Dotkni Košice
sa neba
2012
www.dotknisaneba.sk
O ČO IDE?
o ponuku osvetových akcií a prednášok
o mladých ľudí, ktorí chcú prežiť prázdniny inak
Akcie sú zamerané na zdravotnú prevenciu, medziľudské vzťahy a duchovné otázky.
Tieto oblasti sú pre život človeka dôležité a čím vyššie poznanie v nich dosiahne, tým
lepšia bude kvalita jeho života. Preto sa to celé jednoducho volá: Dotkni sa neba.
KTO JE ZA TÝM?
Občianske združenie Pathfinder — Prieskumník, ktoré pracuje na Slovensku s mládežou, oslovilo OZ Život a zdravie, OZ Maranatha, organizáciu pre pomoc a rozvoj na Slovensku — ADRA
k prázdninovej spolupráci s mladými ľuďmi z celého Slovenska, ktorí chcú prežiť prázdniny
iným spôsobom — ako dobrovoľníci pri službe ľuďom v Košiciach. Mnohých z nich stretnete
na ulici pri propagácii programu NEW START, niektorí vám doručia do schránky letáčiky, iní
vám doručia knihu z virtuálnej knižnice a ďalší vás budú sprevádzať pri prednáškach.
Projekt „Dotkni sa neba“ pre vás pripravuje a organizuje
občianske združenie Maranatha o.s. a dobrovoľníci z cirkevných
zborov adventistov siedmeho dňa v Košiciach.
PRÍĎTE NAČERPAŤ
NOVÉ PODNETY
Pozývame vás aj na ďalšie programy, ktoré vás povzbudia a inšpirujú:
Dni zdravia
Virtuálna knižnica
Prednášky, rozhovory
Klub pre deti — Pathfinder
Kluby zdravia
Výstava Biblií
KONTAKT: Stanislav Byrtus • 0905 818 843 • www.dotknisaneba.sk
3
Biznis a viera
Životný príbeh
Radima Passera
Košice
19. júla (Št) | 18:00 hod.
Priestory cirkevného domu
adventistov siedmeho dňa
Tajovského 8
4
Radim Passer
Podnikateľ a zakladateľ občianskeho
združenia Maranatha
3 a 1/2 ROKU
aneb americký sen v Česku
Strhujúci životný príbeh jedného z najúspešnejších českých
podnikateľov súčasnosti,
­developera Radima Passera.
3 a 1/2 ROKU II
aneb s vírou a odhodláním
Ďalšie zaujímavé pokračovanie príbehu Radima Passera.
Môžete sa tiež tešiť
na autogramiádu
Radim Passer je významný český developer
a jeden z najbohatších Čechov. Jeho spoločnosť
Passerinvest Group je tvorcom známeho
administratívneho komplexu BB Centrum v Prahe.
Tento najrozsiahlejší biznis park v Čechách sa stal
sídlom spoločností, ako napríklad Microsoft,
Telefónica (O2), ČEZ, HP, GE, UniCredit
a ďalších. Radim Passer založil v roku 2002
kresťanské združenie Maranatha, ktorého
cieľom je pomôcť ľuďom spoznávať Božiu
lásku. Taktiež je autorom kníh, ktorých
obsahom je zaujímavé rozprávanie
o jeho pozoruhodnej životnej ceste plnej
nečakaných udalostí, odhodlania a viery.
Po strate svojho prvorodeného syna v roku
1998 uveril Radim Passer v Ježiša Krista
a podobne ako mnoho miliónov iných ľudí
Ho vierou prijal za svojho Spasiteľa.
5
Unikátna putovná výstava
Biblia na cestách
sa bude v roku 2013 konať
v Košiciach
VIAC INFORMÁCIÍ NÁJDETE NA:
www.biblianacestach.sk
vstup VOĽNÝ!
6
Historické slovenské a zahraničné Biblie / Unikátne novodobé a najnovšie Biblie
v rôznych formátoch a prevedeniach / Biblie pre deti, študijné, historické a doplnkové
materiály, mapy, CD, DVD / Prednášky a výklady-Otázky, odpovede, diskusia / Možnosť
zakúpenia Biblií, suvenírov, kníh a ďalších materiálov za zvýhodnenú cenu
AKO DVAKRÁT
V ŽIVOTE VYHRAŤ
Životný príbeh vyhadzovača a bývalého vicemajstra
Nemecka v kulturistike Kornelia Novaka
28. júla
15:00 hod.
Tajovského 8
KOŠICE
vstup VOĽNÝ!
7
HealthEXPO
Navštívte náš stánok na Hlavnej
ulici vedľa Dómu svätej Alžbety
Od 10:00 do 16:00 hod.
(Št) 19. – (Pi) 20.
júla 2012
(Po) 23. júla 2012
(Št) 2. – (Pi) 3.
