ČISTOTA
DOPRAVA
Prečo by nemohla
byť Bratislava
rovnako čistá
a kultúrna ako
neďaleká Viedeň?
Mestská rýchlodráha,
nová železničná
stanica a záchytné
parkoviská ako
v Berlíne.
ČISTOTA
DOPRAVA
V Y D ÁVA O Z B R AT I S L AVA P R E Ľ U D Í / S E P T E M B E R 2 0 1 4
IVO NESROVNAL:
Bratislava je jedinečná.
Mám prečo
bojovať
3_Noviny - Nesrovnal-final-OK.indd 1
16.9.2014 11:52:58
2
www.facebook.com/IvoNesrovnalpreBratislavu
PRÍBEH
Ivo Nesrovnal,
2. Václav Havel
1. Jelačička, Metodka
Na tejto ružinovskej ulici mali moji rodičia
malý byt a chodil som tam do Materskej školy
aj na Základnú školu. Bolo to veľmi zaujímavé
miesto, lebo oproti sme mali pražiareň kávy
Meinl, kúsok odtiaľ pivovar Stein a keď fúkal
vietor zo severu, prichádzala zasa sladká čokoládová vôňa zo Štolverka. Toto boli vône môjho
detstva a prispeli k tomu, že som sa stal bratislavským lokálpatriotom. Po gymnáziu na Metodovej
som sa dostal na Právnickú fakultu UK.
6. Bratislava
3
Po návrate v roku 2006 som najprv začal pôsobiť ako
dobrovoľník v rôznych občianskych aktivitách. Zistil som
však, že ak majú dostať tieto aktivity naozajstné riešenie,
musím mať verejný mandát. Stal som sa mestským poslancom, no tu som bol len jedným zo 45, takže reálne budem
môcť niečo zmeniť len ako primátor.
5
2
5. Praha
4
K dôvodom, prečo som sa stal partnerom vo významnej nemeckej advokátskej kancelárii, patrii samozrejme aj obchodné plány ich klientov v strednej a východnej Európe. Viedol
som pobočku tejto kancelárie pre Česko a Slovensko. Spolu
s kolegami sme zmluvne pripravovali príchody rôznych veľkých
investorov do strednej Európy. Svojím spôsobom som bol na
vrchole kariéry, tak som si povedal, že peniaze nie sú všetko,
som Slovák a chcem založiť rodinu na Slovensku. Preto som sa
rozhodol vrátiť do Bratislavy.
3_Noviny - Nesrovnal-final-OK.indd 2
1
6
16.9.2014 11:53:24
V
t
a
p
s
a
T
m
t
W
l
t
PRÍBEH
www.ivonesrovnal.sk
3
príbeh Bratislavčana
V kancelárii prezidenta Československej federatívnej republiky Václava Havla sa formovali tímy
a potrebovali aj ľudí zo Slovenska. Ja som tam
pracoval ako právnik pre ľudské práva. Pomáhal
som menšinám, marginalizovaným skupinám ľudí,
ako boli utečenci, väzni, rómovia, ale aj LGBT.
Táto skúsenosť mi pomohla lepšie chápať pocity
menšín voči väčšinovému obyvateľstvu. Po asi
trištvrte roku som dostal ponuku ísť študovať do
Washingtonu, k čomu mi, samozrejme, dopomohla aj táto zaujímavá skúsenosť a referencia od Martina Bútoru, ktorá mi otvárala dvere.
3. Washington, D.C.
Vo Washingtone som študoval postgraduál,
Master of Law. Získal som na to štipendium,
ktoré však ani zďaleka všetko nepokrylo, takže som spal niekedy aj koberci, pod hlavou
som mal sveter a prikrýval som sa uterákom.
Denne som sa musel naučiť okolo 100 strán
textu, bez ohľadu na to, že som bol cudzinec. Niekedy som tam doslova potil krv, ale
bolo to veľmi poučné a pripravilo ma to na
ťažký život v Nemecku.
