10. júl 2012
Ročník XXXVII.
Cena 0,25 €
Číslo 27
Ľubovnianske
noviny
V príšerných
horúčavách radšej
na vodu
Na sviatok
vierozvestcov
Cyrila a Metoda
Televízny program
na celý týždeň
súčasťou novín
Extrémne teplo!
2.
3.
5.-6.
Ľudia sa v týchto dňoch chladili ako sa dalo. Kúpaliská praskali vo
švíkoch a na odbyt išla zmrzlina.
Chorvátsko, Bulharsko či Grécko. Tak tieto dovolenkové destinácie, aspoň čo sa počasia týka,
môžeme mať všetci v týchto dňoch aj doma.
Teploty, ktoré začali už v druhej polovici júna,
sa totiž nesú v znamení rekordných horúčav.
Okrem zaznamenaných tridsiatok padol uplynulý štvrtok aj rekord. Najvyššia denná teplota
sa vyšplhala na 33,4 oC.
n V JÚNI TO ZAČALO
Slovensko prežíva jednu
z najdlhších sérií tropických
dní. S príšernými horúčava-
mi, ktoré trápia nielen seniorov,
už nie sú žarty. Vhod padlo určite aj schladenie v podobe júnových dažďových kvapiek.
„Posledných 28 dní v júni napadlo 161 mm zrážok, čo je nadpriemer mesiaca. Najviac zrážok padlo 21. júna, kedy som
zaznamenal až 37,7 mm,“ prezradil meteorológ Štefan Pekár z Plavča. Počas uplynulého mesiaca u nás nechýbalo
ani päť búrok, čo je o polovicu menej v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúcich dvoch rokov.
Najteplejšími júnovými
dňami boli 19. a 20. jún, kedy
správca pozorovacej stanice
SHMÚ v Plavči nameral 31,5
C. „Ak teplotne porovnávame tieto hodnoty s vlaňajškom,
najviac, až 28 oC, bolo 17. júna
a tohtoročné rekordy neprekonal ani rok 2010, kedy bolo 11.
júna 30,8 oC,“ dodal Š. Pekár,
podľa ktorého sa ale nemôžeme pochváliť prekonaním denného rekordu z roku 1994, kedy
bola 29. júna nameraná teplota
33,5 oC. „Z mojich dlhoročných
pozorovaní vyplýva, že počasie
je v posledných rokoch veľmi
premenlivé. Naozaj nie sme
zvyknutí na takéto extrémy,“
doplnil Š. Pekár.
o
n TRÓPY AJ V JÚLI
Horúčavy ale pokračujú aj
v prvom prázdninovom mesiaci, začiatok júla totiž nijako nezaostáva za tropickými teplotami. Vo voľný deň,
kedy väčšina ľudí oddychovala, bola dlhoročným pozorovateľom počasia zaznamenaná maximálna denná teplota až 33,4 stupňov Celzia.
Zaujímavosťou je tiež to, že
prvé júlové dni v našich končinách teplota neklesla pod
tridsiatku. „Zriedkavé nie
sú ani prehánky či búrky. Aj
cez víkend sme si ich užili,
za sedem minút napríklad
búrka v Plavči zanechala poprevracané stromy a narobila aj ďalšie škody,“ prezradil Š. Pekár.
m m m
Horúce dni striedané
s prehánkami a búrkami by
mali podľa meteorologických predpovedí pokračovať aj tento týždeň. Vo štvrtok má ale nastať zmena a
teploty klesnú na príjemných 23 - 25 stupňov Celzia.
Text (eh), foto (eh, M.B)
Z farnosti odchádzajú všetci rímskokatolícki kňazi
Rímskokatolícki veriaci
v Starej Ľubovni v tomto čase
prežívajú smútok. 12. júlom
totiž biskup mení pôsobisko
všetkých kňazov vo farnosti
Stará Ľubovňa. Po niekoľkoročnom pôsobení v našej farnosti tak mesto opúšťajú traja
kapláni. A po 17-tich rokoch
v staroľubovnianskej Rímskokatolíckej farnosti odchádza
aj dekan Marián Pánik.
9 771338 03 4005
28
„Práca s ľuďmi je na jednej
strane náročná, ale tiež veľmi
krásna. Aj tu v Starej Ľubovni
som sa o tom presvedčil, spoznal som tu mnoho dobrých
ľudí,“ zhodnotil svoje päťročné pôsobenie u nás Marek
Boča, jeden z kaplánov, ktorý
odchádza do Popradu. Do Vysokej nad Uhom už začiatkom
júla odišiel aj Ľuboš Laškoty
a na misie do Kazachstanu sa
chystá kaplán Pavol Tondra.
Všetci sa ale zhodli na tom,
že budú radi, ak veriaci budú
pokračovať v tom, čo tu začali. „Je treba šíriť Božie slovo
ďalej, zvlášť v dnešnej uponá- ročnou tradíciou stalo sláve- sezóny a tiež pri príležitosti Osly,“ zosumarizovali ďalšie
hľanej dobe,“ dodal M. Boča. nie svätých omší na začiatku sviatku svätého Huberta, ako dekanove aktivity veriaci. Nea na konci hradnej turistickej aj stretnutie rodín na vrchu zabudli pripomenúť ani ďaln 17 ROKOV Aj Marián Pánik (na fotografii), ktorý u nás pôsobil
dlhé roky, by mal už v priebehu tohto týždňa odísť na
svoje nové pôsobisko. Tým
je farnosť Babín. Tunajší veriaci však na neho budú ešte
dlho spomínať. Bol totiž hlavným iniciátorom pri výstavbe
kostola sv. Petra a Pavla a výsledkom spolupráce s ním je
tiež prípravné štádium opravy strechy a fasády kostola sv.
Mikuláša. Spomínaný kostol
mu vďačí aj za rekonštrukciu
organu a spolu s ďalšími odborníkmi sa mu podarilo zachrániť vzácny skvost našej
farnosti - monštranciu.
To je len zlomok z toho, čo
Marián Pánik pre staroľubovniansku farnosť za roky svojho pôsobenia urobil. „Rozšíril tiež duchovné služby v domove dôchodcov a v nemocnici. Vďaka nemu sa každo-
šie duchovné akcie a to, že sa
počas jeho pôsobenia dvakrát
uskutočnili ľudové misie. Do
našej farnosti vďaka nemu prišlo mnoho významných osobností duchovného a spoločenského života. A ruku k dielu priložil aj pri dobudovaní
cirkevného školstva v našom
meste. Svoju zodpovednosť
dokazoval takisto pri vedení
dekanátu popri službe na cirkevnom súde.
Dekanova kňazská služba tak zanecháva veľa pozitív
nielen farnosti, ale tiež nášmu
mestu. „Chceme sa preto poďakovať za všetku duchovnú
a spoločenskú činnosť v Starej Ľubovni. Na novom pôsobisku prajeme veľa osobných
a duchovných síl v namáhavom a zodpovednom poslaní,“ odkazujú svojmu dekanovi rímskokatolíci zo Starej Ľubovne. Tí už v sobotu 14. júla
spoznajú jeho nástupcu. Je ním
Pavol Lacko, ktorý prichádza
z farnosti Spišské Podhradie. Text (eh), foto (V.D.)
ĽUBOVNIANSKE NOVINY
2
strana
10. júl 2012 ĽN č. 27
SPRAVODAJSTVO / PUBLICISTIKA
Vysoké teploty nás trápia
Vypiť treba najmenej tri litre tekutín
Slávnosti pod hradom
Prvý júlový týždeň bol aj
v tomto roku v znamení pripomenutia si sviatku našich vierozvestcov sv. Cyrila a Metoda.
5. júla cirkevní, štátni a verejní
predstavitelia otvorili v staroslávnej Nitre rok venovaný veľkému
jubileu – 1150. výročiu príchodu
vierozvestcov sv. Cyrila a Metoda na územie Veľkej Moravy. Už
20 rokov sme tento sviatok slávili aj v Starej Ľubovni, v drevenom kostolíku sv. Michala Archanjela, v skanzene pod stredovekým hradom.
Organizátormi slávnosti boli
Ľubovnianske múzeum a Gréckokatolícka cirkev – farnosť v Starej Ľubovni. Spievaný Akatist a
slávnostnú liturgiu celebroval
správca farnosti otec Marián Andrej Pacák a otec Andrej Slodička.
Po liturgickej časti slávnosti, v amfiteátri v skanzene, vystúpil hosťujúci súbor Makovica zo Svidníka. Je to súbor, ktorý na kultúrnej scéne Slovenska
pôsobí už 56 rokov. Patrí medzi
najstaršie národnostné súbory
na Slovensku. V svojom bohatom programe predstavil tanečnú, hudobnú a spevnú kultúru
regiónu Šariš. Za svoje dlhoročné
účinkovanie nielen vo svojom re-
gióne, ale na rôznych národných
a medzinárodných prehliadkach
a festivaloch, bol tento kolektív
mnohokrát ocenený. K posledným patrí Cena Prešovského
samosprávneho kraja, ktorá im
bola udelená v roku 2011. V ostatných rokoch súbor absolvoval
množstvo vystúpení v zahraničí – v Dagestane, Českej republike, niekoľkokrát vo Francúzsku,
Taliansku a iných krajinách. Len
pred pár dňami sa tento úspešný kolektív vrátil z Holandska.
n PRISPELI AJ RUSÍNI
K oslave sviatku vierozvestcov svojím programom
prispeli aj naši Rusíni. Počas víkendu organizovali Rusínske
slávnosti. V sobotu večer s bohatým folklórnym programom
pri Kolibe a v nedeľu popoludní v amfiteátri v skanzene. Aj tu
do programu zaradili svätú liturgiu, ktorú v drevenom kostolíku
celebroval o. Jaroslav Popovec,
správca grécko-katolíckej farnosti
z Čirča. O pekný program v amfiteátri sa postaral súbor z Kamienky, Humenného, Starej Ľubovne, Prešova a hosťujúce súbory z ďalekej Litvy a susedného Poľska. Aj napriek premenlivému počasiu nič
nenarušilo dôstojnosť, o ktorú sa organizátori usilovali
pri príprave programu na tento sviatok. V mene riaditeľa Ľubovnianskeho múzea Dalibora
Mikulíka ďakujeme
všetkým spoluorganizátorom týchto podujatí a obyvateľom nášho mesta a okolia, že svojou účasťou prispeli
k tejto sviatočnej atmosfére.
O. Barlíková, ĽM
Extrémne vysoké až tropické teploty prinášajú aj rad zdravotných rizík, ktoré môžu spôsobovať vážne komplikácie najmä u chorých na kardiovaskulárne ochorenia či vysoký krvný
tlak. „Záťaž teplom môže viesť
k poklesu výkonnosti, zvýšenej
únavnosti a prehriatie organizmu môže spôsobiť malátnosť,
ospalosť, bolesť hlavy, závraty,
nevoľnosť až zvracanie,“ ozrejmil Ivan Rovný z Úradu verejného zdravotníctva SR.
Zabúdať preto netreba hlavne na pitný režim. Počas dňa by
sme mali vypiť najmenej tri litre
vody, nevhodné sú však nápoje s obsahom cukru, kofeínu,
chinínu či alkoholu. Aj strava
by mala byť podľa odborníka
v letných mesiacoch ľahšie stráviteľná, chýbať by určite nemalo ovocie, zelenina, ryby či hydina. Čo sa týka slnenia, vhodné sú ranné a neskoré popoludňajšie hodiny. „Na kúpaliskách,
vodných plochách a vo voľnej prírode by sme sa mali od
10. do 16. hodiny zdržiavať na
tienistom mieste. Pri opaľovaní treba používať kvalitné kré-
my s vysokým ochranným faktorom pred UV
žiarením,“ dodal I. Rovný. A zabúdať by sme
nemali ani na ľahký,
vzdušný a voľný odev
s pokrývkou hlavy.
Lekári tiež varujú,
že horúčavami sú najviac ohrození ľudia nad 50 rokov. Starší a chronicky chorí ľudia by preto mali na minimum
obmedziť svoje aktivity a z domovov vychádzať, pokiaľ sa dá,
len ráno alebo večer. Meteorológovia zo Slovenského hydro-
meteorolog i c k é ho ústavu totiž a j
na ďalšie dni hlásia vysoké
teploty. Pripraviť by sme sa
ale mali aj na občasné prehánky a búrky.
(eh)
Ľubovňan roztancoval turecké publikum
To, že Folklórny súbor Ľubovňan prebrázdil mnohé krajiny, je mnohým dobre známe.
Ani toto leto neostali mladí
folkloristi doma, tentoraz im
tlieskalo turecké publikum.
Konkrétne z mesta Nallihan.
„Väčšina z nás, členov FS
Ľubovňan, slovo Nallihan počula po prvýkrát. Keď nám
naša vedúca súboru Alena Konevalová oznámila, že sme dostali oficiálne pozvanie na tretí ročník medzinárodného folklórneho festivalu konajúceho
sa v tomto meste od 19. do 24.
júna, boli sme nadšení. Príležitosť zažiť tureckú kultúru na
vlastnej koži neprichádza len
tak každý deň,“ okomentovala cestu členka súboru Ivona
Fabianová.
Cestovné pasy a víza si
stihli folkloristi vybaviť na poslednú chvíľu, vedúca došívala posledné blúzky, odtancovali posledné tréningy a 17. júna
popoludní nastúpili do autobusu. Plní očakávaní odcestovali do tropického Turecka.
„Pasová kontrola na tureckých hraniciach prebehla, našťastie, bez problémov. V Nallihane, provincii Ankary, nás
privítal skvelý tím organizátorov festivalu a, samozrejme,
štyridsaťstupňové horúčavy,“
dodala mladá tanečnica.
Ako ochutnávku slovenskej
kultúry ponúkli Staroľubovňania Šarišskú polku a pásmo
ľudových piesní, ktoré sa divákom veľmi páčili. „Postupne sme tanečné vystúpenia
obohacovali o viacero tancov a piesní a mali sme veľký
úspech. Zemplínske a šarišské
tance sa divákom veľmi páčili a
temperamentných Turkov najviac oslovil cigánsky tanec. Po
každom vystúpení nám tlieskalo celé námestie mesta, ktoré má približne rovnaký počet
obyvateľov ako Stará Ľubovňa,“ vysvetlila I. Fabianová.
Vystúpenia v zahraničí sú
podľa členov súboru úžasné práve pre veľké množstvo
ľudí, ktorí každý večer festivalu prídu a ocenia umenie hostí.
Počas festivalu sa našinci
zoznámili aj s mladými umelcami z Turecka, Kazachstanu,
Azerbajdžanu, Ruska a iných
krajín. Spoznali kultúru a každý večer sa spoločne, najmä pri
tanci, zabávali. Ochutnali tiež
typické turecké jedlá a organizátori im pripravili bohatý
program. Návštevy mešít, významných miest a večerné vy-
stúpenia ich zamestnali natoľko, že deň odchodu prišiel veľmi rýchlo. Cestu domov si ešte
spestrili návštevou Istanbulu
a oddychom na pláži v bulharskom Bergame.
