tel.: 042/4323574, 042/4628189
63
18.10.
Dom kultúry, Ilava
MESIAC ÚCTY K STARŠÍM
info: odd.kultúry MsÚ Ilava
tel.: 042/4455570 (72), Mgr. Alena Teicherová
e-mail: alena.teicherova@ilava.sk
www.ilava.sk
20.10.
Kultúrny dom, Nimnica
MESIAC ÚCTY K STARŠÍM
info: Obec Nimnica, MŠ Nimnica, spev.skupina Nimničanka
tel.: 0911315157
e-mail: obec.nimnica@dcnet.sk
www.nimnica.sk
20.10.
obec, Kultúrny dom, Visolaje
HODOVÉ SLÁVNOSTI SV.GÁLA
info: Obec Visolaje
tel.: 042/4623083
e-mail: obec.visolaje@petranet.sk
20.10.
Kultúrny dom, Plevník-Drienové
MESIAC ÚCTY K STARŠÍM, posedenie s občanmi
info: Obec, kult.-školská komisia, Plevník-Drienové, Jana Muráňová
tel.: 0907 697444
e-mail: jana.muranova@vvb.sk
23.10.
Kultúrny dom, Jasenica
POSEDENIE S DÔCHODCAMI
info: Obec Jasenica
tel.: 042/438184
e-mail: jasenica@stonline.sk
www.jasenica.sk
23.10.
CVČ, Pov. Bystrica
KRÁSA JESENE, súťaž v aranžovaní
info: CVČ, Pov. Bystrica
tel.: 0915705781
e-mail: ligasova@cvcpb.sk
www.cvcpb.sk
64
26.10.
Kultúrny dom, Horná Poruba
POĽOVNÍCKY PLES
info: Obec, Poľovnícka spoločnosť Lukovec, Horná Poruba
tel.: 0903 421291
október
Klub dôchodcov, Pružina
MESIAC ÚCTY K STARŠÍM
info: Klub dôchodcov pri OcÚ Pružina , Bc. Viera Križanová, POS, Pov.
Bystrica, Mária Labudíková
tel.: 0907894441, 042/4325946,
e-mail: pospb@pospb.tsk.sk
www.pospb
október
kino Mier, Pov. Bystrica
KRAJINA NÁDEJE – oblastná súťaž výtvarných prác pre špeciálne základné školy
info: POS, Pov. Bystrica
tel.: 042/4321369, 4323574
e-mail: pospb@pospb.tsk.sk
www.pospb.sk
október
kino Mier, Pov. Bystrica
SVETLUŠKY - oblastná súťaž v tvorivosti žiakov ŠZŠ
info: POS, Pov. Bystrica
tel.: 042/4321369, 4323574
e-mail: pospb@pospb.tsk.sk
www.pospb.sk
október
Kultúrny dom, Dolná Mariková
POSEDENIE SO STARŠÍMI OBČANMI
info: Obec, Dolná Mariková, Ing. Peter Šujak
tel.: 042/4356155
e-mail: obecdolnamarikova@playmax.sk
www.dolnamarikova.sk
október
Kultúrny dom, Hatné
ÚCTA K STARŠÍM
info: Obec Hatné, Mgr. Iveta Žilovcová
tel.: 042/4356158
e-mail: obechatne@stonline.sk
65
20.10.
Kultúrny dom, Stupné
MESIAC ÚCTY K STARŠÍM
info:Obec Stupné, Peter Krajčoviech
tel.: 042/4393145
e-mail: obec.stupne@stonline.sk
október
FOLKLÓRNY
DOLINY
Dohňany
FESTIVAL
HORNOLIDEČSKA
A PÚCHOVSKEJ
info: Obec Dohňany
tel.: 042/4671060, Andrej Kozma
e-mail: prednosta@dohnany.sk
www.dohnany.sk
október
Kultúrny dom, Beluša
KONCERT PRE MLADÝCH
info: Obec Beluša, Oľga Ľahká
tel.: 042/4624720
e-mail: kultura.belusa@gmail.com
www.belusa.sk
október
kino Mier, Považská Bystrica
POVAŽSKÁ HITPARÁDA, 27. kolo pesničkovej súťaže
info: PX Centrum, Považská Bystrica, Anna Kardošová
tel.: 042/4328179
e-mail: kardosova@px.sk
www.pxcentrumpb.sk
október
Záriečie
VÍTANIE NOVONARODENÝCH DETÍ
info: Obec Záriečie
tel.: 0905850827
e-mail: kollar@zariecie.sk
október
Záriečie
POSEDENIE S NAJSTARŠÍMI OBYVATEĽMI OBCE
info: Obec Záriečie
tel.: 0905850827
e-mail: kollar@zariecie.sk
66
október
Kultúrny dom, Horná Mariková
DEŇ ÚCTY K STARŠÍM
info: Obec, Horná Mariková, Ing.Miroslav Hamar
tel.: 042/4352182
e-mail: obechornamarikova@stonline.sk
október
ZUŠ I.W.Kráľa, Považská Bystrica
ZBAĽ SA A POĎ DO ..., cestovateľský večer
info: Vlastivedné múzeum, Pov. Bystrica
tel.: 042/4323724
e-mail: muzeumpb@muzeumpb.tsk.sk
www: muzeumpb.sk
október
Kultúrny dom, Lysá pod Makytou
UVÍTANIE DETÍ DO ŽIVOTA
info: Obec, Lysá pod Makytou, Bc. Jana Janíčková
tel.: 042/4680071, 0911 227606
e-mail: obec@lysapodmakytou.sk
www.lysapodmakytou.sk
október
Kultúrny dom, Lysá pod Makytou
POSEDENIE S DÔCHODCAMI
info: Obec, Lysá pod Makytou, Ing. Emília Janíčková
tel.: 042/4680071, 0903 219764
e-mail: obec@lysapodmakytou.sk
www.lysapodmakytou.sk
október
Považská knižnica, Pov.Bystrica
MONIKA KOMPANÍKOVÁ, beseda so slovenskou spisovateľkou
a výtvarníčkou
info: Považská knižnica, Pov.Bystrica
tel.: 042/4653514, Elena Kaplanová
e-mail: elena.kaplanová@kniznicapb.sk
www.kniznicapb.sk
streda /každý párny týždeň/ klubovňa POS, Pov.Bystrica
KLUB PALIČKOVANEJ ČIPKY, stretnutie členiek klubu
info: POS, Pov. Bystrica
tel.: 042/4323 574, Mgr. Lucia Budajová
e-mail: pospb@pospb.tsk.sk
www.pospb.sk
67
štvrtok /v párny týždeň/
klubovňa POS, Pov.Bystrica
FOTOKLUB FÉNIX, stretnutie členov
info: POS, Pov. Bystrica, Mgr. Lucia Budajová
tel.: 042/4323 574
e-mail: pospb@pospb.tsk.sk
www.pospb.sk
NOVEMBER
6.11.
Malé Lednice
STRETNUTIE SKÔR NARODENÝCH
info: Obec Malé Lednice, Oľga Lednická
tel.: 042/4394545
e-mail: male.lednice@mail.t-com.sk
www.malelednice.com
7.11.
Dohňany
DOHŇANSKÉ SVETIELKO, lampiónový sprievod, púšťanie lampiónov
info: ZŠ s MŠ Dohňany, FSk Konopa
tel.: 042/4671164, Mgr. Katarína Miškárová
e-mail: zsdohnany@zsdohnany.sk
www.zsdohnany.sk
10.11.
Kultúrny dom, Mestečko
POSEDENIE S DÔCHODCAMI
info: Obec Mestečko, Ing. Miroslav Hajský
tel.: 042/4692039
e-mail: obecmestecko@obecmestecko.sk
11.11. – 15.11.
CVČ, Pov. Bystrica
NOVEMBER _ ČAS STRAŠIDIEL
info: CVČ, Pov. Bystrica
tel.:0902811002
e-mail: meluchova@cvcpb.sk
www.cvcpb.sk
68
16.11.
budova bývalej školskej jedálne, Beluša
17. BELUŠSKÝ PLES
info: Obec Beluša, Andrea Zemeková
tel.: 042/4624720
e-mail: kultura.belusa@gmail.com
www.belusa.sk
15. – 17.11. Plevník-Drienové
EXPEDÍCIA LEONIDY - pozorovanie meteorického roja
info: POS, Pov. Bystrica, Mária Labudíková
tel.: 042/4325946,
e-mail: pospb@pospb.tsk.sk
www.pospb
22.11.
Dom kultúry, Ilava
ILAVSKÝ VÝTVARNÝ SALÓN
info: odd.kultúry MsÚ Ilava
tel.: 042/4455570 (72), Mgr. Alena Teicherová
e-mail: alena.teicherova@ilava.sk
www.ilava.sk
23.11.
Kultúrny dom, Horná Poruba
KATARÍNSKA HODOVÁ ZÁBAVA
info: Obec, Horná Poruba, DHZ
tel.: 0905 578195
30.11.
centrum obce, Lysá pod Makytou
ONDREJSKÝ JARMOK
info: Obec, Lysá pod Makytou, Ing. Emília Janíčková, Jana Janíčková
tel.: 042/4680071, 0903 219764
e-mail: obec@lysapodmakytou.sk
www.lysapodmakytou.sk
november
klubovňa POS, Považská Bystrica
REMESLO MÁ ZLATÉ DNO II., cyklus tvorivých dielní pre žiakov
ZŠ a deti MŠ
info: POS, Pov. Bystrica, Mgr. Lucia Budajová
tel.: 042/4321367
e-mail: pospb@pospb.tsk.sk
www.pospb.sk
69
november
Kúpele Nimnica, a.s.
