FEBRUÁR 2014 3. ročník
(pre predplatiteľov 0,55€)
Cena 0,60 €
PRECHOD
U ŽIEN A U MUŽOV
SÚŤAŽT
O SKVE E
LÉ
CENY
MÁ SPOLOČNÉ
ZNAKY
ĽAVÁCI VO SVETE
PRAVÁKOV
ŠTIKÚTANIE
MÔŽE SIGNALIZOVAŤ
PROBLÉM
PREČO TO
NEMAJÚ ĽAHKÉ
MÁTE
ŠARMANTNÉHO
BEZ KAPUSTY
ŠÉFA?
NIET VESELIA NIELEN
NA ZÁHORÍ
RADY A TIPY
JAROSLAVA ŽÍDKA
MOŽNO
JE PSYCHOPAT
ISSN 1338-6158
Téma čísla: RAKOVINA
NEMUSÍ ZNAMENAŤ ROZSUDOK SMRTI
ZO SVETA ZDRAVIA
Viliam Dobiáš
Volali ste
záchranku?
ra
20 rokov praxe záchraná
hoch
vo veselých aj smutných príbe
www. primar.sme.sk
[email protected]
Predplaťte Magazín zdravia
P
a odmeníme vás!
K
Každý,
kto do 20. februára predplatí
Magazín zdravia sebe alebo komukoľvek
M
zzo svojich priateľov alebo blízkych, dostane
ako darček knihu Volali ste záchranku?,
a
ktorej autorom je známy lekár Viliam
k
Dobiáš, anestéziológ a špecialista
D
p
na
urgentnú medicínu.
u
Ulica:
Obec:
PSČ:
Č. domu:
Telefón:
OBJEDNÁVATEĽ:
O
Ulica:
Obec:
PSČ:
Č. domu:
Telefón:
Podpísanú objednávku zašlite na adresu:
Vydavateľstvo Petit Press, a. s., distribučné oddelenie,
Lazaretská 12, 814 64 Bratislava alebo faxom na číslo: 02/59 233 339
Prípadne objednávajte telefonicky: 02/323 77 777
alebo e-mailom: [email protected]
z Výhercom hlavnej ceny 100 eur sa stáva: Irena
Schlanková z Banskej Bystrice.
z Kolekciu kníh získavajú: Ružena Kekeliová z Bratislavy,
vy,,
vy
Patrik Kuľa z Popradu, Irma Kočiová z Lučenca, Mária
Uhráková z Tužiny a Emil Urban z Ľubochne.
Výhercom srdečne blahoželáme!
Miriam Vojteková,
šéfredaktorka
Priezvisko:
Priezvisko:
V decembrovom čísle Magazínu zdravia sme odštartovali
súťaž pre predplatiteľov. Každý, kto ku dňu uzávierky
februárového čísla uhradil ročné predplatné nášho
Magazínu, bol zaradený do žrebovania o skvelú hlavnú
cenu – 100 eur a piati výhercovia získajú kolekciu kníh
Liečivá sila vitamínov a minerálnych látok od Jarmily
Mandžukovej a Svět bez rakoviny – Příběh vitaminu B17
od Edwarda Griffina.
Často sa hovorí o význame a dôležitosti prevencie,
ako aj o tom, že je lacnejšia ako liečba. Nie všetko v
živote však možno premietnuť do finančnej roviny.
Strata blízkeho človeka je nevyčísliteľná. Ak za jeho
odchodom stojí závažné ochorenie, napríklad
rakovina, kladieme si otázku, či nebolo možné tomu
zabrániť. Napríklad aj za pomoci nejakej alternatívnej liečebnej metódy. Je pochopiteľné, že topiaci sa
aj slamky chytá, avšak kým je čas, treba prehodnotiť
celkový prístup k svojmu zdraviu i chorobe, položiť
si otázku, či je dostatočne zodpovedný. A to aj v
otázke prevencie. Rakovina už dávno neznamená
automaticky rozsudok smrti, ak ju odhalíme včas,
šanca na vyliečenie je veľká. Včasné stanovenie
diagnózy je základným predpokladom úspechu.
A k tomu môžeme a musíme dopomôcť sami
– neurobí to za nás nik – práve zodpovedným
prístupom. Žiaľ, slovenské ženy v tomto ohľade nie
sú príkladné, za ostatnými ženami v Európskej únii
zaostávajú. Preventívne prehliadky u gynekológa
absolvuje ledva štvrtina Sloveniek. Pred časom mi
istá lekárka z Národného onkologického ústavu v
Bratislave prezradila ohromujúci fakt: stretáva sa
aj s pacientkami, ktoré prídu s rakovinou prsníka v
pokročilom štádiu. Hoci oveľa skôr vedeli, že majú
problém, návštevu lekára pre rôzne povery, zo
studu alebo strachu odkladali. Čo na to p
povedať?
Napriek záplave informácií je u nás
stále nízke povedomie o význame
a dôležitosti prevencie. A tak aj to
je dôvod, prečo o nej často píšeme aj v našom Magazíne zdravia.
Meno:
Meno:
Výhercovia decembrovej súťaže
pre predplatiteľov
Editoriál
OBJEDNÁVKA:
Podmienky na predplatné: podmienky na predplatné upravujú Všeobecné podmienky na
predplatné. Potvrdzujem, že som sa so Všeobecnými obchodnými podmienkami zoznámil
a súhlasím s nimi. Vyplnením tohto objednávkového kupónu dávam súhlas vydavateľstvu
Petit Press, a. s., na spracovanie poskytnutých osobných údajov na poštovú či na telefonickú
komunikáciu. Zároveň svojím podpisom potvrdzujem správnosť poskytnutých údajov.
Koža aj v zime
potrebuje
starostlivosť
Suchá koža trápi čoraz
viac žien i mužov. Podľa
lekárov trpí týmto problémom 20 až 50 % populácie. Ide o symptóm,
nie diagnózu a príčinou
môže byť viacero faktorov, preto je potrebné
prísť na to, čo má suchú
kožu na svedomí. K častým fyzikálnym faktorom
patrí extrémny chlad
alebo teplo, vietor,
suchý vzduch, nízka
vlhkosť vzduchu, pobyt
v zafajčených a klimatizovaných priestoroch,
nadmerné slnenie alebo
aj nadmerný kontakt
s vodou. A trpí koža
na celom tele, tú na
chodidlách nôh nevynímajúc. Ak vaše chodidlá
pripomínajú hobitie, je
najvyšší čas venovať im
príslušnú starostlivosť.
Popraskaná koža na pätách nie je iba nevzhľadná, ale predstavuje aj
riziko vzniku bolestivých
prasklín a trhlín, ktoré
sa stávajú vstupnou
bránou pre rôzne infekcie a plesňové ochorenia. Stvrdnutú kožu
preto treba pravidelne
odstraňovať a ošetrovať
nohy vhodnými hydratujúcimi prípravkami,
ktoré pokožku zvláčnia a
ochránia pred nepriaznivými faktormi vonkajšieho prostredia. Majte
na pamäti, že na pitný
režim netreba zabúdať
aj počas chladných zimných mesiacov, a azda
netreba zdôrazňovať, že
najlepšia je čistá voda.
Pokožku totiž treba hydratovať aj zvnútra.
To, o koľko vody prichádzame závisí do vonkajšej teploty, vlhkosti, ale
napríklad aj nadmorskej
výšky, intenzity záťaže a
oblečenia, ktoré máme
na sebe.
Dvaja, ktorí správne
odpovedia na súťažnú
otázku, získajú balíček s
novinkou – elektrickým
pilníkom Velvet Smooth
Express Pedi na odstraňovanie zhrubnutej kože
a ďalšími produktmi pre
starostlivosť o nohy od
spoločnosti Scholl. Elektrickým pilníkom odstránite zhrubnutú kožu veľmii
šetrne a spoľahlivo, bez toho, aby vaše chodidlo
ostalo citlivé. Prístroj je vhodný aj pre diabetikov.
Uveďte aspoň tri faktory, ktoré majú
vplyv na vysušovanie kože.
Odpovede posielajte
do 20. februára na adresu redakcie:
Lazaretská 12, 811 08 Bratislava
alebo e-mailom na: [email protected]
Nezabudnite uviesť heslo/predmet správy:
SCHOLL
Autor:
A
t ((mv))
2. strana
ZO SVETA ZDRAVIA
www. primar.sme.sk
[email protected]
sk
[email protected]
Rozvod môže ovplyvniť
sexuálny život detí
Rozvodom rodičov určite najviac
trpia deti.Najhoršími následkami
sú ujmy na duši dieťaťa. K
najzávažnejším patria problémy
detí v oblasti psychosexuality
čiže v spôsobe, ako prežívajú
pohlavné vzťahy, a aj vo vlastnej
sexuálnej identifikácii.
D
eti s rozvodovou traumou môžu
mať ťažkosti
pri nadväzovaní a udržaní intímnych
vzťahov. Koreňom
všetkých problémov je
neprítomnosť jedného
z rodičov v domácnosti. Rodič rovnakého
pohlavia je nesmierne
dôležitý pre stotožnenie
sa dieťaťa so svojou
pohlavnou a sociálnou
rolou. Ak rodič chýba,
chýbajú i príležitosti
vidieť ho, ako koná,
aké práce vykonáva v
domácnosti, ako a aké
vzťahy nadväzuje. Rodič
opačného pohlavia zasa
slúži na modelovanie
vzťahov dieťaťa k ľuďom
opačného pohlavia vo
všeobecnosti. Ak dcéra
žije bez otca, nemá
sa ako naučiť, ako sa
správať k mužom. Nemá
možnosť zistiť, akí sú a
ako vnímajú ju samotnú.
V prítomnosti mužov a
chlapcov sa cíti neistá,
úzkostlivá, nervózna. Ak
dievča odmietol prvý
muž v jej živote – otec,
objavuje sa obava, že pri
akomkoľvek milostnom
vzťahu sa tento scenár
zopakuje. Toto môže
vyústiť do dvoch situácií:
buď dievča vôbec nie
je schopné nadviazať
partnerský vzťah pre
svoju zdržanlivosť, alebo
kontakty začne nadväzovať príliš skoro s vedomím,
že ak bude sexuálne dostupná, upúta pozornosť
mužov. K neschopnosti
nadviazať intímny vzťah
často prispieva i veľká
závislosť od osamelého
rodiča. Láska dieťaťa, v
optimálnych podmienkach rozložená medzi
dvoch rodičov, v neúplnej
rodine spočíva len na
jednom z nich, avšak o
to pevnejšie. Dieťa môže
akúkoľvek svoju snahu
nadviazať blízky vzťah s
iným človekom pokladať
za zradu a opustenie
rodiča. Jeho závislosť sa
môže preniesť i na istoty
domova a snaha nadväzovať partnerské vzťahy
môže úplne absentovať.
Autor: (mv)
EŠTE JE ČAS ODSTRÁNIŤ ZNAMIENKA
Leto je síce relatívne ďaleko, ale aj preto ešte máte čas na odstránenie rizikových znamienok.
So znamienkami väčšími ako trikrát tri centimetre by ste mali chodiť na pravidelné kontroly
a takisto si treba pravidelne kontrolovať všetky znamienka a pri akejkoľvek zmene navštíviť
lekára. Na odstránenie znamienka je najvhodnejšie jesenné a zimné obdobie. Samozrejme,
ak ide o akútnu situáciu, ročné obdobie nerozhoduje. Všímajte si teda akékoľvek zmeny –
znamienko môže rásť do plochy alebo výšky, meniť farbu, zlým znamením je jeho stmavnutie
či zblednutie, vznik nepravidelných okrajov, asymetria pri optickom rozdelení na dve časti,
bodky na povrchu alebo opuch, či svrbenie znamienka. Absolútnym varovným signálom je
spontánne krvácanie. Podobné ťažkosti nepodceňujte, malígny melanóm, jedno z vážnych
onkologických ochorení, zasahuje často lymfatický systém a môže byť príčinou metastáz vo
vnútorných orgánoch. Samovyšetrením si pravidelne kontrolujte už jestvujúce znamienka a
zmeny na nich, ako aj celú pokožku a prípadné nové útvary. Aj pri najmenšom podozrení navštívte kožného lekára, ktorý vám znamienko skontroluje dermatoskopom, pod ktorým uvidí
aj najmenšie odchýlky.
(red)
3. strana
LIST MESIACA
Milá redakcia,
Na začiatku nového roka 2014
vás celá rodina pozdravujeme
a prajeme vám veľa úspechov –
či už osobných, alebo pracovných, a hlavne veľa čitateľov.
Ďakujeme vám za pekné chvíle,
ktoré môžeme tráviť pri čítaní maagazínu, lebo jeho obsah je úžasný.
ný.
Z každej oblasti si nájdeme
rubriku, článok, ktorý si, samozrejejme, aj vystrihneme a odložíme. V
decembrovom čísle nás zaujala
dvojstrana o cvičení, a tiež by sa
nám páčilo, keby sme si mohli v
magazíne prečítať aj nejaký zdravý
vý receptík
receptík. Samoz
Samozrejme, potešia nás aj súťaže, obohatia našu myseľ,
dozvieme sa vlastne aj to, čo sme doteraz nevedeli.
Pozdravujeme celú redakciu a prajeme – ako som
už písala, veľa čitateľov a veľa nápadov. Tešíme sa na
ďalšie číslo.
Vaša verná čitateľská rodina
Peter a Lucia Adamčovci zo Zvolena
NAPÍŠTE NÁM,
získate darček
Budeme radi, ak nám napíšete
svoje dojmy a postrehy z
Magazínu zdravia, ako aj
tipy, čo by ste si v časopise
radi prečítali. Každý mesiac
vyberieme list mesiaca,
ktorý odmeníme hodnotným
darčekom.
Výhercovia za mesiac január 2014
BALÍČEK S PRÍPRAVKOM COLIPREV: Alica Bajaneková, Košice,
Samuel Rendek, Prešov, Andrejko Soják, Svit
ZELENÁ ZMES GREEN MIX 9: Viera Kartíková, Banská Bystrica,
Richard Rapant, Trnava, Katarína Hronkinová, Poprad-Matejovce,
Mária Mlynárová, Gočovo,
BALÍČEK PRÍPRAVKOV HEMEROID: Natália Flegnerová,
Poproč, Ladislav Kon koly, Pozba, Jolana Rusnáková, Trenčín,
Zdenka Haršáková, Bratislava
KNIHA SUPERPOTRAVINY: Júlia Kohlmajerová, Košice,
Martina Kováčová, Martin, Katarína Tretinová, Hontianske Tesáre,
Anna Jedináková, Zborov n/Bystricou, Vierka Martinčová, Nitra
m a g a z í n zdravia
Mesačník
Objednávku predplatného zašlite na adresu:
Petit Press, a. s., distribučné oddelenie, Lazaretská 12, 814 64 Bratislava,
e-mailom: [email protected]
alebo objednajte telefonicky: 02/323 77 777, prípadne faxom: 02/59 233 339.
Do objednávky uveďte: MENO, ADRESU, TELEFÓN, E-MAIL.
Cena predplatného na rok je len 6,60 €.
Inzertný manažér: Peter Glocko, [email protected],
Za obsah inzercie a platených článkov redakcia nezodpovedá.
Redakcia: Lazaretská 12, 811 08 Bratislava, e-mail: [email protected]
Šéfredaktorka: Miriam Vojteková, [email protected],
zástupkyňa šéfredaktorky: Ilona Kovács, [email protected], grafika: Tomáš Duranský.
Objednávky na predplatné prijíma distribučné oddelenie Petit Pressu:
e-mail: [email protected], tel.: 02/323 77 777. Tlač: Petit Press, a.s., Kopčianska 22,
Bratislava. Rozširuje: Mediaprint Kappa a lokálni predajcovia.
Mesačník Magazín zdravia vydáva spoločnosť
Petit Press, a.s., Lazaretská 12, 81108 Bratislava.
Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri na Okresnom súde Bratislava I.,
oddiel Sa, vložka č. 2471/B, IČO: 35790253, IČ DPH: SK2020278766.
Predseda predstavenstva: Alexej Fulmek.
Členovia predstavenstva: Edita Slezáková, Ľubica Tomková, Peter Mačinga, Dušan Deván.
Evidenčné číslo MK SR: 4482/11.
ISSN 1338-6158.
Copyright Petit Press, a.s. Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich vydavateľ. Autori článkov, zverejnení v tomto vydaní, si v zastúpení vydavateľom, vyhradzujú právo udeľovať súhlas
na rozmnožovanie a verejný prenos článkov, ako aj na verejné rozširovanie rozmnoženín
týchto článkov v zmysle § 33 ods.1 písm. a) a d) autorského zákona.
Neoznačené fotografie: www.fotolia.com
4. strana
TÉMA MESIACA: RAKOVINA
www. primar.sme.sk
[email protected]
z vonkajšieho prostredia,
čo je dobrá správa, pretože
veľa z nich máme možnosť
ovplyvniť a znížiť tak aj riziko,
že na nejaké nádorové ochorenie ochorieme.
