Drevostavby
Ponúkame bývanie
budúcnosti uz dnes
Z
ameranie sa na stavby nízkoenergetických drevodomov sa po skúsenostiach
s realizáciou stavieb v Nemecku ukazuje
ako veľmi efektívne a úspešné rozhodnutie.
Konečný zákazník oceňuje, že nízkoenergetický
drevodom má o 30 % nižšie náklady na vykurovanie.
Dom s drevenou konštrukciou tvorí zdravé bývanie pri
minimalizácii mokrých procesov a bez zabudovanej
vlhkosti v stavbe a hlavne za 1 mesiac váš rodinný
dom stojí na základoch v tzv. hrubej stavbe, teda pod
strechou.
Stavby nízkoenergetických rodinných domov,
bytoviek, polyfunkčných domov aj hospodárskych
budov na báze drevostavby dodáva v troch stupňoch
dokončenia:
Ultra hrubá stavba (UH) – steny dokončené OSB
doskou, krov bez krytiny.
Hrubá stavba (HS) už so zamontovanými oknami,
dverami, pokrytá krytinou.
80
7/8_2012
VIAC AKO DESAŤROČIE
SKÚSENOSTÍ ZO STAVIEB
DREVODOMOV DNES
V PLNEJ SVOJEJ KAPACITE
UPLATŇUJE SPOLOČNOSŤ
MPA – DREVODOM NA
SLOVENSKOM TRHU
K SPOKOJNOSTI SVOJICH
ODBERATEĽOV...
Stavba na kľúč – vrátane dokončenia interiéru.
Dôsledným dodržiavaním statických výpočtov a technologických postupov pri realizácii stavby firma MPA
drevodom, s.r.o., zaručuje, že konštrukčná skladba je
skutočne pevná a drevodom nie je žiadnym dočasným riešením, ale plnohodnotná stavba so životnosťou až 70 rokov.
Obvodové nosné steny
Tvoria hlavnú zvislú nosnú konštrukciu, ktorá sa skladá zo zatepleného dreveného rámu KV 4 hrúbky 140
mm, oplášteného z oboch strán OSB doskou hrúbky
120 mm. Vo vnútri rámu je vložená tepelná izolácia
z minerálnej vlny hrúbky 140 mm.
Takto zložený stenový panel je z vnútornej strany
vybavený paropriepustnou fóliou a opláštený
sadrokartónovou doskou minimálnej hrúbky
2,5 mm (môže byť impregnovaná proti vlhkosti – zelená alebo protipožiarna – ružová, na zvýšenie požiarnej
odolnosti), z vonkajšej strany je zateplený KZS
s 80 mm hrubou vrstvou tepelnej izolácie z polystyré-
nu alebo minerálnej vlny (podľa požiadaviek požiarneho technika alebo zákazníka), na ktorú je nanesená
vrstva omietky. Uvedené zloženie steny dosahuje
tepelný odpor 5,78 m2K/W. Tepelný odpor môže byť
pri uvedenom zložení vyšší, závisí od zákazníkom
zvolenej kvality použitej tepelnej izolácie a pridaním
hrúbky izolácie do KZS.
Vnútorné nosné steny
Tvoria hlavnú zvislú nosnú konštrukciu, ktorá sa skladá zo zatepleného rámu hrúbky 140 mm, oplášteného
z oboch strán OSB doskou hrúbky 12 mm. Vo vnútri
rámu je vložená tepelná izolácia z minerálnej vlny
hrúbky 140 mm (plní funkciu tepelno-izolačnú
a tiež akustickú).
Takto zložený stenový panel je z oboch strán opláštený sadrokartónovou doskou minimálnej hrúbky
12,5 mm (môže byť impregnovaná proti vlhkosti
alebo protipožiarna na zvýšenie požiarnej odolnosti).
V mieste prevádzky so zvýšenou vlhkosťou (kúpeľňa)
je medzi OSB doskou a sadrokartónom vložená
priepustná fólia.
