18 .1. P I T N Á V O D A
1 8 .1 .1 . M E C H A N I C K Á F I L T R Á C I A
18 .1.1.1. VA LV E X
ŠIKMÝ FILTER
na vodu s dierkou na plombu
OBJEDNÁVACIE Č.
4990.00.0
4990.01.0
4990.02.0
4990.03.0
4990.04.0
4990.05.0
ROZMER
1/2” L=63
3/4” L=67
1” L=75
1 1/4” L=89
1 1/2” L=100
2” L=125
CENA [€]
2,62
3,88
5,34
10,82
13,64
25,56
ROZMER
DN50 230
DN65 290
DN80 310
DN100 350
DN125 400
DN150 480
DN 200 480
DN250 480
DN300 480
CENA [€]
74,00
101,00
130,00
161,20
268,00
350,00
594,00
1125,00
1534,00
OBJEDNÁVACIE Č.
11000050
11000065
11000080
11000100
11000125
11000150
11000200
11000250
11000300
Uvedené ceny sú bez 20 % DPH. Zmena cien vyhradená.
531
18 . F I LT R Á C I A
PRÍRUBOVÝ FILTER
18 .1. P I T N Á V O D A
1 8 .1 .1 . M E C H A N I C K Á F I L T R Á C I A
18 .1.1. 2 . C O M A P
ZÁKLADNÉ CHARAKTERISTIKY
Filtre sú určené na ochranu inštalácií pred nečistotami ako sú zrnká piesku, hrdza, kaly a pod. Slúžia aj na úpravu pitnej vody a teda odstránenie dusičnanov, ťažkých kovov, olova, nepríjemných príchutí a zápachov.
Sú dodávané ako celok, pripravené priamo na inštaláciu alebo ako filtračné nádoby, do ktorých je možné použiť rôzne filtre podľa potreby.
FILTRAČNÉ NÁDOBY
Telesá filtrov 5271 sú priehľadné, určené na filtráciu nečistôt a vlastné filtre sú spotrebné náplne alebo sa dajú čistiť. Slúžia na zachytávanie nečistôt 5, 15, 25, 40 alebo 60 µm. Nádoby sú v 2 veľkostiach 9 3/4” alebo 20”.
Telesá 5272 sú nepriehľadné a nepriesvitné a používajú sa pri odstraňovaní dusičnanov, chlóru, ťažkých kovov, pesticídov atď.
TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY
Hlavica fitra je zhotovená z polypropylénu alebo mosadze. Nádoba je z akrylonitrilu styrénu a to vo verzii priehľadnej alebo nepriehľadnej.
Prevádzkový tlak: 0- 6 bar
Tlak roztrhnutia: 30 bar +/- 1
Prevádzková teplota: 1-35 °C
VÝHODY
Kompletný a široký sortiment s možnosťou vytvárania kombinácií podľa konkrétnych potrieb.
INŠTALÁCIA
Filtre umiestňujeme na začiatku rozvodu hneď za redukčnými ventilmi alebo pred odberným miestom v prípade špeciálnych filtrov.
Široký sortiment pomocných prvkov a príslušenstva umožňuje inštaláciu podľa individuálnych potrieb a priestorových možností.
Uvedené ceny sú bez 20 % DPH. Zmena cien vyhradená.
532
18 .1. P I T N Á V O D A
1 8 .1 .1 . M E C H A N I C K Á F I L T R Á C I A
OBJEDNÁVACIE Č.
527309
527409
517505
517510
517520
517790
522926
524026
524030
524031
524032
522526
522527
522528
ROZMER
9 3/4”
9 3/4”
9 3/4”
9 3/4”
20”
9 3/4”
9 3/4”
9 3/4”
3/4”
1”
5/4”
3/4”
1”
5/4”
NÁPLŇ
5273
5274
5175
5175
5175
5177
5229
5240
5240
5240
5240
5225
5225
5225
NÁDOBA
5271
5271
5271
5271
5271
5271
FILTRÁCIA
60
40
5
25
25
15
25
40
40
40
40
90
90
90
samočist
samočist
samočist
PRIETOK
2 800
2 500
1 500
2 500
4 500
2 000
1 800
2 500
2 500
2 800
3 000
3 000
4 000
5 000
BALENIE [ks]
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
PRIETOK
150
300
150
300
150/1 500
300/3 000
100
BALENIE [ks]
1
1
1
1
1
1
1
PREHĽADOVÁ TABUĽKA
filtre na odstránenie mechanických nečistôt
OBJEDNÁVACIE Č.
527609
527620
527709
527720
527809
527820
527909
ROZMER
9 3/4”
20”
9 3/4”
20”
9 3/4”
20”
9 3/4”
NÁPLŇ
5276
5276
5277
5277
5278
5278
5279
NÁDOBA
5272
5272
5272
5272
5272
5272
5272
FILTRÁCIA
dusičnany
dusičnany
olovo,ťažké kovy, zápach
olovo,ťažké kovy, zápach
pesticídy, chlór, zápach
pesticídy, chlór, zápach
baktérie
FILTRAČNÁ NÁDOBA - TELESO FILTRA
hlavica polypropylén, priehľadná nádoba, odvzdušňovací ventil, závitové spojky - vonkajší závit
OBJEDNÁVACIE Č.
