RAHİMAĞZI
KANSERİ
Kadın genital organı..
NİĞDE KETEM
2
T.C.S.B. 2003 verilerine
göre Türkiye’de kadın
kanserleri sıralamasında
serviks Ca dokuzuncu
sırada yer almaktadır
NİĞDE KETEM
3
Rahim ağzı kanseri..


Erken dönemde Şahısın hiçbir
şikayeti yoktur. Ancak ileri dönemde
bulgu verebilir.
Rahim ağzında başlayan
değişiklikler ile şikayetlerin
başlaması arasındaki geçen süre
ortalama 10 –15 yıldır.
NİĞDE KETEM
4
SERVİKS KANSERİNDE YAŞ
 Karsinoma
insutu 20-30 yaş
 İnvaziv
kanser 40 yaş üstü
kadınlarda görülür
NİĞDE KETEM
5
RİSK FAKTÖRLERİ





HPV varlığı
Cinsel yaşama başlama yaşının
erken olması
Çok eşlilik
Eşinin çok eşli olması
Sigara kullanımı
NİĞDE KETEM
6
KOFAKTÖRLER




İmmünosüpresyon
Diğer genital enfeksiyonlar
Chlamydia
HSV?
Bakteriyel vajinozis
Steroid hormon kullanımı
Genetik faktörler
NİĞDE KETEM
7
HPV Tipleri
*Yüksek riskli tipler
16,18,31,33,35,45,51,52,56
*Düşük riskli tipler
6,11,42,43,44
NİĞDE KETEM
8
HPV aşısı yapılan kişilerde
serviks Ca taramasını
düzenli olarak yaptırmaya
devam etmelidirler
NİĞDE KETEM
9
BELİRTİLER





Genelde ilerlemiş evrede bulgu
verir
Ağrılı cinsel ilişki
İlişki sırasında veya sonrasında
kanama
Adet arasında kanama
Sulu kötü kokulu akıntı
NİĞDE KETEM
10
Tarama niçin önemli
*Serviks Ca erken dönemde bulgu
vermediğinden erken tespit
ancak pap smear ile
olabilmektedir
*Başarılı tarama yapılan her ülkede
serviks Ca bağlı ölümler
azalmıştır
NİĞDE KETEM
11
SERVİKS KANSERİNDE TARAMA



30-35 yaş aralığındaki bayanların
en az bir kez smear aldırması
Bunun sonrasında 5 yılda bir
smear tekrarı yaptırması
65 yaşına gelmiş son iki testi
negatif olanların taramasının
sonlandırılması
NİĞDE KETEM
12
SMEAR NASIL ALINIR
*Çabuk uygulanabilen, ağrısız,
kansız bir işlemdir
*Rahim ağzından yumuşak bir fırça
yardımıyla alınan sürüntü
örneğidir
NİĞDE KETEM
13
SMEAR ALDIRMA ŞARTLARI




Adetli olmamak
Son iki gün içinde cinsel ilişkiye
girmemek
Vajinal fitil veya ilaç
kullanmamak
Vajinal duş yapmamak
GEREKİR
NİĞDE KETEM
14
NİĞDE KETEM
15
NİĞDE KETEM
16
SAĞLIKLI,
MUTLU
VE
UMUT DOLU GÜNLER
DİLEĞİYLE
NİĞDE KETEM
17
Download

Servix Kanseri