CENNÍK 2014
Platnosť cenníka od 2. 6. 2014. Platný pre Slovensko.
STONE colormix FALBO
PLOŠNÁ DLAŽBA DE LUXE MARMETTA
a PLOŠNÁ DLAŽBA DE LUXE FULVO
PAVÉ I. farba antracit
MOZAIKA colormix RUDEN
PARKETA DE LUXE MARMETTA
a čierna KOCKA
MOZAIKA colormix MARMO
PLOŠNÁ DLAŽBA LORDO oranžová
TESELA colormix FLAMENGO
DITON WALL colormix BLANCO
ROCCO colormix TROPICO
PALISÁDOVÝ OBRUBNÍK farba červená
PLOŠNÁ DLAŽBA colormix ARENO
PLOTOVÉ TVAROVKY farba čierna
RETRO DLAŽBA III. farba okrová
RETRO DLAŽBA II. colormix TAMPICO
SMREK farba tmavá
OBSAH
Technológia AQUASTOP
2
Samočistiaca dlažba EKOAKTIV
3
Ponuka farieb a povrchov 4–5
Ponuka farieb a povrchov plošnej dlažby
6–7
Prehĺad výrobného programu 8–9
Skladobné dlažby 10–11
Skladobné a zámkové dlažby 12–13
Plošné dlažby 14–15
Línia dreva
16
Vegetačné dlažby, prídlažba a žlaby
17
Obrubníky a svahové prvky
18–19
Murovacie prvky 20–23
Kanalizačné komponenty
24–27
Doplnky k výrobkom
28
Všeobecné obchodné a dodacie podmienky
31
DITON s.r.o.
Technológia
AQUASTOP!
Spoločnosť DITON s.r.o. ako jediná používa k ošetreniu betónu látku, ktorú sama vyvinula
a dlhodobo skúšala. Presvedčili sme sa, že Vám ponúkame niečo, čo funguje!
Od začiatku svojho pôsobenia sa intenzívne zaoberáme problematikou možných znečištení dlažby, prerastania machu, a tiež aj vyvinutím povrchu odolnejšieho proti prilepeniu
žuvačiek. Spočiatku sme išli štandardnou cestou povrchovej impregnácie, rovnako ako
konkurenční výrobcovia. To je postup, kedy sa výrobky po vyrobení povrchovo impregnujú.
Táto impregnácia sa však po určitom čase obrúsi (vplyvom počasia, pojazdom či chodením)
a dlažobné bloky sa musia znovu povrchovo ošetriť.
Ísť náročnejšou a neprešlapanou cestou sa oplatilo.
V roku 2011 sme odskúšali a zaviedli revolučnú novinku v podobe hĺbkovej impregnácie
nášlapných betónov AQUASTOP! Tento nový postup spočíva v dávkovaní vytesňovacieho
plastifikátora priamo do miešacieho zariadenia, v ktorom sa nášlapný betón pripravuje. Ošetrenie nie je teda iba povrchové, ale je priamo obsiahnuté v celej nášlapnej vrstve. Pre našich
zákazníkov to znamená, že povrch výrobkov je impregnovaný od začiatku do konca svojej
životnosti. Tým odpadá časť starostí s ošetrovaním dlažieb. Uvedomujeme si, že výrobky
slúžia nám a nie my im. Dlažba DITON Vám bude slúžiť dlhé roky a zostane pekná bez veľkej
námahy na údržbu.
Výrobky na báze AQUASTOP! postupom vykazujú veľmi malú priľnavosť pre nečistoty zpôsobované bežným používaním (prach, huby, machy, žuvačky, prilepený jemný prach atď.).
Vďaka menšej priľnavosti zostáva povrch dlhodobo neporušený a farby sýte, ako keď si ju
zákazník vyberal.
Samočistiaca dlažba
EKOAKTIV
DITON, s.r.o. vyrába dlažbu, ktorá dokáže čistiť sama seba a svoje okolie. Ako je to možné?
Hĺbková úprava EKOAKTIV používa princíp fotokatalýzy, kedy sa pôsobením svetla vytvorí aktívna
povrchová vrstva, ktorá odpudzuje a rozkladá častice nečistôt. Je to možné vďaka špeciálnej prísade založenej na báze oxidu titaničitého (TiO2). Oxid titaničitý má výnimočnú vlastnosť absorbovať
energiu a vyznačuje sa obzvlášť vysokou fotokatalyckou aktivitou. DITON je prvým českým výrobcom dlažieb s touto unikátnou technológiou.
Samočistiaci efekt
Hĺbková impregnácia, ktorá je obsiahnutá v celej nášlapnej vrstve dlažby, naruší častice nečistôt ako
napr. sadze, výfukové plyny, mach, riasy pomocou slnečného žiarenia. Prvý dážď potom nečistoty
jednoducho zmyje.
Predpoklady pre samočistenie fotokatalýzou
• pôsobenie UV – žiarenia (slnko alebo umelé svetlo)
• fotoaktívny TiO2 vo vrchnej vrstve
• prítomnosť vody (dážď alebo sprcha)
• prítomnosť O2 (oxidačný prostriedok)
Pre tento efekt stačí normálne denné svetlo, priame slnečné žiarenie nie je bezpodmienečne nutné. Použitý oxid titaničitý je zdravotne nezávadný a s povrchovou plochou pevne zviazaný. Pri
fotokatalýze vznikajúce produkty behom rozkladu sú neškodné a ľahko vodou rozpustitelné. Sú
odstránené dažďovou vodou rovnako ako iné usadeniny.
Fotokatalýza je proces chemického rozkladu látok za prítomnosti fotokatalyzátora a svetelného
žiarenia. Pôsobí na princípe fotolýzy, prirodzeného rozkladu niektorých látok pôsobením svetla,
urýchlené prítomnosťou fotokatalyzátora. V našom prípade je katalyzátorom oxid titaničitý, ktorý
je súčasťou betónovej dlažby. Pôsobením svetla sa začnú vyparovať z betónu pary, ktoré vďaka
katalyzátoru intenzívnejšie rozkladajú okolité anorganické a organické látky. Dlažba tak vyčistí svoje
okolie aj od nebezpečných látok, ako sú oxidy dusíka a síry, pesticídy a tiež baktérie, vírusy a huby.
Konečným produktom sú stabilné zlúčeniny, ktoré sa ľahko zmyjú prvým dažďom.
A
B
C
D
E
F
Princíp fotokatalýzy má spoločnosť DITON s.r.o. certifikovaný
a testovaný spoločnosťou D-TOX so sídlom v Hannoveri.
Úpravu EKOAKTIV dodávame na našu dlažbu iba na vyžiadanie
s príplatkom 4,70 EUR/m2.
2
4
3
PONUKA FARIEB A POVRCHOV
colormix RUDEN
colormix JUSTE
colormix FLAMENGO
čierno-červená
RETRO DLAŽBA, RETRO BLOKY
colormix GIRALDA
colormix MEIRA
colormix TAMPICO
žlto-červená
žlto-sivá
červeno-čierno-sivá
HNEDÁ
ČIERNA
OKROVÁ
PRÍRODNÁ-SIVÁ
OKROVÁ
PIESKOVÁ
ČERVENÁ
colormix MARMO
sivo-modro-biela
oranžovo-červeno-hnedá
žlto-červeno-modrá
colormix ACERO
colormix TROPICO
colormix MOCCA
colormix ARENO
hnedo-sivo-biela (mušľová)
žlto-hnedo-červená
mramorová
žlto-sivo-biela
colormix MORANO
colormix LAVICO
sivo-modro-červená
svetlo sivá
KARAMELOVÁ
colormix FALBO
ružovo-bielo-červená
colormix BRONZERO
hnedo-žlto-biela
colormix ANTRACIT
povrch DE LUXE MARMETTA
povrch DE LUXE FULVO
TVAROVKY ŠTIEPANÉ
colormix TAMPICO
colormix BLANCO
tmavo sivo-červená
pieskovo-okrová
PRÍRODNÁ-SIVÁ
ČERVENÁ
ČIERNA
HNEDÁ
PRÍRODNÁ-SIVÁ
PIESKOVÁ
ŽLTÁ
BIELA
ČIERNA
ČERVENÁ
HNEDÁ
KARAMELOVÁ
povrch DE LUXE LAVA
KARAMELOVÁ
mix bielych a čiernych kamienkov
mix žltých a čiernych kamienkov
mix čiernych a bielych kamienkov
PRETO
BLANCO
POVRCH WALL
GOBI
pieskovo-okrovo-čierna
bielo-čierna
FARBY
pieskovo-okrová
LÍNIA DREVA
DUB SVETLÝ
4
DUB TMAVÝ
SMREK SVETLÝ
SMREK TMAVÝ
Farebné odtiene produktov sa vplyvom tlače môžu líšiť od skutočnosti.
Farebnosť a prefarbenosť colormixov sa vzhľadom k náhodnému miešaniu farieb môže meniť.
5
PONUKA FARIEB A POVRCHOV PLOŠNEJ DLAŽBY
POVRCH CASCO
POVRCH NORMAL
detail povrchu
colormix MARMO
colormix ACERO
colormix MOCCA
colormix ARENO
colormix TROPICO
detail povrchu
CASCO hnedá
CASCO žltá
CASCO biela
DE LUXE fulvo
DE LUXE marmetta
NATURALE JEMNÁ
NATURALE HRUBÁ
CASCO tehlová
POVRCH DE LUXE
POVRCH DECENTO
detail povrchu
detail povrchu
CASCO antracit
DECENTO antracit
DECENTO hnedá
DECENTO žltá
DECENTO biela
povrch DE LUXE LAVA
DECENTO tehlová
POVRCH NATURALE
detail povrchu
POVRCH LORDO
detail povrchu
LORDO tehlová
LORDO oranžová
LORDO lososová
Farebné odtiene produktov sa vplyvom tlače môžu líšiť od skutočnosti.
Farebnosť a prefarbenosť colormixov sa vzhľadom k náhodnému miešaniu farieb môže meniť.
6
7
PREHĽAD VÝROBNÉHO PROGRAMU
MUROVACIE PRVKY
SKLADOBNÉ DLAŽBY
DITON PAVÉ I.
(3 kamene)
diton stone
DITON PAVÉ II.
(10 kameňov)
DITON SETA
(7 kameňov)
DITON Tesela
(3 kamene)
DITON mozaika
(4 kamene)
retro blok I. retro blok II. retro blok III. retro blok IV. retro blok IV. retro blok V.
39 x 19 x 19
29 x 19 x 19
19 x 19 x 19
bez otvorov
19 x 19 x 9
s otvormi
39 x 19 x 9
39 x 19 x 9
DITON Rocco I.
16 x 16 x 6
DITON Rocco II.
24 x 16 x 6
DITON alpacA I.
14 x 14 x 6
DITON alpacA II.
21 x 14 x 6
DITON RETRO DLAŽBA I.
14 x 14 x 6
DITON RETRO DLAŽBA II.
21 x 14 x 6
Zákrytová
STRIEŠKA retro
30 x 19,5 x 7
ZÁSLEPKA STRIEŠOK RETRO TEHLA
U STĹPIKOV
29 x 14 x 6,5
400/400 RETRO
8,5 x 8,5 x 7
DITON RETRO DLAŽBA III.
28 x 21 x 6
SKLADOBNÉ A ZÁMKOVÉ DLAŽBY
PT A, B, C, D1, D2, E
38,5 x 19 x 19
KOCKA
10 x 10 x 6
10 x 10 x 8
KOCKA
20 x 20 x 6
20 x 20 x 8
ÍČKO
20 x 16 x 4
20 x 16 x 6
20 x 16 x 8
20 x 16 x 10
KOCKA – rovná hrana
20 x 20 x 8
ÍČKO – rovná hrana
20 x 16 x 6
20 x 16 x 8
20 x 16 x 10
KOCKA - vodiaca línia
20 x 20 x 8
ÍČKO – pre nevidiacich
20 x 16 x 6
20 x 10 x 8
PARKETA
20 x 10 x 4
20 x 10 x 6
20 x 10 x 8
parketa – rovná hrana
20 x 10 x 6
20 x 10 x 8
ÍČKO – polovičná
20 x 16 x 6
20 x 16 x 8
20 x 16 x 10
ÍČKO – okrajová
20 x 14 x 6
20 x 14 x 8
20 x 14 x 10
ZD STĹPIKOVÁ ŠTIEPANÁ
45 x 45 x 5
ZS STĹPIKOVÁ
50 x 50 x 5,5
PS ŠTIEPANÁ
20 x 30 x 7
ZS PRIEBEŽNÁ
40 x 30 x 5
PARKETA – pre nevidiacich
20 x 10 x 6
20 x 10 x 8
KAMEŇ wall I.
