Váš časopis o nehnuteľnostiach
v Tatrách a Liptove
Viete, čo sa
stane s cenou
nehnuteľností ?
Aké nové
sa pripravujú
v Tatrách?
Realitná poradňa
STRANA 15
Tešíme sa na Vašu návštevu
STRANA 2
Realitné
cen
m
tru
Ružomberok
Dončova 1445/9
0918 810 203
Realitné
cen
m
tru
rum
Realitné c
ent
m
tru
Liptovský Mikuláš
Belopotockého 2
0918 170 160
2011
investície
STRANA 2
Realitné
cen
1. vydanie
Poprad
Námestie sv. Egídia 97/42
0918 494 949
Štrbské Pleso, Hotel Crocus ****
Szentiványho 4078
0918 641 088
odníkov
h
c
b
o
h
c
ý
n
t
li
a
e
r
Prijmeme
PP.
do miest LM, RK a it.sk
a ww
Viac informácií n
w.rkspir
Trinásť otázok pre Peťa
Vážený čitatelia, radi by sme vám v každom čísle nášho časopisu predstavili
jedného z našich realitných obchodníkov. V tomto čísle sme pre vás vyspovedali
Peťa Buocika, ktorého môžete stretávať najmä v Liptovskom Mikuláši.
Od čoho závisí vývoj trhu
s nehnuteľnosťami
v Tatrách a Liptove?
Akým smerom sa bude trh uberať v najbližších rokoch? Aké investície čakajú tento región v najbližšej
dobe? Odpovede na tieto otázky vo vzťahu k regiónu Tatier a Liptova sa Vám pokúsim priblížiť v tomto
článku a jeho pokračovaní v ďalších číslach nášho realitného časopisu.
Všeobecne sa dá povedať, že ceny
nehnuteľností kdekoľvek na svete
a teda aj v Tatrách a Liptove stúpajú
najmä vtedy, keď stúpa životná
úroveň obyvateľstva. A tá stúpa
najmä vtedy, keď sa darí priemyslu,
ktorý má v danom regióne
najsilnejšie zastúpenie. Napriek
tomu, že v regióne Liptova a Tatier
je niekoľko veľkých podnikov
zaoberajúcich sa papiernictvom,
strojárstvom a drevovýrobou,
rozhodujúcim
odvetvím
pre
životnú úroveň jeho obyvateľov
a zároveň hnacím motorom jeho
rozvoja zastáva práve turizmus.
Vývoj turizmu na Slovensku za
posledné tri roky nebol práve
pozitívny, podpísala sa pod to
hlavne ekonomická kríza, prijatie
EURA ako platidla, čím sme sa
stali pre návštevníkov z okolitých
štátov drahými a nezaujímavými.
Možnosť použiť peniaze z fondov
EÚ do rozvoja infraštruktúry
a služieb sme vďaka zlému
nastaveniu podmienok pre ich
čerpanie využili veľmi neefektívne
2
(mimo diaľnice spájajúcej Liptov
a Tatry). Namiesto podpory
projektov, ktoré by slúžili väčšine
návštevníkov (napr. cyklotrasy), sa
podporili výstavby a rekonštrukcie
hotelov a penziónov. Predstavitelia
predošlej, no ani súčasnej vlády,
stále nedocenili podporu turizmu
ako jedného z pilierov slovenského
hospodárstva. A to napriek tomu,
že Rakúsko je jasným príkladom
toho, ako sa dá podporou
turizmu zlepšiť životná úroveň
obyvateľstva. Jediným svetlým
bodom posledných rokov zostáva
snaha rozhodujúcich investorov
v cestovnom ruchu naďalej rozvíjať
strediská, ktoré vlastnia a spolu so
samosprávou sa združovať tak, aby
vedeli svoje služby efektívnejšie
propagovať.
V tejto trochu patovej situácii,
kedy
ekonomika
Slovenska
a okolitých štátov rastie len
veľmi pomaly, ostáva jediným
možným
východiskom
investovať do projektov, ktoré
svojím rozsahom, zameraním
Kompletná ponuka na
a ponúkanými službami dokážu
zaujať a pritiahnuť čo najväčšiu
časť
návštevníkov, ktorí ešte
záujem o dovolenku nestratili.
Takéto investície by regiónu
Tatier zo sebou priniesli: zvýšenie
atraktivity ako dovolenkovej
destinácie, záujem o investovanie
do
nehnuteľností,
pracovné
príležitosti a teda aj zvyšovanie
životnej úrovne jeho obyvateľov.
S potešením musím konštatovať,
že na takýchto projektoch sa
naozaj pracuje a dokonca mnohé
z nich sa už realizujú. Spoločnosť
TMR, a.s. vybudovala v Tatranskej
Lomnici lyžiarsky raj, ktorý plánuje
rozšíriť aj o „zlatú uličku“ – časť, kde
by mohol pulzovať život aj večer;
v lyžiarskom stredisku Jasná Nízke
Tatry, v časti Chopok sever, rozšírila
zjazdovky, dobudovala lanovky
a hlavne pripravuje budúcoročné
spojenie s južnou stranou Chopku
novou lanovkou s názvom „funitel“.
Popradu sa podaril husársky
kúsok, keď vytvoril podmienky,
ktoré pritiahli investorov s novým
www.rkspirit.sk
hokejovým klubom, ktorý bude
pôsobiť už v tomto roku v KHL.
Toto rozhodnutie prinesie celému
regiónu
naozaj
nespočetné
množstvo výhod, ako napríklad
plánovaná
výstavba
nového
zimného štadióna, tréningového
štadióna, či prílev nielen rusky
hovoriacich fanúšikov. Pripravuje
sa niekoľko rekreačných rezortov,
golfových ihrísk, aquaparkov
dokonca aj v spojení so zábavným
parkom, ktorý by mal byť najväčším
v strednej Európe. Vzhľadom
k tomu, že niektoré z týchto
projektov sa už realizujú a mnohé
sa v najbližšej dobe realizovať
začnú, môže cena nehnuteľností
v Tatrách a Liptove začať naozaj
výrazne rásť už v blízkej dobe,
odhliadnuc od vývoja realitného
trhu na ostatnom Slovensku.
O týchto, ale aj ďalších investíciách
Vám
prinesieme
informácie
v nasledujúcich číslach nášho
časopisu.
Martin Štric
výkonný riaditeľ RK SPIRIT, s.r.o.
Aké je tvoje vysnené
zamestnanie a prečo si sa
rozhodol pracovať ako realitný
obchodník?
Vyštudoval som vysokú školu
technického smeru a preto som
chcel byť konštruktérom strojov,
automobilov atď. Vietor ma však
zavial postupne do obchodu
v rôznych oblastiach: technológie,
stroje, interiéry hotelov. V čase
postupného rozbehu realitného
trhu v roku 2004 som mal šťastie,
že som oslovil rozbiehajúcu sa
realitnú kanceláriu RK SPIRIT a tá
mi dala šancu.
Ako dlho pracuješ v RK SPIRIT?
Mal si už pred tým skúsenosť
v inej RK a čo ťa najviac baví
na tejto práci?
V RK SPIRIT pracujem už 7 rokov.
Na začiatku som vôbec nič netušil
o predaji nehnuteľností. Nevedel
som čo je list vlastníctva, ako
vyzerajú katastrálne mapy, čo robí
kataster atď. Postupne som sa
všetko naučil a dnes už robím pre
klientov kompletný právny servis.
Výhodou v tejto práci je pre mňa
predovšetkým nezávislosť a to,
že táto práca nie je stereotypná.
Každý predaj je totiž iný, osobitý,
každý kupujúci aj predávajúci sú
iné osobnosti a žiadna situácia
sa neopakuje, preto si vyžadujú
osobitný prístup. A to je to, čo ma
na tejto práci najviac baví.
Utkvela ti v pamäti nejaká
situácia, s ktorou si si nevedel
rady?
Neexistuje problém, ktorý by nemal
riešenie, hoci nie je niekedy také ako
si človek predstavuje alebo želá.
Čo považuješ za svoj najväčší
pracovný úspech?
Predaj spolu 30-tich apartmánov
v turistických lokalitách ako je Bešeňová a Štrbské pleso. Ak by som
sa mal pochváliť najvyššou zrealizovanou cenou za predaj jedného
objektu, tak je to predaj penziónu
na Štrbskom Plese za 18 miliónov
ešte slovenských korún. Za úspech
však považujem hlavne opakovaný
kontakt s klientmi, ktorý už raz niečo kúpili alebo predali na základe
mojich služieb a keď potrebujú pomoc s iným predajom alebo kúpou
nehnuteľnosti, tak prídu opäť.
Čo rád robíš vo svojom
voľnom čase?
Fotografujem, športujem,
relaxujem.
Ktorú krajinu by si chcel
navštíviť a prečo?
Mexiko, poloostrov Yukatan. Rád by
som si prešiel pozostatky mayskej
civilizácie, o ktorej sa toho dodnes
veľa nevie. Foťák by sa nezastavil...
Čo by ti musela uvariť
partnerka, aby ti urobila radosť?
Všetko čo mi uvarí je perfektné.
Moje najobľúbenejšie jedlo sú
bryndzové halušky.
Neexistuje problém,
ktorý by nemal riešenie,
hoci nie je niekedy také
ako si človek predstavuje
alebo želá.
Keby si si mohol vybrať nejaký
darček, čo by to bolo?
Dovolenku na nejakom peknom
mieste.
Čo by si odkázal ľuďom, ktorí
uvažujú o tom, že by sa stali
realitnými obchodníkmi
v RK SPIRIT?
Nech sa prihlásia a pustia sa do
toho!
Ty sa považuješ za dobrého
realitného obchodníka?
Robím to 7 rokov a klienti sa ku
mne vracajú, pretože boli s mojou
prácou v minulosti spokojní ...
existuje ešte nejaké lepšie kritérium
na hodnotenie mojej práce?
Aký je tvoj najväčší adrenalínový
zážitok?
Bungee som neskúšal, nejazdil
som na bicykli strmým svahom,
neskákal som do vody z veže....
Ako sa podľa teba pozná dobrý
klasický
adrenalínový
šport
realitný obchodník?
