Test z biológie:
TEST – BIOLÓGIA
1. Vývinová biológia (fylogenéza) skúma individuálny vývin
organizmov po celý čas ich života, zatiaľ čo embryológia je
náuka o vývine zárodku.
a)
b)
c)
d)
prvé tvrdenie je nesprávne
druhé tvrdenie je nesprávne
obe tvrdenia sú nesprávne
obe tvrdenia sú správne
2. Medzi taxonomické (systematické) vedy patrí:
a)
b)
c)
d)
anatómia
zoológia
fyziológia
mikrobiológia
3. Molekuly ATP v bunkách slúžia ako:
a)
b)
c)
d)
zložky nukleových kyselín
zdroje hormónov
zdroje okamžite použiteľnej energie
stavebný materiál biomembrán
4. Mitochondria:
a)
b)
c)
d)
je
má
je
má
syntetickým centrom bunky
v bunke riadiacu funkciu
miestom bunkového dýchania
význam pri transporte látok v bunke
5. Ktoré z uvedených čeľadí nie sú čeľaďami
dvojklíčnolistových rastlín?
a)
b)
c)
d)
Liliaceae
Violaceae
Asteraceae
Poaceae
6. Lišajníky môžu mať stielku:
a)
b)
c)
d)
kôrovitú, lupeňovitú, kríčkovitú alebo slizovitú
kôrovitú, listnatú, kríčkovitú alebo slizovitú
koreňovitú, stromovitú, lupeňovitú alebo slzovú
koreňovitú, listnatú, kríčkovitú alebo slzovitú
7. Plynový mechúr rýb vznikol vychlípením:
a)
b)
c)
d)
dýchacej sústavy
tráviacej sústavy
vylučovacej sústavy
pohlavnej sústavy
8. Krokodíly majú v srdci takmer oddelené komory, medzi
ktorými je malý otvor. Nazýva sa:
a)
b)
c)
d)
Panizzov
Jacobsonov
Bojanov
Aristotelov
9. V ktorej z uvedených možností nájdeme
a koristi?
a)
b)
c)
d)
vzťah predátora
lev kráľovský a gazela Thomsonova
rys ostrovid a kamzík vrchovský
králik divý a líška hrdzavá
mačka domáca a potkan tmavý
10. Biocenóza postupne prechádza v ekosystéme rôznymi stupňami
vývoja, celá škála týchto vývojových stupňov je:
a)
b)
c)
d)
klimax
sekundárna produkcia
ekologická sukcesia
biokoridor
11. Základnou funkčnou jednotkou dedičnosti je:
a) element
b) chromozóm
c) lokus
d) dedičná vloha
12. Chromozómy vyšších organizmov sú zastúpené v bunkovom
jadre v páre. Hovoríme, že má bunka haploidný počet
chromozómov (n).
a)
b)
c)
d)
prvé tvrdenie je nesprávne
druhé tvrdenie je nesprávne
obe tvrdenia sú nesprávne
obe tvrdenia sú správne
13. Čo je myozín?
a) časť sarkoplazmatického retikula
b) úsek myofibríl
c) motorická jednotka
d) kontraktilná fibrilárna bielkovina
14. Hematokrit:
a) je pomer medzi objemom
b) je pomer medzi objemom
c) je pomer medzi objemom
d) je pomer medzi objemom
anorganických látok
erytrocytov ku objemu leukocytov
leukocytov ku objemu trombocytov
krvnej plazmy a krvných teliesok
organických látok ku objemu
16. Ktorý kĺb je v ľudskom tele najpohyblivejší?
a)
b)
c)
d)
kolenný
lakťový
ramenný
členkový
17. Akú úlohu majú hydrogénuhličitany v pankreatickej šťave?
a)
b)
c)
d)
emulgujú tuky
neutralizujú kyslú tráveninu prichádzajúcu zo žalúdka
ničia mikroorganizmy
aktivujú trypsinogén na trypsín
18. V ktorej časti obličiek sa z filtrátu spätne vstrebáva
voda a iné látky?
a)
b)
c)
d)
v
v
v
v
Malphigiho teliesku
glomerule
Henleho kľučke
obličkových kanálikoch
19. Centrá spánku, nasýtenia a hladu sa nachádzajú v:
a)
b)
c)
d)
prednom mozgu
lôžku
podlôžku
hypotalame
20. Hormóny:
a)
b)
c)
d)
môžu byť zdrojom energie pre organizmus
majú len riadiace účinky
môžu byť aj stavebným materiálom organizmu
pôsobia len na bunky svojich cieľových tkanív
Download

stiahnuť - hajpet