30 x 37
TERČÍK
23 x 14 x 6
PTH HLADKÁ
38,5 x 19 x 19
KAMEŇ wall II. KAMEŇ wall III.
16 x 23
22 x 30 rovný
KAMEŇ wall IV.
23 x 30
KAMEŇ wall V.
rohový k poleniu
30 x 33,5
STĹPIK wall
STRIEŠKA
wall I.
14,5 x 25
STRIEŠKA wall II.
21,5 x 32
STRIEŠKA wall III.
30 x 35 k poleniu
VLNKA
22 x 11 x 6
22 x 11 x 8
Obrubníky a svahové prvky
MUROVACIA TEHLA
29 x 14 x 6,5
DEBNIACE TVÁRNICE 15, 20, 25, 30, 40, 50
VEGETAČNÉ DLAŽBY, PRÍDLAŽBY A ŽLABY
chodníkový OBRubník
50 x 8 x 25
100 x 8 x 25
100 x 10 x 25
ZÁHONOVÝ OBRubník
50 x 5 x 20
100 x 5 x 20
100 x 5 x 25
CESTNÝ OBRubník
100 x 15 x 15 – 25,
PRECHODOVÝ L/P**
CESTNÝ OBRubník
100 x 15 x 30
LÍNIA DREVA
CESTNÝ OBRubník
CESTNÝ obrubník
100 x 15 x 15, NÁJAZDOVÝ 100 x 15 x 25
50 x 15 x 25
ČISTIACI KUS
50 x 20 x 20
ŠTRBINOVÝ ŽĽAB
100 x 20 x 20
ZATRÁVŇOVACIE TVÁRNICE ZATRÁVŇOVACIA TERCIA ZÁMOK TERCIA KĹÚČ
60 x 40 x 8
DLAŽBA LORA
výška 15
výška 15
60 x 40 x 10
23,5 x 23,5 x 8**
ZASTÁVKOVÝ OBRUBNÍK
BUS PRIAMY 290
ZASTÁVKOVÝ OBRUBNÍK
BUS PRIAMY 330
ZASTÁVKOVÝ OBRUBNÍK
BUS PRIAMY 370
ZASTÁVKOVÝ OBRUBNÍK
BUS PRECHODOVÝ
250 – 290 ĽAVÝ
(290 – 250 PRAVÝ )
žlab malý i 34 x 20
žlab velký
67 x 33
žlab malý iI
25 x 21
ZÁSLEPKA
10 x 20 x 20
PALISÁDA GRANDE
ø 20 x 100
ø 20 x 120
palisáda
grande
ø 20 x 60
ø 20 x 80
palisáda corto
ø 13 x 40
ø 13 x 60
8
svahové tvárnice GAMA I.
60 x 40 x 25
svahové tvárnice GAMA II.
30 x 40 x 25
svahové tvárnice DELTA
30 x 23 x 20
palisádový
obrubník
ø 50 x 6 x 25
60 x 25 x 15
90 x 25 x 15
90 x 22,5 x 5
45 x 22,5 x 5
VELKOFORMÁTOVÁ DLAŽBA
VELKOFORMÁT. DLAŽBA
100 x 100 x 6
PALISÁDA polo
11,5 x 11,5 x 50
11,5 x 11,5 x 35
plošná DLAŽBA
30 x 30 x 4
ladenna
33 x 31 x 19/17
Schod D
60 x 35 x 15
90 x 35 x 15
PALISÁDA D
DOSKA S1
PRECHODOVÁ DOSKA
Ø 60
PLOŠNÉ DLAŽBY
ZASTÁVKOVÝ OBRUBNÍK
BUS NÁBEHOVÝ
310 – 370 ĽAVÝ
(370 – 310 PRAVÝ )
DOSKA D
100 x 25 x 5
75 x 25 x 5
50 x 25 x 5
25 x 25 x 5
LIATINOVÝ ROŠT KALOVÝ KOŠ
50 x 20
40 x 8 x 23,5
ZASTÁVKOVÝ OBRUBNÍK
BUS PRECHODOVÝ
250 – 310 ĽAVÝ
(310 – 250 PRAVÝ )
PRÍDLAŽBA
50 x 25 x 8
ZASTÁVKOVÝ OBRUBNÍK
BUS NÁBEHOVÝ
310 – 330 ĽAVÝ
(330 – 310 PRAVÝ )
LÍCOVÁ TEHLA
29 x 14 x 6,5
plošná DLAŽBA
40 x 60 x 5
** obchodovaný tovar
plošná DLAŽBA
40 x 40 x 5
DEKORAČNÁ
KOCKA
9,5 x 9,5 x 5
plošná DLAŽBA
40 x 40 x 5
1 pohľadová hrana
DEKORAČNÁ KOCKA
19,5 x 19,5 x 5
plošná DLAŽBA
40 x 40 x 5
2 pohľadové hrany
TROJUHOLNÍK
40 x 40 x 5
plošná DLAŽBA
50 x 50 x 5
DEKORAČNÝ PÁS DEKORAČNÝ PÁS
40 x 9,5 x 5
40 x 19,5 x 5
VELKOFORMÁT.
DLAŽBA
50 x 50 x 6
VELKOFORMÁT.
DLAŽBA 100 x 50 x 6
9
Skladobná
dlažba
D
rozmery
d/š/v
(cm)
merná
jednotka
DITON STONE
výška 8
DITON PAVÉ I.
D
prírodná-sivá
červená, čierna,
piesková, hnedá,
karamelová
m2
16,99/20,39
(3 kameny) 8
m2
DITON PAVÉ II.
(10 kamenů) 8
DITON SETA
D
D
D
D
D
D
D
TROPICO, MARMO
BRONZERO, LAVICO,
FALBO, MORANO,
ANTRACIT
MARMO, ARENO,
MOCCA, ACERO
červená, čierna,
hnedá, okrová,
karamelová
TAMPICO
-
-
23,49/28,19
-
-
-
-
-
-
-
26,99/32,39
-
22,99/27,59
-
-
-
-
26,99/32,39
19,99/23,99
22,99/27,59
-
-
-
-
m2
12,49/14,99
14,99/17,99
16,99/20,39
-
18,99/22,79
21 x 14 x 6
m2
12,49/14,99
14,99/17,99
16,99/20,39
-
DITON TESELA
(3 kameny) 6
m2
12,49/14,99
14,99/17,99
16,99/20,39
DITON Mozaika
(4 kameny) 8
m2
14,99/17,99
17,49/20,99
DITON ROCCO I.
16 x 16 x 6
m2
12,49/14,99
DITON ROCCO II.
24 x 16 x 6
m2
DITON RETRO DLAŽBA I.
14 x 14 x 6
DITON RETRO DLAŽBA II.
DITON RETRO DLAŽBA III.
D
počet
vo vrstve
m2
paleta
m2
hmotnosť
merná jednotka
(m2)
hmotnosť
balenia
v kg
-
***
0,762
7,62
161,7
1258
-
27,99/33,59
***
1,1
8,8
158,8
1422
-
-
27,99/33,59
***
0,9
7,2
185,7
1362
26,99/32,39
-
-
-
***
1,06
9,54
142,5
1384
-
-
-
-
-
51
1,097
10,97
122,2
1365
18,99/22,79
-
-
-
-
-
34
1,03
10,30
124
1302
18,99/22,79
-
-
-
-
-
22,49/26,99
***
1,02
10,2
125,5
1305
19,99/23,99
21,99/26,39
21,99/26,39
-
21,99/26,39
-
-
-
***
1,03
8,23
176,6
1479
14,99/17,99
16,99/20,39
18,99/22,79
18,99/22,79
-
-
-
-
-
39
1,075
10,75
127,2
1393
12,49/14,99
14,99/17,99
16,99/20,39
18,99/22,79
18,99/22,79
-
-
-
-
-
26
1,152
11,52
128,7
1507
m2
13,49/16,19
-
-
-
-
-
-
16,49/19,79
22,49/26,99
-
51
0,94
9,40
122,8
1179
21 x 14 x 6
m2
13,49/16,19
-
-
-
-
-
-
16,49/19,79
22,49/26,99
-
34
0,882
8,82
122,8
1190
28 x 21 x 6
m2
13,49/16,19
-
-
-
-
-
-
16,49/19,79
22,49/26,99
-
17
1,058
10,58
122,8
1324
18,99*/22,79*
-
19,99/23,99
22,99/27,59
m2
19,99/23,99
(7 kamenů) 6
m2
DITON Alpaca I.
14 x 14 x 6
DITON Alpaca II.
obchodný názov
POVRCH DE LUXE
spotreba
ks/m2
biela, žltá
RUDEN, JUSTE,
FLAMENGO
* DITON STONE sa nevyrába v červenej farbe.
***DITON PAVÉ I. (3 kamene), kameň 1– 600 x 300, kameň 2 – 450 x 300, kameň 3 – 300 x 300. 1 paleta = 8 vrstiev (vrstva = 1,1 m2)
DITON PAVÉ II. (10 kameňov), kameň 1– 350 x 150, kameň 2 – 270 x 150, kameň 3 – 250 x 150, kameň 4 – 230 x 150,
kameň 5 – 220 x 150, kameň 6 – 200 x 150, kameň 7 – 190 x 150, kameň 8 – 180 x 150, kameň 9 – 170 x 150, kameň 10 – 160 x 150.
1 paleta = 8 vrstiev (vrstva = 0,9 m2)
DITON MOZAIKA: 1 paleta = 8 vrstiev (vrstva = 1,05375 m2). DITON TESELA: 1 paleta = 10 vrstiev (vrstva = 1,02 m2).
DITON SETA (7 kameňov), kameň 1 a 2 – 209 x 209, kameň 3 a 4 – 629 x 419, kameň 5 a 6 – 414 x 419, kameň 7 – 419 x 209.
1 paleta = 9 vrstiev (vrstva = 1,06 m2).
DITON STONE: 1 paleta = 10 vrstiev (vrstva = 0,762 m2)
Odber po ucelených vrstvách. Jednotlivé formáty dlažby DITON MOZAIKA, DITON TESELA, DITON STONE, DITON PAVÉ
a DITON SETA sa nedajú objednať samostatne.
MARMETTA,
FULVO, LAVA
TAMPICO
Palety: 120 x 80 cm – 10,00/12,00 EUR
120 x 100 cm – 10,00/12,00 EUR
Uvádzané hmotnosti balenia majú iba informatívny charakter. Presná hmotnosť bude uvedená v ponuke a v dodacom liste.
