Oddelenie klinických laboratórií NsP Brezno, n.o. - úsek klinickej biochémie - Referenčné hodnoty
REFERENČNÉ HODNOTY - aktualizácia 02-2014
Oddelenie klinických laboratórií NsP Brezno, n.o.
- úsek klinickej biochémie pohlavie a vek
parameter
od
do
jednotky
poznámka
KRV, SÉRUM, PLAZMA
Sacharidy
Glukóza (sérum, plazma) nalačno
do 24 hodín
2. deň - 1 mesiac
1 mesiac - 15 r.
> 15 rokov
> 15 rokov
Glukóza (sérum) - nalačno
Glukóza (plazma) - nalačno
oGTT - glykémia nalačno
oGTT - glykémia po 1 hod
venózna
plazma
oGTT - glykémia po 2 hod
oGTT - glykémia po 3 hod
oGTT - gravidné ženy - 2 hod po záťaži glukózou
Glykozylovaný
hemoglobín HbA1c
kompenzovaný diabetes
2,22
3,33
2,78
4,44
3,33
5,55
3,90
6,10
3,50
5,59
3,50
5,59
< 11,1
< 7,8
3,50 - 5,59
5,6
7,7
20
42
4,0
6,0
43
53
mmol/l
mmol/l
mmol/l
mmol/l
mmol/l
mmol/l
mmol/l
mmol/l
mmol/l
mmol/l
mmol/mol podľa IFCC
%
podľa DCCT/NGSP
mmol/mol
1,4
1,8
3,2
1,7
21
15
21
27
28
35
34
46
50
53
44
202
143
5,3
5,3
6,4
8,3
75
37
36
42
52
53
65
70
77
106
80
417
339
mmol/l
mmol/l
mmol/l
mmol/l
µmol/l
µmol/l
µmol/l
µmol/l
µmol/l
µmol/l
µmol/l
µmol/l
µmol/l
µmol/l
µmol/l
µmol/l
µmol/l
46
44
51
56
60
64
28
38
32
35
70
76
73
75
80
83
44
54
45
52
g/l
g/l
g/l
g/l
g/l
g/l
g/l
g/l
g/l
g/l
Dusíkaté nebielkovinové látky
Urea
Kreatinín
Kyselina močová
0 - 1 rok
1 - 2 roky
2 - 18 rokov
dospelí
0 - 1 mesiac
2 - 12 mesiacov
2 - 3 roky
4 - 5 rokov
6 - 7 rokov
8 - 9 rokov
10 - 11 rokov
12 - 13 rokov
14 - 15 rokov
muži > 15 rokov
ženy > 15 rokov
muži
ženy
Bielkoviny
Celkové bielkoviny
Albumín
0 - 7 dní
1 týždeň - 6 mesiacov
6 mesiacov - 1 rok
1 - 3 roky
3 - 18 rokov
dospelí
0 - 4 dni
5 dní - 14 rokov
15 - 18 rokov
dospelí
Strana 1 z 10
Oddelenie klinických laboratórií NsP Brezno, n.o. - úsek klinickej biochémie - Referenčné hodnoty
do 24 hodín
1 - 7 dní
> 7 dní
C-reaktívny proteín (CRP)
< 0,6
< 3,2
< 5,0
mg/l
mg/l
mg/l
< 1,20
< 1,05
< 1,00
< 0,67
< 0,53
< 0,95
< 0,90
< 0,80
< 0,68
< 0,55
µkat/l
µkat/l
µkat/l
µkat/l
µkat/l
µkat/l
µkat/l
µkat/l
µkat/l
µkat/l
µkat/l
µkat/l
µkat/l
µkat/l
µkat/l
µkat/l
µkat/l
µkat/l
µkat/l
µkat/l
µkat/l
µkat/l
µkat/l
µkat/l
µkat/l
µkat/l
µkat/l
µkat/l
µkat/l
Enzýmy
AST
ALT
GMT
ALP
0 - 2 mesiace
2 mesiace - 1 rok
1 - 3 roky
muži > 3 roky
ženy > 3 roky
0 - 2 mesiace
2 mesiace - 1 rok
