Prehled_2010_cervena.qxd
30.3.2010
12:36
Page 1
Relé, vazební členy, časová relé,
micí a kontrolní relé, elektromry,
pístroje pro ízení technologických proces,
pro plošné spoje, do rozvadč
a pro domovní instalace
Přehled 2010
®
S.p.A.
ISO 9001
ISO 14001
Prehled_2010_cervena.qxd
30.3.2010
12:36
Page 2
Vysvtlivky užívaných zkratek:
AC
DC
DIL
RT I
RT II
RT III
citl.
MA
MI
BV
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
stídavé naptí
stejnosmrné naptí
dual-in-line (uspoádání vývod)
prachotsn zapouzdené
tavidlm odolné
mytí odolné
zvýšená citlivost cívky
mechanická aretace
mechanický indikátor
bezpotenciálový výstup
EMR
SSR
FA
PN
Z
R
P
LED
PZP
BS
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
elektromagnetické relé
polovodičové relé
faston
píchytka nahoe
zapínací kontakt
rozpínací kontakt
pepínací kontakt
svítivka
potlačení zbytkových proud
bezešroubové svorky
Prehled_2010_cervena.qxd
30.3.2010
12:36
Page 3
ada 30
Relé DIL, 2 A
Izolační vlastnosti dle ČSN EN 61810-1
malé relé pro nízké proudy v provedení DIL
• 2P
• AgNi kontakty tvrd zlacené (5 μm)
• cívka se zvýšenou citlivostí 200 mW
nebo 400 mW
• nepolarizované relé
• reléové krytí RT III (mytí odolné)
• 20,3 x 10,1 x 11,1 (š x h x v) mm
Jmenovité napájecí naptí (sí)
V AC
Zkušební naptí
V AC
Stupe znečištní
Izolace mezi cívkou a kontaktní sadou
Druh izolace
Kategorie peptí
Zkušební pulsní naptí
kV (1,2/50 μs)
Napová pevnost
V AC
Izolace mezi sousedními kontaktními sadami
Druh izolace
Kategorie peptí
Zkušební pulsní naptí
kV (1,2/50 μs)
Napová pevnost
V AC
Izolace mezi rozepnutými kontakty
Druh rozpojení
Napová pevnost
V AC / kV (1,2/50 μs)
230 / 400
250
1
120…240 jednofázov
125
2
základní izolace
I
1,5
1.000
základní izolace
II
1,5
1.000
základní izolace
I
1,5
1.500
základní izolace
II
1,5
1.500
mikrorozpojení
750 / 1
mikrorozpojení
750 / 1
Objednací kód
Píklad: ada 30, relé DIL do PS, 2P/2 A, naptí cívky se zvýšenou citlivostí 12 V DC
A
3 0 . 2
2 . 7 . 0 1 2 . 0
B
C
D
0
0
0
A: materiál kontakt
0 = standard
AgNi + Au (5 μm)
ada
typ
2 = do PS
D: provedení
0 = mytí odolné (RT III)
C: možnosti
0 = výrobní linka 0
1 = výrobní linka 1
B: druh kontakt
0=P
počet kontakt
2 = 2P, 2 A
buzení cívky
7 = DC, zvýšená citlivost, píkon 200 mW
9 = DC, píkon 400 mW
jmenovité naptí cívky
V AC: —
V DC: 5 - 6 - 9 - 12 - 24 - 48
vybraná pednostní provedení (xxx = jmenovité naptí cívky, nap. 012 = 12 V)
30.22.7.xxx.0000
Relé DIL, PS, 2P/2A, xxxV DC, citl.
30.22.9.xxx.0000
ada 32
Relé DIL, PS, 2P/2A, xxxV DC
Relé miniaturní do PS, 6 A
Izolační vlastnosti dle ČSN EN 61810-1
malé výkonové relé v provedení DIL
• 1P nebo 1Z
• cívka se zvýšenou citlivostí, 200 mW
• 5 kV (1,2/50 μs) mezi cívkou a kontaktní
sadou
• reléové krytí RT III (mytí odolné)
• 20 x 10 x 10,7 (š x h x v) mm
Jmenovité napájecí naptí (sí)
V AC 230 / 400
Zkušební naptí
V AC 250
Stupe znečištní
2
Izolace mezi cívkou a kontaktní sadou
Druh izolace
základní izolace
Kategorie peptí
III
Zkušební pulsní naptí
kV (1,2/50 μs) 5
Napová pevnost
V AC 4.000
Izolace mezi rozepnutými kontakty
Druh rozpojení
mikrorozpojení
Napová pevnost V AC / kV (1,2/50 μs) 1.000 / 1,5
Objednací kód
Píklad: ada 32, relé miniaturní do PS, 1Z/6 A, jmenovité naptí cívky 24 V DC
A
3 2 . 2
1 . 7 . 0 2 4 . 2
B
C
D
3
0
0
A: materiál kontakt
2 = standard AgCdO
4 = AgSnO2
ada
typ
2 = do PS
D: provedení
0 = mytí odolné (RT III)
C: možnosti
0 = neobsazeno
B: druh kontakt
0=P
3=Z
počet kontakt
1 = 1P nebo 1Z, 6 A
buzení cívky
7 = DC, zvýšená citlivost, píkon 200 mW
jmenovité naptí cívky
V AC: —
V DC: 5 - 12 - 24 - 48
vybraná pednostní provedení (xxx = jmenovité naptí cívky, nap. 012 = 12 V)
32.21.7.xxx.2000
Relé min., PS, 1P/6A, xxxV DC
32.21.7.xxx.2300
Relé min., PS, 1Z/6A, xxxV DC
3
Prehled_2010_cervena.qxd
30.3.2010
12:36
Page 4
ada 34
Relé úzké do patice / do PS, 6 A
Izolační vlastnosti dle ČSN EN 61810-1
5 mm úzké relé
• vysoká hustota montáže a rozmanitost funkcí
• DC cívka se zvýšenou citlivostí (170 mW)
• AC/DC ovládání pomocí patice
• bezpečné oddlení podle ČSN EN 50178
mezi cívkou a kontaktní sadou
• tída ochrany II dle ČSN EN 60730
• 6 kV (1,2/50 μs), vzdušná vzdálenost
i povrchová cesta 8 mm
• patice se šroubovými nebo bezešroubovými
svorkami
• 28 x 5 x 15 (š x h x v) mm
Jmenovité napájecí naptí (sí)
V AC 230 / 400
Zkušební naptí
V AC 250
Stupe znečištní
3
Izolace mezi cívkou a kontaktní sadou
Druh izolace
zesílená izolace
Kategorie peptí
III
Zkušební pulsní naptí
kV (1,2/50 μs) 6
Napová pevnost
V AC 4.000
Izolace mezi rozepnutými kontakty
Druh rozpojení
mikrorozpojení
Napová pevnost V AC / kV (1,2/50 μs) 1.000 / 1,5
400
2
Objednací kód
Píklad: ada 34, relé úzké elektromechanické, 1P/6 A, jmenovité naptí cívky 24 V DC
A
3 4 . 5
1 . 7 . 0 2 4 . 0
B
C
D
0
1
0
A: materiál kontakt
0 = standard AgNi
4 = AgSnO2
5 = AgNi + Au (5 μm)
ada
typ
5 = elektromechanické relé
D: provedení
0 = stojaté, tavidlm odolné (RT II)
9 = ležaté
C: možnosti
1 = neobsazeno
počet kontakt
1 = 1P nebo 1Z, 6 A
buzení cívky
7 = DC, zvýšená citlivost, píkon 170 mW *
jmenovité naptí cívky
V AC: —
V DC: 5 - 12 - 24 - 48 - 60
B: druh kontakt
0=P
3=Z
* DC relé je ovládáno DC naptím > 60 V až do 240 V DC nebo AC naptím až do 240 V AC pomocí odpovídající patice ady 93.
vybraná pednostní provedení (xxx = jmenovité naptí cívky, nap. 012 = 12 V)
34.51.7.xxx.0010
Relé úzké, DIN/PS, 1P/6A, xxxV DC
ada 34 Relé úzké polovodičové do patice / do PS, 0,1 - 2 A
5 mm úzké polovodičové relé
• vysoká hustota montáže a rozmatitost funkcí
• pro spínání DC nebo AC výkon bez opalování materiálu kontakt
• vysoká četnost spínání
• krátká doba rozbhu a návratu
• bezhlučné spínání
• AC/DC ovládání pomocí patice
• 2,5 kV pevnost mezi vstupním a výstupním obvodem
• reléové krytí RT III (mytí odolné)
• patice se šroubovými nebo bezešroubovými svorkami
• 28 x 5 x 15,5 (š x h x v) mm
Izolační vlastnosti
34.81
Napová pevnost
vstupní/výstupní obvod
kV
2,5
Objednací kód
Píklad: ada 34, relé úzké SSR, výstupní obvod 2 A/24 V DC, jmenovité naptí vstupního obvodu 24 V DC
3 4 . 8
1 . 7 . 0 2 4 . 9
0
2
4
ada
typ
8 = polovodičové relé (SSR)
počet kontakt
1 = 1Z, 0,1 nebo 2 A
vstupní obvod *
7005 = 5 V DC
7024 = 24 V DC
7060 = 60 V DC
výstupní obvod
9024 = 2 A 24 V DC
7048 = 0,1 A - 48 V DC
8240 = 2 A - 240 V AC
* DC relé je ovládáno DC naptím > 60 V až do 240 V DC nebo AC naptím až do 240 V AC pomocí odpovídající patice ady 93.
vybraná pednostní provedení (xxx = jmenovité naptí vstupního obvodu, nap. 024 = 24 V)
34.81.7.xxx.7048
34.81.7.xxx.8240
4
Relé úzké, DIN/PS, 1Z/48V DC/0,1A, xxxV DC, SSR
Relé úzké, DIN/PS, 1Z/230V AC/2A, xxxV DC, SSR
34.81.7.xxx.9024
Relé úzké, DIN/PS, 1Z/24V DC/2A, xxxV DC, SSR
Prehled_2010_cervena.qxd
30.3.2010
12:36
Page 5
Patice a píslušenství pro adu 34
Relé
34.51, 34.81
Barva píslušenství
modrá
Vývody kontakt a cívky na opačných stranách
ovl. naptí / relé
Patice se šroubovými svorkami k upevnní na DIN-lištu, integrované
indikační a odrušovací EMC moduly a pídržná a demontážní spona
bezpečné oddlení dle ČSN EN 50178 mezi cívkou a kontaktní sadou
12-240 V AC/DC
relé 12-60 V DC
093.01.0.024
093.01.0.060
093.01.0.125
093.01.0.240
Patice se šroubovými svorkami k upevnní na DIN-lištu, integrované indikační
a odrušovací EMC moduly a pídržná a demontážní spona
bezpečné oddlení dle ČSN EN 50178 mezi cívkou a kontaktní sadou
modul pro zabezpečení odpadu relé potlačením zbytkových proud
110-125 V AC/DC
relé 60 V DC
220-240 V AC
relé 60 V DC
093.01.3.125
093.01.3.240
Patice se šroubovými svorkami k upevnní na DIN-lištu, integrované indikační
a odrušovací EMC moduly a pídržná a demontážní spona, nízký píkon 0,2 W
bezpečné oddlení dle ČSN EN 50178 mezi cívkou a kontaktní sadou
220-240 V AC
relé 60 V DC
93.01.8.240
0
Patice se šroubovými svorkami k upevnní na DIN-lištu, integrované
indikační a odrušovací EMC moduly a pídržná a demontážní spona
bezpečné oddlení dle ČSN EN 50178 mezi cívkou a kontaktní sadou
6-60 V DC
relé 5-60 V DC
093.01.7.024
093.01.7.060
Patice se šroubovými svorkami k upevnní na DIN-lištu, integrované indikační a odrušovací
EMC moduly a pídržná a demontážní spona bezpečné oddlení dle ČSN EN 50178
mezi cívkou a kontaktní sadou časový modul, časový rozsah 0,1 s až 6 h, 4 časové funkce
(zpoždný rozbh, pechodný kontakt, vysílač impulsu 0,5 s, blikač)
24V DC
relé 12-24 V DC
093.21.7.024
Patice s bezešroubovými svorkami k upevnní na DIN-lištu, integrované
indikační a odrušovací EMC moduly a pídržná a demontážní spona
bezpečné oddlení dle ČSN EN 50178 mezi cívkou a kontaktní sadou
12-240 V AC/DC
relé 12-60 V DC
093.51.0.024
093.51.0.060
093.51.0.125
093.51.0.240
Patice s bezešroubovými svorkami k upevnní na DIN-lištu, integrované
indikační a odrušovací EMC moduly a pídržná a demontážní spona
bezpečné oddlení dle ČSN EN 50178 mezi cívkou a kontaktní sadou
modul pro zabezpečení odpadu relé potlačením zbytkových proud
110-125 V AC/DC
relé 60 V DC
220-240 V AC
relé 60 V DC
093.51.3.125
093.51.3.240
Patice s bezešroubovými svorkami k upevnní na DIN-lištu, integrované
indikační a odrušovací EMC moduly a pídržná a demontážní spona, nízký píkon 0,2 W
bezpečné oddlení dle ČSN EN 50178 mezi cívkou a kontaktní sadou
220-240 V AC
relé 60 V DC
93.51.8.240
0
Patice s bezešroubovými svorkami k upevnní na DIN-lištu, integrované
indikační a odrušovací EMC moduly a pídržná a demontážní spona
bezpečné oddlení dle ČSN EN 50178 mezi cívkou a kontaktní sadou
6-60 V DC
relé 5-60 V DC
0
093.51.7.024
93.51.7.060
93.01
93.21
Patice do PS, integrovaná pídržná a demontážní spona
093.11
Propojovací lišta, pro propojení svorek A1 nebo A2 až 20 patic 93.01, 93.51
093.20
ada 36
93.51
93.11
093.20
Relé do PS, 10 A
Izolační vlastnosti dle ČSN EN 61810-1
malé výkonové relé
• redukované vnjší rozmry
• 1P nebo 1Z
• DC cívka se zvýšenou citlivostí (360 mW)
• trvalý proud 10 A
• reléové krytí RT III (mytí odolné)
• 19 x 15,5 x 15,5 (š x h x v) mm
Jmenovité napájecí naptí (sí)
V AC 230 / 400
Zkušební naptí
V AC 250
Stupe znečištní
2
Izolace mezi cívkou a kontaktní sadou
Druh izolace
základní izolace
Kategorie peptí
II
Zkušební pulsní naptí
kV (1,2/50 μs) 2,5
Napová pevnost
V AC 2.500
Izolace mezi rozepnutými kontakty
Druh rozpojení
mikrorozpojení
Napová pevnost V AC / kV (1,2/50 μs) 1.000 / 1,5
Objednací kód
Píklad: ada 36, relé do PS, 1P/10 A, jmenovité naptí cívky 12 V DC
A
3 6 . 1
1 . 9 . 0 1 2 . 4
ada
typ
1 = relé do PS
počet kontakt
1 = 1P nebo 1Z, 10 A
B
C
D
0
0
0
A: materiál kontakt
4 = AgSnO2
D: provedení
1 = mytí odolné (RT III)
B: druh kontakt
0=P
3=Z
C: možnosti
0 = neobsazeno
jmenovité naptí cívky
V AC: —
V DC: 3 - 5 - 6 - 9 - 12 - 24 - 48
buzení cívky
9 = DC, píkon 360 mW
vybraná pednostní provedení (xxx = jmenovité naptí cívky, nap. 012 = 12 V)
36.11.9.xxx.4000
Relé, PS, 1P/10A, xxxV DC
5
Prehled_2010_cervena.qxd
30.3.2010
12:37
Page 6
ada 40
Relé do patice / do PS, 8 - 10 - 16 A
Izolační vlastnosti dle ČSN EN 61810-1
standardní výkonové relé do patice a do PS s velkými
výkonovými rezervami a vtšinou značek zkušeben
• rozmanité použití díky materiálu kontakt a výbru cívek
• cívky AC, DC a DC se zvýšenou citlivostí (500 mW)
• bistabilní provedení s jednou cívkou
• bezpečné oddlení podle ČSN EN 50178, ČSN EN 60204
a ČSN EN 60335 mezi cívkou a kontaktní sadou
• 6 kV(1,2/50 μs), vzdušná vzdálenost i povrchová cesta 8 mm
• vývody délky 5 mm pro spolehlivé spojení v patici
• teplota okolí do +85 °C
• patice se šroubovými nebo bezešroubovými svorkami
• 29 x 12,4 x 25 (š x h x v) mm
Jmenovité napájecí naptí (sí)
V AC
Zkušební naptí
V AC
Stupe znečištní
Izolace mezi cívkou a kontaktní sadou
Druh izolace
Kategorie peptí
Zkušební pulsní naptí
kV (1,2/50 μs)
Napová pevnost
V AC
Izolace mezi sousedními kontaktními sadami
Druh izolace
Kategorie peptí
Zkušební pulsní naptí
kV (1,2/50 μs)
Napová pevnost
V AC
Izolace mezi rozepnutými kontakty
Druh rozpojení
Napová pevnost
V AC / kV (1,2/50 μs)
1P, 1Z
230 / 400
250
400
3
2
2P, 2Z
230 / 400
250
400
3
2
zesílená izolace (8 mm)
III
6
4.000
zesílená izolace (8 mm)
III
6
4.000
-
základní izolace
II
2,5
2.000
mikrorozpojení
1.000 / 1,5
mikrorozpojení
1.000 / 1,5
Objednací kód
Píklad: ada 40, relé na DIN-lištu nebo do PS, 2P/8 A, jmenovité naptí cívky 230 V AC
A
B
4 0 . 5
2 . 8 . 2 3 0 . 0
ada
typ
1 = vývody v rastru 3,5 mm, ležaté do PS
3 = vývody v rastru 3,5 mm
4 = vývody v rastru 3,5 mm, stojaté do PS
5 = vývody v rastru 5 mm
6 = vývody v rastru 5 mm
počet kontakt
1 = 1P nebo 1Z
2 = 2P nebo 2Z
40.11 10 A nebo 16 A
40.52 8 A
40.31 10 A
40.41 10 A
40.51 10 A
40.61 16 A
0
C
D
0
0
C: možnosti
0 = neobsazeno
16 = 16 A u 40.11
A: materiál kontakt
0 = standard AgNi
u 40.31/51/52
AgCdO u 40.61
2 = standard AgCdO u 40.11/41
4 = AgSnO2
5 = AgNi + Au (5 μm)
D: provedení
0 = tavidlm odolné (RT II)
1 = mytí odolné (RT III)
3 = teplota okolí 125 °C
a mytí odolné (RT III)
B: druh kontakt
0=P
3=Z
jmenovité naptí cívky
V AC: 6 - 12 - 24 - 48 - 60 - 110 - 120 230 - 240
V DC: 5 - 6 - 7 - 9 - 12 - 14 - 18 - 21 - 24 28 - 36 - 48 - 60 - 90 - 110 - 125
V AC/DC pro bistabilní provedení:
5 - 6 - 12 - 24 - 48 - 110
buzení cívky
6 = AC/DC, bistabilní
7 = DC, zvýšená citlivost, píkon 500 mW
8 = AC (50/60 Hz)
9 = DC, píkon 650 mW
vybraná pednostní provedení (xxx = jmenovité naptí cívky, nap. 012 = 12 V)
40.11.7.xxx.2000
40.11.7.xxx.2016
40.41.7.xxx.2000
40.31.8.xxx.0000
40.31.7.xxx.0000
40.31.9.xxx.0000
40.51.8.xxx.0000
40.51.7.xxx.0000
40.51.9.xxx.0000
Relé, PS, 1P/10A, xxxV DC, AgCdO, ležaté
Relé, PS, 1P/16A, xxxV DC, AgCdO, ležaté
Relé, PS, 1P/10A, xxxV DC, AgCdO, stojaté
Relé, DIN/PS, 1P/10A, xxxV AC
Relé, DIN/PS, 1P/10A, xxxV DC, citl.
Relé, DIN/PS, 1P/10A, xxxV DC
Relé, DIN/PS, 1P/10A, xxxV AC
Relé, DIN/PS, 1P/10A, xxxV DC, citl.
Relé, DIN/PS, 1P/10A, xxxV DC
40.52.8.xxx.0000
40.52.7.xxx.0000
40.52.9.xxx.0000
40.61.8.xxx.0000
40.61.7.xxx.0000
40.61.9.xxx.0000
40.52.6.xxx.0000
ada 40
Relé, DIN/PS, 2P/ 8A, xxxV AC
Relé, DIN/PS, 2P/ 8A, xxxV DC, citl.
Relé, DIN/PS, 2P/ 8A, xxxV DC
Relé, DIN/PS, 1P/16A, xxxV AC
Relé, DIN/PS, 1P/16A, xxxV DC, citl.
Relé, DIN/PS, 1P/16A, xxxV DC
Relé, DIN/PS, 2P/ 8A, xxxV AC/ DC, bistab.
Relé do PS, 12 - 16 A
Izolační vlastnosti dle ČSN EN 61810-1
1-pólové relé do plošného spoje, výška 25 mm
• provedení do PS s označením "2" v obj. čísle
• délka vývod 3,5 mm
• citlivá DC cívka, píkon 500 mW
• provedení s kantakty bez Cd
• 6 kV (1,2/50 μs) mezi cívkou a kontakty
• 8 mm vzdušná vzdálenost i povrch. cesta mezi cívkou a kontakty
• spluje ČSN EN 60335-1, požadavky na zaízení bez
dozoru v domácnostech (zkouška žhavým drátem)
• standardní krytí RT II tavidlm odolné, možnost krytí RT III mytí odolné
• na odstranní agresivního vnitního klima je
možné mytí odolné provedení po umytí otevít
Jmenovité napájecí naptí (sí)
V AC 230 / 400
Zkušební naptí
V AC 250
Stupe znečištní
3
Izolace mezi cívkou a kontaktní sadou
Druh izolace
zesílená izolace
Kategorie peptí
III
Zkušební pulsní naptí
kV (1,2/50 μs) 6
Napová pevnost
V AC 4.000
Izolace mezi rozepnutými kontakty
Druh rozpojení
mikrorozpojení
Napová pevnost V AC / kV (1,2/50 μs) 1.000 / 1,5
400
2
Objednací kód
Píklad: ada 40, relé výhradn určené do plošného spoje, 1P/12 A, jmenovité naptí cívky 24 V DC
A
B
C
D
4 0 . 3
ada
typ
3 = vývody v rastru 3,5 mm
6 = vývody v rastru 5 mm
počet kontakt
1 = 1P: 40.31, 12 A
40.61, 16 A
1 . 7 . 0 2 4 . 1
buzení cívky
7 = DC,
zvýšená citlivost,
píkon 500 mW
0
2
0
A: materiál kontakt
1 = AgNi
2 = AgCdO (jen u 40.61)
jmenovité naptí cívky
012 = 12 V DC
024 = 24 V DC
D: provedení
0 = tavidlm odolné (RT II)
1 = mytí odolné (RT III)
C: možnosti
2 = jen do plošných spoj (PS),
délka vývod 3,5 mm
B: druh kontakt
0=P
3=Z
vybraná pednostní provedení (xxx = jmenovité naptí cívky, nap. 012 = 12 V)
40.31.7.012.1020
40.31.7.024.1020
6
Relé, PS, 1P/12A, 12V DC, citl.
Relé, PS, 1P/12A, 24V DC, citl.
40.61.7.012.2020
40.61.7.024.2020
Relé, PS, 1P/16A, 12V DC, citl.
Relé, PS, 1P/16A, 24V DC, citl.
Prehled_2010_cervena.qxd
30.3.2010
12:37
Page 7
Patice a píslušenství pro adu 40 a 44
Modul
Relé 40.31
Relé 40.51, 40.52,
40.61, 44.52,
44.62
Barva píslušenství
99.80 modrá
99.02 a 86
modrá
černá
modrá
černá
šedá
Patice se šroubovými svorkami k upevnní na DIN-lištu,
zásuvka pro časové nebo indikační a odrušovací EMC moduly,
99.02
bezpečné oddlení dle ČSN EN 50178 mezi cívkou
86.30
0
95.03
095.03.0
095.05
095.05.0
95.05
a kontaktní sadou
Patice se šroubovými svorkami k upevnní na DIN-lištu,
zásuvka pro indikační a odrušovací EMC moduly,
bezpečné oddlení dle ČSN EN 50178 mezi cívkou
99.80
095.93.3 095.93.30 095.95.3 095.95.30
95.95.3
a kontaktní sadou
Patice se šroubovými svorkami k upevnní na DIN-lištu,
zásuvka pro indikační a odrušovací EMC moduly
99.80
095.83.3 095.83.30 095.85.3 095.85.30
95.85.3
Patice s bezešroubovými svorkami k upevnní na DIN-lištu,
zásuvka pro časové nebo indikační a odrušovací EMC moduly,
99.02
bezpečné oddlení dle ČSN EN 50178 mezi cívkou
86.30
0
95.55
095.55.0
95.55
a kontaktní sadou
Patice s bezešroubovými svorkami k upevnní na DIN-lištu,
zásuvka pro indikační a odrušovací EMC moduly,
bezpečné oddlení dle ČSN EN 50178 mezi cívkou
99.80
095.55.3 095.55.30
95.55.3
a kontaktní sadou
Patice do PS
095.13.2
095.13.20
095.15.2
095.15.20
95.15.2
Propojovací lišta, pro propojení svorek A1 nebo A2
až 8 patic, pro 95.93.3, 95.95.3, 95.83.3, 95.85.3
Propojovací lišta, pro propojení svorek A1 nebo A2
až 8 patic, pro 95.03, 95.05
095.18
095.18.0
095.18
095.18.0
95.18
095.08
095.08.0
095.08
095.08.0
095.08
Variclip, plastová spona pro 95.93, 95.95, 95.55
095.91.3
095.91.30
095.91.3
095.91.30
Variclip, plastová spona pro 95.03, 95.05
095.01
095.01.0
095.01
095.01.0
Spona, kovová pídržná pro 95.93, 95.95, 95.03, 95.05
095.71
095.71
095.71
095.71
Spona, kovová pídržná, pro 95.13.2, 95.15.2
095.51
095.51
095.51
095.51
7
Prehled_2010_cervena.qxd
30.3.2010
12:37
Page 8
ada 41
Relé nízké do PS / do patice, 8 - 12 - 16 A
Izolační vlastnosti dle ČSN EN 61810-1
nízké relé do plošných spoj nebo do patice,
výška 15,7 mm
• cívky AC a DC se zvýšenou citlivostí (400 mW)
• bezpečné oddlení podle ČSN EN 50178,
ČSN EN 60204 a ČSN EN 60335 mezi cívkou
a kontaktní sadou
• 6 kV (1,2/50 μs), vzdušná vzdálenost
i povrchová cesta 8 mm
• teplota okolí do +85 °C
• reléové krytí RT II (tavidlm odolné)
• patice se šroubovými nebo bezešroubovými svorkami
• 29 x 12,5 x 15,7 (š x h x v) mm
Jmenovité napájecí naptí (sí)
V AC
Zkušební naptí
V AC
Stupe znečištní
Izolace mezi cívkou a kontaktní sadou
Druh izolace
Kategorie peptí
Zkušební pulsní naptí
kV (1,2/50 μs)
Napová pevnost
V AC
Izolace mezi sousedními kontaktními sadami
Druh izolace
Kategorie peptí
Zkušební pulsní naptí
kV (1,2/50 μs)
Napová pevnost
V AC
Izolace mezi rozepnutými kontakty
Druh rozpojení
Napová pevnost
V AC / kV (1,2/50 μs)
1P, 1Z
230 / 400
250
400
3
2
2P, 2Z
230 / 400
250
400
3
2
zesílená izolace (8 mm)
III
6
4.000
zesílená izolace (8 mm)
III
6
4.000
-
základní izolace
II
4
2.000
mikrorozpojení
1.000 / 1,5
mikrorozpojení
1.000 / 1,5
Objednací kód
Píklad: ada 41, relé do PS / do patice, 2P/8 A, jmenovité naptí cívky 24 V DC
A
4 1 . 5
2 . 9 . 0 2 4 . 0
ada
buzení cívky
8 = AC
C
D
0
1
0
A: materiál kontakt
0 = standard AgNi
4= AgSnO2
5= AgNi + Au (5 μm)
typ
3 = vývody v rastru 3,5 mm
5 = vývody v rastru 5 mm
6 = vývody v rastru 5 mm
počet kontakt
1 = 1P nebo 1Z
41.31, 12 A
41.61, 16 A
B
D: provedení
0 = tavidlm odolné (RT II)
1 = myttí odolné (RT III)
C: možnosti
0 = výrobní linka 0
1 = výrobní linka 1
B: druh kontakt
0=P
3=Z
2 = 2P nebo 2Z
41.52, 8 A
jmenovité naptí cívky
V AC: 24 - 230
V DC: 12 - 24 - 48 - 60 - 110
9 = DC
vybraná pednostní provedení (xxx = jmenovité naptí cívky, nap. 012 = 12 V)
41.31.8.xxx.0000
41.31.9.xxx.0010
41.52.8.xxx.0000
Relé, DIN/PS, 1P/12A, xxxV AC
Relé, DIN/PS, 1P/12A, xxxV DC
Relé, DIN/PS, 2P/ 8A, xxxV AC
ada 41
41.52.9.xxx.0010
41.61.8.xxx.0000
41.61.9.xxx.0010
Relé, DIN/PS, 2P/ 8A, xxxV DC
Relé, DIN/PS, 1P/16A, xxxV AC
Relé, DIN/PS, 1P/16A, xxxV DC
Relé nízké polovodičové do PS/do patice, 3 - 5 A
nízké polovodičové relé, výška 15,7 mm
Izolační vlastnosti
• pro spínání DC nebo AC výkon, vysoká četnost spínání, bez
opalování materiálu kontakt
• pro ovládání 24 V DC
• montáž na DIN-lištu pomocí patice se šroubovými nebo
bezešroubovými svorkami (ada 93)
• montáž na plošný spoj pomocí patice do PS (ada 95) nebo pájením pímo Napová pevnost
• krátká doba rozbhu a návratu u DC výstupu
vstupní/výstupní obvod
• bezhlučné spínání
• 2,5 kV pevnost mezi vstupním a výstupním obvodem
• reléové krytí RT III (mytí odolné)
• 29 x 12,7 x 15,7 (š x h x v) mm
41.81
kV
2,5
Objednací kód
Píklad: ada 41, polovodičové relé, výstupní obvod 5 A/24 V DC, jmenovité naptí vstupního obvodu 24 V DC
4 1 . 8
1 . 7 . 0 2 4 .9
0
2
4
ada
typ
8 = polovodičové relé (SSR)
vstupní obvod
7024 = 24 V DC
výstupní obvod
1 = 1Z, 3 nebo 5 A
výstupní obvod
9024 = 5 A/ 24 V DC
8240 = 3 A/240 V AC
všechna provedení
41.81.7.024.8240
8
Relé polovod., DIN/PS, 1Z/230V AC/3A, 24V DC, SSR
41.81.7.024.9024
Relé polovod., DIN/PS, 1Z/24V DC/5A, 24V DC, SSR
Prehled_2010_cervena.qxd
30.3.2010
12:37
Page 9
Patice a píslušenství pro adu 41
Relé
41.52
Barva píslušenství
ovl. naptí / relé
modrá
Patice se šroubovými svorkami k upevnní na DIN-lištu, integrované
indikační a odrušovací EMC moduly a pídržná a demontážní spona,
bezpečné oddlení dle ČSN EN 50178 mezi cívkou a kontaktní sadou
6-240 V AC/DC
relé 5-110 V DC
93.02.0.024
93.02.0.060
93.02.0.125
93.02.0.240
Patice se šroubovými svorkami k upevnní na DIN-lištu, integrované
indikační a odrušovací EMC moduly a pídržná a demontážní spona,
bezpečné oddlení dle ČSN EN 50178 mezi cívkou a kontaktní sadou
6-60 V DC
relé 5-60 V DC
93.02.7.024.060
93.02.7.060
Patice s bezešroubovými svorkami k upevnní na DIN-lištu, integrované
indikační a odrušovací EMC moduly a pídržná a demontážní spona,
bezpečné oddlení dle ČSN EN 50178 mezi cívkou a kontaktní sadou
6-240 V AC/DC
relé 5-110 V DC
93.52.0.024
93.52.0.060.