527106
527126
527127
527171
ROZMER
3/4 - 5”
3/4 - 9 3/4”
1 - 9 3/4”
1 - 20”
Uvedené ceny sú bez 20 % DPH. Zmena cien vyhradená.
BALENIE [ks]
1
1
1
1
533
CENA [€/ks]
33,82
37,09
45,45
122,91
18 . F I LT R Á C I A
PREHĽADOVÁ TABUĽKA
filtre na odstránenie mechanických nečistôt
18 .1. P I T N Á V O D A
1 8 .1 .1 . M E C H A N I C K Á F I L T R Á C I A
FILTRAČNÁ NÁDOBA - TELESO FILTRA
hlavica mosadz, priehľadná nádoba, odvzdušňovací ventil, závitové spojky - vnútorný závit, 527132 vonkajší závit
OBJEDNÁVACIE Č.
527130
527131
527132
527177
527178
ROZMER
3/4 - 9 3/4”
1 - 9 3/4”
5/4 - 9 3/4”
6/4 - 20”
2 - 20”
BALENIE [ks]
1
1
1
1
1
CENA [€/ks]
131,64
129,82
141,45
271,64
271,64
FILTRAČNÁ NÁDOBA - TELESO FILTRA
hlavica polypropylén, nepriehľadná nádoba, odvzdušňovací ventil, závitové spojky - vonkajší závit
OBJEDNÁVACIE Č.
527226
527270
ROZMER
3/4 - 9 3/4”
3/4 - 20”
BALENIE [ks]
1
1
CENA [€/ks]
37,09
121,45
FILTRAČNÁ NÁDOBA - TELESO FILTRA
hlavica mosadz, nepriehľadná nádoba, odvzdušňovací ventil, pripojenie - vnútorný závit
OBJEDNÁVACIE Č.
527230
527231
527274
ROZMER
3/4 - 9 3/4”
1 - 9 3/4”
3/4 - 20”
BALENIE [ks]
1
1
1
CENA [€/ks]
147,27
130,55
210,55
ROZMER
5 µm - 9 3/4”
25 µm - 9 3/4”
25 µm -20”
BALENIE [ks]
1
1
1
CENA [€/ks]
5,82
5,45
12,36
ROZMER
15 µm - 9 3/4”
BALENIE [ks]
1
CENA [€/ks]
9,82
POLYPROPYLÉNOVÝ FILTER
OBJEDNÁVACIE Č.
517505
517510
517520
FILTER ZO ZRIASENEJ TEXTÍLIE
prepláchnuť max. po 100 m3
OBJEDNÁVACIE Č.
517709
Uvedené ceny sú bez 20 % DPH. Zmena cien vyhradená.
534
18 .1. P I T N Á V O D A
1 8 .1 .1 . M E C H A N I C K Á F I L T R Á C I A
FILTER Z NYLONU
prepláchnuť max. po 100 m3
OBJEDNÁVACIE Č.
527309
ROZMER
60 µm - 9 3/4”
BALENIE [ks]
1
CENA [€/ks]
16,36
ROZMER
40 µm - 9 3/4”
BALENIE [ks]
1
CENA [€/ks]
18,55
ROZMER
40 µm
BALENIE [ks]
1
CENA [€/ks]
13,45
OBJEDNÁVACIE Č.
527409
SITKO
náhradné pre vložku 5274
OBJEDNÁVACIE Č.
527455
SKELET VLOŽKY
náhradný pre vložku 5274
OBJEDNÁVACIE Č.
527465
BALENIE [ks]
1
CENA [€/ks]
9,82
FILTRAČNÁ VLOŽKA - ODSTRÁNENIE DUSIČNANOV
prietok 150 l/hod
OBJEDNÁVACIE Č.
527609
ROZMER
9 3/4”
BALENIE [ks]
1
CENA [€/ks]
30,55
FILTRAČNÁ VLOŽKA - ODSTRÁNENIE OLOVA, ŤAŽKÝCH KOVOV, CHLÓRU, ZLÝCH PRÍCHUTÍ A ZÁPACHU
prietok 150 l/hod
OBJEDNÁVACIE Č.
527709
ROZMER
9 3/4”
Uvedené ceny sú bez 20 % DPH. Zmena cien vyhradená.
BALENIE [ks]
1
535
CENA [€/ks]
41,45
18 . F I LT R Á C I A
ROZOBERATEĽNÁ FILTRAČNÁ VLOŽKA
prepláchnuť max. po 100 m3
18 .1. P I T N Á V O D A
1 8 .1 .1 . M E C H A N I C K Á F I L T R Á C I A
FILTRAČNÁ VLOŽKA - ODSTRÁNENIE PESTICÍDOV, CHLÓRU, ZLÝCH PRÍCHUTÍ, ZÁPACHU, MECH. NEČISTÔT
10 µm prietok 150 l/hod
OBJEDNÁVACIE Č.
527809
ROZMER
9 3/4”
BALENIE [ks]
1
CENA [€/ks]
16,00
FILTRAČNÁ VLOŽKA - ODSTRÁNENIE BAKTÉRIÍ MIKROFILTRÁCIOU, ZLÝCH PRÍCHUTÍ, ZÁPACHU, CHLÓRU,
PESTICÍDOV A HERBICÍDOV prietok 150 l/hod
OBJEDNÁVACIE Č.