Vnútorné nenosné steny
Skladajú sa zo zatepleného dreveného rámu hrúbky
80 mm, oplášteného z oboch strán sadrokartóno-
vou doskou minimálnej hrúbky 12,5 mm (môže byť
impregnovaná proti vlhkosti alebo protipožiarna na
zvýšenie požiarnej odolnosti). Vo vnútri rámu je vložená tepelná izolácia z minerálnej vlny až do hrúbky
80 mm, ktorá plní funkciu tepelno-izolačnú a tiež
akustickú. V mieste prevádzky so zvýšenou vlhkosťou
(kúpeľňa) je medzi OSB dosku a sadrokartón vložená
priepustná fólia.
Stropná konštrukcia
Nosná konštrukcia stropu je navrhnutá podľa parametrov statického výpočtu a tvoria ju spravidla drevené stropné rámy, uložené na obvodových a stredných
nosných stenách.
Stropná konštrukcia je v obytných podkrovných priestoroch navrhnutá s ťažkou plávajúcou podlahou.
Stropné nosné trámy sú z hornej strany vybavené
záklopkou z dosiek OSB min. hrúbky 25 mm, na ktorých sú uložené dosky na utlmenie kročajového hluku
z polystyrénu hrúbky 20 mm, zaliate cementovým
poterom hrúbky 40 mm. Na poter je možné ukladať
zákazníkom zvolenú nášľapnú vrstvu podlahy. Medzi
stropné trámy je ukladaná tepelná izolácia z minerálnej vlny hrúbky 100 mm (plní funkciu tepelno-izolačnú
a tiež akustickú). Vrstva izolácie je z prízemia vybavená paropriepustnou fóliou a opláštená sadrokartónovou doskou minimálnej hrúbky 12,5 mm (môže byť
impregnovaná proti vlhkosti alebo protipožiarna na
zvýšenie požiarnej odolnosti).
Strešná konštrukcia
Nosná konštrukcia je navrhnutá podľa parametrov
statického výpočtu. Tvoria ju spravidla drevené krovy,
na ktorých je uložená paropriepustná izolácia a zákazníkom zvolená strešná krytina na dvojitom latovaní.
Strešná konštrukcia v neobytných podkrovných priestoroch je vybavená dvoma vrstvami tepelnej izolácie.
domabyt.sk
81
Drevostavby
Jedna je uložená medzi krovy a druhá pod krovy
do roštu pod sadrokartón v celkovej hrúbke
30 mm. Je z interiéru vybavená paropriepustnou
fóliou. Uvedené zloženie strechy dosahuje tepelný
odpor min 7,6 m2K/W. Tepelný odpor môže byť pri
uvedenom zložení vyšší, závisí od zákazníkom zvolenej kvality použitej tepelnej izolácie.
Strešná konštrukcia v obytných podkrovných priestoroch je zateplená dvoma vrstvami tepelnej izolácie.
Jedna vrstva sa vloží medzi krovy a druhá pod krovy
do roštu pod sadrokartón v celkovej hrúbke 300 mm.
Vrstva izolácie je z interiéru vybavená paropriepustnou fóliou a opláštená sadrokartónovou doskou
minimálnej hrúbky 12,5 mm (môže byť impregnovaná
proti vlhkosti alebo protipožiarna na zvýšenie požiarnej odolnosti). Uvedené zloženie strechy dosahuje
tepelný odpor min 7,6 m2K/W. Tepelný odpor môže
byť pri uvedenom zložení vyšší, závisí od zákazníkom
zvolenej kvality použitej tepelnej izolácie.