1 - 3 roky
muži > 3 roky
ženy > 3 roky
0 - 6 týždňov
6 týždňov - 1 rok
1 - 15 rokov
muži > 15 rokov
ženy > 15 rokov
0 - 6 týždňov
6 týždňov - 1 rok
1 - 10 rokov
10 - 13 rokov
muži 13 - 17 rokov
ženy 13 - 17 rokov
muži > 17 rokov
ženy > 17 rokov
Alfa-amyláza
CK
0 - 6 týždňov
6 týždňov - 1 rok
1 - 14 rokov
muži > 14 rokov
ženy > 14 rokov
0,23
3,00
0,16
1,64
0,10
0,61
< 1,00
< 0,67
1,2
6,3
1,4
8,0
1,12
6,2
1,35
7,5
0,73
6,51
0,62
3,11
0,67
2,15
0,58
1,74
< 1,67
< 10,5
< 7,7
< 3,5
< 3,17
< 2,79
Lipidový metabolizmus
Cholesterol celkový
0 - 6 mesiacov
6 mesiacov - 1 rok
1 - 4 roky
4 - 9 rokov
9 - 18 rokov
dospelí
LDL cholesterol
VLDL cholesterol
HDL cholesterol
non-HDL cholesterol
muži
ženy
cieľová hodnota
Triacylglyceroly
"zdraví"
Aterogénny (rizikový) index =
CHOL-celkový / HDL
"podozriví"
"rizikoví"
Aterogénny index plazmy (AIP)
= log (TG / HDL)
nízke riziko
stredné riziko
vysoké riziko
2,3
2,6
2,9
3,3
3,2
2,9
1,2
0,1
1,0
1,2
4,8
4,8
4,8
4,8
4,8
5,0
3,0
0,5
2,1
2,7
< 2,6
mmol/l
mmol/l
mmol/l
mmol/l
mmol/l
mmol/l
mmol/l
mmol/l
mmol/l
mmol/l
mmol/l
< 3,3
mmol/l
0,45
1,70
2,3
4,8
4,8
6,24
4,8
7,0
> 6,24
> 7,0
< 0,11
0,11
0,21
> 0,21
mmol/l
Strana 2 z 10
ženy
muži
ženy
muži
pac. s veľmi vysokým KV riz.
pacienti s vysokým alebo
stredným KV rizikom
Oddelenie klinických laboratórií NsP Brezno, n.o. - úsek klinickej biochémie - Referenčné hodnoty
Elektrolyty
Sodík
Draslík
Chloridy
0 - 6 týždňov
6 týždňov - 15 rokov
> 15 rokov
0 - 6 týždňov
6 týždňov - 1 rok
1 - 15 rokov
> 15 rokov
0 - 6 týždňov
6 týždňov - 1 rok
1 - 15 rokov
> 15 rokov
Chloridy - korigované
Vápnik
Vápnik ionizovaný
Fosfor
anorganický
0 - 1 týždeň
1 týždeň - 2 roky
> 2 roky
0 - 6 týždňov
6 týždňov - 1 rok
1 -15 rokov
> 15 rokov
0 - 6 týždňov
6 týždňov - 1 rok
1 -18 rokov
ženy > 18 rokov
18 - 49 rokov
muži
50 a viac rokov
Horčík
133
132
135
3,6
4,0
3,7
3,8
96
93
95
97
102
1,80
2,00
2,15
1,10
1,15
1,20
1,13
1,36
1,29
1,16
0,85
0,75
0,75
0,70
155
144
145
6,9
5,9
5,7
5,2
116
112
107
108
105
2,80
2,90
2,55
1,45
1,40
1,35
1,32
2,58
2,26
1,90
1,50
1,65
1,35
1,05
mmol/l
mmol/l
mmol/l
mmol/l
mmol/l
mmol/l
mmol/l
mmol/l
mmol/l
mmol/l
mmol/l
mmol/l
mmol/l
mmol/l
mmol/l
mmol/l
mmol/l
mmol/l
mmol/l
mmol/l
mmol/l
mmol/l
mmol/l
mmol/l
mmol/l
mmol/l
9,0
9,5
8,8
5,8
20,0
149
42
26
11
10
16