Uvedená cena: EUR bez DPH/s DPH
FALBO
BRONZERO
MORANO
LAVICO
RUDEN
JUSTE
FLAMENGO
ACERO
TROPICO
MARMO
ANTRACIT
POVRCH DE LUXE
10
DE LUXE
MARMETA
DE LUXE
FULVO
DE LUXE
LAVA
Prírodná-sivá Biela
Piesková
Žltá
ARENO
Čierna
MOCCA
Červená
Hnedá
Karamelová
11
Skladobná
a zámková
dlažba
A
rozmery
d/š/v
(cm)
merná
jednotka
KOCKA
KOCKA
KOCKA rovná hrana
KOCKA vodiaca línia 1
20 x 20 x 6
20 x 20 x 8
20 x 20 x 8
20 x 20 x 8
KOCKA
KOCKA
D
D
POVRCH DE LUXE
D
spotreba
ks/m2
počet
vo vrstve
m2/ks*
paleta
m2/ks*
hmotnosť
merná jednotka
m2/ks*
hmotnosť balenia
v kg
25,79/31,19
-
25
25
25
25
0,96
1,2
1,2
1,2
9,6
8,4
8,4
8,4
127,9
170,0
172,3
174,5
1253
1453
1472
1491
-
22,59/27,11
-
100
100
0,99
0,99
9,90
7,92
124,1
169,4
1254
1367
13,59/16,31
17,69/21,23
15,49/18,59
19,59/23,51
22,59/27,11
-
50
50
50
1,08
1,08
1,08
16,2
10,8
8,64
83,3
125,4
166,7
1374
1379
1465
11,09/13,31
13,09/15,71
-
-
-
50
50
1,08
1,08
10,80
8,64
127,3
169,2
1400
1487
17,59/21,11
22,69/27,23
20,09/24,11
25,79/30,95
27,19/32,63
29,69/35,63
-
-
50
50
0,96
0,96
9,6
7,68
128,8
170,2
1261
1332
m2
m2
m2
m2
6,99/8,39
7,49/8,99
10,59/12,71
13,09/15,71
9,49/11,39
10,59/12,71
12,69/15,23
15,59/18,71
13,59/16,31
17,69/21,23
19,29/23,15
-
-
36
36
36
36
1,0
1,0
1,0
1,0
15,00
10,00
8,00
6,00
84,6
126,2
173,6
210
1294
1287
1432
1287
20 x 16 x 6
20 x 16 x 8
20 x 16 x 10
m2
m2
m2
7,49/8,99
10,59/12,71
13,09/15,71
10,59/12,71
12,69/15,23
15,59/18,71
-
-
-
36
36
36
1,0
1,0
1,0
10,00
8,00
6,00
129,8
173,6
215,6
1323
1432
1329
íčko okrajová
íčko okrajová
íčko okrajová
20 x 14 x 6
20 x 14 x 8
20 x 14 x 10
ks
ks
ks
0,29*/0,35*
0,39*/0,47*
0,59*/0,71*
0,39*/0,47*
0,49*/0,59*
-
-
-
-
42
42
42
42*
42*
42*
420*
336*
252*
3,2*
4,3*
5,4*
1387
1471
1372
íčko polovičná
íčko polovičná
íčko polovičná
9,5 x 16 x 6
9,5 x 16 x 8
9,5 x 16 x 10
ks
ks
ks
0,19*/0,23*
0,19*/0,23*
0,29*/0,35*
0,19*/0,23*
0,19*/0,23*
0,29*/0,35*
-
-
-
72
72
72
72*
72*
72*
720*
576*
432*
1,7*
2,3*
3,0*
1223
1334
1311
íčko rovná hrana
íčko rovná hrana
íčko rovná hrana
20 x 16 x 6
20 x 16 x 8
20 x 16 x 10
m2
m2
m2
7,79/9,35
11,09/13,31
13,59/16,31
11,09/13,31
13,19/15,83
16,09/19,31
16,89/20,27
-
-
36
36
36
1,0
1,0
1,0
10,00
8,00
6,00
129,2
172,1
213,2
1317
1401
1304
íčko pre nevidiacich 1
íčko pre nevidiacich 1
20 x 16 x 6
20 x 16 x 8
m2
m2
17,59/21,11
22,69/27,23
20,09/24,11
25,79/30,95
27,19/32,63
29,69/35,63
-
-
36
36
1,0
1,0
10,00
10,00
127,3
174,2
1298
1767
Vlnka
Vlnka
22 x 11 x 6
22 x 11 x 8
m2
m2
10,29/12,35
12,19/14,63
12,89/15,47
14,69/17,63
-
-
-
40
40
1,0
1,0
10,00
8,00
131,6
174
1341
1417
Terčík
23 x 11 x 6
m2
10,29/12,35
12,89/15,47
-
-
-
38
1,052
10,52
131,9
1413
prírodná-sivá
biela, žltá
RUDEN, JUSTE,
FLAMENGO
m2
m2
m2
m2
10,39/12,49
11,99/14,39
12,09/14,51
22,59/27,11
13,09/15,71
14,49/17,39
14,59/17,51
25,69/30,83
15,19/18,23
18,49/22,19
18,59/22,31
27,99/33,59
18,99/22,79
21,59/25,91
-
10 x 10 x 6
10 x 10 x 8
m2
m2
9,09/10,91
10,89/13,07
11,59/13,91
13,29/15,95
13,69/16,43
17,09/20,51
parketa
parketa
parketa
20 x 10 x 4
20 x 10 x 6
20 x 10 x 8
m2
m2
m2
6,99/8,39
7,49/8,99
10,59/12,71
9,49/11,39
10,59/12,71
12,69/15,23
parketa rovná hrana
parketa rovná hrana
20 x 10 x 6
20 x 10 x 8
m2
m2
8,59/10,31
11,09/13,31
parketa pre nevidiacich 1
parketa pre nevidiacich 1
20 x 10 x 6
20 x 10 x 8
m2
m2
íčko
íčko
íčko
íčko
20 x 16 x 4
20 x 16 x 6
20 x 16 x 8
20 x 16 x 10
íčko skladba
íčko skladba
íčko skladba
obchodný názov
1
D
červená, čierna, piesková,
hnedá, karamelová
MARMETTA,
FULVO, LAVA
POVRCH DE LUXE
Štandardne iba farba prírodná-sivá a červená
* Cena je uvedená za 1ks.
Palety: 120 x 80 cm – 10,00/12,00 EUR,
120 x 100 cm – 10,00/12,00 EUR
Uvádzané hmotnosti balenia majú iba informatívny charakter. Presná hmotnosť bude uvedená v ponuke a v dodacom liste.
Pri dláždení odoberajte bloky zo všetkých paliet naraz, aby sa predišlo prípadným dočasným farebným kontrastom.
RUDEN
JUSTE
FLAMENGO
Uvedená cena: EUR bez DPH/s DPH
12
Prírodná-sivá Biela
Piesková
Žltá
DE LUXE
marmetta
Čierna
DE LUXE
FULVO
Červená
DELUXE
LAVA
Hnedá
Karamelová
13
Plošná
a velkoformátová
dlažba
D
D
POVRCH DECENTO
rozmery
d/š/v
(cm)
merná
jednotka
prírodná-sivá
PLOšná DLAŽBA
30 x 30 x 4
m2
9,99/11,99
12,29/14,75
-
PLOšná DLAŽBA
40 x 40 x 5
m2
13,39/16,07
-
PLOšná DLAŽBA
40 x 60 x 5
m2
13,39/16,07
PLOšná DLAŽBA
50 x 50 x 5
m2
13,39/16,07
DEKORAČNÁ KOCKA
9,5 x 9,5 x 5
ks
DEKORAČNÁ KOCKA
19,5 x 19,5 x 5
TROJUHOLNÍK
obchodný názov
červená, čierna, piesková,
hnedá, karamelová
hnedá, tehlová,
žltá, biela, antracit
D
D
POVRCH CASCO
MARMO, ARENO,
MOCCA, TROPICO,
ACERO
D
POVRCH LORDO
D
POVRCH NATURALE
D
POVRCH DE LUXE
D
spotreba
ks/m2
počet
vo vrstve
m2
paleta
m2
hmotnosť
merná jednotka
hmotnosť balenia
v kg
hnedá, tehlová,
žltá, biela, antracit
tehlová, lososová,
oranžová
JEMNÁ, HRUBÁ
MARMETTA, FULVO,
LAVA
-
-
-
-
-
11,11
1,08
12,96
87,8
1163
16,49/19,79
21,79/26,15
21,29/25,55
21,29/25,55
19,79/23,75**
23,99/28,79
6,25
0,96
11,52 (9,60)
113,8 (117,5)
1335 (1152)
-
16,49/19,79
21,79/26,15
21,29/25,55
21,29/25,55
19,79/23,75**
23,99/28,79
4,17
0,96
11,52 (9,60)
114,3 (117,4)
1341 (1152)
-
-
21,79/26,15
-
-
19,79/23,75**
23,99/28,79
4,00
1,0
12,00 (10,00)
111 (133)
1357 (1332)
2,79/3,35
2,79/3,35
2,79/3,35
2,79/3,35
*
*
1
1
ks
3,69/4,43
3,69/4,43
3,69/4,43
3,69/4,43
*
*
4
4
40 x 40 x 5
ks
3,69/4,43
3,69/4,43
3,69/4,43
3,69/4,43
*
*
8,5
8,5
DEKORAČNÝ PÁS
40 x 9,5 x 5
ks
2,79/3,35
2,79/3,35
2,79/3,35
2,79/3,35
*
*
4
4
DEKORAČNÝ PÁS
40 x 19,5 x 5
ks
3,69/4,43
3,69/4,43
3,69/4,43
3,69/4,43
*
*
8,3
8,3
DLAŽDICE (2 POHĽADOVÉ HRANY)
40 x 40 x 5
ks
15,79/18,95
20,29/24,35
20,29/24,35
22,99/27,59
*
*
16,9
16,9
DLAŽDICE (1 POHĽADOVÁ HRANA)
40 x 40 x 5
ks
15,79/18,95
20,29/24,35
20,29/24,35
22,99/27,59
*
*
16,9
16,9
* výrobok sa predáva volne ložený
** obchodovaný tovar
(**) údaje v zátvorke sa týkajú povrchu Naturale
*** farby je možné vyrobiť individuálne od 100 m2
POVRCH LORDO
D
D
POVRCH MONOLIT
POVRCH DE LUXE
prírodná-sivá
MARMETTA, FULVO
ks
90,19/108,23
100 x 50 x 6
ks
50 x 50 x 6
ks
rozmery
d/š/v
(cm)
merná
jednotka
Velkoformátová dlažba
100 x 100 x 6
Velkoformátová dlažba
Velkoformátová dlažba
obchodný názov
spotreba
ks/m2
paleta
ks
hmotnosť
merná jednotka
(ks)
hmotnosť
balenia
v kg
99,19/119,03
1
8
141
1153
LORDO tehlová
45,09/54,11
49,59/59,51
2
16
70,5
1153
POVRCH DECENTO
17,99/21,59
25,29/30,35
4
32
35,2
1151
LORDO oranžová
LORDO lososová
DECENTO hnedá
DECENTO tehlová
DECENTO žltá
DECENTO biela
CASCO hnedá
CASCO tehlová
CASCO žltá
CASCO biela
Uvádzané hmotnosti balenia majú iba informatívny charakter. Presná hmotnosť bude uvedená v ponuke a v dodacom liste.
Uvedená cena: EUR bez DPH/s DPH
POVRCH DE LUXE
POVRCH NATURALE
DECENTO antracit
POVRCH CASCO
DE LUXE
marmetta
DE LUXE
fulvo
DE LUXE
LAVA
NATURALE
JEMNÁ
NATURALE
HRUBÁ
POVRCH NORMAL
14
MARMO
CASCO antracit
ACERO
TROPICO
MOCCA
ARENO
Prírodná-sivá
Piesková
Čierna
Červená
Hnedá
Karamelová
15
Ostatné
VEGETAČNÉ DLAŽBY, PRÍDLAŽBA A ŽLABY
ZATRÁVŇOVACIE TVÁRNICE
obchodný názov
LÍNIA DREVA
ZATRÁVŇOVACIE TVÁRNICE 80
ZATRÁVŇOVACIE TVÁRNICE 100
DOSKY - IMITÁCIA DUB
D
spotreba
ks/bm
paleta
ks
12,69/15,23
hmotnosť
merná
jednotka
(ks)
1
*
29,4
29,4
D
DOSKA D1
rozmery
d/š/v
(cm)
100 x 25 x 5
DOSKA D2
75 x 25 x 5
ks
9,59/11,51
9,59/11,51
1,3
*
22
22
DOSKA D3
50 x 25 x 5
ks
6,39/7,67
6,39/7,67
2
*
14,7
14,7
obchodný názov
DOSKA D4
25 x 25 x 5
merná
jednotka
dub
svetlý
ks
12,69/15,23
ks
5,09/6,11
dub
tmavý
5,09/6,11
4
*
7,3
hmotnosť
balenia
v kg
obchodný názov
ZATRÁVŇOVACIA DLAŽBA LORA**
obchodný názov
7,3
TERCIA KĽÚČ
TERCIA ZÁMOK
merná
jednotka
smrek
svetlý
ks
ks
9,79/11,75
4,89/5,87
D
smrek
tmavý
D
9,79/11,75
4,89/5,87
spotreba
ks/bm
paleta
ks
1,1
2
*
*
hmotnosť
merná
jednotka
(ks)
23,8
13,2
hmotnosť
balenia
v kg
obchodný názov
prídlažba
23,8
13,2
obchodný názov
[1]
SCHODY - IMITÁCIA DUB
rozmery
d/š/v
(cm)
60 x 35 x 15
90 x 35 x 15
D
D
merná
jednotka
dub SVETLÝ
dub tmavý
spotreba
ks/bm
paleta
ks
hmotnosť
merná
jednotka
(ks)
hmotnosť
balenia
v kg
ks
ks
40,99/49,19
61,69/74,03
40,99/49,19
61,69/74,03
1,6
1,1
*
*
74
111
74
111
* výrobok sa predáva volne ložený
ŠTRBINOVÝ ŽLAB - D400
ČISTIACI KUS
LIATINOVÝ ROŠT
záslepka
kalový koš
PRECHODOVÁ DOSKA
* výrobok sa predáva volne ložený
PALISÁDY - IMITÁCIA DUB
[1]
rozmery
d/š/v
(cm)
60 x 25 x 15
90 x 25 x 15
palisáda D60
Palisáda D90
D
D
merná
jednotka
dub SVETLÝ
dub tmavý
spotreba
ks/bm
paleta
ks
hmotnosť
merná
jednotka
(ks)
ks
ks
32,00/38,40
41,49/49,79
32,00/38,40
41,49/49,79
4
4
*
*
53
79
16
paleta
ks
hmotnosť
merná
jednotka
(ks)
hmotnosť
balenia
v kg
ks
ks
2,89/3,47
3,09/3,71
3,59/4,31
3,89/4,67
4,17
4,17
5
5
45
40
26,1
33,2
1200
1353
merná
jednotka
prírodná-sivá
červená, čierna
spotreba
ks/m2
paleta
m2
hmotnosť
merná
jednotka
(m2)
hmotnosť
balenia v kg
m2
14,39/17,27
16,69/20,03
17,6
6,82
155
1059
D
D
rozmery
d/š/v
(cm)
výška 15
výška 15
D
merná
jednotka
prírodná-sivá
spotreba
ks/m2
počet
vo vrstve
ks
paleta
ks
hmotnosť
merná
jednotka
(kg/ks)
hmotnosť
balenia
v kg
m2
26,39/31,67
5,6 + 5,6
12
6
72
36
17,0
31,0
1249
1141
biela
spotreba
ks/bm
počet
vo vrstve
ks
paleta
ks
hmotnosť
merná
jednotka
(ks)
hmotnosť
balenia
v kg
2,99/3,59
2
10
60
22,3
1363
A
rozmery
d/š/v
(cm)
50 x 25 x 8
D
merná
prírodná-sivá
jednotka
ks
2,29/2,75
rozmery
d/š/v
(cm)
100 x 20 x 20
50 x 20 x 20
50 x 20
10 x 20 x 20
40 x 8 x 23,5
Ø 60
D
merná
prírodná-sivá
jednotka
ks
ks
ks
ks
ks
ks
čierna, hnedá, D
spotreba
červená, piesková,
ks/bm
karamelová
23,49/28,19
41,89/50,27
25,89/31,07
8,99/10,79
23,09/27,71
23,09/27,71
28,19/33,83
-
počet
vo vrstve
ks
paleta
ks
hmotnosť
merná
jednotka
(ks)
hmotnosť
balenia
v kg
5
10
-
20
50
-
73,5
30,5
6,5
5,6
1,4
36,0
1495
1540
*
*
*
*
1
2
2
-
DUB TMAVÝ
hmotnosť
balenia
v kg
53
79
žlab velký
žlab malý I.
