i
m
á
n
s
e
v
r
Tep
…
í
j
a
r
í
v
e
t
o
m
se Vá
Katalog stavebního a nábytkového kování
O naší společnosti
Firma 1912
Company 1912
Firma 2006
Company 2006
Vrátnice 1980
Gate house 1980
Vítejte ve světě nejširšího sortimentu kování v České republice. Představuje se Vám firma
TKZ Polná, spol. s r.o., která navazuje na tradici,
jež sahá až do roku 1911. V tomto roce zakládá
podnikatel pan František Sláma firmu lisařského
charakteru. Novodobá historie se začíná psát
v roce 1991, kdy se firma osamostatňuje a stává
se státním podnikem. V roce 1994 v rámci privatizace vzniká společnost s ručením omezeným.
Naší filozofií je maximální spokojenost zákazníka, kterou dosahujeme vysokou kvalitou výroby
a dobrým obchodním servisem. O vysoké kvalitě
svědčí udělení certifikátu řízení kvality ISO v roce
1999, nyní ISO 9001:2008. Výrobky jsou certifikovány dle EN 1935:2002. Jsme členem sdružení
MEZA, které je součástí evropské asociace ARGE
- výrobců zámků a stavebního kování.
V našem katalogu naleznete závěsy k zašroubování stavební a nábytkové, závěsy okenní, dveřní, vratové, pianové (tyčové), kloubové,
atypické, nábytkové kování, ozdobné návleky
na dveře, mechanické zábrany pro okna a dveře,
závěsy dveřní seřiditelné ve třech osách – TRIO,
EXPERT, vchodové 3D, montážní přípravky, upínací elementy, malé soustružené díly, bezpečnostní botičky na osobní i nákladní automobily.
Doplňkovým sortimentem jsou výrobky zahraničních firem BASYS (skryté závěsy) a SISO (úchytky, zámky a zarážky na sklo).
Administrativní budova s vrátnicí 2010
Administration building with gate house 2010
Vjezd do firmy 1955
Company entry 1955
Vjezd do firmy 2010
Company entry 2010
Sekárna 1978
Press shop 1978
Automatárna 2009
Automatic machine shop 2009
i
m
á
n
s
e
v
r
p
Te
…
í
j
a
r
í
v
e
t
o
se Vám
About our company
Dílna 1939
Manufactory 1939
Welcome to the world of the widest range of
assortment of fittings in the Czech Republic. Let
us introduce you company TKZ Polná, spol. s r.o.
that follows the tradition reaches year 1911. In
this year an entrepreneur Mr. František Sláma
founded the company based on classical stamping products. Modern history started in 1991
when the company became independent and
state enterprise. In 1994 as part of privatization
process, TKZ is transformed into a limited liability
company.
Dílna 2009
Manufactory 2009
Vjezd pro zákazníky 1977
Customers entry 1977
In our catalogue you can find screw in hinges, furniture and building hardware, window,
door, gate, piano, joint and atypical hinges, furniture fitting, decorative caps, mechanical devices both for doors and windows, door hinges
adjustable in three directions - TRIO, EXPERT,
3D hinges for exterior doors, assembly devices,
fixing elements, small turning parts, security
wheel clamps for personal vehicles and trucks. As
supplementary assortment, we deal with product
of foreign companies, such as BASYS (concealed
hinges) and SISO (fixtures, locks and stoppers
for glass doors).
Expedice 2010
Expedition 2010
DveĜní kování / Door hinges
Strana
Page
19
ZávČs dveĜní TRIO 15, 20 BP
Je seĜiditelný ve tĜech smČrech
Povrchová úprava: zinek modrý, zinek žlutý
tý
Door hinge TRIO 15, 20 BP
Adjustable in three directions
Surface: blue zinc, yellow zinc
technická speci¿kace / technical speci¿cation
ýíslo výrobku
Product No.
P/L R/L
Název
Name
Únosnost pro jeden závČs
Load for single hinge
(ýSN EN 1935) kg*
9656/9657
ZávČs dveĜní TRIO 15 BP PH / Door hinge TRIO 15 BP PH
33
9658/9659
ZávČs dveĜní TRIO 20 BP PH / Door hinge TRIO 20 BP PH
40
9656
Zobrazen závČs pravý
The right hinge is displayed
* Více strana 88 / For more see page 88
9658
Výrobky 2010
Products 2010
Zakování závČsu levého 9657
Left hinge forging 9657
Katalogový list 1959
Catalogue sheet 1959
pĜíslušenství a montážní pomĤcky / accessories and templates
Šablona vrtací TRIO 15 BP 6761
Drill template TRIO 15 BP 6761
Šablona vrtací TRIO 20 BP 6735
Drill template TRIO 20 BP 6735
Teprve s námi se Vám otevírají …
Návleky
Decorative caps
Our company’s philosophy is based on assuring maximum customer satisfaction through high
quality products and good service. In 1999, we
successfully implemented the ISO 9001 quality
management system. The company underwent
certification according to European Standards
ISO 9001:2008. Our products are certified as per
EN 1935:2002.We are member of MEZA association that is part of the European federation ARGE
- lock and builders hardware manufacturers.
Výrobky 1950
Products 1950
www.tkz.cz
Katalogový list 2010
Catalogue sheet 2010
u
o
y
s
u
h
t
i
…
n
Just w
e
p
o
o
t
e
c
n
a
h
c
e
h
t
t
ge
Obsah / Content
Použité zkratky / Used symbols . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Okenní kování / Windows hinges
strana / page
Závěs okenní 60, 80, 100 / Window hinge 60, 80, 100 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Závěs okenní 80, 100 UR / Window hinge 80, 100 UR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Závěs okenní 40 M8 / Window hinge to screw in 40 M8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Závěs okenní 40 M8, 60 M8 s hřebem / Window hinge to screw in 40 M8, 60 M8 with rivet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Závěs okenní 30 UR27 / Window hinge 30 UR27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Závěs okenní 60 UR27 / Window hinge 60 UR27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Závěs okenní 13x60, UR21, UR27 / Window hinge 13x60, UR21, UR27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Závěs okenní 13x60 UR21 nerez / Window hinge 13x60 UR21 stainless steel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Závěs okenní 13x100 UR01, UR25 / Window hinge 13x100 UR01, UR25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Závěs okenní 13x100 UR25 nerez / Window hinge 13x100 UR25 stainless steel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Závěs okenní EXPERT 13,5 P/L / Window hinge EXPERT 13,5 R/L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Závěs okenní TRIO 14, 15 / Window hinge TRIO 14, 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Závěs třídílný 14x60 M8/34,5 / Hinge to screw of three parts 14x60 M8/34,5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Závěs okenní spojovaci 60 / Connecting window hinge 60 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Závěs okenní 80/20 / Window hinge 80/20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Skoba okenní 20, 25, 30 / Window rivet 20, 25, 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Skoba okenní k zašroubování M8x50, M8x34,5 / Window rivet to screw in M8x50, M8x34,5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Dveřní kování / Door hinges
strana / page
Dveřní závěsy TRIO, EXPERT / Door hinges TRIO, EXPERT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 - 23
Závěs dveřní 15x90 2D / Door hinge 15x90 2D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Závěs dveřní 15x90 2D 4HR / Door hinge 15x90 2D 4 HR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Závěs třídílný 15x90 / Hinge of three parts 15x90 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Závěs dveřní 3D / Door hinde 3D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Závěs dveřní 100, 120 / Door hinge 100, 120 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Závěs dveřní 100,120 UR / Door hinge 100, 120 UR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Závěs vratový 150 / Gate hinge 150. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Závěs vratový 150 UR 14 / Gate hinge 150 UR14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Závěs čepový 180 / Pin hinge 180 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Závěs dveřní 120 rovný / Door hinge to screw on 120 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Závěs dveřní 120 UR rovný / Door hinge to screw on 120 UR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Závěs dveřní 120 lomený / Door hinge to screw on 120 cranked . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Závěs dveřní 120 UR lomený / Door hinge to screw on 120 UR cranked . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Závěs dveřní 50/3 s hřebem / Door hinge 50/3 with rivet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Závěs dveřní JP 5, T 5 / Door hinge JP 5, T 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Závěs dveřní 80 VD S / Door hinge 80 VD S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Závěs dveřní 219 / Door hinge 219 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Závěs dveřní 219 UR / Door hinge 219 UR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Závěs rovný 70 / Door hinge 70 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Závěs dveřní T 5 / Door hinge T 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Závěs dveřní 220 / Door hinge 220 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Závěs dveřní 220 UR / Door hinge 220 UR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Závěs dveřní 30 OZ, 50 OZ / Door hinge 30 OZ, 50 OZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Závěs dveřní 3D 15 SD OZ / Door hinge 3D 15 SD OZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Závěs dveřní 80/10 SD OZ / Door hinge 80/10 SD OZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Závěs dveřní 34 OZ / Door hinge 34 OZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Závěs dveřní 60 M8 s hřebem / Door hinge to screw in 60 M8 with rivet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Závěs dveřní 60/10, 60/10 PH / Door hinge to screw in 60/10, 60/10 PH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Závěs dveřní 60/9 VD, 60/10 VD, 60/12 VD / Door hinge 60/9 VD, 60/10 VD, 60/12 VD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Závěs dveřní 18x120 UR 15 VD M8x50 / Door hinge 18x120 UR 25 VD M8x50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Závěs dveřní 80/10 VD / Door hinge 80/10 VD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Závěs dveřní 60/10 SD / Door hinge 60/10 SD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Závěs dveřní 80/10 SD / Door hinge 80/10 SD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Závěs dveřní 80/10 SD 22/M7 / Door hinge 80/10 SD 22/M7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Závěs dveřní 80/9 SD 22/M7 / Door hinge 80/9 SD 22/M7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Závěs dveřní 80/10 M8 22/M7 / Door hinge 80/10 M8 22/M7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Závěs dveřní 80/10 M8 M10x1/22 / Door hinge 80/10 M8 M10x1/22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Závěs dveřní 30 UR27, 60 UR27 / Door hinge 30 UR27, 60 UR27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Závěs dveřní 15x100 UR01, UR 25 / Door hinge 15x100 UR01, UR25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Závěs dveřní Kalimero / Door hinge Kalimero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Závěs třídílný 14x60 M8/50 / Hinge to screw of three parts 14x60 M8/50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Závěs dveřní třídílný 18x55 / Door hinge of three parts 18x55 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Závěs pro skládací dveře / Hinge for folding door . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Závěs pro skládací dveře 50 / Hinge for folding door 50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Závěs skrytý DX 38, DX 40, DX 61 / Concealed hinge DX 38, DX 40, DX 61 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Závěs skrytý DX 38 design, DX 61 design / Concealed hinge DX 38 design, DX 61 design . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Závěs skrytý DX 100, DX 101 / Concealed hinge DX 100, DX 101 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Závěs skrytý DX 200 / Concealed hinge DX 200 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Obsah / Content
Nábytkové kování / Furniture fittings
strana / page
Závěs KZ 40 / Hinge KZ 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Závěs KZ 40x40 / Hinge KZ 40x40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Závěs KZ 60 / Hinge KZ 60 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Závěs KZ 60X38 s R10 / Hinge KZ 60x38 with R10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Závěs KZ 60x50 / Hinge KZ 60x50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Závěs KZ 80 / Hinge KZ 80 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Závěs KZ 80X38 s R10 / Hinge KZ 80x38 with R10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Závěs MARK I, MARK II / Hinge MARK I, MARK II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Závěs 50 UR / Hinge 50 UR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Závěs MF 30 / Hinge MF 30. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Matice závrtná / Stud block . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Matice zarážecí M6 / Driving nut M6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sklapka 8 / Ball catch 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Podpěra čípková 5/3, 7/5 / Pin support 5/3, 7/5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Patka stavěcí U1 / Adjusting foot U1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Šroub regulační 35 / Adjusting screw 35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Matice válečková / Cylindrical nut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kování spojovací 19, 24, 32, 38, 42, 48, 57 (M4) / Connecting fitting 19, 24, 32, 38, 42, 48, 57 (M4) . . . . . . . . . . . . . . . .