PRIMÁRNA A
SEKUNDÁRNA
Odborníci často zvyknú
hovoriť o primárnej a sekundárnej prevencii. Čo
si pod týmito pojmami
máme predstaviť? Primárna
prevencia spočíva v ochrane zdravia ľudí ešte pred
samotným ochorením
súborom rôznych opatrení
a aktivít, príkladom je zdravá
životospráva a eliminovanie niektorých faktorov
vonkajšieho prostredia,
ako je fajčenie. „Zavedenie
zdravej životosprávy je len
malou, avšak mimoriadne
dôležitou časťou komplexu
preventívnych opatrení na
úrovni individuálnej osobnej
ochrany každého jedinca.
K tomu možno pripočítať celý rad kolektívnych
celospoločenských primárne
preventívnych opatrení,“ píše
Peter Minárik.
Choroba, ktorá nemusí byť
rozsudkom smrti
Viete, že až tretine prípadov nádorových
ochorení možno predísť? Recept je v podstate
jednoduchý: zdravá výživa, pravidelný pohyb
a primeraná telesná hmotnosť.
Piati, ktorí správne
odpovedia na súťažnú
ú
otázku, získajú knihu
Rozbehni sa! od reno-movaného britského
trénera Matta Robertsa. Obsahuje základnéé
informácie o správnej
technike behu, stanovení si cieľov, udržaní
motivácie a chuti
behať, ale aj rady, ako sa vyrovnať s únavou
a zraneniami či ako si zlepšiť výkonnosť.
Nájdete tu aj tipy na zdravú výživu, rady na
nákup bežeckých topánok či odevov a pod.
Uveďte príklad primárnej a sekundárnej prevencie.
Odpovede posielajte
do 20. februára na adresu redakcie:
Lazaretská 12, 811 08 Bratislava
alebo e-mailom na: [email protected]
Nezabudnite uviesť heslo/predmet správy:
BEHANIE
E
šte aj dnes mnohí
rakovinu vnímajú ako
ochorenie, ktoré automaticky znamená
koniec. Nie je to však
pravda a tak, ako v mnohých
prípadoch možno pri včasnej diagnostike toto ochorenie vyliečiť, vo veľkej miere
mu možno aj predchádzať.
Kľúčom k prevencii je zdravá
životospráva. Vo všeobecnosti sa na vzniku rakoviny
podieľa viacero faktorov,
patria k nim priveľa alkoholu, soli, fajčenie, nezdravá
výživa a obezita, nedostatok
pohybu, nadmerné slnenie,
stres, nedostatočná ochrana
pred rádioaktívnym žiarením,
nízka sexuálna hygiena,
strava, ktorá je chudobná na
zeleninu, ovocie, strukoviny
a, naopak, príliš bohatá na
červené a údené mäso,
rizikovým faktorom môže byť
aj užívanie niektorých liekov
a hormónov.
MNOHÉ MÔŽEME
OVPLYVNIŤ
Vývoj rakoviny je komplexný
proces a hoci mnohé faktory
už vedci odhalili, nepodarilo sa im ešte objasniť
všetky súvislosti. „Významnú
úlohu v karcinogenéze hrajú
hormóny, imunita a vrodené
zmeny v genetickom základe
človeka. Vie sa však aj to, že
iba málo prípadov ochorení
na rakovinu je spôsobených
výlučne poruchou génov,“
píše v knihe Rakovina a výživa – Mýty a fakty gastroenterológ a dietológ Peter
Minárik. Znamená to, že
väčšina faktorov pochádza
VČASNÁ
DIAGNOSTIKA
Často sa zdôrazňuje
dôležitosť včasnej diagnostiky ochorenia, vtedy je
najväčšia šanca na vyliečenie. A práve čo najskoršie
zistenie diagnózy – a nielen
v prípade rakoviny, patrí do
sféry sekundárnej prevencie.
Dôležitú rolu preto zohrávajú skríning a pravidelné
preventívne prehliadky, ktoré
pomôžu vylúčiť nádor alebo
zachytiť nález ešte v nezhubnom štádiu – vtedy sa hovorí
o tzv. prekanceróze. V tomto
štádiu ešte abnormálne
bunkové zmeny nemajú
žiadne známky malignity.
Sú však predstupňom
zhubného nádoru, a ak by
sa neodstránili, je veľmi pravdepodobné, že časom sa
z nich zhubný nádor stane.
A práve odstránenie takýchto potenciálne nádorových
buniek patrí do sekundárnej prevencie. Ako príklad
možno uviesť odstránenie
polypov na hrubom čreve.
Existuje aj terciárna prevencia, v onkológii to znamená,
že u onkologického pacienta
sa po jeho vyliečení zavedú
také liečebné opatrenia, aby
sa predišlo recidíve ochorenia alebo vzniku zhubného
nádoru na inom orgáne.
ČO JE V NAŠICH
SILÁCH
Každý z nás má do istej
miery pod kontrolou vplyv
vonkajších faktorov. Iste, nie
je napríklad jednoduché
presťahovať sa do iného kúta
Slovenska, ak žijete v oblasti
so znečisteným ovzduším.
Avšak napríklad fajčenie alebo nadmerná konzumácia
alkoholu závisí len od vašej
vôle a slobodného rozhodnutia. Takisto potrava – ľudia
často v snahe ušetriť kupujú
lacné potraviny, ktoré nemajú zdravé parametre. Príkladom sú rôzne spracované
mäsové výrobky, polotovary,
lacné margaríny, ale aj jedlá
rýchleho občerstvenia a pod.
Aj cenovo výhodné veľké
balenia potravín sú pascou
na spotrebiteľa – kúpi veľa
za menej, a tak konzumuje
priveľa a navyše často aj
zdraviu neprospešných
potravín a pochutín. Veľa
rozhodne neznamená aj kvalitne a zdravo. Marketingové
ťahy – veľké porcie jedál
v reštauráciách alebo veľké
balenia potravín sa často
týkajú spracovaných potravín
s vysokým obsahom energie,
nezdravých tukov a cukru.
Prejedanie vedie k obezite
a tá patrí k základným rizikovým faktorom rakoviny.
KONIEC LEŇOŠENIA
Mnohí posudzujú a často aj
odsudzujú krásky objavujúce
sa na obálkach časopisov
či v televízii. A svoje tukové
záhyby a nadbytočné kilogramy odôvodňujú nedostatkom času, ženy aj vekom
– veď žena v rokoch predsa
musí zákonite priberať a nič
s tým nenarobí, prípadne
genetickou predispozíciou.
Známe štíhle herečky, často
aj v zrelom a vyššom veku,
dobre vyzerajú preto, lebo
majú kopu času, peňazí a zástupy plastických chirurgov,
trénerov a vizážistov, ktorí
na ich vzhľade tvrdo makajú.
A takáto kritika sa často
deje sediac pred televízorom s misou plnou čipsov
a veľkou fľašou kokakoly.
Nájsť si denne polhodinku
na zdravý pohyb je v moci
každého z nás, je to len
o uprataní si v prioritách. Na
to, aby ste si išli zabehať alebo sa aspoň prejsť, nepotrebujete ani drahú výbavu, ani
trénera, ani mimoriadne veľa
času. Stačí kúsok odhodlania
a pevnej vôle.
Miriam Vojteková
TÉMA MESIACA: RAKOVINA
www. primar.sme.sk
[email protected]
Slovenky
prehliadky
zanedbávajú
Štyri z piatich slovenských žien nevyužijú
šancu na bezplatnú
gynekologickú preventívnu prehliadku.
A v priemere dvesto
žien ročne umrelo za
posledných päť rokov
na rakovinu kŕčka
maternice.
R
akovina prsníka
a kŕčka maternice patrí medzi
najčastejšie onkogynekologické
ochorenia. Pokiaľ ide o
skríning, primárnu prevenciu a úmrtnosť na rakovinu
kŕčka maternice, v rámci
štátov EÚ sa Slovensko
dlhodobo umiestňuje na
nelichotivých posledných
priečkach. Kým rakovinu
prsníka môžu ženy v značnej miere odhaliť samovyšetrením, rakovinu kŕčka
maternice odhalí jedine
preventívna prehliadka.
Dosah ochorenia je o to
väčší, že okrem negatívneho dopadu na zdravie ženy
môže mať negatívny vplyv
aj na zdravie novorodenca.
PATRÍTE K 23
PERCENTÁM?
Napriek osvete stále iba
okolo 23 % Sloveniek absolvuje pravidelné skríningové
vyšetrenia. Od roku 2006 je
u nás dostupná primárna
prevencia rakoviny kŕčka
maternice – očkovanie,
využíva ju však menej ako
jedno percento 12-ročných
dievčat. Polovica všetkých
prípadov na Slovensku je
INZERCIA
Desatoro prevencie rakoviny
Pri príležitosti rôznych sviatkov si zvykneme želať veľa zdravia.
ravia.
Zdravie považujeme za jednu z najdôležitejších hodnôt, a
pritom sa k tomu vlastnému často správame macošsky.
D
obré zdravie si nikde nekúpite,
čiastočne je postavené na genetickom základe, ale mnohé pre jeho
udržanie alebo zlepšenie môžeme
urobiť sami. Významným predpokladom dobrého zdravia je zdravá životospráva.
Zabudnite na falošné heslo: čo mi chutí, to mi
prospieva, zaujímajte sa o to, čo jete, nezabúdajte, že rovnica zdravá strava = nechutná
strava a odriekanie neplatí. Ak si k tomu obujete
tenisky a rozhýbete svoje usedené telo, ste na
najlepšej ceste.
Pre dobré zdravie a prevenciu niektorých
závažných ochorení, napríklad aj rakoviny,
sa snažte dodržiavať nasledujúce pravidlá.
z Zachovajte si zdravú štíhlu líniu, pozor na
podvýživu.
z Dbajte na dostatok pohybu, aspoň pol hodiny denne.
z Snažte sa jesť čo najmenej energeticky bohaté potraviny. Obmedzte prísun jednoduchých
cukrov, dbajte na dostatočný prísun vlákniny
v potrave, znížte príjem tukov, zvlášť nasýte-
ných a transmastných. Vyhýbajte sa nápojom
ápojom
s obsahom cukru.
z Jedzte veľa zeleniny a ovocia (to však s mierou pre obsah cukru), strukovín, nezabúdajte
búdajte
na orechy a semená.
z Obmedzte konzumáciu červeného mäsa,
sa,
údenín a spracovaných mäsových výrobkov.
obkov.
z Minimalizujte konzumáciu alkoholických
ch
nápojov.
z Znížte príjem soli a potravín konzervovaných
vaných
soľou. Pozor aj na minerálky s vysokým
m obsahom sodíka.
z Vyhýbajte sa užívaniu doplnkov stravy na
prevenciu rakoviny.
z Nefajčite a vyhýbajte sa zafajčeným priesiestorom, aj pasívne fajčenie sa podieľa na
vzniku rakoviny.
z Pacienti, ktorí sa liečili na rakovinu, by mali
po liečbe v rámci tzv. terciárnej prevencie
ncie
prísne dodržiavať všetky uvedené pravidlá.
vidlá.
(Zdroj: MUDr. Peter Minárik:
Rakovina a výživa – Mýty a fakty)
Miriam Vojteková
jteková
diagnostikovaných ženám
do 49. roku života. Mnohé
ženy tak predčasne umierajú
v najlepšom veku, v prípade
tohto ochorenia o 15 až 20
rokov skôr v porovnaní s ostatnými zhubnými nádorovými ochoreniami. V priemere
toto ochorenie skracuje
ženám život o 17 rokov.
MÔŽE ZA TO HPV
VÍRUS
Príčinou rakoviny kŕčka maternice je pretrvávajúca infekcia onkogénnymi typmi
ľudského papilomavírusu
(HPV). HPV je bežný a vysoko nákazlivý vírus a je ho
viac ako 100 typov. Väčšina
je neškodná, pätnásť typov
môže vyvolať rakovinu kŕčka maternice alebo predrakovinové stavy. Infekcii HPV
vírusom je veľmi ťažké sa
vyhnúť, neprenáša sa totiž
len pohlavným stykom, ale
aj akýmkoľvek kontaktom
s kožou alebo sliznicou
infikovaného. Riziko sa zvyšuje s počtom sexuálnych
partnerov, avšak ochorieť
môže aj žena žijúca s jedným partnerom.
K rizikovým faktorom
patrí aj fajčenie, užívanie
orálnej antikoncepcie,
5. strana
vysoký počet tehotenstiev,
imunologické faktory a história sexuálne prenosných
infekcií, ako sú napríklad
chlamýdiové infekcie.
NAJEFEKTÍVNEJŠIA
PREVENCIA
Je ňou skríning doplnený
očkovaním. Pravidelné cytologické vyšetrenie dokáže
odhaliť predrakovinové
štádiá, ktoré možno včas
odstrániť. Funkčný skríning
identifikuje abnormálne
a prekancerózne bunky
kŕčka maternice, nie je
však prevenciou príčiny,
t. j. pretrvávajúcej infekcie
onkogénnymi typmi HPV.
Najúčinnejšou ochranou
je očkovanie. V apríli
2009 odporučila Svetová
zdravotnícka organizácia
zaradiť očkovanie proti
HPV do rutinného očkovania. Napriek dokázanej
účinnosti a bezpečnosti
vakcín je zaočkovanosť
na Slovensku v porovnaní
s ostatnými krajinami EÚ
veľmi nízka. Dôvodom je aj
skutočnosť, že poisťovne
uhrádzajú očkovanie len
12-ročným dievčatám a to
vo výške maximálne 10 %
z ceny vakcíny.
BP140250
6. strana
SIGNÁLY TELA
www. primar.sme.sk
[email protected]
A
k sa čkanie
objaví iba
občas a
netrvá dlho,
je neškodné. Pozornosť si zaslúži
najmä vtedy, keď počas
krátkeho času nezmizne. Čkanie môže byť
náhodným prejavom
a prejde samo počas
niekoľkých minút, ale
môže sa objavovať aj
opakovane a dlhodobo.
V takom prípade treba
navštíviť lekára.
Čkanie je totiž mimovoľný svalový kŕč, ktorého výsledkom je typický
zvukový prejav. Zväčša
sa spustí po tom, keď
nával vzduchu podráždi nervy, ktoré vedú k
bránici. Spôsobujú ho
opakované kontrakcie
svaloviny bránice a
pomocných dýchacích
svalov. Zvuk, ktorý pri
tom vzniká, je prúd
vzduchu, ktorý naráža
na hlasivky pri každom
trhnutí bránice.
ČO JE PRÍČINOU
Najčastejšie je to nevhodne zvolené tempo
v jedení, zvlášť keď prehĺtame veľké množstvo
nedostatočne prežúvaného jedla. Tento
problém sa však môže
prihodiť aj po vypití studenej vody či alkoholu.
Čkanie môže vyvolať
niečo studené, preplnený žalúdok i to, ak
používame nesprávnu
techniku rozprávania a
dýchania. Štikútať môže
začať aj človek, ktorý do
seba hádže všetko,, čo
okolo
seba
vidí a
koľko minút, vo výnimočných prípadoch
aj niekoľko hodín. Keď
prejde samo, netreba
sa báť. Ak trvá dlhšie,
postihnutého nielenže
vyčerpáva, ale môže signalizovať zvýšenú črevnú
plynatosť alebo dokonca
rôzne závažné ochorenia,
ako napríklad mozgové
nádory a zápaly, cievne
mozgové príhody, infarkt
myokardu, zápal pečene
alebo žlčníka či žalúdočný
vred. Čkanie trápi aj 30
percent pacientov, ktorí sa
podrobujú chemoterapii.
Niekedy je čkanie prejavom aj endokrinnej alebo
metabolickej poruchy či
infekcie nervovej sústavy.
Štikútanie
môže signalizovať aj vážny problém
Stáva sa, že i celkom zdravý človek z ničoho
nič začne štikútať. Celkom pochopiteľne sa cíti
trápne, obzvlášť vtedy, ak sa štikútanie spája
s nepríjemným zvukovým prejavom.
navyše to zapíja niečím
studeným. Štartérom
čkania môže byť aj
náhle ochladenie alebo
psychické podráždenie.
Tento nepríjemný stav
sa môže vyskytnúť aj pri
opakovaných kŕčoch
bránice, ktoré spôsobujú čiastočné uzavretie
priedušnice.
RÔZNE OCHORENIA
I CHEMOTERAPIA
Nepríjemné štikútanie,
našťastie, prejde zvyčajne
samo od seba. Niekedy trvá
nie-
ŠTIKÚTAJÚ AJ
NENARODENÉ DETI
Čkanie často postihuje aj
malé deti. Súvisí to so zmenami v okolí nervu, ktorý
je spojený so svalovinou
bránice alebo so zmenami
priamo v okolí bránice.
Čkanie u detí môže byť
vyvolané centrálne z nervového systému, ale môže
byť aj náhodným prejavom
a môže sa objavovať opakovane a dlhodobo. V takomto prípade je potrebné
vhodné lekárske vyšetrenie.
Vedci pri ultrazvukovom
vyšetrení plodu dokonca
zistili, že nenarodené deti
štikútajú v lone matky už
v druhom mesiaci tehotenstva. Domnievajú sa,
že čkanie je pozostatkom
vývoja predchodcov človeka a že súvisí s vývojom
sacieho reflexu. A tento reflex prežil až do súčasnosti.
Napokon, svalové pohyby
pri saní materského mlieka
sa podobajú štikútaniu.