žlab malý II.
rozmery
d/š/v
(cm)
33 x 68 x 8
20 x 34 x 4,5
21 x 25 x 6
A
merná
jednotka
prírodná-sivá
spotreba
ks/bm
počet
vo vrstve
ks
paleta
ks
hmotnosť
merná jednotka
(ks)
hmotnosť
balenia
v kg
ks
ks
ks
2,79/3,35
1,89/2,27
2,39/2,87
3
5
4
7
30
56
21
90
168
42,8
8,1
8,2
924
754
1403
Uvádzané hmotnosti balenia majú iba informatívny charakter. Presná hmotnosť bude uvedená v ponuke a v dodacom liste.
Uvedená cena: EUR bez DPH/s DPH
* výrobok sa predáva volne ložený
DUB SVETLÝ
počet
vo vrstve
ks
odtokové žlaby
obchodný názov
obchodný názov
spotreba
ks/m2
ŠTRBINOVÉ ŽLABY
* výrobok sa predáva volne ložený
schod D60
schod D90
červená
PRÍDLAŽBA
rozmery
d/š/v
(cm)
90 x 22,5 x 5
45 x 22,5 x 5
obchodný názov
D
prírodná-sivá
TERCIA
DOSKY - IMITÁCIA SMREK
DOSKA S1
DOSKA S2
rozmery
d/š/v
(cm)
23,5 x 23,5 x 8
A
merná
jednotka
** obchodovaný tovar
* výrobok sa predáva volne ložený
obchodný názov
rozmery
d/š/v
(cm)
60 x 40 x 8
60 x 40 x 10
SMREK SVETLÝ
SMREK TMAVÝ
Prírodná-sivá
Biela
Červená
Karamelová
17
Obrubníky
a svahové
prvky
obrubníky
A
červená, čierna, D spotreba
hnedá, piesková,
ks/bm
karamelová
PALISÁDOVÝ obrubník
rozmery
d/š/v
(cm)
50 x 6 x 25
záhonový obr.
záhonový obr.
záhonový obr.
50 x 5 x 20
100 x 5 x 20
100 x 5 x 25
ks
ks
ks
1,29/1,55
2,29/2,75
2,89/3,47
1,69/2,03
3,29/3,95
-
2
1
1
108
54
40
10,5
21,5
27,0
1159
1186
1483
chodníkový obr.
chodníkový obr.
chodníkový obr.
50 x 8 x 25
100 x 8 x 25
100 x 10 x 25
ks
ks
ks
2,49/2,99
3,89/4,67
3,99/4,79
3,19/3,83
4,99/5,99
-
2
1
1
56
28
22
21,3
43,7
55,1
1218
1249
1237
50 x 15 x 25
100 x 15 x 25
100 x 15 x 30
100 x 15 x 15-25
ks
ks
ks
ks
3,59/4,31
4,99/5,99
6,39/7,67
14,19/17,03
-
2
1
1
1
36
18
15
8+8
40,2
78,1
91,9
57,3
1472
1431
1404
1097
100 x 15 x 15
ks
4,29/5,15
-
1
28
48,4
1380
obchodný názov
CESTNÝ obr.
CESTNÝ obr.
CESTNÝ obr.
CESTNÝ obr. PRECHODOVÝ L/P**
CESTNÝ obr. NÁJAZDOVÝ
merná
jednotka
prírodná-sivá
ks
2,89/3,47
3,39/4,07*
paleta
ks
hmotnosť
merná
jednotka
(ks)
hmotnosť
balenia v kg
2
72
13,3
983
* Palisádový obrubník sa vyrába vo farbe okrová. Vo farbe piesková nie je k dispozícií
** obchodovaný tovar
BEZBARIÉROVÉ OBRUBNÍKY
ZASTÁVKOVÝ OBRUBNÍK BUS PRIAMY 370
ZASTÁVKOVÝ OBRUBNÍK BUS PRIAMY 330
ZASTÁVKOVÝ OBRUBNÍK BUS PRIAMY 290
ZASTÁV. OBRUB. BUS NÁBEHOVÝ 310 – 370 L
rozmery
d/š/v
(cm)
100 x 40 x 37
100 x 40 x 33
100 x 40 x 29
100 x 40 x 31-37
ZASTÁV. OBRUB. BUS NÁBEHOVÝ 370 – 310 P
obchodný názov
merná
jednotka
E
šedá
spotreba
ks/bm
paleta
ks
hmotnosť
merná
jednotka
(ks)
hmotnosť
balenia
v kg
1
6
261
1591
1
1
6
6
242
224
1477
1369
ks
84,39/101,27
84,39/101,27
84,39/101,27
84,39/101,27
1
6
247
1507
100 x 40 x 37-31
ks
84,39/101,27
1
6
247
1507
ZASTÁV. OBRUB. BUS NÁBEHOVÝ 310 – 330 L
100 x 40 x 31-33
ks
84,39/101,27
1
6
238
1453
ZASTÁV. OBRUB. BUS NÁBEHOVÝ 330 – 310 P
100 x 40 x 33-31
ks
84,39/101,27
1
6
238
1453
ZASTÁV. OBRUB. BUS PRECHODOVÝ 250 – 310 L
100 x 15-40 x 25-31
ks
84,39/101,27
1
2
151
327
ZASTÁV. OBRUB. BUS PRECHODOVÝ 310 – 250 P
100 x 40-15 x 31-25
ks
84,39/101,27
1
2
151
327
ZASTÁV. OBRUB. BUS PRECHODOVÝ 250 – 290 L
100 x 15-40 x 25-29
ks
84,39/101,27
1
2
147
319
ZASTÁV. OBRUB. BUS PRECHODOVÝ 290 – 250 P
100 x 40-15 x 29-25
ks
84,39/101,27
1
2
147
319
ks
ks
ks
SVAHOVÉ TVÁRNICE DELTA
svahové tvárnice
rozmery
d/š/v
(cm)
33 x 31 x 19-17
obchodný názov
svahové tvárnice ladenna
D
červená, čierna, D spotreba
hnedá, okrová,
ks/m2
karamelová
merná
jednotka
prírodná-sivá
ks
2,59/3,11
2,99/3,59
paleta
ks
hmotnosť
merná
jednotka
(ks)
hmotnosť
balenia
v kg
13,4
54
15,9
884
svahové tvárnice DELTA
30 x 23 x 20
ks
2,09/2,51
2,29/2,75
20,8
72
13,5
997
svahové tvárnice GAMA I.
60 x 40 x 25
ks
5,69/6,83
7,29/8,75
6,7
20
53,7
1100
svahové tvárnice GAMA II.
30 x 40 x 25
ks
4,79/5,75
5,19/6,23
10
36
35,6
1307
teleflon
palisády
obchodný názov
Palisáda POLO - hranatá
Palisáda POLO - hranatá
Palisáda CORTO ø 13
Palisáda CORTO ø 13
Palisáda GRANDE ø 20
Palisáda GRANDE ø 20
Palisáda GRANDE ø 20
Palisáda GRANDE ø 20
rozmery
d/š/v
(cm)
35 x 11,5 x 11,5
50 x 11,5 x 11,5
40 x 13
60 x 13
60 x 20
80 x 20
100 x 20
120 x 20
merná
jednotka
prírodná-sivá
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
1,49/1,79
2,79/3,35
1,79/2,15
2,99/3,59
5,99/7,19
7,99/9,59
9,99/11,99
11,99/14,39
D
červená, čierna,D spotreba
hnedá, okrová,
ks/bm
karamelová
1,89/2,27
3,19/3,83
2,19/2,63
3,39/4,07
6,99/8,39
9,49/11,39
11,59/13,91
13,69/16,43
8
8
10
10
6,5
6,5
6,5
6,5
paleta
ks
hmotnosť
merná
jednotka
(ks)
hmotnosť
balenia
v kg
56
40
90
72
30
20
20
20
9,2
13,2
10,3
16,0
41,4
53,2
72,2
83,8
540
553
1060
1465
1242
1064
1444
1676
DNO SVAHOVKY GAMA
obchodný názov
Plastové dno svahovky Gama I, II
cena
28 x 18 x 0,5
1,49/1,79
Poznámka: Pre svahovú tvárnicu Gama I. sú určené dve plastová dná. Pre svahovú tvárnicu Gama II. jedno plastové dno.
Uvádzané hmotnosti balenia majú iba informatívny charakter. Presná hmotnosť bude uvedená v ponuke a v dodacom liste.
Uvedená cena: EUR bez DPH/s DPH
Prírodná-sivá
18
D
rozmer
cm
Piesková
Okrová
Čierna
Červená
Hnedá
Karamelová
19
Murovacie
prvky
retro bloky
obchodný názov
rozmery
d/š/v
(cm)
C spotreba
C
červená, C
merná
hnedá, TAMPICO
ks/m2
prírodná-sivá čierna,
okrová,
jednotka
*
ks/bm
karamelová
ks
12,5
3,39/4,07 3,79/4,55 4,99/5,99
počet
vo vrstve
ks
paleta
ks
hmotnosť
merná
jednotka
(ks)
hmotnosť
balenia
v kg
12
48
27,3
1335
Retro Blok I.
39 x 19 x 19
Retro Blok II.
29 x 19 x 19
ks
3,09/3,71
3,49/4,19
3,99/4,79
16,67
16
64
19,3
1260
Retro Blok III.
19 x 19 x 19
ks
1,99/2,39
2,39/2,87
2,99/3,59
25
24
96
13,2
1292
Retro Blok IV. s otvormi
39 x 19 x 9
ks
1,99/2,39
2,39/2,87
2,99/3,59
25
12
96
13,7
1340
Retro Blok IV. bez otvorov
39 x 19 x 9
ks
1,99/2,39
2,39/2,87
2,99/3,59
25
12
96
14,2
1388
19 x 19 x 9
ks
1,29/1,55
1,39/1,67
1,49/1,79
50
24
192
7,1
1388
30 x 19,5 x 7
ks
1,89/2,27
2,19/2,63
-
5*
16
144
9,0
1321
8,5 x 8,5 x 7
ks
0,59/0,71
0,69/0,83
0,79/0,95
*
*
1,1
1,1
počet
vo vrstve
ks
paleta
ks
hmotnosť
merná
jednotka
(ks)
hmotnosť
balenia
v kg
RETRO BLOKY colormix TAMPICO
PLOTOVÉ TVAROVKY farba hnedá
Možno použiť ako palisádu, alebo schod.
