Účinná ochrana
a odstránenie znečistenia
TM
SORBENTY
POLYPROPYLENOVE
UNIVERZÁLNE
EKOPARTNER
OLEJOVE
CHEMICKÉ
www.sorbenty.biz
TM
SORBENTY POLYPROPYLENOVE
www.sorbenty.biz
TM
2
MELTBLOWN TECHNOLOGIES
TM
Účinná ochrana a odstránenie znečistenia
EKO PARTNER SK s.r.o
Máme know-how v teórii i praxi a z toho vyplývajúca dôvera našich zákazníkov nám umožnila stať sa vedúcou slovenskou firmou v odbore podnikovej ochrany životného prostredia a bezpečnosti pri práci
Na všetky naše výrobky poskytujeme 2-ročnú záruku. Naviac vám u vybraných výrobkov garantujeme záručnú dobu
5 rokov. Naše výrobky zodpovedajú vysokým požiadavkám na funkčnosť, skladovanie a bezpečnosť. Toto potvrdzujú
početné schválenia a certifikáty.
Green Service Sp. z o.o.
GREEN Servis bola založená v roku 2004 ako subdodávateľ pre výrobu oceľových konštrukcií v ťažkom priemysle.
Väčšina spoločností, ktoré spolupracovali s nami bojovala s problémom znečistenia kvapalín.
Bolo vidieť nevyvinutú oblasť, v roku 2005 sme začali hľadať riešenie, ktoré je pohodlné a cenovo efektívne. Vzhľadom
k rastúcej dôraz na bezpečnosť na pracovisku a životného prostredia sme sa rozhodli pre výrobu sorbentu polypropylénu. Testovali sme niekoľko vzoriek sorbentov z tovární po celom svete. Vybrali sme tie najlepšie a kúpil prvú
várku vykonávali podrobné testovanie a potvrdenie o súlade s normami platnými v Poľsku a EU.
Štúdia predčil naše očakávania. Tak začal náš vzťah s meltblown Technologies Inc, s
najmodernejšm strojným výrobcom polypropylénových sorbentov.
V roku 2007 sme sa stali výhradným dovozcom polypropylénových výliskov v
Európe s vysokými absorpčnými vlastnosťami - populárno známy ako sorbent, aby
spoločne s meltblown Technologies Inc. Nová značka GREEN BACK.
Ćo nás odlišuje od ostaných výrobov íných značiek,
konštantná kvalita výrobkov.
NÍZKA CENA - sme priamym dovozcom,
profesionálny a pravidelný kontakt s klientom zabezpečiť kontinuitu dodávok,
máme vysoké zásoby ponúkame celý rad polypropylénových sorbentov rýchla realizácia zákaziek
na expedíciu do 24 hodín.
Manufactured with pride in the USA
3
TM
SORBENTY POLYPROPYLENOVE
www.sorbenty.biz
MELTBLOWN TECHNOLOGIES
MeltBlown Technologies Inc.
VÝROBCA sorbenty polypropylén
Absorbenty, ktoré ponúka služba Green sú vyrábané v modernej továrni o rozlohe 6700 m2 sa nachádza v južnej
časti Spojených štátov. Je vybavená plne automatizované výrobné linky beží meltblown technológie s inštaláciou
nakladania s odpadmi.
Spôsob výroby typu meltblown netkaných rebier priamo z polymérov a živíc, ktoré sa stlačeným vzduchom do dlhých vlákien “vyfukovaných” absorpčná vrstva materiálu, ktorý sa nazýva konečný materiál. polypropylén piesty.
Našimi zákazníkmi sú firmy pôsobiace vo všetkých odvetviach ekonomiky.
TM
4
MELTBLOWN TECHNOLOGIES
TM
Účinná ochrana a odstránenie znečistenia
SORBENTY POLYPROPYLENOVE
- Čo sú a načo slúžia
POLYPROPYLÉNOVÉ SORBENTY – moderné sorbenty na báze polypropylénových syntetických vlákien
s vysokou sorpčnou kapacitou, ktorá môže dosiahnúť až 15 násobku vlastnej hmotnosti sorbentu. Sú bezprašné,
ľahké, bezpečné a jednoducho použiteľné. Sú určené na likvidáciu nežiadúcich únikov nebezpečných a agresívnych
kvapalín v priemyselných prevádzkach, opravovniach strojov, automobilov, lodí a pod., pri preprave chemikálií
a pri rôznych haváriách. Ich vlastnosti ich radia tiež k prostriedkom, ktoré možno jednoducho použiť ako preventívne
opatrenie v miestach predpokladaného opakovaného úniku kvapalín. Ich použitie je rôznorodé podľa druhu zaznamenaných kvapalín. Pre Vašu orientáciu sú od seba odlíšené farebne. Selektívne olejové sorbenty sú ponúkané vo
farbe bielej, upratovacie sorbenty vo farbe šedej alebo čiernej a chemické sorbenty vo farbe žltej.
Základné rozdelenie sorbentov
UNIVERZÁLNE SORBENTY - sú dodávané vo farbe šedej alebo čiernej. Sú vyrobené z polypropylénu so
špeciálnou hydrofilnou úpravou, ktorá umožňuje sorpciu vodných roztokov, slabých kyselín a liehov a tiež emulzií tukov, olejov a ropných látok. Tieto sorbenty sú svojim použitím univerzálne, pretože v prípade potreby môžu odsávať
aj samotné ropné látky. Tieto sorbenty však nemožno použiť na odstraňovanie ropných látok na vodnej hladine,
pretože prednostne sajú vodu a mohli by ľahko klesnúť ku dnu. Použitie týchto sorbentov prispieva k čistote a poriadku na pracovisku, vyššej bezpečnosti práce a tiež na splnenie environmentálnych požiadaviek legislatívy.