POMÔŽE AJ CUKOR
Liečba čkania je náročná
a vyplýva z príčin čkania.
Všetky odporúčania sú
založené na princípe prerušenia reflexného dráždenia svaloviny bránice
a pomocných dýchacích
svalov. Človek, ktorý má
problém s čkaním, by sa
mal posadiť, zdvihnúť
obe ruky a zadržať dych.
Cieľom je zvýšiť hladinu
oxidu uhličitého v krvi. Ak
sa tým problém nevyrieši,
postihnutý by si mal priložiť na ústa a nos papierové vrecko a dýchať doň
niekoľko minút. Niekedy
pomôže aj lyžička cukru,
ktorý po niekoľkých
minútach zmení nervové
impulzy v ústach, čím sa
prerušia kŕčovité sťahy
bránice. Podobne si
môžu pomôcť aj mamičky malých detí. Dojčatám
však treba podať cukor
roztopený vo vode.
Dobroslava Medvecová
DOBRE VEDIEŤ:
„ Štikútanie sa neobjaví, keď budete iba jesť alebo iba rozprávať, nie
spájať obe činnosti zároveň.
„ Ak jete, tak nie náhlivo, dôkladne prežúvajte, pomaly prehĺtajte a
nikam sa neponáhľajte.
„ Hneď, keď začnete štikútať, zhlboka sa nadýchnite, zadržte dych a
pomaly vydychujte.
„ Kocku cukru si pomaly rozpúšťajte na jazyku.
„ Prehĺtajte naprázdno, opakujte niekoľkokrát.
Čo prezradia prsty
P
Používame
ich denne a
okrem manikúry sa o ne
o
príliš nezaujímame. A prip
tom vedia čo-to prezradiť
to
o zdravotnom stave. Reč
je o prstoch na rukách,
špeciálne prstenníku a
šp
ukazováku. Ak si totiž
u
porovnáte ich dĺžku tak,
p
že priložíte ruky dlaňami k
sebe, môžete sa dozvedieť
se
zaujímavé veci o svojom
za
zdraví. Platí to podľa
zd
britských vedcov najmä u
b
žžien a ich poznatky vyply-
nuli z nedávnych štúdií. V
mesačníku 21. století sa
uvádza, že výsledky vedeckých experimentov ukázali,
že ak majú ženy kratší ukazovák ako prstenník, tak
sú v porovnaní s mužmi
dvakrát náchylnejšie na
rozvoj artrózy kolena alebo bedrového kĺbu. Vedci
to zatiaľ nevedia vysvetliť.
Muži sa však nemusia
cítiť ukrátení o možnosť
samodiagnostiky porovnaním dĺžky spomínaných
prstov. Podľa kórejských
vedcov vraj tí muži, ktorí
majú dlhší prstenník, majú
nadpriemerne dlhý penis.
Ak si navyše spojíte ruky
dlaňami k sebe ako pri
modlení a prsty vám nepriliehajú k sebe, pretože ich
máte ohnuté, je to dôsledok reumatickej artritídy.
Často je prvým varovným
signálom nemožnosť
natiahnuť a priložiť k sebe
malíčky, obvykle bývajú
postihnuté ako prvé. (mv)
PSYCHOLÓGIA
www. primar.sme.sk
[email protected]
S
mutné je, že
vo vedúcich
pozíciách, kde
ide o moc a
peniaze, sa
vyskytuje dvakrát toľ ko
ľudí s poruchami osobnosti ako inde. Kto už
stretol takého kolegu
alebo nadriadeného,
vie, ako rýchlo a natrvalo dokáže pokaziť
medziľudské vzťahy.
Často ide o mimoriadne inteligentných a
príjemných ľudí s jasne
stanoveným cieľom.
Dokážu dlho skrývať
svoju pravú tvár, ale
časom sa určite odhalia. Len aby to nebolo
príliš neskoro.
HAD V OBLEKU
Ľudia s poruchami
osobnosti vo vedúcich pozíciách sú
zaujímavým študijným materiálom
pre psychológov po
celom svete. Kanadskí
psychológovia. Paul
Babiak a Robert D.
Hare vo svojej štúdii
nie náhodou nazývajú
takýchto šéfov „hadmi
v oblekoch“. Vyznačujú sa temnými črtami
porúch, ako sú narcizmus, machiavellizmus
a psychopatia. ČO ZNAMENÁ
BOSSING?
Šéfovia s poruchami
osobnosti často vyvíjajú na svojich podriadených tzv. bossing. Je to
forma šikany, ktorá sa
dokazuje veľmi ťažko
alebo vôbec nie. Je
ťažké ju zistiť, pretože
neexistuje jednotná
metóda jej odhalenia.
Ak už vo firme pracuje človek s poruchou
osobnosti, odborníci
zdôrazňujú, že takú
situáciu sa dá prežiť
v zdraví len v tom
prípade, ak si stále
budeme pripomínať,
že problém nie je
v nás. S takýmto človekom treba osobný
kontakt obmedziť
na minimum a dávať
prednosť písomnej
komunikácii. Ideálne
by bolo zbaviť sa ho,
čo však nie je jednoduché. „Štatistiky
za rok 2012 hovoria
o tom, že na inšpek-
TEST
Ak na vášho šéfa
sedí aspoň 10 zo 16
uvádzaných znakov, je veľká pravdepodobnosť, že
ide o psychopata.
„ Prejavy správania
„ Neúprimnosť
„ Arogancia
„ Nedôveryhodnosť
„ Manipulatívnosť
„ Necitlivosť
„ Absencia výčitiek
svedomia
„ Emocionálne
ploché a formálne
vzťahy
„ Ľahko obviňuje
iných
„ Netrpezlivosť
„ Nevypočítateľnosť
„ Nespoľahlivosť
„ Nesústredenosť
„ Teatrálnosť
„ Neetickosť
„ Prejavy šikanovania
„ Parazitovanie
Zdroj: Persea
toráty práce prišlo
103 podaní, v ktorých
zamestnanci poukazovali na diskrimináciu
svojimi nadriadenými
– napríklad nevhodné
až vulgárne správanie,
nespravodlivosť pri
hodnotení, pri riadení
Máte inteligentného
a príjemného šéfa?
Možno je
psychopat!
Vedeli ste, že zo 100 ľudí sú jeden až štyria
síce vysoko inteligentní, zbehlí, ale necitliví
manipulátori alebo psychopati? Máte smolu,
ak práve takého partnera alebo nadriadeného
máte aj vy.
a kontrole pracovných činností atď. Ako
opodstatnené sme
však vyhodnotili len
malé percento z nich
– 11 podaní, tvrdí Ing.
Slavěna Vorobelová z
Národného inšpektorátu práce.
VAROVNÉ ZNAKY
PSYCHOPATIE:
„ silný osobný šarm,
„ chýbajúci ostych,
„ predvádzanie sa,
„ nadradený štýl komunikácie,
„ absencia skromnosti, empatie či priateľskosti.
UTEKAJTE KADE
ĽAHŠIE
Ako sa teda šikanovaniu vyhnúť? Odborníci
radia: utekajte kade
ľahšie. Ak prácu nemôžete alebo nechcete
zmeniť, v komunikácii
uprednostnite maily.
Žiaľ, ani tento spôsob
nie je absolútny.
Ľudí s poruchami
osobnosti je však veľmi
ťažké rozoznať, situáciu
ďalej skomplikuje, že
neexistuje jednoznačná, do detailov vypracovaná metóda na ich
odhalenie či overenie.
Jedným, ak nie jediným
miestom na ich rozpoz-
nanie sú personalistické
agentúry. Pracovné
pohovory, dotazníky a
psychotesty sú osvedčenými formami ich
činnosti a môžu prezradiť veľa o osobnostných črtách uchádzača
o vedúce miesto. Podľa
slov personalistky Silvie
Korbašovej však treba
dôsledne overovať fakty
či preverovať detaily.
„Potrebná je zdravá
dávka prezieravosti,
no psychopati majú
vypracovaný systém
zatajovania a prekrúcania faktov,“ poznamenala odborníčka s tým,
že problémom býva aj
7. strana
„ KTO JE NARCISTA? Egoistický
vyhľadávač pozornosti, arogantný žiarlivec,
silne zaľúbený
do seba samého,
očakávajúci výnimočnú pozornosť
a výnimočné
zaobchádzanie.
„ KTO JE MACHIAVELLISTA?
Rád manipuluje s
ľuďmi za účelom dosiahnutia
niečoho na úkor
druhých, je to
chladný sebec.
„ KTO JE TO
PSYCHOPAT? Je
bezohľadný, často s mimoriadnym osobným
šarmom a parazitickým životným
štýlom. Býva
neľútostný až
krutý, chladný,
čo však maskuje
naučenými prejavmi emócií.
„Všetkým trom
spomínaným typom chýba empatia, súcit a pocit
viny, nech urobia
čokoľvek,“ tvrdí
personalistka Silvia
Korbašová z agentúry Persea.
Ak sa u človeka
takéto negatívne
črty osobnosti
prejavia, môžu
mať dve úrovne:
klinickú (lekárska
pomoc je nevyhnutná) a subklinickú.
Psychológ Martin
Jakubek z Katedry
psychológie FF UK
v Bratislave v tejto
súvislosti varuje, že
pre „narušených“
šéfov je typická
práve tá druhá
úroveň, pretože im
umožňuje normálne existovať medzi
„bežnými“ ľuďmi,
avšak trpí tým celé
okolie.
to, že v personalistických agentúrach často
nepracujú psychológovia, a tak nevedia
psychopata odhadnúť
či rozpoznať.
Mária Genčová
8. strana
M IK R O Ž IV IN Y
www. primar.sme.sk
[email protected]
NA ČO ICH NAŠE TELO
POTREBUJE:
z udržiavajú osmotickú rovnováhu buniek,
z sú súčasťou mnohých enzýmov, aminokyse-
lín, bielkovín a rôznych iných zlúčenín,
z pomáhajú regulovať rytmus srdca,
z udržujú rovnováhu vody v tele,
z regulujú kyslosť vnútorného prostredia,
z podieľajú sa na tvorbe krviniek a kostných
buniek,
z pre optimálnu činnosť nervov a kontrakciu
svalov.
Bez
optimálneho
množstva
minerálov a
stopových
prvkov by náš
organizmus
nemohol
správne
fungovať. Je
však dôležité, v
akej forme a v
akom množstve
ich svojmu telu
dodávame.
Pre zdravie je dôležitá
vyvážená hladina
minerálov
M
inerálne látky
tvoria zhruba
štyri percentá
hmotnosti
ľudského
tela. Sú významnou súčasťou nášho organizmu, pre
zdravie sú nevyhnutné a
zohrávajú dôležitú úlohu pri
správnom fungovaní ako
súčasť rôznych enzýmov,
hormónov, vitamínov. Ak
je ich nedostatok, naruší sa
vnútorná rovnováha. Prejavy
nedostatku minerálov môžeme sledovať aj na zovňajšku
– na pleti, vlasoch, nechtoch
či pokožke.
AKO ICH DELÍME
Z hľadiska množstva potrebného na optimálne fungovanie
nášho tela delíme minerály
na makro- a mikroelementy
a ultrastopové prvky. Makroelementy potrebuje telo vo
väčších dávkach – viac ako 300
mg denne. K najvýznamnejším
patria vápnik, draslík a horčík.
Minerály, ktorých potrebujeme
menšie množstvo, sa zvyknú
označovať ako mikroelementy
alebo stopové prvky, ktorých
telu stačí do 100 mg, prípadne
ultrastopové prvky, ktoré stačí
dodávať telu v naozaj veľmi
malých množstvách. I keď pri
stopových prvkoch ide o veľmi
nízke množstvá, neznamená
to, že ich nedostatok alebo
nevyváženosť s naším organizmom „nezamáva“. Dôsledkom
môžu byť ochorenia, ako
napríklad cukrovka, obezita či
anémia.
ČO VŠETKO HRÁ ROLU
Makroelementmi sú vápnik,
horčík, draslík, sodík, fosfor,
chlór a síra. Medzi stopové
prvky patria železo, meď, zinok, mangán, kremík, lítium a
medzi ultrastopové jód, fluór,
chróm, selén, bór, vanád, molybdén a kobalt. Minerály teda
plnia viacero dôležitých funkcií
a ich zastúpenie v organizme
závisí od viacerých faktorov.
V prvom rade je to druh a
množstvo stravy, ale aj spôsob
jej prípravy a dopestovania
(znečistené prostredie, pesticídy a umelé hnojivá a pod.)
Pri vstrebávaní minerálov z
potravy je dôležitým faktorom
napríklad aj obsah vlákniny
a prítomnosť rôznych iných
látok a zložiek.
ODPORÚČANÁ A
OPTIMÁLNA
Nielen príjem vitamínov, ale
aj minerálov má optimálnu
dennú dávku, ktorá závisí
od veku, pohlavia, spôsobu
životného štýlu, metabolizmu či zdravotného stavu,
čo znamená, že v podstate
je denná potrebná dávka
veľmi individuálna. Odborníci hovoria o princípe
biochemickej individuality. Odporúčaná denná
dávka (ODD) predstavuje
priemerné hodnoty, ktoré v
hrubých odhadoch predstavujú žiadané množstvo
minerálov pre zdravý vývin a
fungovanie organizmu. ODD
vyjadruje množstvo, ktoré by
sme mali prijať, aby v dôsledku nedostatku minerálov
nenastalo niektoré ochorenie. Optimálna denná dávka
už zohľadňuje aj špecifické
potreby jednotlivca, ktoré
vznikajú napríklad v dôsledku
nejakého ochorenia.
NIEKTORÉ MINERÁLY A STOPOVÉ PRVKY
Selén – Se
nie zubov a kostí, hypertenzia, premenštruačný
syndróm, obličkové kamene, nespavosť, svalové
kŕče, nervozita.
z Prirodzený zdroj – mlieko a mliečne výrobky,
losos, mak, listová zelenina, sója a sójové produkty, sezam.
škvrny na koži, reumatické bolesti, poškodenie
chrupaviek, ochorenia srdca, neplodnosť, problémy so štítnou žľazou.
z Prirodzený zdroj – cibuľa, cesnak, kukurica,
obilniny, ovsené vločky, huby, slede, kraby, bravčové, hovädzie a teľacie obličky, srdce, pečeň,
vaječný žĺtok, brokolica.
z Odporúčaná denná dávka – od 800 do 1100 mg.
z Signály nedostatku v organizme – odvápne-
Draslík – K
z Odporúčaná denná dávka – 4700 mg.
z Signály nedostatku v organizme – poruchy
srdcového rytmu, nízky tlak krvi, znížený svalový
tonus, zápcha, ospalosť, anémia.
z Prirodzený zdroj – morčacie a hovädzie mäso,
biela fazuľa, hrach, zemiaky, špenát, mandle,
orechy, melón, tekvica, banány, paprika.
Horčík – Mg
z Odporúčaná denná dávka – 320 - 420 mg
z Signály nedostatku v organizme – svalové
kŕče, bolesť hlavy, závraty, chvenie očného viečka, búšenie srdca.
z Prirodzený zdroj – kakao, kvalitná čokoláda s
vysokým obsahom kakaa, ryža, orechy, strukoviny, ovsené vločky, mlieko, listová zelenina.
z Odporúčaná denná dávka – 55 μg.
z Signály nedostatku v organizme – starecké
Zinok – Zn
z Odporúčaná denná dávka – 8,0 – 11 μg.
z Signály nedostatku v organizme – horšie hoje-
nie rán, vypadávanie vlasov, šupinatá koža, biele
škvrny na nechtoch, bolesti hlavy, náchylnosť na
infekcie.
z Prirodzený zdroj – huby, tekvicové jadierka,
klíčky, otruby, hovädzia pečeň, ryby, orechy,
strukoviny, kakao.
Mangán – Mn
z Odporúčaná denná dávka – 1,8 – 2,3 μg.
z Signály nedostatku v organizme – závraty,
dysfunkcia žliaz.
z Prirodzený zdroj – čaj, strukoviny, ovocie, nelistová zelenina, orechy, cereálie.
Sodík – Na
z Odporúčaná denná dávka – 2000 mg.
z Signály nedostatku v organizme – svalové
kŕče, pokles tlaku krvi, nervové poruchy, slabosť.
z Prirodzený zdroj – soľ, kyslá kapusta, ryža,
ovsené vločky, južné ovocie.
Fosfor – P
z Odporúčaná denná dávka – 1200 mg.
z Signály nedostatku v organizme – nervové vyčerpa-
nie, problémy s kosťami, narušenie svalovej kontrakcie.
z Prirodzený zdroj – obilniny, strukoviny, cereálie,
mak, orechy, mlieko, syry, tekvicové semená.
Chróm – Cr
z Odporúčaná denná dávka – 25 – 35 μg.
z Signály nedostatku v organizme – diabetické
syndrómy, mimoriadna chuť na sladké, únava.
z Prirodzený zdroj – droždie, zrná.
Železo – Fe
z Odporúčaná denná dávka – 8 – 18 μg.
z Signály nedostatku v organizme – nechutenstvo,
únava, lámavosť nechtov, u detí spomalenie rastu,
zníženie hmotnosti, pamäti, vývoja reči, anémia.
z Prirodzený zdroj – listová zelenina, hovädzia a teľacia pečeň, zemiaky, vaječný žĺtok, ryby, strukoviny.
