MyKapak PVC Mebran Kapak Sipariş Takip ve Üretim Takip Sistemi;
Türkiye’de bir ilk olarak, tamamen PVC kapak üreten firmalara özel geliştirilmiş bir
yazılımdır.
Gerçek anlamda MyKapak, uzun ve yoğun bir ar-ge süreci sayesinde, bu sektörde
faliyet gösteren ve önemli bir pazar payı olan decodoor firması ile yapılan uzun süreli çalı şmalar
sonucunda geliştirilmiştir. MyKapak Sektöre özgü standart dışı süreçlerin çözümlenmesi,
sisteme oturtulması ve kontrol edilebilir hale getirilmesi çalışmaları sonucu, bir yazılımdan
öte, membran kapak üreten firmalara iş süreçlerini düzenleyici, tanımlayıcı ve tamamlayıcı
prensipler bütünü getiren bir sistemi ifade etmektedir.
Diğer üretim takip sistemlerinin genele hizmet etme prensiplerinin aksine, MyKapak
sadece membran kapak üretim sektörüne özel bir yazılımdır.
Diğer yazılım firmalarının aksine, yazılımcı ve firma arasındaki anlaşılmazlık, uyuşmazlık
ve algı eksikliği problemleri, elzem soft ile decodoor arasında üç yıl gibi uzun bir süre
çalışılarak en alt seviyelere indirilmiştir. Çünkü Elzem Soft, membran kapak üretim
sektöründeki uzun ve detaylı araştırmaları ve çalışmaları sonucu, sizin i şinizi ve süreçlerinizi
en az sizin kadar bilen bir bilgi seviyesindedir. Ve sizinle aynı dili konuşmaktan öte size tavsiyeler
veren çözümler üreten bir konumdadır.
İş süreçlerinin düzenli bir yapıya oturması, insanlara yetki alanları oluşturulması ve
bunların denetlenmesi, firma içerisindeki birçok alanda elemana bağımlılı ğın ve
insanların dikkatsizliğinden/yetersizliğinden kaynaklanan hataların ortadan kaldırılması,
firma içerisindeki birçok sürecin az zamanda ve verimli bir şekilde ilerlenmesinin
sağlanması, siparişin alınmasından, saha içi üretimine ve sevkiyat aşamalarına kadar
tüm süreçlerde kolaylık, hız ve verimlilik sağlanması MyKapak yazılımının başlıca
amaçları arasındadır.
Bu amaçlar çerçevesinde Elzem Bilişim, hizmet odaklı anlayışı ile, membran kapak
üretiminde faaliyet gösteren seçkin ve vizyon sahibi firmalara artı değerler katmak
hedefiyle, MyKapak çalışmalarına sürekli yenilerini katarak gelişimi halen hızla
devam etmektedir. MyKapak sürekli olarak gelişen bir yapıdadır. Entegre pres
optimizasyonuna varıncaya kadar bir çok modülün geliştirilmesi devam etmektedir.
Ve bu çözümlerin alt dallarında iş süreçlerini iyileştirici birçok detay yer almaktadır.
Bu doküman kapsamında bütün özelliklere değinmek mümkün olmayacağından dolayı,
MyKapak hakkında gelen bir fikre sahip olabilmeniz açısından sadece genel başlıkların bir
kısmına değinilecektir.
MyKapak hakkında detaylı bilgi almak için bizden sunum talep ediniz.
Bulut Teknolojisi – Hız – Kullanılabilirlik – Verimlilik
Elzem Bilişim’in bilgi, tecrübe, teknoloji ve altyapısını tamamen yansıttığı ‘MyKapak’
ürünü, en son teknoloji alt yapılarını (ve geleceğin teknolojik alt yapılarını) bünyesinde
bulunduran yeni nesil gelişmiş bir yazılımdır. Hız, verimlilik, kullanılabilirlik, her yerden
ulaşılabilirlik bu alt yapılarının sadece birkaç yansımasıdır.