30
13
2,00
20
36,0
30,0
27,0
34,5
62,0
1351
509
288
92
72
92
400
150
3,60
50
µmol/l
µmol/l
µmol/l
µmol/l
µmol/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
g/l
%
Metabolizmus železa
0 - 1 mesiac
chlapci
Železo
1 mesiac-15 rokov
dievčatá
> 15 rokov
Väzbová kapacita železa - voľná
0 - 3 dni
4 dni - 30 dní
1 - 12 mesiacov
1 - 6 rokov
Ferritín
7 - 12 rokov
13 - 18 rokov
muži 19-60 rokov
ženy 19-60 rokov
Transferín
Saturácia transferínu
> 15 rokov
Strana 3 z 10
1 x za týždeň
Oddelenie klinických laboratórií NsP Brezno, n.o. - úsek klinickej biochémie - Referenčné hodnoty
Hormóny
TSH - tyreotropný
hormón
(ultrasenzitívne
stanovenie)
fT4 - tyroxín voľný
Kortizol
FSH
folikulostimulačný
hormón
LH
luteinizačný hormón
Estradiol
Progesterón
dospelí
0,27
1,36
deti
0,85
0,28
dospelí
12,0
0 - 12 mesiacov
13,9
1 - 6 rokov
12,1
deti
7 - 12 rokov
13,9
13 - 17 rokov
13,6
medzi 7:00 - 10:00 hod 171
medzi 16:00 - 20:00 hod
64
muži
1,5
folikulárna fáza
3,5
periovulačná fáza
4,7
ženy
luteálna fáza
1,7
postmenopauza
25,8
1 - 5 rokov
0,2
6 - 10 rokov
0,3
dievčatá
11 - 13 rokov
2,1
14 - 17 rokov
1,6
1 - 5 rokov
0,2
6 - 10 rokov
0,4
chlapci
11 - 13 rokov
0,4
14 - 17 rokov
1,5
muži
1,7
folikulárna fáza
2,4
periovulačná fáza
14,0
ženy
luteálna fáza
1,0
postmenopauza
7,7
1 - 5 rokov
0,1
6 - 10 rokov
0,1
dievčatá
11 - 13 rokov
0,1
14 - 17 rokov
0,5
1 - 5 rokov
0,1
6 - 10 rokov
0,1
chlapci
11 - 13 rokov
0,1
14 - 17 rokov
1,3
muži
28,0
folikulárna fáza
46,0
periovulačná fáza
314,9
ženy
luteálna fáza
160,9
postmenopauza
18,4
tehotenstvo 1. trimester
789,3
chlapci
18,4
deti
(1-10 r.) dievčatá
22,0
muži
0,7
folikulárna fáza
0,6
periovulačná fáza
2,4
ženy
luteálna fáza
5,3
postmenopauza
0,3
0 - 12 mesiacov
1 - 6 rokov
7 - 12 rokov
4,2
8,8
6,5
4,3
22,0
26,1
22,0
22,1
23,2
536
327
12,4
12,5
21,5
7,7
134,8
11,1
11,1
11,1
17,0
2,8
3,8
4,6
12,9
8,6
12,6
95,6
11,4
58,5
0,5
3,1
11,9
41,7
1,3
1,4
7,8
9,8
156,3
607,6
1828,0
774,6
200,9
15781,0
73,4
99,1
4,3
4,7
9,4
86
2,5
Strana 4 z 10
mU/l
mU/l
mU/l
mU/l
pmol/l
pmol/l
pmol/l
pmol/l
pmol/l
nmol/l
nmol/l
U/l
U/l
U/l
U/l
U/l
U/l
U/l
U/l
U/l
U/l
U/l
U/l
U/l
U/l
U/l
U/l
U/l
U/l
U/l
U/l
U/l
U/l
U/l
U/l
U/l
U/l
pmol/l
pmol/l
pmol/l
pmol/l
pmol/l
pmol/l
pmol/l
pmol/l
nmol/l
nmol/l
nmol/l
nmol/l
nmol/l
1 - 2 x za týždeň