HYDROFOBNE SORBENTY - sorbenty sú selektívne sorbenty vyrobené špeciálnou technológiou z polypropylénových mikrovlákien. Tieto sorbenty sajú len oleje, tuky a ropné látky. Vodu odpudzujú, a tejto vlastnosti sa využíva
k selektívnemu oddeleniu ropných látok z hladiny vody. Mikrovlákenné sorbenty sú tak ľahké, že sa ani po absolútnej
saturácii neponoria a ostávajú ležať na hladine, odkiaľ potom môžu byť jednoducho odstránené a bezpečne zlikvidované. Mikrovlákna zaisťujú pomerne vysokú sorpčnú kapacitu a tiež to, že sa ropné látky samovoľne neuvoľňujú
späť do vody. V prípade potreby je však možné absorbovanú látku čiastočne získať späť.
CHEMICKÉ SORBENTY - sú vyrobené z polypropylénových mikrovlákien so špeciálnou hydrofilnou úpravou,
ktorá umožňuje rýchlu a účinnú sorpciu agresívnych kvapalín, ako sú koncentrované kyseliny a hydroxidy. Pre
odlíšenie sú dodávané vo farbe žltej. Ich výhodou je odolnosť polypropylénu voči pôsobeniu agresívnych kvapalín, ktorá zabezpečí to, že sa Vám sorbent nerozpadne v ruke pri jeho odstraňovaní. Ďalšou výhodou je vysoká
sorpčná kapacita, ktorá je umožnená veľkým vnútorným objemom medzi mikrovláknami. Textilné chemické sorbenty sú výhodné všade tam, kde je nutné zabezpečiť čistotu, bezpečnosť práce a prehľad, napríklad v laboratóriách
a v čistých chemických prevádzkach. Ďalej sú tiež užitočné pri doprave chemikálií a ako súčasť havarijných súprav
určených pre zásahy v prípade havárií.
PREMIUM (hrube) - gramáž 350 g/m2
STANDARD (stredne) - gramáž 275 g/m2
EKONOMICZNE (tenké) - gramáž 177 g/m2
Manufactured with pride in the USA
5
TM
SORBENTY POLYPROPYLENOVE
www.sorbenty.biz
Členenie sorbenty kvôli štruktúre:
JEDNOVRSTVOVÝ - sa skladá z jednej hlavnej vrstvy, ktorá je tkaná polypropylén (meltblown) vyznačujú vysokou
absorpciou. Všeobecne platí, že rohože sú vystužené bodové zváranie (dimplowaniem).
TROJVRSTVOVÁ - sa skladá z vonkajšej vrstvy (Finefiber) tepelne izolačné (dimplowanych) z hlavnej vnútornej
vrstvy (meltblown). Finefiber vonkajšie vrstvy sú super-savé mäkké povrchy ako papier, ktoré poskytujú lepšiu
odolnosť a lepšiu absorpcie tekutín, najmä ploché a klzké. Vnútorná vrstva je mäkká netkaná meltblown vyznačujú
vysokou absorpčnou kapacitou, ktorá tiež udržuje vnútornú absorbovanej kvapaliny.
ZOSILENY - - rohože sú tri vrstvy sa skladá z tepelne izolačné vonkajšej vrstvy (dimplowanych) z hlavnej vnútornou vrstvou (meltblown) s vysokou absorpčnou schopnosťou, ktorá tiež udržuje vnútornú absorbovanej kvapaliny.
Prvá vonkajšia vrstva (spunbond) je mimoriadne silná, ľahká membrána, ako polyester. Táto membrána sa vyznačuje
vysokou pevnosťou v ťahu a odolnosť proti oteru. Neznižujú možnosť absorpcie, penetrácia a zároveň znižuje mat.
Druhý vonkajšia vrstva môže byť mäkké, super-absorpčné povrch napr. papier Finefiber, ktorá poskytuje zvýšenú
odolnosť a lepšie vstrebávanie tekutín z povrchu plochej a klzkej alebo iné spunbond vrstvou.
ROZDELENIE SORBENTOV
ROHOZE - ponúkame v širokej škále tvarov a úprav tak, aby sme vyšli v ústrety všetkým
Vašim požiadavkám.
ROLKY - ponúkame v širokej škále bez povrchovej úpravy a s povrchovou úpravou. Každý
typ koberca má špecifické použitie. Cieľom je vždy zabrániť zbytočnému znečisteniu pracoviska a chrániť životné prostredie aj zdravie pracovníkov. Väčšina typov olejových kobercov je vybavená kvalitnou priečnou perforáciou a niektoré typy aj pozdĺžnou perforáciou, ktorá umožňuje jednoduché odtrhnutie potrebnej časti koberca alebo odtrhnutie
menšieho kusa sorbentu.
HADY - sú výbornými pomocníkmi pre Vaše pracovisko. Povrch je tvorený odolným pružným úpletom, ktorý umožňuje jednoduchú a flexibilnú manipuláciu s týmito
sorpčnými prostriedkami. Výrobky sa ľahko prispôsobia akémukoľvek priestoru. Náplň
obsahuje polypropylénové mikrovlákna s vysokou sorpčnou kapacitou. Tieto výrobky
Vám pomôžu tam, kde dochádza k masívnym alebo pravidelným veľkým únikom olejov,
tukov a ropných látok, ktoré ohrozujú čistotu vody.
VANKUSE - - môžete ľahko využiť ako doplnok odkvapávacích vaničiek a tým zabránite
rozstrekovaniu zachytávanej kvapaliny.
