FIRE system s.r.o., Korňa č.501, 023 21 Korňa, Žilinský kraj







_
Úpravy motorov – Škoda 1203 a TAZ 1500 až 2049 cm podľa požiadavky zákazníka
H kované ojnice, Weber karburátory,
Predaj a úprava športových čerpadiel a ich optimálne zladenie s motorom
Úpravy rozvádzačov, sacích košov, prúdnic, hadíc, vývev, výfukov ...
Predaj PS-12 TAZ 1500-2049, hadíc, savíc, prúdnic, armatúr, ND na PS-12
Výkup PS-12, dielov PS-12, motorov TAZ 1200, 1500 cm3
Predaj a servis hasiacich prístrojov, predaj hasičskej výstroje a výzbroje.
Prevádzka internetového obchodu www.firesystem.sk/shop
www.hasicskestriekacky.sk
3
Cenník hasičských striekačiek a úprav platný od 1.4.2013
s motormi TAZ 1200 cm3 – TAZ 2049 cm3
Uvedené ceny sú v € bez DPH (20%)
Výsledná cena PS-12 – podľa požiadavky zákazníka








PS-12
PS-12
PS 12
PS 12
PS-12
PS-12
PS-12
PS-12
1200 cm3 zásah – staršia (podľa stavu a opráv)
TAZ 1500 cm3 zásah – staršia (podľa stavu a opráv)
TAZ 1836 cm3 šport - úprava vašej dodanej PS
TAZ 1962 cm3 šport – úprava vašej dodanej PS
TAZ 2007 cm3 šport - úprava vašej dodanej PS
TAZ 2028 cm3 šport - úprava vašej dodanej PS
Škoda 1200 cm3 zásah – šport - nová
Škoda 1203 cm3 zásah – šport – rýchle sanie (na sklade)














PS-12
PS-12
PS-12
PS-12
PS 12
PS 12
PS-12
TAZ 1500 cm3 šport – zásah - nová
TAZ 1600 cm3 šport – zásah - nová
TAZ 1800 cm3 šport - nová + T3
TAZ 1800 cm3 extra - nová + T3
TAZ 1920 cm3 šport – nová + T3
TAZ 1962 šport – nová + T3 (na sklade)
TAZ 2000 cm3 šport - nová + T3
PS-12
PS 12
PS-12
PS-12
PS-12
PS-12
800 až 1 225 €
1 225 až 1 700 €
3 080 €
3 300 €
4 250 €
5 790 €
3 300 až 4 060 €
3 300 €
TAZ 1500 cm3 šport - nová
TAZ 1962 cm3 šport – nová + Top vačka, kované ojnice H
TAZ 2007 cm3 šport - nová + Top vačka, kované ojnice H
TAZ 2007 cm3 šport - nová + Weber + Top vačka, kované ojnice H
TAZ 2028 cm3 šport - nová + Weber + Top vačka, kované ojnice H
TAZ 2049 cm3 šport - nová + Weber + Top vačka, kované ojnice H
Cena môže byť po vzájomnej dohode upravená, výkup aj na protihodnotu.
4 120 €
4 700 €
5 320 €
5 725 €
5 920 €
5 800 €
6 130 €
4 850 €
6 810 €
6 890 €
7 231 €
7 320 €
7 430 €
Kompletný systém služieb v ochrane pred požiarmi
www. firesystem.sk, [email protected], tel. 0905 691 967, 0907 510 375
1
Cenník platný od 1.4.2013
Uvedené ceny sú v € bez DPH (20%)
Čerpadlo a jeho súčasti













