93.52.0.125
93.52.0.240
Patice s bezešroubovými svorkami k upevnní na DIN-lištu, integrované
indikační a odrušovací EMC moduly a pídržná a demontážní spona,
bezpečné oddlení dle ČSN EN 50178 mezi cívkou a kontaktní sadou
černá
93.02
93.52
93.52.7.024
93.52.7.060
6-60 V DC
relé 5-60 V DC
Propojovací lišta, pro propojení svorek A1 nebo A2
až 8 patic 93.02, 95.52
093.08
Relé
0
093.08.0
093.08
41.31, 41.52, 41.61
Patice do PS, pro 41.31
95.13.2
095.13.20
Patice do PS, pro 41.52, 41.61
95.15.2
095.15.20
Spona, kovová, pro 95.13, 95.15
095.41.3
Spona, plastová, pro 95.13, 95.15
095.42
ada 45
95.13.2
95.15.2
Relé do PS, 16 A
Izolační vlastnosti dle ČSN EN 61810-1
relé do PS, pipojení fastony 250
• odpínač dle ČSN EN 60335-1 a 61810-1
• cívky DC se zvýšenou citlivostí (360 mW)
• bezpečné oddlení podle ČSN EN 50178,
ČSN EN 60204 a ČSN EN 60335 mezi cívkou
a kontaktní sadou
• 6 kV(1,2/50 μs), vzdušná vzdálenost
i povrchová cesta 8 mm
• teplota okolí do +125 °C
• reléové krytí RT II (tavidlm odolné)
• 29,6 x 12,5 x 28,5 (š x h x v) mm
45.71
Jmenovité napájecí naptí (sí)
V AC 230 / 400
Zkušební naptí
V AC 250
Stupe znečištní
3
45.91
230 / 400
400
250
400
2
3
2
Izolace mezi cívkou a kontaktní sadou
Druh izolace
zesílená izolace (8 mm)
Kategorie peptí
III
III
kV (1,2/50 μs) 6
6
Zkušební pulsní naptí
Napová pevnost
V AC 4.000
zesílená izolace (8 mm)
4.000
Izolace mezi rozepnutými kontakty
Druh rozpojení
mikrorozpojení
Kategorie peptí
Zkušební pulsní naptí
Napová pevnost
úplné odpojení
-
III
kV (1,2/50 μs) -
4
V AC / kV (1,2/50 μs) 1.000 / 1,5
2.500 / 4
Objednací kód
Píklad: ada 45, relé do PS s fastony 250, 1Z/16 A, jmenovité naptí cívky 12 V DC
A
4 5 . 7
1 . 7 . 0 1 2 . 0
ada
typ
7 = do PS
9 = do PS, vzdálenost kontakt ≥ 3 mm
počet kontakt
1 = 1Z nebo 1R, 16 A
buzení cívky
7 = DC, zvýšená citlivost, 360 mW
B
C
D
3
1
0
A: materiál kontakt
D: provedení
0 = standard AgCdO
0 = tavidlm odolné (RT II)
u 45.71
1 = mytí odolné (RT III)
standard AgNi
u 45.91
C: možnosti
1 = AgNi
1 = neobsazeno
B: druh kontakt
3=Z
4 = R (ne u 45.91)
jmenovité naptí cívky
AC V: DC V: 6 - 12 - 24 - 48 - 60
vybraná pednostní provedení (xxx = jmenovité naptí cívky, nap. 012 = 12 V)
45.71.7.xxx.0310
Relé do PS,1Z/16A, xxxV DC
45.91.7.xxx.0310
Relé do PS,1Z/16A, xxxV DC, ≥ 3 mm
9
Prehled_2010_cervena.qxd
30.3.2010
12:37
Page 10
ada 43
Relé nízké do PS, 10 - 16 A
Izolační vlastnosti dle ČSN EN 61810-1
nízké relé do plošných spoj, výška 15,4 mm
• cívky DC se zvýšenou citlivostí (250 a 400 mW)
• bezpečné oddlení podle ČSN EN 50178,
ČSN EN 60204 a ČSN EN 60335 mezi cívkou
a kontaktní sadou
• 6 kV(1,2/50 μs), vzdušná vzdálenost
i povrchová cesta 10 mm
• teplota okolí do +85 °C
• reléové krytí RT II (tavidlm odolné)
• 30,2 x 10,2 x 15,4 (š x h x v) mm
Jmenovité napájecí naptí (sí)
V AC 230 / 400
Zkušební naptí
V AC 250
400
Stupe znečištní
3
2
Izolace mezi cívkou a kontaktní sadou
Druh izolace
zesílená izolace (10 mm)
Kategorie peptí
III
Zkušební pulsní naptí
kV (1,2/50 μs) 6
Napová pevnost
V AC 4.000
Izolace mezi rozepnutými kontakty
Druh rozpojení
mikrorozpojení
Napová pevnost V AC / kV (1,2/50 μs) 1.000 / 1,5
Objednací kód
Píklad: ada 43, relé do PS, 1P/10 A, jmenovité naptí cívky 24 V DC
A
4 3 . 4
1 . 7 . 0 2 4 . 2
B
C
D
0
0
0
ada
typ
4 = vývody v rastru 3,2 mm u 1P/10 A
vývody v rastru 5 mm u 1Z/10 A
6 = vývody v rastru 5 mm u 1Z/16 A
počet kontakt
1 = 1P, 10 A
1Z, 10 A nebo 16 A
buzení cívky
7 = DC, zvýšená citlivost (jen u 43.41), píkon 250 mW
9 = DC (jen u 43.61), píkon 400 mW
A: materiál kontakt
0 = standard AgNi
2 = AgCdO
4 = AgSnO2
5 = AgNi + Au (5 μm)
D: provedení
0 = tavidlm odolné (RT II)
1 = mytí odolné (RT III)
C: možnosti
0 = neobsazeno
jmenovité naptí
cívky
V AC: —
V DC: 3 - 6 - 9 - 12 - 18 - 24 - 36 - 48 (pro 43.41)
V DC: 12 - 24 - 48 (pro 43.61)
B: druh kontakt
0 = P (jen u 43.41)
3=Z
vybraná pednostní provedení (xxx = jmenovité naptí cívky, nap. 012 = 12 V)
43.41.7.xxx.0000
Relé, PS, 1P/10A, xxxV DC
43.61.9.xxx.0300
Relé, PS, 1Z/16A, xxxV DC
Patice a píslušenství pro adu 43
Relé
Barva píslušenství
modrá
černá
Patice do PS pro 1P, vývody v rastru 3,2 mm
95.23
95.23.0
Spona, kovová pídržná, pro 95.23
10
43.41 (ne pro 43.41.....0300)
095.43
95.23
Prehled_2010_cervena.qxd
30.3.2010
12:37
Page 11
ada 44
Relé do patice / do PS, 6 - 10 A
Izolační vlastnosti dle ČSN EN 61810-1
výkonové relé do patice a do PS se zvýšenou napovou pevností mezi kontaktními sadami 2.500 V AC
• cívky DC, DC se zvýšenou citlivostí (500 mW)
• bezpečné oddlení podle ČSN EN 50178,
ČSN EN 60204 a ČSN EN 60335 mezi cívkou
a kontaktní sadou
• 6 kV(1,2/50 μs), vzdušná vzdálenost
i povrchová cesta 8 mm
• teplota okolí do +85 °C
• reléové krytí RT II (tavidlm odolné)
• patice se šroubovými nebo bezešroubovými svorkami
• 29 x 12,4 x 25 (š x h x v) mm
Jmenovité napájecí naptí (sí)
V AC
Zkušební naptí
V AC
Stupe znečištní
Izolace mezi cívkou a kontaktní sadou
Druh izolace
Kategorie peptí
Zkušební pulsní naptí
kV (1,2/50 μs)
Napová pevnost
V AC
Izolace mezi sousedními kontaktními sadami
Druh izolace
Kategorie peptí
Zkušební pulsní naptí
kV (1,2/50 μs)
Napová pevnost
V AC
Izolace mezi rozepnutými kontakty
Druh rozpojení
Napová pevnost
V AC / kV (1,2/50 μs)
230 / 400
250
3
400
2
zesílená izolace (8 mm)
III
6
4.000
základní izolace
III
4
2.500
mikrorozpojení
1.000 / 1,5
Objednací kód
Píklad: ada 44, relé na DIN-lištu nebo do PS, 2P/10 A, jmenovité naptí cívky 24 V DC
A
4 4 . 6
2 . 9 . 0 2 4 . 0
C
D
0
0
0
A: materiál kontakt
0 = standard AgNi
4 = AgSnO2 jen u 44.62
5 = AgNi + Au (5 μm)
jen u 44.52
ada
typ
5 = vývody v rastru 5 mm
6 = vývody v rastru 5 mm
počet kontakt
2 = 2P
44.52, 6 A
44.62, 10 A
B
buzení cívky
7 = DC, zvýšená citlivost, píkon 500 mW
9 = DC, píkon 650 mW
D: provedení
0 = tavidlm odolné (RT II)
C: možnosti
0 = neobsazeno
B: druh kontakt
0=P
jmenovité naptí cívky
V AC: —
V DC: 6 - 9 - 12 - 14 - 24 - 28 - 48 - 60 - 110 - 125
vybraná pednostní provedení (xxx = jmenovité naptí cívky, nap. 012 = 12 V)
44.52.7.xxx.0000
44.52.9.xxx.0000
Relé, DIN/PS, 2P/6A, xxxV DC, citl.
Relé, DIN/PS, 2P/6A, xxxV DC
44.62.7.xxx.0000
44.62.9.xxx.0000
Relé, DIN/PS, 2P/10A, xxxV DC, citl.
Relé, DIN/PS, 2P/10A, xxxV DC
Patice a píslušenství pro adu 44 na str. 7
ada 50
Relé bezpečnostní, 8 A
Izolační vlastnosti dle ČSN EN 61810-1
relé do PS, nucen vedené kontakty
dle ČSN EN 50205:2002, typ B s 2P*
• oddlené uspoádání sousedních kontaktních sad
• bezpečné oddlení podle ČSN EN 50178,
ČSN EN 60204 a ČSN EN 60335 mezi
cívkou a kontaktní sadou
• 6 kV(1,2/50 μs), vzdušná vzdálenost
i povrchová cesta 8 mm
• reléové krytí RT II (tavidlm odolné)
• 29 x 12,4 x 25 (d x š x v) mm
Jmenovité napájecí naptí (sí)
V AC
Zkušební naptí
V AC
Stupe znečištní
Izolace mezi cívkou a kontaktní sadou
Druh izolace
Kategorie peptí
Zkušební pulsní naptí
kV (1,2/50 μs)
Napová pevnost
V AC
Izolace mezi sousedními kontaktními sadami
Druh izolace
Kategorie peptí
Zkušební pulsní naptí
kV (1,2/50 μs)
Napová pevnost
V AC
Izolace mezi rozepnutými kontakty
Druh rozpojení
Napová pevnost
V AC / kV (1,2/50 μs)
230 / 400
250
3
400
3
zesílená izolace (8 mm)
III
6
4.000
základní izolace
III
4
2.500
mikrorozpojení
1.500 / 2,5
Objednací kód
Píklad: ada 50, relé s nucen vedenými kontakty do PS, 2P/8 A*, jmenovité naptí cívky 24 V DC
A
5 0 . 1
2 . 9 . 0 2 4 . 1
ada
typ
1 = do PS, rastr vývod 5 mm
počet kontakt
1 = 2P*, 8 A
B
C
D
0
0
0
A: materiál kontakt
1 = standard AgNi
4 = AgSnO2
5 = AgNi + Au (5 μm)
B: druh kontakt
0 = P*
buzení cívky
9 = DC
jmenovité naptí cívky
V DC: 5 - 6 - 12 - 24 - 48 - 60 - 110 - 125
D: provedení
0 = tavidlm odolné (RT II)
C: možnosti
0 = neobsazeno
* Pi použití jako relé s nucen vedenými kontakty se smí podle ČSN EN
50205:2002 použít jen 1R a 1Z (11-12 a 21-24 nebo 22-21 a 11-14).
vybraná pednostní provedení (xxx = jmenovité naptí cívky, nap. 012 = 12 V)
50.12.9.xxx.1000
Relé bezp., PS, 2P/8A, 12 V DC, AgNi
11
Prehled_2010_cervena.qxd
30.3.2010
12:37
Page 12
ada 46
Relé prmyslové miniaturní, 8 - 16 A
Izolační vlastnosti dle ČSN EN 61810-1
prmyslové miniaturní relé do patice / pájecí vývody
• cívky AC a DC se zvýšenou citlivostí (500 mW)
• bezpečné oddlení podle ČSN EN 50178,
ČSN EN 60204 a ČSN EN 60335 mezi cívkou
a kontaktní sadou
• 6 kV(1,2/50 μs), vzdušná vzdálenost
i povrchová cesta 8 mm
• mechanická aretace a mechanický indikátor
• píchytka pro montáž na panel a DIN-lištu
• patice se šroubovými nebo bezešroubovými svorkami
• 29 x 12,4 x 32,8 (š x h x v) mm
1P
Jmenovité napájecí naptí (sí)
V AC
Zkušební naptí
V AC
Stupe znečištní
Izolace mezi cívkou a kontaktní sadou
Druh izolace
Kategorie peptí
Zkušební pulsní naptí
kV (1,2/50 μs)
Napová pevnost
V AC
Izolace mezi sousedními kontaktními sadami
Druh izolace
Kategorie peptí
Zkušební pulsní naptí
kV (1,2/50 μs)
Napová pevnost
V AC
Izolace mezi rozepnutými kontakty
Druh rozpojení
Napová pevnost
V AC / kV (1,2/50 μs)
230 / 400
250
3
2P
230 / 400
250
3
400
2
400
2
zesílená izolace (8 mm)
III
6
4.000
zesílená izolace (8 mm)
III
6
4.000
-
základní izolace
III
4
2.000
mikrorozpojení
1.000 / 1,5
mikrorozpojení
1.000 / 1,5
Objednací kód
Píklad: ada 46, relé prmyslové miniaturní do patice, 1P/16 A, jmenovité naptí cívky 24 V DC, mechanická aretace a mechanický indikátor
A
B
C
D
4 6 . 6
1 . 9 . 0 2 4 . 0
ada
0
4
A: materiál kontakt
0 = standard AgNi
4 = AgSnO2
(jen u 46.61)
5 = AgNi + Au (5 μm)
typ
5 = do patice / pájecí vývody
(2,5 x 0,5 mm)
6 = do patice / pájecí vývody
(4,8 x 0,5 mm)
D: provedení
0 = tavidlm odolné (RT II)
C: možnosti
2 = mechanický indikátor
4 = mechanická aretace + mechanický indikátor
54 = mechanická aretace + LED pro AC
+ mechanický indikátor
74 = mechanická aretace + LED pro DC, antiparalelní
neutrální polarita + mechanický indikátor
B: druh kontakt
0=P
počet kontakt
1 = 1P , 16 A
2 = 2P, 8 A
0
jmenovité naptí cívky
V AC: 12 - 24 - 48 - 110 - 120 - 230 - 240
V DC: 12 - 24 - 48 - 110 - 125
buzení cívky
8 = AC (50/60 Hz)
9 = DC
vybraná pednostní provedení (xxx = jmenovité naptí cívky, nap. 012 = 12 V)
46.52.8.xxx.0040
46.52.9.xxx.0040
Relé prm. min., DIN, 2P/8A, xxxV AC, MA+MI
Relé prm. min., DIN, 2P/8A, xxxV DC, MA+MI
46.61.8.xxx.0040
46.61.9.xxx.0040
Relé prm. min., DIN, 1P/16A, xxxV AC, MA+MI
Relé prm. min., DIN, 1P/16A, xxxV DC, MA+MI
Patice a píslušenství pro adu 46
97.01
Modul
Barva píslušenství
99.80 modrá
99.02 a 86 šedá
Relé 46.61
modrá
Relé 46.52
černá
modrá
černá
97.02
Patice se šroubovými svorkami k upevnní na DIN-lištu,
zásuvka pro časové nebo indikační a odrušovací EMC moduly,
bezpečné oddlení podle ČSN EN 50178
99.02
86.30
097.01
097.01.0
097.02
097.02.0
Patice s bezešroubovými svorkami k upevnní na DIN-lištu,
zásuvka pro časové nebo indikační a odrušovací EMC moduly,
bezpečné oddlení podle ČSN EN 50178
99.02
86.30
097.51
097.51.0
097.52
097.52.0
97.51
Patice s bezešroubovými svorkami k upevnní na DIN-lištu,
zásuvka pro indikační a odrušovací EMC moduly,
bezpečné oddlení podle ČSN EN 50178
99.80
97.52.3 097.52.30
0
97.52.3
Propojovací lišta, pro propojení svorek A1 nebo A2
až 8 patic, pro 97.01, 97.02
095.18
095.18.0
095.18
095.18.0
095.18
Variclip, plastová pídržná a demontážní spona,
pro 97.01, 97.02, 97.51, 97.52, 97.52.3
097.01
097.01.0
097.01
Adaptér na panel nahoe
046.05
Adaptér na DIN-lištu
046.07
097.01.0
046.05
046.07
12
Prehled_2010_cervena.qxd
30.3.2010
12:37
Page 13
ada 55
Relé prmyslové, 7 - 10 A
Izolační vlastnosti dle ČSN EN 61810-1
miniaturní prmyslové relé do PS nebo do patice
• cívky AC a DC
• zkušební tlačítko s aretací a mechanický
indikátor standardn u 2P a 4P,
bez mechanického indikátoru u 3P
• reléové krytí RT III (mytí odolné)
u 55.12, 55.13, 55.14
• kompatibilní s časovými relé ady 85
• patice do PS nebo na DIN-lištu se šroubovými
nebo bezešroubovými svorkami
• 20,7 x 27,7 x 37,2 (š x h x v) mm
Jmenovité napájecí naptí (sí)
V AC
Zkušební naptí
V AC
Stupe znečištní
Izolace mezi cívkou a kontaktní sadou
Druh izolace
Kategorie peptí
Zkušební pulsní naptí
kV (1,2/50 μs)
Napová pevnost
V AC
Izolace mezi sousedními kontaktními sadami
Druh izolace
Kategorie peptí
Zkušební pulsní naptí
kV (1,2/50 μs)
Napová pevnost
V AC
Izolace mezi rozepnutými kontakty
Druh rozpojení
Napová pevnost
V AC / kV (1,2/50 μs)
2P, 3P
230 / 400
400
2
230
250
2
4P
základní izolace
III
4
2.000
základní izolace
III
4
2.000
základní izolace
III
4
2.000
základní izolace
II
2,5
1.550
mikrorozpojení
1.000 / 1,5
mikrorozpojení
1.000 / 1,5
Objednací kód
Píklad: ada 55, relé do patice, 4P/7 A, jmenovité naptí cívky 12 V DC, mechanická aretace, mechanický indikátor
A
B
C
D
D: provedení
0 = tavidlm odolné (RT II)
1 = mytí odolné (RT III)
ada
(jen 55.12, 55.13, 55.14)
A: materiál kontakt
typ
0 = standard AgNi
7* = mech. aretace + LED pro DC + ochr.
C: možnosti
1 = do PS
2 = AgCdO
dioda neutrál. polarita, nestandardní
0 = neobsazeno
3 = do patice
5 = AgNi + Au (5 μm)
5 5 . 3
4 . 9 . 0 1 2 . 0
počet kontakt
2 = 2P, 10 A
3 = 3P, 10 A
4 = 4P, 7 A
0
1
2
3
4
5
54
B: druh kontakt
0=P
buzení cívky
8 = AC (50/60 Hz)
9 = DC
4
jmenovité naptí cívky
V AC: 6 - 12 - 24 - 48 - 60 - 110 - 120 - 230 - 240
V DC: 6 - 12 - 24 - 48 - 60 - 110 - 125 - 220
0
=
=
=
=
=
=
mechanická aretace
mechanický indikátor
LED pro AC
mech. aretace + mech. indikátor
mech. aretace + LED pro AC
mech. aretace + LED pro AC
+ mechanický indikátor
6* = LED pro DC + ochranná dioda
neutrál. polarita, nestandardní
74* = mech. aretace + LED pro DC
+ ochranná dioda neutrální
polarita, nestandardní
8* = LED pro DC + ochranná
dioda (+ na A1/13)
9* = mech. aretace + LED pro DC
+ ochr. dioda (+ na A1/13)
94* = mech. aretace + LED pro DC + ochr.
