Žilina
Trenčín
Banská Bystrica
Trnava
Nitra
Bratislava
Po kliknutí na požadovaný okres sa zobrazia
kontaktné údaje distribútora
TAJBA a.s. Čadca
Železničná 2, Kysucké
044 14Námestovo
Čaňa
Nové Mesto
Bytča
www.tajba.sk
Púchov
Stará Ľubovňa
Dolný Kubín
Žilina
Povaţská
Bystrica
Svidník
Tvrdošín
Keţmarok
Martin
Liptovský Mikuláš
Ruţomberok
Ilava
Poprad
Levoča
Bardejov
Sabinov
Ing. Peter Žilák
tel.:
+421 903 248 947
e-mail: [email protected]
Snina
Prešov
Turčianske
Spišská Nová Ves
Teplice
Skalica
Prievidza
Gelnica
Myjava
Bánovce
Banská Bystrica Brezno
Nové Mesto nad Bebravou
nad Váhom
Moldava Košice
Senica
Ţiar
Revúca
nad Bodvou
nad Hronom
Roţňava
Partizánske
Piešťany
Detva
Zvolen
Topoľčany
Ţarnovica
Hlohovec
Poltár
Trnava
Malacky
Zlaté Moravce
Banská
Štiavnica
Pezinok
Rimavská Sobota
Krupina
Lučenec
Nitra
Senec
Levice
Galanta
Veľký Krtíš
Bratislava
Šaľa
Trenčín
Medzilaborce
Stropkov
Humenné
Vranov
nad Topľou
Sobrance
Michalovce
Trebišov
Nové Zámky
Dunajská Streda
Komárno
Späť na mapu
TAJBA a.s.
Čadca
Námestovo
Železničná
Kysucké2, 044 14 Čaňa
Tvrdošín
Bytča
Nové Mesto
Dolný Kubín
Žilina
www.tajba.sk
Martin
Povaţská
Púchov
Bystrica
Svidník
Stará Ľubovňa
Keţmarok
Liptovský Mikuláš
Ruţomberok
Ilava
Poprad
Levoča
Bardejov
Sabinov
Snina
Prešov
Turčianske
Spišská Nová Ves
Teplice
Skalica
Prievidza
Gelnica
Myjava
Bánovce
Banská Bystrica Brezno
Nové Mesto nad Bebravou
nad Váhom
Moldava Košice
Senica
Ţiar
Revúca
nad Bodvou
nad Hronom
Roţňava
Partizánske
Piešťany
Detva
Zvolen
Topoľčany
Ţarnovica
Hlohovec
Poltár
Trnava
Malacky
Zlaté Moravce
Banská
Štiavnica
Pezinok
Rimavská Sobota
Krupina
Lučenec
Nitra
Senec
Levice
Galanta
Veľký Krtíš
Bratislava
Šaľa
Trenčín
Ing. Vladimír Hostačný
tel.:
+421 918 609 677
e-mail: [email protected]
Medzilaborce
Stropkov
Humenné
Vranov
nad Topľou
Sobrance
Michalovce
Trebišov
Nové Zámky
Dunajská Streda
Komárno
Späť na mapu
Čadca
TAJBA a.s.
Námestovo
Kysucké
Železničná
2, 044 Tvrdošín
14 Čaňa
Bytča Nové Mesto
Svidník
Stará Ľubovňa
Dolný Kubín
Púchov
Žilina
Liptovský Mikuláš
Martin
Povaţská
www.tajba.sk
Ruţomberok
Bystrica
Ilava
Keţmarok
Poprad
Levoča
Bardejov
Sabinov
Snina
Prešov
Turčianske
Spišská Nová Ves
Teplice
Skalica
Prievidza
Gelnica
Myjava
Bánovce
Banská Bystrica Brezno
Nové Mesto nad Bebravou
nad Váhom
Moldava Košice
Senica
Ţiar
Revúca
nad Bodvou
nad Hronom
Roţňava
Partizánske
Piešťany
Detva
Zvolen
Topoľčany
Ţarnovica
Hlohovec
Poltár
Trnava
Malacky
Zlaté Moravce
Banská
Štiavnica
Pezinok
Rimavská Sobota
Krupina
Lučenec
Nitra
Senec
Levice
Galanta
Veľký Krtíš
Bratislava
Šaľa
Trenčín
Ing. Michal Cibere
tel.:
+421 918 609 773
e-mail: [email protected]
Medzilaborce
Stropkov
Humenné
Vranov
nad Topľou
Sobrance
Michalovce
Trebišov
Nové Zámky
Dunajská Streda
Komárno
Späť na mapu
TAJBA a.s.