Úprava sacieho výka na PROFI (O krúžky)
Redukcia - holender na sacie výko / na hadicu chladenia
Tesnenie pod sacie výko (guma 2mm – 3mm)
Tesnenie pod sacie výko (plast)
Sacie výko čerpadla T3 Sport-profi (upravené na O krúžky)
Sacie výko čerpadla neupravené na O krúžky
Stator T-3 2012 sport ČR - nový (tepelne zušľachtené, inovované)
Stator SPORT DURAL – novinka 2012 - inovované
Rozbrúsenie statora SK
Záslepka výka čerpadla
Skrutka výpustná – AL čerpadla + tesnenie
Tlačná skrutka ucpávky + redukcia k statoru
Tesnenie výpustnej skrutky čerpadla
Rotor dural I - obežné koleso (pre PS 1203 1,5 1,6)
Rotor dural II obežné koleso (pre PS 1,8 1,9 do upravených SK čerpadiel)
Obežné koleso č.1 (pre PS 1203,1500)
Obežné koleso č.2 (pre PS 1,8 1,9 2,0 úzke hadice)
Obežné koleso č.3 (pre PS 2,0 2,1 úzke hadice a 1,9-2,1 široké)
Obežné koleso č.4 (pre PS 1,5 1,6 samonasávacie plameň)
Obežné koleso č.5 (pre PS 1,8 až 2,1 medzistupeň medzi kolesami č.2 a 3)
Obežné koleso č.6
Obežné koleso originál – výpredaj (SK)
Matica obežného kolesa
Matica obežného kolesa s poistnou skrutkou
Vymedzovacia podložka pod obežné koleso (rôzne hrúbky)
Zaisťovacia podložka na hriadeľ čerpadla
Víčko ucpávky (bronz)
Hriadeľ čerpadla (tvrdochrom)
Tesnenie medzi stator a rozvádzač vody
Podložka pod segerovku
Segerová poistka hriadele
Odstreďovací krúžok
Puzdro medzikusu
Unášač – 4 dierový
Unášač – 6 dierový
Unášač – 8 dierový
Krúžok na hriadeľ pod unášač
Pevnostná skrutka (M10x1) na unášač
Pevnostná skrutka (imbus) na unášač
Ucpávka + 2x simering (sada na PS)
Ložisko medzikusu
Víčko ložiska + simering – AL
Maznička medzikusu
Medzikus komplet na 1 ložisko
Medzikus komplet na 2 ložiská
44 €
3€
7€
10 €
137 €
97 €
490 €
510 €
115 €
3€
6,25 €
20 €
0,50 €
105 €
121,97 €
105 €
105 €
105 €
105 €
105 €
105 €
20 €
15 €
16 €
1€
1,80 €
12,50 €
68,60 €
3€
1€
1€
2,50 €
2,50 €
25 €
25 €
25 €
3€
3,50 €
3,50 €
4,58 €
7€
14,33 €
4€
195 €
212,96 €
Kompletný systém služieb v ochrane pred požiarmi
www. firesystem.sk, [email protected], tel. 0905 691 967, 0907 510 375
2






Medzikus (len obal AL)
Krúžok vymedzovací – AL (pre staré sacie výko)
Krúžok mosadz do čerpadla
Prevodovka na PS 12
Vymedzovací krúžok k prevodovke
Šnúra tesniaca 3ks sada na PS + ucpávka
81,66 €
16,35 €
12,50 €
522,52 €
7€
4,58 €
Rozvádzač vody




















Rozvádzač športový nový CZ special komplet
Rozvádzač športový nový CZ special bez ventilov
Úprava rozvádzača SK komplet
Úprava rozvádzača SK - verzia 2
Rovné výtlačné hrdlo
Výpustný kohút na rozvádzači SK
Guľa rozvádzača
Páka úplná
Kužeľová vložka pre zníženie odporu vody v rozvádzači
Matice gule rozvádzača – komplet (3 diely)
Tesniaci krúžok 110x3 na maticu rozvádzača
Tesnenie gule (do rozvádzača)
Vodítko čapu
Čap gule (na rozvádzači)
Čap mosadzný
Klapka šport odľahčená
Klapka DURAL odľahčená do T3
Vodítko klapky šport
Vodítko klapky zásah
Sada na upravu klapky rozvádzača - výklop (7 dielov)
245 €
137,50 €
115,03 €
115,03 €
27,27 €
3€
37 €
20,16 €
20,33 €
31,25 €
1,66 €
4,41 €
20,83 €
15 €
20 €
9,33 €
9,33 €
7,8 €
6,8 €
€
Motor – úpravy – šport od 1.4.2013