4. Stuttgart
Už počas štúdia vo Washingtone mi
prichádzali ponuky od rôznych právnických spoločností. Napokon som prijal
ponuku od renomovanej advokátskej
kancelárie Gleiss Lutz Rechtsanwälte,
ktorá má hlavné sídlo v Stuttgarte. Pracoval som tam od rána do večera, od
ôsmej do ôsmej, ale stálo to za to – po
rokoch tvrdej práce som sa stal spoločníkom. Bola to veľká škola, v ktorej
som sa naučil nielen doslova makať, ale
aj riadiť tímy schopných ľudí.
3_Noviny - Nesrovnal-final-OK.indd 3
Finančne
a politicky
nezávislý
Už od januára som sa snažil zjednotiť
čo najširšiu stredopravú koalíciu, ktorá
by bola alternatívou kandidáta SMER-u
Milana Ftáčnika. Ale priznám sa, že
toto bolo prvýkrát v mojom politickom
živote, čo som sa zúčastnil na takýchto vyjednávaniach, a bol som z toho
sklamaný. S prekvapením som zistil,
že debata sa vždy viedla o rozdeľovaní
mandátov, stoličiek, vplyvu v mestských
podnikoch. Akoby nikoho nezaujímali
riešenia bratislavských problémov, doprava, čistota, developeri, Hlavná stanica, PKO atď. Som presvedčený, že 25
rokov po revolúcii sú politické hry a obchody príčinou prečo Bratislava vyzerá,
ako vyzerá.
Mal som dojem, že stranám vôbec
nevadí, aby SMER a pán Ftáčnik pokračovali. A to znamená pokračovanie
stagnácie, nič sa nevyrieši a mesto nemá
víziu. Preto som sa rozhodol, že budem
kandidovať ako nezávislý kandidát
a vystupujem z SDKÚ-DS. Nechcem
byť a nebudem súčasťou žiadnych politických hier a obchodov, nebudem
objektom vyjednávania, chcem sa naplno venovať programu a problémom
ľudí. Kampaň si budem financovať sám
a svoje majetkové pomery som pripravený kedykoľvek doložiť. K tomu istému
vyzývam aj ďalších kandidátov.
Bratislava sa ocitla na križovatke, 25 rokov po revolúcii treba problémy nášho
mesta riešiť okamžite, v roku 2018 už
bude neskoro. Kolabuje nám doprava,
v meste je neporiadok, developeri si
robia, čo chcú a ľudia sú frustrovaní.
Tak pán Milan Ftáčnik, aj pán Milan
Kňažko sú v politike už 25 rokov, pán
Ftáčnik dokonca aj dlhšie. Ale Bratislava už nemôže donekonečna iba diskutovať, ani spomínať. Bratislava potrebuje
novú krv, skúseného manažéra s víziou
a energiou, bez politických či iných záväzkov. S touto ponukou predstupujem
pred Bratislavčanov a verím, že si v novembri vyberú správne.
16.9.2014 11:53:38
4
Viedeň – čistota
a kultúra
Do Viedne som často chodieval na konferencie Rakúskej hospodárskej komory, kde
som prednášal rakúskym podnikateľom o
českom a slovenskom práve.
Viedeň a Bratislava sú dve najbližšie hlavné mestá na svete (iba 50 kilometrov). Sme
blízko, a predsa tak ďaleko. Táto rakúska
metropola sa pravidelne umiestňuje v rebríčkoch kvality života na najvyšších miestach,
kým naše mesto zaostáva.
Najviac ma na tomto meste fascinuje starostlivosť o čistotu, ktorá je perfektne zorganizovaná. Na rozdiel od Bratislavy má
každý priestor iba jedného pána, takže je
každému jasné, kto je za čo zodpovedný,
a kam sa treba v prípade potreby obrátiť.
Berlín – doprava
Mesto Berlín poznám ako vlastnú dlaň,
pretože sme tam mali pobočku a veľa významných klientov, ale okrem toho som
tam často aj prednášal.
Berlín je symbolom integrovanej a efektívnej dopravy – spájajú sa tu cyklodoprava,
autodoprava, autobusová doprava, električková doprava, metro, S-bahn, regionálne
železnice, celoštátne železnice a, samozrejme, letisko. Nepoznám iné mesto, kde by
boli všetky tieto typy dopravy spojené tak
symbioticky ako práve v Berlíne.
