The name Grundfos, the Grundfos logo, and the payoff Be–Think–Innovate are registrated trademarks
owned by Grundfos Management A/S or Grundfos A/S, Denmark. All rights reserved worldwide.
GRUNDFOS s.r.o., Prievozská 4D, 821 09 Bratislava
Tel.: 02/5020 1411, fax: 02/5020 1423, e-mail: [email protected], www.grundfos.sk
Objednávacie číslo
96076196
96076063
96003332
96973888
96914019
96841942
96841859
Popis
Predĺžené pätky k čerpadlu SEG pre voľnú inštaláciu čerpadla bez spúšťacieho zariadenia, 3 ks
Spúšťacie zariadenie s automatickou spojkou k čerpadlu SEG
Spínač plavákový LS001 s 10 m káblom
QTD 10/3.7 kontrolná jednotka pre sledovanie prevádzkových parametrov čerpadiel SP a SPO (3x400V)
CU 100.400.3.5A, riadiaca jednotka s plavákovým spínačom pre riadenie kalového čerpadla
LCD 108.400.3.5 riadiaca jednotka pre dve čerpadlá SEG
LC 108.400.3.5 riadiaca jednotka pre jedno čerpadlo SEG
„Grundfos s.r.o. si vyhradzuje právo AKCIU 2011
kedykoľvek ukončiť. Súčasne si vyhradzuje právo
na ukončenie predaja niektorého z výrobkov
a zmenu produktov v AKCII 2011.“
45 €
95 €
58 €
240 €
335 €
640 €
499 €
Akčná cena
Príslušenstvo a monitorovacie jednotky
Conlift L
Typ čerpadla
96845662
0.35
Objednávacie číslo Qmax [m3/h]
Hmax [m]
U [V]
Akčná cena
4.5
1x230
85 €
Kompaktná prečerpávacia stanica so zabudovaným spätným ventilom
pre prečerpávanie kondenzátu z kondenzačných kotlov, klimatizácií a pod.
Čerpá kondenzát s pH = 2,5 a vyšším.
Conlift L
Objednávacie číslo
Hĺbka [mm]
Priemer [mm]
U [V]
Akčná cena
PEHD-800-1-DN40-2000/2150 + SEG.09
96974538
2000
800
3x400
PEHD-800-1-DN40-2000/2150 + SEG.12
96984007
2000
800
3x400
PEHD-800-1-DN40-2200/2500 + SEG.09
96977713
2500
800
3x400
PEHD-800-1-DN40-2200/2500 + SEG.12
96974536
2500
800
3x400
2 650 €
2 715 €
2 725 €
2 815 €
Typ
Akcia začína 1. 3. 2011 | Všetky ceny sú uvedené vrátane DPH.
JARNÁ AKCIA 2011
GRUNDFOS
Kompletná čerpacia stanica odpadovej vody pre domácnosti so zabudovaným výtlačným potrubím, armatúrami,
kalovým čerpadlom SEG.40.12.2.50B alebo SEG.40.09.2.50B s rezacím zariadením vrátane závesnej automatickej
spojky a riadiacej jednotky LC 108 pre automatický chod čerpadla.
Čerpacia stanica PEHD - pre čerpanie splaškových vôd
Hmax [m]
U [V]
Akčná cena
SEG.40.09.2.50B
96075897
16
14
3x400
SEG.40.12.2.50B
96075905
18
21
3x400
1 075 €
1 110 €
Typ čerpadla
Objednávacie číslo Qmax [m3/h]
Ponorné kalové čerpadlá pre čerpanie odpadových vôd s rezacím zariadením.
Jednoduchá inštalácia a údržba. Dlhá životnosť.
Ponorné kalové čerpadlá SEG
Hmax [m]
U [V]
Akčná cena
MSS.12.1.4
96610038
40
8,5
1x230
MSS.12.3.4
96610039
40
8,5
3x400
1 799 €
1 799 €
Typ čerpadla Objednávacie číslo
Qmax [m3/h]
Kompaktná akumulačná prečerpávacia stanica so zabudovaným čerpadlom
s priechodnosťou tuhých častí 80mm. Malé nároky na priestor. Pripojenia
DN80/100. Obsah nádrže 66 l. Súčasťou dodávky je integrovaná akumulačná
nádrž s objemom 66l, kalové čerpadlo a riadiaca jednotka LC 109.