1 x za týždeň
1 x za týždeň
1 x za týždeň
1 x za týždeň
Oddelenie klinických laboratórií NsP Brezno, n.o. - úsek klinickej biochémie - Referenčné hodnoty
Prolaktín
Testosterón
muži
ženy (nie tehotné)
1 - 5 rokov
6 - 10 rokov
dievčatá
11 - 13 rokov
14 - 17 rokov
1 - 5 rokov
6 - 10 rokov
chlapci
11 - 13 rokov
14 - 17 rokov
< 1 rok
1 - 6 rokov
chlapci
7 - 12 rokov
13 - 20 rokov
21 - 50 rokov
muži
> 50 rokov
dievčatá
21 - 50 rokov
ženy
> 50 rokov
Parathormón
gravidita
hCG
choriogonadotropný
hormón
gravidita
AFP
alfa-fetoproteín
muži, ženy
14. týždeň
15. týždeň
16. týždeň
17. týždeň
18. týždeň
19. týždeň
muži
premenopauza
ženy
postmenopauza
3. týždeň
4. týždeň
5. týždeň
6. týždeň
7. týždeň
8. týždeň
9. týždeň
10. týždeň
12. týždeň
14. týždeň
15. týždeň
16. týždeň
17. týždeň
18. týždeň
86
102
57
57
42
78
83
55
47
100
0,42
0,10
0,10
0,98
8,69
6,68
0,20
0,20
0,09
15
324
496
413
473
670
492
426
341
473
354
0,72
1,12
2,37
38,5
29,00
25,80
2,86
1,65
1,50
65
≤ 7,0
14,0
38,7
15,5
52,0
18,0
62,9
20,2
70,2
24,2
81,1
27,4
92,0
< 3,0
< 5,0
< 7,0
5,4
72,0
10,2
708,0
217
8 245
152
32 177
4 059 153 767
31 660 149 094
59 109 135 767
44 186 170 409
27 107 201 615
24 302 93 646
12 540 69 747
8 904 55 332
8 240 51 793
9 649 55 271
mU/l
mU/l
mU/l
mU/l
mU/l
mU/l
mU/l
mU/l
mU/l
mU/l
nmol/l
nmol/l
nmol/l
nmol/l
nmol/l
nmol/l
nmol/l
nmol/l
nmol/l
ng/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
U/l
U/l
U/l
U/l
U/l
U/l
U/l
U/l
U/l
U/l
U/l
U/l
U/l
U/l
U/l
U/l
U/l
1 x za týždeň
1 x za týždeň
1 x za týždeň
medián 27,9
medián 30,9
medián 36,1
medián 40,4
medián 48,3
medián 54,8
Onkomarkery
CEA
CA 19-9
CA 125
CA 15-3
PSA
free PSA
≤ 3,8
< 5,5
< 27
< 35
< 25
< 1,4
< 40 rokov
< 2,0
40 - 50 rokov
< 3,1
muži
50 - 60 rokov
< 4,1
60 - 70 rokov
< 4,4
> 70 rokov
sleduje sa index free PSA / total PSA
dospelí
fajčiari
Strana 5 z 10
µg/l
µg/l
kU/l
kU/l
kU/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
1 x za týždeň
odber do bielej skúmavky !
1 x za týždeň
1 x za týždeň
1 x za týždeň
1 x za týždeň
Oddelenie klinických laboratórií NsP Brezno, n.o. - úsek klinickej biochémie - Referenčné hodnoty
Ostatné
novorod. z pupočníka
do 24 hodín
do 48 hodín
Bilirubín celkový
do 3 dní
do 5 dní
do 2 týždňov
viac ako 2 týždne
Bilirubín priamy (konjugovaný)
Laktát - plazma !
