laboratórna diagnostika
Pacient
synlab slovakia s. r. o.
Mäsiarska 27
040 01 Košice
tel: +421 55 61 16 633
+421 55 37 00 529
+421 911 322 180
e-mail: [email protected]
Rodné číslo:
Priezvisko:
Meno:
Diagnóza:
Poisťovňa:
Samoplatca:
Europoistenci: K žiadanke priložiť kópiu preukazu poistenca
EÚ poistenec:
Štát:
Muž:
Žena:
ID pacienta:
Štúdia
Štúdia:
Odber
Dátum
odberu:
2 0
Čas:
Lekár
Tel., klapka:
Oddelenie:
Pečiatka,
podpis
lekára:
ŽIADANKA NA LABORATÓRNEVYŠETRENIA
Materiál:
Čas zberu:
Objem:
ml
Označujte čiernou alebo modrou farbou !
Biochémia
S-Glukóza
S-Močovina
S-Kreatinín
S-Kyselina močová
S-Celkové bielkoviny
S-Albumín
S-Bilirubín celkový
S-Bilirubín priamy
P-Amoniak (EDTA v ľade)
Enzýmy
S-AST
S-ALT
S-GMT
S-ALP
S-Cholínesteráza
S-LD
S-HBD
S-CK
S-CKMB
S-AMS
S-pAMS
S-Lipáza
Lipidový súbor
S-Cholesterol celkový
S-HDL-cholesterol
S-LDL-cholesterol
S-Triacylglyceroly
S-Apo A1
S-Apo B
Informácia
31133
V súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov
za účelom poskytnutia zdravotnej starostlivosti.
synlab slovakia
AVILAB
Laboratóriá Aliatros
Malá Praha
www.synlab.sk
© synlab slovakia s.r.o. 2014
Výška:
Minerály a stopové prvky
S-Sodík (Na)
S-Draslík (K)
S-Chloridy (Cl)
S-Vápnik (Ca)
S-Horčík (Mg)
S-Fosfor anorg. (P)
S-Meď (Cu)
S-Lítium (Li)
Hmotnosť:
h
cm
Správne:
2+
S-Vápnik ioniz. (Ca )
S-Vápnik ioniz. – výpočtom
S-Vápnik korig. na alb.
S-Súčin Ca × P
Metabolizmus železa
S-Železo (Fe)
S-Voľná väzb. kap. Fe
S-Transferín
S-Feritín
S-TFR (solub. transf. receptor)
Transferínový index
Saturácia transferínu
Rezorpčná krivka Fe
Vitamíny
S-Vitamín B12
S-Kyselina listová
S-Vitamín D celkový
Lieky
S-Digoxín
S-Kyselina valproová
S-Paracetamol (acetaminophen)
Kardiologický súbor
S-Troponín T-hs
S-Myoglobín
S-NT-proBNP (EDTA v ľade)
P-Homocysteín
kg
Strana 1/2
STATIM
Nesprávne:
Imunológia
S-CRP
S-Prokalcitonín
S-Interleukín-6
S-ASO
S-RF (reumatoidný faktor)
S-IgA
S-IgG
S-IgM
S-IgE
S-C3
S-C4
S-alfa-1-antitrypsín
S-Kyslý a1-glykoproteín
S-Prealbumín
S-Haptoglobín
S-Ceruloplazmín
S-ELFO bielkovín
S-Imunofixácia bielk.
S-Paraproteín kvant.
S-Voľné ľahké reťazce k, l
S-ACLA
S-anti CCP
Štítna žľaza
S-TSH ultrasenzitívne
S-fT4
S-fT3
S-anti-TG
S-anti-TPO
S-Tyreoglobulín
S-anti-TSHR (TRAK)
Diabetologický súbor
cB-Glukóza kapilárna
cB-Glykemický profil (8,11,13) Hematologické vyšetrenia
B-HbA1c
B-KO
S-Anti GAD
B-KO + diferenciál
S-C-peptid
B-Retikulocyty
Záťažové testy
oGTT
Imunohematológia
Krvná skupina + Rh faktor
Rh protilátky
Koagulačné vyšetrenia
P-APTT
P-Fibrinogén
P-PT / INR
Antikoagulačná liečba
P-TČ (trombínový čas)
P-AT III
P-D-dimér
Zbieraný moč
dU-Glukóza
dU-Močovina
dU-Kreatinín
dU-Kyselina močová
dU-Bielkoviny
dU-Sodík (Na)
dU-Draslík (K)
dU-Chloridy (Cl)
dU-Vápnik (Ca)
dU-Horčík (Mg)
dU-Fosfor anorg. (P)
dU-VMA
dU-Katecholamíny
dU-Metanefríny
dU-HIAA
dU-Meď (Cu)
dU-17 oxosteroidy
dU-17 OH steroidy
dU- Addis. sediment (12 h.)
dU- Hamburger. sedim. (3 h.)
dU-Kortizol
Jednorazový moč
U-Moč chem.