Podlaha v prízemí na podkladovom betóne
Vrstvy podlahy sú na podkladovom betóne vybavenom izoláciou proti vlhkosti prípadne protiradónovou
izoláciou; tvorí ju vrstva tepelnej izolácie z polystyrénu
hrúbky 100 mm, zaliata cementovým poterom hrúbky
40 mm. Na poter je možné lepiť alebo ukladať zákazníkom zvolenú nášľapnú vrstvu podlahy. Uvedené zloženie podlahy dosahuje tepelný odpor min 2,7 m2K/W.
Okenné konštrukcie a balkónové dvere dodáva firma
štandardne drevené z eurohranolu 78 mm, izolačné
82
7/8_2012
dvojsklo Ug 1,1 s celoobvodovým kovaním, povrchová
úprava lazúrovacím lakom.
Vstupné dvere: zárubňa z ihličnatého dreva, 5-bodové
zamykanie, povrchová úprava lazúrovacím lakom, presklenie izolačným dvojsklom. Na fasáde sú drevené
priznané časti upravené lazúrovacím lakom.
Pretože zákazníci si obvykle vytypujú „svoj“ dom z katalógových projektov rôznych projekčných organizácií,
nebráni sa spoločnosť spolupráci s nimi s tým, že
spoločne preprojektujú klasickú murovanú stavbu na
drevodom.
Po dokreslení a zapracovaní dispozičných zmien
– podľa požiadavky zákazníka – vypracujú pracovníci
spoločnosti dôkladnú statiku a výrobné výkresy.
Výhodou tohto riešenia býva zisk na obytnej ploche,
lebo drevostavba má tenšie obvodové steny (pri zachovaní a zvýšení tepelnotechnických vlastností) ako
má murovaná stavba. Zákazník za upravený projekt
zaplatí menej ako za individuálny projekt.
Všetky použité materiály, ktoré zapracovávame do
projektov, sú certifikované. Môžeme konštatovať, že
výsledné dielo je vždy kvalitné tak, aby dlhodobo
uspokojovalo požiadavky svojho majiteľa na efektívne
bývanie.
MPA drevodom, s.r.o.
Farská 486, Malý Kolačín, 018 51 Nová Dubnica
Tel.: +421 907 988 458
E-mail: [email protected]
www.mpa-drevodomy.sk
Realizácie drevostavieb
clenov sekcie ZSD SR
ATRIUM atyp bungalov 145
Tento samostatne stojaci objekt je osadený v rovinatom teréne. Dom je
nepravidelného obdĺžnikového tvaru, celkových vonkajších rozmerov
17,00 x 15,043 m s valbovými strechami. Stavebnou súčasťou domu je
garáž, v zadnej časti záhrady je exteriérová terasa.
Zastavaná plocha:
Podlahová plocha:
Potreba tepla na vykurovanie:
Certifikovaný výrobca rodinných domov, spoločnosť BAU holding, priniesol na
slovensky trh projekt DOM SNOV – 39.999 Eur, ktorého základom je ponuka cenovo
dostupných typových stavieb.
V spolupráci s ďalšími slovenskými výrobcami a dodávateľmi stavebných materiálov
a vybavenia rodinných domov sme predstavili na výstave DOMEXPO 2010 kompletný
vzorový dom bungalov Stilo I., ktorý sa za nasledujúcich pár mesiacov stal skutočne
najpredávanejším rodinným domom na Slovensku.
RD Stilo I. je výnimočný nielen atraktívnym dizajnom od prestížneho architektonického
ateliéru APEX A, ale aj svojou maximálnou variabilitou s možnosťou výberu až 18
pôdorysných riešení od 2-izbového úsporného modelu až po 5 -izbovú priestrannú
verziu. V Stile I. nájdu klienti skutočne všetko, čo je pre moderné a komfortné bývanie
v rodinnom dome potrebné vrátane veľmi širokej výbavy interiéru, a to už
od 39.999 Eur s DPH.
Základná verzia najpredávanejšieho bungalovu RD Stilo I. má 3 izby a zastavanú
plochu 101 m2 aj s terasou, v štandarde je dodávaný s veľmi úsporným kúrením
a kompletným vybavením vrátane obkladov, podláh, sanity a osvetľovacích telies.