„Veľmi nás potešilo, že Turkov slovenská kultúra očarila a viaceré zahraničné súbory sa vyjadrili, že by našu krajinu a radi navštívili. Dúfame,
že sa nám ako hosťujúcemu
folklórnemu súboru v budúcnosti podarí takýto medzinárodný folklórny festival zorganizovať,“ dodala s nádejou
členka súboru.
Veľkou devízou už teraz
je, že folklórny súbor Ľubovňan opäť zahraničným divákom predstavil krásny slovenský folklór a hrdo reprezentoval Starú Ľubovňu a
Slovensko. (FS Ľubovňan)
Letná sezóna v Ružbachoch prichádza s novinkami
Posledný júnový piatok
patril okrem odovzdávania
vysvedčení aj leňošeniu pri
vode. Teplomer ukazoval viac
ako tridsaťstupňové horúčavy,
a tak tí, ktorí neváhali a prišli
na otvorenie letnej sezóny do
Vyšných Ružbách, neoľutovali. Osvieženie na termálnom
kúpalisku padlo určite vhod.
A zvlášť, keď si organizátori pripravili nielen na tento deň, ale v rámci celého leta,
množstvo noviniek. „Tento rok
prvýkrát dohrievame vodu na
ostrovčeku, jej teplota by tam
mala byť okolo 25 až 27 stupňov. V rámci bazéna sme tiež
urobili trysky, ktoré slúžia ako
tzv. whirlpool kúpeľ na zadnú
časť tela, chrbát a lakte,“ spomenul nové vylepšenia riaditeľ Kúpeľov Vyšné Ružbachy Jozef Mikluš. Nezabudol
pripomenúť ani ďalšie nové
atrakcie, ako je aquazorbing,
miniautíčka pre deti, skákací hrad či trampolínu. K letné-
mu osvieženiu tiež neodmysliteľne patria aj bufety a stánky
s občerstvením. A neoddeliteľnou súčasťou kúpeľnej sezóny
je aj kultúrne leto. „Počas júla
a augusta tu budú vystupovať letný program J. Mikluš.
rôzne skupiny, či už ľudové,
country, moderné alebo rusín- n OTVORENIE VYŠLO
ske. Chýbať nebude ani tento
Aj v prvý deň otvorenia letrok skupina Kalinka,“ zhrnul nej sezóny bolo v areáli kúpa-
liska rušno. Okrem bezplatného vstupu a darčeka v podobe nanuku pre každého čistého jednotkára na vysvedčení,
čakal na prítomných bohatý
program. Po tanečnom vystúpení detí z Podolínca si prišli
na svoje aj nadšenci adrenalínu, na ktorých čakala dych vyrážajúca bikeshow.
Najviac ale všetkých prítomných lákala v horúce
piatkové popoludnie voda.
„Je veľmi dobrá, taká osviežujúca, dobre mi padlo trochu sa schladiť,“ nechala sa
počuť jedna z návštevníčok
kúpaliska. Ako dodal riaditeľ
Kúpeľov, „voda v bazénoch,
ktorá bežne lieči, je upravená a dohriata. Počas letnej
sezóny je kúpalisko otvorené denne od 10.00 do 19.00
h, vstupné pre dospelého na
celý deň je šesť eur a pre deti
Bazény s prírodnou liečivou vodou, ktorá slúži aj na liečebné procedúry, by si všetci mali vychutnať až do tri eurá, pokiaľ idú dvaja doseptembra. Organizátori totiž sľubujú, že ak vydrží počasie, tohtoročná sezóna na termálnom kúpalisku vo spelí s deťmi, cena lístka je
Vyšných Ružbachoch potrvá do 15. septembra.
jedenásť eur.“
n POMÁHA AJ OBEC
Ani samotná obec v príprave letných mesiacov, kedy
sa očakáva najväčší nápor turistov, nezaostáva. „Už na
jar sme začali chystať kvetinové výzdoby, ktoré lemujú vstup do Vyšných Ružbách. Počas leta sa staráme
o bežnú údržbu, ako napríklad kosenie trávnikov,“ doplnil starosta Ján Dudjak. V
obci je podľa neho viac miest,
ktoré stoja za povšimnutie.
„Okrem kúpaliska a samotnej histórie obce, chceme turistov prilákať aj naším sochárskym sympóziom, ktoré je národnou kultúrnou pamiatkou. Chystajú sa aj rôzne kultúrne podujatia, kde sa
bude prezentovať tvorba domácich i zahraničných umelcov,“ dodal J. Dudjak. A jedným z lákadiel môže byť aj
novinka v podobe bezplatného parkovania v celej obci. Text a foto (eh)
ĽUBOVNIANSKE NOVINY
PUBLICISTIKA
strana
10. júl 2012 ĽN č. 27
3
Tiene týždňa
Nehoda v Čirči
V piatok 6. júla predpoludním došlo na ceste 1/77 pri obci
Čirč k dopravnej nehode. Išlo
o zrážku troch motorových vozidiel. Dve autá sa nachádzali
na vozovke a jedno v priekope.
Išlo o motorové vozidlá značky Peugeot 206, Nissan Primera a Škoda Fabia. Hasičská
jednotka vozidlá zabezpečila
proti možnému vzniku požiaru a uniknuté ropné produkty dekontaminovala pomocou
sorbčného materiálu (perlit).
Po zdokumentovaní dopravnej nehody políciou bola cesta sprejazdnená.
Spadnutý strom na ceste
V nedeľu 8. júla v popoludňajších hodinách bol políciou
nahlásený spadnutý strom na
ceste I/68 pri Pustom Poli. Hasiči strom následne odstránili
pomocou motorovej píly. Zranený nebol nikto.
Koncom júna sa v Starej Ľubovni uskutočnilo II. zasadnutie pracovnej skupiny pre spoluprácu územnej samosprávy. Odborníci zo Slovenska a Poľska tak
u nás hľadali riešenia pre rozvoj
železničnej a cestnej dopravy na
spoločnej hranici.
Sepeho kresby
Zástupcovia poľskej a slovenskej regionálnej samosprávy diskutovali hlavne o problémoch cestnej dopravy v pohraničí, perspektívach výstavby cestného prepojenia Via Carpatia a železničného prepojenia Krakov – Muszyna – Košice.
Ako po stretnutí naznačil maršálek Podkarpatského vojvodstva Miroslaw Karapyta, napriek
tomu, že spolupráca v rámci infraštrukturálnych projektov je
medzi regiónmi veľmi dobrá,
„treba vyznačiť istú hierarchiu
činností. Nezáleží to však len
Všimli sme si
Ako stádo slonov
Neuveriteľné! Stará Ľubovne už nie je mestom na Slovensku ale v africkej Ugande. Nasvedčujú tomu tak tropické horúčavy, na ktoré mesto pod Tatrami doteraz akosi nebolo zvyknuté, ako aj zmenené správanie
sa jeho obyvateľov.
Viacerí z nich totiž začínajú
pripomínať stádo slonov, ktoré šľape po vychodenej cestičke
a nevšíma si, že na nej niečo dô-
Slovensko-poľské stretnutie
ležité pribudlo. Napríklad kovová zábrana, ktorá tam nie je na
to, aby im zavadzala, ale chránila ich makovičky či iné časti tela.
Takže odkaz pre tých, ktorí sa nechcú správať ako zvery:
nový priechod sa nachádza len
pár metrov vyššie. A pre tých
ostatných: dúfame, že pri preV stredu 4. júla bol do užívabiehaní budete mať viac šťastia nia slávnostne odovzdaný most
ako rozumu.
Orlov cez rieku Poprad. Cestári
Text (mv), foto (ĽMS) most definitívne otvorili pre automobilovú dopravu, pre peších
bol most provizórne sprístupnený od decembra minulého roku.
Vynútená 12 km dlhá obchádzková trasa cez obec Plaveč je pre
obyvateľov po dvoch rokoch minulosťou.
od nás. Je dôležité aj to, ako sa nek v dĺžke 83 kilometrov,“ uviena to bude pozerať Brusel.“
dol predseda PSK Peter Chudík.
Ako ale upozornil, stále nie je don VIA CARPATIA
končené trasovanie medzi GiralOstáva len dúfať, že ten sa tovcami a Svidníkom. Známe
bude na komunikáciu, ktorá však je, že výstavba 83 km potrvá
spojí sever Európy s juhom, dí- dva roky a zhltne približne jednu
vať cez pozitívnu optiku. Ces- miliardu eur. „Generálny riaditeľ
ta označovaná ako Via Carpatia Národnej diaľničnej spoločnosti
má totiž viesť z litovskej Klaipe- povedal, že najbližší možný terdy, cez Poľsko, Slovensko, Ma- mín na dokončenie je rok 2017 ďarsko, Rumunsko, Bulharsko 2018. Ja som na to zareagoval, že
až do gréckeho Solúna. Čo sa keď to bude do 2020, tak všetci
týka našej krajiny, v horizonte budeme šťastní,“ dodal na mardvoch rokov by mala byť skom- go predseda PSK.
pletizovaná jedna tretina z celkových 120 km Carpatie na báze n Z KRAKOVA DO KOŠÍC
diaľničných a rýchlostných ciest.
Zástupcovia pracovnej skupi„Dnes je nám jasné, že v budú- ny však v Starej Ľubovni intencom roku bude dokončená R4 zívne diskutovali aj o železničKošice – maďarská štátna hrani- nom prepojení Krakow – Košica Milhosť a tým spôsobom bude ce. Ich víziou je totiž zrýchliť exisčasť maďarská hranica - Prešov tujúce spojenie tak, aby sa cestudokončená. Ostáva tak ešte časť júcu mohli medzi týmito dvoPrešov – poľská hranica Barwi- ma sídlami prepraviť za menej
ako tri a pol hodiny. „Na slovenskej strane treba odstrániť úvrat
v Plavči, čo je asi 20 - 30 minútová strata a niektoré úseky okolo
Lipian. Najväčším problémom je
ale kríženie dvoch trakčných sústav v Prešove,“ naznačil najkritickejšie body P. Chudík. Ako sa
teda zdá, aj v tejto oblasti nás Poliaci predbehnú. Podľa vyjadrenia železníc sa totiž s prestavbou
časti trate na našej strane môže
začať až v roku 2025.
m m m
Mimochodom, všetky výstupy medzivládnej pracovnej skupiny majú len odporúčací charakter. Pretože ako priznal Miroslaw Karapyta, možnosť priamo riešiť Via Carpatiu
či nové železničné spojenie, nemajú. Ich úlohou je však žiadať
kompetentných, aby sa do takýchto veľkých dopravných diel
pustili. Text (mv), foto (M.B.)
Unikátny most v Orlove otvorený
Most v Orlove vážne poškodili povodne v júni 2010. Prívalová povodňová vlna podmyla
pilier starého mosta, čo spôsobilo pokles a následné prelomenie vozovky.
Poškodenie železobetónovej
nosnej konštrukcie bolo také rozsiahle, že bola nutná demolácia
piliera a dvoch mostných polí.
Správa a údržba ciest PSK preto v decembri 2010 starý mostný
Bežná situácia z križovatky pri tržnici. A bude taká asi dovtedy, pokým objekt odstránila, pričom náklaniekomu auto hlavu nerozbije.
dy presiahli 380 tisíc €.
V novom projekte bol z dôvodu bezpečnosti počas povodní navrhnutý jeden oceľový priehradový oblúkový nosník dlhý
60 metrov, ktorý rieku preklenul
bez pilierov.
Zhotoviteľ, Inžinierske stavby a. s. Košice, začali rekonštrukciu mosta v júni minulého
roku. Oceľová nosná konštrukcia s hmotnosťou 135 ton bola
zmontovaná na pravom brehu
rieky Poprad a 29. novembra
2011 bola pomocou ťažkého žeriavu DEMAG z Hutných montáží Ostrava osadená na miesto.
Celková hmotnosť mosta po dobudovaní ostatných prvkov je
224 ton.
Počas realizácie stavby došlo k dvom väčším technickým
zmenám. Na konštrukciu mosta bol osadený vodovod a na základe požiadavky starostu obce
bolo na moste doplnené osvetlenie chodníka.
Most Orlov je prvá stavba
mosta na území PSK s oceľovou
nosnou konštrukciou od prevzatia kompetencií samosprávnym
krajom. Z pohľadu zložitosti a
technického riešenia ide o výnimočnú stavbu na území kraja.
Celkový stavebný rozpočtový náklad tohto unikátneho diela dosahuje 1,23 mil. € a na jeho
financovanie sú použité prostriedky na odstránenie povodňových škôd vyčlenených vládou SR v roku 2010.
Prívalové dažde, zdvihnuté
hladiny riek a zosuvy pôdy počas povodní v roku 2010 spôsobili na cestách v správe PSK škody za vyše 22 miliónov eur. V
Orlove išlo o najväčšie poškodenie mostnej stavby od roku 2004.
Následky povodní bude PSK
odstraňovať niekoľko rokov.
(V. Fitzeková, PSK)
Na pár dní vymenili panelákové horúčavy za osvieženie na vode
23. ročník medzinárodného
rodinného splavu sa niesol v znamení dobrej nálady, podčiarknutej pekným slnečným počasím. Vymeniť na pár dní pravidelný pracovný režim v prehriatych mestách za pokojné hojdanie sa na vlnách Popradu prišlo
do Starej Ľubovne 165 účastníkov z piatich krajín: Slovenska,
Poľska, Čiech, Ukrajiny a Dánska.
Hlavní organizátori splavu Centrum voľného času, Mesto
Stará Ľubovňa a Zrzeszenie sportu osob Niepelnosprawnych Start
v Nowom Saczi pripravili nielen
dobre zabezpečený splav po rieke Poprad, ale aj zaujímavé sprievodné podujatia. Prvým bol rýchlostný vodácky pretek z Plavča
do Čirča – memoriál Eduarda
Kasperkeviča. V Čirči sa odohral
tradičný futbalový turnaj medzi účastníkmi splavu a pre deti
s rodičmi organizátori pripravili súťažno-zábavné hry Kto
koho prekoná.