MÚZY NÁS SPÁJAJÚ, stretnutie kultúrno-výchovných pracovníkov regiónu
info: POS, Pov. Bystrica, Mgr. Lucia Budajová
tel.: 042/4323574
e-mail: pospb@pospb.tsk.sk
www.pospb.sk
november
Kultúrny dom, Lednica
POSEDENIE S DÔCHODCAMI
info: Obec Lednica
tel.: 042/4697045
e-mail: obec.lednica@stonline.sk
www.lednica.eu.sk
november
Kultúrny dom, Stupné
UVÍTANIE DETÍ DO ŽIVOTA
info: DS Ivana Pišku, Peter Krajčoviech
tel.: 042/4393145
e-mail: obec.stupne@stonline.sk
november
Považská knižnica, Pov.Bystrica
HARMÓNIA SÚVISLOSTÍ, V. ročník
info: Považská knižnica, Pov.Bystrica
tel.: 042/4653514, Elena Kaplanová
e-mail: elena.kaplanová@kniznicapb.sk
www.kniznicapb.sk
november
Domaniža
POSEDENIE S DÔCHODCAMI
info: Obec Domaniža
tel.: 042/4394548, Irenka Pastíriková
e-mail: obec@domaniza.sk
www.obecdomaniža.sk
november
ZUŠ I.W.Kráľa, Považská Bystrica
ZBAĽ SA A POĎ DO ..., cestovateľský večer
info: Vlastivedné múzeum, Pov. Bystrica
tel.: 042/4323724
e-mail: muzeumpb@muzeumpb.tsk.sk
www: muzeumpb.sk
70
november
ZŠ a SŠ v regióne, Považská Bystrica
EURÓPSKY TÝŽDEŇ VEDY A TECHNIKY, tvorivé dielne pre deti
info: Vlastivedné múzeum, Pov. Bystrica
tel.: 042/4323724
e-mail: muzeumpb@muzeumpb.tsk.sk
www: muzeumpb.sk
november
Dohňany
MESIAC ÚCTY K STARŠÍM
info: Obec Dohňany
tel.: 042/4671060, Andrej Kozma
e-mail: prednosta@dohnany.sk
www.dohnany.sk
november
Záriečie
PAMIATKA ZOSNULÝCH
info: Obec Záriečie
tel.: 0905850827
e-mail: kollar@zariecie.sk
november/december
VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ
kino Mier, Pov.Bystrica
info: POS, Pov. Bystrica, Lucia Budajová
tel.: 042/4323574
e-mail: pospb@pospb.tsk.sk
www.pospb.sk
november
Záriečie
TURNAJ V STOLNOM TENISE
info: Obec Záriečie
tel.: 0905850827
e-mail: kollar@zariecie.sk
streda /každý párny týždeň/ klubovňa POS, Pov.Bystrica
KLUB PALIČKOVANEJ ČIPKY, stretnutie členiek klubu
info: POS, Pov. Bystrica
tel.: 042/4323 574, Mgr. Lucia Budajová
e-mail: pospb@pospb.tsk.sk
www.pospb.sk
71
štvrtok /v párny týždeň/
klubovňa POS, Pov.Bystrica
FOTOKLUB FÉNIX, stretnutie členov
info: POS, Pov. Bystrica, Mgr. Lucia Budajová
tel.: 042/4323 574
e-mail: pospb@pospb.tsk.sk
www.pospb.sk
DECEMBER
1.12.
Dom histórie, Lazy pod Makytou
KÝČERSKÉHO SPIEVANKY
info: Evanjelický a.v. cirkevný zbor, Obec Lazy pod Makytou, POS
Pov.Bystrica, Mgr. Peter Fabok, Ľudmila Bašová
tel.: 0918 828488, 042/4323574
e-mail: pospb@pospb.tsk.sk
www.lazypodmakytou.ecav.sk, www.pospb.sk
1.12.
Ilava
I. ADVENTNÝ KONCERT
info: odd.kultúry MsÚ Ilava
tel.: 042/4455570 (72), Mgr. Alena Teicherová
e-mail: alena.teicherova@ilava.sk
www.ilava.sk
5.12.
MIKULÁŠ
Kultúrny dom, Hatné
info: Obec Hatné
tel.: 042/4356158, Mgr. Iveta Žilovcová
e-mail: obechatne@stonline.sk
6.12.
Kultúrny dom, Nimnica
MIKULÁŠSKA BESIEDKA
info: Obec Nimnica, MŠ Nimnica
tel.: 0911315157
e-mail: obec.nimnica@dcnet.sk
www.nimnica.sk
72
6.12.
Dom kultúry, Ilava
PREDVIANOČNÉ TRHY, MOŽNO PRÍDE AJ MIKULÁŠ
info: odd.kultúry MsÚ Ilava
tel.: 042/4455570 (72), Mgr. Alena Teicherová
e-mail: alena.teicherova@ilava.sk
www.ilava.sk
6.12.
Malé Lednice
DEŇ SV. MIKULÁŠA, vinšovanie Mikuláša po domoch
info: Obec Malé Lednice, Oľga Lednická
tel.: 042/4394545
e-mail: male.lednice@mail.t-com.sk
www.malelednice.com
6.12.
Kultúrny dom, Mestečko
OD ADVENTU DO VIANOC
info: Obec, MŠ Mestečko, Mgr. Katarína Valková
tel.: 042/4692021
e-mail: obecmestecko@obecmestecko.sk
6.12.
pred ZŠ R. Schreibera, Lednické Rovne
SILVESTER 2013
info: Mgr. Ľuba Potočná
tel.: 042/4693547
e-mail: riaditelstvo@zsledrovne.edu.sk
7.12.
Kultúrny dom, Stupné
STRETNUTIE S MIKULÁŠOM
info: Obec Stupné, Pavel Sečník
tel.: 042/4393145
e-mail: obec.stupne@stonline.sk
7.12.
MIKULÁŠ
Kultúrny dom, Dolná Mariková
info: Obec Dolná Mariková, Ing. Peter Šujak
tel.: 042/4356155
e-mail: obecdolnamarikova@playmax.sk
www.dolnamarikova.sk
73
7.12.
sála KD, Brvnište
PREDVIANOČNÉ STRETNUTIE PRI PUNČI,
SPOJENÉ S PRÍCHODOM MIKULÁŠA
info: Obec Brvnište, Ing. Dagmar Mikudíková
tel.: 042/4393274
e-mail: starostka@brvniste.sk
www.brvniste.sk
8.12.
Ilava
II. ADVENTNÝ KONCERT
info: odd.kultúry MsÚ Ilava
tel.: 042/4455570 (72), Mgr. Alena Teicherová
e-mail: alena.teicherova@ilava.sk
www.ilava.sk
8.12.
Kultúrny dom, Jasenica
POSEDENIE S MIKULÁŠOM
info: Obec Jasenica
tel.: 042/438184
e-mail: jasenica@stonline.sk
www.jasenica.sk
8.12.
Kultúrny dom, Lúky
MIKULÁŠSKY VEČIEROK
info: Obec Lúky, Katarína Repatá
tel.: 042/4691501
e-mail: katarinarepata@obecluky.sk
www.obecluky.sk
8.12.
priestranstvo pred OcÚ, Beluša
MIKULÁŠSKE POPOLUDNIE
info: Obec Beluša, Andrea Zemeková
tel.: 042/4624720
e-mail: kultura.belusa@gmail.com
www.belusa.sk
8.12.
reštaurácia Šudent, Považská Bystrica
ADVENTNÁ NEDEĽA, tradičné vianočné zvyky
info: Vlastivedné múzeum, Pov. Bystrica
tel.: 042/4323724
e-mail: muzeumpb@muzeumpb.tsk.sk
www: muzeumpb.sk
74
9.12. – 13.12. CVČ, Pov. Bystrica
ANJELSKÉ TVORIVÉ DIELNE
info: CVČ, Pov. Bystrica
tel.: 0902811002
e-mail: meluchova@cvcpb.sk
www.cvcpb.sk
11.12.
CVČ, Pov. Bystrica
ČARO VIANOC, súťaž v aranžovaní
info: CVČ, Pov. Bystrica
tel.: 0915705781
e-mail: ligasova@cvcpb.sk
www.cvcpb.sk
13.12.
Obecný úrad, Jasenica
UVÍTANIE DETÍ DO ŽIVOTA
info: Obec Jasenica
tel.: 042/438184
e-mail: jasenica@stonline.sk
www.jasenica.sk
13.12.
Malé Lednice
SV. LUCIA – obchôdzka Lucií po domoch, omietanie príbytkov
info: Obec Malé Lednice, Oľga Lednická
tel.: 042/4394545
e-mail: male.lednice@mail.t-com.sk
www.malelednice.com
15.12.
Ilava
III. ADVENTNÝ KONCERT
info: odd.kultúry MsÚ Ilava
tel.: 042/4455570 (72), Mgr. Alena Teicherová
e-mail: alena.teicherova@ilava.sk
www.ilava.sk
15.12.
Kultúrny dom, Lúky
ADVENTNÉ POPOLUDNIE
info: Obec Lúky, Katarína Repatá
tel.: 042/4691501
e-mail: katarinarepata@obecluky.sk
www.obecluky.sk
75
17.2.