Nezanedbateľná je aj rýchlosť výstavby, kde vďaka moderným technológiám výroby
v novej výrobnej hale v Bratislave sa podarilo skrátiť bežné trvanie výstavby z 8-12
mesiacov už na 30 pracovných dní.
Už niekoľko stotisíc záujemcov o výstavbu mimoriadne ocenilo možnosť obhliadnuť
si kompletné vzorové domy nielen na výstavách v Bratislave a v Nitre, ale aj trvalé
výstavné expozície – vzorové domy na celom území Slovenska. Momentálne sú
k dispozícii vzorové domy v Bratislave, Nitre, Žiline a Marianke, ďalšie 4 vzorové domy
sú v súčasnosti vo výstavbe.
Pri výrobe a realizácii RD Stilo I. sa kladie mimoriadna pozornosť na kvalitu, navrhnutá
konštrukcia je certifikovaná nemeckým certifikačným úradom, všetky použité materiály sú certifikované a výhradne od značkových
európskych výrobcov, rovnako je pod pravidelným certifikačným dohľadom aj výrobný
proces a management riadenia spoločnosti.
Každý projekt má svoje samostatné statické
posúdenie oprávnenou osobou. Vzhľadom
k uvedenému je možné poskytnúť až 30 ročnú
BAU holding, s.r.o.
záruku na statiku konštrukcie a životnosť
Vajnorská 89, 831 04 Bratislava
stavby je certifikačným úradom stanovená
tel.: +421 918 887 887
na minimálne 100 rokov. Bližšie informácie
www.rodinnydom.sk
môžete najsť www.rodinnydom.sk
e-mail: [email protected]
181,10 m2
145,16 m2
59 kWh/m2
Zvislý nosný systém rodinného domu je navrhnutý z montovaných, dielensky vyrábaných drevostavbových panelov systému vyvinutého firmou
ATRIUM s. r. o. Maximálne predpripravené vnútorné stenové kompletizované panely majú hrúbku 130 mm a obvodové stenové kompletizované panely sú difúzne otvorenej konštrukcie DifuTech IZO Comfort
hrúbky 343 mm. Celý objekt je zateplený v danej obvodovej konštrukcii
minerálnou vlnou 140 mm, drevovláknitou doskou 100 mm spolu so 60
mm zateplenou predstenou. Výplne otvorov sú plastové, obojstranný
dekor s izolačným 3-sklom s bezpečnostným sklom Connex. V dome je
osadený systém decentrálneho riadeného vetrania inVENTer, riadiaci
systém pre reguláciu vykurovania obytných miestností. Vykurovanie
je riešené elektrickým kotlom s výkonom 9,0 kW a ako alternatívny
doplnkový zdroj tepla sú osadené slnečné kolektory na streche objektu.
Dom tiež disponuje dažďovým hospodárstvom s riadiacou jednotkou
osadenou v technickej miestnosti, kde sa nachádza aj ovládanie
ponorného čerpadla v studni.
Atrium SK, s.r.o.
Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica
tel.: +421 918 971 611
e-mail: [email protected]
www.atrium-sk.sk
domabyt.sk
83
Drevostavby
Nízkoenergetický bungalov Wolfsthal
Moderný nízkoenergetický koncept stavby s bezbariérovým riešením, ideálny pre mladé
rodiny alebo aj seniorov. Vstup do stavby je situovaný zo severnej časti, v prípade ideálnej orientácie pozemku voči svetovým stranám. Juhozápadná strana domu je koncipovaná s ohľadom na priestorovo veľkorysú terasovú časť s bezbarierovým prechodom
priamo z interiéru. Aktuálna architektúra stavby uvažuje s valbovou strechou, ktorú je
možné podľa žiadosti klienta prispôsobiť zobytnením podkrovia. Súčasťou stavby je tiež
priestranná garáž s vstupom zo severnej časti domu.