dioda (+ na A1/13) + mech. indikátor
* ne pro 220 V DC
vybraná pednostní provedení (xxx = jmenovité naptí cívky, nap. 012 = 12 V)
55.12.8.xxx.0000
55.12.9.xxx.0000
55.13.8.xxx.0000
55.13.9.xxx.0000
55.14.8.xxx.0000
55.14.9.xxx.0000
Relé prm. min., PS, 2P/10A, xxxV AC
Relé prm. min., PS, 2P/10A, xxxV DC
Relé prm. min., PS, 3P/10A, xxxV AC
Relé prm. min., PS, 3P/10A, xxxV DC
Relé prm. min., PS, 4P/ 7A, xxxV AC
Relé prm. min., PS, 4P/ 7A, xxxV DC
55.32.8.xxx.0040
55.32.9.xxx.0040
55.33.8.xxx.0010
55.33.9.xxx.0010
55.34.8.xxx.0040
55.34.9.xxx.0040
Relé prm. min., DIN, 2P/10A, xxxV AC, MA+MI
Relé prm. min., DIN, 2P/10A, xxxV DC, MA+MI
Relé prm. min., DIN, 3P/10A, xxxV AC, MA
Relé prm. min., DIN, 3P/10A, xxxV DC, MA
Relé prm. min., DIN, 4P/ 7A, xxxV AC, MA+MI
Relé prm. min., DIN, 4P/ 7A, xxxV DC, MA+MI
Patice a píslušenství pro adu 55
Modul
Barva píslušenství
Relé 55.32
99.80 modrá modrá
99.02 a 86 šedá
Patice se šroub. svorkami na DIN-lištu, zásuvka pro čas. nebo EMC modul 99.02/86.30 094.02
černá
Relé 55.33
modrá
černá
Relé 55.32, 55.34
modrá
černá
94.04
094.02.0
094.03
094.03.0
094.04
094.04.0
Patice se šroubovými svorkami na DIN-lištu, zásuvka pro EMC modul
99.80
094.92.3 094.92.30
094.94.3 094.94.30
Patice se šroubovými svorkami na DIN-lištu, zásuvka pro EMC modul
99.80
094.82.3 094.82.30
094.84.3 094.84.30
Patice se šroubovými svorkami na DIN-lištu, zásuvka pro EMC modul
99.01
094.72
094.72.0
Patice se šroub. svorkami na DIN-lištu, zásuvka pro EMC modul, šíka 23 mm
99.01
094.82
094.82.0
Patice s bezešroubovými svorkami na DIN-lištu, zásuvka pro EMC modul
99.80
094.73
094.73.0
094.74
94.94.3
094.74.0
94.84.3
094.54.1 094.54.10
Patice do PS
094.12
094.12.0
094.13
094.13.0
094.14
094.14.0
Patice do panelu, pichycení klipem
094.22
094.22.0
094.23
094.23.0
094.24
094.24.0
Patice do panelu, pichycení šrouby M3
094.32
094.32.0
094.33
094.33.0
094.34
094.34.0
Propojovací lišta, pro propojení svorek A1 nebo A2
až 8 patic, 94.02, 94.03, 94.04, 94.92.3, 94.94.3,94.82.3, 94.84.3
094.06
094.06.0
094.06
094.06.0
094.06
094.06.0
Variclip, plastová pídržná a demontážní spona, pro
94.92.3, 94.94.3, 94.82.3, 94.84.3, 94.02, 94.03, 94.04
094.91.3 094.91.30 094.91.3 094.91.30 094.91.3 094.91.30
Variclip, plastová pídržná a demontážní spona, pro 94.54.1
094.92
Spona, kovová pídržná
094.71
Spona, kovová pídržná, pro patice do PS a do panelu
094.51
Adaptér na panel nahoe
056.25
Adaptér na panel vzadu
056.26
Adaptér na DIN-lištu
056.27
94.54.1
94.14
94.22
094.06
056.25
13
Prehled_2010_cervena.qxd
30.3.2010
12:38
Page 14
ada 56
Relé výkonové miniaturní, 12 A
Izolační vlastnosti dle ČSN EN 61810-1
miniaturní výkonové relé do patice nebo do PS
• cívky AC a DC
• montáž pomocí adaptéru pímo na panel
nebo na DIN-lištu
• mechanická aretace a mechanická indikace
• patice na DIN-lištu se šroubovými svorkami
nebo patice do PS
• 20,7 x 27,7 x 37,2 (š x h x v) pro 2P/2Z nebo
40,8 x 27,7 x 37,1 (š x h x v) pro 4P/4Z
Jmenovité napájecí naptí (sí)
V AC
Zkušební naptí
V AC
Stupe znečištní
Izolace mezi cívkou a kontaktní sadou
Druh izolace
Kategorie peptí
Zkušební pulsní naptí
kV (1,2/50 μs)
Napová pevnost
V AC
Izolace mezi sousedními kontaktními sadami
Druh izolace
Kategorie peptí
Zkušební pulsní naptí
kV (1,2/50 μs)
Napová pevnost
V AC
Izolace mezi rozepnutými kontakty
Druh rozpojení
Kategorie peptí
Zkušební pulsní naptí
kV (1,2/50 μs)
Napová pevnost
V AC / kV (1,2/50 μs)
2P, 4P
230 / 400
250
400
3
2
2Z, 4Z
230 / 400
250
400
3
2
základní izolace
III
4
2.500
základní izolace
III
4
2.500
základní izolace
III
4
2.500
základní izolace
III
4
2.500
mikrorozpojení
1.000 / 1,5
úplné odpojení *
II
2,5
2.000 / 3
* pro kategorii peptí II
Objednací kód
Píklad: ada 56, relé výkonové miniaturní do patice, 2P/12 A, jmenovité naptí cívky 12 V DC, mechanická aretace, mechanický indikátor
A
5 6 . 3
2 . 9 . 0 1 2 . 0
ada
B
C
D
D: provedení
0
4
0
0 = prachotsn zapouzdené (RT I)
1 = mytí odolné (RT III) jen 56.42
a 56.44
6 = píchytka na panel vzadu
(jen 56.34)
8 = píchytka na DIN-lištu vzadu
(jen 56.34)
A: materiál kontakt
0 = standard AgNi
2 = AgCdO
4 = AgSnO2
typ
3 = do patice
4 = do PS
počet kontakt
2 = 2P nebo 2Z, 12 A
4 = 4P nebo 4Z, 12 A
C: možnosti
0 =
2 =
3 =
4 =
5* =
54* =
6* =
7* =
74* =
8* =
9* =
94* =
B: druh kontakt
0=P
3 = Z s oddálením
kontakt ≥ 1,5 mm
buzení cívky
8 = AC (50/60 Hz)
9 = DC
jmenovité naptí cívky
V AC: 6 - 12 - 24 - 48 - 60 - 110 - 120 - 230 - 240 - 400
V DC: 6 - 12 - 24 - 48 - 60 - 110 - 125 - 220 (ne pro 2Z nebo 4Z)
neobsazeno
mechan. indikátor
LED pro AC
mechanická aretace + mechanický indikátor
mechanická aretace + LED pro AC
mechanická aretace + LED pro AC + mechanický indikátor
LED pro DC, neutrální polarita
LED pro DC, neutrální polarita + mechanická aretace
LED pro DC, neutrální polarita + mech. aretace + mech. indikátor
LED pro DC + ochranná dioda (+ na A1/7)
mech. aretace + LED pro DC + ochranná dioda (+ na A1/7)
mech. aretace + LED pro DC + ochranná dioda
(+ na A1/7) + mech. indikátor
* ne pro 220 V DC a 400 V AC
vybraná pednostní provedení (xxx = jmenovité naptí cívky, nap. 012 = 12 V)
56.32.8.xxx.0040
56.32.9.xxx.0040
56.34.8.xxx.0000
56.34.9.xxx.0000
56.34.8.xxx.0040
56.34.9.xxx.0040
Relé výk. min., DIN, 2P/12A, xxxV AC, MA+MI
Relé výk. min., DIN, 2P/12A, xxxV DC, MA+MI
Relé výk. min., DIN, 4P/12A, xxxV AC
Relé výk. min., DIN, 4P/12A, xxxV DC
Relé výk. min., DIN, 4P/12A, xxxV AC, MA+MI
Relé výk. min., DIN, 4P/12A, xxxV DC, MA+MI
56.42.8.xxx.0000
56.42.9.xxx.0000
56.44.8.xxx.0000
56.44.9.xxx.0000
Relé výk. min., PS, 2P/12A, xxxV AC
Relé výk. min., PS, 2P/12A, xxxV DC
Relé výk. min., PS, 4P/12A, xxxV AC
Relé výk. min., PS, 4P/12A, xxxV DC
Patice a píslušenství pro adu 56
Relé
Modul
Relé 56.32
Relé 56.34
96.02
šedá 99.02,
86.30/00
modrá 99.01
modrá
černá
modrá
černá
Patice se šroubovými svorkami k upevnní na DIN-lištu,
zásuvka pro časový nebo indikační a odrušovací EMC modul
99.02/
86.30, 86.00
96.02
96.02.0
96.04
96.04.0
96.72
Patice se šroubovými svorkami k upevnní na DIN-lištu,
zásuvka pro indikační a odrušovací EMC modul
99.01
96.72
96.72.0
96.74
96.74.0
96.74
96.12
96.12.0
96.14
96.14.0
Barva píslušenství
Patice do PS
96.04
96.12
Variclip, plastová pídržná a demontážní spona pro 96.02
Spona, kovová pídržná, pro 96.02, 96.72 nebo 96.04, 96.74
094.91.3
094.71
096.71
Spona, kovová pídržná, pro 96.12, 96.14
094.51
Adaptér na panel nahoe pro 56.32
056.25
Adaptér na DIN-lištu pro 56.32
056.27
Adaptér na panel nahoe pro 56.34
056.45
Adaptér na DIN-lištu pro 56.34
056.47
056.25
056.27
056.45
056.47
14
Prehled_2010_cervena.qxd
30.3.2010
12:38
Page 15
ada 60
Relé prmyslové, 10 A
Izolační vlastnosti dle ČSN EN 61810-1
prmyslové relé do patice
• cívky AC a DC
• mechanická aretace a mechanický indikátor
• provedení se zdvojenými kontakty
u 60.12 a 60.13
• rozšíení na časové relé pomocí multifunkčního
časového modulu 86.00
• patice se šroubovými svorkami nebo patice do PS
• spínání velmi malých výkon pi použití
zdvojených AgNi+Au kontakt
• 32,5 x 36,4 x 54,2 (š x h x v) mm
2P
Jmenovité napájecí naptí (sí)
V AC
Zkušební naptí
V AC
Stupe znečištní
Izolace mezi cívkou a kontaktní sadou
Druh izolace
Kategorie peptí
Zkušební pulsní naptí
kV (1,2/50 μs)
Napová pevnost
V AC
Izolace mezi sousedními kontaktními sadami
Druh izolace
Kategorie peptí
Zkušební pulsní naptí
kV (1,2/50 μs)
Napová pevnost
V AC
Izolace mezi rozepnutými kontakty
Druh rozpojení
Napová pevnost
V AC / kV (1,2/50 μs)
230 / 400
250
3
3P
230 / 400
250
3
400
2
400
2
základní izolace
III
4
2.000
základní izolace
III
3,6
2.000
základní izolace
III
4
2.000
základní izolace
II
3,6
2.000
mikrorozpojení
1.000 / 1,5
mikrorozpojení
1.000 / 1,5
Objednací kód
Píklad: ada 60, relé prmyslové do patice, 3P/10 A, jmenovité naptí cívky 12 V DC, mechanická aretace, mechanický indikátor
A
6 0 . 1
3 . 9 . 0 1 2 . 0
ada
typ
1 = do patice
6 = faston 187 (4,8 x 0,8 mm),
píchytka na panel vzadu
počet kontakt
2 = 2P, 10 A
2P zdvojené, 6 A
3 = 3P, 10 A
3P zdvojené, 6 A
buzení cívky
4 = proudová cívka jen u 60.12 a 60.13
8 = AC (50/60 Hz)
9 = DC
B
C
D
0
4
0
A: materiál kontakt
0 = standard AgNi
2 = AgCdO
5 = AgNi + Au (5 μm)
D: provedení
0 = prachotsn zapouzdené (RT I)
C:
0
2
3
4
možnosti
= neobsazeno
= mechanický indikátor
= LED pro AC
= mechanická aretace
+ mechanic. indikátor
5* = mechanická aretace
+ LED pro AC
54* = mech. aretace +
LED pro AC +
mechanický indikátor
B: druh kontakt
0= P
2 = P zdvojené jen pro
60.12/13
jmenovité naptí cívky
V AC: 6 - 12 - 24 - 48 - 60 - 110 - 120 - 230 - 240 - 400
V DC: 6 - 12 - 24 - 48 - 60 - 110 - 125 - 220
6* = LED pro DC +
ochranná dioda
(+ na A1/2)
7* = mech. aretace + LED
pro DC + ochranná
dioda (+ na A1/2)
74* = mechanická aretace
+ LED pro DC +
ochranná dioda
(+ na A1/2) +
mechanický indikátor
* ne pro 220 V DC a 400 V AC
vybraná pednostní provedení (xxx = jmenovité naptí cívky, nap. 012 = 12 V)
60.12.8.xxx.0040
60.12.9.xxx.0040
60.13.8.xxx.0040
60.13.9.xxx.0040
Relé prm., DIN, 2P/10A, xxxV AC, MA+MI
Relé prm., DIN ,2P/10A, xxxV DC, MA+MI
Relé prm., DIN, 3P/10A, xxxV AC, MA+MI
Relé prm., DIN, 3P/10A, xxxV DC, MA+MI
60.62.8.xxx.0000
60.62.9.xxx.0000
60.63.8.xxx.0000
60.63.9.xxx.0000
Relé prm., FA187, 2P/10A, xxxV AC
Relé prm., FA187, 2P/10A, xxxV DC
Relé prm., FA187, 3P/10A, xxxV AC
Relé prm., FA187, 3P/10A, xxxV DC
Patice a píslušenství pro adu 60
Modul
Barva píslušenství
99.01 modrá
99.02 a 86 šedá
Relé 60.12
modrá
Relé 60.13
černá
modrá
černá
Patice se šroubovými svorkami k upevnní na DIN-lištu,
zásuvka pro časový nebo indikační a odrušovací EMC modul
99.02
86.00/30
90.02
Patice se šroubovými svorkami k upevnní na DIN-lištu,
zásuvka pro indikační a odrušovací EMC modul
99.01
90.20
90.20.0
90.21
90.21.0
Patice se šroubovými svorkami k upevnní na DIN-lištu
90.82.3
90.82.30
90.83.3
90.83.30
Patice se šroubovými svorkami k upevnní na DIN-lištu
90.22
Patice se šroubovými svorkami k upevnní na DIN-lištu
90.26
90.02.0
90.03
90.03
90.03.0
90.21
Patice do panelu
90.83.3
90.23
90.26.0
90.27
90.12
90.27.0
90.23
90.13
Patice do PS, Ø 20,5/22 mm
90.14
90.15
Patice do PS, Ø 17,5/19 mm
95.14.1
95.15.1
Propojovací lišta, pro propojení svorek A1 nebo A2
až 6 patic 90.02 nebo 90.03
090.06
Spona, kovová pídržná pro 90.02, 90.03, 90.20,
90.21, 90.82.3, 90.83.3, 90.22, 90.23, 90.26, 90.27
090.33
90.26
90.12
090.06
15
Prehled_2010_cervena.qxd
30.3.2010
12:38
Page 16
ada 62
Relé výkonové, 16 A
Izolační vlastnosti dle ČSN EN 61810-1
výkonové relé 16 A do patice, do PS nebo pipojení
fastony
• cívky AC a DC
• druh kontakt 5 a 6 s bezpečným oddlením podle
ČSN EN 50178 mezi cívkou a kontaktní sadou
• 6 kV(1,2/50 μs), vzdušná vzdálenost 6 mm
a povrchová cesta 8 mm
• druh kontakt 5 a 6 jako odpínač sít
dle ČSN EN 60335-1
• mechanická aretace u 62.32/33
• patice se šroubovými svorkami nebo do PS
• 38,2 x 35,8 x 48,1 (š x h x v)
Jmenovité napájecí naptí (sí)
V AC
Zkušební naptí
V AC
Stupe znečištní
Izolace mezi cívkou a kontaktní sadou
Druh izolace
Kategorie peptí
Zkušební pulsní naptí
kV (1,2/50 μs)
Napová pevnost
V AC
Izolace mezi sousedními kontaktními sadami
Druh izolace
Kategorie peptí
Zkušební pulsní naptí
kV (1,2/50 μs)
Napová pevnost
V AC
Izolace mezi rozepnutými kontakty
Druh rozpojení
Kategorie peptí
Zkušební pulsní naptí
kV (1,2/50 μs)
Napová pevnost
V AC / kV (1,2/50 μs)
2P, 3P
230 / 400
400
3
2Z, 3Z
230 / 400
400
3
zesílená izolace
III
6
4.000
zesílená izolace
III
6
4.000
základní izolace
III
4
2.500
základní izolace
III
4
2.500
mikrorozpojení
1.000 / 1,5
úplné odpojení
III
4
2.500 / 4
Objednací kód
Píklad: ada 62, relé výkonové na panel, píchytka na panel vzadu, pívody fastony 250, 2Z/16 A, jmenovité naptí cívky 12 V DC
A
6 2 . 8
2 . 9 . 0 1 2 . 0
ada
typ
2 = do PS
3 = faston 187 (4,8 x 0,5 mm),
do patice, bez píchytky
8 = faston 250 (6,3 x 0,8 mm),
píchytka na panel vzadu
počet kontakt
2 = 2P nebo 2Z, 16 A
3 = 3P nebo 3Z, 16 A
buzení cívky
8 = AC (50/60 Hz)
9 = DC
jmenovité naptí cívky
V AC: 6 - 12 - 24 - 48 - 60 - 110 - 120 - 230 - 240 - 400
V DC: 6 - 12 - 24 - 48 - 60 - 110 - 125 - 220
A: materiál kontakt
0 = standard AgCdO
4 = AgSnO2
B: druh kontakt
0= P
3 = Z + oddálení
kontakt ≥ 3 mm
5 = P + bezpečné
oddlení SELV
6 = Z + oddálení
kontakt ≥ 3 mm
+ bezpečné
oddlení SELV
B
C
D
D: provedení
0 = prachotsn zapouzdené (RT I), pro
62.62/33 bez vlastní píchytky, do
patice nebo na panel nebo DIN-lištu
pomocí samostatného adaptéru,
pipojení faston 187 pro 82.32/33
s vlastní píchytkou na panel vzadu
6 = pro 62.32/33 s vlastní píchytkou na
panel vzadu, pipojení faston 187
9
=
pro 62.82/83 bez vlastní píchytky,
možnosti
na panel nebo na DIN-lištu pomocí
= neobsazeno
samostatného adaptéru, pipojení
= mechanický indikátor
faston 250
= LED pro AC
3
0
0
C:
0
2
3
4 =
5* =
54* =
6* =
7* =
74* =
mechanická aretace + mechanický indikátor
mechanická aretace + LED pro AC
mechanická aretace + LED pro AC + mechanický indikátor
LED pro DC + ochranná dioda (+ na A/A1)
mechan. aretace + LED pro DC + ochr. dioda (+ na A/A1)
mechan. aretace + LED pro DC + ochr. dioda (+ na A/A1)
+ mechanický indikátor
* ne pro 220 V DC a 400 V AC
vybraná pednostní provedení (xxx = jmenovité naptí cívky, nap. 012 = 12 V)
62.22.8.xxx.0000
62.22.9.xxx.0000
62.23.8.xxx.0000
62.23.9.xxx.0000
62.32.8.xxx.0040
62.32.9.xxx.0040
Relé výk., PS, 2P/16A, xxxV AC
Relé výk., PS, 2P/16A, xxxV DC
Relé výk., PS, 3P/16A, xxxV AC
Relé výk., PS, 3P/16A, xxxV DC
Relé výk., FA187, 2P/16A, xxxV AC, MA+MI
Relé výk., FA187, 2P/16A, xxxV DC, MA+MI
62.33.8.xxx.0040
62.33.9.xxx.0040
62.82.8.xxx.0000
62.82.9.xxx.0000
62.83.8.xxx.0000
62.83.9.xxx.0000
Relé výk., FA187, 3P/16A, xxxV AC, MA+MI
Relé výk., FA187, 3P/16A, xxxV DC, MA+MI
Relé výk., FA250, 2P/16A, xxxV AC
Relé výk., FA250, 2P/16A, xxxV DC
Relé výk., FA250, 3P/16A, xxxV AC
Relé výk., FA250, 3P/16A, xxxV DC
Patice a píslušenství pro adu 62
Modul
Barva píslušenství
Patice se šroubovými svorkami k upevnní na DIN-lištu,
zásuvka pro časový nebo indikační a odrušovací EMC modul,
bezpečné oddlení podle ČSN EN 50178
16
Relé 62.32, 62.33
šedá
modrá
černá
99.02
86.00/30
92.03
92.03.0
92.03
92.13
Patice do PS
92.13
92.13.0
Patice do panelu, upevnní šrouby
92.33
-
Spona, kovová, pro 92.03
092.71
Spona, kovová pídržná, pro 92.13, 92.33
092.54
Adaptér do panelu do otvoru panelu,
pro 62.3x.x.xxx.xxx0 a 62.8x.x.xxx.xxx9
062.10
Adaptér na panel vzadu,
pro 62.3x.x.xxx.xxx0 a 62.3x.x.xxx.xxx9
062.60
Adaptér na panel nahoe,
pro 62.3x.x.xxx.xxx0 a 62.3x.x.xxx.xxx9
062.05
Adaptér na DIN-lištu nahoe,
pro 62.3x.x.xxx.xxx0 a 62.3x.x.xxx.xxx9
062.07
Adaptér na DIN-lištu vzadu,
pro 62.3x.x.xxx.xxx0 a 62.3x.x.xxx.xxx9
062.08
92.33
062.10
062.60
062.05
062.07
062.08
Prehled_2010_cervena.qxd
30.3.2010
12:38
Page 17
ada 65
Relé výkonové, 20 - 30 A
Izolační vlastnosti dle ČSN EN 61810-1
výkonové relé 20/30 A do PS nebo pipojení
fastony
• cívky AC a DC
• odpínač sít dle ČSN EN 60335-1
v provedení 1Z
• 1Z + 1R se sériovým dvojitým kontaktem
• montáž na DIN-lištu, na panel nebo do PS
• 32,2 x 36,5 x 42,2 (š x h x v)
1Z+1R
Jmenovité napájecí naptí (sí)
V AC 230 / 400
Zkušební naptí
V AC 250
Stupe znečištní
3
1Z
230 / 400
400
250
400
2
3
2
Izolace mezi cívkou a kontaktní sadou
Druh izolace
základní izolace
základní izolace
Kategorie peptí
III
III
kV (1,2/50 μs) 4
4
Zkušební pulsní naptí
Napová pevnost
V AC 2.500
2.500
Izolace mezi rozepnutými kontakty
Druh rozpojení
mikrorozpojení
Kategorie peptí
Zkušební pulsní naptí
úplné odpojení
-
III
kV (1,2/50 μs) -
4
V AC / kV (1,2/50 μs) 1.000 / 1,5
Napová pevnost
2.500 / 4
Objednací kód
Píklad: ada 65, relé výkonové do PS, 1Z + 1R/20 A, jmenovité naptí cívky 12 V DC
A
6 5 . 6
ada
typ
3 = faston 250 (6,3 x 0,8 mm),
píchytka na panel vzadu nebo
bez píchytky
6 = do PS, zdvojené vývody
počet kontakt
1 = 1Z + 1R, 20 A nebo 1Z, 30 A
buzení cívky
8 = AC (50/60 Hz)
9 = DC
1 . 9 . 0 1 2 . 0
B
C
D
0
0
0
A: materiál kontakt
0 = standard AgCdO
4 = AgSnO2
D: provedení
0 = prachotsn zapouzdené (RT I) s vlastní
píchytkou na panel vzadu, pipojení
fastony 250
9 = bez vlastní píchytky, na panel nebo
na DIN-lištu pomocí samostatného
adaptéru, pipojení faston 250
B: druh kontakt
0=Z+R
3 = Z, oddálení kontakt ≥ 3 mm
C: možnosti
0 = neobsazeno
jmenovité naptí cívky
V AC: 6 - 12 - 24 - 48 - 60 - 110 - 120 - 230 - 240 - 400
V DC: 6 - 12 - 24 - 48 - 60 - 110 - 125 - 220
vybraná pednostní provedení (xxx = jmenovité naptí cívky, nap. 012 = 12 V)
65.31.8.xxx.0000
65.31.9.xxx.0000
Relé výk., FA187, 1Z+1R/20A, xxxV AC
Relé výk., FA187, 1Z+1R/20A, xxxV DC
65.61.8.xxx.0000
65.61.9.xxx.0000
Relé výk., PS, 1Z+1R/20A, xxxV AC
Relé výk., PS, 1Z+1R/20A, xxxV DC
Píslušenství pro adu 65
Relé 65.61
Adaptér na panel nahoe
065.05
Adaptér na DIN-lištu nahoe
065.07
Adaptér na DIN-lištu vzadu
065.08
065.05
065.07
065.08
17
Prehled_2010_cervena.qxd
30.3.2010
12:38
Page 18
ada 66
Relé výkonové, 30 A
Izolační vlastnosti dle ČSN EN 61810-1
výkonové relé 30 A do PS nebo pro pipojení
fastony
• cívky AC a DC
• bezpečné oddlení podle ČSN EN 50178,
ČSN EN60204 a ČSN EN60335 mezi cívkou
a kontaktní sadou
• 6 kV (1,2/50 μs), vzdušná vzdálenost
i povrchová cesta 8 mm
• montáž na DIN-lištu, na panel nebo do PS
• 51,5 x 33,5 x 31 (š x h x v)
Jmenovité napájecí naptí (sí)
V AC
Zkušební naptí
V AC
Stupe znečištní
Izolace mezi cívkou a kontaktní sadou
Druh izolace
Kategorie peptí
Zkušební pulsní naptí
kV (1,2/50 μs)
Napová pevnost
V AC
Izolace mezi sousedními kontaktními sadami
Druh izolace
Kategorie peptí
Zkušební pulsní naptí
kV (1,2/50 μs)
Napová pevnost
V AC
Izolace mezi rozepnutými kontakty
Druh rozpojení
Napová pevnost
V AC / kV (1,2/50 μs)
230 / 400
400
3
zesílená izolace (8 mm)
III
6
4.000
základní izolace
III
4
2.500
mikrorozpojení
1.500 / 2
Objednací kód
Píklad: ada 66, relé výkonové na panel, pívody fastony 250 (6,3 x 0,8 mm), 2P / 30 A, jmenovité naptí cívky 24 V AC
A
6 6 . 8
ada
typ
2 = do PS
8 = faston 250 (6,3 x 0,8 mm),
píchytka na panel nahoe
2 . 8 . 0 2 4 . 0
B
C
D
0
0
0
A: materiál kontakt
0 = standard AgCdO
1 = AgNi
D: provedení
0 = tavidlm odolné (RT II), u 66.22 do PS
nebo u 66.82 s vlastní píchytkou
pro montáž na panel nebo pro montáž
samostatným adaptérem na DIN-lištu
1 = mytí odolné (RT III) u 66.22
B: druh kontakt
0=P
3=Z
počet kontakt
2 = 2P nebo 2Z, 30 A
C: možnosti
0 = neobsazeno
jmenovité naptí cívky
V AC: 6 - 12 - 24 - 110/115 - 120/125 - 230 - 240
V DC: 6 - 12 - 24 - 110 - 125
buzení cívky
8 = AC (50/60 Hz)
9 = DC
vybraná pednostní provedení (xxx = jmenovité naptí cívky, nap. 012 = 12 V)
66.22.8.xxx.0001
66.22.9.xxx.0001
Relé výk., PS, 2P/30A, xxxV AC, RT III
Relé výk., PS, 2P/30A, xxxV DC, RT III
66.82.8.xxx.0000
66.82.9.xxx.0000
Relé výk., FA250, 2P/30A, xxxV AC
Relé výk., FA250, 2P/30A, xxxV DC
Píslušenství pro adu 66
Modul
Barva píslušenství
Adaptér na DIN-lištu nahoe
18
šedá
Relé 66.82
modrá
černá
066.07
066.07
Prehled_2010_cervena.qxd
30.3.2010
12:38
Page 19
ada 38
Vazební člen (EMR), 6 - 8 A
Izolační vlastnosti dle ČSN EN 61810-1
vazební člen s elektromechanickým relé, 1P - šíka
6,2 mm nebo 2P - šíka 14 mm - typ 38.52/62
• DC nebo AC/DC ovládání
• provedení pro odpad relé pi dlouhých vedeních
• integrovaný indikační a ochranný EMC modul,
pídržná a demontážní spona
• relé snadno vyjímatelné
• bezpečné oddlení dle ČSN EN 50178 mezi
cívkou a kontaktní sadou 6 kV (1,2/50 μs),
• patice se šroubovými nebo bezešroubovými svorkami
Zkušební naptí
V AC 250
Zkušební pulsní naptí
400
kV 4
4
Stupe znečištní
3
2
Kategorie peptí
III
III
Napová pevnost
kontaktní sada/cívka (1,2/50 μs)
Napová pevnost
rozepnutých kontakt
kV 6 (8 mm)
V AC 1.000
Objednací kód
Píklad: ada 38, vazební člen, elektromechanické relé, šíka 62 mm, 1P/6 A, ovládací naptí 12 V DC, patice se šroubovými svorkami
A
B
C
D
D: provedení
0 = neobsazeno
3 8 . 5
1 . 7 . 0 1 2 . 0
0
5
0
ada
A: materiál kontakt
0 = standard AgNi
4 = AgSnO2
5 = AgNi + Au (5 μm)
typ
2 = časové relé*, EMR, patice se
šroubovými svorkami
5 = elektromechanické relé, patice
se šroubovými svorkami
6 = elektromechanické relé, patice
s bezešroubovými svorkami
počet kontakt
1 = 1P, 6 A - šíka 6,2 mm
2 = 2P, 8 A - šíka 14 mm
* časové funkce
AI: zpoždný rozbh
DI: pechodný kontakt
GI: vysílač impulsu
SW: blikač začínající pulsem
buzení cívky
0 = AC (50/60 Hz)/ DC
0 = AC (50/60 Hz)/DC pro 24, 60, 125
a 240 V u 38.52
3 = potlačení zbytkových proud jen
pro (110...125) V AC/DC
nebo (230...240) V AC u 38.51 a 38.61
7 = DC, zvýšená citlivost,
jen pro 6, 12, 24, 48, 60 V
8 = AC (50/60 Hz)
B: druh kontakt
0=P
jmenovité ovládací naptí
1P:
V
DC: 16 - 12 - 24 - 48 - 60
V AC/DC: 12 - 24 - 48 - 60 (110...125) - (220...240)
V
AC: (230...240)
2P:
V
DC: 12 - 24 - 60
V AC/DC: 24 - 60 - 125 - 240
C: možnosti
5 = integrované
ochranné
a indikační
moduly
pro DC
ovládání
6 = integrované
ochranné
a indikační
moduly
pro AC/DC
ovládání
vybraná pednostní provedení (xxx = jmenovité ovládací naptí, nap. 024 = 24 V)
38.21.0.012.0060
38.21.0.024.0060
Vazební člen, 1P/6A, 12V AC/DC, časové relé
Vazební člen, 1P/6A, 24V AC/DC, časové relé
38.51.0.012.0060
38.51.0.012.5060
38.51.0.024.0060
38.51.0.024.5060
38.51.0.048.0060
38.51.0.060.0060
38.51.0.125.0060
38.51.0.240.0060
38.51.0.240.5060
38.51.8.240.0060
38.51.8.240.5060
Vazební člen, 1P/6A, 12V
Vazební člen, 1P/6A, 12V
Vazební člen, 1P/6A, 24V
Vazební člen, 1P/6A, 24V
Vazební člen, 1P/6A, 48V
Vazební člen, 1P/6A, 60V
Vazební člen, 1P/6A, 125V
Vazební člen, 1P/6A, 240V
Vazební člen, 1P/6A, 240V
Vazební člen, 1P/6A, 240V
Vazební člen, 1P/6A, 240V
38.51.3.125.0060
38.51.3.240.0060
AC/DC, LED+EMC
AC/DC, LED+EMC, Au
AC/DC, LED+EMC
AC/DC, LED+EMC, Au
AC/DC, LED+EMC
AC/DC, LED+EMC
AC/DC, LED+EMC
AC/DC, LED+EMC
AC/DC, LED+EMC, Au
AC,
LED+EMC
AC,
LED+EMC, Au
38.61.0.012.0060
38.61.0.012.5060
38.61.0.024.0060
38.61.0.024.5060
38.61.0.048.0060
38.61.0.060.0060
38.61.0.125.0060
38.61.0.240.0060
38.61.0.240.5060
38.61.8.240.0060
38.61.8.240.5060
Vazební člen, 1P/6A, 12V
Vazební člen, 1P/6A, 12V
Vazební člen, 1P/6A, 24V
Vazební člen, 1P/6A, 24V
Vazební člen, 1P/6A, 48V
Vazební člen, 1P/6A, 60V
Vazební člen, 1P/6A, 125V
Vazební člen, 1P/6A, 240V
Vazební člen, 1P/6A, 240V
Vazební člen, 1P/6A, 240V
Vazební člen, 1P/6A, 240V
Vazební člen, 1P/6A, 125V AC/DC, LED+EMC, PZP
Vazební člen, 1P/6A, 240V AC,
LED+EMC, PZP
38.61.3.125.0060
38.61.3.240.0060
Vazební člen, 1P/6A, 125V AC/DC, BS, LED+EMC, PZP
Vazební člen, 1P/6A, 240V AC,
BS, LED+EMC, PZP
38.51.7.012.0050
38.51.7.012.5050
38.51.7.024.0050
38.51.7.024.5050
38.51.7.048.0050
38.51.7.060.0050
Vazební člen, 1P/6A,
Vazební člen, 1P/6A,
Vazební člen, 1P/6A,
Vazební člen, 1P/6A,
Vazební člen, 1P/6A,
Vazební člen, 1P/6A,
12V
12V
24V
24V
48V
60V
DC, LED+EMC
DC, LED+EMC, Au
DC, LED+EMC
DC, LED+EMC, Au
DC, LED+EMC
DC, LED+EMC
38.61.7.012.0050
