Folklórny festival Východná
v prehľadoch
NÁRODNÉ OSVETOVÉ CENTRUM
1953 – 2013
Folklórny festival Východná 1953 – 2013
OBSAH
Predsedovia prípravného výboru, rady, sekretariátu
3
Predsedovia programovej komisie, programového štábu,
rady programových tvorcov
3
Predsedovia organizačnej komisie, organizačného štábu,
rady organizátorov
4
Členovia prípravného výboru, rady, sekretariátu
5
Členovia programovej komisie, programového štábu,
rady programových tvorcov
11
Členovia organizačnej komisie, organizačnej rady,
rady organizátorov, organizačného štábu
19
Autori
24
Moderátori, konferencieri, sprievodné slovo, recitácia
32
Prehľad programov
38
Prehľad výstav
161
Folklórne skupiny
185
Folklórne súbory
191
Detské folklórne súbory
196
Ľudové hudby a hudobné zoskupenia
201
Zahraničné folklórne súbory, skupiny a jednotlivci
216
Kresané do dreva
226
Hudobné nosiče
228
2
Folklórny festival Východná 1953 – 2013
PREDSEDOVIA PRÍPRAVNÉHO VÝBORU, RADY,
SEKRETARIÁTU
Burič, Jozef – 2001, 2002 (riaditeľ festivalu), 2003 (riaditeľ festivalu), 2004
(riaditeľ festivalu), 2005 (riaditeľ festivalu)
Bútor, Pavel – 1995 (riaditeľ festivalu)
Fábry, Viliam – 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981
Glonek, Ľudovít – 1955, 1956 (úradujúci predseda), 1957, 1958, 1960,
1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966 (úradujúci predseda), 1967(úradujúci
predseda)
Greš, Andrej – 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990
Holický, Jozef – 1959
Kováč, Michal A. – 1991
Kresáková, Jana – 2007 (riaditeľka festivalu), 2012, 2013
Kret, Anton – 1968
Kuba, Ján – 1992, 1993, 1994
Lehotský, Michal – 1953
Masaryk, Michal – 1968, (úradujúci predseda), 1969, 1970
Mráz, Štefan – 2002, 2003, 2004, 2005
Púchovan, Ján – 1954
Neuman, Jozef – 1956
Pius, Miroslav – 1997, 1998
Smreková, Viera – 1966, 1967
Tahy, Ctibor – 1971, 1972, 1973, 1974, 1975
Tazberík, Ján – 1999, 2000, 2008, 2009, 2010, 2011
Vagač, Matej – 1996
Zima, Štefan – 1982
PREDSEDOVIA PROGRAMOVEJ KOMISIE,
PROGRAMOVÉHO ŠTÁBU,
RADY PROGRAMOVÝCH TVORCOV
Babčáková, Katarína – 2012 (riaditeľka FFV), 2013 (riaditeľka FFV)
Bútor, Pavel – 1994, 1995 (riaditeľ FFV), 1996, 1998 (umelecký šéf FFV),
2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2011
Dúžek, Stanislav – 1974, 1975, 1976, 1977, 1978
Faltus, Robert – 2000 (Programová rada II.)
Gábriková, Zuzana – 1953, 1954
Gruska, Viliam Ján – 1991 (hlavný dramaturg)
3
Folklórny festival Východná 1953 – 2013
Hamar, Juraj – 2007 (hlavný dramaturg)
Husárik, Ján – 1962
Jamriška, Ján – 1999
Kácha, Emil –1961
Kovačovič, Igor – 1963, 1964, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984,
1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993 (riaditeľ FFV)
Krajan, Ján – 1955, 1956
Kubánka, Juraj – 1969
Lehotský, Michal – 1953
Liptáková, Jana – 2008, 2009, 2010
Melek, Ján – 1959 B. B.
Mikesková, Marta – 1960
Nosáľ, Štefan – 1970, 1971, 1972, 1973
Púchovan, Ján – 1955
Urban, Vladimír – 1992 (hlavný dramaturg), 1997
Veselský, Marián – 2000 (programová rada I.)
Zálešák, Cyril – 1956, 1957, 1958, 1959, 1965, 1966, 1967, 1968
PREDSEDOVIA ORGANIZAČNEJ KOMISIE,
ORGANIZAČNÉHO ŠTÁBU, RADY ORGANIZÁTOROV
v rokoch 1953 - 1965 bola organizačná komisia totožná s prípravným výborom
slávností
Ábel, Rudolf – 1988, 1989
Debnár, Martin – 1953 (predseda technickej komisie)
Glonek, Ľudovít – 1966
Kubíková, Mária – 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2007, 2008
Ňuňuk, Pavel – 2010, 2011, 2012, 2013
Pernecká, Eva – 1999, 2000, 2009, 2010
Švec, Eugen – 1967, 1968, 1969, 1970
Uhel, Jaroslav – 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998
Vyparina, Ján – 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976,1977, 1978, 1979, 1980,
1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987
4
Folklórny festival Východná 1953 – 2013
ČLENOVIA PRÍPRAVNÉHO VÝBORU, RADY,
SEKRETARIÁTU
Ábel, Rudolf – 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980,
1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989
Andrašovan, Tibor – 1969, 1970, 1971, 1972, 1978, 1979, 1980, 1981,
1982, 1983, 1984, 1985
Babčáková, Katarína – 2005, 2011, 2012, 2013
Bačeková, Eva – 1992
Bachar, Milan – 1956
Bachleda, Stanislav – 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 2000
Bajnok, František – 1989
Bakoš, Samuel – 1986, 1987, 1988, 1989, 1993, 1995, 1997, 1988, 1989
Bartko, Emil Tomáš – 1986
Bartko, Fedor – 1986, 1987, 1988, 1989, 1990
Bartko, Ján – 1962, 1963, 1964
Bazovský, Ján – 1998
Betinec, František – 1955, 1956, 1962
Bičan, Bohuslav – 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985
Bielik, Ivan – 1989
Bírová, Janka – 1999, 2010
Botík, Ján – 1989
Brunovský, Tomáš – 1996
Búda, Jozef – 1986, 1987, 1988, 1989
Budziňák, Ján – 1986, 1987, 1988
Bugáň, Ján – 1974, 1975
Burič, Jozef – 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2007, 2008
Bútor, Pavel – 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005
Cerva, Pavel – 1961, 1962, 1965
Cifra, Štefan – 1999
Cigáneková, Elena – 1960, 1961
Černý, Zdeněk – 1960
Debnár, Martin – 1953, 1954, 1955, 1956, 1972, 1973, 1974, 1975,
1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982
Dekan, Ján – 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985
Dibák, Igor – 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988
Doležaj, Ján – 1957
Doležal, Jozef – 1953, 1954, 1955, 1956, 1957
Droppová, Ľuba – 1970, 1971, 1972, 1973
Ďurica, Jozef – 1984, 1985
5
Folklórny festival Východná 1953 – 2013
Ďuriš, Milan – 1961
Dúžek, Stanislav – 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981,
1982, 1983, 1984, 1985
Dzúr, Pavel – 1969, 1970, 1971
Elschek, Oskar – 1986, 1987, 1988, 1991
Faltus, Róbert – 2000
Farkaš, František – 1986, 1987, 1988
Fecko, Ladislav – 1986, 1987, 1988, 1989, 1990
Fejko, Štefan – 2009, 2010
Filová, Božena – 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985
Gábriková, Zuzana – 1953, 1954
Gajdoš-Kostolník, Ján – 1953,
Galbavý, Koloman – 2009
Gilániová, Naďa – 1965, 1966, 1967
Glonek, Ľudovít – 1956, 1957, 1958, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966
Greš, Andrej – 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990
Gruska, Viliam Ján – 1991
Gúziková, Beata – 1992
Hajahija, Peter – 1953
Halabrín, Peter – 1985, 1986
Hamar, Juraj – 2007
Havelká, Juraj – 1961
Havlík, Ladislav – 2000
Hilbert, František – 1954, 1955, 1956, 1957, 1958
Homolka, Peter – 1971, 1993, 1994, 1995, 1996, 1998, 1999, 2001,
2002, 2003, 2004
Hubert, Rudolf – 1990
Hubková, Jaroslava – 2000
Husárik, Ján – 1961, 1964, 1968, 1969
Chovan, Michal – 1992, 1995, 1996, 1997, 1998
Ilavský, Michal – 1960
Jamriška, Ján – 1999
Jansík, Vladimír – 1962, 1963, 1964, 1965
Javornický, Ján – 1961
Ješko, Milan – 1998
Jurčo, Adam – 1958
Jurčo – Luštiak, Ján – 1953
Jurčo, Martin – 1957, 1958, 1961, 1962, 1963, 1964
Jurčo, Michal – 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1960,
1961, 1962, 1963, 1964, 1965
6
Folklórny festival Východná 1953 – 2013
Kácha, Emil – 1961
Kapitáň, Michal – 1957, 1958, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964
Kaplanová, Jana – 1999, 2000
Kľaučo, Ján – 1965
Kleis, Marián – 1990
Klimanová, Marianna – 1990
Kliment, Ladislav – 1963
Klobušická, Petra – 2011, 2012, 2013
Kobelová, Oľga – 1991, 1992
Kobetičová, Dagmar – 2004, 2007
Kočtuch, Mikuláš – 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958
Kohút, Pavel – 1991
Kokavec, Michal – 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989,
1990, 1993, 1994
Kolčák, Ignác – 1979, 1980
Kollárik, Ľubomír – 1999, 2000
Kopčík, Ján – 1970, 1971
Kopunič, Peter – 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975,1976, 1977, 1978,
1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985
Košíková, Anna – 1960
Kompišová, Margita – 1993
Kováč Ivan – 1992
Kováč, Jozef – 1972, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985,
1986, 1987, 1988, 1989
Kováč, Michal – 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1991
Kovačovič, Igor – 1963, 1964, 1965, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983,
1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993
Kovár, Ján – 1989
Krajan, Ján – 1956
Králiková, Helena – 2005
Krankusová, Elena – 1991, 1992
Kresáková, Jana – 2007, 2013
Kret, Anton – 1968
Krištek, Igor – 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984,
1985, 1986, 1987, 1988
Krupa, Martin – 1996
Krupa, Pavel – 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2007, 2008,
2009, 2010, 2011, 2012, 2013
Kruteľ, Pavel – 1954
Kuba, Ján – 1991, 1992, 1993, 1994
7
Folklórny festival Východná 1953 – 2013
Kubániová, Sandra – 2007
Kubánka, Juraj – 1969
Kubíková, Mária – 1993, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003,
2004, 2005, 2007, 2008
Kubiš, Pavel M. – 1993
Kucko, Róbert – 1960, 1961, 1962, 1963, 1965
Kulich, Ján – 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977,
1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985
Kuruczová, Alena – 1998
Kutlík, Marcel – 1955, 1956, 1957, 1958, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965
Kyseľ, Vladimír – 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990
Kyseľová-Kubalová, Hana – 1991, 1992
Lauková, Oľga – 1988, 1989, 1990
Lehotský, Gustáv – 1957, 1958, 1960, 1961
Lehotský, Michal – 1953, 1957, 1958, 1961, 1963
Leng, Ladislav – 1966, 1967, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973
Leščák, Milan – 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981,
1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1999, 2000
Liptáková, Jana – 2008, 2009, 2010
Litomerický, Peter – 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992
Lukašík, Ján – 1960, 1962, 1963, 1964, 1965
Machaj, Ľuboš – 2009
Machalová, Angelika – 1991
Machan, Tomáš – 1965
Majerčík, Ján – 1954
Masaryk, Michal – 1968, 1969, 1970
Matejčík, Vladimír – 1986, 1987, 1988, 1989
Medlen, Igor – 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1988
Melek Ján, – 1961, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983
Melichárková, Eva – 2000
Mičev, Stanislav – 1999, 2000
Michalková, Alena – 2009
Mikesková, Marta – 1960, 1965, 1966, 1967, 1972, 1973
Mikovič, Fedor – 1990
Milan, Otto – 1957, 1958, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965
Millý, Alexander – 1989
Minca, Valer – 1955, 1956, 1957
Mirek, František – 1965
Miškovič, Ján – 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986
Mokrý, Ladislav – 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985
8
Folklórny festival Východná 1953 – 2013
Moncoľ, Matej – 2013
Moravčík, Vladimír – 2008
Morong, Fero – 2011, 2012, 2013
Morongová-Skraková, Barbora – 200
Mráz, Ján – 1981, 1982, 1983, 1984,
Mráz, Štefan – 2001, 2002, 2003, 2004, 2005,
Mravec, Ján – 1965,
Neštický, Michal – 1986, 1987, 1988
Nižňanský, Štefan – 2009
Nosáľ, Štefan – 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977,
1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 2012
Ňuňuk, Pavel – 2010, 2011, 2012, 2013
Ondrejka, Kliment – 1999
Ondrovič, Gabriel – 2000
Pajdlhauser, Jaroslav – 1996, 1997
Palanová, Miroslava – 2009, 2010, 2011, 2012, 2013
Paličková, Jarmila – 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989
Pavlovič, Vladimír – 1962, 1963, 1964, 1965
Pepucha, Rudolf – 2010
Pernecká, Eva – 1997, 1998, 1999, 2000, 2009, 2010
Peterka, Ján – 1963
Petrenka, Ján – 1963
Petrík, Peter – 1960
Piovarči, Július – 1960
Pius, Miroslav – 1997, 1998
Púchovan, Ján – 1953, 1954, 1955, 1956
Rajniak, Rudolf – 1960
Ratkoš, Ján – 1965
Rusko, Milan, St.– 1992
Skálová, Mária – 1993, 1999, 2001, 2002, 2003
Skotnický, Rudolf – 1956, 1957, 1958, 1963, 1964
Smida, Jozef – 1986, 1987, 1988, 1989
Smreková, Viera – 1965, 1966, 1967, 1969, 1970
Sojak, Mikuláš – 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982,
1983, 1984, 1985, 1986, 1987
Stanislav, Ivan – 1983, 1984, 1985
Stodola, Vladimír – 1957, 1961
Stolárová, Mária – 1962, 1963, 1964, 1965
Strelec, Karol – 1990
Šípka, Martin – 1953, 1954, 1968, 1969, 1970, 1971
9
Folklórny festival Východná 1953 – 2013
Šípka, Ján – 1953
Štangová, Soňa – 2010, 2012
Štefková, Alena – 1991
Švec, Eugen – 1967, 1968, 1969, 1970
Švehlák, Svetozár – 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1979, 1980,
1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988
Švorc, Peter – 1955, 1956, 1957, 1958, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964,
1974, 1975, 1976, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985
Tahy, Ctibor – 1956, 1957, 1958, 1971, 1972
Ťapák, Martin – 1969, 1970, 1971
Tazberík, Ján – 1999, 2000, 2007, 2008, 2009, 2010
Tkáčik, Jozef – 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990
Tonkovič, Pavol – 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974.1975, 1976,
1977, 1978, 1979, 1980
Uhel, Jaroslav – 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998,
Urban, Vladimír – 1992, 1998
Vandlík, Ján – 1958, 1960, 1961
Vagač, Matej – 1996
Vechter, Ján – 1953
Veselský, Marián – 1999, 2000
Vyparina, Ján – 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980,
1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987
Walterová, Zdena – 1994
Weiss, Viliam – 1963, 1965, 1966, 1967, 1968
Zajacová, Gabriela – 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001
Zálešák, Cyril – 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972,
1973, 1974, 1975, 1976, 1977
Zborovský, Ján – 1964, 1970, 1971
Zeman, Ľuboš – 1989
Zima, Štefan – 1978, 1979, 1980, 1983, 2000, 2007, 2008, 2009, 2010
Zoberi, Násir Ahmed – 1969, 1970, 1971, 1972
Zuberec, Štefan – 1962
Zuskinová, Iveta – 2000
Žiak, Ján – 2007, 2008
10
Folklórny festival Východná 1953 – 2013
PROGRAMOVÝ ŠTÁB, PROGRAMOVÁ RADA,
PROGRAMOVÁ KOMISIA, RADA PROGRAMOVÝCH
TVORCOV
Adamík, Jozef – 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2007, 2008, 2009,
2010, 2011, 2012, 2013
Adamíková, Pavlína – 2011, 2012, 2013
Adamove, Ján – 1961
Adzimová, Lenka – 2001, 2009, 2010
Ambrozová, Jana – 2011, 2013
Andrašovan, Tibor – 1956, 1958
Andris, Rastislav – 1995, 1996, 1997, 1998
Babčáková, Katarína – 2011, 2012, 2013
Bačinský, Ladislav – 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985,
1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1992, 1993, 2003, 2004, 2005, 2008, 2009, 2010
Bakšay, Jozef – 1991
Baláž, Jozef – 1964
Barabášová, Monika – 1991, 1992, 1993
Bartko, Emil Tomáš – 1971, 1972, 1979, 1980, 1981, 1982, 2003,
2004, 2008, 2009, 2010
Bartko, Fedor – 1985
Batthanyiová, Katarína – 1991
Bazovská, Zora – 1991
Bazovský, Ján – 1998, 2003, 2004, 2008
Béla, Karol – 1961, 1962, 1963, 1964, 1965
Beniak, Milan – 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988
Bendík, Pavel – 2007
Benža, Mojmír – 1976, 1978, 1979, 1980
Bernáth, Ladislav – 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013
Bílková, Anna – 1981, 1982, 1983, 1984, 1985
Blaho, Ján – 1986, 1987, 1988, 1992, 1994, 1996, 1997, 1999, 2000,
2001, 2003, 2004, 2005, 2007
Botík, Ján – 1997
Brlík, Peter – 2012
Budínsky, Michal – 1999
Burič, Jozef – 1994, 1995, 1996, 1998, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004,
2005, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013
Bútor, Pavel – 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989,
1990, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2001, 2002, 2003,
2004, 2005, 2008, 2011, 2012, 2013
11
Folklórny festival Východná 1953 – 2013
Caránek, Juraj – 2000
Čausová-Nemercalová, Nataša – 1957,
Demo, Ondrej – 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973,
1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986,
1987, 1988, 1989, 1990, 1999, 2000, 2008
Dikaszová, Simona – 2011, 2012, 2013
Dlhopolec, Pavel – 1963
Dohnalová, Dorota – 2000
Domanská, Adriana – 1993, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2002,
2003, 2004
Dovinová, Oľga – 2008
Dubecký, Ivan – 1991, 1992
Dubovec, Juraj – 1986, 1987, 1988, 1991, 1993, 2009
Dúžek, Stanislav – 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971,1972, 1973,
1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1988, 1989, 1990, 1994,
1997, 2000, 2008
Dvořák, Karel Ilja – 1994, 1995
Elschek, Oskár – 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984,
1985, 1997, 2008, 2009, 2010
Fábryová, Naďa – 1991
Faltus, Róbert – 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004
Fejko, Štefan – 2008
Feriancová, Viera – 2012, 2013
Feňvešová, Judita – 1994
Ferklová, Dáša – 2001
Fiľo, Michal – 2013
Gábor, Pavel Mária – 1964, 1965
Gábriková, Zuzana – 1953, 1954
Gábriš, Milan – 1959 B. B.
Galajdová-Bekečová Anna – 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999,
2000, 2001, 2002
Galková, Anna – 2000, 2001
Gáll, Cyril – 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968
Gazdíková, Alžbeta – 1998, 1999, 2001
Gilániová, Naďa – 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979,
1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992,
1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998
Gloneková, Margita – 1960, 1961, 1962
Goldbergerová, Tonka – 1964, 1965
Golianová-Koštialová Katarína – 1994, 1995, 1998, 1999
12
Folklórny festival Východná 1953 – 2013
Greinerová, Sybilla – 1964, 1965,
Gruska, Viliam, Ján – 1965, 1966,1967,1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974,
1975, 1976, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1991, 1993
Halcin, Jozef – 2009, 2010
Hamar, Juraj – 1993, 1997, 1999, 1970, 1971, 1972. 1973, 1974, 1975, 1976, 1977
Hanáková, Yvona – 1970, 1971, 1972
Hanák, Miroslav – 2012, 2013
Havlík, Ladislav – 1999
Herchl, Pavel – 1963
Hiško, Michal – 2008
Hižnay, Vladimír – 1993
Hlôšková, Hana – 2012
Homolka, Peter – 1976, 1977, 1978, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989,
1990, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1998, 1990, 1999, 2003, 2004
Hrbíková, Eliška – 1993, 1996, 2003, 2004
Hrkľová, Mária – 2000
Hudák, Peter – 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013
Husárik, Ján – 1958, 1959 B. B., 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1967
Hvižďák, Milan – 1970, 1972, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981,
1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 2008
Chlupová, Anna – 1992
Chodáková, Oľga – 1965
Jágerová, Andrea – 1998, 2007, 2011, 2012, 2013
Jágerová, Margita – 2000, 2012, 2013
Jamriška, Ján – 1999
Janeková, Božena – 1982, 1983, 1984, 1985
Jaslovský, Marián – 1992
Juhászová, Eszter – 2011, 2012, 2013
Jurasovová, Helena – 2008
Kácha, Emil – 1961, 1962, 1963
Kákoš, Martin – 2008
Kalický, Marián – 1962
Kalinka, Andrej – 2008, 2009, 2010
Kapasný, Michal – 1967
Kaplanová, Jana – 1999, 2000
Karásek, Jozef – 1971, 1972
Kertészová, Irena – 1976, 1977, 1978
Kinder, Miroslav – 1991
Klobušická, Petra – 2009, 2010, 2011, 2012, 2013
Kľučárová-Kovalčíková, Danka – 2001, 2012
13
Folklórny festival Východná 1953 – 2013
Kmec, Ľubomír – 2008
Kobelová, Oľga – 1988, 1993
Kocák, Peter – 2003, 2004, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013
Kocák, Štefan – 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005,
2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013
Kočtuch, Mikuláš – 1954
Kollárova, Mária – 1964
Komárek, Leoš – 1965
Konečná-Šútorová, Lenka – 2005, 2007, 2008, 2013
Korenčík, Viliam – 2002, 2003, 2004, 2005
Koritko, Ján – 1988
Kostka, Branislav – 2008
Košová, Michaela – 2011, 2012, 2013
Kotlárik, Andrej – 2011
Kováč, Juraj – 1961, 1962
Kováčikova, Hana – 1959, B. B.
Kovačovič, Igor – 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972,
1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986,
1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1995, 1996, 1999, 2001, 2007, 2009,
2010
Kovalčíková, Eleonóra – 2008, 2009, 2010
Krajan, Ján – 1955, 1956, 1957, 1958
Kráľ, Štefan – 2000
Krankusová, Elena – 1984, 1985
Krausová, Agáta – 2012
Krčulová, Hana – 1962
Krigovská, Nina – 2003, 2004
Krist, Ján – 1989, 1990, 1997, 1998, 1999, 2003, 2004
Krištofová, Vanda – 2011, 2012, 2013
Krupa, Pavel – 2003, 2004
Kubánka, Juraj – 1962, 1963, 1964, 1965, 1969, 1970, 1971, 1977, 1978, 1979,
1980, 1981, 1982, 1983, 2009, 2010
Kubánková, Bronislava – 1960, 1961, 1962
Kubíková, Mária – 1997, 1998, 1999, 2003, 2004, 2005
Kvočák, Jozef – 1969
Kyseľ, Juraj – 1984, 2000
Kyseľ, Vladimír – 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985,
1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 2007
Kyseľová-Kubalová, Hana – 1986, 1987, 1988, 1991, 1992, 1993, 1997, 1998,
1999
14
Folklórny festival Východná 1953 – 2013
Ladižinský, Štefan – 1965
Lasicová, Barbora – 2011
Laščiaková, Darina – 1991
Lehocký, Jozef – 1969, 1970, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981,
1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 2008
Lehotský, Michal – 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1960, 1961, 1962
Leng, Ladislav – 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968
Lenhart, Jozef – 2008
Leščák, Milan – 1996, 1997, 1999
Letňan, Július – 1958, 1965, 1974, 1975
Liptáková, Jana – 1969, 1973, 2008, 2009, 2010
Litomerický, Peter - 1987, 1988, 1994, 1999
Littva, Vojtech – 1971, 1978, 1998, 2000
Lukáčová, Alžbeta – 2011, 2012, 2013
Luther, Daniel – 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987,
1988, 1989, 1990, 1991, 1994, 2007
Majerčík, Jozef – 1959 B, B., 1962, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970,
1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983,
1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 2000
Majerčik, Vladimír – 1996, 1997, 1998, 1999, 2002, 2003, 2004, 2005
Malatinec, Roman – 2011, 2012, 2013
Mann, Arne B. – 1986, 1987, 1988
Mandák, Peter – 1994, 1995
Marišler, Stanislav – 2008, 2011, 2013
Marušin, Vladimír – 1995, 1996, 2000
Mazáková, Božena – 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981
Mázorová, Mária – 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966,1967, 1968, 1992
Medlen, Igor - 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1987, 1988
Medvecká, Elena – 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985
Medzihradská, Daniela – 1991, 1992, 1998
Melek, Ján – 1959, B. B., 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965
Mešková, Ľubica – 2012
Mešša, Martin – 2005, 2008, 2009, 2010, 2012, 2013
Mészáros, Imrich – 1976, 1977
Mesárošová, Marcela – 1984, 1985
Michalko, Vladimír – 2005, 2011, 2012, 2013
Mikesková, Marta – 1960, 1961
Mojžišová, Zuzana – 1998
Molota, Štefan – 2008
Moncoľ, Matej – 2012
15
Folklórny festival Východná 1953 – 2013
Moravčík, Jozef – 1965
Moravčík, Jaroslav – 2008, 2009, 2010
Morávek, Vladimír – 2001, 2002, 2003, 2004, 2005
Morong, František – 2011, 2012, 2013
Morongová, Barbora – 2007, 2011, 2013
Móžiová, Gabriela – 1965
Móži, Alexander – 1965, 1967, 2000
Móži, Július – 1957
Mráz, Ján – 1973
Mrázová, Magdaléna – 1992, 1995, 1996
Nácel, Dezider – 1961
Nemec, Miroslav – 1991, 1995
Nemcova, Melánia – 1958, 1965, 1974, 1975
Nižňanský, Štefan – 2008
Nosáľ, Štefan – 1959, 1962, 1970, 1971, 1972, 1973
Nosáľová, Viera – 1969, 1970, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978
Oleár, Metód – 1970
Olejník, Ján – 1966, 1967
Onačila, Juraj – 1956
Ondejka, Slavomír – 2011, 2012, 2013
Ondrejka, Kliment – 1956, 1957, 1958, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966,
1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979,
1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1994, 1995,
1996, 1997, 2000
Ondrisková, Stanislava – 1997
Orovnická, Mária – 2007
Ostrihoňová, Anna – 1998, 1999
Palanová, Miroslava – 1994, 1995, 1996, 2003, 2004, 2005, 2007, 2008, 2009,
2010, 2011, 2012, 2013
Palásthyová, Mária – 1993, 1996, 1999, 2003, 2004, 2005, 2007, 2011, 2012, 2013
Paličková, Jarmila – 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984,
1985, 1986, 1992, 1994, 1995, 1996
Paličková, Jasna – 1991
Pančuhová, Eva – 2003, 2004
Pastieriková, Marta – 1994, 1995, 1996, 1997
Paulusová, Alena – 2008
Pavlík-Gajdošík, Ján – 1964
Pepöczová, Cilla – 1970
Pernecká, Eva – 2009
Petrík, Jozef – 1994
16
Folklórny festival Východná 1953 – 2013
Pišútová, Irena – 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985
Pitoňák, Pavol – 2000, 2001, 2002, 2005, 2012
Pitoňáková, Andrea – 2001
Prasličková, Mária – 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990
Prekop, Milan – 2000
Procházková, Jarmila – 2012
Púchovan, Ján – 1955, 1956
Rada, Anton – 1977, 1978, 1979, 1980
Rapošov,Á Ada – 1958
Rendoš, Milan – 1999, 2001, 2002, 2003, 2004
Rinčo, Juraj – 1988
Rusko ml., Milan – 1996, 2007
Salajová, Tatiana – 2011, 2013
Senko, Mikuláš – 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1968, 1969, 1970, 1971,
1986
Schreiner, Ivo – 1991
Sisková, Eva – 2008
Slivka, Martin – 1965
Smetana, Samuel – 1994, 1996, 2000, 2008, 2010
Spišák, Michal – 2008
Stračina, Svetozár – 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978,
1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1994,
1995
Stráňanský, Jaroslav – 1994
Suchomer, Vojtech – 1988
Svoreňová, Marianna – 2011, 2012, 2013
Székely, Marián Mako – 2011, 2012, 2013
Šajdová, Ľuba – 2008
Šalaga, Pavel – 1962, 1963, 1964
Ševčík, Jaroslav – 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986,
1987, 1988, 1989, 1990, 1994
Šimoneková, Heda – 1963, 1969
Školudová, Zuzana – 1999
Šolcová, Viera – 1969
Šouc, Ján – 1961
Špaček, Alojz – 2009, 2010
Šperka, Pavel – 1961
Štangová, Soňa – 2011, 2012
Štefanovič, Rudolf – 2009, 2010
17
Folklórny festival Východná 1953 – 2013
Štilicha, Peter – 2009, 2010
Štofčíková, Eva – 2009, 2010, 2011
Štrkolec, Juraj – 2009, 2010
Švedlár, Juraj – 2000, 2011
Švehlák, Svetozár – 1967, 1968, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981,
1982, 1983, 1984, 1988, 1989, 1990, 1991, 1995, 1996
Švorc, Peter – 1970, 1971, 1972, 1973
Tátoš, Vojtech – 1969
Teren, Ivan – 1957, 1958
Tkáč, Štefan – 1987
Tomaníková, Elena – 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1987
Tonkovič, Pavol – 1958, 1962, 1964, 1967
Tóth, Ondrej – 1964
Trgiňa, Emil – 1995, 1996
Trop, Stanislav – 1987
Ťapák, Martin – 1956, 1957, 1958, 1965, 1975
Uhel, Jaroslav – 1994, 1995, 1996, 1997, 1998
Uhrin, Rastislav – 1965, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986,
1987, 1988, 1989, 1990
Urban, Martin – 1995, 1998, 2005, 2008
Urban, Vladimír – 1991, 1992, 1993, 1994, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002,
2005, 2007, 2008, 2010
Urbanová, Antónia – 1994, 1995, 1997
Vajdulák, Leonard – 2003, 2004
Valentová, Zora – 1991
Varga, Ervín – 1992, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002
Vargicová, Angela – 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2008,
2009, 2010, 2011
Vassáry, Jozef – 1961
Veselovský, Rudolf – 1993, 1998
Veselská, Zuzana – 2000
Veselský, Marián – 1991, 1994, 1995, 1996, 1997, 1999, 2000, 2003, 2004, 2005,
2008
Veverka, Peter – 1992
Viestová, Oľga – 1982, 1983, 1984
Vystrcilová, Kveta – 1976
Zábrady, Karol – 1962
Zajacová, Gabriela – 1997, 1998, 1999, 2002, 2009, 2010
Zakopčanová, Jana – 2012
Zálešák, Cyril – 1956, 1957, 1958, 1959, 1962, 1964, 1965, 1974, 1975, 1976,
18
Folklórny festival Východná 1953 – 2013
1977, 1978, 1979, 1980,1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989,
1990, 1997, 1998, 2000
Zima, Peter – 1965
Zima, Štefan – 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988,
1989, 1990, 1993, 1994, 2003, 2004, 2008, 2009, 2010
Zuskinová, Iveta – 1987, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000,
2001, 2002, 2007, 2008, 2011
Žatko, Anton – 1963, 1964, 1965
Žitňan, Bohuš – 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988,
1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995
ČLENOVIA ORGANIZAČNEJ KOMISIE, ORGANIZAČNEJ
RADY, RADY ORGANIZÁTOROV, ORGANIZAČNÉHO
ŠTÁBU
v rokoch 1953 - 1965 bola organizačná komisia totožná s prípravným výborom
slávností:
Ábel, Rudolf – 1988, 1989
Auxt, Jozef – 1986, 1987, 1988, 1989, 1990
Bačo, Ladislav – 1970
Bajo, František – 1967
Bartko, Pavel – 1993
Beharka, Ján – 1977, 1978
Beharka, Ivan – 1989, 1990
Betinec, František – 1965
Betuš, František – 1975, 1976, 1977
Blaško, Michal – 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013
Böhmer, Zdenko – 1967, 1968
Buček, Peter – 2011, 2012, 2013
Budínsky, Michal – 1992,1993
Buchta, Anton – 1975
Buchtík, Zdenko – 1973
Celengová, Andrea – 2011, 2012, 2013
Cerva, Pavel – 1965, 1966, 1967, 1969, 1970, 1971, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978,
1979
Čáni, Ján – 1966
Černák, Jaroslav – 2011, 2012, 2013
Čukan, Jaroslav – 1981, 1982, 1983, 1984
19
Folklórny festival Východná 1953 – 2013
Debnár, Martin – 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981
Demenčík, Ján – 1967, 1968, 1969, 1970, 1971,1972, 1973, 1974, 1975, 1976
1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989
Dobošová Miroslava – 2011
Drahovzalová, Darina – 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1995, 1996
1997, 1998, 1999, 2001, 2002, 2003, 2004
Drugaj, Ján – 2007, 2008
Dubovec, František – 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979,
1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986
Dudáš, Matej – 1979
Dugát, Ivan – 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988,
1989
Dunca, Albert – 1990
Ďuriš, Milan – 1965, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979,
1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989
Ďuriš ml., Milan– 1995, 1996, 1997
Ferenčík, Ján – 1974, 1975
Fiačan, Ján – 2011, 2012, 2013
Fiačanová, Daniela – 2002, 2003, 2004, 2005, 2007, 2008
Gajdoš, Ján – 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012,
2013
Gajdoš, Jaroslav – 1996, 1997, 1999, 2001
Gajdošová, Jana – 1995,1996
Galbavý, Koloman – 2008, 2009, 2011, 2012, 2013
Gejdoš, Štefan – 1965, 1966, 1967
Geltz, Róbert – 1970, 1971, 1972
Gilániová, Naďa – 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972,
1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985,
1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1995, 1996, 1997
Gilániová, Marta – 1981, 1982, 1983, 1984, 1985
Girášek, Ľubomír – 1999
Glonek, Ľudovít – 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980
Gregušová, Darina – 1986
Haragová, Alena – 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993,
1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2001
Hatriková, Jana – 1968
Hižnay, Emil – 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1991, 1992, 1993
Hlaváč, Adam – 1965
Hoško, Michal – 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013
20
Folklórny festival Východná 1953 – 2013
Hučík, Ján – 1995, 1996, 1997, 1998
Hučíková, Zlatica – 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985
Hutka, Milan – 2005
Choma, Stanislav – 2002, 2003, 2004, 2005
Chovan, Michal – 1992, 1993, 1995, 1996, 1997, 1998
Chrapčiak, Michal – 1968
Ilavský, Boris – 2013
Jančoková, Marta – 1991, 1992, 1993, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2001, 2002,
2003, 2004, 2005, 2007, 2008
Jansík, Vladimír – 1962, 1965
Jonás, Ján – 1970, 1971, 1972
Jurčo, Michal – 1965, 1966, 1967, I968, 1969, 1970, 1973
Jurčo, Štefan – 1998
Juríková, Marta – 1987
Klaučo, Ján – 1971
Klobušiak, Vladimír – 1984, 1985, 1986, 1987, 1988
Kohút, Pavel – 1991
Kokavec, Milan – 1984, 1986, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1993, 2001, 2002,
2003, 2004, 2005, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013
Kompišová, Margita – 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1995,
1996, 1997, 1998, 1999, 2001, 2002, 2003, 2004
Košíková, Jana – 1966, 1967
Kováč, Dušan – 1963, 1965
Kováčová, Mária – 1999, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005
Kovalčík, Libor – 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985,
1986
Krajčí, Štefan – 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2001, 2002
Kráľ, Martin – 2004, 2005, 2007, 2008
Krankusová, Elena – 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984,
1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992
Kubíková, Mária – 1992, 1993, 1995, 1996, 1997, 1998, 2001, 2002, 2003, 2004,
2005, 2007, 2008
Kubovščík, Ján – 1965
Kucko, Róbert – 1966
Kusala, Svätopluk – 1974, 1975
Kušnírová, Michaela – 2011
Kutlík, Marcel – 1965, 1966, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973
Kytta, Michal – 1985, 1986, 1987, 1988
Latiak, Jozef – 1966
Lazišťan, Ján – 1963
21
Folklórny festival Východná 1953 – 2013
Lehotská, Zuzana – 1989, 1991
Lehotský, Ľubomír – 1989, 1990, 1991, 1993, 1993, 1995, 1996, 1997
Lehotský, Martin – 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1982, 1983, 1984, 1985
Lehotský, Michal – 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974
1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987,
1988, 1989
Lehotský, Viliam – 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1995, 1996, 1997,
1998
Lofaj, Jozef – 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986,
1987, 1988, 1989
Lovlch, Jozef – 1972, 1973, 1974, 1975, 1976
Majerčík, Vladimír – 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983,
1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993
Majerník, Ján – 1965
Malatinec, Roman – 2011, 2012, 2013
Martinská, Mária – 2011, 2012
Matejka, Ivan – 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989,
1996, 1997, 1998, 1999
Matějková, Zdena – 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2001
Maťašovská, Mária – 1984
Mikuláš, Pavol – 1973, 1974, 1975, 1976
Mikuš, Ján – 1998
Mikušová, Zuzana – 1997, 1999, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2007, 2008
Milan, Otto – 1963, 1964, 1965, 1966, 1969
Mišurová, Edita – 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984
Moravčík, Marián – 2004, 2005, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013
Nahálka, Martin – 1999, 2002, 2003, 2004, 2005, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011,
2012, 2013
Nahálková, Vlasta – 2007, 2008
Muráň, Peter – 1963
Nižník, Emil – 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977,
1978, 1979, 1980
Ňuňuk, Pavel – 2011, 2012
Oravec, Ján – 1965
Palanová, Miroslava – 2002, 2003, 2004, 2005, 2007, 2008
Paračka, Alfonz – 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986
Pavelicová, Zuzana – 2011, 2012, 2013
Pavlovlč, Vladimír – 1965, 1969, 1970, 1971, 1972
Pernecká, Eva – 1999
Poliak, Miroslav – 1998, 1999, 2001, 2002, 2003
22
Folklórny festival Východná 1953 – 2013
Poliak ,Štefan – 1998
Poljačik, Štefan – 1965
Profantová, Jana – 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011,
2012, 2013
Rak, Albín – 1969
Rajniak, Rudolf – 1966, 1967, 1968, 1979
Rajník, Miloš – 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1975, 1976, 1977
Ratkoš, Ján – 1965, 1966, 1967, 1968
Repčeková, Eva – 1990
Roth, Martin – 2002, 2003
Rufus, Peter – 1966
Sabaka, Martin – 1997, 1998, 2003, 2004, 2005
Salaj, Vladimír – 1990, 1991, 1992, 1993, 1995
Sokol, Ivan – 1976, 1977, 1978, 1979, 1980
Stenchlák, Pavel – 1986
Stolárová, Mária – 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976,
1977, 1978, 1979, 1980
Strelecky, Jozef – 1986, 1987, 1988
Šenšel, Ivan – 1967, 1969, 1970
Šimunka, Ján – 1999, 2001, 2004
Šípka, Martin – 1965, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971
Šlauková, Anna – 1992, 1993, 1995
Števcek, Ján – 1968, 1969, 1970, 1971, 1972
Štofčík, Stanislav – 2004
Švec, Eugen – 1965, 1966
Tomčík, Jaroslav – 1987, 1988, 1989, 1990
Uhel, Jaroslav – 1990, 1991, 1992, 1993, 1995, 1996, 1997, 1998
Užík, Michal – 1992
Vandlík, Ján – 1969
Vavák, Vladimír – 1999
Vechter, Ján – 1973, 1974, 1975, 2002, 2003, 2004, 2005, 2007, 2008, 2009, 2010,
2011, 2012, 2013
Volfová, Viera – 1987, 1988, 1989, 1990, 1991
Vrabec, Dušan – 1996, 1997, 2001
Vyparina, Ján – 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975,
1976,1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987
Vyšná, Libuša – 1991
Weiss, Viliam - 1968, 1969, 1970
Zakopčanová, Jana – 2012, 2013
Zvarová, Jana – 2011, 2012
23
Folklórny festival Východná 1953 – 2013
Žiaková, Eva – 1993
Žiaková, Mária – 1992
Žuffa, Dušan – 1965
AUTORI (REŽISÉR, DRAMATURG, SCENÁRISTA ...)
Adamík, Jozef – 1997, 1998, 2001, 2002, 2003, 2004, 2007, 2009, 2010, 2011,
2012, 2013
Adzimová, Lenka – 2001, 2009, 2010
Ambrózová, Jana – 2011
Andrašovan, Tibor – 1954, 1956, 1958, 1959 B.B., 1969, 1972
Andris, Rastislav – 1996, 1998
Babčáková, Katarína – 2011, 2012, 2013
Bačinský, Ladislav – 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1989, 1990, 1991, 1992,
2003, 2004, 2005, 2008, 2009, 2010
Bajo, František – 1996
Bakšay, Jozef – 1987, 1991
Barabášová, Monika – 1991, 1993, 1995
Baran, Miroslav – 1993
Bartko, Emil Tomáš – 1971, 1973, 2003, 2008, 2009, 2010
Bartošíková, Jana – 1987, 1988, 1989, 1990
Batthanyiová, Katarína – 1991
Bazovská, Zora – 1985, 1986, 1987, 1991
Bazovský, Ján – 2003, 2004, 2008, 2009, 2010
Belorid, Marián – 1994
Bendík, Pavel – 2007
Benža, Mojmír – 1976
Bernáth, Ladislav – 1997, 1998, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2007, 2009, 2010,
2011, 2012, 2013
Bílková, Anna – 1983
Blaho, Ján – 1986, 1987, 1989, 1990, 1994, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001,
2004, 2005, 2007
Botík, Ján – 1997
Budínsky, Michal – 1993
Bumbalová, Jana – 1993
Burič, Jozef – 1994, 1995, 1996, 1998, 2000, 2004, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012,
2013
Bútor, Pavel – 1975, 1979, 1980, 1981, 1986, 1989, 1992, 1993, 1994, 1996, 1998,
2001, 2002, 2003, 2004, 2007, 2008, 2009, 2011
24
Folklórny festival Východná 1953 – 2013
Caránek, Juraj – 2000
Cimbora, Juraj – 1972
Čimo, Róbert – 1988
Čížová, Marcela – 1997
Daloš, Drahomír – 2003, 2004, 2005
Demo, Ondrej – 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974,
1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987,
1988, 1989, 1996, 1999
Dikaszová, Simona – 2011, 2012, 2013
Domanská, Adriana – 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000
Dovinová, Oľga – 2008
Dubecký, Ivan – 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1989, 1990, 1991, 1992
Drobňák, Michal – 1982
Dubovec, Juraj – 1982, 1983, 1984, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1993,
1997, 2009
Dúžek, Stanislav – 1964, 1965, 1966, 1968, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1978,
1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1994
Ďurovčík, Ján – 2003, 2004, 2007, 2012
Dvořák, Karel Ilja – 1994
Elschek, Oskár – 1967, 1975, 1976, 1977, 1978, 1980, 1982, 1983, 1984, 1985,
1987, 1997
Elscheková, Alica – 2005
Fábryová, Naďa – 1991
Faltus, Robert – 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004
Feľbaba, Jozef – 1972
Feňvešová, Judita – 1993,1994, 2000, 2001, 2004
Ferianc, Pavol – 1988
Feriancová, Viera – 2012, 2013
Ferklová, Daša – 2001
Fiľo, Matúš – 2012
Fiľo, Michal – 2012, 2013
Frátričová, Oľga – 2007, 2008
Gábriš, Milan – 1959 B.B.
