Zjednodušený cenník projektových prác profesií TZB pre RD
platný od 10.11.2014
Jednopodlažný rodinný dom - bungalov
Projekt pre stavebné
Profesia
povolenie
Realizačný projekt
Plyn - vnútorné inštalácie
45 €
60 €
UK (ústredné kúrenie)
99 €
150 €
ZTI (zdravotechnické inštalácie)
99 €
150 €
Dvojpodlažný alebo podkrovný RD
Projekt pre stavebné
Profesia
povolenie
Realizačný projekt
Plyn - vnútorné inštalácie
45 €
60 €
UK
139 €
200 €
ZTI
139 €
200 €
Vonkajšie prípojky RD
Plyn - vonkajšia prípojka
45 €
60 €
PRÍPOJKA VODY- napojenie do ulice na verejný
vodovod
45 €
60 €
KANALIZAČNÁ PRIPOJKA- zaústenie do verejnej
kanalizácie v ulici
45 €
60 €
30 €
30 €
Hydraulická schéma zapojenia kotolne RD
Schéma MaR kotolne
Potrebné podklady
Stavebné výkresy v elektronickej forme (formát dwg alebo dxf)
Popis požiadaviek zákazníka
Forma výstupu:
Projekt pre stavebné povolenie
Realizačný projekt
Hydraulická schéma
Schéma MaR
Kontakt:
Ing. Ivan Klobušický - 0911442503
[email protected]
6 sád dokumentácie + elektronicky vo formáte pdf
6 sád dokumentácie + elektronicky vo formáte pdf
elektronicky vo formáte pdf
elektronicky vo formáte pdf
Download

Zjednodušený cenník projektových prác profesií TZB pre