Příloha č.: 2 ze dne: 22.4.2013
je nedílnou součástí
osvědčení o akreditaci č.: 593/2012 ze dne: 23.10.2012
Příloha nahrazuje přílohu č.: 1 ze dne: 23.10.2012
List 1 z 38
Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005:
EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o.
Zkušební laboratoř
Komjatická 73, 940 02 Nové Zámky
Pracoviště zkušební laboratoře:
1. Zkušební laboratoř Bratislava
Kollárovo nám. 9, 811 07 Bratislava, SR
Zkoušky:
Laboratoři je umožněn flexibilní rozsah akreditace upřesněný v dodatku.
Aktuální seznam činností prováděných v rámci vlastního flexibilního rozsahu je k dispozici na
webových stránkách laboratoře www.eurofins.sk/sk-sk/certifikaty.aspx.
Laboratoř je způsobilá poskytovat odborná stanoviska a interpretace výsledků zkoušek .
Pořadové
číslo
1
Přesný název
zkušebního postupu/metody
Stanovení pH potenciometricky
Identifikace
zkušebního postupu/metody
Předmět zkoušky
ŠPP č. 01-D (ČSN 68 1151)
Tenzidy a detergenty bez obsahu
organických rozpouštědel
ŠPP č. 02-D (ČSN 68 1507, čl. 8)
Tekuté, práškové šampóny,
šampóny gelové konzistence a
pěnivé přísady do koupele
ŠPP č. 03-D (ČSN 68 1512, čl. 6)
Pudry na ošetření pleti a zásypy na
pokožku
ŠPP č. 04-D (ČSN 68 1513, čl. 6)
Kosmetické výrobky s obsahem
etanolu
ŠPP č. 05-D (ČSN 68 1503, čl. 8,
Kosmetické výrobky
v aerosolovém balení
ČSN 68 1507, čl. 8)
ŠPP č. 06-D (ČSN 68 1520, čl. 10,
Holicí krémy
ČSN 68 1504, čl. 8)
2
3
ŠPP č. 07-D (ČSN 68 1504, čl. 8)
Kosmetické krémy, pleťové masky,
pleťové vody a ostatní emulzní
kosmetické výrobky
ŠPP č. 08-D (ČSN 68 1505, čl. 8)
Zubní pasty
ŠPP č. 09-D (STN 68 1680)
Tuhé deodoranty
ŠPP č. 38-D (STN EN 645, STN EN
647, STN ISO 6588)
Kosmetické výrobky z buničiny,
náplastí, papíru a lepenky pro styk
s poživatinami
ŠPP č. 001-F (čl. 2.2.3 ČL, SL a Ph.
Eur. v platném znění)
Farmaceutické výrobky – léky,
doplňky výživy, farmaceutické
suroviny, léčiva a pomocné látky
Stanovení volných žíravých alkálií
titračně. Metoda A (etanolová
metoda)
ŠPP č. 10-D (STN ISO 456,
Sodná mýdla, směsné produkty
Stanovení teploty skápnutí
ŠPP č. 15-D (ČSN 68 1502, čl. 4)
ČSN 68 1148)
Rtěnky a pomády na rty
Příloha č.: 2 ze dne: 22.4.2013
je nedílnou součástí
osvědčení o akreditaci č.: 593/2012 ze dne: 23.10.2012
Příloha nahrazuje přílohu č.: 1 ze dne: 23.10.2012
List 2 z 38
Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005:
EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o.
Zkušební laboratoř
Komjatická 73, 940 02 Nové Zámky
Pořadové
číslo
Přesný název
zkušebního postupu/metody
4
neobsazeno
5
Stanovení obsahu sušiny
gravimetricky
Identifikace
zkušebního postupu/metody
ŠPP č. 19-D (ČSN 68 1503, čl. 7,
ČSN 68 1507, čl. 7)
Předmět zkoušky
Kosmetické výrobky
v aerosolovém balení (kromě
plněných do skla a uzavřených
dávkovacím ventilem)
ŠPP č. 20-D (ČSN 68 1504, čl. 6)
Kosmetické krémy, pleťové masky,
pleťové vody a ostatní emulzní
přípravky
6
neobsazeno
7
neobsazeno
8
Stanovení podílu neprchavých látek
při 105 °C, gravimetricky
ŠPP č. 30-D (ČSN 68 1507, čl. 7)
Šampony a pěnivé přísady do
koupele, tenzidy a detergenty
9
Stanovení zdánlivé hustoty ve
vzduchu při 20 °C a určení
přibližného obsahu etanolu,
pyknometricky
ŠPP č. 35-D (ČSN 68 1513, čl. 5)
Kosmetické výrobky
10
neobsazeno
11
Stanovení odparku
s obsahem etanolu
ŠPP č. 49-D (PN OL 25-14-86)
Prostředky na krášlení nehtů
ŠPP č. 002-F (ČL, SL a Ph. Eur.
v platném znění)
Farmaceutické výrobky – léky,
doplňky výživy, farmaceutické
suroviny, léčiva a pomocné látky
ŠPP č. 114-F (ČL, SL a Ph. Eur.
v platném znění)
Čištěná voda, voda pro ředění
koncentrovaných
hemodialyzačních roztoků, voda na
injekci
12
Ztráta sušením a žíháním,
gravimetricky
ŠPP č. 004-F (čl. 2.2.32 ČL, SL a
Ph. Eur. v platném znění)
Farmaceutické výrobky – léky,
doplňky výživy, farmaceutické
suroviny, léčiva a pomocné látky
13
Stanovení volného formaldehydu
spektrofotometricky
ŠPP č. 47-D (CD 90/207/EEC,
4.april 1990, str. 232, STN EN 120,
Kosmetické výrobky a výrobky
z buničiny
STN EN 1541)
14
Stanovení organických látek
rozpustných v etanolu
gravimetricky
ŠPP č. 40-D (ČSN 68 1141)
Práškovité a pastovité detergenty a
tenzidy
15
Stanovení organických látek
rozpustných v etanolu
gravimetricky
ŠPP č. 41-D (ČSN 68 1142)
Tekuté detergenty a tenzidy
16
Stanovení celkového obsahu oxidu
fosforečného – gravimetrická
metoda
ŠPP č. 50-D (STN ISO 4313)
Prací prášky
Příloha č.: 2 ze dne: 22.4.2013
je nedílnou součástí
osvědčení o akreditaci č.: 593/2012 ze dne: 23.10.2012
Příloha nahrazuje přílohu č.: 1 ze dne: 23.10.2012
List 3 z 38
Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005:
EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o.
Zkušební laboratoř
Komjatická 73, 940 02 Nové Zámky
Pořadové
číslo
Přesný název
zkušebního postupu/metody
Identifikace
zkušebního postupu/metody
Předmět zkoušky
17
Stanovení obsahu látek
nerozpustných v etanolu,
gravimetricky
ŠPP č. 42-D (ČSN ISO 673)
Sodná mýdla
18
Stanovení doby hoření
ŠPP č. 43-D (ON 68 1290, čl. 5 ba)
Svíčkařské výrobky
19
Stanovení odkapu, gravimetricky
ŠPP č. 44-D (ON 68 1290, čl. 5 bb)
Svíčkařské výrobky
20
Stanovení zbytku po hoření,
gravimetricky
ŠPP č. 45-D (PN – 2/84, IGNIS
Hlohovec)
Svíčkařské výrobky
21
Stanovení celkového fluóru
metodou GC-FID
ŠPP č. 55-D (CD 83/514/EEC, 27.
sept. 1983, str. 269, STN P 68 1659)
Kosmetické výrobky s obsahem
fluóru
22
Stanovení hustoty nebo relativní
hustoty pyknometrem
ŠPP č. 56-D (ČSN EN ISO 3838,
OECD Guideline for Testing of
Chemicals 1998, No. 109);
Povrchově aktivní látky – tenzidy a
detergenty;
ŠPP č. 012-F (čl. 2.2.5 ČL, SL a Ph.
Eur. v platném znění)
23
Stanovení aktivního kyslíku titračně ŠPP č. 58-D (ČSN 68 1156)
24
Stanovení dynamické viskozity
rotačním viskozimetrem
Farmaceutické výrobky – léky,
doplňky výživy, farmaceutické
suroviny, léčiva a pomocné látky
Tenzidy a detergenty
ŠPP č. 62-D (OECD Guideline for
Testing of Chemicals 1998, No. 114);
Povrchově aktivní látky – tenzidy a
detergenty;
ŠPP č. 115-F (čl. 2.2.8 ČL, SL a Ph.
Eur. v platném znění)
Farmaceutické výrobky – léky,
doplňky výživy, farmaceutické
suroviny, léčiva a pomocné látky
25
Stanovení nasávací mohutnosti,
gravimetricky
ŠPP č. 63-D (ČSN 80 4103, ČSN 80
4119, Český lékopis v platném
znění)
Výrobky z papíru, buničiny,
netkaných textilií a viskózy
26
Stanovení rychlosti potopení
ŠPP č. 64-D (ČSN 80 4103, ČSN 80
4119, Český lékopis v platném
znění)
Výrobky z papíru, buničiny,
netkaných textilií a viskózy
27
Stanovení obsahu a totožnosti
složek metodou HPLC s detektory
DAD, UV-VIS a MS
ŠPP č. 027-F (čl. 2.2.29 ČL, SL a
Ph. Eur. v platném znění; ILP č.
200–230, 301–319, 400)
Farmaceutické výrobky – léky,
doplňky výživy, farmaceutické
suroviny, léčiva a pomocné látky
28
Stanovení obsahu a totožnosti
složek metodou UV-VIS
spektrofotometrie
ŠPP č. 017-F (čl. 2.2.25 ČL, SL a
Ph. Eur. v platném znění; ILP č.
002, 003, 008–018, 023, 025, 028,
029, 106, 107, 109–112, 118-120,
123, 124, 128, 130–132, 134–141)
Farmaceutické výrobky – léky,
doplňky výživy, farmaceutické
suroviny, léčiva a pomocné látky
29
Stanovení obsahu a totožnosti
složek metodou GC s detektory
FID, ECD a MS
ŠPP č. 016-F (čl. 2.2.28 ČL, SL a
Farmaceutické výrobky – léky,
Ph. Eur. v platném znění; ILP č. 100, doplňky výživy, farmaceutické
102, 104, 106), ŠPP č. 030-F
suroviny, léčiva a pomocné látky
30
Stanovení obsahu složek odměrnou
analýzou
ŠPP č. 003-F (čl. 2.2.20 a čl. 2.2.36
ČL, SL a Ph. Eur. v platném znění),
Farmaceutické výrobky – léky,
doplňky výživy, farmaceutické
suroviny, léčiva a pomocné látky
Příloha č.: 2 ze dne: 22.4.2013
je nedílnou součástí
osvědčení o akreditaci č.: 593/2012 ze dne: 23.10.2012
Příloha nahrazuje přílohu č.: 1 ze dne: 23.10.2012
List 4 z 38
Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005:
EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o.
Zkušební laboratoř
Komjatická 73, 940 02 Nové Zámky
Pořadové
číslo
31
Přesný název
zkušebního postupu/metody
Identifikace
zkušebního postupu/metody
Zkoušky totožnosti iontů a skupin –
barevné a srážecí reakce
ŠPP č. 025-F (čl. 2.5.1-2.5.6 ČL, SL
a Ph. Eur. v platném znění; ILP č.
001, 004–007, 019–021, 026, 027,
111–113)
ŠPP č. 010-F (čl. 2.3.1 ČL, SL a Ph.
Eur. v platném znění);
ILP č. 022 (ČL, SL a Ph. Eur.
v platném znění);
ŠPP č. 114-F (ČL, SL a Ph. Eur.
v platném znění)
Předmět zkoušky
Farmaceutické výrobky – léky,
doplňky výživy, farmaceutické
suroviny, léčiva a pomocné látky;
Čištěná voda, voda pro ředění
koncentrovaných
hemodialyzačních roztoků, voda na
injekci
32
Zkoušky totožnosti složek metodou
infračervené spektrometrie
ŠPP č. 029-F (čl. 2.2.24 ČL, SL a
Ph. Eur. v platném znění)
33
Limitní zkoušky pro anorganické a
organické nečistoty
ŠPP č. 021-F a 022-F (čl. 2.4 ČL, SL Farmaceutické výrobky – léky,
a Ph. Eur. v platném znění);
doplňky výživy, farmaceutické
suroviny, léčiva a pomocné látky;
ŠPP č. 114-F (ČL, SL a Ph. Eur.
v platném znění)
Farmaceutické výrobky – léky,
doplňky výživy, farmaceutické
suroviny, léčiva a pomocné látky
Čištěná voda, voda pro ředění
koncentrovaných
hemodialyzačních roztoků, voda na
injekci
34
Stanovení čirosti a stupně
opalescence tekutin vizuálně
ŠPP č. 011-F (čl. 2.2.1 ČL, SL a Ph.
Eur. v platném znění)
Farmaceutické výrobky – léky,
doplňky výživy, farmaceutické
suroviny, léčiva a pomocné látky
35
Stanovení stupně zbarvení tekutin
vizuálně
ŠPP č. 013-F (čl. 2.2.2 ČL, SL a Ph.
Eur. v platném znění)
Farmaceutické výrobky – léky,
doplňky výživy, farmaceutické
suroviny, léčiva a pomocné látky
36
Stanovení obsahu a totožnosti
složek metodou TLC (tenkovrstvá
chromatografie)
ŠPP č. 015-F (čl. 2.2.27 ČL, SL a
Farmaceutické výrobky – léky,
Ph. Eur. v platném znění, ILP č. 024, doplňky výživy, farmaceutické
suroviny, léčiva a pomocné látky
104, 105, 108–110, 117, 129–131)
37
Stanovení měrné vodivosti
(konduktivita)
ŠPP č. 032-F (čl. 2.2.38 ČL, SL a
Ph. Eur. v platném znění);
ŠPP č. 114-F (ČL, SL a Ph. Eur.
v platném znění)
Farmaceutické výrobky – léky,
doplňky výživy, farmaceutické
suroviny, léčiva a pomocné látky;
Čištěná voda, voda pro ředění
koncentrovaných
hemodialyzačních roztoků, voda na
injekci
38
Stanovení rozpadavosti tablet a
tobolek
ŠPP č. 007-F (čl. 2.9.1 ČL, SL a Ph.
Eur. v platném znění)
Farmaceutické výrobky – léky,
doplňky výživy, farmaceutické
suroviny, léčiva a pomocné látky
39
Stanovení disoluce pevných
lékových forem
ŠPP č. 008-F (čl. 2.9.3 ČL, SL a Ph.
Eur. v platném znění)
Farmaceutické výrobky – léky,
doplňky výživy, farmaceutické
suroviny, léčiva a pomocné látky
Příloha č.: 2 ze dne: 22.4.2013
je nedílnou součástí
osvědčení o akreditaci č.: 593/2012 ze dne: 23.10.2012
Příloha nahrazuje přílohu č.: 1 ze dne: 23.10.2012
List 5 z 38
Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005:
EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o.
Zkušební laboratoř
Komjatická 73, 940 02 Nové Zámky
Pořadové
číslo
Přesný název
zkušebního postupu/metody
Identifikace
zkušebního postupu/metody
Předmět zkoušky
40
Stanovení teploty tání
ŠPP č. 014-F (čl. 2.2.14 ČL, SL a
Ph. Eur. v platném znění)
Farmaceutické suroviny
41
Stanovení osmolality
ŠPP č. 033-F (čl. 2.2.35 ČL, SL a
Ph. Eur. v platném znění)
Farmaceutické výrobky – léky,
doplňky výživy, farmaceutické
suroviny, léčiva a pomocné látky
42
Stanovení indexu lomu
ŠPP č. 034-F (čl. 2.2.6 ČL, SL a Ph.