To neviem. Ja sa stránim dotierav­ ma neláka. Ale lyžovať v Jasnej
cov. Dobrého obchodníka spoznáte medzi začiatočníkmi z južných
tak, že zistí vaše sny a obratom a východných krajov, to je niekedy
vám ich splní (alebo sa o to aspoň tiež poriadny adrenalín. Určite to
aktívne snaží). Obchodník, ktorý poznajú dobrí lyžiari...
Vám nanúti to, čo ste sami nechceli,
už pre mňa nie je dobrý obchodník. A keby si si mohol vyskúšať
Pre
realitného
obchodníka nejaký adrenalínový šport/
to platí dvojnásobne. Ďalšími zážitok, čo by to bolo?
predpokladmi pre prácu v realitnom Vyskúšal by som si automobilové
obchode je dobré vystupovanie, preteky na okruhu, nemusí to byť
úprimnosť a schopnosť získať si rovno F1-ka.
dôveru.
Referencie našich klientov, ktorým sme pomohli.
Aj vy chcete patriť k nim?
Bola som veľmi
spokojná. Zodpovednosť
maximálna, istota
maximálna, vysoké
pracovné nasadenie.
Jana Valentová
Rýchly a seriózny
prístup, som veľmi
spokojný.
Tomáš Šuman
Kompletná ponuka na
S pánom Buocikom
som bola veľmi
spokojná, vystupoval
veľmi profesionálne.
Viera Vančurová
www.rkspirit.sk
Bol som spokojný
s dobrou komunikáciou
s pracovníkom realitky.
Pavol Nosko
3
Výber z ponuky - Liptovský Mikuláš a okolie
Realitný obchodník - Liptovský Mikuláš:
orava
Mgr. Dušan Štric
liptov
0905 759 079
LM
Výber z ponuky - Liptovský Mikuláš a okolie
Realitný obchodník - Liptovský Mikuláš:
orava
tatry
liptov
Marc Feld
tatry
0918 170 160
[email protected]
[email protected]
LM
PODBANSKÉ
Liptovský Mikuláš
BEŇADIKOVÁ
BOBROVEC
ŽIAR
JAMNÍK
KVAČANY
LiptovskÉ MATIAŠOVCE
Liptovský Mikuláš
V roku 2005 postavený, v súčasnosti prevádzkovaný penzión pozostáva spolu zo 4 budov – hlavnej
budovy (okrem ubytovania, kúpeľní a kuchyniek ponúka aj saunový svet), chaty a 2 stavieb
pre letné či zimné posedenia. K penziónu PINIUS patrí aj športové viacúčelové ihrisko, v zime
premenené v kvalitnú ľadovú plochu, využívanú najmä hokejistami. O kvalite stavebného
prevedenia Vám odporúčame sa presvedčiť osobne!
Cena: Dohodou
Zrekonštruovaný RD (r. 1995) má 5 spální,
elektrické kúrenie, je podpivničený. Pri dome
je dvojgaráž, veľká záhrada, zastrešené
záhradné posedenie, pozemok má spolu
1360 m2. Vhodný na trvalé bývanie, rodinnú
rekreáciu, alebo na prenajímanie turistom.
Cena: 150.000,- €
Pozemok má 3198 m2, z ktorých väčšinu
tvorí veľká záhrada. Vhodný na trvalé
bývanie alebo ako chalupa. Vo dvore je tiež
novostavba menšieho domu, ktorý môže byť
využitý napríklad na ubytovávanie.
Cena: 85 000 €
3 obývacie izby, 6 spální, 3 kúpeľne a 3 WC.
RD je možné užívať aj oddelene ako 3-izbový
a 6-izbový byt. Má 2 samostatné vchody,
možno využiť na ubytovávanie, resp. na
viacgeneračné bývanie. Spolu má dom 264
m2 obytnej plochy. Pozemok má 588 m2.
Cena: 140 000 €
Klasický Liptovský dvor prerobený na tri 2-izb.
apartmány s krčmou + byt pre majiteľa.
Predáva sa s kompletným zariadeným.
Súčasťou záhrada s altánkom a grilom, odkiaľ
je nádherný výhľad na Západné Tatry.
Cena: 169 000,00 €
Jednogeneračný rodinný dom za veľmi
priaznivú cenu. 3 obytné miestnosti, 1
kúpeľňa, kuchyňa so špajzou a v suteréne
ďalšie 3 miestnosti s oknami. Pozemok
o výmere 1004 m2 s malou prístavbou.
Predurčené pre ľudí, ktorí vyhľadávajú kľud.
Cena: 33 000 €
RD v strede obce, vo veľmi dobrom technickom stave s možnosťou okamžitého užívania. Celková rozloha pozemku je 859 m2. 2
samostatné vchody s možnosťou rozdelenia
budovy na 2 bytové jednotky. Na pozemku sa
nachádza hospodárska budova s garážou.
Cena: 90 000 €
4-izbový RD s veľkým rovinatým pozemkom
o celkovej výmere 3302 m2. K vybavení patrí
aj sklad, altánok, 2 garáže, zimná záhrada.
Treba vidieť! Bližšie údaje Vám radi poskytnú
naši realitní obchodníci. Cena: 81 000 €
Premyslene dispozične riešená rodinná
vila z povojnového obdobia. Priestranné
miestnosti, dostatok skladových priestorov,
360 m2 úžitkovej plochy, pivnica, garáž
a pozemok o výmere 530 m2.
Cena: dohodou
Liptovský Mikuláš
Liptovský Mikuláš
ĽUBEĽA
PRIBYLINA
BOBROVNÍK
ĽUBEĽA
PARTIZÁNSKA ĽUPČA
PRIBYLINA
LiptovsKÉ KĽAČANY
LIPTOVSKÁ PORÚBKA
V tichej a kľudnej časti, 10 min pešo od
centra. 5 spální, 1 obývačka, šatník, kúpeľňa,
toaleta a práčovňa. Za domom je nádherná
záhrada ideálneho tvaru, garáž a sklad.
Zastavaná plocha viac ako 110 m2, pozemok
má spolu 911 m2.
Cena: 117 600 €
RD má 2 samostatné 4-izbové byty so
samostatnými vchodmi. Má 2 garáže,
veľkú terasu, 2 balkóny orientované na juh,
podkrovie využívané ako sklad a tiež pivničné
priestory (spolu 3 miestnosti) v suteréne.
Nachádza sa v obľúbenej lokalite Nábrežia.
Cena: 132 000,- €
Dokončený dom vhodný na bývanie či
rekreáciu je k dispozícii okamžite. Obsahuje 4
izby, príslušenstvo, garáž, práčovňu a šatník.
Zrealizovaná predpríprava na napojenie
kúrenia z krbu.
Cena: 113 000 €
Novostavba RD má 6 spální so šatníkom, 4
z nich majú aj svoju kúpeľňu a toaletu. Na
prízemí je veľká obývacia izba, kuchyňa
a jedáleň. Vedľa domu je altánok s grilom,
okolie je nádherne upravené.
Cena: 300 000,- €
Novostavba zrubovej chaty vo veľmi
kvalitnom prevedení je iba pár metrov od
brehu Liptovskej Mary v novej chatovej štvrti.
Má 3 podlažia, v suteréne je veľká dvojgaráž.
Výhľad na Západné Tatry a Liptovskú Maru je
perfektný, presvedčte sa osobne!
Cena: 215 000 €
Novopostavený dom môže slúžiť na trvalé
bývanie či rekreáciu. Dom má 2 podlažia a
okrem izieb a príslušenstva Vám ponúka garáž, práčovňu, centrálny vysávač, a množstvo
ďalších výhod, ktoré Vám radi predvedieme
priamo na osobnej obhliadke domu.
Cena: 97 900 €
Dom s typickou architektúrou ocení
skutočný znalec. Nádherné priestranné
miestnosti, klenby, masívne múry, kúzlo
a charakteristická atmosféra tejto budovy
očaria nejedného človeka.
Cena: 31 000,- €
V poschodovom RD sa nachádzajú 2 izby
na prízemí, kuchyňa, jedna izba v suteréne
a jedna v podkroví. Kúpeľňa je nová,
so sprchovým kútom, WC, umývadlom
a elektrickým ohrievačom. Vodovod,
kanalizácia a prípojka na plyn sú v dome.
Cena: 103 000,00 €
Novostavba drevenice v tichej časti za
dedinou Liptovské Kľačany, priamo
pod horou na úpätí masívu Nízkych
Tatier. Dohodnite si obhliadku u našich
obchodníkov!
Cena: 249 000,- €
Ponúkame rodinný rekreačný dom
v malebnej doline Nízkotatranského
národného parku. Je určený tým, ktorí chcú
investovať do svojej budúcnosti. Správcovská
spoločnosť sa vám postará o vyťažovanie,
údržbu a udržiavanie vašej nehnuteľnosti.
Cena: 150 000,- €
BOBROVNíK
Liptovský TRNOVEC
MALÉ BOROVÉ
Liptovský Mikuláš
Liptovský Mikuláš
JAMNÍK
VEĽKé BOROVÉ
Liptovský HRÁDOK
Liptovský Mikuláš
Liptovský Mikuláš
Novostavbu chaty iba pár metrov od brehu
Liptovskej Mary tvoria 2 samostatné
apartmány. Výhľad na Západné Tatry, Kriváň
a Liptovskú Maru je vskutku jedinečný. Chata
má krásnu terasu, balkón, parkovacie miesta
a upravené okolie.
Cena: 289 000 €
Chalupa sa nachádza 200 metrov od Liptovskej
Mary, rybárskeho a športového raja. Pozemok
má spolu 524 m2 a je k nemu prístup priamo
z hlavnej asfaltovej komunikácie. 2-podlažná
chalupa zrekonštruovaná v roku 2006 má
podlahovú plochu 160 m2.
Cena: 67 000 €
RD zrekonštruovaný v roku 1994 je podpivničený (2 pivnice), má kuchynku a 2 spálne.
Pred domom je samostatné parkovacie
státie. Na dvore je sedenie s krbom a altánok
s ďalším sedením. Strecha je nová. Pozemok
je z jednej strany ohraničený potôčikom.
Cena: 86 300 €
2-izb. byt v Liptovskom Mikuláši
na Nábreží v bloku F. Byt je na 6. poschodí
(zo 7), je v pôvodnom stave, má 1 balkón na
sever, 1 lodžiu na juh.