Siso designová řada „BADGE“ / Siso design řada „BADGE“ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Siso designová řada „SQUARE“ / Siso design řada „SQUARE“ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Závěsy pianové (tyčové), kloubové /Piano, point hinges
58
58
59
59
59
60
60
61
61
61
62
62
62
62
63
63
64
64
65
66
strana / page
Závěs pianový (tyčový) šíře: 20, 25, 32, 40 / Piano hinge, width: 20, 25, 32, 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Závěs kloubový / Joint hinge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Návleky / Caps
Návlek
Návlek
Návlek
Návlek
ABS (plastový) / Caps ABS (plastic) . . . . . . .
kovový Expert 13,5 / Metal caps Expert 13,5 .
kovový TRIO 15 / Metal caps TRIO 15. . . . . .
kovový TRIO 20 / Metal caps TRIO 20. . . . . .
strana / page
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...............
...............
...............
...............
Upínací elementy / Fixing elements
Vložka závěsu M10x1 / Hinge liner M10x1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vložka závěsu 34 OZ / Hinge holder 34 OZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Držák závěsu M10x1 lomený / Hinge holder M10x1 cranked . . . . . . . . . . . . . . . .
Vložka závěsu 22/7 OZ / Hinge liner 22/7 OZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Držák závěsu OKZ M10x1 / Hinge holder OKZ M10x1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Držák závěsu OKZ 22/7 / Hinge holder OKZ 22/7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
71
72
73
74
strana / page
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Vrtací šablony, přípravky / Drill templates, assembly device
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.........
.........
.........
.........
.........
.........
76
77
78
78
79
79
strana / page
Vrtací šablony / Drill templates . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81-83
Přípravky k zašroubování / Assembly device . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
Pro Vaše bezpečí / For your safety
strana / page
Zábrana proti vysazení / Locking device against slipping door out of steel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Větrací pojistky na okna / Ventilation security lock for windows . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Závěsy s deklarovanou požární odolností / Certified fire resistant hinges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Botička Škoda / Wheel clamp Skoda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Doporučení, únosnost, zakování / Recommendation, load, assembly
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
85
86
86
87
strana / page
Doporučené použití vrtáků / Recommended use of drills . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
Únosnost / Load . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
Zakování závěsů / Hinge assembly . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
4
Strana
Page
Zkratky / Symbols
POUŽITÉ ZKRATKY V KATALOGU / SYMBOLS USED IN THE CATALOGUE
Specifikace výrobku / Description
ABS
plastový výrobek / plastic product
BP
bezpolodrážkové provedení / non-rebated execution
BZ
bezpečnostní zabezpečení / security
CL
ložisko součástí závěsu / with bearing
DV
dveřní závěs / door hinge
DZ
dřevěná zárubeň / wooden frame
H
protipožární / fire resistant
4HR
čtyřhranný / square
JP 5
součást názvu výrobku / part of product name
KZ
L
MF
OKZ
OZ
P
kloubový závěs / joint hinge
levý / left
součást názvu výrobku / part of product name
obložení kovové zárubně / casing of steel frame
ocelová zárubeň / steel frame
pravý / right
PH
pouzdro z plastické hmoty / plastic case
PP
prodloužené protipožární provedení / extended fire resistant execution
PÚ
povrchová úprava / surface finish
PYRO
S
protipožární provedení / fire-resistant
stáčený (technologie) / turning (technology)
SD
spodní díl / lower part
SH
součást názvu výrobku / part of product name
Sx
sada (např.: x=6 ... S6 - sada po 6 ks) / set (e.g.: x=6 ... S6 - set of 6 pcs)
T5
součást názvu výrobku / part of product name
U1
součást názvu výrobku / part of product name
UR
ozdobné ukončení / decorative ending
VD
vrchní díl / upper part
závěs s deklarovanou požární odolností / certified fire resistant hinges
Povrchová úprava, materiál / Surface finish, material
CR
chrom / chrome
LAK
lak / lacquered
MS
materiál mosaz / brass
NI(PN)
nikl / nickel plated
PMS
pomosaz / brass plated
SAT
satén / satin
SM
stará měď / old copper
SMO
stará mosaz / old brass
ZN
zinek / zinc plated
Vzorkovník povrchových úprav
Pattern of surface finishes
i
m
á
n
s
e
v
r
Tep
…
í
j
a
r
í
v
e
t
o
m
se Vá
Okenní kování / Window hinges
Strana
Page
6
Okenní kování / Window hinges
Závěs okenní 60, 80, 100
Povrchová úprava: bez povrchové úpravy, zinek modrý, zinek žlutý, pomosaz
Window hinge 60, 80, 100
Surface: without surface finish, blue zinc, yellow zinc, brass plated
Závěs okenní 80, 100 UR
Povrchová úprava: bez povrchové úpravy, lak, pomosaz
Window hinge 80, 100 UR
Surface: without surface finish, lacquer, brass plated
technická specifikace / technical specification
Číslo výrobku
Product No.
P/L R/L
Název
Name
Únosnost pro jeden závěs
Load for single hinge
(RAL - RG607/8) kg*
9010/9011
Závěs okenní 60 / Window hinge 60
8
9020/9021
Závěs okenní 80 / Window hinge 80
10
9024/9025
Závěs okenní 80 klasik / Window hinge 80 classic
10
9030/9031
Závěs okenní 100 / Window hinge 100
12
9032/9033
Závěs okenní 100 klasik / Window hinge 100 classic
12
9160/9161
Závěs okenní 80 UR 14 / Window hinge 80 UR 14
20
9162/9163
Závěs okenní 80 UR 01 / Window hinge 80 UR 01
20
9180/9181
Závěs okenní 100 UR 14 / Window hinge 100 UR 14
20
9182/9183
Závěs okenní 100 UR 01 / Window hinge 100 UR 01
20
* Více strana 88 / For more see page 88
ZOBRAZEN ZÁVĚS PRAVÝ
THE RIGHT HINGE IS DISPLAYED
9010, 9020, 9030
9024, 9032
9160,
9180
9162,
9182
Číslo výrobku
Product No.
A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
d
(mm)
d1
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
H
(mm)
T
(mm)
Výška čepu v mm
Height of plug in mm
60
30
18
6
3
13
4,5
25,5
1,5
14,5
9020
80
40
26
8
3,5
21
7
33
1,8
15
9030
100
50
26
8
3,5
21
8
42
1,8
18
9024
80
40
26
8
3,5
21
7
33
1,8
15
9032
100
50
26
8
3,5
21
8
42
1,8
20
9010
Teprve s námi se Vám otevírají …
www.tkz.cz
Okenní kování / Window hinges
Strana
Page
7
Závěs okenní 40 M8
Povrchová úprava: bez povrchové úpravy, zinek modrý, zinek žlutý, pomosaz
Window hinge to screw in 40 M8
Surface: without surface finish, blue zinc, yellow zinc, brass plated
technická specifikace / technical specification
Číslo výrobku
Product No.
Název
Name
Únosnost pro jeden závěs
Load for single hinge
(RAL - RG607/8) kg*
9617
Závěs okenní 40 M8 / Window hinge to screw in 40 M8
17,5
* Více strana 88 / For more see page 88
příslušenství a montážní pomůcky / accessories and templates
Vrtací šablona DV 60/10 6727
Drill template DV 60/10 6727
Návleky
Decorative caps
Teprve s námi se Vám otevírají …
Přípravek k zašroubování
Assembly device
www.tkz.cz
8
Strana
Page
Okenní kování / Window hinges
Závěs okenní 40 M8, 60 M8 s hřebem
Povrchová úprava: bez povrchové úpravy, zinek modrý, zinek žlutý, pomosazz
Window hinge to screw in 40 M8, 60 M8 with rivet
Surface: without surface finish, blue zinc, yellow zinc, brass plated
technická specifikace / technical specification
Číslo výrobku
Product No.
Název
Name
Únosnost pro jeden závěs
Load for single hinge
(RAL - RG607/8) kg*
9602
Závěs okenní 40 M8 s hřebem
Window hinge to screw in 40 M8 with rivet
20
9604
Závěs okenní 60 M8 s hřebem
Window hinge to screw in 60 M8 with rivet
20
* Více strana 88 / For more see page 88
Číslo výrobku
Product No.
Typ závěsu / Type of hinge
Rozměry v mm / Dimensions in mm
A
L
L1
Výška čepu / Height of plug
9602
Závěs okenní 40 M8 s hřebem
43
34,5
34,5
14
9604
Závěs okenní 60 M8 s hřebem
63
34,5
34,5
14
příslušenství a montážní pomůcky / accessories and templates
Vrtací šablona 6728
Drill template 6728
Vrtací šablona 6723
Drill template 6723
Návleky
Decorative caps
Teprve s námi se Vám otevírají …
Přípravek k zašroubování
bování
Assembly device
www.tkz.cz
Okenní kování / Window hinges
Strana
Page
9
Závěs okenní 30 UR27
Povrchová úprava: lak, zinek žlutý, pomosaz, nikl
Window hinge 30 UR27
Surface: lacquer, yellow zinc, brass plated, nickel
Závěs okenní 60 UR27
Povrchová úprava: lak, zinek žlutý, pomosaz, nikl
Window hinge 60 UR27
Surface: lacquer, yellow zinc, brass plated, nickel
technická specifikace / technical specification
Číslo výrobku
Product No.
Název
Name
Únosnost pro jeden závěs
Load for single hinge
(ČSN EN 1935) kg*
9668
Závěs okenní 30 UR27 / Window hinge 30 UR27
20
9666
Závěs okenní 60 UR27 / Window hinge 60 UR27
20
* Více strana 88 / For more see page 88
Číslo výrobku
Product No.
Typ závěsu / Type of hinge
Rozměry v mm / Dimensions in mm
A
L
L1
M
M1
Výška čepu / Height of plug
9668
Závěs okenní 30 UR27
65
34,5
34,5
M8
M8
18,8
9666
Závěs okenní 60 UR27
96,5
34,5
34,5
M8
M8
20,8
příslušenství a montážní pomůcky / accessories and templates
Vrtací šablona 6727
Drill template 6727
Přípravek k zašroubování
Assembly device
Teprve s námi se Vám otevírají …
www.tkz.cz
10
Strana
Page
Okenní kování / Window hinges
Závěs okenní 13x60, UR21, UR27
Povrchová úprava: zinek žlutý, nikl, pomosaz, stará mosaz, lak
Window hinge 13x60, UR21, UR27
Surface: yellow zinc, nickel, brass plated, old brass, lacquer
Závěs okenní 13x60 UR21 nerez
Window hinge 13x60 UR21 stainless steel
technická specifikace / technical specification
Číslo výrobku
Product No.
Název
Name
Únosnost pro jeden závěs
Load for single hinge
(RAL - RG607/8) kg*
9079
Závěs okenní 13x60 / Window hinge 13x60
17,5
9655
Závěs okenní 13x60 UR21 / Window hinge 13x60 UR21
17,5
9078
Závěs okenní 13x60 UR21 nerez
Window hinge 13x60 UR 21 stainless steel
17,5
9085
Závěs okenní 13x60 UR27 / Window hinge 13x60 UR 27
17,5
* Více strana 88 / For more see page 88
9079
9655, 9078
9085
příslušenství a montážní pomůcky / accessories and templates
Vrtací šablona 6727
Drill template 6727
Přípravek k zašroubování
Assembly device
Teprve s námi se Vám otevírají …
www.tkz.cz
Okenní kování / Window hinges
Strana
Page
11
Závěs okenní 13x100 UR01, UR25
Povrchová úprava UR01: pomosaz, stará mosaz, zinek modrý, lak
Povrchová úprava UR25: bez PÚ, lak, nikl, nikl satén,
pomosaz, stará mosaz, zinek modrý
Window hinge 13x100 UR01, UR25
Surface UR01: brass plated, old brass, blue zinc, lacquer
Surface: UR25: without surface finish, lacquer, nickel, nickel satin,
brass plated, old brass, blue zinc
Závěs okenní 13x100 UR25 nerez
Window hinge 13x100 UR25 stainless steel
technická specifikace / technical specification
Číslo výrobku
Product No.