TAZ – 1500 cm3 GO motora (40kW) šport - zásah
TAZ – 1600 cm3 šport / zásah – úprava z 1500cm3
715 €
1 225 €




TAZ – 1836 cm3 šport – úprava z 1500cm3
TAZ – 1962 cm3 šport – úprava z 1835cm3
TAZ – 1962 cm3 šport – úprava z 1500 cm3
TAZ – 1962 cm3 šport TOP – úprava z 1500 cm3
1 700 €
1 540 €
1 930 €
2 200 €




TAZ – 1920 cm3 šport – úprava z 1500 cm3
TAZ – 2000 cm3 šport – úprava z 1500 cm3 (výtlak 5,3 na úzke had.)
TAZ – 2007 cm3 šport TOP - úprava z 1500cm3
TAZ – 2028 cm3 šport TOP – úprava z 1500cm3
1 920 €
2 345 €
2 265 €
2 350 €

TAZ – 1962 cm3 šport TOP, Weber – úprava z 1500 cm3
2 960 €


TAZ – 2007 cm3 šport TOP, kované H ojnice - úprava z 1500cm3
TAZ – 2028 cm3 šport TOP, kované H ojnice – úprava z 1500cm3
3 060 €
3 260 €

TAZ – 1962 cm3 šport TOP, Weber, kované H ojnice – úprava z 1500 cm3 3 450 €
Kompletný systém služieb v ochrane pred požiarmi
www. firesystem.sk, [email protected], tel. 0905 691 967, 0907 510 375
3


TAZ – 2007 cm3 šport TOP, Weber, kované H ojnice - úprava z 1500cm3
TAZ – 2028 cm3 šport TOP, Weber, kované H ojnice – úprava z 1500cm3
3 550 €
3 640 €

TAZ – 2049 cm3 šport TOP, Weber, kované H ojnice – úprava z 1500cm3
3 740 €











































Sací filter šport extra – (2 druhy – nový typ)
Sací filter šport extra II
Sací filter šport WEBER
Prevŕtanie kľukovky na 8 skrutiek
Sacie potrubie – šport extra (TAZ 1.8 – 2.0) nové dlhé
Spojkový kôš – frézovaný
Zotrvačník – starší 4dierový
Palec rozdeľovača s obmedzovačom s úpravou
Palec rozdeľovača s obmedzovačom
Štartér 1,1kw redukovaný nový s prevodovkou
Venec zotrvačníka nový
Zotrvačník nový na TAZ 1500
Ovládanie plynu SPORT – páka plynu
Podložky karburátoru – špeciál Fe (vysoké)
Vačka 230° – 285° šport
Motor TAZ 1,5 s nastrojením (na úpravu šport - kompletný) - starší
Motor TAZ 1,5 bez nastrojenia (na úpravu šport) – starší
Vaňa olejová AL bez chladenia
Vaňa olejová AL s chladením
Vaňa olejová Fe s chladením + tesnenie
Roztáčacia matica
Vložka oleja filc
Olejový filter TAZ
Silentblok
Spínač na bezkontaktové zapaľovanie
Cievka zapaľovania
Cievka zapaľovania vysokonapäťová
Rozdeľovač zapaľovania – bezkontaktový
Rozdeľovač zapaľovania – klasický
Tesnenie medzi karburátor a sací filter dvojitý karburátor
Tesnenie pod sací filter - jedn. karburátor
Karburátor na TAZ 1500 nový s úpravou na rýchloplyn
Karburátor WEBER s úpravou na motor TAZ
Zapaľovacie káble TESLA
Zapaľovací kábel 50 cm medzi cievku a rozdělovač
Stred vodnej pumpy (starší - po prípade novší typ)
Tesnenie medzi hlavu válcov a výfuk, sanie
Tesnenie stredu VP a telesa vodnej pumpy
Tesnenie hlavy válcov na 1,8 a 1,9 Tommȕ originál
Válec Ø 82 mm Tommȕ originál (1ks)
Sada piestnych krúžkov Ø 82 mm Tommȕ originál (na 1 válec)
CU vymedzovacia podložka pod válec (1ks)
Tesnenie hlavy válcov (iné druhy)
43,33 €
43,23 €
52 €
49 €
103 €
22 €
35 €
26,42 €
31,81 €
99,50 €
29 €
58 €
35 €
17 €
80 až 300 €
410 €
166 až 250 €
63 €
108,33 €
143 €
14,25 €
2,46 €
3€
3,32 €
25 €
20 €
25 €
98 €
88 €
1,50 €
2,82 €
129,17 €
409 €
7,50 €
4€
35 €
6€
0,50 €
11,67 €
44 €
12,80 €
0,80 €
30 €
Kompletný systém služieb v ochrane pred požiarmi
www. firesystem.sk, [email protected], tel. 0905 691 967, 0907 510 375
4