528809
ROZMER
9 3/4”
BALENIE [ks]
1
CENA [€/ks]
85,45
BALENIE [ks]
1
CENA [€/ks]
85,45
BALENIE [ks]
1
CENA [€/ks]
545,45
FILTRAČNÁ VLOŽKA - ODSTRÁNENIE BAKTÉRIÍ MIKROFILTRÁCIOU
prietok 150 l/hod
OBJEDNÁVACIE Č.
528909
ROZMER
9 3/4”
FILTRAČNÁ ZOSTAVA PRE ODSTRÁNENIE NEČISTÔT
prietok 1 800 l/hod.
OBJEDNÁVACIE Č.
522929
ROZMER
3/4” - 9 3/4”
FILTRAČNÁ ZOSTAVA PRE ODSTRÁNENIE NEČISTÔT
samočistiaca funkcia - otočením prietoku a kief na sitku, filtrácia 90 µm
OBJEDNÁVACIE Č.
522526
522527
522528
ROZMER
3/4”, 3 000 l/hod.
1”, 4 000 l/hod.
5/4”, 5 000 l/hod.
BALENIE [ks]
1
1
1
CENA [€/ks]
311,92
321,15
339,23
BALENIE [ks]
1
1
1
CENA [€/ks]
128,07
128,22
132,65
FILTRAČNÁ ZOSTAVA PRE ODSTRÁNENIE NEČISTÔT
filtrácia 40 µm
OBJEDNÁVACIE Č.
524030
524031
524032
ROZMER
3/4”, 2 500 l/hod.
1”, 2 800 l/hod.
5/4”, 3 000 l/hod.
Uvedené ceny sú bez 20 % DPH. Zmena cien vyhradená.
536
18 .1. P I T N Á V O D A
1 8 .1 .1 . M E C H A N I C K Á F I L T R Á C I A
MINI FILTER
chráni spotrebiče pred vodným kameňom náplň: polyfosfát prietok 400 l/hod.
OBJEDNÁVACIE Č.
523501
ROZMER
3/4”
BALENIE [ks]
1
CENA [€/ks]
18,46
ROZMER
1 000 g
BALENIE [ks]
1
CENA [€/ks]
21,45
ROZMER
BALENIE [ks]
1
CENA [€/ks]
3,08
BALENIE [ks]
1
CENA [€/ks]
142,18
BALENIE [ks]
1
CENA [€/ks]
226,18
BALENIE [ks]
1
1
1
CENA [€/ks]
22,55
22,18
62,18
OBJEDNÁVACIE Č.
529505
DIFUSOR POLYFOSFÁTU
pre nádoby 5271
OBJEDNÁVACIE Č.
529599
FILTER - ODSTRÁNENIE NEČISTÔT A VODNÉHO KAMEŇA
pomocou polyfosfátov filtrácia 25 µm prietok: 3 000 l/hod
OBJEDNÁVACIE Č.
524526
ROZMER
3/4” - 9 3/4”
FILTER - ODSTRÁNENIE NEČISTÔT A VODNÉHO KAMEŇA
pomocou polyfosfátov filtrácia 40 µm prietok: 3 000 l/hod
OBJEDNÁVACIE Č.
524326
ROZMER
3/4” - 9 3/4”
NÁPLŇ S POLYFOSFÁTOVÝMI KRYŠTÁLMI
kapacita je závislá na tvrdosti vody
OBJEDNÁVACIE Č.
527505
527509
527520
ROZMER
5”
9 3/4”
20”
Uvedené ceny sú bez 20 % DPH. Zmena cien vyhradená.
537
18 . F I LT R Á C I A
SÁČOK S NÁPLŇOU POLYFOSFÁTU
18 .1. P I T N Á V O D A
1 8 .1 .1 . M E C H A N I C K Á F I L T R Á C I A
VODOMER
na optimalizáciu využitia náplne filtrov
OBJEDNÁVACIE Č.
529100
BALENIE [ks]
1
CENA [€/ks]
72,36
BALENIE [ks]
1
CENA [€/ks]
74,55
BALENIE [ks]
1
CENA [€/ks]
9,09
BALENIE [ks]
1
CENA [€/ks]
12,36
FONTÁNKA S PRÍSLUŠENSTVOM
OBJEDNÁVACIE Č.
526000
KONZOLA
na upevnenie jedného filtra
OBJEDNÁVACIE Č.
529311
KONZOLA
na upevnenie zostavy dvoch filtrov
OBJEDNÁVACIE Č.
529312
NÁHRADNÉ TESNENIE NÁPLNÍ
OBJEDNÁVACIE Č.
527499
527799
ROZMER
pre 5274
pre 5273,5275,5276, 5277,5278
BALENIE [ks]
1
1
CENA [€/ks]
1,82
1,82
NÁHRADNÉ TESNENIE NÁDOB
5271 a 5272
OBJEDNÁVACIE Č.
527199
Uvedené ceny sú bez 20 % DPH. Zmena cien vyhradená.
BALENIE [ks]
1
538
CENA [€/ks]
1,45
18 .1. P I T N Á V O D A
1 8 .1 .1 . M E C H A N I C K Á F I L T R Á C I A
SPOJKA DVOCH FILTROV
bez použitia konzoly 529312
OBJEDNÁVACIE Č.
528906
ROZMER
3/4 - 3/4
BALENIE [ks]
1
CENA [€/ks]
9,82
KĽÚČ
na filtre s polypropylénovou hlavicou
OBJEDNÁVACIE Č.