Eur. v platném znění)
Farmaceutické výrobky – léky,
doplňky výživy, farmaceutické
suroviny, léčiva a pomocné látky
43
Stanovení obsahu lihu GC-FID
ŠPP č. 002-E
Líh a denaturovaný líh
44
Stanovení obsahu a identifikace
denaturačních prostředků GC-FID
ŠPP č. 003-E – 015-E
Denaturovaný líh
45
Stanovení obsahu a identifikace
denaturačních prostředků HPLCUV-VIS
ŠPP č. 003-E, 016-E
Denaturovaný líh
46
neobsazeno
47
Stanovení celkového a rozpuštěného STN EN 1484;
organického uhlíku (TOC a DOC)
ŠPP č. 035-F (ČL, SL a Ph. Eur.
v platném znění)
48
Stanovení obsahu vody Karl
Fischerovou titrací
ŠPP č. 065-D (STN 65 330, STN 68
4074);
ŠPP č.031-F (čl. 2.5.12 ČL, SL a Ph.
Eur. v platném znění, 108, 111-113,
117-122, 126, 127, 130, 131, 133–
141)
Pramenité, minerální, pitné, surové
vody, vodné výluhy;
Čištěná voda, voda pro ředění
koncentrovaných
hemodialyzačních roztoků, voda na
injekci
Chemické látky a přípravky;
Farmaceutické výrobky – léky,
doplňky výživy, farmaceutické
suroviny, léčiva a pomocné látky
49
Stanovení hustoty hustoměrem
STN EN ISO 3675
Ropa a kapalné ropné výrobky
50
Stanovení nečistot ve středních
destilátech gravimetricky
STN EN 12662
Kapalné ropné výrobky
51
neobsazeno
52
neobsazeno
53
neobsazeno
54
STN EN ISO 2719
Stanovení bodu vzplanutí
v uzavřeném kelímku podle PenskyMartense
55
Stanovení bodu vzplanutí
v otevřeném kelímku podle
Clevelanda
STN EN ISO 2592
Nátěrové hmoty bez obsahu vody,
oleje, ředěné asfalty a rozpouštědla
s bodem vzplanutí nad 40 °C
Ropné výrobky s bodem vzplanutí
v otevřeném kelímku nad 79 °C
Příloha č.: 2 ze dne: 22.4.2013
je nedílnou součástí
osvědčení o akreditaci č.: 593/2012 ze dne: 23.10.2012
Příloha nahrazuje přílohu č.: 1 ze dne: 23.10.2012
List 6 z 38
Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005:
EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o.
Zkušební laboratoř
Komjatická 73, 940 02 Nové Zámky
Pořadové
číslo
Přesný název
zkušebního postupu/metody
Identifikace
zkušebního postupu/metody
Předmět zkoušky
56
neobsazeno
57
Stanovení bodu tuhnutí
STN 656072
Motorové nafty a minerální oleje
58
Stanovení korozívního působení na
měď
STN EN ISO 2160
Ropné výrobky
59
neobsazeno
60
Stanovení destilačních
charakteristik při atmosférickém
tlaku
STN EN ISO 3405
Ropné výrobky
61
neobsazeno
62
Stanovení destilačních
charakteristik při atmosférickém
tlaku a hustoty hustoměrem a
výpočet cetanového indexu
středních palivových destilátů
STN EN ISO 3405,
Ropné výrobky
63
Stanovení mezní teploty
filtrovatelnosti
STN EN 116
Motorové nafty a topné oleje pro
domácnosti
64
Stanovení kinematické viskozity a
výpočet dynamické viskozity
STN EN ISO 3104 + AC
Ropné výrobky
65
Stanovení kinematické viskozity a
výpočet viskozitního indexu
STN EN ISO 3104 + AC,
Ropné výrobky
STN EN ISO 3675,
STN EN ISO 4264
STN 656218
66
neobsazeno
67
neobsazeno
68
STN EN 14078
Stanovení methylesterů mastných
kyselin ve středních destilátech
metodou infračervené spektrometrie
69
neobsazeno
70
neobsazeno
71
Stanovení ftalátů metodou GC-MS
ŠPP ORG.M.042 (EPA 8060-61)
Hračky, obalové a hygienické
materiály, kosmetické prostředky,
farmaceutické přípravky, předměty
běžného používaní, kořenová a
listová zelenina, brambory, ovoce,
mouka
72
Stanovení esterů kyseliny ftalové
metodou GC-MS
ŠPP ORG.M.018 (EPA 8060-61)
Lihoviny
73
Obsah vitaminů A a E a skupin
vitaminů B, D a K metodou
HPLC-DAD, HPLC-FLD a
ŠPP č. 042-F
Doplňky výživy, premixy
Kapalné ropné výrobky
Příloha č.: 2 ze dne: 22.4.2013
je nedílnou součástí
osvědčení o akreditaci č.: 593/2012 ze dne: 23.10.2012
Příloha nahrazuje přílohu č.: 1 ze dne: 23.10.2012
List 7 z 38
Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005:
EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o.
Zkušební laboratoř
Komjatická 73, 940 02 Nové Zámky
Pořadové
číslo
Přesný název
zkušebního postupu/metody
Identifikace
zkušebního postupu/metody
Předmět zkoušky
HPLC-MS
74
Obsah chondroitin sulfátu
spektrofotometricky
ILP-170
Doplňky výživy, suroviny,
premixy
75
Obsah methylsulfonylmethanu
metodou GC-FID
ILP-152
Doplňky výživy, suroviny,
premixy
76
Obsah boswelových kyselin
metodou HPLC-DAD
ILP-234
Doplňky výživy, suroviny,
premixy
77
Obsah glukosamin sulfátu
metodou HPLC-DAD
ILP-235
Doplňky výživy, suroviny,
premixy
Dodatek:
Typ flexibility:
Pořadová čísla zkoušek
dle MPA 30-04-…
Typ 1
1, 11, 12, 22, 24, 31, 32, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42
Typ 2
27, 28, 29, 30, 33, 36, 44, 45, 48, 73
Typ 3
---
Typ 1 – laboratoř může zařazovat aktuální normalizované a/nebo technicky ekvivalentní metody zkoušení v dané oblasti akreditace
v případě, že princip měření je zachován,
Typ 2 – zahrnuje typ 1, dále laboratoř může modifikovat existující zkušební metody (normované i vlastní vyvinuté postupy) a/nebo rozšířit
rozsah zkoušených parametrů v dané oblasti akreditace v případě, že princip měření je zachován,
Typ 3 – zahrnuje typ 1 a 2, dále laboratoř může vyvíjet další zkušební metody v rámci akreditovaných zkoušek.
U zkoušek v dodatku neuvedených nemůže laboratoř provádět žádné změny (pevný rozsah akreditace)
Příloha č.: 2 ze dne: 22.4.2013
je nedílnou součástí
osvědčení o akreditaci č.: 593/2012 ze dne: 23.10.2012
Příloha nahrazuje přílohu č.: 1 ze dne: 23.10.2012
List 8 z 38
Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005:
EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o.
Zkušební laboratoř
Komjatická 73, 940 02 Nové Zámky
Pracoviště zkušební laboratoře:
2. Zkušební laboratoř Nové Zámky
Komjatická 73, 940 02 Nové Zámky, SR
Zkoušky:
Laboratoři je umožněn flexibilní rozsah akreditace upřesněný v dodatku.
Aktuální seznam činností prováděných v rámci vlastního flexibilního rozsahu je k dispozici na
webových stránkách laboratoře www.eurofins.sk/sk-sk/certifikaty.aspx.
Laboratoř je způsobilá poskytovat odborná stanoviska a interpretace výsledků zkoušek .
Pořadové
číslo
1)
Přesný název
zkušebního postupu/metody
Identifikace
zkušebního postupu/metody
1
Stanovení energetické hodnoty a
sacharidů dopočtem
Stanovení dusíku a bílkovin
titračně po destilaci a poměru
bílkovin k obsahu vody a tuku, dále
celkových bílkovin bez kolagenu
dopočtem
ŠPP INO.M.077
(ČSN EN 12135,
ČSN ISO 1871,
STN 570530, článek 46, 47, 116,
STN 570105, část 5,
ČSN 570111, část 5,
STN 570530, článek 50,
STN 560146, článek 52,
STN 560188, článek 19,
STN 560140, článek 30,
STN 570107, článek 17,
STN 560512, článek 46,
ČSN 560116, část 9,
STN ISO 937,
ČSN EN ISO 5378)
Stanovení dusíku a bílkovin
metodou dle Dumase a poměru
bílkovin k obsahu vody a tuku, dále
celkových bílkovin bez kolagenu
dopočtem
ŠPP INO.M.126
(AOAC 990.03, AOAC 993.13,
AOAC 992.15, AOAC 992.23,
ICC No.167, STN EN ISO 14891 )
2
3
4
5
ŠPP ORG.M.028
(Klein, A. a kol.: Vybrané kapitoly
z hygieny výživy. I. časť, str. 156,
Príbela, A.: Analýza potravín.
Cvičenie. Bratislava, 1987.)
Stanovení potravinové vlákniny
gravimetricky po enzymatickém
rozkladu
Stanovení tuku metodou NMR a
tuku v sušině, tukuprosté sušiny,
obsahu vody v tukuprosté hmotě
ŠPP INO.M.107
(STN 56 0031,
Výnos MP SR č. 1519/2002-100,
príloha č. 2 k deviatej hlave druhej
časti Potravinového kódexu)
ŠPP INO.M.133
(Manual CEM SMART Trac Rapid
Fat Analysis)
Předmět zkoušky
konzervárenské polotovary a
výrobky z ovoce a zeleniny, nealko
nápoje, masové výrobky,
cukrovinky a trvanlivé pečivo,
mlýnské výrobky, pekařské
výrobky, polévkové přípravky,
hotová jídla, těstoviny, mléčné
výrobky, droždí, zmrzliny, výrobky
z masa a sterilované pokrmy
v konzervách
ovocné a zeleninové šťávy,
zemědělské a potravinářské
výrobky, kořenící přípravky,
bujóny, mléko a tekuté mléčné
výrobky,
mléčné výrobky sušené a
zahuštěné, kasein,
cukrovinky a trvanlivé pečivo,
droždí, zmrzliny,
sýry, tvarohy, krémy, pomazánky
mlýnské
výrobky,
pekařské
výrobky, výrobky z masa a
sterilované pokrmy v konzervách,
škrob a výrobky ze škrobu
maso, masné výrobky, krmiva,
doplňkové látky, premixy, krmné
suroviny, obiloviny, cereálie,
olejniny, mléko a mléčné výrobky,
cukrovinky, sýry, sušené mléčné
výrobky, pekařské výrobky
zemědělské a potravinářské
výrobky
Mléko, máslo, smetana, zmrzlina,
maso, masné výrobky, sýry, jogurt,
tvarohy, majonézy
Příloha č.: 2 ze dne: 22.4.2013
je nedílnou součástí
osvědčení o akreditaci č.: 593/2012 ze dne: 23.10.2012
Příloha nahrazuje přílohu č.: 1 ze dne: 23.10.2012
List 9 z 38
Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005:
EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o.
Zkušební laboratoř
Komjatická 73, 940 02 Nové Zámky
Pořadové
číslo
1)
Přesný název
zkušebního postupu/metody
Identifikace
zkušebního postupu/metody
Předmět zkoušky
dopočtem
6
Stanovení tuku vážkově a tuku v
sušině, tukuprosté sušiny, obsahu
vody v tukuprosté hmotě dopočtem
ŠPP ORG.M.021
(STN 560146, část 4,
STN 570107, článek 15,
ČSN ISO 1735,
ČSN ISO 1444,
ČSN ISO 1443,
STN 580170, část 5,
STN 570530, článek 43, 85, 86,
STN 570104, část 4,
ČSN ISO 8262-1, 2
STN EN ISO 3727-2, 3,
ČSN EN ISO 17189,
STN 570105, část 4 C,
STN 570105, část 4 B,
STN EN ISO 7328,
STN 570146, článek 20,
STN 580120, článek 23, 24,
STN 580113, článek 44,
ČSN 580703, část 6,
STN 560140, článek 24,
ČSN 560512, část 18,
ČSN ISO 7302,
ČSN 560116, část 6,
ČSN 572301, článek 5.6,
STN 560232, článek 52,
STN 580110, článek 43,
ČSN 560290, část 6,
STN 581361, článek 17,
STN 560176, část 10)
výrobky cukrovinkářského
průmyslu a trvanlivé pečivo,
sýry, tvarohy, krémy, pomazánky,
výrobky z masa a sterilované
výrobky v konzervách,
majonézy,
mléko a tekuté mléčné výrobky,
máslo,
mléčné výrobky sušené a
zahuštěné,
mražené mléčné výrobky,
ryby, rybí výrobky,
hotová jídla a polotovary jídel,
káva,
polévkové přípravky,
zmrzlina,
mlýnské výrobky,
pekařské výrobky a těstoviny,
vaječná hmota,
suché skořápkové plody a jádra
plodů, koření,
mrazírenské výrobky,
cukrářské výrobky
hořčice, škrob a výrobky ze škrobu
sýr
ŠPP ORG.M.081
(Vestník Ministerstva
pôdohospodárstva SR, Čiastka
12/2000 Potravinový kódex SR,
Mlieko a výrobky z mlieka § 57,
článok 8. Str. 26.)
7
Stanovení mastných kyselin
metodou GC – FID a nasycených,
mononenasycených,
polynenasycených mastných kyselin
dopočtem
8
Stanovení cukrů titračně
-redukujících
-invertních
9
Stanovení veškerých cukrů titračně
ŠPP ORG.M.047
(STN ISO 5509,
STN ISO 5508,
STN EN 14 103)
ŠPP ORG.M.036
(Davídek, J.: Laboratorní příručka
analýzy potravin. Praha, 1981,
str.240-241,
Nařízení Komise ES č. 2676/90,
OIV-MA-A-S311)
ŠPP ORG.M.034
(STN 570190, článek 12,
STN 560177, článek 32,
potraviny
víno, lihoviny
med,
výrobky ze škrobu, nealkoholické
nápoje,
Příloha č.: 2 ze dne: 22.4.2013
je nedílnou součástí
osvědčení o akreditaci č.: 593/2012 ze dne: 23.10.2012
Příloha nahrazuje přílohu č.: 1 ze dne: 23.10.2012
List 10 z 38
Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005:
EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o.