CVČ, Pov. Bystrica
VIANOČNÝ KONCERT
info: CVČ, FS Bystričan, DFS Bystrinka, Pov. Bystrica
tel.: 0903658607
e-mail: fsbystrican@gmail.com
www.fsbystrican.webnode.sk
20.12.
telocvičňa ZŠ, Horovce
POSEDENIE PRI VIANOČNOM STROMČEKU
info: Obec, ZŠ, MŠ,Horovce
tel.: 042/4698130
22.12.
Ilava
IV. ADVENTNÝ KONCERT –
GALAKONCERT - DAJ BOH ŠŤASTIA
info: odd.kultúry MsÚ Ilava
tel.: 042/4455570 (72), Mgr. Alena Teicherová
e-mail: alena.teicherova@ilava.sk
www.ilava.sk
24.12.
Malé Lednice
BETLEHEMCI – zvestovanie narodenia Pána po domoch
a vinšovanie vianočných sviatkov
info: Obec Malé Lednice, Oľga Lednická
tel.: 042/4394545
e-mail: male.lednice@mail.t-com.sk
www.malelednice.com
25.12.
Kostol Najsv. Trojice, Horovce
JASLIČKOVÁ SLÁVNOSŤ
info: Maroš Toman
tel.: 0903 516223
25.12.
Kultúrny dom, Plevník-Drienové
JASLIČKOVÁ POBOŽNOSŤ veľké vystúpenie všetkých kultúrnych telies v obci
info: Obec, kult.-školská komisia, Plevník-Drienové, Jana Muráňová
tel.: 0907 697444
e-mail: jana.muranova@vvb.sk
76
26.12.
Kultúrny dom, Visolaje
ŠTEFANSKÁ ZÁBAVA
info: Obec Visolaje, TJ Visolaje
tel.: 042/4623083
e-mail: obec.visolaje@petranet.sk
28.12.
Kultúrny dom, Lúky
PREDSILVESTROVSKÁ ZÁBAVA
info: Obec Lúky, Ing. Anton Hrebík
tel.: 042/4691501
e-mail: starosta@obecluky.sk
www.obecluky.sk
31.12.
priestor pred Obecným úradom, Lúky
SILVESTROVSKÝ OHŇOSTROJ
info: Obec Lúky, Ing. Anton Hrebík
tel.: 042/4691501
e-mail: starosta@obecluky.sk
www.obecluky.sk
31.7.
Kultúrny dom, Nimnica
SILVESTER 2013
info: Obec Nimnica, spev. skupina Nimničanka, klub 6 Košeca
tel.: 0911315157
e-mail: obec.nimnica@dcnet.sk
www.nimnica.sk
31.12.
Brvnište
SILVESTROVSKÝ VÝSTUP NA BUKOVINU
info: Klub slovenských turistov, Obec Brvnište
Ing. Ján Žbodák, Dagmar Mikudíková
tel.: 042/4393274
e-mail: starostka@brvniste.sk
www.brvniste.sk
31.12.
priestranstvo pred OcÚ, Beluša
SILVESTER 2013
info: Obec Beluša, Andrea Zemeková
tel.: 042/4624720
e-mail: kultura.belusa@gmail.com
www.belusa.sk
77
31.12.
obec, Visolaje
SILVESTER 2012, OHŇOSTROJ
info: Obec Visolaje
tel.: 042/4623083
e-mail: obec.visolaje@petranet.sk
31.12.
pred MsÚ, Považská Bystrica
SILVESTER 2013
info: PC Centrum, Považská Bystrica, Anna Kardošová
tel.: 042/4328179
e-mail: kardosova@px.sk
www.pxcentrumpb.sk
31.12.
Námestie slobody, Lednické Rovne
SILVESTER 2013
info: Obec Lednické Rovne, Bc.Eva Kucejová
tel.: 042/4693501
e-mail: e.kucejova@lednickerovne.sk
www.lednickerovne.sk
31.12.
areál KD, Mestečko
SPOLOČNÝ SILVESTER 2013
info: Obec Mestečko, Ing. Miroslav Hajský
tel.: 042/4692039
e-mail: obecmestecko@obecmestecko.sk
december
Záriečie
MIKULÁŠSKA POCHÔDZKA
info: Obec Záriečie
tel.: 0905850827
e-mail: kollar@zariecie.sk
december
kino Mier, Považská Bystrica
VIANOČNÝ KONCERT Mestského folklórneho štúdia
info: PX Centrum,MFŠ, Považská Bystrica, Anna Galková
tel.: 042/4320815
e-mail: folklornestudio@inmail.sk
www.pxcentrumpb.sk, www.folklornestudio.sk
78
december
Domaniža
VÍTANIE DETÍ DO ŽIVOTA
info: Obec Domaniža
tel.: 042/4394548, Irenka Pastíriková
e-mail: obec@domaniza.sk
www.obecdomaniža.sk
december
Púchov
KULTÚRNO-SPOLOČENSKÉ
PODUJATIE
VZNIKU ZPOZ - metodický deň ZPOZ
K 60.VÝROČIU
info: POS Pov. Bystrica, Mgr. Daniela Čižmárová
tel.: 042/4321369
e-mail: daniela.cizmarova@pospb.tsk.sk
www.pospb.sk
december
Kultúrny dom, Záriečie
ADVENTNÉ POPOLUDNIE
info: Obec Záriečie
tel.: 0905850827
e-mail: kollar@zariecie.sk
december
Záriečie
XVIII. ROČNÍK VIANOČNÉHO TURNAJA V MALOM FUTBALE
info: Obec Záriečie
tel.: 0905850827
e-mail: kollar@zariecie.sk
december
kino Mier, Považská Bystrica
MIKULÁŠ, program pre deti
info: PX Centrum, Považská Bystrica, Anna Kardošová
tel.: 042/4328179
e-mail: kardosova@px.sk
www.pxcentrumpb.sk
december
CMZ, Považská Bystrica
VIANOČNÉ TRHY
info: PX Centrum, Považská Bystrica, Anna Kardošová
tel.: 042/4328179
e-mail: kardosova@px.sk
www.pxcentrumpb.sk
79
december
Kultúrny dom, Stupné
VINŠUJEME VÁM...
info: Obec, Stupné
tel.: 042/4393145, Pavel Sečník
e-mail: obec.stupne@stonline.sk
december
Dohňany
VIANOČNÉ PASTORÁLE, kultúrno-spoločenské podujatie
info: Obec Dohňany, FSk Konopa, JDS
tel.: 0915954860, Alojz Čvirik
e-mail: info@dohnany.sk
www.dohnany.sk
december
Kultúrny dom, Lednica
VIANOČNÝ KONCERT
info: Obec Lednica
tel.: 042/4697045
e-mail: obec.lednica@stonline.sk
www.lednica.eu.sk
december
obce regiónu
OD LUCIE DO VIANOC
info: POS, Pov. Bystrica, Ing. Dana Mahútová
tel.: 042/4323574
e-mail: pospb@pospb.tsk.sk
www.pospb.sk
streda /každý párny týždeň/ klubovňa POS, Pov.Bystrica
KLUB PALIČKOVANEJ ČIPKY, stretnutie členiek klubu
info: POS, Pov. Bystrica
tel.: 042/4323 574, Mgr. Lucia Budajová
e-mail: pospb@pospb.tsk.sk
www.pospb.sk
štvrtok /v párny týždeň/
klubovňa POS, Pov.Bystrica
FOTOKLUB FÉNIX, stretnutie členov
info: POS, Pov. Bystrica, Mgr. Lucia Budajová
tel.: 042/4323 574
e-mail: pospb@pospb.tsk.sk
www.pospb.sk
80
DO KALENDÁRIA 2013 PRISPELI:
Považská knižnica, Považská Bystrica
Vlastivedné múzeum, Považská Bystrica
MsÚ Ilava – oddelenie kultúry
PX CENTRUM, Považská Bystrica
Centrum voľného času, Považská Bystrica
Obec, Beluša
Obec Brvnište
Obec Dohňany
Obec, Dolná Mariková
Obec, Domaniža
Obec, Hatné
Obec, Horná Mariková
Obec, Horná Poruba
Obec, Horný Lieskov
Obec, Horovce
Obec, Jasenica
Obec, Ladce
Obec, Lazy pod Makytou
Obec, Lednica
Obec, Lednické Rovne
Obec, Lúky
Obec, Lysá pod Makytou
Obec, Malé Lednice
Obec, Mestečko
Obec, Nimnica
Obec, Plevník-Drienové
Obec, Stupné
Obec, Visolaje
Obec, Záriečie
Obec, Zubák
81
KALENDÁR VÝROČÍ REGIONÁLNYCH OSOBNOSTÍ
V ROKU 2012
Január
2.1.
Krausová, Jana – (2.1.1958 Považská Bystrica-Orlové -) – hudobníčka, ľudová umelkyňa-čipkárka – 55. výročie narodenia
4.1.
Pongrác, Alexander – (4.1.1808 Horný Vadičov – 30.1.1880
Považská Bystrica) – národno-kultúrny dejateľ, katolícky kňaz –
205. výročie narodenia
6.1.
Dzian, Ján – (28.12.1927 Kolačno – 6.1.1973 Šaľa) – hospodársky pracovník – v r. 1965-69 podnikový riaditeľ Gumární 1.
mája v Púchove, 1966-70 člen predsedníctva OV KSS
v Považskej Bystrici - 40. výročie úmrtia
16.1.
Janech Ladislav – (16.1.1948 Považská Bystrica-Považská
Teplá -) – zberateľ – vlastní súkromné múzeum archeológie,
numizmatiky a ľudových predmetov - 65. výročie narodenia
17.1.