Autor:
A
t ((mv))
Vápnik – Ca
RADÍME VÁM
www. primar.sme.sk
[email protected]
9. strana
Inkontinenciou môžu trpieť aj mladé ženy
Tento zdravotný problém si obvykle zvykneme spájať u ženy
najmä s obdobím klimaktéria, prípadne vyšším vekom. Inkontinencia vám však môže skomplikovať život aj v mladšom veku.
Za nepríjemným problémom – samovoľným únikom moču,
môže stáť viacero faktorov. Okrem veku spomeňme napríklad stres, sedavé zamestnanie, opakované zápchy, infekcie močových ciest, ale aj obezitu, pôrod či dvíhanie
ťažkých bremien alebo športové aktivity, ktoré vedú k
zvýšeniu vnútrobrušného tlaku. Odborníci uvádzajú aj
zaujímavý fakt, že inkontinenciou trpia oveľa častejšie
belošské ženy v porovnaní s príslušníčkami inej rasy.
Tento problém trápi až 30 – 50 %
žien, napriek
tomu však
Všetky typy má na svedomí
prenosný ľudský papillomavírus (HPV). Najznámejší
spôsob ich odstraňovania
je zmrazením pomocou
tekutého dusíka, môžete
však skúsiť aj iné metódy.
Bradavíc je viacero druhov,
líšia sa nielen vzhľadom,
ale aj inkubačným časom,
v niektorých prípadoch
to môže byť aj niekoľko
mesiacov po nákaze. Od
konkrétneho typu bradavice závisí, kde na tele sa
vám objaví, ale aj jej veľkosť
a tvar. Takzvané pravé
bradavice majú hrboľatý,
zdrsnený povrch a môžu
sa vytvoriť ojedinele aj v
zhlukoch. Veľmi nepríjemné a bolestivé sú, ak sa
objavia na ploskách nôh.
Ploché bradavice majú
plochý povrch a obvykle sa
vytvoria na tvári.
Charakteristický guľovitý
vzhľad s priehlbinkou uprostred majú tzv. mollusky.
len malá časť z nich navštívi odborníka. „Problém
močovej inkontinencie sa
opisuje ako sťažnosť na
akýkoľvek vôľou neovládateľný únik moču. Týmto
ochorením sú približne
2- až 3-krát častejšie postihnuté ženy. Dôvodom
sú anatomické osobitosti
ich panvy a panvového
dna, na ktorých dochádza k oslabeniu, zmenám, stratám elasticity a
tonusu," vysvetľuje urológ
MUDr. Martin Romančík
z Fakultnej nemocnice
s poliklinikou sv. Cyrila
a Metoda v Bratislave.
Inkontinencia je v pod-
state dôsledok závažných
problémov a príčiny
inkontinencie determinujú
aj následný spôsob liečby.
Nie vždy, samozrejme,
musí ísť o užívanie liekov
alebo chirurgické riešenie.
Jednou z možností liečby
je aj fyzioterapia, ide o
špeciálne cvičenie, tzv.
Kegelove cviky, ktoré slúžia na posilnenie svalstva
panvového dna, prípadne
je možné vybrané svaly a
nervy stimulovať aj pomocou špeciálneho prístroja.
Bolia vás nohy?
Môžete mať choré žily
Bradavice
neodstraňujte podomácky
Veľmi rýchlo sa množia a
najčastejšie sa objavia v
oblasti brucha alebo okolo
genitálií. Vysokoinfekčné sú
genitálne bradavice – kondylómy, ktoré sa prenášajú
pohlavným stykom, pričom
pred nákazou vás neochráni ani kondóm. Obvykle
sa vyskytujú na koži v
oblasti genitálií, ale môžu
sa objaviť aj na sliznici. Najrozumnejšie urobíte, ak sa
o vhodnej liečbe bradavíc
poradíte s lekárom alebo
s lekárnikom. Výsledkom
nevhodného spôsobu
odstránenia totiž môže byť,
že sa vám bradavice ešte
viac rozšíria po tele alebo
nainfikujete inú osobu vo
svojom okolí.
Varovné signály, ktoré vám
vysielajú vaše nohy, môžu
žu
byť aj predzvesťou nastuupujúceho žilového ochoorenia. Ak sa ho podarí zachytiť v ranom štádiu, dáá sa
liečbou predísť radikálnym
ym
a invazívnym riešeniam a
závažným komplikáciám.
m.
Chronické žilové ochorenie
enie
trápi takmer 60 % Slováákov. Už bolesť nôh trebárs
árs
po celodennom sedeníí
aj bez iných viditeľných
príznakov, ako sú napríklad
klad
modré žilky, signalizuje
prvé štádium chronickéého žilového ochorenia.
Odborníci vysvetľujú, žee za
bolesť v nohách zodpovevedajú tzv. C-nociceptory,
ktoré sa aktivujú, keď
dochádza k lokálnym
zápalom ciev. Ak si poviete,
iete,
že predsa stačí užiť liek
proti bolesti, nič
tým nevyriešite, iba
svoj problém zhoršíte a
znásobujete riziko vzniku komplikácií, ktoré sú
spojené s rozširujúcim sa
zápalom. Prejavy ochorenia žíl: bolesť, opuchy,
pocit pálenia nôh, kŕče
počas noci, pocit ťažkých nôh, metličky,
kŕčové žily. Ak vás
trápi niektorý z
týchto príznakov, nechajte
sa vyšetriť
svojím praktickým lekárom.
(mv)
INZERCIA
Veľké podujatie zdravého životného štýlu aj v Žiline!
z 29. 3. prichádza
do Žiliny HARMÓNIA Festival zdravia a krásy – veľké
podujatie zdravého
životného štýlu.
Prečo?
Veríme, že aj obyvateľov Žiliny zaujíma vlastné zdravie,
prevencia chorôb,
uchovanie krásy a vitality do vysokého veku i
navodenie harmónie v
živote.
z Čím je toto podujatie
zaujímavé?
HARMÓNIA Festival
– to sú prednášky,
výstavy, na ktorých
bude možné kúpiť kvalitné výrobky, ochutnať
zdravé jedlá, vyskúšať
merania a diagnostiky
zdravia.
z Čím sa HARMÓNIA
v Žiline líši od HARMÓNIA Festivalov,
ktoré pripravujete v
iných mestách?
Doteraz sme pripravili
osem festivalov v Banskej Bystrici, Košiciach
a Poprade. Tá žilinská
je najväčšia zo všetkých doterajších HARMÓNIÍ. Prednášky sú
obohatené i o čítanie
z knihy Pavla Hiraxa
Baričáka.
z Prečo práve autorské čítanie?
Na každej HARMÓNII
chceme ponúknuť
niečo nové a obohacujúce. Veríme, že autorské čítanie z knihy
Šlabikár šťastia takým
bude. Táto jednoduchá a krásna kniha
vysvetľuje princípy
sebaprijatia, odpustenia, pozitívneho
myslenia, pochopenia
choroby, vzťahov,
rozchodov, vyriešenia
„problému“.
z Aké prednášky si
budú môcť návštevníci na festivale
vypočuť?
Napr. Komunikujte
inak v podaní uznávaného psychoterapeuta
MUDr. Savčenka.
Spolu viac ako 10
prednášok.
z Čo ešte budú môcť
návštevníci na tejto
výstave zdravého životného štýlu zažiť?
Detský kútik a detské
tvorivé dielne, fotenie
aury, veštenie. Program
aktualizujeme na www.
HarmoniaFest.sk .
BP140117
10. strana
VYSOKÝ TLAK
www. primar.sme.sk
[email protected]
P
odľa výsledkov
nových výskumov
vraj s chorobami srdca a ciev
zápasíme už štyri
tisícky rokov, takže prívlastok civilizačné budeme
musieť zrejme prehodnotiť. Dokazujú to aj rôzne
testy, ktoré vedci robili
na starovekých múmiách
a výsledky potvrdili, že už
naši dávni praprapredkovia trpeli kôrnatením ciev.
A odborníci čoraz častejšie vyslovujú názor, že za
problémom artériosklerózy stojí v oveľa významnejšej miere starnutie než
životný štýl.
Výskumy priniesli zaujímavé výsledky – artérioskleróza bola rozšírená
už u starovekých ľudí, a to
v rôznych kultúrach po
celom svete a medzi rozdielnymi osobami, ktoré
sa líšili nielen geografickou prináležitosťou, ale
aj geneticky, spôsobom
života a stravovaním. Podľa predpokladov vedcov
sa však na artérioskleróze
nepodpisoval len vek, ale
aj ďalšie faktory. Príkladom sú stredoamerickí Indiáni, u ktorých mohla byť
jednou z príčin napríklad
aj inhalácia dymu z otvoreného ohňa v jaskyniach
– vedci to pripodobňujú
účinkom cigaretového
dymu. Tieto názory sú
zatiaľ predmetom vášnivých vedeckých diskusií,
čo však neznamená, že
si treba vziať za svoje
zdeformované posolstvo,
v duchu ktorého budeme
považovať vek za hlavnú
príčinu, na ktorú sa budeme alibisticky odvolávať.
Životospráva zohráva
naozaj kľúčovú rolu v prevencii i liečbe mnohých
závažných ochorení.
TICHÝ ZABIJAK
Aj tak sa často hovorí
vysokému tlaku krvi, ktorý
je jedným zo závažných
dôsledkov artériosklerózy
a predstavuje ozaj veľké
zdravotné riziko. Ak nie
ste zástancami pravidelných preventívnych
prehliadok – ktoré máte,
mimochodom, hradené
poisťovňou z povinného
zdravotného poistenia
raz ročne – , tak by ste si
mali byť vedomí aj rizika,
že na váš vysoký tlak sa
dlho nemusí prísť. Často
potom ide o náhodný
„objav“ pri vyšetreniach
pre iné príčiny. Hodnoty
tlaku sa pokojne môžu
vyšplhať do nebezpečných výšok a vy o tom
aj dlhý čas nemusíte
vediet, hoci sa budete cítiť
relatívne dobre. Vysoký
tlak totiž nebolí ani nemá
špecifické prejavy. Podľa
výsledkov rozsiahlych
prieskumov až polovica
Európanov z tých, čo
trpeli vysokým tlakom, o
ňom nevedela.
Vymoženosť
modernej doby?
Trpeli nimi už v staroveku
Srdcovo-cievne ochorenia patria
v súčasnosti k najrozšírenejším a v ich
dôsledku aj veľmi často umierame. Nejde
však o žiadnu „vymoženosť“ a dôsledok
spôsobu života modernej civilizácie.
KEDY JE VYSOKÝ
O vysokom tlaku – artériovej hypertenzii, hovoríme podľa definície
Svetovej zdravotníckej organizácie vtedy, ak ide o opakované zvýšenie
systolického krvného tlaku nad 140 mmHg a/alebo diastolického tlaku nad 90 mmHg, ktoré bolo zistené aspoň v dvoch z troch za sebou
uskutočnených meraniach s odstupom aspoň jedného týždňa.
V Európe sa používajú odporúčania Európskej hypertenziologickej a
kardiologickej spoločnosti ESH/ESC. Definícia a klasifikácia hodnôt
krvného tlaku (mmHg):
Kategória tlaku krvi
Optimálny
Normálny
Vysoký normálny
Hypertenzia – stupeň 1
Hypertenzia – stupeň 2
Hypertenzia – stupeň 3
Izolovaná systolická hypertenzia
Systolický
< 120
120 – 129
130 – 139
140 – 159
160 – 179
≥ 180
≥ 140
a
a/alebo
a/alebo
a/alebo
a/alebo
a/alebo
a
Diastolický
< 80
80 – 84
85 – 89
90 – 99
100 – 109
≥ 110
< 90
PREČO HO NETREBA
PODCEŇOVAŤ
Vysoký tlak je naozaj
nebezpečný, môže stáť
napríklad za infarktom,
náhlym srdcovým zlyhaním či náhlou cievnou
mozgovou príhodou.
A iste si viete predstaviť,
že v takých prípadoch
je enormne zvýšené aj
riziko úmrtia. Srdce sa
pri vysokom tlaku oveľa
viac namáha a postupne
sa tejto nadmernej záťaži
začne prispôsobovať.
V dôsledku toho steny
srdcových ciev zhrubnú,
budú menej elastické a
oveľa viac preťažované. A
vy sa aj pri miernej fyzickej
námahe zadýchate, nebudete vládať. Hypertenzia
spôsobuje závažné až
smrteľné komplikácie, poškodzuje cievy v mozgu,
srdci, obličkách, srdcový
sval, znižuje funkcie
obličiek, ako aj mozgu. Ak
svoju hypertenziu nezačnete liečiť, môže sa to ozaj
skončiť aj najhoršie.
Lekári varujú, že tým, ktorí
trpia vysokým tlakom krvi,
hrozí 3-krát vyššie riziko
vzniku srdcového infarktu
alebo zlyhania srdca,
6-násobne vyššie riziko
vzniku krvných zrazenín
a 7-krát viacnásobné riziko
vzniku mozgovej porážky
v porovnaní s tými, ktorí
majú normálny tlak krvi.
RIZIKOVÉ FAKTORY
HYPERTENZIE
Ovplyvniť môžeme:
z obezitu,
z cukrovku,
z nadmerné solenie,
z nadmernú konzumácia
alkoholu,
z stres,
z fajčenie,
z nedostatok pohybu,
z vysokú hladinu cholesterolu.
Ovplyvniť nemôžeme:
z vek (riziko stúpa s vekom, u mužov sa objavuje hypertenzia skôr,
vo veku 35 až 50 rokov,
u žien sa riziko zvyšuje
po menopauze),
z pohlavie (viac ohrození
sú muži),
z rasu,
z dedičné predispozície.
DÔLEŽITÉ JE AJ
SPRÁVNE MERANIE
Meranie tlaku už vnímame
ako bežnú rutinu, aj preto,
lebo mať doma tlakomer
je úplne bežné a u niektorých pacientov aj žiaduce.
Na druhej strane však nie
je meranie ako meranie
– aj tu treba vedieť, ako
správne na to. Navyše,
najnovšie prišli vedci so
zaujímavým poznatkom
– tlak krvi by ste si nemali
merať len na jednej ruke,
ale na oboch. Zistené rozdiely totiž môžu upozorniť
na to, že pacient trpí ťažkosťami, ktoré je inak ťažké
odhaliť. Sú to napríklad
ochorenia periférnych ciev,
ako aj zužovanie a upchávanie ciev v končatinách.
Meranie tlaku tak môže
mať podľa niektorých
odborníkov veľký liečebný
efekt, iní zasa namietajú, že
tieto poznatky nie sú zatiaľ
dostatočne prebádané
a bezpečne preukázané.
Ak si chcete tlak merať
doma, dodržiavajte zásady
správneho merania, aby
namerané hodnoty neboli
skreslené.
z Pred meraním seďte
v pokoji aspoň 5 až 10
minút,
z meranie robte v tichej
miestnosti s primeranou
teplotou,
z nenechajte sa počas
merania ničím vyrušovať,
z seďte opretí chrbtom,
dolné končatiny voľne
položte na podlahu (nie
prekrížené),
z ruku s manžetou si voľne
položte na podložke vo
výške srdca, tlakomer
tiež umiestnite vo výške
srdca,
z dve hodiny pred meraním nejedzte, nefajčite,
nepite nápoje s kofeínom,
z pred meraním si vyprázdnite močový mechúr,
z pred meraním aspoň 2
až 3 hodiny nevykonávajte ťažkú fyzickú prácu
alebo námahu,
VYSOKÝ TLAK
www. primar.sme.sk
[email protected]
z rukávy oblečenia
nesmú počas merania
obmedzovať prítok krvi,
z meranie zopakujte aspoň dvakrát za sebou,
s časovým odstupom
dvoch minút, (ráta sa
priemer nameraných
hodnôt),
z ak ste senior, diabetik
alebo užívate niektoré
lieky, merajte si tlak nielen v sede, ale následne aj postojačky.
POMÁHAJÚ
NIELEN LIEKY
Vysoký tlak je teda multifaktoriálne ochorenie,
a okrem užívania liekov
je možnosť ovplyvniť
jeho výšku aj zdravou
životosprávou. Usilujte
sa držať nasledovných
odporúčaní, pomôžete
svojmu srdcu i cievam, čo
sa priaznivo odrazí nielen
na vašom tlaku krvi, ale aj
celkovo na zdraví:
z znížte svoju hmotnosť,
z urobte zmeny v stravo-
vaní – zredukujte príjem
nasýtených tukov a pozor aj na cholesterol,
z dbajte na dostatok
pravidelného pohybu (aspoň 30 minút
denne),
z ak sa to dá, vyhýbajte sa
stresu – na odbúravanie
stresu je vhodná napríklad joga, ktorá zahŕňa
aj dýchacie cvičenia
(správne dýchanie
priaznivo pôsobí aj na
tlak krvi),
z nefajčite,
z obmedzte nadmernú
konzumáciu alkoholu,
z menej soľte (denne by
to nemalo byť viac ako
5 až 6 gramov soli),
z jedzte viac ovocia
a zeleniny (aj pre obsah
vlákniny),
z dodržiavajte pravidelný
pitný režim,
z ak trpíte napríklad
cukrovkou, snažte sa
mať ochorenie pod
kontrolou.
