Poskladáme prvý rad.
Rubikova kocka 2 rad.
I. Vezněte kostku a dělejte tyto tahy:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Spodní stěnou kostky otočit vlevo.
Pravou boční stěnou posuneme k sobě.
Spodní stěnou kostky otočíme vpravo.
Pravou boční stěnou posuneme nahoru.
Čelní stěnou otočíme vlevo.
Pravou boční stěnou otočíme nahoru.
Čelní stranou otočíme vpravo.
Pravou boční stěnou otočíme k sobě.
9.
II.Uchopte kostku a dělejte tyto tahy:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Spodní stěnou kostky otočit vpravo.
Levou boční stěnou posuneme k sobě.
Spodní stěnou kostky otočíme vlevo.
Levou boční stěnou posuneme nahoru.
Čelní stěnou otočíme vpravo.
Levou boční stěnou otočíme nahoru.
Čelní stranou otočíme vlevo.
Levou boční stěnou otočíme k sobě.
Rubikova kocka 3 vrstva
http://www.youtube.com/watch?v=7S119DuqAtM
Potrebujeme vytvoriť kríž zo žltej farby na spodnej časti kocky.
Použijeme algoritmus
Kríž na spodnej vrstve
Predná Pravá
horná
Pravo
hore
ľavo
Pravá"
Dole
Horná"
Pravo
Predná"
Ľavo
Ak mame kríž,potrebujme dostať kríž na správnu pozíciu algoritmom.
Prava
hore
Horná
Ľavo
Prava"
dole
Horná
Ľavo
Prava
hore
Horná
Ľavo
Horná
Ľavo
Prava"
dole
Rubikova kocka 3 vrstva
http://www.youtube.com/watch?v=7S119DuqAtM
Rohy na dolnej vrstveak sú nesprávne
umiestnené
Horná Pravá
Horná"
Lavá"
Ľavo
Hore
Pravo
Hore
Horná Pravá"
Ľavo
Dole
Horná"
Pravo
Ľavá
Dole
Opakujeme
Ak sú všetky rohy tretej vrstvy na správnom mieste, ale sú iba zle
orientované
Následuje
Výmena rohov na
dolnej vrstve
Pravá"
Dole
Dolná"
Ľavo
Potom natočíme doľava
A opakujeme algoritmus.
Pravá
Hore
Dolná
Pravo
Ak sa dostane kocka do správnej Pozície,otočíme horný rad do ĺava
opakujeme algoritmus kým sa kocka poskládá.
A je to!!!
Download

Rubikova kocka 2 vrstva