Chorényi, Jozef – (19.5.1855 Horovce – 17.1.1933 Ilava) –
cirkevný historik, katolícky kňaz – v r. 1891 pôsobil v Pruskom
– 80. výročie úmrtia
17.1.
Klemens, Jozef Božetech – (8.3.1817 Liptovský Mikuláš –
17.1.1883 Viedeň) – maliar, sochár, staviteľ, prírodovedec, vynálezca, učiteľ – autor oltárnych obrazov v Dohňanoch, Pružine,
Mojtíne, Beluši, Orlovom – 130. výročie úmrtia
19.1.
Kišš, Miloš – (19.1.1873 Podlužany – 15.8.1943 Modra) – evanjelický kňaz, zberateľ ľudových piesní, včelár – v r. 1897-1898
pôsobil ako kaplán v Púchove – 140. výročie narodenia
23.1.
Kočiš, Jozef – (23.1.1928 Hurbanovo -) – archivár, historik,
publicista – pôsobí v Beluši – 85. výročie narodenia
24.1.
Bránsky, Ľudovít – (24.1.1918 Bošáca – 27.5.1959 Mníchova
Lehota) – maliar, grafik, ilustrátor, výtvarný pedagóg – viedol
amatérske výtvarné krúžky v Dubnici – 95. výročie narodenia
82
25.1.
Uhrín, Pavel – (25.1.1838 Ilava – 10.11.1906 Pruské) – kňaz,
pedagóg, historik – v r. 1862 pôsobil ako kaplán v Udiči – 175.
výročie narodenia
26.1.
Slávik, Daniel – (26.1.1913 Bzince pod Javorinou – 1986 Bratislava) – lekár, gynekológ – vybudoval gynekologickopôrodnícke oddelenie v Považskej Bystrici – 100. výročie narodenia
28.1.
Hollý, Jur – (13.2.1760 Púchov – 28.1.1818 Nitra) – náboženský spisovateľ – 195. výročie úmrtia
31.1.
Kianička, Humilis – (2.8.1800 – 31.1.1873 Podhradík) – pedagóg, spisovateľ – pastoračnú činnosť vykonával aj v Pruskom
– 140. výročie úmrtia
Február
3.2.
Mitaš, Miroslav – (3.2.1968 Považská Bystrica -) – športovec,
stolný tenista – žije v Považskej Bystrici – 45. výročie narodenia
6.2.
Dorinec, Ján Chryzostom – (6.2.1713 Považská BystricaDolný Moštenec – 22.10.1794 Nitra) – katolícky kňaz, stredoškolský pedagóg – 300. výročie narodenia
6.2.
Zaymus, Romuald – (6.2.1828 Rajec – 19.7.1902 Bytčica) –
publicista, kňaz – ako kaplán pôsobil v Košeci, Lednici, Beluši
a Ilave – 185. výročie narodenia
12.2.
Hanko, Jozef – (12.2.1913 Kanianka – 8.3.1988 Žilina) – teológ, filozof, kazateľ, trpiteľ za vieru, katolícky kňaz – pôsobil
v Pruskom – 100. výročie narodenia
12.2.
Hanus, Július – (12.2.1923 Cinobaňa-Turičky -) – stavebný
inžinier, politik, hlavný inžinier projektu vodného diela Priehrada mládeže v Nosiciach – 90. výročie narodenia
83
12.2.
Lojka, Dušan – (12.2.1943 Ilava -) – štátny zamestnanec, diplomat – 70. výročie narodenia
13.2.
Milov, Ján – (13.2.1913 Nitra-Janíkovce – 9.3.1978 Zvolen) –
básnik, prekladateľ, publicista – v r. 1937-1940 pôsobil ako
rímsko-katolícky kaplán v Považskej Bystrici – 100. výročie
narodenia
13.2.
Podolay, František Viktor – (27.5.1905 Slopná – 13.2.1958
Bratislava) – maliar, grafik – 55. výročie úmrtia
14.2.
Menkina, Anton – (13.1.1909 Žilina – 14.2.1943 Bratislava) –
spisovateľ, novinár – pôsobil ako úradník v Považských strojárňach v Považskej Bystrici – 70. výročie úmrtia
16.2.
Šujanská, Anna – (16.2.1958 Bátovce -) – muzeologička, kronikárka, historička – pôsobí vo Vlastivednom múzeu
v Považskej Bystrici – 55. výročie narodenia
17.2.
Petráš, Ľudovít – (1882 Beluša – 17.2.1923 Jablonkov) – katolícky kňaz, ľudový liečiteľ, zverolekár, propagátor ovocinárstva,
včelárstva a poľnohospodárstva – 90. výročie úmrtia
18.2.
Quapil, Teodor – (27.8.1874 Sládkovičovo – 18.2.1943 Bošany) – rímsko-katolícky kňaz, kanonik, astronóm – ako kaplán
pôsobil v Košeci – 70. výročie úmrtia
20.2.
Hutyra, Ján – (1.2.1912 Jablonov – 20.2.1978 Brno) – kňaz,
náboženský publicista, cirkevný dejateľ – pôsobil v Ladcoch –
35. výročie úmrtia
20.2.
Lasloni, Alojz – (20.2.1803 Mariková – 17.7.1849 Temešvár,
Rumunsko) – katolícky kňaz, pedagóg, matematik – 210. výročie narodenia
23.2.
Ondreička, Karol – (23.2.1898 Dubnica nad Váhom –
13.12.1961 Bratislava) – maliar, ilustrátor, výtvarný pedagóg –
115. výročie narodenia
84
23.2.
Sládek, Milan – (23.2.1938 Streženice -) – mím, režisér, pedagóg – detstvo prežil v Považskej Bystrici – 75. výročie narodenia
27.2.
Bárta, Ján – (27.2.1883 Dubňany-Jaronovice, Česko –
2.3.1959 Lednické Rovne) – spisovateľ – 130. výročie narodenia
27.2.
Ješková, Ľudmila – (27.2.1938 Čalovec -) – pedagogička, publicistka, predsedkyňa MO Matice slovenskej v Považskej Bystrici – žije v Považskej Bystrici – 75. výročie narodenia
Marec
6.3.
Čelko, František – (6.3.1888 Sádočné – marec 1975 Perth
Amboy, USA) – redaktor, spisovateľ – 125. výročie narodenia
7.3.
Kubáni, Ľudovít – (27.2.1868 Rimavská Baňa – 7.3.1933 Bratislava) – národno-kultúrny dejateľ, učiteľ – pôsobil ako pomocný učiteľ vo Vydrnej – 80. výročie úmrtia
8.3.
Hanko, Jozef – (12.2.1913 Kanianka – 8.3.1988 Žilina) – teológ, filozof, kazateľ, trpiteľ za vieru, katolícky kňaz – pôsobil
v Pruskom – 25. výročie úmrtia
9.3.
Milov, Ján – (13.2.1913 Nitra-Janíkovce – 9.3.1978 Zvolen) básnik, prekladateľ, publicista – v r. 1937-1940 pôsobil ako
rímsko-katolícky kaplán v Považskej Bystrici – 35. výročie úmrtia
11.3.
Bakošová-Zlatošová, Elena – (11.3.1943 Visolaje -) – scenáristka, priekopníčka detskej dramatickej tvorivosti – 70. výročie
narodenia
12.3.
Kroner, Jozef – (20.3.1924 Staškov – 12.3.1998 Bratislava) –
herec – pracoval v Považských strojárňach, po r. 1945 pôsobil
v Divadelnom odbore pri ZK ROH PS v Považskej Bystrici – 15.
výročie úmrtia
14.3.
Tatarka, Dominik – (14.3.1913 Plevník-Drienové – 10.5.1989
Bratislava) – spisovateľ, prozaik – 100. výročie narodenia
85
16.3.
Janský, František Vojtech – (8.3.1891 Komjatice – 16.3.1963
Piešťany) – osvetový pracovník, prekladateľ, katolícky kňaz –
ako farár pôsobil v Považskej Bystrici, Púchove a Ilave – 50.
výročie úmrtia
18.3.
Emmanuel, Jozef – (18.3.1803 Vrbové – 8.5.1890 Košeca) –
básnik, rímskokatolícky kňaz – pôsobil v Košeci a v PúchoveHorných Kočkovciach – 210. výročie narodenia
20.3.
Hološko, Karol – (25.3.1912 Lednické Rovne – 20.3.1978 Lednické Rovne) – priemyselný výtvarník, sklár – 35. výročie úmrtia
23.3.
Almaši, Pavol – (2.8.1941 Považská Bystrica-Považská Teplá –
23.3.1998 Považská Bystrica) – športový funkcionár, riaditeľ
Majstrovstiev sveta a Majstrovstiev Európy v motokrose vo Sverepci a Majstrovstiev sveta v endure v roku 1991 v Považskej
Bystrici – 15. výročie úmrtia
23.3.
Špánik, František – (23.3.1933 Čelkova Lehota -) – vysokoškolský pedagóg, vedecký pracovník – 80. výročie narodenia
24.3.
Divko, Dušan – (24.3.1948 Čičmany -) – právnik, advokát – od
r. 1972 pôsobil ako advokát v Advokátskej komore v Považskej
Bystrici – 65. výročie narodenia
24.3.
Klika, Ľudovít – (5.3.1865 Lysá pod Makytou – 24.3.1933,
poch. v Považskej Bystrici) – učiteľ, organista – správca rímskokatolíckej ľudovej školy v Považskej Bystrici – 80. výročie úmrtia
24.3.