Retro Blok V.
RETRO ZÁKRYTOVÁ STRIEŠKA
ZÁSLEPKA STRIEŠOK U STĹPIKOV
400/400 RETRO
* výrobok sa predáva volne ložený
MUROVACIE TEHLY
RETRO MUROVACIA TEHLA
rozmery
d/š/v
(cm)
29 x 14 x 6,5
LÍCOVÁ TEHLA – OSTRÁ HRANA
29 x 14 x 6,5
obchodný názov
D
červená, D
merná
prírodná-sivá čierna, hnedá,
jednotka
okrová
TAMPICO, D spotreba
GIRALDA,
ks/m2
*
ks/bm
MEIRA
ks
0,69/0,83
0,79/0,95
0,99/1,19
53/379*
24
240
5,8
1417
ks
0,59/0,71
0,79/0,95
0,99/1,19
53/379*
51
255
6,1
1580
D
RETRO BLOKY farba červená a okrová
obchodný názov
MUROVACIA TEHLA
rozmery
d/š/v
(cm)
29 x 14 x 6,5
D
merná
jednotka
prírodná-sivá
červená
spotreba
ks/m2
*
ks/bm
počet
vo vrstve
ks
paleta
ks
hmotnosť
merná
jednotka
(ks)
hmotnosť
balenia
v kg
ks
0,39/0,47
0,49/0,59
53/379*
51
255
5,8
1504
spotreba
ks/m2
*
ks/bm
počet
vo vrstve
ks
paleta
ks
hmotnosť
merná
jednotka
(ks)
hmotnosť
balenia
v kg
12,5
15
75
16,7
1278
RETRO BLOKY farba červená
Spotreba 53 ks/m2 je spotreba bez špárovania tehál. Pri špárovaní tehál je spotreba 42 ks/m2.
PLOTOVÉ TVAROVKY, STRIEŠKY A ZÁKRYTOVÉ STRIEŠKY
obchodný názov
PT hladká
A
B
C
D1
D2
rozmery
d/š/v
(cm)
38,5 x 19 x 19
C
červená, C
čierna,
merná
prírodná-sivá hnedá, okrová,
jednotka
piesková
karamelová
ks
2,09/2,51
2,59/3,11
C
TAMPICO,
BLANCO
-
PT A jednostranná
38,5 x 19 x 19
ks
2,39/2,87
2,79/3,35
3,89/4,67
12,5
12
60
21,6
1321
PT B obojstranná
38,5 x 19 x 19
ks
3,09/3,71
3,69/4,43
4,79/5,75
12,5
10
50
22,6
1155
PT C rohová
38,5 x 19 x 19
ks
3,39/4,07
3,99/4,79
5,19/6,23
12,5
12
60
21,8
1333
PT D1 trojstranná
38,5 x 19 x 19
ks
4,19/5,03
4,69/5,63
5,69/ 6,83
12,5
10
50
24,6
1255
PT D2 trojstranná
38,5 x 19 x 19
ks
4,59/5,51
4,99/5,99
5,99/ 7,19
12,5
10
50
23,8
1215
PT E štvorstranná
38,5 x 19 x 19
ks
5,29/6,35
5,69/6,83
6,59/7,91
12,5
10
50
23,9
1220
PS - priebežná štiepaná
20 x 30 x 7
ks
2,09/2,51
2,49/2,99
-
5*
15
120
7,4
913
ZD - stĺpiková štiepaná
45 x 45 x 5
ks
9,99/11,99 10,99/13,19
-
-
4
48
23,0
1129
ZS - stĺpiková
50 x 50 x 5 x 5,5
ks
9,99/11,99 10,99/13,19
-
-
4
40
28,4
1161
ZS - priebežná
40 x 30 x 5 x 5,5
ks
4,99/5,99
-
2,5*
8
80
13,9
1137
DEBNIACE TVÁRNICE
obchodný názov
DEBNIACE TVÁRNICE 15
DEBNIACE TVÁRNICE 20
DEBNIACE TVÁRNICE 25
DEBNIACE TVÁRNICE 30
DEBNIACE TVÁRNICE 40
DEBNIACE TVÁRNICE 50
B
rozmer
v cm
prírodná-sivá
spotreba
betonu
na 1 ZB/1 l
spotreba
ks/m2, ks/m3
počet
vo vrstve
ks
paleta
ks
hmotnosť
kg/ks
hmotnosť
v kg
50 x 15 x 25
50 x 20 x 25
50 x 25 x 25
50 x 30 x 25
50 x 40 x 25
30 x 50 x 25
1,39/1,67
1,59/1,91
1,69/2,03
1,79/2,15
2,09/2,51
1,99/2,39
7,5
12,5
18
25
35
25
8/53
8/40
8/32
8/27
8/20
13,3/27
16
12
10
8
6
8
64
60
50
40
30
40
21,1
24,3
25,7
27,1
34,6
26,4
1358
1475
1310
1171
1010
1171
Uvádzané hmotnosti balenia majú iba informatívny charakter. Presná hmotnosť bude uvedená v ponuke a v dodacom liste.
Uvedená cena: EUR bez DPH/s DPH
POVRCHY ŠTIEPANÉ
RETRO BLOKY
MEIRA
TAMPICO
BLANCO
GIRALDA
TAMPICO
E
20
Na objednávku je možné vyrobiť vo farbe biela - individuálna kalkulácia.
PT hladká – paleta obsahuje 10 polovičných tvaroviek.
5,49/6,59
Colormix MEIRA a GIRALDA sa vyrába iba pre LÍCOVÉ a RETRO TEHLY.
Prírodná-sivá
Piesková
Okrová
Čierna
Červená
Hnedá
Karamelová
21
Murovacie
prvky
Diton wall roma – NOVINKA (history+ štiepaný)
D
D
výška
(cm)
merná
jednotka
BLANCO, PRETO, GOBI
počet/paleta
m2, bm*, ks**
Diton WALL KAMEŇ I., II., III., IV., V.
7,5
m2
61,99/ 74,39
2,7
1 paleta
Diton WALL KAMEŇ I., II., III., IV., V.
15
m2
61,99/ 74,39
2,7
1 paleta
Diton WALL STRIEŠKA I., II., III.
7,5
bm
14,39/17,27
2,4*
1 vrstva
Diton WALL STĹPIK
15
ks
8,99/10,79
36**
1 ks
Technické parametre
Diton Wall na palete – vrstva
odber po paletách/
vrstvách/ks
D
Diton Wall STRIEŠKA na palete – vrstva
DITON WALL colormix BLANCO
DITON WALL colormix GOBI
2. vrstva – ukážka riešenia
1. vrstva – ukážka riešenia
osť
k
Veľ
KAMEŇ IV. určený k poleniu – vždy jeden v každej vrstve na palete
v prípade nutnosti je možné poliť i bežný KAMEŇ IV.
eru
lom
po
e
vol
uz
typ
dľa ,0m
po ,5–1
0
Stĺpik Wall – pôdorys
výška
dĺžka
šírka
vrstiev
ks/vrstva
hmotnosť
ks/paleta
Diton WALL KAMEŇ
I.
33,5
4
32
Diton WALL KAMEŇ
II.
26,5
3
24
Diton WALL KAMEŇ
III.
4
32
Diton WALL KAMEŇ
IV.
32
4
32
Diton WALL KAMEŇ
V.
30
1
8
7,5
19,5
22
8
Diton WALL KAMEŇ
I.
33,5
4
16
Diton WALL KAMEŇ
II.
26,5
3
12
Diton WALL KAMEŇ
III.
4
16
Diton WALL KAMEŇ
IV.
32
4
16
Diton WALL KAMEŇ
V.
30
1
4
Diton WALL STRIEŠKA
I.
27
3
27
Diton WALL STRIEŠKA
II.
3
27
Diton WALL STRIEŠKA
III.
3
27
Diton WALL STĹPIK
I.
6
36
15
7,5
19,5
20
22
33
4
9
32,5
15
40
40
6
paleta
kg/paleta
2,7 m2
1361
ov
KAMEŇ
počet
KAMEŇ koncový
• pre stĺpiky samostatne stojace
• pre pokračovanie stĺpika nad podmurovkou plota
eň
skladobné rozmery (cm)
kam
Technické parametre
h
nýc
KAMEŇ rohový Kameň priebežný
KAMEŇ rohový KAMEŇ průběžný
Kameň IV. určený k poleniu – vždy jeden v každej vrstve na palete
• v prípade nutnosti je možné poliť i bežný kameň IV.
Ukážka ľubovoľného architektonického riešenia
2,7 m2
1359
21,6 bm
1267
Uvádzané hmotnosti balenia majú iba informatívny charakter. Presná hmotnosť bude uvedená v ponuke a v dodacom liste.
Uvedená cena: EUR bez DPH/s DPH
DITON WALL je pre svoju vysokú pevnosť, mrazuvzdornosť a trvanlivosť vhodný najmä pre všetky ploty, deliace, oporné a okrasné múry.
Vďaka rôznorodosti jednotlivých kameňov WALL sme schopní vymyslieť a vytvoriť ľubovoľné architektonické riešenie múru. Systém kameňov WALL
je doplnený flexibilným STĹPIKOM WALL 400/400, ktorý podľa potreby môžeme upraviť na kameň priebežný, rohový a koncový.
Použitie STRIEŠOK WALL k prevedeniu jednotlivých stupňov
schodišťa • výška striešky 75 mm *2 = výška stupňa 150 mm
pre pokojný a pohodový výstup
1357
POVRCH WALL
GOBI
PRETO
BLANCO
DITON STRIEŠKY WALL sa používajú aj na ukončenie plotov, múrikov a oporných stien.
Plotové striešky sú estetickým doplnkom základných kameňov. Pre odvod dažďových vôd sú zo spodnej strany opatrené odkvapovým žľabom.
22
23
Kanalizačné
komponenty
ŠACHTOVÉ DNÁ – pre šachty sila steny 12 cm
obchodný názov
POKLOP
670
VYROVNÁVACIE PRSTENCE
Prstence slúžia k dorovnaniu
výšky šachty na požadovanú
úroveň terénu
PRECIS 1000/600
PRECIS 1000/800
PRECIS 1000/1000
PRECIS 1000/1200
TBZ-Q 1000/600 – BB
TBZ-Q 1000/800 – BB
TBZ-Q 1000/1000 – BB
KÓNUS PRE ŠACHTY
Skruž kónusového tvaru vytvára
prechod medzi krytom šachty
a šachtovou skružou
rozmery
DN / L
(cm)
100 x 60
100 x 80
100 x 100
100 x 120
100 x 60
100 x 80
100 x 100
merná
jednotka
cena za ks
bez DPH/vč. DPH
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
177,49/212,99
195,59/ 234,71
234,59/281,51
287,09/344,51
177,49/212,99
195,59/234,71
234,59/ 281,51
F
paleta
ks
hmotnosť
merná jednotka
(ks)
-
1400
1600
1800
hmotnosť
balenia v kg
-
1400
1600
1800
Uvádzané hmotnosti balenia majú iba informatívny charakter. Presná hmotnosť bude uvedená v ponuke a v dodacom liste.
Uvedená cena: EUR bez DPH/s DPH
Šachtové dno PRECIS vyrábané najnovšou technológiou odlievaním samozhutniteľného betónu do presnej formy – výroba na zákazku (individuálna kalkulácia).
Cenníková cena je stanovená na šachtové dno bez otvorov bez stupačky. Štandardné prevedenie kynety je so žliabkom na 1/2 výšky otvoru na výtoku.
Provedenie žľab / nástupnica: BB - BETÓN / BETÓN bez náteru
PRECHODOVÁ DOSKA
Ak nie je možné použiť kónus z dôvodov
nízkej výšky šachty, používa sa PRECHODOVÁ DOSKA. (v=200 mm)
Šachtové dná TBZ-Q sú vyrábané podľa požiadaviek zákazníka – výroba na zákazku (individuálna kalkulácia).
Cenníková cena je stanovená na šachtové dno s jedným vývodom a jedným prívodom bez osadenia prechodiek, vrátane stúpadla a betónovej kynety.