528000
BALENIE [ks]
1
CENA [€/ks]
5,09
BALENIE [ks]
1
CENA [€/ks]
5,09
OBJEDNÁVACIE Č.
528100
ADAPTÉR
na spojenie dvoch náplní pre prípad použitia 5275, 5276, 5277
OBJEDNÁVACIE Č.
528101
BALENIE [ks]
1
CENA [€/ks]
7,27
NÁHRADNÁ NÁDOBA
priehľadná pre 5271
OBJEDNÁVACIE Č.
527191
527193
ROZMER
9 3/4”
20”
BALENIE [ks]
1
1
CENA [€/ks]
18,55
96,00
NÁHRADNÁ NÁDOBA
nepriehľadná pre 5272
OBJEDNÁVACIE Č.
527291
Uvedené ceny sú bez 20 % DPH. Zmena cien vyhradená.
BALENIE [ks]
1
539
CENA [€/ks]
18,91
18 . F I LT R Á C I A
ADAPTÉR
na spojenie dvoch náplní pre prípad použitia 5273, 5274
18 .1. P I T N Á V O D A
1 8 .1 .1 . M E C H A N I C K Á F I L T R Á C I A
NÁHRADNÁ MATICA NÁDOB
5271 a 5272
OBJEDNÁVACIE Č.
527192
BALENIE [ks]
1
CENA [€/ks]
7,64
PRIEMYSELNÝ FILTER
veľká kapacita filtrácia 25 µm
OBJEDNÁVACIE Č.
517607
517630
517645
517660
ROZMER
5/4” - 7 000 l/hod.
2” - 30 000 l/hod.
2 1/2” - 45 000 l/hod.
3” - 60 000 l/hod.
Uvedené ceny sú bez 20 % DPH. Zmena cien vyhradená.
BALENIE [ks]
1
1
1
1
540
CENA [€/ks]
141,09
458,18
505,09
640,00
18 .1. P I T N Á V O D A
1 8 .1 .1 . M E C H A N I C K Á F I L T R Á C I A
18 .1.1. 3 . H O N E Y W E L L
OBJEDNÁVACIE Č.
FF06-1/2AA
FF06-1/2AAM
FF06-3/4AA
FF06-3/4AAM
FF06-1AA
FF06-1AAM
FF06-11/4AA
FF06-11/4AAM
ROZMER
DN15 1/2“ do 40°C
DN15 1/2“ do 80°C
DN20 3/4“ do 40°C
DN20 3/4“ do 80°C
DN25 1“ do 40°C
DN25 1“ do 80°C
DN32 1 1/4“ do 40°C
DN32 1 1/4“ do 80°C
BALENIE [ks]
1
1
1
1
1
1
1
1
CENA [€/ks]
39,00
71,50
42,50
79,00
51,00
94,00
67,50
110,43
BALENIE [ks]
1
1
1
1
CENA [€/ks]
67,50
75,50
83,00
105,00
BALENIE [ks]
1
1
1
CENA [€/ks]
157,00
164,00
173,00
BALENIE [ks]
1
1
1
CENA [€/ks]
173,00
179,00
189,00
JEMNÝ POTRUBNÝ FILTER
so zabudovaným redukčným ventilom
OBJEDNÁVACIE Č.
FK06-1/2AA
FK06-3/4AA
FK06-1AA
FK06-11/4AA
ROZMER
DN15 1/2“
DN20 3/4“
DN25 1“
DN32 1“
JEMNÝ POTRUBNÝ FILTER
so spätným preplachom, s manometrom
OBJEDNÁVACIE Č.
F74C-3/4AA
F74C-1AA
F74C-11/4AA
ROZMER
DN 3/4“
DN25
DN32
JEMNÝ POTRUBNÝ FILTER
so zabudovaným regulátorom tlaku, s manometrom
OBJEDNÁVACIE Č.
FK74C-3/4AA
FK74C-1AA
FK74C-11/4AA
ROZMER
DN20
DN25
DN32
Uvedené ceny sú bez 20 % DPH. Zmena cien vyhradená.
541
18 . F I LT R Á C I A
JEMNÝ POTRUBNÝ FILTER
18 .1. P I T N Á V O D A
1 8 .1 .1 . M E C H A N I C K Á F I L T R Á C I A
PRÍRUBOVÝ FILTER
so spätným preplachom, s manometrom
OBJEDNÁVACIE Č.
F76S-65FA
F76S-65FB
F76S-65FD
F76S-80FA
F76S-80FB
F76S-80FD
F76S-100FA
F76S-100FB
F76S-100FD
ROZMER
DN65
DN65
DN65
DN80
DN80
DN80
DN100
DN100
DN100
BALENIE [ks]
1
1
1
1
1
1
1
1
1
CENA [€/ks]
2 330,00
2 649,00
2 333,00
2 575,00
2 937,00
2 575,00
2 993,00
3 735,00
2 993,00
BALENIE [ks]
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
CENA [€/ks]
334,00
395,00
339,00
409,00
449,00
527,00
537,00
797,00
856,00
973,00
BALENIE [ks]
1
1
1
1
1
1
CENA [€/ks]
189,00
250,00
230,00
308,00
418,00
537,00
DOMÁCA VODOVODNÁ FILTRAČNÁ STANICA
OBJEDNÁVACIE Č.