Zkušební laboratoř
Komjatická 73, 940 02 Nové Zámky
Pořadové
číslo
1)
Přesný název
zkušebního postupu/metody
Identifikace
zkušebního postupu/metody
STN 560240, část 8,
STN 560246, část 18,
STN 560140, článek 26,
STN 560146, část 5,
STN 570530, článek 51, 52,
STN 570105, část 6, 6-1,
STN 570111, část 6,
STN 570107, článek 28,
STN 580120, článek 30,
ČSN 560512, část 15,
ČSN 560116, část 7,
ČSN 560130, část 5,
STN 581361, článek 15,
ČSN 560160, část 7,
Vyhláška Mze ČR č. 124/2001,
Výnos MP SR č. 1497/4/97-100 )
10
Stanovení cukrů (glukóza, fruktóza,
sacharóza, xylóza, maltóza, laktóza)
a alkoholických cukrů (xylitol,
sorbitol, manitol metodou HPLCRID a sumy cukrů dopočtem
(ČSN EN 12630)
Stanovení obsahu NaCl titračně
ŠPP INO.M.011
(STN 570167,
STN 560116, článek 36,
STN 570107, část 12,
STN 570108, část 12,
ČSN ISO 1738
ČSN 580703, část 4,
STN 580170, část 7,
STN 570185,
STN 570146, článek 22,
STN 581361, článek 18,
STN 560232, článek 59,
STN 580111, článek 13,
STN 580120, článek 28,
ČSN 560243,
ČSN 588769,
ČSN 588770)
Stanovení NaCl potenciometrickou
titrací
ŠPP INO.M.131
(STN ISO 1841-2,
ČSN EN ISO 5943)
11
12
ŠPP ORG.M.040
13
Stanovení popela gravimetricky a
popela v sušině dopočtem
ŠPP INO.M.036
(STN 570185, článek 13,
STN 570105, článek 27,
ČSN 570111, část 7,
STN 560512, část 8,
STN 560246, část 11,
Předmět zkoušky
výrobky z ovoce a zeleniny,
zmrzliny,
cukrovinkářské výrobky a trvanlivé
pečivo,
mléko a tekuté mléčné výrobky,
mléčné výrobky sušené a
zahuštěné,
kasein, sýry, tvarohy, krémy,
pomazánky,
hotová jídla a polotovary jídel,
mlýnské výrobky,
pekařské výrobky,
cukrářské výrobky
hořčice, cukrovarské výrobky,
krmiva
nápoje, dia potraviny, cukrovinky,
výrobky z ovoce a zeleniny,
žvýkačky, dezerty, džemy, hořčice,
omáčky,
stolní sladidlo, cukr, výživové
doplňky, med, káva a kávoviny,
mléko a mléčné výrobky,
dehydrované výrobky
výrobky z masa a sterilované
pokrmy v konzervách,
pekařské výrobky, těstoviny
sýry, tvarohy, krémy,
máslo, pomazánkové máslo,
polévkové přípravky
majonézy, masové výrobky, ryby,
rybí výrobky a konzervy, hořčice,
suché skořápkové plody a jádra,
jedlá sůl,
hotová jídla a polotovary jídel,
tuky a výrobky z nich
masné výrobky a sterilované
pokrmy v konzervách,
pekárenských výrobky, máslo,
hotová jídla a polotovary, sýry
masné výrobky,
mléčné výrobky sušené a
zahuštěné,
kasein,
mlýnské výrobky,
konzervárenské polotovary a
Příloha č.: 2 ze dne: 22.4.2013
je nedílnou součástí
osvědčení o akreditaci č.: 593/2012 ze dne: 23.10.2012
Příloha nahrazuje přílohu č.: 1 ze dne: 23.10.2012
List 11 z 38
Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005:
EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o.
Zkušební laboratoř
Komjatická 73, 940 02 Nové Zámky
Pořadové
číslo
1)
14
Přesný název
zkušebního postupu/metody
Stanovení sušiny a vlhkosti
metodou využívající mikrovlnné
záření
15A
Stanovení sušiny a vlhkosti
gravimetricky
Identifikace
zkušebního postupu/metody
Minárich, E.-Navara, A.: Chémia a
mikrobiológia vína. Príroda
Bratislava, 1986, str. 264,
STN 560146, část 6,
STN EN ISO 2171,
STN 560116, část 4,
STN 560240, část 9,
ČSN ISO 1575,
STN ISO 1576,
STN ISO 7514,
ČSN 580703, část 11,
STN 581302, článek 16,
STN 570530, článek 53,
STN 580110, článek 35, 36, 37,
STN 560115, článek 29,
STN 560188, článek 18,
STN 560232, článek 49, 51,
STN 570107, článek 18,
ČSN 560130, část 4,
STN 580113, článek 39,
STN 581361, článek 14,
STN 570190 článek 17,
ČSN 560160, část 6,
STN EN ISO 3593,
STN 560177, článek 28,
Nařízení Komise ES č. 2676/90,
OIV-MA-AS2-04)
ŠPP INO.M.132
(Manual CEM SMART Trac
analyzátor)
ŠPP INO.M.035
(STN 560116, část 3,
STN 560146, část 3, článek 12,
STN 570104, část 3,
ČSN ISO 6731,
STN 570105, část 3,
ČSN 570105, část 13,
ČSN ISO 6734,
STN 570530, článek 38, 40, 100,
109, 121,
STN 570106, část 3,
STN 570107, část 3,
STN 570107, článek 12,
ČSN EN ISO 5534,
ČSN EN ISO 3727-1,
ČSN ISO 11294,
STN ISO 662,
ČSN 580100, článek 3A,
STN 560246, část 10,
STN 580170, část 4,
STN 570146, článek 18,
Předmět zkoušky
výrobky z ovoce a zeleniny
víno
cukrovinkářské výrobky a trvanlivé
pečivo,
pekařské výrobky,
cukrovarské výrobky,
nealkoholické nápoje,
čaj,
instantní čaj
polévkové přípravky,
kávoviny,
mléko a tekuté mléčné výrobky,
koření,
těstoviny,
droždí,
suché skořápkové plody a jádra
plodů
sýry, tvarohy, krémy, pomazánky
cukrářské výrobky
káva
hořčice
včelí med
cukrovarské výrobky
škrob a výrobky ze škrobu
Poživatiny kromě sušených a
dehydrovaných výrobků
pekařské výrobky,
cukrovinky a trvanlivé pečivo,
mléko a tekuté mléčné výrobky,
mléčné výrobky sušené a
zahuštěné,
mražené mléčné výrobky,
přírodní a tavené sýry,
sýry, tvarohy, krémy, pomazánky,
máslo,
káva,
tuky a oleje,
konzervárenské polotovary a
výrobky z ovoce a zeleniny,
majonézy,
ryby a výrobky z ryb, rybí
konzervy,
polévkové přípravky,
cukrovarské výrobky,
mrazírenské výrobky,
hotová jídla a polotovary jídel,
zmrzliny,
Příloha č.: 2 ze dne: 22.4.2013
je nedílnou součástí
osvědčení o akreditaci č.: 593/2012 ze dne: 23.10.2012
Příloha nahrazuje přílohu č.: 1 ze dne: 23.10.2012
List 12 z 38
Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005:
EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o.
Zkušební laboratoř
Komjatická 73, 940 02 Nové Zámky
Pořadové
číslo
1)
15B
16
17
18
Přesný název
zkušebního postupu/metody
Stanovení sušiny a vlhkosti
refraktometricky
Stanovení PCB
(28,52,101,118,138,153,180)
metodou GC-ECD
Stanovení organochlórovaných
pesticidů (aldrin, p,p´-DDT,
endosulfan I,endosulfan II, endrin,
heptachlor, alfa-BHC, HCB, betaBHC, gama-BHC, delta BHC,
heptachlorepoxid, p,p´- DDE,
dieldrin, p,p´- DDD, endrin
aldehyd, endosulfan sulfát,
metoxychlor) metodou GC-ECD
Stanovení cholesterolu GC-FID
Identifikace
zkušebního postupu/metody
STN 580703, část 5,
ČSN 560160, část 3,
ČSN 560160, článek 38,
ČSN 560290, část 4,
STN 580120, článek 21,
STN 560140, článek 22,
ČSN ISO 3728,
STN 560115, článek 28,
STN 560512, část 7,
ČSN ISO 1573,
STN ISO 7513,
STN 581302, článek 15,
STN 580110, článek 32,
ČSN 570111, část 3,
STN 560188, článek 17,
STN 572301, článek 5.3,
STN 560232, článek 45, 46, 47, 48,
STN 580111, článek 10,
STN 569431, článek 20,
ČSN 560130, část 3,
STN 581361, článek 13,
STN 560210 část 5,
STN ISO 1442,
STN 570190 čl.11,
STN EN ISO 1666,
STN 560177, článek 26,
ČSN 576021)
ŠPP INO.M.035
(STN 560240 část 3,
STN 560240 část 10,
Nařízení komise (EHS) č. 558/93)
ŠPP ORG.M.006
(ČSN EN 1528, část 1-4)
ŠPP ORG.M.008
(STN EN ISO 14181,
STN EN 12393, část 1-3)
ŠPP ORG.M.049
(ČSN ISO 18 252 , AOAC 994.10)
19
Stanovení benzo(a)pyrenu
metodou HPLC-FLD
ŠPP ORG.M.025
(ISO 15302)
20
Stanoveni aflatoxinů
(B1, B2, G1, G2) metodou HPLCFLD
ŠPP ORG.M.039
(STN EN 14123,
R-Biopharm Rhone Ltd Application
Předmět zkoušky
těstoviny,
mlýnské výrobky,
čaj,
instantní čaj
kávoviny,
koření,
kasein,
droždí,
vaječná hmota,
suché skořápkové plody a jádra
plodů
jedlá sůl,
sušené houby,
cukrářské výrobky
hořčice
lihoviny
maso a masné výrobky,
med, škrob a výrobky ze škrobu
konzervárenské polotovary a
výrobky z ovoce a zeleniny,
nealkoholické nápoje
poživatiny
ovoce, zelenina, obiloviny,
luštěniny, extrakty rostlinných
materiálů, z nízkým obsahem tuku,
krmiva a potravinářské výrobky
z vysokým obsahem tuku (mléko a
mléčné výrobky, maso a masové
výrobky )
Potraviny živočišného
a rostlinného původu
masové výrobky, výrobky z ryb,
rostlinné a živočišné tuky,
potraviny rostlinného původu
podzemnice olejní a výrobky,
suché skořápkové plody, jádra
plodů a výrobky z nich; sušené
Příloha č.: 2 ze dne: 22.4.2013
je nedílnou součástí
osvědčení o akreditaci č.: 593/2012 ze dne: 23.10.2012
Příloha nahrazuje přílohu č.: 1 ze dne: 23.10.2012
List 13 z 38
Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005:
EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o.
Zkušební laboratoř
Komjatická 73, 940 02 Nové Zámky
Pořadové
číslo
21
1)
Přesný název
zkušebního postupu/metody
Stanovení histaminu metodou
HPLC- DAD
Identifikace
zkušebního postupu/metody
note for aflatoxin)
ovoce a výrobky, obilniny,
kukuřice, luštěniny výrobky z nich
včetně obilných příkrmů
a ostatních příkrmů pro kojence
a malé děti; rýže a výrobky z ní;
káva, kakao, čokoláda, čaj
a výrobky z nich; pivo; extrakty
biologických materiálů,
koření, krmiva
doplňkové látky, premixy, krmné
suroviny
ŠPP ORG.M.088
Svalovina ryb
(Nařízení Komise ES č. 1441/2007,
Věstník MP, 9.1.2004, příloha 59)
ŠPP ORG.M.045
(STN EN 14133,
STN EN 15141-1)
Pražená káva, rozpustná káva,
zelená káva, kakao, pivo, víno,
hroznová šťáva, obiloviny a
výrobky z nich, čaje, koření, suché
skořápkové plody, jádra plodů,
rozinky a jiné sušené ovoce.
poživatiny, krmiva, doplňkové
látky, premixy, krmné suroviny
ŠPP ORG.M.087
víno
22
Stanovení ochratoxinu A metodou
HPLC-FLD
23
Stanovení kyseliny sorbové
metodou GC-FID
Předmět zkoušky
(Nařízení Komise ES č. 2676/90,
OIV-MA-AS313-14B)
24
Stanovení deoxynivalenolu
metodou ELISA pomocí kitů
Ridascreen
ŠPP INO.M.108
(návod ke kitu Ridascreen)
25
Stanovení zearalenonu metodou
ELISA
pomocí kitů Ridascreen
ŠPP INO.M.113
(návod ke kitu Ridascreen)
26
Stanovení fumonizínu FB1 + FB2
metodou ELISA pomocí kitů
Ridascreen
ŠPP INO.M.114
(návod ke kitu Ridascreen)
27
Stanovení metanolu metodou GCFID
28
Stanovení etanolu pyknometricky
29
Stanovení esterů kyseliny octové a
acetaldehydu metodou GC-FID
30
Stanovení vyšších alkoholů
metodou GC-FID
ŠPP ORG.M.013/A
(Úradný vestník L333, 29/12/2000
str.27-37)
ŠPP ORG.M.017
(Úradný vestník L333, 29/12/2000,
Nařízení Komise ES č. 2676/90,
Nařízení Komise ES č. 2870/2000,
OIV-MA-A-S312)
ŠPP ORG.M.013/B
(Úradný vestník L333,
29/12/2000str.27-37)
ŠPP ORG.M.013/C
(Úradný vestník L333, 29/12/2000
poživatiny, krmiva, premixy,
krmné suroviny, obiloviny a
výrobky z obilovin, krmné směsi
poživatiny, krmiva, premixy,
krmné suroviny, krmné směsi,
obiloviny a výrobky z obilovin a
kukuřice
poživatiny, krmiva, krmné
suroviny, krmné směsi, premixy,
obiloviny a výrobky z obilovin a
kukuřice
lihoviny
lihoviny, vína
lihoviny
lihoviny
Příloha č.: 2 ze dne: 22.4.2013
je nedílnou součástí
osvědčení o akreditaci č.: 593/2012 ze dne: 23.10.2012
Příloha nahrazuje přílohu č.: 1 ze dne: 23.10.2012
List 14 z 38
Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005:
EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o.
Zkušební laboratoř
Komjatická 73, 940 02 Nové Zámky
Pořadové
číslo
1)
Přesný název
zkušebního postupu/metody
Identifikace
zkušebního postupu/metody
Předmět zkoušky
str. 27-37)
31
32 A
32 B
33
34
35
Stanovení gliadinu
metodou ELISA pomocí kitů
Ridascreen
Stanovení sojového proteinu
metodou ELISA pomocí kitů
Veratox
Stanovení sojového proteinu
metodou ELISA pomocí kitů
Tepnel
Stanovení mléčných alergenů
metodou ELISA pomocí kitů
Veratox
Stanovení cizího tuku metodou GCFID
Stanovení drůbežího proteinu
metodou ELISA pomocí kitů
Tepnel
ŠPP INO.M.127/A
(návod ke kitu Ridascreen)
Potraviny živočišného
a rostlinného původu
ŠPP INO.M.127/B/ část A
(návod ke kitu Veratox)
Potraviny živočišného
a rostlinného původu
ŠPP INO.M.127/B/ část B
(návod ke kitu Tepnel)
Potraviny živočišného původu
ŠPP INO.M.127/C
(návod ke kitu Veratox)
Potraviny živočišného
a rostlinného původu
ŠPP ORG.M.068
(Nařízení Komise ES č.213/2001)
Mléčné výrobky
ŠPP INO.M.140
(návod ke kitu Tepnel)
Maso, masné výrobky, krmiva
36
Stanovení kyseliny benzoové,
sorbové a derivátu
parahydroxybenzoové kyseliny
metodou HPLC s detektory UV
VIS a DAD a sumy konzervačních
látek dopočtem
ŠPP ORG.M.007
(Kocourek, V.: Metoda stanovení
cizorodých látek v potravinách.
Praha, 1992, str. 63.)
37
Stanovení syntetických sladidel
(aceslfám K, aspartam, sacharin)
metodou HPLC– UV VIS
38
39
ŠPP ORG.M.010
(ČSN EN 12856)
ŠPP ORG.M.007
Stanovení kofeinu metodou HPLC s (Kocourek, V.: Metoda stanovení
detektory UV VIS a DAD a kofeinu cizorodých látek v potravinách.
v sušině dopočtem
Praha, 1992, str. 63,
ECOM Aplikace č.1, Konzervační
látky)
neobsazeno
masové výrobky, máslo, kojenecká
a dětská výživa, rostlinné tuky a
oleje, víno a alkoholické nápoje,
nealkoholické nápoje a sirupy,
emulgační tuky, cukrářské
výrobky, konzervovaná zelenina a
ovoce, mléko a mléčné výrobky,
majonézy a majonézové výrobky,
koření, rybí výrobky, cukrovinky a
trvanlivé pečivo, žvýkačky,
vaječné přípravky, těstoviny,
pekařské výrobky, droždí, hořčice,
potravinové koncentráty, pochutiny
cukrářské výrobky a cukrovinky,
trvanlivé pečivo, vinařské výrobky,
nealkoholické nápoje a sirupy,
pivo, mražené výrobky z
mléka, čokoládové výrobky,
výrobky z ovoce a zeleniny,
žvýkačky, stolní sladidlo, dia
výrobky, rybí výrobky, mléčné
výrobky, vitaminové přípravky a
výživové doplňky, výrobky
z obilovin
nealkoholické nápoje a sirupy,
lihoviny, káva, kávoviny, čaj
Příloha č.: 2 ze dne: 22.4.2013
je nedílnou součástí
osvědčení o akreditaci č.: 593/2012 ze dne: 23.10.2012
Příloha nahrazuje přílohu č.: 1 ze dne: 23.10.2012
List 15 z 38
Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005:
EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o.