TM
6
MELTBLOWN TECHNOLOGIES
TM
Účinná ochrana a odstránenie znečistenia
ŠPECIÁLNE ROZDELENIE SORBENTOV
MARINE – NEUTRALIZÁCIA VODNÝCH PLOCH
NORNE STENY - sú valcovité útvary na povrchu tvorené polypropylénovou sieťou
s veľkými okami, ktoré umožňujú výborný prístup ropnej látky k vlastnému sorbentu. Tubus je naplnený mikrovlákennou polypropylénovou sorpčnou textíliou v tvare
rôzne dlhých pásikov alebo špeciálnou sieťou. Čím je táto náplň zaujímavá je práve
to, že je vyrobená z polypropylénových mikrovlákien, ktoré majú vysokú sorpčnú
kapacitu vďaka veľkému povrchu vlákien a tiež veľkému vnútornému objemu medzi
mikrovláknami. Polypropylén je afinní k ropným látkam, olejom a tukom, v praxi to
znamená, že tieto látky priťahuje. Preto sú norné steny tak účinné. Sajú ropné látky z
vodnej hladiny veľmi rýchlo a účinne a aj pri svojej 100% saturácii zostávajú na hladine a môžu byť bezpečne vytiahnuté a zlikvidované. Výhodou je aj to, že absorbovaná látka môže byť zo sorbentu
získaná späť a využitá, napríklad pri veľkých únikoch čistých látok, ktoré sú pre životné prostredie bezpečné (napr.
jedlé oleje). Použitý sorbent so zvyškami absorbovanej kvapaliny potom môže byť použitý ako palivo v spaľovni
nebezpečných odpadov. Režim spaľovania sa riadi podľa kvality absorbovanej látky.
SWEEPY/SORBCNÉ VRECIA NA VODNÚ HLADINU – slúžia na zber ropných
látok z vodnej hladiny vrece je tahané za člnom alebo z brehu.
KANÁLOVY MINI HAD – slúži na zachhytávanie nečistot na tažko dostuných
miestach,studne kanál,cisterna
Jednoduchá manipulácie vdaka malým rozmerom
Vdaka karabine sa dajú jednoducho nadvazovat a vytahovať z velkýchhĺbok
KOBERCE DO KOLAJISKA -sú moderným prostriedkom pre ochranu podložia
pred únikmi ropných látok. Ich rozmery a parametre zodpovedajú požiadavkám
prevádzkovateľov koľajových vozidiel. Nájdete tu špeciálny extra pevný koberec s
UV stabilizáciou povrchovej vrstvy pre dlhodobé použitie. Tieto koberce je možné
upevniť medzi koľajnicami tak, aby za všetkých okolností ostali ležať na svojom mieste.
Manufactured with pride in the USA
7
TM
SORBENTY POLYPROPYLENOVE
www.sorbenty.biz
CHODNíKY SORBCNÉ – na preventývne zachytávanie únikov na miestach
so zvýšenoudopravnou premávkou,vytvorí bezpečnú a nešmyklavú podlahu, nepriepustné prevedenie zabráni kontaminácii podkladu
ROHOZE NA SUDY - chránia povrch suda,vytvárajú neklzvú podložku,otvor pre
čerpadlo.
HAVARIJNE SÚPRAVY - Havarijná súprava je preventívny prostriedok pre prípad
neočakávanej havárie. V našej ponuke nájdete širokú škálu havarijných súprav rôznej
veľkosti, obsahu a zamerania na riziká, ktoré môžu pomôcť zabezpečiť ochranu
prostredia.
Sme schopný Vám vyrobiť akýkoĺvek sorbčný produkt podla Váších požiadaviek, dodávky
bežných sorbentov realizujeme do 24 hodín.
TM
8
MELTBLOWN TECHNOLOGIES
TM
Účinná ochrana a odstránenie znečistenia
ABSORBCIA CHEMIKÁLII
Chemická zlúčenina
Olej
Chemikália/
univerzálny
ABSORBCIA CHEMIKÁLII
Chodniky
NFR
Chemická zlúčenina
Acetaldehyd
Etylchloridu
Octová kyselina
Etyl éter
Anhydrid kyseliny octovej
Propionát
Acetón
Glykoletylén
Acetonitril
Formaldehyd
Acetylchlorid
Olej
Akroleín
Benzín
Akrylové emulzie
Glykol éter
Acrylonitrile
Hexán
Alkohol (všetky)
Hydraulický olej
Aminobenzoová kyselina
Hydrazínu Bezvodný
Bezvodého amoniaku
Kyselina chlorovodíková
Hydroxid amónny
Kyselina fluorovodíková
(48% roztok)
Fluorid amónny
Hydroxid amónny
Anilínový
Vodný roztok amoniaku
Soli bária
Kyselina benzoová
Benzonitril
Benzoylchlorid
Benzyl alkohol
Kyselina boritá
Brzdová kvapalina
Bróm
Butanol
Ace butyl
Butylamín
Kyselina maslová
Vápnik chloritanu
Hydroxid vápenatý
Kyselina karbolová
Sírouhlík
Chlorid uhličitý
Ricínový olej
Vodný roztok chlóru
Kyselina chlóroctová
Chlórbenzén
Chloroform
Chlórsulfónová kyselina
Kyselina chrómová
Kukuričný olej
Cresol
Chloridu meďného
Cyklohexán
Čistiace prostriedky
Dichlórmetán
Dietyléter
Dietylaamina
Dimetylformamid
Dinitrobenzén
Dioxane
Etanol
Éter
Etyl acetát
Olejowe
Chemikália/
univerzálny
Chodniky
NFR
Peroxid vodíka
Izopentyl acetát
Isopropylacetát
Isopropanol
Letecké palivo
Olej
Základné rysy
Tuk
Hydroxid horečnatý
Metanol
Metyl
Metyloizubotyloketon
Minerálny olej
Minerálne Destiláty
Motorový olej
Olej
Kyselina dusičná
Nitrobenzén
Kyselina olejová
Parafín
Perchlóretylén
Fenol
Kyselina fosforečná
Propylénglykol
Chlorid sodný
Hydroxid sodný
Chlórnan sodný
Styrén
Kyselina sírová
Tetrachloroethylene
Tetrahydrofuráne
Thionylchlorid
Toluén
Trichlóretylén
Trietyloamilna
Terpentín
Moč
Ocot
Xylén
Etanol
Etylbenzén
voda
Manufactured with pride in the USA
9
TM
SORBENTY POLYPROPYLENOVE
www.sorbenty.biz
UNIVERZÁLNE
Ekonomiczne (tenké) 177 g/m2 Rohož univerzálna tenka jednovrstvová
ROHOŽE
GDM200-100
rozmer: 40,7 cm x 50,8 cm
hmotnosť: 3,7 kg
balenie: 100 ks.