„V poľskom Zegiestowe budeme sláviť sviatok Neptúna –
boha všetkých
riek a morí, na
ktorý sa môžu
tešiť hlavne nováčikovia, ktorých máme tohto roku neúrekom. Je ich 59,
z toho 36 Slovákov, 12 Poliakov,
8 Čechov, dvaja z Ukrajiny a jeden z Dánska. Ostrieľaní vodáci
si prídu na svoje a stále si pripravia nejaký chyták a o zábavu už je
postarané. Pri krste sa nešetrí ani
vodou, ani bahnom a nezabudne
sa namiešať špeciálny nápoj a vy- rôznorodú spoločnosť - „stašibať žihľavou,“ poznamenala rých“ ostrieľaných účastníkov,
Alena Hriňáková, vedúca splavu. ale aj nováčikov, ktorí sa zúčastňujú akcie prvýkrát. Na splav
sa využíva všetko možné – kan RôZNE PLAVIDLÁ
Na splave sa dalo stretnúť noe, kajaky, pramice, nafukova-
cie člny. Všetci sa rovnako tešili na 98-kilometrovú trasu po
rieke Poprad. „Sme na splave
už šiestykrát. Veľmi sa nám tu
páči. Akcia je perfektne zabezpečená, dá sa v pohode zvládnuť aj s deťmi. Organizátori
sú výborní,“ povedala Milena Černohousová z Lanškrounu (ČR). Rieku Poprad objavujú stále noví vodáci. Dobrú reklamu robia aj ohlasy účastníkov, dobrá organizácia a príjemná atmosféra. „Som na splave prvýkrát. Mám splavených
veľa slovenských riek, ale Poprad ešte nie. Počul som, že je
to výborná akcia, a tak som sa
hneď prihlásil. Atmosféra je
skvelá už tu - v stanovom tábore. Veľmi sa na splav teším,“
objasnil svoju účasť Štefan Maždura z Bratislavy.
„Nie je podmienkou, aby sa
medzinárodného rodinného
splavu museli zúčastniť kompletné rodiny, ale hlavná myšlienka je práve rodinná súdržnosť,“ podotkla A. Hriňáková. Potešiteľné je, že hlavná
myšlienka sa naplnila aj v tomto ročníku. Akcie sa zúčastnilo veľa rodín s deťmi rôzneho veku.
Text a foto (J.P.)
Fakty:
XXIII. ročník medzinárodného rodinného splavu po rieke Poprad.
Trasa: Stará Ľubovňa – Nowy Sacz
(Poľsko)
Organizátori: CVČ, Mesto Stará Ľubovňa a Mesto Nowy Sacz
Počet účastníkov: 165, 107 Slovákov, 40 Poliakov, 13 Čechov, 4 Ukrajinci, 1 Dán
Počet nováčikov: 59
Najmladší účastník: Sofia Anna
Begonja z Hniezdneho
Najstarší účastník: Antoni Rzaski
z Noweho Sacza
ĽUBOVNIANSKE NOVINY
4
strana
10. júl 2012 ĽN č. 27
INTERNATIONAL VILLAGE pre tínedžerov
V krásnom prostredí Ľubovnianskych kúpeľov sa striedajú
skupiny tínedžerov z rôznych
európskych krajín. Skrz projekt
INTERNATIONAL VILLAGE tak
mladí ľudia vo veku od 14 do 18
rokov môžu stretnúť svojich rovesníkov z ostatných krajín EÚ
a zdokonaliť si angličtinu, keďže sa tu komunikuje výlučne
v tomto jazyku a aj všetky aktivity sú vedené lektormi s materinským jazykom anglickým.
„Tento projekt robí jeho
účastníkov viac otvorenými
a tolerantnými a ukazuje im,
že nie sú až tak odlišní od svojich rovesníkov z ostatných krajín a že hoci rozprávajú rôznymi jazykmi, stretávajú sa s podobnými problémami a sú si
navzájom veľmi podobní,“ vysvetlil podstatu vedúci projektu Roman Pajaczkowski.
V rámci projektu INTERNATIONAL VILLAGE zažili
mladí ľudia v priebehu 5-tich
dní množstvo aktivít. Nechýbal šport, jazykové worksho-
py, aktivity súvisiace s umením,
interkulturálne aktivity, výlety,
atď. Rovesníci z rôznych krajín
sa tak lepšie spoznávajú, dozvedia sa vzájomne o svojich problémoch, ale aj o sebe. Napríklad, akú hudbu počúvajú, aké
majú idoly a podobne. Umožní im to spoznať lepšie kultúry
iných národov.
„Keďže účastníci sú povinní komunikovať anglickým ja-
zykom počas celého pobytu,
pomáha im to prelomiť bariéru istého ostychu pri bežnom
používaní angličtiny, čo je všeobecne veľkým problémom pre
tých, ktorí sa učia tento jazyk,“
pripomenul vedúci projektu.
Ako dodal, všetci mladí ľudia, ktorí rozprávajú po anglicky dostatočne na to, aby boli
schopní komunikovať, si môžu
užiť takýto zaujímavý pobyt.
Len v minulom roku takto
manažéri projektu hostili 150
študentov zo 6-tich krajín EÚ.
Tento rok si prišli mladí na svoje v máji a júni a ďalšie pobyty sú pripravené na september.
Kto by sa chcel inšpirovať,
môže si pozrieť fotografie a videá na stránke www.internationalvillage.eu alebo tiež navštíviť profil projektu na facebooku.
Cestoviny v Čajovni na rohu - Arménsko
Keď Eliazar Movsisyan prišiel v roku 2009 cez Európsku
dobrovoľnícku službu (EDS)
do Centra voľného času v Starej Ľubovni, určite mnohí netušili, kde sa vôbec Arménsko nachádza. Od tej doby má mladý
Armén za sebou niekoľko prezentácií EDS-ky, a to nielen po
školách. Výbornou príležitosťou
nazrieť pod
mohli, ako sa
pok rievku
tam najlepšie
tejto pre nás
cestuje, že cez
stále neznáTurecko sa tam
mej krajiny,
dostať nedá,
boli 16. júna
tiež to, ako sa
aj tzv. Cestovybavujú víza,
viny, kde sa
že priemer nadcez osobné
morskej výšky
skúsenosti
je okolo 1800
a fotografie
m.n.m, že majú
Staroľubovprekrásnu starú
ňania dokultúru s vlastzvedajú o rôznych krajinách.
ným písmom, že ako prví prijali kresťanstvo ešte pred Rímom
Pohľad domáceho prezen- alebo Byzanciou... Hovorilo sa
toval Eliazar a európskeho o výrobe domáceho chleba laturistu Mirka Poľanská. Do- vash i o tom, že potraviny sú
zvedieť sa tak všetci prítomní takmer také drahé ako u nás,
s tým rozdielom, že priemerný dôchodok v tejto krajine je
60 eur. Na rad pri´ˇsli aj informácie o tom, že po genocíde
Turkami, obrovskom zemetrasení a konflikte Náhorného
Karabachu s Azerbajdžanom
ich žije viac v zahraničí ako
doma, a tiež že tam vôbec nie
je tak nebezpečne, ako by sme
si mysleli…
Veľa pokory a hrdosti,
smutného aj krásneho, to všetko sprevádzali originálne fotografie. Myšlienka cestovateľov
na záver: Nesťažujte sa ako žijete a nezáviďte svojim susedom! Máme sa všetci dobre!
Arménsko v skratke: arm. “Hayastan” je najchudobnejšia zakaukazská krajina s
počtom 2,96 mil. obyvateľov susedí s Gruzínskom, Tureckom, Azerbajdžanom
a Iránom. Hlavné mesto Jerevan je moderná metropola. V 14. a 15. storočí prešli územia obývané oddávna Arménmi pod správu Osmanov, ale veľká časť arménskych obcí patrila až do roku 1828 pod Perziu. Potom pripadli Rusku. Napriek vonkajšiemu tlaku sa Arménom vďaka jazyku, náboženstvu a literatúre
počas stáročí podarilo uchovať si úctyhodný zmysel pre národnú identitu. Na
začiatku 20. stor. sa udiala málo známa arménska genocída, 1991 po rozpade
ZSSR vznikla samostatná republika, 1989 – 1998 vojnový konflikt o Náhorný
Karabach. Dnes sa Arménsko pomaly zotavuje.
Milí čitatelia, nezabudnite
si na dovolenky a prázdniny
pribaliť fotoaparát, pretože sme spustili 7. ročník Veľkej letnej fotosúťaže s firmou TAMATEX. Téma je jednoduchá:
Prázdniny u starých rodi-
čov. Veríme, že budete kreatívni a zabojujete o hodnotné ceny (vysávač,
šľahač, varná
kanvica, dávkovač mydla...) Fotografie posielajte na
naše známe adresy do konca septembra.
(red.)
LETNÁ SÚŤAŽ
REKLAMA / PUBLICISTIKA
M
ilí čitatelia, naša
súťaž O najkrajšiu tortu sa nám pekne
rozbieha. Ani sme netušili, že v našom regióne
máme toľko kreatívnych
cukrárov. Tak je to aj v prípade iba 23-ročného Mateja Robu,
ktorý nám pripísal: „Nevedel
som sa rozhodnúť, ktorá torta sa
mi páči najviac, preto dúfam, že si
niečo vyberiete.“ No a výber naozaj nebol jednoduchý. Čo torta - to úžas! Napokon sme vybrali niekoľko
fotiek, ostatné predstavíme vo finálnom vydaní, kde už budete všetci hlasovať za najkrajšie torty. Ceny pre víťazov bohaté. Sponzor
Kristián Kaleta venoval do súťaže fotoaparát, MP3 - prehrávač a
zhotovenie 10-tich A4 fotografií podľa vlastného výberu. Ďalší náš
sponzor - Vlado Šipoš, venoval do súťaže brúsené poháre. (red.)
ĽUBOVNIANSKE NOVINY
TV PROGRAM
TELEVÍZNY PROGRAM
Slnko, seno, erotika
20:20
Komédia
Československo, 1991, 112 min
SOBOTA 14.7.
TIPY TÝŽDŇA
PIATOK 13.7.
strana
10. júl 2012 ĽN č. 27
5
10.7. - 16.7. 2012
Kuriér
20:20
Akčný / Thriller / Krimi
Franc. / USA, 2002, 88 min
zdroj foto: www.csfd.cz
UTOROK 10.7.2012
05:25 Sila lásky IV. 105
07:05 Správy STV
07:45 Góly - body - sekundy
07:50 Práca pre teba
07:55 Willy Fog
08:25 Kúzelné mestečko 7/13
09:00 Tajomný ostrov 6/44
09:30 Obchod so šťastím: Nehoda
10:05 Doktor z hôr
10:50 S Talianom v kuchyni
11:30 Sila lásky IV. 106
12:20 Takí sme boli
13:25 Práca pre teba
13:35 Divoký anjel 205
14:15 Zlomené srdcia 6/16
15:00 Doktor z hôr: Zlý deň 10/45
15:50 Práca pre teba
15:55Počasie
16:00 Správy STV o 16.00
16:10 Góly - body - sekundy
16:15 Sila lásky V. 191
17:00 Vojna kuchárov
17:30 Helicops: Iľjušin
18:20 S Talianom v kuchyni
19:00 Správy STV
19:40Počasie
19:45 Góly - body - sekundy
20:10 Cirkus Humberto
21:05 Kto hovorí pravdu?
21:50 Zákon a poriadok: Špeciálna jednotka VII.
22:35 Nočné správy
22:45Počasie
22:48 Góly - body - sekundy
22:50 Helicops: Iľjušin
23:40 Zlomené srdcia 6/16
00:20 Divoký anjel 205
01:00 Kto hovorí pravdu?
01:45 Takí sme boli
02:45 Nočné správy
02:55 Góly - body - sekundy
07:25 Správy - Hírek
07:35 Expedícia Červené more:
V šere jaskýň,v tme nocí život v jaskyniach
08:00 Živá panoráma
08:35 Práca pre teba
08:40 Symboly krásy: Vĺčky
09:05 Leto s telkou
09:20 Amálka, ja sa zbláznim!
10:20 Fenomén Junior
11:00 Mojich sedem divov
11:35 Živá panoráma
12:10ArtSpektrum
12:15 Spievajte s nami
13:00 Siesta: Senior klub
13:30 Trojklanný nerv
14:15 Poraď si sám
14:55 Južná Amerika - môj sen
15:35 Putovanie storočiami s
Pavlom Dvořákom
16:35 Synovec strýkom
17:35 Práca pre teba
17:40 Skryté svety
18:00 Moja misia
18:25 6 miliárd názorov
18:30Večerníček
18:45 Šport minulých liet
19:00 Správy STV „N“
19:40 Správy - Hírek
19:45Počasie
19:50(Ne)celebrity
20:00 Afganistan, po stopách
peňazí
21:00 Nie si sama
21:30 Pozvánka do divadla: Figarova svadba
23:25 Práca pre teba
23:30 Udalosti ČT
00:15 Správy STV „N“
00:55 Polnočný ateliér
01:20 6 miliárd názorov
01:24ArtSpektrum
06:00Teleráno
08:30 Dva a pol chlapa IV. 13/24
08:55 Kobra 11 IV. 3-4/17
10:45 90210: Nová generácia 1/24
11:35 PLÁŽ 33 - NÁSTUP
12:40 Zámena manželiek: Odtučňovacia kúra
13:45 Rýchle Televízne noviny
13:50 Flashpoint: Smrtiaci výstrel
I. 1/9
14:40 Rýchle Televízne noviny
14:45 Krok za krokom IV. 15/24
15:10 Priatelia III. 25/25
15:40 Dva a pol chlapa IV. 14/24
16:00 Rýchle Televízne noviny
16:05 NCIS VIII. 3/24
17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY
17:20POČASIE
17:25REFLEX
18:00 Bez servítky
19:00 TELEVÍZNE NOVINY
20:00 ŠPORTOVÉ NOVINY
20:10POČASIE
20:20 PLÁŽ 33
21:30 Expozitúra - NOVÝ SERIÁL
3/16
23:15 Nočné Televízne noviny
23:40 NCIS VIII. 3/24
00:30 Terminátor: Príbeh Sarah
Connorovej II. 2/22
01:15 Hrdinovia III. 2/25
02:00 Crusoe 2/12
02:40 Kobra 11 IV. 3-4/17
04:50TELEVÍZNE NOVINY
05:45KRIMI
06:15 NOVINY TV JOJ
06:45KRIMI
07:15 Súdna sieň: Takmer ideálny
manžel
08:00 Panelák 2010: Cibetka,
Odsúdené 11,12
10:00 Dom snov I. 5
10:55 Kapor na torte 5
12:00 NOVINY O 12:00
12:55 Český farmár hľadá ženu
15:00 EXTRÉMNE PRÍPADY:
Cigánska fašírka 2
16:00 Profesionáli III.: Nesprávny
šéf 15
17:00 NOVINY O 17:00
17:30RISKUJ
18:00 Súdna sieň: Znásilnená
manželka
19:00KRIMI
19:30 NOVINY TV JOJ
19:59ŠPORT
20:10 NAJLEPŠIE POČASIE
20:20 EXTRÉMNE PRÍPADY:
Podnájomníci 6
21:30 Hawaii 5.0
22:30 Kosti II. 13
23:30 Webmaster: Barbara „Devil“
Orlická
00:10 C.S.I.: Kriminálka New York
01:05 Ochrancovia 1/18
01:45 Zachráň ma VI. 17
02:25 District 62,63
03:50 C.S.I.: Kriminálka New York
04:30Zachráň ma VI. 17
06:15 Zpravodajství FTV Prima
07:25 Knight Rider II: Návrat do
Cádizu 6
08:35 Kutil Tim III: Čas houpání
09:20 M*A*S*H 189
09:50 Policejní bažanti I: Za bílého dne 5
10:40Prostřeno!