HS10S-1/2AA
HS10S-1/2AAM
HS10S-3/4AA
HS10S-3/4AAM
HS10S-1AA
HS10S-1AAM
HS10S-11/4AA
HS10S-11/2AA
HS10S-2AA
HS10S-2AAM
ROZMER
1/2“
1/2“
3/4“
3/4“
1“
1“
1-1/4“
1-1/2“
2“
2“
SADA PRE DODATOČNÉ ROZŠÍRENIE REDUKČNÉHO VENTILU D06 F
OBJEDNÁVACIE Č.
FN09S-1/2A
FN09S-1/2AM
FN09S-1AN
FN09S-1AMN
FN09S-11/2A
FN09S-11/2AM
ROZMER
1/2”- 3/4”
1/2”- 3/4”
1”- 11/4”
1”- 11/4”
11/2”- 2”
11/2”- 2”
Uvedené ceny sú bez 20 % DPH. Zmena cien vyhradená.
542
18 .1. P I T N Á V O D A
1 8 .1 .1 . M E C H A N I C K Á F I L T R Á C I A
ODKALOVACIE JEDNOTKY
(automatika spätného preplachu)
OBJEDNÁVACIE Č.
Z11S-A
Z11S-B
Z74S - A
Z11AS -1A
Z11AS -1B
ROZMER
1/2“ až 2“
1/2“ až 2“
BALENIE [ks]
1
1
1
1
1
CENA [€/ks]
221,00
221,00
138,00
247,00
247,00
BALENIE [ks]
1
1
1
CENA [€/ks]
388,00
388,00
388,00
OBJEDNÁVACIE Č.
DDS76-1
DDS76-11/2
DDS76-1/2
ROZMER
1“ a 1 1/4“
1 1/2“ a 2“
1 1/2” a 3/4”
Uvedené ceny sú bez 20 % DPH. Zmena cien vyhradená.
543
18 . F I LT R Á C I A
DIFERENČNÝ TLAKOVÝ SPÍNAČ PRE FILTRE
18 .1. P I T N Á V O D A
1 8 .1 . 2 . C H E M I C K Á F I L T R Á C I A
18 .1. 2 .1. C O M A P – Z M Ä K Č O VA Č E V O DY
ZÁKLADNÉ CHARAKTERISTIKY
Ponuka zmäkčovačov je široká: veľký výber podľa objemu živice
a regeneračných cyklov – pevné cykly Softo Chrono, podľa spotreby
a kvality vody Softo Tronic.
PRINCÍP
Zmäkčovače vody sú zariadenia, ktoré znižujú obsah vápnika a horčíka vo vode – tieto dva prvky spôsobujú tzv. tvrdosť vody. Voda
prechádza cez špeciálne živice, kde dochádza k nahrádzaniu iontov
vápnika a horčíka iontami sodíka. Postupne dochádza k nasýtenie
živice vápnikom a na získanie opätovnej schopnosti pohlcovať tieto dva prvky z vody, je potrebná druhá fáza – tzv. regenerácia. Pri
tejto regenerácii sa živica nasycuje sodíkom zo soľného roztoku,
ktorý je umiestnený v nádrži.
VÝHODY
– zmäkčovače chránia spotrebiče pred vodným kameňom
– vďaka zmäkčovačom sa neznižuje účinnosť spotrebičov
– voda je po úprave oveľa príjemnejšia pre kontakt s pokožkou
a vlasmi
– zmäkčovače sa odporúčajú pre dobrú funkciu masážnych vaní
a spŕch
– na riadoch nezostávajú stopy po vodnom kameni
– zmäkčovače sú ekonomické – nie je nutné používať prípravky
na odstraňovanie vodného kameňa
1. hlavica zmäkčovača
2. horná priechodka
3. nádrž so soľou
4. sacia trubica na soľanku
5. nádoba na živicu
6. živica
7. prívod rozvádzača
8. soľ a soľanka
9. sací kôš na soľanku
10. rozstrekovač
11. sací kôš
12. nastavenie tvrdosti
13. evakuačné potrubie
14. zabezpečenie proti pretečeniu
15. prepad
16. otvorený sifón
Uvedené ceny sú bez 20 % DPH. Zmena cien vyhradená.
HLAVNÉ PREDNOSTI
– kovová hlavica zmäkčovača – pevná a robustná
– balónový rozvádzač zabezpečuje veľmi kvalitnú regeneráciu
– indikátor nedostatku soli - model Soft Tronic
– možnosť ľahkého pripojenia jednotky na chlórovanie vody (dodávané samostatne)
– jemné nastavenie tvrdosti vody – jednoduchá manipulácia
– zmäkčovače sú dodávané s testerom na tvrdosť vody a kompletným kitom na inštaláciu
– v prípade výpadku el. prúdu zostanú informácie uložené v pamäti
544
18 .1. P I T N Á V O D A
1 8 .1 . 2 . C H E M I C K Á F I L T R Á C I A
SOFTY CHRONO
Regenerácia živice prebieha automaticky v pravidelných intervaloch v závislosti na čase. Nastavuje sa tak, aby regenerácia prebiehala
v noci.
SOFTY TRONIC
Regenerácia živice prebieha automaticky v noci, v závislosti na spotrebe vody. Výhodou oproti modelu Chrono je, že regenerácia je riadená skutočnou spotrebou a tu dochádza k úspore vody na regeneráciu.
SOFTY TRONIC 2
zmäkčovač s automatickou periódou regenerácie podľa spotreby vody, dodávaný s chlórovacou jednotkou a inštalačným
setom.