Čerpacie stanice Multilift
Typ čerpadla
Objednávacie číslo
Qmax [m3/h]
Hmax [m]
U [V]
Vhodné pre
Sololift+ WC
96176909
6
6.5
1x230
WC
Sololift+ WC-1
96176910
6
6.5
1x230
WC + umývadlo
Sololift+ WC-3
96176911
6
6.5
1x230
WC + umývadlo + sprcha + bidet
Sololift+ CWC-3
96176912
4
5.5
1x230
závesné WC + umývadlo + sprcha
Sololift+ C-3
96176913
3.6
5.5
1x230
pračka + vaňa + umývadlo alebo sprcha
Sololift+ D-3
96176915
3.6
5.5
1x230
2 x umývadlo + sprcha
Sololift+ PWC-3
96176914
7.5
6.5
1x230
WC + umývadlo + sprcha + bidet
360 €
388 €
437 €
450 €
375 €
370 €
630 €
Akčná cena
Kompletný rad malých prečerpávacích staníc, ktoré sú vhodné pre inštaláciu v miestach bez možnosti odvádzania domovej
odpadovej vody do kanalizácie prirodzeným samospádom.
Malé čerpacie stanice Sololift+ na odpadovú vodu
Ponorné čerpadlá SQE - kompletná zostava pre udržiavanie konštantného tlaku
Kompletná zostava pre čerpanie vody z vrtov, zavlažovanie, zásobovanie domácností vodou.
Vhodné do úzkych vrtov. Umožňuje reguláciu tlaku vody podľa aktuálnej potreby.
Zostava obsahuje 3” čerpadlo s elektronickou reguláciou na konštantný tlak, havarijnú ochranu
proti chodu nasucho, tlakovú nádobu, tlakový snímač a riadiacu jednotku CU301.
Typ čerpadla
Objednávacie číslo Qmax [m3/h] Hmax [m]
96524503
SQE 5-70 s 40 m káblom
96524501
SQE 3-65 s 40 m káblom
96524505
SQE 2-55 s 40 m káblom
Objednávacie číslo
96524431
SQ 2- 55 s 15 m káblom
3.4
4.4
7.4
66
90
100
U [V]
1x230
1x230
1x230
Akčná cena
Domáce vodárne Hydrojet
Domáca vodáreň MQ
Samonasávacie čerpadlo s membránovou tlakovou nádobou a nastaviteľným
tlakovým spínačom. Sacia schopnosť až 8 m.
Domáca vodáreň s integrovanou tlakovou nádobou. Sacia schopnosť až 8 m. Vhodná
pre dopravu vody v rodinných domoch, chatách a v skleníkoch. Jednoduchá inštalácia,
bezúdržbová prevádzka, nízka hlučnosť a ochrana proti chodu nasucho.
Typ čerpadla
MQ
Q 3-45
Qmax [m3/h]
Objednávacie číslo
9
965
96515415
154
4155
1x230
45
U [V]
Hmax [m]
4.1
Objednávacie Qmax Hmax
číslo
[m3/h] [m]
Typ čerpadla
Akčná cena
395 €
1 220 €
1 250 €
1 460 €
4661BQBE
Hydrojet
ydrojet
e JP
P 6 s 60
6 l nádob
nádobou
bou
4651BQBE
Hydrojet JP 5 s 60 l nádobou
4651BPBE
Hydrojet JP 5 s 24 l nádobou
97518627
Hydrojet JP 6 s 80 l nádobou*
96972714
Hydrojet JP 5 s 50 l nádobou*
96973886
Hydrojet JP 5 s 24 l nádobou*
39
4
48
5
39
4
39
4
48
5
39
4
299 €
385 €
450 €
299 €
385 €
399 €
1x230
Akčná cena
U [V]
1x230
1x230
1x230
1x230
1x230
* do
o vypredania
vyp
vypr
y eda
edania
ania
n zásob
zásob
Ponorné čerpadlá SQ
3” čerpadlá do úzkych vrtov vhodné na čerpanie vody v domácnostiach a zavlažovanie. Možná
zvislá i vodorovná inštalácia. Malá hmotnosť, štíhla konštrukcia, široký výkonový rozsah, havarijná
ochrana proti chodu nasucho, zabudovaný spätný ventil. Dlhá životnosť a spoľahlivosť.
Typ čerpadla
96524434
SQ 2- 70 s 30 m káblom
Qmax [m3/h]
3.4
3.4
Hmax [m]
66
87
U [V]
1x230
1x230
Akčná cena
620 €
740 €
Tlaková riadiaca jednotka PM s káblom
Jednotka je určená pre automatické riadenie čerpadiel pre dodávku vody.
Typ
11x230V
1x2
30V
0V
V 1,5
1 - 5 bar
96848740
68
0
2,2 bar
1x230V
96848722
Zapínací
tlak
U [V]
Objednávacie
číslo
PM 1/2.2
PM 2
1x230
10 bar
U [V]
Max. tlak
v systéme
10 bar
Akčná cena
85 €
125 €
1x230
Ponorné čerpadlá SB
5” ponorné čerpadlá pre čerpanie čistej vody zo studní alebo nádrží.
Mnohostranné použitie v domácnostiach a záhradách. Jednoduchá a rýchla inštalácia.