11:30 Diagnóza vražda I: Smrtící
kouzlo 10
12:30 Můj přítel Monk IV: Pan
Monk a paní Monková 6
13:20 Specialisté na vraždy II:
Záchranář 5
14:20 Vteřiny před vraždou: Smrt
v plamenech 5
15:15 Hawaii 5-0: Velvyslancovy
dcery 5
16:10 Julie Lescautová IV: Voyeur
18:00Prostřeno!
18:55 Zprávy FTV Prima
19:20 Krimi zprávy
19:35 Krimi plus
19:50 VIP zprávy
20:00 VIP PROSTŘENO!
21:20 Léto s Italem
22:10 Sběratelé kostí V: Překvapení v kufru 2
23:10 Myšlenky zločince VI
00:05 Anatomie lži II: Důvěřuj,
ale prověřuj 3
00:55 Rozvedený se závazky:
Poker / Rozvod 2
01:20 Volejte Věštce
03:10 Anatomie lži II: Důvěřuj,
ale prověřuj 3
03:55 Nikdo není dokonalý
STREDA 11.7.2012
05:20 Sila lásky IV. 106
06:10 Sila lásky V. 191
07:00 Správy STV
07:40 Góly - body - sekundy
07:45 Práca pre teba
07:50 Willy Fog: Nečakaná rieka
08:15 Kúzelné mestečko 8/13
08:50 Tajomný ostrov 7/44
09:20 Obchod so šťastím
09:50 Doktor z hôr: Zlý deň 10/45
10:40 S Talianom v kuchyni
11:25 Sila lásky IV. 107
12:15 Takí sme boli
13:20 Práca pre teba
13:30 Divoký anjel 206
14:10 Zlomené srdcia 7/16
15:00 Doktor z hôr: Zmysel života
15:50 Práca pre teba
15:55Počasie
16:00 Správy STV o 16.00
16:10 Góly - body - sekundy
16:15 Sila lásky V. 192
17:05 Vojna kuchárov
17:30 Helicops: Čertov vrch
18:20 S Talianom v kuchyni
19:00 Správy STV
19:40Počasie
19:45 Góly - body - sekundy
20:10 Musíš mi veriť 2/4
21:55 Nesmrteľní: Ľúbi neľúbi
23:15 Nočné správy
23:25Počasie
23:28 Góly - body - sekundy
23:30 Helicops: Čertov vrch
00:20 Zlomené srdcia 7/16
01:05 Musíš mi veriť 2/4
02:50 Takí sme boli
03:55 Dámsky klub „N“
06:25 Správy - Hírek
06:35 Afganistan, po stopách
peňazí
07:30 Expedícia Červené more:
Cesta domov - plávanie,lezenie,sedenie
08:00 Živá panoráma
08:35 Práca pre teba
08:40 Moja misia
09:05 Leto s telkou: Bola raz jedna
záhrada
09:15 Kamarátka pre nás dvoch
10:15 Fenomén Junior
11:00 Mojich sedem divov
11:30 Živá panoráma
12:00ArtSpektrum
12:05 Spievajte s nami
12:50 Siesta: Senior klub
13:15 Rozmar starej dámy
14:10 Tour de France
17:35 Práca pre teba
17:45 Skryté svety
18:00 Dizajn: Lampa Arco 23
18:25 6 miliárd názorov
18:30Večerníček
18:45 Test magazín: Vŕtačky
19:00 Správy STV „N“
19:40 Správy - Hírek
19:45Počasie
19:50 (Ne)celebrity: Božena
Devečková
20:00 Bude nám horúco?
21:05 Letné kino na Dvojke
22:35 Sféry dôverné
23:35 Práca pre teba
23:45 Udalosti ČT
00:30 Správy STV „N“
01:10 Polnočný ateliér
01:35 6 miliárd názorov
01:37ArtSpektrum
06:00Teleráno
08:30 Dva a pol chlapa IV. 14/24
08:55 Krok za krokom IV. 15/24
09:15 Kobra 11 IV. 5-6/17
11:05 90210: Nová generácia 2/24
11:55 PLÁŽ 33
13:00 Škaredá Betty III. 1/24
13:45 Rýchle Televízne noviny
13:50 Flashpoint: Smrtiaci výstrel
I. 2/9
14:40 Rýchle Televízne noviny
14:45 Krok za krokom IV. 16/24
15:10 Priatelia IV. 1/24
15:35 Dva a pol chlapa IV. 15/24
16:00 Rýchle Televízne noviny
16:05 NCIS VIII. 4/24
17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY
17:20POČASIE
17:25REFLEX
18:00 Bez servítky
19:00 TELEVÍZNE NOVINY
20:00 ŠPORTOVÉ NOVINY
20:10POČASIE
20:20 PLÁŽ 33
21:30Rozchod!
23:35 Nočné Televízne noviny
00:00 NCIS VIII. 4/24
00:45 Terminátor: Príbeh Sarah
Connorovej II. 3/22
01:30 Hrdinovia III. 3/25
02:10 Crusoe 3/12
02:50 Kobra 11 IV. 5-6/17
04:50TELEVÍZNE NOVINY
05:10 NOVINY TV JOJ
05:35KRIMI
06:05 NOVINY TV JOJ
06:30KRIMI
07:00 Súdna sieň: Babička, chcem
žiť u otca!
07:45 Panelák 2010: Vrchná, Rodina 13,14
09:45 Dom snov I. 6
10:45 Kapor na torte II. 1
12:00 NOVINY O 12:00
13:10 Kosti II. 13
14:05 C.S.I.: Kriminálka Las Vegas
VII. 20
15:05 Hawaii 5.0 4
16:00 Profesionáli III.: Bobor je šéf
16
17:00 NOVINY O 17:00
17:30RISKUJ
18:00 Súdna sieň: Za chyby sa
platí
19:00KRIMI
19:30 NOVINY TV JOJ
19:59ŠPORT
20:10 NAJLEPŠIE POČASIE
20:20 EXTRÉMNE PRÍPADY:
Cigánsky strik 7
21:30 Hawaii 5.0: - PREMIÉROVÉ
ČASTI 5
22:30 Kosti II. 14
23:30 C.S.I.: Kriminálka Miami V.
14,15
01:05 C.S.I.: Kriminálka Las Vegas
VII. 20
01:45 Zachráň ma VI. 18
02:35 District 64,65
03:55 C.S.I.: Kriminálka Miami V.
14
04:35Nevera po slovensky 1/4
06:15 Zpravodajství FTV Prima
07:25 Knight Rider II: Chyťte
zloděje 7
08:35 Kutil Tim III: Realita 24
09:20 M*A*S*H 190
09:50 Policejní bažanti I: Neprůstřelný 6
10:40Prostřeno!
11:30 Diagnóza vražda I: Tanec se
smrtí 11
12:30 Můj přítel Monk IV: Pan
Monk jde na svatbu 7
13:20 Specialisté na vraždy II:
Malý vrah 6
14:20 Vteřiny před vraždou: Krevní pouto 6
15:15 Hawaii 5-0: Vražda ve
vlnách 6
16:10 Julie Lescautová IV: Do
třetice všeho dobrého 13
18:00Prostřeno!
18:55Zprávy
FTV Prima
19:20 Krimi zprávy
19:35Krimi
plus
19:50 VIP zprávy
20:00 VIP PROSTŘENO!
21:20 TOP STAR magazín
22:25 Slunečno, místy vraždy II:
Město monster 6
23:25 Sběratelé kostí IV: Cestující
v mikrovlnce 10
00:20 Anatomie lži II: Miláček 4
01:15 Volejte Věštce
03:00 Anatomie lži II: Miláček 4
03:45Česko
na talíři
04:20Nikdo není dokonalý
Pletky 15,16
09:55 Dom snov I. 7
10:50 Kapor na torte
II. 2
12:00 NOVINY O 12:00
13:10 Kosti II. 14
14:05 C.S.I.: Kriminálka Las Vegas
VII. 21
15:00 Hawaii 5.0 5
16:00 Profesionáli IV.: Nápoj lásky
1
17:00 NOVINY O 17:00
17:30RISKUJ
18:00 Súdna sieň: Máš moju obličku
19:00KRIMI
19:30NOVINY
TV JOJ
19:59ŠPORT
20:10NAJLEPŠIE
POČASIE
20:20 EXTRÉMNE PRÍPADY:
Cigánsky tanec 8
21:30 Hawaii 5.0: - PREMIÉROVÉ
ČASTI 6
22:30 Kosti II. 15
23:30 Webmaster: Rytmus
00:35 C.S.I.: Kriminálka Las Vegas
VI. 12
01:20 Ochrancovia 2
02:05 Zachráň ma VI. 19/19
03:00 District 66,67
04:25C.S.I.: Kriminálka Las Vegas
VI. 12
06:15 Zpravodajství FTV Prima
07:25 Knight Rider II
08:35 Kutil Tim III: Velký závod 2
09:20 M*A*S*H 191
09:50 Policejní bažanti I
10:40Prostřeno!
11:30 Diagnóza vražda I
12:30 Můj přítel Monk IV: Pan
Monk a malý Monk 8
13:20 Specialisté na vraždy II
14:20 Vteřiny před vraždou: Smrtelný pád 7
15:15 Hawaii 5-0: Ztráta paměti 7
16:10 Julie Lescautová V
18:00Prostřeno!
18:55 Zprávy FTV Prima
19:20 Krimi zprávy
19:35 Krimi plus
19:50 VIP zprávy
20:00 VIP PROSTŘENO!
21:20 Nikdo není dokonalý
22:35 Námořní vyšetřovací služba
L. A. II: Plán B 22
23:35 Anatomie lži III
00:30 Zákon a pořádek
01:20 Rozvedený se závazky:
Doktor Ben / Nick 3
01:45 Volejte Věštce
03:30 Zákon a pořádek: Los Angeles: Echo Park 2
04:10 Receptář prima nápadů
ŠTVRTOK 12.7.2012
05:15 Sila lásky IV. 107
06:55 Správy STV
07:35 Góly - body - sekundy
07:40 Práca pre teba
07:45 Willy Fog
08:10 Kúzelné mestečko 9/13
08:45 Tajomný ostrov 8/44
09:15 Obchod so šťastím
09:45 Doktor z hôr
10:35 S Talianom v kuchyni
11:20 Sila lásky IV. 108
12:10 Takí sme boli: Jozef Dóczy
13:10 Práca pre teba
13:25 Divoký anjel 207
14:05 Zlomené srdcia 8/16
15:00 Doktor z hôr: Chyžná 12/45
15:50 Práca pre teba
15:55Počasie
16:00 Správy STV o 16.00
16:10 Góly - body - sekundy
16:15 Sila lásky V. 193
17:05 Vojna kuchárov
17:30 Helicops: Judáši
18:20 S Talianom v kuchyni
19:00 Správy STV
19:40Počasie
19:45 Góly - body - sekundy
20:10 Cirkus Humberto
21:00 Kaviareň Slávia
21:45 Dr.House VII.
22:30 Nočné správy
22:40Počasie
22:43 Góly - body - sekundy
22:45 Helicops: Judáši
23:35 Zlomené srdcia 8/16
00:25 Divoký anjel 207
01:05 Slovensko v obrazoch
01:25 Svet v obrazoch
01:50 Nočné správy
02:03 Góly - body - sekundy
02:05 Takí sme boli: Jozef Dóczy
03:10 Cirkus, Cirkus Festival
03:55 Dámsky klub „N“
07:25 Správy - Hírek
07:30 Od východu na východ
08:00 Živá panoráma
08:35 Práca pre teba
08:40 Dizajn: Lampa Arco 23
09:05 Leto s telkou
09:15 Kamarátka pre nás dvoch
10:05 Fenomén Junior
10:50 Mojich sedem divov
11:20 Živá panoráma
11:40ArtSpektrum
11:45 Pastierov deň
12:20Integruj!