absorpčná kapacita: 69,1 l
Rohož univerzálna tenka jednovrstvová
GDM200
rozmer: 40,7 cm x 50,8 cm
hmotnosť: 7,4 kg
balenie: 200 ks.
absorpčná kapacita: 138,2 l
Rohož univerzálna tenka odolná
GSMF200
rozmer: 40,7 cm x 50,8 cm
hmotnosť: 7,4 kg
balenie: 200 ks.
absorpčná kapacita: 138,2 l
Rolka univerzálna tenka jednovrstvová
ROLK
GDM300
rozmer: 76,2 cm x 91,5 m
hmotnosť: 12,3 kg
balenie: 1 ks.
absorpčná kapacita: 276,3 l
Rolka univerzálna odolná
GSMF300
rozmer: 76,2 cm x 91,5 m
hmotnosť: 12,3 kg
balenie: 1 ks.
absorpčná kapacita: 276,3 l
Standard (stredne) 275 g/m2 Rohož univerzálna stredná jednovrstvová
ROHOŽE
GDML100
rozmer: 40,7 cm x 50,8 cm
hmotnosť: 5,7 kg
balenie: 100 ks.
absorpčná kapacita: 107,1 l
Rohož univerzálna sterdná trojvrstvová
GFMFL100
rozmer: 40,7 cm x 50,8 cm
hmotnosť: 5,7 kg
balenie: 100 ks.
absorpčná kapacita: 108,7 l
Rohož univerzálna stredná odolná
ROLK
GSMFL100
rozmer: 40,7 cm x 50,8 cm
hmotnosť: 5,7 kg
balenie: 100 ks.
absorpčná kapacita: 107,1 l
Rolka univerzálna stredná jednovrstvová
GDML150
rozmer: 76,2 cm x 45,8 m
hmotnosť: 9,6 kg
balenie: 1 ks.
absorpčná kapacita: 215 l
TM
10
MELTBLOWN TECHNOLOGIES
TM
Účinná ochrana a odstránenie znečistenia
Rolka univerzálna stredná jednovrstvová
GDML150 S
rozmer: 38,1 cm x 45,8 m
hmotnosť: 9,6 kg
balenie: 2 ks.
absorpčná kapacita: 215 l
Rolka univerzálna stredná trojvrstvová
ROLK
GFMFL150
rozmer: 76,2 cm x 45,8 m
hmotnosť: 9,6 kg
balenie: 1 ks.
absorpčná kapacita: 218 l
Rolka univerzálna stredná trojvrstvová
GFMFL150 S
rozmer: 38,1 cm x 45,8 m
hmotnosť: 9,6 kg
balenie: 2 ks.
absorpčná kapacita: 218 l
Rolka univerzálna stredná odolná
GSMFL 150
rozmer: 76,2 cm x 45,8 m
hmotnosť: 9,6 kg
balenie: 1 ks.
absorpčná kapacita: 215 l
Rolka univerzálna stredná odolná
GSMFL 150 S
rozmer: 38,1 cm x 45,8 m
hmotnosť: 9,6 kg
balenie: 2 ks.
absorpčná kapacita: 215 l
Premium (hrube) 350 g/m2
Rohož univerzálna hrubá jednovrstvová, odolná
ROHOŽE
GDM100
rozmer: 40,7 cm x 50,8 cm
hmotnosť: 7,3 kg
balenie: 100 ks.
absorpčná kapacita: 137,4 l
Rohož univerzálna hrubá trojvrstvová, odolná
GFMF100
rozmer: 40,7 cm x 50,8 cm
hmotnosť: 7,3 kg
balenie: 100 ks.
absorpčná kapacita: 139,3 l
Rohož univerzálna hrubá odolná
GSMF100
rozmer: 40,7 cm x 50,8 cm
hmotnosť: 7,3 kg
balenie: 100 ks.
absorpčná kapacita: 137,4 l
Rolka univerzálna hrubá jednovrstvová
ROLK
GDM150
rozmer: 76,2 cm x 45,8 m
hmotnosť: 12,3 kg
balenie: 1 ks.
absorpčná kapacita: 274 l
Rolka univerzálna hrubá jednovrstvová
GFMF 150
rozmer: 76,2 cm x 45,8 m
hmotnosť: 12,3 kg
balenie: 1 ks.
absorpčná kapacita: 277,8 l
Manufactured with pride in the USA
11
TM
SORBENTY POLYPROPYLENOVE
www.sorbenty.biz
Rolka univerzálna hrubá odolna
ROLK
GSMF150
rozmer: 76,2 cm x 45,8 m
hmotnosť: 12,3 kg
ilość w opakowaniu: 1 ks.
absorpčná kapacita: 274 l
Rolka univerzálna hrubá odolná
GSMF150 S
rozmer: 38,1 cm x 45,8 m
hmotnosť: 12,3 kg
balenie: 2 ks.
absorpčná kapacita: 274 l
Maskovací 380 g/m2
Rolka maskovacia
ROLK
CSMF150
rozmer: 76,2 cm x 45,8 m
hmotnosť: 13,3 kg
balenie: 1 ks.
absorpčná kapacita: 293,7 l
Rolka maskovacia - J
CSMF150-J
rozmer: 76,2 cm x 45,8 m
hmotnosť: 13,3 kg
balenie: 1 ks.