Vnútorný priestor sa logicky člení do viacerých funkčných častí. Rodičovská spálňa
s možnosťou priameho prechodu na samostatnú terasu s pridruženou kúpeľňou tvorí
prvý funkčný celok. Podobne sú riešené aj dve samostatné izby, ktoré môžu plniť funkciu
detských resp. príležitostných hosťovských izieb. Všetky už spomenuté miestnosti sú od
ostatnej časti domu oddelené samostatnou chodbou, ktorá oddeľuje súkromný priestor
od ostatných frekventovanejších častí. Viac ako tretina interiéru patrí obývačke spojenej
s kuchyňou situovanou v rohovej časti spolu s menšou špajzou.
Hlavným zdrojom vykurovania je teplovodné podlahové kúrenie s napojením na rozvod
obecnej teplárne, aj s ohrevom teplej vody (alternatívou môže byť plynový kondenzačný kotol
so zásobníkom teplej vody). Samozrejmosťou
je riadené vetranie s rekuperáciou tepla, ktoré
okrem prívodu čerstvého vzduchu eliminuje
aj tepelné straty z vetrania. Vyvetraný vnútorný
vzduch bez alergénov zabezpečujú jednoDREVSTAV SLOVAKIA, spol. s r.o.
ducho udržiavateľné filtre na už spomínanej
P. O. Hviezdoslava 372/40
vetracej jednotke.
968 01 Nová Baňa
Zastavaná plocha: 270 m2
Úžitková plocha: 237,9 m2
tel./fax: +421 45 685 56 54
mobil: +421 918 789 273
e-mail: [email protected]
www.drevstavslovakia.sk
Typový dom FD 109
Nízkoenergetický montovaný drevený bungalov slúži na bývanie 4-5 člennej rodiny.
K rodinnému domu je navrhnuté samostatné kryté státie pre autá. Tepelná pohoda
montovaného domu je zabezpečená konštrukciou obvodových stien a stropov z celostenových sendvičových panelov na báze dreva. So zateplením a obkladom majú hrúbku
28 cm. Dom moderného dizajnu s veľkými presklenými plochami chránenými funkčnými
tienidlami umožňuje využitie pasívneho solárneho zisku. Drevené okenné konštrukcie
sú vybavené sklenenými výplňami z izolačných trojskiel. Ako zdroj tepla slúži závesný
plynový kondenzačný kotol s 200 l zásobníkom TÚV. Majiteľ domu vykuruje podlahovým
teplovodným kúrením. Náklady na vykurovanie a ohrev úžitkovej vody sú 39,- eur mesačne
(overené po dvoch rokoch užívania stavby). Interiér rodinného domu je navrhnutý s dvoma
svetlými výškami, v spoločenskej časti 2900 mm a v oddychovej časti 2600 mm. Centrálnu miestnosť tvorí spojenie kuchyne, jedálne a obývacej miestnosti do jedného veľkého
plošného celku.
Úžitková plocha 136 m2
Zastavaná plocha 170 m2
Bungalov Line 100
Máte radi vzdušnosť obývacej izby? S tým Vám pomôžeme a ponúkneme rodinný dom –montovanú drevostavbu Bungalov Line 100
o rozmeroch 12,2x9,72 m. Otvorená dispozicia pôdorysu je riešená
ako veľká obývacia izba prepojená s kuchynskými priestormi. Je tu aj
praktický sklad, ktorý vzhľadom k tomu, že je spojený s kuchyňou, slúži na uskladnenie potravín. V dispozičnom riešení je navrhnutá aj šatňa, ktorá je vhodná na uloženie sezónnych vecí. Bungalovy tohto typu
z hľadiska mernej spotreby
tepla na vykurovanie 20-50
kWh/m2 možno zaradiť medzi
nízkoenergetické domy.