Cena: dohodou
3-izbový byt o výmere 62 m2, sídlisko
Nábrežie, 1. poschodí. Byt tvorí obývacia
izba, spálňa, detská izba, kuchyňa, vstupná
predsieň, kúpeľňa, WC, balkón (orientovaný
na západ) a pivnica. V obývačke je nová
plávajúca podlaha a v celom byte sú nové
plastové okná.
Cena: 47 000,- €
Chalupa bola v r. 2009 zrenovovaná. Súčasná
obytná plocha je 77m2, možné rozšíriť
dokončením rekonštrukcie podkrovia až
na 113m2. Vykurovanie je možné krbom,
prípadne kachľovou pecou.
Cena: 50 000 €
3-izb. chalupa s podlahovou plochu 60m
má 1 veľkú izbu s pôvodnou pecou, 1
menšiu, ktorá prešla čiastočným zateplením
a malú miestnosť využiteľnú ako kúpeľňa.
K budove prislúcha veľké humno.
Cena: 29 000 €
2-izb. byt na prízemí má nové plastové
okná, nové vlastné plynové kúrenie, nové
rozvody a radiátory. Výhodou je balkón
a predovšetkým garáž priamo pod bytom.
Byt sa nachádza na mieste s výbornou
dostupnosťou a občianskou vybavenosťou.
Cena: 48 900,- €
2-izbový byt má murované bytové jadro,
nové plastové okná, v izbách sú parkety,
na chodbe a v kuchyni korok, 2 balkóny.
Ide o zateplený bytový dom vo veľmi tichej
lokalite v bezprostrednej blízkosti Váhu.
Cena: 45 000 €
Byt na 1. poschodí bytového domu
(kolaudácia v r. 2006) je kompletne
zariadený a má balkón. Byt tvorí vstupná
predsieň, spálňa, obývacia izba s kuchyňou,
kúpeľňa a WC. K bytu patrí aj garážové státie
v podzemnej garáži. Cena bytu je vrátane
zariadenia a nábytku. Cena: 75 000,00 €
ĽUBEĽA
GaLOVANY
GaLOVANY
Vlachy - Krmeš
LAZISKO
Liptovský Mikuláš
Liptovský Mikuláš
Liptovský HRÁDOK
DEMäNOVÁ
PROSIEK
Moderne riešený 3-izb. byt s rozlohou
60,48m2. V súčasnej dobe má byt prepojenú
obývaciu izbu s kuchyňou a ďalšie 2
samostatné izby, WC a kúpeľňa sú navzájom
oddelené. Byt je veľmi vkusne prerobený
a nevyžaduje žiadne ďalšie investície. Cena: 24 000,- €
SP situovaný na začiatku obce Galovany, hneď
pri asfaltovej ceste. Svojou výmerou (800 m2),
tvarom (obdĺžnik 17x47m) a polohou (hneď
vedľa čerstvých novostavieb) je predurčený
na stavbu rodinného domu. Elektrika aj voda
sú priamo na hranici pozemku.
Cena: 14 665 €
SP situovaný priamo na začiatku obce pri
asfaltovej ceste. Výmera 1537m2 dovoľuje
stavbu 1 alebo 2 RD, prip. penziónu. Jeho
západnú hranicu tvorí potok, ku ktorému
vo svojej západnej časti pozemok mierne
klesá. Elektrika aj voda sú priamo na hranici
pozemku.
Cena: 17,- €/m2
Vo veľmi pokojnej časti Krmeša
(15 km do LM a 15 km do RK) ponúkame
kvalitnú hrubú stavbu RD. Nádherný
pozemok o výmere 1420 m2 si Vás isto získa.
Odporúčame prísť pozrieť osobne.
Cena: 108.000,- €
Pozemok je situovaný priamo v obci. Svojou
polohou, výmerou (1.666 m2) a tvarom
vyhovuje výstavbe rodinného domu alebo
chalupy. Je úplne rovný. Elektrika aj voda sú
priamo na hranici pozemku.
Cena: 39 €/m2
Kompletne zrekonštruovaný 1-izb. byt
na 1. poschodí vo veľmi žiadanej lokalite
orientovaný na juh. Nové plávajúce podlahy,
murované jadro, rohová vaňa, keramické
obklady, rohová kuchynská linka, nové dvere
(drevo-masív) v celom byte.
Cena: 36 400 €
V 3-izb. byte na najvyššom poschodí 12
ročného bytového domu o výmere 75 m2 sú
2 izby, kuchyňa s obývacou časťou, kúpeľňa,
samostatné WC, špajza a balkón. Byt je
v pôvodnom stave. Sú v ňom menené
strešné okná.
Cena: 62 000,00 €
Byt na prízemí má murované jadro –
oddelená kúpeľňa a toaleta. V chodbe
a kuchyni je dlažba, v izbách sú parkety. Do
bytu je privedený plyn. Kúrenie – centrálna
kotolňa.
Cena: 31 900,00 €
Rovinatý, stavebný pozemok v Demänovej
pri hlavnom cestnom ťahu do Jasnej má
výmeru 1 007 m2. IS – elektrina a vodovod
sú na hranici pozemku, kanalizácia na
protiľahlej strane cesty, plyn 35 m od hranice
pozemku.
Cena: dohodou
Pozemok o rozlohe 3 082 m2 má tvar
nepravidelného obdĺžnika, nachádza sa na
okraji obce, len na krok od Prosieckej doliny.
Všetky siete sa nachádzajú na druhej strane
priľahlej poľnej cesty.
Cena: 5 €/m2
PRIBYLINA
LAZISKO
PODTUREŇ-rOVEŇ
Liptovský HRÁDOK
UHORSKÁ VES
BOBROVNÍK
Liptovský Mikuláš
Liptovský Mikuláš
Aj tu
môže
byť Vaša
nehnuteľnosť
Volajte: 0905 759 079
4
6 apartmánov v nádhernej lokalite Tri vody
na úpätí Vysokých Tatier. Dva 2-podlažné
apartmánové domy majú vzhľad zrubov kamenný obklad, vonkajší drevený polguláč.
Ku každému apartmánu prislúchajú dve
parkovacie miesta.
Cena: 1.746,- €/m2
Kompletná ponuka na
SP situovaný na južnom okraji obce
sa nachádza 20 m od novostavby penziónu.
Svojimi rozmermi (spolu 4352 m2) umožňuje
výstavbu a pohodlné fungovanie aj 4-5
rodinných domov. Je rovinatý, elektrika a
voda sú 20 m od hranice pozemku.
Cena: 30 €/m2
www.rkspirit.sk
K dispozícii 6 miestností, toalety a kúpeľňa.
Každá miestnosť má cca 10 m2.
Celý objekt je strážený
bezpečnostnou službou.
Cena: 53,3 €/m2/rok s E
Na 1. NP stavby (cca 200 m2 úžitkovej
plochy) sa nachádza obchod – potraviny
aj so skladmi a kanceláriou. Na 2. NP
(kompletne zrekonštruované) sa nachádzajú
2 administratívne priestory, resp. byty.
Cena: 750 € + E
Pozemok je rovinatý s polohou pri hlavnej
ceste do Liptovského Jána. Jeho dve hranice
tvoria hrádza rieky Váh a riečka Štiavnica,
ktorá je regulovaná proti povodniam. Územným plánom obce je schválená výstavba rodinných a bytových domov. IS v dosahu.
Cena: 24,00 € za m2
2
Pozemok na Liptovskej Mare s úžasným
výhľadom na Tatry. Pozemok o výmere
1448 m2 má asfaltový prístup a IS v dosahu.
Je mierne svahovitý, vhodný na výstavbu
rekreačného domu, chaty, domu na
prenajímanie, prípadne na bývanie.
Cena: 47,00 € za m2
Celková podlahová plocha 810m2 pozostáva
z 2 podlaží, v prízemí (po kompletnej
rekonštrukcii) sa nachádzajú 2 obchodné
priestory 130m2 a 160m2. 1. a 2. NP je
pristavované, možnosť kombinácie bytov
s kanceláriami. V objekte je plynové kúrenie.
Cena: 620 000 €
Kompletná ponuka na
3 kancelárie na prenájom v strede pešej zóny
v Liptovskom Mikuláši, na 1. poschodí hneď
vedľa známej cukrárne Veronika. Možnosť
prenájmu všetkých 3 kancelárii spolu alebo
samostatne 2 kancelárie so spoločným
vstupom.
Cena: 400,00 € / mes.
www.rkspirit.sk
Aj tu
môže
byť Vaša
nehnuteľnosť
Volajte: 0918 170 160
5
Výber z ponuky - Liptovský Mikuláš a okolie
Realitný obchodník - Liptovský Mikuláš:
Ing. Peter Buocik
LM
0918 170 160
Liptovský Mikuláš
tatry
[email protected]
jakubovany
liptovský hrádok
liptovský ján
RD kolaudovaný v roku 1999, 5 km od Liptovského Mikuláša.
4-izbový dom napojený na všetky IS. Pozemok má celkom 1956 m2,
je rovinatý a smerom na juhovýchod sa zvažuje.
Cena: 129 000 €
5-izb. RD bol kompletne zrekonštruovaný.
Každá z izieb má svoj vlastný balkón. Súčasťou domu sú 2 priestranné slnečné kúpeľne,
terasa orientovaná na hrad. V dome sa
nachádza veľká kachľová pec, ktorú zdieľajú
dve izby na prízemí.
Cena: 148 000 €
3-podlažný, 7-izb. RD napojený na všetky
IS. Priečelie a vchod je orientovaný na juh.
Rozsiahly pozemok okolo domu o rozlohe
1763 m2. Z dispozičného hľadiska ide o dom
určený na trvalé bývanie.
Cena: dohodou
gôtovany
žiar
demänová, lm
2-podlažný RD a 1 dvojdom. Každý RD je
napojený na všetky IS, úplne dokončený,
skolaudovaný a ihneď užívania schopný.
Lukratívna lokalita, v blízkosti hlavného
ťahu do Demänovskej Doliny.