Čadca
Námestovo
Železničná
2,
044
14 Čaňa
Kysucké
Nové Mesto
Bytča
www.tajba.sk
Martin
Povaţská
Bystrica
Stará Ľubovňa
Dolný Kubín
Žilina
Púchov
Svidník
Tvrdošín
Keţmarok
Liptovský Mikuláš
Ruţomberok
Ilava
Poprad
Levoča
Bardejov
Sabinov
Snina
Prešov
Turčianske
Spišská Nová Ves
Teplice
Skalica
Prievidza
Gelnica
Myjava
Bánovce
Banská Bystrica Brezno
Nové Mesto nad Bebravou
nad Váhom
Moldava Košice
Senica
Ţiar
Revúca
nad Bodvou
nad Hronom
Roţňava
Partizánske
Piešťany
Detva
Zvolen
Topoľčany
Ţarnovica
Hlohovec
Poltár
Trnava
Malacky
Zlaté Moravce
Banská
Štiavnica
Pezinok
Rimavská Sobota
Krupina
Lučenec
Nitra
Senec
Levice
Galanta
Veľký Krtíš
Bratislava
Šaľa
Ing. Milan Sedmák
Trenčín
tel.:
+421 903 415 042
e-mail: [email protected]
Medzilaborce
Stropkov
Humenné
Vranov
nad Topľou
Sobrance
Michalovce
Trebišov
Nové Zámky
Dunajská Streda
Komárno
Späť na mapu
TAJBA a.s.
Čadca
Námestovo
Železničná
Kysucké2, 044 14 Čaňa
Tvrdošín
Bytča
Nové Mesto
Dolný Kubín
Žilina
www.tajba.sk
Martin
Povaţská
Púchov
Bystrica
Svidník
Stará Ľubovňa
Keţmarok
Liptovský Mikuláš
Ruţomberok
Ilava
Poprad
Levoča
Bardejov
Sabinov
Snina
Prešov
Turčianske
Spišská Nová Ves
Teplice
Skalica
Prievidza
Gelnica
Myjava
Bánovce
Banská Bystrica Brezno
Nové Mesto nad Bebravou
nad Váhom
Moldava Košice
Senica
Ţiar
Revúca
nad Bodvou
nad Hronom
Roţňava
Partizánske
Piešťany
Detva
Zvolen
Topoľčany
Ţarnovica
Hlohovec
Poltár
Trnava
Malacky
Zlaté Moravce
Banská
Štiavnica
Pezinok
Rimavská Sobota
Krupina
Lučenec
Nitra
Senec
Levice
Galanta
Veľký Krtíš
Bratislava
Šaľa
Trenčín
Tibor Štefan
tel.:
+421 905 721 517
e-mail: [email protected]
Medzilaborce
Stropkov
Humenné
Vranov
nad Topľou
Sobrance
Michalovce
Trebišov
Nové Zámky
Dunajská Streda
Komárno
Späť na mapu
TAJBA a.s.
Čadca
Námestovo
Železničná
Kysucké 2, 044 14 Čaňa
Tvrdošín
Bytča
Nové Mesto
Dolný Kubín
Žilina
www.tajba.sk
Martin
Povaţská
Púchov
Bystrica
Svidník
Stará Ľubovňa
Liptovský Mikuláš
Ruţomberok
Ilava
Keţmarok
Poprad
Levoča
Bardejov
Sabinov
Snina
Prešov
Turčianske
Spišská Nová Ves
Teplice
Skalica
Prievidza
Gelnica
Myjava
Bánovce
Banská Bystrica Brezno
Nové Mesto nad Bebravou
nad Váhom
Moldava Košice
Senica
Ţiar
Revúca
nad Bodvou
nad Hronom
Roţňava
Partizánske
Piešťany
Detva
Zvolen
Topoľčany
Ţarnovica
Hlohovec
Poltár
Trnava
Malacky
Zlaté Moravce
Banská
Štiavnica
Pezinok
Rimavská Sobota
Krupina
Lučenec
Nitra
Senec
Levice
Galanta
Veľký Krtíš
Bratislava
Šaľa
Trenčín
Mgr. Oto Kancel
tel.:
+421 917 830 787
e-mail: [email protected]
Medzilaborce
Stropkov
Humenné
Vranov
nad Topľou
Sobrance
Michalovce
Trebišov
Nové Zámky
Dunajská Streda
Komárno
Späť na mapu
TAJBA a.s.
Čadca
Námestovo
Železničná 2, 044
14 Čaňa
Bytča
Kysucké
Nové Mesto
Ilava
Skalica
Keţmarok
Martin
Liptovský Mikuláš
Ruţomberok
Poprad
Turčianske
Teplice
Ing. Milan
Šimo
Prievidza
Myjava
Senica
Bánovce
nad Váhom
Piešťany
Banská Bystrica
tel.: +421 905 730
092
Ţiar
nad Hronom
e-mail:
Partizánske [email protected]
Topoľčany
Ţarnovica
Hlohovec
Trnava
Malacky
Zlaté Moravce
Banská
Štiavnica
Pezinok
Senec
Zvolen
Levice
Šaľa
Sabinov
Levoča
Brezno
Revúca
Moldava
Roţňava
nad Bodvou
Medzilaborce
Stropkov
Snina
Prešov
Humenné
Vranov
nad Topľou
Gelnica
Detva
Sobrance
Košice
Michalovce
Trebišov
Poltár
Krupina
Nitra
Galanta
Bardejov
Spišská Nová Ves
Trenčín
Nové Mesto nad Bebravou
Bratislava
Stará Ľubovňa
Dolný Kubín
Žilina
www.tajba.sk
Púchov
Povaţská
Bystrica
Svidník
Tvrdošín
Lučenec
Rimavská Sobota
Veľký Krtíš
Nové Zámky
Dunajská Streda
Komárno
Späť na mapu
TAJBA a.s.