Objednávacie číslo Qmax [m3/h] Hmax [m]
Typ čerpadla*
97686705
SB 3-45 A
97686704
SB 3-45 M
97686701
SB 3-35 A
97686700
SB 3-35 M
6.6
6.6
6.3
6.3
33
U [V]
Automatická tlaková stanica Hydromono s objemom nádoby 18 l
ATS Hydromono s jedným čerpadlom CRE je vhodná v miestach s nízkym tlakom aj ako domáca
vodáreň. Prevedenie s čerpadlom CRE má integrovaný frekvenčný menič. Vhodná pre väčšie
rodinné domy a penzióny.
Akčná cena
299 €
315 €
335 €
345 €
1x230
33
1x230
43
1x230
43
1x230
Typ čerpadla
Objednávacie číslo
Hydromono CRE3-10
Qmax [m3/h]
96051052
4.5
Hmax [m]
65
U [V]
Akčná cena
1 920 €
1x230
* M - bez plaváku, A - s plavákom
Ponorné čerpadlá SPO
5” ponorné čerpadlá pre čerpanie čistej vody zo studní alebo nádrží. Mnohostranné použitie v domác-nostiach a záhradách. Jednoduchá a rýchla inštalácia. Vyrobené z nehrdzavejúcej ocele. Dlhá životnosť.
sť.
Typ čerpadla
Qmax [m3/h]
Objednávacie číslo
96587155
SPO 5-70 s káblom 20 m
96587154
SPO 5-55 s káblom 20 m
96587115
SPO 3-75 s káblom 20 m
96587114
SPO 3-65 s káblom 20 m
96587113
SPO 3-50 s káblom 20 m
Hmax [m]
4.5
50
4.5
U [V]
Akčná cena
1x230
75
1x230
57
6.5
520 €
540 €
585 €
535 €
575 €
1x230
64
4.5
6.5
3x400
72
3x400
Samonasávacie
Samonasávaci
ciie čerpadlá
č rpad
če
adlá JJP
P
Samonasávacie jednostupňové odstredivé čerpadlá vhodné pre domácnosti a zavlažovanie záhrad. Sacia schopnosť až 8 m.
Typ čerpadla
JP 5
SPO s plavákom
Objednávacie číslo
96587134
SPO 3-75 A s káblom 20 m
96587133
SPO 3-65 A s káblom 20 m
96587132
SPO 3-50 A s káblom 20 m
4.5
50
4.5
535 €
560 €
620 €
622 €
1x230
64
4.5
1x230
75
6.5
1x230
70
1x230
Qmax [m3/h]
46711202
JP 5
96587137
SPO 5-70 A s káblom 20 m
1x230
39
U [V]
Hmax [m]
4
46731211
JP 6
4
46811202
JP 6
43
5
46831211
1x230
49
Ponorné kalové čerpadlá UNILIFT AP a AP.B (s 10 m káblom)
Akčná cena
Kalové čerpadlá s veľkým výkonom. Vhodné na čerpanie odpadových, kalových
a splaškových vôd.
199 €
199 €
255 €
255 €
3x400
48
5
3x400
Qmax [m3/h]
Objednávacie číslo
09001K18
SP 2A-18 s káblom 30 m
09001K13
SP 2A-13 s káblom 30 m
96011018
UNILIFT AP12.40.04.A1
96468354
UNILIFT AP50B.50.08.A1V
96468356
UNILIFT AP35B.50.06.A1V
UNILIFT AP12.50.11.A1
Hmax [m]
2.7
78
2.7
U [V]
850 €
3x400
96010981
Hmax
[m]
16
32
11
17
káblová zostava 30 m (003W5045) už v cene
2.7
96983806
Qmax
[m3/h]
Objednávacie
číslo
Hmax
[m]
108
Objednávacie číslo Objem nádoby
Akčná cena
U [V]
965 €
3x400
11
24
11
18
383 €
560 €
460 €
710 €
1x230
Akčná cena
U [V]
1x230
1x230
1x230
Ponorné kalové čerpadlá UNILIFT KP a CC
775 €
3x400
108
Čerpadlá na odvodňovanie zaplavených pivníc, čerpanie odpadových vôd v domácnostiach, znižovanie hladiny
spodnej vody, vyprázdňovanie bazénov, výkopov, šácht a pod.
Akčná cena
699 €
3x400
108
6.7
Objednávacie Qmax
číslo
[m3/h]
Typ čerpadla
3x400V vyžaduje istenie nadprúdovou ochranou
3x400V vyžaduje istenie nadprúdovou ochranou
Ponorné čerpadlá SP
4” ponorné čerpadlá na zásobovanie vodou z vrtov od priemeru 105 mm, pre zavlažovanie
a zvyšovanie tlaku. Vhodné pre čerpanie pitnej vody. Malá hmotnosť, jednoduchá inštalácia,
dlhá životnosť, vyrobené z nehrdzavejúcej ocele.