Miriam Vojteková
LEKÁRI ODPORÚČAJÚ
Súčasťou prevencie hypertenzie je čo najviac znížiť riziko ovplyvniteľných faktorov.
Ak už hypertenziou trpíte, dôležitá je
dôslednosť a disciplína v liečbe, ktorú by
ste nemali ukončiť, i keď sa hodnoty vášho
tlaku upravia. Často sa využíva kombinovaná liečba, ktorá zvyšuje efektívnosť
a znižuje riziko nežiaducich vedľajších
účinkov.
Nezabúdajte na pravidelné kontroly u svôjho kardiológa.
Liečba si vyžaduje
disciplínu
Odborníci odhadujú, že na Slovensku 20 až 30
percent dospelej populácie trpí vysokým krvným
tlakom. Až 80 percent z nich neužíva lieky, pretože
o svojom ochorení nevedia.
Z
desiatich ľudí,
ktorí o svojom
vysokom tlaku
vedia, traja neužívajú žiadnu
medikamentóznu liečbu.
A u siedmich z každých
desiatich ľudí, ktorí užívajú
antihypertenzíva, liečba nie
je efektívna.
Príčiny vysokého krvného
tlaku sú rôzne. „Podľa
vyvolávajúceho činiteľa
hypertenziu delíme na
primárnu a sekundárnu,“
hovorí MUDr. Anton Dlesk,
lekár V. internej kliniky
FNsP Bratislava-Ružinov
a dodáva, že až 95 percent
pacientov trpí primárnou
hypertenziou, pri ktorej
nevedia objasniť príčinu
ochorenia a jediným riešením je celoživotná liečba
liekmi znižujúcmi krvný tlak.
Ochorenie je dôsledkom
dlhodobého porušovania
zásad zdravého životného
štýlu. Môže byť podmienená aj geneticky. „Vysoký
krvný tlak sa veľmi často
zvyšuje u ľudí s nedostatkom fyzickej aktivity,
obezitou, u fajčiarov, ako aj
u ľudí s vysokým príjmom
kuchynskej soli, alkoholu
alebo vysokou hladinou
cholesterolu v krvi. Tieto
rizikové faktory napomáhajú vzniku srdcovo-cievnych
ochorení, pri ktorých cieva
stráca postupne svoju
pružnosť, čo spôsobuje
zvýšenie krvného tlaku,“
hovorí lekár.
MOŽNO HO AJ
VYLIEČIŤ
Druhú skupinu predstavuje
sekundárna hypertenzia.
„Ochorenie vyvoláva nejaký
chorobný proces, napr.
ochorenie obličiek, obličkových ciev, endokrinného
systému, niektoré lieky a iné
chorobné stavy. Odstránením príčin môžeme
vysoký tlak do istej miery aj
vyliečiť. Ak ochorenie trvá
príliš dlho, ani odstránenie
príčiny vo väčšine prípadov
11. strana
nevedie k úplnému vyliečeniu,“ vysvetľuje lekár.
Mnohí si podľa neho neuvedomujú vážne dôsledky neliečenej hypertenzie.
„Neužívajú pravidelne
lieky a tlak si pravidelne
nekontrolujú. Zarážajúce
je, že mnohí nepoznajú
ani hodnoty normálneho
tlaku krvi. Mnohí pacienti, keď sa im tlak zníži, si
lieky samovoľne vysadia.
Neuvedomujú si, že po ich
vysadení tlak začne opäť
stúpať. Primárnu hypertenziu môžeme liekmi iba
znížiť, nie vyliečiť – je to
diagnóza na celý život.
Pacienti s neliečenou alebo
zle liečenou hypertenziou
sú vystavení vyššiemu riziku
cievnej mozgovej príhody,
infarktu myoardu, ba aj
vážneho
poškodenia a zlyhania obličiek,“ pripomína Dlesk.
AKÉ SÚ RIZIKÁ
Podľa internistu je diagnóza
artériovej hypertenzie pomerne jednoduchá. Hoci sa
špecificky neprejavuje, prvé
príznaky, ktoré môžu poukázať na jej prítomnosť, sú najmä bolesti hlavy, krvácanie
z nosa, nutkanie na vracanie
a vracanie. Rizikových faktorov srdcovo-cievnych ochorení je podľa lekára viac.
Niektoré ovplyvniť nemôžeme, napr. pohlavie, vek
a genetickú predispoizíciu.
Je vyššia u mužov v dôsledku chýbania ochranného
vplyvu ženských hormónov
estrogénov. Po menopauze
riziko narastá aj u žien.
U mužov narastá po
55. roku, u žien
po 65. roku
života.
Dobroslava Medvecová
Čo možno
neviete
„ Srdce je svalom
s najväčšou aktivitou v ľudskom tele.
Udrie v priemere
70-krát za minútu, ak však máte
pokojovú tepovú
frekvenciu výrazne vyššiu, dajte sa
vyšetriť. Môže byť
rizikovým faktorom
a signálom závažných zdravotných
problémov.
„ Srdce má vlastný
krvný obeh, ktorý
tomuto svalu zabezpečuje dostatok
živín a kyslíka, ako aj
odstránenie odpadových látok. Zabezpečujú ho koronárne tepny a žily.
„ Viete, kedy sa používa defibrilátor?
Ak srdce prestane
pracovať, pomocou
elektrického impulzu, ktorý defibrilátor vyšle, obnoví
činnosť srdca. Defibrilátor sa používa
aj na úpravu abnormálneho rytmu
srdca, keď sa bunky
chaoticky sťahujú.
Elektrický impulz
spôsobí, že všetky
bunky sa stiahnu
naraz a následne
začnú koordinovane pracovať.
„ Krvný tlak v žilách
(napríklad na nohách) je príliš nízky
na to, aby prečerpal krv do srdca
proti gravitácii. Žily
preto využívajú tlak
okolitých tkanív, aby
dopravili krv naspäť
do srdca. Preto je
v rámci prevencie
žilových ochorení
vhodný pohyb,
napríklad rýchla
chôdza. Svaly sa
sťahujú a uvoľňujú
a pomáhajú vypudzovať krv smerom
k srdcu.
12. strana
ZO SVETA ZDRAVIA
www. primar.sme.sk
[email protected]
V
Nie je burina ako burina
Mnohí k žihlave nemajú
práve pozitívny vzťah,
najmä ak im zarastie
záhony v záhrade. A
pritom táto rastlina má
priaznivé účinky na zdravie. Vedeli to už starovekí
Rimania, ktorí používali
žihľavu na liečbu reumy
– boľavé kĺby si šľahali
zväzkami tejto rastliny.
Naši predkovia ju zas
pridávali do krmiva
dobytku, aby odohnali
zlých duchov. Žihľava
obsahuje mnohé cenné
látky, napríklad chlorofyl,
močopudnú kyselinu
kremičitú, triesloviny,
ktoré majú protikrvácavé
účinky, látky, ktoré pomáhajú znižovať tlak krvi
aj vysokú hladinu cukru
a bohatá je aj na vitamín C. Okrem odvarov,
čajov či tinktúr je žihľava
využiteľná aj ako potravina, môžete ju pripraviť
podobne ako špenátový
prívarok.
tedy sa k slovu
dostáva náhradná dojčenská
strava. A tá
má tiež svoju
bohatú históriu. Možno by
ste neverili, ale „náhrady
materského mlieka existovali
už pred naším letopočtom,“
vysvetľuje klinický imunológ a alergiológ a pediater
z Kliniky detí a dorastu
Univerzitnej nemocnice
v Martine Miloš Jeseňák.
„Ich používanie však často
viedlo k hnačkám, rôznym
respiračným infekciám alebo
krivici, jednak pre hygienu,
ako aj nevhodné zloženie.“
Takáto náhradná strava
predstavovala najčastejšie
kravské, ale aj kozie, ťavie či
oslie mlieko. V starovekom
Grécku matky, ktoré mali
ťažkosti s dojčením, kŕmili
bábätká zmesou medu,
vína, prípadne bola aj
možnosť nechať dieťa dojčiť
inej žene, a tak sa zrodila
profesia dojky. Prvým
predchodcom dnešných
náhradných mliek bola
Leibigova formula z roku
1865. Podľa lekára však
zloženie mliečnych formúl
až do polovice 20. storočia
Čo ak sa
dojčiť nedarí?
O benefitoch materského mlieka pre organizmus
novorodenca netreba hovoriť. Každá matka by rada
dojčila svoje dieťatko aspoň minimálny potrebný
čas, nie vždy to však ide bez problémov a ťažkostí.
nezodpovedalo požiadavkám dieťaťa, a to najmä pre
vysoký obsah bielkovín a
nevhodných minerálnych
látok. Zásadné zmeny
v zložení dojčenských a
batoľacích mliek prišli až v
posledných desaťročiach.
Postupne sa do nich pridávali bielkoviny, tuk, vitamíny
a potrebné minerály. „V
súčasnosti sú najkvalitnejšie
mliečne formuly obohatené
prebiotikami GOS/FOS a
LCP mastnými kyselinami,
ktoré výrazne podporujú
detskú imunitu a rozvoj
poznávacích funkcií. Aj
napriek tomu však ostáva
materské mlieko ideálnou a
optimálnou výživou pre deti
v prvých mesiacoch života,
navlas rovnako ako pred sto
rokmi,“ dodáva odborník.
INZERCIA
ZELENÁ PRE ZDRAVIE
---.$$.'
!
"#$%&#"'()&"*"+)",
"# %&'('
!
BP140257
Nielen zelená listová zelenina má blahodarný
vplyv na zdravie, hitom zdravej výživy sú aj
zelené potraviny, ku ktorým patrí mladý jačmeň či riasy chlorella pyrenoidosa a spirulina.
A aké sú benefity týchto potravín? Pomáhajú
zlepšovať imunitný systém, majú priaznivý
vplyv aj na kvalitu materského mlieka, sú
prospešné pri popôrodnej rekonvalescencii, priaznivé účinky možno pozorovať aj pri
nadváhe, napomáhaj pri regenerácii organizmu a eliminácii únavy. Sú tak vhodným
doplnkom zdravého jedálneho lístka. Výživoví
poradcovia uvádzajú, že zelené potraviny v
Vajíčka parazitov sa
vznášajú vo vzduchu,
ktorý dýchame. Niekedy sú v potrave, ktorú
jeme, alebo vo vode,
ktorú pijeme, tiež sú na
domácich miláčikoch,
ktorých tak radi hladkáme. Parazity sa tiež
prenášajú z človeka
na človeka. Čas zrenia
týchto vajíčok je veľmi
krátky – asi dvadsaťsedem hodín. To je dôležité vedieť, pretože keď
zjete, strávite a vylúčite
potravu približne za
dvadsať až dvadsaťdva
prirodzenej forme obsahujú všetky vitamíny, stopové prvky, minerály, aminokyseliny,
esenciálne mastné kyseliny a enzýmy. Podľa
nej môže pravidelné užívanie zelenej stravy
pomáhať organizmus nielen nasýtiť, ale aj
očistiť, detoxikovať, regenerovať a posilňovať
imunitu. Napríklad riasa chlorella, ktorá patrí
k najprebádanejším potravinám, obsahuje
najviac chlorofylu v prírode. Chlorofyl má
dezinfekčné účinky a je prírodným antibiotikom. Pomáha zbavovať črevo nežiaducich
mikroorganizmov, čím sa normalizuje črevná
mikroflóra aj imunita, a pomáha aj stimulovať
opravu poškodeného črevného tkaniva. (mv)
Zápcha zvyšuje riziko
nákazy parazitmi
hodín, parazity nemajú čas sa vám v tele z
vajíčka vyliahnuť. Preto
je úplne zásadné zistiť,
aký je tzv. tranzitný čas
obvyklej potravy, ktorú
jete. Tranzitný čas
jednoducho znamená
celkový čas od okamihu, keď prehltnete prvý
kúsok jedla, po chvíľu,
keď ho vylúčite z tela.
Ak chcete zistiť presný
tranzitný čas, prehltnite
dve polievkové lyžice
sezamových semienok
bez toho, aby ste ich
rozžuli. Aby sa vám
semienka ľahšie hltali,
vypite súčasne pohár
vody (asi 250 ml). Zapíšte si čas, keď ste semienka zjedli, a začnite
sledovať svoju stolicu.
Až v nej zaznamenáte
prvé semienka, znovu
si zapíšte čas. Stolicu
sledujte ďalej, aby ste
zistili, koľ kokrát ste sa
museli vyprázdniť, než
ste sezamové semienka
úplne vylúčili. Ak je čas
dlhší než dvadsaťsedem hodín, je veľmi
pravdepodobné, že
máte parazity.
Okrem časovej skúšky existujú aj ďalšie
telesné príznaky, ktoré
poukazujú na parazity:
svrbenie nosa alebo konečníka, vlnité
nechty a, samozrejme,
občasná zápcha. (ik)
ŽIVOTO SPRÁ VA
www. primar.sme.sk
[email protected]
13. strana
IDE TO AJ BEZ MLIEKA?
pre zdravé kosti. Vitamín D, vápnik a bielkoviny obsahujú napríklad aj také potraviny ako
brokolica, kapusta či sójový nápoj. A pokiaľ ide
o vápnik, najviac je ho v maku, ale je aj v listovej
zelenine či strukovinách. Vitamín D si telo dokáže jednak prirodzene vytvárať vďaka slnečnému žiareniu, ale nájdete ho aj v droždí, rybacej
pečeni, vaječnom žĺtku, rybacom tuku.
VEGETARIÁNI
MÔŽU BYŤ AJ
TUČNÍ
Vegetariánstvo či vegánstvo sa často automaticky spája s predstavou
štíhlej línie. Nie je to
však zákonitosť, ak ste
vegetariánmi a budete to
preháňať s konzumáciou
najmä tučných mliečnych
výrobkov, môžete takisto
priberať vďaka významnému množstvu nasýtených
mastných kyselín, ktoré
tieto potraviny obsahujú.
Ani vegáni to nemajú
vyhraté, lebo síce nejedia
mliečne výrobky či vajcia,
ale zasa ak to budú preháňať s rastlinnými olejmi,
odrazí sa to na zdraví aj na
hmotnosti. Nezabúdajte,
že pokiaľ ide o energiu,
je úplne jedno, aký tuk
skonzumujete – energetická hodnota je rovnaká.
Ľudia si často myslia, že
úhlavným nepriateľom
zdravia a štíhlej línie je tuk.
Avšak pozor, hlavnou príčinou zdravotných ťažkostí,
ktoré súvisia s nadváhou,
vysokým cholesterolom
a tlakom krvi, je cukor!
Spúšťače migrény
Migrenózne bolesti
hlavy sú minimálne
predpeklím, závažné
stavy samotným peklom. Migréna postihuje
významnú časť populácie a poznali ju aj
naši dávni predkovia,
všetky hlavné príznaky
migrény súdobí učenci
poznali a opísali už
v druhom storočí. Už
v minulosti sa vedelo, že migrénu môžu
spúšťať aj niektoré
potraviny. V niektorých
dávnych spisoch sa ako
príklad uvádza rozpustené maslo, tučné
mäsá, koreniny či sladové destiláty. V súčasnosti sa za najčastejšie
potravinové spúšťače
migrény považujú: vy-
zreté syry, káva, alkoholické nápoje, čokoláda,
glutamát, umelé sladidlá, citrusy, kompóty,
nakladaná zelenina a
pod. Niekedy migrénu
nemusia spustiť konkrétne potraviny, ale aj
zmena v stravovacích
návykoch – vynechanie
jedla, prejedanie sa
alebo aj diéta.
VODA Z VODOVODU PRE DOJČATÁ?
Máte doma novorodeniatko a chcete mu
pripraviť dojčenskú stravu s použitím vody
z vodovodu? Odborníci to neodporúčajú. Ak
aj vodu prevaríte, odstránite tak síce chlór, ale
nezlikvidujete iné nežiaduce látky, ktoré môže
voda z vodovodu obsahovať a ktoré bábätku
neprospejú. Sú to najmä dusičnany a niektoré
minerály. Preto urobíte lepšie, ak si zadovážite dojčenskú vodu, ktorá je špeciálne upravená a určená na tieto účely.
Bez kapusty niet veselia
nielen na Záhorí
Rady a tipy šéfkuchára Jaroslava Žídka
V súvislosti so zdravím kostí a zubov sa často
spomína, aké dôležité je zaradiť na jedálny lístok
mlieko a mliečne výrobky. Je však mnoho takých, čo majú ťažkosti napríklad s intoleranciou
laktózy či alergiou na mliečnu bielkovinu. Majú
v tomto ohľade mlieko a mliečne výrobky vhodnú alternatívu? Mlieko a mliečne výrobky naozaj
nie sú jediným zdrojom živín, ktoré sú dôležité
Kapusta patrí na slovenské taniere už
desiatky rokov, pochutnávali si na nej tak
chudobní, ako bohatí. Ako prví v Európe
začali s jej konzervovaním práve Slovania,
vďaka čomu mali zásobu vitamínov aj
počas zimného obdobia. Kyslá kapusta je
bohatá na vitamíny (C, E, skupiny B a K),
je jedným z najlepších
prírodných probiotík,
obsahuje antioxidanty.