Gáll, Cyril – 1966, 1967, 1968
Galková, Anna – 2000, 2001, 2004
Ganobčíková, Pavla – 1986
Gašpar, Igor – 1993
Gábriková-Bartková, Zuzana – 1953, 1954
Gazdíková, Alžbeta – 1985, 1989, 1998, 2001
25
Folklórny festival Východná 1953 – 2013
Gilániová, Naďa – 1978, 1979, 1980, 1981, 1984, 1990, 1991, 1992, 1993, 1995,
1996, 1997, 1998, 1999, 2004
Godár, Vladimír – 1991
Gregorová, Jarmila – 1994
Greinerová, Sibylla – 1968
Gruska, Viliam Ján – 1965, 1966, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975,
1976, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989,
1990, 1991, 1993
Habdáková, Katarína – 1987
Hallonová, Katarína – 2007
Hamar, Juraj – 1989, 1997, 1999, 2007
Hazlinger, Jaroslav – 1996
Hižnay, Vladimír – 1993
Homolka, Peter – 1992, 1993, 1994, 1995, 1997, 2000
Horváth, Peter – 2008
Horváth, Stanislav – 1978
Hrbíková, Eliška – 1993, 1996, 2003, 2004
Hrkľová, Mária Katarína – 2000
Hrnčiar, Jaroslav – 1993, 1994, 1996, 1999, 2000
Hudák, Peter – 2009, 2010, 2011, 2012, 2013
Husárik, Ján – 1958, 1961, 1962, 1965
Hvižďák, Milan – 1972, 1974, 1975, 1976, 1977, 1981, 1982, 1985, 1986, 1987,
1990, 1991, 1992, 1999
Hybenová ,Margita – 2002, 2003, 2004
Chlupová, Anna – 1992
Chudoba, Andrej – 2010
Jágerová, Andrea – 1998, 2000, 2007, 2011, 2012, 2013
Jágerová, Margita – 2000, 2012, 2013
Janeková, Božena – 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1989
Jelínková, Jarmila – 2013
Jesenská-Horváthová, Gabriela – 1980
Jonák, Vlastimil – 1970
Juhászová, Ester – 2012, 2013
Kákoš, Martin – 2008
Kalesný, Ján – 1956, 1957
Kalinka, Andrej – 2008, 2009, 2010
Kapasný, Michal – 1990, 2002, 2003, 2004
Kapasný, Miroslav – 1996
Kaplanová, Jana – 2000
Kinder, Miroslav – 1991
26
Folklórny festival Východná 1953 – 2013
Klimo, Štefan – 1972
Klobšická, Petra – 2008, 2009, 2010
Kľučárová-Kovalčíková, Danka – 2001, 2011, 2012
Kmec, Ľubomír – 2008, 2009, 2010
Kocák, Peter – 2003, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013
Kocák, Štefan – 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2005, 2008,
2009, 2010, 2011, 2012, 2013
Kočtúch, Mikuláš – 1954
Kohútek, Stanislav – 1987, 1988, 1989, 1990, 2009
Kolkusová, Anna – 1997
Komárek, Čestmír – 2001
Kopecká, Otília – 1982
Korec, Juraj – 1995
Korenčík, Viliam – 1993, 2001, 2003, 2004, 2005
Koreňová, Oľga – 1983
Koritko, Ján – 1988, 1989, 1990
Kostka, Branislav – 1999
Košová, Michaela – 2011, 2011, 2013
Koštialová-Golianová Katarína – 1994, 1995, 1998, 1999
Kotlárik, Vladimír – 1988
Kotlárik, Andrej – 2011
Kováčová, Eva – 1990
Kovačovič, Igor – 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972,
1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1987,
1988, 1989, 1990, 1992, 1994, 1995, 1996, 2001, 2007, 2009, 2010
Kovalčíková-Bačinská Eleonóra – 1988, 1989, 2008, 2009, 2010
Koza, Peter – 1989
Krajan, Ján – 1955, 1960
Kráľ, Štefan – 2000
Kramplová, Eva – 1985
Krausová, Agáta – 2012, 2013
Krigovská, Nina – 2000, 2002, 2003
Krist, Ján (ČR) – 1997, 1999, 2004
Krištofová, Vanda – 2011, 2012, 2013
Kubánka, Juraj – 1954, 1959, 1962, 1963, 1969, 1971, 1972, 1977, 1981, 1985
Kubánková, Bronislava – 1955, 1961
Kubíková, Mária – 2003, 2004, 2005, 2008
Kucbeľová, Jana – 2002
Kulcsár, Tibor – 1972
27
Folklórny festival Východná 1953 – 2013
Kuviková, Beáta – 2011
Kvočák ,Jozef – 1972
Kyseľová-Kubalová, Hana – 1986, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1995,
1997, 1998, 1999
Kyseľ, Vladimír – 1975, 1976, 1977, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1987,
1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 2003, 2007
Laščiaková, Darina – 1990, 1991, 1992, 1993,1995
Lehotský, Jozef – 1969, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1982, 1987, 1988,
1989, 1992, 1993
Lehotský, Michal – 1953, 1970, 1989
Leng, Ladislav – 1962, 1963, 1964, 1965, 1967, 1968, 1970, 1971, 1973
Lenhart, Jozef – 2008
Leščák, Milan – 1978
Letňan, Július – 1957, 1958, 1969, 1972
Liptáková, Jana – 2008, 2009, 2010
Littva, Vojtech – 1976, 1977, 1978, 1996, 1997, 1998, 2000
Lukáčová, Alžbeta – 2011, 2012, 2013
Luther, Daniel – 1986, 1987, 1989, 1990, 1991, 2007
Mačák, Ivan – 1991
Majerčík, Jozef – 1957, 1958, 1959 B.B., 1963, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969,
1970, 1971, 1972, 1975, 1979, 1980, 1982, 1983, 1984, 1985, 1988, 1989, 1991
Majerčík, Vladimír – 1979, 1980, 1981, 1996, 1999, 2009, 2010
Malatinec, Roman – 2012
Marišler, Stanislav – 2005
Marušin, Vladimír – 1988, 1995, 1996, 2000, 2003, 2010
Mazáková, Božena – 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978,
1979, 1981
Mázorová, Mária – 1961, 1962, 1963, 1965, 1966, 1967, 1968, 1973, 1992
Medlen, Igor – 1976, 1977, 1978, 1996, 1997
Medzihradská, Daniela – 1991, 1992, 1993, 1995, 1998
Medvecká, Elena – 1975, 1977, 1978, 1979, 1980, 1982, 1984
Melek, Ján – 1962, 1963
Mešková, Ľubica – 2012
Mešša, Martin – 2004, 2005, 2008, 2012, 2013
Mezei, Peter – 2005
Michalko, Vladimír – 2004, 2005, 2011, 2012, 2013
Mikušová, Zuzana – 2004, 2005, 2008
Mlíkovská,Jiŕina – 1956
Mojžišová, Zuzana – 1998
28
Folklórny festival Východná 1953 – 2013
Moncoľ, Matej – 2012
Moravčík, Jaroslav – 1997, 1999, 2008, 2009
Morávek, Vladimír – 2000, 2001, 2002, 2003, 2005
Morong, František – 2004, 2007, 2011, 2012, 2013
Morongová-Skraková, Barbora – 2007, 2012, 2013
Móž,I Alexander – 1969
Mráz, Štefan – 2010
Mrázová, Magdaléna – 1992,1994, 1995, 1996
Mruzková, Mária – 1990
Murín, Ivan – 1994
Nemec, Miroslav – 1991, 1992, 1993, 1994, 1995
Nemcova, Melánia – 1957, 1958, 1972, 1981
Noga, Michal – 2007
Nogová, Danka – 2007
Nosáľ, Štefan – 1955, 1957, 1959., 1960, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972,
1973, 1974, 1978, 1983, 1984, 1994, 1996, 1998, 2002, 2004, 2007
Ondejka, Slavomír – 2007, 2013
Ondrejka, Kliment – 1956, 1957, 1958, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967,
1968 1969, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981,
1982, 1983, 1984, 1988, 1989, 1992, 1994, 1995, 1996, 2000
Ondrisková, Stanislava – 1995
Orovnická, Mária – 2007
Ostrihoňová, Anna – 1989, 1990, 1992, 1998, 1999
Palanová-Sekanová, Miroslava – 1994, 1995, 1996, 2002, 2003, 2004, 2005, 2007,
2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013
Palásthyová-Kočišová, Mária – 1985, 1986, 1993, 1994, 1996, 1999, 2002, 2003,
2004, 2005, 2007, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013
Paličková, Jaroslava – 1976, 1977, 1978, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985,
1986, 1987, 1988, 1989, 1990
Paličková, Jasna – 1991, 1992, 1996
Pálka, Jozef – 1972
Pančuchová, Eva – 1990, 2003
Pastieriková, Marta – 1984, 1994, 1995, 1996, 1997
Pedersenová, Ľubica – 1988
Petrík, Jozef – 1994
Pišútová, Irena – 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986,
1987, 1988, 1989, 1990
Pitková, Jana – 1988
Pitoňák, Pavol – 2000, 2001, 2002, 2004
Pitoňáková, Andrea – 2001
29
Folklórny festival Východná 1953 – 2013
Popelka, Pavel – 1986, 1987, 1990
Popovlč, Vaso – 1965
Prasličková, Mária – 1982
Púchovan, Ján – 1953
Rapošová, Ada – 1958
Rendoš, Milan – 1992, 1999, 2001, 2002, 2003, 2004
Rinčo, Juraj – 1989
Rusko, Milan – 1996
Rybáriková, Alena – 1988
Sadloň, Ivan – 2004
Salajová, Tatiana – 2011, 2013
Senko, Mikuláš – 1961, 1963, 1964, 1967, 1978
Sekerešová, Emília – 2002
Schreiner, Ivo – 1991, 1995
Skraková, Barbora – 2004, 2005
Smetana, Samo – 1994, 1999, 2000, 2008, 2010
Smoter, Rudolf – 1982
Spišák, Michal – 2008
Stračina, Svetozár – 1970, 1974
Stráňavský, Jaroslav – 1990, 1994
Strelec, Karol – 1977, 1981, 1987
Struhár, Drahomír – 1979
Suchomer, Vojtech – 1988
Svoreňová, Marianna – 2007, 2011, 2012
Székely, Marián Mako – 2011, 2012, 2013
Šajdová, Ľubica – 2008
Ševčík, Jaroslav – 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1988, 1994
Šilan, Ján – 1982
Šimunková, Mária – 2003
Školudová, Zuzana – 2004
Škott, Ján – 2008
Špaček, Alojz – 2009, 2010
Štefanovič, Rudolf – 2009, 2010
Štilicha, Peter – 2009, 2010
Štofčíková-Stankovianská, Eva – 1997, 1998, 2009, 2010, 2011
Štrkolec, Juraj – 2009, 2010
Šútorová-Konečná, Lenka – 2004, 2005, 2007, 2013
Švedlár, Juraj – 2000, 2011
Švehlák, Svetozár – 1968, 1971, 1973, 1974, 1975, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981,
1983, 1984, 1985, 1988, 1991, 1994, 1996
30
Folklórny festival Východná 1953 – 2013
Švorc, Peter – 1956, 1957, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1983, 1992
Švorcová, Anna – 1992
Ťapák, Martin – 1954, 1956, 1957
Tátoš, Vojtech – 1969
Teplický, Daniel – 1971
Tomaníková, Elena – 1969, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986,
1987, 1988, 1989, 1990
Tonkovič, Pavol – 1957, 1958
Trgiňa, Emil – 1995, 1996, 2002
Tuček, – Rudolf – 2007
Turzová, Mária – 1979, 1983
Uhel, Jaroslav – 1994, 1995
Uhrín, Rastislav – 1975, 1978, 1979, 1980, 1982, 1983, 1984, 1986, 1987,
1988, 1989, 1990, 1993
Urban, Martin – 1995, 1997, 2004, 2005, 2008
Urban, Vladimír – 1990, 1991, 1992, 1993, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001,
2002, 2004, 2005, 2007, 2010
Urbanová, Antónia – 1993, 1994, 1995, 1997
Užík, Martin – 199,
Vajdulák, Leonard – 2003, 2004
Valentová, Zora – 1991
Varga, Ervín – 1992, 1999, 2000, 2001, 2002, 2005, 2009
Vargicová, Angela – 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005,
2008, 2010, 2011
Veselovský, Rudolf – 1993
Veselský, Marián – 1991, 1994, 1995, 1996, 1997, 1999, 2000, 2003,
2004, 2005, 2008
Veverka, Peter – 1992
Volková, Mária – 1990
Zachar, Jozef – 1991
Zachar, Karol L. – 1995, 2004
Zajíček, Peter – 1991
Zálešák, Cyril – 1956, 1957, 1958, 1959. B. B., 1964, 1967, 1975, 1976,
1977, 1978, 1981, 1983, 1987, 1997, 2000
Zezulka, Ivan – 2007
Zima, Štefan – 1975, 1978, 1981, 1982, 1983, 1985, 2003, 2008, 2009, 2010
Zubercová, Zora – 1982, 1986
Zuskin, Silver – 1994
Zuskinová, Iveta – 1985, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997,1998, 2000,
2001, 2002, 2003, 2004, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011
31
Folklórny festival Východná 1953 – 2013
Žitňan, Bohuslav – 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987,
1988, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995
MODERÁTORI, KONFERENCIERI,
SPRIEVODNÉ SLOVO, RECITÁCIA
Antal, Milan – 1986
Antol, Milan –1990, 1992
Baláž, Karol – 1976
Babčáková, Katarína – 2011
Bačinský, Ladislav – 2008, 2009, 2010
Bagin, Ludwig – 2011, 2012
Bálintová, Viera – 1973, 1984
Barlíková, Lenka – 2008
Barlová, Oľga – 1961
Bazovská, Zora – 1987
Beňačková, Nora – 1964, 1966, 1967, 1969, 1970, 1973, 1977
Berenta, Július – 1967
Bernáth, Ladislav – 2012
Blahůšek, Jan – 2007
Bobrík, Dušan – 1966,
Bobríková, Zuzana – 1998, 1999, 2000, 2001, 2003, 2004, 2005, 2007, 2009,
2010, 2011, 2012, 2013
Boublík, Přemysl – 2010
Bukovská, Zuzana – 1996
Cinkota, Dušan – 1995
Curylová, Eva – 1984, 1985, 1986, 1987, 1988
Čákayová, Oľga – 1978
Čaplová, Magda – 1970
Čížová, Marcela – 2009, 2011, 2012, 2013
Dacejová, Mária – 1999
Damer, Daniel – 1999
Debnár, Miroslav – 2009
Demo, Ondrej – 1971
Dinka, Anton – 2005
Dobrík, Vladimír – 1996
Domanská-Eliášová, Adriana – 1973, 1974, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982,
1984, 1985, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998,
1999, 2000, 2001, 2002, 2004, 2008, 2009, 2010
32
Folklórny festival Východná 1953 – 2013
Donová, Silvia – 2008, 2009, 2010
Durdík Ml., Vladimír – 1970, 1974
Erby, Elemér – 1976
Faksová, Lýdia – 1990, 1993
Fedelešová, Dana - 1972, 1974, 1978, 1981, 1982, 1983
Filipko, Jakub – 2013
Flšar, Vlastimil – 1977
Francová, Jana – 1980, 1981
Furješová, Valéria – 2000
Gavalier, Marcel – 2002
Gallovič, Ján – 2008, 2009, 2010
Gavalierová, Petra – 2002
Gazdík, Michal – 1991
Gažo, Peter – 1987
Gdovinová, Anna – 1996
Goldbergerová, Tonka – 1956
Grelová, Anna – 1966
Haľama, Juraj – 1967
Hamar, Juraj – 2007
Haničinec, Petr – 1990
Hanzelová, Miloslava – 1997
Haverl, Leopold – 1977, 1978, 1990, 2009, 2010
Heribanová, Alena – 1987, 1989, 1994, 2003
Herrgott, Richard – 1993
Holčík, Ľubomír – 1981
Homola, Vladimír – 2013
Horňanová, Eva – 1963
Hraško, Igor – 2004, 2009, 2010
Hrozáni, Tibor – 1970
Huba, Mikuláš – 1955
Hudcovičová, Jana – 1982, 1986
Chalupová, Eva Mária – 1975
Chudík, Ladislav – 1980
Igonda, Juraj – 2011
Jágerová, Margita – 1998
Janíček, Jakub – 2013
Jankov, Ján Šefraník – 2002, 2012, 2013
Jamrich, Dušan – 1980, 2008, 2009, 2010
Jasenka, Ján – 1967, 1983
Jenčíková, Eva – 1981
33
Folklórny festival Východná 1953 – 2013
Kahancová, Jana – 1975
Kaliňáková, Mária – 1982
Kamjanská, Viera – 1996
Kaprálik, Martin – 2001
Kasprzyk, Miroslav – 2013
Kenézová, Hana – 1980, 1984
Kočtuchová, Blažena – 1973
Kohútek, Matúš – 1989
Kohútek, Stanislav – 1990
Kohútek, Stanislav Ml. – 1989, 1994
Kohútová, Jarka – 1966
Koreňová, Miroslava – 2004
Korkošová, Monika – 1997
Košová, Michaela – 2011
Košťová, Jarmila – 1965
Kováč, Juraj – 1961, 1964, 1965, 1968, 1975, 1976, 1977, 1989, 1990, 2005
Kovačech, Ľuboš – 2008
Kováčikova, Hana – 1959
Kovačovič, Igor – 1982, 1983, 1992
Krajčík, Július – 1986
Krajíčková, Ľudmila – 1968
Králikova, Adela – 1975
Kramár, Maroš – 2003
Kristínová, Eva –1955, 1969
Križo, Milan – 1999
Kroner, Ján – 2008, 2009
Kronererová-Košická, Lenka – 2008, 2009
Kropiláková, Marta – 1975
Kubíková, Viera – 1977
Kubizna, Daniel – 1996
Kühtreiberová, Jana – 1995
Kukula, Ladislav – 1962
Kuric, Radoslav – 2008, 2009, 2010
Kútiková, Hana – 1972, 1975, 1983
Kyseľ, Juraj – 2000
Kyseľ, Vladimír – 1992, 1993, 2003, 2007
Kyzeková, Zuzana – 2008, 2009
Laščiaková, Darina – 1967, 1975
Lieskovská, Jana – 2010
Lovás, Štefan – 1974, 1976, 1982, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988
34
Folklórny festival Východná 1953 – 2013
Lukáčová, Alžbeta – 2012
Lukáčová, Gabriela – 1981, 1983
Macek, Ľubomír – 1993, 1996
Mackovičová, Ľubica – 1989
Machata, Karol – 1981, 1982
Makranský, Peter – 2010
Malachovská, Iveta – 2002
Malatinec, Roman – 2011, 2013
Matejková, Zdenka – 1997, 1998
Medvecká, Elena – 1977
Mendel, Jaroslav – 1996
Michaliková, Hilda – 2008
Mikovič, Fedor – 1988, 1992, 1993, 1995, 1997, 1998
Misárová, Dominika – 2010
Mistrík, Ján – 1974
Mlsna, Milan – 1970
Mrázová, Katarína – 2008
Müller, Vladimír – 1971
Nemec, Miroslav – 1982, 1990
Nemčok, Andrej – 1959 B.B., 1963
Neubauerová, Zuzana – 1981,
Nosáľová, Alena – 1961, 1962, 1965, 1969
Nôta, Vojtech – 1976
Ocilková, Beáta – 1999
Ondrejka, František – 1966
Ondrík, Milan – 2008
Onufrák, Mikuláš – 1974
Orlická, Jana – 2010
Palúchová, Mária – 1975, 1976, 1998, 2001, 2013
Pántik, Július – 1987
Paška, Peter – 1966
Pavlík–Gajdošík, Ján – 1963
Pažítková, Izabela – 1977, 1978, 1980, 1982, 1983, 1985, 1987, 1988, 1992, 1993,
1994, 1996, 1998, 2000, 2003, 2004
Peťková, Eva – 1992
Pišková, Štefánia – 1983, 1984
Pitková, Jana – 1988
Pitoňáková, Andrea – 2000
Poláček, Pavel – 1961, 1962, 1963, 1966
Príhoda, Jozef – 1964
35
Folklórny festival Východná 1953 – 2013
Procházková, Jarmila – 2012
Rampáková, Elena – 1975
Rapaičová, Ida – 1966, 1967, 1968, 1971, 1974, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984,
1986, 1989, 1991, 1993
Rašev, Peter – 1985
Rašiová, Zlatica – 1963
Rúfus, Peter – 1977
Rusko, Milan, Ml. – 2007
Ružička, Dušan – 1992
Sarvaš, Juraj – 1969, 1971, 1972, 1973, 1977, 1985
Sisák, Jaroslav – 1982
Smetana, Samo – 2002, 2010
Spišiaková, Jana – 1996, 1997
Staňová, Alexandra – 1982
Staroňová, Kvetoslava – 1991
Sýkorová, Oľga – 1955
Szamosi, Jakub – 2009
Šebová-Štrkulová, Alžbeta – 1976, 1982
Šenšel, Ivan – 1980, 1981
Šípka, Miloslav – 1987
Šimonovič, Jozef – 1993, 1995, 1997, 1999, 2001, 2003, 2004, 2005, 2007, 2012
Šípošová, Barbora – 2002
Špániková, Barbora – 2009
Šperka, Pavel – 1961
Štrbík, Ivan
Šubová, Rada – 1971
Šuleková, Táňa – 1976, 1978
Švedová, Erika – 1998
Švehlák, Svetozár – 1977, 1978, 1983, 1985
Tancíková, Helena – 1986, 1987
Ťapák, Marek – 1975, 1989, 2011
Tkáčik, Jozef – 2005
Trucová, Libuša – 1970
Turňa, Štefan - 1964, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1976, 1978, 1980,
1981, 1984, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1995, 1996, 1999
Turancová, Norika – 2008, 2010
Turzonovová, Božidara – 2009
Uličná, Mária – 2003
Ursínyová, Gabriela – 1976
Valábek, František – 1968
36
Folklórny festival Východná 1953 – 2013
Valach, Gustáv – 1978, 1980, 1981, 1982, 1983, 1986, 1991
Valentík, Ján – 1975, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990,
1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2002, 2003, 2004
Vančová, Eleonóra – 1970
Vargicová, Angela – 2008
Vassáry, Jozef – 1961
Veselská, Zuzana – 2000, 2003
Vlnová, Milina – 1967, 1968, 1969
Výrostek, Daniel – 2009, 2010
Výrostko, František – 2010
Záborský, Viliam – 1969, 1976, 1980
Záhradník, Slavo – 1966
Zachar, Karol L. – 1978, 1982
Zápotočný, Jaroslav – 1984
Zeljenka, Ľudovít – 1976
Žuffa, Ľudovít – 1966, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973
37
Folklórny festival Východná 1953 – 2013
PREHĽAD PROGRAMOV
SLÁVNOSTI PIESNÍ A TANCOV VÝCHODNÁ 1953
3. 7. 1953
RADOSTNE PRACOVAŤ, RADOSTNE ŽIŤ
Program súborov ľudovej tvorivosti
Pripravili: Michal Lehotský, Zuzana Gábriková, Ján Púchovan
SLÁVNOSTI PIESNÍ A TANCOV VÝCHODNÁ 1954
6. 7. 1954
SÚBORY ĽUDOVEJ TVORIVOSTI
Pripravili: Zuzana Gábriková, Mikuláš Kočtúch
PROGRAM SĽUK-u
Uvedený pri príležitosti 5. výročia založenia kolektívu
Pripravili: Juraj Kubánka, Martin Ťapák, Tibor Andrašovan, Jozef Pálka
SLÁVNOSTI PIESNÍ A TANCOV VÝCHODNÁ 1955
6. 8. – 7. 8. 1955
VEČER POÉZIE SLOVENSKÝCH A RUSKÝCH KLASIKOV
Miesto konania: Liptovský Hrádok
Recitovali: Eva Kristínová, Mikuláš Huba, Oľga Sýkorová
DETSKÉ FOLKLÓRNE SÚBORY
Pripravila: Bronislava Kubánková
SÚBORY ĽUDOVEJ TVORIVOSTI
Pripravil: Ján Krajan
LÚČNICA
Program vysokoškolského umeleckého súboru SÚV ČSM
Pripravili: Štefan Nosáľ, Štefan Klimo, Miroslav Šmíd
SLÁVNOSTI PIESNÍ A TANCOV VÝCHODNÁ 1956
28. 7. – 29. 7. 1956
SÚBORY PIESNÍ A TANCOV ŽILINSKÉHO KRAJA
Pripravil: Kliment Ondrejka
38
Folklórny festival Východná 1953 – 2013
V TOM ŽILINSKOM KRAJI
Spoločné vystúpenie súborov
Pripravili: Martin Ťapák, Tibor Andrašovan, Juraj Onačila
ĽUDOVÉ VESELICE
Zabezpečovala: organizačná komisia slávností
SPRIEVOD KROJOVANÝCH SKUPÍN
Sprievod účinkujúcich obcou Východná
Pripravil: Peter Švorc, Tonka Goldbergerová
KLENOTNICA TRADIČNEJ ĽUDOVEJ TVORBY
Program dedinských folklórnych skupín a sólistov
Pripravil: Kliment Ondrejka
VEĽKÁ ESTRÁDA
Vystúpenie súborov a sólistov z celého Slovenska
Pripravil: Cyril Zálešák
VYSTÚPENIE SÚBORU JASÉNKA, VSETÍN
a ČESKOSLOVENSKÉHO STÁTNÍHO SOUBORU PÍSNÍ A TANCŮ, PRAHA
Pripravili: Jiřina Mlíkovská, Arnošt Košťál, Augustín Vondřich
ĽUDOVÉ VESELICE
Zabezpečovala: organizačná komisia slávností
SLÁVNOSTI PIESNÍ A TANCOV VÝCHODNÁ 1957
5. 7. – 7. 7. 1957
(venované 40. výročiu VOSR)
SÚŤAŽ O NAJLEPŠIEHO TANEČNÍKA A NAJLEPŠÍ TANEČNÝ PÁR
Súťažili účastníci z celého Slovenska
Súťaž pripravil: Cyril Zálešák
SÚŤAŽ O NAJLEPŠIU HUDBU A NAJLEPŠIEHO PRIMÁŠA
Súťaž pripravili: Július Letňan, Pavol Tonkovič
ŠKOLA ĽUDOVÉHO TANCA
Škola tancov z Kubrej, Križovian, Hladovky, Fintíc, Bieleho Potoka a Šumiaca
Pripravil: Kliment Ondrejka
39
Folklórny festival Východná 1953 – 2013
KLENOTNICA TRADIČNEJ ĽUDOVEJ TVORBY
Vystúpenie dedinských súborov, skupín a jednotlivcov
Pripravil: Cyril Zálešák
VEČERÍČEK SADÁ, IDE NÔCKA TMAVÁ...
Scénky zo života dediny v lete
Pripravili: Cyril Zálešák, Ivan Teren, Július Móži
ĽUDOVÉ VESELICE
Zabezpečovala: organizačná komisia slávností
SLÁVNOSTNÝ SPRIEVOD
Sprievod účinkujúcich obcou Východná
Zabezpečoval: prípravný výbor slávností
DETSKÁ ESTRÁDA
Program detských folklórnych súborov
Pripravila: Melánia Nemcová
HLAVNÁ ESTRÁDA
Program slovenských súborov
Pripravil: Štefan Nosáľ
ROK 1944 V LIPTOVSKÝCH HORÁCH
Spoločné vystúpenie súborov Žilinského kraja
Pripravili: Martin Ťapák, Július Móži, Jozef Pálka, Miroslav Šmíd
LÚČNICA
Samostatný program súboru
Pripravili: Štefan Nosáľ, Štefan Klimo, Miroslav Šmíd
ĽUDOVÉ VESELICE
Zabezpečovala: organizačná komisia slávností
SLÁVNOSTI PIESNÍ A TANCOV VÝCHODNÁ 1958
26. 7. – 27. 7. 1958
SÚŤAŽ ĽUDOVÝCH HUDIEB A SÓLISTOV V HRE NA ĽUDOVÝCH
NÁSTROJOCH
40
Folklórny festival Východná 1953 – 2013
Súťažili účastníci z celého Slovenska
Súťaž pripravili: Július Letňan, Pavol Tonkovič
SÚŤAŽ O NAJLEPŠIEHO TANEČNÍKA A NAJLEPŠÍ TANEČNÝ PÁR
Súťažili účastníci z celého Slovenska
PRI ŽIVOM PRAMENI
Klenotnica tradičnej ľudovej tvorby
Pripravil: Kliment Ondrejka
MUOJ OTEC BOU DOBRÝ, JA MUSÍM BYŤ ZBOJNÍK...
Večerná scéna, vyzdvihujúca revolučné tradície ľudu za feudalizmu
Pripravili: Cyril Zálešák, Ivan Teren, Ida Rapošová Ján Husárik, Karol Béla
ĽUDOVÉ VESELICE
Zabezpečovala: organizačná komisia slávností
VYSTÚPENIE DETSKÝCH SÚBOROV
Pripravila: Melánia Nemcova
HLAVNÁ ESTRÁDA
Program súborov a skupín zo Slovenska
Pripravil: Ján Husárik
SPOLOČNÉ VYSTÚPENIE ĽUDOVÝCH HUDIEB
Pripravili: Pavol Tonkovič, Július Letňan, Tibor Andrašovan, Milan Novák, Cyril
Gáll
DOPLATKOVÁ ZÁBAVA
Spoločné vystúpenie súborov Žilinského kraja
Pripravili: Cyril Zálešák, Kliment Ondrejka, Milan Novák, Jozef Soukup
ĽUDOVÉ VESELICE
Zabezpečovala: organizačná komisia slávností
15. VÝROČIE SNP
29. 8. – 30. 8. 1959 v Banskej Bystrici
CESTA K SLOBODE
Program súborov, skupín a sólistov, venovaný odkazu SNP
41
Folklórny festival Východná 1953 – 2013
Pripravili: Cyril Zálešák, Milan Gábriš, Slavník Bogdan, Hana Kováčiková, Andrej
Nemčok
PREHLIADKA SÚBOROV PIESNÍ A TANCOV
Účinkovali vybrané amatérske súbory zo Slovenska
Pripravili: Jozef Majerčík, Kliment Ondrejka, Cyril Gáll
BRATSTVO V BOJI KOVANÉ
Program súborov z Československa
Pripravili: Štefan Nosáľ, Hana Kováčiková, Andrej Nemčok, Ľuda Durčeková,
Karol Švantner
SLOVENSKÝ ĽUDOVÝ UMELECKÝ KOLEKTÍV
Premiérový program pri príležitosti 10. výročia založenia kolektívu
Pripravili: Juraj Kubánka, Tibor Andrašovan
ĽUDOVÉ VESELICE
Zabezpečovala: organizačná komisia slávností
SLÁVNOSTI PIESNÍ A TANCOV VÝCHODNÁ 1960
10. 9. – 11. 9. 1960
1. stretnutie mládeže Liptova
SÚBORY ĽUT ŽILINSKÉHO KRAJA
Pripravili: Ján Krajan, Marta Mikesková
Jiří Mahen: JÁNOŠÍK
Armádne divadlo, Martin
SÚBORY ĽUT
Program súborov piesní a tancov zo Slovenska
LÚČNICA
Program súboru SÚV ČSM
Pripravili: Štefan Klimo, Štefan Nosáľ, Miroslav Šmíd
ĽUDOVÉ VESELICE
Zabezpečoval: prípravný výbor slávností
SLÁVNOSTI PIESNÍ A TANCOV VÝCHODNÁ 1961
28. 7. – 29. 7. 1961
1. krajské podujatie
42
Folklórny festival Východná 1953 – 2013
VÍŤAZI STM STREDOSLOVENSKÉHO KRAJA
Pripravili: Mikuláš Senko, Pavel Šperka
POZDRAV DRUŽSTEVNÍKOM
Program súborov z Moravy a Slovenska s družstevnou témou
Pripravili: Ján Husárik, Emil Kácha, Jozef Vassáry
ĽUDOVÉ VESELICE
Zabezpečoval: prípravný výbor slávností
DETI VĎAČIA STRANE
Program detských súborov zo Slovenska
Pripravili: Bronislava Kubánková, Margita Gloneková, Pavel Polaček, Alena
Nosáľová
DRUŽBA
Program súborov zo Slovenska a zahraničných hostí
Pripravili: Mária Mázorová, Mikuláš Kováč, Oľga Barlová, Juraj Kováč
SLÁVNOSTI PIESNÍ A TANCOV VÝCHODNÁ 1962
7. 7. – 8. 7. 1962
EJ, MÁJE, MÁJE
Program dedinských folklórnych skupín
Pripravili: Kliment Ondrejka, Ladislav Leng
TY, LÁSKA, POZDRAVENÁ BUĎ
Program krúžkov spoločenského tanca, baletu a poézie
Pripravili: Ján Melek, Milina Vlnová
Zabezpečoval: prípravný výbor slávností
ZO ŽIVOTA NAŠICH DETÍ
Pripravili: Mária Mázorová, Ján Husárik, Alena Nosáľová, Pavel Polaček
MLADOSŤ – NAJKRAJŠIA OZDOBA NAŠICH DNÍ
Záverečný program slávností
Pripravili: Juraj Kubánka, Hana Krčuľová, Ladislav Kukula
ĽUDOVÉ VESELICE
Zabezpečoval: prípravný výbor slávností
43
Folklórny festival Východná 1953 – 2013
SLÁVNOSTI PIESNÍ A TANCOV VÝCHODNÁ 1963
13. 7. – 14. 7. 1963
RADOSTNÉ DNI NAŠICH ČIAS
Program súborov Stredoslovenského kraja
Pripravili: Mikuláš Senko, Jozef Majerčík, Ján Pavlík-Gajdošík, Zlatica Rašiová
JÁNOŠÍK ĎURKO
Pásmo piesní a tancov, venované 250. výročiu smrti Juraja Jánošíka
Pripravili: Juraj Kubánka, Andrej Nemčok
JÁNOŠÍK
Dvojdielny film
Réžia: Paľo Bielik
ĽUDOVÉ VESELICE
Zabezpečoval: prípravný výbor slávností
NAŠA RADOSŤ – POTEŠENIE
Program detských súborov
Pripravili: Mária Mázorová, Ladislav Leng, Pavel Dlhopolec, Pavel Polaček, Eva
Horňanová, Zlatica Rašiová
KEĎ SI VO VÝCHODNEJ MLADÍ ZADUPKAJÚ
Program súborov a skupín zo Slovenska
Pripravili: Kliment Ondrejka, Andrej Nemčok, Juraj Kubánka, Július Móži, Igor
Kovačovič
Eugen Suchoň: KRÚTŇAVA
Opera DJGT, Banská Bystrica
SLÁVNOSTI PIESNÍ A TANCOV VÝCHODNÁ 1964
11. 7. – 12. 7. 1964
NOSITELIA TRADÍCIÍ
Program skupín a sólistov z obcí Slovenska
Pripravili: Kliment Ondrejka, Ján Pavlík-Gajdošík, Štefan Turňa
SÚŤAŽ VÝCHODNEJ 1964
Súťaž v speve, tanci, hre na ľudových hudobných nástrojoch a malých hudobných
skupín
Súťaž pripravili: Jozef Majerčík, Cyril Gáll, Klementína Uhrínová, Terézia Ursínyová
44
Folklórny festival Východná 1953 – 2013
VATRY NA HORÁCH
Program venovaný 20. výročiu SNP
Pripravili: Mikuláš Senko, Ladislav Leng, Vojtech Mihálik, Štefan Turňa
ĽUDOVÉ VESELICE
Zabezpečoval: prípravný výbor slávností
VESELÁ JE DEDINA
Optimistický program s družstevnou tematikou podľa divadelnej hry Emila
GöIInera: Súdny deň sa odkladá
Pripravili: Ondrej Demo, Stanislav Dúžek, Emil Göllner, Jozef Príhoda
VÍŤAZI SÚŤAŽE VÝCHODNEJ
Vystúpenie najlepších zo súťaže sólistov a skupín
Pripravili: Jozef Majerčík, Cyril Gáll, Klementína Uhrínová, Terézia Ursínyová
BUDÚCNOSŤ PATRÍ VŠETKÝM NÁM
Pásmo piesní a tancov, zamerané na našu prítomnosť
Pripravili: Cyril Zálešák, Rudolf Thrun, Nora Beňačková, Juraj Kováč
SPRIEVOD VÝCHODNOU
Sprievod účinkujúcich obcou Východná
Pripravil: Igor Kovačovič
SLÁVNOSTI PIESNÍ A TANCOV VÝCHODNÁ 1965
17. 7. – 18. 7. 1965
SÚŤAŽ VÝCHODNEJ
Súťaž v sólovom speve, hudbe, tanci, skupinovom speve, ľudových hudieb a
malých tanečných skupín
Súťaže pripravili: Ladislav Leng, Klementína Uhrinová, Terézia Ursínyová, Juraj
Kováč
VYSTUPUJÚ VÍŤAZI SÚŤAŽI VÝCHODNEJ
Pripravili: Ladislav Leng, Juraj Kováč
RAZ VESELO, RAZ CLIVO MI PRÍDE
Program folklórnych skupín a sólistov
Pripravili: Viliam Ján Gruska, Cyril Gáll, Alena Nosáľová, František Slaninka,
Jozef Lehocký
45
Folklórny festival Východná 1953 – 2013
ĽUDOVÉ VESELICE
Zabezpečoval: prípravný výbor slávností
SPRIEVOD VÝCHODNOU
Sprievod účinkujúcich obcou Východná
Pripravil: Igor Kovačovič
POĎTE, DETI, MEDZI NÁS
Program detských súborov zo Slovenska
Pripravili: Mária Mázorová, Kliment Ondrejka, Emil T. Bartko, Hana Farbáková,
Marta Kmeťová, deti z Východnej
VESELIN MASLEŠA BANJA LUKA, Juhoslávia
Vystúpenie juhoslovanského súboru
Pripravili: Vaso Popovič, Ján Husárik, Alena Nosáľová
DOMOVINA MOJA
Program súborov a skupín, venovaný 20. výročiu oslobodenia
Pripravili: Ondrej Demo, Stanislav Dúžek, Ján Klimo, Jarmila Košťová, Ján
Baliga, Svetozár Švehlák
SLÁVNOSTI PIESNÍ A TANCOV VÝCHODNÁ 1966
2. 7. – 3. 7. 1966
SÚŤAŽ V ĽUDOVOM SPEVE, HUDBE A TANCI
Súťaž pripravili: Jozef Majerčík, Cyril Gáll
SPRIEVOD SÚBOROV A SKUPÍN
Sprievod účinkujúcich obcou Východná
Zostavenie a réžia: Igor Kovačovič
LIPTOV ROZIHRANÝ
Tradície hostiteľského regiónu
Pripravili: Kliment Ondrejka, Alexander Móži, Vojtech Littva, Anna Grelová,
František Ondrejka, Ľudovít Žuffa, Emil T. Bartko, Peter Kracina
ĽUDOVÁ ZÁBAVA NA LIPTOVE
Zabezpečovala: organizačná komisia slávností
ZADUPKAJTE, NÔŽKY
Program detských súborov zo Slovenska
46
Folklórny festival Východná 1953 – 2013
Pripravili: Mária Mázorová, Ladislav Leng, Martin Mázor, Ida Rapaičová, Pavel
Polaček, Jarka Kohútová, Hana Gazdová, Libuša Majerová
POZDRAV KRAJOV POLUDŇOVÝCH
Program súborov zahraničných Slovákov
Pripravili: Stanislav Dúžek, Ondrej Demo, Nora Beňačková, Ľuba Šomská, Milan
Beniak
VYSTUPUJÚ VÍŤAZI SÚŤAŽÍ VÝCHODNEJ 1966
Pripravili: Jozef Majerčík, Cyril Gáll, Peter Paška, Terézia Ursínyová, Klementína
Uhrinová
VAVRÍNY SLOVENSKEJ KRÁSY
Program slovenských folklórnych súborov
Pripravili: Viliam Ján Gruska, Svetozár Stračina, Záhradník Slavo, Dušan Bobrík,
Miroslav Šmíd, František Slaninka, Jozef Lehocký
SPRIEVOD VÝCHODNOU
Sprievod účinkujúcich obcou Východná
Pripravil: Igor Kovačovič
SLÁVNOSTI PIESNÍ A TANCOV VÝCHODNÁ 1967
30. 6. – 3. 7. 1967
POZVÁNKA DO VÝCHODNEJ
Rozhlasový program
Pripravili: Ondrej Demo, Darina Laščíaková, Juraj Haľama, Ján Majerčík, Štefan
Majerčík
SÚŤAŽ V ĽUDOVOM SPEVE, HUDBE A TANCI
Súťaž pripravili: Jozef Majerčík, Cyril Gáll, Klementína Uhrinová
HORE TOU VÝCHODNOU
Sprievod účinkujúcich súborov a skupín obcou Východná
Pripravil: Igor Kovačovič
SPOLOČNOU REČOU
• S chlebom a syrom – program skupín, súborov, a sólistov z Liptova
• Koncert zahraničných súborov
Pripravili: Cyril Zálešák, Kliment Ondrejka, Michal Kapasný, Vojtech Littva,
Alexander Móži, Štefan Rysuľa, Ida Rapaičová
47
Folklórny festival Východná 1953 – 2013
ĽUDOVÉ VESELICE
Zabezpečovala: organizačná komisia slávností
HRAJÚ, TANCUJÚ A SPIEVAJÚ NAJLEPŠÍ
Program víťazov súťaže
Pripravili: Jozef Majerčík, Cyril Gáll, Darina Laščiaková, Oľga Balážová, Ján
Šoral, Ján Klobušiak
MOZAIKA GEMERA
Program súborov, skupín a sólistov z Gemerskej župy
Pripravili: Mikuláš Senko, Kliment Ondrejka, Oskár Elschek, Július Berenta, Ján
Jasenka, Emil T. Bartko, Elena Krošláková
ČAROVNÉ PÍŠŤALKY
Program detských kolektívov
Pripravili: Mária Mázorová, Ladislav Leng, Ida Rapaičová, Hana Horňáková, Hana
Farbáková
STRETNUTIE PRIATEĽOV
Program venovaný 50. výročiu VOSR
Pripravili: Štefan Nosáľ, Igor Kovačovič, Ján Husárik, Zdeno Oravec, Nora
Beňačková, Peter Kracina, Ľuba Šomská
SLÁVNOSTI PIESNÍ A TANCOV VÝCHODNÁ 1968
12. 7. – 14. 7. 1968
SÚŤAŽ SÚBOROV PIESNÍ A TANCOV – VTU, Liptovský Mikuláš
Súťaž pripravili: Jozef Majerčík, Cyril Gáll, Milina Vlnová, Juraj Kováč, Milan
Beniak, Oľga Balážová
POZVÁNKA DO VÝCHODNEJ
Rozhlasový program
Pripravili: Ondrej Demo, František Valábek, Helena Matušková, Ján Majerčík
SPRIEVOD SÚBOROV A SKUPÍN
Sprievod účinkujúcich súborov a skupín obcou Východná
Pripravil: Igor Kovačovič
NAŠE NAJLEPŠIE SÚBORY
Program najlepších amatérskych súborov zo súťaže Východnej
48
Folklórny festival Východná 1953 – 2013
Pripravili: Jozef Majerčík, Cyril Gáll, Milina Vlnová, Juraj Kováč, Milan Beniak,
Oľga Balážová
ROK NA DEDINE
Premiéra filmu Ivana Terena, K. L. Zachara, Martina Ťapáka
ĽUDOVÉ VESELICE
Zabezpečovala: organizačná komisia slávností
DETSKÝ ROK
Program detských súborov zo Slovenska
Pripravili: Mária Mázorová, Ladislav Leng, Kliment Ondrejka, Pavel Javor, Hana
Farbáková, Eva Matejková
ZVÍTANIE POD KRIVÁŇOM
Program súborov a skupín zahraničných Slovákov
Pripravili: Ladislav Leng, Kliment Ondrejka, Stanislav Dúžek, Svetozár Švehlák,
Ľudmila Krajíčková, František Valábek
POD SPOLOČNOU STRECHOU
Program súborov z Československa, venovaný 50. výročiu vzniku Československej
republiky
Pripravili: Štefan Nosáľ, Ida Rapaičová, Peter Homolka, František Farkaš
SLÁVNOSTI PIESNÍ A TANCOV VÝCHODNÁ 1969
4. 7. – 7. 7. 1969
POZVÁNKA DO VÝCHODNEJ
Rozhlasový program
Pripravili: Vojtech Tátoš, Igor Kovačovič, Milina Vlnová, Štefan Turňa
SÚŤAŽ VOKÁLNYCH SKUPÍN
Súťaž pripravili: Július Letňan, Alena Nosáľová, Klementína Uhrinová
SPRIEVOD VÝCHODNOU
Sprievod účinkujúcich súborov a skupín obcou Východná
Pripravili: Kliment Ondrejka, Jozef Majerčík, Alexander Móži, Vojtech Littva
HOSŤOM
Program folklórnych skupín z Liptova
Pripravili: Kliment Ondrejka, Vojtech Littva, Ľudovít Žuffa
49
Folklórny festival Východná 1953 – 2013
KORBÁČ A KARABÍN
Program SĽUK-u, venovaný 25. výročiu SNP
Pripravili: Juraj Kubánka, Igor Kovačovič, Rudolf Thrun, Viliam Záborský, Eva
Kristínová, Juraj Sarvaš
KONCERT VOKÁLNYCH SKUPÍN
Vystúpenie najlepších skupín zo súťaže
Pripravili: Július Letňan, Alena Nosáľová, Klementína Uhrinová
ĽUDOVÉ VESELICE
Zabezpečovala: organizačná komisia slávností
KONCERT DYCHOVÝCH HUDIEB VO VÝCHODNEJ
Zabezpečovala: organizačná komisia slávností
OD KOLÍSKY PO ČEPIEC
Program folklórnych skupín oblastí západného Slovenska
Pripravili: Jozef Lehocký, Alexander Móži, Oľga Lehocká, Štefan Turňa
INTERNATIONAL FOLKS DANSTHEATER, AMSTERDAM
Program hosťujúceho súboru z Holandska
Pripravili: Tonny von Breda, Ferdinand von Altena, Štefan Nosáľ
POZDRAVENÍ Z NAŠICH ZEMÍ
Program českých a moravských súborov
Pripravili: Viliam Ján Gruska, Miroslav Šmíd, Nora Beňačková
KONCERT SĽUK-u
pri príležitosti 20. výročia založenia kolektívu
Pripravili: Juraj Kubánka, Tibor Andrašovan, Štefan Ladižinský, Jozef Štelzer, Ján
Chlebníček, Nora Beňačková
FOLKLÓRNY FESTIVAL VÝCHODNÁ 1970
10. 7. – 12. 7. 1970
SÚŤAŽ VÝCHODNEJ 1970
Súťaž súborov piesní a tancov a folklórnych skupín so zameraním na ľudové hudby
a komorné choreografie
Súťaž pripravili: Jozef Majerčík, Svetozár Stračina, Eleonóra Vančová, Milan
Beniak
50
Folklórny festival Východná 1953 – 2013
O VÝCHODNEJ VO VÝCHODNEJ
Rozhlasový program
Pripravili: Ondrej Demo, Tibor Hrozáni, Milan Mlsna, Ján Majerčík, Miloš Berka
SPRIEVOD VÝCHODNOU
Pripravili: Peter Švorc, Kornel Jurčo, Elena Krankusová
PRIVÍTANKA
Program folklórnej skupiny Kriváň z Východnej
Pripravili: Michal Lehotský, Ľudovít Žuffa, Ján Števček
SPOZA VRCH POĽANY
Najlepšie programové výstupy zo 4 ročníkov FSP, Detva
Pripravili: Stanislav Dúžek, Ladislav Leng, Magda Čaplová, Štefan Turňa, Ján
Mráz, Peter Zima, Viliam Ján Gruska, Ján Pavlík-Gajdošík
ĽUDOVÉ VESELICE
Zabezpečovala: organizačná komisia festivalu
VÍŤAZI SÚŤAŽE VÝCHODNEJ 1970
Pripravili: Viliam Ján Gruska, Jozef Majerčík, Svetozár Stračina, Nora Beňačková,
Milan Beniak
PROGRAM SÚBORU TRENČAN
pri príležitosti 20. výročia založenia súboru
Pripravili: Eleonóra Kubalová, Viliam Ján Gruska, Nora Beňačková, Rastislav
Uhrin
POZDRAV Z KRAJA LIBUŠlNHO
Program Souboru kpt. Jaroša z Mělníka
Vedenie súboru: Vlastimil Jonák, Eva Hanzíková, J. Moc
SLOVENSKO MOJE RODNÉ
Program súborov a skupín zo Slovenska, venovaný 25. výročiu oslobodenia
Záverečný dvojprogram pripravili: Štefan Nosáľ, Igor Kovačovič, Libuša Trutzová,
Ján Durdík, Kamila Lukáčová, Matej Pompura
51
Folklórny festival Východná 1953 – 2013
FOLKLÓRNY FESTIVAL VÝCHODNÁ 1971
7. 7. – 11. 7. 1971
POZVANIE DO VÝCHODNEJ
Propagačný program festivalu v Starom Smokovci
Pripravili: Igor Kovačovič, Štefan Turňa, Matej Pompura
STRETNUTIE POD TATRAMI
Rozhlasový program
Pripravili: Ondrej Demo, Vladimír Müller, Juraj Sarvaš, Ján Majerčík, Ľubomír
Galko
PUSŤTEŽE NÁS, PUSŤTE...
Alegorický sprievod súborov a skupín
Pripravili: Peter Švorc, Kornel Jurčo, Elena Krankusová, Jozef Zapatický
VITAJTE
Úvodný program festivalu
Pripravili: Emil T. Bartko, Vojtech Littva, Štefan Turňa, Pavel Bútor
SÚŤAŽNÁ PREHLIADKA SLOVENSKÝCH FOLKLÓRNYCH SKUPÍN
(verejný program súťažného charakteru)
Pripravili: Stanislav Dúžek, Ladislav Leng, Svetozár Švehlák, Ondrej Demo, Dana
Šubová, Ján Mráz, Peter Zima, Alexander Ugler
ĽUDOVÉ ZÁBAVY
Zabezpečovala: organizačná komisia festivalu
KEĎ SI MY GORALI
Klenotnicový program goralského folklóru z Poľska, Moravy a zo Slovenska
Pripravili: Jozef Majerčík, Juraj Kubánka, Kliment Ondrejka, Svetozár Stračina,
Dušan Žuffa, Vojtech Littva, Rastislav Uhrin
VÍŤAZI SÚŤAŽNEJ PREHLIADKY SLOVENSKÝCH FOLKLÓRNYCH
SKUPÍN
Účinkovali: folklórne skupiny z Kubrej a Očovej
Pripravili: Stanislav Dúžek, Ladislav Leng, Dana Šubová, Svetozár Švehlák, Ján
Mráz, Peter Zima, Alexander Ugler
OD ŠUMAVY K TATRÁM
Program amatérskych súborov, venovaný 50. výročiu založenia KSČ
52
Folklórny festival Východná 1953 – 2013
Pripravili: Štefan Nosáľ, zaslúžilý umelec; Igor Kovačovič, Ida Rapaičová,
Milan Beniak, Pavel Bútor
FOLKLÓRNY FESTIVAL VÝCHODNÁ 1972
7. 7. – 9. 7. 1972
POZVANIE DO VÝCHODNEJ
Propagačný program festivalu v Starom Smokovci
Pripravili: Igor Kovačovič, Štefan Turňa, Ján Mráz, František Belík
OJ, KEĎ SME SA TAK ZIŠLI
Stretnutie umelcov v rozhlasovom programe
Pripravili: Ondrej Demo, Juraj Sarvaš, Ján Kostra, Ján Majerčík, Ľubomír Galko
SÚŤAŽ SÓLISTOV VÝCHODNÁ 1972
Súťaž v sólovom tanci, speve, hre na ľudových hudobných nástrojoch
Súťaž pripravili: Jozef Majerčík, Július Letňan, Svetozár Stračina, Hana Kútiková,
Alexander Ugler, Matej Pompura
IDEME, IDEME...
Slávnostný alegorický sprievod
Pripravili: Peter Švorc, Kornel Jurčo, Elena Krankusová, Jozef Zapatický
PRIVÍTANKA
Otvárací program festivalu
Pripravili: Viliam Ján Gruska, Ľudovít Žuffa, Ján Mráz, Rastislav Uhrin
TA AJ TA OD VIHORLATA
Klenotnicový program folklóru oblastí Zemplín, Spiš, Šariš
Pripravili: Kliment Ondrejka, Milan Hvižďák, Dušan Žufta, Jozef Butela, Imrich
Mészáros
PREDSTAVUJÚ SA VÍŤAZI
Program nositeľov hlavných cien L ČESKOSLOVENSKÉHO FESTIVALU
FOLKLÓRNYCH SÚBOROV POPRAD 1971
Pripravili: Štefan Nosáľ, Štefan Turňa, Milan Beniak
PROFESIONÁLNE SÚBORY
Samostatné programy profesionálnych a poloprofesionálnych súborov zo
Slovenska
53
Folklórny festival Východná 1953 – 2013
Vedenie programov: Stanislav Dúžek, Dana Fedelešová, Valéria Farkašová, Eva
Jarásková
• MLADÉ SRDCIA – IFJÚ SZÍVEK, BRATISLAVA
Pripravili: Tibor Kulcsár, Jozef Kvočák, Július Karaba, Koloman Kovács
• LÚČNICA, BRATISLAVA
Pripravili: Štefan Klimo, Štefan Nosáľ, Miroslav Šmíd
• PODDUKLIANSKY UKRAJINSKÝ ĽUDOVÝ SÚBOR, PREŠOV
Pripravili: Jozef Feľbaba, Melánia Nemcová, Juraj Cimbora, Jaroslav Pokorný,
Miroslav Burgr, Helena Rozgiewiczová
• SLOVENSKÝ ĽUDOVÝ UMELECKÝ KOLEKTÍV, BRATISLAVA
Pripravili: Tibor Andrašovan, Juraj Kubánka, Jozef Štelzer, Jozef Pálka, Rudolf
Gjabel
ĽUDOVÉ ZÁBAVY
Zabezpečovala: organizačná komisia festivalu
FOLKLÓRNY FESTIVAL VÝCHODNÁ 1973
6. 7. – 8. 7. 1973
POZVANIE DO VÝCHODNEJ
Propagačný program festivalu vo Vysokých Tatrách
Pripravili: Emil T. Bartko, Štefan Turňa, Matej Pompura
OZÝVAJ SA, KRÁSAVICA
Ukážky programov festivalu vo vysielaní Československého rozhlasu
Pripravili: Ondrej Demo, Juraj Sarvaš, Ján Majerčík, Ľubomír Galko
AKÁŽE TO TOU VÝCHODNOU PARÁDIENKA IDE
Alegorický sprievod účinkujúcich súborov a skupín
Pripravili: Peter Švorc, Michal Trembáč, Kornel Jurčo, Elena Krankusová, Jozef
Zápatický, Mária Skokanová
VITAJTE U NÁS NA LIPTOVE
Program súborov a skupín z Liptova
Pripravili: Kliment Ondrejka, Jozef Majerčík, Ľudovít Žuffa, Vojtech Littva
VENIEC VEKMI UVITÝ
Program dedinských folklórnych skupín zo Slovenska
Pripravili: Stanislav Dúžek, Ladislav Leng, Svetozár Švehlák, Štefan Turňa,
Adriana Eliášová, Ján Mráz, Matej Pompura, Vladimír Kyseľ
54
Folklórny festival Východná 1953 – 2013
ĽUDOVÉ ZÁBAVY
Zabezpečovala: organizačná komisia festivalu
MATERINSKÁ MOJA REČ
Program detských súborov zo Slovenska
Pripravili: Igor Kovačovič, Mária Mázorová, Kliment Ondrejka, Svetozár
Stračina, Viera Bálintová, Rastislav Uhrin, Juraj Kováč, Štefan Zima
PREHLIADKA TICHEJ KRÁSY
Ukážky základných variantov slovenského ľudového odevu
Pripravili: Viliam Ján Gruska, Viera Nosáľová, Jarmila Paličková, Ondrej Demo,
Blažena Kočtuchová, Ján Mráz, Rastislav Uhrin, Pavel Bútor, Peter Zima
POZDRAVY JUBILUJÚCEJ VÝCHODNEJ
Pozdravný program českých, moravských súborov a súborov menšín na Slovensku
Pripravili: Eva Rejšková, Milan Gajda, Ján Quittner, Anna Zápotocká
HORAMI, DOLAMI, SLOVENSKÝMI KRAJMI
Program popredných slovenských amatérskych súborov
Záverečný dvojprogram pripravili: Štefan Nosáľ, Svetozár Švehlák, Ondrej Demo,
Svetozár Stračina, Nora Beňačková, Štefan Turňa, Pavel Bútor, Pavol Širák
FOLKLÓRNY FESTIVAL VÝCHODNÁ 1974
5. 7. – 7. 7. 1974
POZVANIE DO VÝCHODNEJ
Propagačný program festivalu vo Vysokých Tatrách
Pripravili: Milan Hvižďák, Jozef Lehocký, Štefan Lovás, Ivan Mochorovský
U NÁS VO VÝCHODNEJ
Rozhlasový program
Pripravili: Ondrej Demo, Ján Mistrík, Ján Majerčík, Ľubomír Galko
SÚŤAŽ FF VÝCHODNÁ 1974
Súťaž sólistov spevákov, speváckych skupín a ľudových hudieb folklórnych
súborov
Súťaž pripravili: Svetozár Stračina, Eva Orsáryová, Vladimír Kyseľ, Jozef Beták
POĎME, CHLAPCI, POĎME, POD KRIVÁNSKE STRÁNE
Slávnostný sprievod účinkujúcich
Pripravili: Peter Švorc, Michal Trembáč, Elena Krankusová, Jozef Zapalický,
Mária Skokanová
55
Folklórny festival Východná 1953 – 2013
OTVORENIE AMFITEÁTRA – VYNÁŠANIE ORNAMENTNÍKOV
Otvárací ceremoniál festivalu
Pripravili: Viliam Ján Gruska, Darina Laščiaková, Štefan Turňa, Ján Faltus, Milan
Juríček
KLENOTNICA
Ľudová kultúra povstaleckých obcí Slovenska – program venovaný oslave 30.
výročia SNP
Pripravili: Stanislav Dúžek, Svetozár Švehlák, Ondrej Demo, Adriana Eliášová,
Štefan Turňa, Matej Pompura, Ján Mráz, Marián Baleja
ĽUDOVÉ ZÁBAVY A SÚŤAŽE NÁVŠTEVNÍKOV FESTIVALU
Pripravili: Milan Hvižďák, Jozef Lehocký, Juraj Čupka, Ján Dúbrava, Ivan
Mochorovský, Marián Veselský, Stanislav Cibulka, Pavel Ševčák
KARPATSKÝ POZDRAV
Samostatný program súboru Rapsódia z Bukurešti
Pripravili: Milan Hvižd‘ák, Štefan Lovás, Ivan Mochorovský
NA VEČNÚ PAMÄŤ PRIATEĽSTVA
Program súborov národností ČSSR a zahraničných súborov, venovaný
internacionálnemu odkazu SNP
Pripravili: Igor Kovačovič, Kliment Ondrejka, Mikuláš Onufrák, Rastislav Uhrin,
Juraj Ďurica
PREHLIADKA TICHEJ KRÁSY II.