MyKapak, uygulama kullanımında kullanıcıya hız deneyimini olabildiğince
yaşatmanın yanı sıra istenilen karmaşık, detaylı ve çok yüklü raporlamaları diğer yazılım
modellerinin aksine ‘anında’ verebilir durumdadır.
MyKapak yazılımının temel prensiplerinden birisi olan “her yerde kullanılabilirlik”
ilkesi gereği, kullanılabilirlik kavramına sistemin her noktasında çokça durulmuş
vaziyettedir. MyKapak bünyesinde karmaşaya yer yoktur.
Bir sanayi yazılımı olmasına karşın, kullanılabilirlik uzmanı – tasarımcı – yazılımcı bakış
açılarının ve fikirlerinin sürekli harmanlanması ile ortaya çıkan sonuçlar, tamamen rahat
anlaşılabilir, kullanılabilirliği en yüksek düzeyde olan bir yazılım ortaya çıkarmıştır.
Membran kapak sektördeki iş gücü ve bu iş gücünün bilgi düzeyi hesaba katıldığı
zaman, kullanılabilirliğe yapılan bunca yatırımın nedeni ortaya çıkmaktadır. Elzem
Bilişim diğer yazılım firmalarının aksine hizmet ve çözüm odaklı yaklaşımlarından dolayı
iş gücünün bilgi düzeyini göz ardı etmemiş ve kullanılabilir bir yazılım ortaya çıkartmak
için süreç içerisinde bu konu hakkında çokça yatırım yapmıştır.
Ve Sizin görüşlerinize çok önem vermiştir.
Birçok alanda sistem çözümlemeleri sonucunda iş süreçlerinin iyileştirilmesi ile elde
edilen verimlilik, hız ve kullanılabilirlik yaklaşımlarının temelindeki olgu olan kullanım
verimliliği ile birleştiği zaman, Elzem Bilişim’in ‘gerçek verimlilik’ adını verdiği olgu
ortaya çıkmaktadır.
Sipariş alımı
MyKapak, modellerinizin; minimum ve maksimum (genişlik, yükseklik) limitleri,
uyumlu türlerini (kapak, çekmece, cam, kafesli cam, … ), parlak pvc uyumu, malzeme
(8mm, 18mm, 30mm, …) uyumu, fiyat bilgisi ve bir çok benzeri parametrelerini,
kullanımı kolay konfigürasyon arayüzleri ile sisteme girebilmenizi sağlar.
Girmiş olduğunuz veriler sonucunda, sipariş ekranı, kullanıcının bilmesi gereken birçok
bilgiyi ve tecrübeyi devralıp, siparişi giren kişiyi tamamen yönlendiren ve uyaran yapısı
sayesinde sipariş girici elemanın bilgisine ve tecrübesine olan bağımlılığınızı ortadan
kaldırır. Bu yapı sayesinde daha önce sektörde çalışmamış bir elemanın, sistem
sayesinde hatasız sipariş almaya başlama süresi bir kaç saattir. Bu iddia birçok örnek ile
sabittir.
MyKapak, arayüz ve kullanım kolaylığı olarak üzerine çok uzun durulmuş ve bu
konuda iddialı olan bir yazılımdır. Kullanım kolaylığı (sipariş ekranını faresiz tamamen
klavye ile kullanılabilme), hatayı engelleme ve gelişmiş yönlendirmeler sayesinde sipariş
giriş süresine de hız katmaktadır.
Üretiminize ve kapasitenize engel olan, sipariş alımında yapılabilecek birçok hata
MyKapak sayesinde net bir çözüme kavuşur. Bunun yanı sıra elemana bağımlılığınızı
ortadan kaldırır. Ve mevcut elemanlarınız daha düzenli, hızlı ve verimli çalı şmasını
sağlar.
MyKapak, diğer yazılım mantıklarının aksine, kullanılabilirliği en üst düzeyde
kurgulanmış bir yazılım olduğundan dolayı, raporlar adında bir menü ve bu menünün
altında onlarca anlaşılmaz ve kısıtlı seçenekler bulundurmaması bu prensibin bir
sonucudur.