Najviac prospešná je
v surovom stave, ale
nezanedbateľné účinky
má aj tepelne upravená. Kyslá kapusta
bojuje proti mnohým
ochoreniam – je
prevenciou rakoviny,
Alzheimera, zmierňuje
zápaly. Spomaľuje starnutie, podporuje
chudnutie a zmierňuje príznaky opitosti.
Najviac prospešných látok v nej zachováte,
ak si ju pripravíte doma. Na jej nakladanie
existuje veľa spôsobov, dôležité je, aby sa
z kapusty uvoľnila šťava a vytlačil vzduch –
nevyhnutnosť pre naštartovanie mliečneho
kvasenia. Najlepšie chutí v surovom stave
ako príloha k hlavnému jedlu. Neexistuje
azda rodina, ktorá by nemala recept na
„svoju“ kapustnicu a kapustné fliačky či
strapačky. Ja osobne ju mám najradšej
surovú, k hlavnému jedlu alebo niekedy len
tak samu.
Kapustový závin
Cesto: hladká múka 500 g, droždie ½
kocky, cukor 1 PL, tuk na pečenie 90 g,
vlažné mlieko 375 ml, štipka soli
Plnka: slanina, masť 1 lyžica, kyslá kapusta, čierne korenie, zmes oleja a vody
na potretie v pomere 1:1, slnečnicové
semienka
Postup: v mise zmiešame múku, droždie, cukor, tuk na pečenie, vlažné mlieko
a soľ. Cesto vypracujeme, najlepšie
rukami, až kým nebude hladké, pružné
a bude sa odlepovať od stien misy. Prikryjeme utierkou a necháme kysnúť aspoň
pol hodiny.
Plnka: nakrájanú slaninu s masťou
orestujeme, pridáme kapustu aj so šťavou, dôkladne premiešame. Okoreníme
a dusíme asi 20 minút. Kapustu rozprestrieme na vyvaľkané cesto a zvinieme do
rolky. Položíme na vymastený, pomúčený
plech, potrieme zmesou oleja a vody. Posypeme slnečnicovými semienkami,
okoreníme, osolíme. Necháme 10 minút
odpočinúť a pečieme v rúre pri 180 °C
asi 45 minút.
14. strana
ZO SVETA Z
ZDRAVIA
Z
Ako podporovať a
liečiť nadobličky
V našom modernom svete je únava nadobličiek veľmi častá. Niektorí odborníci odhadujú, že ovplyvňuje približne 80 percent
populácie. Nadobličková únava je spôsobená všetkými druhmi stresu – fyzickým a
emocionálnym – a ak sa stres nerieši, môže
viesť k ďalším ochoreniam, ako je diabetes
2. typu, ochorenia štítnej žľazy alebo srdcový infarkt.
Príznaky spôsobené
únavou nadobličiek sú
rozmanité. Najčastejšie sú: úzkosť, záchvaty paniky, hnačka, časté močenie, ochorenie
štítnej žľazy, veľká chuť
na soľ, cukor, nespavosť, ranná únava,
potreba kofeínu v ranných hodinách, pocit
stresu, neschopnosť
zvládať stres, neschopnosť „vypnúť mozog“,
závraty pri vstávaní z
polohy v sede alebo
v ľahu, opuchy na
nohách a v členkoch,
nízky krvný tlak.
Existuje veľa vecí, ktoré môžeme urobiť pre
podporu nadobličiek
a návrat k normálnemu zdraviu.
z Znížte alebo odstráňte stimulanty.
Kofeín, alkohol,
nikotín a drogy
spôsobujú stresovú
reakciu v tele a ak sa
užívajú dlhodobo,
vyčerpávajú nadobličky. Praktizujte
meditácie.
z Meditácia denne
môže pomôcť
znížiť hladinu stresu.
Nájdite si 10 alebo
15 minút denne
na utíšenie mysle.
Meditácia preukázateľne znižuje stres.
z „Vyčistite“ svoj jedálny lístok. Konzumácia spracovanej
stravy vytvára v tele
napätie. Spracovaná
potrava obsahuje
chemikálie, ktoré nemajú v tele
miesto, napríklad
konzervačné látky,
farbivá, stabilizátory
a ďalšie.
z Užívajte adaptogénne byliny. Existuje
celý rad adaptogénov, ktoré sú
užitočné pre nadobličky. Tieto byliny
– napríklad sladké
drievko a kórejský
ženšen – môžu byť
vo forme čajov, tinktúr, práškov alebo
kapsúl.
z Urobte si čas na
odpočinok.
z Nadobličky majú
rady soľ. Používajte
kvalitnú nespracovanú soľ, ako napríklad
keltskú morskú alebo himalájsku soľ.
atiaľ čo o
ženskej
menopauze existujú
poznatky
už celé desaťročia, u
mužov vedci potvrdili
hormonálny prechod
len nedávno. Mužské klimaktérium čiže
andropauza sa obvykle
prejavuje medzi 50. až
55. rokom života. Na
rozdiel od žien, ktoré
menopauzu pociťujú
spravidla o desať rokov
skôr, však mužom úplne
neustáva produkcia
pohlavných hormónov.
Príčina je rovnaká. Ľudské telo začne produkovať menšie množstvo
pohlavných hormónov.
Ženám začína stagnovať funkcia vaječníkov
a dochádza k poklesu
tvorby estrogénov.
U mužov postupne
klesá tvorba mužských
pohlavných hormónov,
konkrétne testosterónu. Zatiaľ čo u žien sa
obdobie menopauzy
objaví rýchlo a nečakane, rovnako ako jej
príznaky, u mužov je to
celkom iné. Ťažkosti sa
u nich často prejavujú
pomaly a postupne,
zvyčajne aj niekoľko
rokov. Spoločné prejavy
prechodu sú nasledovné.
z Náladovosť a
depresívne stavy:
smiech, radosť, plač,
nervozita alebo krik.
Tak spravidla vyzerajú časté výkyvy nálad,
ktoré sprevádza
prechod u mužov
i žien. Nespavosť a
strata koncentrácie:
nedostatok energie a
vyčerpanosť sú prejavy únavy z nespavosti. Hormóny totiž
významne ovplyvňujú
látkovú výmenu v
www. primar.sme.sk
[email protected]
Spoločné prejavy prechodu
u žien a u mužov
Nevoľnosť, únava, prudké výkyvy nálad či
návaly horúčavy. To sú najčastejšie príznaky
klimaktéria, ktoré je tradične spájané s
ženským organizmom. Aj keď sa môže zdať,
že sa mužov tento problém netýka, opak je
pravdou. Aj oni prechádzajú prechodom,
takzvanou andropauzou.
mozgu, a preto sa ich
nedostatok prejavuje aj v poruchách
spánku.
z Rednutie kostí a
bezbolestné fraktúry: osteoporóza čiže
rednutie kostí je jedným z najnebezpečnejších zdravotných
problémov, ktorý
mužský či ženský
prechod sprevádza. Prudký úbytok
ochranných hormónov totiž vedie k
zmenám v štruktúre a
funkcii kostí, a potom
ku zníženiu objemu
kostného tkaniva. V
dôsledku jeho úbytku
následne dochádza k
narušeniu celistvosti a pevnosti kostí,
ktoré sa stávajú oveľa
krehkejšími.
z Choroby srdca a
ciev: hormóny majú
dôležitú vlastnosť,
ktorá spočíva v
ochrane srdca a ciev.
Mužské a ženské
hormóny priaznivo
pôsobia na prietok
krvi tepnami, ktoré
vyživujú srdcový
sval. Ak teda dôjde
v období prechodu
k úbytku hladiny
pohlavných hormónov, zvýši sa aj riziko
ochorenia srdca a
ciev. To môže vyústiť
až do stavov ohrozujúcich život, napríklad do srdcového
infarktu alebo cievnej
mozgovej príhody.
POZOR NA BUJARÉ VEČIERKY S ALKOHOLOM
Pre zdravie a štíhlu líniu by bolo najlepšie úplne vynechať alkohol. Ak sa ho však
nechceme úplne vzdať, mali by sme vždy
chrániť pečeň, ktorá konzumáciou alkoholu trpí najviac. Pomôcť môžu prípravky
s výťažkom pestreca mariánskeho, ktorý
podporuje zdravie pečene a prispieva k
jej správnej funkcii. Pretože napomáha
aj ochrane buniek a tkanív pred toxínmi
a oxidačným stresom, odporúča sa aj na
detoxikáciu pečene a prečistenie tela. Je
teda dobré užívať tieto prípravky na jar,
keď si telo žiada očistu najviac. Avšak mali
by sme mať na pamäti, že lekári považujú konzumáciu alkoholu za rizikovú aj v
malom množstve. A ak sa nám predsa len
prihodí nejaký alkoholový exces, nezabudnime druhý deň doplniť vitamíny a minerály, ktoré sa vplyvom etanolu nevstrebávajú
(ik)
správne.
TRÁVENI E
www. primar.sme.sk
[email protected]
Žlčové kamene
či žlčový
piesok má asi
20 percent
dospelej
populácie.
Kým všetko
funguje tak,
ako má, mnohí
netušia, že sú
ich vlastníkmi.
Žlčové
kamene
vedia poriadne potrápiť
žlčovod
zablokovaný
kameňom
Ž
lčové kamene
im často odhalia
až vtedy, keď
dostanú žlčníkový záchvat
a zvíjajú sa v prudkých a
neznesiteľných bolestiach,
ktoré intenzívne vyžarujú na
pravej strane pod rebrami.
Žlčník je malý, ale dôležitý
tráviaci orgán v tvare hrušky
uložený pod pravým lalokom
pečene. Z pečene doň úzkym kanálikom prúdi riedka
žlč, tá sa v žlčníku zahustí.
Žlč je tekutina zložená z
vody, žlčových farbív, hlienu,
cholesterolu, solí žlčových kyselín a minerálov. Zúčastňuje
sa na trávení tukov, aby boli
vstrebateľné v tenkom čreve.
Pri trávení potravy žlčník
vytlačí žlč do dvanástnika.
Tam začne rozkladať tuk a
cez črevnú stenu sa dostane
do krvného a lymfatického
obehu.
AKO VZNIKAJÚ
„Žlčové kamene v podobe
piesku sú vlastne vyzrážané
zložky žlče i stvrdnuté časti
žlče, ktoré sa môžu vytvoriť
v žlčových cestách. Vznikajú
vtedy, ak sa do žlče vylučuje
veľa cholesterolu a málo
žlčových kyselín. Ohrození
sú najmä ľudia s nadváhou,
cukrovkou, poruchou metabolizmu tuku a cholesterolu.
U žien v reprodukčnom
veku zaznamenávame až
zdravý žlčník
žlčník so žlčovými kameňmi
PRÍZNAKY OCHORENIA
z Záchvat môže nastúpiť po rozčúlení, po konzumácii mastných a
korenených jedál, alkoholu, čokolády.
z Charakteristické sú prudké bolesti, hnačky, nafúknuté brucho,
bolesti pod pravým rebrovým oblúkom, vracanie.
z Pri zápale žlčníka pacienta sprevádzajú trvalé a súvislé bolesti s
vysokou teplotou.
z Po upchatí a zápale žlčovodu má pacient tmavší moč, žlté sfarbenie očného bielka a kože, svetlú až bezfarebnú stolicu
z Čomu sa vyhýbať: ťažko stráviteľným jedlám s vysokým obsahom tukov, vyprážaným jedlám, majonéze, koreninám, alkoholu,
strukovinám, kapuste, karfiolu, rozčúleniu, úzkosti a strachu,
otrasom, skokom, prudkým pohybom, pri ktorých sa mení tlak v
brušnej dutine.
z Čo jesť: treba dodržiavať prísnu diétu, jedlo pripravovať na olivovom a rastlinnom oleji, jesť varené, dusené a ľahko stráviteľné
pokrmy.
trikrát vyšší výskyt,“ hovorí
MUDr. Rudolf Škubla, primár
chirurgickej kliniky LFUK v
bratislavskom Ružinove a
dodáva, že mnohí pacienti,
keďže nemajú žiadne ťažkosti, o žlčových kameňoch
nevedia. Problémy môžu
nastať vtedy, keď sa kamene
zo žlčníka premiestnia do
žlčovodu. Ak sa žlčové cesty
zablokujú, dostaví sa bolestivý žlčníkový záchvat. Bolesť
sa začína náhle, často býva
spojená s vracaním. Úplná
i čiastočná blokáda žlčníka
môže zapríčiniť koliku i zápal
žlčníka.
METÓDY LIEČBY
V súčasnosti sa žlčník
operuje dvoma spôsobmi
– klasickou otvorenou metódou alebo menej invazívnou
metódou – laparoskopicky.
„Po laparoskopii sa rany lepšie a rýchlejšie hoja, vyskytuje
sa menej infekcií a znamená
to väčší komfort pre pacienta
i kratší čas práceneschopnosti. Pacient môže opustiť
nemocnicu už za dva dni
a o týždeň môže nastúpiť
do práce,“ hovorí lekár.
Podľa neho klasický otvorený spôsob zvolia v takých
prípadoch, keď je ochorenie
spojené s komplikáciami,
napr. so silnými kolikovými
záchvatmi, s veľkým zápalom
či vycestovaním kameňa do
žlčovodu alebo pri prederavení žlčníka.
„Ak sa pacient nelieči alebo
zanedbáva liečbu, kolikový
záchvat iba pretrpí alebo
operáciu dlhodobo odkladá,
neuvedomuje si, akému nebezpečenstvu sa vystavuje.“
ČOMU SA TREBA
VYHÝBAŤ
Treba sa vyhýbať predovšetkým potravinám bohatým
na tuky, údeninám, vysmážaným pokrmom, ostrým
15. strana
koreninám. Ak by došlo k
perforácii gangrenózneho
žlčníka a jeho obsah by sa
vlial do dutiny brušnej, je to
stav ohrozujúci život. Žlčník
síce slúži ako rezervoár žlče,
ale po jeho odstránení žlč
ide priamo z pečene do
žlčových ciest a do dvanástnika, čiže svoju funkciu si aj
tak plní.
Podráždenie sa môže objaviť
aj pri stresoch, rozčúlení
alebo len tak zdanlivo
bezdôvodne, preto by sme
si okrem denného diétneho
stravovania mali naordinovať
aj pravidelný oddych a vyhýbať sa záťažovým stresovým
situáciám.
ŽENY ICH MAJÚ
ČASTEJŠIE
Najčastejšou príčinou
ochorenia je podľa primára
Škublu zvýšená hladina cholesterolu v krvi a nepomeru
žlčových kyselín a cholesterolu. Lekár pripomína,
že ochorenie patrí medzi
typické dedičné ochorenia,
ktorým častejšie trpia ženy
ako muži. Postihuje ľudí starších, s nadváhou, so zvýšenou sekréciou cholesterolu
do žlče a zníženou tvorbou
žlčových kyselín. Niekedy sa
môže žlčník podráždiť aj pre
atypické anatomické zmeny.
Žiaľ, žlčníkové kamene sa
žiadnymi liekmi ani diétou
nedajú odstrániť. Medikamentózna liečba iba zmierňuje bolesti. „V minulosti
bolo veľkým hitom drvenie
kameňov nárazovou vlnou.
Teraz sa už od tejto formy
upustilo, pretože sa tým
nevyriešila príčina ochorenia. Väčšine pacientov sa
po tomto zákroku problém
zopakoval. Pacientom vieme
pomôcť tak, že odstránime celý žlčník,“ vysvetľuje
chirurg.
Dobroslava Medvecová
16. strana
EKZÉM
www. primar.sme.sk
[email protected]
obranných reakciách v tele
človeka.
Choroba s tisíckou tvárí
Možno mnohí z vás vedia, aký nepríjemný
je pocit, keď vás páli a svrbí koža. Ak sa tieto
príznaky po určitom čase opakovane objavia
a pridajú sa k nim ďalšie nepríjemnosti, máte
vážny dôvod myslieť na atopický ekzém.
T
oto ochorenie
má vraj tisíc tvárí
a jeho hlavnú príčinu vidia odborníci v neustálom
náraste alergických ochorení.
Atopický ekzém má silnú genetickú zložku. „Vzniká až u 60
% pacientov s postihnutím
jedného rodiča, a u 80 % pacientov s postihnutím oboch
rodičov. Z genetických štúdií
je známe, že dispozícia na
atopický ekzém sa dedí
častejšie po matke,“ hovorí
dermatovenerologička Jana
Chudíková. Už dávno nie je
pravda, že ekzém je choroba
dojčiat a malých detí. Často
sa vyskytuje aj v dospelosti,
ale v žiadnom prípade sa nesmie zamieňať so psoriázou,
ktorá má často podobné
príznaky. Vyliečiť sa úplne
nedá, ale správnou liečbou
a zdravým životným štýlom
možno nepríjemné príznaky
odstrániť alebo zmierniť.
ČO HO VYVOLÁVA
Atopický ekzém je chronické
zápalové ochorenie kože
vyvolané abnormálnou imunitnou odpoveďou organizmu
na rôzne látky z vonkajšieho
prostredia. Táto odpoveď
vedie k rozvoju ekzému
charakterizovaného suchou
a zapálenou kožou, ktorá intenzívne svrbí. Takto zmenená
koža je potom náchylnejšia na
senzibilizovanie potravinovými
alergénmi alebo látkami z
vonkajšieho prostredia.