Zkušební laboratoř
Komjatická 73, 940 02 Nové Zámky
Pořadové
číslo
40
1)
Přesný název
zkušebního postupu/metody
Stanovení cyklamátu metodou
HPLC– UV VIS
ŠPP ORG.M.053
(ČSN EN 12857)
Stanovení dusičnanů, dusitanů
metodou HPLC– UV VIS
ŠPP ORG.M.057
(ČSN 570158, článek 1,
ČSN 570158, článek 2,
ČSN EN 12014-2)
41
42
43
44
45
Důkaz syntetických barviv
(E 102, E 104, E 110, E 122,
E 123, E 124, E 127, E 129, E 131,
E 132, E 133, E 151) papírovou
chromatografií
Stanovení syntetických barviv
(E 102, E 104, E 110, E 122,
E 123, E 124, E 127, E 129, E 131,
E 132, E 133, E 151) metodou
HPLC– UV VIS a sumy
syntetických barviv dopočtem
Stanovení aflatoxinu M1 metodou
HPLC s fluorescenčním detektorem
ŠPP ORG.M.044
(AOAC 986.16,
STN EN ISO 14501)
mléko a mléčné výrobky, sušené
mléko, kojenecké a mléčné výživy
Stanovení kyseliny askorbové
titračně
ŠPP ORG.M.027
(ČSN ISO 6557/2)
Stanovení aktivity vody
ŠPP INO.M.102
(STN 560030, metoda B,
ČSN ISO 21807)
Stanovení polyfosfátů jako P2O5
spektrofotometricky
Stanovení SO2 titračně
50
nealkoholické nápoje, cukrovinky,
sirupy, mléčné výrobky, šťávy,
džemy, pečivo
suroviny a produkty rostlinného a
živočišného původu (zelenina,
ovoce, mléčné výrobky), potraviny
(masové výrobky,
ryby a rybí výrobky, pivo)
nealkoholické nápoje a sirupy,
likéry, cukrovinky, vzorky
obsahující tuk, kompoty,
marmelády, džemy, proslazené a
sušené ovoce, lihoviny, pochutiny
nealkoholické nápoje a sirupy,
likéry, cukrovinky, vzorky
obsahující tuk, kompoty,
marmelády, džemy, proslazené a
sušené ovoce, lihoviny, pochutiny
48
49
ŠPP ORG.M.016
Předmět zkoušky
ŠPP ORG.M.038
(Věstník MP, 9.1.2004, příloha 61)
46
47
Identifikace
zkušebního postupu/metody
Stanovení hydroxyprolinu
a kolagenu z celkových bílkovin
spektrofotometricky a čistých
svalových bílkovin dopočtem
Stanovení formolového čísla
titračně
ŠPP INO.M.009
(Davídek, J. a kol.: Laboratorní
příručka analýzy potravin, Praha
1981, str. 142)
ŠPP INO.M.033
(STN 560216, část 7,
STN 560246, část 22,
STN 560146, článek 69,
STN 560232, článek 58,
STN EN 1988-1,
STN EN 13196,
Nařízení Komise ES č. 2676/90,
OIV-MA-A-S323-04)
ŠPP ORG.M.058
(Úradná zbierka vyšetrovacích
metód podľa § 35 nemeckého
Zákona o potravinách. Metoda
06.00)
ŠPP INO.M.099
(ČSN EN 1133)
potraviny, zemědělské a
potravinářské suroviny, ovoce,
zelenina a výrobky z nich,
výživové doplňky
sýry, masné výrobky, chléb, sirup,
džem, náplň do pekařských a
cukrářských výrobků, produkty
rybolovu a výrobky z nich
masné výrobky, mléčné výrobky,
mražené mléčné výrobky,
nealkoholické nápoje a sirupy
vinařské výrobky, konzervárenské
polotovary a výrobky z ovoce
a zeleniny,
cukrovinkářské výrobky a trvanlivé
pečivo,
suché skořápkové plody a jádra,
ovocné a zeleninové šťávy,
poživatiny
maso, masné výrobky
ovocné a zeleninové šťávy a
podobné výrobky
Příloha č.: 2 ze dne: 22.4.2013
je nedílnou součástí
osvědčení o akreditaci č.: 593/2012 ze dne: 23.10.2012
Příloha nahrazuje přílohu č.: 1 ze dne: 23.10.2012
List 16 z 38
Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005:
EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o.
Zkušební laboratoř
Komjatická 73, 940 02 Nové Zámky
Pořadové
číslo
1)
Přesný název
zkušebního postupu/metody
51
Stanovení kyselosti titračně
52
Stanovení pH
potenciometricky
53
Stanovení kyselosti a čísla kyselosti
titračně
Identifikace
zkušebního postupu/metody
ŠPP INO.M.034
(STN 56 0240-5,
STN 56 0246-13,
ČSN ISO 750,
STN EN 12147,
STN 57 0530, čl. 58, 87, 103, 113,
124,
STN 57 0105-8,
ČSN ISO 2917,
ČSN 56 0160-4,
ČSN 57 0111-8,
STN 58 0170-6,
STN 57 0146, čl. 23,
STN 56 0512-9,
STN 56 0115, čl. 31,
ČSN 56 0245, čl. 20,
ČSN 57 0106, čl. 24,
STN 56 0188, čl. 20,
STN 56 0140, čl. 29,
STN 56 0290, čl. 35,
STN 56 0116, čl. 45, 46, 47,
ČSN 56 0130-7,
STN 58 1361, čl. 16,
ČSN 58 0703-9, 10,
STN 57 0107, čl. 21,
STN 57 0190, čl. 15,
STN 56 0216-5,
ČSN 560176, část 11,
STN 560177, článek 30,
Nařízení Komise ES č. 2676/90,
OIV-MA-A-S313-01)
ŠPP INO.M.034
(ČSN EN 1132,
STN 56 0216-5,
STN 570107, čl. 22,
STN 57 0166,
STN ISO 11289,
ČSN 56 0160-4,
STN 56 0186-7,
STN 58 0111, čl. 9,
STN 57 0530 čl. 59,
ČSN 560176, část 9,
Nařízení Komise ES č. 2676/90,
OIV-MA-A-S313)
ŠPP ORG.M.019
(ČSN ISO 660,
STN 570185, článek 22,
ČSN 572301, článek 5.7,
STN 560232, článek 56, 57)
Předmět zkoušky
nealkoholické nápoje,
konzervárenské výrobky,
ovocné a zeleninové výrobky,
šťávy z ovoce a zeleniny,
mléko a tekuté mléčné výrobky,
mléčné výrobky sušené a zahuštěné
maso a masné výrobky
cukrovinky,
kasein
majonézy,
ryby, rybí výrobky a konzervy
mlýnské výrobky,
těstoviny,
ocet,
mražené mléčné výrobky
droždí, zmrzlina,
mrazírenské výrobky,
pekařské výrobky
cukrářské výrobky
hořčice
polévkové přípravky,
sýry, tvarohy, krémy, pomazánky,
med, vinařské výrobky,
škrob a výrobky ze škrobu
šťávy z ovoce a zeleniny,
vína,
sýry, tvarohy, krémy, pomazánky
maso a masné výrobky
tepelně zpracované poživatiny v
hermeticky uzavřených obalech,
cukrovarské výrobky,
pivo, sůl, mléko a mléčné výrobky,
škrob a výrobky
ze škrobu, produkty rybolovu a
výrobky z nich
tuky,
maso, masové výrobky a konzervy,
hotová jídla v konzervách,
vaječná hmota,
suché skořápkové plody a jádra
plodů
Příloha č.: 2 ze dne: 22.4.2013
je nedílnou součástí
osvědčení o akreditaci č.: 593/2012 ze dne: 23.10.2012
Příloha nahrazuje přílohu č.: 1 ze dne: 23.10.2012
List 17 z 38
Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005:
EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o.
Zkušební laboratoř
Komjatická 73, 940 02 Nové Zámky
Pořadové
číslo
54
55
1)
Přesný název
zkušebního postupu/metody
Stanovení peroxidového čísla
titračně
Stanovení barvivosti
spektrofotometricky
56
Stanovení extraktu gravimetricky
57
Stanovení extraktu pyknometricky
58
Stanovení prchavých kyselin
titračně
59
Stanovení veškerých kyselin
titračně
60
Stanovení vlákniny
gravimetricky
61
Stanovení obsahu škrobu
polarimetricky
62
Stanovení příměsí gravimetricky
63
Stanovení minerálních příměsí
(písku) gravimetricky
Identifikace
zkušebního postupu/metody
ŠPP ORG.M.023
(ČSN ISO 3960,
STN 560232, článek 54, 55)
ŠPP ORG.M.024
(ČSN EN ISO 7541,
Príbela, A.: Analýza potravín.
Cvičenie. Bratislava, 1987 str.136.)
ŠPP INO.M.016
(STN 560210, článek 21,
STN ISO 9768,
STN 580113, článek 38,
STN 581302, článek 18,
STN 560245, článek 22)
ŠPP INO.M.016
(ČSN 560216, část 9,
ČSN 560246, článek 58,
Nařízení Komise ES č. 2676/90,
OIV-MA-A-S2)
ŠPP INO.M.046
(ČSN 560246, část 15,
STN 560216, část 6,
STN 560146, článek 49,
Nařízení Komise ES č. 2676/90,
OIV-MA-A-S313-02)
ŠPP INO.M.065
(STN 560210, část 6.2)
ŠPP INO.M.078
(ČSN ISO 5498,
ČSN ISO 6541)
ŠPP INO.M.084
(STN 46 1011, část 37,
STN EN ISO 10520,
Vyhláška Mze ČR č. 124/2001,
Výnos MP SR č. 1497/4/97-100)
ŠPP INO.M.085
(ČSN 572301, článek 5.5,
ČSN 580110, článek 25,
STN 580112, část 2, 3, 4,
ČSN 569431, článek 18,
STN 560246, článek 40, 41, 42,
STN 560232, článek 41,
STN EN ISO 663)
ŠPP INO.M.069
(STN 560246, část 12,
STN 581302, článek 17,
ČSN 580703, část 1,
ČSN ISO 930,
STN 560115, článek 30,
STN 560146, článek 15,
STN 560232, článek 50,
ČSN ISO 1577,
Předmět zkoušky
tuky a oleje,
suché skořápkové plody a jádra
plodů
mletá (v prášku) paprika
lihoviny,
čaj,
káva,
kávoviny,
ocet
víno,
konzervárenské polotovary a
výrobky z ovoce a zeleniny,
konzervárenské polotovary a
výrobky z ovoce a zeleniny,
víno,
cukrovinkářské výrobky a trvanlivé
pečivo
lihoviny
zemědělské a potravinářské
výrobky
maso, masné výrobky a konzervy,
hotová jídla v konzervách,
hotová jídla a polotovary jídel,
krmiva
vaječní hmota
koření
čaj
sušené houby
konzervárenské polotovary a
výrobky z ovoce a zeleniny, krmiva
suché skořápkové plody a jádra
plodů, tuky a oleje
konzervárenské polotovary a
výrobky z ovoce a zeleniny,
kávoviny,
polévkové přípravky,
koření, těstoviny,
cukrovinkářské výrobky a trvanlivé
pečivo,
suché skořápkové plody a jádra
plodů,
Příloha č.: 2 ze dne: 22.4.2013
je nedílnou součástí
osvědčení o akreditaci č.: 593/2012 ze dne: 23.10.2012
Příloha nahrazuje přílohu č.: 1 ze dne: 23.10.2012
List 18 z 38
Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005:
EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o.
Zkušební laboratoř
Komjatická 73, 940 02 Nové Zámky
Pořadové
číslo
1)
64
65
66
67
68
69
70
71 A
71 B
71 C
71 D
Přesný název
zkušebního postupu/metody
Identifikace
zkušebního postupu/metody
STN 560116, část 4,
ČSN 569431, článek 21,
ČSN 560130, část 4,
STN 580113, článek 41,
STN 580111, článek 11,
ČSN 560176, část 6,
STN 580 110, čl.38)
Stanovení etanolu a extraktu
ŠPP ORG.M.050
v původní mladině pyknometricky
(STN 560186 část 5, 6)
ŠPP INO.M.088
Stanovení barvy EBC
(STN 560186 část 8,
spektrofotometricky
APLICATION EBC)
ŠPP INO.M.149
(STN 57 0530 článek 62,
STN 56 0246, článek 57,
Stanovení hustoty pyknometricky
STN 56 0216, část 3,
Nařízení Komise ES č. 2676/90,
OIV-MA-A-S2-01A)
ŠPP INO.M.095
Stanovení jodidu draselného titračně
(STN 580111 článek 16)
Stanovení jodičnanu draselného
ŠPP INO.M.096
titračně
(Firemná literatúra Solivary Prešov)
Stanovení ferokyanidu draselného
ŠPP INO.M.087
spektrofotometricky
(STN 652481)
Stanovení hmotnosti obsahu
gravimetricky a objemu
ŠPP QA.M.038
spotřebitelského balení
ŠPP INO.M.044/A
Stanovení obsahu vlhkosti
(Vyhláška Ministerstva zemědělství
gravimetricky
č. 124/2001 Sb. v platném znění,
Výnos Ministerstva
pôdohospodárstva č. 1497/4/199-100
v platnom znení)
ŠPP INO.M.044/B
(Vyhláška Ministerstva zemědělství
Stanovení obsahu dusíkatých látek
č. 124/2001 Sb. v platném znění,
titračně po destilaci
Výnos Ministerstva
pôdohospodárstva č. 1497/4/199-100
v platnom znení)
ŠPP INO.M.044/C
(Vyhláška Ministerstva zemědělství
Stanovení obsahu tuku
č. 124/2001 Sb. v platném znění,
gravimetricky
Výnos Ministerstva
pôdohospodárstva č. 1497/4/199-100
v platnom znení)
ŠPP INO.M.044/D
(Vyhláška Ministerstva zemědělství
Stanovení čísla kyselosti tuku
č. 124/2001 Sb. v platném znění,
titračně
Výnos Ministerstva
pôdohospodárstva č. 1497/4/199-100
v platnom znení)
Předmět zkoušky
čaj, pekařské výrobky,
sušené houby,
cukrářské výrobky,
káva, sůl
škrob a výrobky ze škrobu
pivo
pivo
mléko, tekuté mléčné výroky,
tekuté konzervárenské výrobky,
víno
sůl
sůl
sůl
potraviny,
předměty běžného užívání,
kosmetické výrobky
krmiva, doplňkové látky, premixy a
krmné suroviny
krmiva, doplňkové látky, premixy a
krmné suroviny
krmiva, doplňkové látky, premixy a
krmné suroviny
krmiva, doplňkové látky, premixy a
krmné suroviny
Příloha č.: 2 ze dne: 22.4.2013
je nedílnou součástí
osvědčení o akreditaci č.: 593/2012 ze dne: 23.10.2012
Příloha nahrazuje přílohu č.: 1 ze dne: 23.10.2012
List 19 z 38
Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005:
EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o.