12:45 Práca pre teba
13:00 Tour de France
17:50 Skryté svety
18:05 Zelené raje II
18:30 Večerníček: Čo rozprávala
teta Srna
18:45 Varím, varíš, varíme a
pečieme: Rumové vajíčka a
kuriatka
19:00 Správy STV „N“
19:40 Správy - Hírek
19:45Počasie
19:50 (Ne)celebrity: Tomáš Nepšinský
20:00 Osloboditelia: Horská
pechota
20:45 Z mesta do mesta: Košice
21:20 Hudobné divadlo: Parížsky
život
23:00 Kaviareň u Filipa
23:55 Práca pre teba
00:00 Udalosti ČT
00:45 Správy STV „N“
01:25 Polnočný ateliér
01:50ArtSpektrum
01:59 Záver vysielania
06:00Teleráno
08:30 Dva a pol chlapa IV. 15/24
08:55 Krok za krokom IV. 16/24
09:15 Kobra 11 IV. 7-8/17
11:05 90210: Nová generácia 3/24
11:55 PLÁŽ 33
13:00 Škaredá Betty III. 2/24
13:45 Rýchle Televízne noviny
13:50 Flashpoint: Smrtiaci výstrel
I. 3/9
14:40 Rýchle Televízne noviny
14:45 Krok za krokom IV. 17/24
15:10 Priatelia IV. 2/24
15:35 Dva a pol chlapa IV. 16/24
16:00 Rýchle Televízne noviny
16:05 NCIS VIII. 5/24
17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY
17:20POČASIE
17:25REFLEX
18:00 Bez servítky
19:00 TELEVÍZNE NOVINY
20:00 ŠPORTOVÉ NOVINY
20:10POČASIE
20:20 PLÁŽ 33 - ADEPTI NA
VYHADZOV
21:30 Expozitúra - NOVÝ SERIÁL
4/16
23:15 Nočné Televízne noviny
23:40 NCIS VIII. 5/24
00:30 Terminátor: Príbeh Sarah
Connorovej II. 4/22
01:15 Hrdinovia III. 4/25
02:00 Crusoe 4/12
02:40 Kobra 11 IV. 7-8/17
04:50TELEVÍZNE NOVINY
05:20 NOVINY TV JOJ
05:45KRIMI
06:15 NOVINY TV JOJ
06:40KRIMI
07:10 Súdna sieň: Láska na dva
roky
07:55 Panelák 2010: Spojenci,
ĽUBOVNIANSKE NOVINY
6
strana
TV PROGRAM
10. júl 2012 ĽN č. 27
PIATOK 13.7.2012
05:15 Sila lásky IV. 108
06:05 Sila lásky V. 193
06:55 Správy STV
07:35 Góly - body - sekundy
07:40 Práca pre teba
07:45 Willy Fog: Podzemné more
08:10 Kúzelné mestečko 10/13
08:50 Tajomný ostrov: Správa vo
fľaši 9/44
09:20 Obchod so šťastím: Podozrivý 9
09:50 Doktor z hôr: Chyžná 12/45
10:40 S Talianom v kuchyni
11:25 Sila lásky IV. 109
12:15 Takí sme boli: Zuzana Cigánová
13:15 Práca pre teba
13:25 Divoký anjel 208
14:10 Zlomené srdcia 9/16
15:00 Doktor z hôr: Vládca duchov 13/45
15:45 Práca pre teba
15:50 Práca pre teba - žrebovanie
15:55Počasie
16:00 Správy STV o 16.00
16:10 Góly - body - sekundy
16:15 Sila lásky V. 194
17:05 Vojna kuchárov
17:30 Helicops: Projekt Breinstorm
18:20 S Talianom v kuchyni
19:00 Správy STV
19:40Počasie
19:45 Góly - body - sekundy
20:10 Legendy popu: Miro Žbirka
22:10 Nočné správy
22:20Počasie
22:25 Góly - body - sekundy
22:30 Miesto činu: Operácia Jób
00:10 Helicops: Projekt Breinstorm
00:55 Zlomené srdcia 9/16
01:40 Miesto činu: Operácia Jób
03:10 Dámsky klub
04:30Sila lásky IV. 109
06:40 Správy - Hírek
06:45 Osloboditelia: Horská
pechota
07:30 Od východu na východ: Zo
Zádielu do Krásnej Hôrky
08:00 Živá panoráma
08:35 Práca pre teba
08:40 Zelené raje II: Vysnívaná
príroda - Seychelské ostrovy
09:05 Leto s telkou: Bola raz jedna
záhrada
09:15 Kamarátka pre nás dvoch
10:10 Fenomén Junior
10:50 Mojich sedem divov: Július
Satinský
11:20 Živá panoráma
11:40ArtSpektrum
11:45 Melodické kontrasty
12:20Jurát
13:00 Tour de France
17:10 Potulky po Taiwane Ostrov voňajúci exotikou
17:30 Práca pre teba
17:35 Práca pre teba - žrebovanie
17:40 Skryté svety: Riavy tečú k
riekam
18:00Televíkend
18:25 6 miliárd názorov
18:30 Večerníček: Čo rozprávala
teta Srna
18:45 Encyklopédia slov.obcí: Štós
19:00 Správy STV „N“
19:40 Správy - Hírek
19:45Počasie
19:50 (Ne)celebrity: Milan Laluha, Ladislav Ťažký
20:00 Planéta Zem II.: Džungľa
20:50 Família: Família - Matka na
plný úväzok
21:25 Letné kino na Dvojke: Anjel
skazy
22:55 BJD - zostrihy: BJD Grażyna
Auguścik & Bester Quartet
(Poľsko)
23:55 Práca pre teba
00:00 Udalosti ČT
00:50 Správy STV „N“
01:25 6 miliárd názorov
01:30ArtSpektrum
01:35 Polnočný ateliér
02:09 Záver vysielania
05:10KRIMI
05:40NOVINY
TV JOJ
06:05KRIMI
06:35NOVINY
TV JOJ
07:00 Súdna sieň: Pažravec
07:45 Panelák 2010: Pasta, Trest
17,18
09:45 Dom snov I. 8
10:45 Kapor na torte II. 3
12:00NOVINY
O 12:00
13:05 Kosti II. 15
14:00 C.S.I.: Kriminálka Las Vegas
VII. 22
15:00 Hawaii 5.0 6
16:00 Profesionáli IV.: Košický
zlatý poklad 2
17:00 NOVINY O 17:00
17:30RISKUJ
18:00 Súdna sieň: Posledná pieseň
19:00KRIMI
19:30 NOVINY TV JOJ
19:59ŠPORT
20:10 NAJLEPŠIE POČASIE
20:20 Prúd času
22:50 Honba za drahokamom
01:00 Hovory s minulosťou
02:50 District 68,69
04:15 Jill Rips
06:15 Zpravodajství FTV Prima
07:25 Knight Rider II: Duše bez
těla 9
08:35 Kutil Tim IV: Znovu v sedle
1
09:20 M*A*S*H 192
09:50 Policejní bažanti I: Jízda cti
8
10:40Prostřeno!
11:30 Diagnóza vražda I: Lily 13
12:30 Můj přítel Monk IV: Pan
Monk a tajný Santa 9
13:20 Specialisté na vraždy II:
Růžový kavalír 8
14:20 Vteřiny před vraždou: Školačka 8
15:15 Hawaii 5-0: Špinavý polda 8
16:10 Julie Lescautová V: Piráti
silnic 2
18:00Prostřeno!
18:55Zprávy
FTV Prima
19:20 Krimi zprávy
19:35 Krimi plus
19:50 VIP zprávy
20:00 Rosamunde Pilcher: Zeptej
se srdce
22:00 Show Jana Krause
23:05 Bílí muži neumějí skákat
01:25 Jak přicházejí sny
03:20 Volejte Věštce
05:45 NOVINY TV
JOJ
06:10 Kutil Manny III.
06:50 Aladin I.
07:20 Rozprávková jazda
07:45 Beyblade Metal Fusion
08:05Bakugan
08:30 Hovory s minulosťou
10:40 Kutyil s.r.o. II. 1/31
11:30 Honba za drahokamom
13:35 Robinsonovci z Beverly
Hills
15:30 Prúd času
18:00 Chalupári: Operácia 3
19:00KRIMI
19:30NOVINY
TV JOJ
19:59ŠPORT
20:10 NAJLEPŠIE POČASIE
20:20Kuriér
22:15Výplata
00:40 Nebezpečná hra
02:20 Robinsonovci z Beverly
Hills
03:45 Iba obchod
06:10 Zpravodajství FTV Prima
07:20 Mistr Manny II: Frankovo
holičství; Frantíkův druhý
dech 32
07:50 M*A*S*H 192
08:20Autosalon
09:35 Columbo: Vražda škodí
zdraví
11:30 Muzikál ze střední II
13:45 Letiště 1975
16:00 Vraždy v Midsomeru V:
Obchod se smrtí
18:00 Jak se staví sen
18:55 Zprávy FTV Prima
19:20 Krimi zprávy
19:35 Krimi plus
19:50 VIP zprávy
20:00 Cena medu
21:45 Dokonalý únik
23:50 Nejdelší den 2/2
01:20 Sběratelé kostí I: Kosti na
prodej 20
02:10 Volejte Věštce
03:55 Nikdo není dokonalý
04:45Miláčci
05:10NOVINY
TV JOJ
05:35KRIMI
06:05NOVINY
TV JOJ
06:30KRIMI
07:00NOVINY
TV JOJ
07:25 Môj brat
je prasa
09:05Výplata
11:20 Vtierka Castle II.
6,7
13:05Kuriér
14:55 Extrémne rodiny 1
16:10 Matkini chlapci
18:20 Nové bývanie
19:00KRIMI
19:30NOVINY
TV JOJ
19:59ŠPORT
20:10 NAJLEPŠIE POČASIE
20:20 Divoká rieka
22:40 Žiadna detská hra
01:00 Majster kickboxu
02:45 Žiadna detská hra
04:35Vtierka Castle II. 6
06:40 Zpravodajství FTV Prima
07:50 Mistr Manny II: Zvláštní
donáška; Elliot má novou
práci 33
08:15 M*A*S*H 193
08:45 Apokalypsa II. světové
války: V kleštích 5
09:45 Ženy na cestách
10:30 Columbo: Columbo a vražda rockové hvězdy
12:25 Receptář prima nápadů
13:40 Muž na ženění
16:00 Vraždy v Midsomeru V:
Smrtelná bylina
18:00 Česko na talíři
18:55 Zprávy FTV Prima
19:20 Krimi zprávy
19:35 Krimi plus
19:50 VIP zprávy
20:00 Kopí osudu
22:30 V rukou nepřítele
00:30 Sběratelé kostí I
01:20 Volejte Věštce
03:05 Apokalypsa II. světové
války: V kleštích 5
04:00Nikdo není dokonalý
04:55Miláčci
15:35 Dva a pol chlapa IV. 18/24
16:00 Rýchle Televízne noviny
16:05 NCIS VIII. 7/24
17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY
17:20POČASIE
17:25REFLEX
18:00 Bez servítky
19:00 TELEVÍZNE NOVINY
20:00 ŠPORTOVÉ NOVINY
20:10POČASIE
20:20 PLÁŽ 33 - NÁSTUP
21:30 Zámena manželiek
22:45 Dva a pol chlapa VIII. 8/16
23:15 Nočné Televízne noviny
23:40 NCIS VIII. 7/24
00:30 Terminátor: Príbeh Sarah
Connorovej II. 5/22
01:30 Hrdinovia III. 5/25
02:10 Crusoe 5/12
02:50 Kobra 11 IV. 11-12/17
04:50TELEVÍZNE NOVINY
07:50 Panelák 2010
09:50 Dom snov I. 9
10:45 Kapor na torte II. 4/4
12:00 NOVINY O 12:00
12:50 Divoká rieka
15:00 EXTRÉMNE PRÍPADY:
Cigáň nedostane mobil 3
16:00 Profesionáli IV.
17:00 NOVINY O 17:00
17:30RISKUJ
18:00 Súdna sieň: Ako malé deti
19:00KRIMI
19:30 NOVINY TV JOJ
19:59ŠPORT
20:10 NAJLEPŠIE POČASIE
20:20 EXTRÉMNE PRÍPADY: Týraný Kevin 9
21:30 Český farmár hľadá ženu
23:45 Hoď svišťom: Pomocna sila
00:30 Californication - Orgie v
Kalifornii I. 10
01:00 Vražda v spánku
05:15KRIMI
05:45 NOVINY TV JOJ
06:10KRIMI
06:40 NOVINY TV JOJ
07:00 Súdna sieň
06:15 Zpravodajství FTV Prima
07:30 Knight Rider II: Ohnivé kolo
08:40 Kutil Tim IV: Není tak zlý, je
nezodpovědný 2
09:20 M*A*S*H 194
09:50 Policejní bažanti I
10:45Prostřeno!
11:35 Diagnóza vražda I: Anděl
strážný 14
12:30 Můj přítel Monk IV: Pan
Monk jde na módní přehlídku 10
13:25 Specialisté na vraždy III:
Panenská pálenka 1
14:25 Vteřiny před vraždou:
Seznamka 9
15:20 Hawaii 5-0: Vražedné spiknutí 9
16:15 Julie Lescautová V: Smrt
klenotníka 3
18:00Prostřeno!
18:55 Zprávy FTV Prima
19:20 Krimi zprávy
19:35 Krimi plus
19:50 VIP zprávy
20:00 VIP PROSTŘENO!
21:20 Na vlastní riziko
21:55Partička
22:35 Když si Chuck bral Larryho
00:50 Nedokonalé zločiny IV:
Monstrum 8
02:00 Volejte Věštce
03:45Autosalon
06:00Teleráno
08:30 Dva a pol chlapa IV. 16/24
08:55 Krok za krokom IV. 17/24
09:15 Kobra 11 IV. 9-10/17
11:05 90210: Nová generácia 4/24
11:55 PLÁŽ 33 - ADEPTI NA
VYHADZOV
13:00 Škaredá Betty III. 3/24
13:45 Rýchle Televízne noviny
13:50 Flashpoint: Smrtiaci výstrel
I. 4/9
14:35 Rýchle Televízne noviny
14:40 Krok za krokom IV. 18/24
15:10 Priatelia IV.
3/24
15:35 Dva a pol chlapa IV. 17/24
16:00 Rýchle Televízne noviny
16:05 NCIS VIII. 6/24
17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY
17:20POČASIE
17:25REFLEX
18:00 Bez servítky
19:00 TELEVÍZNE NOVINY
20:00 ŠPORTOVÉ NOVINY
20:10POČASIE
20:20 Slnko, seno, erotika
22:35 AKČNÝ PIATOK: Rýchlo a
desivo: Šialené preteky
00:35 AKČNÝ PIATOK: Showtime
02:05 Netvor z púšte
03:30 Šerif a mimozemšťan
SOBOTA 14.7.2012
05:20 Sila lásky V. 194
06:05 Správy STV
06:45 Góly - body - sekundy
06:55 Pásli ovce valasi
07:05 Pásli ovce valasi
07:10 Včielka Maja: Maja vo
veľkom nebezpečenstve
07:35 Pinocchio: Cesta do mesta
delfínov
08:00Fidlibum
08:30 Prípady detektíva Kulmena
09:10 Stratená melódia: Ako sa
hľadá slon 3/7
09:40 Čertovo vrece
10:50Chalani
12:00 Alžbetin dvor: Prekliaty rod
2/6
13:20 Hurá do záhrady
13:50Štýlovo
14:20 On Air
14:40 Malý indián v meste
16:15 Napoleon 2/4
18:00 Úsmev, prosím!
18:25 Nebíčko v papuľke
19:00 Správy STV
19:40Počasie
19:45 Góly - body - sekundy
20:10 Pošta pre teba - návraty
21:10 Skutočný príbeh princa
Charlesa: Nech už láska
znamená čokoľvek
22:45 Góly - body - sekundy
22:50 Boh ochraňuje milencov
00:30 Napoleon 2/4
02:10 On Air
02:25 Skutočný príbeh princa
Charlesa: Nech už láska
znamená čokoľvek
03:55 Mincovňa Kremnica
04:25Boh ochraňuje milencov
07:50 Správy - Hírek
08:00 Živá panoráma
08:40Televíkend
09:05 Planéta Zem II.: Džungľa
09:55Inkognito
10:50 Dvaja muži z Terchovej
11:05 Televízny klub nepočujúcich
11:35 5 minút po dvanástej: Žartíky
12:40Doloroso
13:50 Farmárska revue
14:10 Tour de France
17:40 Život v pohybe: Plávanie
18:05 Na ceste II.: Na ceste po
Pembe
18:25 6 miliárd názorov
18:30 Večerníček: Čo rozprávala
teta Srna
18:50 Táraninky: Televízia a
rozhlas
19:00 Správy STV „N“
19:35 (Ne)celebrity: Igor a Jana
Palkovičovci
19:50 Myslenie zvierat: Opice 2/5
20:40 Anjeli strážni: Anjeli strážni
Věry Čáslavskej
21:15 Letné kino na Dvojke:
Šimon na púšti
22:00 Vždy s úsmevom: Apropo
TV
22:30Promülle
23:15 Československý filmový
týždenník
23:20 Udalosti ČT
00:10 Správy STV „N“
00:50 Polnočný ateliér
01:10 6 miliárd názorov
05:10 TELEVÍZNE NOVINY
06:05 Scooby Doo, ako sa máš I.
5/14
06:25 Scooby Doo II.