Štandardné prevedenie kynety je so žliabkom na ½ výšky otvoru na výtoku.
SKRUŽE PRE ŠACHTY
Skruže sú opatrené styčnými
plochami uprevenými pre spojenie
na pero a drážku.
Gumové tesnenie zaistí vodotesnosť
spojov.
Prevedenie žľab / nástupnica: BB - BETÓN / BETÓN s náterom
Ďalšie možnosti prevedenia žľab/nástupnica:
CB – čadič/betón, CC– čadič/čadič, KB – kamenina/betón, KK – kamenina/kamenina, PP – plast/plast (ceny podľa individuálnej kalkulácie)
VYROVNÁVACIE PRSTENCE (obchodovaný tovar) - sila steny 12 cm)
obchodný názov
stavební výška
TBW – Q 625/40
TBW – Q 625/60
TBW – Q 625/80
TBW – Q 625/100
TBW – Q 625/120
TBW – Q 625/60 – 110/120
ŠACHTOVÉ DNO
Jedná sa o dielec s pripravenými
otvormi pre vstup kanalizačných rúr.
V spodnej časti dna je tok média
usmerňovaný kynetou betónovou,
keramickou, čadičovou alebo plastovou.
Šachtové dná sú vyrábané na objednávku podľa požiadaviek zákazníka.
rozmery
DN / L
(cm)
62,5 x 4
62,5 x 6
62,5 x 8
62,5 x 10
62,5 x 12
62,5 x 6 / 10
merná
jednotka
cena za ks
bez DPH/vč. DPH
ks
ks
ks
ks
ks
ks
7,89/9,47
9,09/10,91
10,29/12,35
11,49/13,79
12,59/15,11
11,29/13,55
rozmery
DN / L
(cm)
merná
jednotka
cena za ks
bez DPH/vč. DPH
100/62,5 x 10
100/62,5 x 20
ks
ks
74,79/89,75
100,39/120,47
merná
jednotka
cena za ks
bez DPH/vč. DPH
ks
58,69/70,43
F
paleta
ks
hmotnosť
merná jednotka
(ks)
hmotnosť
balenia
v kg
17
18
14
11
9
10
27
39
54
68
81
53
459
702
756
748
729
530
PRECHODOVÉ DOSKY (obchodovaný tovar)
obchodný názov
TZK – Q 1000-630/100 L
TZK – Q 1000-630/200T
KANALIZÁCIA
F
hmotnosť
merná
jednotka
(ks)
hmotnosť
balenia
v kg
tlak kola KN
paleta
ks
5
50
4
3
paleta
ks
hmotnosť
merná jednotka
(ks)
hmotnosť
balenia
v kg
2
530
1060
383
488
1532
1464
KÓNUSY PRE ŠACHTY
obchodný názov
SKRUŽE PRE ŠACHTY
sila steny 120 mm
ŠACHTOVÉ DNÁ
TBZ-Q
ŠACHTOVÉ DNÁ
PRECIS
KALOVÉ KOŠE
PRE ULIČNÉ VPUSTE**
KÓNUSY PRE ŠACHTY
sila steny 120 mm
PRECHODOVÉ DOSKY
TBR-Q 1000-625/600/120 SP K D
rozmery
DN / L / T
(cm)
100-62,5 x 67 x 12
F
SPK – stúpadlo oplastované KASI + kapsové PP, D – deha záves, SP – stúpadlo oplastované KASI, SPČ – stúpadlo oplastované + čadičový obklad na 120° steny
SKRUŽE PRE ŠACHTY – sila steny 12 cm
VTOKOVÉ MREŽE PRE ULIČNÉ VPUSTE**
DAŽĎOVÉ ULIČNÉ VPUSTE**
vyrovnávacie prstence**
TBS-Q 1000/250/120 SPD
TBS-Q 1000/250/120 SPČ D
TBS-Q 1000/500/120 SP D
TBS-Q 1000/500/120 SPČ D
100 x 50 x 12
100 x 50 x 12
ks
ks
45,99/55,19
87,79/105,35
3
3
504
504
1512
1512
TBS-Q 1000/1000/120 SP D
TBS-Q 1000/1000/120 SPČ D
100 x 100 x 12
100 x 100 x 12
ks
ks
76,69/92,03
166,49/199,79
1
1
1008
1008
1008
1008
100
ks
7,39/ 8,87
200
1
200
TESNENIE SKRUŽÍ
TROUBY OSMIHRANNÉ
POKLOPY**
24
F
rozmery
DN / L / T
(cm)
100 x 25 x 12
100 x 25 x 12
obchodný názov
paleta
ks
hmotnosť
merná jednotka
(ks)
hmotnosť
balenia
v kg
31,19/37,43
59,09/ 70,91
5
5
252
252
1260
1260
merná
jednotka
cena za ks
bez DPH/vč. DPH
ks
ks
DN – menovitá svetlosť, L – skladobná výška, T – sila steny
Skruže, kónusy a šachtové dná sú pre jednoduchšiu manipuláciu opatrené DEHA závesmi (2,5 tony). Skruže sa štandardne vyrábajú so stúpadlami, bez stúpadiel iba na objednávku.
25
Kanalizačné
komponenty
DAŽĎOVÉ ULIČNÉ VPUSTE (obchodovaný tovar)
RÚRY OSEMHRANNÉ
obchodný názov
Tzp-Q 400/1000
Tzp-Q 600/1000
Tzp-Q 800/1000
Tzp-Q 1000/1000
rozmery
DN / L / T
(cm)
40 x 100 x 8
60 x 100 x 8
80 x 100 x 10
100 x 100 x 12
merná
jednotka
cena za ks
bez DPH/vč. DPH
ks
ks
ks
ks
40,99/49,19
63,59/76,31
89,49/107,39
122,39/146,87
F
hmotnosť
merná jednotka (ks)
hmotnosť
balenia
v kg
335
490
815
1221
335
490
815
1221
POKLOPY (obchodovaný tovar)
obchodný názov
A15 BEGU BO
A15 GU BO
rozmery
merná
vnútorný priemer / výška
jednotka
(cm)
ks
62,5 x 7,5
62,5 x 7,5
ks
cena za ks
bez DPH/vč. DPH
F
49,99/59,99
66,19/79,43
paleta
ks
hmotnosť
merná jednotka
(ks)
hmotnosť
balenia
v kg
16
72
1152
16
55
880
B125 BEGU BO
62,5 x 12,5
ks
84,89/101,87
12
99
1188
B125 BEGU SO
62,5 x 12,5
ks
85,99/103,19
12
92
1104
B125 GU BO
62,5 x 12,5
ks
99,29/119,15
12
70
840
B125 GU SO
D400 BEGU BO
62,5 x 12,5
ks
100,09/120,11
12
70
840
62,5 x 16
ks
122,49/146,99
8
156
1248
D400 BEGU SO
62,5 x 16
ks
151,89/182,27
8
162
1296
D400 GU BO
62,5 x 16
ks
194,79/233,75
8
162
1296
F
paleta
ks
hmotnosť
merná jednotka
(ks)
hmotnosť
balenia
v kg
8,29/9,95
9,89/11,87
14,39/17,27
20
16
8
35
54
106
700
864
848
ks
ks
ks
8,09/9,71
9,89/11,87
14,39/17,27
24
16
8
35
54
106
840
864
848
45 x 35 x 5
45 x 35 x 5
ks
ks
11,79/14,15
14,19/17,03
16
16
73
73
1168
1168
STREDNÁ S ODTOKOM ø 200
TBV-q 450/450/3d
TBV-q 450/350/3d PVC
45 x 45 x 5
45 x 35 x 5
ks
ks
20,39/24,47
15,09/18,11
8
16
90
68
720
1088
SPODNÁ (KALIŠTE BEZ ODTOKU)
TBV-q 450/300/2a
45 x 30 x 5
ks
11,09/13,31
16
67
1072
SPODNÁ S ODTOKOM ø 150
TBV-q 450/330/1a
TBV-q 450/330/1a PVC
45 x 33 x 5
45 x 33 x 5
ks
ks
11,89/14,27
14,39/17,27
16
16
74
74
1184
1184
SPODNÁ S ODTOKOM ø 200
TBV-q 450/380/1d
TBV-q 450/380/1d PVC
45 x 38 x 5
45 x 38 x 5
ks
ks
14,19/17,03
17,89/21,47
8
8
108
108
864
864
SPODNÁ SO ZÁPACHOVOU UZÁVEROU
TBV-Q 450/60-410/7S
45 x 57,7 x 5
TBV-Q 450/577/3z ø 150
45 x 57,7 x 5
TBV-Q 450/577/3z ø 200
45 x 57,7 x 5
ks
ks
ks
23,39/28,07
57,89/69,47
66,49/79,79
8
8
18
195
195
195
1560
1560
1560
TBV-q 450-270/295/11a
45-27 x 29,5 x 5
ks
15,29/18,35
12
60
720
39 x 6
45-27 x 6
ks
ks
8,09/9,71
5,59/6,71
15
50
22
9
330
450
paleta
ks
hmotnosť
merná jednotka
(ks)
hmotnosť
balenia v kg
12
12
24
16
16
20
105
93
62
68
68
50
1260
1116
1488
1088
1088
1000
paleta
ks
hmotnosť
merná jednotka
(ks)
hmotnosť
balenia
v kg
-
6,5
3,8
5
6,5
-
rozmery
DN / L / T (cm)
merná
jednotka
cena za ks
bez DPH/vč. DPH
HORNÁ
TBV-q 450/195/5c
TBV-q 450/295/5b
TBV-q 450/570/5d
45 x 19,5 x 5
45 x 29,5 x 5
45 x 57 x 5
ks
ks
ks
STREDNÁ
TBV-q 450/195/6b
TBV-q 450/295/6a
TBV-Q 450/570/6D
45 x 19,5 x 5
45 x 29,5 x 5
45 x 57 x 5
STREDNÁ S ODTOKOM ø 150
TBV-q 450/350/3a
TBV-q 450/350/3a PVC
obchodný názov
vyrovnávací prstenec
TBV-q 390/60/10a
TBV-q 270/60/10b
VTOKOVÉ MREŽE PRE ULIČNÉ VPUSTE (obchodovaný tovar)
D400 GU SO
62,5 x 16
ks
193,49/232,19
8
156
1248
D400 viatop BO
D400 viatop SO
61 x 11
61 x 11
ks
ks
304,39/365,27
304,39/365,27
10
10
134
134
1340
1340
D400 rexess BO
D400 rexess SO
60 x 10
60 x 10
ks
ks
141,89/170,27
141,89/170,27
10
10
52
52
520
520
BEGU – betón/liatina, GU – liatina, BO – bez odvetrania, SO – s odvetraním.
Uvádzané hmotnosti balenia majú iba informatívny charakter. Presná hmotnosť bude uvedená v ponuke a v dodacom liste.
Uvedená cena: EUR bez DPH/s DPH
obchodný názov
rozmery
š / d / v (cm)
merná
jednotka
cena za ks
bez DPH/vč. DPH
M1 D400 – 500 x 500 BEGU
M2 C250 – 500 x 500 BEGU
M3 C250 – 300 x 500
KM 12-EUROPA D400
KM 12P-EUROPA D400, s pantem
M1 D400-Curb king
50,4 x 50,4 x 16
50,4 x 50,4 x 16
53,5 x 30,5 x 14
50 x 50 x 16
50 x 50 x 16
48,1 x 70,1 x 16,2
ks
ks
ks
ks
ks
ks
138,89/166,67
128,99/154,79
110,59/132,71
111,39/133,67
116,09/139,31
115,99/139,19
F
KALOVÉ KOŠE PRE ULIČNÉ VPUSTE (obchodovaný tovar)
obchodný názov
A4 – pozink – velký
B1 – pozink – malý
D1 – pozink ovál – malý
C3 – pozink ovál – velký
rozmery
vnútorný priemer / L
(cm)
38,5 x 60
38,5 x 25
39,5/25,5 x 32,5
39,5/25,5 x 57,5
merná
jednotka
cena za ks
bez DPH/vč. DPH
ks
ks
ks
ks
28,59/34,31
19,69/23,63
24,09/28,91
31,09/37,31
F
DN – menovitá svetlosť, L – skladobná výška, T – sila stien.
Uvádzané hmotnosti balenia majú iba informatívny charakter. Presná hmotnosť bude uvedená v ponuke a v dodacom liste.