Predstavenie ľudového odevu zo Slovenska
Pripravili: Viliam Ján Gruska, Viera Nosáľová, Jarmila Paličková, Darina
Laščiaková, Ida Rapaičová, Vladimír Durdík ml., Dagmar Roháčová, Sylvia
Poljaková, Milan Juríček, Ján Faltus
VÍŤAZÍ SÚŤAŽE VÝCHODNEJ 1974
Program najlepších kolektívov zo súťaže folklórnych súborov
Pripravili: Svetozár Stračina, Eva Orsáryová, Vladimír Kyseľ, Jozef Beták
HORAMI, DOLAMI, SLOVENSKÝMI KRAJMI
Program slovenských folklórnych súborov, venovaný 30. výročiu SNP
(čiastočne pozmenený program z roku 1973)
Pripravili: Štefan Nosáľ, Svetozár Švehlák, Dana Fedelešová, Vladimír Durdík ml.,
Štefan Zima, Pavel Bútor
56
Folklórny festival Východná 1953 – 2013
FOLKLÓRNY FESTIVAL VÝCHODNÁ 1975
4. 7. – 6. 7. 1975
SVIATOK POD TATRAMI
Otvárací program festivalu vo Vysokých Tatrách
Pripravili: Cyril Zálešák, Vladimír Kyseľ, Svetozár Švehlák, Ján Šprlák, Hana
Kútiková, Juraj Kováč, Elena Krankusová
STRETNUTIE VO VÝCHODNEJ
Rozhlasový program
Pripravili: Ondrej Demo, Ján Valentík, Ján Majerčík, Ľubomír Galko
SÚŤAŽ FF VÝCHODNÁ 1975
Súťaž folklórnych súborov v choreografiách malých tanečných foriem
Súťaž pripravili: Štefan Zima, Marta Kropiláková, Miroslav Hysek, Pavel Jursa
OTVORTE SA, BRÁNY
Slávnostný sprievod účinkujúcich
Pripravili: Igor Kovačovič, Stanislav Dúžek, Svetozár Švehlák, Mária Palúchová,
Juraj Kováč, Pavel Bútor, Rastislav Uhrin, Ján Mráz
OTVORENIE AMFITEÁTRA – VYNÁŠANIE ORNAMENTNÍKOV
Otvárací ceremoniál festivalu vo Východnej
Pripravili: Viliam Ján Gruska, Jarmila Paličková, J. Kahancov, Ján Faltus, Milan
Juríček
SVIATOK ZEMI – SLÁVNOSŤ ČLOVEKA
Slávnostné chvíle v živote človeka – klenotnicový program, venovaný oslave
nášho života
Pripravili: Jozef Lehocký, Svetozár Stračina, Milan Hvižďák, Kliment Ondrejka,
Elena Rampáková, Marek Ťapák, Matej Pompura, Ladislav Ťarbajovský, Ivan
Mochorovský
VÁM ĎAKUJEME V ŠŤASTÍ
Samostatný program folklórneho súboru zo ZSSR
Pripravili: Peter Homolka, Hana Kútiková, Ján Mráz
ĽUDOVÉ ZÁBAVY A SÚŤAŽE
Pripravili: Pavel Bútor, Rastislav Uhrin, Juraj Kováč, Stanislav Cibulka, Marián
Veselský
57
Folklórny festival Východná 1953 – 2013
DETI SLOBODY
Program detských súborov, venovaný oslave oslobodenia ČSSR
Pripravili: Kliment Ondrejka, Elena Medvecká, Eva Mária-Chalupová, Igor
Medlen, Marián Baleja
PREHLIADKA TICHEJ KRÁSY III
Predstavenie ľudového odevu zo Slovenska
Pripravili: Viliam Ján Gruska, Viera Nosáľová, Jarmila Paličková, Darina
Laščiaková, Jana Kahancová, Dagmar Roháčová, Sylvia Poljaková, Ján Faltus,
Milan Juríček
VÍŤAZI SÚŤAŽE FF VÝCHODNÁ 1975
Pripravili: Štefan Zima, Marta Kropiláková, Miroslav Hysek, Pavel Jursa
ZORE SLOBODY ŽIARIA NÁM
Program folklórnych súborov národov a národností ČSSR a zahraničných
súborov, venovaný oslave 30. výročia oslobodenia
Pripravili: Jaroslav Ševčík, Jozef Majerčík, Oskár Elschek, Kliment Ondrejka,
Adela Králiková, Marián Veselský, Ján Mráz
FOLKLÓRNY FESTIVAL VÝCHODNÁ
2. 7. – 4. 7. 1976
KRESANÉ DO DREVA
Tvorba slovenských ľudových rezbárov pre Folklórny festival Východná
Príprava podujatia: Viliam Ján Gruska, Irena Pišútová
SVIATOK POD TATRAMI
Propagačný program festivalu vo Vysokých Tatrách
Pripravili: Milan Hvižďák, Štefan Lovás, Mária Pejová, Štefan Kocák
POZDRAV Z VÝCHODNEJ
Rozhlasový program
Kultúrny dom vo Východnej
Pripravili: Ondrej Demo, Táňa Šuleková, Ján Majerčík, Ľubomír Galko
SÚŤAŽ MALÝCH FOLKLÓRNYCH SKUPÍN
Súťaž pripravili: Kliment Ondrejka, Naďa Gilániová, Mária Palúchová, Marián
Baleja, Milan Beniak
58
Folklórny festival Východná 1953 – 2013
SPRIEVOD ÚČINKUJÚCICH OBCOU VÝCHODNÁ
Pripravili: Jozef Lehocký, Stanislav Cibulka, Mária Palúchová, Juraj Kováč, Pavel
Bútor, Rastislav Uhrin, Ján Mráz
OTVORENIE AMFITEÁTRA – VYVESOVANIE ORNAMENTNÍKOV
Otvárací ceremoniál festivalu
Pripravila: Jarmila Paličková
LEN MI TY, HUDEČKU, PEKNE HRAJ
Klenotnicový program celoslovenského charakteru
Pripravili: Oskár Elschek, Jaroslav Ševčík, Kliment Ondrejka, Táňa Šuleková,
Gabriela Ursínyová, Ján Mráz, Matej Pompura, Ján Kompan
BUĎME DOBREJ MYSLI
Program slovenských folklórnych súborov, zameraný na humor a hravosť v ich
tvorbe
Pripravili: Cyril Zálešák, Imrich Mészáros, Elemír Erby, Ľudovít Zeljenka, Karol
Baláž
ZÁBAVY A SÚŤAŽE
Príprava a vedenie: Igor Medlen, Vojtech Nôta, Ján Blaho, Ján Rinčo
POKLADY SPOD SALATÍNA
Ukážky tvorivej práce choreografa Vojtech Littvu
Pripravili: Vojtech Littva, Kliment Ondrejka, Gabriela Ursínyová, Miroslav
Ruttkay, Štefan Kubačka, Alžbeta Jacková, Franlišek Bajo
PREHLIADKA TICHEJ KRÁSY IV. – MATKA MOJEJ ZEME
Prehliadka slovenského ľudového výtvarného prejavu
Pripravili: Viliam Ján Gruska, Viera Nosáľová, Jarmila Paličková, Daniel Luther,
Vojtech Littva, Svetozár Stračina, Marián Veselský, Viliam Záborský, Štefan
Turňa, Ján Faltus, Naďa Krišková, Zdenka Nérerová, Sylvia Poljaková, Maria
Zigmundová
KVETY KRAJINY ŠŤASTIA
Galakoncert Folklórneho festivalu Východná 1976, venovaný 55. výročiu
založenia KSČ
Pripravili: Igor Kovačovič, Milan Hvižd‘ák, Vladimír Kyseľ, Svetozár Stračina,
Alžbeta Šebová, Pavel Bútor, Rastislav Uhrin, Ján Mráz, Dušan Šúr
59
Folklórny festival Východná 1953 – 2013
FOLKLÓRNY FESTIVAL VÝCHODNÁ 1977
1. 7. – 3. 7. 1977
SÚŤAŽ FF VÝCHODNÁ 1977
Súťaž sólistov v hre na ľudových hudobných nástrojoch
Súťaž pripravili: Oskár Elschek, Daniela Chomová, Peter Rufus, Miroslav Ruttkay,
Zuzana Lengová
SVIATOK POD TATRAMI
Propagačný program festivalu v Starom Smokovci
Pripravili: Vojtech Littva, Naďa Gilániová, Izabela Pažítková, Rastislav Uhrin,
Daniel Luther
POZDRAV Z VÝCHODNEJ
Program v priamom vysielaní Československého rozhlasu
Kultúrny dom vo Východnej
Pripravili: Ondrej Demo, Adriana Eliášová, Ján Majerčík, Ľubomír Galko
SPRIEVOD ÚČINKUJÚCICH OBCOU VÝCHODNÁ
Pripravili: Jozef Lehocký, Mojmír Benža, Stanislav Cibulka, Viera Kubíková,
Svetozár Švehlák, Štefan Zima, Jaroslav Toman, Bohuš Žitňan
OTVORENIE AMFITEÁTRA – VYVESOVANIE ORNAMENTNÍKOV
Otvárací ceremoniál festivalu
Pripravila: Jarmila Paličková
Z NAŠICH NÍŽIN A ÚDOLÍ
Program folklórnych súborov z ČSSR, zameraný na tvorivé spracovanie ľudovej
kultúry nížin
Pripravili: Cyril Zálešák, Ondrej Demo, Nora Beňačková, Vlastimil Fišer, Naďa
Čermáková, Imrich Mészáros
PASTIERČINA
Klenotnicový program, zameraný na prejavy pastierskej kultúry
Pripravili: Kliment Ondrejka, Juraj Kubánka, Svetozár Stračina, Juraj Sarvaš, Ján
Mráz, Drahoš Struhár, Ján Kompan
ZÁBAVY A SÚŤAŽE
Príprava a vedenie zábav: Igor Medlen, Juraj Kováč, Vojtech Nôta, Ján Blaho
60
Folklórny festival Východná 1953 – 2013
SPOD TATIER POD POĽANU
Ukážky tvorivej práce Marty Chamilovej a Jána Šouca
Pripravili: Igor Kovačovič, Elena Medvecká, Ján Šouc, Marta Chamilová, Mária
Šoucová, Mária Kočišová, Anna Rösslerová
SÚŤAŽ FF VÝCHODNÁ 1977
2. kolo súťaže – vystúpenie 10 najlepších
Pripravili: Oskár Elschek, Daniela Chomová, Peter Rufus, Miroslav Ruttkay,
Zuzana Lengová
STRETNUTIE PRIATEĽOV
Program zahraničných súborov
Pripravili: Vladimír Kyseľ, Igor Kovačovič, Adriana Eliášová, Igor Medlen, Ján
Blaho
AKO KVETY DRUŽBY, AKO PIESNE JARÍ...
Galakoncert FF Východná 1977, venovaný oslave 60. výročia VOSR
Pripravili: Jaroslav Ševčík, Milan Hvižďák, Svetozár Švehlák, Nora Beňačková,
Leopold Haverl, Rastislav Uhrin, Matej Pompura, Marian Baleja, Daniel Luther
FOLKLÓRNY FESTIVAL VÝCHODNÁ 1978
6. 7. – 9. 7. 1978
ŠTVRTOK 6. 7. 1978
POZDRAV VÝCHODNEJ
Propagačný program festivalu vo Vysokých Tatrách
Amfiteáter v Starom Smokovci
Pripravili: Kliment Ondrejka, Jaroslav Ševčík, Elena Medvecká, Oskár Elschek,
Oľga Čákayová
PIATOK 7. 7. 1978
POZVÁNKA DO VÝCHODNEJ
Program v priamom vysielaní Československého rozhlasu
Kultúrny dom vo Východnej
Areál amfiteátra
Pripravili: Ondrej Demo, Adriana Eliášová, Ivan Dubecký
61
Folklórny festival Východná 1953 – 2013
SOBOTA 8. 7. 1978
SPRIEVOD ÚČINKUJÚCICH OBCOU VÝCHODNÁ, ktorého vyvrcholením
je SLÁVNOSŤ OTVORENIA AMFITEÁTRA, spojená s VYVESOVANÍM
ORNAMENTNÍKOV
Hlavná cesta, areál amfiteátra, amfiteáter
Pripravili: Vojtech Littva, Naďa Gilániová, Jozef Lehocký
DETSKOU REČOU
Detská folklórna žatva – program zostavený z najlepších výsledkov celonárodného
hnutia detí vo vyhľadávaní klenotov ľudovej kultúry
Amfiteáter
Pripravili: Elena Medvecká, Kliment Ondrejka, Alexander Móži, Oľga Čakajová
PIESNE NAD HRUDAMI
Klenotnicový program celoslovenského charakteru, zameraný na prejavy roľníckej
kultúry
Amfiteáter
Pripravili: Štefan Nosáľ, Ondrej Demo, Stanislav, Dúžek, Svetozár Švehlák,
Leopold Haverl, Táňa Šuleková
LÚČNICA
Medailón choreografa Štefana Nosáľa a jeho Lúčnice pri príležitosti 30. výročia
založenia súboru
Amfiteáter
Pripravili: Štefan Nosáľ, Milan Leščák, Igor Kovačovič, Miroslav Šmíd
ĽUDOVÉ ZÁBAVY
Areál amfiteátra
Pripravili: Igor Medlen, Stanislav Cibulka, Jána Blaho, Bohumil Žitňan
NEDEĽA 9. 7. 1978
POZDRAVY NÁM NESÚ
Program zahraničných súborov
Amfiteáter
Pripravili: Jaroslav Ševčík, Oskár Elschek, Dana Fedelešová
DREVO V MOJE] ZEMI
Scénická freska o vzťahu ľudu k drevu, lesom, horám, o jeho spracovaní a úžitku,
o výtvarnom stvárňovaní, o zvykoch, piesňach, tancoch a odievaní ľudu, spojených
s drevom
62
Folklórny festival Východná 1953 – 2013
Amfiteáter
Pripravili: Viliam Ján Gruska, Peter Švorc, Svetozár Stračina, Marián Kleis,
Gustáv Valach, Štefan Turňa
VEČNÁ PIESEŇ
Záverečný program festivalu, venovaný 30. výročiu Víťazného februára 1948
a 30. výročiu vzniku folklórneho súborového hnutia
Amfiteáter
Pripravili: Cyril Zálešák, Štefan Zima, Mikuláš Senko, Svetozár Stračina, Kliment
Ondrejka
Pondelok 10. 7. 1 978
VOĽNÁ TRIBÚNA FF VÝCHODNÁ 1978
Motel v Hybiach
FOLKLÓRNY FESTIVAL VÝCHODNÁ 1979
6. 7. – 8. 7. 1979
PIATOK 6. 7. 1979
OTVORENIE VÝSTAVNÝCH PODUJATÍ FF VÝCHODNÁ 1979
ZDŠ vo Východnej
POZDRAV Z VÝCHODNEJ
Program v priamom vysielaní Československého rozhlasu
Kultúrny dom vo Východnej
Pripravili: Ondrej Demo, Adriana Eliášová, Ivan Dubecký
SOBOTA 7. 7. 1979
SPRIEVOD ÚČINKUJÚCICH OBCOU VÝCHODNÁ
Hlavná cesta – areál amfiteátra
SLÁVNOSŤ OTVORENIA AMFITEÁTRA, spojená s VYVESOVANÍM
ORNAMENTNÍKOV
Areál amfiteátra
Pripravili: Jozef Lehocký, Juraj Dubovec, Svetozár Švehlák, Naďa Gilániová,
Adriana Eliášová, František Valábek, Jarmila Paličková, Viliam Ján Gruska
SPOLOČNÝ SVIATOK
Program folklórnych súborov z ČSSR a krajín účastníkov SNP – ZSSR, BĽR,
SFRJ a Francúzska
Amfiteáter
Pripravili: Pavel Bútor, Rastislav Uhrín, Jana Francová
63
Folklórny festival Východná 1953 – 2013
Z HÔR A DOLÍN
Klenotnicový program dedinských folklórnych skupín
Amfiteáter
Pripravili: Igor Kovačovič, Vladimír Kyseľ, Jozef Majerčík, Hana Kenézová,
Štefan Turňa
MEDAILÓN JUBILANTOV
Program venovaný 30. výročiu založenia Slovenského ľudového umeleckého
kolektívu a životnému jubileu jeho choreografa, zaslúžilého umelca Juraja
Kubánku
Amfiteáter
Pripravili: Kliment Ondrejka, Viliam Ján Gruska, Drahomír Struhár, Gustáv
Valach
LETNÉ ZÁBAVY
Areál amfiteátra
Pripravili: Bohumil Žitňan, Miroslav Nemec
VÝCHODNIANSKA ZÁBAVA
Nádvorie starého hostinca vo Východnej
Pripravili: Naďa Gilániová, Jozef Paluš
NEDEĽA 8. 7. 1979
POD DETSKOU STRIEŠKOU
Program detských folklórnych súborov
Amfiteáter
Pripravili: Elena Medvecká, Kliment Ondrejka, Oskár Elschek, Viliam Ján Gruska
RODOKMEŇ ZEME
ĽUDIA Z VRCHOV
Scénická poéma
Amfiteáter
Pripravili: Viliam Ján Gruska, Marián Kleis, Gustáv Valach
DIEŤA V MOJEJ ZEMI
Prehliadka tichej krásy
Amfiteáter
Pripravili: Viliam Ján Gruska, Svetozár Stračina, Jarmila Paličková, Marián Kleis,
Viliam Záborský, Ida Rapaičová, Dušan Jamrich
64
Folklórny festival Východná 1953 – 2013
Z HÔR ZNELA PIESEŇ O ŠŤASTÍ
Záverečný galaprogram festivalu
Amfiteáter
Pripravili: Jaroslav Ševčík, Svetozár Švehlák, Mária Prasličková, Ivan Dubecký,
Daniela Studeničová-Mišeje
Pondelok 9. 7. 1979
VOĽNA TRIBÚNA VÝCHODNEJ 1979
Motel v Hybiach
FOLKLÓRNY FESTIVAL VÝCHODNÁ 1980
4. 7. – 6. 7. 1980
PIATOK 4. 7. 1980
OTVORENIE VÝSTAVNÝCH PODUJATÍ
Stará škola vo Východnej
POZDRAV Z VÝCHODNEJ
Rozhlasový program (priamy prenos)
Kultúrny dom vo Východnej
Pripravili: Ondrej Demo, Ivan Dubecký, Adriana Eliášová
SOBOTA 5. 7. 1980
SPRIEVOD ÚČINKUJÚCICH OBCOU VÝCHODNÁ
OTVORENIE AMFITEÁTRA a VYVESOVANIE ORNAMENTNÍKOV
Hlavná cesta, areál amfiteátra, amfiteáter
Pripravili: Pavel Bútor, Jozef Lehocký, Juraj Dubovec
POD DETSKOU STRIEŠKOU
Program detských folklórnych súborov
Amfiteáter
Pripravili: Elena Medvecká, Kliment Ondrejka, Oskár Elschek, Viliam Ján Gruska
SPOLOČNÝ SVIATOK
Program zahraničných folklórnych súborov, 1. časť
Amfiteáter
Pripravili: Pavel Bútor, Rastislav Uhrín
DIEŤA V MOJEJ ZEMI
Prehliadka tichej krásy
Amfiteáter
Pripravili: Viliam Ján Gruska, Svetozár Stračina, Jarmila Paličková, Marián Kleis
65
Folklórny festival Východná 1953 – 2013
Z HÔR A DOLÍN
Program dedinských folklórnych skupín
Amfiteáter
Pripravili: Vladimír Kyseľ, Jozef Majerčík
VÝCHODNIANSKA ZÁBAVA
Kultúrny dom vo Východnej
Pripravili: Vladimír Majerčík, Naďa Gilániová
LETNÉ ZÁBAVY
Areál amfiteátra
Pripravili: Bohuš Žitňan, Miroslav Nemec, Juraj Kováč
NEDEĽA 6. 7. 1980
SPOLOČNÝ SVIATOK II.
Program zahraničných folklórnych súborov, 2. časť
Amfiteáter
Pripravili: Pavel Bútor, Rastislav Uhrín,
RODOKMEŇ ZEME I.
Ľudia z vrchov – scénická poéma
Amfiteáter
Pripravili: Viliam Ján Gruska, Marián Kleis
SLOBODA PRIŠLA S PIESŇOU
Záverečný program festivalu
Amfiteáter
Pripravili: Svetozár Švehlák, Jaroslav Ševčík, Mária Prasličková, Oskár Elschek
FOLKLÓRNY FESTIVAL VÝCHODNÁ 1981
3. 7. – 5. 7. 1981
PIATOK 3. 7. 1980
OTVORENIE VÝSTAVNÝCH PODUJATÍ
Stará škola vo Východnej
POZDRAV Z VÝCHODNEJ
Program v priamom vysielaní Československého rozhlasu
Kultúrny dom vo Východnej
Pripravili: Ondrej Demo, Ivan Dubecký, Adriana Eliášová
66
Folklórny festival Východná 1953 – 2013
SLOVENSKO
Scénická freska o ľudovom umení v umeleckom spracovaní SĽUK-u
Pripravili: Juraj Kubánka, Viliam Ján Gruska, Svetozár Stračina, Oskár Elschek,
Drahomír Struhár
SOBOTA 4. 7. 1981
SÚŤAŽ sólistov tanečníkov
Kultúrny dom vo Východnej
Pripravil: Štefan Zima
SPRIEVOD účinkujúcich
OTVORENIE AMFITEÁTRA A VYVESOVANIE ORNAMENTNÍKOV
Hlavná cesta, areál amfiteátra, amfiteáter
Pripravili: Pavel Bútor, Jarmila paličková, Juraj Dubovec
Z RODNÉHO KRAJA
Program folklórnych súborov
TECHNIK, Bratislava, PARTIZÁN, Slovenská Ľupča – laureáti IV. ČSFFS,
Košice, 1980
Amfiteáter
Pripravili: Igor Kovačovič, Cyril Zálešák, Mikuláš Senko
POZDRAVME SA PIESŇOU
Program zahraničných folklórnych skupín
Amfiteáter
Pripravili: Svetozár Švehlák, Jaroslav Ševčík, Mária Prasličková
ON A ONA V TANCI
Program dedinských folklórnych skupín
Amfiteáter
Pripravili: Igor Kovačovič, Cyril Zálešák, Vladimír Kyseľ, Ladislav Bačinský
Z NAJLEPŠÍCH programových celkov IV. ČSFFS, Košice, 1980
Program folklórnych súborov
Amfiteáter
Pripravili: Melánia Nemcová, zaslúžilá umelkyňa, Milan Hvižďák, Zora Bazovská,
Jozef Bakšay, Ladislav Bačinský
67
Folklórny festival Východná 1953 – 2013
VÝCHODNIANSKA ZÁBAVA
Kultúrny dom vo Východnej
Pripravili: Vladimír Majerčík, Naďa Gilániová
LETNÉ ZÁBAVY
Areál amfiteátra
Pripravili: Bohuš Žitňan, Miroslav Nemec, Ivan Kysucký
NEDEĽA 5. 7. 1981
PROGRAM VÍŤAZOV SÚŤAŽE FF VÝCHODNÁ 1981
Amfiteáter
Pripravil: Štefan Zima
RODOKMEŇ ZEME II.
Ľudia rolí – scénická poéma
Amfiteáter
Pripravili: Viliam Ján Gruska, Šterfan Ivančík
GENERÁCIE
Záverečný program festivalu
Amfiteáter
Pripravili: Vladimír Kyseľ, Igor Kovačovič, Mária Prasličková,
Za STV: Peter Hudák, Marián Kleis ml.
FOLKLÓRNY FESTIVAL VÝCHODNÁ 1982
1. 7. – 4. 7. 1982
ŠTVRTOK 1. 7. 1982
OTVORENIE VÝSTAVNÝCH PODUJATÍ
Stará škola vo Východnej
PIATOK 2. 7. 1982
POZDRAV Z VÝCHODNEJ
Program v priamom vysielaní Československého rozhlasu
Kultúrny dom vo Východnej
Pripravili: Ondrej Demo, Ivan Dubecký, Adriana Eliášová
OZVENY NAŠICH DNI
Program PUĽS-u k 25. výročiu vzniku súboru
Amfiteáter
Pripravili: Andrej Hnát, Rudolf Smoter, Michal Drobňák, Ján Šilan
68
Folklórny festival Východná 1953 – 2013
SOBOTA 3. 7. 1982
KONCERTOVANIE HUDIEB
Areál amfiteátra
SPRIEVOD ÚČINKUJÚCICH OBCOU VÝCHODNÁ
OTVORENIE AMFITEÁTRA a VYVESOVANIE ORNAMENTNÍKOV
Slávnostný prejav
Hlavná cesta, areál amfiteátra, amfiteáter
Pripravili: Bohuš Žitňan, Jozef Lehocký, Jarmila Paličková, Juraj Dubovec,
Adriana Eliášová, Miroslav Nemec
PRED MUZIKOU
Otvárací program festivalu
Amfiteáter
Pripravili: Vladimír Kyseľ, Igor Kovačovič, Svetozár Stračina
STRETNUTIE POD TATRAMI
Program zahraničných folklórnych súborov
Amfiteáter
Pripravili: Ladislav Bačinský, Zora Bazovská, Hana Hlôšková, Helena Jurasovová
SVIEŤ, SLNKO, SVIEŤ
Program detských súborov
Amfiteáter
Pripravili: Elena Medvecká, Kliment Ondrejka, Naďa Gilániová, Marián Martinák
PRI PRAMEŇOCH
Program dedinských folklórnych skupín
Amfiteáter
Pripravili: Oskár Elschek, Stanislav Dúžek, Jozef Majerčík
Z TVORBY amatérskych folklórnych súborov
Amfiteáter
Pripravil: Štefan Zima, Ján Jamriška
LETNÉ ZÁBAVY
Areál amfiteátra
Pripravili: Bohuš Žitňan
69
Folklórny festival Východná 1953 – 2013
NEDEĽA 4. 7. 1982
NA SVIATOČNÚ NÔTU
Hudobný program
Amfiteáter
Pripravili: Rastislav Uhrín, Juraj Dubovec
RODOKMEŇ ZEME III.
Ľudia zaniknutých remesiel a zamestnaní – scénická poéma
Amfiteáter
Pripravil: Viliam Ján Gruska
NAŠA PIESEŇ MIEROVÁ
Záverečný program festivalu
Amfiteáter
Pripravili: Jozef Lehotský, Milan Hvižďák, Mária Prasličková, Svetozár Stračina
FOLKLÓRNY FESTIVAL VÝCHODNÁ 1983
1. 7. – 4. 7. 1983
PIATOK 1. 7. 1983
OTVORENIE VÝSTAVNÝCH PODUJATÍ
Stará škola vo Východnej
SÚŤAŽ SÓLISTOV TANEČNÍKOV
Kultúrny dom v Liptovskom Hrádku
Pripravil: Štefan Zima
POZDRAV Z VÝCHODNEJ
Rozhlasový program
Kultúrny dom vo Východnej
Pripravili: Ondrej Demo, Ivan Dubecký
LÚČNICA – PIESEŇ A PRÁCA
Program k 35. výročiu vzniku súboru
Amfiteáter
Pripravili: Štefan Nosáľ, Miroslav Šmíd, Ervín Varga
SOBOTA 2. 7. 1983
10:00 h
VITAJTE, PRIATELIA
Hudobný program zahraničných súborov
70
Folklórny festival Východná 1953 – 2013
Kultúrny dom vo Východnej
Pripravili: Stanislav Dúžek, Svetozár Švehlák, Marián Veselský
SPRIEVOD ÚČINKUJÚCICH OBCOU VÝCHODNÁ
OTVORENIE AMFITEÁTRA A VYVESOVANIE ORNAMENTNÍKOV
Hlavná cesta, areál amfiteátra, amfiteáter
Pripravili: Peter Švorc, Jarmila Paličková
DNI SVIATOČNÉ
Program amatérskych folklórnych súborov
Amfiteáter
Pripravili: Vladimír Kyseľ, Igor Kovačovič
VITAJTE, PRIATELIA
Scénický program zahraničných súborov
Amfiteáter
Pripravili: Stanislav Dúžek, Svetozár Švehlák, Marián Veselský
VÍŤAZI SÚŤAŽE – sólisti tanečníci
Amfiteáter
Pripravil: Štefan Zima
SLOVENSKÁ ZIMA
Program dedinských folklórnych skupín
Amfiteáter
Pripravili: Oskár Elschek, Jozef Majerčík, Kliment Ondrejka
LETNÉ ZÁBAVY
Areál amfiteátra
Pripravili: Bohuš Žitňan, Miroslav Nemec
NEDEĽA 3. 7. 1983
NA SVIATOČNÚ NÔTU
Program víťazov Celoslovenskej prehliadky ľudových hudieb a sólistov Senec 1982
Amfiteáter
Pripravili: Rastislav Uhrín, Juraj Dubovec, Miloslav Šípka
RODOKMEŇ ZEME IV.
Ľudia zaniknutých remesiel a zamestnaní – scénická poéma
71
Folklórny festival Východná 1953 – 2013
DIELO ĽUDU A STÁROČÍ
Prehliadka tichej krásy
Amfiteáter
Pripravil: Viliam Ján Gruska
DEDIČSTVO NAD ZLATO VZÁCNEJŠIE
Záverečný program FF VÝCHODNÁ 1983
Amfiteáter
Pripravili: Cyril Zálešák, Igor Kovačovič, Ladislav Bačinský, Marián Veselský
Pondelok 4. 7. 1983
VOĽNÁ TRIBÚNA FF VÝCHODNÁ 1983
Hotel Borová Sihoť, Liptovský Hrádok
FOLKLÓRNY FESTIVAL VÝCHODNÁ 1984
6. 7. – 8. 7. 1984
PIATOK 6. 7. 1984
OTVORENIE VÝSTAVNÝCH PODUJATÍ
Stará škola vo Východnej
POZDRAV Z VÝCHODNEJ
Rozhlasový program
Kultúrny dom vo Východnej
Pripravili: Ondrej Demo, Ivan Dubecký, Adriana Eliášová
KYTICE Z PRAHY
Československý státní soubor písní a tanců
Amfiteáter
Riaditeľ: Vlastimil Čáp
SOBOTA 7. 7. 1984
VITAJTE, PRIATELIA
Hudobný program zahraničných súborov
Kultúrny dom vo Východnej
Pripravili: Stanislav Dúžek, Svetozár Švehlák, Marián Veselský
SPRIEVOD ÚČINKUJÚCICH OBCOU VÝCHODNÁ
Hlavná cesta, areál amfiteátra
Pripravil: Ladislav Bačinský
72
Folklórny festival Východná 1953 – 2013
OTVORENIE AMFITEÁTRA a VYVESOVANIE ORNAMENTNÍKOV
Pripravili: Ladislav Bačinský, Jarmila Paličková
NAŠA JAR
Program detských folklórnych súborov
Amfiteáter
Pripravili: Naďa Gilániová, Elena Medvecká, Marián Martinák, Viliam Ján Gruska
VITAJTE, PRIATELIA
Scénický program zahraničných súborov
Amfiteáter
Pripravili: Stanislav Dúžek, Svetozár Švehlák, Marián Veselský
LETO
Program dedinských folklórnych skupín
Amfiteáter
Pripravili: Kliment Ondrejka, Jozef Majerčík, Oskár Elschek
VRSTOVNÍKOM
Program amatérskych folklórnych súborov
Amfiteáter
Pripravili: Vladimír Kyseľ, Igor Kovačovič
LETNÉ ZÁBAVY
Areál amfiteátra
Pripravili: Bohuš Žitňan, Miroslav Nemec
NEDEĽA 8. 7. 1984
NA SVIATOČNÚ NÔTU
Program ľudových hudieb a sólistov
Amfiteáter
Pripravili: Rastislav Uhrín, Juraj Dubovec, Miloslav Šípka
RODOKMEŇ ZEME V.
Ľudia hrdinských obcí – scénická poéma
Amfiteáter
Pripravil: Viliam Ján Gruska
NAŠA CESTA
Záverečný program FF VÝCHODNÁ 1984
73
Folklórny festival Východná 1953 – 2013
Amfiteáter
Pripravili: Štefan Nosáľ, Vladimír Kyseľ, Igor Kovačovič, Svetozár Švehlák,
Svetozár Stračina
Pondelok 9. 7. 1984
VOĽNÁ TRIBÚNA FF VÝCHODNÁ 1984
Hotel Borová Sihoť, Liptovský Hrádok
FOLKLÓRNY FESTIVAL VÝCHODNÁ 1985
5. 7. – 7. 7. 1985
PIATOK 5. 7. 1985
SÚŤAŽ SÓLISTOV TANEČNÍKOV
Kultúrny dom v Liptovskom Hrádku
Pripravil: Štefan Zima
OTVORENIE VÝSTAVNÝCH PODUJATÍ
Stará škola vo Východnej
POZDRAV Z VÝCHODNEJ
Rozhlasový program
Kultúrny dom vo Východnej
Pripravili: Ondrej Demo, Ivan Dubecký, Adriana Domanská
VÝBER Z TVORBY – SĽUK
Amfiteáter
Pripravil: Juraj Kubánka, zaslúžilý umelec
SOBOTA 6. 7. 1985
HUDBA PRIATEĽOV
Hudobný program zahraničných súborov
Kultúrny dom vo Východnej
Pripravili: Stanislav Dúžek, Svetozár Švehlák, Marián Veselský
PIETNY AKT
Kladenie vencov a kytíc pri pomníku padlých hrdinov v obci Východná
SPRIEVOD ÚČINKUJÚCICH OBCOU VÝCHODNÁ
OTVORENIE AMFITEÁTRA
Hlavná cesta, Areál amfiteátra
Pripravil: Ladislav Bačinský
74
Folklórny festival Východná 1953 – 2013
VYVESOVANIE ORNAMENTNÍKOV
Amfiteáter
Pripravila: Jarmila Paličková
PIESEŇ DOMOVA
Program amatérskych folklórnych súborov
Amfiteáter
Pripravili: Milan Hvižďák, Zora Bazovská
VITAJTE, PRIATELIA
Program zahraničných súborov
Amfiteáter
Pripravili: Stanislav Dúžek, Svetozár Švehlák, Marián Veselský
NOSITELIA TRADÍCIÍ
Program dedinských folklórnych skupín
Amfiteáter
Pripravili: Jozef Majerčík, Kliment Ondrejka, Oskár Elschek
LETNÉ ZÁBAVY
Areál amfiteátra
Pripravili: Bohuš Žitňan, Miroslav Nemec
NEDEĽA 7. 7. 1985
NA SVIATOČNÚ NÔTU
Program, ľudových hudieb, spevákov a víťazov súťaže tanečníkov
Amfiteáter
Pripravili: Rastislav Uhrín, Juraj Dubovec, Štefan Zima, Miloslav Šípka
KORENE A VÝHONKY
Program o minulosti, súčasnosti a perspektívach tradovania slovenského folklóru
Amfiteáter
Pripravili: Mária Kočišová, Jozef Bakšay, Elena Kubalová, Rudolf Veselovský
POZDRAVME TEN DEŇ
Záverečný program FF VÝCHODNÁ 1985
Amfiteáter
Pripravili: Jaroslav Ševčík, Svetozár Švehlák, Marián Veselský
75
Folklórny festival Východná 1953 – 2013
Pondelok 8. 7. 1985
VOĽNÁ TRIBÚNA FF VÝCHODNÁ 1985
Hotel Borová Sihoť, Liptovský Hrádok
FOLKLÓRNY FESTIVAL VÝCHODNÁ 1986
4. 7. – 6. 7. 1986
PIATOK 4. 7. 1986
OTVORENIE VÝSTAVNÝCH PODUJATÍ
Stará škola vo Východnej
POZDRAV Z VÝCHODNEJ
Rozhlasový program
Kultúrny dom vo Východnej
Pripravili: Ondrej Demo, Ivan Dubecký
PEREČKO A PARTA
Program amatérskych folklórnych súborov
Amfiteáter
Pripravili: Ján Blaho, Marián Veselský, Marián Járek
SOBOTA 5. 7. 1986
ZAHRAJTE MI, MUZIKANTI
Hudobný program
Kultúrny dom vo Východnej
Pripravili: Hana Kubalová, Oskár Elschek, Viliam Ján Gruska
KONCERTOVANIE HUDIEB, SPRIEVOD A OTVORENIE AMFITEÁTRA
Hlavná cesta, areál amfiteátra, amfiteáter
Pripravil: Ladislav Bačinský
VYVESOVANIE ORNAMENTNÍKOV
Amfiteáter
Pripravili: Viliam Ján Gruska, Jarmila Paličková
KOLO, KOLO MLYNSKÉ
Program detských folklórnych súborov a sólistov
Amfiteáter
Pripravili: Mária Kočišová, Pavla Ganobčíková, Pavel Kužma
76
Folklórny festival Východná 1953 – 2013
PIESEŇ O MIERI NECH SPÁJA NÁS
Program zahraničných súborov
Pripravili: Milan Hvižďák, Zora Bazovská
ČLOVEK A MASKA
Program dedinských folklórnych skupín
Amfiteáter
Pripravili: Daniel Luther, Pavel Popelka, Mikuláš Mušinka, Svetozár Stračina
LETNÉ ZÁBAVY
Areál amfiteátra
Pripravili: Bohuš Žitňan, Miroslav Nemec
NEDEĽA 6. 7. 1986
RODOKMEŇ ZEME VI.
Ľudia z rodu Rómov – scénická freska
Amfiteáter
Pripravil: Viliam Ján Gruska
NA SVIATOČNÚ NÔTU
Hudobný program
Amfiteáter
Pripravili: Juraj Dubovec, Rastislav Uhrín, Miloslav Šípka
SPIEVANKY DOMOVA
Záverečný program FF VÝCHODNÁ 1986
Amfiteáter
Pripravili: Pavel Bútor, Stanislav Dúžek, Marián Veselský, Svetozár Švehlák
FOLKLÓRNY FESTIVAL VÝCHODNÁ 1987
3. 7. – 5. 7. 1987
PIATOK 3. 7. 1987
OTVORENIE VÝSTAVNÝCH PODUJATÍ
Stará škola vo Východnej
POZDRAV Z VÝCHODNEJ
Rozhlasový program
Kultúrny dom vo Východnej
Pripravili: Ondrej Demo, Ivan Dubecký
77
Folklórny festival Východná 1953 – 2013
Z TVORBY...
Program amatérskych folklórnych súborov
Amfiteáter
Pripravili: Vladimír Kyseľ, Ján Blaho, Juraj Rinčo, Juraj Hamar, Jaroslav
Procházka
SOBOTA 4. 7. 1987
HUDBA PRIATEĽOV
Program zahraničných súborov
Kultúrny dom vo Východnej
Pripravil: Oskár Elschek
KONCERTOVANIE HUDIEB, SPRIEVOD
Hlavná cesta, areál amfiteátra, amfiteáter
Pripravil: Jozef Lehocký
VYVESOVANIE ORNAMENTNÍKOV
Amfiteáter
Pripravili: Viliam Ján Gruska, Jarmila Paličková
AKO DETI KRÁSU HĽADALI
Program detských folklórnych súborov
Amfiteáter
Pripravili: Stanislav Kohútek, Marián Veselský, Miroslav Berger
ĽUDIA VINÍC
Program dedinských folklórnych skupín
Amfiteáter
Pripravili: Daniel Luther, Pavel Popelka, Marián Járek, Margita Méryová
RODNÝM KRAJOM
VALALY, VALALY...
Samostatný celovečerný program Východoslovenského kraja
Amfiteáter
Pripravili: Zora Bazovská, Milan Hvižďák, Jozef Bakšay
LETNÉ ZÁBAVY
Areál amfiteátra
Pripravili: Bohuš Žitňan, Miroslav Nemec
78
Folklórny festival Východná 1953 – 2013
NEDEĽA 5. 7. 1987
POZDRAVY PRIATEĽOV
Program zahraničných folklórnych súborov
Amfiteáter
Pripravili: Igor Kovačovič, Oskár Elschek, Vojtech Littva
STARODÁVNE NÔTY
Hudobný program
Amfiteáter
Pripravili: Juraj Dubovec, Rastislav Uhrín, Miloslav Šípka
VEČNE ŽIVÁ PIESEŇ
Záverečný program FF VÝCHODNÁ 1987
Amfiteáter
Pripravili: Cyril Zálešák, Jana Liptáková
FOLKLÓRNY FESTIVAL VÝCHODNÁ 1988
1. 7. – 3. 7. 1988
PIATOK 1. 7. 1988
OTVORENIE VÝSTAVNÝCH PODUJATÍ
Stará škola vo Východnej
POZDRAV Z VÝCHODNEJ
Rozhlasový program
Kultúrny dom vo Východnej
Pripravili: Ondrej Demo, Ivan Dubecký
PROFILY
... ODKIAĽ PRICHÁDZAME, KTO SME A KAM IDEME...
Program amatérskych folklórnych súborov
Amfiteáter
Pripravili: Vojtech Suchomer, Pavol Ferianc, Vladimír Kotlárik, Vladimír Marušin,
Jaroslav Procházka
KONCERT FOLKOVEJ SKUPINY
Štadión
SOBOTA 2. 7. 1988
BALADY
Hudobný program
79
Folklórny festival Východná 1953 – 2013
Kultúrny dom vo Východnej
Pripravili: Hana Kubalová, Jana Pitková
KONCERTOVANIE HUDIEB
SPRIEVOD
Hlavná cesta, areál amfiteátra, amfiteáter
Pripravil: Ján Koritko
VYVESOVANIE ORNAMENTNÍKOV
Amfiteáter
Pripravili: Viliam Ján Gruska, Jarmila Paličková
NOSITELIA TRADÍCIÍ
Program dedinských folklórnych skupín
Amfiteáter
Pripravili: Jozef Majerčík, Kliment Ondrejka
Z RODNÉHO KRAJA
Program zostavený zo scénických podôb ľudového umenia Západoslovenského
kraja
Amfiteáter
Pripravili: Jozef Lehocký, Vladimír Kyseľ, Róbert Čimo, Daniel Luther
VITAJTE, PRIATELIA
Program zahraničných folklórnych súborov
Amfiteáter
Pripravili: Igor Kovačovič, Rudolf Veselovský, Vladimír Kyseľ
LETNE ZÁBAVY
Areál amfiteátra
Pripravili: Bohuš Žitňan, Miroslav Nemec
NEDEĽA 3. 7. 1988
AKO DETI KRÁSU NAŠLI
Program detských folklórnych súborov
Amfiteáter
Pripravili: Stanislav Kohútek, Marián Veselský
80
Folklórny festival Východná 1953 – 2013
HRAJTE, MUZIKANTI
Hudobný program
Amfiteáter
Pripravili: Juraj Dubovec, Rastislav Uhrín, Miloslav Šípka, Fedor Mikovič
SPOLOČNÝM HLASOM
Záverečný program festivalu
Amfiteáter
Pripravili: Svetozár Švehlák, Jaroslav Ševčík, Ivan Dubecký, Jan Krist, Izabela
Pažítková
Televízna dramaturgia: Mária Prasličková
FOLKLÓRNY FESTIVAL VÝCHODNÁ 1989
7. 7. – 9. 7. 1989
PIATOK 7. 7. 1989
OTVORENIE VÝSTAVNÝCH PODUJATÍ
Stará škola vo Východnej
POZDRAV Z VÝCHODNEJ
Rozhlasový program
Kultúrny dom vo Východnej
Pripravili: Ondrej Demo, Ivan Dubecký
VÝCHODNÁ, VÝCHODNÁ...
Program folklórnej skupiny Kriváň z Východnej
Amfiteáter
Pripravili: Jozef Majerčík, Michal Lehotský
VITAJTE, PRIATELIA
Program zahraničných folklórnych súborov
Amfiteáter
Pripravili: Vladimír Kyseľ, Jozef Lehotský, Daniel Luther
KONCERT FOLKOVEJ SKUPINY
Štadión
SOBOTA 8. 7. 1989
HUDBA PRIATEĽOV
Program zahraničných folklórnych .súborov
81
Folklórny festival Východná 1953 – 2013
Kultúrny dom vo Východnej
Pripravila: Hana Kubalová
KONCERTOVANIE HUDIEB
SPRIEVOD ÚČINKUJÚCICH OBCOU VÝCHODNÁ
Pripravil: Ján Koritko
VYVESOVANIE ORNAMENTNÍKOV
Amfiteáter
Pripravili: Viliam Ján Gruska, Jarmila Paličková
Z RODNÉHO KRAJA
Scénická freska
Program Stredoslovenského kraja
Amfiteáter
Pripravili: Igor Kovačovič, Anna Ostrihoňová, Juraj Dubovec
UŽ HRAJÚ, BUBNUJÚ...
Program folklórnych súborov
Amfiteáter
Pripravili: Juraj Rinčo, Juraj Hamar, Peter Koza, Ján Blaho, Jaroslav Procházka
LETNÉ ZÁBAVY
Areál amfiteátra
Pripravili: Ladislav Bačinský, Jozef Bakšay
NEDEĽA 9. 7. 1989
STOPY REMESIEL
Program dedinských folklórnych skupín
Amfiteáter
Pripravili: Stanislav Kohútek, Kliment Ondrejka, Juraj Priečinský, Pavel Olekšák
NA SVIATOČNÚ NÔTU
Program ľudových hudieb a sólistov
Amfiteáter
Pripravili: Rastislav Uhrín, Juraj Dubovec, Miloslav Šípka
NEZAVIATE ČASOM
Záverečný program festivalu
82
Folklórny festival Východná 1953 – 2013
Amfiteáter
Pripravili: Pavel Bútor, Kliment Ondrejka
FOLKLÓRNY FESTIVAL VÝCHODNÁ 1990
6. 7. – 8. 7. 1990
PIATOK 6. 7. 1990
OTVORENIE VÝSTAVNÝCH PODUJATÍ
Stará škola vo Východnej
POZDRAV Z VÝCHODNEJ
Program v priamom vysielaní Slovenského rozhlasu
Kultúrny dom vo Východnej
Námet, scenár a réžia: Ivan Dubecký
Textová spolupráca: Darina Laščiaková, zaslúžila umelkyňa
MAĽOVANÉ ŽITIE – MAĽOVANÝ SVET
Scénické obrázky zo života važeckého ľudu, pri príležitosti 100. výročia narodenia
akademického maliara Jana Hálu
Amfiteáter
Pripravili: Naďa Gilániová, Michal Kapasný, Daniela Medzihradská
Prednes spomienok J. Hálu: Petr Haničinec, člen Divadla na Vinohradoch, Praha
SLOVENSKÝ ĽUDOVÝ UMELECKÝ KOLEKTÍV
Reprezentatívny program k 40. výročiu založenia kolektívu
Amfiteáter
Scenár, choreografia a réžia: Juraj Kubánka, zaslúžilý umelec
Dirigenti: Pavol Procházka, Miroslav Šmíd
KONCERT
skupiny BUKASOVÝ MASÍV z Modry
Štadión
Pripravil: Bohuš Žitňan
SOBOTA 7. 7. 1990
NÁSTROJE A ICH MAJSTRI
Program interpretov, hráčov na ľudových hudobných nástrojoch
Kultúrny dom vo Východnej
Pripravili: Jaroslav Stráňavský, Juraj Dubovec, Igor Danihel
Konzultant: Ivan Mačák
83
Folklórny festival Východná 1953 – 2013
KONCERTOVANIE HUDIEB
Areál amfiteátra
Pripravil: Bohuš Žitňan
SPRIEVOD FESTIVALU
Hlavná cesta, areál amfiteátra
Námet, príprava, scenár a réžia: Ján Koritko
VYVESOVANIE ORNAMENTNÍKOV
Amfiteáter
Námet: Viliam Ján Gruska
Realizácia: Jarmila Paličková
SVADBA
Scénická freska zostavená zo svadobných zvykov a obradov z obcí Slovenska
Amfiteáter
Pripravili: Daniel Luther, Vladimír Kyseľ, Pavol Popelka
VITAJTE, PRIATELIA
Program zahraničných folklórnych kolektívov
Amfiteáter
Pripravili: Igor Kovačovič, Anna Ostrihoňová, Hana Kubalová
VESELO I VÁŽNE
Scénický program humoristicko-satirickej tvorby folklórnych súborov
Amfiteáter
Pripravili: Ján Blaho, Vladimír Urban, Marian Veselský
LETNÉ ZÁBAVY
Areál amfiteátra
Pripravili: Bohuš Žitňan, Miroslav Nemec
NEDEĽA 8. 7. 1990
DETI
Scénický program detských folklórnych súborov a sólistov
Amfiteáter
Pripravil: Stanislav Kohútek
84
Folklórny festival Východná 1953 – 2013
NA SVIATOČNÚ NÔTU – HLASY
Program sólistov spevákov zo stredného Slovenska
Amfiteáter
Pripravili: Rastislav Uhrin, Juraj Dubovec
NAŠEJ DOMOVINE
Záverečný program festivalu
Amfiteáter
Pripravili: Milan Hvižďák, Ladislav Bačinský, Juraj Dubovec
Pondelok 9. 7. 1990
VOĽNÁ TRIBÚNA FF VÝCHODNÁ 1990
Hotel, Tatranská Štrba
FOLKLÓRNY FESTIVAL VÝCHODNÁ 1991
4. 7. – 7. 7. 1991
ŠTVRTOK 4. 7. 1991
SVÄTOPLUK
Filmový prepis opery Eugena Suchoňa
Dom kultúry v Liptovskom Hrádku
Réžia: Jozef Zachar
ZRKADLO DUŠE NÁRODOV
Prehliadkový program zahraničných súborov
Dom kultúry v Liptovskom Hrádku
Pripravili: Ladislav Bačinský, Milan Hvižďák
PIATOK 5. 7. 1991
FOLKOVÉ PODOBY ĽUDOVEJ HUDBY
Tribúna na ihrisku
Scenár a réžia: Ivo Schreiner
Režijná spolupráca: Vladimír Kyseľ
POZDRAV Z VÝCHODNEJ
Rozhlasová prehliadka
Kultúrny dom vo Východnej
Pripravili: Ivan Dubecký, Darina Laščiaková
ĽÚBOSTNÉ SPEVY LIPTOVA
Pripravili: Daniela Medzihradská, Naďa Gilániová, Juraj Dubovec
85
Folklórny festival Východná 1953 – 2013
SCÉNICKÁ PANORÁMA
Zlomky z toho všetkého, čo ponúka súčasné Slovensko
Amfiteáter
Pripravili: Zora Bazovská, Jozef Bakšay
SOBOTA 6. 7. 1991
KOLEDY
Vianočné a novoročné piesne a vinše slovenských kresťanov
Rímskokatolícky kostol, Východná
Evanjelický kostol, Východná
Pripravila: Hana Kubalová
STARÁ HUDBA SLOVENSKA
Musica aeterna
Amfiteáter
Dramaturgia: Peter Zajíček, Vladimír Godár
Recitujú: Ida Rapaičová, Michal Gazdík
Scenár: Viliam Ján Gruska
Umelecký vedúci a koncertný majster súboru Musica aeterna: Peter Zajíček
KONCERTOVANIE HUDIEB
Kultúrny dom vo Východnej
Pripravil: Juraj Dubovec
NOSITELIA A OCHRANCOVIA I.