14/16
06:45 Flintstonovci: Hollyrockská
uspávanka
08:25 Prasiatko Babe
10:00 Priatelia IV. 3/24
10:30 Dva a pol chlapa IV. 17/24
10:55 Alica v krajine zázrakov
14:20 30tka na krku
16:00 Rýchle Televízne noviny
16:05 Ešte väčšia blondína
17:55 Vo štvorici po Slovensku
19:00 TELEVÍZNE NOVINY
20:00ŠPORTOVÉ
NOVINY
20:10POČASIE
20:20 PLÁŽ 33 - VYHADZOV LIVE
22:20 Vo štvorici po Slovensku
23:20Poslanie
01:00 Železní rytieri
03:50 Netvor z púšte
NEDEĽA 15.7.2012
05:55Nebíčko
v papuľke
06:25 Správy STV
07:05 Góly - body - sekundy
07:10 Pásli ovce valasi: Ako sa
Kubko s Maťkom dali na
zboj 7/13
07:20 Pásli ovce valasi: Ako Kubko s Maťkom vlkovi kožuch
vyprášili 8/13
07:25 Včielka Maja:
Zachránení
07:50Pinocchio:
Sám na mori
08:15Maškrtníček
08:45Prípady
detektíva Kulmena
09:25 Stratená melódia: Všetci sú
podozriví 4/7
09:55 Ushuaia - expedície do prírody V.: Belize /Kostarika. 2
10:45 Slovensko v obrazoch
11:05 Svet v obrazoch
11:35Štúrovci
2/5
12:50 Agatha Christie: Slečna
Marpleová: Zabudnutá
vražda
14:30 Film pre pamätníkov: Priehrada
16:15 Pošta pre teba - návraty
17:15 Úsmev, prosím!
17:45 Hurá do záhrady
18:15 Tajomstvo mojej kuchyne
19:00Správy
STV
19:40Počasie
19:45 Góly - body - sekundy
20:10 Vražedné vlny
1/2
21:35 Vražedné vlny
2/2
23:05 Góly - body - sekundy
23:10 Agatha Christie: Slečna
Marpleová: Zabudnutá
vražda
00:45 Vražedné vlny 1/2
02:10 Vražedné vlny 2/2
07:30Televíkend
08:00Živá
panoráma
08:35Kapura
09:15Farmárska
revue
09:35 Noc v archíve: Verejná
bezpečnosť
10:40 Myslenie zvierat: Opice 2/5
11:30 On Air
11:45 O nosatom kuchárovi a
nohatom drotárovi
13:15Orientácie
13:45 Encyklopédia slov.obcí: Štós
14:10Tour
de France
17:25Súboj
18:25 6 miliárd názorov
18:30 Večerníček: Čo rozprávala
teta Srna
18:50 Táraninky: Svetlo a tma
19:00Správy
STV „N“
19:40ArtSpektrum
19:48Počasie
19:55 Dokumentárny klub: Andy
Warhol 2/2
20:45 Dedičstvo otcov: Kláštor
františkánov v Kremnici
21:15 Slovenské cvalové derby
22:30 Noc v archíve: O mládeži
23:30 Noc v archíve: Letný špeciál
- Slávnostné skupinové
zhromaždenie
00:00 Udalosti ČT
00:50 Správy STV „N“
01:30Polnočný
ateliér
01:59 Záver vysielania
05:25TELEVÍZNE
NOVINY
06:20 Scooby Doo, ako sa máš I.
6/14
06:40 Scooby Doo II. 15/16
07:00 Flintstonovci v akcii 4344/54
07:55Bratia
z divočiny
09:40 Roztomilé mrchy I. 12-13/22
11:25 Ešte väčšia
blondína
13:10Showtime
15:00 Jeden a pol rytiera
17:05 Rýchle Televízne noviny
17:10Poslanie
19:00 TELEVÍZNE NOVINY
20:00 ŠPORTOVÉ NOVINY
20:10POČASIE
20:20 Da Vinciho kód (HD)
23:20 Training Day
01:30 Čeľuste 3
03:00 Korzický prípad
04:50TELEVÍZNE NOVINY
PONDELOK 16.7.2012
06:40 Svet v obrazoch
07:05 Správy STV
07:45 Góly - body - sekundy
08:00 Práca pre teba
08:05 Willy Fog: Boj príšer
08:30 Kúzelné mestečko 11/13
09:05 Tajomný ostrov 10/44
09:30 Obchod so šťastím
09:55 Doktor z hôr
10:45 S Talianom v kuchyni
11:25 Sila lásky IV. 110
12:15 Takí sme boli
13:15 Práca pre teba
13:25 Divoký anjel 209
14:05 Zlomené srdcia 10/16
15:00 Doktor z hôr
15:50 Práca pre teba
15:55Počasie
16:00 Správy STV o 16.00
16:10 Góly - body - sekundy
16:15 Sila lásky V. 195
17:05 Vojna kuchárov
17:35 Helicops: Black mail
18:20 S Talianom v kuchyni
19:00 Správy STV
19:40Počasie
19:45 Góly - body - sekundy
20:10 Na úpätí pahorkatiny
21:40 Tandemy - Martina Moravcová
22:05 Nočné správy
22:15Počasie
22:20 Góly - body - sekundy
22:25 Hlavný podozrivý II. 2/11
00:10 Helicops: Black mail
00:55 Zlomené srdcia 10/16
01:45 Divoký anjel 209
02:25 Na úpätí pahorkatiny
08:00 Živá panoráma
08:35 Práca pre teba
08:40 Dedičstvo otcov
09:10 Leto s telkou
09:20Blšiak
10:20 Fenomén Junior
11:00 Mojich sedem divov
11:35 Živá panoráma
12:05ArtSpektrum
12:15 Spievajte s nami
12:55 Siesta: Senior klub
13:25Terno
13:55 Práca pre teba
14:10 Tour de France
17:50 Skryté svety
18:05 Symboly krásy
18:28 6 miliárd názorov
18:30Večerníček
18:50 Stretnúť človeka
19:00 Správy STV „N“
19:40 Správy - Hírek
19:45Počasie
19:55Medicína
20:50 Nie si sám: Mužské telo
21:25 Letné kino na Dvojke
23:00 On Air
23:15 Práca pre teba
23:25 Udalosti ČT
00:10 Správy STV „N“
00:50 Polnočný ateliér
01:13 6 miliárd názorov
08:40 Krok za krokom IV. 18/24
09:05 Kobra 11 IV. 11-12/17
11:00 PLÁŽ 33 - VYHADZOV
13:00 Škaredá Betty III. 4/24
13:45 Rýchle Televízne noviny
13:50 Flashpoint: Smrtiaci výstrel
14:40 Rýchle Televízne noviny
14:45 Krok za krokom IV. 19/24
15:10 Priatelia IV. 4/24
ĽUBOVNIANSKE NOVINY
PUBLICISTIKA / REKLAMA / INZERCIA
strana
10. júl 2012 ĽN č. 27
7
EURÓPSKE ĽUDOVÉ REMESLO Kežmarok 13. – 15. júl 2012
Dvesto remeselníkov na dvoch
námestiach – z toho dvadsať „nováčikov“, štyridsať druhov remesiel,
osemnásť ľudovo-umeleckých súborov z jedenástich krajín a približne
50 000 návštevníkov očakáva mesto
Kežmarok v dňoch 13. – 15. júla. Práve vtedy, tradične počas druhého júlového víkendu, sa tu uskutoční už
22. ročník prestížneho medzinárodného festivalu Európske ľudové remeslo (EĽRO).
Každoročne je festival EĽRO venovaný niektorému z cechov, ktorých
majstrovstvo a kumšt si aj takto Kežmarčania pripomínajú. V tomto roku
vzdajú organizátori hold cechu mlynárov a pekárov, ktorí si rozložia svoje dielničky na nádvorí kežmarského
hradu. Pri tejto príležitosti sa uskutoční 14.júla Deň otvorených dverí v najväčšej podtatranskej pekárni (GROS
Kežmarok). Atmosféra festivalu však
prenikne aj múrmi dreveného artikulárneho kostola (UNESCO), kde bude
predstavená jedinečná opera napísaná na motíve kežmarskej historičky
Nory Baráthovej, opisujúca významné dejiny i osobnosti mesta, pod názvom Jakub Kray.
Okrem bohatej remeselnej prehliadky a programu na troch javiskách nebude chýbať ani Detské mestečko, dramatické (rozprávkové denné a „strašidelné“ nočné/na podklade
historických faktov) prehliadky hradu, gastronomické špeciality (syry,
ryby, pečený vôl, medovníky, trdelníky, valaské frgále...) ale ani historický šerm, dobová hudba, sokoliari, či
lákadlo pre najmenších – historický
vlak ťahaný parným rušňom, ktorý
bude premávať špeciálne kvôli festivalu EĽRO v sobotu 14. júla na trase
Poprad – Kežmarok – Spišská Belá –
Podolínec a späť.
„Verím, že aj v tomto roku sa
v jednotlivých stánkoch zahľadíme
na krásne diela rezbárov, na nádherne
a jemne vyzdobené čičmianske kroje, pôsobivú silu tatranských a oravských goralov, ale aj liptovské maľ-
VÝSTAVY:
* OD ZRNA PO VOŇAVÝ PECEŇ CHLEBA - Výstavná sieň BARÓNKA, Hlavné
námestie 46
* NEMECKÉ NOVINY NA SLOVENSKU - Meštiansky dom na Ul. Dr. Alexandra 11
* Expozícia MEŠTIANSKA BYTOVÁ KULTÚRA NA SPIŠI - Meštiansky dom, Hlavné námestie 55
* EXPOZÍCIA AUTOMOBILOVÝCH VETERÁNOV - V priestoroch Kežmarského hradu
* JANA KISELOVÁ – SITEKOVÁ – výber
z tvorby - Galéria u anjela, Starý trh 53
by hrdinských jánošíkovských hôrnych chlapcov a horehronských tepcov spôn a výrobcov opaskov. Festivalom sa bude niesť vôňa čerstvo upečeného chleba, medovníkov, na hrnčiarskych kruhoch sa zrodia džbány nevídanej krásy. Bez povšimnutia nás nenechajú ani stánky českých, poľských,
maďarských, španielskych, litovských
a iných remeselníkov, tvorcov hodnôt
ľudovej kultúry ich národa.
Mojim želaním i želaním organizačného výboru je, aby tohoročné
EĽRO občanov nášho mesta, ale aj
jeho návštevníkov zaujalo, vytvorilo mu kontakt s pozoruhodným ľudovým remeslom – ľudovou umeleckou tvorbou, ktorá aj v súčasnosti
svojsky hovorí o ume, sile, emóciách
a zručnosti človeka tvoriaceho úžitkové a okrasné predmety pre individuálnu a spoločenskú potrebu,“ povedal Igor Kredátus, riaditeľ festivalu.
Celý areál festivalu, ktorý zaberá Hlavné a Hradné námestie, bude
uzavretý štýlovými bránami, ktoré
dobyjú šermiari a zbrojnoši v piatok
13. júla 2012 o 13.00 h, aby primátor
mesta Igor Šajtlava mohol odovzdať
symbolický kľúč od mesta remeselníkom a hosťom. (ts)
v VYHRALI STE?
Ľubovnianska mediálna spoločnosť ako mediálny partner
festivalu pre vás ponúkla súťaž
v Ľubovnianskych novinách. Z
vystrihnutých kupónov, ktoré ste
včas doručili do redakcie sme vyžrebovali troch výhercov, ktorí od
nás dostanú po dve voľné vstupenky na EĽRO. Sú to: Alžbeta
Bartkovská (Haligovce), Katarína
Tajbošová a Jozef Ondruš zo Starej Ľubovne. Víťazom blahoželáme a čakáme ich v redakcii ĽN
alebo ĽTV. Ďalšie vstupenky ešte
na vás čakajú v Ľubovnianskej televízii, sledujte videotext a pošlite do štvrtka emailom správnu odpoveď na súťažnú otázku. (red.)
VSTUPNÉ:
Areál Festivalu remesiel:
Dospelí 5 €, v predpredaji 3 € - do výpredaja zásob, najneskôr do 12. júla
Deti a mládež od 8 do 18 rokov 3 €
Deti do 8 rokov a dospelí nad 70 rokov - vstup zdarma
Permanentka na 3 dni 10 € - v predaji do 13. júla
Vstupenka do areálu platí len na
jeden vstup! Predpredaj vstupeniek: Kežmarská informačná
agentúra Hlavné námestie 46,
Kníhkupectvo ALTER EGO Hlavné námestie 3
Piatok 13. júla 2012
12.50 hod. SPRIEVOD MESTOM /od
MsKS, Starý trh/folklórne, divadelné a
tanečné súbory, skupiny historického
šermu, sokoliari, ...