absorpčná kapacita: 293,7 l
OLEJOVE HYDROFÓBNE
Ekonomiczne (tenke) 177 g/m2 Rohož hydrofóbna biela jednovrstvová, nespevnená
WM200
rozmer: 40,7 cm x 50,8 cm
hmotnosť: 7,4 kg
balenie: 200 ks.
absorpčná kapacita: 143,9 l
Rohož hydrofóbna biela jednovrstvová, spevnená
ROHOŽE
WM200-100
rozmer: 40,7 cm x 50,8 cm
hmotnosť: 3,7 kg
balenie: 100 ks.
absorpčná kapacita: 71,95 l
Rohož hydrofóbna biela jednovrstvová, spevnená
WDM200
rozmer: 40,7 cm x 50,8 cm
hmotnosť: 7,4 kg
balenie: 200 ks.
absorpčná kapacita: 139,7 l
Rohož hydrofóbna biela dvojvrstvová, spevnená
WFM200
rozmer: 40,7 cm x 50,8 cm
hmotnosť: 7,4 kg
balenie: 200 ks.
absorpčná kapacita: 142,7 l
TM
12
MELTBLOWN TECHNOLOGIES
TM
Účinná ochrana a odstránenie znečistenia
Rolka olejová biela jednovrstvová
ROLK
WM300
rozmer: 76,2 cm x 91,5 m
hmotnosť: 12,3 kg
balenie: 1 ks.
absorpčná kapacita: 288 l
Rolka olejová biela jednovrstvová, spevnená
WDM300
rozmer: 76,2 cm x 91,5 m
hmotnosť: 12,3 kg
balenie: 1 ks.
absorpčná kapacita: 279,7 l
Rolka olejová biela dvojvrstvová, spevnená
WFM300
rozmer: 76,2 cm x 91,5 m
hmotnosť: 12,3 kg
balenie: 1 ks.
absorpčná kapacita: 276,7 l
Standard (stredné) 275 g/m2
Rohož olejová biela jednovrstvová
WML100
rozmer: 40,7 cm x 50,8 cm
hmotnosť: 5,7 kg
balenie: 100 ks.
absorpčná kapacita: 112,1 l
Rohož olejová biela jednovrstvová, spevnená
ROHOŽE
WDML100
rozmer: 40,7 cm x 50,8 cm
hmotnosť: 5,7 kg
balenie: 100 ks.
absorpčná kapacita: 108,7 l
Rohož olejová biela trojvrstvová, spevnená
WFMFL100
rozmer: 40,7 cm x 50,8 cm
hmotnosť: 5,7 kg
balenie: 100 ks.
absorpčná kapacita: 110,2 l
Rohož olejová biela trojvrsvová, odolná
WSMSL100
rozmer: 40,7 cm x 50,8 cm
hmotnosť: 8,3 kg
balenie: 100 ks.
absorpčná kapacita: 107,1 l
Rohož olejová modrá trojvrsvová, odolná
BFMFL100
rozmer: 40,7 cm x 50,8 cm
hmotnosť: 5,7 kg
balenie: 100 ks.
absorpčná kapacita: 110,2 l
Rolka hydrofóbna biela jednovrstva
ROLK
WDML150
rozmer: 76,2 cm x 45,8 m
hmotnosť: 9,6 kg
balenie: 1 ks.
absorpčná kapacita: 218 l
Rolka hydrofóbna biela trojvrstva
WFMFL150
rozmer: 76,2 cm x 45,8 m
hmotnosť: 9,6 kg
balenie: 1 ks.
absorpčná kapacita: 220,7 l
Manufactured with pride in the USA
13
TM
SORBENTY POLYPROPYLENOVE
www.sorbenty.biz
Rolka hydrofóbna biela trojvrstvva
WFMFL150 S
rozmer: 38,1 cm x 45,8 m
hmotnosť: 9,6 kg
balenie: 2 ks.
absorpčná kapacita: 220,7 l
Rolka hydrofóbna biela nepriepustná
ROLK
WSMSL150
rozmer: 76,2 cm x 45,8 m
hmotnosť: 9,6 kg
balenie: 1 ks.
absorpčná kapacita: 215 l
Rolka hydrofóbna modrá trojvrstva
BFMFL150 S
rozmer: 38,1 cm x 45,8 m
hmotnosť: 9,6 kg
balenie: 2 ks.
absorpčná kapacita: 220,7 l
Rolka hydrofóbna modrá trojvrstva
BFMFL150
rozmer: 76,2 cm x 45,8 m
hmotnosť: 9,6 kg
balenie: 1 ks.
absorpčná kapacita: 220,7 l
Premium (hrube) 350 g/m2 Rohož hydrofóbna biela, jednovrtvová
WM50
rozmer: 76,2 cm x 91,5 cm
hmotnosť: 12,3 kg
balenie: 50 ks.
absorpčná kapacita: 286,1 l
Rohož hydrofóbna biela, jednovrtvová, odolná
WM100
rozmer: 40,7 cm x 50,8 cm
hmotnosť: 7,3 kg
balenie: 100 ks.
absorpčná kapacita: 143,5 l
Rohož hydrofóbna biela,jednovrtvová ,odolná
ROHOŽE
WDM100
rozmer: 40,7 cm x 50,8 cm
hmotnosť: 7,3 kg
balenie: 100 ks.
absorpčná kapacita: 139,3 l
Rohož hydrofóbna biela, trojvrstová, odolná
WFMF100
rozmer: 40,7 cm x 50,8 cm
hmotnosť: 7,3 kg
balenie: 100 ks.
absorpčná kapacita: 140,8 l
Rohož hydrofóbma biela, spevnená
WSMS100
rozmer: 40,7 cm x 50,8 cm
hmotnosť: 7,3 kg
balenie: 100 ks.
absorpčná kapacita: 137,4 l
Rohož hydrofóbna modrá, trojvrstvová, odolná
BFMF100
rozmer: 40,7 cm x 50,8 cm
hmotnosť: 7,3 kg
balenie: 100 ks.