Cena: od 197 000 €
liptov
podtureň
závažná poruba
m
o
d
€
ý
,
0
n
0
ma 135 0
n
o
i
k
d
m
o
e
R s poz už z
NOVÝ
orava
ť?
rýchlo bývae stavať ihneď! v
e
t
je
u
b
e
r
t
Po
esiaco
ukou môžet
tavený do 7 m
tovskom
S našou ponrodinný dom môžete mať pos, len 1 km od pešej zóny v Lipateľného staršieho bytu.
ovn
ický
štvrti
Nízkoenerget etkými IS v novej tichej šia ako cena veľkosťou por
vš
iž
n
so
na pozemku na (vrátane pozemku) je
o ce
h
Je
.
ši
lá
u
ik
M
RD postavený na svahu, na slnečnom mieste, v mestskej časti Liptovská Ondrašová,
krásny výhľad na Liptovskú Maru a Nízke
Tatry. Súčasťou drevená pergola a malá hospodárska stavba. Celková podlahová plocha
je 171 m2, 6 obytných izieb, 2 kúpeľne, 1
kuchyňa, 2 kuchynky, hala.
Cena: 145 000 €
RD s pozemkom o výmere 508 m2. 5-izbový
dom je udržiavaný, v dobrom technickom
stave, napojený na všetky IS, podpivničený,
s garážou. Vhodný na trvalé bývanie, popr.
sídlo rodinnej firmy, menšiu výrobu, predaj
z dvora a pod. Kúpou je voľný.
Cena: 68 000 €
K RD spolu s hospodárskou budovou a bazénom prislúcha pozemok o veľkosti 3074 m2.
3-podlažný dom poskytuje možnosť prenájmu 2 izieb s vybavením a so samostatným
vchodom. Nová je celá elektroinštalácia,
strešná krytina, kúpeľňa, kuchyn. linka.
Cena: 165 000 €
RD so zastav. plochou 84 m2 napojený na
obecný vodovod, má elektrickú sieť a vlastnú žumpu. Severná stena zateplená, všetky
okná sú plastové, dom prešiel rekonštrukciou
v r. 2000. Udržiavaný pozemok o výmere
1088 m2. Súčasťou hospodárska budova,
garáž a dreváreň.
3-izbová chalupa v pôvodnom stave sa nachádza v lukratívnej oblasti, v ústí Žiarskej
Doliny. 1 izba má klenbový strop, pod 2/3
stavby je pivnica. K domu je privedená nová
prípojka verejnej kanalizácie a vodovodná
prípojka. Elektrická prípojka je v dosahu.
Cena: 49 000 €
bešeňová
demänová, lm
liptovský mikuláš
Liptovský Mikuláš
Liptovský hrádok
i
m
a
ť
e
i
s
i
m
y
k
žiniers e byť váš!
n
i
i
m
ý
n
e
d
e
riv
dom môž k v širšom centre
a
n
ím
n
Pozemokvse p
le
o
v
mo
bným po
ľnú cenu poze
a so sta
neodolate
inný dom!!
zakúpiť si za bným povolením na rod
sť
to
ži
le
rí
p
ú
ve
Máte jedinečnského Mikuláša už so sta
Liptov
2
m
/
€
Cena: 71,93
iné nehnuteľnosti - prenájom
600 m2 - liptovský mikuláš
Ponúkame na predaj apartmán v areáli
aquaparku Thermal Park Bešeňová o celkovej
výmere 32,34 m2. Je situovaný na prízemí
apartmánového domu, ktorý je vybavený
v štandarde hotela**** a je orientovaný na
západ s výhľadom na nové bazény a vodné
atrakcie.
Cena: 86 000 €
V apartmánovom dome VIA JASNA na 2. NP
ponúkame štúdio o rozlohe 26 m2 s orientáciou na západ. CENA ZAHŔŇA: ZARIADENIE,
PODIEL NA POZEMKU, LYŽIAREŇ (PIVNICA).
Cena: 61 000 €
liptovský hrádok
svätý kríž, liptov
Vstupná chodba, kancelária, WC muži, WC
ženy, odbytové priestory, bar, kuchynka,
umyvárka + WC zamestnancov, sklad,
kotolňa. Zastavaná plocha: 179 m2. K budove
prislúcha oplotený pozemok o rozlohe
1001 m2. Stavba je napojená na všetky IS
vrátane plynu.
Cena: 136 000 €
2-izbový byt v širšom centre Liptovského
Mikuláša v Rezidencii CHOPOK, predstavuje vyšší štandard bývania za výbornú
cenu. Výmera 46,40 m2, vynikajúca poloha,
kvalitné použité materiály, zabezpečené
parkovanie, reštaurácia na prízemí,
bezproblémová dostupnosť.
Cena: 39 989,98 €
liptovský mikuláš
3-izbový byt s rozlohou 76 m2 v bytovom
dome v centre mesta. Kuchynská linka vyrobená na mieru z dreveného masívu, v kúpeľni je postavený murovaný sprchovací kút.
Kúrenie je zabezpečené elektrickými konvektormi. Výborná cena - doporučujeme!
Cena: 75 000 €
LAZISKO
Skladový priestor situovaný v priamo v centre mesta,
pre svoju vynikajúcu polohu je vhodný pre nevýrobné využitie, samozrejmosťou sú všetky IS.
Cena: dohodou
1400 m2 - liptovský HRáDOK
2-izbový byt o celkovej výmere 56 m2 je po
kompletnej rekonštrukcii. Súčasná dispozícia
bytu umožnila majiteľom predelenie veľkej
obývacej izby a vytvorenie vlastnej spálne.
Vhodný pre mladé rodiny, ktoré hľadajú bývanie a nemôžu si dovoliť 3-izbový byt.
Cena: 30 000 €
liptovský mikuláš
2-posch. RD s podkrovím má 8 izieb,
2 kúpeľne a 2 toalety. Pozemok je rovinatý,
široký 22m o výmere cca 800 m2 s malou
hospodár. budovou, garážou a dielničkou.
Cena: 129 000 €
kvačany
Mezonetový byt s terasou (s južnou orientáciou) v tehlovom bytovom dome v Palúdzke. Priestranná
obývacia izba, kuchyňa, WC, techn. miestnosť a balkón. Kuchyňa zariadená vstavanými spotrebičmi.
Na hornom podlaží sú 3 spálne. Balkóny a terasa majú spolu výmeru 60 m2. V celom byte sú drevené
podlahy a vymenené nové plastové okná. V cene bytu je zahrnutá aj garáž.
Cena: 130 000 €
demänová
demänová
SP o výmere 1956 m2 sa nachádza v južnej
časti obce s dokonalým prístupom z 3 strán.
V dosahu sú IS: obecný vodovod s kvalitným
zdrojom pitnej vody a elektrina, výstavbu
kanalizácie obec pripravuje. Pozemok je
orientovaný na juh a je úplne rovinatý.
Cena: 35 €/m2
liptovský mikuláš
560 m2
Pozemok:
Podiel na prístupovej ceste: 37,5 m2
SPOLU: 597,5 m2
www.zelenystrom.sk
Obchodné priestory
Obchodné priestory Crocus **** Štrbské Pleso - podnikajte štýlovo a na úrovni!
Otvorte si svoj obchod v nových priestoroch štvorhviezdičkového hotela priamo
v centre Štrbského Plesa pri centrálnom parkovisku a vlakovej stanici. Turisticky
obľúbená lokalita s tisíckami domácich aj zahraničných návštevníkov je
charakteristická neustálym dopytom po kvalitných službách, ktoré tu chýbajú. Váš
obchod kvalitne prevedený, priamo pri„hlavnom ťahu“ tohto turistického centra,
kade prejde až 90% návštevníkov Štrbského Plesa. Pozor, voľné sú už len dva
priestory (74,2 m2 a 47,9 m2)! Staňte sa spoluinvestorom Tatier!
obsadený
Skladový objekt v modernom areáli v časti Podtureň-Roveň.
Vykurovanie je riešené plynovou kotolňou. Prístupové cesty sú asfaltové alebo betónové.
Cena: dohodou
74,2 m2
Administratíva, sklad, výroba v Liptovskom Hrádku
obsadený
Lukratívny SP určený na stavbu rodinného
domu. Vydané územné rozhodnutie, privedené všetky IS, prístupová cesta z existujúcej
ulice vybudovaná až k pozemku, osvetlenie
komunikácie. Pozemok má výmeru 497 m2
+ podiel na prístupovej ceste 79 m2.
Cena: 30.800,- €
6
Rovinatý SP na okraji obce, neďaleko
Aquaparku Tatralandia má rozlohu 1420m2
a pravidelný obdĺžnikový tvar. Výhodou je
veľmi kvalitná pôda, pramenito čistá podzemná voda v hĺbke 5m, prístupová cesta
spredu aj zozadu a IS 15 m od pozemku.
Cena: 15 €/m2
Kompletná ponuka na
K dispozícii sú 2 dvojpodlažné RD v lukratívnej lokalite. Areál je oplotený, uzavretý
automatickou bránou, vlastné vonkajšie
osvetlenie areálu, satelit, elektricky ovládané žalúzie, elektronické zabezpečenie
domu, garáž. V cene nájmu je kompletné
zariadenie.
Cena: 1000 € + E 250 €
www.rkspirit.sk
obsadený
Ponúkame na dlhodobý prenájom bývalú
predajňu potravín v Demänovej. Cena je
dohodou. Bližšie informácie v kancelárii.
Cena: dohodou
Lukratívny priestor na 2. poschodí OD
Hypernova s balkónom, barovým pultom,
skladom, sociálnymi zariadeniami. Priestor
(100m2) je vhodný na diskotéku, bar, alebo
po úpravách aj na kancelárske priestory.
Cena: 66€/m2/rok plus E
Administratívny objekt vhodný na sídlo spoločnosti (výroba, sklad, pneuservis).
Dvojpodlažná budova je rozdelená na dve časti. Jedna časť je administratívna a druhá časť
budovy môže slúžiť ako skladové priestory.
Cena: dohodou
Kompletná ponuka na
47,9 m2
Viac info na www.apartmanycrocus.sk
alebo priamo v realitných centrách RK SPIRIT
www.rkspirit.sk
7
Lip
tovsk
ýH
rád
ok
Nový byt bez čakania
v širšom centre Liptovského
Mikuláša je tu práve pre vás!
ných
ova ho
d
u
u
ola ké
ž sk v vyso nú cen
u
7
r
o
t
H
me
úka by
Pon ových za prie
s DP
n rdu
da
štan
v nádhernom prostredí pod lesom
!
o
h
ré
a
€
t
0,- nu s
0
0
30 za ce
yt
b
vý
o
N
Chcete bývať už za
3 mesiace vo svojom?