Je to jedno z mála takmer stopercentne
priepustných miest, v ktorúkoľvek dennú
alebo nočnú hodinu. Za posledných 10
rokov si postavili novú nadzemnú stanicu
pre všetky druhy koľajovej dopravy, ktorá,
samozrejme, dokonalo komunikuje s mest-
Kodaň – cesty
Metropola Dánska, Kodaň, je mesto, ktoré
si veľmi rýchlo zamilujete. Pre Bratislavu
je fantastickým príkladom toho, ako sa dá
vo všetkých smeroch vyriešiť problém s dopravou.
Kodaň bola pred 30 rokmi z dopravného
hľadiska podobne schaotizovaná ako je
dnes, žiaľbohu, Bratislava. Potom si však
povedali, že pri tvorbe novej koncepcie dopravy v meste stanovia preferenciu v poradí:
1. chodci, 2. cyklisti, 3. verejná doprava a 4.
automobilová doprava.
Ich kvalitné cesty sú tak výsledkom práve
tejto symbiózy, pričom najdôležitejšie na
tejto koncepcii bola práve zmena myslenia. Šoféri sú ohľaduplní voči cyklistom,
cyklisti voči chodcom a naopak. Výsledkom je potom nielen plynulá doprava
v meste, ale aj šetrnosť voči cestám, ktoré sú
3_Noviny - Nesrovnal-final-OK.indd 4
www.facebook.com/IvoNesrovnalpreBratislavu
Tento princíp musíme zaviesť aj u nás
v Bratislave, aby sa už nestávalo, že na jednej
ulici je za čistotu zodpovedný aj štát (cesta),
aj mesto (chodník) a aj mestská časť (trávnik). Viedeň je tiež svetovým centrom kul-
MOJA PONUKA
túry a Bratislava si určite môže vziať príklad
od nej aj v tejto oblasti. Napokon, sú známe
zájazdy rakúskych turistov do Slovenského
národného divadla za operou, ktorá má
s tou viedenskou porovnateľnú úroveň.
BRATISLAVA
NIE JE VIEDEŇ,
ale tiež môže byť kultúrna a čistá
skou verejnou dopravou. V tejto oblasti si
od Berlína naozaj môžeme brať príklad,
preto bude v mojom programe vybudovanie novej hlavnej železničnej stanice,
ktorá bude využívať koľajovú dopravu a
odbremení tak cesty a parkovacie miesta
v Bratislave. Dlhodobým riešením je mestská rýchlodráha a zároveň výstavba záchytných parkovísk ako vo väčšine vyspelých
európskych miest.
BRATISLAVA
NIE JE BERLÍN,
ale tiež môže mať fungujúcu dopravu
v Kodani jedny z najlepších v celej Európe.
Niečo podobné by som chcel zaviesť aj v
Bratislave, aby viac chodci a cyklisti neboli
iba „trpenými“ objektmi na cestách. A čo
sa týka kvality ciest, riešením nie je iba každoročné plátanie najväčších dier. Na opravy
treba vyčleniť z rozpočtu mesta oveľa viac
peňazí, lebo Bratislavčania si lepšie cesty
zaslúžia. Riešením by mohlo byť zlúčenie
starostlivosti o cesty s bratislavskou župou,
ktorá dostáva na údržbu ciest oveľa väčšie
množstvo peňazí ako mesto.
BRATISLAVA
NIE JE KODAŇ,
ale tiež môže mať dobré cesty
16.9.2014 11:53:43
MOJA PONUKA
www.ivonesrovnal.sk
Zürich – rozumné
hospodárenie
Do Zürichu som cestoval často, pretože
sme tam mali viacero klientov a tiež partnerskú advokátsku kanceláriu, s ktorou som
opakovane spolupracoval.
Mesto Zürich je finančné centrum Európy,
no rovnako precízne majú vo Švajčiarsku
vyriešené samosprávne financovanie.