OBJEDNÁVACIE Č.
543005
542008
542012
542018
542026
ROZMER
5l
8l
12 l
18 l
26 l
BALENIE [ks]
1
1
1
1
1
CENA [€/ks]
1 088,46
1 230,77
1 292,31
1 319,23
1 365,38
INŠTALAČNÝ SET
na napájanie zmäkčovača do rozvodu
OBJEDNÁVACIE Č.
540090
BALENIE [ks]
1
CENA [€/ks]
178,46
BALENIE [ks]
1
CENA [€/ks]
13,85
KVAPALINA
na meranie tvrdosti vody a následné nastavenie zmäkčovača
OBJEDNÁVACIE Č.
540072
Uvedené ceny sú bez 20 % DPH. Zmena cien vyhradená.
545
18 . F I LT R Á C I A
VOĽBA OBJEMU ZMÄKČOVAČA
- podľa typu bytu - možnosť využiť malý model
- počtu osôb v domácnosti
- potrebného zmäkčenia vody
- počtu dní medzi dvoma regeneráciami
18 .1. P I T N Á V O D A
1 8 .1 . 2 . C H E M I C K Á F I L T R Á C I A
ČISTIACI PRÍPRAVOK
na výplach a dezinfekciu živicovej náplne
OBJEDNÁVACIE Č.
540080
BALENIE [ks]
1
CENA [€/ks]
15,38
SET
na automatické chlórovanie vody pre Soft Chrono aj Soft Tronic
OBJEDNÁVACIE Č.
540060
Uvedené ceny sú bez 20 % DPH. Zmena cien vyhradená.
BALENIE [ks]
1
546
CENA [€/ks]
145,00
18 .1. P I T N Á V O D A
1 8 .1 . 2 . C H E M I C K Á F I L T R Á C I A
18 .1. 2 . 2 . C O M A P – M U LT I F U N K Č N É S T A N I C E
ZÁKLADNÉ CHARAKTERISTIKY
Centrála je koncipovaná ako multifunkčná. Je určená na prípravu veľmi
čistej vody príjemnej chuti.
TECHNICKÉ PARAMETRE:
Teplota vody:
Max. prietok:
Praconý tlak:
Tlak roztrhnutia:
Odstránenie vodného kameňa:
Výmena filtra: 180 000 l alebo
Sterilizácia:
1. napájací kábel
2. matica filtra
3. nádoba filtra
4. filter
5. komora odstraňovania vod. kameňa
6. pripevňovacie šruby
7. kľúč hlavy filtra
8. vypúšťací uzáver
9. komora odstraňovania baktérií
10. ÚV lampa
11. tesnenie nádoby filtra
12. hlava filtra
13. odvzdušnenie
14. kryt ÚV lampy
15. informačný a ovládací panel
16. hlavný vypínač s kontrolkou
Uvedené ceny sú bez 20 % DPH. Zmena cien vyhradená.
Pripojovacie závity:
Norma tesnosti:
Rozmery:
Napájanie:
Poistka:
Elektrická bezpečnosť:
5° - 20° C
2 000 l/hod.
0 – 4 bar
30 bar
až do 600 mg/l CaCO3
1x ročne
40 mJ/cm2 pri prietoku
2m3/hod.
1”
IP31
80 x 50 cm, hĺbka 15 cm
230–240 V, 50 Hz
T1A (5x20)
CE
VÝHODY
- ekologická (nevyužíva soli - nevzniká žiaden odpad)
- šetrné technológie (bez použitia chemikálií)
- ekonomická (nízka spotreba energie)
- jednoduchá inštalácia
- kvalita výroby - EU - Francúzsko, certifikované CSTB, záruka 3 roky
547
18 . F I LT R Á C I A
Poskytuje 5 funkcií:
- filtrácia vody cez jemnú membránu
- zabraňuje vzniku vodného kameňa
- odstraňuje zlú chuť chlóru
- znižuje obsah pesticídov, herbicídov a ťažkých kovov
- sterilizuje vodu ÚV žiarením
18 .1. P I T N Á V O D A
1 8 .1 . 2 . C H E M I C K Á F I L T R Á C I A
CENTRÁLA PROTEO
OBJEDNÁVACIE Č.
S906530
BALENIE [ks]
1
CENA [€/ks]
1 615,38
NÁHRADNÉ DIELY
OBJEDNÁVACIE Č.
S906522
S906521
ROZMER
ÚV lampa
filter
Uvedené ceny sú bez 20 % DPH. Zmena cien vyhradená.
BALENIE [ks]
1
1
548
CENA [€/ks]
92,00
18,00
18 .1. P I T N Á V O D A
1 8 .1 . 3 . E L E K T R O M A G N E T I C K Á F I L T R Á C I A
18 .1. 3 .1. C O M A P – I N H I B Í T O R Y
ELEKTROMAGNETICKÝ INHIBÍTOR
prevádzková teplota vody 5 – 20°C, prevádzkový tlak 0-6 bar, tlak roztrhnutia 20 bar, max. prietok 3 000 l/hod.,
tvrdosť do 30° dH Napájanie 230 V, 50 VA max.
OBJEDNÁVACIE Č.
510500
5105005
ROZMER
3/4
1
BALENIE [ks]
1
1
CENA [€/ks]
382,50
382,50
OBJEDNÁVACIE Č.