Typ čerpadla
05001K17
SP 5A-17 s káblom 30 m
Objednávacie číslo Qmax [m3/h] Hmax [m]
011H1800
8.5
5.2
012H1800
10.6
7.5
011H1900
8.5
5.2
012H1900
10.6
7.5
013N1900
13.5
9
96280966
6
5
96280968
10
7
96280970
14.4
9
Typ čerpadla
UNILIFT KP 150 A1, s plavákom a káblom 10 m
UNILIFT KP 250 A1, s plavákom a káblom 10 m
UNILIFT KP 150 AV1, s vertik. plavákom a káblom 10 m
UNILIFT KP 250 AV1, s vertik. plavákom a káblom 10 m
UNILIFT KP 350 AV1, s vertik. plavákom a káblom 10 m
UNILIFT CC 5 A1, s plavákom a káblom 10 m
UNILIFT CC 7 A1, s plavákom a káblom 10 m
UNILIFT
UNI
UN
U
NIILI
N
LLIF
IF
IFT C
IFT
CC
C 9 A1
A
A1,
1, s p
pl
plavákom
lavá
a ákom
av
kko
om
m a kkáblom 10 m
U [V] Akčná cena
1x230
220 €
1x230
250 €
1x230
225 €
1x230
260 €
1x230
355 €
1x230
145 €
1x230
177 €
1x230
230 €
Vodárenský set*
Kompletná zostava, ktorá je pripravená k okamžitému pripojeniu na
systém rozvodu vody. Zostava obsahuje tlakovú nádobu, tlakový spínač,
manometer a päťcestnú armatúru.
Ponorné čerpadlo SP 2A s kontrolnou a monitorovacou jednotkou QTD
Kompletná zostava obsahuje ponorné čerpadlo SP a kontrolnú a monitorovaciu jednotku QTD. Jednotka chráni čerpadlo proti skratu, chýbajúcej fáze, podpätiu/prepätiu, preťaženiu, chodu nasucho.
Typ čerpadla
SP 2A-18 + 30 m + QTD 10/3.7
jednotka sa dá kúpiť za Akčnú cenu aj samostatne
Parametre Qmax a Hmax sú štítkové údaje, t.j. orientačné.
Hmax - hodnota pri nulovom prietoku.
Qmax - hodnota pri nulovej dopravnej výške.
100 litrov
97639921
50 litrov
96974325
24 litrov
96974532
Multibox
Čerpacie zariadenie s ponorným čerpadlom UNILIFT CC 7. Určené hlavne
na odčerpanie záplavovej vody zo zaplavených pivníc, suterénov a pod.
Max. tlak Pripojenie Akčná cena
DN 25(1”)
6 bar
DN 25(1”)
6 bar
DN 25(1’’)
6 bar
77 €
165 €
265 €
Typ čerpadla
Objednávacie číslo Qmax [m3/h] Hmax [m]
Multibox CC7-A1
97519841
14
7
U [V]
1x230
Akčná cena
340 €
* iba do vypredania zásob
Výrobky SP, SPO, SQ, SQE, MQ, JP-5, JP-6, Hydrojet
majú atest Regionálneho úradu verejného zdravotníctva
na použitie pre priamy styk s pitnou vodou.
The name Grundfos, the Grundfos logo, and the payoff Be–Think–Innovate are registrated trademarks
owned by Grundfos Management A/S or Grundfos A/S, Denmark. All rights reserved worldwide.
„Grundfos s.r.o. si vyhradzuje právo AKCIU 2011
kedykoľvek ukončiť. Súčasne si vyhradzuje právo
na ukončenie predaja niektorého z výrobkov
a zmenu produktov v AKCII 2011.“
GRUNDFOS s.r.o., Prievozská 4D, 821 09 Bratislava
Tel.: 02/5020 1411, fax: 02/5020 1423, e-mail: [email protected], www.grundfos.sk
Objednávacie číslo
96076196
96076063
96003332
96973888
96914019
96841942
96841859
Akcia začína 1. 3. 2011 | Všetky ceny sú uvedené vrátane DPH.
45 €
95 €
58 €
240 €
335 €
640 €
499 €
Popis
Predĺžené pätky k čerpadlu SEG pre voľnú inštaláciu čerpadla bez spúšťacieho zariadenia, 3 ks
Spúšťacie zariadenie s automatickou spojkou k čerpadlu SEG
Spínač plavákový LS001 s 10 m káblom
QTD 10/3.7 kontrolná jednotka pre sledovanie prevádzkových parametrov čerpadiel SP a SPO (3x400V)
CU 100.400.3.5A, riadiaca jednotka s plavákovým spínačom pre riadenie kalového čerpadla
LCD 108.400.3.5 riadiaca jednotka pre dve čerpadlá SEG
LC 108.400.3.5 riadiaca jednotka pre jedno čerpadlo SEG
JARNÁ AKCIA 2011
GRUNDFOS
Akčná cena
Príslušenstvo a monitorovacie jednotky
Conlift L
96845662
Typ čerpadla
0.35
4.5
Objednávacie číslo Qmax [m3/h]
85 €
1x230
Hmax [m]
U [V]
Akčná cena
Kompaktná prečerpávacia stanica so zabudovaným spätným ventilom
pre prečerpávanie kondenzátu z kondenzačných kotlov, klimatizácií a pod.