Název
Name
Únosnost pro jeden závěs
Load for single hinge
(RAL - RG607/8) kg*
9080
Závěs okenní 13x100 UR01 / Window hinge 13x100 UR01
17,5
9081
Závěs okenní 13x100 UR25 / Window hinge 13x100 UR25
17,5
9084
Závěs okenní 13x100 UR25 nerez
Window hinge 13x100 UR25 stainless steel
17,5
* Více strana 88 / For more see page 88
9080
9081, 9084
příslušenství a montážní pomůcky / accessories and templates
Vrtací šablona 6727
Drill template 6727
Přípravek k zašroubování
Assembly device
Teprve s námi se Vám otevírají …
www.tkz.cz
12
Strana
Page
Okenní kování / Window hinges
Závěs okenní EXPERT 13,5 P/L
Povrchová úprava: zinek modrý, zinek žlutý
Window hinge EXPERT 13,5 R/L
Surface: blue zinc, yellow zinc
Závěs okenní TRIO 14, 15
Povrchová úprava: zinek modrý, zinek žlutý
Window hinge TRIO 14, 15
Surface: blue zinc, yellow zinc
technická specifikace / technical specification
Číslo výrobku
Product No.
Název
Name
Únosnost pro jeden závěs
Load for single hinge
(RAL - RG607/8) kg*
5890/5891
Závěs okenní EXPERT 13,5 P/L / Window hinge EXPERT 13,5 R/L
15
9624
Závěs okenní TRIO 15 / Window hinge TRIO 15
15
9625
Závěs okenní TRIO 14 / Window hinge TRIO 14
15
* Více strana 88 / For more see page 88
9624
5890
9625
příslušenství a montážní pomůcky / accessories and templates
Vrtací šablona 6720
Drill template 6720
Návleky
Decorative caps
Teprve s námi se Vám otevírají …
www.tkz.cz
Okenní kování / Window hinges
Strana
Page
13
Závěs třídílný 14x60 M8/34,5
Povrchová úprava: zinek modrý, zinek žlutý, pomosaz
Hinge of three parts 14x60 M8/34,5
Surface: blue zinc, yellow zinc, brass plated
technická specifikace / technical specification
Číslo výrobku
Product No.
Název
Name
Únosnost pro jeden závěs
Load for single hinge
(RAL - RG607/8) kg*
9633
Závěs třídílný 14x60 M8/34,5
Hinge of three parts 14x60 M8/34,5
10
9757
Závěs třídílný 14x60 UR50 M8/34,5
Hinge of three parts 14x60 UR50 M8/34,5
10
* Více strana 88 / For more see page 88
9757
9633
příslušenství a montážní pomůcky / accessories and templates
Vrtací šablona 6724
Drill template 6724
Přípravek k zašroubování
Assembly device
Teprve s námi se Vám otevírají …
www.tkz.cz
14
Strana
Page
Okenní kování / Window hinges
Závěs okenní spojovací 60
Povrchová úprava: zinek modrý, zinek žlutý
Connecting window hinge 60
Surface: blue zinc, yellow zinc
Závěs okenní 80/20
Povrchová úprava: bez povrchové úpravy, zinek modrý, zinek žlutý
Window hinge 80/20
Surface: without surface finish, blue zinc, yellow zinc
technická specifikace / technical specification
Číslo výrobku
Product No.
Název
Name
Únosnost pro jeden závěs
Load for single hinge
RAL - RG607/8) kg*
Výška čepu
Height of plug
9070
Závěs okenní spojovací 60
Connecting window hinge 60
8
10,5
9074
Závěs okenní 80/20
Window hinge 80/20
8
15
* Více strana 88 / For more see page 88
9
9070
9074
Zakování závěsu
Hinge forging
Teprve s námi se Vám otevírají …
www.tkz.cz
Okenní kování / Window hinges
Strana
Page
Skoba okenní 20, 25, 30
Povrchová úprava: zinek modrý, zinek žlutý, pomosaz
Window rivet 20, 25, 30
Surface: blue zinc, yellow zinc, brass plated
technická specifikace / technical specification
Číslo výrobku
Product No.
Název
Name
6601
Skoba okenní 20 / Window rivet 20
6600
Skoba okenní 25 / Window rivet 25
6602
Skoba okenní 30 / Window rivet 30
Číslo výrobku
Product No.
A
(mm)
B
(mm)
d
(mm)
D
(mm)
L
(mm)
T
(mm)
V
(mm)
Průměr vrutů (mm)
Screws diameter (mm)
6601
20
16
4,5
7,5
72
2
15
3,5
25
6600
25
16
4,5
7,5
72
2
15
3,5
25
6602
30
16
4,5
7,5
72
2
15
3,5
25
Teprve s námi se Vám otevírají …
Minimální délka vrutů (mm)
Minimum length of screws (mm)
www.tkz.cz
15
16
Strana
Page
Okenní kování / Window hinges
Skoba okenní k zašroubování M8x50, M8x34,5
Povrchová úprava: zinek modrý, zinek žlutý, stará měď,
stará mosaz, nikl, nikl satén, pomosaz, laky na zakázku
Window rivet to screw in M8x50, M8x34,5
Surface: blue zinc, yellow zinc, old copper,
old brass, nickel, nickel satin, brass plated, lacquer upon request
technická specifikace / technical specification
Číslo výrobku
Product No.
Název
Name
6603
Skoba okenní k zašroubování M8x50 / Window rivet to screw in M8x50
6599
Skoba okenní k zašroubování M8x34,5 / Window rivet to screw in M8x34,5
Číslo výrobku
Product No.
Rozměry v mm / Dimensions in mm
L
6603
50
6599
34,5
příslušenství a montážní pomůcky / accessories and templates
Vrtací šablona 6762
Drill template 6762
Teprve s námi se Vám otevírají …
www.tkz.cz
i
m
á
n
s
e
v
r
Tep
…
í
j
a
r
í
v
e
t
o
m
se Vá
DveĜní kování / Door hinges
Dveřní kování / Door hinges
18
Strana
Page
Závěs dveřní TRIO 15, 20
Je seřiditelný ve třech směrech
Povrchová úprava: zinek modrý, zinek žlutý
Povrchová úprava pouze TRIO 15: nikl, nikl satén
Door hinge TRIO 15, 20
Adjustable in three directions
Surface: blue zinc, yellow zinc
Surface only for TRIO 15: nickel, nickel satin
technická specifikace / technical specification
Číslo výrobku
Product No.
Název
Name
Únosnost pro jeden závěs
Load for single hinge
(ČSN EN 1935) kg*
9626
Závěs dveřní TRIO 14 DZ / Door hinge TRIO 14 DZ
20
9636
Závěs dveřní TRIO 15 DZ PH / Door hinge TRIO 15 DZ PH
33
9637
Závěs dveřní TRIO 20 DZ PH / Door hinge TRIO 20 DZ PH
40
5500
Závěs dveřní TRIO 15 PP / Door hinge TRIO 15 PP
33
* Více strana 88 / For more see page 88
Poznámka: Únosnost závěsu EXPERT je shodná s příslušnou velikostí závěsů TRIO.
Note: The load of the door hinge EXPERT is the same as door hinge TRIO.
9626, 9636, 9637
5500
Technické údaje viz. tabulka str.20
Technical datas see the chart on page 20
příslušenství a montážní pomůcky / accessories and templates
Šablona vrtací 15 PP 6746
Drill template 6746 15 PP
Šablona vrtací TRIO 15 DZ 6720
Drill template TRIO 15 DZ 6720
Šablona vrtací TRIO 20 DZ 6721
Drill template TRIO 20 DZ 6721
Teprve s námi se Vám otevírají …
Návleky
Decorative capss
www.tkz.cz
Dveřní kování / Door hinges
Strana
Page
19
Závěs dveřní TRIO 15, 20 BP
Je seřiditelný ve třech směrech
tý
Povrchová úprava: zinek modrý, zinek žlutý
Door hinge TRIO 15, 20 BP
Adjustable in three directions
Surface: blue zinc, yellow zinc
technická specifikace / technical specification
Číslo výrobku
Product No.
P/L R/L
Název
Name
Únosnost pro jeden závěs
Load for single hinge
(ČSN EN 1935) kg*
9656/9657
Závěs dveřní TRIO 15 BP PH / Door hinge TRIO 15 BP PH
33
9658/9659
Závěs dveřní TRIO 20 BP PH / Door hinge TRIO 20 BP PH
40
9656
Zobrazen závěs pravý
The right hinge is displayed
* Více strana 88 / For more see page 88
9658
Zakování závěsu levého 9657
Left hinge forging 9657
příslušenství a montážní pomůcky / accessories and templates
Šablona vrtací TRIO 15 BP 6761
Drill template TRIO 15 BP 6761
Šablona vrtací TRIO 20 BP 6735
Drill template TRIO 20 BP 6735
Teprve s námi se Vám otevírají …
Návleky
Decorative caps
www.tkz.cz
Závěs dveřní TRIO 15 22/M7 DZ PH
Závěs dveřní TRIO 15 DZ PH
Závěs dveřní TRIO 15 DZ PH BZ
Závěs dveřní TRIO 15 M8 PH
Závěs dveřní TRIO 15 PP
9627
9636
9686
9663
5500
Závěs dveřní TRIO 15 PYRO PH
Závěs dveřní TRIO 20 DZ PH
Závěs dveřní TRIO 20 DZ PH BZ
Závěs dveřní TRIO 20 H I PH
Závěs dveřní TRIO 20 H PH
Závěs dveřní TRIO 20 M10 PH
9632
9631
9637
9683
9661
9660
9644
Obrázek č. 1
Picture č. 1
Závěs dveřní TRIO 15 PP DOUBLE
Závěs dveřní TRIO 15 PYRO 2 PH
5501
Závěs dveřní TRIO 15 PP 22/M7
Závěs dveřní TRIO 14 DZ
9626
5502
Typ závěsu / Type of hinge
Číslo výrobku
Product No.
20
20
20
20
20
15
15
15
15
15
15
15
15
15
14
D
105+4
105+4
105+4
105+4
105+4
83,5+3
83,5+3
112+4
112+4
112+4
83,5+3
83,5+3
83,5+3
83,5+3
83,5+3
B
12
12
12
12
12
10
10
10
10
10
10
10
10
10
9
D1
technická specifikace / technical specification
32
32
32
32
32
22
22
32
32
32
22
22
22
22
22
A
23+4
23+4
23+4
23+4
23+4
23,5+3
23,5+3
29+4
26+4
29+4
23,5+3
23,5+3
23,5+3
25+3
23,5+3
C
5
5
5
5
5
4
4
5
5
5
4
4
4
4
4
E
55
55
55
55
55
43,5
43,5
56
56
56
43,5
43,5
43,5
43,5
43,5
F
57
42
57
57
57
45
80
80,5
48
80,5
45
50
50
48
50
L
55
40
55
55
55
48
48
48
81,5
48
48
48
48
48
L1
Obrázek č. 2
Picture č. 2
50
50
50
50
50
40
40
56
56
56
40
40
40
40
40
G
57
77
77
57
57
80
80
80,5
80,5
80,5
45
50
50
50
50
L2
Rozměry v mm / Dimensions in mm
55
75
75
55
55
48
48
81,5
81,5
81,5
48
48
48
48
48
L3
8,5
8,5
8,5
8,5
8,5
6,5
6,5
7,45
M7
7,45
6,5
6,5
6,5
M7
6,5
d
8,3
8,3
8,3
8,3
7,2
7,2
7,2
6,5
6,5
6,5
6,5
d2
M10
9,6
9,6
9,6
9,6
M8
M8
8,7
8,7
8,7
M8
8
8
8
8
d3
Obrázek č. 3
Picture č. 3
9
9
9
9
9
7
7
7,6
7
7,6
7
7
7
7
7
d1
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
T
1
1
1
2
1
1
1
4
3
1
1
2
1
3
1
25,7
25,7
25,7
25,7
25,7
19,5
19,5
25
25
25
19,5
19,5
19,5
19,5
19,5
Výška čepu
Height of plug
Obrázek č. 4
Picture č. 4
Provedení dle obrázku
Execution according
to the picture
Strana
Page
20
Dveřní kování / Door hinges
Teprve s námi se Vám otevírají …
www.tkz.cz
Typ závěsu / Type of hinge
ZÁVĚS DVEŘNÍ EXPERT 14
ZÁVĚS DVEŘNÍ EXPERT 15
ZÁVĚS DVEŘNÍ EXPERT 15 22/M7
ZÁVĚS DVEŘNÍ EXPERT 15 BZ
ZÁVĚS DVEŘNÍ EXPERT 20
ZÁVĚS DVEŘNÍ EXPERT 20 BZ
Číslo výrobku
Product No.