Chorobný proces vyvolávajú:
z potravinové alergény
– napr. mlieko, vajcia,
citrusové plody,
z inhalačné alergény
– prach, peľ, vírusy a
baktérie.
Na rozvinutie atopického
ekzému je dôležitá súhra
vrodených, imunologických,
biochemických, psychologických a klimatických
mechanizmov. U väčšiny
pacientov sa tvorí nadmerné množstvo IgE protilátok
voči prachu, peľu alebo
potravinám. Z imunologického hľadiska je podstatná
netypická činnosť T-lymfocytov, ktoré sa podieľajú na
Každý pacient by mal mať vyšetrenú predovšetkým imunitu a zistené najmä inhalačné a potravinové alergény. Samozrejmosťou je podrobná
anamnéza a dispenzarizácia u alergológa.
ČO SA DEJE V KOŽI?
U jedincov s atopickým
ekzémom sú pozorované
abnormality v štruktúre kože.
Zistila sa významná porucha
bariérovej funkcie kože. Čo
to vlastne je? „Bunky pokožky, tzv. korneocyty, sú v koži
pacientov s atopickým ekzémom menšie než u zdravých
jedincov. Znamená to, že na
povrchu kože sa netvorí tesná vrstva buniek, ale vrstva s
medzerami medzi susednými korneocytmi. Súčasne
sa zistilo znížené množstvo
kožných lipidov v povrchových vrstvách kože atopika,
čo má za následok zníženú
schopnosť kože zadržiavať
vodu a zároveň jej rýchlejšie
odparovanie do vonkajšieho
prostredia. Výsledkom týchto
zmien je porucha hydratácie
kože a znížená schopnosť jej
obnovy, čo sa klinicky prejaví
suchou a olupujúcou sa kožou. Takto poškodená koža
nedokáže dostatočne odolávať pôsobeniu rôznych látok
zvonka, po čase jej ochranná
bariéra zlyháva a koža sa tak
stáva priepustnou pre látky
vonkajšieho prostredia, ktoré
ju tak ľahšie senzibilizujú,“
vysvetľuje odborníčka.
ROZMANITÝ
KLINICKÝ OBRAZ
Klinické prejavy atopického
ekzému sú rozmanité, menia
sa v závislosti od veku pacienta. V akútnej fáze ochorenia nachádzame červené
plochy, niekedy s drobnými
červenými vyrážkami alebo
až pľuzgierikmi na povrchu.
Intenzívne svrbenie ložísk
vedie k ich rozškriabaniu a v
prípade bakteriálnej infekcie
následne k mokvaniu. Priebeh ochorenia je chronický
so striedaním období zhoršenia ekzému s fázami zlepšenia. Predvídať jeho priebeh
je ťažké. U väčšiny atopikov
dochádza k zlepšeniu ekzému v lete. Zlepšenie až jeho
úplné vymiznutie po puberte
je veľmi časté a po 50. roku
života sa atopický ekzém vidí
len veľmi zriedkavo.
DLHOROČNÁ
A NÁROČNÁ LIEČBA
Potrebné je, aby pacient
chápal, že ide o ochorenie
celoživotné a bez dodržiavania režimu alergika je samotné liečivo (či už celkové,
alebo lokálne) neúčinné.
KOMPLIKÁCIE
z Infekcie: pacienti s atopickým ekzémom sú
náchylnejší na kožné infekcie bakteriálneho,
vírusového alebo mykotického pôvodu.
z Svrbenie kože: núti pacienta škriabať si postihnuté oblasti, čo prehlbuje poškodenie kože,
znižuje jej bariérovú funkciu a umožňuje tak
ľahší prienik alergénov a dráždivých látok.
z Poruchy spánku: v dôsledku intenzívneho
svrbenia väčšina atopických pacientov trpí
poruchami spánku.
Základom liečby je dodržiavanie životosprávy alergika,
ako aj vytvorenie vhodných
životných podmienok.
Na liečbu atopického
ekzému sa používajú lieky
s protizápalovým účinkom.
„V lokálnom ošetrovaní má
dôležitú rolu kúpanie (každý
druhý deň). Najvhodnejším
spôsobom, ako pokožku
pacienta šetrne umyť a zároveň ju zvláčniť, je pravidelné
používanie olejov do kúpeľa.
Na pokožke vzniká ochranný
film, ktorý zabezpečí hydratáciu. Ešte vlhkú pokožku
treba ošetriť vhodnými
emolienciami. Vhodné sú
kvalitné rastlinné oleje
lisované za studena, ako
napríklad mandľový, ľanový,
avokádový, brusnicový alebo
kokosový olej. Repkový olej
sa zložením podobá olivovému oleju, a keďže obsahuje
viac nenasýtených omega 3
mastných kyselín, vhodný je
aj do kúpeľa. Dobré výsledky
sú aj s používaním rastlinného bambuckého masla,“
hovorí dermatovenerologička Monika Mészárosová.
POKROK V LIEČBE
Lokálne kortikosteroidy majú
protizápalový, imunosupresívny účinok, pri dlhotrvajúcom podávaní však môžu
mať nežiaduce účinky (stenčenie kože, vyššia vnímavosť
na bakteriálne a vírusové
infekcie). Výrazným pokrokom v liečbe sú inhibítory
kalcineurínu, ktoré selektívne
ovplyvňujú niektoré imunopatogenetické mechanizmy
choroby kože.
Úľavový efekt majú najmä
antihistaminiká, ktoré zmierňujú svrbenie. Nezanedbateľné je použitie fyzikálnej
liečby – fototerapie. „Z
potravinových doplnkov sa
odporúčajú probiotiká a
nenasýtené mastné kyseliny,
tzv. esenciálne, najvhodnejšie sú omega 3 a omega 6
mastné kyseliny. Vyvážený
pomer esenciálnych mastných kyselín sa nachádza v
pupalkovom, konopnom,
brusnicovom, ale aj v borákovom, cédrovom, jojobovom alebo v oreganovom
oleji. Odporúča sa 1 kávová
lyžica 1- až 4-krát denne,“
radí Monika Mészárosová.
Liečba atopického ekzému
je náročný proces často
s neistým výsledkom, ale sebadisciplínou a primeranou
informovanosťou pacienta
o chorobe sa dajú zmierniť
príznaky a tým zlepšiť kvalita
života chorého.
Ilona Kovács
Šiesti, ktorí správne odpo-vedia na súťažnú otázku,
získajú tuhý umývací krém
m
Božský kvet vyrábaný z
repky olejnej potravinovejj
kvality, ktorý je významným
m
pomocníkom pri liečbe
kožných ochorení. Nielennže jemne čistí, ale zároveň
ň
aj krémuje. Pokožka tak
zostáva jemná a hebká,
nevysušuje sa, navyše mizznú drobné poranenia, akné,
né,,
popraskaná koža, malé trhlinky.
Ktoré mastné kyseliny obsiahnuté aj
v produktoch z repkového oleja sú
pre naše telo najprospešnejšie?
Odpovede posielajte
do 20. februára na adresu redakcie:
Lazaretská 12, 811 08 Bratislava
alebo e-mailom na: [email protected]
Nezabudnite uviesť heslo/predmet správy:
MYCÍ KRÉM
Svetová
epidémia
demencie
Väčšina vlád nie je
pripravená na svetovú
epidémiu demencie, ktorá v súčasnosti postihuje
44 miliónov ľudí a do
roku 2050 sa tento počet
pravdepodobne strojnásobí na 135 miliónov
17. strana
ZAUJÍ MAVOSTI A TIPY
www. primar.sme.sk
[email protected]
ľudí. Podľa odhadov
skupiny Alzheimer Disease International (ADI)
počet ľudí trpiacich
touto nevyliečiteľnou
chorobou sa v porovnaní
s rokom 2010 zvýšil o 17
percent. Skupina varova-
la, že do roku 2050 bude
viac ako 70 percent ľudí
trpiacich demenciou žiť v
chudobnejších krajinách.
„Je to globálna epidémia
a bude sa to len zhoršovať,“ povedal výkonný
riaditeľ ADI Marc Wort-
mann a dodal: „Je životne dôležité, aby Svetová
zdravotnícka organizácia
(WHO) zaradila otázku
demencie medzi priority,
ktoré by svet bol schopný riešiť.“
Alzheimerova choroba,
ktorá je najbežnejšou
formou demencie, je
ochorenie mozgu, ktoré
sa nedá vyliečiť a existuje
len málo účinných spôsobov, ako jeho prejavy
zmierniť. Poškodzuje pamäť, myslenie a správanie pacienta. Choroba je
čím ďalej tým väčšou záťažou pre spoločnosť. V
súčasnosti sa celosvetové
náklady na starostlivosť o
osoby trpiace demenciou
odhadujú na viac ako
600-miliárd dolárov, čo je
jedno percento svetového hrubého domáceho
produktu. A táto suma
bude len stúpať, dodala
ADI.
(ik)
AKO DLHO VYDRŽIA
ZAVÁRANINY?
Prehýbajú sa vám police v komore či
pivnici pod množstvom zaváranín?
Nepamätáte si, ako dlho tam niektoré z
nich máte a či sú ešte vhodné na konzumáciu? Ak ste ovocie alebo zeleninu pred
zavarením dobre očistili, z mikrobiologického hľadiska môžu vydržať dokonca
aj desiatky rokov. Časom sa môže meniť farba, konzistencia a zhoršovať chuť. Miera zmien závisí
od podmienok skladovania. Nedá sa obecne určiť, aká dlhá doba je prípustná, aby zaváraniny
boli vhodné na konzumáciu, podľa odborníkov by to však nemalo byť dlhšie ako dva roky.
Chcete byť
chudší a múdrejší?
Vyspite sa!
Podľa vedcov má nedostatok spánku vplyv
napríklad aj na to, či budete trpieť nadváhou
alebo znížením rozumových schopností. Viaceré štúdie potvrdili, že skracovanie spánku vedie
k obezite. V rámci jednej štúdie vedci skúmali
na rozsiahlej vzorke viac ako pol milióna ľudí
z celého sveta vzťah medzi obezitou a dĺžkou
spánku. Počas spánku sa totiž vyplavuje hormón leptín, ktorý potláča chuť na jedlo. Ak teda
spíme málo, sme dlhší čas bdelí, dlhší čas sme
bez dostatku leptínu, takže dlhší čas máme aj
chuť na jedlo. Výsledky prieskumu potvrdili, že
obézni spia kratšie. Nedostatok spánku zvyšuje
riziko vzniku obezity u dospelých dvakrát a u
detí 1,5-krát. Nedostatok spánku má negatívny
dopad aj na iné aspekty. Dlhodobejšie odopieranie dostatku spánku objektívne znižuje intelektové schopnosti, i keď subjektívne sa človek
môže cítiť normálne.
(mv)
INZERCIA
Vedecké hodnotenie je charakteristickou črtou Himalaya.
Od roku 1930 sa Himalaya Herbals zaoberá priekopníckym výskumom vo
vývoji bezpečných a účinných rastlinných produktov pre vaše zdravie a krásu.
Každý výrobok Himalaya Herbals prechádza rokmi základného výskumu
a účinky každej byliny používanej v našich produktoch sú samostatne
skúmané a testované.
Himalaya Herbals sa rozrástla do spoločnosti, ktorá je dôveryhodná,
uznávaná a obľúbená vo viac ako 80 krajinách. Tento úspech nás teší a
zaväzuje neustále ísť dopredu za pomoci viac ako 2000 zamestnancov,
vrátane tímu viac ako 100 vedcov.
Starostlivý výber rastlín, prísna kontrola kvality a
chromatograická analýza (ingerprint) v Himalayi
zaručujú, že výsledný produkt má vždy rovnaké účinky
ako boli potvrdené klinickými štúdiami a každá výrobná
šarža má vždy zhodné zloženie.
Žiadny z našich produktov nie je testovaný na zvieratách
v akejkoľvek forme. Môžete si byť istí, že vyhlásenie
„žiadne pokusy na zvieratách” platí na každej našej
etikete výrobku.
Liv.52®
Cystone®
je prírodný výživový doplnok obsahujúci
komplex výťažkov z 8 bylín s priaznivým
pôsobením na funkciu pečene.
z Kapara tŕnitá, čakanka obyčajná a
vrcholiak arjuna pomáhajú zlepšiť činnosť
pečene, čakanka obyčajná a tamariška
francúzska podporujú zdravé trávenie.
z Výťažky z kasie západnej a tamarišky
francúzskej podporujú prirodzenú
detoxikačnú funkciu pečene.
z Komplex výťažkov zo 7 bylín prispieva
ku zlepšeniu funkcie obličiek a
močových ciest.
z Výťažky z Didymocarpus pedicellata a
Saxifraga ligulata pomáhajú udržiavať
zdravú funkciu močových ciest a obličiek.
z Extrakt z Rubia cordifolia pomáha
udržiavať priechodnosť močových ciest.
www.zdraviehimalaya.sk
Rumalaya gél®
je gél na pokožku s účinnou kombináciou
výťažkov z liečivých rastlín, vhodný na
použitie pri bolestiach kĺbov, svalov a
vyvrtnutiach.
Importér do EU: SIA „The Himalaya Drug Company“
Elizabetes street 11 – 10, Riga, LV – 1010 (Lotyšsko)
tel: +37 167 854 168
Distribútor: Benela s.r.o.
Súbežná 7, 811 04 Bratislava
tel./fax: 02/54 77 13 29
BP140256
18. strana
M
atej písal
ľavou
rukou a
tou istou
rukou si aj
umýval zuby. Nepatril k
najšikovnejším. Keď sa
snažil niečo urobiť pravou rukou, ako to robili
ostatní, mal problémy –
vždy niečo vylial, rozbil
či klinec pribil nakrivo.
Kamaráti ho vysmiali,
vraj má obe ruky ľavé.
Matej skutočne patril
k ľavákom, ktorí tvoria
desať percent svetovej
populácie.
Bežnému pravákovi ani
nenapadne, s koľkými
problémami sa musí
ľavák stretať. Ľaváci
sú úspešnejší najmä v
umeleckej oblasti, preto
je pre mnohých ľavákov
oveľa jednoduchšie
kresliť ľavou rukou,
hrať na gitare či písať.
Napriek tomu sú ľaváci
už od detstva vystavení
väčšiemu tlaku ako praváci, takže vo svete pravákov to nemajú ľahké.
Náš každodenný život
je totiž uspôsobený skôr
pre pravákov – napríklad dvere, okná, riadiace
páky, smer písania... To
všetko je prispôsobené
pre pravú ruku.
MAJÚ AJ
MEDZINÁRODNÝ
DEŇ
Ľavákmi bolo a je veľa
slávnych osobností. K
známym ľavákom patrili Caesar, Napoleon,
Michelangelo, Leonardo da Vinci, Goethe,
Mozart, Beethoven,
Charlie Chaplin, Albert
Einstein, Marilyn Monroe, Pablo Picasso, zo
súčasných spomeňme
Paula McCartneyho či
Billa Clintona. Ľaváci
majú dokonca aj svoj
veľký sviatok – Medzinárodný deň ľavákov (13.
augusta). Vyhlásila ho
roku 1976 organizácia
Lefthanders International, ktorú založil istý
aktívny ľavák z Kansasu.
Percento priznaných
ľavákov rastie nielen
u nás, ale aj vo svete.
Kým na Slovensku je v
súčasnosti v priemere
jeden z desiatich ľudí
ľavák, v Nemecku je
ľavákov asi 20 percent,
v USA až 30 percent.
HEMISFÉRY
www. primar.sme.sk
[email protected]
Ľaváci to vo svete
pravákov nemajú ľahké
Či bude človek v živote viac používať pravú, alebo ľavú
ruku, je mu dané už pri narodení. Ľaváci nie sú hlúpejší ako
praváci. Jednoducho robia veľa úkonov automaticky ľavou
rukou.
NEPRERÁBAJTE
ICH
Ľavákom sa človek
rodí a zostane ním po
celý život. Je známe, že
za našu pravostrannú
či ľavostrannú orientáciu môže vrodená
dominantnosť jednej z
hemisfér mozgu, kde
sídlia dôležité centrá
pre reč, písanie, čítanie a pohyb. Praváci
majú dominantnú
ľavú hemisféru, ľaváci
naopak. Vedci zistili,
že mozog ľavákov sa
od mozgu pravákov
líši. Napríklad centrum
reči u pravákov sídli v
ľavej polovici mozgu a
zase ľaváci pri hovorení využívajú obe
hemisféry. Pokiaľ sa v
každodennej činnosti
dostatočne uplatňujú
obe ruky, mozog sa
rozvíja zdravo. Odborníci neodporúčajú
meniť prirodzenú
danosť, takáto zmena
môže spôsobiť neurotické problémy. Ak
však „prerobený“ ľavák
pri činnostiach, ako
sú písanie, hygienické
úkony, práca s nástrojmi a pod. zanedbáva
nielen dominantnú
ruku, ale aj dominantnú hemisféru, ktorá je
nositeľom riadiacich,
rozhodovacích a
organizačných funkcií, môžu sa objaviť
poruchy správania
spôsobené stresom
z preťaženia nedominantnej ruky, a teda
aj nedominantnej
hemisféry. Takéto
porušenie rovnováhy
mozgových funkcií sa
môže prejaviť zajaká-
vaním, ráčkovaním,
tikom, zlozvykmi,
agresiou i pasivitou,
pomočovaním, neschopnosťou písať a
čítať či spomalenými
reakciami, lenivosťou, hyperaktivitou i
záchvatmi plaču...