Sada vložiek TAZ 1500
Sada hlavných ložisiek TAZ 1500
235,20 €
30 €
Skladom kompletný sortiment náhradných dielov na motory TAZ 1200cm3 a 1500cm3.
Výfukové potrubie
















Výfuk – jednokom. (zásah) – nový
Výfuk – dvojkomorový (zásah) – nový
Výfuk šport – 2 zvodový špeciál na šport
Výfuk SPORT II
Výveva s ovládaním kompletná (zásahová – nová)
Tryska vývevy – šport (veľká liatinová)
Úprava vývevy na šport (spodné sanie – 1,5 - 4s; sacia hĺbka 2 – 4m)
Výveva AL na výfuk šport – imitácia
Výveva nová upravená na rýchle sanie
Redukcia PS 12 na sac.výko k výveve na rýchle sanie
Koncovka výfuku s prírubou šport - veľká
Tesnenie výfuku – dvojkomorového
Tesnenie vývevy
Tesnenie vývevy šport veľké
Výfukové potrubie (liatinové) – 2 zvody
Ventil vývevy – mosadz
64,17 €
76 €
100 €
218,33 €
170 €
20 €
139 €
103 €
230 €
6€
10 €
4€
2,50 €
3,50 €
32 €
9,67 €
Chladenie motoru


























Čistič vody – úplný
Čistič – teleso AL – spodná časť
Čistič – vrchnák (pozink)
Tesnenie veka čističa
Čistič – skrutka prechodová (pozink)
Uzatvárací ventil čističa
Sítko čističa – Fe hrubé (pozink)
Sítko čističa – jemné (Cu)
Chladič – úplný
Chladená olejová vaňa – nová Fe (zásahová)
Spojovacia trubka - úplná - rúrka chladenia – veľká (koleno)
Gumová hadica chladenia vrapová
Tesnenie chladiča – veľké
Tesnenie medzi chladič a VP
Teleso chladiča spodná časť
Výko chladiča
Vložka chladiče meď
Prietoková skrutka chladiča
Redukčná matica
Záslepka vodnej pumpy + tesnenie
Pretlakový uzáver hrdla chladiča
Úprava hrdla chladiča
Hadica palivová s očkami
Hadica vývevy
Hadica chladenia krátka
Sada trubiek chladenia – meď
61 €
29 €
11 €
1€
12 €
10 €
5€
5€
206 €
143 €
20 €
2€
6€
2€
88 €
57 €
55,05 €
5,20 €
5,20 €
3,30 €
5,51 €
15,83 €
9,68 €
9,68 €
9,68 €
46,67 €
Kompletný systém služieb v ochrane pred požiarmi
www. firesystem.sk, [email protected], tel. 0905 691 967, 0907 510 375
5