38.61.7.012.5050
38.61.7.024.0050
38.61.7.024.5050
38.61.7.048.0050
38.61.7.060.0050
Vazební člen, 1P/6A,
Vazební člen, 1P/6A,
Vazební člen, 1P/6A,
Vazební člen, 1P/6A,
Vazební člen, 1P/6A,
Vazební člen, 1P/6A,
12V
12V
24V
24V
48V
60V
DC, BS, LED+EMC
DC, BS, LED+EMC, Au
DC, BS, LED+EMC
DC, BS, LED+EMC, Au
DC, BS, LED+EMC
DC, BS, LED+EMC
38.52.0.012.0060
38.52.0.024.0060
38.52.0.048.0060
38.52.0.060.0060
38.52.0.125.0060
38.52.0.240.0060
Vazební člen, 2P/8A, 12V
Vazební člen, 2P/8A, 24V
Vazební člen, 2P/8A, 48V
Vazební člen, 2P/8A, 60V
Vazební člen, 2P/8A, 125V
Vazební člen, 2P/8A, 240V
AC/DC, LED+EMC
AC/DC, LED+EMC
AC/DC, LED+EMC
AC/DC, LED+EMC
AC/DC, LED+EMC
AC/DC, LED+EMC
38.62.0.012.0060
38.62.0.024.0060
38.62.0.048.0060
38.62.0.060.0060
38.62.0.125.0060
38.62.0.240.0060
Vazební člen, 2P/8A, 12V
Vazební člen, 2P/8A, 24V
Vazební člen, 2P/8A, 48V
Vazební člen, 2P/8A, 60V
Vazební člen, 2P/8A, 125V
Vazební člen, 2P/8A, 240V
AC/DC, BS, LED+EMC
AC/DC, BS, LED+EMC
AC/DC, BS, LED+EMC
AC/DC, BS, LED+EMC
AC/DC, BS, LED+EMC
AC/DC, BS, LED+EMC
38.52.7.012.0050
38.52.7.024.0050
38.52.7.048.0050
38.52.7.060.0050
Vazební člen, 2P/8A,
Vazební člen, 2P/8A,
Vazební člen, 2P/8A,
Vazební člen, 2P/8A,
DC, LED+EMC
DC, LED+EMC
DC, LED+EMC
DC, LED+EMC
38.62.7.012.0050
38.62.7.024.0050
38.62.7.048.0050
38.62.7.060.0050
Vazební člen, 2P/8A,
Vazební člen, 2P/8A,
Vazební člen, 2P/8A,
Vazební člen, 2P/8A,
DC, BS, LED+EMC
DC, BS, LED+EMC
DC, BS, LED+EMC
DC, BS, LED+EMC
12V
24V
48V
60V
12V
24V
48V
60V
AC/DC, BS, LED+EMC
AC/DC, BS, LED+EMC, Au
AC/DC, BS, LED+EMC
AC/DC, BS, LED+EMC, Au
AC/DC, BS, LED+EMC
AC/DC, BS, LED+EMC
AC/DC, BS, LED+EMC
AC/DC, BS, LED+EMC
AC/DC, BS, LED+EMC, Au
AC,
BS, LED+EMC
AC,
BS, LED+EMC, Au
19
Prehled_2010_cervena.qxd
30.3.2010
12:39
Page 20
ada 38
Vazební člen (SSR), 0,1 - 2 - 3 - 5 A
Izolační vlastnosti
vazební člen s polovodičovým relé, výstup do 2 A šíka 6,2 mm nebo do 5 A - šíka 14 mm - typ 38.31/41
• DC nebo AC/DC ovládání
• provedení pro odpad relé pi dlouhých vedeních
• provedení jako optočlen
• integrovaný indikační a ochranný EMC modul,
Napová pevnost
pídržná a demontážní spona
• relé snadno vyjímatelné
vstupní/výstupní obvod
• vysoká četnost spínání
• krátká doba rozbhu a návratu
• napová pevnost mezi vstupním a výstup. obvodem 2,5 kV
• patice se šroubovými nebo bezešroubovými svorkami
34.81
41.81
2,5
2,5
kV
Objednací kód
Píklad: ada 38, vazební člen, polovodičové relé (SSR), šíka 6,2 mm, výstupní obvod 1Z / 2 A / 24 V DC, ovládací naptí vstupního obvodu
24 V DC, patice se šroubovými svorkami
3 8 . 8
1 . 7 . 0 2 4 . 9
0
2
4
ada
typ
21 = časové relé*, SSR, šíka 6,2 mm,
patice se šroubovými svorkami
31 = SSR, šíka 14 mm,
patice se šroubovými svorkami
41 = SSR, šíka 14 mm,
patice s bezešroubovými svorkami
81 = SSR, šíka 6,2 mm,
patice se šroubovými svorkami
91 = SSR, šíka 6,2 mm,
patice s bezešroubovými svorkami
jmenovité ovládací naptí
V
DC: 6 - 24 - 60
V AC/DC: (110...125) - (220...240)
V AC:
(230...240)
výstupní obvod
9024 = 2 A - 24 V DC u 38.81 a 38.91
9024 = 5 A - 24 V DC u 38.31 a 38.41
7048 = 0,1 A - 48 V DC u 38.81 a 38.91
8240 = 2 A - 240 V AC u 38.81 a 38.91
8240 = 3 A - 240 V AC u 38.31 a 38.41
vstupní obvod
0 = AC/DC jen pro (110...125) V a (220...240) V
3 = potlačení zbytkových proud jen pro (110...125) V AC/DC
nebo (230...240) V AC u 38.81 a 38.91
7 = DC, jen pro 6, 24, 60 V
* časové funkce
AI: zpoždný rozbh
DI: pechodný kontakt
GI: vysílač impulsu
SW: blikač začínající pulsem
vybraná pednostní provedení (xxx = jmenovité ovládací naptí, nap. 024 = 24 V)
38.21.0.024.8240 Vazební člen, 1Z/2A/240V AC, 24V AC/DC, ČM, SSR
38.21.0.024.9024 Vazební člen, 1Z/2A/ 24V DC, 24V AC/DC, ČM, SSR
20
38.81.3.240.7048 Vazební člen, 1Z/0,1A/48V DC, 240V AC, LED, PZP, SSR
38.81.3.240.8240 Vazební člen, 1Z/2A/ 240V AC, 240V AC, LED, PZP, SSR
38.81.3.240.9024 Vazební člen, 1Z/2A/ 24V DC, 240V AC, LED, PZP, SSR
38.91.3.240.7048 Vazební člen, 1Z/0,1A/48V DC, 240V AC,BS,LED,PZP,SSR
38.91.3.240.8240 Vazební člen, 1Z/2A/ 240V DC, 240V AC,BS,LED,PZP,SSR
38.91.3.240.9024 Vazební člen, 1Z/2A/ 24V DC, 240V AC,BS,LED,PZP,SSR
38.81.7.024.7048 Vazební člen, 1Z/0,1A/48V DC, 24V DC, LED, SSR
38.81.7.024.8240 Vazební člen, 1Z/2A/ 240V AC, 24V DC, LED, SSR
38.81.7.024.9024 Vazební člen, 1Z/2A/ 24V DC, 24V DC, LED, SSR
38.91.7.024.7048 Vazební člen, 1Z/0,1A/48V DC, 24V DC, BS, LED, SSR
38.91.7.024.8240 Vazební člen, 1Z/2A/ 240V AC, 24V DC, BS, LED, SSR
38.91.7.024.9024 Vazební člen, 1Z/2A/ 24V DC, 24V DC, BS, LED, SSR
Prehled_2010_cervena.qxd
30.3.2010
12:39
Page 21
ada 48
Vazební člen, 8 - 10 - 16 A
Izolační vlastnosti dle ČSN EN 61810-1
vazební člen 1P nebo 2P, šíe 15,8 mm, součástí
indikační a EMC ochranný modul
• cívky AC a DC se zvýšenou citlivostí, 500 mW
• bezpečné oddlení dle ČSN EN 50178,
ČSN EN 60204 a ČSN EN 60335 mezi cívkou
a kontaktní sadou
• 6 kV (1,2/50 μs), vzdušná vzdálenost
i povrchová cesta 8 mm
• lehce vyjímatelná relé
• moduly ady 99.02, relé ady 40 nebo 44
• patice se šroubovými nebo bezešroubovými svorkami
48.31/61/62 48.52/72 48.31/61/62/81/82
Zkušební naptí
V AC 250
250
400
kV 4
4
4
Stupe znečištní
3
2
2
Kategorie peptí
III
III
III
Zkušební pulsní naptí
Napová pevnost
kontaktní sada/cívka (1,2/50 μs)
kV 6 (8 mm)
Napová pevnost
rozepnutých kontakt
V AC 1.000
Napová pevnost mezi
kontaktními sadami
V AC 2.000 (48.52); 2.500 (48.62)
Objednací kód
Píklad: ada 48, vazební člen, 2P/8 A, jmenovité naptí cívky 24 V DC, zvýšená citlivost, LED zelená, ochranná dioda, dioda proti pepólování,
+ pól na A1, modul ady 99.02, patice se šroubovými svorkami na DIN-lištu ČSN EN 60175 TH 35
A
4 8 . 5
2 . 7 . 0 2 4 . 0
ada
typ
3, 5, 6 = na DIN-lištu ČSN
EN 60175 TH35, šroubové svorky
7, 8 = na DIN-lištu ČSN
EN 60175 TH35, bezešroubové svorky
počet kontakt
1 = 1P, 10 A u 48.31
1P, 16 A u 48.61, 48.81
2 = 2P, 8 A u 48.52, 48.72
2P, 10 A u 48.62, 48.82 (jen DC)
buzení
cívky
7 = DC,
zvýšená citlivost, píkon
500 mW
8 = AC
(50/60 Hz)
B
C
D
0
5
0
A: materiál kontakt
0 = standard AgNi
u 48.31/52/62/72/82
standard AgCdO
u 48.61/81
4 = AgSnO2 jen
u 48.61/62/81/82
5 = AgNi + Au (5 μm)
jen u 48.31/52/72
D: provedení
0 = neobsazeno
C: možnosti
5 = DC: LED zelená +
ochranná dioda +
dioda proti pepólování,
+ pól na A)
6 = AC: LED zelená +
varistor
B: druh kontakt
0=P
jmenovité naptí cívky
V AC:12 - 24 - 110 - 120 - 230 (AC mimo 48.62/82)
V DC:12 - 24 - 125
vybraná pednostní provedení (xxx = jmenovité ovládací naptí, nap. 024 = 24 V)
48.31.7.012.0050
48.31.7.012.5050
48.31.7.024.0050
48.31.7.024.5050
Vazební člen, 1P/10A,
Vazební člen, 1P/10A,
Vazební člen, 1P/10A,
Vazební člen, 1P/10A,
12V DC, LED+OD+DPP
12V DC, LED+OD+DPP, Au
24V DC, LED+OD+DPP
24V DC, LED+OD+DPP, Au
48.31.8.012.0060 Vazební člen, 1P/10A, 12V AC, LED+V
48.31.8.012.5060 Vazební člen, 1P/10A, 12V AC, LED+V, Au
48.31.8.024.0060 Vazební člen, 1P/10A, 24V AC, LED+V
48.31.8.024.5060 Vazební člen, 1P/10A, 24V AC, LED+V, Au
48.31.8.230.0060 Vazební člen, 1P/10A, 230V AC, LED+V
48.31.8.230.5060 Vazební člen, 1P/10A, 230V AC, LED+V, Au
48.52.7.012.0050
48.52.7.012.5050
48.52.7.024.0050
48.52.7.024.5050
Vazební člen, 2P/
Vazební člen, 2P/
Vazební člen, 2P/
Vazební člen, 2P/
8A,
8A,
8A,
8A,
12V DC, LED+OD+DPP
12V DC, LED+OD+DPP, Au
24V DC, LED+OD+DPP
24V DC, LED+OD+DPP, Au
48.72.7.012.0050
48.72.7.012.5050
48.72.7.024.0050
48.72.7.024.5050
Vazební člen, 2P/
Vazební člen, 2P/
Vazební člen, 2P/
Vazební člen, 2P/
8A,
8A,
8A,
8A,
48.52.8.012.0060
48.52.8.012.5060
48.52.8.024.0060
48.52.8.024.5060
48.52.8.230.0060
48.52.8.230.5060
Vazební člen, 2P/
Vazební člen, 2P/
Vazební člen, 2P/
Vazební člen, 2P/
Vazební člen, 2P/
Vazební člen, 2P/
8A, 12V AC, LED+V
8A, 12V AC, LED+V, Au
8A, 24V AC, LED+V
8A, 24V AC, LED+V, Au
8A, 230V AC, LED+V
8A, 230V AC, LED+V, Au
48.72.8.012.0060
48.72.8.012.5060
48.72.8.024.0060
48.72.8.024.5060
48.72.8.230.0060
48.72.8.230.5060
Vazební člen, 2P/
Vazební člen, 2P/
Vazební člen, 2P/
Vazební člen, 2P/
Vazební člen, 2P/
Vazební člen, 2P/
8A, 12V AC, LED+V, BS
8A, 12V AC, LED+V, BS, Au
8A, 24V AC, LED+V, BS
8A, 24V AC, LED+V, BS, Au
8A, 230V AC, LED+V, BS
8A, 230V AC, LED+V, BS, Au
48.62.7.012.0050
48.62.7.012.5050
48.62.7.024.0050
48.62.7.024.5050
48.62.7.125.0050
Vazební člen, 2P/10A, 12V DC, LED+OD+DPP
Vazební člen, 2P/10A, 12V DC, LED+OD+DPP, Au
Vazební člen, 2P/10A, 24V DC, LED+OD+DPP
Vazební člen, 2P/10A, 24V DC, LED+OD+DPP, Au
Vazební člen, 2P/10A, 125V DC, LED+OD+DPP
48.82.7.012.0050
48.82.7.012.5050
48.82.7.024.0050
48.82.7.024.5050
48.82.7.125.0050
Vazební člen, 2P/10A, 12V DC, LED+OD+DPP, BS
Vazební člen, 2P/10A, 12V DC, LED+OD+DPP, BS, Au
Vazební člen, 2P/10A, 24V DC, LED+OD+DPP, BS
Vazební člen, 2P/10A, 24V DC, LED+OD+DPP, BS, Au
Vazební člen, 2P/10A, 125V DC, LED+OD+DPP, BS
12V DC, LED+OD+DPP, BS
12V DC, LED+OD+DPP, BS, Au
24V DC, LED+OD+DPP, BS
24V DC, LED+OD+DPP, BS, Au
48.61.7.012.0050 Vazební člen, 1P/16A, 12V DC, LED+OD+DPP
48.61.7.024.0050 Vazební člen, 1P/16A, 24V DC, LED+OD+DPP
48.81.7.012.0050 Vazební člen, 1P/16A, 12V DC, LED+OD+DPP, BS
48.81.7.024.0050 Vazební člen, 1P/16A, 24V DC, LED+OD+DPP, BS
48.61.8.012.0060 Vazební člen, 1P/16A, 12V AC, LED+V
48.61.8.024.0060 Vazební člen, 1P/16A, 24V AC, LED+V
48.61.8.230.0060 Vazební člen, 1P/16A, 230V AC, LED+V
48.81.8.012.0060 Vazební člen, 1P/16A, 12V AC, LED+V, BS
48.81.8.024.0060 Vazební člen, 1P/16A, 24V AC, LED+V, BS
48.81.8.230.0060 Vazební člen, 1P/16A, 230V AC, LED+V, BS
21
Prehled_2010_cervena.qxd
30.3.2010
12:39
Page 22
ada 49
Vazební člen, 8 - 10 - 16 A
Izolační vlastnosti dle ČSN EN 61810-1
vazební člen 1P nebo 2P, šíka 15,5 mm, součástí
indikační a EMC ochranný modul
• cívky AC, DC a DC se zvýšenou citlivostí, 500 mW
• bezpečné oddlení dle ČSN EN 50178,
ČSN EN 60204 a ČSN EN 60335 mezi cívkou
a kontaktní sadou
• 6 kV (1,2/50 μs), vzdušná vzdálenost
i povrchová cesta 8 mm
• lehce vyjímatelná relé
• moduly ady 99.80 a relé ady 40
• patice se šroubovými nebo bezešroubovými svorkami
49.31/61/81 49.52/72 49.31/61/81
Zkušební naptí
V AC 250
250
400
kV 4
4
4
Stupe znečištní
3
2
2
Kategorie peptí
III
III
III
Zkušební pulsní naptí
Napová pevnost
kontaktní sada/cívka (1,2/50 μs)
kV 6 (8 mm)
Napová pevnost
rozepnutých kontakt
V AC 1.000
Napová pevnost mezi
kontaktními sadami
V AC 2.000 (49.52/72)
Objednací kód
Píklad: ada 49, vazební člen, 2P/8 A, naptí cívky 24 V DC, zvýšená citlivost, LED zelená, ochranná dioda, + pól na A1, modul ady 99.80,
patice se šroubovými svorkami na DIN-lištu ČSN EN 60175 TH35
A
4 9 . 5
2 . 7 . 0 2 4 . 0
ada
typ
3, 5, 6 = na DIN-lištu,
ČSN EN 60175 TH35,
šroubové svorky
7, 8 =
na DIN-lištu,
bezešroubové svorky
počet kontakt
1 = 1P, 10 A u 49.31
1P, 16 A u 49.61
49.81
2 = 2P, 8 A u 49.52
49.72
buzení cívky
7 = DC, zvýšená citlivost,
píkon 500 mW
8 = AC (50/60 Hz)
9 = DC, píkon 650 mW
B
C
D
0
5
0
A: materiál kontakt
0 = standard AgNi
u 49.31/52/72
standard AgCdO
u 49.61/81
2 = AgCdO jen
u 49.31/52/72
4 = AgSnO2 jen
u 49.61/81
5 = AgNi + Au (5 μm)
ne pro 49.61/81
D: provedení
0 = neobsazeno
C: možnosti
5 = DC: LED zelená + ochranná
dioda + pól na A1
6 = AC: LED zelená + varistor
B: druh kontakt
0=P
jmenovité naptí cívky
V AC: 12 - 24 – 110 – 120 – 230
V DC: 12 – 24 - 125
vybraná pednostní provedení (xxx = jmenovité ovládací naptí, nap. 024 = 24 V)
22
49.31.7.012.0050
49.31.7.012.5050
49.31.7.024.0050
49.31.7.024.5050
Vazební člen, 1P/10A,
Vazební člen, 1P/10A,
Vazební člen, 1P/10A,
Vazební člen, 1P/10A,
12V DC, LED+OD
12V DC, LED+OD, Au
24V DC, LED+OD
24V DC, LED+OD, Au
49.31.8.012.0060
49.31.8.012.5060
49.31.8.024.0060
49.31.8.024.5060
49.31.8.230.0060
49.31.8.230.5060
Vazební člen, 1P/10A, 12V AC, LED+V
Vazební člen, 1P/10A, 12V AC, LED+V, Au
Vazební člen, 1P/10A, 24V AC, LED+V
Vazební člen, 1P/10A, 24V AC, LED+V, Au
Vazební člen, 1P/10A, 230V AC, LED+V
Vazební člen, 1P/10A, 230V AC, LED+V, Au
49.31.9.012.0050
49.31.9.012.5050
49.31.9.024.0050
49.31.9.024.5050
Vazební člen, 1P/10A,
Vazební člen, 1P/10A,
Vazební člen, 1P/10A,
Vazební člen, 1P/10A,
12V DC, LED+OD
12V DC, LED+OD, Au
24V DC, LED+OD
24V DC, LED+OD, Au
49.52.7.012.0050
49.52.7.012.5050
49.52.7.024.0050
49.52.7.024.5050
Vazební člen, 2P/
Vazební člen, 2P/
Vazební člen, 2P/
Vazební člen, 2P/
8A,
8A,
8A,
8A,
12V DC, LED+OD
12V DC, LED+OD, Au
24V DC, LED+OD
24V DC, LED+OD, Au
49.72.7.012.0050
49.72.7.012.5050
49.72.7.024.0050
49.72.7.024.5050
Vazební člen, 2P/
Vazební člen, 2P/
Vazební člen, 2P/
Vazební člen, 2P/
8A,
8A,
8A,
8A,
12V DC, LED+OD, BS
12V DC, LED+OD, BS, Au
24V DC, LED+OD, BS
24V DC, LED+OD, BS, Au
49.52.9.012.0050
49.52.9.012.5050
49.52.9.024.0050
49.52.9.024.5050
Vazební člen, 2P/
Vazební člen, 2P/
Vazební člen, 2P/
Vazební člen, 2P/
8A,
8A,
8A,
8A,
12V DC, LED+OD
12V DC, LED+OD,Au
24V DC, LED+OD
24V DC, LED+OD,Au
49.72.9.012.0050
49.72.9.012.5050
49.72.9.024.0050
49.72.9.024.5050
Vazební člen, 2P/
Vazební člen, 2P/
Vazební člen, 2P/
Vazební člen, 2P/
8A,
8A,
8A,
8A,
12V DC, LED+OD, BS
12V DC, LED+OD, BS, Au
24V DC, LED+OD, BS
24V DC, LED+OD, BS, Au
49.52.8.012.0060
49.52.8.012.5060
49.52.8.024.0060
49.52.8.024.5060
49.52.8.230.0060
49.52.8.230.5060
Vazební člen, 2P/
Vazební člen, 2P/
Vazební člen, 2P/
Vazební člen, 2P/
Vazební člen, 2P/
Vazební člen, 2P/
8A, 12V AC, LED+V
8A, 12V AC, LED+V, Au
8A, 24V AC, LED+V
8A, 24V AC, LED+V, Au
8A, 230V AC, LED+V
8A, 230V AC, LED+V, Au
49.72.8.012.0060
49.72.8.012.5060
49.72.8.024.0060
49.72.8.024.5060
49.72.8.230.0060
49.72.8.230.5060
Vazební člen, 2P/
Vazební člen, 2P/
Vazební člen, 2P/
Vazební člen, 2P/
Vazební člen, 2P/
Vazební člen, 2P/
8A, 12V AC, LED+V, BS
8A, 12V AC, LED+V, BS, Au
8A, 24V AC, LED+V, BS
8A, 24V AC, LED+V, BS, Au
8A, 230V AC, LED+V, BS
8A, 230V AC, LED+V, BS, Au
49.61.7.012.0050
49.61.7.024.0050
Vazební člen, 1P/16A, 12V DC, LED+OD
Vazební člen, 1P/16A, 24V DC, LED+OD
49.81.7.012.0050
49.81.7.024.0050
Vazební člen, 1P/16A, 12V DC, LED+OD, BS
Vazební člen, 1P/16A, 24V DC, LED+OD, BS
49.61.9.012.0050
49.61.9.024.0050
Vazební člen, 1P/16A, 12V DC, LED+OD
Vazební člen, 1P/16A, 24V DC, LED+OD
49.81.9.012.0050
49.81.9.024.0050
Vazební člen, 1P/16A, 12V DC, LED+OD, BS
Vazební člen, 1P/16A, 24V DC, LED+OD, BS
49.61.8.012.0060
49.61.8.024.0060
49.61.8.230.0060
Vazební člen, 1P/16A, 12V AC, LED+V
Vazební člen, 1P/16A, 24V AC, LED+V
Vazební člen, 1P/16A, 230V AC, LED+V
49.81.8.012.0060
49.81.8.024.0060
49.81.8.230.0060
Vazební člen, 1P/16A, 12V AC, LED+V, BS
Vazební člen, 1P/16A, 24V AC, LED+V, BS
Vazební člen, 1P/16A, 230V AC, LED+V, BS
Prehled_2010_cervena.qxd
30.3.2010
12:39
Page 23
ada 4C
Vazební člen, 8 - 16 A
Izolační vlastnosti dle ČSN EN 61810-1
vazební člen 1P nebo 2P, mechanická aretace,
mechanický indikátor, ploché vývody, indikační
a EMC ochranný modul
• bezpečné oddlení dle ČSN EN 50178
mezi cívkou a kontaktní sadou
• 6 kV (1,2/50 μs), vzdušná vzdálenost
i povrchová cesta 8 mm
• cívky AC a DC
• moduly ady 99.02 a relé ady 46
• patice se šroubovými nebo bezešroubovými
svorkami
Zkušební naptí
V AC 250
Zkušební pulsní naptí
440
kV 4
4
Stupe znečištní
3
2
Kategorie peptí
III
III
Napová pevnost
kontaktní sada/cívka (1,2/50 μs)
kV 6 (8 mm)
Napová pevnost
rozepnutých kontakt
V AC 1.000
Napová pevnost mezi
kontaktními sadami
V AC 2.000 (4C.52)
Objednací kód
Píklad: ada 4C, vazební člen, 1P/16 A, jmenovité naptí cívky 24 V DC, LED zelená, ochranná dioda, dioda proti pepólování, + pól na A1,
mechanická aretace, mechanický indikátor, patice se šroubovými svorkami na DIN-lištu ČSN EN 60175 TH35
A
B
C
D
4 C . 0
1 . 9 . 0 2 4 . 0
0
5
0
ada
typ
0 = na DIN-lištu ČSN EN 60175 TH35,
šroubové svorky
5 = na DIN-lištu ČSN EN 60175 TH35,
bezešroubové svorky
počet kontakt
1 = 1P, 16 A u 4C.01, šroubové svorky
1P, 10 A u 4C.51, bezešroubové svorky
2 = 2P, 8 A
A: materiál kontakt
0 = AgNi
4 = AgSnO2
5 = AgNi + Au (5 μm)
buzení
cívky
8 = AC (50/60 Hz)
9 = DC
D: provedení
0 = neobsazené
B: druh kontakt
0=P
jmenovité naptí cívky
V AC:12 - 24 - 110 - 120 - 230
V DC:12 - 24 - 125
C: možnosti
5 = DC: LED zelená+ochranná
dioda + dioda proti
pepólování + pól na A1
6 = AC: LED zelená + varistor
vybraná pednostní provedení (xxx = jmenovité naptí cívky, nap. 012 = 12 V)
4C.01.8.xxx.0060
4C.01.9.xxx.0050
4C.02.8.xxx.0060
4C.02.9.xxx.0050
Vazební člen, 1P/16A, xxxV AC, LED+V
Vazební člen, 1P/16A, xxxV DC, LED+OD
Vazební člen, 2P/ 8A, xxxV AC, LED+V
Vazební člen, 2P/ 8A, xxxV DC, LED+OD
4C.51.8.xxx.0060
4C.51.9.xxx.0050
4C.52.8.xxx.0060
4C.52.9.xxx.0050
ada 58
Vazební člen, 1P/16A, xxxV AC, LED+V, BS
Vazební člen, 1P/16A, xxxV DC, LED+OD, BS
Vazební člen, 2P/ 8A, xxxV AC, LED+V, BS
Vazební člen, 2P/ 8A, xxxV DC, LED+OD, BS
Vazební člen, 7 - 10 A
Izolační vlastnosti dle ČSN EN 61810-1
vazební člen 2P, 3P nebo 4P, součástí indikační
a EMC ochranný modul
• cívky AC a DC
• mechanická aretace a mechanický indikátor
• moduly ady 99.02 a relé ady 55
• patice se šroubovými svorkami
• na DIN-lištu ČSN EN 60175 TH35
Zkušební naptí
V AC 400 (2P, 3P)
Zkušební pulsní naptí
kV 3,6 (2P, 3P)
250 (4P)
2,5 (4P)
Stupe znečištní
2
2
Kategorie peptí
III
II
Napová pevnost
kontaktní sada/cívka (1,2/50 μs)
kV 3,6
Napová pevnost
rozepnutých kontakt
V AC 1.000
Napová pevnost mezi
kontaktními sadami
2.000
V AC (58.32, 58.33)
1.550
(58.34)
Objednací kód
Píklad: ada 58, vazební člen, 4P/7 A, jmenovité naptí cívky 24 V DC, LED zelená, ochranná dioda, dioda proti pepólování, mechanická
aretace, mechanický indikátor, patice se šroubovými svorkami na DIN-lištu ČSN EN 60175 TH35, modul ady 99.02
A
B
C
D
5 8 . 3
4 . 9 . 0 2 4 . 0
ada
typ
3 = na DIN-lištu ČSN EN 60175 TH35
počet kontakt
2 = 2P, 10 A
4 = 4P, 7 A
buzení cívky
8 = AC (50/60 Hz)
0
A: materiál kontakt
0 = standard AgNi
2 = AgCdO
5 = AgNi + Au (5 μm)
3 = 3P, 10 A
9 = DC
5
0
B: druh kontakt
0=P
jmenovité naptí cívky
V AC: 12 - 24 - 48 - 110 - 120 - 230
V DC: 12 - 24 - 48 - 125
D: provedení
0 = neobsazeno
C: možnosti
5 = DC: LED zelená + ochranná
dioda + dioda proti
pepólování (+ pól na A1),
mechanická aretace
6 = AC: LED zelená + varistor
vybraná pednostní provedení (xxx = jmenovité ovládací naptí, nap. 024 = 24 V)
58.32.8.xxx.0060
58.32.9.xxx.0050
58.33.8.xxx.0060
Vazební člen, 2P/10A, xxxV AC, LED+V
Vazební člen, 2P/10A, xxxV DC, LED+OD+DPP
Vazební člen, 3P/10A, xxxV AC, LED+V
58.33.9.xxx.0050
58.34.8.xxx.0060
58.34.9.xxx.0050
Vazební člen, 3P/10A, xxxV DC, LED+OD+DPP
Vazební člen, 4P/ 7A, xxxV AC, LED+V
Vazební člen, 4P/ 7A, xxxV DC, LED+OD+DPP
23
Prehled_2010_cervena.qxd
30.3.2010
12:39
Page 24
ada 59
Vazební člen, 7 - 10 A
Izolační vlastnosti dle ČSN EN 61810-1
vazební člen 2P nebo 4P, šíka 27 mm,
součástí indikační a EMC ochranný modul
• cívky AC a DC
• mechanická aretace a mechanický indikátor
• moduly ady 99.80 a relé ady 55
• patice se šroubovými nebo bezešroubovými
svorkami
• na DIN-lištu ČSN EN 60175 TH35
Zkušební naptí
V AC 400 (2P)
Zkušební pulsní naptí
250 (4P)
kV 3,6 (2P)
2,5 (4P)
Stupe znečištní
2
2
Kategorie peptí
III
II
Napová pevnost
kontaktní sada/cívka (1,2/50 μs)
kV 3,6
Napová pevnost
rozepnutých kontakt
V AC 1.000
Napová pevnost mezi
kontaktními sadami
2.000
V AC (59.32)
1.550
(59.34/54)
Objednací kód
Píklad: ada 59, vazební člen, 4P/7 A, naptí cívky 24 V DC, LED zelená, ochranná dioda, mechanická aretace, mechanický indikátor,
patice se šroubovými svorkami na DIN-lištu ČSN EN 60175 TH 35, modul ady 99.80
A
B
C
D
5 9 . 3
4 . 9 . 0 2 4 . 0
ada
typ
3 = na DIN-lištu, ČSN EN 60175 TH35,
šroubové svorky
5 = na DIN-lištu, ČSN EN 60175 TH35,
bezešroubové svorky
počet kontakt
2 = 2P, 10 A
4 = 4P, 7 A
0
A: materiál kontakt
0 = standard AgNi
2 = AgCdO
5 = AgNi + Au (5 μm)
buzení
cívky
8 = AC (50/60 Hz)
9 = DC
5
0
B: druh kontakt
0=P
jmenovité naptí cívky
V AC: 12 - 24 - 230
V DC: 12 - 24
D: provedení
0 = neobsazeno
C: možnosti
5 = DC: LED zelená +
ochranná dioda
(+ pól na A1)
6 = AC: LED zelená +
varistor
vybraná pednostní provedení (xxx = jmenovité ovládací naptí, nap. 024 = 24 V)
59.32.8.xxx.0060
59.32.9.xxx.0050
59.34.8.xxx.0060
59.34.9.xxx.0050
Vazební člen, 2P/10A, xxxV AC, LED+V
Vazební člen, 2P/10A, xxxV DC, LED+OD
Vazební člen, 4P/ 7A, xxxV AC, LED+V
Vazební člen, 4P/ 7A, xxxV DC, LED+OD
ada 99
Modul (barva)
Vazební člen, 2P/10A, xxxV AC, LED+V, BS
Vazební člen, 2P/10A, xxxV DC, LED+OD, BS
Vazební člen, 4P/ 7A, xxxV AC, LED+V, BS
Vazební člen, 4P/ 7A, xxxV DC, LED+OD, BS
EMC odrušovací a indikační moduly
99.01 (modrá)
jmenovité naptí cívky
24
59.52.8.xxx.0060
59.52.9.xxx.0050
59.54.8.xxx.0060
59.54.9.xxx.0050
LED zelená
LED červená
99.02 (šedá)
LED zelená
LED červená
99.80 (modrá)
LED zelená
LED červená
Ochranná dioda (+ na A1)
(6...220) V DC
99.01.3.000.00
99.02.3.000.00
99.80.3.000.00
Ochranná dioda (+ na A2, nestandard)
(6...220) V DC
99.01.2.000.00
99.02.2.000.00
99.80.2.000.00
LED bez EMC ochrany (u DC + na A1)
(6...24) V DC/AC
99.01.0.024.59
99.02.0.024.59
99.80.0.024.59
LED bez EMC ochrany (u DC + na A1)
(28...60) V DC/AC
99.01.0.060.59
99.02.0.060.59
99.80.0.060.59
LED bez EMC ochrany (u DC + na A1) (110...240) V DC/AC
99.01.0.230.59
99.02.0.230.59
99.80.0.230.59
LED + ochranná dioda (+ na A1)
(6...24) V DC
99.01.9.024.99
99.01.9.024.90
99.02.0.024.99
99.80.0.024.99
99.80.9.024.90
LED + ochranná dioda (+ na A1)
(28...60) V DC
99.01.9.060.99
99.01.9.060.90
99.02.9.060.99
99.80.9.060.99
99.80.9.060.90
LED + ochranná dioda (+ na A1) (110...240) V DC
99.01.9.220.99
99.01.9.220.90
99.02.9.220.99
99.80.9.220.99
99.80.9.220.90
LED + ochr. d. (+ na A2, nestandard)
(6...24) V DC
99.01.9.024.79
99.02.9.024.79
99.80.9.024.79
LED + ochr. d. (+ na A2, nestandard)
(28...60) V DC
99.01.9.060.79
99.02.9.060.79
99.80.9.060.79
LED + ochr. d. (+ na A2, nestandard) (110...240) V DC
99.01.9.220.79
99.02.9.220.79
99.80.9.220.79
LED + varistor (u DC + na A1)
(6...24) V DC/AC
99.01.0.024.98
99.01.0.024.08
99.02.0.024.98
99.80.0.024.98
99.80.0.024.08
LED + varistor (u DC + na A1)
(28...60) V DC/AC
99.01.0.060.98
99.01.0.060.08
99.02.0.060.98
99.80.0.060.98
99.80.0.060.08
LED + varistor (u DC + na A1)
(110...240) V DC/AC
99.01.0.230.98
99.01.0.230.08
99.02.0.230.98
99.80.0.230.98
99.80.0.230.08
RC člen
(6...24) V DC/AC
99.01.0.024.09
99.02.0.024.09
99.80.0.024.09
RC člen
(28...60) V DC/AC
99.01.0.060.09
99.02.0.060.09
99.80.0.060.09
RC člen
(110...240) V DC/AC
99.01.0.230.09
99.02.0.230.09
99.80.0.230.09
Svodový odpor, 62 kΩ/1 W
(110...240) V AC
99.01.8.230.07
99.02.8.230.07
99.80.8.230.07
Prehled_2010_zelena_2.qxd
31.3.2010
9:07
Page 1
ada 19
Regulační a signalizační modul
Regulační a signalizační moduly jsou instalovány preventivn tak, aby umožovaly vyškoleným obsluhám stroj nebo správcm budov, v pípad poruchy
elektronických ídících systém u výrobních zaízení nebo v budovách, identifikovat poruchu a provádt ízení nouzovým manuálním režimem.