Zkušební laboratoř
Komjatická 73, 940 02 Nové Zámky
Pořadové
číslo
1)
Přesný název
zkušebního postupu/metody
71 E
Stanovení obsahu vlákniny
gravimetricky
71 F
Stanovení obsahu popela
gravimetricky
72
Stanovení napadení skladištními
škůdci gravimetricky
Stanovení příměsí a nečistot
gravimetricky
Stanovení bílkovin titračně po
destilaci
75
Stanovení vlhkosti gravimetricky
76
ŠPP INO.M.044/E
(Vyhláška Ministerstva zemědělství
č. 124/2001 Sb. v platném znění,
Výnos Ministerstva
pôdohospodárstva č. 1497/4/199-100
v platnom znení)
ŠPP INO.M.044/F
(Vyhláška Ministerstva zemědělství
č. 124/2001 Sb. v platném znění,
Výnos Ministerstva
pôdohospodárstva č. 1497/4/199-100
v platnom znení)
STN 46 1011-3
STN EN ISO 658
Nařízení komise (ES) č.824/2000,
Příloha III
ŠPP INO.M.040
(STN 46 1011-17, 18,
ČSN ISO 1871,
ICC standard 105/2)
ČSN EN ISO 712,
STN EN ISO 712,
ČSN ISO 6540,
STN ISO 6540,
STN EN ISO 665
Nařízení komise (ES) č.824/2000,
Příloha IV
STN 46 1011-28
Stanovení tuku gravimetricky
Stanovení mokrého lepku
gravimetricky a tažnosti lepku
krmiva, doplňkové látky, premixy a
krmné suroviny
obiloviny, luštěniny, olejniny
obiloviny, luštěniny, olejniny
obiloviny
obiloviny, luštěniny, olejniny
olejniny
STN 56 0512
STN ISO 5531
STN EN ISO 3093,
ČSN EN ISO 3093,
ISO 3093:2004
78
Stanovení čísla poklesu
79
Stanovení objemové hmotnosti
80
Stanovení sedimentačního
indexu – Zelenyho test měřením STN ISO 5529
objemu
Stanovení snětivosti pšenice
STN 46 1011-8
senzoricky
Senzorické vlastnosti- smyslové
STN 46 1011-2
hodnocení
82
krmiva, doplňkové látky, premixy a
krmné suroviny
STN EN ISO 659
STN 46 1011-9
77
81
Předmět zkoušky
STN 46 1011-6, 24, 30
73
74
Identifikace
zkušebního postupu/metody
ČSN ISO 7971-2
obiloviny
obiloviny
obiloviny
pšenice
pšenice
Obiloviny, luštěniny, olejniny
Příloha č.: 2 ze dne: 22.4.2013
je nedílnou součástí
osvědčení o akreditaci č.: 593/2012 ze dne: 23.10.2012
Příloha nahrazuje přílohu č.: 1 ze dne: 23.10.2012
List 20 z 38
Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005:
EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o.
Zkušební laboratoř
Komjatická 73, 940 02 Nové Zámky
Pořadové
číslo
1)
Přesný název
zkušebního postupu/metody
83
Stanovení polarizace
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
Senzorické hodnocení
organoleptických a hedonických
vlastností.
Diferenční senzorické zkoušky
Senzorické hodnocení
organoleptických a hedonických
vlastností.
Zkoušky s použitím stupnic a
kategorií
Senzorické hodnocení
organoleptických a hedonických
vlastností.
Analytické nebo popisné metody
Stanovení prahové hodnoty pachu
(TON) a prahové hodnoty flavouru
(TFN)
Stanovení celkového počtu
mikroorganizmů
Horizontální metoda pro průkaz a
stanovení počtu bakterií čeledi
Enterobacteriaceae
Část 1: Průkaz a stanovení počtu
technikou nejvýše
pravděpodobného počtu
s předpomnožením
Stanovení počtu bakterií čeledi
Enterobacteriaceae bez resuscitace
Metoda počítání kolonií
Stanovení počtu koliformních
bakterií. Metoda počítání kolonií
Stanovení počtu
koagulázopozitivních stafylokoků
(Staphylococcus aureus a další
druhy).
Metoda počítání kolonií.
Horizontální metoda stanovení
počtu koagulázopozitivních
stafylokolů (Staphylococcus aureus
a další druhy)
Část 2: Technika s použitím agarové
půdy s králičí plasmou a
fibrinogenem
Horizontální metoda stanovení
počtu koagulázopozitivních
stafylokolů (Staphylococcus aureus
Identifikace
zkušebního postupu/metody
Předmět zkoušky
Nařízení komise (ES) č.824/2000
ŠPP INO.M.125
(Nařízení komise EHS č. 1265/69,
Cukrovarské výroby,
příloha B/1,
cukrová řepa
STN 46 2110,
ICUMSA GS6-3)
poživatiny
ŠPP SA.M.002
(potraviny, pochutiny
(ISO 5495, ISO 4120,
a nápoje) a jich složky,
STN ISO 6658, STN ISO 8588)
zemědělské produkty
ŠPP SA.M.003
(STN ISO 8587, ISO 4121,
ČSN ISO 11056)
poživatiny
(potraviny, pochutiny
a nápoje) a jich složky,
zemědělské produkty
ŠPP SA.M.004
(ČSN ISO 11035, ISO 6564,
ČSN ISO 11036, ISO 3972)
poživatiny
(potraviny, pochutiny
a nápoje) a jich složky,
zemědělské produkty
ŠPP SA.M.005
(ČSN EN 1622)
Pitná voda, minerální voda
ČSN EN ISO 4833,
STN EN ISO 21149
poživatiny, krmiva,
kosmetické výrobky
ČSN ISO 21528-1
poživatiny, krmiva
ČSN ISO 21528-2,
ŠPP.MB.M.026
poživatiny, krmiva,
kosmetické výrobky
ČSN ISO 4832
poživatiny, krmiva
ČSN EN ISO 6888-1
ŠPP.MB.M.028
poživatiny, krmiva,
kosmetické výrobky
ČSN EN ISO 6888-2
poživatiny, krmiva
ČSN EN ISO 6888-3
poživatiny, krmiva
Příloha č.: 2 ze dne: 22.4.2013
je nedílnou součástí
osvědčení o akreditaci č.: 593/2012 ze dne: 23.10.2012
Příloha nahrazuje přílohu č.: 1 ze dne: 23.10.2012
List 21 z 38
Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005:
EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o.
Zkušební laboratoř
Komjatická 73, 940 02 Nové Zámky
Pořadové
číslo
1)
Přesný název
zkušebního postupu/metody
Identifikace
zkušebního postupu/metody
Předmět zkoušky
a další druhy)
Část 3: Průkaz a stanovení nízkých
počtu technikou MPN
95
Stanovení počtu kvasinek a plísní.
Metoda počítání kolonií při 25°C
ČSN ISO 21527-1,
ČSN ISO 21527-2,
ŠPP MB.M.029
poživatiny, krmiva,
kosmetické výrobky
96
Stanovení počtu bakterií Bacillus
cereus. Metoda počítání kolonií
ČSN EN ISO 7932
poživatiny, krmiva
97A
Průkaz bakterií rodu Salmonella
ČSN EN ISO 6579
poživatiny, krmiva
97B
Průkaz bakterií Salmonella
enteritidis a Salmonella
typhimurium
Stanovení počtu mezofilních
anaerobních sporulujících
mikroorganizmů
Stanovení počtu slizotvorných
bakterií rodu Leuconostoc
ŠPP MB.M.145
(ČSN EN ISO 6579)
poživatiny
ŠPP MB.M.032
(ČSN EN ISO 7937,
ČSN 560100, čl.89)
poživatiny, krmiva, kosmetické
výrobky
ČSN 560095
poživatiny
98
99
100
Průkaz a stanovení počtu
Pseudomonas aeruginosa
101
Průkaz a stanovení počtu Listeria
monocytogenes
102
Horizontální metoda průkazu a
stanovení počtu Listeria sp.
Část l: Metoda průkazu
Část 2: Metoda stanovení počtu
Stanovení počtu Clostrídium
perfringens,
sulfitredukující klostridie.
103
104
105
106
107
108
Stanovení počtu enterokoků
Mikrobiologické zkoušení na
vyloučení přítomnosti některých
rodů patogenních a podmíněně
patogenních bakterií
Stanovení a důkaz počtu
mikroorganismů.
Horizontální metoda stanovení
počtu beta-glukuronidázopozitivních Escherichia coli
Část 1: Technika počítání kolonií
vykultivovaných při 44°C
s použitím membrán a 5-bromo-4chloro-3-indolyl beta-Dglukuronidu
Stanovení počtu Escherichia coli.
Technika počítání kolonií
vykultivovaných při 44°C
ŠPP MB.M.034
(ČSN EN 12780,
ČSN 560100, čl. 83)
ČSN EN ISO 11290-1
poživatiny, krmiva, kosmetické
výrobky
poživatiny, krmiva
ČSN EN ISO 11290-2
ŠPP MB.M.122
(ČSN EN ISO 11290-1,
ČSN EN ISO 11290-2)
poživatiny, krmiva
ČSN EN ISO 7937
poživatiny, krmiva
ŠPP MB.M.043
(ČSN EN ISO 7899-2,
ČSN 560100, čl. 80)
poživatiny, krmiva
ČSN 560100, čl. 95
poživatiny, krmiva
ŠPP MB.M.064
(ČSN ISO 18593)
povrch potravinářských zařízení
ČSN ISO 16649-1
poživatiny, krmiva
ČSN ISO 16649-2
poživatiny, krmiva
Příloha č.: 2 ze dne: 22.4.2013
je nedílnou součástí
osvědčení o akreditaci č.: 593/2012 ze dne: 23.10.2012
Příloha nahrazuje přílohu č.: 1 ze dne: 23.10.2012
List 22 z 38
Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005:
EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o.
Zkušební laboratoř
Komjatická 73, 940 02 Nové Zámky
Pořadové
číslo
1)
109
110
111
Přesný název
zkušebního postupu/metody
Horizontální metoda stanovení
počtu beta-glukuronidázopozitivních Escherichia coli
Část 3: Technika nejvýše
pravděpodobného počtu s použitím
5-bromo-4-chloro-3-indolyl beta-Dglukuronidu
Průkaz bakterií rodu Salmonella
metodou RT- PCR systémem
GeneDisc Cycler
Průkaz Listeria monocytogenes
metodou RT-PCR systémem
GeneDisc Cycler
112
Průkaz Enterobacter sakazakii
113
Horizontální metoda stanovení
počtu mezofilních bakterií
mléčného kvašení – Technika
počítání kolonií vykultivovaných při
30°C
Stanovení potenciálně
toxinogenních plísní metodou
počítání kolonií
Stanovení amoniaku
spektrofotometricky
Stanovení složek organických
rozpouštědel (benzen, toluen,
etylbenzen, xylen, styren,
izopropylbenzen, trimetylbenzeny,
dichlormetán, trichlormetán,
tetrachlormetan, dichloretan,
trichloretylen, tetrachloretylen,
aceton, butanon,
izobutylmetylketon, metylacetat,
etylacetat, n-butylacetat, izobutylacetat, n-hexan, cyklohexan, nheptan, dietyleter, metylalkohol,
etylalkohol, n-propylalkohol,
izopropylalkohol, n-butylalkohol,
izo-butylalkohol) metodou GC-FID
Identifikace
zkušebního postupu/metody
ČSN P ISO/TS 16649-3
ŠPP MB.M.070
(ČSN EN ISO 6579,
ČSN EN ISO 22174)
ŠPP MB.M.071
(ČSN EN ISO 11290-1,
ČSN EN ISO 22174)
Předmět zkoušky
poživatiny, krmiva
poživatiny, krmiva, povrch
potravinářských zařízení
poživatiny, krmiva, povrch
potravinářských zařízení
ČSN P ISO/TS 22964
poživatiny
ČSN ISO 15214
poživatiny, krmiva,
kosmetické výrobky
ŠPP MB.M.056
(Metodický pokyn SZÚ Praha,
AHEM 1/2003)
poživatiny, krmiva
ŠPP PRA.M.005
pracovní ovzduší
ŠPP PRA.M.007
pracovní ovzduší
117
Stanovení glykolů metodou GC-FID ŠPP PRA.M.031
pracovní ovzduší
118
Stanovení obsahu formaldehydu
spektrofotometricky
Stanovení obsahu tuhých
znečišťujících látek gravimetricky
Měření umělého osvětlení
luxmetrem
114
115
116
119
120*
ŠPP PRA.M.008
pracovní ovzduší
ŠPP PRA.M.009
pracovní ovzduší
ŠPP PRA.M.022
(Vyhláška MZ SR 541/2007 Z.z.,
STN 12 464-1,
STN 12 464-2)
vnitřní a vnější prostředí
Příloha č.: 2 ze dne: 22.4.2013
je nedílnou součástí
osvědčení o akreditaci č.: 593/2012 ze dne: 23.10.2012
Příloha nahrazuje přílohu č.: 1 ze dne: 23.10.2012
List 23 z 38
Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005:
EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o.
Zkušební laboratoř
Komjatická 73, 940 02 Nové Zámky
Pořadové
číslo
1)
121
122
123*
Přesný název
zkušebního postupu/metody
Identifikace toxických plynů
analyzátorem Dräger (CO, CO2,
NO, NO2, SO2, H2S, Cl2) metodou
IR
Stanovení halogenidů a silných
anorganických kyselin metodou IC
Měření tepelně vlhkostního
mikroklimatu (měření teploty,
relativní vlhkosti, rychlosti proudění
vzduchu)
Identifikace
zkušebního postupu/metody
Předmět zkoušky
ŠPP PRA.M.030
pracovní ovzduší
ŠPP PRA.M.032
pracovní ovzduší
ŠPP PRA.M.012
(Vyhláška MZ SR 544/2007 Z.z.,
Vyhláška MZ SR 259/2008 Z.z.,
Jednotná metodika merania
a hodnotenia tepelno-vlhkostnej
mikroklímy AHEM príloha č.18,
1977, pp.63)
vnitřní prostředí
124*
Měření hluku ve venkovním
prostředí
ŠPP PRA.M.018
Mimopracovní prostředí, silniční
doprava
125*
Měření hluku v budovách
ŠPP PRA.M.019
Prostředí budov
Měření hluku v pracovním
prostředí
ŠPP PRA.M.001
Pracovní prostředí
Stanovení sušiny gravimetricky
ŠPP INO.M.004
(ČSN EN 12880,
ČSN 465735,
ČSN EN 12048,
ČSN 721227 článek 6.4,
STN 654813)
odpady, zeminy, kaly,
komposty, hnojiva, substráty,
půdní pomocné látky
Stanovení pH potenciometricky
ŠPP INO.M.006
(ČSN ISO 10523
STN EN 12176
ČSN 465735, článek 5.9
STN 650313
STN ISO 10390)
Stanovení měrné vodivosti
konduktometricky
ŠPP INO.M.007
(ČSN EN 27888
STN ISO 11265)
*
126
127
128
129
130
Stanovení CHSKMn titračně
131
132
Stanovení CHSKCr titračně
Stanovení BSK5 potenciometricky
ŠPP INO.M.031
(ČSN EN ISO 8467,
ČSN EN ISO 8467 Změna Z/1)
ŠPP INO.M.010/A
(STN ISO 6060)
ŠPP INO.M.012
(ČSN EN 1899-1
ČSN EN 1899-2)
vody: pitné, přírodní minerální
stolní, přírodní léčivé, kojenecké,
podzemní, na koupání, povrchové
a odpadní ,
kapalné odpady, výluhy, zeminy,
vodní suspenze kalu, komposty,
hnojiva, substráty, půdní pomocné
látky
vody: pitné, přírodní minerální
stolní, přírodní léčivé,kojenecké,
podzemní, na koupání, destilované,
povrchové a odpadní,kapalné
odpady, výluhy, zeminy, hnojiva,
komposty, substráty,
půdní pomocné látky
vody: pitné, přírodní minerální
stolní, přírodní léčivé, kojenecké,
podzemní, na koupání, povrchové
a odpadní ,
kapalné odpady, vodné výluhy
vody: podzemní, povrchové,
odpadní
vody: podzemní, povrchové,
odpadní
Příloha č.: 2 ze dne: 22.4.2013
je nedílnou součástí
osvědčení o akreditaci č.: 593/2012 ze dne: 23.10.2012
Příloha nahrazuje přílohu č.: 1 ze dne: 23.10.2012
List 24 z 38
Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005:
EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o.