9675
9676
9664
9678
9677
9671
105+4
105+4
83,5+3
83,5+3
83,5+3
83,5+3
B
9675, 9676, 9677
20
20
15
15
15
14
D
12
12
10
10
10
9
D1
technická specifikace / technical specification
32
32
22
22
22
22
A
23+4
23+4
23,5+3
25+3
23,5+3
23,5+3
C
5
5
4
4
4
4
E
55
55
43,5
43,5
43,5
50
50
40
40
40
40
G
55
55
48
48
48
48
L1
9664
9671, 9678
57
57
50
48
50
50
L
57
57
50
50
50
50
L2
Rozměry v mm / Dimensions in mm
43,5
F
55
55
48
48
48
48
L3
8,5
8,5
6,5
M7
6,5
6,5
d
9
9
7
7
7
7
d1
8,3
8,3
6,5
6,5
6,5
6,5
d2
9,6
9,6
8
8
8
8
d3
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
T
25,7
25,7
19,5
19,5
19,5
19,5
Výška čepu
Height of plug
Dveřní kování / Door hinges
Teprve s námi se Vám otevírají …
Strana
Page
www.tkz.cz
21
Dveřní kování / Door hinges
22
Strana
Page
Závěs dveřní TRIO 15 OZ PH M8x94 VD
Povrchová úprava: zinek modrý, zinek žlutý, nikl
Door hinge TRIO 15 OZ PH M8x94 VD
Surface: blue zinc, yellow zinc, nickel
Závěs dveřní TRIO 15 OZ PH M8x59 VD
Povrchová úprava: zinek modrý, zinek žlutý
Door hinge TRIO 15 OZ PH M8x59 VD
Surface: blue zinc, yellow zinc
Závěs dveřní TRIO 15 OZ PH VD
Povrchová úprava: zinek modrý, zinek žlutý
Door hinge TRIO 15 OZ PH VD
Surface: blue zinc, yellow zinc
technická specifikace / technical specification
Číslo výrobku
Product No.
Název
Name
Únosnost pro jeden závěs
Load for single hinge
(ČSN EN 1935) kg*
6976
Závěs dveřní TRIO 15 OZ PH M8x94 VD / Door hinge TRIO 15 OZ M8x94 VD
33
6977
Závěs dveřní TRIO 15 OZ PH M8x59 VD / Door hinge TRIO 15 OZ PH M8x59 VD
33
6978
Závěs dveřní TRIO 15 OZ PH VD / Door hinge TRIO 15 OZ PH VD
33
* Více strana 88 / For more see page 88
Číslo výrobku
Product No.
Typ závěsu / Type of hinge
6976
Závěs dveřní TRIO 15 OZ PH M8x94 VD
80
M8
6977
Závěs dveřní TRIO 15 OZ PH M8x59 VD
45
M8
6978
Závěs dveřní TRIO 15 OZ PH VD
50
Rozměry v mm / Dimensions in mm
L2
d2
6,5
d3
8
T
1,8
příslušenství a montážní pomůcky / accessories and templates
Šablona vrtací TRIO 15 VD 6753
Drill template TRIO 15 VD 6753
Šablona vrtací TRIO 15 OZ M8x94 VD 6755
Drill template TRIO 15 OZ M8x94 VD 6755
Teprve s námi se Vám otevírají …
Návleky
Decorative caps
www.tkz.cz
Dveřní kování / Door hinges
Strana
Page
x
(mm)
y
(mm)
z
(mm)
ZÁVĚS DVEŘNÍ TRIO 14
DOOR HINGE TRIO 14
±2
±2
0÷3
ZÁVĚS DVEŘNÍ TRIO 15
DOOR HINGE TRIO 15
±2
±2
0÷3
±3
±3
0÷4
TRIO
ZÁVĚS DVEŘNÍ TRIO 20
DOOR HINGE TRIO 20
ZAKOVÁNÍ A SEŘÍZENÍ ZÁVĚSŮ
FORGING AND HINGE REGULATION
Hloubky vrtání pro šablonu / Drilling deeps for drill template
Typ závěsu / Type of hinge
H
H1
ZÁVĚS DVEŘNÍ TRIO 14 DZ
98
98
ZÁVĚS DVEŘNÍ TRIO 15 PYRO PH
128
93
ZÁVĚS DVEŘNÍ TRIO 15 PYRO2 PH
128
128
ZÁVĚS DVEŘNÍ TRIO 15 DZ PH
98
98
ZÁVĚS DVEŘNÍ TRIO 20 DZ PH
104
104
ZÁVĚS DVEŘNÍ TRIO 20 H PH
124
89
ZÁVĚS DVEŘNÍ TRIO 20 H I PH
124
104
Teprve s námi se Vám otevírají …
www.tkz.cz
23
Dveřní kování / Door hinges
24
Strana
Page
Závěs dveřní 15x90 2D
Povrchová úprava: chrom lesk,
chrom satén, zlatý nitrid titanu
Door hinge 15x90 2D
Surface: chrome gloss, chrome
satin, gold titanium nitride
technická specifikace / technical specification
Číslo výrobku
Product No.
Název
Name
Únosnost pro jeden závěs
Load for single hinge
(ČSN EN 1935) kg*
5555
Závěs dveřní 15x90 2D
Door hinge 15x90 2D
30
5556
Závěs dveřní 15x90 2D OZ
Door hinge 15x90 2D OZ
30
5557
Závěs dveřní 15x90 2D OZ M10x1x22
Door hinge 15x90 2D OZ M10x1x22
30
* Více strana 88 / For more see page 88
5555
Způsob z
zakování
Hinge forging
f
5556
5557
Způsob seřízení
Hinge regulation
Teprve s námi se Vám otevírají …
www.tkz.cz
Dveřní kování / Door hinges
Strana
Page
25
Závěs dveřní 15x90 2D 4HR
Je seřiditelný ve 2 směrech.
Velmi kvalitní povrchová úprava:
Chrom lesk, chrom satén, nikl satén,
nitrid titanu zlatý.
Door hinge 15x90 2D 4HR
Adjustable in 2 directions
High quality surface finish:
Chrome gloss, chrome satin, nikl satin,
gold titanium nitride
technická specifikace / technical specification
Číslo výrobku
Product No.
Název
Name
Únosnost pro jeden závěs
Load for single hinge
(ČSN EN 1935) kg*
5558
Závěs dveřní 15x90 2D 4HR / Door hinge 15x90 2D 4HR
30
* Více strana 88 / For more see page 88
Způsob z
zakování
Hinge forging
f
Způsob seřízení
Hinge regulation
Teprve s námi se Vám otevírají …
www.tkz.cz
Dveřní kování / Door hinges
26
Strana
Page
Závěs třídílný 15x90
Povrchová úprava: nikl, nikl satén, zinek modrý
Hinge of three parts 15x90
Surface: nickel, nickel satin, blue zinc
technická specifikace / technical specification
Číslo výrobku
Product No.
Název
Name
Únosnost pro jeden závěs
Load for single hinge
(ČSN EN 1935) kg*
9774
Závěs třídílný 15x90 M8 22/M7
Hinge of three parts 15x90 M8 22/M7
20
9775
Závěs třídílný 15x90 M8 OZ34
Hinge of three parts 15x90 M8 OZ34
20
9776
Závěs třídílný 15x90 M8
Hinge of three parts 15x90 M8
20
* Více strana 88 / For more see page 88
9774
9776
9775
Teprve s námi se Vám otevírají …
www.tkz.cz
Dveřní kování / Door hinges
Strana
Page
27
Závěs dveřní 3D
Zvlášť vhodný pro dveře EURO 68, je seřiditelný ve 3 směrech,
v bezpečnostním provedení proti vysazení.
Vysoká životnost (1 milion cyklů)
Povrchová úprava: bronz satén, chrom lesk, chrom satén, nitrid titanu zlatý
Door hinge 3D
Suitable for doors EURO 68
Adjustable in 3 directions, security execution against slipping out of frame.
High durability (1 million cycles)
Surface: bronze satin, chrome gloss, chrome satin, gold titanium nitride
technická specifikace / technical specification
Číslo výrobku
Product No.
Název
Name
Únosnost / sada (3 ks)
Load / 3 hinges
(ČSN EN 1935) kg*
5572
Závěs dveřní 3D – 20/18 S3 / Door hinge 3D – 20/18 S3
170
* Více strana 88 / For more see page 88
Způsob z
zakování
Hinge forging
fo
Způsob seřízení
Hinge regulation
příslušenství a montážní pomůcky / accessories and templates
Šablona montážní 6759
Assembly template 6759
Teprve s námi se Vám otevírají …
www.tkz.cz
Strana
Page
Dveřní kování / Door hinge
hinges
28
Závěs dveřní 100, 120
Povrchová úprava: bez povrchové úpravy, zinek modrý, zinek žlutý, pomosaz
omosaz
Door hinge 100, 120
Surface: without surface finish, blue zinc, yellow zinc, brass plated
Závěs dveřní 100,120 UR
ý, pomosaz
Povrchová úprava: bez povrchové úpravy, lak, zinek modrý, zinek žlutý,
Door hinge 100, 120 UR
Surface: without surface finish, lacquer, blue zinc, yellow zinc brass plated
ated
technická specifikace / technical specification
Číslo výrobku
Product No.
P/L R/L
Název
Name
Únosnost pro jeden závěs
Load for single hinge
(ČSN EN 1935) kg*
Výška čepu
Height of plug
9250/9251
Závěs dveřní 100 / Door hinge 100
20
25
9270/9271
Závěs dveřní 120 / Door hinge 120
20
25
9406/9407
Závěs dveřní 100 UR 14 / Door hinge 100 UR 14
20
23
9426/9427
Závěs dveřní 120 UR 14 / Door hinge 120 UR 14
20
26
9428/9429
Závěs dveřní 120 UR 01 / Door hinge 120 UR 01
20
26
* Více strana 88 / For more see page 88
9250
9270
9406, 9426
9428
ZOBRAZEN ZÁVĚS PRAVÝ
THE RIGHT HINGE IS DISPLAYED
příslušenství a montážní pomůcky / accessories and templates
Návleky
Decorative caps
Teprve s námi se Vám otevírají …
www.tkz.cz
Dveřní kování / Door hinges
Stran
Strana
Page
29
Závěs vratový 150
Povrchová úprava: bez povrchové úpravy
Gate hinge 150
Surface: without surface finish
Závěs vratový 150 UR 14
Povrchová úprava: bez povrchové úpravy, lak, pomosaz
Gate hinge 150 UR 14
Surface: without surface finish, lacquer, brass plated
technická specifikace / technical specification
Číslo výrobku
Product No.
P/L R/L
Název
Name
Únosnost pro jeden závěs
Load for single hinge
(RAL RG607/8) kg*
9280/9281
Závěs vratový 150 / Gate hinge 150
40
9496/9497
Závěs vratový 150 UR14 / Gate hinge 150 UR14
40
* Více strana 88 / For more see page 88
9496
9280
ZOBRAZEN ZÁVĚS PRAVÝ
THE RIGHT HINGE IS DISPLAYED
Teprve s námi se Vám otevírají …
www.tkz.cz
Dveřní kování / Door hinges
30
Strana
Page
Závěs čepový 180
Povrchová úprava: bez povrchové úpravy
Pin hinge 180
Surface: without surface finish
technická specifikace / technical specification
Číslo výrobku
Product No.