Všet
ky m
8
augusta 2012
RMO
erania sú ZADA
Dni ZDRAVIA
Môžete sa tešiť na:
 Meranie krvného tlaku
 Meranie telesného tuku
 Meranie BMI
 Meranie cholesterolu
 Meranie hmotnosti
 Meranie výšky
 Test životného štýlu
 Masáže
 Individuálne poradenstvo
cholesterolu bude vykonávať P
Meranie
O
y úrad verejného zdravotníct RADŇA ZD
va so
Regionáln
sídlom RAVIA —
v Koš
iciach.
roveň sa bude konať
Zá
„Detský deň zdravia“
DAJTE ŠANCU SVOJMU ZDRAVIU
9
prednáškový cyklus
Dotkni sa
Izraelský kráľ Šalamún napísal vo svojej slávnej knihe Príslovia: „Božou slávou je veci
skrývať, slávou kráľov je veci skúmať.“
Začiatok prednášok vždy
o 18:00 hod.
Múdrosťou týchto slov vás chceme
inšpirovať a zároveň pozvať na biblický
prednáškový cyklus DOTKNI SA NEBA.
• Tombola o zaujímavé ceny
• Program pre deti
Príďte a staňte sa súčasťou tejto
výnimočnej udalosti.
10
oš0ic1e2
K
neba 2
Vstup VOĽNÝ!
Usporiadateľ: Cirkevné zbory
adventistov siedmeho dňa v Košiciach
v spolupráci s Maranatha o.s.
Kontakty:
Stanislav Byrtus, tel.: 0905 818 843
e-mail: [email protected]
Boris Kmec, tel.: 0917 870 261
e-mail: [email protected]
Prednášky sa konajú súčasne
na týchto miestach:
1 Cirkevný dom adventistov
siedmeho dňa
Tajovského č. 8
2 Budova SMMK
(Správa majetku mesta Košice)
Hlavná č. 68, 1. poschodie
2
www.dotknisaneba.sk
1
Témy prednášok
Dotkni sa Neba
3. 7. (Po) Zvitky od Mŕtveho mora
2
Výnimočnosť Knihy kníh — Biblie
24. 7. (Ut) Návrat do budúcnosti
Dejiny napísané dopredu
26. 7. (Št) Prečo je toľko utrpenia?
A kto za to môže?
27. 7. (Pi) Osobnosť, ktorá zmenila svet
Kto je Ježiš?
28. 7. (So) Získať život — navždy
Ponuka nielen pre vyvolených
0. 7. (Po) Bude koniec sveta?
3
Z budúcnosti netreba
mať obavy
31. 7. (Ut) Návrat Kráľa
Ježiš príde znovu
2. 8. (Št) Smrť a potom …
Nebo, peklo, spánok alebo nič?
12
3. 8. (Pi) Inteligencia a evolúcia*
Čo nám v škole nepovedali
(Tajovského 8)
3. 8. (Pi) Dokonalý podvod Temná stránka špiritizmu a okultizmu
(Hlavná 68)
4. 8. (So) Dokonalý podvod
Temná stránka špiritizmu a okultizmu
(Tajovského 8)
4. 8. (So) Inteligencia a evolúcia*
Čo nám v škole nepovedali
(Hlavná 68)
6. 8. (Po) Desať rád do života
Boží zákon lásky
7. 8. (Ut) Siedmy deň
Význam soboty
v týždennom cykle
9. 8. (Št) V zajatí tradície
Zmena dňa odpočinku
10. 8. (Pi) Ako začať žiť nový život
Význam biblického krstu
1. 8. (So) Cirkev dnes
1
Poslanie spoločenstva
v 21. storočí
* Viac informácií o týchto prednáškach
nájdete na nasledujúcich stranách.
13
Inteligencia a evolúcia
Čo nám v škole nepovedali
3. augusta 2012 | 18:00 hod.
Tajovského 8, KOŠICE
4. augusta 2012 | 18:00 hod.
Hlavná 68, KOŠICE
Prednáša:
Mgr. Libor VOTOČEK
14
Je ĽUDSTVO dokonalým projektom, ALEBO
DARWIN a nový
svetový (ne)poriadok
4. augusta 2012
Začiatok o 15:00 hod.
Kde: Tajovského 8, KOŠICE
Prednáša:
Mgr. Libor VOTOČEK
senzačným zhlukom NÁHOD?
www.stvoreni.cz
15
Chcete si požičať
knihu zadarmo?
Ma lá kn ižn ica - ve ľk é tit ul y
„Slová kníh nás vždy vzrušia, dôležité
enili.“
však je, aby nás zm
KONFUCIUS
Pre vaše zdravie
šej duše
va
nie
eše
pot
Pre
ež
lád
a m
i
Pre vaše det
sice.dotknisaneba.sk/kniznica/
Tituly nájdete na stránkach: http://ko
Otvorené pre verejnosť:
» Knižnica
Streda od 16:00 do 17:00 hod.