absorpčná kapacita: 140,8 l
TM
14
MELTBLOWN TECHNOLOGIES
TM
Účinná ochrana a odstránenie znečistenia
Rolka hydrofóbna biela jednovrstvová, neperforovená
WM150
rozmer: 76,2 cm x 45,8 m
waga: 12,3 kg
balenie: 1 ks.
absorpčná kapacita: 286,1 l
Rolka olejova bieła jednovrstvová
ROLK
WDM150
rozmer: 76,2 cm x 45,8 m
waga: 12,3 kg
balenie: 1 ks.
absorpčná kapacita: 277,8 l
Rolka olejova bieła trójvrstvová
WFMF150
rozmer: 76,2 cm x 45,8 m
waga: 12,3 kg
balenie: 1 ks.
absorpčná kapacita: 280,8 l
Rolka olejova modrá trójvrstvová
BFMF150
rozmer: 76,2 cm x 45,8 m
waga: 12,3 kg
balenie: 1 ks.
absorpčná kapacita: 280,8 l
Rolka olejova bieła spevnená
WSMS150
rozmer: 76,2 cm x 45,8 m
waga: 12,3 kg
balenie: 1 ks.
absorpčná kapacita: 274 l
CHEMICKÉ
Standard (stredne) 275 g/m2 Rohož chemická zelená trojvrstvá
ROHOŽE
GNFMFL100
rozmer: 40,7 cm x 50,8 cm
hmotnosť: 5,7 kg
balenie: 100 ks.
absorpčná kapacita: 108,7 l
Rohož chemická žltá trojvrstvá
YFMFL100
rozmer: 40,7 cm x 50,8 cm
hmotnosť: 5,7 kg
balenie: 100 ks.
absorpčná kapacita: 108,7 l
Rolka chemická zelená trojvrstvá
ROLK
GNFMFL150
rozmer: 76,2 cm x 45,8 m
hmotnosť: 9,6 kg
balenie: 1 ks.
absorpčná kapacita: 218 l
Rolka chemická zalená trojvrstvá
YFMFL150
rozmer: 76,2 cm x 45,8 m
hmotnosť: 9,6 kg
balenie: 1 ks.
absorpčná kapacita: 218 l
Manufactured with pride in the USA
15
TM
ROLK
SORBENTY POLYPROPYLENOVE
www.sorbenty.biz
Rolka chemická žltá trojvrstvá
YFMFL150 S
rozmer: 38,1 cm x 45,8 m
hmotnosť: 9,6 kg
balenie: 2 ks.
absorpčná kapacita: 218 l
Premium (hrube) 350 g/m2 Rohož chemická zalená trojvrstvá
ROHOŽE
GNFMF100
rozmer: 40,7 cm x 50,8 cm
hmotnosť: 7,3 kg
balenie: 100 ks.
absorpčná kapacita: 139,3 l
Rohož chemická žltá trojvrstvá
YFMF100
rozmer: 40,7 cm x 50,8 cm
hmotnosť: 7,3 kg
balenie: 100 ks.
absorpčná kapacita: 139,3 l
Rolka chemická zalená trojvrstvá
ROLK
GNFMF150
rozmer: 76,2 cm x 45,8 m
hmotnosť:12,3 kg
balenie: 1 ks.
absorpčná kapacita: 277,8 l
Rolka chemická žltá trojvrstvá
YFMF150
rozmer: 76,2 cm x 45,8 m
hmotnosť: 12,3 kg
balenie: 1 ks.
absorpčná kapacita: 277,8 l
HADY SORBCNÉ
Hady univerzálne sivé
UNIVERZÁLNE
GPS348-30
rozmer: 7,7 cm x 1,3 m
hmotnosť: 13,7 kg
balenie: 30 ks.
absorpčná kapacita: 95,4 l
Hady univerzálne sivé
GPS396-15
rozmer: 7,7 cm x 2,5 m
hmotnosť: 13,7 kg
balenie: 15 ks.
absorpčná kapacita: 95,4 l
Hady univerzálne sivé
GPS3144-10
rozmer: 7,7 cm x 3,7 m
hmotnosť: 13,7 kg
balenie: 10 ks.
absorpčná kapacita: 98,8l
TM
16
MELTBLOWN TECHNOLOGIES
TM
Účinná ochrana a odstránenie znečistenia
Hady hydrofóbe biele
OLEJOVE
OLEJOWE
OS348-30
rozmer: 7,7 cm x 1,3 m
hmotnosť: 13,7 kg
balenie: 30 ks.
absorpčná kapacita: 95,4 l
Hady hydrofóbe biele
OS348-10
rozmer: 7,7 cm x 1,3 m
hmotnosť: 4,6 kg
balenie: 10 ks.
absorpčná kapacita: 28,8 l
Hady hydrofóbe biele
OS396-15
rozmer: 7,7 cm x 2,5 m
hmotnosť: 13,7 kg
balenie: 15 ks.
absorpčná kapacita: 95,4 l
Hady hydrofóbe biele
OS3144-10
rozmer: 7,7 cm x 3,7 m
hmotnosť: 13,7 kg
balenie: 10 ks.
absorpčná kapacita: 98,8 l
Hady chemické žlté
CHEMICKÉ
HZS348-10
rozmer: 7,7 cm x 1,3 m
hmotnosť: 4,6 kg
balenie: 10 ks.
absorpčná kapacita: 28,8 l
Hady chemické žlté
HZS348-30
rozmer: 7,7 cm x 1,3 m
hmotnosť: 13,7 kg
balenie: 30 ks.
absorpčná kapacita: 95,4 l
Hady chemické žlté
HZS396-15
rozmer: 7,7 cm x 2,5 m
hmotnosť: 13,7 kg
balenie: 15 ks.