Název
Name
Únosnost pro jeden závěs
Load for single hinge
(RAL RG607/8) kg*
9299
Závěs čepový 180 / Pin hinge 180
80
* Více strana 88 / For more see page 88
Teprve s námi se Vám otevírají …
www.tkz.cz
Dveřní kování / Door hinges
Strana
Page
31
Závěs dveřní 120 rovný
Povrchová úprava: bez povrchové úpravy, lak, pomosaz, nikl
ikl
Door hinge to screw on 120
Surface: without surface finish, lacquer, brass plated, nickell
Závěs dveřní 120 UR rovný
Povrchová úprava: bez povrchové úpravy, lak, pomosaz
Door hinge to screw on 120 UR
Surface: without surface finish, lacquer, brass plated
technická specifikace / technical specification
Číslo výrobku
Product No.
P/L R/L
Název
Name
Únosnost pro jeden závěs
Load for single hinge
(ČSN EN 1935) kg*
9300/9301
Závěs dveřní 120 rovný / Door hinge to screw on 120
30
9456/9457
Závěs dveřní 120 UR rovný / Door hinge to screw on 120 UR
30
* Více strana 88 / For more see page 88
9456
9300
ZOBRAZEN ZÁVĚS PRAVÝ
THE RIGHT HINGE IS DISPLAYED
Teprve s námi se Vám otevírají …
www.tkz.cz
Strana
Page
Dveřní kování / Door hing
hinges
32
Závěs dveřní 120 lomený
Povrchová úprava: bez povrchové úpravy, lak, pomosaz, nikl
Door hinge to screw on 120 cranked
Surface: without surface finish, lacquer, brass plated, nickel
Závěs dveřní 120 UR lomený
Povrchová úprava: bez povrchové úpravy, lak, pomosaz
Door hinge to screw on 120 UR cranked
Surface: without surface finish, lacquer, brass plated
technická specifikace / technical specification
Číslo výrobku
Product No.
P/L R/L
Název
Name
Únosnost pro jeden závěs
Load for single hinge
(ČSN EN 1935) kg*
9310/9311
Závěs dveřní 120 lomený
Door hinge to screw on 120 cranked
30
9476/9477
Závěs dveřní 120 UR 14 lomený
Door hinge to screw on 120 UR 14 cranked
30
* Více strana 88 / For more see page 88
9476
9310
ZOBRAZEN ZÁVĚS PRAVÝ
THE RIGHT HINGE IS DISPLAYED
Teprve s námi se Vám otevírají …
www.tkz.cz
Dveřní kování / Door hinges
Strana
Page
33
Závěs dveřní 50/3 s hřebem
Povrchová úprava: zinek modrý, zinek žlutý
Door hinge 50/3 with rivet
Surface: blue zinc, yellow zinc
Závěs dveřní JP 5, T 5
Povrchová úprava: zinek modrý, zinek žlutý
Door hinge JP 5, T 5
Surface: blue zinc, yellow zinc
technická specifikace / technical specification
Číslo výrobku
Product No.
P/L R/L
Název
Name
Únosnost pro jeden závěs
Load for single hinge
(ČSN EN 1935) kg*
9330/9331
Závěs dveřní 50/3 s hřebem / Door hinge 50/3 with rivet
20
9320/9321
Závěs dveřní JP 5 VD / Door hinge JP 5 VD
20
9322/9323
Závěs dveřní T 5 VD / Door hinge T 5 VD
20
* Více strana 88 / For more see page 88
9330
9320
9322
ZOBRAZEN ZÁVĚS PRAVÝ
THE RIGHT HINGE IS DISPLAYED
příslušenství a montážní pomůcky / accessories and templates
Návleky
Decorative caps
Závěs dveřní 60/10 SD, 80/10 SD
Door hinge 60/10 SD, 80/10 SD
Závěs dveřní 80/10 SD 22/7
Door hinge 80/10 SD 22/7
Teprve s námi se Vám otevírají …
Závěs dveřní 34 OZ, 30
0 OZ
Door hinge 34 OZ, 30 OZ
www.tkz.cz
Strana
Page
Dveřní kování / Door hinges
34
Závěs dveřní 80 VD S
Povrchová úprava: lak, pomosaz, nikl, nikl satén
Door hinge 80 VD S
Surface: lacquer, brass plated, nickel, nickel satin
technická specifikace / technical specification
Číslo výrobku
Product No.
P/L R/L
Název
Name
Únosnost pro jeden závěs
Load for single hinge
(ČSN EN 1935) kg*
9750/9751
Závěs dveřní 80 VD S / Door hinge 80 VD S
20
* Více strana 88 / For more see page 88
9750
ZOBRAZEN ZÁVĚS PRAVÝ
THE RIGHT HINGE IS DISPLAYED
příslušenství a montážní pomůcky / accessories and templates
Závěs dveřní 34 OZ, 30 OZ
Door hinge 34 OZ, 30 OZ
Závěs dveřní 80/10 SD 22/7 23,5
Door hinge 80/10 SD 22/7 23,5
Teprve s námi se Vám otevírají …
www.tkz.cz
Dveřní kování / Door hinges
Strana
Page
35
Závěs dveřní 219
Povrchová úprava: bez povrchové úpravy, lak,
stará měď, zinek modrý, zinek žlutý, pomosaz
Door hinge 219
Surface: without surface finish, lacquer, old copper,
blue zinc, yellow zinc, brass plated
Závěs dveřní 219 UR
Povrchová úprava: bez povrchové úpravy, lak,
stará měď, zinek modrý, zinek žlutý, pomosaz
Door hinge 219 UR
Surface: without surface finish, lacquer, old copper,
blue zinc, yellow zinc, brass plated
technická specifikace / technical specification
Číslo výrobku
Product No.
Název
Name
Únosnost pro jeden závěs
Load for single hinge
(ČSN EN 1935) kg*
9345
Závěs dveřní 219 / Door hinge 219
20
9443
Závěs dveřní 219 UR 14 / Door hinge 219 UR 14
20
* Více strana 88 / For more see page 88
9345
Teprve s námi se Vám otevírají …
9343
www.tkz.cz
Strana
Page
Dveřní kování / Door hinges
36
Závěs rovný 70
Povrchová úprava: bez povrchové úpravy,
zinek modrý, zinek žlutý, nikl satén
Door hinge 70
Surface: without surface finish, blue zinc,
yellow zinc, nickel satin
Závěs dveřní T 5
Povrchová úprava: bez povrchové úpravy,
zinek modrý, zinek žlutý
Door hinge T 5
Surface: without surface finish, blue zinc,
yellow zinc
technická specifikace / technical specification
Číslo výrobku
Product No.
P/L R/L
Název
Name
Únosnost pro jeden závěs
Load for single hinge
(ČSN EN 1935) kg*
Výška čepu
Height of plug
9324/9325
Závěs rovný 70 / Door hinge 70
20
23,5
9326/9327
Závěs rovný T 5 / Door hinge T 5
20
26
* Více strana 88 / For more see page 88
9324
9326
ZOBRAZEN ZÁVĚS PRAVÝ
THE RIGHT HINGE IS DISPLAYED
příslušenství a montážní pomůcky / accessories and templates
Návleky
Decorative caps
Teprve s námi se Vám otevírají …
www.tkz.cz
Dveřní kování / Door hinges
Strana
Pa
Page
37
Závěs dveřní 220
Povrchová úprava: bez povrchové úpravy,
zinek modrý, zinek žlutý, pomosaz
Door hinge 220
Surface: without surface finish, blue zinc,
yellow zinc, brass plated
Závěs dveřní 220 UR
Povrchová úprava: bez povrchové úpravy,
zinek modrý, zinek žlutý, pomosaz
Door hinge 220 UR
Surface: without surface finish, blue zinc,
yellow zinc, brass plated
technická specifikace / technical specification
Číslo výrobku
Product No.
Název
Name
Únosnost pro jeden závěs
Load for single hinge
(ČSN EN 1935) kg*
9346
Závěs dveřní 220 / Door hinge 220
20
9450
Závěs dveřní 220 UR / Door hinge 220 UR
20
* Více strana 88 / For more see page 88
9346
Teprve s námi se Vám otevírají …
9450
www.tkz.cz
Strana
Page
Dveřní kování / Door
o hinges
38
Závěs dveřní 30 OZ, 50 OZ
Povrchová úprava: bez povrchové úpravy
Door hinge 30 OZ, 50 OZ
Surface: without surface finish
technická specifikace / technical specification
Číslo výrobku
Product No.
P/L R/L
Název
Name
Únosnost pro jeden závěs
Load for single hinge
(ČSN EN 1935) kg*
9354/9355
Závěs dveřní 30 OZ / Door hinge 30 OZ
20
9358/9359
Závěs dveřní 50 OZ / Door hinge 50 OZ
20
* Více strana 88 / For more see page 88
9354
9358
ZOBRAZEN ZÁVĚS PRAVÝ
THE RIGHT HINGE IS DISPLAYED
příslušenství a montážní pomůcky / accessories and templates
Návleky
Decorative caps
Závěs TRIO OZ
Hinge TRIO OZ
Teprve s námi se Vám otevírají …
www.tkz.cz
Dveřní kování / Door hinges
Strana
Page
39
Závěs dveřní 3D-15 SD OZ
Povrchová úprava: zinek modrý, zinek žlutý
Door hinge 3D-15 15 SD OZ
Surface: blue zinc, yellow zinc
Závěs dveřní 80/10 SD OZ
vy
Povrchová úprava: bez povrchové úpravy
Door hinge 80/10 SD OZ
Surface: without surface finish
Závěs dveřní 34 OZ
Povrchová úprava: zinek modrý, zinek žlutý
Door hinge 34 OZ
Surface: blue zinc, yellow zinc
technická specifikace / technical specification
Číslo výrobku
Product No.
Název
Name
Únosnost pro jeden závěs
Load for single hinge
(ČSN EN 1935) kg*
9368
Závěs dveřní 34 OZ / Door hinge 34 OZ
20
5402
Závěs dveřní 3D-15 SD OZ / Door hinge 3D-15 SD OZ
20
9743
Závěs dveřní 80/10 SD OZ / Door hinge 80/10 SD OZ
20
* Více strana 88 / For more see page 88
9368
5402
9743
příslušenství a montážní pomůcky / accessories and templates
Vložka závěsu 34 OZ
Hinge holder 34 OZ
Vložka závěsu 34 OZ PH
Hinge holder 34 OZ PH
Návleky
Decorative caps
Závěs TRIO OZ
Hinge TRIO OZ
Teprve s námi se Vám otevírají …
Závěs dveřní
80/10 ( 60/10) VD
Door hinge
80/10 (60/10) VD
Závěs dveřní
eř 80 VD S
Door hinge 80 VD S
www.tkz.cz
Dveřní kování / Door hinges
40
Strana
Page
Závěs dveřní 60 M8 s hřebem
Povrchová úprava: zinek modrý, zinek žlutý, pomosaz
Door hinge to screw in 60 M8 with rivet
Surface: blue zinc, yellow zinc, brass plated
technická specifikace / technical specification
Číslo výrobku
Product No.
Název
Name
Únosnost pro jeden závěs
Load for single hinge
(RAL - RG607/8) kg*
9605
Závěs dveřní 60 M8 s hřebem
Door hinge to screw in 60 M8 with rivet
20
* Více strana 88 / For more see page 88
příslušenství a montážní pomůcky / accessories and templates
Přípravek k zašroubování
Assembly device
Vrtací šablona 6728
Drill template 6728
Vrtací šablona 6723
Drill template 6724
Teprve s námi se Vám otevírají …
Návleky
Decorative caps
www.tkz.cz
Dveřní kování / Door hinges
Strana
Page
41
Závěs dveřní 60/10, 60/10 PH
Povrchová úprava: lak, zinek modrý, zinek žlutý, pomosaz,
nikl, nikl satén
Door hinge to screw in 60/10, 60/10 PH
Surface: lacquer, blue zinc, yellow zinc, brass plated,
nickel, nickel satin
technická specifikace / technical specification
Číslo výrobku
Product No.