HAAS FERTIGBAU, spol. s r.o.
Dostojevského rad 5, 811 09 Bratislava
tel.: +421 908 749 958
+421 376 542 308
www.haas-fertigbau.sk/
[email protected]
[email protected]
84
7/8_2012
Zastavaná plocha
118,78 m2
Úžitková plocha
celkom 100,30 m2
ForDom, s.r.o.
Družstevná 14
960 01 Zvolen
tel.: +421 915 263 065
e-mail: [email protected]
www.fordom.sk
Rodinný dom Úpohlav
Podzemné podlažie rodinného domu v Úpohlave je zhotovené zo železobetónu. Nadzemné podlažie bolo projektované
ako drevostavba v nízkoenergetickom štandarde. Ročná
merná spotreba energie je 27 kWhod/m2. Konštrukčne je
horné podlažie zhotovené z CLT (cross laminated timber)
panelov Femada. Skladba obvodového plášťa je difúzne otvorená. Blower door test bol uskutočnený s výsledkom 0,16
hod-1. Na nosnú konštrukciu strechy boli použité drevené
priehradové väzníky z našej produkcie. Použitím priehradových väzníkov v bungalovoch ušetrí investor značné finančné
prostriedky a získa voľný priestor na dispozičné riešenie,
pretože priehradový krov nemusí mať množstvo podpôr pre
prenesenie zaťaženia do základov. Krytina je „ľahká“ z falcovaného (clip panel) plechu. Projektantom a dodávateľom
drevenej časti stavby – stenové panely, krov a krytina bol
Kontrakting stavebné montáže s.r.o.
KONTRAKTING KROV HROU, s.r.o.
Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina
tel.: +421 41 724 77 32
e-mail: [email protected]
www.kontrakting.sk
BUNGALOV – DOM „NA JEDNEJ ÚROVNI“
Ak chcete žiť bezbariérovo a bývať „v jednej rovine“, potom je pre Vás
náš bungalov optimálnym riešením.
Veľkosť, štýl, forma a sklon strechy - všetko si môžete zvoliť podľa
vlastného vkusu, potrieb a finančných možností. Priestrannosť domu
a možný otvorený priestor spolu s veľkými posuvnými dverami, ktoré
spájajú terasu s interiérom, ponúkajú jeho užívateľovi pocit slobody.
Široká veranda, resp. prestrešená terasa vytvára dodatočný obytný
priestor, poskytuje chládok a ochranu pred dažďom.
V portfóliu máme v ponuke 4 typy WOLF stien. Všetky sú vhodné
pre nízko-energetické bývanie, z toho STENA PRE PASÍVNY DOM
(U=0,10 W/m2K) dosahuje potrebný účel v kombinácii so správnou
orientáciou domu, vhodnou voľbou okien, tepelnej techniky a podobne.
Veľký pozemok je síce pre bungalov ideálny, ale nie nevyhnutný. Aj
na malej stavebnej ploche môže byť zriadený tento nádherný typ
domu.
Naše bungalovy sa dajú veľmi dobre prispôsobiť aj pre ľudí s obmedzenou alebo čiastočne obmedzenou schopnosťou pohybu. Sú
ideálnou formou bývania pre každého.
Dom je možné celoplošne alebo čiastočne podpivničiť.
Bungalov PLANUM 03 - technické parametre domu:
Rozmery: 13,31 x 13,26 m
Obytná plocha: 114 m2 (dom väčšej veľkostnej kategórie)
Strecha: valbová, sklon 17°
WOLF stena: Ultra Mega (U=0,14 W/m2K)
WOLF SYSTEMBAU, spol. s r.o.
Hronská 1, 960 01 Zvolen
Tel.: +421 45 532 53 59
Mobil: +421 907 887 719
e-mail: [email protected]
www.wolfhaus.sk
domabyt.sk
85
Download

ponukame-byvanie-buducnosti-uz