13.00 hod. DOBÝJANIE HRADIEB
otvorenie vstupnej brány areálu remesiel z Ulice Dr. Alexandra
13.00 – 19.00 hod. FESTIVAL REMESIEL
/ukážky remeselnej výroby/v priestoroch
areálu na Hlavnom a Hradnom námestí
a nádvorí hradu
KULTÚRNE PROGRAMY:
Javisko pri radnici:
13.10 SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE FESTIVALU REMESIEL
14.00 FS SHAVLEGO Tbilisi, Gruzínsko
15.00 FS BOKA Tivat, Čierna Hora
16.00 FS TVORČESTVO Elista, Rusko
16.30 FS ABRASEVIC Cacak, Srbsko
17.30 FS La QUADRIGLIA Taurano, Taliansko
Javisko pred hradom:
14.00 MEDZINÁRODNÁ TVORIVÁ DIELŇA MLADÝCH TANEČNÍKOV
15.00 DFS MAGURÁČIK Kežmarok
16.00 FS TATRA SLOVAK DANCERS
Wisconsin, USA
16.30 DFS GORALIK Kežmarok
17.30 DFS JITŘENKA Lanškroun, Česko
18.30 FS BORUTA Zgierz, Poľsko
Hradné nádvorie:
14.00 Skupina historického šermu RÁD
sv. MICHALA, Stará Ľubovňa 14.30 Dobová hudba STROMYRAD Kežmarok
15.00 Sokoliari sv. BAVONA, Banská
Štiavnica
15.30 Komorný zbor ZVONY Selenča, Srbsko
16.00 Skupina historického šermu
JAGO, Spišská Nová Ves
16.30 FS PILLIPIIGAD Kose, Estónsko
17.00 Sokoliari sv. BAVONA, Banská
Štiavnica
17.30 Dobová hudba STROMYRAD
Kežmarok
18.00 Skupina historického šermu RÁD
sv. MICHALA, Stará Ľubovňa
18.30 FS PILLIPIIGAD Kose, Estónsko
18.00 hod. JAKUB KRAY – pôvodná slovenská opera (libreto: Víťazoslav Kubička
na motívy hry Nory Baráthovej)
Drevený artikulárny kostol
19.30 hod. VEČERNÝ PROGRAM na
Hlavnom námestí – javisko pri radnici
Komorný zbor ZVONY Srbsko, TšC TEMPO a TK BRILANT Kežmarok, Violin show Stanislav Salanci - husľový virtuóz, Milan
Schelinger so skupinou - výber najznámejších pesničiek a hitov českej hudobnej legendy Jiřiho Schelingera
Sobota 14. júla 2012
09.00 – 19.00 hod. FESTIVAL REMESIEL na Hlavnom a Hradnom námestí
a nádvorí hradu
KULTÚRNE PROGRAMY:
Javisko pri radnici:
09.30 FS MAGURÁK Kežmarok
10.00 FS ABRASEVIC Cacak, Srbsko
11.00 FS SHAVLEGO Tbilisi, Gruzínsko
12.00 FS LIPTOV Ružomberok, Slovensko
13.00 FS TVORČESTVO Elista, Rusko
13.30 FS La QUADRIGLIA Taurano, Taliansko
14.30 FS SHAVLEGO Tbilisi, Gruzínsko
15.30 FS BOKA Tivat, Čierna Hora
16.30 FS MAGURA Kežmarok
17.30 FS La QUADRIGLIA Taurano, Taliansko
Javisko pred hradom:
10.00 DFS JITŘENKA Lanškroun, Česko
11.00 EUREGIÓNY SPOLOČNE 2012 prezentácia folklórnych súborov zo Slovenska a Poľska TVORIVÁ DIELŇA - tradičná ľudová kultúra
12.00 DFS MAGURÁČIK Kežmarok
12.45 DFS DMOSIN Lyszkowice, Poľsko
13.30 DFS GORALIK Kežmarok
14.15 DFS NIEWIADÓW, Poľsko
15.00 FS LIPTOV Ružomberok, Slovensko
16.00 FS BORUTA Zgierz, Poľsko
17.00 DFS SVETLJAČOK Vitebsk, Bielorusko
18.00 DFS JITŘENKA Lanškroun, Česko
Hradné nádvorie:
10.00 Rozprávka PYŠNÁ PRINCEZNA
11.00 Sokoliari sv. BAVONA, Banská
Štiavnica
11.30 FS PILLIPIIGAD Kose, Estónsko
12.00 Skupina historického šermu RÁD
sv. MICHALA, Stará Ľubovňa
12.30 FS ZVONY Selenča, Srbsko
13.00 Skupina historického šermu
JAGO, Sp. Nová Ves
13.30 Historické tance, Dobová hudba
14.30 Sokoliari sv. BAVONA, Banská
Štiavnica
15.00 Rozprávka PYŠNÁ PRINCEZNA
16.00 Skupina historického šermu RÁD
sv. MICHALA, Stará Ľubovňa
16.30 Dobová hudba STROMYRAD
Kežmarok
17.00 Sokoliari sv. BAVONA, Banská
Štiavnica
17.30 FS PILLIPIIGAD Kose, Estónsko
18.00 Komorný zbor ZVONY Selenča, Srbsko
18.30 Skupina historického šermu JAGO
Spišská Nová Ves
20.00 hod. KEŽMAROK SA ZABÁVA kultúrny program s tanečnou zábavou
na Hlavnom námestí – pred radnicou
JURAJ ZAUJEC – finalista HLASU Česko
Slovenska, populárna speváčka DARA
ROLINS, CAPTAIN JACK - úspešná hudobná skupina z Nemecka, OHŇOSTROJ
(cca o 23.00), DISKOTÉKA (do 02.00 hod).
Nedeľa 15. júla 2012
9.00 – 16.00 hod. FESTIVAL REMESIEL
na Hlavnom a Hradnom námestí a nádvorí hradu
KULTÚRNE PROGRAMY:
Javisko pri radnici:
09.30 FS MAGURÁK Kežmarok
10.00 FS La QAUDRIGLIA Taurano, Taliansko
11.00 FS BOKA Tivat, Čierna Hora
12.00 FS BORUTA Zgierz, Poľsko
13.00 FS ABRAŠEVIC Cacak, Srbsko
14.00 DFS MAGURÁČIK Kežmarok
15.00 Korunovácia KRÁĽA remesla
EĽRO 2012
UKONČENIE FESTIVALU
KOLESO ŠŤASTIA – žrebovanie tomboly
Javisko pred hradom:
10.00 FS ABRASEVIC Cacak, Srbsko
11.00 DFS JITŘENKA Lanškroun, Česko
12.00 DFS GORALIK Kežmarok
13.00 FS La QUADRIGLIA Taurano, Taliansko
14.00 FS BOKA Tivat, Čierna Hora
Hradné nádvorie:
10.00 Rozprávka SOĽ NAD ZLATO
11.00 Sokoliari sv. BAVONA Banská
Štiavnica
11.30 Skupina historického šermu RÁD
sv. MICHALA
12.00 FS PILLIPIIGAD Kose, Estónsko
12.30 Skupina historického šermu
JAGO, Sp.Nová Ves
13.00 Dobová hudba TOMKO-KVARTET Levoča
13.30 Sokoliari sv. BAVONA Banská
Štiavnica
14.00 Skupina historického šermu RÁD
sv. MICHALA
14.30 Dobová hudba TOMKO-KVARTET Levoča
V priestoroch areálu počas festivalu:
ľudové hudby, detské mestečko, trhové
atrakcie, jazda na poníkoch, drevený detský kolotoč, príležitostná poštová pečiatka s námetom pekárskeho cechu, obálky s prítlačou a pamätné listy, bylinkárka, veštica, šach s maxi figúrkami, tvorivé dielne, výroba pohľadníc EĽRO s vlastnou fotografiou, salaš s výrobou ovčieho
syra, opekanie vola, bohaté občerstvenie, špeciality Hotelovej akadémie Otta
Brucknera., Salaš u Franka, ...
Sprievodné podujatia:
* Rozprávka ZLATÉ JABLKÁ – 14. - 15.
07.2012 v priestoroch Kežmarského hradu - vstupy každých 15 minút.
* KRVAVÉ DEJINY X. – Pomýlené osudy,
osudové omyly – historický príbeh 12. –
14. 07. Kežmarský hrad – vstupy každých
15 minút od 21.00 hod.
* HISTORICKÝ PARNÝ VLAK 14. 07. 2012
na trase: Poprad 9.13 – Kežmarok 9.35 Sp.Belá 9.50 – Podolínec 10.05
Podolínec 10.40 – Sp.Belá 10.55 – Kežmarok 11.10 – 11.50 – Poprad 12.15 Poprad 13.15 – Kežmarok 13.40 – Sp.Belá
14.00 – Podolínec 14.15 Podolinec 15.25
– Sp.Belá 15.40 - Kežmarok 16.00 – 17.00
– Poprad 17.25 h
v Rozprávka na hrade
Ľubovnianske múzeum spolu s Mestom Stará Ľubovňa, Základnou
umeleckou školou Jána Melkoviča v Starej Ľubovni pripravuje v dňoch 9.
– 15. júla už 6. ročník hradného divadelného predstavenia s pesničkami.
Tento rok bude našim návštevníkom predstavená rozprávka s názvom
Medvedia koža. Autorom scenára, režisérom a zároveň aj hercom je spisovateľ Peter Karpinský. Texty piesní pre túto rozprávku napísala Eva Kollárová, hudbu zložil Ján Sivuľka. V týchto dňoch hradné múry oživia spevom a priam profesionálnymi výkonmi ochotnícki herci zo Starej Ľubovne. Denne sa uskutočnia 4 predstavenia, a to o 10.30, 12.30, 14.30 a 16.30 h
Stretnete sa s kráľom i kráľovnou, vodníkmi a čertmi. A ako to napokon dopadne? Príďte sa pozrieť na Hrad Ľubovňa a určite sa to dozviete.
INZERCIA
Inzeráty
služby
n ŽALÚZIE, ROLETY, TAPETY,
SAMOLEPIACE FÓLIE, LIŠTY
A SIETE PROTI HMYZU – predajňa
na Nám. sv. Mikuláša 9 (nad rýchločistiarňou), Šmida – TREND. ) 0905
364 246, 4369 678. ĽN 335/2012
n Osobná a nákladná doprava, autopožičovňa, Fiat Ducato 9-miest.,
1,5 t, Škoda Octavia. ) 0905 502 421,
432 1908. ĽN 332/2012
n AKCIA ZĽAVA 52% iba do 10.7.
Plastové okná - záruka až 10 rokov. Naďalej možnosť uskladnenia (zdarma), montáž počas roka.
) 43 68 172, 0911 625 547, slora@
slora.sk ĽN 161/2012
n Zemné práce s minibagrom 3,5
t a autosklapačom. Prenájom kontajnerov na stavebný a komunálny
odpad. ) 0908 644 033. ĽN 312/2012
n Nové bytové doplnky z Talianska a Holandska v DECORE –
vedľa G-čka. Navštívte nás. ĽN 391/2012
nehnuteľnosti
n Kúpim pôdu v okrese Stará Ľubovňa. ) 0903 667 029. ĽN 382/2012
n Predám záhradku za novým
cintorínom. Rozloha 604 m2. Cena
1700 €. ) 0903 669 555. ĽN 405/2012
byty
n Predám 2-izbový byt, čiastočne prerobený na Levočskej ul. 38.
Cena 19 990 €. ) 0911 967 209. ĽN 397/2012
n Predám 3-izbový byt v centre mesta SL. Voľný ihneď! Cena dohodou.
) 0904 608 042. ĽN 399/2012
n Dám do dlhodobého prenájmu
byt. [email protected] ) 0944 287 596 ĽN 408/2012
predám
chovateľstvo
n Predaj živej hydiny - HUDÁK
Juraj, Jusková Voľa 115, okr. Vranov nad Topľou:. - 1 ročné nosnice, - mladé nosničky, - brojlerové kurčatá, morky. Dovoz zdarma! Aktuálne ceny a objednávky
na t. č. 057/449 0325, 0915 788775,
0908 366105. ĽN 320/2012
práca
n Agentúra TIMEA - práca v Anglicku a ČR pre ženy, mužov a
n Predaj palivového dreva. Buko- páry. ) 0904 891 941. Ľ
N 750/2011
vé drevo naštiepané a narezané na n BUS KARPATY s. r. o. ponúka
metrovú dĺžku. Vlastný odber ale- prácu vodičom v autobusovej dobo s dovozom. ) 0908 448 948. prave. Kvalifikačné predpoklady:
ĽN 341/2012 - vodičský preukaz skupiny D, n Drevený smrekový obklad - 3 kvalifikačná karta vodiča, - karta
€/m2 aj zrubový obklad, hranoly vodiča pre digitálny tachograf, a dlážkovicu na podlahu. ) 0908 doklady o zdravotnej a psychic234 866. ĽN 347/2012 kej spôsobilosti. Kontakt: 0903
n Predám garáž nad športovou ha- 619 894. ĽN 354/2012
lou. Cena 7 500 €. ) 0903 669 555. n Hľadáme čašníčku – výčap
ĽN 405/2012 níčku. Dobré platové podmienky
n Predám Feliciu 1,9 diesel, rok výro- v BA. Ubytovanie zabezpečené
by 2001, platné STK a EK. Cena doho- z našej strany. Tel. kontakt: 0944
dou. ) 0948 309 095. ĽN 406/2012 525 911, email: [email protected] n Predám krosná s príslušen- ĽN 376/2012
stvom. ) 0908 251 947. n Spoločnosť PL – PROFY s.r.o.,
ĽN 407/2012 065 43 Orlov č. 344, prijme do pracovného pomeru: - zváračov (certifikát STN EN 287-1 135 P BW
1.2 S t12,5 PF ss nb, STN EN 287n Staré čierne dosky, ktoré sú nabi- 1 135 P FW 1.2 S t12,5 PF ml), té na stodole a hranoly. Za výhodnú zámočníkov pre sériovú výrobu
cenu. ) 0944 426 027. ĽN 28/2012 podskupín žel. vagónov. Výhod-
kúpim
né platobné podmienky, úkolová mzda. Dvojzmenná prevádzka. Tel. 052/784 9202, Mob. 0908
974 814, e-mail: [email protected] ĽN 401/2012
kurzy
n Ponúkam prácu skúseným tesárom. ) 0944 287 670. ĽN 400/2012
n Kurz opatrovania – individuálne, diaľkovo, rýchlo, od 150 €. Úradné preklady - všetky jazyky, www.
asined.sk, 0915 544 915, 0905 357 424,
0908 665 046.
ĽN 162/2012
n Školenie vodičov motorových vysokozdvižných vozíkov, jazda s motorovým vozíkom, praktické zaučenie a vystavenie preukazu. Školiace
stredisko – UČ – DESTA – BARDEJOV, ) 0911 499 599. ĽN 392/2012
oznam
n Obec Toporec pri príležitosti
Dňa rodákov pozýva 14. júla na
oslavy, ktoré sa začnú slávnostnou svätou omšou o 11.00 h. Pre
účastníkov je pripravený kultúrny
program. Účinkujúci: hudobno-zábavno, ľudová skupina ŠČAMBA,
košická hudobná skupina Pavelčákovci a Duo Šarm. ĽN 396/2012
n Adresu inzerenta redakcia neposkytuje.
Spoločenská rubrika
spomíname
12. júla uplynie rok, keď nás po dlhej chorobe opustil
milovaný manžel, náš otec, dedko a brat Jozef Liščinský.
Kto ste ho poznali a mali radi, venujte mu tichú
spomienku.
Smútiaca rodina
ďakujeme
Slovami sa niekedy ani nedá vyjadriť hrejivý pocit na srdci. Ten som mala
na slávnosti Na švatoho Jana v Jakubanoch. Okrem toho, že tam bol perfektný
program a ako vždy príjemná domácka atmosféra, stalo sa niečo nečakané. Pri
príležitosti programu venovanému 50. výročiu vzniku FS Kečera mi bolo venované Ocenenie za rozvoj kultúry v obci. Prekvapilo ma to a zároveň veľmi potešilo. Nesmierne si to vážim a ďakujem. Prajem vám, aby tá vaša spolupatričnosť,
úprimnosť a srdečnosť stáli pri vás aj naďalej.
Mária Bucová
Infoservis
oznam
Rozpis lekárenských pohotovostných služieb v St. Ľubovni: 10. júla
– lekáreň ELIXÍR (Obchodná 3), 11.
júla – VIVA (Mierová 94), 12. júla
- LAUDANUM (Levočská 4), 13.
júla – Dr. MAX (OD Kaufland),
14. júla - SCHNEIDER (Obrancov
mieru 8), 15. júla – Dr. MAX (OD
Kaufland), 16. júla - ADRIA (v Poliklinike nemocnice), 17. júla ANETT, Levočská 59 (za Tatra bankou). Po - Pia od 16.00 do 20.00 h,
So - Ne - sviatky od 8.00 do 18.00 h.
pozvánka
Mesto Stará Ľubovňa pozýva
na KULTÚRNY ŠTVRTOK NA
PEŠEJ ZÓNE, ktorý bude 12.
júla o 15. 00 h (do tanca a na
počúvanie hrá skupina Štefana Zimu).
m m m
Marmon s.r.o. pozýva na VÍKEND V STREDOVEKOM VOJENSKOM TÁBORE, ktoré sa
uskutoční 15. júla o 15.00 h.
Program: šermiarske vystúpenia, divadlá.