Ana Ekran adı verilen bölüm ile sistemde bulunan tüm verilere, seçimler, işaretlemeler,
kısa yol tuşları ve benzeri kolay yöntemler ile isteğinizi ekrana yansıtarak hızlı
bir şekilde ulaşabilirsiniz.
Ana Ekran gelişmiş ve kapsamlı yapısının yanı sıra raporlama konusunda diğer yazılım
modellerine kıyasla son derecede hızlı bir yapıya sahiptir.
Kullanımı çok kolay olan ve içerisinden alacağınız rapor türlerinin neredeyse uçsuz
bucaksız olduğu Ana Ekran ile ilgili deneyim cümleler ile anlatılamayacak düzeydedir.
Bizden sunum isteyin ve bu deneyimi canlı yaşayın.
PVC Stok
PVC stok modülü sayesinde, elinizdeki pvc stoğunu anlık olarak takip edebilirsiniz.
Sipariş alımları sırasında elinizdeki ilgili pvc stoğu sistem tarafından göz önünde
bulundurulur. Stok yetersizliği durumunda sipariş giriciye uyarı verilir. Henüz
kullanmadığınız ancak sahada olan siparişlerin pvc miktarları, (belirleyeceğiniz katsayı
ile) sistem tarafından bloke stok olarak tanımlanır. Saha içerisinde kullanılacak Sistematik
Terminal yazılımı sayesinde pres sonrası kullanılan gerçek miktar sisteme
bildirilebilir. Her bir pvc için minimum ve optimum seviyeler belirlemek, stok seviye
uyarıları, tedarikçi ve tedarikçideki renk kodu bildirimleri, stok listeleri, tüketim detaylı
dökümü ve benzeri bir çok özelliğe sahip PVC Stok modülü sayesinde pvc takibi
konusundaki problemleriniz çözüme kavuşuyor.
Fiyat Listesi
MyKapak, model grupları ve renk grupları oluşturmanıza çok esnek bir şekilde imkan
sağlamaktadır. Modellerinizi üretim özeni ve süresine göre, renklerinizi alı ş fiyatlarınıza
göre gruplandırabilirsiniz. Bu gruplandırma sonucunda Fiyat Listesi modülü sayesinde
çok kolay bir arayüz ile detaylı bir fiyat listesi oluşturabilirsiniz.
Fiyatları, sipariş giriş sırasında sistem kendisi (malzeme, model, renk, tür kısıtlarına göre)
otomatik kullanacağı için, akılda kalmama ve karmaşa yaratma gibi kaygılar duymanız
gerekmez. Fiyat Listesi modülü sayesinde elinizde bir ürün ağacı da bulunmuş olur. Bu
ürün ağacığından faydalanarak muhasebe programınıza net bir ürün listesi girebilme
imkanınız olur.
Fiyat Listesi modülü sayesinde maliyetinize göre detaylı fiyatlar oluşturarak gözü kapalı
hesaptan uzaklaşırsınız.
Termin Modülü (Geliştirilme Aşamasında)
MyKapak, sabit termin hesabı ve parametrik termin hesabı olmak üzere iki termin
tarihi hesaplama türünü desteklemektedir.
Sabit termin hesabı, belirleyeceğiniz gün sonrasına tarih verir. Pazar gününü sayıp
saymayacağını ve belirli bir tarihten sonra hesaplama yapmasını (örneğin bayramdan
sonraki tarihin üzerine 5 gün eklemek gibi) ayarlayabilirsiniz.
Parametrik termin hesabı modülü (ayrı bir modüldür) sayesinde, günlük kapasitelerinizi
sisteme tanımlarsınız ve sistem günlerin kapasitesine, eldeki işlere göre her an
hesaplamalar yaparak boş bir güne otomatik olarak termin tarihi belirler. Bunun yanı
sıra, istediğiniz takdirde acil siparişler içinde her gün ayrı ayrı kapasiteler
belirleyebilirsiniz. Bu sayede acil siparişler diğerlerinden farklı bir termin hesabına
girmiş olur. MyKapak, sizi karmaşadan uzaklaştırıp, fabrika kapasitenizi verimli bir şekilde
kullanmanıza olanak sunarak termin tarihinizi dengeye alabilmenizi sağlayan
çözümlerinin yanı sıra, termin tarihi belirleme konusunda da size sistemli ve geli şmi ş bir
yapı sunar.