Takzvané kantóny a obce majú veľkú finančnú autonómiu a majú flexibilný daňový
systém, ktorý medzi nimi vytvára daňovú
konkurenciu. To znamená, že napríklad
v jednom kantóne majú nižšie miestne
dane pre podnikateľov, a v inom regióne sa
zase sústreďujú na zlepšovanie životného
prostredia. Takouto voľnosťou pri výbere
miestnych daní a poplatkov by sme sa mali
Helsinki – pravidlá
pre developerov
Vždy, keď som mal biznis stretnutie v parku
Esplanadi, pobavilo ma meno fínskeho básnika, ktorý tam má sochu – volá sa Eino Leino.
Navzdory tomu, čo v nás toto meno
vyvoláva, sú Helsinki doslovným príkladom
toho, čo znamenajú čistota a pravidlá.
Helsinki sú príkladom zeleného mesta, čiže
symbiózy zelene a mestského urbanizmu.
Celé mesto prestupujú parky, ktoré sa nazývajú aj „Green fingers“, čiže zelené prsty.
Jedným z dôvodov, prečo si takýto urbanistický skvost mohli Helsinki dovoliť, je fakt,
že až dve tretiny pozemkov vlastní mesto.
Nepredáva teda svoje pozemky ako na bežiacom páse, ako sme toho svedkami 25 rokov
v Bratislave. Budem preto presadzovať, aby
Mníchov –
futbalový štadión
V Mníchove mala advokátska kancelária,
v ktorej som pracoval, veľkú pobočku, takže
ho poznám skrz-naskrz. Miestni kolegovia
ma často zavolali na futbal, ktorý je dnes
v tomto meste doslova fenoménom.
Všetci vieme, že toto mesto je jedno z najbohatších miest v Európe. No okrem rozvinutého automobilizmu a priemyslu je to aj
mesto futbalu. Hráva tu momentálne najlepšie mužstvo na planéte, Bayern Mníchov,
a to na nádhernom štadióne Allianz Aréna. Tento štadión bol postavený pred majstrovstvami sveta vo futbale, ktoré sa konali
v Nemecku v roku 2006. Mňa vždy špeciálne zaujímali derby zápasy Bayernu s klubom VfB Stuttgart, v ktorom som žil. Niečo
podobné sme kedysi zažívali aj v Bratislave,
3_Noviny - Nesrovnal-final-OK.indd 5
inšpirovať aj v Bratislave – mohli by sme
napríklad zaviesť cenovú mapu na bilbordy,
aby nebola rovnaká cena na okraji mesta
a v centre. Financovanie Bratislavy by sa
však malo zmeniť aj zo strany štátu, keďže
5
v dnešnej podobe je absolútne nespravodlivé. Priemerný obyvateľ bratislavského
regiónu odvedie do štátneho rozpočtu cca
300 eur, štát však do Bratislavy a regiónu
vráti iba cca 50 eur.
BRATISLAVA
NIE JE ZÜRICH,
ale tiež môže rozumne hospodáriť
sme asi posledné súvislé územie, ktoré je
ešte nedotknuté – priestor pozdĺž Chorvátskeho ramena v Petržalke – využili na vytvorenie bratislavského Central parku. Rovnako by sme mali dať oveľa jasnejšie pravidlá
developerom pri výstavbe svojich objektov –
musia byť v súlade so svojím okolím a mali
by sa cez tzv. investorský príspevok podieľať
na budovaní miestnej infraštruktúry, ako sú
škôlky, ihriská, či parky.
BRATISLAVA
NIE SÚ HELSINKI,
ale tiež môže dať pravidlá developerom
keď hrával Slovan derby zápasy s Interom,
alebo vysoko prestížne zápasy so Spartou
Praha. Dnes, ako vieme, Slovan Bratislava
svoj štadión nemá a ten na Pasienkoch je
v dezolátnom stave. Je to neúcta voči úspechom niekoľkých generácií bratislavských
futbalistov, ktorých mená skloňovala celá
Európa. Skúsenosti nielen z Mníchova ukazujú, že nový futbalový štadión sa dá postaviť za jedno volebné obdobie, čiže za štyri
roky. Ak sa stanem primátorom, futbalový
štadión na Tehelnom poli postavím.