ĽUBOVNIANSKE NOVINY
8
strana
ŠPORT
10. júl 2012 ĽN č. 27
Ladislav Šimko majstrom SR, klub skončil piaty
Bežci však úspechy zbierali aj inde: na Jahodnej, v Moldave či na Zelenom plese
Bývalá trať Medzinárodného maratónu mieru sa 23.
júna stala dejiskom majstrovstiev Slovenska v polmaratóne jednotlivcov i družstiev.
Tie sa uskutočnili v rámci X.
ročníka behu z Košíc do Sene
a nechýbali medzi nimi ani
bežci zo staroľubovnianskeho klubu.
Na jeho štart sa totiž postavila trojica pretekárov, z ktorých životný úspech dosiahol
Ladislav Šimko. Ten vo svojej
kategórii zvíťazil a stal sa tak
majstrom Slovenska medzi 50
až 60-ročnými mužmi.
„Počítal som, že by som mohol byť v prvej trojke, ale že budem prvý, to som, pravdupovediac, nečakal,“ netajil spokojnosť po dobehu predseda
BK Stará Ľubovňa. Toho okrem
zlata potešil, mimochodom, aj
dosiahnutý čas. I keď, ako podotkol, určite nie stopercentne. „Chcel som ísť trochu lepšie, okolo 1:27, ale bolo dosť
veľké teplo, čo mi nevyhovuje.
Na dané podmienky som však
s 1:29,12 h relatívne spokojný.“
Spolu s L. Šimkom sa v Košiciach predstavil aj Anton Hudák. Ako nám v rozhovore potvrdil, i on nerád behá v horúcom počasí, no do 17 km sa cítil dobre. „Po občerstvovačke
však prišiel zlom, veľmi som
spomalil a tie posledné kilometre som sa už dosť trápil,“
dodal skúsený pretekár, ktorý
tak vo svojej kategórii dobehol
štvrtý. Najrýchlejším z partie
bol suverénne Tomáš Gemza
(1:22:19 h), v celkovom hodnotení tak i jeho
zásluhou skončil
klub piaty.
L. Šimkovi bude účasť v
Grodzisku pripomínať
aj originálny dres
n PRVÝ
SLOVÁK
ne stal prvým
V GRODZISKU
Slovákom na
Bežci staropolmaratóne
ľubovnianskeho
„Słowaka“.
klubu sa však
„Bol som tam
počas minulého
na pozvanie
mesiaca predriaditeľa prestavili aj za hratekov. Je to vynicami Slovensoko cenený
ska. Ešte 6. júna
beh, ktorý na
T. Gemza
cestoval do ďalepoľskej interkého Grodzisku L. Šimko, kto- netovej stránke získal v minurý sa, mimochodom, oficiál- lom roku takmer všetky hlav-
né ceny. Čo je, navyše, o to cennejšie, že ho tak ohodnotili samotní bežci,“ dodal L. Šimko,
ktorý mestskú trať zdolal za
1:29,18 h a v konkurencii 2700
bežcov obsadil 112. priečku
(v kat. 8).
V dobrom svetle sa tiež
v Olomouci predstavil Rastislav Udžan. Ten 21,1 km prebehol za 1:42:34 h, čo mu v konečnom súčte vynieslo 456.
miesto, v kat. M30 skončil 315.
n ZLATO PRE HUDÁKA
A PIVOVARNÍKOVÚ
Okrem zahraničných behov sa však členovia BK SL
predstavili hlavne na domácich a častokrát náročných
tratiach.
V nedeľu 10. júna sa na štart
9 km Rysy Asics Run-u postavil Jozef Klimčák (39:30 min),
ktorý v kat. M50 skončil piaty.
Bohaté zastúpenie mal klub aj
na 7. ročníku Behu na chatu pri
Zelenom plese. Trať dlhú 7 700
m s hrozivým 636-metrovým
prevýšením zdolali postupne
Jozef Klimčák (47:47,1 min.,
celkovo 78., v kat. 10.), Ľuboš
Hudák (47:57,4 min., 81., v kat.
10.), Ladislav Smoroň (54:04,2
min., 197., v kat. 45.), Jarmila Leščinská (54:08,8 min., 56.,
v kat. tretia), Radoslav Zamiška (1:02:16,6 h, 236., v kat. 104.)
a Karol Zamiška (1:20:14,4 h,
celkovo 305, v kat. 24.).
Najcennejší kov však do
zbierky pribudol Márii Pivovarníkovej. Tá si ho vyslúžila
na Jahodnej, keď horskú 21 km
trať zdolala za 1:55:23,2 h. A
navlas rovnaký úspech dosia-
hol posledný júnový deň aj dorastenec Ľuboš Hudák. Ten totiž 5000 m na Moldavskom pohári Bodvy prebehol za 18,47
min. a druhého Norbert Lőrinca zdolal o desať sekúnd.
Mimochodom, BK SL mal
po prvýkrát v histórii zastúpenie na dráhových majstrovstvách Slovenska. Na štadióne Dukly si svoju premiérovú desiatku vychutnal Tomáš
Gemza (37:52,34 min.), ktorý cieľovú pásku preťal ako
dvanásty. Majstrovský titul
si z Banskej Bystrice odviezol Ondrej Puškár z Trnavy
(32:09,78 min).
Text (mv),
foto (mv, archív BK SL)
X. ročník behu Košice - Seňa
Majstrovstvá SR v polmaratóne
Jednotlivci:
18. Tomáš Gemza - 1:22:19 h
(M-SR: 11.)
42. Ladislav Šimko - 1:29:12 h
(M-SR: 1.)
49. Anton Hudák - 1:31:06 h (M-SR 4.)
Družstvá: 5. BK Stará Ľubovňa (Tomáš Gemza, Ladislav Šimko, Anton Hudák)
Športové leto 2012 odštartovalo tenisovým turnajom
Šport v skratke
beh
Prvého júla sa v Prešove uskutočnil VI. ročník Prešovskej horskej pätnástky. Na členitej trati s prevýšením 120 m sa predstavili aj dvaja členovia BK Stará Ľubovňa. Výsledky, kat. ženy
- G: 2. Jarmila Leščinská (1:17:08
h, celkovo 45.), kat. muži – C:
4. Ladislav Šimko (1:08:18, celkovo 18.)
(A.H.)
Šport servis
skate
Mesto Stará Ľubovňa, Freestyle
klub RIDE SL a CVČ organizujú 14. júla na pešej zóne druhý
ročník skateboardovej súťaže na
podporu výstavby nového skateparku v Starej Ľubovni GAME
OF S.K.A.T.E. vol. 2.
Kategórie: 1. kat. 10 – 15 rokov,
2. kat. 16 – 90 rokov. Súťažné
disciplíny: game of S.K.A.T.E.,
street a best trick. Registrácia od
10.00 do 11.00 h.
Bližšie info: [email protected]
Mesto Stará Ľubovňa, Gymnázium Terézie Vansovej a Klub
plážového volejbalu usporiadali v piatok 6. júla v rámci
Športového leta 2012 detský
tenisový turnaj na tenisových
kurtoch pri gymnáziu. Na podujatí sa prezentovalo 21 mladých tenistov a tenistiek štartujúcich v štyroch kategóriách:
chlapci do 10 rokov a do 16 rokov, dievčatá do 12 rokov a do
16 rokov a štvorhra mix bez rozdielu vekových kategórií.
„Zámerom turnaja bolo priblížiť tenis pre všetkých, to
znamená aj pre deti, ktoré s tenisom začínajú, resp. nemajú možnosť chodiť na turnaje
a pre tých, ktorí na turnaje chodia, spríjemniť si voľný čas tenisom na úrovni mesta, respektíve okresu,“ priblížil zámer podujatia jeho organizátor Ján Hennel.
V jednotlivých kategóriách
hráči dosahovali rozdielnu vý-
konnostnú úroveň. Do finálových zápasov sa väčšinou prebojovali hráči a hráčky, ktoré
majú skúsenosti zo zápasov na
úrovni kraja, resp. Slovenska.
V kategórii dievčat do 12 rokov
zvíťazila D. Zimová pred S. Ka-
lakajovou a Z. Pekárovou (všetky Stará Ľubovňa) a chlapcov
do 10 rokov A. Herstek z Údola pred D. Kubielom z N. Sacza
a D. Matviakom zo Starej Ľubovne. Vo finále dievčat do 16
rokov zvíťazila E. Hennelová
nad S. Samojednou z N. Sacza.
Na treťom mieste sa umiestnila
R. Stričová zo Starej Ľubovne.
Kategóriu chlapcov do 16
rov vyhral R. Sokol z Údola
pred J. Bittnerom z Kamienky
a D. Zimom zo Starej Ľubov-
Z galérie Naj-športovec roka 2011 (3.)
Adam
Vorobeľ
kar, otec ma bráTalentovaný mlaval na tréningy,
dý pretekár, strielen tak, popozeborný na majstrovrať sa. Odvtestvách Európy a majkarate (ŠKM)
dy ma to chytistrovstvách sveta
lo a rozhodol som sa
družstiev. Päťkrát vyhral Slovenský pohár, trikrát sa pre tento pekný šport,“ vysvetstal majstrom Slovenska i víťa- lil Adam. Nebolo to však okamzom centrálnej európskej ligy. žité rozhodnutie, dozrievalo poOd roku 2009 je stabilným čle- stupne. Adam hrával v žiackom
nom slovenskej reprezentá- veku volejbal za Starú Ľubovňu
cie na vrcholných európskych a stal sa so svojím družstvom
aj majstrom Slovenska. Karate
a svetových podujatiach.
však napokon zvíťazilo. A bolo
Adam Vorobeľ pochádza to správne rozhodnutie. Mladý
z karatistickej rodiny. Otec - dl- športovec zúročoval svoj talent
horočný úspešný tréner kara- a začal zbierať úspechy nielen
te, starší brat Roman - reprezen- na Slovensku, ale aj na medzitant Slovenska v karate. Takže národnej scéne.
„Jeho veľkou prednosťou je
pri výbere športu nemal problém. „Keď som bol ešte len škôl- sila dolných končatín, k čomu
prispela hra volejbalu. Takisto má výborné ruky. Dispozície
dolných končatín má perfektné,
a to mu pomáha pri rýchlom nástupe, pri štartoch na pretekára,
pretože hovoríme o karatistoch,
ktorí súťažia v športovom zápase kumite. Tu cvičia dvaja, kde
je potrebná dynamika a rýchlosť,“ hodnotí svojho zverenca
otec aj tréner zároveň František
Vorobeľ.
Adam veľmi
dobre vie, že len
talent pre dosahovanie úspešných výsledkov
nestačí. Základom je poctivá
práca na tréningu, poctivá príprava, a to nielen fyzická, ale
aj mentálna. Pod
úspechy sa pod-
pisuje aj dobré zdravie a otec, ktorý ho na každú súťaž pripravuje.
V čom je výhoda mať trénera
a otca v jednej osobe? „Môže mi
doma vysvetliť, čo robím dobre a čo zle, v čom by som sa mal
zlepšiť. Môžeme si v súkromí
podrobne rozobrať celú súťaž,“
odpovedal talentovaný mladík.
„Mám prehľad o tom, čo ich bolí,
kde ich bolí... To o iných pretekároch neviem a musím sa ich na to
pýtať. Ale prístup mám ku všetkým športovcom rovnaký,“ dodal František Vorobeľ.
Adam prežíva úspešné súťažné sezóny. Keď chce napredovať,
musí trénovať s tými najlepšími,
čo mu umožňuje reprezentačná
nominácia. Skúsenosti, ktoré získal na medzinárodných poduja-
ne. Štvorhru bez rozdielu veku
a pohlavia vyhrali dievčatá E.
Hennelová a R. Stričová.
Sprievodným podujatím bol
turnaj vo volejbale dvojíc dievčat, v ktorom zvíťazili W. Mieženková a M. Stašenková. Všetci štartujúci boli odmenení vecnými cenami.
„Je to oživenie a spestrenie voľného času pre deti, aby
sa aktívne venovali pohybu.
Dnešný turnaj, aj ten v rámci
Ľubovnianskych hier, bol organizovaný v rámci znovuoživenia detského tenisu v našom meste. Ukazuje sa, že deti,
ktoré pravidelne trénujú a hrávajú, sú herne na celkom slušnej úrovni. Začínajúci tenisti sa
popri skúsených neustále zlepšujú, čo bolo vidieť aj na tomto
turnaji,“ zhodnotil J. Hennel.
Najlepší tenisti budú mať
možnosť štartovať na družobných turnajoch v Krynici
a Nowom Saczi (Poľsko).
Text a foto (J.P.)
tiach v Paríži, Maroku, Portugalsku, Turecku či Malajzii sú na nezaplatenie. A ktoré výsledky sú
preňho najcennejšie? „Určite je to
titul vicemajstra sveta a v družstvách vicemajstri Európy.“
Talentovaný športovec má
určite športovú kariéru pred
sebou. Karate sa stalo súčasťou
jeho života. Vďaka karate spoznal veľa vynikajúcich športovcov a získal dobrých priateľov.
A veľa ho ešte čaká. „Prechodom do seniorskej kategórie to
bude oveľa ťažšie a náročnejšie. Chcem sa však medzi mužmi umiestniť na stupňoch víťazov a dostať sa na majstrovstvá
Európy,“ predstavil svoje ciele
Adam Vorobeľ.
Text (J.P.), foto (M.J.)
Ľubovnianske noviny vydáva: Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o., Nám. gen. Štefánika 6, 064 01 Stará Ľubovňa. Konateľka spoločnosti: Mgr. Daša Jeleňová, šéfredaktorka: Mgr. Helena Musalová, redaktori: Mgr. Eva Halamová, Mario Veverka, športový redaktor: Ján Petrus, grafik: Martin Mrug, inzercia: Daniela Kravcová. Adresa redakcie: Nám. gen. Štefánika 6, Stará Ľubovňa, tel.: 052/432 3180, 0915 903 015, fax: 42 84 581, e-mail: [email protected] Tlač:
ROTAPRINT, spol. s r.o., Barčianska 68, 040 17 Košice. Rozširuje: Slovenská pošta, a.s. v Starej Ľubovni a súkromní distribútori. Vlastnícka štruktúra: 100 % vlastníkom Ľubovnianskej mediálnej spoločnosti, s.r.o., je Mesto Stará Ľubovňa so sídlom Obchodná 1, Stará Ľubovňa. Noviny vychádzajú týždenne, každý utorok. Uzávierka riadkovej inzercie je vo štvrtok do 15.30 h a plošnej v stredu do 15.30 h. ĽN sú súčasťou inzertnej siete MEDIABOX. Objednávky na predplatné prijíma redakcia ĽN. Redakcia si vyhradzuje právo upraviť, skrátiť, prípadne neuverejniť ponúknutý článok. Neobjednané články nehonoruje. Nevyžiadané rukopisy a fotografie redakcia nevracia. Registračné číslo: EV 3798/09, ISSN 1338-0346.
Download

3 - international village