Programové bloky folklórnych skupín
Komjatná, Bystrany
Amfiteáter
Pripravil: Daniel Luther
FOLKOVÉ PODOBY ĽUDOVEJ HUDBY
Tribúna na ihrisku
Scenár a réžia: Ivo Schreiner
Režijná spolupráca: Vladimír Kyseľ
OBJAVOVANIE TALENTOV
Voľné pódium pre účinkujúcich a návštevníkov
Prehliadkové pódium
Pripravili: Vladimír Kyseľ, Marián Veselský
86
Folklórny festival Východná 1953 – 2013
SPRIEVOD
Obec Východná, areál amfiteátra
Pripravili: Bohuslav Žitňan, Miroslav Nemec
NOSITELIA A OCHRANCOVIA II.
Scénické svedectvo o generáciách uchovávateľov folklórneho dedičstva z rôznych
kútov Slovenska
Amfiteáter
Pripravili: Daniel Luther, Hana Kubalová, Jozef Majerčík, Svetozár Švehlák
ZRKADLO DUŠE NÁRODOV
Mozaika z tvorby zahraničných a domácich folklórnych súborov
Amfiteáter
Pripravili: Ladislav Bačinský, Milan Hvižďák
ZÁBAVA POD MÁJOM
Pripravili: Bohuš Žitňan, Miroslav Nemec a Jozef Lehotský
NEDEĽA 7. 7. 1991
RODOKMEŇ ZEME VII.
Ľudia hľadajúci domov – scénická freska
Amfiteáter
Scenár, príprava účinkujúcich a réžia: Viliam Ján Gruska
Pomocná réžia: Monika Barabášová
Prednes sprievodných textov: Gustáv Valach
POKLONA SOLÚNSKYM BRATOM
Amfiteáter
Pripravil: Viliam Ján Gruska
HUDBA A NÁROD
Záverečná freska
Amfiteáter
Pripravili: Vladimír Urban, Viliam Ján Gruska, Ivan Mačák
STARÁ SVETSKÁ A CHRÁMOVÁ HUDBA SLOVENSKA
Musica aeterna
Evanjelický kostol, Liptovský Mikuláš
Dramaturgia: Peter Zajíček, Vladimír Godár
Recitujú: Ida Rapaičová, Michal Gazdík
87
Folklórny festival Východná 1953 – 2013
Scenár: Viliam Ján Gruska
Umelecký vedúci a koncertný majster súboru Musica aeterna: Peter Zajíček
FOLKLÓRNY FESTIVAL VÝCHODNÁ 1992
2. 7. – 5. 7. 1992
ŠTVRTOK 2. 7. 1992
HOSTIA FESTIVALU
Prehliadkový program zahraničných súborov
Dom kultúry v Liptovskom Hrádku
Pripravili: Ladislav Bačinský, Oľga Kobelová
PIATOK 3. 7. 1992
POZDRAV Z VÝCHODNEJ
Program v priamom vysielaní Slovenského rozhlasu
Kultúrny dom vo Východnej
Pripravili: Ivan Dubecký, Darina Laščiaková
ŠTRBA
Program o tradičnej ľudovej kultúre obce
Amfiteáter
Pripravili: Daniela Medzihradská, Naďa Gilániová, Anna Švorcová, Peter Švorc
HOSTIA FESTIVALU
Program zahraničných folklórnych súborov
Amfiteáter
Pripravili: Ladislav Bačinský, Oľga Kobelová
FOLKOVÉ PODOBY ĽUDOVEJ HUDBY
Koncert folkovej skupiny Slniečko z Piešťan
Tribúna na ihrisku
Pripravila: Monika Barabášová
SOBOTA 4. 7. 1992
SÚŤAŽ SÓLISTOV TANEČNÍKOV
Dom kultúry v Liptovskom Hrádku
Pripravil: Peter Homolka
NÁREČIA SLOVENSKUO
Program o nárečiach Slovenska
88
Folklórny festival Východná 1953 – 2013
Kultúrny dom vo Východnej
Pripravili: Igor Kovačovič, Anna Ostrihoňová
ĽÚBOSŤ, ĽÚBOSŤ, ĽÚBOSTIVÁ
Program lyrických ľúbostných piesní
Rímskokatolícky kostol, Východná
Evanjelický kostol, Východná
Pripravila: Hana Kubalová
TANEČNÁ ŠKOLA
Výučba slovenských ľudových tancov
Kultúrny dom vo Východnej
Pripravil: Ervín Varga
TALENTY
Voľné pódium pre účinkujúcich a návštevníkov
Prehliadkové pódium
Pripravil: Vladimír Kyseľ
SPRIEVOD FESTIVALU
Obec Východná, areál amfiteátra
Pripravili: Bohuš Žitňan, Miroslav Nemec
HOSTIA FESTIVALU
2. uvedenie programu zahraničných folklórnych súborov
Amfiteáter
Pripravili: Ladislav Bačinský, Oľga Kobelová
NOSITELIA A OCHRANCOVIA
SLOVENSKÉ ĽUDOVÉ PIESNE
Program dedinských skupín z východného Slovenska
Amfiteáter
Pripravili: Vladimír Urban, Milan Rendoš, Jozef Bakšay, Zora Bazovská
ČAS ŽITIA – ČAS BYTIA
Program k nedožitým 70. narodeninám choreografa Mikuláša Senka
Amfiteáter
Pripravili: Pavel Bútor, Igor Kovačovič
89
Folklórny festival Východná 1953 – 2013
Z TVORBY
Program folklórnych súborov zo Slovenska
Amfiteáter
Pripravili: Pavel Bútor, Kliment Ondrejka, Milan Hvižďák
ZÁBAVY
FOLKOVÉ PODOBY ĽUDOVEJ HUDBY
2. uvedenie programu folkovej skupiny Slniečko
Tribúna na ihrisku
Pripravila: Monika Barabášová
VÝCHODNIANSKA ZÁBAVA
Kultúrny dom vo Východnej
Pripravila: Naďa Gilániová
NEDEĽA 5. 7. 1992
DOBRÝ DEŇ, VÝCHODNÁ
Program o festivale, jeho tvorcoch a účinkujúcich
Kultúrny dom vo Východnej
Pripravil: Vladimír Kyseľ
GEORGIUS TRANOSCIUS
Sviatočné bohoslužby
Evanjelický kostol, Východná
Pripravila: Daniela Medzihradská-Faklová
DETI A ICH SVET
Program detských súborov a sólistov
Amfiteáter
Pripravila: Mária Mázorová
LAUREÁTI FESTIVALU
Program najlepších tanečníkov zo súťaže sólistov tanečníkov
Amfiteáter
Pripravil: Peter Homolka
PIESEŇ NÁRODOV
Záverečný program festivalu
Amfiteáter
Pripravili: Milan Hvižďák a Pavel Bútor
90
Folklórny festival Východná 1953 – 2013
FOLKLÓRNY FESTIVAL VÝCHODNÁ 1993
NEDEĽA 27. 6. 1993
OSUD A IDEÁL
Scénický medailón o živote a diele Jána Levoslava Bellu
Evanjelický kostol, Východná
Pripravili: Eva Faklová, Daniela Medzihradská
ŠTVRTOK 1. 7. 1993
HOSTIA FESTIVALU
Prehliadkový program zahraničných súborov
Dom kultúry v Liptovskom Hrádku
Pripravili: Vladimír Urban, Antónia Urbanová
PIATOK 2. 7. 1993
POZDRAV Z VÝCHODNEJ
Program v priamom vysielaní Slovenského rozhlasu
Kultúrny dom vo Východnej
Pripravili: Adriana Domanská, Darina Laščiaková, Ľubomír Galko, František
Bombík
VITAJTE
Otvárací program festivalu, reprezentujúci ľudovú kultúru obcí stredného Liptova
Amfiteáter
Pripravili: Mária Palasthyová, Naďa Gilániová, Miroslava Sekanová, Jaroslav Hrnčiar
HOSTIA FESTIVALU I.
Program zahraničných súborov
Amfiteáter
Pripravili: Vladimír Urban, Antónia Urbanová
KONCERT FOLKOVEJ SKUPINY MLOCI Z PREŠOVA
Tribúna na ihrisku
Pripravili: Bohuš Žitňan, Miroslav Nemec
SOBOTA 3. 7. 1993
OZÝVAJ SA, HLASE...
Komorný program piesní o práci a prírode
Rímskokatolícky kostol, Východná
Pripravila: Hana Kyseľová
91
Folklórny festival Východná 1953 – 2013
PODPOLIANSKI HUDCI
Komorný program o hudobných nárečiach Podpoľania
Kultúrny dom vo Východnej
Pripravili: Juraj Dubovec, Rastislav Uhrín
OZÝVAJ SA, HLASE...
Evanjelický kostol, Východná
Pripravila: Hana Kyseľová
TALENTY
Voľné pódium pre účinkujúcich a návštevníkov
Prehliadkové pódium
Pripravil: Vladimír Kyseľ
ŠKOLA TANCA
Výučba ľudových tancov z Horehronia
Kultúrny dom vo Východnej
Pripravili: Igor Kovačovič, Peter Homolka
SPRIEVOD FESTIVALU,
spojený s PREDSTAVOVANÍM ÚČINKUJÚCICH a OTVORENÍM
AMFITEÁTRA Obec Východná, areál amfiteátra
Pripravili: Bohuš Žitňan, Miroslav Nemec
PRAMENE KRÁSY – ŠKOLA HROU
Program detských folklórnych súborov a sólistov
Amfiteáter
Pripravili: Eliška Hrbíková, Peter Králiček, Iveta Pršová, Jaroslav Mendel
NOSITELIA A OCHRANCOVIA II.
Program ľudových piesní, tancov a rozprávania zo stredného Slovenska
Amfiteáter
Pripravili: Rudolf Veselovský, Miroslav Baran, Igor Gašpar
KRIVÁŇ, VÝCHODNÁ
Profilový program pri príležitosti 80. výročia vzniku folklórnej skupiny
Amfiteáter
Pripravili: Vladimír Hižnay, Martin Užík
92
Folklórny festival Východná 1953 – 2013
HOSTIA FESTIVALU II.
Program zahraničných súborov
Amfiteáter
Pripravili: Vladimír Urban, Antónia Urbanová
ZÁBAVY A KONCERTY
Areál amfiteátra
Pripravili: Bohuš Žitňan, Miroslav Nemec
NEDEĽA 4. 7. 1993
POCTA DIELU ĽUDU A STÁROČÍ
Veľká scénická hudobno-výtvarná freska o vzácnych výtvoroch duše a umu ľudu
Slovenska, ktoré nezastupiteľným spôsobom prispievajú do klenotnice svetovej
kultúry
Obec Východná, areál amfiteátra
Pripravili: Viliam Ján Gruska, Monika Barabášová, Juraj Dubovec
HOSTIA FESTIVALU
Hudobný program zahraničných súborov
Kultúrny dom vo Východnej
Pripravili: Vladimír Urban, Antónia Urbanová
SLOVÁCI DOMA A VO SVETE A ICH HOSTIA
Záverečný program festivalu
Amfiteáter
Pripravili: Pavel Bútor, Viliam Korenčík, Vladimír Kyseľ, Igor Kovačovič
FESTIVALOVÉ OZVENY
Voľné koncertovanie muzikantov
Areál amfiteátra
PREMIETANIE VIDEOZÁZNAMOV
Kultúrny dom vo Východnej
FOLKLÓRNY FESTIVAL VÝCHODNÁ 1994
1. 7. – 3. 7. 1994
ŠTVRTOK 30. 6. 1994
Program dedinských folklórnych skupín zo 6. celoštátnej prehliadky, Žilina, 1994
Dom kultúry v Liptovskom Hrádku
93
Folklórny festival Východná 1953 – 2013
PIATOK 1. 7. 1994
POZDRAV Z VÝCHODNEJ
Rozhlasová prehliadka programu jubilejného ročníka folklórneho festivalu
v priamom vysielaní Slovenského rozhlasu
Kultúrny dom vo Východnej
Pripravili: Samo Smetana, Ľubomír Galko
PRIVÍTANKA
Otvárací program festivalu, reprezentujúci ľudovú kultúru obcí Liptova
Amfiteáter
Pripravili: Miroslava Palanová, Kliment Ondrejka, Mária Palasthyová, Jaroslav
Hrnčiar
UMELECKÝ SÚBOR LÚČNICA
Reprezentačný program I.
Amfiteáter
Pripravil: Štefan Nosáľ
KONCERT FOLKOVEJ SKUPINY BUKASOVÝ MASÍV Z MODRY
Tribúna na ihrisku TJ
Pripravili: Bohuš Žitňan, Miroslav Nemec
SOBOTA 2. 7. 1994
POSOLSTVO VEĽKEJ NOCI A TURÍČNYCH SVIATKOV
Komorný vokálno-inštrumentálny koncert
Rímskokatolícky kostol, Východná
Pripravili: Jozef Petrík, Jozef Burič
HUDOBNÉ NÁREČIA
Komorný program o hudobných nárečiach Kysúc a Terchovej
Kultúrny dom vo Východnej
Pripravil: Jaroslav Stráňavský
TALENTY
Voľný program účastníkov festivalu so zreteľom na mladých talentovaných
interpretov
Prehliadkové pódium
Pripravil: Ivan Murín
94
Folklórny festival Východná 1953 – 2013
ŠKOLA TANCA
Výučba ľudových tancov obcí Štrba, Važec, Východná
Kultúrny dom vo Východnej
Pripravil: Peter Homolka
SPRIEVOD A OTVORENIE AMFITEÁTRA, VYVESOVANIE
ORNAMENTNÍKOV
Obec Východná, areál amfiteátra
Pripravili: Bohuš Žitňan, Miroslav Nemec
ELE, BELE, HRAŤ SA CHCEME!
Program detských folklórnych súborov a sólistov
Amfiteáter
Pripravili: Antónia Urbanová, Katarína Golianová, Jaroslav Stráňavský
NAŠI HOSTIA I.
Program zahraničných súborov
Amfiteáter
Pripravili: Peter Homolka, Jozef Burič
NOSITELIA TRADÍCIÍ 1994
Program dedinských folklórnych skupín zo 6. celoštátnej prehliadky, Žilina, 1994
Amfiteáter
Pripravili: Ján Blaho, Vladimír Urban
Z TVORBY FOLKLÓRNYCH SÚBOROV
Program amatérskych folklórnych súborov, účastníkov celoštátnej súťažnej
prehliadky
Amfiteáter
Pripravili: Vladimír Urban, Štefan Kocák,
ZÁBAVY A KONCERTY
Areál amfiteátra, ihrisko TJ
Pripravili: Bohuš Žitňan, Miroslav Nemec
VÝCHODNIANSKA ZÁBAVA
Kultúrny dom vo Východnej
Pripravili: Michal Budinský, Jana Gajdošová
95
Folklórny festival Východná 1953 – 2013
NEDEĽA 3. 7. 1994
NAŠI HOSTIA II.
Program zahraničných súborov
Amfiteáter
Pripravili: Peter Homolka, Jozef Burič
HUDÁČKOVIA
Koncert detských ľudových hudieb a víťazov speváckej súťaže Zorničkin slávik
Amfiteáter
Pripravil: Marián Veselský
POZDRAVY JUBILUJÚCEMU FESTIVALU
Program festivalov (Myjava, Detva, Košice)
Amfiteáter
Pripravili: Pavel Bútor, Adriana Domanská
NAŠA RODINA
Záverečný program FF VÝCHODNÁ 1994
Amfiteáter
Pripravili: Jaroslav Ševčík, Stanislav Dúžek, Kliment Ondrejka, Igor Kovačovič,
Svetozár Švehlák, Marian Veselský
FOLKLÓRNY FESTIVAL VÝCHODNÁ 1995
23. 6. – 25. 6. 1995
PIATOK 23. 6. 1995
POZDRAV Z VÝCHODNEJ
Program v priamom vysielaní Slovenského rozhlasu
Kultúrny dom vo Východnej
Pripravili: Darina Laščiaková, Adriana Domanská
Ernest Bryll – Katarzyna Gärtnerová: NA SKLE MAĽOVANÉ
Činohra Slovenského národného divadla, Bratislava
Amfiteáter
Réžia a kostýmy: Karol L. Zachar
Choreografia: Štefan Nosáľ
Scéna: Vladimír Suchánek
96
Folklórny festival Východná 1953 – 2013
KONCERT FOLKOVEJ SKUPINY VESLÁRI Z KOŠÍC
Ihrisko TJ, Východná
SOBOTA 24. 6. 1995
POKLADY SLOVENSKÝCH CHRÁMOV
Rímskokatolícky kostol, Východná
Evanjelický kostol, Východná
Pripravili: Emil Trgiňa, Ivan Schreiner, Juraj Korec, Monika Barabášová
SÚŤAŽ SÓLISTOV TANEČNÍKOV
Kultúrny dom vo Východnej
Pripravili: Peter Homolka, Jozef Burič, Stanislava Ondrisková
TALENTY IV.
Voľné pódium pre účinkujúcich a návštevníkov
Prehliadková rampa
Pripravili: Rasťo Andris, Michal Štefanovič, Jaro Mendel
SPRIEVOD
KONCERTOVANIE ĽUDOVÝCHU HUDIEB a VYVESOVANIE
ORNAMENTNÍKOV
Obec Východná, areál amfiteátra, amfiteáter
Pripravili: Miroslav Nemec, Bohuš Žitňan
ADAM, EVA BOLI, SEDEM SYNOV MALI...
Program detských folklórnych súborov
Amfiteáter
Pripravili: Antónia Urbanová, Katarína Golianová, Hana Kyseľová
HOSTIA FESTIVALU
Program zahraničných súborov
Amfiteáter
Pripravili: Jozef Burič, Kliment Ondrejka
LIPTÁCI II.
Amfiteáter
Pripravili: Daniela Medzihradská, Naďa Gilániová
97
Folklórny festival Východná 1953 – 2013
ZVÁBENÍ ZEMOU
NÁVRAT STRATENÉHO SYNA
Program PUĽS-u a Tanečného štúdia, Prešov
Amfiteáter
Pripravili: Vladimír Marušin, Jozef Hrušovský
LETNÉ ZÁBAVY
• DISKOTÉKA
Ihrisko TJ, Východná
• POD MÁJOM
Ľudové hudby
• VÝCHODNIANSKA ZÁBAVA
Kultúrny dom vo Východnej
Pripravili: Bohuslav Žitňan, Miroslav Nemec
NEDEĽA 25. 6. 1995
EJ, RÁNO, RÁNO
Prehliadková rampa
Pripravil: Marián Veselský
HUDÁČKOVIA
Amfiteáter
Pripravil: Marián Veselský
VÝSLEDKY SÚŤAŽE SÓLISTOV TANEČNÍKOV
Amfiteáter
Pripravili: Peter Homolka, Jozef Burič, Stanislava Ondrisková
KLENOTY DUCHA A ICH DNEŠNÉ PODOBY
Program dedinských folklórnych skupín
Amfiteáter
Pripravili: Igor Kovačovič, Ján Palovič
DEDIČSTVO KRÁSY
Galaprogram FF VÝCHODNÁ 1995
Amfiteáter
Pripravili: Martin Urban, Miroslava Palanová
98
Folklórny festival Východná 1953 – 2013
FOLKLÓRNY FESTIVAL VÝCHODNÁ 1996
4. 7. – 7. 7. 1996
ŠTVRTOK 4. 7. 1996
LÚČNICA – ELÁN
Amfiteáter
Pripravili: Štefan Nosáľ a členovia skupiny Elán
PIATOK 5. 7. 1996
ROZHLASOVÁ PANORÁMA
Program v priamom vysielaní Slovenského rozhlasu
Kultúrny dom vo Východnej
Pripravila: Adriana Domanská
ĽUDIA PIATICH KONTINENTOV
Program zahraničných folklórnych súborov
Amfiteáter
Pripravili: Jozef Burič, Svetozár Švehlák
OD KOREŇOV KU KVETOM
Program folklórnych súborov
Amfiteáter
Pripravil: Vladimír Marušin
PROGRAM FOLKOVEJ SKUPINY PLOŠTÍN PUNK
Ihrisko TJ, Východná
SOBOTA 6. 7. 1996
ZA TÝM KOPCOM, ZA TÝM VŔŠKOM...
Literárno-hudobná kompozícia dobovej vojenskej poézie a historických
baladických piesní so zbojníckou a vojenskou tematikou
Rímskokatolícky kostol, Evanjelický kostol, Východná
Pripravili: Emil Trgiňa, Štefan Kocák, Ján Blaho
ZAGEJDUJ, GEJDOŠKO...
Cyklus hudobného nárečia
Kultúrny dom vo Východnej
Pripravil: Milan Rusko
99
Folklórny festival Východná 1953 – 2013
TALENTY – KTO CHCE A VIE...
Voľné pódium pre účinkujúcich a návštevníkov
Prehliadkové pódium
Pripravili: Rastislav Andris, Jaroslav Hazlinger
SPRIEVOD FESTIVALU a OTVORENIE AMFITEÁTRA
Obec Východná, areál amfiteátra
Pripravil: Vladimír Majerčík
VITAJTE NA MUZIKE
Privítanka
Amfiteáter
Pripravili: Naďa Gilániová, Mária Palasthyová, Miroslava Palanová
AKO SA DETI S KRIVÁŇOM PASOVALI
Program detských folklórnych súborov
Amfiteáter
Pripravil: Eliška Hrbíková
DVADSAŤROČNÝ JUBILANT – PROGRAM ORCHESTRA ĽUDOVÝCH
NÁSTROJOV SLOVENSKÉHO ROZHLASU A JEHO SÓLISTOV
Amfiteáter
Pripravil: Ondrej Demo
VITAJ, ČLOVEK, A ŽI...
Program dedinských folklórnych skupín
Amfiteáter
Pripravili: Štefan Kocák, Ján Blaho
LIPTÁCI SPOD ČEBRAŤA
Program jubilujúceho folklórneho súboru Liptov z Ružomberka
Amfiteáter
Pripravili: Vojtech Littva, Kliment Ondrejka, Julián Veverica, Jaroslav Hrnčiar
ZÁBAVY A KONCERTY
Amfiteáter
Pripravil: Vladimír Majerčík
100
Folklórny festival Východná 1953 – 2013
NEDEĽA 7. 7. 1996
EJ, RÁNO, RÁNO
Hudobno-vokálny program
Prehliadkové pódium
Pripravili: Marian Veselský, Igor Medlen
HUDÁČKOVIA
Detský hudobno-vokálny program
Amfiteáter
Pripravili: Marian Veselský
TALENTY – KTO CHCE A VIE...
Voľné pódium pre účinkujúcich a návštevníkov
Prehliadkové pódium
Pripravili: Rastislav Andris, Jaroslav Hazlinger
PROGRAM SLOVENSKÉHO GAJDOŠSKÉHO ZDRUŽENIA
Piesne a tance zo 17. storočia
Amfiteáter
Pripravil: Milan Rusko
ČAS DOZRIEVANIA PRICHODÍ K NÁM...
Záverečný program FF VÝCHODNÁ, venovaný myšlienkam o živote
spoločenstva, vyjadrujúcim úctu k trvalým hodnotám človečenstva
Galaprogram FF VÝCHODNÁ 1996
Amfiteáter
Pripravili: Igor Kovačovič, Pavel Bútor
FOLKLÓRNY FESTIVAL VÝCHODNÁ 1997
4. 7. – 6. 7. 1997
PIATOK 4. 7. 1997
POZDRAV Z VÝCHODNEJ
Rozhlasová panoráma programov FF VÝCHODNÁ 1997, vysielaná v priamom
prenose Slovenského rozhlasu
Kultúrny dom vo Východnej
Pripravili: Adriana Domanská, František Bombík, Ľuboš Galko
101
Folklórny festival Východná 1953 – 2013
„HARAVARA“ – ABY U NÁS DOBRE BOLO
Tanečný program SĽUK-u
Amfiteáter
Pripravili: Svetozár Stračina, Andrej Ferko, Ivan Dubecký, Jaroslav Moravčík
PROGRAM FOLKOVEJ SKUPINY DRIŠĽAK Z VRANOVA NAD TOPĽOU
Ihrisko TJ, Východná
Pripravili: členovia skupiny Drišľak
SOBOTA 5. 7. 1997
ZNEJTE, PIESNE
Program duchovných a ľudových piesní
Evanjelický kostol, Východná
Pripravili: Oskár Elschek, Hana Kyseľová
SKLADATEĽ A ĽUDOVÁ PIESEŇ
Program venovaný pamiatke hudobného skladateľa Svetozára Stračinu
Rímskokatolícky kostol, Východná
Pripravili: Juraj Dubovec, Angela Vargicová
TALENTY
Príležitosť pre talentovaných návštevníkov predviesť spev alebo tanec na ľudovú
hudbu
Prehliadkové pódium
Pripravil: Rasťo Andris
ŠKOLA TANCA
Tancujeme na Ponitrí – výučba vybraných ľudových tancov
Kultúrny dom vo Východnej
Pripravil: Ján Blaho
FOLKLÓR NA ROZHLASOVÝCH VLNÁCH
Beseda o folklóre s redaktormi rozhlasových štúdií SR z Bratislavy, Banskej
Bystrice, Prešova, Košíc a účastníkmi festivalu
Kultúrny dom vo Východnej
SPRIEVOD
Z obce Východná do areálu amfiteátra – otvorenie amfiteátra a slávnosť
vyvesovania ornamentníkov
102
Folklórny festival Východná 1953 – 2013
Obec Východná, areál amfiteátra
Pripravili: Ladislav Bernáth, Jozef Adamík, Naďa Gilániová, Eva Stankovianska
PRIVÍTANKA
Program dedinských folklórnych skupín, súborov a detských súborov z Liptova
Amfiteáter
Pripravili: Naďa Gilániová, Vojtech Littva
TAK TO BOLO, TAK TO JE
Program detských folklórnych súborov
Amfiteáter
Pripravili: Antónia Urbanová, Hana Kyseľová
NOSITELIA TRADÍCIÍ
Program dedinských folklórnych skupín z celoštátnej postupovej súťaže, Zvolen, 1997
Amfiteáter
Pripravili: Ján Blaho, Juraj Hamar
Z NAJLEPŠÍCH
Program folklórnych súborov z celoštátnej súťaže programových blokov, Považská
Bystrica, 1996
Amfiteáter
Pripravili: Vladimír Urban, Štefan Kocák
ZÁBAVY A KONCERTY ľudových hudieb
Ihrisko TJ a Májka
NEDEĽA 6. 7. 1997
EJ, RÁNO, RÁNO...
Hudobno-vokálny program
Prehliadkové pódium
Pripravili: Marian Veselský, Igor Medlen
HOSTIA
Program zahraničných súborov – predstavenie členských krajín Medzinárodnej
organizácie folklórnych festivalov C.I.O.F.F. (Severná Amerika a Európa)
Amfiteáter
Pripravili: Peter Homolka, Gabriela Zajacová
103
Folklórny festival Východná 1953 – 2013
SUSEDIA
Program folklórnych súborov z Čiech a Moravy, pripravený v spolupráci
s Medzinárodným folklórnym festivalom v Strážnici
Amfiteáter
Pripravili: Jan Krist, Ján Benda
OD TATIER K DUNAJU
Galaprogram FF VÝCHODNÁ 1997
Amfiteáter
Pripravili: Cyril Zálešák, Martin Urban, Štefan Kocák, Marian Veselský
FOLKLÓRNY FESTIVAL VÝCHODNÁ 1998
26. 6. – 28. 6. 1998
PIATOK 26. 6. 1998
POZVÁNKA DO VÝCHODNEJ
Program v priamom vysielaní Slovenského rozhlasu
Kultúrny dom vo Východnej
Pripravili: Adriana Domanská, Ľubomír Galko,
LÚČNICA
Program k 50. výročiu Lúčnice
Amfiteáter
Pripravili: Štefan Nosáľ
SOBOTA 27. 6. 1998
NÁRODNÁ TRADÍCIA V TVORBE SLOVENSKÝCH SKLADATEĽOV
– Eugen Suchoň
Rímskokatolícky kostol, Východná
Pripravili: Angela Vargicová, Róbert Faltus
SPOMIENKY
Na pamiatku i z vďačnosti PhDr. Jarmile Paličkovej, CSc., Slávke Ondriskovej
a Ivanovi Dubeckému
Evanjelický kostol, Východná
Pripravili: Daniela Medzihradská-Faklová, Naďa Gilániová, Ján Botík
ŠKOLA TANCA
Tance z Krivian
Kultúrny dom vo Východnej
Pripravili: poslucháči VŠMÚ v Bratislave
104
Folklórny festival Východná 1953 – 2013
TALENTY
Voľné pódium pre účinkujúcich a návštevníkov
Prehliadkové pódium
Pripravili: Zuzana Mojžišová, Rastislav Andris
RIEKA RADOSTI A POZNANIA – SPRIEVOD
Obec Východná, areál amfiteátra
Pripravili: Ladislav Bernáth, Jozef Adamík
OTVORENIE AMFITEÁTRA A SLÁVNOSŤ VYVESOVANIA
ORNAMENTNÍKOV
Amfiteáter
Pripravila: Eva Stankovianská-Štofčíková
VITAJTE U NÁS – PRIVÍTANKA
Uvítací program folklórnych kolektívov z Liptova
Amfiteáter
Pripravili: Vojtech Littva, Naďa Gilániová
HOSTIA
Program zahraničných súborov
Amfiteáter
Pripravili: Jozef Burič, Gabriela Zajacová
OSOBNOSTI
Program venovaný folkloristovi Igorovi Kovačovičovi, rodákovi z Kokavy nad
Rimavicou, k jeho životnému jubileu
Amfiteáter
Pripravil: Pavel Bútor
Z TVORBY
Program folklórnych súborov a prezentácia víťazov Celoštátnej súťaže sólistov
tanečníkov v Dlhom Klčove 1998
Amfiteáter
Pripravil: Vladimír Urban
VÝCHODNIARSKA SHOW alebo HUTORACI, HORE HLAVY
Komponovaný program folklórneho súboru ŽELEZIAR z Košíc a folkovej skupiny
DRIŠĽAK z Vranova nad Topľou
105
Folklórny festival Východná 1953 – 2013
Amfiteáter
Pripravili: Vladimír Urban a členovia skupiny Drišľak
ZÁBAVY
Obec Východná
Amfiteáter
NEDEĽA 28. 6. 1998
EJ, RÁNO, RÁNO
Prehliadkové pódium
Pripravil: Róbert Faltus
MÁGIA V ĽUDOVEJ KULTÚRE
Program dedinských folklórnych skupín
Kultúrny dom vo Východnej
Pripravili: Anna Ostrihoňová, Andrea Jágerová
DETI A ICH SVET
Program detských folklórnych súborov
Amfiteáter
Pripravili: Hana Kyseľová, Katarína Koštialová
CHODNÍKMI PREDKOV
Galaprogram FF VÝCHODNÁ 1998 s účasťou zahraničných súborov
Amfiteáter
Pripravili: Štefan Kocák, Vladimír Urban
FOLKLÓRNY FESTIVAL VÝCHODNÁ 1999
2. 7. – 4. 7. 1999
PIATOK 2. 7. 1999
POZDRAV Z VÝCHODNEJ
Program v priamom prenose Slovenského rozhlasu
Kultúrny dom vo Východnej
Pripravili: Adriana Domanská, Ľubomír Galko
TALENTY
Predstavenia organizované pre záujemcov z radov účastníkov a návštevníkov
Prehliadkové pódium
106
Folklórny festival Východná 1953 – 2013
VITAJTE V LIPTOVE!
Privítanka, program domácich folklórnych kolektívov
Amfiteáter
Pripravili: Mária Palasthyová, Naďa Gilániová, Jaroslav Hrnčiar
JUBILEUM
Slávnostný program k 50. výročiu založenia Slovenského ľudového umeleckého
kolektívu a k okrúhlemu životnému jubileu jeho choreografa Juraja Kubánku
Amfiteáter
Pripravili: Jozef Moravčík, Miroslav Krajčík, Ján Tešinský
LETNÉ ZÁBAVY
Priestor pri Májke a športový štadión TJ
Pripravili: Vladimír Majerčík, Ladislav Havlík
SOBOTA 3. 7. 1999
ŠKOLA TANCA PRE DETI
Výučba tancov pre detských záujemcov z radov účastníkov festivalu
Kultúrny dom vo Východnej
Pripravili: Vladimír Urban, Igor Hraško
VIANOCE V TRADÍCIÁCH
Program čerpajúci z bohatej tradície obyčají a zvykov najsviatočnejších dní v roku
Evanjelický kostol, Východná
Pripravili: Ondrej Demo, Samo Smetana, Marián Veselský
SKLADATEĽ A ĽUDOVÁ PIESEŇ
Slovenskí skladatelia v tvorbe pre spevácky zbor Slovenského ľudového
umeleckého kolektívu
Evanjelický kostol, Východná
Pripravili: Angela Vargicová, Róbert Faltus, Branislav Kostka
ŠKOLA TANCA
Výučba slovenských ľudových tancov regiónu dolný Liptov
Kultúrny dom vo Východnej
Pripravil: Ervín Varga
107
Folklórny festival Východná 1953 – 2013
SPRIEVOD ÚČINKUJÚCICH
VYVESOVANIE ORNAMENTNÍKOV
Obec Východná, areál amfiteátra, amfiteáter
Pripravil: Vladimír Majerčík
MALÍ GRATULANTI
Program detských tanečných, hudobných a speváckych kolektívov a sólistov
Amfiteáter
Pripravili: Katarína Koštialová, Hana Kyseľová
ČRIEPKY Z KRONIKY VÝCHODNEJ
Ukážky obrazov a ciest FF VÝCHODNÁ za obdobie jeho 45-ročnej existencie
Amfiteáter
Pripravili: Igor Kovačovič, Vladimír Urban, Milan Hvižďák
PRIŠLI HOSTIA ZĎALEKA A ZBLÍZKA
Program zahraničných súborov
Amfiteáter
Pripravil: Juraj Hamar
Z NAJLEPŠÍCH
Program najúspešnejších kolektívov a jednotlivcov z celoslovenských folklórnych
súťaží a prehliadok
Amfiteáter
Pripravil: Ján Blaho
LETNÉ ZÁBAVY
Priestor pri Májke a športový štadión TJ
Pripravili: Vladimír Majerčík, Ladislav Havlík
NEDEĽA 4. 7. 1999
EKUMENICKÉ ZHROMAŽDENIE
Evanjelický kostol, Východná
Slúžia: Peter Harmáček, rímskokatolícky farár
František Kolesár, kazateľ CASD
Ján Velebír, evanjelický farár
EJ, RÁNO, RÁNO
Hudobno-vokálny program
108
Folklórny festival Východná 1953 – 2013
Prehliadkové pódium
Pripravil: Milan Rendoš
HUDÁČKOVIA
Program detských ľudových hudieb a spevákov
Prehliadkové pódium
Pripravili: Marián Veselský, Drahoš Daloš
PO JEDNOM...
Program folklórnych skupín, súborov a detských folklórnych súborov
Amfiteáter
Pripravili: Štefan Kocák
NAŠI BLÍZKI
Ľudové hudby a speváci z Moravy
Amfiteáter
Pripravil: Jan Krist
NÁVRATY K TRADÍCIÁM
Záverečný program jubilejného 45. ročníka FF VÝCHODNÁ v priamom prenose
Slovenskej televízie
Amfiteáter
Pripravili: Anna Ostrihoňová, Jaroslav Bystriansky, Andrea Jágerová, Eva
Kovačevičová, Jozef Kulišiak, Ján Škoda
FOLKLÓRNY FESTIVAL VÝCHODNÁ 2000
30. 6. – 2. 7. 2000
PIATOK 30. 6. 2000
OTVORENIE BRÁNY FESTIVALU
Areál amfiteátra
Pripravili: Pavol Pitoňák, Andrea Pitoňáková
TALENTY
Prezentácia hudobníkov, tanečníkov a spevákov
Prehliadkové pódium
Pripravili: Pavol Pitoňák, Andrea Pitoňáková
AKO STARÍ HUDÚ, TAK I MLADÍ BUDÚ
Privítanka folklórnych kolektívov z Liptova
109
Folklórny festival Východná 1953 – 2013
Amfiteáter
Pripravili: Vojtech Littva, Kliment Ondrejka, Jaroslav Hrnčiar
Z NAJLEPŠÍCH
Program folklórnych súborov
Amfiteáter
Pripravil: Ján Blaho
DANCE 2000
Etnotance v podaní Komorného baletu DJZ z Prešova
Amfiteáter
SOBOTA 1. 7. 2000
ŠKOLA TANCA
Polky zo Šariša
Kultúrny dom vo Východnej
Pripravil: Ervín Varga
NA TÝCH NAŠICH LÚKACH
Pracovné a baladické piesne
Rímskokatolícky kostol, Východná
Pripravili: Andrea Jágerová, Margita Jágerová
TALENTY
Voľné pódium pre účinkujúcich a návštevníkov, prezentácia hudobníkov,
tanečníkov a spevákov
Prehliadkové pódium
Pripravili: Pavol Pitoňák, Andrea Pitoňáková
SKLADATEĽ A ĽUDOVÁ PIESEŇ
Program venovaný hudobnému skladateľovi Svetozárovi Stračinovi pri príležitosti
jeho nedožitých 60. narodenín
Evanjelický kostol, Východná
Pripravili: Angela Vargicová, Marián Veselský
ŠKOLIČKA TANCA – tance zo Šariša
Výučba tancov pre deti a ich pedagógov
Kultúrny dom vo Východnej
Pripravil: Vladimír Urban
110
Folklórny festival Východná 1953 – 2013
SPRIEVOD OBCOU A VYVESOVANIE ORNAMENTNÍKOV
Obec Východná, areál amfiteátra
Pripravil: Róbert Faltus
AKO PAMPÚŠIK NA JARMOK PUTOVAL
Program detských folklórnych súborov
Amfiteáter
Pripravili: Nina Krigovská, Juraj Švedlár
HOSTIA ZNÁMI I NEZNÁMI
Program zahraničných súborov
Amfiteáter
Pripravili: Jozef Burič, Peter Homolka
NOSITELIA TRADÍCIÍ
Prezentácia folklórnych skupín
Amfiteáter
Pripravili: Štefan Kocák, Jozef Burič
JÁNSKA NOC NA DIANU
Mágia ohňa a zvuku
Areál amfiteátra
Pripravili: Róbert Faltus, Juraj Kyseľ, Štefan Kráľ, Pavol Pitoňák
Z ROZPRÁVKY DO ROZPRÁVKY
Hry a súťaže pre deti
Areál amfiteátra, obec Východná
Pripravila: Anna Galková
NEDEĽA 2. 7. 2000
EJ, RÁNO, RÁNO
Koncert ľudových hudieb a spevákov
Prehliadkové pódium
Pripravili: Samo Smetana, Zuzana Veselská, Juraj Kyseľ
HUDÁČKOVIA
Program detských interpretov hudobného folklóru
Prehliadkové pódium
Pripravil: Róbert Faltus
111
Folklórny festival Východná 1953 – 2013
O JÁNOŠÍKOVU VALAŠKU
Zápolenie o valašku – symbol zbojníckeho kapitána
Prehliadkové pódium
Pripravil: Juraj Caránek
ROZTRATENÍ, ALE NESTRATENÍ – slovenské pozdravy zo sveta
Program folklórnych súborov zahraničných Slovákov
Amfiteáter
Pripravili: Katarína Hrkľová, Adriána Domanská
UŽ VYŠE POLSTOROČIE...
Obzretie za cestami a výsledkami tvorby folklórnych kolektívov
Amfiteáter
Pripravil: Cyril Zálešák
FOLKLÓRNY FESTIVAL VÝCHODNÁ 2001
6. 7. – 8. 7. 2001
PIATOK 6. 7. 2001
SKLADATEĽ A ĽUDOVÁ PIESEŇ – Mikuláš Schneider-Trnavský
Evanjelický kostol, Hybe
Pripravili: Angela Vargicová, Róbert Faltus
VITAJTE
Otvárací program festivalu
Amfiteáter
Pripravili: Pavel Bútor, Viliam Korenčík
PŘÍBĚHY TANCEM VYZPÍVANÉ
Program Vojenského umeleckého súboru ONDRÁŠ, Brno, Česká republika
Amfiteáter
Pripravil: Čestmír Komárek
VICHODŇARSKA ŠOU II.
Program folklórneho súboru Železiar a hudobnej skupiny Drišľak
Amfiteáter
Pripravili: Vladimír Urban a skupina Drišľak
SOBOTA 7. 7. 2001
SKLADATEĽ A ĽUDOVÁ PIESEŇ – Mikuláš Schneider-Trnavský
Evanjelický kostol, Východná
112
Folklórny festival Východná 1953 – 2013
Evanjelický kostol, Liptovský Mikuláš
Pripravili: Angela Vargicová, Róbert Faltus
TANCOVANIE NA ORAVE
Škola tanca, tance zo Zuberca-Habovky
Kultúrny dom vo Východnej
Pripravil: Ján Blaho
TALENTY X.
Voľné pódium pre neúčinkujúcich
Prehliadkové pódium
Pripravili: Andrea Pitoňáková, Pavol Pitoňák
SPRIEVOD A OTVORENIE AMFITEÁTRA
Obec Východná, areál amfiteátra
Pripravili: Jozef Adamík, Ladislav Bernáth
SLNIEČKO, ZOSTAŇ NÁM...
Program detských folklórnych súborov
Amfiteáter
Pripravili: Lenka Adzimová, Anna Galková, Dana Kovalčíková, Štefan Zima,
Dušan Kavasch
BEZ HRANÍC
Program zahraničných folklórnych súborov
Amfiteáter
Pripravil: Pavol Pitoňák
PRAMENE A ICH OZVENY
Program folklórnych skupín a folklórnych súborov
Amfiteáter
Pripravili: Igor Kovačovič, Anna Ostrihoňová, Zuzana Drugová, Táňa Knižková,
Eva Kovačovičová
JÁNSKA NOC NA OLIVERA
Areál amfiteátra – prehliadkové pódium
Pripravil: Róbert Faltus
113
Folklórny festival Východná 1953 – 2013
ZÁBAVY
Štadión TJ, Východná
Májka – areál amfiteátra
NEDEĽA 8. 7. 2001
EJ, RÁNO, RÁNO...
Koncert ľudových hudieb a spevákov
Prehliadkové pódium
Pripravil: Milan Rendoš
HUDÁČKOVIA
Program detských interpretov hudobného folklóru
Prehliadkové pódium
Pripravil: Róbert Faltus
ZAHRAJ, POCIFRUJ
Vyhrávanie – program ľudových hudieb a spevákov
Amfiteáter
Pripravil: Milan Rendoš
POZDRAV TISÍCROČIU
Galaprogram FF VÝCHODNÁ 2001
Amfiteáter
Pripravili: Štefan Kocák, Ervín Varga, Igor Kovačovič, Pavol Pitoňák
SKLADATEĽ A ĽUDOVÁ PIESEŇ – Mikuláš Schneider-Trnavský
Evanjelický kostol, Važec
Pripravili: Angela Vargicová, Róbert Faltus
FOLKLÓRNY FESTIVAL VÝCHODNÁ 2002
5. 7. – 7. 7. 2002
PIATOK 5. 7. 2002
ZÔSYP ALEBO Z KAŽDÉHO ROŽKU TROŠKU
Program folklórnych skupín, folklórnych súborov a detských folklórnych súborov
z Liptova
Prehliadkové pódium
Pripravili: Miroslava Palanová, Mária Palasthyová
114
Folklórny festival Východná 1953 – 2013
VYHRÁVANIE HUDIEB
Areál amfiteátra
VITAJTE VO VÝCHODNEJ
Koncert ľudových hudieb a spevákov sólistov
Areál amfiteátra
Pripravil: Milan Rendoš
PRIVÍTANKA
Otvárací program festivalu
Amfiteáter
Pripravil: Pavel Bútor
LÚČNICA
Program k životnému jubileu prof. Štefana Nosáľa
Amfiteáter
Pripravil: Štefan Nosáľ
ZÁBAVY
Areál amfiteátra
SOBOTA 6. 7. 2002
ŠKOLA TANCA
Tance z Kokavy nad Rimavicou
Kultúrny dom vo Východnej
Pripravil: Ervín Varga
ČOKOĽVEK Z KOĽAJE KAŽDODENNÉHO ŽIVOTA VYSTÚPI...
Rímskokatolícky kostol, Východná
Pripravil: Emil Trgiňa
TALENTY XI.
Voľné pódium pre neúčinkujúcich
Prehliadkové pódium
Pripravili: Barbora Skraková, Lenka Šútorová
SKLADATEĽ A ĽUDOVÁ PIESEŇ – Tibor Andrašovan
Evanjelický kostol, Východná
Pripravili: Angela Vargicová, Róbert Faltus
115
Folklórny festival Východná 1953 – 2013
ŠKOLIČKA TANCA
Výučba tancov a tanečných hier pre deti
Základná škola, Východná
Pripravil: Vladimír Urban
KRIVÁŇ
Vystúpenie folklórnej skupiny Kriváň z Východnej a detského folklórneho súboru
Malý Kriváň z Východnej
Prehliadkové pódium
SENNIE ROBOTY VO VAŽCI
Dúbravy – severné važecké lúky
Pripravili: Michal Kapasný, Margita Hybenová
SPRIEVOD A OTVORENIE AMFITEÁTRA
Obec Východná
Pripravili: Jozef Adamík, Ladislav Bernáth
PESNIČKY Z TRUHLIČKY
Program detských folklórnych súborov
Amfiteáter
Pripravila: Nina Krigovská
NÁRODY A NÁRODNOSTI
Program zahraničných súborov a súborov národnostných menšín Slovenskej
republiky
Amfiteáter
Pripravil: Pavol Pitoňák
ČAS ŽITIA, ČAS BYTIA
Program k nedožitým 80. narodeninám Mikuláša Senka
Amfiteáter
Pripravil: Pavel Bútor
KROKOVANCE, HRY A ČAPTANCE
Program folklórnych súborov a folklórnych skupín
Amfiteáter
Pripravil: Vladimír Urban
116
Folklórny festival Východná 1953 – 2013
PATRIK PATRÍ K PATRÍCII, JÁNSKE OHNE K TRADÍCII
Areál amfiteátra a prehliadkové pódium
Pripravil: Róbert Faltus
ZÁBAVY
Areál amfiteátra, Májka, štadión TJ
NEDEĽA 7. 7. 2002
CHODÍME, CHODÍME HORE PO DEDINE
Obec Východná
EJ, RÁNO, RÁNO
Prehliadkové pódium
Pripravil: Milan Rendoš
HUDÁČKOVIA
Program detských interpretov hudobného folklóru
Prehliadkové pódium
Pripravil: Róbert Faltus
PO JEDNOM...
Program folklórnych skupín, súborov a detských folklórnych súborov
Amfiteáter
Pripravil: Štefan Kocák
Hlavný program festivalu
ODETÍ DO KRÁSY
Prehliadka krojov Podpoľania
Amfiteáter
Pripravili: Jana Kucbelová, Emília Sekerešová
ZAHRAJ, POCIFRUJ
Koncert ľudových hudieb a sólistov spevákov
Amfiteáter
Pripravil: Milan Rendoš
V PREMENÁCH ČASU
Galaprogram FF VÝCHODNÁ 2002
Amfiteáter
Pripravil: Pavel Bútor
117
Folklórny festival Východná 1953 – 2013
Priame prenosy SRo – Slovensko 1
5. 7. 2002 19:00 – 19:50 h – Pozvánka do Východnej
6. 7. 2002 15:00 – 15:20 h – Pozdrav z Východnej
7. 7. 2002 12:10 – 12:30 h – Hlásime sa z Východnej
Reprízy programov
Skladateľ a ľudová pieseň – Tibor Andrašovan
5. 7. 2002 Evanjelický kostol, Hybe
6. 7. 2002 Evanjelický kostol, Liptovský Ján
7. 7. 2002 Evanjelický kostol, Važec
Čokoľvek z koľaje každodenného života vystúpi…
6. 7. 2002 Evanjelický kostol, Štrba
FOLKLÓRNY FESTIVAL VÝCHODNÁ 2003
4. 7. – 6. 7. 2003
PIATOK 4. 7. 2003
VYHRÁVANIE HUDIEB
Areál amfiteátra
ZÔSYP II.