Název
Name
Únosnost pro jeden závěs
Load for single hinge
(ČSN EN 1935) kg*
9610
Závěs dveřní 60/10 M10x1/37 / Door hinge to screw in 60/10 M10x1/37
20
5953
Závěs dveřní 60/10 M10x1/37 PH / Door hinge to screw in 60/10 M10x1/37 PH
20
* Více strana 88 / For more see page 88
Poznámka: únosnost závěsů v tabulce je rovněž 20 kg
Note: load of hinges in the chart is 20 kg too
9610
9615
9680
9696
5953
5955
5957
Číslo výrobku
Product No.
Typ závěsu / Type of hinge
Rozměry v mm / Dimensions in mm
L
L1
M
M1
Výška čepu / Height of plug
9610
Závěs dveřní 60/10 M10x1/37
50
37
M8
M10x1
25,6
9615
Závěs dveřní 60/10 M8/50 M8/34,5
50
34,5
M8
M8
25,6
9680
Závěs dveřní 60/10 M10x1/22
50
22
M8
M10x1
25,6
9696
Závěs dveřní 60/10 M8/50 M8/50
50
50
M8
M8
25,6
5953
Závěs dveřní 60/10 M10x1/37 PH
50
37
M8
M10x1
25,8
5955
Závěs dveřní 60/10 M8/50 M8/34,5 PH
50
34,5
M8
M8
25,8
5957
Závěs dveřní 60/10 M8/50 M8/50 PH
50
50
M8
M8
25,8
příslušenství a montážní pomůcky / accessories and templates
Přípravek k zašroubování
Assembly device
Vrtací šablona 6727
Drill template 6727
Návleky
Decorative caps
Teprve s námi se Vám otevírají …
Vložka závěsu M10x1
x1
Hinge liner M10x1
www.tkz.cz
Dveřní kování / Door hinges
42
Strana
Page
Závěs dveřní 60/9 VD, 60/10 VD, 60/12 VD
Povrchová úprava: lak, zinek modrý, zinek žlutý, pomosaz, nikl, nikl satén
Door hinge 60/9 VD, 60/10 VD, 60/12 VD
Surface: lacquer, blue zinc, yellow zinc, brass plated, nickel, nickel satin
Závěs dveřní 18x120 UR 25 VD M8x50
Povrchová úprava: na zakázku
Door hinge 18x120 UR 25 VD M8x50
Surface: upon request
technická specifikace / technical specification
Číslo výrobku
Product No.
Název
Name
Únosnost pro jeden závěs
Load for single hinge
(ČSN EN 1935) kg*
9606
Závěs dveřní 60/10 VD M8 / Door hinge 60/10 VD M8
20
99B03001
Závěs dveřní 18x120 UR 25 VD M8x50 / Door hinge 18x120 UR 25 VD M8x50
20
* Více strana 88 / For more see page 88
Poznámka: únosnost závěsů v tabulce je rovněž 20 kg
Note: load of hinges in the chart is 20 kg too
99B03001
6915, 9606, 9652, 9712
Číslo výrobku
Product No.
Typ závěsu / Type of hinge
Rozměry v mm / Dimensions in mm
A
B
D
H
L
M
d
6915
Závěs dveřní 60/9 VD M8
30
8
15
22
50
M8
9
9606
Závěs dveřní 60/10 VD M8
30
8
15
25,1
50
M8
10
9652
Závěs dveřní 60/10 VD M8x80
30
8
15
25,1
80
M8
10
9712
Závěs dveřní 60/12 VD M8-50
30
8
18
25
50
M8
12
příslušenství a montážní pomůcky / accessories and templates
Přípravek k zašroubování
Assembly device
Vrtací šablona 6722
Drill template 6722
Závěs dveřní 60/10 SD
Door hinge 60/10 SD
Závěs dveřní 80/10 SD
Door hinge 80/10 SD
Teprve s námi se Vám otevírají …
Návleky
Decorative caps
www.tkz.cz
Dveřní kování / Door hinges
Strana
Page
43
Závěs dveřní 80/10 VD
Povrchová úprava: lak, zinek modrý, zinek žlutý, pomosaz, nikl, nikl satén
Door hinge 80/10 VD
Surface: lacquer, blue zinc, yellow zinc, brass plated, nickel, nickel satin
technická specifikace / technical specification
Číslo výrobku
Product No.
Název
Name
Únosnost pro jeden závěs
Load for single hinge
(ČSN EN 1935) kg*
9618
Závěs dveřní 80/10 VD M8 / Door hinge 80/10 VD M8
20
* Více strana 88 / For more see page 88
Poznámka: únosnost závěsů v tabulce je rovněž 20 kg
Note: load of hinges in the chart is 20 kg too
Číslo výrobku
Product No.
Typ závěsu / Type of hinge
Rozměry v mm / Dimensions in mm
A
B
D
H
L
M
d
9607
Závěs dveřní 80/10 VD M10x50
40
17,5
15
25,1
50
M10
10
9618
Závěs dveřní 80/10 VD M8
40
17,5
15
25,1
50
M8
10
9619
Závěs dveřní 80/10 VD-H
40
17,5
15
25,1
80
M10x1
10
9654
Závěs dveřní 80/10 VD M8x80
40
17,5
15
25,1
80
M8
10
9685
Závěs dveřní 80/10 VD M8-8
40
8
15
25,1
50
M8
10
příslušenství a montážní pomůcky / accessories and templates
Přípravek k zašroubování
Assembly device
Vrtací šablona 6722
Drill template 6722
Závěs dveřní 80/10 SD 22/M7
Door hinge 80/10 SD 22/M7
Teprve s námi se Vám otevírají …
Návleky
Decorative caps
www.tkz.cz
Dveřní kování / Door hinges
44
Strana
Page
Závěs dveřní 60/10 SD
Povrchová úprava: zinek modrý, zinek žlutý
Door hinge 60/10 SD
Surface: blue zinc, yellow zinc
technická specifikace / technical specification
Číslo výrobku
Product No.
Název
Name
Únosnost pro jeden závěs
Load for single hinge
(ČSN EN 1935) kg*
9608
Závěs dveřní 60/10 SD M10x1/37 / Door hinge 60/10 SD M10x1/37
20
* Více strana 88 / For more see page 88
Poznámka: únosnost závěsů
v tabulce je rovněž 20 kg
Note: load of hinges in the chart
is 20 kg too
Číslo výrobku
Product No.
Typ závěsu / Type of hinge
Rozměry v mm / Dimensions in mm
A
B
D
E
L1
M1
d1
9608
Závěs dveřní 60/10 SD M 10x1/37
30
8
15
25,6
37
M10x1
10
9609
Závěs dveřní 60/10 SD M10x1/22
30
8
15
25,6
22
M10x1
10
9611
Závěs dveřní 60/10 SD M10x1/22/7
30
7
15
25,6
22
M10x1
10
9612
Závěs dveřní 60/10 SD M10x1/50
30
8
15
25,6
50
M10x1
10
9614
Závěs dveřní 60/10 SD M8
30
8
15
25,6
34,5
M8
10
9616
Závěs dveřní 60/10 SD M10x1/18
30
8
15
25,6
18
M10x1
10
9679
Závěs dveřní 60/10 SD M10x1/22 6h
30
8
15
25,6
22
M10x1 6h
10
9682
Závěs dveřní 60/10 SD M10x1/22/7 G
30
7
15
22
22
M10x1
10
9684
Závěs dveřní 60/10 SD M10x1/80
30
8
15
25,6
80
M10x1
10
9694
Závěs dveřní 60/10 SD M8x50
30
8
15
25,6
50
M8
10
příslušenství a montážní pomůcky / accessories and templates
Přípravek k zašroubování
Assembly device
Závěs dveřní 60/10 VD
Door hinge 60/10 VD
Návleky
Decorative caps
Vložka závěsu M10x1
Hinge liner M10x1
Teprve s námi se Vám otevírají …
Držák závěsu M10x1 lomený
ený
Hinge holder M10x1 cranked
www.tkz.cz
Dveřní kování / Door hinges
Strana
Page
45
Závěs dveřní 80/10 SD
Povrchová úprava: zinek modrý, zinek žlutý, nikl, nikl satén
tén
Door hinge 80/10 SD
Surface: blue zinc, yellow zinc, nickel, nickel satin
technická specifikace / technical specification
n
Číslo výrobku
Product No.
Název
Name
Únosnost pro jeden závěs
Load for single hinge
(ČSN EN 1935) kg*
9687
Závěs dveřní 80/10 SD M8x50 PH / Door hinge 80/10 SD M8x50 PH
20
5450
Závěs dveřní 80/10 SD 8x50 TR PH / Door hinge 80/10 SD 8x50 TR PH
20
5451
Závěs dveřní 80/10 SD M8x94 PH / Door hinge 80/10 SD M8x94 PH
20
99605507
Závěs dveřní 80/10 SD M10x1 22/8 / Door hinge 80/10 SD M10x1 22/8
20
* Více strana 88 / For more see page 88
Poznámka: únosnost závěsů v tabulce je rovněž 20 kg
Note: load of hinges in the chart is 20 kg too
5899
9687
9690
9745
5450
5451
99605507
Číslo výrobku
Product No.
Typ závěsu / Type of hinge
Rozměry v mm / Dimensions in mm
A
B
D
E
L1
M1
d1
5899
Závěs dveřní 80/10 SD M8x50-17,5 PH
40
17,5
15
25,8
50
M8
10
9687
Závěs dveřní 80/10 SD M8x50 PH
40
8
15
25,6
50
M8
10
9690
Závěs dveřní 80/10 SD M10x1/80 PH
40
8
15
25,6
80
M10x1
10
9745
Závěs dveřní 80/10 SD M10x1/22 PH
40
8
15
25,8
22
M10x1
10
příslušenství a montážní pomůcky / accessories and templates
Přípravek k zašroubování
Assembly device
Závěs dveřní
80/10 VD (60/10 VD)
Door hinge
80/10 VD (60/10 VD)
Návleky
Decorative caps
Vložka závěsu M10x1
Hinge liner M10x1
Teprve s námi se Vám otevírají …
Držák závěsu M10x1 lomený
ený
Hinge holder M10x1 cranked
www.tkz.cz
Dveřní kování / Door hinges
46
Strana
Page
Závěs dveřní 80/10 SD 22/M7
Povrchová úprava: lak, zinek modrý, zinek žlutý, pomosaz, nikl, nikl satén
én
Door hinge 80/10 SD 22/M7
Surface: lacquer, blue zinc, yellow zinc, brass plated, nickel, nickel satin
Závěs dveřní 80/9 SD 22/M7
Povrchová úprava: zinek modrý, zinek žlutý
Door hinge 80/9 SD 22/M7
Surface: blue zinc, yellow zinc
technická specifikace / technical specification
Číslo výrobku
Product No.
Název
Name
Únosnost pro jeden závěs
Load for single hinge
(ČSN EN 1935) kg*
9732
Závěs dveřní 80/10 SD 22/M7 PH / Door hinge 80/10 SD 22/M7 PH 20
9736
Závěs dveřní 80/9 SD 22/M7 / Door hinge 80/9 SD 22/M7
20
* Více strana 88 / For more see page 88
Poznámka: únosnost závěsů v tabulce je rovněž 20 kg
Note: load of hinges
nges in the chart is 20 kg too
9732
9733
9742
9736
S PLASTOVÝM POUZDREM A KULIČKOU
WITH PLASTIC CASE AND BALL
Číslo výrobku
Product No.