HEMISFÉRY
MUSIA SPRÁVNE
SPOLUPRACOVAŤ
Pri preorientovaní
ľaváka na praváka
dochádza k zmenám v
mozgu, čo môže mať
nepríjemné následky.
ĽAVÁ – RUKA DIABLA
No nebolo to vždy tak. Ešte v dobe kamennej bol rovnaký počet pravo- i ľavorukých ľudí.
Pračlovek vyrábal pracovné nástroje rovnako pre pravú i ľavú ruku. Časom sa spoločnosť
dôsledne zmenila na pravorukú. Ľavákov sa bála a zatracovala ich. Niektoré národy dokonca ľavú ruku spájali s hriechom a nečistotou. Arabi ju považovali za nečistú a nesmeli
ňou ani jesť. V kresťanskej kultúre sa ľaváctvo považovalo za znak diabla, pre Eskimákov
bol ľavák čarodejníkom. Ľaváctvo odmietali aj starí Rimania. O pravorukosti našej civilizácie svedčí aj jazyk. Slová ako právo, pravda majú koreň v slove pravý. V prvej polovici
minulého storočia už panovala vo svete „totalita“ pravákov. Ľavorukosť sa pri výchove neuznávala, potláčala a deťom sa vnucovala pravorukosť, čo mnohým precvičeným ľavákom
spôsobovalo veľa problémov.
Necitlivým prístupom
možno u dieťaťa naštartovať aj celú škálu
porúch, pri ktorých sa
môže zabrzdiť alebo
narušiť jeho ďalší vývoj,
najmä spolupráca
oboch mozgových
hemisfér. Oveľa rozumnejšie je rozvíjať schopnosti tej ruky, ktorá má
pre rozvoj prirodzené
dispozície. Ľaváci
nemajú totiž vedúcu len
ľavú ruku, ale zvyčajne aj ľavé oko, ucho i
nohu. Schopnosti týchto orgánov sa rozvíjajú
súčasne s rozvojom
čítania, písania, reči a
myslenia. Odborníci
hovoria o psychomotorickom vývoji. Aby
sa zvládol harmonický
rozvoj všetkých funkcií,
musia správne spolupracovať mozgové
hemisféry, aj keď jedna
z nich je prirodzene
dominantná.
NÁVRAT JE ŤAŽKÝ
V súčasnosti sa tisícky
precvičených ľavákov
v dospelosti rozhodli opätovne vrátiť k
používaniu ľavej ruky.
Ide však o veľmi vážny
proces a vyžaduje si
čas, trpezlivosť, podporu zo strany blízkych.
Spočiatku sa môžu
objaviť nepríjemné
sprievodné znaky ako
chvíľková bolesť hlavy, krátkodobé pocity
beznádeje, depresia,
zúfalstvo, sebaobviňovanie a zvaľovanie viny
na druhého. Napriek
tomu návrat k vrodenému ľaváctvu je radostný
proces objavovania
vlastných možností.
Existujú však ľudia, ktorí
dokážu kresliť a písať
obojručne, teda rovnako dobre oboma rukami. Aj dirigenti zvyknú
užívať obe ruky a všeobecne sa dožívajú vysokého veku. Napokon
aj športovci, tanečníci
a hudobníci sú príkladom, že správny smer
nie je v prednostnom
užívaní jednej ruky, ale
v maximálnej súčinnosti
obidvoch rúk. Tým sa
uvádza do súladu činnosť obidvoch hemisfér
a nastáva dokonalá
súhra celého mozgu.
Dobroslava Medvecová
CHUDNUTIE
www. primar.sme.sk
[email protected]
C
ieľom týchto
zmien je
prispieť k
ozdraveniu
populácie
znížením hmotnosti u
ľudí. Menší obsah kalórií
vo výrobkoch možno
docieliť rôznymi spôsobmi. Napríklad menšími
baleniami možno presviedčať spotrebiteľov,
aby jedli menej.
Ďalšou možnosťou
je meniť existujúce výrobky tak,
aby obsahovali menej kalórií. Mnohé
možno nájsť
aj v zdravšej
verzii s nižším
Chudnutie podľa
krvných skupín
Určite ste už počuli o spôsobe stravovania
postavenom na výbere potravy podľa krvnej
skupiny. Tá má vraj vplyv na to, ako budú
potraviny a živiny v nich obsiahnuté pôsobiť
na váš organizmus.
Podľa tejto teórie krvná
skupina rozhoduje o
tom, ktoré potraviny sú
pre vás vhodné a ktoré
nie. Krvné skupiny
prešli vývojom, lekárka
Alžbeta Béderová zo
Združenia pre zdravie
a výživu vysvetľuje, že
najprv existovala „nulka“, typická pre lovcov.
„Áčko“ bolo krvnou skupinou lovcov – poľnohospodárov, skupina B
vznikla postupne splynutím v rámci migrácie
z Afriky do Európy,
Ázie a Ameriky a bola
typická pre lovca – poľnohospodára – kočovníka. Pre túto skupinu je
podľa lekárky charakteristická odolná imunita,
zrejme aj vďaka tomu,
že strava bola obohatená o ovčie mliečne
produkty. Najmladšou
a najvzácnejšou je
krvná skupina AB, má
ju len 5 % populácie.
Objavila sa zhruba
pred dvetisíc rokmi
v dôsledku miešania
krvných skupín a typická je veľmi odolnou
imunitou. Obezita však
súvisí v prvom rade s
zdravšie
potraviny
Kupujeme
Podľa výsledkov najnovšieho prieskumu
niektoré z najväčších medzinárodných
potravinárskych spoločností splnili záväzok
z roku 2010 a znížili množstvo kalórií vo
svojich výrobkoch.
počtom kalórií. Rozdiel
je napríklad v spôsobe
prípravy – namiesto vysmážania sa dajme tomu
pečú. Niektorí odbornínadmernou energetickou spotrebou – čiže
prijmeme viac energie,
ako vydáme. Do určitej
miery zohráva rolu aj
rýchlosť metabolických
procesov. Je pravda, že
ak rôzni ľudia jedia to
isté a rovnaké množstvo, môžu rozdielne
priberať. Taktiež niektorým určité potraviny
spôsobujú ťažkosti a
iným nie. Tieto rozdiely
však nesúvisia s krvnou
skupinou, táto teória
nie je podľa odborníkov
podložená exaktnými
vedeckými dôkazmi.
Obliny alebo
extrémna štíhlosť?
Estetický
ideál
krásy tiež
podlieha
exspirácii.
Boli časy,
keď boli
ideálom kypré
ženské tvary.
S príchodom
Twiggy sa
rozkrútil kolotoč naháňania extrémne
štíhlej línie, žiaľ,
aj s negatívnymi zdravotnými
dôsledkami,
a to nielen v
radoch modeliek. Kult
štíhleho
tela často
prebíja
zdravý rozum aj pud
sebazáchovy. Nezdravý
celospoločenský tlak
spôsobuje, že aj ženy, ktoré
by chudnúť ani nemuseli a
sú v dobrom zdravotnom
stave, začnú podliehať
diktátu a experimentovať
s redukčnými diétami.
A tie sú v drvivej väčšine
zlovestnou pascou. Nástrahou extrémnych diét,
sľubujúcich výrazný pokles
hmotnosti za veľmi krátky
čas, je jednak ich neudržateľnosť z dlhodobého
hľadiska a čo je najhoršie, dôsledkom je nielen
jojo efekt, ale aj poruchy
metabolizmu, zápcha,
chudokrvnosť, vypadávanie
vlasov, lámavé nechty a
nezriedka aj depresie. Jediné zdravé riešenie, ako sa
19. strana
dopracovať k štíhlej línii, je
zdravá životospráva. Treba
si poupratovať v jedálnom
lístku – vo výbere potravín
i vhodných množstvách.
Netreba sledovať len obsah
kalórií, nutné je prijímať aj
dostatok mikroživín – vitamínov, minerálov, stopových prvkov a rôznych
fytonutrientov. Znamená
to, že strava má byť pestrá,
aby ste si zabezpečili dostatočný prísun všetkých potrebných látok. Máte sklon
k priberaniu? O to viac
si potrebujete celoživotne
osvojiť rozumný a prijateľný
spôsob výživy tak, aby jedenie
nebolo pre vás stresom. Ak
k tomu ešte pridáte dostatok
vhodného pohybu, bol by
v tom čert, aby ste neboli
úspešní.
(mv)
ci uvádzajú, že dobrým
signálom je aj to, že
ľudia sa v čoraz väčšej
miere začínajú orientovať na kúpu zdravších
potravín, aj prieskumy
trhu potvrdzujú, že
mnohé zdravšie potraviny sú žiadanejšie ako
ostatné výrobky.
DETOXIKÁCIA JE STÁLE „IN“
Často sa stretávame s odporúčaniami, ako
pomôcť nadbytočným kilogramom k ceste do
nenávratna. Patrí k nim detoxikácia, pri ktorej
sa má telo zbaviť nielen rôznych škodlivín, ale
následne oveľa ľahšie aj prebytočného tuku.
Problematika detoxikácie je však omnoho
zložitejšia a budeme sa jej venovať v niektorom
z nasledujúcich čísel. Ak sa však rozhodujete, že
očistnú kúru podstúpite, voľte aspoň také, ktoré
vo vašom tele nenapáchajú viac škody ako osohu. Príkladom je hladovka – určite nie je vhodná
pre každého a zvlášť, ak ju chcete praktizovať
dlhšie ako deň, dva, poraďte sa so svojím lekárom, ktorý pozná váš aktuálny zdravotný stav.
Traja z vás môžu vyhrať Neera sirup, z ktorého sa pripra vuje d e tox i k a č n ý n á p oj. I d e o
vy vá ž e n ú z me s n a jč i s te jš e jp a lmove jmi a z g y a
najkvalitnejšieho ja
javorového
javo
sirupu. Jav
Javorový
vor
sirup
počas
dodáva p
oča detoxikúry
kačnej kú
ry eenergiu vo
forme ľahko
ľah
hko stráviteľcukrov
ných cukr
rov a palmový
zabezpečuje
sirup zabe
ezp
prísun
bohatý pr
rísu minerálnych látok.
látokk.
Uveďte príklad
pr
aspoň d
dvo
dvoch typov
mikroživín.
mikr
rož
Odpovede
Odpo
ove posielajte
do 20.
20 februára na a
adre
adresu redakcie:
Lazaretská 12, 811 08 Bratislava alebo e-mailom
na [email protected]
Nezabudnite uviesť heslo/predmet správy:
DETOXIKÁCIA
ZO SVETA ZDRAVIA
NENIČME SI IMUNITU
V súčasnosti podľa všeobecnej lekárky
Aleny Fričovej trpí každý tretí človek poruchou imunity. Ak zlyhá, ľahko podľahneme
nielen ochoreniam typickým pre zimné
obdobie, ako sú prechladnutie, chrípka či
angína, ale môžu to byť aj alergie, zápaly
kĺbov či dokonca rakovina. Podľa imunológa Martina Nouzu je táto široká škála rizík
najnebezpečnejšia. Oslabenie imunity je
dôsledkom viacerých faktorov, patrí k nim
aj prehnaná čistotnosť a nezdravý životný
štýl. Odolnosť organizmu vo zvýšenej miere
testuje práve chladné zimné obdobie, vtedy
pozorujeme nárast respiračných alebo
infekčných ochorení. „Na chrípku, nádchu
a nachladnutie trpí každý Slovák priemerne
dvakrát ročne,“ dodáva imunológ. K zvýšeniu chorobnosti na jeseň a v zime prispieva
sedavé zamestnanie, málo pohybu, príjem
vysokokalorických jedál, obezita, stres,
fajčenie. Na dobré fungovanie imunity má
negatívny dopad aj nedostatok spánku,
časté užívanie antibiotík, prekonaná infekcia, ale aj negatívne emócie či rôzne druhy
žiarenia. „Nedostatočná funkcia imunity sa
môže prejavovať pocitom únavy, bolesťami
kĺbov, zhoršeným hojením rán, opakovanými bakteriálnymi, vírusovými a plesňovými
ochoreniami, zníženým počtom bielych
krviniek a inými drobnými odchýlkami,
ktoré často ignorujeme,“ dodáva Martin
Nouza, podľa ktorého je za angínu, ktorá sa
najčastejšie vyskytuje u detí, zodpovedná aj
prehnaná sterilita domova. „Je dokázané,
že náš imunitný systém by bol vyváženejší,
ak by bolo s bakteriálnou a vírusovou infekciou každé dieťa
ieť konfrontované už v útlom
veku,“ súhlasí
lasí dokt
doktorka Fričová.
(m
(mv)
Traja, ktorí správne odpovedia
na súťažnú otázku, získajú
balíček produktov na podporu
oslabenej imunity s beta glucanmi od spoločnosti Natures.
Beta glucany sa vďaka patentovanej mikronizácii dostávajú do
celého tela, a tak aj do krvného
obehu. Tam zdvojujú väzbu
imunitných buniek na patogény – baktérie, vírusy, plesne i
rakovinové bunky a podporujú
ú
tvorbu a prežívanie kmeňových
ch
buniek v kostnej dreni.
Uveďte aspoň tri
faktory, ktoré oslabujú
ú
imunitný systém.
Odpovede
d
d posielajte
i l j
do 20. februára na adresu redakcie:
Lazaretská 12, 811 08 Bratislava
alebo e-mailom na: [email protected]
Nezabudnite uviesť heslo/predmet správy:
IMUNITA
www. primar.sme.sk
[email protected]
Desať
príznakov
intolerancie lepku
Neznášanlivosť lepku môže
byť príčinou mnohých
zdravotných problémov,
niekedy aj veľmi závažných.
Nasledujúce príznaky môžu
naznačiť, že môžete trpieť
intoleranciou lepku.
„ Zažívacie problémy ako plynatosť,
nadúvanie, hnačka
a dokonca aj zápcha. Častá je zápcha
najmä u detí po jedle
obsahujúcom lepok.
„ Neurologické príznaky, ako sú závraty
alebo pocit straty
rovnováhy.
„ Tzv. kuracia koža na
zadnej strane paží.
Tá má tendenciu
vznikať v dôsledku
nedostatku mastných
kyselín a vitamínu A,
ktoré sa vytvárajú v
dôsledku nedostatočného vstrebávania tukov pre poškodenie čreva lepkom.
„ Únava alebo pocit
únavy po jedle, ktoré obsahuje lepok.
„ Migrény.
„ Diagnóza chronickej
únavy a fibromyalgia. Tieto diagnózy
sa často stanovujú,
keď lekári nemôžu
určiť príčinu únavy
či bolesti.
„ Autoimunitné ochorenia, ako sú Hashimotova tyreoiditída, reumatoidná
artritída, ulcerózna
kolitída, psoriáza,
lupus, sklerodermia
alebo roztrúsená
skleróza.
„ Hormonálna nerovnováha, ako je PMS
(predmenštruačný
syndróm), syndróm
polycystických
vaječníkov alebo
nevysvetliteľná neplodnosť.
„ Zápal, opuch alebo
bolesť v kĺboch.
Poruchy nálady, ako
sú úzkosť, depresia, zmeny nálady
a ADD (porucha
pozornosti).
Domáce prostriedky
proti menštruačným kŕčom
Menštruačné kŕče a bolesti počas menštruačného cyklu zažila takmer každá žena. Ak vás
trápia každý mesiac, vyskúšajte nasledujúce
tipy a domáce prostriedky.
Týždeň pred menštruáciou je dobré sa vyhnúť
vyprážaným a nezdravým potravinám. Konzumujte potraviny bohaté
na omega 3 mastné kyseliny, obsahujú ich napríklad ľanové semienka
a rybí tuk. Nedostatok
železa je tiež jeden z
dôvodov menštruačných bolestí. Dostatok
železa obsahujú ustrice,
tekvicové semienka, pečeň, strukoviny, obilie a
listová zelenina. Vyhnite
sa červenému mäsu a
mliečnym výrobkom.
Jedzte potraviny, ktoré
udržujú telesnú teplotu.
Teplo v tele uvoľňuje
svaly maternice.
Vyskúšajte nasledujúce recepty:
„ Nakrájajte zázvor na
malé kúsky. Varte dve
šálky vody s kúskami
zázvoru desať minút.
Po vypití horúcej
prevarenej zázvorovej
vody okamžite pociťujete úľavu od menštruačných bolestí.
„ Zmiešajte 1/2 šálky
šťavy koriandra a 1/2
šálky šťavy z mrkvy
alebo červenej repy
a vypite. Táto šťava
uľahčuje prietok krvi v
maternici a poskytuje
úľavu od bolestí.
Autor: (ik)
20. strana
Download

MOŽNO JE PSYCHOPAT BEZ KAPUSTY