Digitální regulační relé Auto-Off-On
• provozní stav AUTO mže být pes
výstup B1-B2 signalizován na centrálu
• typické použití Auto-Off-On relé
19.21.0.024.0000 je zachování
nouzového provozu pi poruše
automatického ízení
• pepíná do nouzového režimu topení,
čerpadla, klimatizační jednotky,
zavlažovací zaízení, vtrací klapky,
motory, ventilátory, atd.
19.21.0.024.0000
• 1-stupový Auto-Off-On
(manuáln) modul
• šíka 11,2 mm / max. trvalý
proud 10 A
• kontakt zptné signalizace
B1-B2
automatický provoz
manuální provoz
Digitální 1-kanálový signalizační modul
• provozní stav a zejména porucha mže
být signalizován na centrálu a je
jednoduše v ídící skíni piazen díky
LED signalizaci
• typické použití digitálního 1-kanálového
modulu 19.31.0.024.0000 je
- identifikace poruchy (červená),
nap. zablokovaný filtr
- identifikace normálního provozu
(zelená), nap. topení topí, tlak oleje
je OK
- identifikace akutního nebezpečí, kdy
je nutno se ídit instrukcemi (modrá),
nap. bezpečnostní vstup oteven,
chladivo píliš horké
• barva LED volitelná na zadní stran modulu
19.31.0.024.0000
• 1-kanálový signalizační
modul
• barva LED volitelná dle
ČSN EN 60204-1
• na DIN-lištu 35 mm dle
ČSN EN 60715 TH35
poloha pepínače:
požadavek
požadavek
odezva
LED signalizace
B1-B2 kontakt zptné signalizace v automatickém provozu
A3-A2 požadované pepnutí od ídící elektroniky
Digitální 2-kanálový signalizační modul
• provozní stav a zejména porucha mže
být signalizován na centrálu a je
jednoduše v ídící skíni piazen díky
LED signalizaci
• typické použití digitálního 2-kanálového
modulu 19.32.0.024.0000 je
- identifikace poruchy (červená),
nap. zablokovaný filtr
- identifikace normálního provozu (zelená),
nap. topení topí, tlak oleje je OK
- identifikace akutního nebezpečí, kdy
je nutno se ídit instrukcemi (modrá),
nap. bezpečnostní vstup oteven,
chladivo píliš horké
• barvy LED 1 a LED 2 volitelné na zadní
stran modulu
**LED
signalizace
odezva
A2-A3 signalizace stavu ízeného výstupu pi nebezpečném provozu,
normálním provozu a pi poruše (nutný zásah)
** Barva LED mezi červenou, zelenou a modrou je volitelná pro vstup A3-A2
pepínačem na zadní stran.
19.32.0.024.0000
• 2-kanálový signalizační
modul
• barvy LED1 a LED2 volitelné
dle ČSN EN 60204-1
• na DIN-lištu 35 mm
dle ČSN EN 60715 TH35
Digitální regulační relé Auto-Off-Hand
• provozní stav AUTO mže být pes
výstup 53-54 signalizován na centrálu
• provozní stav mimo automatický režim
je signalizován blikající žlutou LED
• typické použití Auto-Off-Hand relé
19.41.0.024.0000 je zachování
nouzového provozu pi poruše
automatického ízení
• pepíná do nouzového režimu
19.41.0.024.0000
• 1-stupový Auto-Off-Hand (ON) modul
topení, čerpadla, klimatizační
• šíka 17,5 mm / max. trvalý proud 5 A
jednotky, zavlažovací zaízení,
• kontakt zptné signalizace 53-54
vtrací klapky, motory,
• signalizace provozu mimo automaticventilátory, atd.
ký režim blikající žlutou LED
automatický provoz
manuální provoz
poloha pepínače:
požadavek
odezva
** LED
signalizace
A2-A3 signalizace stavu jednoho ízeného výstupu pi nebezpečném provozu,
normálním provozu a pi poruše (nutný zásah)
A4-A2 signalizace stavu druhého ízeného výstupu pi nebezpečném provozu,
normálním provozu a pi poruše (nutný zásah)
** Barva LED mezi červenou, zelenou a modrou je volitelná pepínačem na zadní stran
pro každý vstup nezávisle.
provoz
mimo
automatický režim
požadavek
odezva
LED signalizace
53-54 kontakt zptné signalizace v automatickém provozu
A3-A2 požadované pepnutí od ídící elektroniky
25
Prehled_2010_zelena_2.qxd
31.3.2010
9:07
Page 2
ada 19
Regulační a signalizační modul
Regulační a signalizační moduly jsou instalovány preventivn tak, aby umožovaly vyškoleným obsluhám stroj nebo správcm budov, v pípad poruchy
elektronických ídících systém u výrobních zaízení nebo v budovách, identifikovat poruchu a provádt ízení nouzovým manuálním režimem.
Digitální regulační relé Auto-Off-Low-High
• provozní stav AUTO mže být pes
výstup 53-54 signalizován na centrálu
• provozní stav mimo automatický režim
je signalizován blikající žlutou LED
• typické použití Auto-Off-Low-High relé
19.42.0.024.0000 je zachování
nouzového provozu motor
provozovaných ve dvou rychlostech
pi poruše automatického ízení
• pepíná do nouzového režimu
dvoustupové motorové pohony,
čerpadla, ventilátory, atd.
automatický provoz
19.42.0.024.0000
• 2-stupový Auto-Off-Low-High
modul
• šíka 35 mm / max. trvalý
proud 5 A
• kontakt zptné signalizace
53-54
• signalizace provozu mimo
automatický režim blikající
žlutou LED
Generátor analogového signálu (0...10) V
• generátory analogového signálu jsou
instalovány preventivn tak, aby umožovaly požadovanou nebo chybn vysílanou
ídící jednotkou analogovou hodnotu
(0...10) V nastavit manuáln
• v pozici H (Hand) pepínače je k dispozici
knoflíkem na čelním panelu nastavitelný
analogový signál na výstupu Yout-A2
• vizualizace hodnoty analogového signálu
je provedena temi zelenými LED pro
>25%, >50% a >75%
• provozní stav mimo automatický režim
je signalizován blikající žlutou LED
• typické použití generátoru analogového
signálu 19.50.0.024.0000 je manuální
nastavení analogového ovládání vodních
smšovacích ventil, ovládání pisávání
čerstvého vzduchu do cirkulující, ovládání
ídících proces v prmyslu, atd.
manuální provoz
automatický provoz
požadavek
manuální provoz
poloha pepínače:
poloha pepínače:
provoz
mimo
automatický
režim
19.50.0.024.0000
• generátor analogové hodnoty
(0...10) V pro prmyslové
systémy a systémy ovládání
budov
• signalizace provozu mimo
automatický režim blikající
žlutou LED
• na DIN-lištu 35 mm dle
ČSN EN 60175 TH35
LED signalizace
odezva
53-54 kontakt zptné signalizace v automatickém provozu
A3-A2 Low = provoz nižších otáčkách nebo nižším výkonu
A4-A2 High = provoz vyšších otáčkách nebo vyšším výkonu (pednostn ped
nižšími otáčkami nebo nižším výkonem)
provoz
mimo
automatický
režim
požadavek
odezva
LED signalizace
53-54 kontakt zptné signalizace v automatickém provozu
Yin-A2 / Hand = požadovaná hodnota (0...10) V DC od ídící jednotky nebo manuáln
T = časové zpoždní na 13-14 a 13-24 cca 100 ms ped pepnutím; u motor s vyšší
setrvačnou hmotností (momentem setrvačnosti) je doporučeno instalovat další pídavné
zpoždní cca 20 s
V pozici A (Auto) pepínače s označením A a H je analogový signál z ídící jednotky
veden z Yin-A2 na Yout-A2.
V pozici H (Hand) je potenciomentrem s označením % analogový signál (0...10) V DC
nastaven na Yout-A2.
Objednací kód
Píklad: ada 19, regulační a signalizační modul, Auto-Off-Hand relé, 1P / 5 A / 250 V, napájení 24 V AC/DC
1 9 . 4
1 . 0 . 0 2 4 . 0
0
0
0
ada
typ
21 = relé Auto-Off-On, 10 A/250 V
31 = signalizační modul, 1-kanálový, 1 A/24 V
32 = signalizační modul, 2-kanálový, 1 A/24 V
41 = digitální 1-stupový Auto-Off-H(hand) modul, 5 A/250 V
42 = digitální 2-stupový Auto-Off-L(hand low)-H(hand high) modul, 5 A/250 V
50 = generátor analogového signálu (0...10) V DC
jmenovité provozní naptí
024 = 24 V
druh naptí
0 = AC (50/60 Hz)/DC
všechna provedení
19.21.0.024.0000
19.31.0.024.0000
19.32.0.024.0000
26
Auto-On-Off regulační relé, 10 A / 250 V
1-kanálový signalizační modul, 1 A / 24 V
2-kanálový signalizační modul, 1 A / 24 V
19.41.0.024.0000
19.42.0.024.0000
19.50.0.024.0000
Auto-Off-H modul,1-stupový, 5 A / 250 V
Auto-Off-L-H modul, 2-stupový, 5 A / 250 V
Generátor analogového signálu (0...10) V DC
Prehled_2010_zelena_2.qxd
31.3.2010
9:08
Page 3
ada 71
Mící a kontrolní relé, 10 A
1-fázové
napové relé
3-fázové
napové relé
3-fázové
univerzální
asymetrické relé napové relé
univerzální
proudové relé
termistorové
relé
71.11.8.230.0010
71.11.8.230.1010
71.31.8.400.1010
71.31.8.400.1021
71.31.8.400.2000
71.31.8.230.3020
71.31.8.230.3022
71.41.8.230.1021
71.51.8.230.1021
71.91.0.024.0300
71.91.8.230.0300
71.92.0.024.0001
71.92.8.230.0001
- pevné úrovn 0,75
a 1,2 UN nebo
volitelné ±5 až
±20 % UN
- dlouhá doba optného zapnutí
- časové zpoždní
vypnutí volitelné
5 nebo 10 min.
- kontrola naptí
230 V AC
50/60 Hz
- volitelné úrovn ±5
až ±20 % UN
nebo 0,8 až 0,95
a 1,15 UN
- dlouhá doba optného zapnutí
- časové zpoždní
vypnutí volitelné
5 nebo 10 min.
nebo 0,1 až 12 s
- pam chybových
stav
- kontrola naptí
400 V AC 50/60 Hz
- volitelná asymetrie
−5 až −15 % UN
- volitelné napové
úrovn ±2 až
±20 % UN
- volitelné časové
zpoždní vypnutí
0,1 až 12 s
- nesprávný sled fází
nebo výpadek fáze okamžité vypnutí
- programovatelné
- volitelné úrovn
15 až 480 V AC
a 15 až 700 V DC
- hystereze optného
zapnutí 5 až 50 %
- časové zpoždní
vypnutí
volitelné 0,1 až 12 s
- programovatelné
- volitelné úrovn
0,1 až 10 A AC (až
600 A pes proudový
transformátor)
a 0,1 až 10 A DC
- hystereze optného
zapnutí 5 až 50 %
- časové zpoždní
vypnutí volitelné
0,1 až 12 s
- kontrola teploty
termistorem PTC
- kontrola zkratu
vedení
- kontrola perušení
vedení
- provozní naptí
230 V AC 50/60 Hz
- pam chybových
stav
Objednací kód
Píklad: ada 71, univerzální AC/DC napové relé, 1P/10 A, napájení 230 V AC, programovatelné kontrolní úrovn naptí, nastavitelné
časové zpoždní vypnutí, pam chybových stav
7 1 . 4
1 . 8 . 2 3 0 . 1
0
ada
typ
1=
3=
4=
5=
9=
1-fázové napové relé
3-fázové napové relé
univerzální AC/DC napové relé
univerzální AC/DC proudové relé
termistorové relé s PTC
počet kontakt
1 = 1P, 10 A u 71.11, 31, 41, 51
1 = 1Z, 10 A u 71.91
2 = 2P, 10 A u 71.92
druh naptí
0 = AC (50/60)/DC
8 = AC (50/60 Hz)
2
1
provedení
0 = bez pamti chybových stav
1 = s pamtí chybových stav
2 = s pipojením N
jmenovité provozní
naptí
024 = 24 V AC/DC
230 = 230 V AC
400 = 400 V AC
možnosti
0 = bez zpoždní
1 = dv pevné doby zpoždní
2 = nastavitelná doba zpoždní
druh kontakt
další funkce
0=P
0 = základní funkce
3=Z
1 = kontrolní hodnoty nastavitelné
2 = nastavitelné: asymetrie;
pevné: peptí, výpadek fáze, sled fází
3 = nastavitelné: peptí a podptí, asymetrie;
pevné: výpadek fáze, sled fází
všechna provedení
71.11.8.230.0010
71.11.8.230.1010
71.31.8.400.1010
71.31.8.400.10 21
71.31.8.400.2000
71.31.8.230.3020
71.31.8.230.3022
Relé napové, 1F, 1P/10A, 230V AC
Relé napové, 1F, 1P/10A, 230V AC
Relé napové, 3F, 1P/10A, 400V AC
Relé napové, 3F, 1P/10A, 400V AC
Relé asymetrické, 3F, 1P/10A, 400V AC
Relé asymetrické, 3F, 1P/10A, 230V AC
Relé asymetrické, 3F, 1P/10A, 230V AC, N
71.41.8.230.1021
71.51.8.230.1021
71.91.0.024.0300
71.91.8.230.0300
71.92.0.024.0001
71.92.8.230.0001
Relé napové univerzální, 1P/10A, 15-480V AC/15-700V DC
Relé proudové univerzální, 1P/10A, 0,1-10A AC/DC, tr 600A
Relé termistorové, 1Z/10A, 24V AC/DC, PTC
Relé termistorové, 1Z/10A, 230V AC, PTC
Relé termistorové, 2P/10A, 24V AC/DC, PTC
Relé termistorové, 2P/10A, 230V AC, PTC
27
Prehled_2010_zelena_2.qxd
31.3.2010
9:08
Page 4
ada 7E
elektronické 1-fázové nebo 3-fázové
elektromry činné energie pro mení
pímé nebo pes micí transformátor,
multifunkční LCD nebo mechanické
zobrazení,
volitelné jako podružné nebo fakturační
• elektromr podle ČSN EN 62053-21
a ČSN EN50470
• LCD displej zobrazuje celkovou
spotebu, denní spotebu (vynulovatelná)
a okamžité hodnoty (výkon fáze nebo
všech fází, naptí fáze, proud fáze)
• indikace chyby pi chybné instalaci
• jednoduchá obsluha dvma tlačítky
• LCD displej s podporou kondenzátoru
čitelný 2krát bhem 10 dní bez
napájení (stiskem pravého tlačítka)
• tída pesnosti 1 / B
• tída ochrany II
• SO rozhraní podle DIN 43864 pro
pipojení na centrální počítadlo
impuls nebo ídící systém
• blokace zptného chodu
• plombovatelný kryt jako píslušenství
• na DIN-lištu 35 mm
dle ČSN EN 60715 TH35
Elektromr elektronický
7E.23.8.230.0000
7E.23.8.230.0010
7E.46.8.400.0000/02
7E.46.8.400.0010/12
7E.56.8.400.0000
7E.56.8.400.0010
• pro pímé mení
• pro pímé mení
• pro mení pes micí
• 1-fázový stídavý proud 32 A
• 3-fázový stídavý proud
• pro 230 V, 50 Hz
3 x 65 A
• 1-tarifní nebo 2-tarifní pro
230/400 V, 50 Hz
• multifunkční LCD displej
• šíka 70 mm
• multifukční LCD displej
• šíka 17,5 mm
transformátor do 1500 A
RT1,T2 = pi sepnutém HDO se
pepne na tarif 2
• 3-fázový stídavý proud 3 x 6 A
• 1-tarifní pro 230/400 V, 50 Hz
• multifunkční LCD displej
• 14 pomr micích transformátor
• šíka 70 mm
pomry micích transformátor:
5:5, 50:5, 100:5, 150:5, 200:5,
250:5, 300:5, 400:5, 500:5, 600:5,
750:5, 1000:5, 1250:5, 1500:5
Objednací kód
Píklad: ada 7E, elektronický 1-fázový elektromr činné energie dle MID smrnice * do 32 A/230 V AC, SO rozhraní pro externí registraci,
schválení PTB, tída pesnosti 1 / B, plombovatelné kryty pívod, na DIN-lištu 35 mm dle ČSN EN 60715 TH35
7 E . 1
3 . 8 . 2 3 0 . 0
ada
funkce
1 = 1-fázový elektromr, 20 A, 32 A nebo 65 A
2 = 1-fázový elektromr s LCD, 32 A
3 = 3-fázový elektromr, 3 x 65 A
4 = 3-fázový elektromr s LCD, 3 x 65 A
5 = 3-fázový elektromr s LCD, micí trafo
proud
2 = 20 A
3 = 32 A
6 = 65 A (7E.56 pes micí transformátor do 1500 A)
0
provozní naptí
230 = 230 V AC 50 Hz
400 = 3 x 230/400 V AC 50 Hz
možnosti
0 = standard, podružné mení
1 = MID elektromr, fakturační mení
druh naptí
8 = AC 50 Hz
1
0
provedení
0 = 1-tarifní elektromr
1 = 1-tarifní elektromr
(7E.12 pro 20 A)
2 = 2-tarifní elektromr
(jen 7E.36, 7E.46)
* Elektromry činné energie dle MID smrnice 2004/22/EU splují
v rámci EU podmínky zákonem stanoveného ovení. Elektromry
dle MID smrnice jsou schváleny jako fakturační midla.
všechna provedení / šíka
7E.12.8.230.0001/17,5 mm Elektromr el. 1F, 20 A, t.1/B
7E.13.8.230.0000/17,5 mm Elektromr el. 1F, 32 A, t.1/B
7E.13.8.230.0010/17,5 mm Elektromr el. 1F, 32 A, t.1/B, ovený
7E.16.8.230.0000/35 mm Elektromr el. 1F, 65 A, t.1/B
7E.16.8.230.0010/35 mm Elektromr el. 1F, 65 A, t.1/B, ovený
7E.23.8.230.0000/17,5 mm Elektromr el. 1F, 32 A, t.1/B, LCD
7E.23.8.230.0010/17,5 mm Elektromr el. 1F, 32 A, t.1/B, LCD, ovený
28
7E.36.8.400.0000/70 mm Elektromr el. 3F, 65 A, t.1/B
7E.36.8.400.0010/70 mm Elektromr el. 3F, 65 A, t.1/B, ovený
7E.36.8.400.0002/70 mm Elektromr el. 3F, 65 A, t.1/B, 2T
7E.36.8.400.0012/70 mm Elektromr el. 3F, 65 A, t.1/B, 2T, ovený
7E.46.8.400.0002/70 mm Elektromr el. 3F, 65 A, t.1/B, LCD
7E.46.8.400.0012/70 mm Elektromr el. 3F, 65 A, t.1/B, LCD, ovený
7E.56.8.400.0000/70 mm Elektromr el. 3F, 6 A, t.1/B, LCD
7E.56.8.400.0010/70 mm Elektromr el. 3F, 6 A, t.1/B, LCD, ovený
Prehled_2010_zelena_2.qxd
31.3.2010
9:08
Page 5
ada 7E
elektronické 1-fázové nebo
3-fázové elektromry činné
energie pro mení
pímé nebo pes micí
transformátor,
multifunkční LCD nebo
mechanické zobrazení,
volitelné jako podružné
nebo fakturační
• elektromr podle ČSN
EN 62053-21 a 50470
• schválení PTB
Braunschweig
• tída pesnosti 1 / B
• tída ochrany II
• vysoká odolnost proti
magnetickému
a mechanickému
ovlivování
• SO rozhraní podle
DIN 43864 pro pipojení
na centrální počítadlo
impuls nebo ídící
systém
• blokace zptného chodu
• plombovatelný kryt jako
píslušenství
• na DIN-lištu 35 mm
dle ČSN EN 60715
TH35
Elektromr elektronický
7E.12.8.230.0001
7E.13.8.230.0000
7E.13.8.230.0010
7E.16.8.230.0000
7E.16.8.230.0010
7E.36.8.400.0000
7E.36.8.400.0010
7E.36.8.400.0002
7E.36.8.400.0012
• pro pímé mení
• pro pímé mení
• pro pímé mení
• pro pímé mení
• pro pímé mení
• 1-fázový stídavý
• 1-fázový stídavý
• 1-fázový stídavý
• 3-fázový stídavý
• 3-fázový stídavý
proud 20 A
proud 32 A
proud 65 A
proud 3 x 65 A
proud 3 x 65 A
• pro 230 V, 50 Hz
• pro 230 V, 50 Hz
• pro 230 V, 50 Hz
• pro 230/400 V,
• 2-tarifní pro
• mechanické počítadlo • mechanické počítadlo • mechanické počítadlo
50 Hz
230/400 V, 50 Hz
• nepodléhá MID
• šíka 17,5 mm
• šíka 35 mm
• mechanické počítadlo • mechanické počítadlo
• šíka 17,5 mm
• šíka 70 mm
• šíka 70 mm
RT1,T2 = pi sepnutém HDO
se pepne na tarif 2
Pívod SO+ / SO- rozhraní 7E.12, 7E.13, 7E.16, 7E.23, 7E.36, 7E.46, 7E.56
Prostednictvím vývod SO+/SO- je pi decentralizovaném umístní elektromr možné centráln odečítat odbr energie.
(Upozornní: je nezbytné dát pozor na polohu/polaritu vývod SO+/SO- u 1-fázových a 3-fázových elektromr.)
+
–
24 V DC
decentráln umístné elektromry
Centráln umístná počítadla impuls nebo ídící
systém (max. 20 mA na každý vstup)
(Pi použití 2-tarifních elektromr je teba použít
pijímač HDO.)
SO-výstup
7E.12, 7E.13, 7E.16, 7E.23
SO+/SO- výstup
otevený kolektor
7E.36, 7E.46, 7E.56
SO+/SO- výstup
otevený kolektor
29
Prehled_2010_zelena_2.qxd
31.3.2010
9:26
Page 6
ada 7F
ventilátor pro rozvádč
• nehlučný
• malá montážní hloubka
• prtok vzduchu
(21...550) m3/h,
nezávazn
• píkon (13...64) W
• provozní naptí
230 V AC (50 Hz)
• časov úsporná
montáž a údržba
• promyšlené vedení
vzduchu
• odolnost povtrnostním vlivm a UV
záení pro externí
použití
• životnost 50.000 h
pi 25 °C
• krytí IP54
Ventilátor pro rozvádč
7F.10.8.230.1020 7F.10.8.230.2050 7F.10.8.230.3100 7F.10.8.230.3200 7F.10.8.230.4300 7F.10.8.230.4550
• prtok vzduchu
• prtok vzduchu
• prtok vzduchu
• prtok vzduchu
• prtok vzduchu
21 m3/h
• prtok vzduchu
16 m3/h
s výstupním filtrem
• jmenovitý výkon
13 W
• velikost 1
55 m3/h
• prtok vzduchu
42 m3/h
s výstupním filtrem
• jmenovitý výkon
15 W
• velikost 2
102 m3/h
• prtok vzduchu
68 m3/h
s výstupním filtrem
• jmenovitý výkon
15 W
• velikost 3
200 m3/h
• prtok vzduchu
125 m3/h
s výstupním filtrem
• jmenovitý výkon
45 W
• velikost 3
300 m3/h
• prtok vzduchu
230 m3/h
s výstupním filtrem
• jmenovitý výkon
60 W
• velikost 4
• prtok vzduchu
550 m3/h
• prtok vzduchu
300 m3/h
s výstupním filtrem
• jmenovitý výkon
64 W
• velikost 4
Objednací kód
Píklad: ada 7F, ventilátor k montáži na stnu, provozní naptí 230 V AC, velikost 1, pttok vzduchu 20 m3/h
7 F . 1 0 . 8 . 2 3 0 . 1
0
2
0
ada
typ
10 = ventilátor k montáži na stnu skín
nebo voln stojícího rozvádče v interiéru
druh naptí
8 = AC (50/60Hz)
jmenovité provozní naptí
230 = 230V AC (50Hz)
montážní výez
1 = velikost 1 (197 +0,4 x 197 +0,4) mm
2 = velikost 2 (125 +0,4 x 125 +0,4) mm
3 = velikost 3 (176 +0,4 x 176 +0,4) mm
4 = velikost 4 (250 +0,4 x 250 +0,4) mm
prtok vzduchu (bez
výstupního filtru)
020 = 020 m3/h
050 = 050 m3/h
100 = 100 m3/h
200 = 200 m3/h
300 = 300 m3/h
550 = 550 m3/h
všechna provedení
7F.10.8.230.1020
7F.10.8.230.2050
7F.10.8.230.3100
ventilátor, vel. 1, 13 W, 21 m3/h
ventilátor, vel. 2, 15 W, 55 m3/h
ventilátor, vel. 3, 15 W, 102 m3/h
ada 7F
výstupní filtr
• velikost výstupního
filtru je vždy volena
k odpovídající
velikosti ventilátoru,
aby bylo dosaženo
optimálního vtrání
v rozvádči
• krytí IP54
7F.10.8.230.3200
7F.10.8.230.4300
7F.10.8.230.4550
ventilátor, vel. 3, 45 W, 200 m3/h
ventilátor, vel. 4, 60 W, 300 m3/h
ventilátor, vel. 4, 64 W, 550 m3/h
Píslušenství pro ventilátor
7F.01.0.000.1000 7F.01.0.000.2000 7F.01.0.000.3000 7F.01.0.000.3000 7F.01.0.000.4000 7F.01.0.000.4000
• pro ventilátor
• pro ventilátor
• pro ventilátor
• pro ventilátor
• pro ventilátor
• pro ventilátor
7F.10.8.230.1020 7F.10.8.230.2050 7F.10.8.230.3100 7F.10.8.230.3200 7F.10.8.230.4300 7F.10.8.230.4550
• velikost 1
• velikost 2
• velikost 3
• velikost 3
• velikost 4
• velikost 4
Objednací kód
Píklad: ada 7F, výstupní filtr k montáži na stnu, velikost 1
7 F . 0 1 . 0 . 0 0 0 . 1
ada
typ
01= výstupní filtr k montáži na stnu skín
nebo voln stojícího rozvádče v interiéru
druh naptí
0 = výstupní filtr
bez napájení
0
jmenovité
provozní naptí
000 = výstupní filtr
bez napájení
0
0
montážní výez
1000 = velikost 1 (197 +0,4 x 197 +0,4) mm
2000 = velikost 2 (125 +0,4 x 125 +0,4) mm
3000 = velikost 3 (176 +0,4 x 176 +0,4) mm
4000 = velikost 4 (250 +0,4 x 250 +0,4) mm
všechna provedení
7F.01.0.000.1000
7F.01.0.000.2000
30
výstupní filtr, vel. 1, pro 7F.10.8.230.1020
výstupní filtr, vel. 2, pro 7F.10.8.230.2050
7F.01.0.000.3000
7F.01.0.000.4000
výstupní filtr, vel. 3, pro 7F.10.8.230.3100/3200
výstupní filtr, vel. 4, pro 7F.10.8.230.4300/4550
Prehled_2010_zelena_2.qxd
31.3.2010
9:09
Page 7
ada 7H
topné tleso pro rozvádč
• topný výkon 10...550 W
• provozní naptí
(120...240) V AC/DC
nebo 230 V AC
(50/60 Hz)
• s nebo bez tlakového
ventilátoru
• ochrana plastovým
krytem
• nízká povrchová teplota
• princip bezpečného
dotyku
• hranice teploty
• dynamický nábh teploty
pomocí PTC techniky
• malé rozmry
• rychlá montáž pomocí
úchytek
• životnost tlakového
ventilátoru 40.000 h
pi 40°C
• krytí IP20
Topné tleso pro rozvádč
7H.11.0.230.1010
7H.11.0.230.1020
7H.11.0.230.1050
7H.11.0.230.1100
7H.11.0.230.1150
• topný výkon 10 W
• topný výkon 20 W
• topný výkon 50 W
• topný výkon 100 W
• topný výkon 150 W
• bez tlakového
• bez tlakového
• bez tlakového
• bez tlakového
7H.12.8.230.1150
7H.12.8.230.1250
7H.12.8.230.1400
7H.12.8.230.1xxx
• topný výkon 150 W
• topný výkon 250 W
• topný výkon 400 W
• topný výkon
• s tlakovým
• s tlakovým
• s tlakovým ventilá-
ventilátorem
• provozní naptí
230 V AC/DC
(50/60 Hz)
ventilátorem
• provozní naptí
230 V AC/DC
(50/60 Hz)
torem
• provozní naptí
230 V AC/DC
(50/60 Hz)
• bez tlakového
ventilátoru
ventilátoru
ventilátoru
ventilátoru
ventilátoru
• provozní naptí
• provozní naptí
• provozní naptí
• provozní naptí
• provozní naptí
(120...240) V AC/DC (120...240) V AC/DC (120...240) V AC/DC (120...240) V AC/DC (120...240) V AC/DC
475/500 W
• s tlakovým
ventilátorem
• LED indikace
• nastavitelný regulátor
teploty
• provozní naptí
(220...240) V AC
Objednací kód
Píklad: ada 7H, topé tleso pro rozvádč, topný výkon 250 W, s tlakovým ventilátorem, provozní naptí 230 V AC,
montáž na DIN-lištu 35 mm
7 H. 1
2 . 8 . 2 3 0 . 1
2
5
0
ada
typ
1 = na DIN-lištu ČSN EN 60715 TH35
tlakový ventilátor
1 = bez ventiátoru
(10 – 20 – 50 – 100 - 150) W
2 = s ventilátorem (150 – 250 – 400 – 475 - 550) W
jmenovité provozní
naptí
230 = (120…240)V AC/DC
230 = 230V AC
provedení
1 = výrobní linka 1
druh naptí
0 = AC (50/60Hz) / DC
8 = AC (50/60Hz)
topný výkon
010 = 10 W
020 = 20 W
050 = 50 W
100 = 100 W
150 = 150 W
250 = 250 W
400 = 400 W
475 = 475 W (s nastavitelným regulátorem teploty)
550 = 550 W (s nastavitelným regulátorem teploty)
všechna provedení
7H.11.0.230.1010
7H.11.0.230.1020
7H.11.0.230.1050
7H.11.0.230.1100
7H.11.0.230.1150
topné tleso 10 W, (120...240) V AC/DC
topné tleso 20 W, (120...240) V AC/DC
topné tleso 50 W, (120...240) V AC/DC
topné tleso 100 W, (120...240) V AC/DC
topné tleso 150 W, (120...240) V AC/DC
7H.12.8.230.1150
7H.12.8.230.1250
7H.12.8.230.1400
7H.12.8.230.1475
7H.12.8.230.1550
topné tleso 150 W, 230
V AC/DC
topné tleso 250 W, 230
V AC/DC
topné tleso 400 W, 230
V AC/DC
topné tleso 475 W, (120...240) V AC/DC, reg. tepl.
topné tleso 500 W, (120...240) V AC/DC, reg. tepl.