Typ závěsu / Type of hinge
Rozměry v mm / Dimensions in mm
A
B
d
D
E
F
L
M
9732
Závěs dveřní 80/10 SD 22/M7 PH
40
25,8
10
15
11,5
22
48
M7
9733
Závěs dveřní 80/10 SD 22/M7 D
40
23,8
10
15
11,5
22
48
M7
9736
Závěs dveřní 80/9 SD 22/M7
40
15
9
15
11,5
22
48
M7
9742
Závěs dveřní 80/10 SD 22/M7x25 PH
40
25,8
10
15
11,5
22
25
M7
příslušenství a montážní pomůcky / accessories
ssorie and templates
Závěs dveřní 80/10 VD M8 (60/10 VD)
Door hinge 80/10 VD M8 (60/10 VD)
Vložka závěsu 22/7 DZ
Hinge liner 22/7 DZ
Teprve s námi se Vám otevírají …
Vrtací šablona na zakázku
Drill template upon request
www.tkz.cz
Dveřní kování / Door hinges
Strana
Page
47
Závěs dveřní 80/10 M8 22/M7
Povrchová úprava: lak, zinek modrý, zinek žlutý, pomosaz, nikl, nikl satén
Door hinge 80/10 M8 22/M7
Surface: lacquer, blue zinc, yellow zinc, brass plated, nickel, nickel satin
Závěs dveřní 80/10 M8 M10x1/22
Povrchová úprava: zinek modrý, zinek žlutý
Door hinge 80/10 M8 M10x1/22
Surface: blue zinc, yellow zinc
technická specifikace / technical specification
Číslo výrobku
Product No.
Název
Name
Únosnost pro jeden závěs
Load for single hinge
(ČSN EN 1935) kg*
9692
Závěs dveřní 80/10 M8 22/M7 / Door hinge 80/10 M8 22/M7
20
9693
Závěs dveřní 80/10 M8-8 22/M7 / Door hinge 80/10 M8-8 22/M7
20
9697
Závěs dveřní 80/10 M8 M10x1/22 / Door hinge 80/10 M8 M10x1/22
20
5896
Závěs dveřní 80/10 M8 22/M7x25 / Door hinge 80/10 M8 22/M7x25
20
* Více strana 88 / For more see p
page 88
9692
9693
5896
9697
Číslo výrobku
Product No.
Typ závěsu / Type of hinge
9692
Závěs dveřní 80/10 M8 22/M7
9693
Závěs dveřní 80/10 M8-8 22/M7
5896
Závěs dveřní 80/10 M8 22/M7x25
Rozměry v mm / Dimensions in mm
B
E
F
L
L1
M
M1
17,5
11,5
22
50
48
M8
M7
8
11,5
22
50
48
M8
M7
17,5
11,5
22
50
25
M8
M7
příslušenství a montážní pomůcky / accessories and templates
přísluš
Vložka závěsu 22/7 DZ
Hinge liner 22/7 DZ
Držák závěsu
OKZ 22/7 PH
Hinge holder
OKZ 22/7 PH
Držák závěsu OKZ
Hinge holder OKZ
Vložka závěsu M10x1
Hinge liner M10x1
Teprve s námi se Vám otevírají …
Vrtací šablona
na zakázku
Drill template
upon request
www.tkz.cz
Dveřní kování / Door hinges
g
48
Strana
Page
Závěs dveřní 30 UR27, 60 UR27
Povrchová úprava: lak, stará měď, zinek modrý, zinek žlutý,
pomosaz, nikl, nikl satén
Door hinge 30 UR27, 60 UR27
Surface: lacquer, old copper, blue zinc, yellow zinc,
brass plated, nickel, nickel satin
technická specifikace / technical specification
Číslo výrobku
Product No.
Název
Name
Únosnost pro jeden závěs
Load for single hinge
(ČSN EN 1935) kg*
9670
Závěs dveřní 30 UR27 / Door hinge 30 UR27
20
9667
Závěs dveřní 60 UR27 / Door hinge
g 60 UR27
20
* Více str
strana 88 / For more see page 88
Číslo výrobku
Product No.
Typ závěsu / Type of hinge
Rozměry v mm / Dimensions in mm
9662
Závěs dveřní 30 UR27 M10x1
9667
Závěs dveřní 60 UR27
96,5
50
34,5
M8
M8
20,8
9670
Závěs dveřní 30 UR27
65
50
34,5
M8
M8
18,8
9672
Závěs dveřní 60 UR27 M10x1
96,5
50
37
M8
M10x1
20,8
A
L
L1
M
M1
Výška čepu / Height of plug
65
50
37
M8
M10x1
18,8
příslušenství a montážní pomůcky / accessories and templates
Přípravek k zašroubování
Assembly device
Vrtací šablona 6727
Drill template 6727
Vložka závěsu M10x1
Hinge liner M10x1
Teprve s námi se Vám otevírají …
Držák
ž závěsu M10x1 lomený
ený
Hinge holder M10x1 cranked
www.tkz.cz
Dveřní kování / Door hinges
Strana
Page
49
Závěs dveřní 15x100 UR01, UR25
Povrchová úprava: bez PÚ, bílý lak, pomosaz, stará mosaz
Door hinge 15x100 UR01, UR25
Surface: without surface finish, white lacquer, brass plated, old brass
Závěs dveřní 15x100 UR25 nerez
Door hinge 15x100 UR25 stainless steel
technická specifikace / technical specification
Číslo výrobku
Product No.
Název
Name
Únosnost pro jeden závěs
Load for single hinge
(ČSN EN 1935) kg*
9090
Závěs dveřní 15x100 UR01 / Door hinge 15x100 UR01
20
9091
Závěs dveřní 15x100 UR25 / Door hinge 15x100 UR25
20
9092
Závěs dveřní 15x100 UR25 nerez / Door hinge 15x100 UR25 stainless steel
20
* Více strana 88 / For more see page 88
9090
9091
9092
příslušenství a montážní pomůcky / accessories and templates
Přípravek k zašroubování
Assembly device
Vrtací šablona 6727
Drill template 6727
Teprve s námi se Vám otevírají …
www.tkz.cz
hinges
Dveřní kování / Door hin
50
Strana
Page
Závěs dveřní Kalimero
Povrchová úprava: pomosaz, nikl, nikl satén
Door hinge Kalimero
Surface: brass plated, nickel, nickel satin
technická specifikace / technical specification
Číslo výrobku
Product No.
Název
Name
Únosnost pro jeden závěs
Load for single hinge
(ČSN EN 1935) kg*
9645
Závěs dveřní Kalimero M8x50/34,5 / Door hinge Kalimero M8x50/34,5
20
5600
Závěs dveřní Kalimero 15 M8x50/34,5 / Door hinge Kalimero 15 M8x50/34,5
20
9622
Závěs dveřní Kalimero 15 22/M7 / Door hinge Kalimero 15 22/M7
20
* Více strana 88 / For more see page 88
9645
9653
5600
9622
Číslo výrobku
Product No.
Typ závěsu / Type of hinge
Rozměry v mm / Dimensions in mm
L
L1
M
M1
9645
Závěs dveřní Kalimero M8x50/34,5
50
34,5
M8
M8
9653
Závěs dveřní Kalimero M10x1
50
37
M8
M10x1
5600
Závěs dveřní Kalimero 15 M8x50/34,5
50
34,5
M8
M8
9622
Závěs dveřní Kalimero 15 22/M7
50
48
M8
M7x48
ates
příslušenství a montážní pomůcky / accessories and templates
Vrtací šablona 6727
Drill template 6727
Vrtací šablona
na zakázku
Drill template
upon request
Vložka závěsu M10x1
Hinge liner M10x1
Vložka závěsu
22/7 DZ
Hinge liner
22/7 DZ
Teprve s námi se Vám otevírají …
Držák
žá závěsu M10x1 lomený
mený
Hinge holder M10x1 cranked
d
www.tkz.cz
Dveřní kování / Door hinges
Strana
Page
51
Závěs třídílný 14x60 M8/50
Povrchová úprava: zinek modrý, zinek žlutý, pomosaz
Hinge to screw of three parts 14x60 M8/50
Surface: blue zinc, yellow zinc, brass plated
technická specifikace / technical specification
Číslo výrobku
Product No.
Název
Name
Únosnost pro jeden závěs
Load for single hinge
(ČSN EN 1935) kg*
9634
Závěs třídílný 14x60 M8/50 / Hinge to screw of three parts 14x60 M8/50
13
* Více strana 88 / For more see page 88
příslušenství a montážní pomůcky / accessories and templates
Přípravek k zašroubování
Assembly device
Vrtací šablona 6724
Drill template 6724
Teprve s námi se Vám otevírají …
www.tkz.cz
Dveřní kování / Door hinges
52
Strana
Page
Závěs dveřní třídílný 18x55
Povrchová úprava: zinek modrý, zinek žlutý, pomosaz, nikl
Door hinge of three parts 18x55
Surface: blue zinc, yellow zinc, brass plated, nickel
technická specifikace / technical specification
Číslo výrobku
Product No.
Název
Name
Únosnost pro jeden závěs
Load for single hinge
(ČSN EN 1935) kg*
9765
Závěs dveřní třídílný 18x55 CL 3xM8 / Door hinge of three parts 18x55 CL 3xM8
26,5
* Více strana 88 / For more see page 88
Poznámka: únosnost závěsů v tabulce je rovněž 26,5 kg
Note: load of hinges in the chart is 26,5 kg too
Číslo výrobku
Product No.
Typ závěsu / Type of hinge
Rozměry v mm / Dimensions in mm
A
A/2
B
B/2
C
D
d
E
L
L1
M
M1
9761
Závěs třídílný 18x55 CL 3xM10
55
27,5
15
7,5
25
18
8,9
40
22
50
M10
M10
9762
Závěs třídílný 18x55 CL P
55
27,5
15
7,5
25
18
8,9
40
50
50
9,6 st. 1,8
9,6 st. 1,8
9763
Závěs třídílný 18x55 CL - H
55
27,5
15
7,5
25
18
8,9
40
40
80
M10x1
M10x1
9764
Závěs třídílný 18x55 CL
55
27,5
15
7,5
25
18
8,9
40
37
50
M10x1
M8
9765
Závěs třídílný 18x55 CL 3xM8
55
27,5
15
7,5
25
18
8,9
40
50
50
M8
M8
9770
Závěs třídílný 18x55 CL NEREZ
55
27,5
15
7,5
25
18
8,9
40
37
50
M10x1
M8
9771
Závěs třídílný 18x55 CL 3xM10 NEREZ
55
27,5
15
7,5
25
18
8,9
40
22
50
M10
M10
příslušenství a montážní pomůcky / accessories and templates
Vrtací šablona 6736
Drill template 6736
Vrtací šablona 6737
Drill template 6737
Teprve s námi se Vám otevírají …
www.tkz.cz
Dveřní kování / Door hinges
Strana
Page
53
Závěs pro skládací dveře
Povrchová úprava: zinek modrý, zinek žlutý
Hinge for folding doors
Surface: blue zinc, yellow zinc,
Závěs pro skládací dveře 50
Povrchová úprava: zinek modrý, zinek žlutý, nikl
Hinge for folding doors 50
Surface: blue zinc, yellow zinc, nickel
technická specifikace / technical specification
Číslo výrobku
Product No.
Název
Name
Únosnost pro jeden závěs
Load for single hinge
(RAL – RG607/8) kg*
8285
Závěs pro skládací dveře / Hinge for folding door
2
8286/8287
Závěs pro skládací dveře 50 / Hinge for folding door 50
2
* Více strana 88 / For more see page 88
8285
8286
Teprve s námi se Vám otevírají …
www.tkz.cz
Strana
Page
Dveřní kování / Door hin
hinges
54
Závěs skrytý DX 38, DX 40, DX 61
Concealed hinge DX 38, DX 40, DX 61
Závěs skrytý DX 38 design, DX 61 design
Concealed hinge DX 38 design, DX 61 design
technická specifikace / technical specification
Číslo výrobku
Product No.
Název
Name
Únosnost pro 2 závěsy
Load for 2 hinges
39072
Závěs skrytý DX 38 / Concealed hinge DX 38
38
39484
Závěs skrytý DX 38 design / Concealed hinge DX 38 design
38
39314
Závěs skrytý DX 40 / Concealed hinge DX 40
40
37915
Závěs skrytý DX 61 / Concealed hinge DX 61
60
39488
Závěs skrytý DX 61 design / Concealed hinge DX 61 design
60
39072
39314
37915
příslušenství a montážní pomůcky / accessories and templates
Plech DX 1-38, DX 1-40
Plate DX 1-38, DX 1-40
Plech DX 61 / DX 101
Plate DX 61 / DX 101
Teprve s námi se Vám otevírají …
Držák závěsu pro OZ
Metal plate for steel frame
www.tkz.cz
Dveřní kování / Door hinges
Strana
Page
Závěs skrytý DX 100, DX 101
Concealed hinge DX 100, DX 101
technická specifikace / technical specification
Číslo výrobku
Product No.