Štrbák, Andrej – (24.3.1923 Považská Bystrica – 25.11.1961,
poch. v Považskej Bystrici) – lekár, martýr – 90. výročie narodenia
25.3.
Ďateľ, Anton – (25.3.1733 Bánovce nad Bebravou – 8.3.1806
Nitra) – mecén, cirkevný hodnostár – v r. 1758-1770 katolícky
farár v Pruskom – 280. výročie narodenia
29.3.
Fábry, Alojz Viliam – (29.3.1878 Považská Bystrica –
27.11.1954 New York, USA) – maliar – 135. výročie narodenia
86
30.3.
Kyčerský, Pavel Kokeš – (23.11.1856 Lazy pod Makytou –
30.3.1933 Lazy pod Makytou) – básnik – 80. výročie úmrtia
31.3.
Sabo, Florián – (31.3.1913 Šúrovce – 2.5.1984 Veľký Klíž) –
kazateľ, náboženský publicista, katolícky kňaz – v r. 1938-1941
pôsobil ako kaplán v Považskej Bystrici – 100. výročie narodenia
Apríl
2.4.
Žarnovický, Július – (2.4.1853 Lazy pod Makytou – 1.5.1917
Pezinok) – evanjelický kňaz, autor náboženskej poézie – ako
kaplán pôsobil v Záriečí – 160. výročie narodenia
7.4.
Topoš, František – (7.4.1613 Ilava-Klobušice – 14.8.1683 Ostrý Kameň) – univerzitný profesor, filozof, teológ – 400. výročie
narodenia
8.4.
Križan, Karol – (16.9.1824 Veľké Bierovce – 8.4.1883 Záriečie)
– národnokultúrny dejateľ, cirkevný hodnostár – 130. výročie
úmrtia
9.4.
Kerekeš, Ján – (okolo 1795 – 9.4.1868 Dubnica nad Váhom) –
vlastivedný pracovník, úradník – 145. výročie úmrtia
11.4.
Ilešházi, Gašpar – (1593 – 11.4.1648 Trenčín) – dal vybudovať
kaštieľ v Dubnici nad Váhom, vymohol pre Dubnicu povýšenie
na mesto – 365. výročie úmrtia
13.4.
Bárta, Juraj – (13.4.1923 Ružomberok-Rybárpole - 2005) –
vedecký pracovník, archeológ – spracoval niektoré archeologické
náleziská v okrese Považská Bystrica (Mojtín, Pruské) – 90.
výročie narodenia
13.4.
Lacko, Ján – (13.4.1903 Český Těšín, Česko – 11.4.1930 Čadca) – divadelný ochotník, úradník – v r. 1921-1928 pôsobil ako
notár v Zliechove – 110. výročie narodenia
87
15.4.
Smataník, Karol – (15.4.1928 Stupné -) – divadelný ochotník –
85. výročie narodenia
16.4.
Beck, Ján Nepomuk – (13.12.1789 Pruské – 16.4.1833 Baden, Rakúsko) – lekár-balneológ – 180. výročie úmrtia
17.4.
Bučanský, Juraj – (17.4.1753 Prievidza – 9.6.1812 Dubnica) –
veršovník, učiteľ – 260. výročie narodenia
17.4.
Čelko, Jaroslav – (17.4.1923 Sádočné -) – vedecký pracovník,
vysokoškolský pedagóg – 90. výročie narodenia
21.4.
Hodál, Juraj – (21.4.1888 Nedašovce – 8.5.1963 Bratislava) –
historik, stredoškolský profesor, kňaz – v r. 1912 rímskokatolícky kaplán v Považskej Bystrici – 125. výročie narodenia
22.4.
Svitek, Viktor – (22.4.1908 Dohňany – 13.6.1971 Bratislava) –
matematik, pedagóg – 105. výročie narodenia
23.4.
Gabčo, Ambróz – (23.4.1933 Púchov-Nosice - ) – fotograf – žije
v Považskej Bystrici – 80. výročie narodenia
25.4.
Fraňo, Arnold J. – (12.7.1922 Hrušovany – 25.4.1973 Bratislava) – filmový pracovník – v r. 1942-1943 kreslič Škodových
závodov v Dubnici nad Váhom – 40. výročie úmrtia
26.4.
Pospíšil, František – (15.6.1885 Skaštice, Česko – 26.4.1958
Bolešov) – univerzitný profesor, etnograf – 55. výročie úmrtia
27.4.
Huljak, Jozef Matej – (22.2.1790 Rajec – 27.4.1848 Nadlice) –
kňaz, prekladateľ, cirkevný spisovateľ – rímskokatolícky kaplán
v Mestečku – 165. výročie úmrtia
28.4.
Gramantík Juraj – (28.4.1848 Prievidza – 26.9.1916 Budapešť) – národovec, spisovateľ, bojovník za práva slovenského
národa, katolícky kňaz – pôsobil v Prečíne – 165. výročie narodenia
88
Máj
1.5.
Chrobák, Dominik – (1.5.1928 Skalité -) – pilot, kapitán letectva v.v. – od r. 1950 žije v Považskej Bystrici – 85. výročie narodenia
1.5.
Nozdrovický, Štefan Augustín – (? Košeca-Nozdrovice –
1.5.1748 Nitra) – biskup, mecén, katolícky kňaz – pôsobil
v Púchove, Púchove-Horných Kočkovciach a v Dubnici nad Váhom – 265. výročie úmrtia
2.5.
Porubčan, Jozef – (24.6.1925 Šípkov – 2.5.1998 Báč) – katolícky kňaz, publicista – pôsobil v Považskej Bystrici a Udiči – 15.
výročie úmrtia
6.5.
Gryzlov, Gavril – (6.5.1928 Bratislava – 9.9.1978 Píla-Vlčí laz)
– prozaik, prekladateľ, publicista – v r. 1953-1954 redaktor časopisu na stavbe Priehrady mládeže v Púchove-Nosiciach – 85.
výročie narodenia
7.5.
Uhlárik, Ján – (7.5.1828 Rajec – 26.3.1900 Trenčín) – poľnohospodársky odborník, včelár, ovocinár, verejný činiteľ – bol
hospodárskym správcom na panstve v Lednických Rovniach –
185. výročie narodenia
8.5.
Hodál, Juraj – (21.4.1888 Nedašovce – 8.5.1963 Bratislava) –
historik, stredoškolský profesor – v r. 1912 rímskokatolícky
kaplán v Považskej Bystrici – 50. výročie úmrtia
10.5.
Štens, Ján – (10.5.1953 Plevník-Drienové -) – pedagóg, športový tréner boxu – žije v Považskej Bystrici – 60. výročie narodenia
13.5.
Hlbina, Pavol Gašparovič – (13.5.1908 Veľké Kršteňany –
21.10.1977 Bobot) – básnik, prekladateľ, katolícky kňaz – pôsobil ako kaplán v Považskej Bystrici – 105. výročie narodenia
16.5.
Eckmann, Ignác – (16.5.1883 Drietoma – 7.6.1971 Bratislava,
poch. v Ilave) – v r. 1907-1948 majiteľ Ilavskej tlačiarne – 130.
výročie narodenia
89
21.5.
Axamit, Peter – (? – 21.5.1458 Sárospatak, Maďarsko) – bratrícky veliteľ, pod jeho vedením bratrícke hnutie dosiahlo najväčší rozmach, zabralo 36 hradov, medzi nimi aj hrad Košecu –
555. výročie úmrtia
21.5.
Kukučín, Martin – (17.5.1860 Jasenová – 21.5.1928 Pakrac,
Chorvátsko) – spisovateľ – v r. 1923 krátkodobo pobýval
v Považskej Bystrici-Považskej Teplej – 85. výročie úmrtia
23.5.
Kolacináš, Mikuláš – (? asi Nová Dubnica-Kolačín – 23.5.1583
Trenčín) – pedagóg, orientalista – 430. výročie úmrtia
24.5.
Bernát, Libor – (24.5.1958 Trenčín -) – pedagóg, historik, filozof – pôsobil v Púchove a v Dubnici nad Váhom, žije v Novej
Dubnici – 55. výročie narodenia
25.5.
Gaňo, Viliam – (25.5.1893 Trnava pri Laborci – 24.7.1966 Bratislava) – pedagóg, defektológ – v r. 1927-1933 pôsobil ako riaditeľ ústavu hluchonemých v Dubnici nad Váhom – 120. výročie
narodenia
26.5.
Holba, Róbert Kasián – (26.5.1893 Beluša – 29.1.1982 West
de Pere, Wisconsin) – kanonik, univerzitný profesor – 120. výročie narodenia
28.5.
Bielek, Jozef – (27.7.1830 Turzovka-Predmier – 28.5.1898
Dohňany) – publicista, kňaz – pôsobil ako kaplán v Lednici,
Košeci a Púchove, ako farár v Dohňanoch – 115. výročie úmrtia
28.5.
Gašpar, Ľudovít – (1.7.1841 Opoj – 28.5.1908 Dlhé Pole) –
spisovateľ, osvetový pracovník, kňaz – pôsobil ako rímskokatolícky kaplán v Pruskom – 105. výročie úmrtia
Jún
1.6.
Bachratý, Zoltán – (1.6.1928 Rašov-Maršová -) – športovec,
stolný tenista, od r. 1940 žije v Považskej Bystrici – 85. výročie
narodenia
90
5.6.
Geryk, Ján – (29.12.1892 Záriečie – 5.6.1978 Martin) – folklorista, etnograf, múzejník, učiteľ – 35. výročie úmrtia
5.6.