Zkušební laboratoř
Komjatická 73, 940 02 Nové Zámky
Pořadové
číslo
1)
133
Přesný název
zkušebního postupu/metody
Identifikace
zkušebního postupu/metody
Stanovení CHSKCr
spektrofotometricky
ŠPP INO.M.010/B
(STN ISO 15705)
Stanovení fosforu a PO43spektrofotometricky
ŠPP INO.M.019
(STN ISO 6878,
STN EN 13346)
134
ŠPP INO.M.021/A
(STN ISO 6703-1)
135
Stanovení celkových
kyanidů spektrofotometricky
ŠPP INO.M.021/B
(HACH Company Procedures
manual, str. 135-144)
136
Stanovení lehce uvolnitelných
kyanidů spektrofotometricky
ŠPP INO.M.003
(ČSN ISO 6703-2)
Stanovení amonných iontů
spektrofotometricky
ŠPP INO.M.064
(STN ISO 7150-1)
137
138
Stanovení amonných iontů,
titračně po destilaci
139
Stanovení dusíku
po mineralizaci titračně
140
Stanovení absorbance při 254 nm
spektrofotometricky
ŠPP INO.M.064
(STN ISO 5664)
ŠPP INO.M.022
(STN EN 25663
STN EN 13342
STN EN 15478
STN 757435
STN 465735, článek 5.7
STN 654834
STN 654835
STN 654836)
ŠPP INO.M.154
(ČSN 75 7360
STN 75 7360
141
142
Stanovení anionaktivních tenzidů
spektrofotometricky
ŠPP INO.M.023
(STN EN 903)
Stanovení fenolů
spektrofotometricky
ŠPP ORG.M.011
(STN ISO 6439)
Předmět zkoušky
vody: podzemní, povrchové,
odpadní, vodné výluhy odpadu
vody: pitné, přírodní minerální
stolní, přírodní léčivé,kojenecké,
podzemní, povrchové, odpadní,
na koupání,
vodné výluhy odpadů, kaly,
hnojiva, substráty, půdní pomocné
látky
vody: pitné, přírodní minerální
stolní, přírodní léčivé, kojenecké,
podzemní, povrchové, odpadní,
tuhé a kapalné odpady, zeminy,
vodné výluhy odpadů
vody: pitné, přírodní minerální
stolní, přírodní léčivé, kojenecké,
podzemní, povrchové, odpadní,
tuhé a kapalné odpady, zeminy,
vodné výluhy odpadů
vody: pitné, přírodní minerální
stolní, přírodní léčivé, kojenecké,
podzemní, povrchové, odpadní,
na koupání,
vodné výluhy odpadů,
vody: pitné, přírodní minerální
stolní, přírodní léčivé,kojenecké,
podzemní, povrchové, odpadní,
na koupání,
vodné výluhy odpadů,
odpadní vody, vodné výluhy,
odpady, zeminy, kaly,
komposty, hnojiva, substráty,
půdní pomocné látky
pitná a povrchová voda
vody: pitné, přírodní minerální
stolní, přírodní léčivé,kojenecké,
podzemní, povrchové, odpadní,
na koupání,
vodné výluhy odpadů, kaly,
vody: pitné, přírodní minerální
stolní, přírodní léčivé,kojenecké,
podzemní, povrchové, odpadní,
Příloha č.: 2 ze dne: 22.4.2013
je nedílnou součástí
osvědčení o akreditaci č.: 593/2012 ze dne: 23.10.2012
Příloha nahrazuje přílohu č.: 1 ze dne: 23.10.2012
List 25 z 38
Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005:
EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o.
Zkušební laboratoř
Komjatická 73, 940 02 Nové Zámky
Pořadové
číslo
1)
Přesný název
zkušebního postupu/metody
Identifikace
zkušebního postupu/metody
Předmět zkoušky
na koupání
odpady, výluhy odpadů, zeminy
Stanovení PAU (acenaften,
acenaftylen,antracen, benzo(a)
antracen, benzo(a)pyren,
benzo(b)fluoranten,
benzo(ghi)perylen,
benzo(k)fluoranten, chryzen,
dibenzo(ah)antracen, fluoranten,
fluoren, indeno(1,2,3-cd)pyren,
naftalen, fenantren, pyren) metodou
HPLC-UV a HPLC-FLD
ŠPP ORG.M.012
(EPA 550.1, EPA 610,
EPA 8310,
ČSN EN ISO 17993)
vody: pitné, přírodní minerální
stolní, přírodní léčivé, kojenecké,
podzemní, povrchové, odpadní,
na koupání,
výluhy, odpady, zeminy, kaly
144
Stanovení PCB (kong. 28, 52, 101,
118, 138, 153, 180) metodou GCECD
ŠPP ORG.M.002
(ČSN EN ISO 6468, STN EN
12766-2, STN 75 7921, JMAKO:
Metodický pokyn č.150 )
vody: pitné minerální, podzemní,
povrchové, odpadní,
výluhy, odpady, zeminy, tuhé
odpady, oleje
145
Stanovení organochlorovaných
pesticidů (aldrin, p,p´-DDT,
endosulfan I, endosulfan II, endrin,
heptachlor, alfaBHC, HCB,betaBHC, gama-BHC, delta BHC,
heptachlorepoxid, p,p´- DDE,
dieldrin, p,p´- DDD, endrin
aldehyd, endosulfan sulfát,
metoxychlor) metodou GC-ECD
ŠPP ORG.M.030
(ČSN EN ISO 6468)
vody: pitné, povrchové, podzemní,
odpadní, zeminy
ŠPP INO.M.092
(EPA 300.1,
ČSN EN ISO 10304-1, 2, 4,
STN EN ISO 15061)
vody: pitné, přírodní minerální
stolní, přírodní léčivé, kojenecké,
povrchové, podzemní,
odpadní, na koupání
vodný výluh
143
146
147
148
neobsazeno
Stanovení aniontů a oxyhalidů
(Cl-, F-, NO2-, NO3-, SO42-, Br-,
BrO3- ClO2-) metodou IC
Stanovení biologických faktorů
(celkový počet mikroorganizmů,
ŠPP PRA.M.034
počet plísní, počet koliformních
pracovní ovzduší,
(Návod k obsluze přístroje Sampl´air
bakterií, počet enterokoků, počet
vnitřní ovzduší budov
Lite)
Escherichia coli, průkaz Salmonella
sp.) metodou počítání kolonií
149
Stanovení celkového dusíku
použitím komerčních setů HACHLange
ŠPP INO.M.159
(návod k setu HACH-Lange)
150
Stanovení volného a celkového
chlóru spektrofotometricky
ŠPP INO.M.070
(STN EN ISO 7393- 2)
151
neobsazeno
152
Stanovení barvy
spektrofotometricky
ŠPP INO.M.051
(ČSN EN ISO 7887)
vody: pitné, přírodní minerální
stolní, přírodní léčivé, kojenecké,
podzemní, povrchové, odpadní,
na koupání,
vodné výluhy
vody: pitné, přírodní minerální
stolní, přírodní léčivé, kojenecké
vody: pitné, přírodní minerální
stolní, přírodní léčivé, kojenecké,
podzemní, povrchové, na koupání
Příloha č.: 2 ze dne: 22.4.2013
je nedílnou součástí
osvědčení o akreditaci č.: 593/2012 ze dne: 23.10.2012
Příloha nahrazuje přílohu č.: 1 ze dne: 23.10.2012
List 26 z 38
Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005:
EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o.
Zkušební laboratoř
Komjatická 73, 940 02 Nové Zámky
Pořadové
číslo
1)
153
Přesný název
zkušebního postupu/metody
Identifikace
zkušebního postupu/metody
Stanovení zákalu turbidimetricky
ŠPP INO.M.052
(ČSN EN ISO 7027)
Stanovení sulfidů a sulfánu titračně
ŠPP INO.M.027
(STN 75 7483)
155
Stanovení alkality a forem CO2
titračně. Stanovení kyselinové
neutralizační kapacity – KNK
titračně
ŠPP INO.M.049
(ČSN EN ISO 9963-1,
ČSN EN ISO 9963-2,
STN 757374)
156
Stanovení zásadové neutralizační
kapacity (acidity) titračně
ŠPP INO.M.050
(STN 757372)
157
Stanovení rozpustného
kyslíku elektrochemicky
ŠPP INO.M.053
(STN EN 25813,
STN EN 25814)
Stanovení sumy Ca a Mg titračně
ŠPP INO.M.054
(ČSN ISO 6059)
154
158
159
Stanovení celkových
rozpustných a nerozpustných látek
gravimetricky
160
Stanovení tuků a olejů
gravimetricky
161
Stanovení popela, ztráty žíháním,
spalitelných látek gravimetricky
162
Stanovení pachu – smyslové
hodnocení
ŠPP INO.M.071
(ČSN EN 1622)
163
Stanovení chuti – smyslové
hodnocení
164
Stanovení granulometrického
složení, zbytku na sítu a
nerozložitelných příměsí
gravimetricky
ŠPP INO.M.072
(ČSN EN 1622)
ŠPP INO.M.094
(STN 654823,
STN 721227,
STN 654907,
STN 465735 článek 5.4)
ŠPP MB.M.137
(STN EN ISO 4833)
165
166
167
Stanovení počtu termorezistentních
bakterií.
Metoda počítání kolonií
Stanovení osmofilních kvasinek a
plísní.
Metoda počítání kolonií
Stanovení celkového cukru
refraktometricky
ŠPP INO.M.057
(ČSN 757346,
ČSN EN 872)
ŠPP ORG.M.033
(STN 75 7566
STN 75 7509)
ŠPP INO.M.024
(STN EN 12879,
ČSN 465735, článek 5.6)
ŠPP MB.M.138
(ČSN ISO 21257-2,
ČSN 560100 čl. 86)
ŠPP INO.M.160
(OIV-MA-AS2-02,
Nařízení Komise ES č. 2676/90)
Předmět zkoušky
vody: pitné, přírodní minerální
stolní, přírodní léčivé, kojenecké,
podzemní, povrchové, na koupání
vody: pitné, přírodní minerální
stolní, přírodní léčivé, kojenecké,
podzemní, povrchové, odpadní,
na koupání,
výluhy odpadů, kapalné odpady,
zeminy
vody: pitné, přírodní minerální
stolní, přírodní léčivé, kojenecké,
podzemní, povrchové, odpadní,
vody: pitné, přírodní minerální
stolní, přírodní léčivé, kojenecké,
podzemní, povrchové,
vody: pitné, přírodní minerální
stolní, přírodní léčivé, kojenecké,
podzemní, povrchové, kalové vody
vody: pitné, přírodní minerální
stolní, přírodní léčivé, kojenecké,
podzemní, povrchové
vody: povrchové, odpadní,
vodné výluhy odpadu
odpadní vody
odpady, kaly,
komposty, substráty,
půdní pomocné látky
vody: pitné, přírodní minerální
stolní, přírodní léčivé, kojenecké,
na koupání
vody: pitné, přírodní minerální
stolní, přírodní léčivé, kojenecké
hnojiva, substráty,
půdní pomocné látky
Poživatiny, stěry
Poživatiny, stěry, krmiva
Mošty, ovocné šťávy
Příloha č.: 2 ze dne: 22.4.2013
je nedílnou součástí
osvědčení o akreditaci č.: 593/2012 ze dne: 23.10.2012
Příloha nahrazuje přílohu č.: 1 ze dne: 23.10.2012
List 27 z 38
Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005:
EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o.
Zkušební laboratoř
Komjatická 73, 940 02 Nové Zámky
Pořadové
číslo
1)
Přesný název
zkušebního postupu/metody
168
Stanovení glukózy a fruktózy
enzymaticky setem NOACK
169
Měření expozice vibrací
přenášených na ruce
170
Měření expozice vibrací
přenášených na celé tělo
Stanovení obsahu nepolárních
extrahovatelných látek – NEL a
polárních extrahovatelných látek –
EL (ropných látek) metodou IČ
Stanovení obsahu nepolárních
extrahovatelných látek – NEL a
polárních extrahovatelných látek –
EL (ropných látek) metodou IČ
171
172
173
174
175
176
177
178
179
Průkaz baktérií Campylobacter sp.
Průkaz baktérií Staphylococcus
aureus
Průkaz baktérií Pseudomonas
aeruginosa
Průkaz kvasinek Candida albicans
Stanovení organických kyselin
(kyselina citrónová) metodou
izotachoforézy
Stanovení celkových prchavých
zásaditých dusíkatých látek (ABVT)
titračně
Stanovení obsahu vody
Karl Fischerovou titrací
Identifikace
zkušebního postupu/metody
Předmět zkoušky
ŠPP INO.M.161
(OIV-MA-AS311-02,
Nařízení Komise ES č. 2676/90,
návod výrobce NOACK)
ŠPP PRA.M.026
(STN ISO 5349-1,
STN ISO 5349-2)
ŠPP PRA.M.036
(STN ISO 2631-1)
ŠPP č. 018-E
(STN 757952)
Víno
ŠPP č. 019-E
(STN 830530,
STN 830540-4,
JMAKO č. 100)
ŠPP.MB.M.112
(ČSN EN ISO 10272-1)
vody: pitné, přírodní minerální
stolní, přírodní léčivé, kojenecké,
podzemní, povrchové, odpadní
vodní výluhy
potraviny, stěry
STN EN ISO 22718
STN EN ISO 22717
Pracovní prostředí
Pracovní prostředí
Odpady, zeminy, kaly
kosmetika
kosmetika
STN EN ISO 18416
kosmetika
ŠPP ORG.M.090
nealkoholické nápoje,
konzervárenské výrobky
ŠPP INO.M.167
(Nařízení komise (ES) č. 2074/2005
v platném znění)
ŠPP INO.M.168
(Návod k obsluze Karl-Fischer
titrátor)
ryby a produkty rybolovu
potraviny
1) v případě, že laboratoř provádí zkoušky mimo/i mimo své stálé prostory, jsou tyto zkoušky u
pořadového čísla označeny hvězdičkou
Dodatek:
Typ flexibility:
Pořadová čísla zkoušek
dle MPA 30-04-…
Typ 1
84-87, 148, 162-163
Typ 2
1-80, 83, 88-147, 149-161, 164-166, 171-179
Typ 3
---
Typ 1 – laboratoř může zařazovat aktuální normalizované a/nebo technicky ekvivalentní metody zkoušení v dané oblasti akreditace
v případě, že princip měření je zachován,
Typ 2 – zahrnuje typ 1, dále laboratoř může modifikovat existující zkušební metody (normované i vlastní vyvinuté postupy) a/nebo rozšířit
rozsah zkoušených parametrů v dané oblasti akreditace v případě, že princip měření je zachován,
Typ 3 – zahrnuje typ 1 a 2, dále laboratoř může vyvíjet další zkušební metody v rámci akreditovaných zkoušek.
Příloha č.: 2 ze dne: 22.4.2013
je nedílnou součástí
osvědčení o akreditaci č.: 593/2012 ze dne: 23.10.2012
Příloha nahrazuje přílohu č.: 1 ze dne: 23.10.2012
List 28 z 38
Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005:
EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o.
Zkušební laboratoř
Komjatická 73, 940 02 Nové Zámky
U zkoušek v dodatku neuvedených nemůže laboratoř provádět žádné změny (pevný rozsah akreditace)
Vzorkování:
Pořadové
číslo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Přesný název
postupu odběru vzorku
Identifikace
postupu odběru vzorku
ŠPP QA.M.030/A
(ČSN EN ISO 5667-1,
ČSN EN ISO 5667-3,
Odběr vzorků pitných vod manuálně
ČSN ISO 5667-5,
ČSN ISO 5667-14,
ČSN EN ISO 19458)
ŠPP QA.M.030/B
(ČSN EN ISO 5667-1,
Odběr vzorků povrchových vod
ČSN EN ISO 5667-3,
manuálně
ČSN ISO 5667-4,
ČSN ISO 5667-14)
ŠPP QA.M.030/C
(ČSN EN ISO 5667-1,
Odběr vzorků vod ke koupání
ČSN EN ISO 5667-3,
manuálně
ČSN ISO 5667-14,
ČSN EN ISO 19458)
ŠPP QA.M.031/A
Odběr vzorků odpadních vod
(ČSN EN ISO 5667-1,
manuálně a automatickým
ČSN EN ISO 5667-3,
vzorkovacím zařízením
ČSN ISO 5667-10,
ČSN ISO 5667-14)
ŠPP QA.M.031/B
Odběr vzorků kalů manuálně
(ČSN EN ISO 5667-1,
ČSN EN ISO 5667-13)
ŠPP QA.M.032
(Sbírka zákonu č.339/2001.