16
CASD Košice
Tajovského 8
Tel: 0917 870 261, [email protected]
Tel: 0918 093 301, [email protected]
Sobota od 16:30 do 17:30 hod.
Záujemcom s obmedzenou možnosťou pohybu
je možné knihy doručiť až domov.
Výpožičná doba je 1 mesiac.
Stredisko
kurzov
KkorešpondenčnýwcwhwK
.skskk.sk
Klub
Pathfinder
•Rozvoj fyzickej zdatnosti
•Rozvoj táborníckych
zručností
•Poznávanie prírody
•Výtvarná výchova
•Služba druhým
•Správne životné postoje
18
•Túžiš po dobrodružstvách?
•Máš rád prírodu?
•Chceš vedieť, ako sa dá dobre využiť
voľný čas?
•Chceš si nájsť nových kamarátov?
•Rád objavuješ záhady a nové veci?
•To všetko nájdeš v Klube Pathfinder.
Schôdzky: Prvá nedeľa v mesiaci od 9:00 hod., Tajovského 8, Košice
Kontakt: Jozef Butala, 0905 968 152 | www.kosice.dotknisaneba.sk
Pozývame vás na prednášky,
ochutnávky a stretnutia
v Klube zdravia Košice
ČO SÚ TO KLUBY ZDRAVIA
pravidelné a dlhodobé stretnutia ľudí zamerané na:
» výmenu informácii z oblasti zdravého
životného štýlu
» motiváciu k zmene návykov životného štýlu, ktoré
sú často príčinou mnohých civilizačných ochorení
» osvojovanie si zdravých návykov
Dôraz sa kladie na vnímanie
ľudského zdravia v jeho
» komplexnosti (oblasť telesná, duševná,
sociálna, duchovná)
» a vyváženosti (harmonický podiel
jednotlivých oblastí)
KEDY:
začíname 3. októbra 2012
od 17:00 hod.
KDE:
KOŠICE, Hlavná 68,
zasadačka na 1. poschodí,
č. d. 102, 103
KONTAKT:
Tel: 0905 638 899
E-mail: [email protected]
Vstup
VOL´NÝ!
Aktuálne informácie získate: www.zivotazdravie.sk/klub-zdravia-kosice-2/
ČO HOVORÍ BIBLIA o:
1. Kresťanstvo a zdravý životný štýl
20. 8.
2. Manželstvo ako vzácny dar
27. 8.
3. Majetok – požehnanie alebo prekážka? 3. 9.
4. Naozaj spravodlivosť zvíťazí?
10. 9.
Každý pondelok o 18:00 hod.
HLAVNÁ 68 (zasadačka na 1. poschodí, č. d. 102, 103), KOŠICE
20
TAJOMSTVO PROROCTVA
Štúdium biblickej knihy Daniel
Každý pondelok o 17:00 hod.
Začíname 17. septembra 2012
Hlavná 68, KOŠICE
vstup VOĽNÝ!
21
Pozývame vás na koncert duchovných piesní
DOTKN| 1I8:0S0A NEBA
Nedeľa 9. 9.
Účinkuje košický spevokol
Cirkvi adventistov s. d.
Diriguje Zoltán Balog
22
Tajovského 8, KOŠICE
vstup VOĽNÝ!
MOBILNÝ ODBER KRVI
Chcete pomôcť a zachrániť život druhým?
Príďte darovať krv.
12. 12. 2012 | 8:00 – 11:00 hod.
K
VA
A
K RP K I
V
Ľudská krv je nenahraditeľná.
Priestory cirkevného domu adventistov
siedmeho dňa, Tajovského 8, KOŠICE
Muži môžu darovať krv s odstupom 3 mesiacov, maximálne 4x do roka.
Ženy môžu darovať krv s odstupom 4 mesiacov, maximálne 3x do roka.
ORGANIZUJE:
Národná transfúzna služba SR v spolupráci
s CASD a ADRA Slovensko
23
Dotkni sa neba Ko2š0ic1e2
Leto v Košiciach je aj o zaujímavých príležitostiach. Tu je v skratke niekoľko z nich:
DOTKNI
SA NEBA
AKO DVAKRÁT
V ŽIVOTE VYHRAŤ
BIZNIS A VIERA
Životný príbeh
miliardára Radima
Passera
Strana 4
Životný príbeh
vyhadzovača
a bývalého
vicemajstra
v kulturistike
Strana 7
DNI ZDRAVIA
Ako získať motiváciu
k zmene životného
štýlu
Strana 8
Prednášky
o živote, viere
a budúcnosti
Strana 10
Download

Brožura v PDF - Dotkni sa neba