Planlama
MyKapak içerisinde son derece kolay kullanıma sahip bir planlama modülü
bulunmaktadır. Muhasebe onayından geçmiş işler planlama havuzuna düşer. Ve siz bu
ekranda bir parti oluşturursunuz. Gelen siparişleri bir çok kritere göre filtre edebilirsiniz.
Ekran, size oluşturduğunuz parti ile ilgili bilgileri anında verir. Siparişin ne durumda
olduğunu istediğiniz zaman rahatça görebilirsiniz.
MyKapak yazılımının bulut teknoloji sayesinde internetin olduğu
herhangi bir ülke ya da şehirden üretim planlamanızı yapabilir ve bunu üretim
hazırlığından sorumlu (nesting, yazıcı çıktıları, etiketler hazırlayan eleman) ki şinin yetki
havuzuna gönderebilirsiniz.
MyKapak, üretim planlama konusunda size daha birçok çözüm sunmaktadır.
Uyumluluk – Alphacam/Alphadoor (Geliştiriliyor..)
MyKapak, alphadoor ile entegre çalışabileçektir,
Alphadoor modülümüz sayesinde sistemdeki siparişleri doğrudan alphadoor içerisine
aktarabileçeksiniz. Alphacam veya Alphadoor Konfigürasyon Ekranı sayesinde elinizdeki
modellerin çizimlerinin alphadoor kodlarını siteme gelişmiş bir arayüz aracılığı ile aktarırsınız.
Bu aktarımı, her bir modelin türlerine (kapak, çerçeve, çekmece …) ve bunların içerinde özel
durumlara göre (eğer yükseklik 15cm den küçük olursa şu olsun, eğer genişlik ve yükseklik
20cm üzerineyse şu olsun gibi...) ve diğer bir çok detaya göre esnek bir çalı şma ortamında
yaparsınız. Planlama yapıldıktan sonra üretim hazırlık ekranında üretim partisinin
alphadoor dosyasını alırsınız ve alphadoor a eklersiniz (Sistem özel istek içeren ürünleri
ayrı bir liste olarak verir).
Tek tek el ile model kodlarının girilmesi derdinden, zaman kayıplarından ve bu konuda
yapılan yanlışlıklar sonucunda yaşanan kayıplardan kurtulmuş olursunuz.
Bu modül sayesinde CNC’ye iş hazırlayan elemanınız, müşteri siparişlerini tek tek elden
geçirilmesi işleminden kurtulur. Bu sayede çok büyük bir zaman kazancı ortaya çıkar.
Ve bu süreçteki hatalardan dolayı yapılan yanlış üretimler ortadan kalkar.
Alphadoor ile etiket yazdırmak istediğinizde tüm etiketleri karı şık bir sıra ile alırsınız.
Örneğin, 5 plakalık bir parti de toplam 150 parçamız olsun, böyle bir nesting in etiketini
yazdırmak istediğinizde karmaşık sırada bir etiket dökümü alırsınız. Burada kapaklar
ölçülerek, üzerine doğru etiketin bulunup yapıştırılması gerekmektedir.
MyKapak Etiket modülü sayesinde bu sorun ortadan kalkıyor. MyKapak etiketleri plakalara
göre ayırıyor. Bununla da kalmıyor, her bir plaka için plakanın sol alt noktadan başlar
sırasıyla etiketleri sıralıyor. Ölçmeye dahi gerek kalmadan, sıradan giderek kapakları
etiketlemenizi sağlıyor. Bu sayede cnc başında büyük bir karmaşayı çözerek bu konuda
çok büyük bir zaman kazandırıyor.