Čerpá kondenzát s pH = 2,5 a vyšším.
Conlift L
2500
96974536
PEHD-800-1-DN40-2200/2500 + SEG.12
2500
96977713
PEHD-800-1-DN40-2200/2500 + SEG.09
2000
96984007
PEHD-800-1-DN40-2000/2150 + SEG.12
2000
96974538
PEHD-800-1-DN40-2000/2150 + SEG.09
Hĺbka [mm]
Objednávacie číslo
Typ
800
2 650 €
2 715 €
2 725 €
2 815 €
3x400
800
3x400
800
3x400
800
3x400
Priemer [mm]
U [V]
Akčná cena
Kompletná čerpacia stanica odpadovej vody pre domácnosti so zabudovaným výtlačným potrubím, armatúrami,
kalovým čerpadlom SEG.40.12.2.50B alebo SEG.40.09.2.50B s rezacím zariadením vrátane závesnej automatickej
spojky a riadiacej jednotky LC 108 pre automatický chod čerpadla.
Čerpacia stanica PEHD - pre čerpanie splaškových vôd
96075905
SEG.40.12.2.50B
96075897
SEG.40.09.2.50B
Typ čerpadla
21
18
14
16
Objednávacie číslo Qmax [m3/h]
1 075 €
1 110 €
3x400
Akčná cena
U [V]
3x400
Hmax [m]
Ponorné kalové čerpadlá pre čerpanie odpadových vôd s rezacím zariadením.
Jednoduchá inštalácia a údržba. Dlhá životnosť.
Ponorné kalové čerpadlá SEG
96610039
MSS.12.3.4
96610038
MSS.12.1.4
40
8,5
40
Typ čerpadla Objednávacie číslo
Qmax [m3/h]
1 799 €
1 799 €
3x400
8,5
1x230
Hmax [m]
U [V]
Akčná cena
Kompaktná akumulačná prečerpávacia stanica so zabudovaným čerpadlom
s priechodnosťou tuhých častí 80mm. Malé nároky na priestor. Pripojenia
DN80/100. Obsah nádrže 66 l. Súčasťou dodávky je integrovaná akumulačná
nádrž s objemom 66l, kalové čerpadlo a riadiaca jednotka LC 109.
Čerpacie stanice Multilift
Sololift+ PWC-3
Sololift+ D-3
Sololift+ C-3
3.6
96176915
1x230
6.5
1x230
5.5
1x230
5.5
1x230
5.5
1x230
6.5
1x230
6.5
1x230
3.6
96176913
4
96176912
6
96176911
6
96176910
6.5
6
96176909
Hmax [m]
Qmax [m3/h]
Objednávacie číslo
Sololift+ CWC-3
Sololift+ WC-3
Sololift+ WC-1
Sololift+ WC
Typ čerpadla
7.5
96176914
U [V]
360 €
388 €
437 €
450 €
375 €
370 €
630 €
WC + umývadlo + sprcha + bidet
2 x umývadlo + sprcha
pračka + vaňa + umývadlo alebo sprcha
závesné WC + umývadlo + sprcha
WC + umývadlo + sprcha + bidet
WC + umývadlo
WC
Vhodné pre
Akčná cena
Kompletný rad malých prečerpávacích staníc, ktoré sú vhodné pre inštaláciu v miestach bez možnosti odvádzania domovej
odpadovej vody do kanalizácie prirodzeným samospádom.
Malé čerpacie stanice Sololift+ na odpadovú vodu
Domáca vodáreň s integrovanou tlakovou nádobou. Sacia schopnosť až 8 m. Vhodná
pre dopravu vody v rodinných domoch, chatách a v skleníkoch. Jednoduchá inštalácia,
bezúdržbová prevádzka, nízka hlučnosť a ochrana proti chodu nasucho.
Kompletná zostava pre čerpanie vody z vrtov, zavlažovanie, zásobovanie domácností vodou.
Vhodné do úzkych vrtov. Umožňuje reguláciu tlaku vody podľa aktuálnej potreby.
Zostava obsahuje 3” čerpadlo s elektronickou reguláciou na konštantný tlak, havarijnú ochranu
proti chodu nasucho, tlakovú nádobu, tlakový snímač a riadiacu jednotku CU301.