Jambor, Miroslav – (5.6.1963 Považská Bystrica -) – paraolympionik, lyžiar, cyklista – žije v Dolnej Breznici – 50. výročie
narodenia
5.6.
Kroha, Jiří – (5.6.1893 Praha – 7.6.1974 Praha) – architekt,
maliar, sochár, pedagóg – projektoval plán mesta Nová Dubnica
– 120. výročie narodenia
6.6.
Pelikán, Ján Jaroslav – (6.6.1898 Záriečie - ? USA) – evanjelický kňaz, autor náboženských prác, vydavateľ, redaktor –
115. výročie narodenia
8.6.
Riljak, Martin – (15.11.1889 Horná Mariková – 8.6.1918 Kragujevac, bývalá Juhoslávia) – vojak, organizátor vojenskej
vzbury v Kragujevaci – 95. výročie úmrtia
11.6.
Filo, Elemír – (26.3.1919 Veselé – 11.6.1983 Bratislava) – kanonik, filozof umenia, katolícky kňaz – v r. 1948 pôsobil ako
kaplán v Považskej Bystrici – 30. výročie úmrtia
11.6.
Ihriský, Vojtech – (7.12.1899 Krásno nad Kysucou –
11.6.1988 Bratislava) – sochár – autor pamätníka SNP
v Považskej Bystrici – 25. výročie úmrtia
15.6.
Holuby, Jozef Ľudovít – (25.3.1836 Lubina – 15.6.1923 Pezinok) – botanik, etnograf, historik – predseda Prírodovedeckého
spolku Trenčianskej župy – uskutočnil botanický výskum na
strednom Považí – 90. výročie úmrtia
17.6.
Kalinka, Joachim – (1601 Ružomberok – 17.6.1678 Zittau,
Nemecko) – náboženský spisovateľ, cirkevný hodnostár – v r.
1636 pôsobil ako farár v Ilave – 335. výročie úmrtia
17.6.
Petrovič, Ján – (17.6.1893 Viničné – 16.5.1962 Ilava) – spisovateľ, politik – 120. výročie narodenia
91
21.6.
Šulc, Ján – (16.10.1807 Vrbovce – 21.6.1853 Myjava) – evanjelický kňaz, autor piesní v Zpěvníku evangelickom – ako farár
pôsobil v Lazoch pod Makytou – 160. výročie úmrtia
22.6.
Klobušický, Juraj – (22.6.1738 Ilava-Klobušice – 4.2.1826
Veľký Varadín, Rumunsko) – archidiakon, pedagóg, katolícky
kňaz – 275. výročie narodenia
27.6.
Škultéty-Gabriš, Ladislav – (27.6.1738 Mojtín – 19.8.1832
Oradea, Rumunsko) – strážmajster – hrdina románov J. Martiša
– 275. výročie narodenia
Júl
3.7.
Volf, František – (1.12.1897 Třeboň, Česko – 3.7.1983 České
Budějovice, Česko) – pedagóg, spisovateľ, folklorista, maliar –
v r. 1922-1929 pôsobil v Dohňanoch – 30. výročie úmrtia
5.7.
Čibenková-Nvotová, Miroslava – (5.7.1953 Púchov -) – dramaturgička, prekladateľka, scenáristka, vysokoškolská pedagogička – 60. výročie narodenia
6.7.
Baroš, Gabriel – (6.7.1848 Pružina – 8.5.1892 Budapešť, Maďarsko, poch. v Ilave-Klobušiciach) – národohospodár, minister
dopravy a obchodu – 165. výročie narodenia
6.7.
Beták, Adam – (20.2.1786 Soblahov – 6.7.1868 Dubodiel) –
náboženský spisovateľ, katolícky kňaz – v r. 1811 kaplán
v Dubnici nad Váhom – 145. výročie úmrtia
10.7.
Guniš, Ferdinand – (27.4.1919 Veľké Chlievany – 10.7.2003
Považská Bystrica) – pedagóg, spisovateľ, kultúrny pracovník –
10. výročie úmrtia
14.7.
Geryk, Emil – (24.1.1890 Východná – 14.7.1953 Ružomberok)
– legionár, dôstojník – detstvo prežil v Záriečí – 60. výročie úmrtia
92
14.7.
Hynková, Lída – (14.7.1908 Jaroměřice nad Rokytnou, Česko
– 9.10.1988 Praha, Česko) – akademická maliarka – stredné
Považie bolo námetom mnohých jej obrazov – 105. výročie narodenia
21.7.
Jankovič, Ján – (21.7.1943 Považská Bystrica -) – literárny
vedec, prekladateľ, publicista, editor – 70. výročie narodenia
22.7.
Koyš, Pavel – (8.1.1932 Ladce – 22.7.1993 Bratislava) – básnik – 20. výročie úmrtia
23.7.
Klímová, Aťa – (23.7.1938 Žilina -) – humoristka, ľudová rozprávačka, harmonikárka, regionálna autorka – žila v Považskej
Bystrici, pôsobila vo folklórnom súbore Vršatec v Dubnici nad
Váhom – 75. výročie narodenia
23.7.
Mýtny, František – (23.7.1923 Ilava – 23.6.2002 Bratislava) –
profesor, publicista, odborný pracovník na drevárske stroje
a technológie – 90. výročie narodenia
24.7.
Sakalová, Sidónia – (1.7.1876 Bytča – 24.7.1948 Bytča) –
spisovateľka pre deti, pôsobila ako poštová úradníčka
v Púchove a v Dohňanoch – 65. výročie úmrtia
29.7.
Korének, Jozef – (1817 Ilava – 29.7.1883 Smolenice) – profesor, katolícky kňaz – 130. výročie úmrtia
August
1.8.
Masaryková, Martina – (1.8.1978 Považská Bystrica -) –
operná speváčka, hosťujúca sólistka v Slovenskom národnom
divadle v Bratislave – 35. výročie narodenia
6.8.
Hrubec, Jozef – (6.8.1948 Považská Bystrica -) – vysokoškolský učiteľ, prodekan Mechanizačnej fakulty SPU v Nitre – 65.
výročie narodenia
10.8.
Grossmann, Gustáv Dobroslav – (10.8.1813 Pukanec –
13.4.1846 Martin) – evanjelický kňaz, vychovávateľ, študentský
93
pracovník - vychovávateľ v Pruskom-Bohuniciach – 200. výročie
narodenia
10.8.
Palumbini, Samuel – (10.8.1668 Turčiansky Peter – 1735
Hajná Nová Ves) – básnik – študoval v Ilave – 345. výročie narodenia
11.8.
Weiner-Kráľ, Imro – (26.10.1901 Považská Bystrica –
11.8.1978 Bratislava) – maliar – 35. výročie úmrtia
14.8.
Topoš, František – (7.4.1613 Ilava-Klobušice – 14.8.1683 Ostrý Kameň) – univerzitný profesor, filozof, teológ – 330. výročie
úmrtia
15.8.
Kišš, Miloš – (19.1.1873 Podlužany – 15.8.1943 Modra) – zberateľ ľudových piesní, včelár – v r. 1897-1898 pôsobil ako kaplán v Púchove – 70. výročie úmrtia
16.8.
Veteška, Viliam – (16.8.1953 Púchov – 21.4.2009 Banská
Bystrica, poch. v Púchove) – poslanec a podpredseda Národnej
rady Slovenskej republiky – 60. výročie narodenia
19.8.
Dian, Daniel – (19.8.1953 Púchov -) – vysokoškolský pedagóg,
žurnalista, katolícky kňaz – 60. výročie narodenia
22.8.
Geben, František Xavér – (20.9.1806 Banská Štiavnica –
22.8.1848 Papradno) – prekladateľ – v r. 1834-1835 pôsobil ako
kaplán v Marikovej – 165. výročie úmrtia
27.8.
Zachara, Ján – (27.8.1928 Trenčín-Kubra -) – športovec, boxerista, olympijský víťaz – žije v Novej Dubnici – 85. výročie narodenia
28.8.
Krman, Daniel – (28.8.1663 Omšenie – 30.9.1740 Bratislava)
– barokový spisovateľ, cirkevný hodnostár – v r. 1684 pôsobil
ako rektor školy v Ilave – 350. výročie narodenia
28.8.
Štrbák, Vladimír – (28.8.1943 Nimnica -) – endokrinológ, riaditeľ Ústavu experimentálnej endokrinológie SAV – 70. výročie
narodenia
94
September
1.9.
Urbanovský, Jozef – (1.9.1793 Maršová-Urbanov – 2.9.1865
Maršová-Urbanov) – kultúrny činiteľ, kňaz – v r. 1824-1833 pôsobil ako farár v Mestečku – 220. výročie narodenia
2.9.
Závodník, Štefan – (2.9.1813 Horná Poruba – 12.2.1885 Pružina) – ľudovýchovný pracovník, katolícky kňaz, osvetový pracovník, včelár, ovocinár – 200. výročie narodenia
3.9.
Balog, Augustín Florián – (20.9.1821 Melčice – 3.9.1898 Púchov-Horné Kočkovce) – katolícky kňaz, cirkevný spisovateľ,
pomológ – ako kaplán pôsobil v Košeci – 115. výročie úmrtia
6.9.
Stopiak, Dušan – (6.9.1953 Levice – 28.8.1991 Bratislava) –
maliar, ilustrátor – vyrastal v Novej Dubnici – 60. výročie narodenia
9.9.
