HER YIL BİR BÜYÜK TÜRK BİLGİ ŞÖLENLERİ
1 | İSMAİL GASPIRALI
Selçuk Türkyılmaz
1967 yılında Alaşehir’de doğan Selçuk Türkyımaz
evli ve 1 çocuk babasıdır. 1993 yılında Ege
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve
Edebiyatı Bölümünü bitirmiş, ardından Ege
Üniversitesi Sosyal Bilimle Enstitüsünde Çağdaş
Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Anabilim Dalında
2006 yılına kadar Yüksek Lisansını tamamlamıştır.
Halen aynı anabilim dalında doktora eğitimini
sürdürmektedir.
1994-2011 yılları arasında Milli Eğitim
Bakanlığı’nda Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği
(2010’dan itibaren İzmir Anadolu Lisesi)
yapmıştır; 2004-2006 yılları arasında idari görevde
bulunan Türkyılmaz 2011 yılından beri Yaşar
Üniversitesinde
yarı zamanlı
Türk
Dili
Okutmanlığı yapmaktadır.
Hakemli dergilerdeki makaleleri:
Resul Rıza ve Kardeş Edebiyatlar (Yaşar
Kasımbeyli’den), Ege Ün. Ed. Fak. Türk Dili ve
Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, Sayı: 20, Yıl:
2011, s. 245-261.
Şark-i Rus Gazetesinin İzahlı Makaleler
Bibliyografyası, Ege Ün. Ed. Fak. Türk Dili ve
Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, Sayı: 18, Yıl:
2010, s. 123-254.
Şiirde
Gelenek
ve
Yenilikçilik
(Vakıf
Yusuflu’dan), Ege Ün. Ed. Fak. Türk Dili ve
Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, Sayı: 16-17, Yıl:
2009, s. 363-390.
HER YIL BİR BÜYÜK TÜRK BİLGİ ŞÖLENLERİ
1 | İSMAİL GASPIRALI
Şark-i Rus Gazetesinde Abdürreşit İbrahim, Ege
Ün. Ed. Fak. Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları
Dergisi, Sayı: 15, Yıl: 2008, s. 123-141.
Şark-i Rus Gazetesi, Ege Ün. Ed. Fak. Türk Dili ve
Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, Sayı: 14, 2008, s.
107-124.
KitapBölümü:
Avrasya Konuşmaları Medeniyet Modernite
Kimlik (Hazırlayan: Sevinç Alkan Özcan), Küre
Yayınları, İstanbul, 2010, s. 145-166 (Kitapta
Bölüm).
Download

1 | ismail gaspıralı - Her Yıl Bir Büyük Türk Bilgi Şölenleri