Ayrıca Etiket modülü sayesinde firmanıza özgü istediğiniz ebatta etiket tasarımı
yapılabiliyor. Ve etiketin üzerinde olması gerekenleri siz belirleyebiliyorsunuz.
üretim aşamasında Alphadoor un eksikliklerini kapatıp üzerine bir çok özellik
ekleyen, sitem ile entegre çalışmanızı sağlayan ve üretimde (planlama ve cnc başında)
büyük zaman kazandırıp yanlışlıklardan ve karmaşadan sizi kurtaran bir yazılımdır.
Terminal Yazılımı (Geliştiriliyor)
MyKapak bünyesinde, saha içerisindeki üretimi takip edebilmenizi sağlayan terminal
yazılımları bulundurmaktadır. Fabrika içerisindeki belirleyeceğiniz lokasyonlara,
dokunmatik ekranlı ve barkod okuyuculu bir kiosk (veya normal bir bilgisayar) koyarak
MyKapak terminal yazılımı sayesinde üretiminizi tüm detaylarıyla takip edebilirsiniz.
Sistem tarafından üretilen barkodlu iş emirleri ve MyKapak ürün etiketleri sayesinde, ister
kapakları tek tek isterseniz de komple iş emri olarak lokasyonlardan geçirebilirsiniz.
Terminal yazılımının gelişmiş yapısı sayesinde saha içerisinden bilgi toplayarak, sistem
tarafında istediğiniz an siparişlerin durumlarını görebilirsiniz. Ya da örneğin şuanda pres
aşamasında olan siparişleri görebilir bunları renklere göre filtre edebilirsiniz. Ya da
CNC’lerinizin veya (manyetik kimlik kartları sayesinde) elemanlarınızın ne kadar i ş
yaptıklarını öğrenebilirsiniz. Bir hafta sonra geri gelen bir kapaktaki tutkal/zımpara
hatasını kimin yaptığını sorgulayabilir kısaca buradan toplanan bütün verileri Ana
Ekrandan sorgulayabilirsiniz. Kısaca, MyKapak sayesinde üretiminizle alakalı tüm verilere
çok hızlı ve kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.
Bu deneyimi yaşamak için bizden sunum isteyiniz.
Şube/Bayi
MyKapak, şube bayi modülü sayesinde istediğiniz an sistemde bir şube/bayi açabilir
ve bu şubeye kullanıcılar ekleyebilirsiniz.
Membran kapak firmalarının şubeleşmelerine engel olan en önemli problem, sipari ş
alımında yeterli düzeyde eleman bulunmaması ve iş takibinin çok zor olacağı
nedenleridir. MyKapak yazılımı sayesinde sipariş girici elemanların çok bilgili olmaları
gerekli olmamakla birlikte iş süreçleri çok iyi ve hızlı bir şekilde yürütülebilmektedir.
Kısaca, bulut teknolojisi sayesinde, istediğiniz ilde, ilçede bir şube açıp MyKapak dahilinde
kontrol edebilmeniz için o şubenin internet bağlantısı olması yeterlidir.
MyKapak ile her şey sizin kontrolünüzdedir.
Kullanıcı Sistemi
MyKapak gelişmiş bir kullanıcı yetkilendirme sistemine sahiptir. Bir kullanıcının ne
yapıp ne yapamayacağını neyi görüp neyi göremeyeceğini, kullanımı çok kolay bir
kontrol paneli üzerinden rahatça ayarlayabilirsiniz.
Log Sistemi
MyKapak üzerinden yapılan bütün işlemler en ufak hamlesine varıncaya kadar kayıt
altındadır. Ve her an erişilebilir haldedir. Sipariş formuna baktığınız zaman altta açılan
küçük ekranda o sipariş ile ilgili tüm aktiviteleri görebilirsiniz. Sipari şi kimin aldı ğını
kimin ne onay verdiğini, görüntüleme ve yazdırma hamlelerinde varıncaya kadar
saniyesine kadar kayıt altındadır. Log sisteminin daha bir çok imkanı sayesinde firma
içerisindeki denetim kontrolü daha sağlam bir yapıya oturmuş olur.