26
Uvedená cena: EUR bez DPH/s DPH
27
Doplnky
k výrobkom
TERČE, PODLOŽKY
obchodný názov
TERČ POD DLAŽBU KRUHOVÝ
TERČ POD DLAŽBU
REKTIFIKAČNÁ PODLOŽKA
výška
mm
priemer
mm
cena/ks
14
8
3
150
120
150
0,39/0,47
0,99/1,19
0,29/0,35
vymedzenie
mm
balenie
ks
cena/ks
25
35-50
25
25
2,29/2,75
3,59/4,31
hmotnosť
g/m2
rozmer rolky
cena/m2
200
2 x 50
0,89/1,07
D
TERČ TELESKOPICKÝ
obchodný názov
TERČ POD DLAŽBU TELESKOPICKÝ 25
TERČ POD DLAŽBU TELESKOPICKÝ 35
D
GEOTEXTÍLIA
obchodný názov
GEOTEXTÍLIA 100% POLYESTER
(povrch – kalandrovaná)
D
DITON STONE farba antracit
DITON SETA colormix ARENO
teleflon
DITON ROCCO colormix TROPICO
DRŽIAKY PLOTOVEJ VÝPLNE
obchodný názov
DRŽIAK PLOTOVEJ VÝPLNE OKRAJOVÝ
DRŽIAK PLOTOVEJ VÝPLNE PRIEBEŽNÝ
rozmer
cena/ks
273 x 40 x 5
550 x 40 x 5
5,19/6,23
6,59/7,91
rozmer
cena/ks
280 x 180 x 5
1,49/1,79
obsah
balenia
cena
balenia
5l
20 l
5l
20 l
79,39/95,27
297,69/357,23
81,69/98,03
301,29/361,55
D
DUB farba svetlá
DITON PAVÉ colormix MARMO
teleflon
DNO SVAHOVKY GAMA
obchodný názov
Plastové dno svahovky Gama I, II
D
teleflon
IMPREGNAČNÉ NÁTERY
obchodný názov
REBATEX BI IMPREGNÁCIA SO ZVÝRAZNENÍM FARIEB
REBATEX BI IMPREGNÁCIA SO ZVÝRAZNENÍM FARIEB
BPB PERFECT IMPREGNÁCIA BEZ ZVÝRAZNENIA FARIEB
BPB PERFECT IMPREGNÁCIA BEZ ZVÝRAZNENIA FARIEB
D
VRECOVANÝ ŠPÁROVACÍ PIESOK
obchodný názov
ŠPÁROVACÍ PIESOK 0-2 mm
ŠPÁROVACIA DRŤ 2-4 mm
hmotnosť
kg/vrece
cena
balenia
25
25
3,69/4,43
3,69/4,43
D
Poznámka: Spotrebu piesku pre jednotlivé druhy dlažieb je možné stiahnuť na www.diton.cz/súbory-stazeni
Uvedená cena: EUR bez DPH/s DPH
28
29
1. ÚČEL A ROZSAH PLATNOSTI
1. 1. Účelom týchto všeobecných obchodných a dodacích podmienok (ďalej len „VODP“) je stanoviť
rozsah podmienok, za ktorých budú uzatvárané jednotlivé obchody, v ktorých je DITON s.r.o stranou
predávajúcou.
1. 2. Tieto podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť každej kúpnej zmluvy uzatvorenej firmou
DITON s.r.o a sú pre potrebu zákazníka k dispozícii na expedíciách jednotlivých výrobných závodov a predajných miestach predávajúceho. Akékoľvek odchýlky od týchto podmienok musia byť
dohodnuté písomne v kúpnej zmluve. Odchylné dojednania v zmluve majú prednosť pred znením
týchto podmienok.
2. TOVAR, CENOVÉ PODMIENKY A PALETOVÉ HOSPODÁRSTVO
2. 1. Sortiment, názov a prevedenie tovaru je uvedený v obchodných listinách predávajúceho, pričom predávajúci uvádza, že tovar zodpovedá platným normám, stavebno-technickým osvedčením
a podnikovým normám jednotlivých výrobkov. Prevedenie a zobrazenie tovaru v obchodných listinách je informatívne a tieto listiny nemožno považovať za predlohy či vzorky.
2. 2. Cena tovaru je stanovená cenníkom predávajúceho, platným v čase vyskladnenia alebo dodávky. Vystavením objednávky alebo podpisom zmluvy kupujúci potvrdzuje znalosť cenníka, VODP
a súhlas s cenou. K cene patrí DPH, podľa aktuálnej sadzby. K týmto cenám môže predávajúci
poskytnúť zľavy. Zľava sa vyznačí v daňovom doklade dodávky. Ak kupujúci nezaplatí účtovanú
čiastku riadne a včas, môže dodávateľ za odobraný tovar dodatočne doúčtovať poskytnutú zľavu.
2. 3. Cena dodávaného tovaru je splatná pri odbere, pri zálohovej faktúre do 7 dní od vystavenia,
v ostatných prípadoch do 14 dní od prevzatia tovaru a vystavenia dokladu, ak nie je písomne dohodnuté inak. Cena sa platí pod označením dodávky, ktorým je pri bezhotovostnej platbe variabilný
symbol - číslo faktúry. Cenové podmienky platia podľa VODP, ak nie je v zmluve alebo inou písomnou formou dohodnuté medzi predávajúcim a kupujúcim inak.
2. 4. Tovar je dodávaný voľne ložený alebo na drevených paletách o rozmeroch 120 cm x 80 cm
a 120 cm x 100 cm, ktorých cena bez DPH je uvedená v cenníku predávajúceho. Za odovzdanú
paletu s tovarom je kupujúcemu účtovaná cenníková suma, zdaňovaná základnou sadzbou DPH,
ktorá je splatná vždy s cenou tovaru. Kupujúci má právo palety rovnakého druhu, nepoškodené
ak ďalším expedíciám použiteľné, vrátiť predávajúcemu do 6 mesiacov od dodávky alebo vymeniť
pri ďalšej dodávke na započítanie ceny paliet tejto dodávky. Kupujúci preukáže skutočné dodávky
(dodacím listom príp. pokladničným dokladom a to iba v originálnom výtlačku) a ich rozsah zodpovedajúci vráteným paletám. Pri vrátení nepoškodených paliet bude odpočítané 10 % z ceny za
bežné opotrebovanie. Vyúčtovanie opotrebenia paliet a ich vrátenie bude vykonávať súhrnne vždy
za obdobie kalendárneho mesiaca alebo po vzájomnej dohode v iných intervaloch. Predávajúci je
oprávnený odmietnuť prevzatie paliet v prípade ich poškodenia a neschopnosti ďalšieho použitia
alebo po uplynutí 6 mesiacov od dodávky. O neprevzatých paletách je vykonaný zápis o ich prebierke. Palety neprevzaté na sklad (t.j. tie, ktoré spoločnosť DITON s.r.o. pre poškodenie neprevzala späť)
budú uskladnené maximálne po dobu 10 kalendárnych dní u predávajúceho. V tejto lehote si ich
môže kupujúci vyzdvihnúť a odviezť späť. Ak nedôjde k dohode, budú tieto palety vyradené z našej
evidencie a zošrotované. Palety rovnakého druhu kupujúci vráti na pôvodné miesto dodávky, alebo
podľa dohody s predávajúcim na iné dohodnuté miesto.
2. 5. Tovar tvorí predovšetkým výrobky predávajúceho, ale v ponuke je aj tovar ostatných výrobcov,
u ktorého môže byť odlišný režim záruky a obehu paliet.
DITON STONE colormix MORANO
PLOŠNA DLAŽBA colormix ARENO
DITON TESELA colormix RUDEN
UPOZORNENIE
Pokládka
Pre dosiahnutie ideálneho vzhľadu colormixov a farby dlažby, je nutné odoberať dlažobné
kamene z rôznych paliet a vrstiev naraz a to celkom náhodne. Iba tak docielite správne prefarbeného vzhľadu plochy.
Výstavné vzorky
Vystavené výrobky na výstavných centrách či predajniach
stavebného materiálu (vzorky v stojanoch či výstavkách,
atď.) sa môžu od zakúpeného produktu farebne líšiť. Vzhľadom k používaniu prírodných-sivých surovín sú odchýlky
v štruktúre a odtieni technicky nevyhnuteľné. Nijako to však
neovplyvní deklarované vlastnosti našich výrobkov. Tieto
rozdiely nie sú uznávané ako reklamácia.
Výkvet
Farebnosť dlažby
Vzhľadom k používaniu prírodných-sivých materiálov pri výrobe všetkých výrobkov spoločnosti DITON, môže dochádzať k rozdielom medzi odtieňmi výrobkov jednotlivých výrobných šarží.
Tieto rozdiely nemajú vplyv na deklarované vlastnosti predávaných výrobkov. Pôsobením klimatických podmienok a používaním výrobkov dochádza k postupnému zjednoteniu farebnosti
týchto výrobkov.
30
Aktuálne zásady pre pokládku betónovej dlažby nájdete na: http://www.diton.cz/soubory-stazeni
Svetlé škvrny, či povlak, ktorý sa občas u betónových výrobkov vytvorí sa nazýva výkvetom. Jedná sa o jav, ktorý je
ovplyvnený radom faktorov, ktorému sa nedá zabrániť. Výkvet je prirodzeným javom. Je prevažne spôsobený tým, že
sú výrobky trvale umiestnené v mokrom či vlhkom prostredí.
Kvalitu dodaných výrobkov nijako neznižuje. Výkvet nie je
uznaný ako predmet reklamácie. Vplyvom poveternostných
podmienok a používaním výkvet mizne.
Reklamácie
Pre prípadnú reklamáciu je nutné zkontrolovať výrobky ihneď po dodaní a pred samotným zabudovaním. Ak je reklamácia vybavovaná už po zabudovaní výrobkov a so zjavnou
závadou alebo nedostatkom, nebudú uznané náklady spojené s pokládkou.
3. DODACIE PODMIENKY, PRECHOD RIZÍK A VLASTNÍCTVO
3. 1. Objednávka musí obsahovať: názov, množstvo a farbu tovaru, požadovaný spôsob prevzatia (vlastný odber, termín dodania, odvoz na určené miesto), spôsob platenia na základe cenníka
a VODP (platba vopred na základe zálohovej faktúry, pri odbere, v splatnosti), meno, adresu, telefón, IČO, DIČ a podpis kupujúceho (pre fyzické osoby platí primerane), požadovaný termín vývozu,
e-mailovú adresu pre prípad písomného potvrdenia objednávky. Objednávka v písomnej forme platí, ak je zaslaná predávajúcemu, opatrená podpisom kupujúceho alebo ním povereného pracovníka
a potvrdená predávajúcim. Objednávku je nutné doručiť aspoň 1 deň pred dátumom expedície,
v prípade odberu neúplných paliet tovaru aspoň 3 dni vopred.
3. 2. Dodávkou sa rozumie predanie objednaného alebo dohodnutého tovaru kupujúcemu, vyskladnením sa rozumie odovzdanie a prevzatie takéhoto tovaru na prepravu. Pri dodávke alebo vyskladnení potvrdí preberajúci dodací list. Dodací list slúži ako doklad o prevzatí tovaru kupujúcim. Ak nie
je dodací list, má sa za to, že faktúra slúži zároveň ako doklad ho nahradzujúci, prevzatím tovaru sa
potom rozumie deň vystavenia faktúry. Dodávkou alebo vyskladnením sú záväzky predávajúceho
splnené. Ak neodoberie kupujúci objednaný tovar včas, môže predávajúci účtovať skladné vo výške
0,40 EUR za každý deň a každú paletu objednaného tovaru.
3. 3. Prevzatím tovaru pri dodávke alebo vyskladnením kupujúci splnil svoje záväzky tovar riadne
prezrieť a zistiť zhodu ním požadovaného tovaru s preberaným a že kupuje tovar v stave, v akom sa
pri dodávke nachádza. To sa týka najmä zistenia druhu, stavu, farby, prevedenia a množstva tovaru.
Kupujúci preberá tovar pri dodávke alebo vyskladnení. Prevzatím tovaru kupujúci tiež potvrdzuje
splnenie záväzku predávajúceho a odovzdanie všetkých dokladov ku kupovanému tovaru.
3. 4. Kupujúci je povinný zaplatiť cenu včas. V prípade omeškania s platením uhradí predávajúcemu
úrok 0,05 % účtovanej čiastky denne.
3. 5. Predávajúci má právo pozastaviť realizáciu riadne uzatvorenej kúpnej zmluvy, alebo objednávky, ak je kupujúci v omeškaní s úhradou predchádzajúcich záväzkov voči predávajúcemu, alebo ak
kupujúci inak poruší záväzky obsiahnuté v zmluve alebo faktúre.