510506
510501
ROZMER
3/4
1
BALENIE [ks]
1
1
CENA [€/ks]
431,31
431,31
ELEKTROMAGNETICKÝ INHIBÍTOR
pre veľké prietoky – priemyselné, použitie prevádzková teplota vody 5 – 35°C, prevádzkový tlak 0–12 bar,
tvrdosť do 30° dH. Napájanie 230 V, 50 VA max., spotreba 7 kWh/mesiac
OBJEDNÁVACIE Č.
515007
515015
515030
515070
5150100
ROZMER
6/4 - do 7 000 l/hod.
2 - do 15 000 l/hod.
DN80 - do 30 000 l/hod.
DN125 - do 70 000 l/hod.
DN150 - do 100 000 l/hod.
BALENIE [ks]
1
1
1
1
1
CENA [€/ks]
906,92
1 246,15
1 294,55
1 294,55
1 294,55
ELEKTROMAGNETICKÝ INHIBÍTOR
pre veľké prietoky – priemyselné použitie, prevádzková teplota vody 5 – 70°C, prevádzkový tlak 0–12 bar,
tvrdosť do 30° dH. Napájanie 230 V, 50 VA max., spotreba 7 kWh/mesiac
OBJEDNÁVACIE Č.
515907
515915
515031
515071
515900
ROZMER
6/4 - do 7 000 l/hod.
2 - do 15 000 l/hod.
DN80 - do 30 000 l/hod.
DN125 - do 70 000 l/hod.
DN150 - do 100 000 l/hod.
Uvedené ceny sú bez 20 % DPH. Zmena cien vyhradená.
BALENIE [ks]
1
1
1
1
1
549
CENA [€/ks]
1 048,00
1 440,00
1 424,00
1 424,00
1 424,00
18 . F I LT R Á C I A
ELEKTROMAGNETICKÝ INHIBÍTOR
prevádzková teplota vody 5 – 70°C, prevádzkový tlak 0-6 bar, tlak roztrhnutia 20 bar, max. prietok 3 000 l/hod.,
tvrdosť do 30° dH Napájanie 230 V, 50 VA max.
18 .1. P I T N Á V O D A
1 8 .1 . 3 . E L E K T R O M A G N E T I C K Á F I L T R Á C I A
MAGNETICKÝ INHIBÍTOR
prevádzková teplota vody 5 – 35°C, prevádzkový tlak 0–6 bar. Max. prietok 1 500 l/hod., tvrdosť do 20° dH
OBJEDNÁVACIE Č.
510204
510206
ROZMER
1/2
3/4
BALENIE [ks]
1
1
CENA [€/ks]
180,38
202,69
MAGNETICKÝ INHIBÍTOR
prevádzková teplota vody 5 – 35°C, prevádzkový tlak 0–6 bar. Max. prietok 2 200 l/hod., tvrdosť do 20° dH
OBJEDNÁVACIE Č.
510306
ROZMER
3/4
BALENIE [ks]
1
CENA [€/ks]
337,31
FILTER
40 µm na odstránenie nečistôt so vstavaným magnetickým inhibítorom
OBJEDNÁVACIE Č.
524226
ROZMER
3/4 - 9 3/4” - 1 600 l/hod.
Uvedené ceny sú bez 20 % DPH. Zmena cien vyhradená.
BALENIE [ks]
1
550
CENA [€/ks]
501,09
18 .1. P I T N Á V O D A
1 8 .1 . 3 . E L E K T R O M A G N E T I C K Á F I L T R Á C I A
18 .1. 3 . 2 . C O M A P – Ú V S T E R I L I Z Á C I A V O DY
PRÍNOSY STERILIZÁTORA
– pracovná komora z nerez. ocele – zvýšenie antibakteriálnej účinnosti
– permanentná kontrola – elektronický modul sleduje stav ÚV lampy
– puzdro ÚV lampy je z kremíkového skla a je tak dosiahnutá lepšia
difúzia ÚV do vody pri súčasnej lepšej ochrane lampy
– meranie dĺžky prevádzky lampy a tým lepšia možnosť údržby
HLAVNÉ VÝHODY
– voda upravená sterilizátorom nezískava nepríjemné príchute a zápachy ako napr. pri použití chlóru
– minimálne prevádzkové náklady vďaka veľmi nízkej spotrebe
– ideálne ošetrenie vody na vstupe do objektu
1. upevňovacie pätky
2. počítadlo prevádzkových hodín lampy (výmena doporučená po 9 000 hod.)
3. kontrolka lampy (ak svieti červená, lampa nepracuje
správne)
4. kontrolka napájania (oranžová – prístroj je zapojený do
siete)
5. vypínač
6. poistka
7. elektrický modul R36i (36 W) alebo R55i (55 W)
8. pracovná komora z nerez. ocele
9. fixácia pracovnej komory
10. pracovná trubica z kremíkového skla
11. svorný prstenec
12. ÚV lampa 36 W alebo 55 W
13. elektrická pätka napájania lampy
14. vonkajšia ochrana
Uvedené ceny sú bez 20 % DPH. Zmena cien vyhradená.
551
18 . F I LT R Á C I A
ZÁKLADNÉ CHARAKTERISTIKY
Sterilizátory vody pracujúce s ultrafialovým žiarením slúžia k zahubeniu
baktérií, vírusov, pliesní a ďalších živých mikroorganizmov, ktoré sa
môžu vo vode vyskytovať.