5,1
5,1
5,1
5,1
5,1
5,1
37,6
85,0
135,0
170,0
180,0
50,0
< 21,0
< 3,4
0,5
2,2
zdravé osoby
Prokalcitonín
< 0,5
µmol/l
µmol/l
µmol/l
µmol/l
µmol/l
µmol/l
µmol/l
µmol/l
mmol/l
µg/l
lokalizovaný infekčný zápal, chronický
0,5 - 2 µg/l
zápal, virózy
systémové bakteriálne infekcie,
intenzívny SIRS nebakteriálneho
2,0 - 10 µg/l
pôvodu
ťažká sepsa, multiorgánové zlyhanie
≥10
µg/l
0
0
cut off
150
200
0,014
IU/ml
IU/ml
µg/l
7,36
4,8
10,0
22,0
22,0
7,44
5,8
13,3
26,0
26,0
kPa
kPa
mmol/l
mmol/l
muži
ženy
muži
O2Cap - kyslíková kapacita krvi
ženy
22,0
-2,5
-2,5
95
17,2
15,9
18,4
16,7
26,0
2,5
2,5
99
24,8
22,0
25,0
22,2
mmol/l
mmol/l
mmol/l
%
ml/dl
ml/dl
ml/100 ml krvi
ml/100 ml krvi
A - parc. tlak alveolárneho kyslíka
13,4
15,0
kPa
< 70 rokov
A-aDO2 - alveolo-arteriálny
tlakový gradient
> 70 rokov
a/A - arteriálno-alveolárny O2 tlakový pomer
paO2 / FiO2 oxygenačný index
1,3
2,7
2,7
3,3
kPa
kPa
Antistreptolyzín O (ASLO)
0 - 15 rokov
> 15 rokov
vyšetrujeme kvantitatívne
Troponín T hs (high sensitive)
VYŠETRENIE ACIDOBÁZICKEJ ROVNOVÁHY
pH krvi
pCO2
pO2
HCO3- (aktuálne bikarbonáty)
SBC (štandardné bikarbonáty)
TCO2 (celkový CO2)
BE-b
BE-ecf
saturácia krvi O2 (výpočet)
O2Ct - obsah kyslíka v
arteriálnej krvi
> 0,7
> 40,0
P 50 = parciálny tlak paO2, pri ktorom je 50 % saturácia
hemoglobínu O2
3,2
3,8
platí pri štandardných
podmienkach a FiO2 20,9%
kPa
kPa
Vnútorné prostredie:
Anion gap (AG)
Anion gap - korigovaný (AG korig.)
SID pri pH 7,4
SID eff. (pri aktuálnom pH)
Nemerateľné anióny (UA)
Nemerateľné anióny - korigované (UA korig.)
Osmolalita séra - počítaná
14
14
37
37
6
6
275
18
18
41
41
10
10
295
Strana 6 z 10
mmol/l
mmol/l
mmol/l
mmol/l
mmol/l
mmol/l
mmol/kg
Výpočet !
Oddelenie klinických laboratórií NsP Brezno, n.o. - úsek klinickej biochémie - Referenčné hodnoty
MOČ
Chemické vyšetrenie moču
pH moču
Hustota moču
Albumín v moči ("mikroalbumín")
5,5
6,0
1 004
1 030
< 30
< 2,8
Index mALB / U_kreat (jednorázový moč)
2,8
22,8
> 22,8
muži 0,27
8,20
Amyláza v moči
(spontánne získaný moč)
ženy 0,35
7,46
0 - 2 dni
0,08
0,12
2 dni - 1 týždeň
0,28
0,33
1 - 2 týždne
0,58
0,75
2 týž. - 6 mes.