31
Prehled_2010_zelena_2.qxd
31.3.2010
9:09
Page 8
ada 7L
LED svítidlo pro rozvádče
LED svítidlo pro rozvádče
• úsporné díky LED
• píkon 5 W
• svtelný tok odpovídá 75 W žárovce
• upevnní magnetem nebo šrouby
• vypínač
• široký pracovní rozsah
(20...60) V DC, (90...265) V AC
• zabudovaný síový díl
• prchozí prodrátování
• rychlé pipojení zástrčkou
• životnost 60.000 h pi 20 , bezúdržbové
• krytí IP20
7L.11.9.024.0005
7L.11.8.230.0005
7L.10.9.024.0005
7L.10.8.230.0005
Objednací kód
7 L . 1 0 . 8 . 2 3 0 . 0
0
0
5
ada
typ
10 = LED svítidlo s pipevnním magnetem
do rozvádče nebo skín
11 = LED svítidlo s pipevnním šrouby
do rozvádče nebo skín
druh naptí
8 = AC (50/60 Hz)
9 = DC
provozní naptí
024 = (24…48)V DC
230 = (100…240)V AC
jmenovitý píkon
0005 = 5W
všechna provedení
7L.10.9.024.0005
7L.10.8.230.0005
svítidlo LED, 5W, (20...60) V DC, magnet
svítidlo LED, 5W, (90...265) V AC, magnet
7L.11.9.024.0005
7L.11.8.230.0005
ada 7L
svítidlo LED, 5W, (20...60) V DC, píchytka
svítidlo LED, 5W, (90...265) V AC, píchytka
Píslušenství pro LED svítidlo
Objednací kód
07L . 0 1
typ
pívodní vodič se zástrčkami
01 = pívodní kabel, 2 x 1,5 mm2, délka 2 m se zástrčkou: bílá pro AC, bílá pro vstup svítidla
02 = pívodní kabel, 2 x 1,5 mm2, délka 2 m se zástrčkou: modrá pro DC, bílá pro vstup svítidla
všechna provedení
07L.01
vodič, zástrčka bílá, 2 x 1,5 mm2, pro AC
07L.02
vodič, zástrčka modrá, 2 x 1,5 mm2, pro DC
Objednací kód
07L . 1 0
typ
pívodní vodič se zástrčkou a zásuvkou k propojení 2 a více svítidel (maximáln10)
10 = pívodní kabel, 2 x 1,5 mm2, délka 1 m se zástrčkou a zásuvkou: bílá pro AC, bílá pro napojení
20 = pívodní kabel, 2 x 1,5 mm2, délka 1 m se zástrčkou a zásuvkou: modrá pro DC, bílá pro napojení
všechna provedení
07L.10
vodič, zástrčka/zásuvka bílá, 2 x 1,5 mm2, pro AC
Objednací kód
07L . 1 1
typ
07L.20
vodič, zástrčka/zásuvka modrá, 2 x 1,5 mm2, pro DC
zastrčka a zásuvka k propojení kabelu 2 x 1,5 mm2
10 = zástrčka, volná, barva bílá pro AC, na vstupní stranu
11 = zásuvka, volná, barva bílá pro AC, na výstupní stranu
12 = zástrčka, volná, barva modrá pro DC, na vstupní stranu
13 = zásuvka, volná, barva modrá pro DC, na výstupní stranu
všechna provedení
07L.11
07L.12
32
zástrčka bílá, 2 x 1,5 mm2, pro AC
zásuvka bílá, 2 x 1,5 mm2, pro AC
07L.13
07L.14
zástrčka modrá, 2 x 1,5 mm2, pro DC
zásuvka modrá, 2 x 1,5 mm2, pro DC
Prehled_2010_zelena_2.qxd
31.3.2010
9:09
Page 9
ada 7P
pepová ochrana SPD typ 2 pro sí 230/400 V
k ochran ped peptím zpsobeným nepímým
psobením blesku, spínacími procesy
a frekvenčními mniči
• dle zásad ČSN EN 62305 pro pepové
ochrany pro pechod z oblasti LPZ 1 do LPZ 2
• odpovídá požadavkm na ochranné pepové
pístroje používané v zaízeních nízkého naptí
• ochrana varistorem mezi L-N
• ochrana jiskištm mezi N-PE, jež odstrauje
svodové proudy v PE vodiči a zamezuje
vypínání pedazeného proudového chrániče
• sestava ze základního dílu na DIN-lištu ČSN
EN 60715 TH35 a zasouvacích modul
piazených základnímu dílu
• signalizace stavu bezpotrenciálovým kontaktem
1P pomocí zástrčky 07P.01 (v balení)
Pepová ochrana
7P.21.8.275.1020
7P.22.8.275.1020
7P.24.8.275.1020
7P.25.8.275.1020
• pepová ochrana
• pepová ochrana
• pepová ochrana
• pepová ochrana
SPD typ 2 (1 varistor)
• výmný modul
varistoru
• vizuální a dálková
signalizace stavu
SPD typ 2 (1 varistor
+ 1 jiskišt)
• kombinace výmnného modulu varistoru
a zapouzdeného
jiskišt
• vizuální a dálková
signalizace stavu
SPD typ 2 (3 varistory
+ 1 jiskišt)
• kombinace výmnných modul varistoru
a zapouzdeného
jiskišt
• vizuální a dálková
signalizace stavu
SPD typ 2
(4 varistory)
• výmnné moduly
varistoru
• vizuální a dálková
signalizace stavu
Schéma pipojení síové pepové ochrany na hladin ochrany ped bleskem LPZ 2
Standardní pepová ochrana pro sít 230/400 V s N a PE vidičem
(5-vodičový systém)
Standardní pepová ochrana pro sít 230/400 V s PEN vidičem
(PE a N společné, 4-vodičový systém)
Všeobecn použitelné, také když je umístn RCD (proudový chránič)
v pedcházející hladin LPZ 1 nebo pododdílu hladiny LPZ 2.
(PAS značí pípojnici hlavního pospojování.)
RCD (proudový chránič) není v této síti možný. Když se rozdlí PEN do
PE a N a dále se opt nespojí, vytvoí se od rozdlení PEN do PE a N
sí 230/400 V 3/5-vodičová (viz vlevo).
(PAS značí pípojnici hlavního pospojování.)
* je nezbytné, když je pedazené jištní (ped elektromrem) vtší než 160 A
* je nezbytné, když je pedazené jištní (ped elektromrem) vtší než 160 A
Objednací kód
Píklad: ada 7P, pepová ochrana, na DIN-lištu ČSN EN 60175 TH35, 1 varistor použitelný mezi L-N nebo L-PEN
7 P . 2
1 . 8 . 2
7 5. 1
0
2
0
ada
typ
2 = pepová ochrana typ 2
pro sít 230/400 V AC
jmenovitý impulsní svodový proud
020 = 20 kA
druh naptí
8 = AC (50/60 Hz)
chránný obvod
1 = pro 1-fázovou sí TN-C, 1 varistor
2 = pro 1-fázovou sí TN-S nebo TT, 1 varistor + 1 jiskišt
3 = pro 3-fázovou sí TN-C, 3 varistory
4 = pro 3-fázovou sí TN-S nebo TT, 3 varistory + 1 jiskišt
5 = pro 3-fázovou sí TN-S nebo TT, 4 varistory
dálková signalizace stavu
1 = 1P pro dálkovou signalizaci stavu
jmenovité naptí
275 = max. 275 V
pro UN = (200...240) V AC, 50/60 Hz
náhradní modul
7P.20.8.275.0020 varistor
7P.20.1.000.0020 jiskišt
všechna provedení
7P.21.8.275.1020
7P.22.8.275.1020
7P.23.8.275.1020
Pepová ochrana, TN-C, 1VAR
Pepová ochrana, TN-S/TT, 1VAR + 1JIS
Pepová ochrana, 3F, TN-C, 3VAR
7P.24.8.275.1020
7P.25.8.275.1020
7P.25.8.275.1020
Pepová ochrana, 3F, TN-S/TT, 3VAR + 1JIS
Pepová ochrana, 3F, TN-S/TT, 4VAR
Pepová ochrana, 3F, TN-S/TT, 4VAR
33
Prehled_2010_zelena_2.qxd
31.3.2010
9:09
Page 10
ada 7T
kontrola teploty a vlhkosti v rozvadčích
• malý zastavný prostor
• bimetalový kontakt
• vysoká elektrická životnost
• nezávislé na napájecím naptí
• pro teplotn citlivou elektroniku:
7T.91.0.000.1300
• pi nepíznivém nebo kolísavém
rozdlení teploty se termostaty umísují
na exponovaná místa, pop. se spíná
více termostat paraleln
• termostat červené barvy pro spínání
topení, modré barvy pro spínání
ventilace
• na DIN-lištu ČSN EN 60175 TH35
Termostat / hydrostat
7T.91.0.000.1308
7T.91.0.000.1309
7T.91.0.000.1406
7T.91.0.000.1407
7T.92.0.000.1510
7T.92.0.000.1520
7T.92.0.000.1330
• pevn nastavené termostaty
• vypínání topení* nebo
• zapínání ventilace*
• pevn nastavená dvojice termostat
• vypínání topení* a
• zapínání ventilace*
• pevn nastavená dvojice termostat
• zapínání 1. ventilace* a
• zapínání 2. ventilace*
* Rozpínání a zapínání kontakt
probíhá podle nárstu teploty.
Rozpínací kontakt pro topení se
rozepne a zapínací kontakt pro
ventilaci se sepne, když se pekročí
nastavená hodnota teploty.
7T.91.0.000.2303
7T.91.0.000.2403
7T.91.0.000.2004
7T.91.8.230.3040
7T.91.8.230.4050
• Vari-termostat
• Vari-termostat
• Vari-hydrostat
• Vari-hydrostat a termostat
• vypínání topení* nebo
• vypínání topení* nebo dle volby
• zapínání ventilace a/nebo
• zapínání ventilace* a/nebo
• zapínání ventilace*
• zapínání ventilace*
• zapínání topení*
• zapínání topení*
Objednací kód
Píklad: ada 1T, termostat, kontrola nastavené teploty pro zapínání ventilátor pi pekročení 60 °C v rozvadči, 1Z, na DIN-lištu
7 T . 9
ada
typ
9 = na DIN-lištu ČSN EN 60715 TH35
počet kontakt
1 = 1 kontakt
druh naptí
0 = bez napájení
jednoduchá kontrolní fuknce
(jen teplota)
0 = (+35...+25) °C
kontrolní funkce
1 = (–20...+30) °C
1 = teplota, pevn nastavená vícenásobná kontrolní funkce
2 = (–10...+50) °C
vlhkost / teplota / teplota
2 = teplota, nastavitelná
3 = (–10...+60) °C
0=–
/–
/–
3 = relativní vlhkost,
4 = (3+5...+60) °C
nastavitelná
1=–
/ (+15...+5) °C / (+50...+40)°C
5 = (+20...+80) °C
4 = relativní vlhkost a teplota, 2 = –
/ (+25...+15)°C / (+60...+50)°C
6 = (+15...8+5) °C
nastavitelná
3=–
/ (+50...+40)°C / (+60...+50)°C
7 = (+25...+15) °C
4 = (40…90) % r. v. / –
/–
druh kontakt
8 = (+50...+40) °C
5 = (50…90) % r. v. / (0…+60) °C / –
0 = 1P
3 = 1Z
9 = (+60...+50) °C
4 = 1R
5 = 1Z + 1R
1 . 0 . 0 0 0 . 2
2 = 2 kontakty
8 = AC (50/60 Hz)
jmenovité provozní naptí
000 = bez napájení
230 = 230 V AC
3
0
3
pednostní provedení
7T.91.0.000.1300
7T.91.0.000.1308
7T.91.0.000.1330
7T.91.0.000.1406
7T.91.0.000.1510
34
Termostat, 1Z, +35...+25
Termostat, 1Z, +50...+40
Termostat dvojice, 1Z, +50...+40/+60...+50
Termostat, 1R, +15...+5
Termostat dvojice, 1Z+1R, +15...+5/+50...+40
7T.91.0.000.2303
7T.91.0.000.2403
7T.91.0.000.2004
7T.91.8.230.3040
7T.91.8.230.4050
Termostat, 1Z, 0...+60, reg
Termostat, 1R, 0...+60, reg
Termostat, 1P, 0...+60, reg
Hydrostat, 1P, 40...90 %
Hydrostat a termostat, 1P, 50...90 % / 0...+60
Prehled_2010_zelena_2.qxd
31.3.2010
9:09
Page 11
ada 72
Snímač hladiny, 16 A
snímač hladiny vodivých kapalin
Izolační vlastnosti
• pozitivní bezpečnostní logika pi plnní
a vyprazdování nádrží, pi zjištné úrovni mimo
nastaveného rozsahu rozepne pracovní kontakt
• citlivost nastavitelná u 72.01 nebo pevná u 72.11 mezi napájením a kontaktní sadou
• zesílená izolace 6 kV (1,2/50 μs) mezi:
mezi napájením a sondami
- napájením a kontaktní sadou
- kontaktní sadou a sondami
mezi kontakní sadou a sondami
- napájením a sondami
• na DIN-lištu 35 mm ČSN EN 60175 TH35
rozepnutých kontakt
• 72.01 také pro 400 V AC
napová
pevnost
zkušební pulsní
naptí (1,2/50 μs)
4.000 V AC
6 kV
4.000 V AC
6 kV
4.000 V AC
6 kV
1.000 V AC
1,5 kV
Objednací kód
Píklad: ada 72, snímač hladiny, nastavitelná citlivost 5-150 kΩ, 1P/16 A, napájení 230...240 V AC
7 2 . 0
1 . 8 . 2 4 0 . 0
0
0
0
ada
typ
0 = citlivost nastavitelná 5 - 150 kΩ
na DIN-lištu 35 mm
ČSN EN 60175 TH35
1 = citlivost pevná 150 kΩ
na DIN-lištu 35 mm
počet kontakt
ČSN EN 60175 TH35
1 = 1P, 16 A
jmenovité provozní naptí
024 =
24 V AC/DC
125 =110...125 V AC
240 = 230...240 V AC
400 =
400 V AC (jen 72.01)
citlivost
0 = max. 150 kΩ
2 = (2...450) kΩ
druh naptí
8 = AC (50/60 Hz)
9 = DC, jen neuzemnné, galvanicky oddlené 24 V DC
všechna provedení
72.01.8.024.0000
72.01.8.125.0000
72.01.8.240.0000
72.01.8.240.0002
72.01.8.400.0000
Snímač hladiny, 1P/16A, 24V AC, 5-150kΩ
Snímač hladiny, 1P/16A, 125V AC, 5-150kΩ
Snímač hladiny, 1P/16A, 240V AC, 5-150kΩ
Snímač hladiny, 1P/16A, 240V AC, 5-450kΩ
Snímač hladiny, 1P/16A, 400V AC, 5-150kΩ
72.01.9.024.0000
72.11.8.024.0000
72.11.8.125.0000
72.11.8.240.0000
72.11.9.024.0000
ada 72
3-fázové síové kontrolní relé
• univerzální na všechna 3-fázová naptí
(208 až 480) V 50/60 Hz s nebo bez N,
resp. PEN vodiče
• výpadek fáze rovnž pi zptném naptí
• pozitivní bezpečnostní logika - výstupní
kontakt rozepnut pi chybném stavu
• modulové provedení, šíka 17,5 mm
• na DIN-lištu ČSN EN 60175 TH35
Snímač hladiny, 1P/16A, 24V DC, 5-150kΩ
Snímač hladiny, 1P/16A, 24V AC, 150kΩ
Snímač hladiny, 1P/16A, 125V AC, 150kΩ
Snímač hladiny, 1P/16A, 240V AC, 150kΩ
Snímač hladiny, 1P/16A, 24V DC, 150kΩ
3-fázové siové relé, 6 A
Izolační vlastnosti
napová
pevnost
zkušební pulsní
naptí (1,2/50 μs)
mezi napájením a kontaktní sadou
3.000 V AC
5
kV
rozepnutých kontakt
1.000 V AC
1,5 kV
Objednací kód
Píklad: 3-fázové kontrolní relé, kontrola sledu fází a výpadku fáze v sítích s naptím (208...480) V AC 50/60 Hz, 1P/6 A
7 2 . 3
1 . 8 . 4
ada
0 0. 0
0
0
0
jmenovité naptí
400 = (208...480)V / 3~
typ
3 = 3-fázové
počet kontakt
1 = 1P
druh naptí
8 = AC (50/60 Hz)
všechna provedení
72.31.8.400.0000
3-fázové napové relé,1P/6A, sled/výp
35
Prehled_2010_zelena_2.qxd
31.3.2010
9:10
Page 12
ada 80
multifunkční nebo monofunkční
časové relé
• multifunkční: 6 časových funkcí
• multinapové
12...240 V AC/DC
(24...240 V AC/DC)
• multirozsahové 6 časových
rozsah od 0,1 s do 20 h
• montáž a nastavení shodným
plochým nebo kížovým
šroubovákem
• polovodičový výstup (optočlen) u 80.71
• na DIN-lištu ČSN EN 60175 TH35
• šíka 17,5 mm
Časové relé, 16 A
Časové relé Časové funkce a časové rozsahy
s
0,1-2
s
1-20
min
0,1-2
min
1-20
h
0,1-2
h
1-24
80.01.0.240.0000 AI zpoždný rozbh
80.71.0.240.0000 DI pechodný kontakt zapnutím napájení
SW blikač začínající pulsem
BE zpoždný návrat
CE zpoždný návrat/rozbh
DE pechodný kontakt zapnutím ovládání
80.11.0.240.0000 AI zpoždný rozbh
80.21.0.240.0000 DI pechodný kontakt zapnutím napájení
80.41.0.240.0000 BE zpoždný návrat
80.61.0.240.2000 BI zpožd. návrat bez pomocného naptí
80.91.0.240.0000 LI taktovač zapnutím napájení
LE taktovač zapnutím ovládání
80.82.0.240.0000 SD hvzda - trojúhelník
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
0,1-1 s
0,5-5 s
1-10 s
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Objednací kód
Píklad: ada 80, časové relé univerzální, 1P/16 A, multifunkční - 6 časových funkcí, 6 časových rozsah 0,1 s - 20 h, univerzální napájení 12...240 V AC/DC
8 0 . 0
1 . 0 . 2 4 0 . 0
0
0
0
verze
0 = standard
2 = standard pro 80.61
ada
typ
0 = multifunkční (AI, DI, SW, BE, CE, DE)
1 = zpoždný rozbh (AI)
2 = pechodný kontakt ovládáním
druh naptí
v napájecím obvodu na A1 (DE)
0 = AC (50/60 Hz)/DC
4 = zpoždný návrat (BE)
6 = zpoždný návrat bez
ovládacího kontaktu (BI)
7 = multifunkční s polovodičovým výstupem (AI, DI, SW, BE, CE, DE) - optočlen
8 = hvzda-trojúhelník, prodleva = 0,05-1 s (SD)
9 = taktovač (LI/LE)
jmenovité provozní naptí
všechna provedení
240 = (12...240) V AC/DC (80.81, 80.82, 80.91)
240 = (24...240) V AC/DC (80.11, 80.21, 80,41, 80.61, 80.71)
počet kontakt
1 = 1P, 16 A
1Z, 1 A u 80.71
2 = 2Z, 6 A u 80.82
ada 81
multifunkční časové relé
Časové relé
• multifunkční: 7 časových funkcí
81.01.0.230.0000
• multinapové
12...230 V AC/DC
• multirozsahové 6 časových
rozsah od 0,1 s do 10 h
• externí reset bhem časování
• 4 časové funkce ovládané
v napájecím obvodu, 3 funkce
ovládané v ovládacím obvodu
• na DIN-lištu ČSN EN 60175 TH35
• šíka 17,5 mm
AI
DI
SW
BE
CE
DE
= zpoždný rozbh
= pechodný kontakt
= blikač začínající pulsem
= zpoždný návrat
= zpoždný rozbh/návrat
= vysílač impulsu
Časové relé, 16 A
s
0,1-1
s
1-10
s
10-60
min
1-10
min
10-60
h
1-10
AI zpoždný rozbh
•
•
•
•
•
•
DI pechodný kontakt zapnutím napájení
•
•
•
•
•
•
SW blikač začínající pulsem
•
•
•
•
•
•
SP blikač začínající mezerou
•
•
•
•
•
•
BE zpoždný návrat
•
•
•
•
•
•
DE pechodný kontakt zapnutím ovládání
•
•
•
•
•
•
EE pechodný kontakt vypnutím ovládání
•
•
•
•
•
•
Časové funkce a časové rozsahy
Objednací kód
Píklad: ada 81, časové relé, 1P/16 A, multifunkční - 7 časových funkcí, 6 časových rozsah 0,1 s - 10 h, univerzální napájení 12...230 V AC/DC
8 1 . 0
1 . 0 . 2 3 0 . 0
0
0
0
ada
typ
0 = multifunkční
(AI, DI, SW, SP, BE, DE, CE)
AI = zpoždný rozbh
DI = pechodný kontakt
SW = blikač začínající pulsem
SP = blikač začínající mezerou
BE = zpoždný návrat
DE = vysílač impulsu
CE = zpoždný rozbh/návrat
36
jmenovité provozní naptí
230 = (12...230) V AC/DC
druh naptí
0 = AC (50/60 Hz)/DC
počet kontakt
1 = 1P, 16 A
Prehled_2010_zelena_2.qxd
31.3.2010
9:10
Page 13
ada 82
multifunkční a monofunkční časové
relé pro vysoké požadavky
v prmyslu
• multifunkční: 4 časové funkce
• multinapové
(24...240) V AC
a (24...48) V DC
• multirozsahové 6 časových
rozsah od 0,05 s do 10 h
• na DIN-lištu
ČSN EN 60715 TH35
Časové relé prmyslové, 5 A
Časové funkce a časové rozsahy
Časové relé
s
s
s
min
min
h
h
0,05-1 0,15-3 0,5-10 0,05-1 0,5-10 0,05-1 0,5-10
•
•
•
•
•
•
•
•
82.01.0.240.0000 A I zpoždný rozbh
BE zpoždný návrat
DI pechodný kontakt
SW blikač začínající pulsem
82.11.0.240.0000 A I zpoždný rozbh
82.21.0.240.0000 D I pechodný kontakt
82.31.0.240.0000 SW blikač začínající pulsem)
82.41.0.240.0000 BE zpoždný návrat
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
82.82.0.240.0000 SD hvzda – trojúhelník, TU = 50-65 ms
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Objednací kód
Píklad: ada 82, časové relé prmyslové, 1P/5 A, multifunkční, multinapové (24...240) V AC a (24...48) V DC
8 2 . 0
1 . 0 . 2 4 0 . 0
ada
počet kontakt
1 = 1P, 5 A
2 = 2Z, 5 A pro 82.82
Časové relé Časové funkce a čas. rozsahy
87.11.0.240.0000
87.21.0.240.0000
87.31.0.240.0000
87.41.0.240.0000
87.61.0.240.0000
87.62.0.240.0000
87.91.0.240.0000
87.82.0.240.0000
0
druh naptí
0 = AC (50/60 Hz)/DC
ada 87
87.01.0.240.0000
87.02.0.240.0000
0
jmenovité provozní naptí
240 = multinapové, samorozpoznávací
(24... 48) V DC
(24...240) V AC
typ
0 = multifunkční
- zpoždný rozbh (AI)
- pechodný kontakt (DI)
- blikač začínající pulsem (SW)
- zpoždný návrat (BE)
1 = zpoždný rozbh (AI)
2 = pechodný kontakt (DI)
3 = blikač začínající pulsem (SW)
4 = zpoždný návrat (BE)
8 = hvzda – trojúhelník, TU = (50 - 65) ms (SD)
multinapové a multifunkční
časové relé pro náročné
prmyslové použití do 70 °C
• multifunkční nebo monofunkční
• multinapové (24...240) V AC
a (24...48) V DC
• multirozsahové 0,05 s ...60 h
• zpoždný rozbh a okamžitý
kontakt (typ 87.02)
• zpoždný návrat bez
pomocného naptí, 1- nebo
2-kontaktní (typ 87.61/62)
• pepínač hvzda-troúhelník
(typ 87.82)
• taktovač (typ 87.91)
• na DIN-lištu ČSN EN 60175 TH35
0
zpoždný rozbh
zpoždný návrat
zpoždný návrat/rozbh
pechod. kontakt zapnutím napájení
pechod. kontakt zapnutím ovládání
pechod. kontakt vypnutím ovládání
vysílač impulsu 0,5 s
blikač začínající pulsem
zpoždný rozbh
pechod. kontakt zapnutím napájení
blikač začínající pulsem
zpoždný návrat
zpoždný návrat
BI
bez pomocného naptí
LI taktovač zapnutím napájení
LE taktovač zapnutím ovládání
SD hvzda - trojúhelník
AI
BE
CE
DI
DE
EE
GI
SW
AI
DI
SW
BE
Časové relé prmyslové, 5 - 8 A
s
s
s
min
min
min
h
h
h
0,05-1 0,15-3 0,5-10 0,05-1 0,15-3 0,5-10 0,05-1 0,15-3 0,5-10
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
0,15-2,5 0,5-10 0,07-1,3
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
h
3-60
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
0,5-10
•
•
•
•
•
•
Objednací kód
Píklad: ada 87, časové relé prmyslové, 1P/8 A, multifunkční, multirozsahové, multinapové (24...240) V AC (50/60 Hz) a (24...48) V DC
8 7 . 0
1 . 0 . 2 4 0 . 0
0
0
0
ada
typ
0 = multifunkční (AI, BE, CE, DI,
DE, EE, a GI, SW, ON, OFF)
druh naptí
1 = zpoždný rozbh (AI)
0 = AC (50/60 Hz)/DC
2 = pechodný kontakt (DI)
3 = blikač začínající pulsem (SW)
4 = zpoždný návrat (BE)
6 = zpoždný návrat bez pomocného naptí (BI)
8 = hvzda – trojúhelník, prodleva = 50 - 65 ms (SD)
9 = taktovač (LI, LE, PI, PE)
jmenovité provozní naptí
(24 - 48) V DC
240 =
(24 - 240) V AC
240 = (24 - 240) V AC/DC u 87.61/62
{
počet kontakt
1 = 1P, 8 A
1P, 5 A u 87.61
2 = 2P, 8 A u 87.02
2P, 5 A u 87.62
2Z, 8 A u 82.82
37
Prehled_2010_zelena_2.qxd
31.3.2010
9:32
Page 14
ada 85
časové relé do patice shodné
s relé ady 55
• 2P, 3P nebo 4P
• multifunkční: 4 časové funkce
• mononapové
• multirozsahové:
7 časových rozsah od 0,05 s
do 100 h
• patice a píslušenství ada 94
a 99
Časové relé miniaturní, 7 – 10 A
s
s
s
min
min
h
h
0,05-1
0,5-10
5-100
0,5-10
5-10
0,5-10
5-100
AI zpoždný rozbh
•
•
•
•
•
•
•
DI pechodný kontakt
•
•
•
•
•
•
•
GI vysílač impulsu 0,5 s
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Časové relé Časové funkce a časové rozsahy
85.02.0.xxx .0000
85.03.0.xxx .0000
85.04.0.xxx .0000
85.02.8.240.0000
85.03.8.240.0000
85.04.8.240.0000
xxx = jmenovité
provozní naptí
SW blikač začínající pulsem
(nap. 012 = 12 V)
Objednací kód
Píklad: ada 85, časové relé miniaturní, multifunkční - 4 časové funkce, 7 časových rozsah 0,05 s - 100 h, jmenovité provozní
naptí 24 V AC/DC
8 5 . 0
4 . 0 . 0 2 4 . 0
ada
0
0
0
jmenovité provozní naptí
012 = 12
V AC/DC
024 = 24
V AC/DC
048 = 48
V AC/DC
125 = (110...125) V AC/DC
240 = (230...240) V AC
typ
0 = multifunkční
- zpoždný rozbh (AI)
- pechodný kontakt (DI)
- vysílač impulsu 0,5 s (GI)
- blikač začínající pulsem (SW)
druh naptí
0 = AC (50/60 Hz)/DC
8 = AC (50/60 Hz) jen pro 240 V
počet kontakt
2 = 2P, 10 A
3 = 3P, 10 A
4 = 4P, 7 A
Patice a píslušenství pro adu 85
Časové relé miniaturní
85.02
85.03
černá
modrá
černá
85.04
Barva píslušenství
modrá
Patice se šroubovými svorkami k upevnní na DIN-lištu,
zásuvka pro indikační a odrušovací EMC modul
94.92.3 94.92.30
94.94.3 94.94.30
Patice se šroubovými svorkami k upevnní na DIN-lištu,
zásuvka pro indikační a odrušovací EMC modul
94.82.3 94.82.30
94.84.3 94.84.30
Patice se šroubovými svorkami k upevnní na DIN-lištu,
zásuvka pro indikační a odrušovací EMC modul
94.02
94.02.0
94.03
94.03.0
94.04
94.04.0
Patice se šroubovými svorkami k upevnní na DIN-lištu,
94.72
zásuvka pro indikační a odrušovací EMC modul
94.72.0
94.73
94.73.0
94.74
94.74.0
Patice s bezešroubovými svorkami k upevnní na DIN-lištu,
94.54.1
zásuvka pro indikační a odrušovací EMC modul
Spona, kovová pídržná
modrá
94.94.3
černá
94.84.3
94.04
94.54.1
094.81
94.74
94.54.1
38
Prehled_2010_zelena_2.qxd
31.3.2010
9:10
Page 15
ada 86
Časové moduly
Sestavy časových relé pro 1P až 4P
časový modul k pestavb
elektromechanického relé
na časové relé
• multirozsahové od 0,05 s do 100 h
• LED indikace
Časový modul
Počet kontakt
86.30.0.024.0000
86.30.0.024.0000
86.30.0.024.0000
86.30.0.024.0000
86.30.0.024.0000
86.30.0.024.0000
86.30.0.024.0000
86.30.0.024.0000/86.00.0.240.0000
86.30.0.024.0000/86.00.0.240.0000
86.30.0.024.0000
86.30.0.024.0000/86.00.0.240.0000
86.30.0.024.0000/86.00.0.240.0000
86.30.0.024.0000
86.30.0.024.0000/86.00.0.240.0000
1
1
1
2
2
2
2
2
2
3
3
3
4
4
Relé
Patice
40.31
40.61
46.61
40.52/44.52/44.62
46.52
55.32
56.32
60.12
62.32
55.33
60.13
62.33
55.34
56.34
95.03
95.05
97.01/97.51
95.05
97.02/97.52
94.02
96.02
90.02
92.03
94.03
90.03
92.03
94.04
96.04
Objednací kód
Píklad: ada 86, časový modul, multifunkční, multirozsahové, multinapové (12...240) V AC/DC
8 6 . 0
0 . 0 . 2 4 0 . 0
0
0
0
jmenovité provozní naptí
024 = 12... 24 V
AC/DC (86.30.0.024.0000)
240 = 12...240 V
AC/DC (86.00.0.240.0000)
ada
typ
0 = multifunkční
(AI, DI, SW, BE, CE, DE, EE, FE)
3 = 2 funkce (AI, DI)
druh naptí
0 = AC (50/60 Hz)/DC
počet kontakt
0 = neobsazeno
(ovládá relé ady 40, 44, 46, 55, 56, 60 a 62)