Program folklórnych kolektívov z Liptova
Prehliadkové pódium
Pripravili: Miroslava Palanová, Mária Palasthyová
VITAJTE VO VÝCHODNEJ
Koncert ľudových hudieb a sólistov spevákov
Areál amfiteátra
Pripravil: Milan Rendoš
OTVARAJCE BRÁNU
Otvárací program festivalu
Amfiteáter
Pripravili: Miroslava Palanová, Mária Palasthyová
JURAJ KUBÁNKA – JUBILANT
Program k životnému jubileu choreografa SĽUK-u
Amfiteáter
Pripravili: Emil T. Bartko, Pavel Bútor
118
Folklórny festival Východná 1953 – 2013
STROM – Tanečné divadlo Jána Ďurovčíka
Program Slovenského ľudového umeleckého kolektívu
Amfiteáter
Pripravili: Ján Ďurovčík, Henrich Leško, Peter Uličný, Ján Berky ml.
ZÁBAVY
Areál amfiteátra
Pripravil: Vladimír Majerčík
SOBOTA 5. 7. 2003
ŠKOLA TANCA
Tance z Lubiny a Miškech Dedinky
Evanjelický dom, Východná
Pripravili: Ján Blaho, Agáta Krausová, Andrej Kotlárik
VANDROVALI HUDCI – CESTY TALENTU
Katolícky kostol, Východná
Pripravil: Leonard Vajdulák
TALENTY XII.
Voľné pódium pre účinkujúcich a neúčinkujúcich
Prehliadkové pódium
Pripravili: poslucháči Vysokej školy múzických umení, Bratislava
VYSTÚPENIE EVANJELICKÉHO SPEVOKOLU Z VÝCHODNEJ
Evanjelický kostol, Východná
SKLADATEĽ A ĽUDOVÁ PIESEŇ – Pavol Tonkovič
Evanjelický kostol, Východná
Pripravila: Angela Vargicová
ŠKOLIČKA TANCA
Tance a tanečné hry pre deti z hornej Nitry
Evanjelický dom, Východná
Pripravila: Eliška Hrbíková
PUTOVANIE S PESNIČKOU
Príležitosť naučiť sa ľudové piesne
Areál amfiteátra
Pripravili: Angela Vargicová, Helena Záhradníková, Milan Križo, Marián Veselský
119
Folklórny festival Východná 1953 – 2013
SENNIE ROBOTY VO VAŽCI
Važecké lúky so senníkom pri Váhu
Pripravili: Margita Hybencová, Michal Kapasný
DOBRÝ DEŇ, JOZEF MAJERČÍK
Program k životnému jubileu tanečníka, osvetára, folkloristu – rodáka z Východnej
Evanjelický dom, Východná
Pripravil: Vladimír Kyseľ
SPRIEVOD A OTVORENIE AMFITEÁTRA
Obec Východná, areál amfiteátra
Pripravili: Jozef Adamík, Ladislav Bernáth
IDE VLÁČIK ŠI-ŠI-ŠI...
Program detských folklórnych súborov z krajín Vyšehradskej štvorky
Amfiteáter
Pripravila: Nina Krigovská
Z PRAMEŇOV
Program folklórnych skupín
Amfiteáter
Pripravili: Štefan Zima, Oskár Elschek
OBYČAJE V TVORBE
Program folklórnych súborov
Amfiteáter
Pripravil: Štefan Kocák
HOSTIA I.
Program folklórnych súborov Vyšehradskej štvorky
Amfiteáter
Pripravili: Ján Bazovský, Viliam Korenčík
JÁNSKA NOC... TROCHU INAK
Amfiteáter, areál amfiteátra, prehliadková rampa, lúka za vitrínami
Pripravil: Róbert Faltus
ZÁBAVY
Areál amfiteátra, Májka, štadión TJ
Účinkujú: zúčastnené hudby
120
Folklórny festival Východná 1953 – 2013
NEDEĽA 6. 7. 2003
CHODÍME, CHODÍME HORE PO DEDINE
Festivalový „budíček“
Obec Východná
EJ, RÁNO, RÁNO
Prehliadkové pódium
Pripravil: Milan Rendoš
HUDÁČKOVIA
Program detských interpretov hudobného folklóru
Prehliadkové pódium
Pripravil: Marián Veselský
HLAVNÝ PROGRAM FESTIVALU
ZAHRAJ, POCIFRUJ
Pripravil: Milan Rendoš
JUBILUJÚCI KRIVÁŇ
Pripravila: Mária Šimúnková
Program východnianskej folklórnej skupiny
VENIEC KRÁSY VEKMI UVITÝ
Pripravil: Ladislav Bačinský
Program k životnému jubileu Melánie Nemcovej
HOSTIA II.
Pripravili: Ján Bazovský, Viliam Korenčík
Program folklórnych súborov Vyšehradskej štvorky
PO JEDNOM...
Pripravil: Peter Kocák
OZVENY KRÁSY
Galaprogram FF VÝCHODNÁ 2003
Pripravil: Pavel Bútor
Amfiteáter
Priame prenosy Slovenského rozhlasu – Slovensko 1
4. 7. 2003 19:00 h – Pozvánka do Východnej
5. 7. 2003 19:20 h – Pozdrav z Východnej
6. 7. 2003 12:12 h – Hlásime sa z Východnej
121
Folklórny festival Východná 1953 – 2013
Reprízy programov
Skladateľ a ľudová pieseň – Pavol Tonkovič
4. 7. 2003 Evanjelický kostol, Hybe
5. 7. 2003 Kostol sv. Mikuláša, Liptovský Mikuláš
Vandrovali hudci – cesty talentu
5. 7. 2003 Evanjelický kostol, Štrba
FOLKLÓRNY FESTIVAL VÝCHODNÁ 2004
50. ročník
1. 7. – 4. 7. 2004
ŠTVRTOK 1. 7. 2004
Ernest Bryll – Katarzyna Gärtnerová: NA SKLE MAĽOVANÉ
Činohra Slovenského národného divadla, Bratislava
Amfiteáter
Réžia a kostýmy: Karol L. Zachar
Choreografia: Štefan Nosáľ
Scéna: Vladimír Suchánek
PIATOK 2. 7. 2004
POZVÁNKA DO VÝCHODNEJ
Liptovský Mikuláš – námestie
ZÔSYP III.
Program folklórnych kolektívov z Liptova
Prehliadkové pódium
Pripravili: Mária Palasthyová, Miroslava Palanová
ZAHRAJ, POCIFRUJ
Amfiteáter
Pripravil: Milan Rendoš
PRIVÍTANKA
Amfiteáter
Pripravili: Mária Palasthyová, Miroslava Palanová
POZDRAVY FESTIVALOV JUBILUJÚCEJ VÝCHODNEJ
Amfiteáter
Pripravil: Viliam Korenčík
122
Folklórny festival Východná 1953 – 2013
ROMALE – ČHAVALE
ĽUDIA – RÓMOVIA
Výber z programu folklórneho súboru Železiar z Košíc
Amfiteáter
Pripravil: Vladimír Urban
LÚČNICA – KARPATY
Scénická panoráma ľudovej kultúry Karpát
Amfiteáter
Pripravil: Štefan Nosáľ
HUMORISTICKÁ SKUPINA DRIŠĽAK
Amfiteáter
SOBOTA 3. 7. 2004
SKLADATEĽ A ĽUDOVÁ PIESEŇ
Evanjelický kostol – Východná
Pripravili: Angela Vargicová, Róbert Faltus, Marián Veselský
TALENTY XIII.
Voľné pódium pre účinkujúcich a návštevníkov
Prehliadkové pódium
Pripravili: Lenka Šútorová, Barbora Skraková
PIESNE MOJE, PIESNE...
Profilový koncert speváčky ľudových piesní Márie Strakovej
Rímskokatolícky kostol, Východná
Pripravil: Leonard Vajdulák
ŠKOLA TANCA
Tance z Raslavíc
Evanjelický dom, Východná
Pripravil: Ján Blaho
ŠKOLIČKA TANCA
Tance z Raslavíc
Evanjelický dom, Východná
Pripravil: Vladimír Michalko
123
Folklórny festival Východná 1953 – 2013
SENNIE ROBOTY VO VAŽCI
Važecké lúky so senníkom pri Váhu
Pripravili: Margita Hybenová, Michal Kapasný
SPRIEVOD
Obec Východná, areál amfiteátra
Pripravili: Jozef Adamík, Ladislav Bernáth, Naďa Gilániová
POZDRAV ZE STRÁŽNICE
Amfiteáter
Pripravil: Jan Krist
AKO DETI KRIVÁŇ ROVNALI
Amfiteáter
Pripravila: Eliška Hrbíková
ČRIEPKY Z 50-ROČNEJ VÝCHODNEJ
Amfiteáter
Pripravil: Ladislav Bačinský
PRI MUZIKE
Prehliadkové pódium
Pripravila: Lenka Šútorová
ZAHRAJTE SI, MUZIKANTI
Amfiteáter
Pripravili: Jozef Burič, Angela Vargicová, František Morong
KAM AŽ HLAS DOLETÍ
Program zahraničných súborov
Amfiteáter
Pripravil: Ján Bazovský
SVIATOK TANCA
Program folklórnych súborov, folklórnych skupín, detských folklórnych súborov a
sólistov
Amfiteáter
Pripravil: Pavol Pitoňák
124
Folklórny festival Východná 1953 – 2013
SLOVENSKÝ ĽUDOVÝ UMELECKÝ KOLEKTÍV – CIRKUS SVET
Hudobno-tanečná show Jána Ďurovčíka
Amfiteáter
JÁNSKA NOC... A OPÄŤ INAK
Areál amfiteátra
Pripravil: Róbert Faltus
ZÁBAVY
Májka a štadión TJ
NEDEĽA 4. 7. 2004
CHODÍME, CHODÍME HORE PO DEDINE
Festivalový budíček
Obec Východná
Pripravili: Mária Kubíková, Zuzana Mikušová
EJ, RÁNO, RÁNO…
Prehliadkové pódium
Pripravil: Milan Rendoš
HUDÁČKOVIA A MALÍ TANEČNÍCI
Program detských interpretov hudobného folklóru a tanečníkov z detských
folklórnych súborov
Prehliadkové pódium
Pripravili: Ladislav Bačinský, Ivan Sadloň
NA POČÚVANIE
Program ľudových hudieb a víťazov speváckej súťaže Slávik Slovenska 2004
Amfiteáter
Pripravil: Milan Rendoš
Z TVORBY
Program folklórnych súborov, folklórnych skupín a sólistov
Amfiteáter
Pripravil: Martin Urban
125
Folklórny festival Východná 1953 – 2013
POZDRAV PIESEŇ
Program orchestra ZUS, mužských speváckych skupín a ľudových hudieb
folklórnych súborov
Amfiteáter
Pripravili: Jozef Burič, Angela Vargicová, Miroslav Šmíd, Ján Bazovský
DEDIČSTVO KRÁSY
Galaprogram FF VÝCHODNÁ 2004
Amfiteáter
Pripravil: Pavel Bútor
Reprízy programov
Skladateľ a ľudová pieseň
2. 6. 2004 Evanjelický kostol, Hybe
3. 6. 2004 Evanjelický kostol, Liptovský Mikuláš
FOLKLÓRNY FESTIVAL VÝCHODNÁ 2005
1. 7. – 3. 7. 2005
PIATOK 1. 7. 2005
POZVÁNKA DO VÝCHODNEJ
Liptovský Mikuláš – námestie
Pripravila: Miroslava Palanová
VYHRÁVANIE HUDIEB POD MÁJKOU
Účinkujú: ľudové hudby folklórnych súborov a skupín
ODKIAĽ SI...?!
Program detských folklórnych kolektívov z Liptova
Prehliadkové pódium
Pripravili: Miroslava Palanová, Mária Palasthyová
SKLADATEĽ A ĽUDOVÁ PIESEŇ – Béla Bartók a slovenská ľudová pieseň
Evanjelický kostol, Hybe
Pripravili: Alica Elscheková, Angela Vargicová
KVITNÚCA MLADOSŤ
Folklórna skupina Kriváň, Východná
Amfiteáter
Pripravili: Ján Blaho, Lukáš Cabalka
126
Folklórny festival Východná 1953 – 2013
PRIVÍTANKA
Otvárací program festivalu
Detské folklórne kolektívy z Liptova
Amfiteáter
Pripravili: Miroslava Palanová, Mária Palasthyová
HOSTIA 1
Program zahraničných súborov
Amfiteáter
Pripravil: Ervín Varga
JUBILANTI
Program jubilujúcich folklórnych súborov zo Slovenska
Amfiteáter
Pripravil: Štefan Kocák
ZÁBAVY
Areál amfiteátra
Pripravil: Vladimír Michalko
SOBOTA 2. 7. 2005
TALENTY
Voľné pódium pre účinkujúcich a návštevníkov
Prehliadkové pódium
Pripravili: Lenka Šútorová, Barbora Skraková
SKLADATEĽ A ĽUDOVÁ PIESEŇ – Béla Bartók a slovenská ľudová pieseň
Evanjelický kostol, Východná
Pripravili: Alica Elscheková, Angela Vargicová
HANDELCI NA TANCI
ŠKOLA TANCA
Tance z Čierneho Balogu
Areál amfiteátra
Pripravili: Ján Blaho, Stanislav Marišler, Linda Luptáková
NA LÚKACH POD MAKYTOU
ŠKOLIČKA TANCA – tance z Púchovskej doliny
Areál amfiteátra
Pripravili: Ján Blaho, Barbora Skraková, Monika Mihočková
127
Folklórny festival Východná 1953 – 2013
SPRIEVOD A OTVORENIE AMFITEÁTRA
Obec Východná, areál amfiteátra
Pripravil: Ladislav Bernáth
HOSTIA 2
Program zahraničných súborov
Amfiteáter
Pripravil: Ervín Varga
IDE VLÁČIK MOTORÁČIK...
Program detských folklórnych súborov
Amfiteáter
Pripravil: Ladislav Bačinský
Z NAJLEPŠÍCH...
Laureáti celoštátnej súťažnej prehliadky folklórnych skupín Nositelia tradícií,
Banská Bystrica, 2002 (folklórne skupiny Dolina, Gemerská Poloma, Zamutovčan,
Zámutov)
Amfiteáter
Pripravil: Viliam Korenčík
EJ, ZAHRAJ MI, HUDÁČKU...
Piesňový program ľudových hudieb folklórnych súborov a speváckych skupín
Amfiteáter
Pripravil: Marián Veselský
UŽ SME TU VŠETCI...
Program folklórnych skupín z regiónov Západoslovenského kraja – Záhoria,
Myjavska, Trenčianska, Ponitria, Tekova i Považia
Amfiteáter
Pripravil: Ján Blaho
POSCEĽ VISTLANA, LADA MAĽOVANA – ABOVSKÁ SVADBA
Účinkujú: košické folklórne súbory
Amfiteáter
Pripravil: Vladimír Urban
ZÁBAVY
Areál amfiteátra
Pripravil: Vladimír Michalko
128
Folklórny festival Východná 1953 – 2013
NEDEĽA 3. 7. 2005
CHODÍME, CHODÍME HORE PO DEDINE
Festivalový budíček
Obec Východná
Pripravili: Mária Kubíková, Zuzana Mikušová
EJ, RÁNO, RÁNO...
Prehliadkové pódium
Pripravil: Marián Veselský
HUDÁČKOVIA
Program detských interpretov hudobného folklóru
Prehliadkové pódium
Pripravil: Marián Veselský
TALENTY
Voľné pódium pre účinkujúcich a návštevníkov
Prehliadkové pódium
Pripravili: Lenka Šútorová, Barbora Skraková
CHUŤOVKY
Amfiteáter
Pripravili: Vladimír Michalko, Stanislav Marišler, Peter Mezei
NECH SA PÁČI...!
Galaprogram FF VÝCHODNÁ 2005
Amfiteáter
Pripravil: Martin Urban
FOLKLÓRNY FESTIVAL VÝCHODNÁ 2007
28. 6. – 1. 7. 2007
ŠTVRTOK 28. 6. 2007
POZVÁNKA DO VÝCHODNEJ
Program zahraničných folklórnych súborov
Liptovský Mikuláš
PIATOK 29. 6. 2007
Vernisáže výstav
ZŠ vo Východnej
129
Folklórny festival Východná 1953 – 2013
TANEČNÝ DOM
Ľudová zábava spojená s výučbou slovenských ľudových tancov
Party stan
Pripravili: Dragúni, Klub milovníkov autentického folklóru
PRIVÍTANKA
Otvárací program FF VÝCHODNÁ 2007
Slávnostné otvorenie festivalu v priestoroch nového amfiteátra
Hlavná scéna
Pripravili: Miroslava Palanová, Mária Palasthyová
FUJARA A SLOVÁCKÝ VERBUŇK
Pocta slovenskej fujare a „slováckému verbuňku“ ako majstrovským dielam
svetového kultúrneho dedičstva UNESCO
Hlavná scéna
Pripravili: Vladimír Kyseľ, Daniel Luther, Juraj Hamar, Rudolf Tuček, Jan
Blahůšek
LÚČNICA VÝCHODNEJ
Galavečer k 80. narodeninám prof. Štefana Nosáľa
Hlavná scéna
Pripravili: Štefan Nosáľ, Ján Ďurovčík, Mikuláš Sivý
Svetozár Stračina: REČ PASTIERSKA
Slávnostný ohňostroj v areáli amfiteátra, komponovaný na skladbu Svetozára
Stračinu Reč pastierska (1983)
Hlavná scéna
Pripravili: Juraj Hamar, Pyra - Bratislava
TANEČNÝ DOM A ĽUDOVÁ ZÁBAVA
Ľudová zábava spojená s výučbou slovenských ľudových tancov
party stan
Pripravili: Dragúni, Klub milovníkov autentického folklóru
POD MÁJKAMI
Voľné vystúpenia muzikantov
Areál amfiteátra
Pripravili: Juraj Hamar, Lenka Šútorová-Konečná
130
Folklórny festival Východná 1953 – 2013
SOBOTA 30. 6. 2007
SLOVENSKÝ ĽUDOVÝ UMELECKÝ KOLEKTÍV – GAŠPARKO
Tanečná veselohra pre deti
Malá scéna
Pripravili: Juraj Hamar, Ján Blaho, Stanislav Palúch, Eva Jiřikovská, Beata
Westrych-Zázrivec, Martin Šútovec
TANEČNÝ DOMČEK
Tvorivá dielňa slovenského ľudového tanca pre deti
Party stan
Vyučujú: študenti Vysokej školy múzických umení, Bratislava
SKLADATEĽ A ĽUDOVÁ PIESEŇ
Komorný hudobný program, venovaný hudobnému skladateľovi, zberateľovi
ľudových piesní, prvému umeleckému vedúcemu SĽUK-u Pavlovi Tonkovičovi pri
príležitosti 100. výročia jeho narodenia
Evanjelický kostol, Východná
Pripravil: Vladimír Kyseľ
TALENTY
Program „neúčinkujúcich“ amatérskych nadšencov, tanečníkov, muzikantov
a spevákov na prehliadkovom pódiu
Malá scéna
Pripravila: Lenka Šútorová-Konečná
ŽIVÉ MÚZEUM DOMÁCICH PRÁC
Program netradičných foriem uchovávania a prezentácie nehmotného kultúrneho
dedičstva, spojený s interaktívnou účasťou divákov
Ohnisko
Pripravili: Juraj Hamar, Pavel Bendík, Mária Orovnická
ŠKOLA REMESIEL
Regionálne centrum remesiel ÚĽUV
Predvádzanie tradičnej ľudovej umeleckej výroby, spojené s tvorivými dielňami
pre deti pod vedením lektorov ÚĽUVu
Areál amfiteátra
Pripravil: ÚĽUV RCR, Bratislava
SPRIEVOD OBCOU A VYVESOVANIE ORNAMENTNÍKOV
Slávnostný sprievod účinkujúcich (aj vybraných oficiálnych hostí), spojený
131
Folklórny festival Východná 1953 – 2013
s krátkym vystúpením na prehliadkovej rampe a s vyvesovaním ornamentníkov
Obec Východná
Pripravili: Jozef Adamík, Ladislav Bernáth
KONCERT ĽUDOVEJ HUDBY
Hlavná scéna
DEDIČSTVO NÁRODOV 1
Program zahraničných folklórnych súborov (tanečníci, muzikanti a speváci z
Českej republiky, Rumunska, Kazachstanu, Turecka a Kamerunu)
Hlavná scéna
Pripravili: Juraj Hamar, Daniel Luther
KLENOTNICA SLOVENSKA
Reprezentačný program úspešných folklórnych kolektívov a sólistov, výnimočných
tanečníkov, muzikantov, spevákov a inštrumentalistov zo Západoslovenského,
Stredoslovenského a Východoslovenského kraja
Hlavná scéna
Pripravili: Ján Blaho, Igor Kovačovič, Vladimír Urban
TALENTY
Program „neúčinkujúcich“ amatérskych nadšencov, tanečníkov, muzikantov a
spevákov na prehliadkovej rampe
Malá scéna
Pripravila: Lenka Šútorová-Konečná
HUSĽOVAČKA
Reprezentačný audiovizuálny program špičkových sólistov tanečníkov, víťazov
tanečných súťaží, učiteľov tanca a virtuóznych muzikantov, zostavený z tancov
viacerých regiónov Slovenska
Hlavná scéna
Pripravili: tanečná skupina KMAF, ĽH Borievka, Dragúni, Muzička
ŠARIŠSKÉ ZJAVENIA TANCA
Spoločný reprezentačný program folklórnych súborov Železiar, Hornád, Borievka,
Jahodná, Čarnica a Omladina
Hlavná scéna
Pripravili: Vladimír Urban, Slavomír Ondejka, Marianna Svoreňová, Danka a Mišo
Nogovci, Ivan Zezulka
132
Folklórny festival Východná 1953 – 2013
DOBRÁ HUDBA
Koncert „na pomedzí hudobných žánrov“ (aj sklady inšpirované ľudovou hudbou)
Party stan
Pripravili: Juraj Hamar, Stano Palúch
ĽUDOVÁ ZÁBAVA
Voľná zábava pri ľudovej hudbe folklórneho súboru Železiar z Košíc
Party stan
Pripravili: Juraj Hamar, Lenka Šútorová-Konečná
NEDEĽA 1. 7. 2007
HUDBA SVETA
Koncert zahraničných ľudových hudieb a sólistov inštrumentalistov
Malá scéna
Pripravil: Milan Rusko
ŽIVÉ MÚZEUM DOMÁCICH PRÁC
Program netradičných foriem uchovávania a prezentácie nehmotného kultúrneho
dedičstva, spojený s interaktívnou účasťou divákov
Ohnisko
Pripravili: Juraj Hamar, Pavel Bendík, Mária Orovnická
ŠKOLA REMESIEL
Regionálne centrum remesiel ÚĽUV
Predvádzanie tradičnej ľudovej umeleckej výroby, spojené s tvorivými dielňami
pre deti i dospelých pod vedením lektorov ÚĽUVu
Areál amfiteátra
Pripravil: ÚĽUV RCR, Bratislava
TANCE S PRIATEĽMI
Škola zahraničných ľudových tancov pre začiatočníkov i mierne pokročilých
návštevníkov festivalu
Malá scéna
Pripravili: Juraj Hamar, Barbora Skraková, František Morong
RAPOTAČKY
Reprezentačný program detských folklórnych súborov (výber z krajských súťaží
a z celoslovenskej prehliadky detských folklórnych súborov, Likavka, 2007)
133
Folklórny festival Východná 1953 – 2013
Hlavná scéna
Pripravila: Andrea Jagerová
DEDIČSTVO NÁRODOV 2
Program zahraničných folklórnych súborov (tanečníci, muzikanti a speváci z
Českej republiky, Rumunska, Kazachstanu, Turecka a Kamerunu)
Hlavná scéna
Pripravil: Juraj Hamar, Daniel Luther
GALAPROGRAM FF VÝCHODNÁ 2007
Slávnostné ukončenie FF VÝCHODNÁ so zahraničnými folklórnymi súbormi
a ďalšími účinkujúcimi
Hlavná scéna
Pripravili: Ján Blaho, Igor Kovačovič, Vladimír Urban
FOLKLÓRNY FESTIVAL VÝCHODNÁ 2008
3. 7. – 6. 7. 2008
ŠTVRTOK 3. 7. 2008
Vystúpenia zahraničných folklórnych súborov v okolí Liptovského Mikuláša
PIATOK 4. 7. 2008
POZVÁNKA na FF VÝCHODNÁ 2008
Liptovský Mikuláš
Pripravila: Miroslava Palanová
SYMBOLICKÝ CINTORÍN
Pietna spomienka na osobnosti
Obecný cintorín
Pripravil: Jozef Burič
VERNISÁŽ – výstavy FF VÝCHODNÁ 2008
Obecný úrad
PRIVÍTANKA
Slávnostné otvorenie FF VÝCHODNÁ 2008
Veľká scéna
Pripravili: Emil T. Bartko, Miroslava Palanová, Štefan Zima
Za STV: Peter Hudák
134
Folklórny festival Východná 1953 – 2013
POTULKY PO SLOVENSKU
Program jubilujúcich folklórnych súborov Technik, Urpín, Zemplín
Veľká scéna
Pripravili: Štefan Kocák, Pavel Bútor, Ľubomír Kmec
Za STV: Peter Hudák
Jozef Paštéka, Vašo Patejdl, Kamil Peteraj: ADAM ŠANGALA
Veľká scéna
Muzikál DAB z Nitry v réžii Jozefa Bednárika
STAROSLOVIENSKY OTČENÁŠ
Veľká scéna
Umelecký prednes: Dušan Jamrich
Pripravil: Andrej Kalinka
LIPTOVSKÉ TANCE A ZÁBAVA... pri ľudových hudbách
Stan Slovenskej televízie
Pripravili: Igor Littva, Mária Kamenická
SOBOTA 5. 7. 2008
TALENTY... v speve a tanci
Malá scéna
Príprava a realizácia: poslucháči VŠMU, Bratislava, kabinet scénického
folklorizmu NOC
SKLADATEĽ A ĽUDOVÁ PIESEŇ – Eugen Suchoň
Program pri príležitosti 100. výročia narodenia hudobného skladateľa
Evanjelický kostol, Východná
Pripravila: Angela Vargicová
PRIAME VYSIELANIE Slovenského rozhlasu o Folklórnom festivale Východná
Kultúrny dom vo Východnej
Hosť: Ondrej Demo (k 80. narodeninám)
Pripravil: Samuel Smetana
ŠKOLA TANCA
Tance z luteránskej doliny
Stan Slovenskej televízie
Pripravili: Ján Blaho, poslucháči VŠMU, Bratislava
135
Folklórny festival Východná 1953 – 2013
Ľudmila Podjavorinská: ČIN, ČIN..
Rozprávka pre deti v podaní hercov Divadla Jozefa Gregora Tajovského zo
Zvolena
Malá scéna
SPRIEVOD obcou Východná
Pripravil: Peter Horváth
ZAZVONÍME SRDIEČKAMI
Program jubilujúcich detských folklórnych súborov Zornička, Vienok, Ďumbier,
Čečinka, Jadlovček
Veľká scéna
Pripravili: Martin Urban, Ľubica Šajdová, Mária Mázorová, Elena Jurasovová,
Ľudmila Štrkolcová, Beata Čečková, Marta Foglarová
ČO MY U NÁS DOMA VŠETKO MÁME
Nositelia tradícií
Veľká scéna
Pripravili: Ladislav Bačinský, Jozef Lehocký
LEGENDY, MÝTY A SPOMIENKY
Jubilanti – osobnosti folklórneho diania na Slovensku
Veľká scéna
Pripravili: Emil T. Bartko, Štefan Zima, Michal Spišák
NA CESTE K SEBE
Výber z tvorby jubilujúcich folklórnych súborov a laureáti Šaffovej ostrohy 2008
Veľká scéna
Pripravili: Štefan Kocák, Pavel Bútor, Ľubomír Kmec
Za STV: Peter Hudák
PIESEŇ A OHEŇ
Veľká scéna
Pripravili: Andrej Kalinka, Marián Veselský
ZÁBAVY... pri ľudových hudbách
Stan Slovenskej televízie
136
Folklórny festival Východná 1953 – 2013
NEDEĽA 6. 7. 2008
CHODÍME, CHODÍME HORE PO DEDINE
Vyhrávanie ľudových hudieb
Vybrané miesta v obci Východná
Príprava: Obecný úrad, Východná
TALENTY
Tanečná dielňa
Malí tanečníci z Dní tradičnej kultúry 2008 a vybrané muziky z celoštátnej
prehliadky v Rimavskej Sobote
Malá scéna
Pripravili: Petra Klobušická, Ladislav Bačinský
VÍŤAZI SLÁVIKA SLOVENSKA 2008
Program víťazov súťaže detí v speve ľudových piesní
Malá scéna
Pripravil: Marián Veselský
NEĎALEKO K NÁM
Program zahraničných folklórnych súborov (z Talianska, Španielska, Turecka
a Českej republiky)
Veľká scéna
Pripravili: Ján Bazovský, Martin Urban, Táňa Urbanová
AKO ZVONÍ ŽIVOT
Záverečný program FF VÝCHODNÁ 2008
(priamy prenos STV 1)
Veľká scéna
Pripravili: Jaroslav Moravčík, Jozef Lenhart, Andrej Kalinka, Michal Spišák
Za STV: Peter Hudák
PROJEKCIA TELEVÍZNYCH FOLKLÓRNYCH FILMOV
Výber: Jana Liptáková, Štefan Zima
Stan Slovenskej televízie
137
Folklórny festival Východná 1953 – 2013
FOLKLÓRNY FESTIVAL VÝCHODNÁ 2009
2. 7. – 5. 7. 2009
ŠTVRTOK 2. 7. 2009
PROGRAM ZAHRANIČNÝCH SÚBOROV (Arménsko, Česká republika,
Chorvátsko, Rumunsko, Ukrajina)
Hlavná scéna
Pripravila: Eva Štofčíková
ŠTÚROVCI
Rockové spracovanie vybraných textov Štúrovcov
Hlavná scéna
Realizácia: Slovenské komorné divadlo, Martin
LÚČNICA – 60 ROKOV KRÁSY
Program z osláv 60. výročia založenia Lúčnice
Hlavná scéna
Príprava a realizácia: Lúčnica.
PIATOK 3. 7. 2009
SYMBOLICKÝ CINTORÍN
Pietna spomienka na osobnosti
Obecný cintorín
Pripravil: Jozef Burič
POZVÁNKA NA FF VÝCHODNÁ 2009
Účinkujú: zahraničné folklórne súbory
Pripravila: Eva Štofčíková
Liptovský Mikuláš – námestie pred radnicou
VERNISÁŽ VÝSTAVY FF VÝCHODNÁ 2009
Hasičský dom
Pripravili: Obecný úrad, Východná, Eleonóra Kovalčíková, Štefan Zima
Prof. MARTIN SLIVKA
Spomienka k nedožitým 80. narodeninám
Kultúrny dom vo Východnej
Pripravil: Peter Hudák
55. UVÍTANIE
Slávnostné otvorenie FF VÝCHODNÁ 2009
138
Folklórny festival Východná 1953 – 2013
Hlavná scéna
Pripravili: Emil T. Bartko, Štefan Zima, Miroslava Palanová
ŠAFFOVA OSTROHA 2009
Výber laureátov z celoštátnej súťaže Šaffova ostroha 2009 (Dlhé Klčovo)
Hlavná scéna
Pripravili: Štefan Kocák, Peter Kocák
KEĎ SA MY ZÍDEME
Program zo Žilinského kraja
Hlavná scéna
Pripravili: Miroslava Palanová, Mária Palasthyová
KORENE A INÉ TVARY
Pôvodné hudobno-dramatické dielo
Hlavná scéna
Libreto, hudba, réžia, dirigent: Andrej Kalinka
Interpreti: vokálna a inštrumentálna skupina PUĽS-u z Prešova
ZRKADLENIE PO ROKOCH I.
Účinkujú: folklórne súbory Trenčan, Magura, Gymnik, Stavbár
Hlavná scéna
Pripravili: Emil T. Bartko, Štefan Zima
TICHÁ KRÁSA
Venované slovenským mladuchám
Hlavná scéna
Zostrih z folklórnych televíznych filmov a záznamov STV
Pripravil: Peter Hudák
ZÁBAVY... pri ľudových hudbách
Stan STV
Pripravili: Jozef Adamík, Juraj Štrkolec
SOBOTA 4. 7. 2009
ŠKOLIČKA TANCA
Tanečná hodina pre deti návštevníkov FF VÝCHODNÁ 2009
Malá scéna
139
Folklórny festival Východná 1953 – 2013
ŠKOLA TANCA
Stan STV
Príprava a realizácia: Elena Kubalová, Juraj Švedlár, Peter Kocák
Ľ. Feldek: DLHÝ, ŠIROKÝ, BYSTROZRAKÝ
Rozprávka pre deti
Malá scéna
DJGT, Zvolen
ROZHLAS VO VÝCHODNEJ A VÝCHODNÁ V ROZHLASE
Priame rozhlasové vysielanie z Folklórneho festivalu Východná
Kultúrny dom vo Východnej
Pripravil: Juraj Dubovec
Moderujú: Marcela Čížová, Miroslav Debnár
TALENTY A ŠKOLIČKA TANCA
Malá scéna
Voľné pódium – prezentácia folklórnych súborov, skupín a jednotlivcov
SPRIEVOD OBCOU VÝCHODNÁ
Pripravili: Jozef Adamík, Juraj Štrkolec, Ladislav Bernáth, Adriana Domanská,
Radoslav Kuric
... KDE SA VODA SYPALA A PIESOK SA LIAL...
Detské folklórne súbory – výber z celoštátnej súťažnej prehliadky
Hlavná scéna
Moderujú: Jakub Szamosi, deti z detského folklórneho súboru Viganček
Sprievodné texty: Božidara Turzonovová
Pripravila: Lenka Adzimová
NOSITELIA TRADÍCIÍ
Program folklórnych skupín – výber z celoštátnej prehliadky
Hlavná scéna
Pripravil: Igor Kovačovič
SENIORI – FOLKLÓRNE SÚBORY
Hlavná scéna
Pripravili: Rudolf Štefanovič, Alojz Špaček, Stanislav Kohútek, Leopold Haverl
140
Folklórny festival Východná 1953 – 2013
ZRKADLENIE PO ROKOCH II.
Účinkujú: folklórne súbory Družba, Skaličan, Považan, Železiar
Hlavná scéna
Pripravili: Štefan Kocák a Peter Kocák
VO VÁHU SA SKRYLI V BIELYCH VLNÁCH VÍLY
Hlavná scéna
Pripravili: Peter Hudák, Emil T. Bartko
SEN
Hudobno-tanečný scénický program pri príležitosti 60. výročia založenia SĽUK-u
Hlavná scéna
Choreografia: Ervín Varga, Ján Blaho, Pavol Pitoňák
Hudba: Štefan Molota
Réžia: Marek Ťapák
POZVANIE NA SVADBU POD TATRAMI
Hlavná scéna
Pripravili: Jaroslav Moravčík Štefan Zima
ZÁBAVY... pri ľudových hudbách
Ľudové hudby z FS Skaličan, Družba, Považan
Stan STV
Pripravili: Jozef Adamík, Juraj Štrkolec
NEDEĽA 5. 7. 2009
CHODÍME, CHODÍME HORE PO DEDINE...
Vyhrávanie ľudovej hudby
Obec Východná
Príprava a realizácia: obec Východná, Vladimír Majerčík
MALÍ TANEČNÍCI
Z projektu Dni tradičnej kultúry 2009 (10. ročník DTK) – tanečná dielňa
Malá scéna
Pripravili: Ladislav Bačinský, Petra Klobušická
VÍŤAZI SLÁVIKA SLOVENSKA 2009
Program víťazov súťaže detí v speve ľudových piesní
141
Folklórny festival Východná 1953 – 2013
Malá scéna
Pripravili: Peter Štilicha, Adriana Domanská
PRED SVADBOU
Program zahraničných folklórnych súborov (Arménsko, Česká republika,
Chorvátsko, Rumunsko, Ukrajina)
Hlavná scéna
Pripravili: Jozef Burič, Ján Bazovský
CEZ CHOTÁRE
Program ľudových hudieb
Hlavná scéna
Pripravili: Štefan Zima, Juraj Dubovec
SVADBA POD TATRAMI
Galaprogram FF VÝCHODNÁ 2009
(priamy prenos STV 2)
Hlavná scéna
Pripravili: Jana Liptáková, Jaroslav Moravčík, Štefan Zima
PROJEKCIA TELEVÍZNYCH FOLKLÓRNYCH FILMOV
Výber: Jana Liptáková, Štefan Zima
Stan STV
ĽUDOVÉ HUDBY A SPEVÁCI
Pódium v obci Východná
Pripravil: Vladimír Majerčík
Prezentácia a informácie o knižných a iných dokumentačných materiáloch
Areál amfiteátra
Príprava a realizácia: Národné osvetové centrum, Liptovské osvetové stredisko.
FOLKLÓRNY FESTIVAL VÝCHODNÁ 2010
1. 7. – 4. 7. 2010
ŠTVRTOK 1. 7. 2010
POZVÁNKA NA FF VÝCHODNÁ 2010
Účinkujú zahraničné súbory (Bulharsko, Česká republika, Maďarsko, Kuba)
Dom kultúry, Ružomberok
Pripravila: Eva Štofčíková
142
Folklórny festival Východná 1953 – 2013
PIATOK 2. 7. 2010
POZVÁNKA NA FF VÝCHODNÁ 2010
Účinkujú zahraničné súbory
Liptovský Mikuláš – námestie pred radnicou
Pripravila: Eva Štofčíková
SYMBOLICKÝ CINTORÍN
Pietna spomienka na osobnosti
Obecný cintorín
Pripravil: Jozef Burič
DEDIČSTVO OTCOV
Tvorba Ľudmily Lakomej-Krausovej
Obecný úrad, Východná
Pripravila: Eleonóra Kovalčíková
AKO JEDNA RODINA
Program Žilinského samosprávneho kraja
Hlavná scéna
Pripravili: Mária Palasthyová, Miroslava Palanová
PRIVÍTANKA 2010
Slávnostné otvorenie FF VÝCHODNÁ 2010
Hlavná scéna
Pripravil: Emil T. Bartko
MOJE NAJMILŠIE...
K životnému jubileu Štefana Mráza
Hlavná scéna
Pripravili: Štefan Mráz, Vladimír Urban, Zuzana Bobríková
OČARENÍ POHĽADOM
Hommage Melánia Nemcová
Premiérový program PUĽS-u k 55. výročiu jeho vzniku
Hlavná scéna
Pripravili: Vladimír Marušin, Andrej Kalinka
JÁNOŠÍK
Inscenácia Štátneho divadla, Košice
143
Folklórny festival Východná 1953 – 2013
Hudobná úprava: Milan Rendoš
Réžia Ondrej Šoth
KOLÍSKA
Narodenie dieťaťa – časť programu PUĽS-u
Hlavná scéna
Pripravili: Vladimír Marušin, Andrej Kalinka
ZÁBAVY
Stan STV
Pripravili: Jozef Adamík, Juraj Štrkolec, Štefan Zima
SOBOTA 3. 7. 2010
ŠKOLIČKA TANCA
Tanečná hodina pre deti návštevníkov FF VÝCHODNÁ 2010
Malá scéna
Pripravili: vedenie a členovia DFS Ďumbier, Liptovský Mikuláš
ŠKOLA TANCA
Tanečná škola pre mládež a dospelých
Stan STV
Pripravili: vedenie a členovia FS Kopaničiar, Myjava, FSk Važec
TALENTY
Voľné pódium – prezentácia folklórnych súborov, skupín a jednotlivcov
Malá scéna
Pripravil: Igor Hraško
ROZHLAS VO VÝCHODNEJ
Priamy prenos v Rádiu Regina – Slovenský rozhlas 2
Kultúrny dom vo Východnej
Pripravili: Samo Smetana, Michal Kapasný
SPRIEVOD OBCOU VÝCHODNÁ
Pripravili: Jozef Adamík, Ladislav Bernáth
ŠAFFOVA OSTROHA 2010
Výber laureátov celoštátnej súťaže sólistov tanečníkov
Hlavná scéna
Pripravili: Štefan Kocák, Peter Kocák
144
Folklórny festival Východná 1953 – 2013
NOSITELIA TRADÍCIÍ
Program folklórnych skupín
Hlavná scéna
Pripravili: Igor Kovačovič, Štefan Kocák
MLADÉ SRDCIA – IFJÚ SZÍVEK
Tanec diabla
Program k 55. výročiu vzniku súboru
Hlavná scéna
Pripravil: Dušan Hégli
HUDBA SPOD TATIER
Koncert venovaný hudobnému skladateľovi Svetozárovi Stračinovi pri príležitosti
jeho nedožitých 70. narodenín a 60. výročiu Slovenskej filharmónie
Hlavná scéna
Pripravili: Angela Vargicová, Jozef Tkáčik, Marián Veselský, Rastislav Štúr
SENIORI 2
Vystúpenie seniorských folklórnych súborov
Hlavná scéna
ROZTANCOVANÁ FANTÁZIA
Účinkujú: jubilujúce folklórne súbory a osobnosti
Hlavná scéna
Pripravili: Emil T. Bartko, Ľubomír Kmec
POZVANIE NA KRSTINY
Hlavná scéna
Pripravili: Milan Hvižďák, Jaroslav Moravčík, Martin Mateides, Elena Vranová
KROKY ČIERNYCH OČÍ
Osudy cigánskej piesne – nekonečná cesta za hľadaním domova
Diabolské husle Jána Berkyho-Mrenicu
Hlavná scéna
Pripravila: Jana Orlická
ZÁBAVY
Stan STV
Pripravili: Jozef Adamík, Juraj Štrkolec, Štefan Zima
145
Folklórny festival Východná 1953 – 2013
NEDEĽA 4. 7. 2010
CHODÍME, CHODÍME HORE PO DEDINE
Spevom a hudbou sa začne sviatočná folklórna nedeľa
Pripravil: Vladimír Majerčík
SPÁJA NÁS TANEC
Z projektu Dni tradičnej kultúry
Malá scéna
Pripravili: Ladislav Bačinský, Petra Klobušická
VÍŤAZI SLÁVIKA SLOVENSKA 2010
Program víťazov súťaže detí v speve ľudových piesní
Malá scéna
Pripravili: Peter Štilicha, Adriana Domanská
PO DUNAJI
Program zahraničných folklórnych súborov
Hlavná scéna
Pripravili: Jozef Burič, Ján Bazovský
AKO DETI HANIČKE SNÍČEK HĽADALI
Program detských folklórnych súborov
Hlavná scéna
Pripravila: Lenka Adzimová
DETI AKO ŽIVÉ KVETY ZEME
(KRSTINY POD TATRAMI)
Záverečný program FF VÝCHODNÁ 2010
(priamy prenos STV)
Hlavná scéna
Pripravili: Jana Liptáková, Andrej Chudoba, Jaroslav Moravčík
MIMOSCÉNICKÉ PROGRAMY
Prezentácia ľudových remesiel
Liptov v tradičných remeslách a kuchyni
PREMIETANIE FOLKLÓRNYCH FILMOV
– s hudbou Svetozára Stračinu
146
Folklórny festival Východná 1953 – 2013
FOLKLÓRNY FESTIVAL VÝCHODNÁ 2011
1. 7. – 3. 7. 2011
PIATOK 1. 7. 2011
POZVÁNKA DO VÝCHODNEJ
Liptovský Mikuláš – námestie
Pripravila: Eva Štofčíková
INTERAKTÍVNY STAN
Tanečné a hudobné workshopy a koncerty
Stan
Pripravil: František Morong
PRIVÍTANKA
Slávnostné otvorenie festivalu
Veľká scéna – amfiteáter
Pripravili: Mária Palasthyová, Simona Dikaszová, Miroslava Palanová
ZÔSYP
To najlepšie, čo sa za ostatný rok v Žilinskom kraji urodilo
Veľká scéna – amfiteáter
Pripravili: Mária Palasthyová, Michaela Košová, Miroslava Palanová
ŠAFFOVA OSTROHA
Víťazi celoštátnych súťaží sólistov tanečníkov 2010 a 2011
Veľká scéna – amfiteáter
Pripravili: Štefan Kocák, Peter Kocák
ĎAKUJEME
Pocta nedávno zosnulým osobnostiam – Klimentovi Ondrejkovi a Jozefovi
Majerčíkovi
Veľká scéna – amfiteáter
Pripravili: Pavel Bútor, Miroslava Palanová, Stanislav Marišler, Vladimír
Michalko,
M. Kotal, Alexander Nagy, František Morong, Simona Dikaszová, Michaela
Košová
TANEČNÁ ŠKOLA A ZÁBAVY
Odzemok z Liptovských Sliačov podľa Klimenta Ondrejku
147
Folklórny festival Východná 1953 – 2013
Stan
Pripravil: Vladimír Michalko
SOBOTA 2. 7. 2011
SLÁVIČEK MA PREDEŠEL – Janko Blaho a Mikuláš Schneider-Trnavský
Hudobný program v kostole
Evanjelický kostol, Východná
Pripravila: Angela Vargicová
TALENTY
Voľné pódium – prezentácia folklórnych súborov, skupín a jednotlivcov
Malá scéna
Pripravila: Vanda Krištofová
INTERAKTÍVNY STAN
Tanečné a hudobné workshopy a koncerty
Stan
Pripravil: František Morong
ČERVENÉ JABĹČKA
Detský hudobný program víťazov celoštátnej súťaže
Malá scéna
Pripravila: Jana Ambrózová
SPRIEVOD OBCOU A PREZENTÁCIA NA MALEJ SCÉNE
Obec Východná, areál amfiteátra, Malá scéna
Pripravili: Ladislav Bernáth, Jozef Adamík
DO SLUŽBY
Program detských folklórnych súborov
Malá scéna
Pripravila: Andrea Jágerová
AKO BOLO
Program folklórnych skupín a sólistov – nositeľov tradícií
Veľká scéna – amfiteáter
Pripravili: Pavel Bútor, Andrej Kotlárik, Katarína Babčáková
ŠKOLA TANCA
Čardáš z Kostelca
148
Folklórny festival Východná 1953 – 2013
Veľká scéna – amfiteáter
Pripravil: Vladimír Michalko
HOSŤ DO DOMU
Program zahraničných folklórnych súborov
Veľká scéna – amfiteáter
Pripravili: Katarína Babčáková, Eva Štofčíková
Z DEDINY NA JAVISKO
Program folklórnych súborov
Veľká scéna – amfiteáter
Pripravili: František Morong, Vladimír Michalko
TANCOVALI NAŠI VAŠIM
SĽUK
Veľká scéna – amfiteáter
Námet: Vladimír Kyseľ
Scenár: Jakub Nvota
Choreografia: Stanislav Marišler, Vladimír Michalko, Fero Morong, Ervín
Varga
Hudba: Andrej Kalinka, Štefan Molota
Scéna a kostýmy: Peter Čanecký
Réžia: Jozef Krasula
ZÁBAVY
Interaktívny stan
Pripravil: Vladimír Michalko
NEDEĽA 3. 7. 2011
Slávnostné bohoslužby
Nedeľná sv. omša s účasťou krojovaných účinkujúcich
Rímskokatolícky kostol, Východná
MALÍ TANEČNÍCI
Ukážky práce tanečnej tvorivej dielne medzinárodného projektu Dni tradičnej
kultúry
Malá scéna
Pripravil: Juraj Švedlár
149
Folklórny festival Východná 1953 – 2013
GENERÁCIE
Hudobný program zostavený z vystúpení generácií nositeľov tradičných
interpretačných štýlov
Malá scéna
Pripravili: Alžbeta Lukáčová, Tatiana Salajová
INTERAKTÍVNY STAN
Tanečné a hudobné workshopy a koncerty
Stan
Pripravil: František Morong
FOLKFÓRUM
Rozprava študentov a odborníkov o aktuálnych problémoch folklórneho hnutia
Miestnosť autorského štábu
Pripravili: Jozef Burič, Katarína Babčáková, Petra Klobušická
KAPURKOVÁ
Galaprogram FF VÝCHODNÁ 2011
Veľká scéna – amfiteáter
Pripravili: Marianna Svoreňová, Dana Kľučárová, Stanislav Marišler
SYMBOLICKÝ CINTORÍN
Pietna spomienka na osobnosti
Obecný cintorín
Pripravil: Jozef Burič
FOLKLÓRNY FESTIVAL VÝCHODNÁ 2012
29. 6. – 1. 7. 2012
PIATOK 29. 6. 2012
POZVÁNKA DO VÝCHODNEJ...
Liptovský Mikuláš – námestie
Pripravil: Ladislav Bernáth
TANEČNÔ HUMNO
Tanečné a hudobné workshopy a koncerty
Stan
Pripravil: František Morong
150
Folklórny festival Východná 1953 – 2013
AKO JOŽKO LACNÝ PREDAL TOVAR VZÁCNY...
Malá scéna, Veľká scéna – amfiteáter
Pripravili: Miroslava Palanová, Mária Palasthyová, Simona Dikaszová, Peter Vrlík
JARMOČNÔ
To najlepšie, čo sa za ostatný rok v Žilinskom kraji urodilo
Veľká scéna – amfiteáter
Pripravili: Miroslava Palanová, Mária Palasthyová, Michaela Košová, Peter Vrlík
ŠKOLA TANCA
Tance zo Štrby
Veľká scéna – amfiteáter
Pripravil: Vladimír Michalko
ČI TO ŠITKO PRAVDA
Krst CD spevákov z Rejdovej a ĽH Muzička...
Veľká scéna – amfiteáter
LÚČNICA – MÔJ ŽIVOT...