absorpčná kapacita: 95,4 l
SORBCNÉ VANKUSE
UNIVERZÁLNE
Vankúš univerzálny sivý
GPP1818-10
rozmer: 45,8 cm x 45,8 cm
hmotnosť: 5,5 kg
balenie: 10 ks.
absorpčná kapacita: 70,8 l
Vankúš univerzálny sivý
GPP818-20
rozmer: 45,8 cm x 20,4 cm
hmotnosť: 5,5 kg
balenie: 20 ks.
absorpčná kapacita: 64,4 l
Manufactured with pride in the USA
17
TM
SORBENTY POLYPROPYLENOVE
www.sorbenty.biz
Vankúš hydrofóbny biely
OLEJOVE
OSP1818-10
rozmer: 45,8 cm x 45,8 cm
hmotnosť: 5,5 kg
balenie: 10 ks.
absorpčná kapacita: 70,8 l
Vankúš hydrofóbny biely
OSP818-20
rozmer: 45,8 cm x 20,4 cm
hmotnosť: 5,5 kg
balenie: 20 ks.
absorpčná kapacita: 64,4 l
Vankúš chemický žltý
CHEMICKÉ
HZP1818-10
rozmer: 45,8 cm x 45,8 cm
hmotnosť: 5,5 kg
balenie: 10 ks.
absorpčná kapacita: 70,8 l
Vankúš chemický žltý
HZP818-20
rozmer: 45,8 cm x 20,4 cm
hmotnosť: 5,5 kg
balenie: 20 ks.
absorpčná kapacita: 64,4 l
MARINE – sorbčne norné steny
Norná stena
B510SN-XL
rozmer: 12,7 cm x 3,1 m
hmotnosť: 9,1 kg
balenie: 4 ks.
absorpčná kapacita: 111,3 l
Norná stena
ZÁBRANY
B520SN-XL
rozmer: 12,7 cm x 6,1 m
hmotnosť: 9,1 kg
balenie: 2 ks.
absorpčná kapacita: 111,3 l
Norná stena
B810SN-XL
rozmer: 20,4 cm x 3,1 m
hmotnosť: 17,3 kg
balenie: 4 ks.
absorpčná kapacita: 200,6 l
Norná stena
HYDROFÓBNY
MINI HAD
B820SN-XL
rozmer: 20,4 cm x 6,1 m
hmotnosť: 17,3 kg
balenie: 2 ks.
absorpčná kapacita: 200,6 l
Kanálový mini had s úchytom
BB20
rozmer: 12,7 cm x 45,8 cm
hmotnosť: 10 kg
balenie: 20 ks.
absorpčná kapacita: 83,7 l
TM
18
MELTBLOWN TECHNOLOGIES
TM
HYDROFÓBNY
MINI HAD
Účinná ochrana a odstránenie znečistenia
Kanálový mini had súchytom
B10SN
rozmer: 20,4 cm x 45,8 cm
hmotnosť: 12 kg
balenie: 10 ks.
absorpčná kapacita: 150,3 l
Rohož hydrofóbna biela, jednovrstvová
ROHOŽE
WM100
rozmer: 40,7 cm x 50,8 cm
hmotnosť: 7,3 kg
balenie: 100 ks.
absorpčná kapacita: 143,5 l
Rohož hydrofóbna biela, jednovrstvová
WM50
rozmer: 76,2 cm x 91,5 cm
hmotnosť: 12,3 kg
balenie: 50 ks.
absorpčná kapacita: 286,1 l
Rohož hydrofóbna biela, jednovrstvová
WM200
rozmer: 40,7 cm x 50,8 cm
hmotnosť: 7,4 kg
balenie: 200 ks.
absorpčná kapacita: 143,9 l
Rolka hydrofóbna bieła jednovarstvova
ROLK
WM150
hmotnosť: 12,3 kg
balenie: 1 ks.
absorpčná kapacita: 286,1 l
Rolka hydrofóbna bieła jednovarstvova
WM300
ČISTIČ
OLEJA
rozmer: 76,2 cm x 45,8 m
rozmer: 76,2 cm x 91,5 m
hmotnosť: 12,3 kg
balenie: 1 ks.
absorpčná kapacita: 288 l
Sweep – hydrofóbny vak
S1900
rozmer: 48,3 cm x 30,5 m
hmotnosť: 4,85 kg
balenie: 1 ks.
absorpčná kapacita: 64,4 l
SORBCNÉ KOBERCE 380/543 g/m2
Chodnik sorpčný univerzálny
NFR18
rozmer: 45,8 cm x 45,8 m
hmotnosť: 22,7 kg
balenie: 2 ks.
absorpčná kapacita: 152,9 l
Chodnik sorpčný univerzálny
NFR36
rozmer: 91,5 cm x 45,8 m
hmotnosť: 22,7 kg
balenie: 1 ks.
absorpčná kapacita: 152,9 l
Manufactured with pride in the USA
19
TM
SORBENTY POLYPROPYLENOVE
www.sorbenty.biz
Chodnik sorpčný univerzálny odolný
NP16-18150
rozmer: 45,8 cm x 45,8 m
hmotnosť: 22,7 kg
balenie: 2 ks.
absorpčná kapacita: 274 l
Chodnik sorpčný univerzálny odolný
NP16-36150
rozmer: 91,5 cm x 45,8 m
hmotnosť: 22,7 kg
balenie: 1 ks.
absorpčná kapacita: 274 l
Chodnik sorpčný univerzálny odolný maskovací
CSMF150-NP
rozmer: 76,2 cm x 45,8 m
hmotnosť: 13,3 kg
balenie: 1 ks.
absorpčná kapacita: 293,7 l
Chodnik sorpčný univerzálny odolný maskovací
CSMF150-J-NP
rozmer: 76,2 cm x 45,8 m
hmotnosť: 13,3 kg
balenie: 1 ks.
absorpčná kapacita: 293,7 l
KOBERCE DO KOLAJISKA 482 g/m2
Sorbčný koberec do kolajiska
FM29100
rozmer: 73,7 cm x 30,5 m
hmotnosť: 21,7 kg
balenie: 2 ks.