0,58
1,52
Glomerulárna filtrácia - GF
6 mes. - 1 rok
1,05
1,52
(moč zbieraný 24 hodín)
1 - 10 rokov
1,00
2,20
10 - 20 rokov
1,50
2,30
20 - 40 rokov
1,30
2,50
40 - 50 rokov
1,25
2,20
50 - 60 rokov
1,15
2,00
> 60 rokov
1,10
1,90
Tubulárna resorbcia vody
98,3
99,5
Frakčná exkrécia fosfátov
7
20
Frakčná exkrécia sodíka
0,4
1,2
Frakčná exkrécia draslíka
4
19
Frakčná exkrécia chloridov
0,6
1,8
Frakčná exkrécia vápnika
1
3
Frakčná exkrécia horčíka
2
7
Frakčná exkrécia vody
0,5
1,7
Frakčná exkrécia kyseliny močovej
4,4
12,2
< 0,5
0 - 6 týždňov
6 týždňov - 1 rok
0,6
1,5
Index UNa / UK
1 - 15 rokov
1,5
4,0
> 15 rokov
3,0
6,0
< 0,1
vysokoselektívna proteinúria
Index selektivity (IS)
stredne selektívna
(intermediárny typ)
neselektívna proteinúria
Elektrolytová clearance
Clearance bezelektrolytovej vody (EWC)
kg/m3
mg/l
mg/mmol
µkat/l
µkat/l
ml/s
ml/s
ml/s
ml/s
ml/s
ml/s
ml/s
ml/s
ml/s
ml/s
ml/s
%
%
%
%
%
%
%
%
%
0,1 - 0,2
> 0,2
0,01
0,03
-0,006
0,010
ml/s
ml/s
Vyšetrenie zbieraného moču za 24 hodín - odpady
< 2,78
< 150
Glukóza v moči - odpad
Bielkoviny v moči - odpad (KVP)
Močovina - odpad
Kreatinín - odpad
Kyselina močová - odpad
0 - 1 týždeň
1 - 4 týždne
4 týždne - 1 rok
1 - 15 rokov
> 15 rokov
0 - 6 týždňov
6 týždňov - 1 rok
1 - 3 roky
3 - 15 rokov
> 15 rokov
2
10
33
67
330
0,4
0,5
1,1
3,3
8,8
1,5
4
17
67
333
580
0,6
1,2
3,8
9,2
13,3
4,5
Strana 7 z 10
mmol/d
mg/d
mmol/d
mmol/d
mmol/d
mmol/d
mmol/d
mmol/d
mmol/d
mmol/d
mmol/d
mmol/d
mmol/d
zber moču 22:00 - 06:00 hod
norma
mikroalbuminúria
proteinúria
Oddelenie klinických laboratórií NsP Brezno, n.o. - úsek klinickej biochémie - Referenčné hodnoty
Sodík - odpad
Draslík - odpad
Chloridy - odpad
Vápnik - odpad
Horčík - odpad
Fosfor - odpad
0 - 6 mesiacov
6 mes. - 1 rok
1 - 7 rokov
7 - 15 rokov
> 15 rokov
0 - 4 týždne
4 týždne - 1 rok
1 - 15 rokov
> 15 rokov
0 - 1 rok
1 - 7 rokov
7 - 15 rokov
> 15 rokov
0 - 6 týždňov
6 týž. - 1 rok
1 - 15 rokov
> 15 rokov
0 - 1 rok
1- 15 rokov
> 15 rokov
0 - 15 rokov
> 15 rokov
1
10
20
50
120
5
15
20
40
2
15
51
120
10
30
60
120
240
25
40
60
90
15
73
131
260
< 1,5
0,1
2,5
2,0
4,0
2,5
8,0
0,09
1,20
1,2
8,2
2,5
8,5
2,1
10,4
13,0
42,0
mmol/d
mmol/d
mmol/d
mmol/d
mmol/d
mmol/d
mmol/d
mmol/d
mmol/d
mmol/d
mmol/d
mmol/d
mmol/d
mmol/d
mmol/d
mmol/d
mmol/d
mmol/d
mmol/d
mmol/d
mmol/d
mmol/d
Jednorázový močový sediment
erytrocyty
leukocyty
patologické formy valcov
< 10 000
< 20 000
0
v 1 ml
v 1 ml
v 1 ml
< 33
< 66
<1
0
Ery/s
Leu/s
Val/s
Val/s
Hamburgerov močový sediment (zbieraný 3 hodiny)
erytrocyty
leukocyty
hyalínne valce
patologické formy valcov
IMUNOLOGICKÉ VYŠETRENIA
< 60
Abs.j.