Slávnostný program venovaný prof. Štefanovi Nosáľovi k jeho 85. narodeninám
Veľká scéna – amfiteáter
Pripravil: Štefan Nosáľ
Z RODU VALASKÉHO
Program o životných osudoch valachov, zbojníkov a pastierov
Malá scéna
Pripravili: Roman Malatinec, Ľubica Mešková
TANCOVAČKA V HUMNE
Stan
Pripravil: František Morong
SOBOTA 30. 6. 2012
TALENTY
Voľné pódium – prezentácia folklórnych súborov, skupín a jednotlivcov
Malá scéna
Pripravila: Vanda Krištofová
151
Folklórny festival Východná 1953 – 2013
NA SLOVÍČKO S... prof. Oskárom Elschekom a PhDr. Alicou Elschekovou
Stan
Pripravila: Hana Hlôšková
TANEČNÔ HUMNO
Tanečné a hudobné workshopy a koncerty
Stan
Pripravil: František Morong
TAK MA MAMKA NAUČILA
Detský hudobný program
Malá scéna
Pripravila: Margita Jágerová
SPRIEVOD OBCOU...
Obec Východná, areál amfiteátra, Malá scéna
Pripravili: Ladislav Bernáth, Jozef Adamík
MÁLO NÁS, MÁLO NÁS, POĎTE VŠETCI MEDZI NÁS
Program detských folklórnych súborov
Malá scéna
Pripravila: Agáta Krausová
TALENTY
Voľné pódium – prezentácia folklórnych súborov, skupín a jednotlivcov
Malá scéna
Pripravila: Vanda Krištofová
HOSŤ DO DOMU
Program zahraničných folklórnych súborov
Veľká scéna – amfiteáter
Pripravila: Katarína Babčáková
ŠKOLA TANCA
Veľká scéna – amfiteáter
Pripravil: Vladimír Michalko
VZATY DO FONOGRAFU
Hudobno-slovný program o historických nahrávkach slovenských a moravských
ľudových piesní (1909 – 1912)
152
Folklórny festival Východná 1953 – 2013
Evanjelický kostol, Východná
Pripravili: Alžbeta Lukáčová, Jarmila Procházková,
RAZ, DVA, TRI, A! – ČO TU EŠTE NEBOLO
Program folklórnych skupín
Veľká scéna – amfiteáter
Pripravila: Estera Juhászová
TALENTY
Voľné pódium – prezentácia folklórnych súborov, skupín a jednotlivcov
Malá scéna
Pripravila: Vanda Krištofová
ŠAFFOVA OSTROHA 2012
20. výročie celoštátnej súťaže sólistov tanečníkov v ľudovom tanci
Veľká scéna – amfiteáter
Pripravili: Štefan Kocák, Peter Kocák
FOLKLOVE
Folklórny súbor Technik z Bratislavy
Veľká scéna – amfiteáter
Choreografia a réžia: Barbora Morongová, František Morong
Hudba: Róbert Lakatoš, Štefan Molota, Peter Obuch, Stanislav Palúch
BALADA V SOCHE
Program folklórnych súborov
Veľká scéna – amfiteáter
Pripravil: Vladimír Michalko
Za STV: Peter Hudák
KONCERT KAPELY PARNO GRASZT A ZÁBAVA
Stan
Pripravil: František Morong
NEDEĽA 1. 7. 2012
Slávnostná sv. omša
Rímskokatolícky kostol, Východná
TALENTY
Voľné pódium – prezentácia folklórnych súborov, skupín a jednotlivcov
153
Folklórny festival Východná 1953 – 2013
Malá scéna
Pripravila: Vanda Krištofová
TANEČNÔ HUMNO
Tanečné a hudobné workshopy a koncerty
Stan
Pripravil: František Morong
NA JEDNOM CHOTÁRI KOSY NAKÚVAJÚ A NA DRUHEJ STRANE
TRAKTORY ŠTARTUJÚ
Hudobný program
Malá scéna
Pripravila: Andrea Jágerová
ŠKOLA TANCA
Tance z Východnej
Veľká scéna – amfiteáter
Pripravili: Vladimír Michalko, Simona Dikaszová
PODOBENKY Z VÝCHODNEJ
Galaprogram FF VÝCHODNÁ 2012
Veľká scéna – amfiteáter
Pripravili: Marianna Svoreňová, Dana Kľučárová, Juraj Genčanský
Odborná spolupráca: Peter Hudák
MIMOSCÉNICKÉ PROGRAMY
Námet a koordinácia: Viera Feriancová
KOLIBA
Areál amfiteátra
Pripravili: Ľudovít Urbanovský, Michal Hoško
TRADIČNÁ KUCHYŇA
Ohnisko
Pripravili: Michaela Košová, Miroslava Palanová, Viera Feriancová, Martin
Lehocký
PI: špeciality z Východnej SO: špeciality z Bobrovca, špeciality z Važca
NE: špeciality z Turej Lúky
154
Folklórny festival Východná 1953 – 2013
JARMOK REMESIEL
Areál amfiteátra
Pripravili: Michal Fiľo, Matej Moncoľ
UROB SI SÁM VO VÝCHODNEJ
Tvorivé dielne
Kóje pod Májkou
Pripravil: Matúš Fiľo
Lektori: Magdaléna Slivková, Katarína Králiková, Amália Holíková, Patrícia
Holíková, Michal Hanula, František Oceľ
ZLATÉ DNO alebo reči o robote
Malá scéna
Pripravil: Michal Fiľo
KOŠIARIK
Detský svet
Lúka v areáli amfiteátra
Pripravila: Viera Feriancová,
Tvorivé dielničky: Jarmila Jelínková, Ľubica Boorová, Dagmar Zemanová
Rozprávky, piesne, detské účesy a odev: Erika Bernáthová, Elena Jurenová,
Detské školičky tanca: Slavomír Ondejka, Michaela Košová, Miroslav Hanák
VÝCHODNIANSKA IZBA
Areál obce Východná
Zodpovedný: Martin Lehocký
SYMBOLICKÝ CINTORÍN
Pietna spomienka na osobnosti
Obecný cintorín
Pripravil: Jozef Burič
FOLKLÓRNY FESTIVAL VÝCHODNÁ 2013
4. 7. – 7. 7. 2013
ŠTVRTOK 4. 7. 2013
POZVÁNKA DO VÝCHODNEJ
Liptovský Mikuláš – námestie
Pripravili: Ladislav Bernáth, Ivana Bartánusová
155
Folklórny festival Východná 1953 – 2013
JÁÁÁNOŠÍÍÍK PO TRISTO ROKOCH
Radošinské naivné divadlo
Veľká scéna – amfiteáter
Réžia: Juraj Nvota
Hudba: Ľubica Čekovská
Scéna a kostýmy: Peter Čanecký
PIATOK 5. 7. 2013
VŠADE DOBRE, V HUMNE NAY!
TANEČNÔ HUMNO... krst nového Humna
Tanečné a hudobné workshopy a koncerty
Humno
Pripravil: František Morong
BOU BI TEN JÁNOŠÍK
Malá scéna
Pripravili: Mária Palasthyová, Simona Dikaszová, Lucia Jurečková, Miroslava
Palanová
ZBOJNÍCKYM CHODNÍČKOM...
Slávnostné otvorenie festivalu... po zbojnícky. Veď nám pred 300 rokmi povesili
Jánošíka!
Veľká scéna – amfiteáter
Pripravili: Miroslava Palanová, Michaela Košová, Mária Palasthyová, Simona
Dikaszová
MALÁ VEĽKÁ KRAJINA... alebo „POPÝŠME SA VLASTNÝM PERÍM“
Prezentácia výrazných fenoménov hudobnej a tanečnej kultúry Slovenska
Veľká scéna – amfiteáter
Pripravili: Barbora Morongová, František Morong
TANEC – LEGENDA – RITUÁL
FS Železiar z Košíc
Veľká scéna – amfiteáter
Pripravil: Vladimír Michalko
VŠADE DOBRE, V HUMNE NAY!
Koncert zoskupenia After Phurikane a tancovačka v Humne
Humno
Pripravil: František Morong
156
Folklórny festival Východná 1953 – 2013
SOBOTA 6. 7. 2013
NA SLOVÍČKO S... PhDr. Jánom Olejníkom
Humno
Pripravila: Margita Jágerová
TALENTY
Voľné pódium – prezentácia folklórnych súborov, skupín a jednotlivcov
Malá scéna
Pripravila: Vanda Krištofová
VŠADE DOBRE, V HUMNE NAY!
TANEČNÔ HUMNO... tanečné a hudobné workshopy a koncerty
Humno
Pripravil: František Morong
SPRIEVOD OBCOU
Obec Východná, areál amfiteátra, Malá scéna
Pripravil: Jozef Adamík
ROZTANCOVANÉ ČRIEVIČKY
Program detských folklórnych súborov
Malá scéna
Pripravili: Agáta Krausová, Slavomír Ondejka
VESELIE, VESELIE
Program folklórnych skupín
Veľká scéna – amfiteáter
Pripravili: Estera Juhászová, Lenka Šútorová-Konečná, Katarína Babčáková
ČARDÁŠ! – TANGO Z VÝCHODU
Tanečné divadlo Honvéd z Budapešti, Maďarsko
Veľká scéna – amfiteáter
Choreografia a réžia: Zoltán Zsuráfszky
Hudba: Péter Árendás, László Rossa, László Kelemen
Príprava uvedenia: Estera Juhászová
TALENTY
Voľné pódium – prezentácia folklórnych súborov, skupín a jednotlivcov
Malá scéna
Pripravila: Vanda Krištofová
157
Folklórny festival Východná 1953 – 2013
OD VRKOČA PO ČEPIEC I ČIERNU ŠATKU
Program venovaný téme ženy v tradičnej ľudovej kultúre
Veľká scéna – amfiteáter
Pripravili: Alžbeta Lukáčová, Tatiana Salajová, Marcela Čížová
Z NAJLEPŠÍCH... V STOPÁCH CYRILA ZÁLEŠÁKA
Veľká scéna – amfiteáter
Pripravili: Štefan Kocák, Peter Kocák, Pavel Bútor
ŠKOLA TANCA
Tance z Považia
Škola tanca v kotle amfiteátra, venovaná divákom, z ktorých sa tiež môžu stať
tanečníci
Veľká scéna – amfiteáter
Pripravil: Vladimír Michalko
TANEC MEDZI ČREPINAMI
Účinkujú: SĽUK a Marek Ťapák
Veľká scéna – amfiteáter
Pripravil: Marek Ťapák
VŠADE DOBRE, V HUMNE NAY!
Koncert kapely Balkansambel a tancovačka v Humne
Humno
Pripravil: František Morong
NEDEĽA 7. 7. 2013
Slávnostná sv. omša
Rímskokatolícky kostol, Východná
Pripravila: Alžbeta Lukáčová
ŽIALE ŽIEN
Hudobný program
Evanjelický kostol, Východná
Pripravila: Andrea Jágerová
TALENTY
Voľné pódium – prezentácia folklórnych súborov, skupín a jednotlivcov
Malá scéna
Pripravila: Vanda Krištofová
158
Folklórny festival Východná 1953 – 2013
VŠADE DOBRE, V HUMNE NAY!
TANEČNÔ HUMNO... tanečné a hudobné workshopy a koncerty
Humno
Pripravil: František Morong
ŠKOLA TANCA
Tance z Liptova
Veľká scéna – amfiteáter
Pripravil: Vladimír Michalko
NAZBÍJANÔ
Galaprogram FF VÝCHODNÁ 2012
Veľká scéna – amfiteáter
Pripravili: Miroslava Palanová, Alžbeta Lukáčová
Réžia TV prenosu: Peter Hudák
MIMOSCÉNICKÉ PROGRAMY
Autorka a koordinátorka: Viera Feriancová
HLÁSENIA Z MÁJKY
Balkón Májky
Bubeník a nočný hlásnik: Ján Jankov
KOLIBA – prezentácia salašníctva a ovčiarskych prác, spojená s ochutnávkou
ovčieho syra a bryndze
Areál amfiteátra
Pripravil: Ľudovít Urbanovský
TRADIČNÁ KUCHYŇA
Ohnisko
Pripravila: Michaela Košová
SO: špeciality z Liptovskej Lúžnej
špeciality zo Smrečian
NE: špeciality z Dobrej Nivy
JARMOK REMESIEL
Areál amfiteátra
Pripravili: pracovníci ÚĽUV
159
Folklórny festival Východná 1953 – 2013
UROB SI SÁM VO VÝCHODNEJ – tvorivé dielne
Kóje pod Májkou
Pripravili: pracovníci ÚĽUV
ZLATÉ DNO... alebo reči o robote
Malá scéna
Pripravil: Michal Fiľo
KOŠIARIK
Detský svet
Lúka v areáli amfiteátra
Pripravili: Viera Feriancová, Jarmila Jelínková
Odborná spolupráca: Slavomír Ondejka, Miroslav Hanák, Erika Bernáthová, Elena
Jurenová, Michaela Košová
SYMBOLICKÝ CINTORÍN
Pietna spomienka na osobnosti
Obecný cintorín
Pripravil: Jozef Burič
160
Folklórny festival Východná 1953 – 2013
PREHĽAD VÝSTAV
1956
VÝSTAVA PRÁC ĽUDOVÝCH MAJSTROV – VÝTVARNÍKOV
Zameranie na kroje z okresu Poprad
Pripravili: František Kalesný, Peter Švorc, Alfréd Hrdina
1957
(venovaný 40. výročiu VOSR)
VÝSTAVA VÝROBKOV ĽUDOVÉHO VÝTVARNÉHO UMENIA
Pripravil: Ján Kalesný
1968
VÝSTAVA SYBILLY GREINEROVEJ
Kultúrny dom vo Východnej
Pripravila: Sibylla GREINEROVÁ v spolupráci s organizačnou komisiou slávností
1969
VÝSTAVA ĽUDOVÝCH UMELCOV STREDNÉHO SLOVENSKA
Vystavovali majstri ľudovej umeleckej výroby
Materská škola vo Východnej
Pripravila: Elena Tomaníková s kolektívom pracovníkov KOS-u, Banská Bystrica
1970
VÝSTAVA KOLOROVANÝCH KRESIEB
Výstava ÚĽUV, Bratislava
Materská škola vo Východnej
Pripravili: Božena Mazáková, Viera Škrabalová
1971
SLOVENSKÉ KÚTNE PLACHTY
Výstava ÚĽUV, Bratislava – vývoj formovania kútnych plachiet za posledné tri
storočia
Okresný dom osvety, Liptovský Mikuláš
7. 7. 1971 – 17. 7. 1971
Pripravili: pracovníci Ústredia ľudovej umeleckej výroby z exponátov ÚĽUV-u
1972
HRNČIARSTVO NA SLOVENSKU
Výstava ÚĽUV, Bratislava
161
Folklórny festival Východná 1953 – 2013
Materská škola vo Východnej
Pripravila: Božena Mazáková s kolektívom pracovníkov ÚĽUV-u, Bratislava
1973
VÝTVARNÉ ĽUDOVÉ UMENIE
Výstava prác majstrov ľudovej umeleckej výroby
Kultúrny dom vo Východnej
Pripravila: Božena MAZÁKOVÁ s kolektívom pracovníkov ÚĽUV-u, Bratislava
1974
SLOVENSKÉ ČRPÁKY
Výstava prác ľudových majstrov
MNV vo Východnej
Pripravila: Božena Mazáková s kolektívom pracovníkov ÚĽUV-u, Bratislava
1975
VÝSTAVA OBRAZOV JÁNA HALU
Výstava Galérie P. M. Bohúňa, Liptovský Mikuláš
Trieda ĽŠU vo Východnej
1. 7. 1975 – 20. 7. 1975
Pripravila: Hana Košíková
VÝSTAVA MODROTLAČE
Výstava ÚĽUV, Bratislava
MNV vo Východnej
Pripravila: Božena Mazáková s kolektívom pracovníkov ÚĽUV-u, Bratislava
SÚČASNÉ DREVENÉ PLASTIKY
„KRESANÉ DO DREVA“
Tvorba slovenských ľudových rezbárov pre Folklórny festival Východná
Areál amfiteátra
Pripravili: Viliam Ján Gruska, Irena Pišútová
1976
ĽUDOVÉ PRACKY
Výstava ÚĽUV, Bratislava
Kultúrny dom vo Východnej
Pripravila: Božena Mazáková s kolektívom pracovníkov ÚĽUV-u, Bratislava
162
Folklórny festival Východná 1953 – 2013
SVADOBNÉ VENCE A PARTY
Výstava Etnografického ústavu SNM, Martin
Trieda ĽŠU vo Východnej
Pripravil: Mojmír Benža
KRESANÉ DO DREVA
Tvorba slovenských ľudových rezbárov pre Folklórny festival Východná
Areál amfiteátra
Pripravili: Viliam Ján Gruska, Irena Pišútová
1977
PASTIERSKE VÝROBKY Z DREVA
Výstava ÚĽUV, Bratislava
Kultúrny dom vo Východnej
Pripravili: Božena Mazáková, Veronika Komorovská s kolektívom pracovníkov
ÚĽUV-u, Bratislava
ZVONCE
Výstava Etnografického ústavu SNM, Martin
Trieda ĽŠU vo Východnej
Pripravil: Karol Strelec s kolektívom pracovníkov Etnografického ústavu SNM,
Martin
1978
KRESANÉ DO DREVA
Tvorba drevených plastík na tému: VÝCHODNÁ – SVIATOK UMENIA ĽUDU
Areál amfiteátra
Pripravili: Viliam Ján Gruska, Irena Pišútová, Elena Krankusová
POKRAČOVATELIA TRADÍCIÍ
Výstava ÚĽUV, Bratislava
Kultúrny dom vo Východnej
Pripravila: Božena Mazáková s kolektívom pracovníkov ÚĽUV-u, Bratislava
DOŽINKOVÉ VENCE
Výstava Etnografického ústavu SNM, Martin
Trieda ĽŠU vo Východnej
Pripravil: Stanislav Horváth s kolektívom pracovníkov Etnografického ústavu
SNM, Martin
163
Folklórny festival Východná 1953 – 2013
1979
VYREZANÉ Z DREVA
Tvorba drevených plastík na témy: HRDINOVIA SLOVENSKÉHO ĽUDU a
DIEŤA V MOJEJ ZEMI
Areál amfiteátra
Pripravili: Viliam Ján Gruska, Irena Pišútová
ĽUDOVÁ UMELECKÁ VÝROBA
Výstava ÚĽUV, Bratislava
Kultúrny dom vo Východnej
Pripravila: Božena Mazáková s kolektívom pracovníkov ÚĽUV-u, Bratislava
JÁNOŠÍK V ĽUDOVOM VÝTVARNOM UMENÍ
Výstava Etnografického ústavu SNM, Martin
Trieda ĽŠU vo Východnej
Pripravila: Marta Turzová s kolektívom pracovníkov Etnografického ústavu SNM,
Martin
DETI A TRADIČNÁ VÝTVARNÁ TVORBA
Výstava prác detských výtvarných krúžkov záujmovej umeleckej činnosti
ZDŠ vo Východnej
Pripravili: Elena Tomaníková, Katarína Langová, Marián Belorid, Želmíra
Čelárová
1980
PIESTY, DARY LÁSKY
Výstava Etnografického ústavu SNM, Martin
Kultúrny dom vo Východnej
Pripravila: Gabriela Jesenská-Horváthová s kolektívom pracovníkov
Etnografického ústavu SNM, Martin
ČARO ČIPKY
Výstava prác záujmovej umeleckej činnosti
Materská škola vo Východnej
Pripravili: Elena Tomaníková, Katarína Langová, Alžbeta Gregorová, Iveta
Zuskinová, Judita Feňvešová, Želmíra Čelárová
VYREZAVANÉ Z DREVA
Areál amfiteátra
Pripravili: Viliam Ján Gruska, Irena Pišútová
164
Folklórny festival Východná 1953 – 2013
1981
VÝSTAVNO-PREDAJNÁ SIEŇ ÚĽUV
Stará škola vo Východnej
Pripravila: Božena Mazáková s kolektívom pracovníkov ÚĽUV-u, Bratislava
PREMENY REMESLA
Výstava prác záujmovej umeleckej činnosti
Materská škola vo Východnej
Pripravila: Viera Tomaníková
ĽUDOVÉ ZVUKOVÉ A HUDOBNÉ NÁSTROJE
Výstava Etnografického ústavu SNM, Martin
Kultúrny dom vo Východnej
Pripravil: Karol Strelec s kolektívom pracovníkov Etnografického ústavu SNM,
Martin
Z TVORBY ŠTEFAN SIVÁŇA
KRESANÉ DO DREVA
Areál amfiteátra
Pripravila: Irena Pišútová
1982
SÚČASNÁ VÝŠIVKA
Stará škola vo Východnej
Výstava ÚĽUV, Bratislava
Pripravili: Božena Janeková, Otília Kopecká
ČAROVNÝ SVET ŠÚPOLIA
Výstava Etnografického ústavu SNM, Martin
Kultúrny dom vo Východnej
Pripravila: Zora Zubercová s kolektívom pracovníkov Etnografického ústavu SNM,
Martin
DETI A TRADIČNÁ ĽUDOVÁ TVORBA
Výstava prác záujmovej umeleckej činnosti
15. 6. 1982 – 5. 7. 1982
Materská škola vo Východnej
Pripravili: Elena Tomaníková, Eleonóra Deliová, Elga Valkyová
165
Folklórny festival Východná 1953 – 2013
REZBÁR ONDREJ SKLENKA
Autorská výstava ľudového rezbára
Areál amfiteátra
Pripravila: Irena Pišútová
1983
TKANÝ TEXTIL
Stará škola vo Východnej
Výstava ÚĽUV, Bratislava
Pripravili: Božena Janeková, Oľga Koreňová
HRNČIARSTVO V HORNOM LIPTOVE
Výstava Etnografického ústavu SNM, Martin
Kultúrny dom vo Východnej
Pripravila: Marta Turzová s kolektívom pracovníkov Etnografického ústavu SNM,
Martin
TRADÍCIA A SÚČASNOSŤ V ODEVNEJ TVORBE
Materská škola vo Východnej
Pripravili: Elena TOMANÍKOVÁ, Eleonóra DELIOVÁ, Elga VALKYOVÁ
KRESANÉ DO DREVA
Výstava drevených plastík
Areál amfiteátra
Pripravili: Viliam Ján Gruska, Irena Pišútová
1984
PASTIERSKE UMENIE
Stará škola vo Východnej
Pripravili: Marta Pastieriková s kolektívom pracovníkov Etnografického ústavu
SNM, Martin, a Božena Janeková s kolektívom pracovníkov ÚĽUV-u, Bratislava
DETI A TRADIČNÁ ĽUDOVÁ TVORBA
Výstava prác detských výtvarných krúžkov záujmovej umeleckej činnosti
Budova pošty vo Východnej
Pripravili: Elena Tomaníková, Eleonóra Deliová, Elga Valkyová
KRESANÉ DO DREVA
Výstava drevených plastík
166
Folklórny festival Východná 1953 – 2013
Areál amfiteátra
Pripravili: Viliam Ján Gruska, Irena Pišútová
1985
PODOBY ŠATKY
Výstava Etnografického ústavu SNM, Martin
Klubovňa mládeže vo Východnej
Pripravila: Alžbeta Gazdíková s kolektívom pracovníkov Etnografického ústavu
SNM, Martin
SÚČASNÁ KERAMIKA
Výstava ÚĽUV, Bratislava
Stará škola vo Východnej
Pripravili: Božena Janeková, Eva Kramplová
PRE RADOSŤ A ÚŽITOK
Výstava prác záujmovej umeleckej činnosti
Budova pošty vo Východnej
Pripravili: Elena Tomaníková, Eleonóra Kovalčíková-Bačinská, Elga Valkyová
KRESANÉ DO DREVA
z tvorby MIKULÁŠA KURPASA
Vitríny v areáli amfiteátra
Pripravili: Irena PIŠÚTOVÁ, Iveta ZUSKINOVÁ
1986
KUCHYŇA STARÝCH MATERÍ
Výstava Etnografického ústavu SNM, Martin
Klubovňa mládeže vo Východnej
Pripravila: Zora Zubercová s kolektívom pracovníkov Etnografického ústavu SNM,
Martin
ĽUDOVÉ UMELECKÉ VÝROBKY PRI STOLOVANÍ
Výstava ÚĽUV, Bratislava
Stará škola vo Východnej
Pripravila: Božena Janeková s kolektívom pracovníkov ÚĽUV-u, Bratislava
PREMENY ČIPKY
Výstava prác záujmovej umeleckej činnosti
167
Folklórny festival Východná 1953 – 2013
Miestne kultúrne stredisko
Pripravili: Elena Tomaníková, Eleonóra Kovalčíková-Bačinska, Mária Mišúnová,
Marián Belorid
KRESANÉ DO DREVA
Výstava drevených plastík
Vitríny areáli amfiteátra
Pripravili: Viliam Ján Gruska, Irena Pišútová
1987
PREMENY KOVU
Výstava Etnografického ústavu SNM, Martin
Klubovňa mládeže vo Východnej
Pripravili: Karol Strelec, Ján Veselovský s kolektívom pracovníkov Etnografického
ústavu SNM, Martin
KOV V SÚČASNEJ TVORBE
Výstava ÚĽUV, Bratislava
Stará škola vo Východnej
Pripravili: Božena Janeková, Katarína Habdáková
TVORIVÉ ZÁUJMY ČLOVEKA
Kov a drôt
Miestne kultúrne stredisko
Pripravili: Elena Tomaníková, Eleonóra Kovalčíková-Bačinská, Jana Bartošíková
KRESANÉ DO DREVA
Výstava drevených plastík v areáli amfiteátra
Pripravili: Viliam Ján Gruska, Irena Pišútová
KRESANÉ DO DREVA
Rezbár JOZEF HUČKO
Vitríny areáli amfiteátra
Pripravili: Viliam Ján Gruska, Irena Pišútová
1988
KROJOVÉ ŠTÚDIE MARTINA BENKU
Výstava Etnografického ústavu SNM, Martin
Klubovňa mládeže vo Východnej
Pripravila: Ľubica Pederssenová s kolektívom pracovníkov Etnografického ústavu
168
Folklórny festival Východná 1953 – 2013
SNM, Martin
KROJOVÁ A ODEVNÁ TVORBA
Výstava ÚĽUV, Bratislava
Stará škola vo Východnej
Pripravila: Alena Rybáriková
TVORIVÉ ZÁUJMY ČLOVEKA
Odev a odevné doplnky
Výstava prác záujmovej umeleckej činnosti
Miestne kultúrne stredisko
Pripravili: Eleonóra Kovalčíková-Bačinská, Elena Tomaníková, Jana Bartošíková
KRESANÉ DO DREVA
Výstava drevených plastík v areáli amfiteátra
Pripravili: Viliam Ján Gruska, Irena Pišútová,
KRESANÉ DO DREVA
Vitríny areáli amfiteátra
Pripravili: Viliam Ján Gruska, Irena Pišútová, Iveta Zuskinová
1989
OBRÁZKY MAĽOVANÉ NA SKLE
Výstava prác záujmovej umeleckej činnosti z cyklu TVORIVÉ ZÁUJMY
ČLOVEKA
Miestne kultúrne stredisko
Pripravili: Eleonóra Kovalčíková-Bačinská, Elena Tomaníková, Jana Bartošíková
NA SVIATOK I NA PIATOK
Výstava Etnografického ústavu SNM, Martin
Klubovňa mládeže vo Východnej
Pripravila: Alžbeta Gazdíková s kolektívom pracovníkov Etnografického ústavu
SNM, Martin
TRADÍCIA ČIPKY
Výstava ÚĽUV, Bratislava
Stará škola vo Východnej
Pripravila: Božena Janeková
169
Folklórny festival Východná 1953 – 2013
KRESANÉ DO DREVA
Výstava drevených plastík v areáli amfiteátra
Pripravili: Viliam Ján Gruska, Irena Pišútová
1990
SVET HRAČIEK
Výstava ÚĽUV, Bratislava
Stará škola vo Východnej
Pripravila: Eva Kováčová s kolektívom pracovníkov ÚĽUV-u, Bratislava
HRAČKY Z MÚZEA
Výstava Etnografického ústavu SNM, Martin
Budova pošty vo Východnej
Pripravila: Eva Pančuchová s kolektívom pracovníkov Etnografického ústavu
SNM, Martin
DETI, UROBME SI HRAČKU
Výstava prác záujmovej umeleckej činnosti
Budova pošty vo Východnej
Pripravili: Jana Bartošíková, Mária Mruzková, Elena Tomaníková,
Mária Volková
KRESANÉ DO DREVA
Areál amfiteátra
Pripravili: Viliam Ján Gruska, Irena Pišútová
1991
STRÁŽCOVIA A OCHRANKYNE SLOVENSKA – Martin Benka
Kolekcia 24 obrazov
Evanjelický kostol
Pripravili: Naďa Fábryová, Viliam Ján Gruska
KRESANÉ DO DREVA
Výstava a tvorba drevených plastík
Vitríny v areáli
Pripravila: Jasna Paličková
KAMENNÉ PLASTIKY A RELIÉFY Štefana Kubalu
Budova pošty vo Východnej, I. poschodie
Pripravili: Viliam Ján Gruska, Miroslav Kinder
170
Folklórny festival Východná 1953 – 2013
ÚĽUV – Súčasné výrobky
Výstava – predaj
Športová budova pri Kultúrnom dome
Pripravili: Zora Valentová, Katarína Batthanyiová
1992
ĽUDOVÉ SAKRÁLNE SOCHY
Výstava diel neznámych ľudových majstrov
Rímskokatolícky kostol
Pripravila: Magdaléna Mrázová
KRESANÉ DO DREVA
Výstava diel ľudových rezbárov a tvorba nadrozmerných drevených plastík
Vitríny v areáli a areál amfiteátra
Pripravila: Jasna Paličková
MAJSTRI REMESLA
Tvorivá dielňa majstrov ľudovej umeleckej výroby v rámci JARMOKU
TRADIČNÝCHA REMESIEL
Areál amfiteátra
Pripravila: Iveta Zuskinová
MAJSTRI ĽUDOVEJ UMELECKEJ VÝROBY
Výstava ÚĽUV, Bratislava
Športová budova pri Kultúrnom dome
Pripravila: Anna Chlupová s kolektívom pracovníkov ÚĽUV-u, Bratislava
POKLADY SLOVENSKA OČAMI AMERIČANIEK
Výstava fotografií
Budova pošty vo Východnej, I. poschodie
Pripravil: Peter Veverka
1993
KRESANÉ DO DREVA
Výstava z tvorby Štefana SIVÁŇA z Babína, jeho syna Štefana a vnuka Vladimíra
– pokračovateľov v rodine Siváňovcov
Vitríny v areáli amfiteátra
Pripravili: Viliam Ján Gruska, Irena Pišútová, Juraj Hamar
171
Folklórny festival Východná 1953 – 2013
MAJSTRI ĽUDOVÝCH REMESIEL A JARMOK
Výstava a tvorivá dielňa rôznych techník ľudovej výtvarnej tvorby
Areál amfiteátra
Pripravila: Iveta Zuskinová
RUKÁVCE, OPLECKO, KOŠUĽA...
Výstava zo zbierok Etnografického múzea SNM, Martin
Športová budova pri Kultúrnom dome
Pripravila: Jana Bumbalová s kolektívom pracovníkov Etnografického ústavu
SNM, Martin
ČLOVEK A JEHO TVORIVÉ ZÁUJMY
Výstava prác ľudových majstrov
Budova pošty vo Východnej, I. poschodie
Pripravili: Judita Feňvešová, Marián Belorid, Vladimír Červený
1994
FOLKLÓRNY PLAGÁT
Výstava plagátov, programových brožúr a výtvarných artefaktov Folklórneho
festivalu Východná
30. 6. – 24. 6. 1994
Výstavná sieň Literárno-historického múzea Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši
Pripravili: Jaroslav Uhel, Karel Ilja Dvořák, Kvetoslava Urbanová, Tatiana Pethö
DETI A TRADIČNÁ ĽUDOVÁ TVORBA
Výstava prác detí
MAJSTRI ĽUDOVÝCH REMESIEL A JARMOK
Výstava a tvorivá dielňa rozličných techník ľudovej výtvarnej tvorby
Majstri remesla, tvorivá dielňa v rámci Jarmoku tradičných remesiel
Areál amfiteátra
Pripravili: Judita Feňvešová, Marián Belorid
KRESANÉ DO DREVA – hudba, spev, tanec
Výstava zo zbierok Etnografického múzea SNM, Martin
Vitríny v areáli amfiteátra
Pripravili: Marta PASTIERIKOVÁ, Jarmila GREGOROVÁ
MAJSTRI ĽUDOVÝCH REMESIEL A JARMOK
Výstava a tvorivá dielňa rozličných techník ľudovej výtvarnej tvorby
172
Folklórny festival Východná 1953 – 2013
Majstri remesla, tvorivá dielňa v rámci Jarmoku tradičných remesiel
Areál amfiteátra
Pripravili: Iveta Zuskinová, Silver Zuskin, Silver Zuskin ml.
KRESANÉ DO DREVA
Tvorba nadrozmerných drevených plastík
Areál amfiteátra
Pripravila: Magdaléna Mrázová,
1995
KRESANÉ DO DREVA
ORIE JANÍK, ORIE...
Výstava zo zbierok Slovenského národného múzea v Martine a Slovenskej
národnej galérie v Bratislave
Vitríny v areáli amfiteátra, areál amfiteátra
Pripravili: Marta Pastieriková, Magdaléna Mrázová
POÉZIA FOLKLÓRU – Sibylla Greinerová
Výstavná sieň Literárno-historického múzea Janka Kráľa, Liptovský Mikuláš
Pripravil: Jaroslav Uhel
AUTORSKÁ VÝSTAVA ĽUDOVEJ FIGURÁLNEJ PLASTIKY
Mikuláš KURPAŠ a jeho drevení ľudia, Liptovská Lúžna
Pošta, I. poschodie, Východná
Pripravila: Iveta Zuskinová
MAJSTRI ĽUDOVÝCH REMESIEL A JARMOK
Výstava a tvorivá dielňa rozličných techník ľudovej výtvarnej tvorby
Majstri remesla, tvorivá dielňa v rámci Jarmoku tradičných remesiel
Areál amfiteátra
Pripravila: Iveta Zuskinová
1996
ĽUDOVÉ HUDOBNÉ NÁSTROJE
Tibor KOBLÍČEK
Autorská výstava,
Budova pošty vo Východnej, I. poschodie
Pripravili: Iveta Zuskinová, Marián Belorid, Marcela Čížová, Anna Kolkusová
173
Folklórny festival Východná 1953 – 2013
ĽUDOVÝ ODEV A SCÉNA
Autorská výstava Šarloty Kišovej
Múzeum Čierny orol, Liptovský Mikuláš
Pripravili: Jasna Paličková, Alexandra Grusková, Alena Slováková, Aleš Šilberský
JA SOM DOBRÝ REMESELNÍK
Výstava zo zbierok Etnografického múzea SNM, Martin
Vitríny v amfiteátri
Pripravila: Marta Pastieriková
KRESANÉ DO DREVA – SLOVENSKÁ PIESEŇ
Tvorba nadrozmerných drevených plastík
Areál amfiteátra
Pripravila: Magdaléna Mrázová
MAJSTRI ĽUDOVÝCH REMESIEL A JARMOK
Výstava a tvorivá dielňa rozličných techník ľudovej výtvarnej tvorby
Majstri remesla, tvorivá dielňa v rámci Jarmoku tradičných remesiel
Areál amfiteátra
Pripravila: Iveta Zuskinová
1997
OBRAZY SPOD VYSOKÝCH TATIER
Výstava z tvorby anglických maliarov Adriana a Marianny Stokesovcov
Budova pošty vo Východnej, I. poschodie
Pripravil: Ján Botík
SÚČASNÍ REZBÁRI TURCA
Sakrálna plastika – výstava zo zbierok Etnografického múzea SNM, Martin
vitríny v amfiteátri
Komisárka výstavy: Marta Pastieriková
KRESANÉ DO DREVA
Tvorba nadrozmerných drevených plastík
Areál amfiteátra
Pripravil: Vladimír Morávek
174
Folklórny festival Východná 1953 – 2013
MAJSTRI ĽUDOVÝCH REMESIEL A JARMOK
Výstava a tvorivá dielňa rozličných techník ľudovej výtvarnej tvorby
Majstri remesla, tvorivá dielňa v rámci Jarmoku tradičných remesiel
Areál amfiteátra
Pripravila: Iveta Zuskinová
KOŽA A KOŽUŠINA
Výstava kožených a kožušinových ľudových výrobkov
Múzeum Čierny orol, Liptovský Mikuláš
Pripravili: Iveta Zuskinová, Marcela Čížová, Anna Kolkusová, Marián Belorid
DETI A TRADIČNÁ ĽUDOVÁ TVORBA
Výstava detských prác
Liptovské múzeum, Ružomberok
1998
KERAMIKA
Výstava zo zbierok Etnografického múzea SNM, Martin
Vitríny v amfiteátri
Pripravila: Iveta Zuskinová
KRESANÉ DO DREVA
Výstava diel ľudových rezbárov a tvorba nadrozmerných drevených plastík
Vitríny v areáli a areál amfiteátra
Pripravil: Vladimír Morávek
MAJSTRI ĽUDOVÝCH REMESIEL A JARMOK
Výstava a tvorivá dielňa rozličných techník ľudovej výtvarnej tvorby
Majstri remesla, tvorivá dielňa v rámci Jarmoku tradičných remesiel
Areál amfiteátra
Pripravila: Iveta Zuskinová
ČEPCE, ŠATKY, PARTY, KLOBÚKY
TRADIČNÁ ÚPRAVA A POKRÝVKY HLAVY
Výstava zo zbierok Etnografického múzea SNM, Martin
Budova pošty vo Východnej, I. poschodie
Pripravila: Alžbeta Gazdíková
175
Folklórny festival Východná 1953 – 2013
1999
KRESANÉ DO DREVA
Tvorba drevených plastík v nadživotnej veľkosti
Areál amfiteátra
Pripravil: Vladimír Morávek
KRESŤANSTVO V NÁS
Drevené plastiky a na skle maľované
Vitríny v amfiteátri
Pripravili: Marta Pastieriková, Alžbeta Gazdíková
VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ
Výstava venovaná 45. výročiu Folklórneho festivalu Východná
Budova pošty vo Východnej, I. poschodie
Pripravila: Zuzana Školudová
Spolupráca pri výbere fotografií: František Tomík A Marián Pauer
MAJSTRI ĽUDOVÝCH REMESIEL A JARMOK
Výstava a tvorivá dielňa rozličných techník ľudovej výtvarnej tvorby
Majstri remesla, tvorivá dielňa v rámci Jarmoku tradičných remesiel
Areál amfiteátra
Pripravila: Iveta Zuskinová
2000
KRESANÉ DO DREVA
Tvorba nadrozmerných drevených plastík
Areál amfiteátra
Pripravil: Vladimír Morávek
MAJSTRI ĽUDOVÝCH REMESIEL A JARMOK
Výstava a tvorivá dielňa rozličných techník ľudovej výtvarnej tvorby
Majstri remesla, tvorivá dielňa v rámci Jarmoku tradičných remesiel
Areál amfiteátra
Pripravila: Iveta ZUSKINOVÁ
DREVO – PREDMET UMENIA, HRY A POHYBU
Vitríny v amfiteátri
Pripravila: Iveta Zuskinová
176
Folklórny festival Východná 1953 – 2013
DETI A TRADIČNÁ ĽUDOVÁ TVORBA
Výstava detských prác
Budova pošty vo Východnej, I. poschodie
Pripravili: Judita Feňvešová, Marián Belorid
VÝCHODŇANSKIE DVORY, DOMČEK AKO ZO ŠKATUĽKY
Obec Východná
2001
DROTÁRSKE IMPRESIE
Výstava zo zbierok Etnografického múzea SNM, Martin
Vitríny v amfiteátri
Pripravili: Daša Ferklová, Alžbeta Gazdíková
KRESANÉ DO DREVA
Tvorba nadrozmerných drevených plastík
Areál amfiteátra
Pripravil: Vladimír Morávek
NÁVŠTEVA V OBCIACH HORNÉHO A DOLNÉHO LIPTOVA
Budova pošty vo Východnej, I. poschodie
Pripravili: Judita Feňvešová, Marián Belorid, Ester Feňvešová
MAJSTRI ĽUDOVÝCH REMESIEL A JARMOK
Výstava a tvorivá dielňa rozličných techník ľudovej výtvarnej tvorby
Majstri remesla, tvorivá dielňa v rámci Jarmoku tradičných remesiel
Areál amfiteátra
Pripravila: Iveta Zuskinová
2002
ĽUDOVÉ HUDOBNÉ NÁSTROJE
Výstava zo zbierok Etnografického múzea SNM, Martin, a Múzea, Lipovský
Hrádok
Vitríny v amfiteátri
Pripravila: Iveta Zuskinová
KRESANÉ DO DREVA
Tvorba nadrozmerných drevených plastík
Areál amfiteátra
Pripravil: Vladimír Morávek
177
Folklórny festival Východná 1953 – 2013
MAJSTRI ĽUDOVÝCH REMESIEL A JARMOK
Výstava a tvorivá dielňa rozličných techník ľudovej výtvarnej tvorby
Majstri remesla, tvorivá dielňa v rámci Jarmoku tradičných remesiel
Areál amfiteátra
Pripravila: Iveta Zuskinová
2003
OD KOLÍSKY PO HROB
Výstava zo zbierok Etnografického múzea SNM, Martin, a Múzea, Lipovský
Hrádok
Vitríny v amfiteátri
Pripravila: Eva Pančuhová
KRESANÉ DO DREVA
Tvorba nadrozmerných drevených plastík
Areál amfiteátra
Pripravil: Vladimír Morávek
MAJSTRI ĽUDOVÝCH REMESIEL A JARMOK
Výstava a tvorivá dielňa rozličných techník ľudovej výtvarnej tvorby
Majstri remesla, tvorivá dielňa v rámci Jarmoku tradičných remesiel
Areál amfiteátra
Pripravila: Iveta Zuskinová
ŠKOLA HROU
Výstava prác žiakov základnej školy Východná
Budova pošty vo Východnej, I. poschodie
2004
FOLKLÓRNE REFLEXIE – MÁRIA AUEROVÁ-GRIEŠOVÁ
Autorská výstava
Posádkový klub, Liptovský Mikuláš
Pripravila: Judita Feňvešová
MODROTLAČ
Modrotlačiarstvo ako osobitné odvetvie farbiarstva
Vitríny v amfiteátri
Pripravila: Iveta Zuskinová
178
Folklórny festival Východná 1953 – 2013
KRESANÉ DO DREVA – rezbárske sympózium
Tvorba nadrozmerných drevených plastík
Areál amfiteátra
Pripravil: Martin Mešša
MAJSTRI ĽUDOVÝCH REMESIEL A JARMOK
Výstava a tvorivá dielňa rozličných techník ľudovej výtvarnej tvorby
Majstri remesla, tvorivá dielňa v rámci Jarmoku tradičných remesiel
Areál amfiteátra
Pripravila: Iveta Zuskinová
UROB SI SÁM VO VÝCHODNEJ
Výroba ľudových nástrojov
Areál amfiteátra
Pripravil: Drahoš Daloš
2005
KRESANÉ DO DREVA – rezbárske sympózium
Tvorba nadrozmerných drevených plastík
Areál amfiteátra a Štrbské Pleso
Pripravili: Martin Mešša, Vladimír Morávek
MAJSTRI ĽUDOVÝCH REMESIEL, JARMOK ĽUDOVÝCH VÝROBCOV
Výstava a tvorivá dielňa rozličných techník ľudovej výtvarnej tvorby, spojená s
predajom
Amfiteáter a Májka
Pripravila: Mária KUBÍKOVÁ
UROB SI SÁM VO VÝCHODNEJ
Výroba ľudových nástrojov
Areál amfiteátra
Pripravil: Drahoš Daloš
KOVÁČSKE IMPRESIE
Vitríny v amfiteátri
Pripravil: Martin Mešša
179
Folklórny festival Východná 1953 – 2013
TVORIVÉ ZÁUJMY ČLOVEKA 2005
Národná súťaž a výstava ľudového umenia
Liptovské múzeum, Ružomberok
Pripravil: Liptovské osvetové stredisko, Liptovský Mikuláš
2007
VÝTVARNÉ DIMENZIE DROTÁRSTVA
Výstava ÚĽUV, Bratislava, a Považského múzea, Žilina, inšpirovaná ručným
spracovaním drôtu ako špecifickým remeselným a umeleckým fenoménom
ZŠ vo Východnej
Pripravila: Katarína Hallonová
OVČIARSTVO
Výstava expozície Múzea v Liptovskom Hrádku o tradíciách ovčiarstva na
Slovensku (Cena Múzeum roka)
ZŠ vo Východnej
Pripravili: Iveta Zuskinová, Tibor Kováč
KOMORNÁ ĽUDOVÁ PLASTIKA
Výstava komorných drevených plastík ľudových rezbárov
ZŠ vo Východnej
Pripravili: Iveta Zuskinová, Tibor Kováč
KRESANÉ DO DREVA
Tvorba monumentálnych exteriérových ľudových plastík
Areál amfiteátra
Pripravila: Iveta Zuskinová
2008
KRESANÉ DO DREVA
Tvorba monumentálnych exteriérových ľudových plastík
Areál amfiteátra
Pripravil: Martin Mešša
JÁN ŠÍPKA, MALIAR
Stála výstava
Obecný úrad, Východná
TIBOR KOBLÍČEK
Majster ľudového remesla
180
Folklórny festival Východná 1953 – 2013
Kongresové centrum
Pripravila: Iveta Zuskinová
VÝCHODNIANSKA IZBA
Stála expozícia rodinnej tradičnej kultúry
Obec Východná
Príprava a realizácia: Obecný úrad, Východná
SLNKO NAD VÝCHODNOU - FOLKLÓR MOJIMI OČAMI
Integrovaná výstava výtvarných prác zdravotne hendikepovaných detí MŠ a ZŠ
pri príležitosti Európskeho roka medzikultúrneho dialógu 2008 na Slovensku
Základná škola, Východná
Pripravil: Ján Škott
2009
JÁN ŠÍPKA, MALIAR
Stála výstava
Obecný úrad, Východná
SIBYLLA GREINEROVÁ a MÁRIA AUEROVÁ-GRIEŠOVÁ
Výber z tvorby
Hasičský dom
Pripravili: Eleonóra Kovalčíková, Štefan Zima
VÝCHODNIANSKA IZBA
Stála expozícia rodinnej tradičnej kultúry
Obec Východná
Príprava a realizácia: Obecný úrad, Východná
KRESANÉ DO DREVA
Tvorba nadrozmerných drevených plastík
Areál amfiteátra
Pripravil: Jozef Burič
2010
DEDIČSTVO OTCOV
Ľudmila Lakomá-Krausová:
Obecný úrad, Východná
181
Folklórny festival Východná 1953 – 2013
KRESANÉ DO DREVA
Tvorba nadrozmerných drevených plastík
Areál amfiteátra
Pripravil: Jozef Burič
JÁN ŠÍPKA, MALIAR
Stála výstava
Obecný úrad, Východná
VÝCHODNIANSKA IZBA
Stála expozícia rodinnej tradičnej kultúry
Obec Východná
Príprava a realizácia: Obecný úrad, Východná
2011
KRESANÉ DO DREVA
Tvorba nadrozmerných drevených plastík
Areál amfiteátra
Pripravili: Jozef Burič, Martin Nahálka
VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ – JOŽKO MAJERČÍK...
Hasičský dom
Pripravil: Marián „Mako“ Székely
VÝSTAVA KRESANÉ DO DREVA
Prezentácia drevených reliéfov, sôch menších rozmerov ľudových majstrov
Hasičský dom
Pripravil: Jozef Burič
VÝCHODNIANSKA IZBA
Expozícia pôvodnej formy obydlia, zariadenia a ľudového odevu z Východnej
Ukážka výroby črpákov
Obec Východná - drevenica v susedstve Východnianskej izby,
JARMOK A MAJSTRI ĽUDOVÝCH REMESIEL
Výstava a tvorivá dielňa rozličných techník ľudovej výtvarnej tvorby
Majstri remesla, tvorivá dielňa v rámci Jarmoku tradičných remesiel
Areál amfiteátra
Pripravila: Iveta Zuskinová
182
Folklórny festival Východná 1953 – 2013
UROB SI SÁM VO VÝCHODNEJ
Výroba ľudových nástrojov
Areál amfiteátra
Pripravila: Iveta Zuskinová
2012
VÝCHODNIANSKA IZBA
Expozícia tradičného obydlia, zariadenia a kuchyne z Východnej.
Obec Východná
Pripravil: Martin Lehocký
TRADIČNÝ ODEV Z VÝCHODNEJ, VAŽCA A HÝB
Obec Východná - drevenica v susedstve Východnianskej izby,
Pripravili: Jana Mládek Rajniaková, Michal Hoško, Martin Lehocký
KRESANÉ DO DREVA
Tvorba nadrozmerných drevených plastík
Areál amfiteátra
Pripravil: Jozef Burič
VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ VÝCHODNEJ...
Areál amfiteátra
Pripravili: Martin Mešša, Marián „Mako“ Székely, Martin Lehocký
JARMOK A MAJSTRI ĽUDOVÝCH REMESIEL
Výstava a tvorivá dielňa rozličných techník ľudovej výtvarnej tvorby
Majstri remesla, tvorivá dielňa v rámci Jarmoku tradičných remesiel
Areál amfiteátra
Pripravili: Michal Fiľo, Matej Moncoľ
UROB SI SÁM VO VÝCHODNEJ
Výroba ľudových nástrojov
Areál amfiteátra
Pripravili: Matúš Fiľo
2013
KRESANÉ DO DREVA
Tvorba nadrozmerných drevených plastík
Areál amfiteátra
Pripravil: Jozef Burič
183
Folklórny festival Východná 1953 – 2013
SAKRÁLNA TEMATIKA NA ĽUDOVOM TEXTILE
Areál amfiteátra
Pripravili: Martin Mešša, Marián „Mako“ Székely
TRADIČNÝ ODEV Z VÝCHODNEJ
Obec Východná - drevenica v susedstve Východnianskej izby,
Pripravili: Miroslava Dorotovičová, Jana Gejdošová, Viera Tekelová, Jana Mládek
Rajniaková
JARMOK REMESIEL
Výstava a tvorivá dielňa rozličných techník ľudovej výtvarnej tvorby
Majstri remesla, tvorivá dielňa v rámci Jarmoku tradičných remesiel
Areál amfiteátra
Pripravil: ÚĽUV
UROB SI SÁM VO VÝCHODNEJ
Tvorivé dielne tradičných remesiel
Areál amfiteátra
Pripravil: ÚĽUV
184
Folklórny festival Východná 1953 – 2013
FOLKLÓRNE SKUPINY
ABRHÁM – 1988
BABÍN – 1964, 1965
BELÁ – 1986
BIELY POTOK – 1957, 1965, 1966
BÍŇA – 1987
BOBROVEC – 1966, 1983, 1993
BOROV – 1959 B. B.