3. 6. Strany sa ďalej dohodli, že súčet všetkých majetkových sankcií či úrokov si nebudú vzájomne
účtovať ani vymáhať, ak nepresiahnu v úhrne 40 EUR. Ak však presiahnu tento limit, je každá zo
strán oprávnená účtovať a vymáhať všetky sankcie nezníženej o túto čiastku.
3. 7. Od prevzatia tovaru bežia reklamačné a záručné lehoty. Vlastníctvo a nebezpečenstvo škody na
tovare prechádza na kupujúceho prevzatím tovaru pri dodávke alebo vyskladnením.
3. 8. Kupujúci má právo od zmluvy odstúpiť vtedy, ak predávajúci nesplní ani náhradnú dodávku
do desiatich dní po uplynutí dodacej lehoty a po tom, čo kupujúci zaplatil časť ceny. Predávajúci je
oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak porušuje kupujúci zmluvné dojednania a tieto podmienky, hlavne
v prípade meškania s platením ceny tovaru dlhšom ako 7 dní.
3. 9. Predávajúci umožní kupujúcemu vrátenie tovaru len na základe predchádzajúcej dohody, a to
v bezchybnom stave a v originálnom balení.
3. 10. Dôvodom na odstúpenie nie je vyššia moc, neodvrátiteľné alebo nepredvídateľné okolnosti,
ktorým predávajúci nemohol zabrániť. Každá zo strán môže od zmluvy odstúpiť, ak sa dopustila
druhá strana voči nej zavrhnutia hodného nekalo súťažného konania.
4. ZÁRUKA, ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, REKLAMÁCIE
4. 1. Predávajúci sa zaručuje dodať zákazníkovi kvalitné výrobky, vyhovujúce v čase nákupu všetkými svojimi parametrami platnými normami v zmysle deklarovanej triedy kvality. Výrobky sú odskúšané podnikovou skúšobňou a externé akreditovanou skúšobňou. Dodržiavanie vyrovnanej kvality
výrobku je zaistené systémom kontroly kvality výroby a výstupnou kontrolou výrobku.
4. 2. Predávajúci poskytuje na výrobky záruku po dobu 20 rokov od dátumu nákupu na vady, ktoré
vzniknú závadami materiálu dlaždíc alebo výrobnými chybami, a to pri výrobku I. akosti.
4. 3. Výrobky môžu byť expedované s minimálne 70 % konečnou pevnosťou, ak nie je dohodnuté inak.
Kupujúci berie na vedomie, že je potrebná zvýšená opatrnosť pri manipulácii a spracovaní výrobku.
4. 4. Záručná lehota začína plynúť dňom odberu výrobku (t.j. dňom vystavenia dodacieho listu
alebo účtovného dokladu).
4. 5. Reklamáciu je možné uplatňovať iba písomne podľa zák.č. 89/2012 Z. z., a to na základe predloženého dodacieho listu alebo účtovného dokladu u predávajúceho. Pri odbere výrobkov predávajúceho dodaných cez tretiu osobu sa uplatňuje reklamácia prostredníctvom tohto dodávateľa
a začína plynúť dňom doručenia reklamácie výrobcovi.
4. 6. Predávajúci nepreberá zodpovednosť za vady vzniknuté v dôsledku abnormálneho alebo neprimeraného použitia výrobku, neodbornej manipulácie s výrobkami a za vady spôsobené treťou
osobou. Záruka sa tiež nevzťahuje na drobné farebné kontrasty, ktoré nemožno pri priemyselnej
výrobe betónových výrobkov vylúčiť, zvlášť potom u neucelených objednávok, alebo dodávok výrobkov s dlhším časovým oneskorením.
4. 7. Predávajúci nepreberá zodpovednosť a záruku za výrobky, ktoré trpia zjavnou vadou a ktoré sú
zabudované. Takéto výrobky musí kupujúci, alebo zhotoviteľ reklamovať pred ich zabudovaním aj
pri pochybnosti o kvalite týchto výrobkov.
4. 8. Predávajúci nepreberá zodpovednosť za vady vzniknuté nesprávnym technologickým postupom pri montáži výrobkov, ktorý je v rozpore s platnými normami a odporúčanými postupmi pre
montáž, alebo pokládku firmy DITON s.r.o. Tieto postupy sú k dispozícii na stránke: www.diton.cz
4. 9. Predávajúci nepreberá zodpovednosť za vady a netesnosti kanalizačných prvkov, ktoré neboli
pred zásypom kanalizácie odskúšané tlakovou, alebo obdobne preukázateľnou skúškou a nebol
o tejto skúške vyhotovený zápis. Vady na kanalizačných prvkoch musia byť reklamované pred zásypom kanalizácie.
4. 10. Reklamačné konanie sa nevzťahuje na výrobky s výskytom výkvetov, ktoré vznikajú pri výrobe
vysoko pevnostných betónov zo zavlhnutých betónových zmesí počas zrenia betónu. Tieto výkvety
nemajú žiadny vplyv na kvalitu a úžitkové vlastnosti výrobkov a zmiznú vplyvom pôsobenia prevádzky a poveternostných podmienok.
4. 11. Reklamačné konanie sa nevzťahuje na vady vzniknuté neodbornou montážou, pokládkou,
neodbornou manipuláciou či znečistením, ďalej na vady spôsobené zlyhaním podložia a spodných
konštrukčných vrstiev.
4. 12. Reklamačné konanie sa nevzťahuje na vady spôsobené nevhodným udržiavaním betónových
výrobkov (posypom, agresívnymi materiálmi, pôsobením ropných produktov, pôsobením agresívnych chemických činidiel, apod.).
4. 13. Výrobky dodávané na paletách sú od predávajúceho zaistené proti poškodeniu. Reklamácia
sa nevzťahuje na chyby vzniknuté pri doprave výrobku od predávajúceho ku kupujúcemu. Tovar je
nutné mať zabezpečený proti posunu na ložnej ploche vozidla (zgurtňovaním). Za vady vzniknuté
pri doprave (porušenie obalu, vysypanie výrobkov, neopatrné skladanie z vozidla, apod.) zodpovedá dopravca. Kupujúci je povinný zapísať dopravcovi do dodacieho listu poznámku o poškodení
prepravovaných paliet a výrobkov, vykonať fotodokumentáciu a ihneď informovať predávajúceho.
4. 14. Výrobky, ktoré majú zjavné vady, nesmú byť zabudované a musia byť ponechané v stave, zaisťujúci preukazne pôvod tovaru (identifikačný štítok a dodací list). Predávajúci nenesie akékoľvek
dôsledky, plynúce zo zabudovania takýchto výrobkov.
4. 15. Kupujúci berie na vedomie, že vplyvom technológie výroby sa môže vo vnútri originálneho
paketu vyskytnúť nie viac ako 2 % výrobku odchylnej akosti, ako deklarovanej. Pri dodržaní tohto
limitu nevzniká kupujúcemu právo na reklamáciu, pretože tento fakt je zohľadnený v cene výrobku.
Tieto výrobky musia byť pri pokládke vytriedené a nesmú byť zabudované.
4. 16. Kupujúci je zodpovedný za odovzdanie týchto VODP ďalším, prípadným kupujúcim, alebo
zhotoviteľom.
4. 17. Pri neoprávnených reklamáciách má predávajúci právo vyúčtovať kupujúcemu vzniknuté náklady v plnej výške.
4. 18. Reklamácia výrobku nedáva kupujúcemu právo neplniť platobné podmienky, ku ktorým sa
zaviazal.
5. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
5. 1. Kupujúci aj predávajúci sa dohodli, že ich prípadné spory vyplývajúce z týchto VODP a v súvislosti s nimi budú prednostne riešiť dohodou. Ak sa nedohodnú zmierom, bude ich spor rozhodnutý
podľa právneho poriadku Slovenskej republiky a všeobecne záväzných právnych predpisov, najmä
Zák. č 89/2012 Zb.
V Jihlave 1. 3. 2014
Pavel Ouroda
konateľ spoločnosti
VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ A DODACIE PODMIENKY
31
INŠPIRUJTE SA NA www.diton.cz
REGIONÁLNE ZASTÚPENIE
Vojtěch Burkovec:
Severní Čechy
733 678 052
burkovec@diton.cz
Ing. Luděk Veselý:
Střední Čechy,
Západní Čechy, Praha
739 348 356
vesely@diton.cz
Radim Pietrasz:
Severní Morava
739 348 365
pietrasz@diton.cz
Slovensko: Pavol Janek
mobil: +421 903 401 084
e-mail: janek@diton.cz
Jan Šilhavý:
Střední Čechy,
Západní Čechy, Praha
731 627 311
silhavy@diton.cz
Martin Šimků:
Vysočina, Jižní Čechy
737 285 106
simku@diton.cz
Produktový manažer
Petra Marešová
mobil: 737 285 107
e-mail: kanalizace@diton.cz
Rudolf Pilát:
Jižní Morava
737 285 110
pilat@diton.cz
Tomáš Panchártek:
Východní Čechy
737 285 105
panchartek@diton.cz
Kanalizační program
Ing. Josef Jurenka
mobil: 737 285 108
e-mail: jurenka@diton.cz
Spoločnosť DITON s.r.o. je tradičným výrobcom a dodavateľom betónových produktov vonkajšej
architektúry. Svojim ročným obratom, vysokou kapacitou výroby a predovšetkým kvalitnými výrobkami
za priaznivé ceny a špičkovým zákazníckym servisom sa radí medzi najvýznamnejších výrobcov
v Českej republike. Vďaka svojim výrobným závodom v Čeperce u Pardubic, v Stříteži u Jihlavy
a Paskově u Ostravy spoločnosť DITON s.r.o. spoľahlivo zásobuje tuzemský trh už od roku 1999.
www.diton.cz
VýrobnÝ závod
Čeperka
VÝROBNÝ ZÁVOD
STŘÍTEŽ U JIHLAVY
VýrobnÝ závod
Paskov U OSTRAVY
Sklad
Praha
Sklad
Brno
Čeperka 222
533 45 Opatovice nad Labem
50°6‘47.713“N,
15°44‘33.935“E
Střítež 100
588 11 Střítež
49°27‘22.453“N,
15°37‘31.654“E
Kirilovova 913
739 21 Paskov
49°43‘42.630“N,
18°16‘35.773“E
Bečovská 939
104 00 Praha 10 - Uhříněves
50°2‘21.160“N,
14°35‘25.498“E
Areál Slatina
Tuřanka 115, 627 00 Brno
49°9‘55.922“N,
16°41‘2.313“E
tel.: 466 981 382
fax: 466 981 381
mobil: 737 285 103,
739 348 355
tel/fax: 567 217 307
tel.: 567 217 654
mobil: 737 285 102
tel: 558 434 220
fax: 558 434 372
mobil: 739 348 370,
737 285 101
fax: 267 713 413
mobil: 731 627 314,
739 348 367
fax: 543 214 538
tel.: 513 033 595
mobil: 725 189 428
e-mail expedice:
ceperka@diton.cz
e-mail expedice:
stritez@diton.cz
e-mail expedice:
paskov@diton.cz
e-mail expedice:
praha@diton.cz
e-mail expedice:
brno@diton.cz
predaj a expedícia:
Leto: marec–november
po – pi 6.00 – 17.00 hodin
so 8.00 – 11.00 hodin
Nakládková doba po 17. hod.
na základe tel. dohody.
Zima: december–február
po – pi 7.00 – 16.00 hodin
predaj a expedícia:
Leto: marec–november
po – pi 6.00 – 16.00 hodin
so
8.00 – 11.00 hodin
Nakládková doba po 16. hod.
na základe tel. dohody.
Zima: december–február
po – pi 7.00 – 16.00 hodin
predaj a expedícia:
Leto: marec–november
po – pi 6.00 – 17.00 hodin
so
8.00 – 11.00 hodin
Nakládková doba po 17. hod.
na základe tel. dohody.
Zima: december–február
po – pi 7.00 – 16.00 hodin
predaj a expedícia:
Leto: marec–november
po – pi 7.00 – 17.00 hodin
so
8.00 – 11.00 hodin
Zima: december–február
po – pi 7.00 – 16.00 hodin
predaj a expedícia:
Leto: marec–november
po – pi 7.00 – 17.00 hodin
so
8.00 – 11.00 hodin
Zima: december–február
po – pi 7.00 – 16.00 hodin
PEČIATKA PREDAJCU
Download

CENNÍK 2014