0 - 4 týždne
<2
IU/ml
4 týždne - 1 rok
< 15
IU/ml
1 - 5 rokov
< 60
IU/ml
Cirkulujúce imunokomplexy (CIK)
Imunoglobulín E
5 - 9 rokov
< 90
IU/ml
9 - 15 rokov
< 200
IU/ml
> 15 rokov
0 - 1 rok
Imunoglobulín G
< 100
2,32
14,11
IU/ml
g/l
1 - 3 roky
4,53
9,16
g/l
3 - 6 rokov
5,04
14,64
g/l
6 - 9 rokov
5,72
14,74
g/l
9 - 11 rokov
6,98
15,60
g/l
11 - 13 rokov
7,59
15,49
g/l
13 - 15 rokov
7,16
17,11
g/l
15 - 19 rokov
5,49
15,84
g/l
dospelí
7,00
16,00
g/l
Strana 8 z 10
Oddelenie klinických laboratórií NsP Brezno, n.o. - úsek klinickej biochémie - Referenčné hodnoty
Imunoglobulín A
Imunoglobulín M
0 - 1 rok
0,00
0,83
g/l
1 - 3 roky
0,20
1,00
g/l
3 - 6 rokov
0,27
1,95
g/l
6 - 9 rokov
0,34
3,05
g/l
9 - 11 rokov
0,53
2,04
g/l
11 - 13 rokov
0,58
3,58
g/l
13 - 15 rokov
0,47
2,49
g/l
15 - 19 rokov
0,61
3,48
g/l
dospelí
0,70
4,00
g/l
0 - 1 rok
0,00
1,45
g/l
1 - 3 roky
0,19
1,46
g/l
3 - 6 rokov
0,24
2,10
g/l
6 - 9 rokov
0,31
2,08
g/l
9 - 11 rokov
0,31
1,79
g/l
11 - 13 rokov
0,35
2,39
g/l
13 - 15 rokov
0,15
1,88
g/l
15 - 19 rokov
0,23
2,59
g/l
dospelí
0,40
2,30
g/l
Strana 9 z 10
Oddelenie klinických laboratórií NsP Brezno, n.o. - úsek klinickej biochémie - Referenčné hodnoty
LIKVOR
< 15 rokov
> 15 rokov
Glukóza
Bielkoviny celkové
Albumín
0 - 2 týždne
2 - 4 týždne
1 - 3 mesiace
3 - 6 mesiacov
6 - 12 mesiacov
Qalb = CSFalb / Salb
1 - 10 rokov
(albumínový kvocient)
11 - 18 rokov
19 - 30 rokov
31 - 40 rokov
41 - 50 rokov
51 - 60 rokov
> 60 rokov
Qglu = CSFglu / Sglu - kvocient glukózy
0 - 3 dni
4 - 10 dní
11 dní - 18 rokov
dospelí
Laktát
Chloridy
0 - 1 rok
> 1 rok
Koeficient energetickej bilancie (KEB)
Leukocyty
3,33
4,44 mmol/l
2,22
3,89 mmol/l
150
450 mg/l
92
211 mg/l
5,6
23,2
7,6
16,4
2,3
10,6
2,0
4,8
1,4
4,5
1,0
4,5
1,0
5,0
1,7
5,7
1,8
6,2
2,0
7,2
2,1
8,9
2,2
9,9
0,6 (60% sérovej glukózy)
1,1
6,7
mmol/l
1,1
4,4
mmol/l
1,1
2,8
mmol/l
1,1
2,4
mmol/l
118
132 mmol/l
< 90
Leu/3µl
< 10
Leu/3µl
28,0
38,0
odobrať likvor aj krv
PUNKTÁT
Stanovujeme:
štandardne:
cielene:
pH, glukóza, bielkoviny, albumín, laktát, cholesterol, triacylglyceroly, amyláza
K, urea, kreatinín
vždy odobrať aj krv !
STOLICA
pH stolice
tuky v stolici
okultné krvácanie
7
8
negat.
negat.
POT
Chloridy v pote
Vypracoval:
< 70
MUDr. Ľubomír Kónya
klinický biochemik
mmol/l
V Brezne, 13.02.2014
Strana 10 z 10
Download

referenčné hodnoty OKB 2014-02-13.pdf