Ponuka výstavby nízkoenergetických
montovaných domov do 3 mesiacov.
park
gar
ova
áž
e
ni
e
Ich cena začína už od 50.000,- € s DPH!
ihrisko
bytový dom
To ponúka projekt v Liptovskom Hrádku, príznačne nazvaný Arborétum. Veď možno
práve z vášho balkóna budete mať výhľad na nádherný park, alebo na detské ihrisko,
kde sa hrajú vaše deti. Ani by ste neverili, že ste v centre mesta. Obchody, služby, úrady,
školy a športoviská sú vzdialené len pár minút chôdze, takže vybavíte všetko rýchlo
a budete mať dostatok času pre seba a svoju rodinu. Bezpečnosť bývania zabezpečí
vstup s bezdotykovou kartou a videovrátnik. Parkovacie miesto v areáli bytového
domu je samozrejme v cene bytu. Bývajte ešte tento rok v novom!
parkovanie
Rezidencia Chopok
Pokojné byvanie
avebných
ponúka 31 st o raja
to
–
e
d
ra
p
a bývaniu v Po okých Tatier a Slovenskéh ými
ná alternatív
2 kompletn
...ako príjem ci Hôrka. Na rozhraní Vys
od 500 m s b
ch
so
o
ko
v
v
em
o
k
oz
p
kalite, avšak
ov na
pozem
om v tichej lo štaurácia,
dinných dom
om
ro
d
ť
u
vr
in
št
d
á
ro
re
ov
u
vyrastá n
meňte svoj
ť (obchody,
i sieťami. Od
sku vybavenos
inžinierskym orá zabezpečí plnú občian pošta, športoviská).
, kt
kár,
zázemím obce erská a základná škola, le
mat
www.byty
chopok.sk
Bývajte na vyšších miestach
s exkluzívnym výhľadom na centrum Popradu!
Staňte sa jedným z vyvolených!
www.bytylh.sk
www.pozemkyhorka.sk
Mimo mesta,
Dem
äno
vá
v krásnom prostredí,
sm
er
Ja
sn
á
Ponúkame vám posledný exkluzívny byt v polyfunkčnom dome
na pešej zóne v Poprade. Ide o novostavbu na mieste
Mencákovho domu a voľný zostáva už len 1 byt
na 4.NP o výmere 85,7 m2, balkónom 11 m2
a parkovaním v podzemnej garáži.
Na spodných troch podlažiach je
možnosť prenájmu lukratívnych
obchodných priestorov až do
240 m2 na jednom podlaží.
Vďaka konštrukčnému
systému je možné tieto
priestory veľmi variabilne
rozdeľovať podľa
konkrétnych požiadaviek.
Viac informáci
í
ná
www.domjdvete na
cenebytu.sk
iba 3 km od centra LM
sm
er
Lip
to
vs
ký
M
ik
ul
áš
K cene bytu teraz dostanete dokonca aj parkovacie státie ZDARMA! Hoci auto tu ani
nepotrebujete. Všetko je blízko: supermarket Lidl (40 m), reštaurácia priamo v objekte
(pribudnú aj ďalšie služby), autobusová zastávka MHD aj prímestských liniek (20 m)
a centrum Liptovského Mikuláša len 1 km. Takže nemusíte v podstate nikam jazdiť.
a len pár kilometrov od Národného parku Nízke Tatry – takto
možno popísať atraktívnu ponuku 3 stavebných pozemkov
na okraji mestskej časti Demänová. Výborná dostupnosť vám
umožní byť v meste (či už pôjdete nakupovať, do práce alebo deti
do školy) do 5 minút.
1845 m2
Ak chcete rodinný dom alebo penzión stavať hneď, môžete sa pustiť
do príprav, veď všetky inžinierske siete sú už priamo na pozemku.
Schválená výstavba až do výšky 3+1! Rozhodnite sa!
1007 m2
ovej.sk
n
a
m
e
vd
zemky
o
p
.
w
ov:
ww
1016 m
2
nčením!
o
k
u
d
re
p
je
m
o
d
Mencákov
Viac informácií na www.rkspirit.sk
alebo priamo v realitných centrách RK SPIRIT
8
Kompletná ponuka na
www.rkspirit.sk
em.8k45 m
z
o
p
era m , 1
Vým m , 1.016žno i spájať)
2
2
2
Viac informácií priamo v realitných centrách RK SPIRIT
Kompletná ponuka na
1.007 ozemky mo
www.rkspirit.sk
(p
9
Výber z ponuky - ružomberok a okolie
Realitný obchodník - Ružomberok:
orava
Mgr. Dušan Štric
liptov
0918 810 203
RK
Výber z ponuky - poprad a okolie
Realitný obchodník - Poprad:
orava
tatry
liptov
Michal Chudík
tatry
0918 494 949
[email protected]
[email protected]
RUŽOMBEROK
RUŽOMBEROK
LúčKY
DúBRAVA
Rodinný dom na Nám. Andreja Hlinku
v tichej, centrálnej časti Ružomberka.
Dom má zastavanú plochu 180 m2 a je
po čiastočnej prestavbe s možnosťou
okamžitého nasťahovania pre účely bývania,
sídlo firmy a podobne.
Cena: 150 000 €
RD sa nachádza v kúpeľnej obci Lúčky.
Je čiastočne podpivničený, má 4 obytné
miestnosti + príslušenstvo. Jeho
rekonštrukcia prebehla v roku 1970. Je
postavený na pozemku o celkovej výmere
1 041m2.
Cena: 80 000 €
Krásny RD s osobitou atmosférou v strede
obce. Dom je v dobrom stave, čiastočne
prerobený v pôvodnom vidieckom štýle.
Má podkrovie s potenciálom na vytvorenie
ďalšej obytnej plochy. Súčasťou pozemok
o rozlohe 955 m2, staršie humno a záhrada.
Cena: 79 700 €
LIPTOVSKá ŠTIAVNICA
DONOVALY
HRABOVO
Novostavba chaty a vedľajšej„wellness“ budovy, v časti CHALÚPKOVO.
Pred chatou je samostatné parkovacie státie. Chatu je možné využívať pre svoju rekreáciu,
či pre krátkodobé prenajímanie turistom. Príďte na obhliadku, neoľutujete!
Cena: 400 000,- € (za úplne dokončenú a skolaudovanú chatu
a tiež budovu s bazénom a saunou)
Apartmán na prízemí luxusného byt. komplexu Šafran, situovaný v tichej lokalite na Mišútoch. Výmera 50,34 m2, kapacita: 4-6 osôb,
komplet zariadený, z terasy môžete vyjsť na
lyžiach priamo k lyžiar. vleku na Novej Holi!
Cena: 83 700 €
1-izb. TOP apartmán za výhodnú cenu sa
nachádza v podkroví apartmánového domu
na brehu jazera v tesnej blízkosti lanovky
lyžiarskeho strediska Ski Park-Malino Brdo.
V cene zariadení, 1 kryté parkovacie miesto a
balkón o výmere 4m2.
Cena: 76 100 €
Obchodný priestor na prízemí polyfunkčnej budovy na ulici Generála M. Veselu (skolaudovaná
7/2007). Priestor má výmeru 79,84 m2, z toho obchod 77,44 m2 a 2,4 m2 hygienické zariadenie.
Má samostatné plynové vykurovanie aj výrobu TUV.
Cena: 89 900 €
šKUTOVKY
Udržiavaná chata na Škutovkách sa
nachádza v chatárskej oblasti len 18 km od
Ružomberka a 8 km od lyžiarskeho strediska
Donovaly. Je 2-podlažná, klasickej drevenej
konštrukcie, s južnou orientáciou, napojená
na elektriku, žumpu a s vlastnou vodou.
Cena: 56 300 €
BATIZOVCE
PP
VAžEC
VAžEC
HYBE
MLYNčEKY
Rozľahlý podpivničený RD s pozemkom o
rozlohe 395 m2, zastavaná plocha 116 m2. 2
kuchyne, 2 obývačky, 7 spálni a 2 kúpeľne.
Suterén môže slúžiť ako samostatná bytová
jednotka so samostatným vchodom. Cena: 175 000,- €
Murovaný RD má 1 podzemné a 2 NP,
kompletne zrekonštruovaný. 2 kúpeľne
(sprchový kút + vaňa), 2 toalety, kúrenie je
ústredné (plynový kotol), všetky radiátory sú
nové. V záhrade sú 2 stodoly.
Cena: 74 000 €
Starší rodinný dom s hospodárstvom
si vyžaduje rozsiahlu rekonštrukciu.
Spolu s domom sa predáva pozemok
o výmere 1.191 m2, hospodárska budova
(postavená v r.1895) a sypáreň (postavená
v r.1890).
Cena: 41.500
Kompletne podpivničený dom z roku 1980,
na prízemí je samostatné WC, kúpeľňa,
obývacia izba, kuchyňa a poľovnícka
izba s krbom. Na 1. poschodí sú 3 izby
a obrovská kúpeľňa. Momentálne sa na
dome dokončuje nová terasa s výhľadom
na Kriváň.
Cena: 95 000 €
Zastavaná plocha 100 m2; 3 spálne,
spoločenská miestnosť s krbom, kuchyňa
s jedálňou, slovenská pivnica s krbom a
barom; 2 WC, sprcha a kúpeľňa; sauna; letný
krb so sedením; prístrešok pre 2 autá. V chate
je zavedená elektrika, zemný plyn, odpad
a nepretržite tečúca studená a teplá voda.
Cena: 115 000 €
TEPLIčKA
TATRANSKá šTRBA
šTRBSKé PLESO
NOVá LESNá
POPRAD
Chata má 5 izieb, kuchyňu, toaletu a garáž
s pivnicou. Celková výmera pozemku je 563
m2. Priamo v chate je zavedená elektrika.
Pred domom je ohnisko.