Objednávacie číslo Qmax [m3/h] Hmax [m]
Typ čerpadla
Akčná cena
1 220 €
1 250 €
1 460 €
SQE 2-55 s 40 m káblom
96524505
3.4
66
1x230
SQE 3-65 s 40 m káblom
96524501
4.4
90
1x230
SQE 5-70 s 40 m káblom
96524503
7.4
100
Typ čerpadla
U [V]
1x230
Domáce vodárne Hydrojet
Domáca vodáreň MQ
Ponorné čerpadlá SQE - kompletná zostava pre udržiavanie konštantného tlaku
MQ
Q 3-45
Objednávacie číslo
Qmax [m3/h]
Hmax [m]
U [V]
Akčná cena
9
965
96515415
154
4155
4.1
45
1x230
395 €
3” čerpadlá do úzkych vrtov vhodné na čerpanie vody v domácnostiach a zavlažovanie. Možná
zvislá i vodorovná inštalácia. Malá hmotnosť, štíhla konštrukcia, široký výkonový rozsah, havarijná
ochrana proti chodu nasucho, zabudovaný spätný ventil. Dlhá životnosť a spoľahlivosť.
Objednávacie číslo
Qmax [m3/h]
Hmax [m]
U [V]
Akčná cena
96524431
3.4
66
1x230
620 €
740 €
SQ 2- 55 s 15 m káblom
SQ 2- 70 s 30 m káblom
Objednávacie Qmax Hmax
číslo
[m3/h] [m]
Typ čerpadla
U [V]
Akčná cena
299 €
385 €
450 €
299 €
385 €
399 €
Hydrojet JP 5 s 24 l nádobou*
96973886
4
39
1x230
Hydrojet JP 5 s 50 l nádobou*
96972714
4
39
1x230
Hydrojet JP 6 s 80 l nádobou*
97518627
5
48
1x230
Hydrojet JP 5 s 24 l nádobou
4651BPBE
4
39
1x230
Hydrojet JP 5 s 60 l nádobou
4651BQBE
4
39
1x230
Hydrojet
ydrojet
e JP
P 6 s 60
6 l nádob
nádobou
bou
4661BQBE
5
48
1x230
* do
o vypredania
vyp
vypr
y eda
edania
ania
n zásob
zásob
Ponorné čerpadlá SQ
Typ čerpadla
Samonasávacie čerpadlo s membránovou tlakovou nádobou a nastaviteľným
tlakovým spínačom. Sacia schopnosť až 8 m.
96524434
3.4
87
1x230
Tlaková riadiaca jednotka PM s káblom
Jednotka je určená pre automatické riadenie čerpadiel pre dodávku vody.
Objednávacie
číslo
U [V]
Zapínací
tlak
Max. tlak
v systéme
U [V]
Akčná cena
PM 1/2.2
96848722
1x230V
2,2 bar
10 bar
1x230
PM 2
96848740
68
0
11x230V
1x2
30V
0V
V 1,5
1 - 5 bar
10 bar
1x230
85 €
125 €
Typ
Ponorné čerpadlá SB
5” ponorné čerpadlá pre čerpanie čistej vody zo studní alebo nádrží.
Mnohostranné použitie v domácnostiach a záhradách. Jednoduchá a rýchla inštalácia.
Objednávacie číslo Qmax [m3/h] Hmax [m]
Typ čerpadla*
Automatická tlaková stanica Hydromono s objemom nádoby 18 l
U [V]
Akčná cena
299 €
315 €
335 €
345 €
SB 3-35 M
97686700
6.6
33
1x230
SB 3-35 A
97686701
6.6
33
1x230
SB 3-45 M
97686704
6.3
43
1x230
SB 3-45 A
97686705
6.3
43
1x230
ATS Hydromono s jedným čerpadlom CRE je vhodná v miestach s nízkym tlakom aj ako domáca
vodáreň. Prevedenie s čerpadlom CRE má integrovaný frekvenčný menič. Vhodná pre väčšie
rodinné domy a penzióny.
Typ čerpadla
Hydromono CRE3-10
Objednávacie číslo
Qmax [m3/h]
Hmax [m]
U [V]
Akčná cena
96051052
4.5
65
1x230
1 920 €
* M - bez plaváku, A - s plavákom
Ponorné čerpadlá SPO
5” ponorné čerpadlá pre čerpanie čistej vody zo studní alebo nádrží. Mnohostranné použitie v domác-nostiach a záhradách. Jednoduchá a rýchla inštalácia. Vyrobené z nehrdzavejúcej ocele. Dlhá životnosť.
sť.
