ŽELEZNICA 2015- Bratislava
Železničné múzeum Bratislava východ je prístupné každú stredu a sobotu od 15.4. do 15.10.2015 v čase od 10.00 h do 17.00 h.
Kalendár podujatí v železničnom múzeu
11.4. Otvorenie sezóny v Železničnom múzeu Bratislava východ (výstava, parný vlak Bratislava hl.st.-Bratislava Lamač-Bratislava Petržalka-Bratislava Rača-Bratislava východ,
motorové vlaky Bratislava východ-Bratislava hl. st. a späť, Bratislava východ-Bratislava hl.st.-Bratislava Nové Mesto-Bratislava Vajnory-Bratislava Rača-Bratislava východ,
parný rušeň 555.3008 „Mazutka“, motorové vozne M 262.007 a M 262.004 „Dvašesťdvojky“, modulové koľajisko HO, premietanie filmov so železničnou tematikou,
vozenie sa na stanovišti rušňa a na drezinách) www.mdc.sk, www.kphzd.sk, www.vlacikovo.sk, www.kzn.sk
16.5. Noc múzeí a galérií v Železničnom múzeu Bratislava východ (výstava, parné vlaky Bratislava hl.st.- Devínska Nová Ves-Bratislava Petržalka-Bratislava Vajnory-Bratislava
východ a Bratislava východ – Bratislava hl.st.-Bratislava Petržalka a späť, motorové vlaky Bratislava hl.st.-Bratislava východ a späť, parný rušeň 555.3008 „Mazutka“,
motorové rušne T 478.1201 „Zamračená“ a T679.019 „Pomaranč“, modulové koľajisko HO, premietanie filmov so žel. tematikou, vozenie sa na stanovišti parného
rušňa a na drezinách) www.mdc.sk, www.kphzd.sk, www.kzn.sk
13.-14.6. RENDEZ 2015 - Celoslovenský zraz historických koľajových vozidiel v železničnom múzeu Bratislava východ (výstava železničných vozidiel so zahraničnou účasťou,
parné a motorové vlaky v Bratislave a okolí, vozenie na stanovišti rušňa a drezín, sprievodné akcie) www.mdc.sk, www.kzn.sk, www.kphzd.sk
10.10. Ukončenie sezóny v Železničnom múzeu Bratislava východ (výstava, parný vlak Bratislava hl.st. - Devínska Nová Ves - Bratislava Petržalka - Bratislava Rača - Bratislava
východ, motorové vlaky Bratislava východ - Bratislava hl.st. a späť, zakúrené parné rušne 555.3008 „Mazutka“ a 498.104 „Albatros“, motorový rušeň T 478.1201 „Bardotka“,
motorový vozeň M 262.007 „Dvašesťdvojka“, modulové koľajisko HO, vozenie na stanovišti rušňa a na drezinách) www.mdc.sk, www.kphzd.sk, www.vlacikovo.sk
Jazdy historických vlakov a ostatné železničné podujatia v Bratislave a okolí
1.5. Motorákom za koníkmi do Topoľčianok (Bratislava hl.st.-Leopoldov-Lužianky-Topoľčianky a späť, motorový vozeň
M 262.007 „Dvašesťdvojka“) www.kphzd.sk
16.5. Motorákom na Skalický trdelník (Bratislava hl.st.-Skalica na Slovensku a späť, motorový vozeň M 262.007 „Dvašesťdvojka“) www.kphzd.sk
30.5. MDD jazda do Prievidze (Bratislava hl.st. - Leopoldov - Prievidza a späť, parný rušeň 498.104 „Albatros“, motorový rušeň T 478.1201 „Zamračená“,
www.albatrosklub.sk
25.7. S motorákom za Š tefánikom (Bratislava hl.st.-Kúty-Brezová pod Bradlom a späť, Brezová pod Bradlom-Jablonica a späť, motorový vozeň M 262.007
„Dvašesťdvojka“) www.veterany.eu
12.8. Fotovlak do Leopoldova (Bratislava hl.st. - Leopoldov, parný rušeň 498.104 „Albatros“, motorový rušeň T 478.1201 „Bardotka“) www.albatrosklub.sk
19.9. Mazutkou na Plavecký hrad (Bratislava hl.st.-Zohor-Plavecké Podhradie a späť, parný rušeň 555.3008 „Mazutka“) www.kphzd.sk
1.-4.12. Mikulášska výstava historických železničných vozidiel (Bratislava hl. st. - 6. nástupište, parný rušeň 498.104 „Albatros“) www.albatrosklub.sk
5.12. Mikuláš vo vlaku (Bratislava Nové Mesto-Bratislava Lamač-Bratislava Petržalka-Bratislava Nové Mesto, parný rušeň 555.3008 „Mazutka“) www.kphzd.sk
5.12. Mikulášska jazda do Smoleníc (Bratislava hl.st.-Kúty-Smolenice-Trnava-Bratislava hl.st., parný rušeň 498.104 „Albatros“, motorový rušeň T 478.1201
„Zamračená“, www.albatrosklub.sk
Podujatia pre železničných modelárov organizované o.z. Vláčikovo v areáli železničného múzea
Modulové koľajisko v mierke HO bude otvorené počas akcií:
11.4. Otvorenie sezóny v Železničnom múzeu Bratislava východ
16.5. Noc múzeí a galérií v Železničnom múzeu Bratislava východ
13.-14.6. RENDEZ 2015 - celoslovenský zraz historických koľajových vozidiel v železničnom múzeu Bratislava východ
10.10. Ukončenie sezóny v Železničnom múzeu Bratislava východ
Okrem vyššie uvedených akcií bude modulové koľajisko otvorené pre verejnosť v čase od 15.00 do 17.00
v nasledujúcich termínoch: 18.4., 25.4., 30.5., 27.6., 11.7., 25.7., 8.8., 22.8., 5.9., 19.9., 3.10.
www.vlacikovo.sk
Múzeum je prístupné z lokality Východné (ležiacej medzi Račou a Vajnorami a známej tiež ako „Rendez“) asfaltovou cestou, odbočujúcou z račianskeho konca
Dopravnej ulice (medzi zastávkami MHD „Sklabinská“ a „Lokomotívne depo I“) a obchádzajúcou pomedzi sklady, garáže a záhradky račiansky výbežok koľajiska areálu.
Dôležité upozornenia:
1. Informácie o jednotlivých podujatiach poskytol ich organizátor.
Na jeho www stránke nájdete podrobnejšie údaje.
2. Zmena programu z technických alebo organizačných dôvodov je vyhradená.
3. Súhrnné informácie o podujatiach nájdete aj na stránke internetového magazínu
www.vlaky.net a Múzejno-dokumentačného centra ŽSR-VVÚ Ž www.mdc.sk
TrainTV.tv
Download

kalendar 2015 Bratislava