Odběr vzorků potravin
Vyhláška Ministerstva zemědělství
v platném znění)
Odběr stěrů z povrchu
ŠPP MB.M.064
potravinářských zařízení
(ČSN ISO 18593)
Odběr vzorků v pracovním prostředí
pro stanovení prašnosti a aerosolů – ŠPP PRA.M.003/A
aktivní odběr čerpadlem
Odběr vzorků v pracovním prostředí
pro stanovení plynů a par – aktivní
ŠPP PRA.M.003/B
odběr čerpadlem
Odběr vzorků v pracovním prostředí ŠPP PRA.M.003/C
odběrovým zařízením pro stanovení (Návod k obsluze přístroje Sampl´air
biologických faktorů
Lite)
Předmět odběru
Vody: pitné, užívané při výrobě
potravin a nápojů
Povrchové vody
Vody z bazénů a umělých
koupališť
Odpadní vody
Kaly z čištění odpadových vod
potraviny
Povrch potravinářských zařízení
Pracovní ovzduší
Pracovní ovzduší
Pracovní ovzduší,
vnitřní ovzduší budov
Příloha č.: 2 ze dne: 22.4.2013
je nedílnou součástí
osvědčení o akreditaci č.: 593/2012 ze dne: 23.10.2012
Příloha nahrazuje přílohu č.: 1 ze dne: 23.10.2012
List 29 z 38
Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005:
EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o.
Zkušební laboratoř
Komjatická 73, 940 02 Nové Zámky
Pracoviště zkušební laboratoře:
3. Zkušební laboratoř Piešťany
Mudroňova 2388/25, 921 01 Piešťany, SR
Zkoušky:
Laboratoři je umožněn flexibilní rozsah akreditace upřesněný v dodatku.
Aktuální seznam činností prováděných v rámci vlastního flexibilního rozsahu je k dispozici na
webových stránkách laboratoře www.eurofins.sk/sk-sk/certifikaty.aspx.
Laboratoř je způsobilá poskytovat odborná stanoviska a interpretace výsledků zkoušek .
Pořadové
číslo
1
2A
2B
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12-32
33
Přesný název
zkušebního postupu/metody
Stanovení kultivovatelných
mikroorganismu očkováním do
živného agarového kultivačního
média při 22ºC a 36°C
Stanovení Escherichia coli,
koliformních metodou membránové
filtrace
Stanovení termotolerantních
koliformních baktérií metodou
membránové filtrace
Stanovení baktérií Staphylococcus
aureus a dalších koagulázapozitivních stafylokoků metodou
membránové filtrace
Stanovení fekálních streptokoků
metodou membránové filtrace
Stanovení spor anaerobů
redukujících siričitany (klostrídií),
Clostridium perfringens metodou
membránové filtrace
Biologický rozbor-stanovení
mikroskopického obrazu
Identifikace
zkušebního postupu/metody
ČSN EN ISO 6222
ČSN EN ISO 9308-1
ČSN 757835,
TNV 757837
ŠPP MB.M.028
(ČSN EN ISO 6888-1)
ČSN EN ISO 7899-2
ŠPP MB.M.050
(ČSN EN 26461-2,
Dle příl.č.6 Vyhl.252/2004Sb.)
ČSN 75 7712,
STN 75 7711,
STN 75 7712
Stanovení patogenních a podmíněně ŠPP MB.M.044
patogenních baktérií kultivačně
(ČSN 560100 čl.95)
Stanovení baktérií rodu Legionella
ŠPP MB.M.095
kultivačně
(ČSN ISO 11731,
ČSN ISO 11731-2)
Přítomnost améb kultivovatelných
ŠPP MB.M.065
při 36°C a 44°C
(příloha č. 22/78 AHEM)
Stanovení bakterií rodu Salmonella STN ISO 6340
kultivačně
Stanovení Pseudomonas aeruginosa ČSN EN ISO 16 266
metodou membránových filtrů
Předmět zkoušky
Vody: pitné, stolní, pramenité,
kojenecké, minerální, podzemní
Vody: pitné, stolní, pramenité,
kojenecké, minerální, podzemní, na
koupání
Vody: pitné, stolní, pramenité,
kojenecké, minerální, podzemní, na
koupání
Vody: pitné, stolní, pramenité,
kojenecké, minerální, podzemní, na
koupání
Vody: pitné, stolní, pramenité,
kojenecké, minerální, podzemní, na
koupání
Vody: pitné, stolní, pramenité,
kojenecké, minerální, podzemní, na
koupání
Vody: pitné, stolní, pramenité,
kojenecké, minerální, podzemní, na
koupání
Vody: pramenité, kojenecké,
minerální, podzemní, na koupání
Vody: minerální, podzemní, na
koupání
Vody na koupání
Vody na koupání
Vody: pitné, stolní, pramenité,
kojenecké, minerální, podzemní, na
koupání
neobsazeno
Stanovení účinnosti antimikrobiální
konzervace
ŠPP MB.M.141
(SL, ČL v platném znění, čl. 5.1.3)
Farmaceutické suroviny, léčiva a
pomocné látky, farmaceutické
Příloha č.: 2 ze dne: 22.4.2013
je nedílnou součástí
osvědčení o akreditaci č.: 593/2012 ze dne: 23.10.2012
Příloha nahrazuje přílohu č.: 1 ze dne: 23.10.2012
List 30 z 38
Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005:
EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o.
Zkušební laboratoř
Komjatická 73, 940 02 Nové Zámky
Pořadové
číslo
Přesný název
zkušebního postupu/metody
34
Stanovení mikrobiologické kvality
35
Stanovení sterility
36
Stanovení mikrobiologické
nezávadnosti čištěných vod
Identifikace
zkušebního postupu/metody
ŠPP MB.M.140
(SL, ČL, Ph.Eur. v platném znění, čl.
2.6.12, 2.6.13, 5.1.4)
ŠPP MB.M.139
(SL, ČL v platném znění,čl.2.6.1)
ŠPP MB.M.138
(SL, ČL, Ph.Eur. v platném znění,
čl.2.6.12,2.6.13
Metodický pokyn ŠÚKL 6/2007)
Předmět zkoušky
výrobky – léky
Farmaceutické suroviny, léčiva a
pomocné látky, farmaceutické
výrobky – léky
Farmaceutické suroviny, léčiva a
pomocné látky, farmaceutické
výrobky – léky
Vody čištěné
Dodatek:
Typ flexibility:
Pořadová čísla zkoušek
dle MPA 30-04-…
Typ 1
33 – 36
Typ 2
1-11
Typ 3
---
Typ 1 – laboratoř může zařazovat aktuální normalizované a/nebo technicky ekvivalentní metody zkoušení v dané oblasti akreditace
v případě, že princip měření je zachován,
Typ 2 – zahrnuje typ 1, dále laboratoř může modifikovat existující zkušební metody (normované i vlastní vyvinuté postupy) a/nebo rozšířit
rozsah zkoušených parametrů v dané oblasti akreditace v případě, že princip měření je zachován,
Typ 3 – zahrnuje typ 1 a 2, dále laboratoř může vyvíjet další zkušební metody v rámci akreditovaných zkoušek.
U zkoušek v dodatku neuvedených nemůže laboratoř provádět žádné změny (pevný rozsah akreditace)
Příloha č.: 2 ze dne: 22.4.2013
je nedílnou součástí
osvědčení o akreditaci č.: 593/2012 ze dne: 23.10.2012
Příloha nahrazuje přílohu č.: 1 ze dne: 23.10.2012
List 31 z 38
Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005:
EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o.
Zkušební laboratoř
Komjatická 73, 940 02 Nové Zámky
Pracoviště zkušební laboratoře:
4. Zkušební laboratoř Ružomberok
Tatranská cesta 13, 034 17 Ružomberok, SR
Zkoušky:
Laboratoř je způsobilá poskytovat odborná stanoviska a interpretace výsledků zkoušek.
Pořadové
číslo
Přesný název
zkušebního postupu/metody
1
Stanovení sušiny gravimetricky.
Stanovení vody celkové
a vody analytické gravimetricky
2
Stanovení pH elektrochemicky
3
Stanovení CHSKCr titračně
4
Stanovení CHSKCr
spektrofotometricky
5
Stanovení BSK5 elektrochemicky
6
Stanovení celkového fosforu a PO43pomocí setu Spectroquant firmy
Merck
7
Stanovení celkového dusíku pomocí
setu Spectroquant firmy Merck
8
9
10
11
Stanovení amoniakálního dusíku
pomocí setu Spectroquant firmy
Merck
neobsazeno
neobsazeno
Stanovení AOX coulometricky
12
Stanovení EOX coulometricky
Identifikace
zkušebního postupu/metody
ŠPP INO.M.004.RK
(STN EN ISO 638
STN EN 14 346,
STN EN 12 880;
ČSN 44 1377, DIN 51 718)
ŠPP INO.M.006.RK
( STN EN ISO 10523
STN ISO 6588-1,2
STN EN 12176)
ŠPP INO.M.010/A.RK
(STN ISO 15705)
ŠPP INO.M.010/B.RK
(STN ISO 15705)
ŠPP INO.M.012.RK
(STN EN 1899-1,
STN EN 1899-2)
ŠPP INO.M.019.RK
(Phosphate Test Cat.No.
114848, Crack Set 10
Cat.No.114687)
ŠPP INO.M.064/A.RK
(Nitrogen (total) Cell Test
Cat.No. 100613)
ŠPP INO.M.064/B.RK
(Ammonium Test Cat.No.
114752)
ŠPP INO.M.009/A.RK
(STN EN ISO 9562,
JMAKO Metodický pokyn č.
110)
ŠPP INO.M.009/B.RK
(EPA 9023, ČSN 75 7530,
JMAKO Metodický pokyn č.
130, DIN 37 414 Teil 17)
Předmět zkoušky
kaly, buničina, zemina,
odpady,
tuhé paliva - biomasa, uhlí
povrchové a odpadní vody,
výluhy, filtráty, vodné
suspenze kalů, buničina
povrchové a odpadní vody,
kondenzát, filtráty, buničina
povrchové a odpadní vody,
kondenzát, filtráty, buničina
povrchové a odpadní vody
odpadní vody
odpadní vody
odpadní vody
přírodní, minerální, stolové,
léčivé, kojenecké,
podzemní, povrchové,
průsakové a odpadní vody,
voda na koupání, odpady,
vodné výluhy, kaly
Pitné, minerální,
povrchové, podzemní a
odpadní vody, vodné
výluhy, odpady, zemina
Příloha č.: 2 ze dne: 22.4.2013
je nedílnou součástí
osvědčení o akreditaci č.: 593/2012 ze dne: 23.10.2012
Příloha nahrazuje přílohu č.: 1 ze dne: 23.10.2012
List 32 z 38
Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005:
EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o.
Zkušební laboratoř
Komjatická 73, 940 02 Nové Zámky
Pořadové
číslo
Přesný název
zkušebního postupu/metody
13
Stanovení TX coulometricky
14
neobsazeno
15
Stanovení popela, ztráty žíháním
gravimetricky. Stanovení popela
v bezvodém vzorku gravimetricky.
Stanovení popela v původním vzorku
dopočtem
Stanovení nerozpuštěných a rozpuštěných
látek gravimetricky
16
17
18
19
neobsazeno
neobsazeno
Stanovení koncentrace vodolátky
20
Stanovení kappa čísla buničin
21
Stanovení stupně mletí a doby odvodnění
dla Schopper-Rieglera
22
Stanovení plošné hmotnosti
Identifikace
zkušebního postupu/metody
ŠPP INO.M.009/C.RK
(EPA 9076,
JMAKO Metodický pokyn č. 290)
Předmět zkoušky
pevné matrice – alternativní
palivo, popel, škvára, struska,
uhlí, odpad
ŠPP INO.M.024. RK
odpadní a průmyslové vody,
(STN 75 7373, ČSN 75 7346, STN kaly, tuhé paliva
EN 12 879;
STN ISO 1171, DIN 51 719)
ŠPP INO.M.116.RK
(STN 75 7373, STN EN 872)
odpadní a průmyslové vody
ŠPP INO.M.021.RK
(STN EN ISO 4119)
ŠPP INO.M.132.RK
(STN ISO 302)
buničina
ŠPP INO.M.134.RK
(STN EN ISO 5267-1)
ŠPP INO.M.135.RK
buničina
buničina
buničina
(STN 50 0224,
STN EN ISO 536)
23
Určení tloušťky archů
ŠPP INO.M.136.RK
(STN ISO 534)
buničina, papír
24
Určení tahových vlastností archů
ŠPP INO.M.137.RK
(STN EN ISO 1924-2)
buničina, papír
25
Určení pevnosti v průtlaku archů
ŠPP INO.M.138.RK
(STN EN ISO 2758)
buničina, papír
26
Určení pevnosti v dotrhávání archů
buničina, papír
27
28
Určení propustnosti pro vzduch (porozity)
archů – metoda dle Bendtsena
Určení tuhosti archů
29*
Určení rozměrových charakteristik vláken
30*
Stanovení bělosti
31
Stanovení spalného tepla a výpočet
výhřevnosti
ŠPP INO.M.139.RK
(STN EN ISO 1974)
ŠPP INO.M.140.RK
(STN ISO 5636-3)
ŠPP INO.M.141.RK
(STN 50 0358, STN ISO 5628)
ŠPP INO.M.142.RK
(ISO 16 065-1)
ŠPP INO.M.144.RK
(STN ISO 3688,
STN ISO 2470-1)
ŠPP INO.M.145.RK
(STN ISO 1928,
STN EN 15 170, ČSN 65 6169,
DIN 51 900-3)
* zkoušky prováděné mimo prostory laboratoře
buničina, papír
buničina, papír
buničina
buničina, papír
černý louh, kůra, kaly
tuhé paliva – biomasa, uhlí,
alternativní palivo
Příloha č.: 2 ze dne: 22.4.2013
je nedílnou součástí
osvědčení o akreditaci č.: 593/2012 ze dne: 23.10.2012
Příloha nahrazuje přílohu č.: 1 ze dne: 23.10.2012
List 33 z 38
Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005:
EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o.
Zkušební laboratoř
Komjatická 73, 940 02 Nové Zámky
Pracoviště zkušební laboratoře:
5. Zkušební laboratoř GEL Turčianske Teplice
Robotnícka 820/36, 039 01 Turčianske Teplice, SR
Zkoušky:
Laboratoř je způsobilá poskytovat odborná stanoviska a interpretace výsledků zkoušek .