Aj keď je kvalita vody v distribučnej sieti veľmi starostlivo sledovaná
a kontrolovaná, nedá sa nikdy úplne vylúčiť, že sa tieto organizmy do
vody nedostanú. Môže k tomu dôjsť napr. pri prudkých dažďoch, pri poruchách rozvodov, ďalej v dôsledku korózie a prítomnosti vzduchu sa
môže v rozvodoch vytvoriť prostredie, ktoré je pre vývin baktérií priaznivé.
18 .1. P I T N Á V O D A
1 8 .1 . 3 . E L E K T R O M A G N E T I C K Á F I L T R Á C I A
PRACOVNÁ KOMORA UV STERILIZÁTORA
včítane fixačných pätiek použiť s jednotkou R36i alebo R55i
OBJEDNÁVACIE Č.
543000
BALENIE [ks]
1
CENA [€/ks]
448,36
ELEKTRICKÝ MODUL UV STERILIZÁTORA
UV lampa 36 W – prietok 2 000 l/hod.
UV lampa 55 W – prietok 3 000 l/hod.
OBJEDNÁVACIE Č.
543002
543003
ROZMER
2 m3/hod. – 36 W
3 m3/hod. – 55 W
BALENIE [ks]
1
1
CENA [€/ks]
401,09
455,27
ROZMER
6 m3/hod. - 1x75 W
8 m3/hod. - 3x75 W
32 m3/hod. - 4x75 W
48 m3/hod. - 6x75 W
BALENIE [ks]
1
1
1
1
CENA [€/ks]
2 821,04
4 939,00
5 787,89
8 287,63
ROZMER
6 m3/hod. - 1x75 W
8 m3/hod. - 3x75 W
32 m3/hod. - 4x75 W
48 m3/hod. - 6x75 W
BALENIE [ks]
1
1
1
1
CENA [€/ks]
2 217,70
3 845,31
4 611,00
7 103,23
KOMPLETNÝ UV STERILIZÁTOR
pre veľké prietoky
pracovná komora - nerezová oceľ
OBJEDNÁVACIE Č.
543101
543103
543104
543106
KOMPLETNÝ UV STERILIZÁTOR
pre veľké prietoky
pracovná komora - syntetická
OBJEDNÁVACIE Č.
543111
543113
543114
543116
Uvedené ceny sú bez 20 % DPH. Zmena cien vyhradená.
552
18 .1. P I T N Á V O D A
1 8 .1 . 3 . E L E K T R O M A G N E T I C K Á F I L T R Á C I A
NÁHRADNÁ LAMPA
pre 5430
OBJEDNÁVACIE Č.
543092
543093
ROZMER
36 W pre R36i
55 W pre R55i
CENA [€/ks]
77,45
114,55
BALENIE [ks]
1
CENA [€/ks]
94,18
NÁHRADNÁ TRUBICA
z kremíkového skla pre 5430
18 . F I LT R Á C I A
OBJEDNÁVACIE Č.
543099
NÁHRADNÁ LAMPA
pre 5431
OBJEDNÁVACIE Č.
543119
ROZMER
75 W
BALENIE [ks]
1
CENA [€/ks]
121,80
NÁHRADNÁ TRUBICA
z kremíkového skla pre 5431
OBJEDNÁVACIE Č.
543199
Uvedené ceny sú bez 20 % DPH. Zmena cien vyhradená.
BALENIE [ks]
1
553
CENA [€/ks]
147,14
18 . 2 . K Ú R E N Á R S K A V O D A
1 8 . 2 .1 . M E C H A N I C K Á F I L T R Á C I A
18 . 2 .1.1. VA LV E X
ŠIKMÝ FILTER PRE VODU
OBJEDNÁVACIE Č.
4992.01.0
4993.01.0
4994.01.0
4995.01.0
ROZMER
3/8” L=60
1/2” L=75
3/4” L=90
1” L=105
CENA [€]
3,39
5,14
7,80
10,35
18 . 2 .1. 2 . C O M A P
FILTER PRE ODSTRÁNENIE KALOV
priehľadná nádoba, vypúšťanie
OBJEDNÁVACIE Č.
521006
521008
521010
521012
ROZMER
3/4
1
5/4
6/4
BALENIE [ks]
1
1
1
1
CENA [€/ks]
201,54
215,77
225,77
283,08
BALENIE [ks]
1
1
1
1
CENA [€/ks]
273,46
270,38
297,69
355,00
FILTER PRE ODSTRÁNENIE KALOV
kovová nádoba s magnetom, vypúšťanie
OBJEDNÁVACIE Č.
521086
521088
521090
521092
ROZMER
3/4
1
5/4
6/4
Uvedené ceny sú bez 20 % DPH. Zmena cien vyhradená.
554
18 . 3 . P LY N
1 8 . 3 .1 . M E C H A N I C K Á F I L T R Á C I A
18 . 3 .1.1. VA LV E X
FILTER PRE PLYN
ROZMER
1/2” L=60
3/4” L=75
1” L=90
CENA [€]
3,95
6,01
8,87
18 . F I LT R Á C I A
OBJEDNÁVACIE Č.
3900.10.0
3900.20.0
3900.30.0
Uvedené ceny sú bez 20 % DPH. Zmena cien vyhradená.
555
Download

18.1. PITNÁ VODA