Cena: 70 000 €
2-izbový apartmán s výmerou 36,22m
s balkónom (8,71 m2) a garážou. Skvelá
lokalita, pozývame vás na prehliadku!
Cena: 60 800,- €
2-izb. apartmán v Hoteli CROCUS**** na
Štrbskom Plese, na 1. poschodí, orientovaný
na juh. Apartmán je kompletne zariadený a
disponuje vlastným parkovacím miestom,
ktoré je zahrnuté v predajnej cene.
Cena: 115 000 €
Kompletne prerobený 3-izbový byt na 3.
poschodí bytového domu. Byt sa predáva aj s
novou kuchynskou linkou so zabudovanými
spotrebičmi - všetky značkové, úsporné,
vyššej kvality. Byt je slnečný s orientáciu na
východ a západ.
Cena: 85 000 €
1-izb. byt o rozlohe 42m2, časť JUH I. Byt je
v pôvodnom ale veľmi zachovalom stave,
vymenené okná a čiastočne vymenené
plávajúce podlahy. Je situovaný na východ.
Byt sa ponúka vrátane zariadenia.
Cena: 35 000 €
2
ružomberok
RUŽOMBEROK
RUŽOMBEROK
RUŽOMBEROK
RUŽOMBEROK
POPRAD - SPIšSKá SOBOTA
NOVý SMOKOVEC
ABRAHáMOVCE
HAVKA
HôRKA - PRIMOVCE
Veľký RD s krásnou záhradou na Satelitoch.
Má 7 izieb na troch podlažiach, nádherný
výhľad z okien, balkónov aj záhrady.
Pozemok o výmere 796 m2. Ideálny pre
väčšiu rodinku. Nutné vidieť.
Cena: Dohodou
Veľký, priestranný, plne zariadený 2-izb.
apartmán s balkónom v apartmánovom
dome FATRAPARK je na 3. poschodí v lokalite
Hrabovo pri RBK. S apartmánom (45,7m2)
sa predáva aj garážové státie a pivničná kója
v suteréne apartmánového domu.
Cena: 89 900 €
Garsónka v zateplenom bytovom dome
na Smrekovej ul. o výmere 24,7 m2, je
v pôvodnom (zachovalom) stave, je
orientovaná na východ a okrem pivnice a
spoločnými priestormi k bytu prislúcha aj 1
parkovacie miesto.
Cena: 19 000 €
2-izb. byt o výmere 63,39 m2 Vám ponúka
2 priestranné izby a príslušenstvo. Je
situovaný v zateplenom bytovom dome,
s bezbariérovým vstupom. V byte sú
vymenené plastové okná so žalúziami,
podlahy, zateplený balkón.
Cena: 46 500 €
1-izbový prízemný byt za SUPER CENU o
celkovej výmere 34,1m2 sa nachádza na ulici
Ž. Silbigera. Je kompletne zrekonštruovaný
a zateplený, v celom byte sú stierky,
laminátové podlahy, plastové okná a
zrekonštruovaná kúpeľňa.
Cena: 19 900 €
Novopostavený a zabehnutý 3-podlažný
rodinný penzión v Spišskej Sobote ponúka
štýlové ubytovanie v 7 izbách zariadených
v slovenskom retro štýle. Súčasťou
reštaurácia (kapacita 25 miest)
a spoločenská miestnosť s krbom.
Cena: 400 000 €
2-izb. apartmán s vysokým štandardom
sa nachádza 1.poschodí v apartmánovom
dome Família. V cene apartmánu je aj
samostatná garáž pre Vaše auto. Súčasťou
apartmánového domu je welnes centrum a
recepcia s 24 h prevádzkou.
Cena: 114 900 €
Pozemky sa nachádzajú v časti Pikovce.
Táto malebná dolinka sa nachádza 8 km
od termálneho kúpaliska Vrbov, 20 km od
golfového ihriska Veľká Lomnica a 28 km od
lyžiarskeho strediska Tatranská Lomnica.
Cena: 7€/m2
Pozemok o výmere 300 m2 je vhodný na
chalupu. Elektrická prípojka je na pozemku.
Ak chcete chalupu v čarokrásnom prostredí,
tento pozemok je určený práve pre Vás.
Výborná cena!!!
Cena: 5 500 €
Veľký stavebný pozemok na jeden prípadne
dva rodinné domy sa nachádza v Hôrke
neďaleko Popradu. Je pripravený na
výstavbu. Všetky IS sú na pozemku.
Cena: 40 €/m2
RUŽOMBEROK
IVACHNOVÁ
RUŽOMBEROK
RUŽOMBEROK
KOMJATNá
POPRAD
SPIšSKá SOBOTA
SPIšSKá SOBOTA
šTRBA
VEĽKá LOMNICA
2-izb. tehlový byt (56,2 m2) na 1. poschodí,
na Považskej ulici, v centre mesta. Jeho 2
obytné miestnosti sú situované na južnú,
slnečnú stranu do dvora, kde je možné voľne
parkovať auto. V byte je komora s oknom do
severnej strany.
Cena: 41 500 €
Pozemok o výmere 11 362 m2 sa nachádza
na hlavnom ťahu z RK do LM v katastrálnom
území obce Ivachnová. Pre pozemok je schválená urbanisticko-architektonická štúdia na
vybudovanie areálu so zameraním poskytnutia ubytovacích a stravovacích služieb.
Cena: 12 €/m2
Ideálne orientovaný, slnečný pozemok
v blízkosti lesa sa nachádza v miestnej
časti Nová Hrboltová. Má rozlohu 1.302
m2 a umožňuje tak výstavbu 1 alebo
dvoch samostatných rodinných domov. Na
pozemku je voda a elektrika.
Cena: 34 €/m2
Pozemok o celkovej rozlohe 26 191m2
sa nachádza v malebnej časti Podsuchá.
Pozemok je z jednej strany ohraničený riekou
Revúcou. Má výborný prístup z hlavného
ťahu RK - BB a v dosahu sú IS – elektrika,
voda.
Cena: 13 €/m2
Stavebný, slnečne orientovaný pozemok
sa nachádza na hlavnej ulici v strede obce
Komjatná. Na pozemku sa nachádza
pôvodná, neudržiavaná drevenica a v jeho
zadnej časti je starší ovocný sad, ktorého
stredom preteká miestny potok.
Cena: 16 €/m2
Pozemok je lokalizovaný v oblasti
zástavby rodinných domov za zimným
štadiónom smerom k časti Poprad- Spišská
Sobota. Rozloha 797 m2, vhodný na
výstavbu RD, je rovinatý, obdĺžnikového
tvaru, všetky IS sú pritiahnuté.
Cena: 100 €/m2
Pozemok v oblasti zástavby nových
rodinných domov má rozlohu 751 m2,
je rovinatý, takmer štvorcového tvaru.
K pozemku sú už pritiahnuté niektoré
inžinierske siete (kanalizácia, voda), rozvody
elektriny a plynu sú pred začatím montáže.
Cena: 100 €/m2
Pozemok má rozlohu 576 m2 a je vhodný na
výstavbu rodinného domu s krásnym výhľadom na Vysoké Tatry. Pozemok je rovinatý,
obdĺžnikového tvaru. K pozemku je pritiahnutá kanalizácia a voda, rozvody elektriny a
plynu sú už pred začatím montáže.
Cena: 100 €/m2
SP určený pre výstavbu RD má výbornú
polohu. Rozloha pozemku je 1174 m2.
Inžinierske siete sú na pozemku. Dostupnosť
k diaľnici je 0,5 km. Od Popradu je vzdialený
cca 12 km.
Cena: 35 €/m2
Pozemok o rozlohe 2 107 m2 je lokalizovaný
v oblasti zástavby nových rodinných domov.
Pozemok je rovinatý, lichobežníkového
tvaru a je vhodný na výstavbu RD alebo
penziónu s krásnym výhľadom na Vysoké
Tatry. K pozemku sú pritiahnuté všetky
inžinierske siete.
Cena: 100 €/m2
RUŽOMBEROK
RUŽOMBEROK
HôRKA
POPRAD
tatranská lomnica
Pozemok o výmere 500 m2 na okraji obce,
v časti Prímovce. Je rovinatý a vhodný na
výstavbu RD s každodenným výhľadom na
tatranské štíty. Bližšie informácie vám radi
poskytneme na našej pobočke.
Cena: 22 170,- €
4-izb. mezonetový byt v centre mesta.
Má priestrannú obývaciu izbu spojenú
s kuchyňou, loggiu, WC, kúpeľňu s rohovou
vaňou a sprchovacím kútom, hlavnú spálňu
s vedľajšou miestnosťou. Z haly vedie
schodisko na poschodie, kde sú ďalšie 2
podkrovné izby.
Cena: 540 €/mesiac + E.
Pozemok o rozlohe 531 m2
s výbornou polohou, v blízkosti hotela Urán.
V blízkosti je aj nástupná stanica novej
sedačkovej lanovky na Skalnaté Pleso.
IS sa začínajú budovať.
Cena: 200,- €/m2
Murovaná dvojgaráž sa nachádza pri
tenisových kurtoch na ulici D. Makovického.
Celková zastavaná plocha je spolu 50
m2, pričom garáže sú predelené provizórnou
demontovateľnou priečkou. V garáži je
zavedený elekrický prúd 220/380V.
Cena: 14 900 €
10
RD ponúkaný na dlhodobý prenájom
je kompletne štýlovo zariadený, i-net a
satelitná TV v cene. Prenájom je zaujímavý
pre viacčlennú rodinu, alebo pre ubytovanie
zamestnancov spoločnosti pôsobiacej v
lokalite Ružomberok a okolie.
Cena: 500 € + E
Kompletná ponuka na
RUŽOMBEROK
Ponúkame lukratívny priestor v centre vhodný na kanceláriu alebo služby. Priestor má výmeru
55 m2, je komplet zrekonštruovaný s novými podlahami a plastovými oknami. Viac informácií
v realitnej kancelárii.
Cena: 360 €/mesiac + E 130 €/ mesiac
www.rkspirit.sk
Aj tu
môže
byť Vaša
nehnuteľnosť
Volajte: 0918 810 203
VEĽKá LOMNICA
Stavebný pozemok je situovaný v novej vilovej štvrti. Svojou výmerou (694 m2),
tvarom (obdĺžnik 20 x 35 m) a polohou je predurčený na stavbu RD. IS sú priamo na pozemku.