Pořadové
číslo
Přesný název
zkušebního postupu/metody
Identifikace
zkušebního postupu/metody
LS-PP-CH-1
(STN ISO 7150-1)
5
Stanovení amoniakálního dusíku
(amonných iontů) metodou
spektrofotometrickou
Stanovení dusičnanového dusíku
(dusičnanů) metodou
spektrofotometrickou
Stanovení celkového fosforu a
fosforečnanů metodou
spektrofotometrickou
Stanovení dusitanového dusíku
(dusitanů) metodou
spektrofotometrickou
Stanovení křemičitanů
metodou spektrofotometrickou
6
Stanovení železa a jeho forem
metodou spektrofotometrickou
LS-PP-CH-18
(STN ISO 6332)
7
Stanovení Cr(VI)
metodou spektrofotometrickou
LS-PP-CH-19
(STN ISO 11083)
8
Stanovení anionaktivních tenzidů
metodou spektrofotometrickou
LS-PP-CH-75
(STN EN 903)
9
Stanovení fenolového indexu
(fenolů těkajících s vodní párou)
metodou spektrofotometrickou
Stanovení amoniakálního dusíku
(amonných iontů) titračně
LS-PP-CH-73
(STN ISO 6439)
11
Stanovení Ca titračně
LS-PP-CH-3
(STN ISO 6058)
12
Stanovní Mg titračně
LS-PP-CH-4
(STN ISO 6059)
13
Stanovení celkové tvrdosti
titračně
LS-PP-CH-4
(STN ISO 6059)
14
Stanovení CHSKMn titračně
LS-PP-CH-5
(STN EN ISO 8467)
1
2
3
4
10
LS-PP-CH-7
(STN ISO 7890-3)
LS-PP-CH-8
(STN EN ISO 6878)
LS-PP-CH-9
(STN EN 26777)
LS-PP-CH-13
(STN 75 7485)
LS-PP-CH-2
(STN ISO 5664)
Předmět zkoušky
Vody: pitné, povrchové, podzemní,
minerální, na koupání, odpadní,
vodné výluhy
Vody: pitné, povrchové, podzemní,
minerální, na koupání, odpadní,
vodné výluhy
Vody: pitné, povrchové, podzemní,
minerální, na koupání, odpadní,
vodné výluhy
Vody: pitné, povrchové, podzemní,
minerální, na koupání, odpadní,
vodné výluhy
Vody: pitné, povrchové, podzemní,
minerální, na koupání, odpadní,
vodné výluhy
Vody: pitné, povrchové, podzemní,
minerální, na koupání, odpadní,
vodné výluhy
Vody: pitné, povrchové, podzemní,
minerální, na koupání, odpadní,
vodné výluhy
Vody: pitné, povrchové, podzemní,
minerální, na koupání, odpadní,
vodné výluhy
Vody: pitné, povrchové, podzemní,
minerální, na koupání, odpadní,
vodné výluhy
Vody: pitné, povrchové, podzemní,
minerální, na koupání, odpadní,
vodné výluhy
Vody: pitné, povrchové, podzemní,
minerální, na koupání, odpadní,
vodné výluhy
Vody: pitné, povrchové, podzemní,
minerální, na koupání, odpadní,
vodné výluhy
Vody: pitné, povrchové, podzemní,
minerální, na koupání, odpadní,
vodné výluhy
Vody: pitné, povrchové, podzemní,
minerální, na koupání, odpadní,
vodné výluhy
Příloha č.: 2 ze dne: 22.4.2013
je nedílnou součástí
osvědčení o akreditaci č.: 593/2012 ze dne: 23.10.2012
Příloha nahrazuje přílohu č.: 1 ze dne: 23.10.2012
List 34 z 38
Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005:
EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o.
Zkušební laboratoř
Komjatická 73, 940 02 Nové Zámky
Pořadové
číslo
Přesný název
zkušebního postupu/metody
Identifikace
zkušebního postupu/metody
15
Stanovení CHSKCr titračně
16
Stanovení BSK 5 titračně
17
Stanovení rozpuštěného kyslíku
titračně
18
Stanovení chloridů titračně
LS-PP-CH-11
(STN 75 7482)
19
Stanovení KNK titračně
LS-PP-CH-16
(STN EN ISO 9963-1)
20
Stanovení ZNK titračně
LS-PP-CH-21
(STN 75 7372)
21
Stanovení síranů gravimetricky
LS-PP-CH-10
(STN ISO 9280)
22
Stanovení rozpuštěných,
nerozpuštěných a celkových látek
gravimetricky
Stanovení fluoridů
potenciometricky s ISE
LS-PP-CH-14
(STN 75 7373,
STN 83 0540-3)
LS-PP-CH-12
(STN ISO 10359-1)
24
Stanovení pH potenciometricky
LS-PP-CH-15
(STN EN ISO 10523)
25
Stanovení elektrolytické vodivosti LS-PP-CH-17
při 25°C konduktometricky
(STN EN 27888)
26
Stanovení Hg metodou AAS AMA
23
LS-PP-CH-5
(STN 75 7376,
STN ISO 6060)
LS-PP-CH-6
(STN EN 1899-1,
STN EN 1899-2)
LS-PP-CH-20
(STN EN 25813)
LS-PP-CH-30
(STN 46 5735,
STN 654860,
Manuál AMA 254,
STN EN 71-3)
Předmět zkoušky
Vody: pitné, povrchové, podzemní,
minerální, na koupání, odpadní,
vodné výluhy
Vody: pitné, povrchové, podzemní,
minerální, na koupání, odpadní,
vodné výluhy
Vody: pitné, povrchové, podzemní,
minerální, na koupání, odpadní,
vodné výluhy
Vody: pitné, povrchové, podzemní,
minerální, na koupání, odpadní,
vodné výluhy
Vody: pitné, povrchové, podzemní,
minerální, na koupání, odpadní,
vodné výluhy
Vody: pitné, povrchové, podzemní,
minerální, na koupání, odpadní,
vodné výluhy
Vody: pitné, povrchové, podzemní,
minerální, na koupání, odpadní,
vodné výluhy
Vody: pitné, povrchové, podzemní,
minerální, na koupání, odpadní,
vodné výluhy
Vody: pitné, povrchové, podzemní,
minerální, na koupání, odpadní,
vodné výluhy
Vody: pitné, povrchové, podzemní,
minerální, na koupání, odpadní,
vodné výluhy
Vody: pitné, povrchové, podzemní,
minerální, na koupání, odpadní,
vodné výluhy
Vody: pitné, povrchové, podzemní,
minerální, na koupání, odpadní,
vodné výluhy
půdy, zeminy, kaly, odpady,
hnojiva, půdní pomocné látky,
pěstitelské substráty,
poživatiny,výživové doplňky,
krmiva,rostlinné materiály
kosmetické výrobky a
farmaceutické přípravky, obalové a
hygienické materiály
hračky
Příloha č.: 2 ze dne: 22.4.2013
je nedílnou součástí
osvědčení o akreditaci č.: 593/2012 ze dne: 23.10.2012
Příloha nahrazuje přílohu č.: 1 ze dne: 23.10.2012
List 35 z 38
Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005:
EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o.
Zkušební laboratoř
Komjatická 73, 940 02 Nové Zámky
Pořadové
číslo
27
Přesný název
zkušebního postupu/metody
Stanovení kovů metodou
AAS s technikou hydridové
generace
-As, Bi, Sb, Se
Identifikace
zkušebního postupu/metody
LS-PP-CH-31,
LS-PP-CH-32,
LS-PP-CH-33,
LS-PP-CH-34,
(STN EN ISO 11969,
EPA 7062,
STN ISO 9965,
JMAKO č.170)
LS-PP-CH-2/2,
LS-PP-CH-2/3,
LS-PP-CH-2/26
(STN 465735,
STN 654860,
STN EN 14546,
STN EN 14627,
STN EN 71-3)
28
29
Stanovení kovů metodou
AAS s elektrotermickou atomizacií
- Ag, Cd, Co, Cr, Cu, Ni, Pb, Tl
Stanovení kovů metodou
AAS s atomizací
v plameni
- Ag, Cd, Co, Cu, K, Na, Ni, Pb, Zn
LS-PP-CH-36,
LS-PP-CH-37,
LS-PP-CH-38,
LS-PP-CH-39,
LS-PP-CH-40,
LS-PP-CH-41,
LS-PP-CH-42,
LS-PP-CH-43
(STN EN ISO 5961
STN EN ISO 15 586)
LS-PP-CH-2/4,
LS-PP-CH-2/5,
LS-PP-CH-2/6,
LS-PP-CH-2/25
(STN EN 14084,
STN EN 14083,
STN EN 13805)
LS-PP-CH-44,
LS-PP-CH-45,
LS-PP-CH-46,
LS-PP-CH-47,
LS-PP-CH-48,
LS-PP-CH-49,
LS-PP-CH-50,
LS-PP-CH-52,
LS-PP-CH-53
(STN EN ISO 5961, STN ISO 8288,
EPA 7760A, STN ISO 9964-1,
STN ISO 9964-2)
Předmět zkoušky
Vody: pitné, povrchové, podzemní,
minerální, na koupání, odpadní,
vodné výluhy,
půdy, zeminy, kaly, odpady,
hnojiva, půdní pomocné látky,
pěstitelské substráty,
poživatiny, výživové doplňky,
krmiva, rostlinné materiály
kosmetické výrobky a
farmaceutické přípravky, obalové a
hygienické materiály,
hračky
Vody: pitné, povrchové, podzemní,
minerální, na koupání, odpadní,
vodné výluhy,
poživatiny, výživové doplňky,
krmiva, rostlinné materiály,
kosmetické výrobky a
farmaceutické přípravky, obalové a
hygienické materiály
Vody: pitné, povrchové, podzemní,
minerální, na koupání, odpadní,
vodné výluhy
půdy, zeminy, kaly, odpady,
hnojiva, půdní pomocné látky,
pěstitelské substráty,
poživatiny,výživové doplňky,
krmiva,rostlinné materiály
pracovní ovzduší
LS-PP-CH- 2/7,
LS-PP-CH- 2/8,
hračky
Příloha č.: 2 ze dne: 22.4.2013
je nedílnou součástí
osvědčení o akreditaci č.: 593/2012 ze dne: 23.10.2012
Příloha nahrazuje přílohu č.: 1 ze dne: 23.10.2012
List 36 z 38
Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005:
EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o.
Zkušební laboratoř
Komjatická 73, 940 02 Nové Zámky
Pořadové
číslo
Přesný název
zkušebního postupu/metody
Identifikace
zkušebního postupu/metody
Předmět zkoušky
LS-PP-CH- 2/9,
LS-PP-CH- 2/10,
LS-PP-CH- 2/11,
LS-PP-CH- 2/12,
LS-PP-CH- 2/18,
LS-PP-CH- 2/19
(STN ISO 11047,
STN 465735,
STN 654860,
STN 654186,
STN EN 14084,
STN EN 14082,
STN EN 6869,
STN EN 13805,
STN 560065,
STN EN 14385,
STN EN 71-3)
30
Stanovení kovů metodou AES
s indukčně vázaným plazmatem
-Ag, Al, As, B, Ba, Be, Ca, Cd, Co,
Cr, Cu, Fe, K, Li, Mg, Mn, Mo,
Na,Ni, Pb, Si, Sn, Sr, V, Zn
LS-PP-CH-54,
LS-PP-CH-55,
LS-PP-CH-56,
LS-PP-CH-57,
LS-PP-CH-58,
LS-PP-CH-59,
LS-PP-CH-60,
LS-PP-CH-61,
LS-PP-CH-62,
LS-PP-CH-63,
LS-PP-CH-64,
LS-PP-CH-65,
LS-PP-CH-67,
LS-PP-CH-68
(STN EN ISO 11885)
LS-PP-CH-2/13,
LS-PP-CH-2/14,
LS-PP-CH-2/15,
LS-PP-CH-2/16,
LS-PP-CH-2/17,
LS-PP-CH-2/20
LS-PP-CH-2/21,
LS-PP-CH-2/22,
LS-PP-CH-2/23,
LS-PP-CH-2/24,
LS-PP-CH-2/27
(STN 465735,
STN 654860,
STN EN 13805,
ČSN EN 15510,
STN EN 14385,
STN EN 71-3)
Vody: pitné, povrchové, podzemní,
minerální, na koupání, odpadní,
vodné výluhy,
půdy, zeminy, kaly, odpady,
hnojiva, půdní pomocné látky,
pěstitelské substráty,
poživatiny,výživové doplňky,
krmiva,rostlinné materiály
pracovní ovzduší
hračky
Příloha č.: 2 ze dne: 22.4.2013
je nedílnou součástí
osvědčení o akreditaci č.: 593/2012 ze dne: 23.10.2012
Příloha nahrazuje přílohu č.: 1 ze dne: 23.10.2012
List 37 z 38
Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005:
EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o.
Zkušební laboratoř
Komjatická 73, 940 02 Nové Zámky
Pořadové
číslo
31
Přesný název
zkušebního postupu/metody
Stanovení vody gravimetricky
Identifikace
zkušebního postupu/metody
LS-PP-CH-2/1
(STN 12880, STN ISO 11465)
Předmět zkoušky
Půdy, zeminy, kaly, odpady
Vzorkování:
Pořadové
číslo
Přesný název
postupu odběru vzorku
1
Odběr vzorků povrchových vod a
vod na koupání
2
Odběr vzorků podzemních vod
(manuální odběr a odběr čerpáním)
3
Odběr vzorků pitných vod
4
Odběr vzorků odpadních vod
(manuální odběr a odběr
automatickým vzorkovačem)
Odběr vzorků kalů
5
6
Odběr vzorků půd
7
Odběr vzorků zemin
8
Odběr vzorků odpadů
Identifikace
postupu odběru vzorku
LS-PP-O-4,
LS-PP-O-6
(STN ISO 5667-4,
STN ISO 5667-6)
LS-PP-O-4,
LS-PP-O-8
(STN ISO 5667-11,
STN ISO 5667-6,
STN ISO 5667-18)
LS-PP-O-4,
LS-PP-O-5
(STN ISO 5667-5)
Předmět odběru
Povrchové vody
Vody na koupání
Podzemní vody
Pitné vody
STN ISO 5667-10
Odpadní vody
LS-PP-O-7
(STN ISO 5667-13,
JMAKO č.010,
STN ISO 5667-15)
LS-PP-O-1
(STN 46 5331,
Vyhláška MP SR 338/2005,
STN 48 1000)
LS-PP-O-2
(JMAKO č.010,
STN 01 5111,
STN 65 0511)
LS-PP-O-3
(JMAKO č.010)
Kaly
Půdy
Zeminy
Odpady
Příloha č.: 2 ze dne: 22.4.2013
je nedílnou součástí
osvědčení o akreditaci č.: 593/2012 ze dne: 23.10.2012
Příloha nahrazuje přílohu č.: 1 ze dne: 23.10.2012
List 38 z 38
Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005:
EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o.
Zkušební laboratoř
Komjatická 73, 940 02 Nové Zámky
Použité zkratky:
ČL - Český lékopis
SL - Slovenský liekopis
Ph. Eur. - Evropský lékopis (European Pharmacopoeia)
ŠPP - Štandardný pracovný postup
ILP - Interný laboratórny postup
JMAKO - Jednotné metódy analytickej kontroly odpadov (vydávané Slovenskou agentúrou pre životné
prostredie)
EPA - (US) Environmental Protection Agency
AHEM - Acta hygienica, epidemiologica et microbiologica
AOAC - Association of Official Analytical Chemists
ICC – International Association for Cereal Science and Technology
CEN - European Committee for Standardization
CD - Official Journal of the European Communities, Commision Directive
ELISA - Enzyme-Linked ImmunoSorbent Assay
EBC - European Brewery Convention
EPA - Environmental Protection Agency
P - předběžná česká technická norma
RT-PCR - Real Time - Polymerase Chain Reaction
TNV - technická norma vodního hospodářství
Guideline - Pracovní návod pro přístroj GeneDisc Cycler
RT-PCR - Real Time - Polymerase Chain Reaction
ŠÚKL - Štátny ústav pre kontrolu liečiv
AAS - Atomová absorpční spektrometrie
AES - Atomová emisní spektrometrie
AMA - Advanced Merkury analyzer
ISE - Iontově selektivní elektroda
IC - Iontová chromatografie
IR – Infračervená spekrometrie
GC – Plynová chromatografie
HPLC – Kapalinová chromatografie
FID – Plamenoionizační detektor
RID – Refraktometrický detektor
ECD – Elektrochemický detektor
FLD - Fluorescenční detektor
DAD – Detektor diodového pole
UV VIS – Detektor ultrafialového a viditelného světla
MS – hmotnostní detektor
LS - Interní zkušební postup
OIV – Commendium of International Methods of Analysis
ICUMSA – International Commission for Uniform Methods of Sugar Analysis
Download

Příloha č. - BEL/NOVAMANN International sro