Čadca
Námestovo
Železničná
2,
044
14 Čaňa
Kysucké
Nové Mesto
Bytča
www.tajba.sk
Martin
Povaţská
Bystrica
Stará Ľubovňa
Dolný Kubín
Žilina
Púchov
Svidník
Tvrdošín
Keţmarok
Liptovský Mikuláš
Ruţomberok
Ilava
Poprad
Levoča
Bardejov
Sabinov
Snina
Prešov
Turčianske
Spišská Nová Ves
Teplice
Skalica
Prievidza
Gelnica
Myjava
Bánovce
Banská Bystrica Brezno
Nové Mesto nad Bebravou
nad Váhom
Moldava Košice
Senica
Ţiar
Revúca
nad Bodvou
nad Hronom
Roţňava
Partizánske
Piešťany
Detva
Zvolen
Topoľčany
Ţarnovica
Hlohovec
Poltár
Trnava
Malacky
Zlaté Moravce
Banská
Štiavnica
Pezinok
Rimavská Sobota
Krupina
Lučenec
Nitra
Senec
Levice
Galanta
Veľký Krtíš
Bratislava
Šaľa
Trenčín
Vladimír Lacko
tel.:
+421 905 252 703
e-mail: [email protected]
Medzilaborce
Stropkov
Humenné
Vranov
nad Topľou
Sobrance
Michalovce
Trebišov
Nové Zámky
Dunajská Streda
Komárno
Späť na mapu
TAJBA a.s.
Čadca
Námestovo
Železničná
Kysucké2, 044 14 Čaňa
Tvrdošín
Bytča
Nové Mesto
Dolný Kubín
Žilina
www.tajba.sk
Martin
Povaţská
Púchov
Bystrica
Svidník
Stará Ľubovňa
Keţmarok
Liptovský Mikuláš
Ruţomberok
Poprad
Ilava
Levoča
Bardejov
Sabinov
Snina
Prešov
Turčianske
Spišská Nová Ves
Teplice
Skalica
Prievidza
Gelnica
Myjava
Bánovce
Banská Bystrica Brezno
Nové Mesto nad Bebravou
nad Váhom
Moldava Košice
Senica
Ţiar
Revúca
nad Bodvou
nad Hronom
Roţňava
Partizánske
Piešťany
Detva
Zvolen
Topoľčany
Ţarnovica
Hlohovec
Poltár
Trnava
Malacky
Zlaté Moravce
Banská
Štiavnica
Pezinok
Rimavská Sobota
Krupina
Lučenec
Nitra
Senec
Levice
Galanta
Veľký Krtíš
Bratislava
Šaľa
Trenčín
Ing. Vladimír Hostačný
tel.:
+421 918 609 677
e-mail: [email protected]
Medzilaborce
Stropkov
Humenné
Vranov
nad Topľou
Sobrance
Michalovce
Trebišov
Iba spoločnosť PD Nová Ľubovňa
Nové Zámky
Dunajská Streda
Komárno
Späť na mapu
TAJBA a.s.
Čadca
Námestovo
Železničná
Kysucké2, 044 14 Čaňa
Tvrdošín
Bytča
Nové Mesto
Dolný Kubín
Žilina
www.tajba.sk
Martin
Povaţská
Púchov
Bystrica
Svidník
Stará Ľubovňa
Keţmarok
Liptovský Mikuláš
Ruţomberok
Poprad
Levoča
Ilava
Bardejov
Sabinov
Snina
Prešov
Turčianske
Spišská Nová Ves
Teplice
Skalica
Prievidza
Gelnica
Myjava
Bánovce
Banská Bystrica Brezno
Nové Mesto nad Bebravou
nad Váhom
Moldava Košice
Senica
Ţiar
Revúca
nad Bodvou
nad Hronom
Roţňava
Partizánske
Piešťany
Detva
Zvolen
Topoľčany
Ţarnovica
Hlohovec
Poltár
Trnava
Malacky
Zlaté Moravce
Banská
Štiavnica
Pezinok
Rimavská Sobota
Krupina
Lučenec
Nitra
Senec
Levice
Galanta
Veľký Krtíš
Bratislava
Šaľa
Trenčín
Región je mimo pôsobnosti TAJBA, a.s.
Medzilaborce
Stropkov
Humenné
Vranov
nad Topľou
Sobrance
Michalovce
Trebišov
Nové Zámky
Dunajská Streda
Komárno
Späť na mapu
Download

Po kliknutí na požadovaný okres sa zobrazia kontaktné