U-Moč chem. + sediment
U-Merná hmotnosť
U-AMS
U-Glukóza
U-Močovina
U-Kreatinín
U-Kyselina močová
U-Celkové bielkoviny
U-Sodík (Na)
U-Draslík (K)
U-Chloridy (Cl)
U-Vápnik (Ca)
Moč,vypočítané parametre
U-Horčík (Mg)
U - Klírens kreatinínu
U-Fosfor anorg. (P)
U - Klírens elektrolytový
U-Vápnik / U-Kreatinín
U - Klírens osmolárny
U-Osmolalita
FE Na
U-ACR (U-Alb./U-Kreat.)
FE K
U- Bence-Jonesova bielk.
FE Ca
U-ELFO bielkovín
FE Mg
U-Imunofixácia bielkovín
U-Celkové porfyríny
FE P
U-Koproporfyríny
GF-MDRD1 (Kreat, Urea, Alb)
U-Uroporfyríny
GF-MDRD3 (Kreat.)
U-Porfobilinogén
GF-Schwartz (deti)
U-Salicylany
Koprologické vyšetrenia
U-Fenotiazíny
F-Krv v stolici (imun. dôkaz)
F-Stolica na zvyšky
F-E1 pankreatická elastáza
F-Antigén H. pylori
F-Kalprotektín
KE31 / V3 / 20140305
ŽIADANKA NA LABORATÓRNEVYŠETRENIA
Legenda
a vysvetlivky:
S – sérum
B – krv
P – plazma
cB – kapilárna krv
U – jednorazový moč dU – zbieraný moč
PD – peritoneálny dialyzát
Sw – pot
F – stolica
L – mozgovo-miechový mok FLU – extravaskulárna tekurina
Označujte čiernou alebo modrou farbou !
Endokrinológia
S-LH
S-FSH
S-Prolaktín
S-Progesterón
S-Estradiol
S-Testosterón
S-Kortizol / 8. hod.
S-Kortizol / 12. hod.
S-Kortizol / 17. hod.
S-Kortizol / 24. hod.
Kostný metabolizmus
Doručiť v ľade !
S-Osteokalcín
S-BCTX (b CrossLaps)
P-Parathormón STAT
S-Kostná ALP
Tumormarkery
S-AFP
S-HCG + b podj.
S-CEA
S-CA 125
S-CA 15-3
S-CA 19-9
S-CA 72-4
S-CYFRA 21-1
S-NSE
S-PSA
S-fPSA
S-Feritín
S-Proteín S100
S-TK (tymidínkináza)
S-HE4 + ROMA index
Skríning gravidity
S-HCG
S-HCG + b podj.
31134
Skríning VVCH plodu
I. trimester
S-PAPP-A
II. trimester
S-HCG gravidné
S-AFP gravidné
© synlab slovakia s.r.o. 2014
Strana 2/2
Správne:
Mozgovo-miechový mok
L-Glukóza
L-Celk. bielkoviny
L-Chloridy
L-Leukocyty
L-Lymfocyty
L-Erytrocyty
L-IgG
L-Albumín
L-Albumínový index
L-IgG index
L-Spektrofotometria
L-ELFO bielkovín
Drogy
U-Kanabinoidy
U-Benzodiazepíny
U-Barbituráty
U-Extáza (MDMA)
U-Opiáty
U-Metamfetamín
U-Kokaín
U-Amfetamín
U-Tricykl. antidepresíva
U-Metadón
U-Etanol
S-Etanol
Pot
Sw-Chloridy
Nesprávne:
Pracovné lekárstvo
Extravaskulárna tekutina
FLU-Celk. bielkoviny
U-Fenol
FLU-Albumín
U-ALA (kys. d-aminolevul.)
FLU-Glukóza
U-Kys. hippurová
FLU-LD
U-Kys. mandľová
FLU-Cholesterol
U-Celkové porfyríny
FLU-Amyláza
U-TCHE
FLU-AST
U-TCA
FLU-Bilirubín
FLU-Triacylglyceroly
FLU-Močovina
FLU-Kreatinín
FLU-Kyselina močová
FLU-RF
FLU-ELFO
FLU-pH
FLU-Sodík (Na)
FLU-Draslík (K)
FLU-Chloridy (Cl)
Peritoneálny dialyzát
FLU-Vápnik (Ca)
FLU-Fosfor anorg. (P)
PD-Močovina
PD-Kreatinín
PD-Celkové bielkoviny
PD-Albumín
PD-Amyláza
PD-Sodík (Na)
PD-Draslík (K)
POZNÁMKY
PD-Chloridy (Cl)
PD-Vápnik (Ca)
PD-Fosfor anorg. (P)
PD-Horčík (Mg)
PD-Erytrocyty
PD-Leukocyty
PD-Baktérie
PD-Glukóza
Iné požiadavky
Urolitiáza
Analýza konkrementu
KE31 / V3 / 20140305
Download

Laboratórna žiadanka