Gryzlov, Gavril – (6.5.1928 Bratislava – 9.9.1978 Píla-Vlčí laz)
– prozaik, prekladateľ, publicista – v r. 1953-1954 redaktor časopisu na stavbe Priehrady mládeže v Púchove-Nosiciach – 35.
výročie úmrtia
9.9.
Meliš, Štefan – (9.9.1928 Praha –) – spisovateľ, zberateľ povestí, rezbár, numizmatik, archeológ – detstvo prežil
v Papradne, žije v Považskej Bystrici – 85. výročie narodenia
10.9.
Ilešházi, Mikuláš – (1653 – 10.9.1723 Viedeň) – krajinský
hodnostár – dal prestavať kaštieľ v Dubnici – 290. výročie úmrtia
12.9.
Ďurček, Ján – (12.9.1813 Orechové – 26.10.1883 Nitra) – pedagóg, rektor seminára, národný buditeľ, katolícky kňaz – ako
kaplán pôsobil v Marikovej – 200. výročie narodenia
15.9.
Ševčíková, Mária – (15.9.1958 Považská Bystrica -) – novinárka, prekladateľka – 55. výročie narodenia
95
19.9.
Janeček, Ladislav – (19.9.1953 Bohunice -) – podnikateľ, prezident hokejového klubu v Dubnici nad Váhom – 60. výročie
narodenia
20.9.
Rydlo, Jozef – (20.9.1948 Ružomberok -) – literárny historik,
editor, vedec – trvalý pobyt uvádza v Považskej Bystrici – 65.
výročie narodenia
23.9.
Kolembus, Jozef – (23.9.1913 Košeca-Nozdrovice – 11.7.1989
Považská Bystrica) – riešiteľ textu na disku z Faistu na Kréte –
100. výročie narodenia
28.9.
Beňovský, Pavol – (25.6.1696 Pruské-Savčina – 28.9.1743
Bratislava) – náboženský spisovateľ, jezuita, univerzitný profesor – 270. výročie úmrtia
28.9.
Broďány, Jozef – (28.9.1903 Žilina – 8.6.1972 Žilina) – básnik,
úradník – po r. 1945 úradník v Považskej Bystrici – 110. výročie
narodenia
28.9.
Kalaš, Václav – (28.9.1928 Považská Bystrica -) – vysokoškolský pedagóg, vedec, vynálezca, akademik SAV a člen korešpondent bývalej ČSAV – 85. výročie narodenia
30.9.
Bednár, Pavel – (20.10.1857 Beluša – 30.9.1918 Horné Trhovište) – náboženský spisovateľ, katolícky kňaz – 95. výročie
úmrtia
Október
1.10.
Patka, Andrej – (19.11.1908 Nemšová – 1.10.2003 Nemšová) –
apoštolský pronotár, publicista, trpiteľ za vieru – pôsobil
v Slopnej – 10. výročie úmrtia
2.10.
Néčei, Valentín – (11.2.1809 Oslany – 2.10.1873 Nitra) – nitriansky kanonik, národný dejateľ – v r. 1932-1860 pôsobil
v Ilave – 140. výročie úmrtia
96
7.10.
Filo, Emanuel – (22.8.1901 Beluša – 7.10.1973 Žilina) – lekár,
internista – 40. výročie úmrtia
7.10.
Lapár, Rudolf – (17.6.1876 Bánovce nad Bebravou –
7.10.1953 Piešťany) – verejný činiteľ, divadelník, umelecký stolár – spoluzakladateľ Slovenskej ľudovej banky v Ilave – 60.
výročie úmrtia
9.10.
Hynková, Lída – (14.7.1908 Jaroměřice nad Rokytnou, Česko
– 9.10.1988 Praha, Česko) – akademická maliarka – stredné
Považie bolo námetom mnohých jej obrazov – 25. výročie úmrtia
11.10.
Pavčo, Alojz – (7.1.1900 Habovka – 11.10.1963 Ružomberok) –
organista, hudobný pedagóg, spevák – v r. 1923-1927 viedol
cirkevný spevácky zbor v Pruskom – 50. výročie úmrtia
12.10.
Sádecký, Gejza – (12.10.1943 Sádočné -) – pedagóg, spisovateľ, člen spolku Slovenských spisovateľov, kultúrny historik,
publicista, zberateľ povestí – 70. výročie narodenia
16.10.
Androvič, Alexander – (16.10.1813 Fačkov – 26.12.1879 Motešice) – kultúrny pracovník, právnik – pôsobil v súdnictve
v Púchove – 200. výročie narodenia
25.10.
Šulgan, Ladislav – (20.8.1891 Nitra – 25.10.1968 Pezinok) –
ľudovýchovný pracovník, náboženský publicista, prekladateľ,
katolícky kňaz – v r. 1918-1938 pôsobil v Lazoch pod Makytou –
45. výročie úmrtia
25.10.
Turzo, Andrej – (25.10.1758 Beluša – 8.12.1822 Nitra) – prekladateľ, kazateľ, bernolákovec, katolícky kňaz – 255. výročie
narodenia
26.10.
Ďurček, Ján – (12.9.1813 Orechové – 26.10.1883 Nitra) – pedagóg, rektor seminára, národný buditeľ, katolícky kňaz – ako
kaplán pôsobil v Marikovej – 130. výročie úmrtia
26.10.
Jakušič, Andrej – (? – 26.10.1623) – diplomat – hospodáril na
vršatskom panstve – 390. výročie úmrtia
97
November
2.11.
Babuškin, Vasiľ – (3.3.1902 Kalač, ZSSR – 2.11.1973 Liptovský Ján) – výskumník, poľnohospodársky inžinier – v r. 19421945 vedúci oblastnej úradovne Roľníckej komory v Považskej
Bystrici – 40. výročie úmrtia
3.11.
Terlandai, Ján – (3.11.1708 Chynorany – 8.1.1770 Nitra) –
náboženský spisovateľ, básnik, cirkevný hodnostár – v r. 173448 farár v Púchove, 1748-53 v Ilave – 305. výročie narodenia
6.11.
Szuttor, Norbert – (6.11.1928 Lednické Rovne -) – vysokoškolský pedagóg, vedecký pracovník – 85. výročie narodenia
6.11.
Turzo-Nosický, Ján – (6.11.1678 Beluša-Hloža – 1759) – pedagóg, spisovateľ, historik, kňaz – 335. výročie narodenia
8.11.
Pásztor, Ján – (27.1.1912 Prievidza – 8.11.1988 Nitra) – diecézny biskup, spisovateľ, publicista – pôsobil v Dubnici nad
Váhom, Jasenici, Púchove – 25. výročie úmrtia
13.11.
Laco, Ladislav Štefan – (13.11.1898 Bolešov – 29.10.1956
Dolná Súča) – katolícky kňaz, propagátor moderného hospodárstva a ovocinárstva – pôsobil ako kaplán v Papradne – 115.
výročie narodenia
16.11.
Illo, Patrik – (16.11.1973 Považská Bystrica -) – sklársky výtvarník – 40. výročie narodenia
16.11.
Nálepka, Ján – (20.9.1912 Smižany – 16.11.1943 Ovruč,
ZSSR) – učiteľ, partizánsky veliteľ – pôsobil v Hornej Marikovej –
70. výročie úmrtia
17.11.
Babka, Juraj – (17.11.1868 Háj – 14.5.1942 Banská Bystrica)
– osvetový pracovník, učiteľ – pôsobil v Lazoch pod Makytou –
145. výročie narodenia
17.11.
Lényiová, Janka – (17.11.1958 Považská Bystrica -) – lekárka, generálna riaditeľka a predsedkyňa predstavenstva Kúpe-
98
ľov Nimnica, a.s. – žije v Považskej Bystrici-Šebešťanovej – 55.
výročie narodenia
19.11.
Melfelber, Žigmund – (24.12.1843 Púchov – 19.11.1923 Martin) – národno-kultúrny dejateľ, právnik – 90. výročie úmrtia
19.11
Patka, Andrej – (19.11.1908 Nemšová – 1.10.2003 Nemšová) –
apoštolský pronotár, publicista, trpiteľ za vieru – pôsobil
v Slopnej – 105. výročie narodenia
22.11.
Fridrich, Urban – (okolo 1690 – 22.11.1758 Kremnica) – cirkevný historik – v r. 1745-1750 predstavený rádu v Pruskom –
255. výročie úmrtia
29.11.
Mikuška, Ladislav – (29.11.1928 Ladce-Tunežice – 19.6.1987
Bratislava) – vedecký pracovník, rusista, publicista – 85. výročie
narodenia
30.11.
Lečko, Ladislav – (30.11.1913 Považská Bystrica – 19.2.1945)
– protifašistický bojovník – 100. výročie narodenia
December
3.12.
Kováč, Ferko – (3.12.1913 Dulov – 22.10.1941) – letec – 100.
výročie narodenia
3.12.
Lehoťan, Ondrej – (3.12.1913 Zvolenská Slatina – 17.6.1979
Bratislava) – lekár-internista – počas SNP lekár odsunovej nemocnice v Belušských Slatinách – 100. výročie narodenia
4.12.
Babincová, Daniela – (4.12.1953 Považská Bystrica - ) – hudobná pedagogička - žije a pracuje v Považskej Bystrici – 60.
výročie narodenia
5.12.
Drábik, Mikuláš – (5.12.1588 – 16.7.1671 Bratislava) – kazateľ – pôsobil ako kňaz na rákociovskom majetku v Lednici –
425. výročie narodenia
99
5.12.