ada 93
úzká patice s časovými funkcemi,
šíka 6,2 mm, pro relé ady 34
• multifunkční
• napový rozsah
(12...24) V AC/DC
• 4 časové rozsahy 0,1 s až 6 h
• LED signalizace stavu
• na DIN-lištu
ČSN EN 60715 TH35
Patice s časovými funkcemi pro relé ady 34
Patice
Časové funkce a časové rozsahy
93.21.0.024
AI
s
0,1-3
s
3-60
min
1-20
h
0,3-6
zpoždný rozbh
•
•
•
•
DI
pechodný kontakt
•
•
•
•
GI
vysílač impulsu (0,5 s)
•
•
•
•
SW
blikač začínající pulsem
•
•
•
•
Objednací kód
Píklad: ada 93, patice s časovými funkcemi pro relé ady 34, provozní naptí (12...24) V AC/DC
9 3 . 2
1 . 0 . 0 2 4
ada
typ
2 = multifunkční (AI, DI, GI, SW)
AI = zpoždný rozbh
DI = pechodný kontakt
GI = vysílač impulsu (0,5 s)
SW = blikač začínající pulsem
jmenovité provozní naptí
024 = (12...24) V AC/DC
druh naptí
0 = AC (50/60 Hz)/DC
počet kontakt
1 = 1P pro EMR relé ady 34.51
1Z pro SSR relé ady 34.81
39
Prehled_2010_zelena_2.qxd
31.3.2010
9:10
Page 16
ada 88
multifunkční, multinapové
a časov multirozsahové relé do
panelu nebo patice
• multifunkční:
až 7 časových funkcí
• multirozsahové:
14 časových rozsah
od 0,5 s do 100 h
• montáž do patice nebo do
panelu
Časové relé do panelu, 5 - 8 A
s
Časové relé Časové funkce a čas. rozsahy 0,05-0,5
88.02.0.230.0002 AI
DI
GI
SW
BE
CE
DE
88.12.0.230.0002 AI
DI
GI
SW
zpoždný rozbh
pechod. kontakt zapnutím napájení
vysílač impulsu (0,5 s)
blikač začínající pulsem
zpoždný návrat zapnutím ovládání
zpožd. rozbh/návrat zapnutím ovládání
pechod. kontakt zapnutím ovládání
zpoždný rozbh
pechod. kontakt zapnutím napájení
vysílač impulsu (0,5 s)
blikač začínající pulsem
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
s
0,1-1
s
0,5-5
s
1-10
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
min
min
0,05-5 0,1-1
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
min
0,5-5
min
h
h
1-10 0,05-0,5 0,1-1
h
0,5-5
h
1-10
h
h
5-50 10-100
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Objednací kód
Píklad: ada 88, časové relé do panelu, 2P/8 A, multifunkční -- 7 časových funkcí, 14 časových rozsah 0,05 s - 100 h, univerzální
napájení 24 - 230 V AC/DC, multifunkční
8 8 . 0
2 . 0 . 2 3 0 . 0
0
0
2
provedení
2 = standard
jmenovité provozní naptí
230 = (24…23) V AC/DC
ada
druh naptí
0 = AC (50/60 Hz)/DC
typ
1 = volitelné funkce
0 = volitelné funkce
ovládané v napájecím obvodu na A1(2):
ovládané v napájecím obvodu na A1(2):
- zpoždný rozbh (AI a) –
2 kontakty
- zpoždný rozbh (AI)
- zpoždný rozbh (AI b) –
1 kontakt + 1 okamžitý
- pechodný kontakt (DI)
- pechodný kontakt (DI a) –
2 kontakty
- vysílač impulsu 0,5 s (GI)
- pechodný kontakt (DI b) –
1 kontakt + 1 okamžitý
- blikač začínající pulsem (SW)
- vysílač impulsu 0,5 s (GI) –
2 kontakty
ovládané v ovládacím obvodu na 21(6):
- blikač začínající pulsem (SW) –
1 kontakt
- zpoždný návrat (BE)
a blikač začínající mezerou (SW) – 1 kontakt
- zpoždný rozbh/návrat (CE)
- pechodný kontakt zapnutím ovládání (DE)
AI: zpoždný rozbh
DI: pechodný kontakt
GI: vysílač impulsu
SW: blikač začínající pulsem
počet kontakt
2 = 2P, 8 A u 88.02
2P, 5 A u 88.12
Al a: zpoždný rozbh (2 časov zpoždné kontakty)
Al b: zpoždný rozbh
(1 časov zpoždný + 1 okamžitý kontakt)
Dl a: pechodný kontakt zapnutím provozního naptí
(2 časov zpoždné kontakty)
Dl b: pechodný kontakt zapnutím provozního naptí
(11 časov zpoždný + 1 okamžitý kontakt)
GI: vysílač impulsu
SW: blikač začínající pulsem
ovládání kontaktem v napájecím obvodu na A1
A1 A2 12 11 14 22 21 24
BE: zpoždný návrat
CE: zpoždný rozbh / zpoždný návrat
DE: pechodný kontakt zapnutím ovládání
ovládání kontaktem v ovládacím obvodu na A21
2 7 4
N/–
U
1 3 5 8 6
L/+ C1
C2
A2 A1 22 21 24 32 31 34 12 11 14
10 2 5 6 7 8 11 9 4 1 3
L/+ U
P
N/–
S R
P = pauza v časování
S = startovací kontakt
R = reset
88.02
88.12
Patice a píslušenství pro adu 88
Časové relé do panelu
88.12
88.02
modrá
černá
modrá
černá
Patice se šroubovými svorkami k upevnní na DIN-lištu
90.20
90.20.0
90.21
90.21.0
Patice se šroubovými svorkami k upevnní na DIN-lištu
90.26
90.26.0
90.27
90.27.0
90.21
90.26
Patice pi montáži do panelu
90.12.4
90.13.4
90.12
40
Prehled_2010_zelena_2.qxd
31.3.2010
9:10
Page 17
ada 80, 81, 82, 85, 86, 87, 88, 93
U
t<T
T
U
U
T
T
T
(AI) zpoždný rozbh
Pracovní cyklus začíná pivedením provozního naptí U. Po uplynutí nastavené doby T zpoždní
pejde výstupní relé do pracovní polohy.
(DI) pechodný kontakt zapnutím provozního naptí
Pracovní cyklus začíná pivedením provozního naptí U, kdy současn pejde výstupní relé do
pracovní polohy. Po uplynutí nastavené doby T zpoždní pejde výstupní relé do klidové polohy.
t<T
T
Časové funkce
t<T
T
(SW) blikač začínající pulsem
Pracovní cyklus začíná pivedením provozního naptí U, kdy současn pejde výstupní relé do
pracovní polohy. Po uplynutí nastavené doby T zpoždní pejde výstupní relé opakovan do klidové
polohy a poté po stejné dob zpoždní T do pracovní polohy (opakovaný cyklus se stídou 1).
(SP) blikač začínající mezerou
Pracovní cyklus začíná pivedením provozního naptí U, kdy současn začne časování a výstupní relé
zstane v klidové poloze. Po uplynutí nastavené doby T zpoždní pejde výstupní relé opakovan do
pracovní polohy a poté po stejné dob zpoždní T do klidové polohy (opakovaný cyklus se stídou 1).
U
S
T
T
t<T
T
T
U
S
T
T
T
T
T
T
U
S
T
t<T
T
T
Tu=(0.05…1)s
U
T1
T2
T1
T2
t<T
S
T2
T1
T2
t<T
U
T1
T2
T1
T2
t<T
U
S
T2
T1
T1 t<T
U
S
t<T T
T
U
T
0.5s
(LI) taktovač začínající pulsem
Pracovní cyklus začíná pivedením provozního naptí U, kdy současn pejde výstupní relé do
pracovní polohy. Po uplynutí nastavené doby zpoždní T1 pejde výstupní relé do klidové polohy
a poté po uplynutí nastavené doby zpoždní T2 pejde opt do pracovní polohy (opakovaný cyklus
se stídou ≠ 1).
(LE) taktovač začínající pulsem
Pipojeno provozní naptí U. Pracovní cyklus začíná zapnutím ovládacího kontaktu S, kdy současn
pejde výstupní relé do pracovní polohy. Po uplynutí nastavené doby zpoždní T1 pejde výstupní
relé do klidové polohy a poté po uplynutí nastavené doby zpoždní T2 pejde opt do pracovní
polohy (opakovaný cyklus se stídou ≠ 1).
U
T1
(DE) pechodný kontakt zapnutím ovládání
Pipojeno provozní naptí U. Pracovní cyklus začíná sepnutím ovládacího kontaktu S, kdy výstupní
relé pejde do pracovní polohy a začne ubíhat doba zpoždní T.
Po uplynutí nastavené doby T pejde výstupní relé do klidové polohy.
(SD) hvzda - trojúhelník
Pracovní cyklus začíná pivedením provozního naptí U, kdy současn pejde výstupní relé spínače
hvzda do pracovní polohy. Po uplynutí nastavené doby zpoždní T pejde toto výstupní relé do klidové
polohy. Po uplynutí prodlevy 50-60 ms pejde výstupní relé spínače trojúhelník do pracovní polohy.
U
T
(CE) zpoždný rozbh/návrat
Pipojeno provozní naptí U. Pracovní cyklus začíná sepnutím ovládacího kontaktu S.
Po uplynutí nastavené doby zpoždní T pejde výstupní relé do pracovní polohy. Po rozepnutí
ovládacího kontaktu S a uplynutí nastavené doby T pejde výstupní relé do klidové polohy.
(BI) zpoždný návrat bez pomocného naptí
Pracovní cyklus začíná pivedením provozního naptí U, kdy současn pejde výstupní relé do
pracovní polohy. Po vyplynutí provozního naptí začne plynout nastavená doba zpoždní T
(max. 10 min). Po jejím uplynutí pejde výstupní relé do klidové polohy.
U
Δ
(BE) zpoždný návrat
Pipojeno provozní naptí U. Pracovní cyklus začíná sepnutím ovládacího kontaktu S, kdy výstupní relé
pejde do pracovní polohy. Po vypnutí ovládacího kontaktu S začne ubíhat doba zpoždní T.
Po uplynutí této doby pejde výstupní relé do klidové polohy.
t<T
(PI) taktovač začínající prodlevou
Pracovní cyklus začíná pivedením provozního naptí U, kdy výstupní relé zstává v klidové poloze.
Po uplynutí nastavené doby zpoždní T1 pejde výstupní relé do pracovní polohy a poté po uplynutí
nastavené doby zpoždní T2 pejde opt do klidové polohy (opakovaný cyklus se stídou ≠ 1).
(PE) taktovač začínající prodlevou
Pipojeno provozní naptí U. Pracovní cyklus začíná zapnutím ovládacího kontaktu S, kdy výstupní relé
zstává v klidové poloze. Po uplynutí nastavené doby zpoždní T1 pejde výstupní relé do pracovní
polohy a poté po uplynutí nastavené doby zpoždní T2 pejde opt do klidové polohy (opakovaný
cyklus se stídou ≠ 1).
(EE) pechodný kontakt vypnutím ovládání
Pipojeno provozní naptí U. Pracovní cyklus začíná vypnutím ovládacího kontaktu S, kdy výstupní
relé pejde do pracovní polohy a začne ubíhat doba zpoždní T. Po uplynutí nastavené doby pejde
výstupní relé do klidové polohy.
(GI) vysílač impulsu
Pracovní cyklus začíná pivedením provozního naptí U.
Po uplynutí nastavené doby zpoždní T pejde výstupní relé na dobu 0,5 s do pracovní polohy.
41
Prehled_2010_zluta.qxd
30.3.2010
14:16
Page 2
ada 10
Spínač soumrakový kompaktní, 12 - 16 A
soumrakový spínač k ovládání osvtlení venkovních schodiš,vchod, komunikací, výloh atd.
AC1 max. spínaný výkon
• montáž na stnu nebo na sloup
AC15 max. spínaný výkon (230 V AC)
• úspora energie, nebo zapíná osvtlení
decentralizovan dle poteby
Pípustné zatížení kontakt:
• vypíná pi vnjším osvtlení, které je
žárovky (230 V)
redukováno o osvtlení vypínaného svítidla
záivky kompenzované (230 V)
• typy 10.32, 10.41 jsou pro určeny pro bžná svítidla a pro pomalu nabíhající výbojky
záivky nekompenzované (230 V)
• práh zapnutí osvtlení 1 až 80 Lx
halogenové lampy (230 V)
• spínač a čidlo integrovány v jednom pouzde
10.32
10.41
10.42 10.51
VA 3.700
3.700
3.700 2.760
VA
750
750
W 2.300
2.000
W
750
600
2.000 1.200
850
750
750
400
W 1.000
1.000
1.000
600
W 2.300
2.000
2.000 1.200
Objednací kód
Píklad: ada 10, spínač soumrakový, spínač a čidlo integrované v jednom pouzde, dvoupólové zapínání (L+N) jedné skupiny svítidel,
1Z/16 A, napájení 230 V AC
1 0 . 3
2 . 8 . 2 3 0 . 0
0
0
0
ada
typ
32 = 2-pólové zapínání,
41 = 1-pólové zapínání,
42 = 2-pólové nezávislé zapínání,
51 = 1-pólové zapínání,
2Z / 16 A
1Z / 16 A
2Z / 16 A *
1Z / 12 A
jmenovité provozní naptí
120 = 120 V
230 = 230 V
druh naptí
8 = AC (50/60 Hz)
* u 10.42 je práh osvtlení nezávisle
nastavitelný pro každý kontakt
všechna provedení
10.32.8.120.0000
10.32.8.230.0000
10.41.8.120.0000
10.41.8.230.0000
Spínač soumr. kompaktní, 2Z/16A, 120V AC, 2-pól
Spínač soumr. kompaktní, 2Z/16A, 230V AC, 2-pól
Spínač soumr. kompaktní, 1Z/16A, 120V AC
Spínač soumr. kompaktní, 1Z/16A, 230V AC
10.42.8.120.0000
10.42.8.230.0000
10.51.8.120.0000
10.51.8.230.0000
ada 11
soumrakový spínač k ovládání osvtlení
venkovních schodiš, vchod, vnitních prostor,
komunikací, výloh atd.
• typ 11.01 výrazn spoí energii
• typ 11.01 3-polohový pepínač:
- horní práh osvtlení (20...1000 lx)
- dolní práh osvtlení (1...30 lx)
- trvalé osvtlení pro úklid nebo sthování
• typ 11.01 energeticky úsporný
• typ 11.71 také pro 12 a 24 V pro SELV použití
• LED indikace stavu
• na DIN-lištu ČSN EN 60715 TH35
Spínač soumr. kompaktní, 2Z/16A, 120V AC
Spínač soumr. kompaktní, 2Z/16A, 230V AC
Spínač soumr. kompaktní, 1Z/12A, 120V AC
Spínač soumr. kompaktní, 1Z/12A, 230V AC
Spínač soumrakový, 16 A
11.01, 11.71
AC1 max. spínaný výkon
VA
4.000*
AC15 max. spínaný výkon (230 V AC)
VA
750*
2.000*
Pípustné zatížení kontakt:
žárovky (230 V)
W
záivky kompenzované (230 V)
W
550*
záivky nekompenzované (230 V)
W
1.000*
halogenové lampy (230 V)
W
2.000*
* pro Z
Objednací kód
Píklad: ada 11, spínač soumrakový, samostatné spínač a čidlo, 1P/16 A, napájení 230 V AC
1 1 . 0
1 . 8 . 2 3 0 . 0
ada
typ
0 = na DIN-lištu ČSN EN 60715 TH35,
bez hystereze
7 = na DIN-lištu ČSN EN 60715 TH35
počet kontakt
1 = 1P, 16 A
0
0
jmenovité provozní naptí
012 = 12
V AC/DC jen u 11.71
024 = 24
V AC/DC jen u 11.71
125 = 110...125 V AC
jen u 11.71
230 = 230...240 V AC
jen u 11.71
230 = 230
V AC
jen u 11.01
0
varianty
0 = provedení AC
125 nebo 230 V
1 = provedení AC/DC 12 nebo 24 V
druh naptí
0 = AC (50/60 Hz)/DC jen u 11.71.0.012.1000 a 11.71.0.024.1000
8 = AC (50/60 Hz)
všechna provedení
11.01.8.230.0000
11.71.0.012.1000
11.71.0.024.1000
42
Spínač soumr., 1Z/16A, 230V AC, bez hyst.,1000lx
Spínač soumr., 1P/16A, 12V AC/DC, 150lx
Spínač soumr., 1P/16A, 24V AC/DC, 150lx
11.71.8.125.0000
11.71.8.230.0000
Spínač soumr., 1P/16A, 125V AC, 150lx
Spínač soumr., 1P/16A, 230V AC, 150lx
Prehled_2010_zluta.qxd
30.3.2010
14:16
Page 3
ada 11
Spínač soumrakový, 12 - 16 A
Soumrakový spínač k ovládání osvtlení s oddleným čidlem
11.31
11.41
11.42
11.91
• 1Z / 16 A
• 1P / 16 A
• 1P + 1Z / 12 A
• 1P / 16 A + výstup 1 W / 12 V
• nastavitelný práh osvtlení
• patentovaný princip bez
• dva nezávislé výstupy (samostat-
(1...100) lx
• šíka 17,5 mm
• nepatrná spoteba
• SELV oddlení výstupu
a ovládání
• dvojitá izolace mezi ovládáním
a čidlem
• kontakty bez Cd
• čidlo bez Cd (fotodioda)
• LED indikace
• na DIN-lištu
hystereze spoící energii
• patentovaná kompenzace
zapínaného osvtlení
• 4 volitelné funkce
- standardní, práh osvtlení
(1...80) lx
- zvýšené, práh osvtlení
(30...1000) lx
- trvalé svícení (pro servis, instalaci)
- trvalé vypnutí (použitelné
v dob dovolené)
• SELV oddlení výstupu a ovládání
• dvojitá izolace mezi ovládáním
a čidlem
• kontakty bez Cd
• čidlo bez Cd (fotodioda)
• LED indikace
• na DIN-lištu
n nastavitelné)
• 4 volitelné funkce
- standardní, práh osvtlení
(1...80) lx
- zvýšené, práh osvtlení
(20...1000) lx
- trvalé svícení (pro servis,
instalaci)
- trvalé vypnutí (použitelné
v dob dovolené)
• SELV oddlení výstupu a ovládání
• dvojitá izolace mezi ovládáním
a čidlem
• kontakty bez Cd
• čidlo bez Cd (fotodioda)
• LED indikace
• na DIN-lištu
11.31
11.41
DC pro 19.91
• spínací hodiny pro vypnutí nebo
snížení osvtlení kvli úsporám
• výstupní modul 19.91 ovládaný
osvtlením
• patentovaná kompenzace
zapínaného osvtlení
• nastavitelný práh osvtlení
(2...150) lx
• LCD displej pro nastavení
a programování
• interní baterie pro zachování
programu pi výpadku napájení
• SELV oddlení výstupu a ovládání
• dvojitá izolace mezi ovládáním
a čidlem
• kontakty bez Cd
• čidlo bez Cd (fotodioda)
• na DIN-lištu
11.42
11.91
11.91 - 19.91
Objednací kód
Píklad: ada 11, spínač soumrakový, oddlené spínač a čidlo, 1P/16 A, napájení 230 V AC
1 1 . 9
ada
typ
3 = šíka 17,5 mm
4 = šíka 35 mm
9 = šíka 35 mm, spínací hodiny
1 . 8 . 2 3 0 . 0
0
0
0
druh naptí
8 = AC (50/60 Hz)
počet kontakt
1 = 1P, 16 A
2 = 2P, 12 A
provedení
0000 = standard
jmenovité provozní naptí
230 = 230 V
120...230 V (jen u 11.31)
všechna provedení
11.31.8.230.0000
11.41.8.230.0000
Spínač soumr., 1Z/16A, 120...230V AC, 100 lx
Spínač soumr., 1P/16A, 230V AC, 80/1000 lx
11.42.8.230.0000
11.91.8.230.0000
19.91.9.012.4000
Spínač soumr., 1P/16A, 125V AC, 150lx
Spínač soumr., 1P/16A, 230V AC, 150lx
Výkonový modul 1P/16A, 230V AC, pro 11.91
43
Prehled_2010_zluta.qxd
30.3.2010
14:17
Page 4
ada 12
Hodiny spínací, 16 A
spínací hodiny ízené krystalem
s motorovým pohonem nebo
elektronické
• denní nebo týdenní program
• program ízený astro funkcí
• záloha chodu 70 h (motorové)
nebo 6 let (elektronické)
• na DIN-lištu
12.01
12.11
12.31
• motorové, ízené krystalem
• motorové, ízené krystalem
• motorové, ízené krystalem
• denní program
• denní program
• denní program 12.31-0000
• snadno nastavitelné otočným
• snadno nastavitelné otočným
knoflíkem
• nejkratší interval spínání 30 min
• 1P /16 A
knoflíkem
• nejkratší interval spínání 15 min
• 1Z /16 A
• týdenní program 12.31-0007
12.21
12.22
12.71
12.91/92
• elektronické
• elektronické
• elektronické
• astronomické a elektronické
• týdenní program
• týdenní program
• týdenní program
• denní a týdenní program
• 1P /16 A (1-kanálové)
• 2P /16 A (2-kanálové)
• extern programovatelný panel
• zapínání a vypínání závislé na
nejkratší interval spínání 15 min
nejkratší interval spínání 60 min
• 1Z /16 A
západu a východu slunce lokality
• 1P /16 A (1-kanálové)
• 1P / 16 A (1-kanálové) u 12.91
• 2P / 16 A (2-kanálové) u 12.92
Objednací kód
Píklad: ada 12, hodiny spínací, motorové, ízené krystalem, 1P/16 A, denní program, záloha chodu 70 h, napájení 230 V AC
1 2 . 0
ada
1 . 8 . 2 3 0 . 0
0
0
jmenovité provozní naptí
012 = 12 V AC/DC
024 = 24 V AC/DC
230 = 230 V AC
typ
0 = motorové, ízené krystalem,
šíe 35,8 mm, denní program
1 = motorové, ízené krystalem,
šíe 17,5 mm, denní program
počet kontakt
3 = motorové, ízené krystalem,
1 = 1P, 16 A
do panelu (70x70 mm), denní
2 = 2P, 16 A jen u 12.22, 12.92
nebo týdenní program
2 = elektronické, ízené krystalem, šíe 35,8 mm, týdenní program
7 = elektronické, ízené krystalem, šíe 17,5 mm, týdenní program
9 = astronomické/elektronické, ízené krystalem, šíe 35,8 mm, týdenní program
0
provedení rozdílné jen u 12.31
0 = denní program u 12.31
7 = týdenní program u 12.31
možnosti
0 = se zálohou chodu
1 = bez zálohy chodu jen u 12.11.8.230.1000
druh naptí
0 = AC (50/60 Hz)/DC
8 = AC (50/60 Hz)
všechna provedení
12.01.8.230.0000
12.11.8.230.0000
12.11.8.230.1000
12.21.0.012.0000
12.21.0.024.0000
12.21.8.230.0000
12.22.0.024.0000
44
Hodiny spínací, mot., 1P/16A, 230V AC, DenPr
Hodiny spínací, el., 1P/16A, 230V AC, DenPr
Hodiny spínací, el., 1P/16A, 230V AC, DenPr
Hodiny spínací, el., 1P/16A, 12V AC/DC, TýdPr
Hodiny spínací, el., 1P/16A, 24V AC/DC, TýdPr
Hodiny spínací, el., 1P/16A, 230V AC, TýdPr
Hodiny spínací, el., 2P/16A, 24V AC/DC, TýdPr
12.22.8.230.0000
12.31.8.230.0000
12.31.8.230.0007
12.71.0.024.0000
12.71.8.230.0000
12.91.8.230.0000
12.92.8.230.0000
Hodiny spínací, el., 2P/16A, 230V AC, TýdPr
Hodiny spínací, el., 1P/16A, 230V AC, DenPr
Hodiny spínací, el., 1P/16A, 230V AC, TýdPr
Hodiny spínací, el., 1P/16A, 24V AC/DC, TýdPr
Hodiny spínací, el., 1P/16A, 230V AC, TýdPr
Hodiny spínací, astr., 1P/16A, 230V AC, DenPr+TýdPr
Hodiny spínací, astr., 2P/16A, 230V AC, DenPr+TýdPr
Prehled_2010_zluta.qxd
30.3.2010
14:17
Page 5
ada 13
nehlučný elektronický impulsn ovládaný
spínač pivolávací relé typ 13.12
• bistabilní nebo monostabilní funkce pomocí
ovládání, typ 13.01
• pivolávací relé pro koupelny, hotely,
garáže, typ 13.12
• vstup odolný trvalé dob sepnutí ovládání
• vysoká elektrická a mechanická životnost
a nehlučný provoz oproti
elektromechanickým spínačm
• použití pro SELV u typu 13.01
• na DIN-lištu ČSN EN 60175 TH35
Spínač elektronický impulsn ovládaný, 10-16 A
L
N
S
13.12
• pivolávací relé
• 12 V AC/DC a 24 V AC
• šíka 17,5 mm
• 1P + 1Z / 8 A
11 - 14
21 - 24
13.01
13.71
13.81
13.91
• bistabilní nebo monostabilní
• 230 V AC
• 230 V AC
• 230 V AC
• 12 a 24 V AC/DC,
• na panel
• na DIN-lištu
• do krabice
110...125 a 230...240 V AC
• 1P /16 A
• 1Z /10 A
ČSN EN 60175 TH35
• 1Z /16 A
• 1Z /10 A
Objednací kód
Píklad: ada 13, spínač elektronický impulsn ovládaný, na DIN-lištu, 1P/16 A, napájení 230 V AC
1 3 . 0
1 . 8 . 2 3 0 . 0
0
0
0
ada
typ
0 = bistabilní/monostabilní spínač impulsn
ovládaný, na DIN-lištu, šíka 35 mm
1 = pivolávací relé, na DIN-lištu, šíka 17,5 mm
7 = spínač impulsn ovládaný, na panel, 10 A
8 = spínač impulsn ovládaný, na DIN-lištu, šíka 17,5 mm
9 = spínač impulsn ovládaný, do krabice, 10 A
druh naptí
0 = AC (50/60 Hz)/DC
8 = AC (50/60 Hz)
jmenovité provozní naptí
viz všechna provedení
počet kontakt
1 = 1P, 16 A u 13.01
1Z, 10 A u 13.71, 13.91, 16 A u 13.81
2 = 1P + 1Z, 8 A u 13.12
všechna provedení
13.01.0.012.0000
13.01.0.024.0000
13.01.8.125.0000
13.01.8.230.0000
Spínač el. imp. ovl., 1Z/16A, 12V AC/DC, DIN-lišta
Spínač el. imp. ovl., 1Z/16A, 24V AC/DC, DIN-lišta
Spínač el. imp. ovl., 1Z/16A, 125V AC, DIN-lišta
Spínač el. imp. ovl., 1Z/16A, 230V AC, DIN-lišta
13.12.0.012.0000
13.12.8.024.0000
13.71.8.230.0000
13.81.8.230.0000
13.91.8.230.0000
Pivolávací relé, 1P+1Z/ 8A, 12V AC/DC, DIN-lišta
Pivolávací relé, 1P+1Z/ 8A, 24V AC, DIN-lišta
Spínač el. imp. ovl., 1Z/10A, 230V AC, do krabice
Spínač el. imp. ovl., 1Z/16A, 230V AC, DIN-lišta
Spínač el. imp. ovl., 1Z/10A, 230V AC, do krabice
45
Prehled_2010_zluta.qxd
30.3.2010
14:17
Page 6
ada 14
multifunkční schodišový automat
• šíka 17,5 mm
• časový rozsah 30 s až 20 min
• šetrné zapínání pi prchodu naptí nulou
• spínání v nule
• funkce varování ped vypnutím u typu 14.01
• indikace LED u typ 14.01 a 14.71
• 3- nebo 4-vodičové pipojení se samočinným
pizpsobením
• na DIN-lištu ČSN EN 60175 TH35
• shodný plochý nebo kížový šroubovák pro
svorky, nastavení funkce a času a demontáž
Automat schodišový, 16 A
14.01, 14.71, 14.81, 14.91
AC1 max. spínaný výkon
VA
3.700
AC15 max. spínaný výkon (230 V AC)
VA
750
Pípustné zatížení kontakt:
žárovky (230 V) W
3.000
záivky kompenzované (230 V) W
1.000
záivky nekompenzované (230 V) W
1.000
halogenové lampy (230 V) W
3.000
Objednací kód
Píklad: ada 14, automat schodišový, multifunkční, 1Z/16 A, napájení 230 V AC
1 4 . 0
1 . 8 . 2 3 0 . 0
0
ada
0
0
jmenovité provozní naptí
230 = 230 V AC
typ
0 = multifunkční
7 = monofunkční, pívody na
počet kontakt
opačných stranách
1 = 1Z, 16 A
8 = monofunkční,
všechny 4 pívody dole
9 = monofunkční, všechny 3 pívody dole
druh naptí
8 = AC (50/60 Hz)
všechna provedení
14.01.8.230.0000
14.71.8.230.0000
Automat scho., 1Z/16A, 230V AC, spíná N/L
Automat scho., 1Z/16A, 230V AC, spíná N/L
14.81.8.230.0000
14.91.8.230.0000
Automat scho., 1Z/16A, 230V AC, spíná N/L
Automat scho., 1Z/16A, 230V AC, spíná L
Časové funkce
Typ 14.01 (časové funkce jsou volitelné otočným pepínačem)
Typ 14.71 a 14.81
(BE) pedčasný start
optného časování
schodišové relé
s pedčasným
startem optného
časování
(BP) pedčasný start
optného časování
s varováním ped
vypnutím
sepnutí pro úklid
(IT) pedčasná
možnost vypnutí
Typ 14.91
(IP) pedčasná
možnost vypnutí
s varováním ped
vypnutím
tvarovač impuls
(RI) impulsn
ovládaný spínač
(ON) trvalé sepnutí
46
Poznámka:
Bžné a kompaktní záivky se startéry nejsou pro funkci vyrování
ped vypnutím (funkce BP a IP) dostatečn rychlé. Doporučuje se
tedy tyto svtelné zdroje pro uvedené funkce nepoužívat.