Ak chcete mať stále veľa slnka a výhľad z domu priamo na Tatry,
tento pozemok je ako stvorený pre Vás!
Cena: 33.990,- €!
Kompletná ponuka na
www.rkspirit.sk
11
o
t
s
e
i
m
e
j
o
v
s
ť
a
Chcete m
ych?
Na konci podhorskej dedinky
d
d
o
a
x
a
l
e
na r
6
2
1288 m
5
7
8
2
1176 m
2
1057 m
1518 m
4
2
3
740 m
2
676 m
692 m
2
1
2
2
630 m
18
2
16
859 m
781 m
2
2
10
Komplex 14 pravých drevených zrubov
Zrubový Háj - je situovaný v tesnej blízkosti Vysokých Tatier.
Vábi svojou rozprávkovou krásou, no zároveň jednoduchosťou.
Tieto štýlové zruby plne zodpovedajú požiadavkám svojich majiteľov,
veď si ich môžete upraviť presne podľa svojich predstáv.
Navyše, dom s plochou 100-150 m2 máte k dispozícii už o 2,5 až 3 mesiace
a ako hotový a zariadený ho môžete okamžite začať využívať
(či už pre seba alebo na prenájom v rámci cestovného ruchu).
Luxus za dverami zrubu nekončí: čakajú vás najkvalitnejšie lyžiarske vleky,
luxusný vodný svet AquaCity Poprad, turistické chodníky a prvotriedne
služby len čo prekročíte jeho prah!
2
11
2
1120 m
2
17
...si môžete pokojne vychutnávať panenskú prírodu, pokoj a súkromie
v romantickej drevenici pri zurčiacom potôčiku. Nechajte sa očariť špecifickou
ľudovou architektúrou tejto lokality a postavte si svoju chatu na jednom
z troch pozemkov (490 m2, 714 m2, 938 m2). Parcely majú už vydané aj
stavebné povolenie na výstavbu jedného typu chaty. Jej projekt je zahrnutý
v cene pozemku, takže môžete začať stavať veľmi rýchlo! Ušetríte tým
približne 3.000 € za projekt!
788 m
14
813 m
2
9
848 m
Nižná Boca...
914 m2
15
2
1020 m
www.chatydemanova.sk
12
2
1036 m
13
2
1048 m
Tužíte po vlastnej drevenici na Liptove,
s výhľadom na západnú časť Liptova a pripravovaný golfový areál? To je to správne miesto na aktívny
oddych! 18 rekreačných chát vyššieho štandardu o výmere 630 m2 – 1.518 m2 na slnečnej strane (s JZ
orientáciou) ponúka miesto, kde si môžete vychutnať pohodu chalupárčenia či nádherný výhľad z vašej
drevenice, obkolesenej vaším lesom. Exkluzívna lokalita v ústí Demänovskej Doliny na hranici národného
parku Nízke Tatry, iba niekoľko km od najväčšieho lyžiarskeho strediska na Slovensku, JASNÁ NÍZKE
TATRY, vám zaručuje maximálne využitie z hľadiska voľno časových aktivít po celý rok.
Viac informácií vám radi poskytneme na našich pobočkách.
n
ó
i
z
n
e
p
e
t
Chceli by čsšiu chatu v blízkosti
alebo vä
liny?
o
d
j
e
k
s
v
o
n
ä
m
De
om ťahu
mo pri hlavn návať
2 Pozemok pria
oz
sp
.
sa
m
e
5
vyberiet
8 – 5.44
výmere 2.04 va množstvo príležitostí: žovať do lyžiarskeho
o v
ko
m
ze
športy), ly á, alebo odhaľte
viac zo 6 po dostupnosťou vám dá
u
den alebo aj
ov
a, rozmanité
Vyberte si je sná Nízke Tatry so skvelo ovskej doline, turistik či Thermal Park Bešeň ebné informácie
än
a
tr
Ja
do strediska prírody (jaskyne v Dem aquaparku Tatralandi vám všetky ostatné po
do
ť
ej
m
it
va
to
ol
xo
po
ok
la
ť... a krásu
try, re
te sa pozrie
sná, Nízke Ta
strediska Ja a zákutia regiónu. Príď
y
.
ostatné krás našom realitnom centre
v poskytneme
RK SPIRIT
alitných centrách
re
v o
m
ia
pr
ií
ác
Viac inform
Viac informácií vám radi poskytneme v našich realitných centrách RK SPIRIT.
Je určený tým, ktorí chcú
investovať do svojej budúcnosti.
V malebnej doline Nízkotatranského národného parku sa rozprestiera rezort 9-tich rekreačných domov na predaj. Len čo vstúpite
do jedného z nich, už nebudete chcieť odísť. Dispozične dobre
riešený interiér zaisťuje potrebné pohodlie a komfort. Nádherné
a tiché okolie plné zelene zase prináša človeku očakávaný relax po
dlhých pracovných dňoch a deťom bezpečné prostredie na šantenie počas celého roka. Správcovská spoločnosť sa vám postará
o potrebné vyťažovanie, údržbu a udržiavanie vašej nehnuteľnosti
a jej okolia po celý čas.
Spojenie slovenskej tradície a moderných technológií vytvorilo na severných
svahoch Nízkych Tatier s nádherným výhľadom projekt pre náročných.
13 dreveníc postavených s použitím maximálneho množstva prírodných
materiálov uspokojí vo svojej prvej fáze ľudí vyhľadávajúcich oddych
obohatený o široké možnosti aktívneho relaxu. Ďalšie fázy doplnia služby
pre zvýšenie komfortu obyvateľov dreveníc – od správcovského centra,
cez rôzne športoviská, až po vybudovanie lyžiarskeho strediska doslova
„len niekoľko krokov od dreveníc“.
Pozemky n
a
Príďte sa pozrieť a nechajte sa očariť!
zión (A-F)
pen
kyvd
www.pozem
12
Kompletná ponuka na
www.rkspirit.sk
emanovej.sk
investujte
LIPTOVIA RESORT – hnuteľnosť, aby
a nechajte svoju ne šu budúcnosť!
va
sa vám postarala o Viac informácií na www.lipky.sk
alebo priamo v realitných centrách RK SPIRIT
Kompletná ponuka na
www.rkspirit.sk
13
Realitná poradňa
Nezábudka
prestížne apartmány
v ****hoteli CROCUS na Štrbskom Plese,
ktoré odzrkadlia váš úspech a štýl.
Na RK SPIRIT, či na redakciu nášho časopisu sa často obracajú klienti i zákazníci
s najrôznejšími otázkami. Využili sme príležitosť a na niektoré z nich sme sa spýtali
obchodného riaditeľa RK SPIRIT, Mgr. Dušana Štrica. Tu sú jeho odpovede:
Rozmaznávajte seba a svoju rodinu v moderne zariadenom,
komfortnom apartmáne. Po prechádzke v prírode či dobrej
lyžovačke si oddýchnite v príjemnom wellness centre,
najedzte sa v reštaurácii, alebo jednoducho poseďte
s priateľmi v štýlovej kaviarni priamo v hoteli.
Kvalitné prevedenie remeselných prác, čistota okolia, rezervácia 4 apartmánov pre
samotných investorov a fakt, že stavby vedúci zostane správcom, už teraz nasvedčuje
tomu, že o váš apartmán v polyfunkčnom dome Nezábudka bude dobre postarané!
2-izbové apartmány s výmerou 40 m2 a 60 m2 s balkónom a priestrannou
garážou, sa nachádzajú v spodnej časti Tatranskej Štrby, len 400m od
Opl
pripravovanej najdlhšej zjazdovky na Slovensku. K apartmánovému
atí
sa v
domu je vybudovaná prístupová cesta, ktorá vás dovedie
Doh idi
až priamo k vašej garáži, čo je neoceniteľné najmä
odn eť n
v zimnom období. Auto môžete smelo nechať
u n ite a v
ašic si o las
v garáži a vydať sa na Štrbské pleso
b
obc h rea hlia tné
zubačkou - veď zastávka je
hod litn dku oči
vzdialená iba 150 m od
!
ník ých
ov!
Nezábudky!
Nepremeškajte príležitosť a kúpte si jeden z posledných
5 apartmánov práve teraz! Vaša investícia sa môže splácať
aj vďaka vyťažovaniu správcovskou spoločnosťou, ktorej
akcionármi sú priamo majitelia
apartmánov!
Viac informácií na
www.apartmanycrocus.sk alebo
priamo v realitných centrách RK SPIRIT
Dotknite sa prírody
v Sun Valley, Liptovský Ján.
Predstavte si peknú a slnečnú lúku v doline, ktorou preteká
potôčik. Presne na takom mieste v Liptovskom Jáne vyrástlo
18 bungalovov postavených v štýle liptovskej dediny.
Staňte sa aj vy jedným zo spokojných majiteľov!
Apartmány
Získate priestor, kde môžete oddychovať so svojou rodinou
i známymi v idylickej atmosfére. Nemusíte len leňošiť.
Okolie vám totiž ponúkne aj pestré možnosti na rozmanité
využitie voľného času. A ak bungalov nevyužijete pre seba,
vyťažovanie v rámci cestovného ruchu vám zabezpečí
špecializovaná spoločnosť.
Pokoj, pohodlie, nádherné prostredie
a veľká dávka súkromia – to všetko charakterizuje
apartmány v lokalite Tri vody na úpätí Vysokých Tatier.
Dva apartmánové domy v štýle drevenice ponúkajú spolu
6 mezonetových apartmánov – každý aj s predzáhradkou.
Príďte sa pozrieť a zimnú dovolenku už môžete tráviť
vo svojom novom apartmáne.
Pohodlne ako v chate a navyše
za prijateľnú cenu.
Viac informácií na www.3vody.sk alebo priamo v realitných centrách RK SPIRIT
14
Kompletná ponuka na
je v nej zahrnuté? Platím
Vám niečo aj v prípade ak sa
nehnuteľnosť nepredá?
Výška provízie RK SPIRIT je 3 až
7 % z realizovanej kúpnej ceny
nehnuteľnosti. Vo všeobecnosti
platí, že čím je vyššia kúpna cena
nehnuteľnosti, tým nižšia je provízia
(percentuálne). Ak je napríklad Váš
byt drahší ako 50.000,- €, provízia
RK SPIRIT bude menej ako 5% jeho
ceny.