Objednávacie číslo
Qmax [m3/h]
Hmax [m]
U [V]
Akčná cena
SPO 3-50 s káblom 20 m
96587113
4.5
50
1x230
SPO 3-65 s káblom 20 m
96587114
4.5
64
1x230
SPO 3-75 s káblom 20 m
96587115
4.5
75
1x230
SPO 5-55 s káblom 20 m
96587154
6.5
57
3x400
SPO 5-70 s káblom 20 m
96587155
6.5
72
3x400
520 €
540 €
585 €
535 €
575 €
SPO 3-50 A s káblom 20 m
96587132
4.5
50
1x230
SPO 3-65 A s káblom 20 m
96587133
4.5
64
1x230
SPO 3-75 A s káblom 20 m
96587134
4.5
75
1x230
SPO 5-70 A s káblom 20 m
96587137
6.5
70
1x230
Typ čerpadla
Samonasávacie
Samonasávaci
ciie čerpadlá
č rpad
če
adlá JJP
P
Samonasávacie jednostupňové odstredivé čerpadlá vhodné pre domácnosti a zavlažovanie záhrad. Sacia schopnosť až 8 m.
Objednávacie číslo
Qmax [m3/h]
Hmax [m]
U [V]
Akčná cena
46711202
4
39
1x230
JP 5
46731211
4
43
3x400
JP 6
46811202
5
48
1x230
199 €
199 €
255 €
255 €
Typ čerpadla
JP 5
SPO s plavákom
535 €
560 €
620 €
622 €
JP 6
3x400V vyžaduje istenie nadprúdovou ochranou
Ponorné čerpadlá SP
Objednávacie číslo
Qmax [m3/h]
Hmax [m]
U [V]
Akčná cena
SP 2A-13 s káblom 30 m
09001K13
2.7
78
3x400
699 €
SP 2A-18 s káblom 30 m
09001K18
2.7
108
3x400
775 €
SP 5A-17 s káblom 30 m
05001K17
6.7
108
3x400
850 €
5
49
3x400
Kalové čerpadlá s veľkým výkonom. Vhodné na čerpanie odpadových, kalových
a splaškových vôd.
Objednávacie Qmax
číslo
[m3/h]
Typ čerpadla
Hmax
[m]
U [V]
Akčná cena
UNILIFT AP35B.50.06.A1V
96468356
18
11
1x230
UNILIFT AP50B.50.08.A1V
96468354
24
11
1x230
383 €
560 €
460 €
710 €
UNILIFT AP12.40.04.A1
96011018
17
11
1x230
UNILIFT AP12.50.11.A1
96010981
32
16
1x230
Ponorné kalové čerpadlá UNILIFT KP a CC
4” ponorné čerpadlá na zásobovanie vodou z vrtov od priemeru 105 mm, pre zavlažovanie
a zvyšovanie tlaku. Vhodné pre čerpanie pitnej vody. Malá hmotnosť, jednoduchá inštalácia,
dlhá životnosť, vyrobené z nehrdzavejúcej ocele.
Typ čerpadla
46831211
3x400V vyžaduje istenie nadprúdovou ochranou
Ponorné kalové čerpadlá UNILIFT AP a AP.B (s 10 m káblom)
Čerpadlá na odvodňovanie zaplavených pivníc, čerpanie odpadových vôd v domácnostiach, znižovanie hladiny
spodnej vody, vyprázdňovanie bazénov, výkopov, šácht a pod.
Typ čerpadla
UNILIFT KP 150 A1, s plavákom a káblom 10 m
UNILIFT KP 250 A1, s plavákom a káblom 10 m
UNILIFT KP 150 AV1, s vertik. plavákom a káblom 10 m
UNILIFT KP 250 AV1, s vertik. plavákom a káblom 10 m
UNILIFT KP 350 AV1, s vertik. plavákom a káblom 10 m
UNILIFT CC 5 A1, s plavákom a káblom 10 m
UNILIFT CC 7 A1, s plavákom a káblom 10 m
UNILIFT
UNI
UN
U
NIILI
N
LLIF
IF
IFT C
IFT
CC
C 9 A1
A
A1,
1, s p
pl
plavákom
lavá
a ákom
av
kko
om
m a kkáblom 10 m
káblová zostava 30 m (003W5045) už v cene
Objednávacie číslo Qmax [m3/h] Hmax [m]
011H1800
8.5
5.2
012H1800
10.6
7.5
011H1900
8.5
5.2
012H1900
10.6
7.5
013N1900
13.5
9
96280966
6
5
96280968
10
7
96280970
14.4
9
Vodárenský set*
Ponorné čerpadlo SP 2A s kontrolnou a monitorovacou jednotkou QTD
Kompletná zostava obsahuje ponorné čerpadlo SP a kontrolnú a monitorovaciu jednotku QTD. Jednotka chráni čerpadlo proti skratu, chýbajúcej fáze, podpätiu/prepätiu, preťaženiu, chodu nasucho.
Typ čerpadla
SP 2A-18 + 30 m + QTD 10/3.7
Objednávacie
číslo
Qmax
[m3/h]
Hmax
[m]
U [V]
96983806
2.7
108
3x400
jednotka sa dá kúpiť za Akčnú cenu aj samostatne
Parametre Qmax a Hmax sú štítkové údaje, t.j. orientačné.
