Cenník
Platný od 1. 7. 2014
Ceny sú uvedené vrátane DPH
Aktuálny cenník nájdete vždy na www.skylink.sk.
platba
na 1 mesiac
Poplatky
platba na 24 mesiacov
Jednorázová platba 39,90 €
Registračný poplatok za služby Skylink
(iba SIPO alebo Inkaso z účtu)
19,20 €
(všetky platobné metódy)
špecifický
symbol platby
200
(resp. 0 € u karty Výmena)
1,20 €
Servisný poplatok
platba na 12 mesiacov
34,90 €
(všetky platobné metódy)
100
Servisný poplatok slúži k úhrade služieb spojených s príjmom satelitnej televízie, vrátane zákazníckeho servisu. Servisný poplatok je už zahrnutý v predplatnom všetkých platených programových služieb.
predplatné
na 1 mesiac
Programové služby*
predplatné
na 12 mesiacov
špecifický
symbol platby
Digital
0,00 €
0,00 €
–
Digital HD
0,00 €
0,00 €
–
Mini
6,90 €
75,90 €
111
Flexi 7
9,90 €
108,90 €
777
Multi
11,80 €
129,80 €
133
Kombi
15,50 €
170,50 €
411
HD Plus
12,50 €
137,50 €
651
Multi HD (Kombi + HD Plus)
19,90 €
218,90 €
801
Mixbox
9,60 €
105,60 €
359
HBO Standard (HBO HD + HBO2 + HBO Comedy)
8,90 €
97,90 €
306
10,90 €
119,90 €
443
CS Film + CS Mini (+ Horror Film)
3,60 €
39,60 €
319
CS TV (Kino CS + Doku CS + Muzika CS) v MPEG-4
4,00 €
44,00 €
201
Film Europe Channel HD
3,00 €
33,00 €
251
Film Europe Channel HD + CS TV v MPEG-4
4,90 €
53,90 €
255
Man-X
10,40 €
114,40 €
311
Hustler
9,70 €
106,70 €
321
45,00 €
495,00 €
333
HBO MaxPack (HBO HD + HBO2 + HBO Comedy + Cinemax)
Komplet (všechny programy Skylinku)
* Všetky platené balíčky a väčšina programov balíčka Digital a Digital HD sú dostupné iba na kartách Skylink Irdeto / Irdeto ICE.
CID (Identifikátor Príjemcu): SK09ZZZ70000000105 / Podrobné inštrukcie pre nastavenie platby prostredníctvom Inkasa z účtu nájdete na www.skylink.sk.
Záujemci o jednorazovú platbu za 2 až 11 mesiacov uhradia čiastku rovnajúcu sa násobku mesačného poplatku a počtu mesiacov.
!
Číslo bankového účtu Skylinku: 25661323 / 7500
Variabilný symbol pre platbu: posledných desať číslic čísla Vašej dekódovacej karty Skylink
Pokyny pre zákazníkov, ktorí chcú prejsť zo súčasnej „nižšej“ služby na službu „vyššiu“
Ako vyplýva z cenníka, niektoré „vyššie“ služby sú zložené z iných – „nižších“ služieb. Kombi obsahuje Multi, služba
Multi HD obsahuje Kombi a HD Plus. Skylink umožňuje jednoduchý prechod z nižšej služby na vyššiu. Stačí uhradiť
predplatné vyššej služby minimálne na jeden mesiac a platbu označit špecifickým symbolom vyššej služby a variabilným symbolom = posledných 10 čísel dekódovacej karty. Následne sa automaticky nastaví dĺžka autorizácie vyššej
služby na určitý počet dní. Tento počet dní sa vypočíta nasledovným spôsobom: (nevyčerpaná čiastka za nižšiu službu + nová platba) / denná cena vyššej služby. Zákazníci, ktorí uhrádzajú predplatné pravidelnými platbami (SIPO,
inkaso z účtu) môžu prejsť na vyššiu službu takým spôsobom, že budú kontaktovať Zákaznícky servis Skylinku
a požiadajú o ukončenie pôvodnej služby a aktiváciu novej služby.
Download

stiahnuť - Skylink