Özelleştirilebilirlik
MyKapak üzerindeki sipariş ve imalat formları ve etiket tasarımları bir kalıp halinde
değildir. Firmanıza özel ihtiyaçlara göre istediğiniz veriler istedi ğiniz şekilde formlar
içerisine yerleştirilerek size özel tasarımlar yapılır.
Sipariş Ekleri (Geliştiriliyor)
Sipariş Ekleri modülü sayesinde, bir siparişe istediğiniz dosya türünden istedi ğiniz kadar
dosya ekleyebilirsiniz. Müşteri çizimleri, fakslar, sözleşmeler, notlar, detay bilgileri vs. bir
tarayıcı aracılığı ile taratılıp sipariş ile ilişiklendirilebilir. İlişkilendirilmiş dosyaları yetkili
kişiler görebilir. Bu şekilde şubeleriniz ile fabrika arasındaki doküman aktarımı problemi
ortadan kalkar. Ve siparişlerle ilgili belgeleri sürekli saklama gerekliliği ortadan kalkar.
Eklere istediğiniz zaman geri dönük olarak bakabilirsiniz.
SMS Modülü
SMS Modülü sayesinde müşterilerinize sürecin istediğiniz anında bilgilendirme SMS’i
yollatabilirsiniz. Bu konudaki istekleriniz sizin isteğinize göre özel olarak yapılandırılır.
Eposta Modülü
Eposta Modülü sayesinde müşterilerinize Kampanya bilgilendirme mail’i
yollatabilirsiniz. Toplu mail gönderilmleri yapabilir istediğiniz gibi mail listeleri olu şturabilirsiniz.
Gelen Giden maillerinizi kontrol ede bilirsiniz.
Pres Optimizasyonu (Geliştiriliyor.)
Elzem Bilişim’in üzerine hızla yoğunlaştığı yeni ürünü pres optimizasyonu modülü
çalışmaları hızla devam etmektedir. Bu modül sayesinde saha içerisindeki pres
lokasyonuna gelmiş işleri renklerine göre optimize edebileceksiniz.
Örneğin, sedef beyaz rengindeki işlerinizi bir araya getirip MyKapak pres
optimizasyonu modülü ile bu parçaları pres üzerine en minimum fire verebilecek
şekilde yerleştirebilme imkanına sahip olabileceksiniz.
Pres üzerine monte edilecek bir projeksiyon cihazı ile bu optimize edilmi ş yerle ştirme
şeklini pres üzerine yansıtılarak (her bir parça üzerine kapak ile ilgili bilgiler yer alır
vaziyette) pres yüklemesinde de hız kazanacaksınız.
Membran kapak üretim sektöründe rekabetin ötesine geçmeniz pvc firelerinizi
minimuma indirmekten geçer. Elzem Bilişim bu gerçeğe hizmet ederek, daha birçok
detaya sahip olan pres optimizasyon modülünü hızla geliştirmeye devam etmektedir.
Daha detaylı bilgi için bizimle iletişime geçiniz.
Özel Yazılım / Özel Çözümler
Elzem Bilişim, her ne kadar membran kapak sektörü için belirli yapılar geli ştirip bir iş
modeli ortaya koysa da, bu sektör içerisine firmadan firmaya bile birçok farklılıkların
olabileceğinin tamamen farkındadır. Bundan dolayı firmalara özel çözümler sunmakta
verdiğimiz hizmetlerden birisidir.
Bu doküman kapsamında MyKapak hakkında öne çıkan genel konulara yüzeysel
olarak değinildi. Tam anlamıyla bilgi alabilmek için bizden sunum isteyiniz.
MyKapak kısaca;
“Membran kapak sektöründe hizmet veren ve daha ileriyi hedefleyen firmalar için tam
bir çözüm.”
www.elzemsoft.com
Download

Devamı.. - Elzem soft