BORSKÝ MIKULÁŠ – 1983
BORSKÝ PETER – 1975
BRANOVO – 1969
BREZOVÁ - TURIA LÚKA – 1969, 1975
BREZOVICA – 1984
BRODSKÉ – 1981
BRUTOVCE – 1992
BYSTRANY, BYSTRANY – 1986, 1987, 1988, 1991, 1992, 1994
CEROVÁ – 1988
CÍFER – 1978, 1986, 1991, 2002
ČAKA – 1987, 1990
ČAKLOV, ČAKLOV – 1994, 1996, 2010
ČATAJ – 1976, 1977
ČERVENÍK – 1969
ČERNOVÁ – 1969
ČIČMANY – 1957
ČIERNY BALOG, KÝČERA – 1954, 1957, 1974, 1976, 1977, 1986, 1989, 1991,
1993, 1994, 2002, 2003, 2008, 2011, 2012
ČIRČ, ČIRČANKA – 1986, 1989
DAČOV LOM – 1984, 1990
DETVA – 1967, 1970, 1989, 2002
DETVIANSKA HUTA – 1970
DOBRÁ NIVA, DOBRONA – 1986, 1992, 1996, 1997, 2012
DOBŠINÁ – 1984
DOLNÝ BADÍN, BADINČANKA – 1991
DOLNÁ SÚČA – 1977
DRUŽSTEVNÁ PRI HORNÁDE, KARIČKA – 1989
DUBOVÉ – 1989
DÚBRAVA, CHABANEC – 1993, 1998, 1999
ĎURČINA – 1983
DVORIANKY – 1988
185
Folklórny festival Východná 1953 – 2013
FAČKOV – 1986
GEMERSKÁ POLOMA, DOLINA – 2003, 2005
GBELY, GBELAN – 1981, 1983
HADOŠOV – 1958
HANUŠOVCE – 1971, 1972, 1974
HEĽPA – 1959 B. B., 1971, 1984
HERTNÍK – 1985
HLADOVKA – 1953, 1954, 1956, 1957, 1958, 1971, 1973, 1975, 1976, 1985
HLINNÉ – 1972
HONTIANSKE NEMCE, CHYŽIŠŤAN – 1998
HORNÉ PLACHTINCE – 1983
HORNÝ KELČOV – 1983
HORNÝ VADIČOV – 1957, 1990
HRIŇOVÁ – 1970, 1981
HROCHOŤ – 1963, 1964, 1967, 1970, 1973, 1974, 1975, 1990, 2002, 2003, 2005,
2011, 2012
HRONSKÉ KĽAČANY – 1973, 1988
HRUŠOV – 1974, 1976, 1989, 2007
HVOZDNICA, JAVORNÍČEK – 2013
HYBE – 1966
CHMELNICA, MARMON – 1972, 1998, 2002
CHRENOVEC-BRUSNO, HÁJIČEK – 1988, 1989, 1991, 1996, 1999, 2000, 2002
JAKUBANY, KEČERA – 1981, 2009
JARABINÁ, POĽANA – 1991, 1997, 2013
JÁREK, JAROČAN – 2010
JELENEC, JELENKA – 2013
JELKA – 1985, 1988
KALNÁ ROZTOKA – 1985
KAMENICA NAD CIROCHOU – 1955, 1957
KENDICE-PETROVANY, ROMANO – 1956
KLENOVEC – 1967
KLUKNAVA – 1971, 1975, 1990
KOJŠOV, (KOJŠOVAN, JEDLINKA) – 1972, 1973, 1974, 1984, 1985, 1989,
1992, 2013
KOKAVA NAD RIMAVICOU – 1956, 1964, 1967, 1977, 1978, 1981, 1983
KOLAČKOV – 1976
KOMJATNÁ – 1983, 1985, 1991, 1992, 1995, 2003
KOZÁROVCE, KONOPA – 2007
KOZÁROVCE, PRASLICA – 1969, 1975, 1978, 1984, 1985, 1988, 1995, 1998,
2001, 2002, 2005, 2007, 2009
186
Folklórny festival Východná 1953 – 2013
KRAČUNOVCE – 1980
KRAKOVANY – 1965, 1969
KRÁSNA LÚKA – 1987, 1992
KRÁSNO NAD KYSUCOU – 1983, 1984
KRIVANY – 1972, 1973, 1977, 1978, 1981, 1983, 1985, 1986, 1992, 2000
KRIŽOVANY NAD DUDVÁHOM – 1957, 1965
KRPEĽANY, TIEŠŇAVAN – 199, 1997
KŠINNÁ – 1974, 1988
KUBRA PRI TRENČÍNE, KUBRAN – 1957, 1964, 1971, 1973, 1976, 1978,
1986, 2004
KUDLOVICE – 1987
KUKLOV, KUKLOV – 2005
KUROV – 1977, 1986, 2003
KYJOV, MINČOL – 1965, 1983, 1984, 1985, 1987, 2011
LADICE – 1987
LENDAK – 1971
LIČARTOVCE, ROZMAJRÍN – 1988, 1989
LIESKOVANY – 1958
LIKAVKA – 1966, 2000, 2003, 2005, 2009
LIPTOVSKÁ KOKAVA – 1954, 1966, 1969LIPTOVSKÁ LUŽNÁ, LUŽŇAN
– 1966, 1994, 1995, 1996, 2000
LIPTOVSKÁ MARA – 1957
LIPTOVSKÁ OSADA – 1973
LIPTOVSKÉ REVÚCE – 1995, 1996
LIPTOVSKÉ SLIAČE, SLIAČANKA – 1958, 1959 B. B., 1960, 1962, 1963,
1965, 1966, 1967, 1969, 1971, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1980, 1983, 1984,
1985, 1986, 1989, 1994, 1995, 1996, 1997, 1999, 2000, 2001, 2003, 2004, 2008,
2010, 2011, 2012
LIPTOVSKÁ ŠTIAVNICA – 1966
LIPTOVSKÁ TEPLIČKA, TEPLIČAN – 1965, 1966, 1969, 1973, 1974, 1990,
1991, 1995, 1996
LÚČKY, LÚČAN – 1964, 1965, 1966, 1969, 1989, 1994,1995, 1996, 2000, 2013,
LÚKY POD MAKYTOU, JAVORNÍK – 2005, 2007
LUTINA – 1975
MALÝ LIPNÍK – 1980
MARGECANY, JADLOVEC – 1981, 1983, 1990, 1992, 1995, 2001
MESTEČKO-ZÁRIEČIE – 1996
MIŠKECH DEDINKA, JAVORINKA – 1988, 1989, 2003
MORAVSKÉ LIESKOVÉ – 1958, 1965, 1973
MURÁNSKA ZDYCHAVA – 1964
187
Folklórny festival Východná 1953 – 2013
MYJAVA – 1973
MYSLAVA (VINICA) – 1990, 1992, 2012
NACINA VES, RADOSTNÁ DEDINA – 1958
NIŽNÁ SLANÁ – 1976
NIŽNÝ KLATOV – 1956
NIŽNÝ MEDZEV – 1956
NIŽNÝ TVAROŽEC – 1986
NOVÁ BAŇA – 1983
NOVÁ BOŠÁCA – 1969, 1973
NOVÁ ĽUBOVŇA – 1971, 1972, 1982
NOVÁ VES NAD ŽITAVOU – 1988
OČOVA, OČOVAN - 1954, 1961, 1967, 1970, 1971, 1973, 1975, 1985, 1999,
2000, 2001, 2004
OCHODNICA – 1978
ORAVSKÁ POLHORA – 1957, 1965, 1971, 1973, 1975, 1976, 1983,
ORAVSKÉ VESELÉ, PILSKO - 1958, 1980
PAPRADNO, PODŽIARAN - 1994
PARCHOVANY, PARCHOVIANKA – 1959 B. B., 1972, 1973, 1976, 1978,
1980, 1981, 1982, 1985, 1990, 1992, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2007, 2009,
2013
PETROVANY – 1965
PLACHTINCE-PRÍBELCE, BAŽALIČKA – 1995, 1997, 2000, 2004, 2012
PLOŠTÍN – 1966
PODHRADIE – 2012
PODKONICE – 2002
POHORELÁ – 1982
POLOMKA, BREZINKY – 2010
POLUVSIE, LUBENÁ – 1996, 2005, 2007, 2011
PONIKY – 1970, 2002
PORUBA POD VIHORLATOM, PORUBAN – 1981, 1989
POZDIŠOVCE – 1989
PRAKOVCE, PRAKOVČAN – 1989
PRIECHOD – 1974
PUKANEC, SMREČINÁR – 1985, 1987, 1988, 1989
RABČICE – 1982, 1989
RADOŠOVCE – 1988
RAKOVÁ – 1974
RAKOVEC NAD ONDAVOU, RAKOVČAN – 1978, 1980, 1987, 1988, 1989,
1992
REVÚCA – 1977, 1983
188
Folklórny festival Východná 1953 – 2013
RAŽŇANY – 1975
REJDOVÁ, HÔRA – 1977, 1981, 2000, 2003, 2008
REMENINY, TOPĽA – 1958
ROŽŇAVSKÉ BYSTRÉ – 1967
RUDINA – 1984
SAČUROV, NEVESTY – 1995, 1996
SEBECHLEBY – 1987
SEKULE – 1976
SELEC, SELČAN – 1969, 1973, 1974, 1977, 1978, 1983, 1984, 1985, 1988, 1992,
1999, 2005, 2008
SIHELNÉ – 1953, 1956, 1957
SIKENIČKY, CSEMADOK – 1956
SILICKÁ BREZOVÁ – 1983, 1987
SKALICA – 1987
SLÁDEČKOVCE – 1976, 1984
SLATINSKÉ LAZY – 1975
SLOVINKY – 1998
SMIŽANY – 1972
SMOLENICE, CHEMOLAKÁR – 1985, 1986, 1987, 1988, 1991
SMREČANY – 1993, 1996
STANOVANY – 1966
STARÁ BYSTRICA – 1991
STARÝ TEKOV – 1969, 1973
STAŠKOV – 1977
SUCHÁ HORA, GORAL – 1971, 1981, 1985, 2001, 2012
SVRČINOVEC – 1971
ŠARIŠSKÉ DRAVCE, DRAVČAN – 1956, 1965,1976, 1977, 1980, 1987
ŠARIŠKÉ JASTRABIE – 1956
ŠAŠTÍN – 1957
ŠOPORŇA – 1983
ŠTIAVNIK – 1986
ŠTRBA, (JÁNOŠÍK, ŠTRBÄN, HOREC) – 1953, 1954, 1956, 1960, 1966, 1967,
1970, 1971, 1972, 1973, 1976, 1980, 1983, 1985, 1986, 1989, 1990, 1992, 1993,
1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2004, 2005, 2007, 2008,
2009, 2010
ŠULEKOVO – 1988
ŠUMIAC, ŠUMIAČAN - 1958, 1967, 1969, 1973, 1974, 1975, 1976, 1981, 1995,
2004, 2007, 2013
ŠUŇAVA – 1984
TELGÁRT-ŠVERMOVO – 1962, 1963, 1965, 1968, 1976, 1977, 1980, 1987,
189
Folklórny festival Východná 1953 – 2013
1988, 1989, 1991, 2000, 2003, 2004, 2011, 2013
TEKOVSKÁ BREZNICA – 1976, 1977, 1990
TERCHOVÁ – 1956, 1962, 1974, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989
TURA LÚKA, KÝČER – 1980, 1981, 1982, 1987, 1988, 1989, 1994, 1999, 2005,
2009, 2012
TURČEK – 1991,
TRHOVIŠTE, ROZKVET – 1988
TŔNIE – 1975, 1978
UHORSKÁ VES – 1966
VAJNORY – 1973, 1975, 1978, 1987
VÁPENÍK, KSUP – 1958
VAŽEC – 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1959 B. B., 1961, 1962, 1965, 1967,
1968, 1969, 1971, 1972, 1973, 1976, 1977, 1981, 1983, 1985, 1986, 1989, 1990,
1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2002, 2004, 2005, 2007,
2008, 2009, 2010, 2012
VEĽKÁ LEHOTA – 1983, 1990
VEĽKÝ FOLKMÁR, FOLKMARČANKA – 2001, 2003
VERNÁR – 1964, 1974
VIKARTOVCE – 1990
VINNÉ – 1987
VÍŤAZ, PRIDAŇ – 1984, 1988, 1991, 1992, 1996, 1997, 1999
VLACHOVO – 1976, 1977, 1983, 1984
VRÁBLE – 1973, 1976, 1982, 1984, 1987, 1988
VYDRNÁ – 1976
VÝCHODNÁ, KRIVÁŇ – 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959 B. B., 1960,
1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973,
1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1988, 1986, 1992,
1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2004, 2005, 2007,
2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013
VYŠNÁ SLANÁ – 1975
VYŠNÉ RASLAVICE, ČERGOV – 1956, 1958, 1970, 1973, 1977, 1981, 1983,
1984
RASLAVICE, RASLAVIČAN – 1991, 1992, 1993, 1994, 1997, 1999, 2000, 2007,
2011, 2013
ZÁBLATIE – 1973, 1978, 1984, 1988
ZÁMUTOV, ZAMUTOVČAN – 1965, 1966, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1981,
1982, 1986, 1992, 1994, 1995, 2001, 2003, 2005, 2009, 2013
ZÁRIEČIE-MESTEČKO, ZÁRIEČANKA – 1973, 1976, 1978, 1982, 1989, 2005
ZÁVADKA, OKR. SP. N. VES – 1976, 1983
ZÁVAŽNÁ PORUBA, POLUDNICA - 1993, 1996, 1999, 2000
190
Folklórny festival Východná 1953 – 2013
ZBOROV NAD BYSTRICOU – 1980, 1989
ZEMPLÍNSKA TEPLICA – 1992
ZUBEREC, ZUBEREC – 1990, 1991, 1996, 1999, 2001
ZVOLENSKÁ SLATINA – 1970, 1978, 2002, 2010, 2013
ŽAKAROVCE, KLIPERČAN – 1977, 1989
ŽAŠKOV – 1982, 1992
ŽDIAR – 1956, 1964, 1965, 1967, 1972, 1976, 1981
FOLKLÓRNE SÚBORY
BEZANKA, BRATISLAVA – 1994, 1998
BURINKA SENIORI, FS BEZANKA, BRATISLAVA – 2010
BREZOVAN, BREZOVÁ POD BRADLOM – 1972, 1976, 2010, 2011
BORIEVKA, KOŠICE – 2003, 2005, 2007
BUDÚCNOSŤ, BANSKÁ BYSTRICA – 1961
CSEMADOK, RIMAVSKÁ SOBOTA – 1957, 1961
CSEMADOK, SEŇA – 1957
CSEMADOK, SIKENIČKY – 1956
ČAČINA, SPIŠSKÁ NOVÁ VES – 1983, 1985
ČARNICA, KOŠICE – 1961, 1963, 1967, 1968, 1973, 2003, 2005, 2008
ČIERŤAZEŇ, ŠAFÁRIKOVO – 1958, 1959 B. B., 1961, 1962, 1963, 1964, 1966,
1967
ČIRČIANKY A HRIADEĽ OSKA, BRATISLAVA – 2009
ČSM, BYTČICA – 1956
ČSM, ČIRČ – 1957, 1959
ČSM, UBĽA – 1958
DETVA, DETVA – 1974, 1976, 1979, 1980, 1987, 2001, 2002, 2004
DEVÍN, BRATISLAVA – 1989, 2004, 2007
DIMITROVEC SENIORI BRATISLAVA – 2010
DOPRAVÁR, BRATISLAVA – 1987,
DRAGÚNI – 2007, 2013
DRUŽBA, TRENČÍN – 1962, 1963, 1964, 1965, 1979, 1980, 1989, 1994, 1997,
1999, 2000, 2005, 2009
DRUŽBA SENIORI, TRENČÍN – 2009
DRUŽSTEVNÍK, HABURA – 1973, 1974
DÚBRAVA, PREŠOV – 1993
EKONÓM, BRATISLAVA – 1975, 1982, 1983, 1989, 1995, 2010
EKONÓM SENIORI, BRATISLAVA – 2010
ENERGETICKÉ ZÁVODY, ZK ROH, PREŠOV – 1957
191
Folklórny festival Východná 1953 – 2013
FATRAN, VARÍN – 1956
FATRAN, MARTIN – 2009
GEMER, DOBŠINÁ – 1989
GÖMÖR, RIMAVSKÁ SOBOTA – 1962
GRAFOCELPAP, RUŽOMBEROK – 1954
GYMNIK, BRATISLAVA – 1967, 1968, 1973, 1974, 1976, 1977, 1981, 1982,
1983, 1985, 1987, 1988, 1990, 1994, 1996, 1999, 2002, 2005, 2008, 2009
GYMNIK SENIORI – 2009
HÁJ, RIMAVSKÁ SOBOTA – 2011
HONT, TESÁRE-DVORNÍKY – 1956
HORNÁD - DARGOV, KOŠICE – 1975, 1976, 1979, 1982, 1989, 2004, 2005,
2007, 2011, 2013
HRIŇOVČAN, HRIŇOVÁ – 1983, 1991, 1993
HRON, ZVOLEN – 1961, 1962, 1963
JAHODNÁ, KOŠICE – 2005, 2007
JÁNOŠÍK, KYSUCKÉ NOVÉ MESTO – 1963
JÁNOŠÍK, MARTIN – 1956
JÁNOŠÍK, PARTIZÁNSKE - 1957, 1963, 1964, 1966
JÁNOŠÍK, SVIT – 1958, 1959 B. B.
JÁNOŠÍK, VOJENSKÝ FOLKLÓRNY SÚBOR, ZVOLEN – 2004
JAVORČEK, BRATISLAVA – 1994
JSŠ, KLÁŠTOR POD ZNIEVOM – 1956
JSŠ MAĎARSKÁ, ŠAFÁRIKOVO – 1961, 1963
JSŠ, TRSTENÁ – 1956
KARIČKA, MICHALOVCE – 1957
KARPAŤANIN SENIORI, PREŠOV – 2010
KELČOVAN, ČADCA – 2010
KLÁŠTOR POD ZNIEVOM – 1956
KOKAVAN SENIORI, KOKAVA NAD RIMAVICOU – 2010
KOKAVČAN, LIPTOVSKÁ KOKAVA – 1966
KOPA, MYJAVA – 2009
KOPANIČIAR, MYJAVA – 1964, 1966, 1970, 1978, 1981, 1982, 1985, 1987,
1991, 1993, 1995, 1997, 2003, 2004, 2007, 2010
KOŽIAR, LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ – 1973
KSUP, VÁPENÍK – 1958
KRÁĽOVÁ HOĽA, POHORELÁ – 1954
KUBÁNKOV SEN, BRATISLAVA – 2008, 2009
KUK , ČADCA – 2011
KYSUČAN, ČADCA – 1956, 1962, 2005, 2009, 2012
KYSUČAN, VYSOKÁ NAD KYSUCOU – 1956
192
Folklórny festival Východná 1953 – 2013
LIPA - DIMITROVEC, BRATISLAVA – 1979, 1981, 1984, 1986, 1988, 1989,
1994, 1998, 2003, 2004, 2008
LIPTOV, RUŽOMBEROK – 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1968, 1969, 1970,
1971, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1982, 1983, 1985, 1987, 1989, 1990, 1993,
1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2003, 2004, 2008, 2010, 2011, 2013
LÚČAN, LÚČKY – 1966, 1989
LÚČNICA - VYSOKOŠKOLSKÝ FOLKLÓRNY SÚBOR, UMELECKÝ
SÚBOR, BRATISLAVA – 1955, 1957, 1960, 1964, 1968, 1970, 1972, 1978, 1983,
1994, 1998, 2002, 2004, 2007, 2009, 2012
MAGURA, KEŽMAROK – 1955, 1956, 1957, 1958, 1960, 1961, 1965, 1966,
1970, 1973, 1974, 1977, 1982, 1984, 1987, 1989, 1998, 2003, 2004, 2005, 2009
MÁJ, LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ – 1960, 1961, 2002
MAJ, RYBÁRPOLE RUŽOMBEROK –1966
MAKOVICA, SVIDNÍK – 1958, 1959 B. B.
MARÍNA, ZVOLEN – 1968, 1969, 1970, 1975, 1982, 1983, 1985, 1986, 1996,
1997, 1999, 2000, 2003, 2007, 2011
MLADÉ SRDCIA - IFJU SZÍVEK - MAĎARSKÝ FOLKLÓRNY SÚBOR, BRATISLAVA – 1958, 1959 B. B., 1961, 1972, 1998, 2010
MLADOSŤ, BANSKÁ BYSTRICA – 1995, 2012
MLADOSŤ, KAMENICA NAD CIROCHOU – 1957
MO ČSM NIŽNÝ MEDZEV – 1956
MOSTÁR, BREZNO – 1958, 1964, 1978, 1987, 1991, 2001, 2008, 2010
MOSTÁR SENIORI, BREZNO – 2009
NADŠENCI, TRENČÍN – 2012, 2013
OMLADINA, KOŠICE – 2005, 2007, 2009
ORAVAN, NIŽNÁ NA ORAVE – 1956, 1957, 1960, 1963, 1970
ORAVAN SENIORI, NIŽNÁ NA ORAVE – 2010
OVS, SOBRANCE – 1957
PALÓC, FIĽAKOVO – 1968
PARTIZÁN, SLOVENSKÁ ĽUPČA – 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1981,
1982, 1983, 1984, 1985, 1988, 1989, 1992, 1994, 1996, 1998, 1999, 2004, 2007,
2008
PARTIZÁN SENIORI, SLOVENSKÁ ĽUPČA – 2009
PARTIZÁN, ŽIAR NAD HRONOM – 1961
PLÁŇAVA, SKALICA – 1969
PODDUKLIANSKY UKRAJINSKÝ ĽUDOVÝ SÚBOR (PUĽS) PREŠOV
– 1959 B.B., 1961, 1964, 1972, 1982, 1995, 1996, 2009, 2010
PODPOĽANEC, DETVA – 1980, 1982, 1983, 1984, 1987, 1989, 1990, 1994,
1998, 2000, 2004, 2012, 2013
POĽANA, ZVOLEN – 1957, 1984, 1995, 2009
193
Folklórny festival Východná 1953 – 2013
POLIENKO, BRATISLAVA – 1996, 2002
PONITRAN, NITRA – 1985, 1986, 1988, 1994, 1995, 2000
POVAŽAN, POVAŽSKÁ BYSTRICA – 1956, 1957, 1979, 1980, 1989, 1997,
2000, 2001, 2005, 2009
POVAŽAN SENIORI, POVAŽSKÁ BYSTRICA – 2009
RADOSŤ OU, MICHALOVCE – 1956, 1957
RADOSŤ, RUŽOMBEROK – 1983
RADOSŤ PTŠ, ČAKLOV – 1958
RAJČAN, RAJEC – 1962, 1963
REVÚČAN, REVÚCA – 1966
RIMAVAN, RIMAVSKÁ SOBOTA – 2002
ROZLET, ZVOLEN – 1962, 1963
ROZSUTEC, ŽILINA – 1966, 1967, 1968, 1970, 1979, 1980, 1997, 2001, 2004,
2009
SENICA – 1958
SENIOR KLUB DRUŽBA, TRENČÍN – 2005
SKALIČAN, SKALICA – 1957, 1959, 1968, 1976, 1977, 1988, 1989, 2003, 2005,
2009
SKALIČAN SENIORI, SKALICA – 2010
SKORUŠINA, LIESEK – 1991, 1995, 1996, 1997, 2004, 2009, 2012
SLOVENA, ŽILINA – 1956
SLOVENSKÝ ĽUDOVÝ UMELECKÝ KOLEKTÍV, BRATISLAVA (SĽUK)
– 1954, 1959 B.B., 1963, 1969, 1972, 1979, 1979, 1981, 1985, 1989, 1990, 1997,
1999, 2003, 2004, 2007, 2008, 2009, 2011, 2013
STAVBÁR, ŽILINA – 1962, 1963, 1965, 1981, 1983, 1986, 1987, 1988, 1989,
1990, 2000 2002, 2009, 2011, 2013
STRÁŽČAN, STRÁŽSKE – 1959 B. B., 1965, 1966, 1968
SZÖTTES, BRATISLAVA – 1972, 1973, 1974, 1975, 1977, 1978, 1980, 1986,
1990, 2007, 2013
SÚBOR JÁNA LEVOSLAVA BELU, BRATISLAVA – 1958
SÚBOR 1. MÁJA, LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ – 1960, 1961
SVOJINA, MICHALOVCE – 2009
ŠARIŠ, BARDEJOV – 1967, 1968
ŠARIŠAN, PREŠOV – 1981, 1983, 1985, 1987, 1990, 1995, 2001, 2010
ŠT. KÚPELE, BARDEJOV – 1956
TECHNIK, BRATISLAVA – 1956, 1964, 1968, 1973, 1975, 1976, 1978, 1981,
1985, 1987, 1988, 2000, 2004, 2008, 2012, 2013
TERCHOVAN, ŽILINA – 1960
TOPĽA, REMENINY – 1958
TRENČAN, TRENČÍN – 1955, 1956, 1958, 1959 B.B., 1961, 1964, 1966, 1968,
194
Folklórny festival Východná 1953 – 2013
1970, 1974, 1975, 1976, 1978, 1981, 1983, 1985, 1988, 1990, 1999, 2009
TS PARTIA, BRATISLAVA – 2012
TS VŔBOVÉ PRÚTIE, LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ – 2012, 2013
TURIEC, MARTIN – 1960, 1987, 1989, 2012
TURIEC SENIORI, MARTIN – 2011, 2012
URPÍN, BANSKÁ BYSTRICA – 1958, 1959 B. B., 1960, 1961, 1962, 1964, 1965,
1966, 1967, 1971, 1973, 1974, 1976, 1982, 1989, 1992, 2002, 2008, 2011, 2013
VAGONÁR, POPRAD – 1982
VAGONÁR SENIORI, POPRAD – 2010
VÁH, LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ – 1993, 1994, 1995, 1996, 1998, 1999, 2000,
2002, 2003, 2004, 2005, 2007, 2009, 2011, 2012, 2013
VATRA, TLMAČE – 1995
VOJENSKÝ FOLKLÓRNY SÚBOR JÁNOŠÍK, ZVOLEN – 2005
VRANOVČAN, VRANOV NAD TOPĽOU – 1983, 1987, 1989, 1990, 1995,
1997, 1998, 2000, 2003, 2004, 2008, 2012, 2013
VRBOVAN, VŔBOVÉ – 1958
VRCHÁRI, DETVA – 2007
VRŠATEC, DUBNICA NAD VÁHOM – 1954, 1956, 1959 B.B., 1963, 1968,
1970, 1972, 1973, 1974, 1976, 1977, 1978, 1982, 1989, 1990, 1992, 1998, 2002,
2004, 2008
VRŠATEC SENIORI, DUBNICA NAD VÁHOM – 2010
VTÁČNIK, PRIEVIDZA – 1991
VTÁČNIK SENIORI, PRIEVIDZA – 2010
VÝCHODNIAR, KOŠICE – 1987
ZEMPLÍN, MICHALOVCE – 1959 B. B., 1970, 1973, 1974, 1976, 1977, 1978,
1981, 1982, 1983, 1985, 1987, 1988, 1990, 1992, 1994, 1996, 1999, 2000, 2002,
2004, 2007, 2008
ZOBOR, NITRA – 1973, 1975, 1976, 1986, 1991, 1992, 2004, 2008
ŽELEZIAR, KOŠICE – 1968, 1971, 1973, 1975, 1981, 1983, 1984, 1985, 1987,
1991, 1992, 1994, 1996, 1997, 1998, 1999, 2001, 2002, 2004, 2005, 2007, 2009,
2010, 2013
ŽITNOOSTROVSKÝ SÚBOR, ŠAMORÍN - 1958, 1959
ŽUS (LIPA), BRATISLAVA – 1958
195
Folklórny festival Východná 1953 – 2013
DETSKÉ FOLKLÓRNE SÚBORY
BABÍN – 1958, 1961
BELANKA, LIPTOVSKÝ HRÁDOK – 1996, 2004, 2005
BEREZINA, TORYSKY – 1966, 1968
BORINKA, NITRA – 2002
BORINKA, ŠAŠTÍN-STRÁŽE – 1975, 1976
CIFROŚKO, VRANOV NAD TOPĽOU – 2012
CINDRUŠKA, LIPTOVSKÝ HRÁDOK – 2011, 2013
ČABALOVCE – 1958
ČARNIČKA, KOŠICE – 2013
ČEČINKA, BRATISLAVA – 1991, 2008
ČERVENÁ ŠATKA, SABINOV – 1957, 1959 B.B., 1960, 1961, 1968
ČIRČIANKA, ČIRČ – 1965, 1967
DETVANČOK, DETVA – 1987, 1991
DLHÁ NAD ORAVOU – 1964
DOLINA, SLATINSKÉ LAZY – 1955, 1961, 1962, 1963, 1965, 1966, 1968, 1970,
1973, 1975, 1976, 1977
DOVINKA, BRATISLAVA – 1999
DRAVČAN, ŠARIŠSKÉ DRAVCE – 1978
DVÚ, TOMAŠOV – 1984, 1987
ĎUMBIER, LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ – 1973, 1978, 1982, 1987, 1993, 1995,
1996, 1984, 1999, 2002, 2003, 2005, 2007, 2008, 2011, 2012, 2013
FLAJŠOVANČEK, ORAVSKÁ LESNÁ – 2011
GORAL, HLADOVKA – 1975, 1980
GORALÍK, KEŽMAROK – 1996
GRAPA, VEĽKÁ LESNÁ – 1965, 1967
HABURA – 1957, 1973
HÁJENKA, BRATISLAVA – 2004
HÁJOVČEK, STREČNO – 2011
HANIČKA, KOŠICE – 2013
HARMÓNIA, SLOVENSKÝ KOMLÓŠ – 1994
HEĽPANČOK (RADOSŤ), HEĽPA – 1958, 1960, 1961, 1967, 1973, 1987, 2000
HORNÝ VADIČOV – 1991
HRABOVČÍK – 1958
HUMENNÉ – 1955
ISKRA, SABINOV – 1968
ISKRIČKA, BOBROVEC – 1965, 1966, 1967, 1968, 1973, 1977, 1980
JADLOVČEK, MARGECANY – 1984, 1986, 1987, 1988, 1990, 1991, 1993,
2001, 2008
196
Folklórny festival Východná 1953 – 2013
JAHÔDKA, KOŠICE – 2013
JELENČEK – 1995
JUROŠÍK, MICHALOVCE – 2010
KHAMORO, LIPTOVSKÝ HRÁDOK – 1997
KEČERA, JAKUBANY – 1967, 1987
KELČOVAN, HORNÝ KELČOV – 1982, 1984, 1986
KELČOVAN, ČADCA – 1989
KINCSŐ, ŽELIEZOVCE – 2012
KISBOJTÁR, ŠTÚROVO – 1986
KISCSALI, ŠAMORÍN – 1988
KISTIGLINC, DUNAJSKÁ STREDA – 2004
KOBYLKA, BRATISLAVA – 1999, 2001, 2007, 2012
KOKAVAN, KOKAVA NAD RIMAVICOU – 1963, 1964, 1965, 1966
KOPANIČIARIK, MYJAVA – 1984, 1987, 1988, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994,
1998
KORNIČKA, TRENČÍN – 2009, 2011, 2012, 2013
KOSTOLNÉ – 1961
KREMIENOK, BRATISLAVA – 1993, 1999, 2009
KRÔČIK, PLACHTINCE – 1984, 1988, 1998
KYJOV okr. PREŠOV – 1963
KYSUCA, KORŇA – 1966
KYSUCKÝ LIESKOVEC – 1991
LASTOVIČKY, ZVOLEN – 2001, 2007, 2009, 2011
LETNIČKA, POPRAD – 1997, 2000, 2003
LIESKA, ŽILINY – 1991
LIESKA, MYJAVA – 1994
LIKAVA, LIKAVKA – 1973, 2002
LIPTÁČIK, RUŽOMBEROK – 2005
LIPTOVSKÁ KOKAVA – 1973
LIPTOVSKÁ LUŽNÁ – 1973
LIPTOVSKÁ MARA – 1957
LIPTOVSKÁ TEPLÁ – 1955
LIPTOVSKÁ TEPLIČKA – 1953
LIPTOVSKÉ REVÚCE – 1973
LIPTOVSKÉ SLIAČE – 1953, 1959 B. B., 1960, 1961, 1962, 1973, 1975, 1976,
1977
LÍSTEČEK, GELNICA – 1992
LOMNÉ, okr. STROPKOV – 1959 B. B.
LÚČAN, LÚČKY – 1966, 1967
LÚČKA, BRATISLAVA – 1990, 2010
197
Folklórny festival Východná 1953 – 2013
ĽŠU, ŽILINA – 1962
ĽŠU ŽIAR NAD HRONOM – 1963
MAGURÁČIK, KEŽMAROK – 1985, 1986, 1987, 1988, 1991, 1997, 2000, 2009
MALÍČEK, HRIŇOVÁ – 2012,
MALÝ PALÓC , FIĽAKOVSKÉ BISKUPICE – 1982
MALÝ ROZSUTEC, TERCHOVÁ – 1988
MALÝ KRIVÁŇ, VÝCHODNÁ – 1953, 1954, 1963, 1964, 1967, 1970, 1971,
1972, 1975, 1977, 1978,1980, 1984, 1987, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1999,
2002
MALÝ VTÁČNIK, PRIEVIDZA – 1988, 1990, 1993, 1995, 1997, 2002, 2004
MAKOVICA, SVIDNÍK – 1958, 1959 B. B.
MATIČIARIK, BANSKÁ BYSTRICA – 2007, 2009, 2011
MLADOSŤ, HRUŠTÍN – 1965
MLADOSŤ, JOVSA – 1967
MLADOSŤ, KOMARANY – 1968
MLADOSŤ, KOMJATICE – 1975, 1978
MLADOSŤ, POHORELA – 1961, 1965, 1973
MLADOSŤ, POVAŽSKÁ BYSTRICA – 2001
MLADÝ BUDOVATEĽ, PLAVEČ – 1962
MLADÝ KOPANIČIAR, MYJAVA – 1973
KOPANIČIARIK, MYJAVA – 1978, 1981
MYSLAVA – 1958
NACINA VES – 1957
NEZÁBUDKY, DRIETOMA – 2010
NITRAN ĽŠU, NITRA – 1967, 1968
NOVÁ ĽUBOVŇA – 1971
OBLIK, HANUŠOVCE – 1973, 1975
OZVENA, ŽAKAROVCE – 1958
PARCHOVANY – 1958, 1965
PILSKO, ORAVSKÉ VESELÉ – 1980, 1981, 1986, 1988, 1992, 1993, 1994, 1996,
1998
PIENINY, SPIŠSKÁ STARA VES – 1978
PIONIER, LIMBACH – 1964, 1965
PLAVNICA – 1973
PODKONICE – 1957
PODKRIVÁNČEK, VAŽEC – 2005
POĽANA, OČOVA – 1963, 1965, 1967, 1973
PRAMIENOK, LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ – 1996, 1997, 1998, 2005, 2013
PRIDANČATÁ, VÍŤAZ – 1991, 1993, 1994, 1995
PRVOSIENKA, BRATISLAVA – 1993, 2002
198
Folklórny festival Východná 1953 – 2013
PRVOSIENKA, LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ – 1993
RADOSŤ, LUČENEC – 2002
RADOSŤ, MALČICE – 1955
RADOSŤ, MODRÝ KAMEŇ – 1962
RADOSŤ, RAKOVEC NAD ONDAVOU – 1975, 1992, 1993
RADOSŤ, TRENČÍN – 1980, 1984, 1985, 1987, 1988, 1999, 1990
RADOSŤ, ZÁRIEČIE – 1957, 1962, 1963, 1965
RATOLESŤ, DETVA – 1987, 1990, 1999, 2002
RIMAVSKÁ SOBOTA – 1961
ROZÁRKA, ČADCA – 1984
ROZMARIJA, PREŠOV – 2000, 2001
ROZSUTEC, TERCHOVÁ – 1966, 1968
SEDLIČAN, SEDLICE – 1982, 1984
SEKULÁNEK – 1978, 1986
SLNIEČKO, FRIČOVCE – 1980
SLNIEČKO, KOMJATNÁ – 2003, 2005
SLIAČANČEK, LIPTOVSKÉ SLIAČE – 1978, 1980, 1986, 1987, 1991, 1994,
1997, 1999, 2005, 2011
SMELOSŤ, HANUŠOVCE – 195,
SOPILKA-SOPILOČKA, SVIDNÍK - 1958
STARÁ MYJAVA – 1958
STAVBÁRIK, ŽILINA – 1987
SVIDNÍK – 1957
ŠAMBRON – 1957
ŠARIŠ, RASLAVICE – 1967
ŠARIŠANČEK, PREŠOV – 1988
ŠIŇAVA, SNINA – 2012
ŠTRBIANČEK, ŠTRBA – 1992, 2001, 2010
ŠTRBÄN, ŠTRBA – 1955, 1957, 1960, 1961, 1962, 1963
ŠUMIAČAN, ŠUMIAC – 1963, 1965, 1966, 1968, 1973
TÁTIKA, OKOLIČNÁ NA OSTROVE – 1982, 1984
TATRANKA, VRBOV – 1965, 1966, 1968, 1971, 1973, 1975, 1976, 1977, 1980
TELGÁRTČOK, TELGÁRT – 1988, 1998
TERCHOVČEK, TERCHOVÁ – 2004, 2010
TONKOVCE – 1970
TRÁVNIČEK, BRATISLAVA – 1987, 1988, 1990
TRENČÍN – 1961
TRHOVIŠTE – 1957
TURIEC, MARTIN – 1986, 1990, 1993
ULIČ – 1961
199
Folklórny festival Východná 1953 – 2013
UPRE ROMA, ČIERNY BALOG – 1966
VALAL, ŠARIŠKÉ DRAVCE – 1977
VAŽŤANČEK, VAŽEC – 1990, 2002
VEĽKE ZÁLUŽIE – 1969
VESŇANKY, STAKČÍN – 1967
VIENOK, BRATISLAVA – 1978, 1982, 1984, 1985, 1996, 2004, 2008
VIGANČEK, KLUKNAVA – 1994, 1995, 1997
VIGANČEK, KOŠICE – 2004, 2007, 2009, 2010, 2013
VOJČICE – 1958
VPRED, OSRBLIE – 1962, 1963
VRETIENKO Z RUŽOMBERKA – 2005
VRCHÁRIK, HRIŇOVÁ – 1997, 2002
ZÁZRIVČEK, ZÁZRIVÁ – 2001, 2004
ZBOJNÍK, POĽNÝ KESOV – 1965, 1966, 1968, 1973
ZBOJNÍK, MOJMÍROVCE – 1978
ZDŠ – MAĎARSKÁ, HURBANOVO – 1968
ZEMPLÍNIK, ZEMPLINČEK, MALÝ ZEMPLÍN, MICHALOVCE – 1976, 1982,
1986, 1990, 1991, 1995, 2000, 2002
ZORNIČKA, ZVOLEN – 1963, 1967, 1968, 1992, 1993, 1995, 2001, 2008, 2010,
2012
ZUBEREC – 1996
ZVONČEK, SLÁDKOVIČOVO – 1991
ŽELEZIARIK, KOŠICE – 1986, 1992, 1993, 1996, 1997, 1999, 2012, 2013
200
Folklórny festival Východná 1953 – 2013
ĽUDOVÉ HUDBY A HUDOBNÉ ZOSKUPENIA
– samostatne účinkujúce na FFV
1955
DYCHOVÁ HUDBA, DEVÍNSKA NOVÁ VES
1956
ĽH DTU, MARTIN
ĽH OB, NECPALY
ĽH OB, SIHELNÉ
1957
ĽH ENERGETICKÉ ZÁVODY, PREŠOV
ĽH DTU, MARTIN
1958
DETSKÝ SÚBOR PÍŠŤALKÁROV, SVIDNÍK
ĽH FS KYSUČAN, KYSUCKÉ NOVÉ MESTO
SPOJENÉ ĽUDOVÉ HUDBY ZO ŠARIŠA
CIMBALOVÝ SÚBOR UČITEĽOV, SENICA
ORCHESTER ARMÁDNEHO DIVADLA, MARTIN
ĽH FS ČIERŤAŽEŇ, ŠAFÁRIKOVO
ĽH FS POVAŽAN, POVAŽSKÁ BYSTRICA
ĽH FS MAGURA, KEŽMAROK
ĽH ZK ROH, STARÁ TURÁ
ĽH CIMBAL, ZK ROH BANÍK, HANDLOVÁ
ĽH ODO, ŠAMORÍN
ĽH JÁNA BERKYHO-DUŠÍKA, OČOVÁ
ĽH OB, HROCHOŤ
ĽH EUGENA BUNDU, FS ŽELEZIAR, KOŠICE
ĽH FS TRENČAN, TRENČÍN
ĽH FS ZOBOR, NITRA
ĽH FS SKALIČAN SKALICA
1959 – BANSKÁ BYSTRICA
ĽH SLÁVKA VOLAVÉHO, STRÁŽNICA
VOJENSKÁ DYCHOVÁ HUDBA BRATISLAVA
1960
DYCHOVÁ HUDBA, STRÁŽSKÉ
201
Folklórny festival Východná 1953 – 2013
1961
DETSKÁ ĽH RADOSŤ, ZÁRIEČIE
DYCHOVÁ HUDBA, HUBOVÁ
DYCHOVÁ HUDBA MOSTÁREŇ, BREZNO
ĽH DTU, MARTIN
1962
ĽH, TERCHOVÁ
VEĽKÝ TANEČNÝ ORCHESTER TURČIANSKÝCH STROJÁRNI, MARTIN
ĽH PAVLA OLLÁHA, PONIKY
1963
DETSKÁ ĽH RADOSŤ, ZÁRIEČIE
ĽH, KOKAVA NAD RIMAVICOU
SPOJENÉ ĽUDOVÉ HUDBY, TERCHOVÁ (MILAN CHVASTEK)
ĽH RINALDA OLLÁHA, SĽUK, BRATISLAVA
1964
ĽH FS ČIERŤAŽEŇ, ŠAFÁRIKOVO
ĽH IMRICHA OLLÁHA-DRÔTU, KLENOVEC
ĽH FS LIPTOV, RUŽOMBEROK
DYCHOVÁ HUDBA, OREŠANY
ĽH STANISLAVA CIBUĽKU, MYJAVA
MALÁ DYCHOVÁ HUDBA, VEĽKÁ KUBRA
HUDECKÁ ŠTVORKA SÚBORU OLŠAVA, UHERSKÝ BROD
1965
ĽH JÁNA MIHU, TERCHOVÁ
MALÁ DYCHOVÁ HUDBA MERINA, TRENČÍN
DYCHOVÁ HUDBA SMZ, DUBNICA NAD VÁHOM
ĽH EUGENA BUNDU, FS ŽELEZIAR, KOŠICE
ĽH EUGENA FARKAŠA, BRATISLAVA (ČSL. ROZHLASU)
ĽH FS REVÚČAN, REVÚCA (JURAJ SAMKO)
ĽH FS STRÁŽČAN, STRÁŽSKE
ĽH FERIHO JUSKU, ZÁMUTOV
ĽH FS STAVBÁR, ŽILINA
ĽH JÁNA BERKYHO-DUŠÍKA, OČOVÁ
1966
DYCHOVÁ HUDBA, HUBOVÁ
202
Folklórny festival Východná 1953 – 2013
ĽH FS TRENČAN, TRENČÍN
DETSKÁ ĽH, KOKAVA NAD RIMAVICOU
ĽH VÝCHODNIAR, KOŠICE
1967
ĽH FS STAVBÁR, ŽILINA
ĽH EUGENA BUNDU, FS ŽELEZIAR, KOŠICE
ĽH FERIHO JUSKU, ZÁMUTOV
ĽH JÁNA JASENKU, REVÚCA
TERCHOVSKÁ HUDBA VINCENTA RYBÁRA
ĽH JÁNA BERKYHO-DUŠÍKA, OČOVÁ
ĽH FS LIPTOV, RUŽOMBEROK
ĽH IMRICHA OLLÁHA-DRÔTU, KLENOVEC
ĽH UPRE ROMA, ČIERNY BALOG
ĽH FS STRÁŽČAN, STRÁŽSKE
ĽH FS ÁNOŠÍK, PARTIZÁNSKE
ĽH JÁNA BERKÝHO-PAĽÁČA, HROCHOŤ
CITAROVÁ SKUPINA, PRIBETA
DETSKÁ ĽH ZDŠ, ČIRČ
DETSKÁ ĽH, KOKAVA NAD RIMAVICOU
DETSKÁ ĽH ZDŠ, TERCHOVÁ
ĽH FS JÁNOŠÍK, BRNO
ĽH FS TECHNIK, BRATISLAVA
1968
ĽH CEMENTÁR, BYSTRÁ NAD TOPĽOU
DETSKÁ ĽH, TERCHOVÁ
DYCHOVÁ HUDBA, ČERVENÍK
SPOJENÉ ĽUDOVÉ HUDBY, TERCHOVÁ (MILAN CHVASTEK)
CITAROVÁ SKUPINA, PRIBETA
ĽH JÁNA BERKYHO-DUŠÍKA, OČOVÁ
ĽH FS VRŠATEC, DUBNICA NAD VÁHOM
1969
ĽH JÁNA BERKYHO-MRENICU, SĽUK, BRATISLAVA
ĽH JÁNA PETRUCHU, BREZOVÁ POD BRADLOM
ĽH FS ŠARIŠ, BARDEJOV
ĽH, TVRDONICE
203
Folklórny festival Východná 1953 – 2013
1970
DYCHOVÁ HUDBA, DRIETOMA
CITAROVÁ SKUPINA, PRIBETA
TERCHOVSKÁ HUDBA MIRA VALLU
ĽH JÚLIUSA BARTOŠA, ČIERNY BALOG
ĽH FS ZOBOR, NITRA
ĽH FS ROZSUTEC, ŽILINA
ĽH FS STRAŽČAN, STRÁŽSKE
ĽH FS SKALIČAN, SKALICA
1971
ĽH JÁNA BERKYHO-DUŠÍKA, OČOVÁ
1972
ĽH, KAMENICA NAD CIROCHOU
ĽH JÁNA LACIHO, TORYSA
ĽH FS BREZOVAN, BREZOVÁ POD BRADLOM
ĽH FS VRŠATEC, DUBNICA NAD VÁHOM
1973
JÚLIUSA BARTOŠA - ŠUKA, ČIERNY BALOG
ĽH, KLENOVEC
GAJDOŠSKÁ HUDBA ZBOROŇOVCOV, ORAVSKÁ POLHORA
TERCHOVSKÁ MUZIKA VILA MEŠKA
ĽH EUGENA BUNDU, FS ŽELEZIAR, KOŠICE
1974
ĽH, KRIVANY
ĽH FS SKALIČAN, SKALICA
ĽH ĎATELINKA, DETVA
ĽH FS ŽELEZIAR, KOŠICE
1975
DETSKÁ ĽH, HLADOVKA
DETSKÁ ĽH, TERCHOVÁ
DETSKÁ ĽH ĽŠU, ZVOLEN
1976
ĽH JÚLIUSA BARTOŠA, ČIERNY BALOG
ĽH ĎATELINKA, DETVA
204
Folklórny festival Východná 1953 – 2013
ĽH FS PARTIZÁN, SLOVENSKÁ ĽUPČA
ĽH FS DARGOV, KOŠICE
ĽH FS ZOBOR, NITRA
1977
SKUPINA GAJDOŠOV (DUDÁKOV), JUŽNÉ ČECHY
ĽH FS SKALIČAN, SKALICA
1978
ĽH JÁNA JASENKU, REVÚCA
TERCHOVSKÁ MUZIKA FS ROZSUTEC, ŽILINA
1980