absorpčná kapacita: 333 l
Sorbčný koberec do kolajiska
FM57100
rozmer: 144,8 cm x 30,5 m
hmotnosť: 21,3 kg
balenie: 1 ks.
absorpčná kapacita: 327 l
ROHOZE NA SUDY
Sorbčné sudové rohože hydrofóbne
WDT22NL
rozmer: 55,9 cm x 55,9 m
hmotnosť: 3,2 kg
balenie: 25 ks.
absorpčná kapacita: 63,2 l
Sorbčné sudové rohože univerzálne
GDT22NL
rozmer: 55,9 cm x 55,9 m
hmotnosť: 3,2 kg
balenie: 25 ks.
absorpčná kapacita: 63,2 l
TM
20
MELTBLOWN TECHNOLOGIES
TM
Účinná ochrana a odstránenie znečistenia
SORBENTY SYPKÉ
GB10
Univerzálny sorbent minerálne, účinne sušenie povrchu
Zrnitosť: 0,6-2mm
hmotnosť: 10 kg
absorpčná kapacita: 10 l
HAVARIJNE SÚPRAVY
Pohotovostné súpravy univerzálne
EKO-U17
absorpčná kapacita: 18 l
rohož univer.sivá: 20 ks.
had univer sivý: 1 ks.
ochhrané rukavice x 1 pár
fólie vaku: 1 ks.
Pohotovostné súpravy hydrofóbne
EKO-O17
absorpčná kapacita: 18 l
rohož biała: 20 ks.
had olejovy bieły: 1 ks.
ochhrané rukavice x 1 pár
fólie vaku: 1 ks.
Pohotovostné súpravy chemické
EKO-H17
absorpčná kapacita: 18 l
rohož chem. žltá: 12 ks.
Had chem. žltý: 1 ks.
ochhrané rukavice x 1 pár
fólie vaku: 1 ks.
Pohotovostné súpravy univerzálne
EKO-U30
absorpčná kapacita: 31 l
rohož univer.sivá: 20 ks.
had univer sivý: 3 ks.
ochhrané rukavice x 1 pár
fólie vaku: 1 ks.
Pohotovostné súpravy hydrofóbne
EKO-O30
absorpčná kapacita: 31 l
rohož biała: 20 ks.
had olejovy bieły: 3 ks.
ochhrané rukavice x 1 pár
fólie vaku: 1 ks.
Pohotovostné súpravy chemické
EKO-H30
absorpčná kapacita: 31 l
Manufactured with pride in the USA
rohož chem. žltá: 12 ks.
Had chem. žltý: 3 ks.
ochhrané rukavice x 1 pár
fólie vaku: 1 ks.
21
TM
SORBENTY POLYPROPYLENOVE
www.sorbenty.biz
Pohotovostné súpravy univerzálne
sorbčná kapacita: 90 l
EKO O85-120
WM200 rohož olejova bieła: 50 ks.
OS348-30 had olejovy: 8 ks.
OSP818-20 vankúš olejovy: 6 ks.
GB10 sorbent sypkýi: 10 kg
okuliare: 2ks.
rukavice odolné: 2
kombinéza: 2 ks.
maska: 2 ks.
PVC vak 120l x 3 ks.
lopatka + kefa s 1 ks.
kontajner 120 l na kolieskach: 1 ks.
Pohotovostné súpravy hydrofóbne
sorbčná kapacita: 109 l
EKO H85-120
YFMFL100 rohož chemiczna žltá: 50 ks.
HZS348-30 had chemicky: 8 ks.
HZP818-20 vankúš chemický: 6 ks.
GB10 sorbent sypky : 10 kg
okuliare: 2ks.
rukavice odolné: 2
kombinéza: 2 ks.
maska: 2 ks.
PVC vak 120l x 3 ks.
lopatka + kefa s 1 ks.
kontajner 120 l na kolieskach: 1 ks.
Pohotovostné súpravy hydrofóbne
sorbčná kapacita: 90 l
EKO U85-120
GDM200 rohož univerzalna siva: 50 ks.
GPS348-30 had univerzalny sivy: 8 ks
GPP818-20 vankúš univerzalny: 6 ks.
GB10 sorbent sypky: 10 kg
okuliare: 2ks.
rukavice odolné: 2
kombinéza: 2 ks.
maska: 2 ks.
PVC vak 120l x 3 ks.
lopatka + kefa s 1 ks.
kontajner 120 l na kolieskach: 1 ks.
Pohotovostné súpravy chemická
sorbčná kapacita: 90 l
EKO U85-120
PRO
nadoba 120 l na kolieskach
rohož chemická žltá trojvrstvová
YFMFL100 - 50 ks.
had chemický žltý HZS348-30 - 8 ks
vankúš chemický žltý HZP818-20 - 6
ks.sorbent sypkyGB 10 x 10 kg,
okuliare 1 ks.
rukavice odolné x 1 pár
oblek Brahem C (typ 3,3 b, 4,5,6)
x 1 ks.
wilson Respirátor 6100 Valuair + 2
filtre ABEK x 1 ks.
PVC vak 120l x 3 ks.
lopatka + kefa s 1 ks.
kontajner 120 l na kolieskach: 1 ks.
TM
22
MELTBLOWN TECHNOLOGIES
TM
Účinná ochrana a odstránenie znečistenia
EKOPARTNER
IMPORTÉR SORBENTOV NA SLOVENSKU
EKO PARTNER SK s.r.o
Jantárová 30
04 001 Košice
Kontakt. EKO PARTNER SK s.r.o
Jantárová 30, Košice
telefon/fax. +421 55 6997 987
mobil:
+421 905 449 845
e mail: [email protected]
www.eko-partner.sk
www.sorbenty.biz
Download

SORBENTY - EKO Partner SK sro