Název
Name
Únosnost pro 2 závěsy
Load for 2 hinges
37939
Závěs skrytý DX 100 / Concealed hinge DX 100
100
37916
Závěs skrytý DX 101 / Concealed hinge DX 101
100
37939
37916
příslušenství a montážní pomůcky / accessories and templates
Plech DX 61 / DX 101, DX 1-200
Plate DX 61 / DX 101, DX 1-200
Držák závěsu pro OZ
Metal plate for steel frame
Teprve s námi se Vám otevírají …
www.tkz.cz
55
Strana
Page
Dveřní kování / Door hinges
56
Závěs skrytý DX 200
Concealed hinge DX 200
technická specifikace / technical specification
Číslo výrobku
Product No.
Název
Name
Únosnost pro 2 závěsy
Load for 2 hinges
37917
Závěs skrytý DX 200 / Concealed hinge DX 200
200
příslušenství a montážní pomůcky / accessories and templates
Plech DX 61 / DX 101, DX 1-200
Plate DX 61 / DX 101, DX 1-200
Držák závěsu pro OZ
Metal plate OZ
Teprve s námi se Vám otevírají …
www.tkz.cz
i
m
á
n
s
e
v
r
Tep
…
í
j
a
r
í
v
e
t
o
m
se Vá
Nábytkové kování / Furniture fittings
58
Strana
Page
Nábytkové kování
á / Furniture fittings
Závěs KZ 40, UR, bez otvorů, bez prolisů, klasik
Povrchová úprava: bez povrchové úpravy, stará měď,
zinek modrý, pomosaz
Hinge KZ 40, UR, without outlet, without skim, classic
Surface: without surface finish, old copper,
blue zinc, brass plated
Závěs KZ 40x40 nerez
Hinge KY 40x40 stainless steel
technická specifikace / technical specification
Číslo výrobku
Product No.
Název
Name
Únosnost pro jeden závěs
Load for single hinge
(RAL - RG607/8) kg*
8239
Závěs KZ 40 bez otvorů / Hinge KZ 40 without outlet
1,25
8240
Závěs KZ 40/ Hinge KZ 40
1,25
8241
Závěs KZ 40 UR / Hinge KZ 40 UR
1,25
8242
Závěs KZ 40 klasik / Hinge KZ 40 classic
1,25
8243
Závěs KZ 40 bez prolisů / Hinge KZ 40 without skim
1,25
8266
Závěs KZ 40x40 nerez / Hinge KZ 40x40 stainless steel
1,25
* Více strana 88 / For more see page 88
8239
8240
8241
8242
8243
8266
Teprve s námi se Vám otevírají …
www.tkz.cz
Nábytkové kování / Furniture fittings
Strana
Page
59
Závěs KZ 60
Povrchová úprava: bez povrchové úpravy, stará měď,
zinek modrý, pomosaz, nerez
Hinge KZ 60
Surface: without surface finish, old copper,
blue zinc, brass plated, stainless steel
Závěs KZ 60x38 s R10
Povrchová úprava: zinek modrý
Hinge KZ 60x38 with R10
Surface: blue zinc
Závěs KZ 60x50 bez PÚ
Hinge KZ 60x50 without surface finish
technická specifikace / technical specification
Číslo výrobku
Product No.
Název
Name
Únosnost pro jeden závěs
Load for single hinge
(RAL - RG607/8) kg*
8260
Závěs KZ 60 / Hinge KZ 60
2
8261
Závěs KZ 60 UR / Hinge KZ 60 UR
2
8262
Závěs KZ 60 bez otvorů / Hinge KZ 60 without outlet
2
8263
Závěs KZ 60 klasik / Hinge KZ 60 classic
2
8264
Závěs KZ 60x38 bez prolisu 2 otv / Hinge KZ 60x38 without skim, 2 holes
2
8265
Závěs KZ 60 nerez / Hinge KZ 60 stainless steel
2
8271
Závěs KZ 60x50 bez otvorů / Hinge KZ 60x50 without outlet
2
* Více strana 88 / For more see page 88
8260
8261
8264
8262
8265
Teprve s námi se Vám otevírají …
8263
8271
www.tkz.cz
60
Strana
Page
Nábytkové kování / Furniture fittings
Závěs KZ 80
Povrchová úprava: bez povrchové úpravy, stará měď,
zinek modrý, pomosaz
Hinge KZ 80
Surface: without surface finish, old copper,
blue zinc, brass plated
Závěs KZ 80x68 s R10
Povrchová úprava: zinek modrý, zinek žlutý
Hinge KZ 80x68 with R10
Surface: blue zinc, yellow zinc
technická specifikace / technical specification
Číslo výrobku
Product No.
Název
Name
Únosnost pro jeden závěs
Load for single hinge
(RAL - RG607/8) kg*
8280
Závěs KZ 80 / Door hinge KZ 80
3,25
8281
Závěs KZ 80 bez prolisů / Hinge KZ 80 without skim
3,25
8282
Závěs KZ 80x68 s R10 / Hinge KZ 80x68 with R10
3,25
8283
Závěs KZ 80 klasik / Hinge KZ 80 classic
3,25
8281
8280
* Více strana 88 / For more see page 88
8283
8282
Teprve s námi se Vám otevírají …
www.tkz.cz
Nábytkové kování / Furniture fittings
Strana
Page
61
Závěs MARK I, MARK II
Povrchová úprava: stará měď, zinek modrý, pomosaz
Hinge MARK I, MARK II
Surface: old copper, blue zinc, brass plated
Závěs 50 UR
Povrchová úprava: lak, stará měď, pomosaz
Hinge 50 UR
Surface: lacquer, old copper, brass plated
Závěs MF 30
Povrchová úprava: stará měď, pomosaz, nikl
Hinge MF 30
Surface: old copper, brass plated, nickel
technická specifikace / technical specification
Číslo výrobku
Product No.
Název
Name
Únosnost pro jeden závěs
Load for single hinge
(RAL - RG607/8) kg*
8550
Závěs MARK I / Hinge MARK I
6
8551
Závěs MARK II / Hinge MARK II
6
8552
Závěs MF 30 / Hinge MF 30
6
8571
Závěs 50 UR / Hinge 50 UR
8
* Více strana 88 / For more see page 88
8550
8552
8551
8571
Teprve s námi se Vám otevírají …
www.tkz.cz
62
Strana
Page
Nábytkové kování / Furniture fittings
Podpěra čípková 5/3, 7/5
Povrchová úprava: nikl, materiál 100% mosaz
Pin support 5/3, 7/5
Surface: nickel, pure brass
Matice závrtná materiál hliník
Stud block material aluminium
Matice zarážecí M6
Povrchová úprava: bez povrchové úpravy
Driving nut M6
Surface: without surface finish
Sklapka 8
Povrchová úprava: 100% mosaz
Ball catch 8
Surface: pure brass
technická specifikace / technical specification
Číslo výrobku
Product No.
Název
Name
Únosnost / ks
Load / 1 piece
(RAL - RG607/8) kg*
8052
Matice závrtná / Stud block
50
8150
Matice zarážecí M6 / Driving nut M6
50
8151
Sklapka 8/ Ball catch 8
-
816X
Podpěra čípková 5/3/ Pin support 5/3
15
816X
Podpěra čípková 7/5/ Pin support 7/5
15
8151
8052
8150
816X
Číslo výrobku
Product No.
D
(mm)
d
(mm)
A
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
SR
(mm)
Povrchová úprava
Surface
8160
5
3
0,5
16
7
5
mosaz / brass
8161
5
3
0,5
16
7
5
nikl / nickel
8162
7
5
0,5
17
7
7
mosaz / brass
8166
7
5
0,5
17
7
7
nikl / nickel
Teprve s námi se Vám otevírají …
www.tkz.cz
Nábytkové kování / Furniture fittings
s
Strana
Page
Patka stavěcí U1
Povrchová úprava: lak
Adjusting foot U1
Surface: lacquer
Šroub regulační 35
Povrchová úprava: modrý zinek
Adjusting screw 35
Surface: blue zinc
technická specifikace / technical specification
Číslo výrobku
Product No.
Název
Name
Únosnost / ks
Load / 1 piece
(RAL - RG607/8) kg*
8181
Patka stavěcí U1 / Adjusting foot U1
70
8180
Šroub regulační 35 / Adjusting screw 35
70
8190
Šroub regulační 35 M10 / Adjusting screw 35 M10
70
8190
8181
8180
Teprve s námi se Vám otevírají …
www.tkz.cz
63
64
Strana
Page
Nábytkové kování
vání / Furniture fittings
Matice válečková
Povrchová úprava: bez povrchové úpravy
Cylindrical nut
Surface: without surface finish
Kování spojovací 11, 19, 24, 32, 38, 42, 48, 57 (M4)
4)
Povrchová úprava: modrý zinek
Connecting fitting 11, 19, 24, 32, 38, 42, 48, 57 (M4)
Surface: blue zinc
technická specifikace / technical specification
Číslo výrobku
Product No.
Název
Name
Únosnost / ks
Load / 1 piece
(RAL - RG607/8) kg*
868X, 869X
Matice válečková / Cylindrical nut
50
860X
Kování spojovací 11, 19, 24, 32, 38, 42, 48, 57
Connecting fitting 11, 19, 24, 32, 38, 42, 48, 57
15
* Více strana 88 / For more see page 88
860X
868X, 869X
Číslo výrobku
Product No.
L
(mm)
D
(mm)
A
(mm)
8680
13
10
8,5
8681
20
10
10
8682
40
10
20
8685
29
10
18
8686
30
10
8688
20
10
8690
14
8691
30
8692
40
M
(mm)
H
(mm)
Číslo výrobku
Product No.
L
(mm)
Rozsah použití (v mm)
Range of use (in mm)
6
2,5
6
2,5
8609
11
10,5 - 12
8608
19
17,5 - 22
6
6
2,5
8600
24
22,5 - 27
2,5
8601
32
29,5 – 34,5
15
14
6
2,5
8602
38
35 - 41
6
2,5
8603
42
39 – 45
12
12
8
8
2
8604
48
45 – 51
20
8
2
8605
57
54 – 60
12
20
8
2
Teprve s námi se Vám otevírají …
www.tkz.cz
Nábytkové kování / Furniture fittings
Strana
Page
DESIGNOVÁ ŘADA „BADGE“
Povrchová úprava: nikl Surface: nickel
15.06.201
Závěs vrchní + spodní
Top & bottom hinge
15.06.221
Závěs středový
Centre hinge
17.40.051
Úchytka na jednosklo
Handle for single doors
17.40.071
Úchytka na dvojsklo
Handle for double doors
14.09.501
Zámek na jednosklo
Lock for single doors
14.09.541
Zámek na dvojsklo
Lock for double doors
14.09.516
Zarážka na jednosklo
Edge striker for single lock
14.09.551
Zarážka na dvojsklo
Edge striker for double lock
14.09.511
Zarážka na dvojsklo
Double door striker
for single lock
Teprve s námi se Vám otevírají …
www.tkz.cz
65
Strana
Page
66
Nábytkové kování / Furniture fittings
DESIGNOVÁ ŘADA „SQUARE“
Povrchová úprava: nikl / zlatá Surface: nickel / gold
15.06.211/213
Závěs vrchní + spodní
Top & bottom hinge
15.06.231/233
Závěs středový
Centre hinge
17.40.061/063
Úchytka na jednosklo
Handle for single doors
17.40.081/083
Úchytka na dvojsklo
Handle for double doors
14.09.521/523
Zámek na jednosklo
Lock for single doors
14.09.556/558
Zámek na dvojsklo
Lock for double doors
14.09.536/538
Zarážka na jednosklo
Edge striker for single lock
14.09.566/568
Zarážka na dvojsklo
Edge striker for double lock
14.09.531/533
Zarážka na dvojsklo
Double door striker
for single lock
Teprve s námi se Vám otevírají …
www.tkz.cz
Download

Teprve s námi se Vám otevírají … www.tkz.cz