SPOJENÉ TERCHOVSKÉ MUZIKY – MUCHOVCI+ RYBÁROVCI+
MEŠKOVCI,
ĽH JÁNA HRONČEKA, HRIŇOVÁ
ĽH STANISLAVA CIBULKU, KOSTOLNÉ
ĽH JOZEFA ZUBAYA, VÝCHODNÁ
ĽH FS LIPTOV, RUŽOMBEROK
1981
ĽH JÁNA HRONČEKA, HRIŇOVÁ
ĽH STANISLAVA CIBULKU, KOSTOLNÉ
ĽH JOZEFA ZUBAYA, VÝCHODNÁ
ĽH FS STAVBÁR, ŽILINA
ĽH, SUCHÁ HORA
ĽH, VAŽEC
ĽH FS ZEMPLÍN, MICHALOVCE
ĽH FS HAJÓS, KOMÁRNO
ĽH FS DIMITROVEC, BRATISLAVA
ĽH FS ZEMPLÍN, MICHALOVCE
ĽH FS PARTIZÁN, SLOVENSKÁ ĽUPČA
TERCHOVSKÁ MUZIKA VILA MEŠKA
ĽH JÁNA LACIHO, KRIVANY
ĽH FS GYMNIK, BRATISLAVA
1982
ĽH FS LIPTOV, RUŽOMBEROK
ĽH FS ZEMPLÍN, MICHALOVCE
ĽH, TERCHOVÁ
205
Folklórny festival Východná 1953 – 2013
ĽH FS VRŠATEC, DUBNICA NAD VÁHOM
ĽH FS PODPOĽANEC, DETVA
DETSKÁ ĽH ĽŠU, STRÁŽSKE
ĽH, VRÁBLE
ĽH FS MAGURA, KEŽMAROK
ĽH ZAMUTOVČAN, ZÁMUTOV
ĽH FS KOPANIČIAR, MYJAVA
ĽH FS URPÍN, BANSKÁ BYSTRICA
ĽH FS EKONÓM, BRATISLAVA
ĽH FS GYMNIK, BRATISLAVA
1983
ĽH JÁNA HRONČEKA, HRIŇOVÁ
ĽH FS ZEMPLÍN, MICHALOVCE
ĽH FS GYMNIK, BRATISLAVA
ĽH FS EKONÓM, BRATISLAVA
ĽH FS VRANOVČAN, VRANOV NAD TOPĽOU
ĽH FS PONITRAN, NITRA
DETSKÁ ĽH, KELČOVAN, HORNÝ KELČOV
GAJDOŠSKÁ SKUPINA, VEĽKÁ LEHOTA
1984
ĽH FS LYKOVEC, REVÚCA
ĽH LAZOVIANKA, DETVA
ĽH FS VRANOVČAN, VRANOV
1985
DYCHOVÁ HUDBA TRENČIANSKÁ DVANASTKA, TRENČÍN
ĽH FS EKONÓM, BRATISLAVA
ĽH, KOSTOLEC
ĽH, BREZOVICA
ĽH ĎATELINKA, DETVA
ĽH, KYSÚCKE NOVÉ MESTO
ĽH, HUTY - MALÉ BOROVÉ
1986
DETSKÁ ĽH MALÝ ROZSUTEC, TERCHOVÁ
DETSKÁ ĽH DFS KOPANIČIARIK, MYJAVA
ĽH MO CSEMADOK, OKOLIČNÁ NA OSTROVE
ĽH FS JEDĽOVINA, KYSUCKÉ NOVÉ MESTO
206
Folklórny festival Východná 1953 – 2013
DETSKÁ ĽH DETVANČOK, DETVA
ĽH FS MAGURA, KEŽMAROK
ĽH FS ŠARIŠAN, PREŠOV
DYCHOVÁ HUDBA UNÍNČANKA, UNÍN
DETSKÁ ĽH SLIAČANČEK, ĽŠU, RUŽOMBEROK
DETSKÁ ĽH, SKALICA
ĽH FS SKALIČAN, SKALICA
ĽH, TERCHOVÁ
ĽH, ČIERNY BALOG
ĽH, KYSUCKÉ NOVÉ MESTO
ĽH, ZÁMUTOV
1987
DETSKÁ ĽH SLIAČANČEK, LIPTOVSKÉ SLIAČE
DYCHOVÁ HUDBA ZÁHORANKA, UNÍN
ĽH FS BYSTRINA, BANSKÁ BYSTRICA
ĽH FS GYMNIK, BRATISLAVA
ĽH FS JEDĽOVINA, KYSUCKÉ NOVÉ MESTO
ĽH FS PARTIZÁN, SLOVENSKÁ ĽUPČA
ĽH FS PONITRAN, NITRA
ĽH FS STAVBÁR, ŽILINA
ĽH FS VRŠATEC, DUBNICA NAD VÁHOM
1988
ĽH BRATOV MUCHOVCOV, TERCHOVÁ
ĽH FS JEDĹOVINA, ČADCA
ĽH FS SKALIČAN, SKALICA
ĽH FS ŠARIŠAN, PREŠOV
SÚBOR ĽUDOVEJ HUDBY NANING, ČÍNA
BUKASOVÝ MASÍV, MODRA
ĽH PECNÍKOVCOV, BANSKÁ BYSTRICA
DYCHOVÁ HUDBA TRENČIANSKÁ DVANASTKA, TRENČÍN
ĽH, BREZOVÁ POD BRADLOM
ĽH, ČIERNY BALOG
ĽH, MARGECANY
ĽH, REVÚCA
ĽH, TERCHOVÁ
ĽH, ŽAŠKOV
207
Folklórny festival Východná 1953 – 2013
1989
ĽH, KOSTOLEC
ĽH CIFRA, ÚĽUV, BRATISLAVA
MALÁ DYCHOVÁ HUDBA JASANKA, BARDEJOV
ĽH FS DRUŽBA, TRENČÍN
ĽH FS LIPTOV, RUŽOMBEROK
ĽH FS VRANOVČAN, VRANOV NAD TOPĽOU
1990
DETSKÁ ĽH LŠU, BLATNÁ
DYCHOVÁ HUDBA TRENČIANSKÁ DVANASTKA, TRENČÍN
ĽH FS ŠARIŠAN, PREŠOV
KOSCI, HUDOBNÉ ZOSKUPENIE TANEČNÍKOV SĽUKU, BRATISLAVA
SLOVENSKÉ GAJDOŠSKÉ ZDRUŽENIE, BRATISLAVA
ĽH JAROSLAV STRÁŇAVSKÉHO
ĽH FS PARTIZÁN, SLOVENSKÁ ĽUPČA
ĽUDOVÝ ORCHESTER UMELECKÉKO SÚBORU LÚČNICA, BRATISLAVA
1991
ĽH RODINY FRNKOVCOV, PÁC PRI TRNAVE
(PRESÍDLENCI Z RUMUNSKA)
ĽH FSK, BYSTRANY
ĽH BORIEVKA, BANSKÁ BYSTRICA
LILLIENHEMMER Z NÓRSKA
DETSKÁ ĽH MALÍ HRONČEKOVCI, HRIŇOVÁ
ĽH RYBÁROVCOV, VALČA, PRESÍDLENCI Z TERCHOVEJ
1992
ĽH JAROSLAVA HRNČIARA, LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
ĽH FS EKONÓM, BRATISLAVA
ĽH JÁNA HRONČEKA, HRIŇOVÁ
ĽH PECNÍKOVCI, BANSKÁ BYSTRICA
1993
ĽH BORIEVKA, BANSKÁ BYSTRICA
ĽH DETVANČOK, DETVA
ĽH JAROSLAVA HRNČIARA, LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
ĽH LAZOVIANKA, DETVA
ĽH LUBOŠA MÁLEKA, SÚBOR PLŠAVA, UHERSKÝ BROD
208
Folklórny festival Východná 1953 – 2013
ĽH PECNÍKOVCI, BANSKÁ BYSTRICA
ĽH FS PARTIZÁN, SLOVENSKÁ ĽUPČA
1994
ĽH BOBÁŇOVCI, TERCHOVÁ
ĽH MUCHOVCI, TERCHOVÁ
ĽH URBANIKOVCI, HORNÝ VADIČOV
ĽH JEDĽOVINA, ČADCA
ĽH, SKALITÉ
ĽH JAROSLAVA HRNČIARA, LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
BUKASOVÝ MASÍV, MODRA
DETSKÁ ĽH HVIEZDIČKA, HRIŇOVÁ
DETSKÁ ĽH VALEKOVCI, ZUBEREC
DETSKÁ ĽH ZORNIČKA, ZVOLEN
DETSKÁ ĽH JAVORINKA, ZUŠ STARÁ TURÁ
ĽH FS ŽELEZIAR, KOŠICE
ĽH BRATOV MURÍNOVCOV, PODBIEL
1995
ĽH MILOŠA BOBÁŇA, TERCHOVÁ
ĽH JÁNA PAPRČKU, HRIŇOVÁ
ĽH JOZEFA KROKU-ČESLAKA, ZAMUTOVČAN, ZÁMUTOV
ĽH RÓBERTA KANDU, MÝTNA
ĽH ŠTEFANA MOLOTU
ĽH JARA HAZLINGERA, DETVA
ĽH HALUŠKA, LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
INŠTRUMENTÁLNA SKUPINA TABULATÚRA
ĽH BRATOV MUCHOVCOV, TERCHOVÁ
DETSKÁ ĽH JAVORINKA, STARÁ TURÁ
DETSKÁ ĽH BREZINKA, BOLERÁZ
DETSKÁ ĽH ČEČINKA, BRATISLAVA
DETSKÁ ĽH SEDMOKRÁSKA, BANSKÁ BYSTRICA
DETSKÁ ĽH JAVORINKA, STARÁ TURÁ
ĽH VRŠTEK, BANSKÁ BYSTRICA
ĽH VÁLEKOVCI, ZUBEREC
ĽH HÚŽVA, REVÚCA
ĽH JAROSLAVA HRNČIARA, LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
ĽH FS PONITRAN, NITRA
ĽH FS ŠARIŠAN, PREŠOV
209
Folklórny festival Východná 1953 – 2013
ĽH FS SKALIČAN, SKALICA
ĽH FS VRANOVČAN, VRANOV NAD TOPĽOU
1996
ELÁN, BRATISLAVA
SLOVENSKÉ GAJDOŠSKÉ ZDRUŽENIE, BRATISLAVA
PLOŠTÍN PUNK, LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
ORCHESTER ĽUDOVÝCH NÁSTROJOV RÁDIA BRATISLAVA
ĽH JÚLIUSA BARTOŠA, ČIERNY BALOG
ĽH JAROSLAVA HAZLINGERA, DETVA
ĽH MARTINA OSADSKÉHO, DOLNÝ KUBÍN
ĽH KRIVÁŇ, VÝCHODNÁ
ĽH FS SKALIČAN, SKALICA
ĽH ŠIMČÁKOVCI, ZUBEREC
ĽH FS VEPOR, KLENOVEC
DETSKÁ ĽH CIBIROVCI, LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
DETSKÁ ĽH ČUČORIEDKA, DETVA
DETSKÁ ĽH TRNKA, DOLNÝ KUBÍN
DETSKÁ ĽH FS ZEMPLÍNIK, MICHALOVCE
1997
ĽH FS MARÍNA, ZVOLEN
ĽH PODKOVA, VŠMU, BRATISLAVA
DETSKÁ ĽH CIBIROVCI, LIPTOVSKÝ MIKULÁŠHORŇÁCKA
CIMBÁLOVÁ MUZIKA JARKA MIŠKEŘÍKA, VEĽKÁ NAD VELIČKOU
ĽH FS JARO, PRAHA
DYCHOVÁ HUDBA, KUBRA
DRIŠĽAK, VRANOV NAD TOPĽOU
ĽH KAROLA RADIČA, KLENOVEC
BREZOVSKÁ MUZIKA, BREZOVÁ POD BRADLOM
ĽH FS ROZSUTEC, ŽILINA
ĽH ŠIMIČÁKOVCI, ZUBEREC
1998
ĽH KVĚTNÁ-STRÁNI, ČESKÁ REPUBLIKA
DETSKÁ ĽH CIBIROVCI, LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
DRIŠĽAK, VRANOV NAD TOPĽOU
ĽH JAVORINKA, STARÁ TURÁ
ĽH PETRA KUŠTÁRA, BRATISLAVA
ĽH FS ŽELEZIAR, KOŠICE
210
Folklórny festival Východná 1953 – 2013
1999
ĽH SĽUK, BRATISLAVA
ĽH VRCHÁRI
ĽH, VADIČOV
ĽH LIPOVJAN
ĽH FS ŽELEZIAR, KOŠICE
DETSKÁ ĽH CIBIROVCI, LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
ĽH FS MARÍNA, ZVOLEN
DYCHOVÁ HUDBA POPRADČANKA, POPRAD
ĽH FS ROZSUTEC, ŽILINA
DETSKÁ ĽH VAJČOVSKÁ MUZIKA, HORNÝ VADIĆOV
ĽH JÚLIUSA BARTOŠA, ČIERNY BALOG
ĽH JAVORINKA, STARÁ TURÁ
CIMBÁLOVÁ MUZIKA BŘECLAVAN, BŘECLAV
CIMBÁLOVÁ MUZIKA SOLÁŇ, HUTISKO-SOLANEC
HORŇÁCKA CIMBÁLOVÁ MUZIKA PETRA GALEČKA, LIPOV
ĽH FS DÚBRAVA, PREŠOV
DETSKÁ ĽH ROZSUTEC, ŽILINA
DETSKÁ ĽH TURANČEK, STARÁ TURÁ
DETSKÁ ĽH VRCHÁRIK, HRIŇOVÁ
2000
ĽH RASLAVIČAN, RASLAVICE
ĽH FS PODPĽANEC, DETVA
ĽH FS ROZSUTEC, ŽILINA
ĽH DUĽOVEC, DETVA
ĽH FS VRANOVČAN, VRANOV NAD TOPĽOU
ĽH RICHARDA JANOŠTÍNA, ZUBEREC
ĽH CVRČKOVCI, ŠALGOTARJÁN
TROMBITÁŠI, CHRENOVEC-BRUSNO
ĽH FS PONITRAN, NITRA
2001
DRIŠĽAK, VRANOV NAD TOPĽOU
ĽH FS ŽELEZIAR, KOŠICE
ĽH PETRA PALANA, LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
ĽH FS POVAŽAN, POVAŽSKÁ BYSTRICA
ĽH FS VEPOR, KLENOVEC
ĽH, ZUBEREC
ĽH VUS ONDRÁŠ, BRNO
211
Folklórny festival Východná 1953 – 2013
DETSKÁ ĽH MALÝ LACHOVČEK, PÚCHOV
DETSKÁ ĽH KOBYLKA, BRATISLAVA
2002
ĽH FS ŽELEZIAR, KOŠICE
ĽH FS VEPOR, KLENOVEC
HUNCÚTI, CHRENOVEC-BRUSNO
ĽH FS POVAŽAN, POVAŽSKÁ BYSTRICA
ĽH FS TECHNIK, BRATISLAVA
ĽH FS ZEMPLÍN, MICHALOVCE
2003
ĽH FS BORIEVKA, KOŠICE
ĽH CIBIROVCI, LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
ĽH KÝČERA, ČIERNY BALOG
ĽH FS VRANOVČAN, VRANOV NAD TOPĽOU
ĽH, LIESEK
DYCHOVÁ HUDBA NOVÁČANKA. KOŠICE
ĽH TRNKA, DOLNÝ KUBÍN
HUSĽOVÉ KVARTETO ZUŠ P.M.BOHÚŇA, DOLNÝ KUBÍN
ĽH MARIÁNA JÁREKA, NITRA
ĽH FS VEPOR, KLENOVEC
ĽH FS SKALIČAN, SKALICA
ĽH, TELGÁRT
ĽH DETVANČOK, DETVA
ĽH FS ŠARIŠAN, PREŠOV
ĽH JARABINKA, BRATISLAVA
2004
ĽH FS KOPANIČIAR, MYJAVA
ĽH DULOVEC, DETVA
ĽH JOZEFA KROKU-ČEŠĽAKA, ZAMUTOVČAN, ZÁMUTOV
DRIŠĽAK, VRANOV NAD TOPĽOU
ĽH FS POVAŽAN, POVAŽSKÁ BYSTRICA
MUZIČKA, BRATISLAVA
ĽH LEONARDA VAJDULÁKA, DOLNÝ KUBÍN
ĽH FS ŽELEZIAR, KOŠICE
CIMBÁLOVÁ MUZIKA DANAJ, STRÁŽNICA
ĽH FS LIPA, BRATISLAVA
ĽH FS LYKOVEC, REVÚCA
212
Folklórny festival Východná 1953 – 2013
ĽH FS PODPOĽANEC, DETVA
ĽH FS KOPANIČIAR, MYJAVA
ĽH FS ŠARIŠAN, PREŠOV
ĽH FS VRŠATEC, DUBNICA NAD VÁHOM
ORCHESTER MLADÝCH ĽUDOVÍTA RAJTERA, BRATISLAVA
ĽH FS POVAŽAN, POVAŽSKÁ BYSTRICA
ĽH FS VRŠATEC, DUBNICA NAD VÁHOM
ĽH MARTINA UŽÍKA, VÝCHODNÁ
ĽH STANISLAVA ŠIMUNKU, VÝCHODNÁ
DETSKÁ ĽH GALUSKA, ORAVSKÁ POLHORA
DETSKÁ ĽH LISTEČEK, GELNICA
DETSKÁ ĽH MALÝ VTÁČNIK, PRIEVIDZA
ĽH FS VEPOR, KLENOVEC
2005
ĽH FS VEPOR, KLENOVEC
ĽH FS ŽELEZIAR, KOŠICE
ĽH FS SKALIČAN, SKALICA
ĽH FS KYSUČAN, ČADCA
ĽH MARTINA UŽÍKA, VÝCHODNÁ
ĽH STANISLAVA ŠIMUNKU, VÝCHODNÁ
ĽH FS MOSTÁR, BREZNO
ĽH FURMANI, SPIŠSKÉ VLACHY
DETSKÁ ĽH JAŠTIERKA, HEĽPA
DETSKÁ ĽUDOVÁ HUDBA
ĽH FS KOJŠOVJAN, KOJŠOV
DETSKÁ ĽH VAJČOVSKÁ MUZIKA, HORNÝ VADIĆOV
MUZIČKA, BRATISLAVA
ĽH DULOVEC, DETVA
2007
ĽH JAROSLAVA HAZLINGERA, DETVA
MUZIČKA, BRATISLAVA
ĽH MICHALA NOGU, KOŠICE
ĽH SĽUK, BRATISLAVA
ĽH BOBÁŇOVCI,TERCHOVÁ
CITARISTI, NENINCE
ĽH FS BORIEVKA, KOŠICE
NEBESKÁ MUZIKA, TERCHOVÁ
BASHAVEL
213
Folklórny festival Východná 1953 – 2013
2008
ĽH JURAJA PECNÍKA
ĽH FS LIPTOV, RUŽOMBEROK
ĽH FS TECHNIK, BRATISLAVA
ĽH FS URPÍN, BANSKÁ BYSTRICA
ĽH NÁTURA, ČIERNY BALOG
2009
NEBESKÁ MUZIKA, TERCHOVÁ
GORALASKÁ MUZIKA, HLADOVKA
ĽH FS MAGURA, KEŽMAROK
ĽH FS GYMNIK, BRATISLAVA
ĽH FS STAVBÁR, ŽILINA
ĽH FS DRUŽBA, TRENČÍN
ĽH FS POVAŽAN, POVAŽSKÁ BYSTRICA
ĽH FS SKALIČAN, SKALICA
ĽH FS ROZSUTEC, ŽILINA
2010
ĽH BOBÁŇOVCI, TERCHOVÁ
ĽH FS ZEMPLÍN, MICHALOVCE
ĽH FS ŽELEZIAR, KOŠICE
ĽH FS VRANOVČAN, VRANOV NAD TOPĽOU
ĽH RASLAVIĆAN, RASLAVICE
ĽH FS ŠARIŠAN, PREŚOV
BREZOVSKÁ MUZIKA
SLOVENSKÁ FILHARMÓNIA, BRATISLAVA
ĽH FS EKONÓM, BRATISLAVA
ĽH FS MOSTÁR, BREZNO
KARPATSKÉ HORKÉ
2011
GORALSKÁ MUZIKA ZAKOPIANY, ZAKOPANÉ
HUDOBNÁ SKUPINA BANDA, BRATISLAVA
ĽH MICHALA PAGÁČA, DUBNICA NAD VÁHOM
ĽH BARTOŠOVCI, ČIERNY BALOG
ĽH ŠUVADOVCOV, SUCHÁ HORA
ĽH MICHALA NOGU, KOŠICE
ĽH JAVORNÍČEK, HVOZDNICA, ŠTIAVNÍK
ĽH BOBÁŇOVCI, TERCHOVÁ
214
Folklórny festival Východná 1953 – 2013
ĽH PALÁČOVCI, HROCHOŤ
2012
ĽH ŠIMUNKOVCI, VÝCHODNÁ
MUZIČKA, BRATISLAVA
TROMBITÁŠI ŠTEFÁNIKOVCI, PÚCHOVSKÁ DOLINA
PRESSBURGERKLEZMER BAND, BRATISLAVA
DETSKÁ GORALSKÁ MUZIKA, HLADOVKA
DETSKÁ ĽH KOBYLKA, BRATISLAVA
DETSKÁ ĽH ZORNIČKA, ZVOLEN
DETSKÁ ĽH MARTINKY BOBÁŇOVEJ, TERCHOVÁ
ĽH BOBÁŇOVCI, TERCHOVÁ
ĽH MICHALA PAGÁČA, DUBNICA NAD VÁHOM
ĽH FS ŽELEZIAR, KOŠICE
PARNA GRASZT, MAĎARSKO
2013
ĽH MICHALA NOGU, KOŠICE
ĽH BOBÁŇOVCI, TERCHOVÁ
AFTER PHURIKANE
215
Folklórny festival Východná 1953 – 2013
ĽH FS ŽELEZIAR, KOŠICE
ĽH MICHALA PAGÁČA, DUBNICA NAD VÁHOM
BALKANSAMBEL, ŽILINA
ZAHRANIČNÉ FOLKLÓRNE SÚBORY, SKUPINY
A JEDNOTLIVCI
1956
JASÉNKA, VSETÍN – ČESKÁ REPUBLIKA
1959
SÚBOR KPT. JAROŠE, MĚLNÍK – ČESKÁ REPUBLIKA
HLUBINA, OSTRAVA – ČESKÁ REPUBLIKA
DANAJ, STRÁŽNICA – ČESKÁ REPUBLIKA
1961
FOLKLÓRNA SKUPINA GORALOV, NOWY TARG – POĽSKO
SLEZAN, ČESKÝ TĚŠÍN – ČESKÁ REPUBLIKA
HRADIŠŤAN, UHERSKÉ HRADIŠTĚ – ČESKÁ REPUBLIKA
1963
MALÁ JASÉNKA, VSETÍN – ČESKÁ REPUBLIKA
1964
DANAJ, STRÁŽNICA – ČESKÁ REPUBLIKA
OLŠAVA, UHERSKÝ BROD – ČESKÁ REPUBLIKA
1965
SÚBOR PIESNÍ A TANCOV VESELIN MASLEŠA, BANJA LUKA – JUHOSLÁVIA
BŘECLAVAN, BŘECLAV – ČESKÁ REPUBLIKA
1966
SÚBOR ORGANIZÁCIE E. N. A. L., CALABRIA – TALIANSKO
PRAHOVÁ, PLOJESTI – RUMUNSKO
1967
VRAŽDANIJE, ČERVONEC – BULHARSKO
TINGLUTTI, KODAŇ – DÁNSKO
PODLUŽAN, TVRDONICE – ČESKÁ REPUBLIKA
216
Folklórny festival Východná 1953 – 2013
ALPENVEREINS JUGEND SING - UND TANZKREIS, GRAZ – RAKÚSKO
CHELITZTARRAK, BIARRITZ – FRANCÚZSKO
VOJENSKÝ SÚBOR JÁNOŠÍK, BRNO – ČESKÁ REPUBLIKA
1968
FOLKLÓRNA SKUPINA SLOVÁKOV, TOTKOMLÓS – MAĎARSKO
FOLKLÓRNA SKUPINA SLOVÁKOV, NAGYTARCSA – MAĎARSKO
FOLKLÓRNA SKUPINA SLOVÁKOV, PILISSZENTKERESZT – MAĎARSKO
FOLKLÓRNA SKUPINA SLOVÁKOV, KOVAČICA – JUHOSLÁVIA
TATRA DANCERS, TORONTO – KANADA
FOLKLÓRNY SÚBOR SLOVÁKOV, STARÁ PAZOVA – JUHOSLÁVIA
FOLKLÓRNY SÚBOR SLOVÁKOV, SELENČA – JUHOSLÁVIA
ZUZANA OBŠUSTOVÁ, ARADÁČ – JUHOSLÁVIA
SPEVÁCKE DUO, BANHIDA – MAĎARSKO
DANAJ, STRÁŽNICA – ČESKÁ REPUBLIKA
ÚSMEV, HORNÍ BŘÍZA – ČESKÁ REPUBLIKA
1969
INTERNATIONAAL FOLKLORISTISCH DANSTHEATER, AMSTERDAM
– HOLANDSKO
PODLUŽAN, TVRDONICE – ČESKÁ REPUBLIKA
OPAVICA, OSTRAVA – ČESKÁ REPUBLIKA
FOLKLÓRNY SÚBOR, POSTŘEKOV – ČESKÁ REPUBLIKA
1970
SOUBOR KPT. JAROŠE, MĚLNÍK – ČESKÁ REPUBLIKA
1971
CEPELLI, NOWY TARG – POĽSKO
JODLY, ŻYWIEC – POĽSKO
OLŠAVA, UHERSKÝ BROD – ČESKÁ REPUBLIKA
ŠUMAVA, KLATOVY – ČESKÁ REPUBLIKA
1973
DANAJ, STRÁŽNICA – ČESKÁ REPUBLIKA
SOUBOR PÍSNÍ A TANCŮ JOSEFA VYCPÁLKA, PRAHA – ČESKÁ
REPUBLIKA
1974
217
Folklórny festival Východná 1953 – 2013
ZASLÚŽILÝ NÁRODNÝ SÚBOR PIESNÍ A TANCOV JOVARASA , ŠJAULAJ
– LITVA
RAPSÓDIA, ZALĂU – RUMUNSKO
ZASLÚŽILÝ SÚBOR PIESNÍ A TANCOV, POLTAVA – UKRAJINA
ŠKODA, PLZEŇ – ČESKÁ REPUBLIKA
ŽEROTÍN, STRÁŽNICA – ČESKÁ REPUBLIKA
1975
KUD ORCE NIKOLOV, SKOPJE – JUHOSLÁVIA
ANSAMBLUL FOLKLORIC DOINA CRISULUI, BRAD – RUMUNSKO
OPAVICA, OSTRAVA – ČESKÁ REPUBLIKA
UMELECKÁ SKUPINA CHOREA BOHEMICA, PRAHA – ČESKÁ
REPUBLIKA
1976
SVIŤAS, NOVOSIBIRSK – RUSKO
1977
ĽUDOVÝ TANEČNÝ SÚBOR SMEREČINA, VIŽNICA – ČERNOVICKÁ
OBLASŤ, UKRAJINA
OBLASTNÝ SÚBOR PIESNÍ A TANCOV JUHAS, UJSOLY – POĽSKO
BUCIUMUL, ALBA JULIA – RUMUNSKO
SÚBOR PIESNÍ A TANCOV, DEBRECÍN – MAĎARSKO
SOUBOR KPT. JAROŠE, MĚLNÍK – ČESKÁ REPUBLIKA
SLOVÁCKY SÚBOR PIESNÍ A TANCOV, KYJOV – ČESKÁ REPUBLIKA
HANÁCKY SÚBOR PIESNÍ A TANCOV KLAS, KRALICE NA HANÉ
– ČESKÁ REPUBLIKA
1978
LA GIGOUILLETTE – FRANCÚZSKO
NÁRODNÝ SÚBOR PIESNÍ A TANCOV JAUNIBA – LOTYŠSKO
DANAJ, STRÁŽNICA – ČESKÁ REPUBLIKA
1979
IVAN GORAN KOVAČIC, SISAK – JUHOSLÁVIA
LES COMPAGNONS DE LA CLAIRE FONTAINE, POITIERS –
FRANCÚZSKO
FOLKLÓRNY SÚBOR DOMU PIONIEROV A MLÁDEŽE, SOFIA –
BULHARSKO
FOLKLÓRNY SÚBOR LEŠUKONSKÉHO OBLASTNÉHO DOMU KULTÚRY
218
Folklórny festival Východná 1953 – 2013
ARCHANGELSKEJ OBLASTI – RUSKO
1980
SÚBOR PRI DOME KULTÚRY, BOTEVGRAD – BULHARSKO
PILSKO, ŻYWIEC – POĽSKO
TANEČNÉ ŠTÚDIO NEMECKEJ POŠTY, LIPSKO – NDR
BALASSI, BÉKÉSCSABA – MAĎARSKO
ROSSIJANE, VORONEŽ – RUSKO
OLŠAVA, UHERSKÝ BROD – ČESKÁ REPUBLIKA
SOUBOR ZDENKA NEJEDLÉHO, PRAHA – ČESKÁ REPUBLIKA
KAŠAVA, LUKOV U GOTTWALDOVA – ČESKÁ REPUBLIKA
ĽUDOVÁ HUDBA JAROSLAVA ČECHA, UHERSKÉ HRADIŠTE – ČESKÁ
REPUBLIKA
1981
LES ZACHEOS, GRÔNE – ŠVAJČIARSKO
GROUPE DE CASTELLO, CASTELLO DE LA PLANA – ŠPANIELSKO
RUSKOPOĽANSKÝ FOLKLÓRNY SÚBOR POĽANY, ČERKASKÝ KRAJ
–UKRAJINA
VOJLOVICA, VOJVODINA – JUHOSLÁVIA
1982
DANZERINY DI AVIANO – TALIANSKO
FOLKLÓRNY SÚBOR 14. OKTOBAR, KRUŠEVAC – JUHOSLÁVIA
FOLKLÓRNY SÚBOR PRI DOME KULTÚRY, SANDANSKI – BULHARSKO
NÁRODNÝ SÚBOR PIESNÍ A TANCOV LOTOS – BURIATSKÁ
REPUBLIKA, RUSKO
1983
GELMEL, SCHOTEN – BELGICKO
FOLKLÓRNA SKUPINA PATOHOLMS FOLHDANSGILLE – ŠVÉDSKO,
SÚBOR MATHIAS–THESEN–WERFT, WISMAN – NDR
ĽUDOVÁ HUDBA KANKAAN PELIMANNIT, KAUSTINEN – FÍNSKO
SÚBOR ĽUDOVÝCH TANCOV MCHEDRULI, TBILISI – GRUZÍNSKO
1984
ČESKOSLOVENSKÝ STÁTNI SOUBOR PÍSNÍ A TANCŮ, PRAHA – ČESKÁ
REPUBLIKA
SÚBOR ĽUDOVÝCH PIESNÍ A OBYČAJÍ, SOFIA – BULHARSKO
EMPI ET RIAUME, ROMANS-SUR-ISERE – FRANCÚZSKO
219
Folklórny festival Východná 1953 – 2013
SÚBOR MIKA MITROVIĆ-JARAC, BELEHRAD – JUHOSLÁVIA
GORALSKÝ SÚBOR HAMERNÍK, KRAKOV-NOVÁ HUTA – POĽSKO
ĽUDOVÝ SÚBOR TANCOV ZAVIRUCHA, PRUŽANY – BIELORUSKO
HRADIŠŤAN, UHERSKÉ HRADIŠTĚ – ČESKÁ REPUBLIKA
1985
SÚBOR SZAMOTULY, SZAMOTULY – POĽSKO
TANEČNÝ SÚBOR TECHNICKEJ UNIVERZITY, DRÁŽĎANY – NDR
KUNOVJAN, UHERSKÉ HRADIŠTĚ – ČESKÁ REPUBLIKA
ŠKODA, PLZEŇ – ČESKÁ REPUBLIKA
SÚBOR ĽUDOVÉHO UMENIA TARVANPJAE, RAKVERE – ESTÓNSKO
1986
BŘECLAVAN, BŘECLAV – ČESKÁ REPUBLIKA
SVĚTLOVAN, BOJKOVICE – ČESKÁ REPUBLIKA
1987
MECKLENBURG-POMMERANER FOLKLOREENSEMBLE „RICHARD
WOSSIDLO“, RIBNITZ-DAMGARTEN – NDR
VANTAAN KANSANTANSSIJAT, VANTAA-PURPURI – FÍNSKO
FOLKLÓRNY SÚBOR Z ALŽÍRSKA
SÚBOR NÁRODNÝCH PIESNÍ A TANCOV XACARANDAINA, LA CORUŃA
– ŠPANIESKO
SÚBOR TANCA KRUNK – ARMÉNSKO
1988
PAPHITES CHOREFTES, PAPHOS – CYPRUS
SÚBOR ĽUDOVEJ HUDBY, NANKING – ČÍNA
MOROMAGUY, QUEBEC – KANADA
SANTA CECILIA, HUESCA – ŠPANIELSKO,
ZARNISON, KURGAN – TADŽICKÁ REPUBLIKA
ČTYRLÍSTEK, NOVÉ STRAŠECÍ – ČESKÁ REPUBLIKA
ŽEROTÍN, STRÁŽNICA – ČESKÁ REPUBLIKA
BRNĚNŠTÍ GAJDOŠI, BRNO – ČESKÁ REPUBLIKA
1989
DETSKÝ SÚBOR GUSLARČE, GORNA ORECHOVICA – BULHARSKO
SPOLOČNOSŤ ĽUDOVÉHO UMENIA CHELIZTARRAK, BIARRITZ
– FRANCÚZSKO
KUS METKOVIČ, METKOVIĆ – JUHOSLÁVIA
RZECHY, RZESZÓW – POĽSKO
220
Folklórny festival Východná 1953 – 2013
ODLAR DIJARY – AZERBAJDŽAN
1990
VASAS, DUNAJÚJVAROS – MAĎARSKO
GÓRALSKI SKALNI, KRAKOV – POĽSKO
IL CAMPIDANO, ASSEMINI-SARDEGNA – TALIANSKO
MESTSKÝ SÚBOR, VIEDEŇ – RAKÚSKO
ĽUDOVÝ SÚBOR PIESNÍ A TANCOV TRANDAFIRIJ, ŠOLDANEŠTY
– MOLDAVSKO
VOJENSKÝ SÚBOR JÁNOŠÍK, BRNO – ČESKÁ REPUBLIKA
KUNOVJAN, UHERSKÉ HRADIŠTĚ – ČESKÁ REPUBLIKA
ŠKODA, PLZEŇ – ČESKÁ REPUBLIKA
LÚČINA A TRÁVNICA, CLEVELAND – USA
ZEMPLÍN, TORONTO – KANADA
1991
CONJUNTO FOLCLÓRICO „MAGISTERIAL“, MEXICO CITY – MEXIKO
SÚBOR KURDOV ŽIJÚCICH V NEMECKU HUNERKOM – NEMECKO
TINE ROŽANC, LJUBLJANA – SLOVINSKO
FOLKLÓRNY SÚBOR BANGA – LITVA
ĽUDOVÁ HUDBA, LILLEHAMMER – NÓRSKO
1992
ZABARIM, RAMLA – IZRAEL
HUDOBNO-TANEČNÁ SKUPINA PACHAKUTI – PERU
KEVIN LOCKE – USA
DETSKÝ SÚBOR LOS MAIPUCITOS, MAIPÚ – CHILE
1993
NRUTYA LOK, BOMBAJ – INDIA
TUMEN ECH, ULANBÁTAR – MONGOLSKO
KALINA, KRASNODAR – RUSKO
MORAVSKÝ FOLKLÓRNY SÚBOR OLŠAVA, UHERSKÝ BROD – ČESKÁ
REPUBLIKA
1994
DANAJ, STRÁŽNICA – ČESKÁ REPUBLIKA
FERENC ERKEL, BUDAPEŠŤ – MAĎARSKO
VOLYNJANKA, LUCK – UKRAJINA
CHOR, TANZ-UND SCHUHPLATTLERGRUPPE STEIRERHERZEN,
221
Folklórny festival Východná 1953 – 2013
KNITTELFELD – RAKÚSKO
ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA „WIERCHY“ IM. JÓZEFA SZCZOTKI, MIŁOWKA
– POĽSKO
1995
SOUBOR VALAŠSKÝCH PÍSNÍ A TANCŮ VSACAN, VSETÍN – ČESKÁ
REPUBLIKA
SÚBOR PIESNÍ A TANCOV POLTEX, LODŽ – POĽSKO
KULTÚRNO-UMELECKÝ SÚBOR MAROF, NOVI MAROF – CHORVÁTSKO
NÁRODNÝ SÚBOR PIESNÍ A TANCOV KJUUANČ, KAŠCHATAU
– RUSKO
TANZHAUS BENSHAUZEN – NEMECKO
1996
DEMB AK TEY, CAYOR – SENEGAL
WHAKAATURIA MAORI, AUCKLAND – NOVÝ ZÉLAND
SÚBOR UNIVERZITY Z BURSY – TURECKO
ING. SUBASH CHANDRA MOJUMDAR – BANGLADÉŠSKA REPUBLIKA
GRUPO IBEROAMERICANO, CÓRDOBA – ARGENTÍNA
LES ZACHÉOS, SIERRE – ŠVAJČIARSKO
1997
GRUPPO FOLKLORISTICO CITTŔ DI CASTROVILLARI, CASTROVILLARI
– TALIANSKO
BRIGHAM YOUNG UNIVERSITY’S AMERICAN FOLK DANCE
ENSEMBLE, PROVO – USA
RANCHO FOLCLÓRICO ROSAS DE LENA, BATALHA – PORTUGALSKO
NARODNIJ ANSAMBL TANCA FAT, ALAGIR – SEVEROOSETÍNSKA
REPUBLIKA
VRETENO, KYSÁČ – SRBSKO
1998
ZHAIVIR, CHMEĽNICKÝ – UKRAJINA
IZVORASUL, CAHUL – MOLDAVSKO
GEHEM, ANKARA – TURECKO
PARADOSIAKI PONMAKI CHORI, KALAMARIA – GRÉCKO
ĽUDOVÁ HUDBA Z MESTA KAUSTINEN – FÍNSKO
1999
VALAŠSKÝ SOUBOR KAŠAVA, ZLÍN – ČESKÁ REPUBLIKA
222
Folklórny festival Východná 1953 – 2013
LUBUSKI SÚBOR PIESNÍ A TANCOV, ZELENÁ HORA – POĽSKO
FORRÁS, SZÁZHALOMBATTA – MAĎARSKO
CIMBÁLOVÁ MUZIKA SOLÁŇ, HUTISKO-SOLANEC – ČESKÁ
REPUBLIKA
HORŇÁCKÁ CIMBÁLOVÁ MUZIKA PETRA GALEČKY Z LIPOVA
– ČESKÁ REPUBLIKA
CIMBÁLOVÁ MUZIKA BŘECLAVAN, BŘECLAV – ČESKÁ REPUBLIKA
2000
PRAŽSKÝ FOLKLÓRNY SÚBOR GAUDEAMUS – ČESKÁ REPUBLIKA
TANEČNÝ SÚBOR MESTA VARNA – BULHARSKÁ REPUBLIKA
SÚBOR MESTA ISMAILIA – EGYPTSKÁ REPUBLIKA
GORALSKÝ SÚBOR HAMERNIK – POĽSKO
LIMBORA, PRAHA – ČESKÁ REPUBLIKA
SÚBOR NÁDEJE, PARÍŽ – FRANCÚZSKO
SKUS ŠAFÁRIK, NOVÝ SAD – SRBSKO
SÚBOR DOMOVINA DANCERS, WINDSOR – KANADA
ĽUDOVÁ HUDBA CVRČKOVCI, ŠALGOTARJÁN – MAĎARSKO
2001
VUS ONDRÁŠ, BRNO – ČESKÁ REPUBLIKA
ESBART DANSAIRE DE MOLLET, MOLLET DEL VALLCS – ŠPANIELSKO
ZESPÓL IM. LUDWIKA LOJASA LOPUSZNA – POĽSKO
2002
ZASLÚŽILÝ SÚBOR GRUZÍNSKYCH TANCOV GORDA, TBILISI
– GRUZÍNSKO VARAŽDÍNSKY FOLKLÓRNY SÚBOR, VARAŽDIN
– CHORVÁTSKO
ROMA FEST – MAROS, TRANSYLVÁNIA – RUMUNSKO
2003
NYÍRSÉG NÉPTANCEGYÜTTES, NYÍREGYHÁZA – MAĎARSKO
ZESPÓL PIESNI I TAŃCA ROZTOCZE, TOMASZÓW LUBELSKI – POĽSKO
SLOVÁCKY SOUBOR KYJOV, KYJOV – ČESKÁ REPUBLIKA
BARTINA GYERMEKTÁNCCZOPORT, SZEKSZÁRD – MAĎARSKO
VSACÁNEK, VSETÍN – ČESKÁ REPUBLIKA
KREBANE, BRUSY – POĽSKO
2004
CIMBÁLOVÁ MUZIKA DANAJ, STRÁŽNICA – ČESKÁ REPUBLIKA
223
Folklórny festival Východná 1953 – 2013
KUNOVJAN, UHERSKÉ HRADIŠTĚ – ČESKÁ REPUBLIKA
ERIK FELDVABEL, STARÉ MĚSTO – ČESKÁ REPUBLIKA
MAGDALENA MÚČKOVÁ – ČESKÁ REPUBLIKA
JAN GAJDA – ČESKÁ REPUBLIKA
REGIONALNY ZESPÓL POLANIORZE, KOŚCZIELISKO – POĽSKO
ŠTÁTNY SÚBOR HONVÉD, BUDAPEŠŤ – MAĎARSKO
2005
HORA EFROCHIM, JERUZALEM – IZRAEL
ČAJAVEC, BANJA LUKA – BOSNA A HERCEGOVINA
FOLKLÓRNY SÚBOR JÁNOSA BIHARIHO, BUDAPEŠŤ – MAĎARSKO
LUBOMÍR ORAVEC – ČESKÁ REPUBLIKA
2007
CIMBÁLOVÁ MUZIKA SLOVÁCKO, MIKULČICE – ČESKÁ REPUBLIKA
VERBÍŘI Z MORAVSKÉHO SLOVÁCKA – ČESKÁ REPUBLIKA
OLD STARS BŘECLAVAN, BŘECLAV – ČESKÁ REPUBLIKA
GALENA JUJU DANCE GROUP – KAMERUN
ROMAFEST GYPSY ENSEMBLE, TIRGU-MURES – RUMUNSKO
HUNGARIAN SZINVAVÖFOLKDANCE ENSEMBLE, MIŠKOLC –
MAĎARSKO
KUD VOLODJA, PLJEVLJA – ČIERNA HORA
2008
PRINCIPE NASELLI – TALIANSKO
TUNA DE INGENIEROS DE MONTES DE LA UNIVERSIDAD
POLITÉCHNICA DE MADRID – ŠPANIELSKO
BURSA TURKUAZ FOLKLOR SANAT DERNEGI – TURECKO
KUNOVJAN, KUNOVICE – ČESKÁ REPUBLIKA
2009
FOLKLÓRNY SÚBOR ŠOGAKI, JEREVAN – ARMÉNSKO
NÁRODNÝ TANEČNÝ SÚBOR ČRIEVIČKY, BROVAR – UKRAJINA
SÚBOR VALAŠSKÝCH PIESNÍ A TANCOV VSACAN, VSETÍN – ČESKÁ
REPUBLIKA
KUD KUPLJENOVO, KUPLJENOVO ZAPREŠIČ – CHORVÁTSKO
DATINA, TARDA – RUMUNSKO
2010
SKUS P. J. ŠAFÁRIKA Z NOVÉHO SADU – SRBSKO
224
Folklórny festival Východná 1953 – 2013
FOLKLORNÍ SOUBOR BŘECLAVAN, BŘECLAV – ČESKÁ REPUBLIKA
SÚBOR PIESNÍ A TANCOV NEVROKOPSKI GOTSE DELTCHEV –
BULHARSKO
MÁTRA ÖRDÖGSZEKÉR – MAĎARSKO
2011
FORRÁS SZÁZHALOMBATTA – MAĎARSKO
GORALSKÁ MUZIKA ZAKOPIANY A TANEČNÍCI, ZAKOPANÉ – POĽSKO
FOLKLÓRNA SKUPINA KRALYTSIA, KYJEV – UKRAJINA
2012
SÚBOR GERGANA – BULHARSKO
SÚBOR KOLKHA – GRUZÍNSKO
PARNA GRASZT – MAĎARSKO
2013
TANEČNÉ DIVADLO HONVÉD, BUDAPEŠŤ – MAĎARSKO
225
Folklórny festival Východná 1953 – 2013
KRESANÉ DO DREVA
TVORBA NADROZMERNÝCH DREVENÝCH PLASTÍK
PRE FOLKLÓRNY FESTIVAL VÝCHODNÁ
REZBÁRI
Bakoš, Adam – 2013
Barčák, Štefan – 1990
Bárta, Michal – 2009
Bolebruch, Ferdinand – 2009
Čambor, Juraj – 1978
Čertík, Ján – 1984
Čertík, Ján – 1987
Čupec, Matej – 1975, 1978
Eliáš, Ján – 1984, 1987
Glod, Andrzej (Poľsko) – 2004
Gregás, Jozef – 1976, 1978
Hadnagy, Ján – 1987
Hrabinská, Mária – 1984, 1987, 1990
Hučko, Jozef – 1981, 1984
Janič, Miroslav – 2007
Jurašek, Zeno – 1997, 1998
Korkoš, Andrej – 1975, 1976
Korkoš, Peter – 1976
Krajčí, Ján – 1999, 2004
Kránitz, Ladislav – 2007
Kršiak, Štefan – 1981
Ladziansky, Alexander – 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2004, 2005,
2008, 2009, 2010, 2011, 2012
Lizoň, Jozef (Poľsko) – 2003, 2004
Lofaj, Pavol – 2002, 2003
Lofaj, Pavol – 2003, 2004, 2005, 2007, 2008
Machaj, Alojz – 1987, 2001
Malec, Gregor – 1978, 1981
Meliš, Štefan – 1990
Meško, Viliam – 1975, 1976, 1978
Mešša, Martin – 2004, 2008
Mikluš, Marek 2005, 2008, 2010, 2011
Morávek, Vladimír – 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002,
2003, 2004, 2005
226
Folklórny festival Východná 1953 – 2013
Novotný, Dalibor – 2002, 2004, 2007
Olejček, Bohuš – 1997, 1998
Ondrík, Stanislav – 2009
Orság, Ľubomír – 2002
Palko, Ján – 1984, 1987, 2001, 2004
Palovič, Peter – 1990
Podsklan, Ján – 1984, 1987
Polek, Stanislav – 1984, 1987, 2004
Proncner, Ján – 1978, 1984, 1999, 2000, 2004
Ratkoš, Pavol – 1987
Sabaková, Marianna – 2004
Sakala, Ján – 2005
Sanitrár, Ján – 1976, 1978
Scholtz, Alexander – 1978
Siváň ml., Štefan – 1975, 1976, 1978, 1981, 1984, 2002
Siváň st., Štefan – 1975, 1976, 1978, 1981
Sklenka, Ondrej – 1975, 1986
Slivka, Martin – 1978
Smrčák, Róbert – 2013
Šarišský, Pavol – 1975, 1976
Šarkan, Dušan – 1998, 2000, 2010, 2011, 2012, 2013
Šimrák, Albert – 2007
Vépy, Ferdinad – 1996, 1999, 2000, 2001
Žilavý, Martin – 1975
Žilová, Mária – 1975
227
Folklórny festival Východná 1953 – 2013
HUDOBNÉ NOSIČE
1969
SPEVY A TANCE Z VÝCHODNEJ
Pripravil: Stanislav Dúžek
1970
FOLKLÓR ZO ZÁPADNÉHO SLOVENSKA
SPOZA VRCH POĽANY
Pripravili: Ladislav Leng, Stanislav Dúžek
1971
VÝCHODNÁ 1970 – VÍŤAZI SÚŤAŽE
Pripravili: Ladislav Leng, Stanislav Dúžek
1972
KEĎ SI MY GORALI
Pripravili: Ladislav Leng, Stanislav Dúžek
1973
FOLKLÓRNY FESTIVAL VÝCHODNÁ
Pripravili: Ladislav Leng, Stanislav Dúžek
1974
FOLKLÓR Z VÝCHODNÉHO SLOVENSKA
Pripravila: Alica Elscheková
1975
FOLKLÓRNY FESTIVAL VÝCHODNÁ 1974
– VÝBER ZO SÚŤAŽE 1974
Pripravil: Svetozár Stračina
1976
SLOVENSKÉ ĽUDOVÉ TANCE
Pripravili: Ladislav Leng, Stanislav Dúžek
1977
PRI PRAMEŇOCH KRÁSY
Pripravili: Elena Medvecká, Marián Martinák
228
Folklórny festival Východná 1953 – 2013
1978
SLOVENSKÉ ĽUDOVÉ HUDOBNÉ NÁSTROJE
Pripravil: Oskár Elschek
1979
PIESNE NAD HRUDAMI
Pripravili: Ondrej Demo, Stanislav Dúžek
1980
PASTIERSKE NÔTY
Pripravili: Svetozár Stračina, Igor Medlen
1981
Z HÔR A DOLÍN
Pripravili: Svetozár Stračina, Igor Medlen
1982
CHODNÍČKY K PRAMEŇOM
Pripravili: Svetozár Stračina, Igor Medlen
1983
OZVENY CHOTÁROV
Pripravili: Svetozár Stračina, Igor Medlen
OD RIEKANKY K PESNIČKÁM
Pripravili: Svetozár Stračina, Igor Medlen
1984
OD PÍŠŤALKY K HUSLIČKÁM
PODOBY DÁVNYCH VIANOC
Pripravili: Svetozár Stračina, Igor Medlen
1985
PIESNE RADOSTI
Pripravili: Svetozár Stračina, Igor Medlen
1986
ŽIVÉ DEDIČSTVO
Pripravili: Svetozár Stračina, Igor Medlen
229
Folklórny festival Východná 1953 – 2013
1987
IŠLI DLHOU CESTOU
Pripravili: Svetozár Stračina, Igor Medlen
1988
SVIEŽE TÓNY DOMOVINY
Pripravili: Svetozár Stračina, Igor Medlen
1989
PIESNE NAŠE, PIESNE
Pripravil: Svetozár Stračina
1990
HORY, HORY, ČIERNE
Pripravil: Svetozár Stračina
1991
SVADOBNÉ VESELIE
Pripravil: Svetozár Stračina
1992
SPEVÁCI A HUDCI
Pripravili: Svetozár Stračina, Peter Litomerický
1994
„VÝCHODNÁ, VÝCHODNÁ...“
Pripravili: Svetozár Stračina, Peter Litomerický
1995
DETÍ AKO SMETÍ
Pripravili: Svetozár Stračina, Peter Litomerický
1996
REČ PASTRIERSKÁ
Pripravil: Svetozár Stračina
1998
Z KLENOTNICE ĽUDOVEJ HUDBY 2
Pripravil: Ondrej Demo, Marian Veselský, Samo Smetana
230
Folklórny festival Východná 1953 – 2013
1999
PIESNE MOJE, PIESNE
Pripravili: Marián Veselský, Igor Medlen
VÝCHODNÁ, VÝCHODNÁ...
Pripravili: Ondrej Demo, Vladimír Majerčík
2000
Z HLBÍN ČASU
Pripravili: Samo Smetana, Milan Rendoš
2004
VÝCHODNÁ 2004
Pripravili: Marián Veselský, Igor Medlen
2005
VÝCHODNÁ
Pripravili: Marián Veselský, Jozef Burič
2007
VÝCHODNÁ
Pripravili: členovia ĽH Muzička
2009
PIESEŇ OD SPRACOVANIA KU KOMPOZÍCII
Pripravili: Oskar Elschek, Angela Vargicová
231
Folklórny festival Východná 1953 – 2013
FOLKLÓRNY FESTIVAL VÝCHODNA V PREHĽADOCH
1953 – 2013
Zostavil: Jozef Burič
Jazyková úprava: Katarína Vrablicová
Grafická úprava: Viera Maťašíková
Vydalo Národne osvetove centrum v Bratislave
Rok vydania: 2014
Naklad: 100
© NOC
232
Folklórny festival Východná
v prehľadoch
NÁRODNÉ OSVETOVÉ CENTRUM
1953 – 2013
Download

Folklórny festival Východná v prehľadoch (1953 – 2013)