Hmax - hodnota pri nulovom prietoku.
Qmax - hodnota pri nulovej dopravnej výške.
Akčná cena
965 €
Kompletná zostava, ktorá je pripravená k okamžitému pripojeniu na
systém rozvodu vody. Zostava obsahuje tlakovú nádobu, tlakový spínač,
manometer a päťcestnú armatúru.
Objednávacie číslo Objem nádoby
Max. tlak Pripojenie Akčná cena
96974532
24 litrov
6 bar
DN 25(1’’)
96974325
50 litrov
6 bar
DN 25(1”)
97639921
100 litrov
6 bar
DN 25(1”)
* iba do vypredania zásob
Výrobky SP, SPO, SQ, SQE, MQ, JP-5, JP-6, Hydrojet
majú atest Regionálneho úradu verejného zdravotníctva
na použitie pre priamy styk s pitnou vodou.
77 €
165 €
265 €
U [V] Akčná cena
1x230
220 €
1x230
250 €
1x230
225 €
1x230
260 €
1x230
355 €
1x230
145 €
1x230
177 €
1x230
230 €
Multibox
Čerpacie zariadenie s ponorným čerpadlom UNILIFT CC 7. Určené hlavne
na odčerpanie záplavovej vody zo zaplavených pivníc, suterénov a pod.
Typ čerpadla
Objednávacie číslo Qmax [m3/h] Hmax [m]
Multibox CC7-A1
97519841
14
7
U [V]
1x230
Akčná cena
340 €
LEGENDA
Záruka 24 mesiacov od dátumu predaja najdlhšie však 30 mesiacov od dátumu výroby.
SB, SPO
- obmedzenie ponoru čerpadla SB je 10 m a čerpadla SPO 20 m pod úrovňou hladiny
- ak je v názve písmeno A čerpadlo je vybavené plavákovým spínačom
- obsah piesku v čerpanej kvapaline max 50g/m3
- u týchto čerpadiel je nutné na výtlak nainštalovať prevádzkovú spätnú klapku
SQ, SQE
- obsah piesku v čerpanej kvapaline max 50g/m3
- u SQE zostáv je nutné vykonať kontrolu protitlaku v tlakovej nádobe
(viď montážne a prevádzkové predpisy)
- u týchto čerpadiel je nutné na výtlak inštalovať prevádzkovú spätnú klapku
SP
- obsah piesku v čerpanej kvapaline max 50g/m3
- u týchto čerpadiel je nutné na výtlak inštalovať prevádzkovú spätnú klapku
PM1 a PM2
- pri výbere ponorného čerpadla, u ktorého bude tlaková riadiaca
jednotka PM1, je nutné kalkulovať s maximálnym tlakom čerpadla
Hydrojet JP, MQ
- je nutné vykonať kontrolu protitlaku v tlakovej nádobe
(viď montážne a prevádzkové predpisy)
- u samonasávacích čerpadiel je maximálna sacia hĺbka 8m vodného stĺpca
Čerpadlá Unilift
- neslúžia na zavlažovanie
Odvádzanie odpadovej vody
z miest bez prirodzeného
samospádu
Vodárenský set
- je nutné vykonať kontrolu protitlaku v tlakovej nádobe
(viď montážne a prevádzkové predpisy)
- je možné použiť s čerpadlami SQ, SB, SPO, SP
Prečerpávanie
kondenzátu
z kondenzačných
kotlov
Čerpacia stanica
pre centrálne čerpanie
odpadových vôd
Tento nákres je iba ilustračný.
Podrobné údaje a požiadavky konkrétnej aplikácie
sú uvedené v technickej dokumentácii čerpadla.
Ďalšie informácie na tel. č. 02/5020 1411
Čerpadlá pre čerpanie
mierne znečistenej vody
Čerpadlá s maximálnou sacou hĺbkou do 8 m
Monitorovacie
a riadiace jednotky
s priemerom 3“
Čerpacia stanica
pre odvádzanie
odpadovej vody
m
o
ád
S
do 30 m
SQ 2-55
SQE 2-55
SP 2A-13
SB 3-35
SB 3-45
SPO 3-50
SPO 3-65
SPO 5-55
SPO 5-70
SPO 3-75
do 40 m
Tlaková kanalizácia
do 50 m
SQ 2-70
SQE 3-65
SP 2A-18
do 65 m
SQE 5-70
S 5A-17
SP
Automatická
tlaková
stanica
s priemerom 5“ alebo vykopaná studňa
do 8 m
sp
o
am
C
W
z
s priemerom 105 mm
Odčerpávanie
záplavovej vody
z pivníc, suterénov
a pod.
Download

A2 Jarna akcia 2011.indd