Prehled_2010_zluta.qxd
30.3.2010
14:17
Page 7
ada 15
elektronický stmívač pro ovládání úrovn
osvtlení s pamovou funkcí
• šetrné zapínání a vypínání svítidel
• 4 volitelné funkce bu s nebo bez pamti
naposled zvolené úrovn osvtlení
• použitelné pro žárovky, halogenové
lampy, úsporné lampy (pímo nebo
pes transformátor nebo pedadník)
• ochrana proti pehátí pi petížení
• spínání L nebo N na tlačítku
Stmívač elektronický, 400 - 500 W
15.51 15.61
Max. výkon
W
400
500
Min. výkon
W
10
5
žárovky (230 V) W
400
500
halogenové lampy (230 V) W
400
500
400
500
Pípustné zatížení kontakt:
halogenové lampy pes trafo
nebo pedadník W
15.51
15.61
Objednací kód
Píklad: ada 15, elektronický stmívač, napájení 230 V AC, 50 Hz, tepelná ochrana proti petížení pro výkon 10 až 400 W
1 5 . 5
ada
typ
5 = montáž na panel nebo
do krabice
6 = na DIN-lištu ČSN
EN 60175 TH35,
šíka 17,5 mm
1 . 8 . 2 3 0 . 0
4
0
0
jmenovité provozní
naptí
230 = 230 V
výstup
1 = 1Z, polovodičový
druh naptí
8 = AC
provedení
4 = 400 W (u 15.51)
5 = 500 W (u 15.61)
provedení
0 = 50 Hz, standardní
6 = 60 Hz
všechna provedení
15.51.8.230.0400
15.51.8.230.0460
Stmívač elektronický, 1Z/400 W
Stmívač elektronický, 1Z/400 W, 60 Hz
15.61.8.230.0500
Stmívač elektronický, 1Z/500 W
Funkce
Funkce 1 (s pamtí): díve navolená úrove osvtlení se uchová v pamti
Dlouhé stlačení tlačítka: Osvtlení stoupá nebo klesá každým
stiskem v max. 10 krocích mezi maximální a minimální hodnotou.
Krátké stlačení tlačítka: Zapíná a vypíná. Pi zapnutí stoupne
osvtlení na díve nastavenou hodnotu.
Funkce 2 (bez pamti): díve navolená úrove osvtlení se neuchová v pamti
Dlouhé stlačení tlačítka: Osvtlení stoupá nebo klesá každým
stiskem v max. 10 krocích mezi 100% a minimální hodnotou.
Krátké stlačení tlačítka: Zapíná a vypíná. Pi zapnutí stoupne
osvtlení na maximální.
Funkce 3 (s pamtí): díve navolená úrove osvtlení se uchová v pamti
Dlouhé stlačení tlačítka: Osvtlení stoupá nebo klesá každým
stiskem spojit mezi maximální a minimální hodnotou.
Krátké stlačení tlačítka: Zapíná a vypíná. Pi zapnutí stoupne
osvtlení na díve nastavenou hodnotu.
Funkce 4 (bez pamti): díve navolená úrove osvtlení se neuchová v pamti
Dlouhé stlačení tlačítka: Osvtlení stoupá nebo klesá každým
stiskem spojit mezi maximální a minimální hodnotou.
Krátké stlačení tlačítka: Zapíná a vypíná. Pi zapnutí stoupne
osvtlení na maximální.
47
Prehled_2010_zluta.qxd
30.3.2010
14:18
Page 8
ada 18
infračervené čidlo pohybu
s čidlem osvtlení
registruje jen pohyb od
objekt tlesné teploty
jako lidé či zvíata,
neregistruje pohyb strom
• malé rozmry
• integrované nastavení
zapínací úrovn
osvtlení a zpoždní
vypnutí
• libovolná poloha
montáže
• široký prostorový úhel
zachycení pohybu
Čidlo pohybu, 10 A
18.01
18.11
18.21
18.21-0300
18.31
19.31-0300
• 1Z / 10 A
• 1Z/10 A
• 1Z/10 A
• 1Z/10 A
• pro vnitní montáž na stnu
• pro vnjší montáž
• pro vnitní montáž na strop
• pro vnitní montáž do
stropu nebo do stny
Objednací kód
Píklad: ada 18, čidlo pohybu pro vnitní montáž, 1Z/10 A, napájení 120...230 V AC
1 8 . 0
1 . 8 . 2 3 0 . 0
0
0
jmenovité provozní naptí
024 = 24 V AC/DC (jen u 18.21/31-0300)
230 = 230 V AC
ada
typ
0 = vnitní montáž na stnu
1 = venkovní montáž
2 = vnitní montáž na strop
3 = vnitní montáž do stropu
nebo do stny
0
počet kontakt
1 = 1Z, 10 A
kontaktní výstup
0 = výstupní kontakt spojený
s napájecím naptím
3 = bezpotenciálový výstup
(jen u 18.21/31-0300)
druh naptí
0 = AC (50/60 Hz)/DC
8 = AC (50/60) Hz
všechna provedení
18.01.8.230.0000
18.11.8.230.0000
18.21.0.024.0300
18.21.8.230.0000
18.21.8.230.0300
Čidlo pohybu se stmívačem, 1Z/10 A, 230 V AC, interní
18.31.0.024.0300
Čidlo pohybu se stmívačem, 1Z/10 A, 230 V AC, externí
Čidlo pohybu se stmívačem, 1Z/10 A, 24 V AC/DC, externí, BV 18.31.8.230.0000
Čidlo pohybu se stmívačem, 1Z/10 A, 230 V AC, na strop
Čidlo pohybu se stmívačem, 1Z/10 A, 230 V AC, externí, BV
18.31.8.230.0300
Čidlo pohybu se stmívačem, 1Z/10 A, 24 V AC/DC,
pod omítku na stnu nebo strop, BV
Čidlo pohybu se stmívačem, 1Z/10 A, 230 V AC, do stny
pod omítku na stnu nebo strop
Čidlo pohybu se stmívačem, 1Z/10A, 230 V AC,
pod omítku na stnu nebo strop, BV
Prostor zachycení pohybu
18.01, 18.11 - montáž na stnu
2m
18.01 - montáž na strop
18.11 - montáž na strop
2,8 m
110°
110°
10 m
10 m
8m
5m
(0.35...1.4) m
Vnitní montáž
Prostor zachycení svisle
Venkovní montáž
Prostor zachycení vodorovn
18.21, 18.31 - vnitní montáž na strop nebo do stropu
jednotlivá montáž
48
skupinová montáž
Prehled_2010_zluta.qxd
30.3.2010
14:18
Page 9
ada 20
impulsn ovládaný spínač 1-kontaktní
nebo 2-kontaktní
• šíka 17,4 mm
• zkušební tlačítko a mechanická indikace
sepnutých kontakt
• 6 rzných sled spínání kontakt
• cívky AC a DC
• upínka pro popisný štítek
• spínání osvtlení, žaluzií apod. tlačítkem
• bez ovládacího naptí zstane výstupní
kontakt v posledním stavu
• na DIN-lištu ČSN EN 60175 TH35
Spínač impulsn ovládaný, 16 A
20.21 až 20.28
AC1 max. spínaný výkon
VA
4.000
AC15 max. spínaný výkon (230 V AC)
VA
750
2.000
Pípustné zatížení kontakt:
žárovky (230 V)
W
záivky kompenzované (230 V)
W
750
záivky nekompenzované (230 V)
W
1.000
halogenové lampy (230 V)
W
2.000
Objednací kód
Píklad: ada 20, spínač impulsn ovládaný, 2Z/16 A, napájení 12 V DC, materiál kontakt AgSnO2
2 0 . 2
2 . 9 . 0 1 2 . 4
0
0
materiál kontakt
0 = standard AgNi
4 = AgSnO2 (pro žárovky a vyšší
zapínací proudy)
ada
typ
2 = na DIN-lištu
počet kontakt
1 = 1Z,
2 = 2Z,
3 = 1Z + 1R,
4 = 2Z nebo 2R nebo 1Z + 1R,
6 = 2Z nebo 2R nebo 1Z + 1R,
8 = 2Z nebo 2R nebo 1Z + 1R,
0
jmenovité
naptí cívky
V AC: 8 - 12 - 24 - 48 - 110 - 120 - 230 - 240
V DC: 12 - 24 - 48 - 110
16 A
16 A
16 A
16 A
16 A
16 A
druh naptí
8 = AC (50/60 Hz)
ada
Počet
krok
20.21
2
20.22
2
20.23
2
20.24
4
20.26
3
20.28
4
Postup krok
9 = DC
vybraná pednostní provedení (xxx = jmenovité naptí cívky, nap. 012 = 12 V)
20.21.8.xxx.4000
20.22.8.xxx.4000
20.23.8.xxx.4000
20.24.8.xxx.4000
20.26.8.xxx.4000
20.28.8.xxx.4000
Spínač imp. ovl.,
1Z, 1R/16A, xxxV AC
Spínač imp. ovl.,
2Z, 2R/16A, xxxV AC
Spínač imp. ovl.,
1Z+1R, 1R+1Z/16A, xxxV AC
Spínač imp. ovl., 2Z,1Z+1R, 1R+1Z, 2R/16A, xxxV AC
Spínač imp. ovl.,
1Z+1R, 2Z, 2R/16A, xxxV AC
Spínač imp. ovl., 1Z+1R, 2R, 1R+1Z, 2R/16A, xxxV AC
20.21.8.xxx.4000
20.22.8.xxx.4000
20.23.8.xxx.4000
20.24.8.xxx.4000
20.26.8.xxx.4000
20.28.8.xxx.4000
Spínač imp. ovl.,
1Z, 1R/16A, xxxV DC
Spínač imp. ovl.,
2Z, 2R/16A, xxxV DC
Spínač imp. ovl.,
1Z+1R, 1R+1Z/16A, xxxV DC
Spínač imp. ovl., 2Z,1Z+1R, 1R+1Z, 2R/16A, xxxV DC
Spínač imp. ovl.,
1Z+1R, 2Z, 2R/16A, xxxV DC
Spínač imp. ovl., 1Z+1R, 2R, 1R+1Z, 2R/16A, xxxV DC
ada 22
instalační relé 1-kontaktní nebo
2-kontaktní pro 20 A
• šíka 17,5 mm
• zkušební tlačítko
• cívky pro AC a DC
• upínka pro popisný štítek
• na DIN-lištu ČSN EN 60175 TH35
Relé instalační, 20 A
22.21 až 22.24
AC1 max. spínaný výkon
VA
5.000
AC15 max. spínaný výkon (230 V AC)
VA
1.000
AC3 zátž, 1 fázový motor (230 V AC)
kW
-
A
20/0,3/0,12
žárovky (230 V)
W
1.000
záivky kompenzované (230 V)
W
360
DC1 max. spínaný proud (30/110/220 V DC)
Pípustné zatížení kontakt:
Objednací kód
Píklad: ada 22, relé instalační, 1Z/20 A, napájení 24 V DC, materiál kontakt AgSnO2.
2 2 . 2
1 . 9 . 0 2 4 . 4
0
0
ada
typ
2 = na DIN-lištu ČSN EN 60175 TH35
počet kontakt
3 = 1Z + 1R, 20 A
1 = 1Z, 20 A
4 = 2R,
20 A
2 = 2Z, 20 A
jmenovité naptí cívky
V AC: 8 - 12 - 24 - 48 - 110 - 120 - 230 - 240
V DC: 12 - 24 - 48 - 110
0
materiál kontakt
4 = standard AgSnO2
druh naptí
8 = AC (50/60 Hz)
9 = DC
vybraná pednostní provedení (xxx = jmenovité naptí cívky, nap. 012 = 12 V)
22.21.8.xxx.4000
22.22.8.xxx.4000
22.23.8.xxx.4000
22.24.8.xxx.4000
Relé instalační,
1Z/20A, xxxV AC
Relé instalační,
2Z/20A, xxxV AC
Relé instalační, 1Z+1R/20A, xxxV AC
Relé instalační,
1R/20A, xxxV AC
22.21.9.xxx.4000
22.22.9.xxx.4000
22.23.9.xxx.4000
22.24.9.xxx.4000
Relé instalační,
1Z/20A, xxxV DC
Relé instalační,
2Z/20A, xxxV DC
Relé instalační, 1Z+1R/20A, xxxV DC
Relé instalační,
1R/20A, xxxV DC
49
Prehled_2010_zluta.qxd
30.3.2010
14:18
Page 10
ada 26
impulsn ovládaný spínač 1-kontaktní
nebo 2-kontaktní s oddleným
pipojením cívky a kontakt
• 6 rzných krok spínání kontakt
• cívky AC
• ovládání DC (12 V nebo 24 V)
pomocí adaptéru
• bez ovládacího naptí zstane
v posledním stavu
Spínač impulsn ovládaný kompaktní, 10 A
26.01 až 26.08
AC1 max. spínaný výkon
VA
2.500
AC15 max. spínaný výkon (230 V AC)
VA
500
800
Pípustné zatížení kontakt:
žárovky (230 V)
W
záivky kompenzované (230 V)
W
360
záivky nekompenzované (230 V)
W
500
halogenové lampy (230 V)
W
800
Objednací kód
Píklad: ada 26, spínač impulsn ovládaný kompaktní, 2Z/10 A, napájení 12 V DC
2 6 . 0
2 . 8 . 0 1 2 . 0
0
0
0
ada
jmenovité naptí cívky
V AC: 12 - 24 - 48 - 110 - 230
typ
0 = šroubové svorky
počet kontakt
1 = 1Z,
2 = 2Z,
3 = 1Z + 1R,
4 = 2Z nebo 2R nebo 1Z + 1R,
6 = 2Z nebo 2R nebo 1Z + 1R,
8 = 2Z nebo 2R nebo 1Z + 1R,
10 A
10 A
10 A
10 A
10 A
10 A
druh naptí
8 = AC (50/60 Hz)
ada
Počet
krok
26.01
2
26.02
2
26.03
2
26.04
4
26.06
3
26.08
4
Postup krok
1
2
3
4
vybraná pednostní provedení (xxx = jmenovité naptí cívky, nap. 012 = 12 V)
26.01.8.xxx.0000 Spínač imp. ovl.,
1Z, 1R/10A, xxxV AC
26.02.8.xxx.0000 Spínač imp. ovl.,
2Z, 2R/10A, xxxV AC
26.03.8.xxx.0000 Spínač imp. ovl., 1Z+1R, 1R+1Z/10A, xxxV AC
ada 27
impulsn ovládaný spínač 1-kontaktní nebo
2-kontaktní se společným pipojením cívky
a kontakt
• 3 rzné kroky spínání kontakt
• cívky AC
• bez ovládacího naptí zstane výstupní
relé v posledním stavu
• montáž do krabice nebo na panel
26.04.8.xxx.0000 Spínač imp. ovl., 2Z, 1R+1Z, 1Z+1R, 2R/10A, xxxV AC
26.06.8.xxx.0000 Spínač imp. ovl.,
1Z+1R, 1R+1Z, 2R/10A, xxxV AC
26.08.8.xxx.0000 Spínač imp. ovl., 1Z+1R, 2R, 1R+1Z, 2R/10A, xxxV AC
Spínač impulsn ovládaný kompaktní, 10 A
27.01/05/06
AC1 max. spínaný výkon
VA
2.300
AC15 max. spínaný výkon (230 V AC)
VA
500
žárovky (230 V)
W
1.000
záivky kompenzované (230 V)
W
360
Pípustné zatížení kontakt:
záivky nekompenzované (230 V)
W
500
halogenové lampy (230 V)
W
800
Objednací kód
Píklad: ada 27, spínač impulsn ovládaný kompaktní, montáž do krabice nebo na panel, 2Z/10 A, napájení 230 V AC
2 7 . 0
1 . 8 . 2 3 0 . 0
0
ada
0
0
Typ
typ
0 = do krabice nebo na panel
počet kontakt
1 = 1Z,
10 A
5 = 2Z, 1R+1Z, 1Z+1R, 2R, 10 A
6 = 2Z, 1R+1Z, 2R,
10 A
jmenovité naptí cívky
110 - 230 V AC
druh naptí
8 = AC (50/60 Hz)
Počet
krok
27.01
2
27.05
4
27.06
3
Postup krok
1
2
3
vybraná pednostní provedení (xxx = jmenovité naptí cívky, nap. 230 = 230 V)
27.01.8.xxx.0000
27.05.8.xxx.0000
50
Spínač imp. ovl.,
1Z, 1R/10A, xxxV AC
Spínač imp. ovl., 1Z+1R, 1R+1Z, 2Z, 2R/10A, xxxV AC
27.06.8.xxx.0000 Spínač imp.ovl., 1Z+1R, 2R, 2R/10A, xxxV AC
4
Prehled_2010_zluta.qxd
30.3.2010
14:18
Page 11
Technické vysvtlivky
Materiál kontakt
materiál vlastnosti / složení
Kategorie spínání dle ČSN EN 60947-4-1 a ČSN EN 60947-5-1
typické použití *
vícerozsahový kontakt
AgNi + · stíbroniklové kontakty
1. malé odporové zátže, pi
Au
s galvanicky tvrd
nichž se zlacená vrstva jen
zlacenou vrstvou zlata
málo opotebovává,
síly 5 μm
od 50 mW (5 V/2 mA)
· zlato je značn netečné
vči prmyslové atmosfée
do 1,5 W/24 V
· pro malé spínané zátže
2. stední zátže, pi jejichž
dává menší a konstantnjší
malém počtu sepnutí není
odpor kontakt než
tvrd zlacená vrstva
u jiných materiál
opotebovávána a vlastnosti
základního materiálu
upozornní:
kontakt se nemní
tvrdé zlacení 5 μm nesmí
být zamováno s mkkým
v nepedvídaných pípadech
zlacením do 0,2 μm.
spínaných malých a stedních
Mkké zlacení pedstavuje
zátží
pouze ochranu pi
skladování a nemá žádný
pro spínání menších zátží pod
vliv na zlepšení funkce.
1 mW (0,1 V/1 mA) jako nap.
analogových signál, mených
nebo požadovaných hodnot se
doporučuje použít paralelní
spínání pomocí tvrd zlacených
zdvojených kontakt
AgNi
· standardní kontaktní
materiál u velkého
množství relé
· velká odolnost proti
opalování
· malý sklon ke svaování
odporové a induktivní zátže
pi trvalém a vypínacím proudu
do 12 A a zapínacím proudu
do 25 A
AgCdO · vysoká odolnost proti
opalování
pi vyšší spínaných
AC zátžích
· obsah CdO dává menší
sklon ke svaování
ve srovnání s AgNi
induktivní AC zátže pi trvalém
a vypínacím proudu do 30 A
a zapínacím proudu do 50 A
AgSnO2 · obsah SnO2 dává menší
sklon ke svaování ve
srovnání s AgCdO
· malý drift materiálu pi
spínání DC výkon
obvody se zapínacím proudem
do 120 A
žárovky, elektronické pedadníky,
DC výkony, kde je požadována
velmi malá migrace materiálu
Kategorie
Druh
proudu
AC 1
AC 3
Použití
Relé
AC/1 ~
AC/3 ~
ohmická zátž
neinduktivní nebo slab
induktivní zátž
dle technických dat relé *
AC/1 ~
AC/3 ~
spouštní motor
s klecovým rotorem,
reverzace jen po vypnutí
a časové prodlev
≥ 300 ms tak, aby se
vyvarovalo mezifázového
zkratu v dsledku
elektrického oblouku
u tífázových motor
nebo proudových
špiček pi pepólování
kondenzátoru
u kondenzátorových
motor
dle technických dat relé
je možné od ady 55,
konzultace nutná *
spouštní motor
s klecovým rotorem,
rychlé opakované
spouštní, brždní
protiproudem, reverzace
není možné, pi
reverzaci vzniká
mezifázový zkrat
elektrickým obloukem
ohmická zátž
neinduktivní nebo slab
induktivní zátž
dle technických dat relé,
zejména dle DC1
spínacích schopností **
dle technických dat relé *
AC 14 AC/1 ~
ovládání
elektromagnetické zátže
(< 72 VA),
pomocných spínač,
výkonových stykač,
elektromagnetických
ventil, elektromagnet
dle technických dat relé *
AC 15 AC/1 ~
ovládání
elektromagnetické zátže
(> 72 VA),
pomocných spínač,
výkonových stykač
elektromagnetických
ventil, elektromagnet
ovládání pomocných
spínač,
výkonových stykač,
elektromagnetických
ventil, elektromagnet
dle technických dat relé,
zejména dle DC1
spínacích schopností **
Zapínací proud ≤ jmenovitý proud.
Napová špička pi
vypnutí cca 15ti násobek
jmenovitého naptí.
Pi použití ochranné
diody u cívky platí stejné
hodnot jako u DC1
AC 4
AC/3 ~
DC 1
DC/ =
DC 13 DC/ =
* je teba dbát na dovolené hodnoty udávaných proud u jednotlivých relé
Z motorové zátže v kW
se vypočte spínaný proud
motoru z P = √ 3∑U∑I∑cosϕ
pi U = 400 V (stídavý
tífázový proud).
Zapínací proud mže
dosáhnout 6ti násobné
hodnoty jmenovitého
proudu
Zapínací proud mže
dosáhnout 6ti násobné
hodnoty jmenovitého
proudu.
cos ϕ = 0,3
Zapínací proud mže
dosáhnout 10ti násobné
hodnoty jmenovitého
proudu.
cos ϕ = 0,3
*
pi AC se použitím paraleln spínaných dvou kontakt elektrická životnost
dvakrát prodlužuje
** pi DC se použitím sériov spínaných dvou kontakt mže spínaný proud
pi tomtéž naptí zdvojnásobit
51
30.3.2010
14:18
Page 12
FINDER SpA
Via Drubiaglio, 14
10040 ALMESE (TO) - ITALY
Tel. +39/011.9346211
Fax +39/011.9359079
[email protected]
w w w. f i n d e r. c z
www.findernet.com
FINDER FRANCE Sarl
FINDER GmbH
Avenue d'Italie - BP 40
Zone Ind. du Pré de la Garde
F - 73302 ST. JEAN DE MAURIENNE Cédex
Tel. +33/479/83 27 27
Fax +33/479/59 80 04
[email protected]
Hans-Böckler-Straße 44
D - 65468 Trebur-Astheim
Tel. +49 6147 2033-0
Fax +49 6147 2033-377
[email protected]
S.P.R.L. FINDER BELGIUM B.V.B.A.
Bloemendael, 5
B - 1547 BEVER
Tel. +32/54/30 08 68
Fax +32/54/30 08 67
[email protected]
FINDER RELAIS NEDERLAND B.V.
Dukdalfweg 51
NL - 1041 BC AMSTERDAM
Tel. +31/20/615 65 57
Fax +31/20/617 89 92
[email protected]
FINDER PLC
FINDER RELAIS VERTRIEBS GmbH
Opal Way - Stone Business Park
STONE, STAFFORDSHIRE,
ST15 0SS - UK
Tel. +44/1785/818100
Fax +44/1785/815500
[email protected]
Aspangbahnstraße 2
A - 2361 LAXENBURG
Tel. +43/2236/86 41 36 - 0
Fax +43/2236/86 41 36 36
[email protected]
FINDER AB
FINDER CZ, s.r.o.
Stationsvägen, 1
SE - 435 25 MÖLNLYCKE
Tel. +46/31/88 00 99
Fax +46/31/88 06 04
[email protected]
Hostivaská 92/6
CZ - 102 00 PRAHA 10
Tel. +420/286 889 504
Fax +420/286 889 505
[email protected]
FINDER ELECTRICA S.L.U.
FINDER - Hungary Kereskedelmi Kft.
Pol. Ind. La Pobla L´Eliana, s/n. Parcela N° 4
E - 46185 La Pobla de Vallbona (VALENCIA)
Dirección Postal Aptdo 234
Tel. +34-96 272 52 62
Fax +34-96 275 02 50
[email protected]
1046 BUDAPEST
Kiss Ernö u. 1-3
Tel. +36/1-369-30-54
Fax +36/1-369-34-54
[email protected]
FINDER PORTUGAL, LDA
FINDER (SCHWEIZ) AG
Travessa Campo da Telheira, n° 56
Vila Nova da Telha,
4470 - 828 – MAIA
Tel. +351/22 99 42 900 - 1 - 6 - 7 - 8
Fax +351/22 99 42 902
[email protected]
Industriestrasse, 1a, Postfach 23
CH - 8157 DIELSDORF (ZH)
Tel. +41 44 885 30 10
Fax +41 44 885 30 20
[email protected]
FINDER ECHIPAMENTE srl
FINDER ASIA Ltd.
Str. Lunii, 6
400367 CLUJ–NAPOCA
jud. CLUJ - ROMANIA
Tel. +40 264 403 888
Fax +40 264 403 889
[email protected]
16/F Cheung Kong Center
2 Queen’s Road, Central
HONG KONG
Tel. +852 2588 3416
Fax +852 2588 3499
[email protected]
FINDER RELAYS, INC.
4191 Capital View Drive
Suwanee, GA 30024 - U.S.A.
Tel. +1/770/271-4431
Fax +1/770/271-7530
[email protected]
RELEVADORES FINDER, S.A. de C.V.
Calle 2 Sur 1003-C
Chipilo de Francisco Javier Mina
C.P. 74325
Chipilo, Puebla - MEXICO
Tel. +52/222/2832392 - 3
Fax +52/222/2832394
[email protected]
ORD EM E
PRO G
RE SS
FINDER COMPONENTES LTDA.
O
Rua Olavo Bilac, 326
Bairro Santo Antonio
São Caetano do Sul - SÃO PAULO
CEP 09530-260 - BRASIL
Tel. +55/11/2147 1550
Fax +55/11/2147 1590
[email protected]
FINDER si vyhrazuje právo na zmnu parametr kdykoliv bez pedchozího upozornní.
FINDER nepebírá odpovdnost za škody na osobách nebo vcech zpsobených nesprávným použitím jeho produkt.
Všechny uvedené údaje slouží k popisu a nelze je považovat za platné vlastnosti v právním smyslu.
Sazba a tisk - Studio Press s.r.o. Praha, Czech Republic, tel.: 271 771 414, www.studiopress.cz, 4/2010
Prehled_2010_zluta.qxd
Download

null