Sada trubiek chladenia - meď zásah
Hadica manometra, manovákuometra
Hadica tlaku oleja
Hadica chladenia dlhá
49,17 €
9,68 €
9,68 €
9,68 €
Benzínová nádrž










Benzínová nádrž – (lakovaná)
Benzínová nádrž – 5 litrová
Uzáver nádrže
Redukcia – ventil nádrže 1 ks
Ventil paliva z čisťičom uzatvárací komplet
Popruhy na nádrž (lakované 2 ks)
Gumové popruhy pod nádrž (2 ks)
Válčeky (4 ks + 2x skrutka)
Sada držiaky na nádrž, skrutky, válčeky, gumy, 10ks
AC pumpa komplet






















Prístrojová doska – 2 budíky šport
Prístrojová doska – 2 budíky – kompletná (6ks)
Prístrojová doska – 4 budíky zásah
Prístrojová doska – 4 budíky - kompletná (8ks)
Spínacia skrinka 12V
Náhradný kľúč do spínacej skrinky
Manovákuometer (zásahový)
Vakuometer (zásahový)
Teplomer mechanický
Tlakomer mazania motora
Teplomer elektrický
Osvetlenie panelu
Osvetlenie panelu malé
Žiarovka osvetlenia panelu malého
Kontrolka dobíjania
Ťažný spínač svetiel
Ťažný spínač svetiel originál dvojpolohový
Rám PS-12 (Fe) - komaxid
Kryt motoru (Fe)
Kryt alternátoru - guľatý
Kryt remenice alternátoru
Páka vývevy
142 €
128 €
5,6 €
3,20 €
24 €
20 €
7€
6,25 €
41 €
36,67 €
Prístrojová doska
63 €
124 €
67 €
285 €
15 €
2,20 €
84 €
84 €
53 €
21 €
19 €
9€
6€
0,80 €
2,95 €
5€
19 €
185 €
51 €
11 €
5,20 €
13 €
Stupne úpravy motora zahŕňajú:
 Úpravu hlavy valcov, zmena tvaru sacích a výfukových kanálov, spaľovacieho priestoru,
predpätie ventilových pružín, zvýšenie kompresie
 Výmena vačkovej hriadele s odlišným časovaním
 Úprava a reparácia karburátora
 Prestavba mazacieho systému
 Úpravu motora robí špecializovaná firma zameraná na tuning, úpravu závodných motorov
Doplnkové služby:
Kompletný systém služieb v ochrane pred požiarmi
www. firesystem.sk, [email protected], tel. 0905 691 967, 0907 510 375
6



Motorová brzda, zábeh motora, nastavenie optimálneho výkonu
Zábeh na vode
Praktická skúška pretlaku
Ceny ostatných náhradných dielov PS-12 podľa telefonického dohovoru.
Ceny športových a zásahových hadíc, savíc, prúdnic, rozdeľovačov, sacích košov, poistiek,
príslušenstva a ich úpravy – nájdete aj v našom internetovom obchode.
www.firesystem.sk/shop
Záručné podmienky:
2 roky na nové diely PS, 6 mesiacov na závodné motory
Možnosť prehliadky výtlačných časov na www.firesystem.sk v kategórii video,
www.hasicskestriekacky.sk
Aktívne využívame na testy, vývoj aj športovú trať a aktívnu účasť v športovom družstve DHZ Korňa
www.hasicikorna.sk
Spôsob dopravy:
- kuriérom
- poštou
- osobný odber
- dovoz dodávateľom
Spôsob objednávky:
- cez internet: [email protected]
- telefonicky: 0907 510 375, 0905 691 967
- osobne: v sídle firmy Korňa č.501, Žilinský Kraj
- poštou na adrese: Firesystem, Nižná Korňa č.501, 023 21 Korňa
Kompletný systém služieb v ochrane pred požiarmi
www. firesystem.sk, [email protected], tel. 0905 691 967, 0907 510 375
7
Download

FIRE system s.r.o., Korňa č.501, 023 21 Korňa, Žilinský kraj