BRATISLAVA
NIE JE MNÍCHOV,
ale tiež môže mať poriadny štadión
(red)
16.9.2014 11:53:46
6
www.facebook.com/IvoNesrovnalpreBratislavu
ROZHOVOR
Mirka: Ivo sa nikdy nevzdáva
Ivova životná láska
Mirka (36) je bývalá
tanečníčka v Lúčnici
a hovorí, že ľudovky
mu veľmi nejdú.
No so starostlivosťou
o Adelku nemá žiadny
problém.
"V práci je
naozaj prísny,
ale je zaujímavé
pozorovať, aký
dokáže byť citlivý,
keď je s Adelkou
a ako sa s ňou
dokáže niekoľko
hodín hrať."
lém je, že aj ja som dosť tvrdohlavá, takže
sa niekedy poriadne natrápime.
◗ Je rovnaký „tvrďas“ aj na Adelku?
V práci je naozaj prísny, ale je zaujímavé
pozorovať, aký dokáže byť citlivý, keď je
s Adelkou a ako sa s ňou dokáže niekoľko
hodín hrať. Keď sa Adelka narodila, pomáhal mi s ňou. Dokáže ju sám prebaliť, umyť
a urobiť jej jedlo, čo je veľmi osožné.
◗ Ako ste sa Ivom zoznámili?
Spoznali sme sa cez prácu. Ja som robila v oblasti eurofondov a Ivo v samospráve. Od nášho prvého stretnutia si
vždy vymýšľal nejaké dôvody, aby sme
sa stretli. Dlho sme si ešte vykali, čo mi
prišlo veľmi romantické.
◗ Čo ti na ňom najviac imponuje?
Je to šarmantný muž, a to ma na ňom
zaujalo na prvý pohľad. Na Ivovi si ale
vážim, že je ambiciózny a cieľavedomý,
na druhej strane veľmi citlivý a pozorný, čo sa prejavuje najmä keď sa hrá s
našou dcérou Adelkou. Čo sa týka vecí,
ktoré robí, je veľmi zásadový. Keď už sa
do niečoho pustí, urobí všetko pre to,
aby to dosiahol. A veľmi si na ňom cením, že sa nikdy nevzdáva.
◗ Prezraď aj nejakú jeho negatívnu vlastnosť.
Kedže je ambiciózny, je aj tvrdohlavý
a často s ním musím „bojovať“ v diskusii, keď si chcem niečo presadiť. Prob-
3_Noviny - Nesrovnal-final-OK.indd 6
◗ Aký je Ivo v domácnosti?
Ivo je veľmi poriadkumilovný, čo je veľmi
dobré, lebo ho nemusím vyzývať, aby začal
upratovať. Vďaka tomu, že jemu samému
neporiadok vadí, upratuje sám od seba. Domácnosť teda nie je len na mojich pleciach
a navyše občas vie niečo aj opraviť.
◗ Pomáha ti aj s varením?
Tým, aký je Ivo cez deň rozlietaný, sa nám
málokedy podarí spolu obedovať, no robievame si spoločné večere a potom večeriame
aj spolu s Adelkou. Občas má ale taký svoj
špeciálny večerný rituál, najmä keď má ťažký deň v práci a vidím, že ho niečo trápi.
Vtedy si sám robí grécky šalát s feta syrom
a ja do toho vôbec nezasahujem, je to čisto
jeho mužská záležitosť, kedy si v hlave prechádza, čo sa za deň udialo. Veď aj muži
majú svoje dni.
◗ Doteraz si ho vlastne iba vychvaľovala, ale je
aj niečo, čo mu vyslovene nejde?
No, keďže som Lúčničiarka, môžem povedať, že mu nejdú ľudovky. Je to ale možno
iba preto, že mám na neho príliš vysoké
kritériá. A nekamaráti sa s domácimi spotrebičmi.
◗ Je medzi vami pomerne veľký vekový rozdiel,
nie je to problém?