Škodáček, Peter – (9.5.1912 Lubina – 5.12.1983 Nová Polianka) – evanjelický kňaz, redigoval časopis Svojeť – v r. 1938-48
pôsobil v Púchove – 30. výročie úmrtia
7.12.
Švestka, Konrád – (7.12.1833 Kroměříž, Česko – 27.11.1907
Kremnica) – maliar, rezbár, pozlacovač, reštaurátor – jeden
z jeho obrazov sa nachádza v kostole v Pruskom – 180. výročie
narodenia
9.12.
Vaxmanský, Jakub – (1723 Kacvin, Poľsko – 9.12.1793
Pruské) – teológ, kazateľ – od r. 1771 pôsobil v Pruskom – 220.
výročie úmrtia
13.12.
Fraštacký, Štefan – (6.12.1900 Beluša – 13.12.1983 Nitra) –
chirurg, lekár, publicista – 30. výročie úmrtia
13.12
Príleský, Karol – (5.7.1756 Dubnica nad Váhom – 13.12.1818
Budapešť, Maďarsko) – stoličný hodnostár, právnik – 195. výročie úmrtia
14.12.
Filo, Eduard Alojz – (14.12.1888 Tuchyňa – 26.9.1982
Tuchyňa) – kňaz, profesor, archivár, spolupracovník Slovenského národného múzea, autor učebníc mineralógie, geológie
a herbárov – 125. výročie narodenia
16.12.
Smrek, Ján – (16.12.1898 Zemianske Lieskové – 8.12.1982
Bratislava) – básnik, prekladateľ, redaktor – pobyt v Púchove
a Záriečí – 115. výročie narodenia
22.12.
Kmeťko, Karol – (12.12.1875 Veľké Držkovce-Dolné Držkovce –
22.12.1948 Nitra) – cirkevný hodnostár, náboženský spisovateľ
– rímskokatolícky kaplán v Bolešove, administrátor v Považskej
Bystrici – 65. výročie úmrtia
24.12.
Melfelber, Žigmund – (24.12.1843 Púchov – 19.11.1923 Martin) – národno-kultúrny dejateľ, právnik – 170. výročie narodenia
26.12.
Ondrisík, Ján – (5.7.1820 Veľké Rovné – 26.12.1883 Nová Ves
nad Váhom) – národno-kultúrny pracovník, náboženský publi-
100
cista, katolícky kňaz – ako kaplán pôsobil v Beluši – 130. výročie úmrtia
29.12.
Novohradský, Igor – (29.12.1953 Považská Bystrica -) – pedagóg, podnikateľ, publicista, ochranca prírody – 60. výročie narodenia
31.12.
Šafarovič, Anton Daniel – (21.7.1741 Slopná – 31.12.1803
Nitra) – cirkevný historik, spisovateľ – 210. výročie úmrtia
Výročia bez presnejších údajov
Andreae, Ján – (okolo 1625 Dolný Lieskov-Tŕstie – po 1703) –
básnik, učiteľ – 310. výročie úmrtia
Bagin, Anton – (1923 Ilava – 1992 Bratislava) – cirkevný historik, vedec, pedagóg – 90. výročie narodenia
Balaša, Imrich – (? – 1683 Tállya, Maďarsko) – stoličný hodnostár, lúpežný rytier – bol majiteľom hradu a hradného panstva Považská Bystrica – 330. výročie úmrtia
Balaša, Žigmund – (? – február 1623, poch. v Považskej Bystrici) – stoličný hodnostár, autor dišpút – 390. výročie úmrtia
Balvon, Ondrej – (1808 Slavnica-Vieska – 29.6.1849) – kňaz,
národný dejateľ, literárny historik, publicista – pôsobil
v Zliechove a Beluši – 205. výročie narodenia
Baroš, Peter – (okolo 1540 Beluša – po 1603 Lednica) – básnik,
učiteľ – 410. výročie úmrtia
Čajda, Ján Evanjelista – (29.9.1806 Papradno – 1868) – publicista, katolícky kňaz – 145. výročie úmrtia
Dobrozemský, Jozef Karol – (asi 1898 Viedeň, Rakúsko – po
1970 Salzburg, Rakúsko) – husliar, hudobný pedagóg – pôsobil
v Považskej Bystrici – 115. výročie narodenia
Fabricius, Mikuláš – (okolo 1645 Trenčín – 1688 Uhrovec) –
spisovateľ, učiteľ – pôsobil v Ilave – 325. výročie úmrtia
Foltán, Ferdinand – (1908 – 1996) – kňaz, architekt – v 30.
rokoch pôsobil v Pružine – 105. výročie narodenia
Fridecký, Ján – (1648 – 22.11.1710 Ilava) – archidiakon, katolícky kňaz – pôsobil v Púchove a Ilave – 365. výročie narodenia
101
Gažúr, Matej – (okolo 1588 Mošovce – okolo 1659 Košeca) –
básnik, učiteľ – správca školy v Ilave, kazateľ v Košeci – 425.
výročie narodenia
Chalupka, Samuel – (? Partizánska Ľupča – január 1668
Trenčín) – náboženský spisovateľ, cirkevný hodnostár – v r.
1627 pôsobil ako evanjelický farár v Jasenici – 345. výročie
úmrtia
Chrastina, Daniel – (asi 1688 Púchov – okolo 1750 Púchov) –
kníhtlačiar – 325. výročie narodenia
Ilešházi, Gašpar – (1593 – 11.4.1648 Trenčín) – krajinský
hodnostár – dal vybudovať kaštieľ v Dubnici nad Váhom, vymohol pre Dubnicu povýšenie na mesto - 420. výročie narodenia
Ilešházi, Mikuláš – (1653 – 10.9.1723 Viedeň) – krajinský
hodnostár – dal prestavať kaštieľ v Dubnici nad Váhom – 360.
výročie narodenia
Kasala, Ján – (1872 Poľný Kesov – 1933 Horné Vestenice) –
kňaz, pedagóg, sociálny pracovník – v r. 1899-1900 pôsobil ako
kaplán v Považskej Bystrici, v r. 1901 v Dubnici nad Váhom –
80. výročie úmrtia
Köčki, Alexander – (? – medzi 23.12.1327 a 19.2.1328) – krajinský hodnostár – v r. 1325 bol kastelánom Považskobystrického hradu – 685. výročie úmrtia
Kováč, Daniel – (1903 Púchov – 1974 Banská Bystrica) – evanjelický kňaz, superintendent duchovnej správy na Ministerstve
obrany ČSR v Prahe – 110. výročie narodenia
Láni, Michal – (17. stor. – okolo 1708 Vrbovce) – náboženský
spisovateľ – študoval v Ilave a v Bolešove – 305. výročie úmrtia
Mokoš, Dominik – (1718 Trstená – 22.12.1776 Beckov) – náboženský spisovateľ, kňaz, učiteľ, kazateľ, kronikár – pôsobil
v Pruskom – 295. výročie narodenia
Pilárik, Štefan – (1615 Očová – 1693 Neusalza-Spremberg,
Nemecko) – spisovateľ – v r. 1636-39 evanjelický kantor v Ilave
– 320. výročie úmrtia
Pribiš, Benignus Štefan – (1718 Trenčianske StankovceRozvadze – 14.5.1779 Beckov) – kazateľ, katolícky kňaz – pôsobil v pruskom – 295. výročie narodenia
Vaxmanský, Jakub – (1723 Kacvin, Poľsko – 9.12.1793
Pruské) – teológ, kazateľ – od r. 1771 pôsobil v Pruskom – 290.
výročie narodenia
102
Zanussi, Jozef – (8.8.1737 Salzburg, Rakúsko – po r. 1818
Trnava) – maliar – jeden z jeho oltárnych obrazov sa nachádza
v kostole v Pruskom – 195. výročie úmrtia
Zedník, Andrej – (1608 Pruské – 22.4.1655 Kláštor pod Znievom) - vysokoškolský profesor, misionár, kazateľ – 405. výročie
narodenia
Zoznam miest a obcí,
ktoré v roku 2013 oslavujú jubileum prvej
doteraz zistenej najstaršej písomnej zmienky
1238 Borčice
– 775. výročie
1493 Briestenné (Pružina)
– 520. výročie
1598 Brvnište
– 415. výročie
1388 Dolná Breznica
– 625. výročie
1268 Domaniža
– 745. výročie
1458 Drienové (Plevník-Drienové)
– 555. výročie
1193 Dubnica nad Váhom
– 820. výročie
1393 Ďurďové
– 620. výročie
1388 Horná Breznica
– 625. výročie
1408 Hôrka (Lednické Rovne-Horenická Hôrka) – 605. výročie
1388 Hrabovka (Púchov)
– 625. výročie
1388 Iliavka (Ilava)
– 625. výročie
1193 Kameničany
– 820. výročie
1408 Klieština
– 605. výročie
1598 Lazy pod Makytou
– 415. výročie
1363 Mojtín
– 650. výročie
1408 Nimnica
– 605. výročie
1408 Orlové (Považská Bystrica)
– 605. výročie
1378 Podvažie (Považská Bystrica)
– 635. výročie
1473 Podvažie (Pruské)
– 540. výročie
1243 Púchov
– 770. výročie
1368 Savčina (Pruské)
– 645. výročie
1408 Streženice
– 605. výročie
1243 Tuchyňa
– 770. výročie
1388 Vieska (Púchov-Vieska Bezdedov)
– 625. výročie
1388 Vrtižer (Považská Bystrica)
– 625. výročie
Vlastivedný slovník obcí na Slovensku I, II, III (1977, 1977, 1978)
103
Download

kalendárium 2013 - Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici