ANTIKOROVÉ POTRUBNÉ
PRÍSLUŠENSTVO
A ZÁVITOVÉ
FITINGY
• Zvárané tvarovky vyrobené z nehrdzavejúcej ocele, tepelne
zušľachťované.
• Povrchová úprava:
- štandardne je povrch morený
- na objednávku dodávame aj v leštenom vyhotovení.
• Bezšvové potrubné príslušenstvo dodávame na základe konkrétnej objednávky.
ANTIKOROVÉ POTRUBNÉ PRÍSLUŠENSTVO
Zvárané kolená EN 10253 / DIN 2605
Zvárané kolená
Zvárané T kusy - krátke
R = D + 100
R = 1,5 D
Rozmer mm
Materiál
priemer x hrúbka 1.4301/7 1.4541
Rozmer mm
1.4571
1.4404
Materiál
priemer x hrúbka 1.4301/7 1.4541
Rozmer mm
1.4571
1.4404
Materiál
priemer x hrúbka 1.4301/7 1.4541
Rozmer mm
1.4571
1.4404
priemer x hrúbka
Materiál
1.4301/7 1.4404
1.4571
12,0 x 1,5




52,0 x 1,5




204,0 x 2,0




12,0 x 1,5



17,2 x 2,0




x 2,0




206,0 x 3,0




18,0 x 1,5



18,0 x 1,5




54,0 x 2,0




219,1 x 2,0




21,3 x 2,0



20,0 x 1,5




57,0 x 2,0




x 3,0




22,0 x 1,5



x 2,0




21,3 x 1,6




x 2,9




254,0 x 2,0




26,9 x 2,0



60,3 x 1,6




256,0 x 3,0




28,0 x 1,5


x 2,0





x 2,0




273,0 x 3,0




33,7 x 2,0


x 2,6





x 2,6




304,0 x 2,0




34,0 x 1,5




22,0 x 1,5




x 3,0




306,0 x 3,0




38,0 x 2,0


23,0 x 1,5




63,5 x 2,0




323,9 x 3,0




40,0 x 1,5



25,0 x 1,5




70,0 x 1,5




355,6 x 3,0




x 2,0



x 2,0




x 2,0




406,4 x 3,0




42,4 x 2,0



26,9 x 1,6




76,1 x 2,0




506,0 x 3,0




44,5 x 2,0



x 2,0




x 2,6




606,0 x 3,0




48,3 x 2,0



x 2,6




x 3,0




52,0 x 1,5



28,0 x 1,5




80,0 x 2,0




54,0 x 2,0



x 2,0




84,0 x 2,0




57,0 x 2,0



30,0 x 2,0




85,0 x 2,0




60,3 x 2,0



32,0 x 1,5




88,9 x 2,0




70,0 x 1,5



x 2,0




x 3,0




x 2,0



33,7 x 1,6




x 3,2




76,1 x 2,0



x 2,0




104,0 x 2,0




84,0 x 2,0



x 2,6




108,0 x 2,0




85,0 x 2,0



x 3,0




x 3,0




88,9 x 2,0



x 3,2




114,3 x 2,0




88,9 x 3,0



34,0 x 1,5




x 2,6




104,0 x 2,0



35,0 x 1,5




x 3,0




108,0 x 2,0



38,0 x 1,5




x 3,2




114,3 x 2,0



x 2,0




129,0 x 2,0




129,0 x 2,0



40,0 x 1,5




133,0 x 3,0




139,7 x 2,0



x 2,0




139,7 x 2,0




x 3,0



42,4 x 2,0




x 3,0




154,0 x 2,0



x 2,6




154,0 x 2,0




156,0 x 3,0



x 3,2




156,0 x 3,0




168,3 x 2,0



44,5 x 2,0




159,0 x 3,0




x 3,0



x 2,6




168,3 x 2,0




204,0 x 2,0



48,3 x 2,0




x 3,0




206,0 x 3,0



x 2,6




219,1 x 2,0



x 3,2




254,0 x 2,0



50,0 x 2,0




Dodávame aj vo vyhotovení podľa DIN 11852.
skladové rozmery
rozmery na objednávku
Dodávame aj vo vyhotovení podľa DIN 2615.
ANTIKOROVÉ POTRUBNÉ PRÍSLUŠENSTVO
Zvárané centrické a excentrické redukcie
L=(D-d) x 3
Metrický rad mm
Rozmer dna mm
Materiál
Rozmer dna mm
Materiál
priemer x hrúbka
1.4301/7
priemer x hrúbka
1.4301/7

21,3 x 2,0

104,0 x 2,0


25,0 x 2,0

108,0 x 3,0



26,9 x 2,0

114,3 x 2,0

33,7/26,9 x 2,0


28,0 x 2,0

129,0 x 2,0


42,4/21,3 x 2,0


30,0 x 2,0

139,7 x 3,0



42,4/26,9 x 2,0


33,7 x 2,0

154,0 x 2,0

154/129 x 2,0


42,4/33,7 x 2,0


34,0 x 1,5

159,0 x 3,0


204/104 x 2,0


48,3/26,9 x 2,0


40,0 x 2,0

168,3 x 3,0



204/129 x 2,0


48,3/33,7 x 2,0


42,4 x 2,0

204,0 x 2,0

44,5/34 x 2,0


204/154 x 2,0


48,3/42,4 x 2,0


44,5 x 2,0

219,1 x 3,0

52/28 x 1,5


206/156 x 3,0


60,3/26,9 x 2,0


48,3 x 2,0

256,0 x 3,0

52/34 x 1,5


254/154 x 2,0


60,3/33,7 x 2,0


52,0 x 2,0

273,0 x 3,0

52/40 x 1,5


254/204 x 2,0


60,3/42,4 x 2,0


54,0 x 2,0

304,0 x 3,0

54/34 x 2,0


256/156 x 3,0


60,3/48,3 x 2,0


60,3 x 2,0

306,0 x 3,0

54/44,5 x 2,0


256/206 x 3,0


76,1/42,4 x 2,0


x 3,0

323,9 x 3,0

70/34 x 1,5


304/204 x 2,0


76,1/48,3 x 2,0


70,0 x 2,0

365,6 x 3,0

70/40 x 1,5


304/254 x 2,0


76,1/60,3 x 2,0


76,1 x 3,0

406,4 x 3,0

70/44,5 x 2,0


88,9/48,3 x 2,0


84,0 x 2,0

506,0 x 3,0

70/52 x 1,5


88,9/60,3 x 2,0


85,0 x 2,0

606,0 x 3,0

70/54 x 2,0


88,9/76,1 x 2,0


88,9 x 2,0

84/44,5 x 2,0


114,3/60,3 x 2,0


x 3,0

84/54 x 2,0


114,3/76,1 x 2,0



priem./priem. x hrúbka
Materiál
Klenuté dná
Metrický rad mm
Materiál
ISO rad mm
1.4301/7
1.4404
priem./priem. x hrúbka
1.4301/7
1.4404
22/18 x 1,5


129/70 x 2,0

28/18 x 1,5


129/84 x 2,0

28/22 x 1,5


129/85 x 2,0
34/22 x 1,5


34/28 x 1,5

40/22 x 1,5
Materiál
priem./priem. x hrúbka
1.4301/7
1.4404

21,3/17,2 x 2,0


26,9/21,3 x 2,0



33,7/21,3 x 2,0
129/104 x 2,0



154/84 x 2,0



154/104 x 2,0
40/28 x 1,5


40/34 x 1,5

44,5/28 x 2,0
84/70 x 2,0


114,3/88,9 x 2,0

85/52 x 2,0


139,7/88,9 x 2,0


85/70 x 2,0


139,7/114,3 x 2,0


104/52 x 2,0


168,3/114,3 x 2,0


104/54 x 2,0


168,3/139,7 x 2,0


104/70 x 2,0


219,1/114,3 x 2,0


104/84 x 2,0


219,1/168,3 x 2,0


104/85 x 2,0


skladové rozmery
rozmery na objednávku
Neuvedené rozmery, akosti materiálu a excentrické redukcie
dodáme na základe dopytu.
DNÁ
Klenuté dno
Klenutý vrchlík
PFB.1
Priemer D (mm)
podľa požadavků
Hrúbka S (mm)
2 - 80
Polomer klenutia m)
podľa požadavků
Ploché dno
PFB.2
Priemer D (mm)
300 - 6500
Hrúbka S (mm)
2 - 25
Polomer r (mm)
10 - 300
Výška hrdla h (mm)
5xS
Normálne klenuté dno
PFB.3
Priemer D (mm)
300 - 6500
Hrúbka S (mm)
2 - 40
Polomer r (mm)
30 - 150
Výška hrdla h (mm)
5xS
Polomer klenutia R (mm)
1,5 x D - 300 x D
Hluboko klenuté dno
PFB.4
Vnútorný priemer Di (mm)
300 - 6500
Hrúbka S (mm)
2 - 40
Polomer r (mm)
Di/10
Výška hrdla h (mm)
5xS
Výška klenutia Hi (mm)
Di/5
Polomer klenutia R (mm)
Di
Vysokotlaké dno
PFB.5
Vnútorný priemer Di (mm)
300 - 6500
Hrúbka S (mm)
3 - 40
Polomer r (mm)
0,165 x Di
Výška hrdla h (mm)
5xS
Výška klenutia H (mm)
Di/4
Polomer klenutia R (mm)
0,833 x Di
DNÁ
Opracovanie okrajov
Tolerancie pri opracovaní
(okraj dna môže byť opracovaný na základe vybranej schémy podĺa
požiadaviek zákazníka)
Priemer (mm)
‹499
±3
500 - 999
1000 - 2299
A
B
C
D
E
F
Obvod (mm)
2300 - 3999
4000 - 4999
5000 - 6000
›6000
±4
±6
±9
± 12
± 15
± 20
Výška (mm)
Ovalita
priemer (mm)
+5
-0
+7
-0
+ 10
-0
+ 10
-5
+ 15
- 10
+ 20
- 10
+ 30
- 20
Vzorec ovality
G
H
I
L
M
N
2 (Øi max - Øi min)
x 100
Øi max - Øi min
0,75 % Ø
0,75 % Ø
0,75 % Ø
0,75 % Ø
0,75 % Ø
0,75 % Ø
0,75 % Ø
Odchýlka od
tvaru (%)
+ 1,25 Øi
Kolmosť
valcovitého
hrdla (alfa)
+ 3°
- 0,625 Øi
- 2°
+ 1,25 Øi
+ 3°
- 0,625 Øi
- 2°
+ 1,25 Øi
+ 3°
- 0,625 Øi
- 2°
+ 1,25 Øi
+ 3°
- 0,625 Øi
- 2°
+ 1,25 Øi
+ 3°
- 0,625 Øi
- 2°
+ 1,25 Øi
+ 3°
- 0,625 Øi
- 2°
+ 1,25 Øi
+ 3°
- 0,625 Øi
- 2°
ZÁVITOVÉ FITINGY PODĽA EN 10226 / DIN 2999
koleno
skrutkovanie s tesnením
zátka so šesťhranom
hadicový násadec
koleno
skrutkovanie privarovacie
s tesnením
zátka so šesťhranom
dvojnippel so šesťhranom
koleno
skrutkovanie privarovacie
s kónickou tesniacou plochou
mufňa
redukcia
ohyb
skrutkovanie s kónickou
tesniacou plochou
mufňa krátka
guľový kohútik dvojdielny
plný prietok (300 F)/jednodielny
redukovaný prietok (300)
t-kus
skrutkovanie s kónickou
tesniacou plochou
redukcia
nippel privarovací
redukcia
nippel krátky
šesťhranná zátka
dvojnippel
matka
skrutkovanie s tesnením
zátka so štvorhranom
Download

ANTIKOROVÉ POTRUBNÉ PRÍSLUŠENSTVO A ZÁVITOVÉ FITINGY