Viac informácií na www.sun-valley.sk
alebo priamo v realitných centrách RK SPIRIT
www.rkspirit.sk
1. Nehnuteľnosť, ktorú chcem
predať, je zaťažená záložným
právom? Je možné predať ju?
Aký je postup?
V dnešnej dobe sa podobný
problém vyskytuje dosť často.
Banka, exekútor alebo veriteľ
má na zabezpečenie svojej
pohľadávky na Liste vlastníctva k
nehnuteľnosti zapísané záložné
právo. Samozrejme kupujúci chce
kúpiť iba „čistú“ nehnuteľnosť,
t.j. bez záložných práv vedených
v prospech tretej osoby. Žiadna
banka ani iný veriteľ nemajú
problém zabezpečiť „odťaženie“
Vašej nehnuteľnosti vystavením
tzv. kvitancie a jej doručením
na kataster nehnuteľností ak im
pohľadávku vedenú voči Vám
vyrovnáte. A tu býva obyčajne
problémom z akých prostriedkov sa
dlh vyrovná. Predávajúci obyčajne
takou hotovosťou nedisponuje,
kupujúci z pochopiteľných dôvodov
vyrovnávať cudzie dlhy odmieta...
Samozrejme Váš problém má riešenie! RK SPIRIT skoordinuje prevod vlastníckeho práva, vyrovnanie dlhu predávajúceho a výmaz
záložného práva tak, že kupujúci
nič neriskuje a predávajúci si nemusí požičiavať na vyplatenie
starších dlhov. Pre podrobnejšie
informácie kontaktujte ktoréhokoľvek realitného obchodníka
v pobočkách RK SPIRIT.
2. Zamýšľam predať byt zdedený
po starých rodičoch. Aká je
výška provízie Vašej Realitnej
kancelárie RK SPIRIT čo všetko
Provízia našej RK SPIRIT
zahŕňa najmä:
• náklady na prezentáciu
nehnuteľnosti na webových
stránkach www.reality.sk
a www.rkspirit.sk (prípadne
i na www.topreality.sk),
• náklady na prezentáciu
nehnuteľnosti na
prezentačných nástenkách
a výkladoch RK SPIRIT,
prípadne i v časopise RK SPIRIT,
• komunikáciu o ponúkanej
nehnuteľnosti so všetkými
zákazníkmi z databázy
RK SPIRIT, ktorý podobnú
nehnuteľnosť hľadajú,
• manažovanie a realizáciu
obhliadok nehnuteľnosti
s potenciálnymi kupujúcimi,
• pravidelné a mimoriadne
reporty informujúce
predávajúceho o postupe
predaja,
• vyhľadanie kupujúceho,
• pomoc kupujúcemu so
zabezpečením financovania
kúpy,
• právne služby (kúpna
zmluva, zmluva o budúcej
kúpnej zmluve, návrh na
vklad vlastníckeho práva,
splnomocnenia, úschova kúpnej
ceny, prípadne nájomná zmluva
s preberacím protokolom
• zastupovanie v katastrálnom
konaní.
V prípade, že sa nehnuteľnosť
ne­predá neplatíte nám nič.
Všetky vyššie uvedené činnosti
financuje RK SPIRIT a návrat týchto
prostriedkov je jej podnikateľským
rizikom.
3. V spolupráci s RK SPIRIT
chcem predať svoj dom. Kto
a akým spôsobom stanoví jeho
predajnú cenu?
Túto otázku dostávame od klientov
veľmi často. A musím aj povedať,
že klienti majú ohľadne nej veľké
množstvo falošných informácií.
Najčastejšou z nich je, že realitná
kancelária určí za akú cenu sa
nehnuteľnosť predá. Nie je to
celkom tak. Cenu nehnuteľnosti
určuje iba trh, t.j. pomer ponuky
a dopytu! Zjednodušene to
funguje takto: Ak je napr. na
sídlisku Podbreziny v Liptovskom
Mikuláši na predaj 50 trojizbových
bytov (ponuka), ktoré si chce kúpiť
aktuálne 10 kupujúcich (dopyt),
tak cena týchto bytov pôjde dole
(kupujúci si kúpia tie cenovo
lacnejšie z nich). Ak je naopak
na sídlisku Západ v Poprade na
predaj 5 jednoizbových bytov, ale
záujemcov o ich kúpu je 60, ich
cena pôjde hore. Ale poďme späť
k Vašej otázke. Na predajnej cene
Vášho domu sa musí zhodnúť
realitný obchodník, ktorý ho
osobne obhliadol a Vy ako majiteľ.
Realitný obchodník má informácie
o skutočných realizovaných cenách
predávaných nehnuteľností.
Na určenie ponukovej ceny
Vášho domu použije komparáciu, čiže porovnanie s podobnými nehnuteľnosťami, ktorých
predaj bol v poslednom období
zrealizovaný v lokalitách podobných tej, v ktorej stojí aj Váš dom.
Tým zabezpečí predaj za skutočne trhovú cenu.
4. Chcem kúpiť chatu. Aké
poplatky platím Vašej RK SPIRIT
ako kupujúci?
Ako kupujúci máte predovšetkým
povinnosť uhradiť celú dohodnutú
kúpnu
cenu.
Okrem
toho
uhrádzate kolky k návrhu na
vklad vlastníckeho práva do
katastra nehnuteľností (66,- €).
Inak neplatíte žiadne poplatky
predávajúcemu ani RK SPIRIT.
Ak kúpu nehnuteľnosti financujete
prostredníctvom hypotekárneho
úveru, môžu Vám vzniknúť ďalšie
Kompletná ponuka na
www.rkspirit.sk
poplatky súvisiace s úverom,
resp. založením nehnuteľnosti
v prospech financujúcej banky. Na
tieto sa informujte u pracovníkov
tejto banky.
5. Pred 5 mesiacmi som zdedila
byt po svojej mame. Môžem ho
teraz predať? Budem pri predaji
platiť nejaké dane?
Daňové
povinnosti
„trápia“
predávajúcich veľmi často. Treba
povedať, že často ich trápi daň
z dedičstva, darovania, prevodu
a prechodu nehnuteľnosti, ktorá
už je pár rokov zrušená. Tiež
dane z nehnuteľnosti sa obávať
nemusia, platí ju každoročne
majiteľ nehnuteľnosti miestnej
samospráve. Daňová povinnosť tak
predávajúcim vzniká iba na základe
Zákona o daniach z príjmov
(366/1999 Z.z.) a jeho platných
zmien a doplnkov. Podstatné je,
že sa zdaňuje iba príjem z rozdielu
medzi
nadobúdacou
cenou
a cenou, za ktorú predmetnú
nehnuteľnosť predávajúci predá.
Odpovede na Vaše otázky sú
nasledovné:
Áno, byt môžete predať.
Daň z príjmu nebudete platiť ak
bola Vaša mama vlastníčkou viac
ako posledných 55 mesiacov, t.j.
vlastníctvo Vaše a poručiteľa trvalo
dlhšie ako 5 rokov. Ak by ste byt
predávali až potom ako ho budete
vlastniť a budete v ňom mať trvalý
pobyt 2 roky a viac, bude Váš príjem
z jeho predaja od dane z príjmu tiež
oslobodený.
Ak máte akúkoľvek otázku súvisiacu
s predajom, kúpou či prenájmom
akejkoľvek nehnuteľnosti, nevá­
hajte a napíšte nám na adresu:
[email protected] Na Vašu otázku
Vám v krátkom čase odpovieme a tie
najzaujímavejšie a najpočetnejšie
zverejníme aj v ďalšom čísle nášho
časopisu.
15
HĽADÁME NOVÝCH
REALITNÝCH OBCHODNÍKOV
?
REALITNÝ TRH OŽÍVA,
CHCETE BYŤ PRI TOM
Nie ste typ, ktorý vydrží sedieť
v kancelárii 5 dní v týždni,
8 hod. denne?
Marc Feld k nám nastúpil na konci mája a už v júni
podpisoval svoje prvé obchody. Spýtali sme
sa na jeho prvé skúsenosti v novej práci:
Marc Feld, realitný obchodník pre pobočku v Liptovskom Mikuláši
Aké sú Vaše prvé skúsenosti v práci realitnej kancelárie?
Skúsenosti sú pozitívne, je to kvantum nových informácií, ale to
rozširuje môj obzor, spoznávanie nových ľudí, je to veľmi zaujímavé,
zaujímavá práca a inšpiratívne prostredie.
Radi si organizujete svoj čas
sami a máte radi prácu s ľuďmi?
Čo Vám to prinieslo? Možnosť sebarealizácie, je to o to zaujímavejšie, že sa musím
veľa učiť, práca ma celkom pohltila.
Ak už zamestnanie hľadáte
alebo si želáte zmeniť svoj pracovný stereotyp,
práca realitného obchodníka v našej spoločnosti môže zmeniť vašu budúcnosť.
Premýšľate o pozícii realitného obchodníka a chceli by
ste sa našich obchodníkov niečo spýtať?
Napíšte nám na [email protected] a my Vaše
otázky i s odpoveďami zverejníme na www.rkspirit.sk.
U nás dostanete šancu rozvíjať svoj potenciál, tak už nečakajte a zavolajte nám!
0905 970 675, e-mail: [email protected]
Kontaktná osoba: Mgr. Kristína Stejskalová
?
ť
s
o
n
ľ
e
t
u
n
h
e
n
e
t
í
n
?
t
u
s
o
a
l
ň
V
s
o
č
?
e
ť
t
a
j
e
i
a
n
v
e
Ne dať alebo pr
e
r
p
u
j
e
Chcet
!
e
m
e
ž
ô
m
o
p
My Vám
– Rýchlo
e
n
č
e
p
z
e
B
–
e
n
l
á
n
o
i
s
Profe
0
6
1
0
7
1
8
1
: 09
š
á
l
u
k
i
M
ý
k
3
0
2
Liptovs
0
1
8
8
1
: 09
k
o
r
e
b
m
o
ž
Ru
9
4
9
4
9
4
8
1
Poprad: 09
Download

01/2011 - RK Spirit