16.9.2014 11:53:49
ROZHOVOR
www.ivonesrovnal.sk
V dnešnej spoločnosti je to už podľa mňa
úplne bežné, nikdy mi to nepripadalo ako
nejaký veľký rozdiel. Mám vedľa seba zrelého a zabezpečeného muža, navyše v mladom vydaní.
◗ Ale predsa len, nie je úplne bežné, že má muž
prvé dieťa v 50-ke...
Myslím si, že pre nás oboch prišlo dieťa
v správnom čase. Ja už tiež nie som najmladšia a Ivo asi celý čas čakal na tú správnu ženu.
◗ Volebná kampaň sa už naplno rozbehla, ako
to vnímaš?
Prežívam to spolu s ním a držím mu palce. Veľa sa spolu o kampani rozprávame
a bola by som veľmi rada, keby mu to
vyšlo. Myslí to s týmto mestom dobre
a viem, že Bratislavčanom má čo ponúknuť. A vždy keď ideme s malou v aute
popri nejakom Ivovom bilborde, tak jej
poviem: „Aha, ocinko!“
◗ Aké sú reakcie ľudí na Iva?
Každý, kto Iva pozná, hodnotí jeho rozhodnutie kandidovať pozitívne, ešte som
sa nestretla s nejakou negatívnou reakciou.
A myslím, že aj prípadné negatívne reakcie
budem vedieť odfiltrovať, lebo viem, aký
v skutočnosti je.
3_Noviny - Nesrovnal-final-OK.indd 7
7
"Veľa sa spolu
o kampani
rozprávame a bola
by som veľmi rada,
keby mu to vyšlo.
Myslí to
s týmto mestom
dobre a viem, že
Bratislavčanom má
čo ponúknuť."
◗ Na záver ešte jedna osobná otázka: si Bratislavčanka?
Už áno. Narodila som sa v Komárne, ale od
osemnástich rokov žijem v Bratislave. Vždy
som chcela ísť do hlavného mesta, chcela
som tu študovať a tancovať v Lúčnici. Bratislavu som si veľmi obľúbila, hoci, samozrejme, vidím aj nedostatky, ktoré treba dať do
poriadku. Žila som aj v iných mestách, ale
tu chcem prežiť celý život, tu som doma.
(red)
16.9.2014 11:53:58
MOJA PONUKA
www.facebook.com/IvoNesrovnalpreBratislavu
8
Pomôcky:
Eaton, amatol,
Dib, tras, titan,
koir, areka, ma
Bratislava je
jedinečná
a tiež môže byť
(Dokončenie nájdete v tajničke krížovky.)
2. časť
tajničky
Druh trhaviny
4. časť
tajničky
Meno Anny
Lesklý náter
Slovenský
región
Americký
ekonóm
(1883-1973)
Alžírsky prozaik a básnik
Kokosové
vlákno
Postavil sa
Značka
abvoltu
Zatajovali
Hliníková fólia
Bol prekonaný
Meno Emílie
Český hovorový súhlas
1. časť
tajničky
Stredoafrický
strom
Čínska droga
Britská
hmotnostná
jednotka
Prenosný
telefón
Mzda
Párny, po
francúzsky
Ostrý okraj
premetu
Zn. hektolitra
Nápor
Sťažnosť,
ponosa
Vráža (expr.)
Druh jeleňa
Mámenie
(kniž.)
Morský
hĺbkomer
Odroda tufu
3. časť tajničky
Bol v platnosti
Česká
plošnámiera
Ľadník
Ostrov v Baltskom mori
Napodobňoval
Značka
decimetra
Udieraj
Fínske jazero
Koralový
ostrov
Druh
korytnačky
Otravné látky
Ruský súhlas
Autor:
JOZEF BLAHO
Génius,
velikán
(kniž.)
Rímskych 501
Popíjaj
Osobné
zámeno
Tropický
jašter
Udrel nohou
Tam
Druhpalmy
Husársky
kabát
FINANČNE A POLITICKY
NEZÁVISLÝ KANDIDÁT
NA PRIMÁTORA BRATISLAVY
3_Noviny - Nesrovnal-final-OK.indd 8
16.9.2014 11:54:12
Download

tlac 3_Noviny - Ivo Nesrovnal