PŘEHLED A VYSVĚTLENÍ ZKRATEK POUŽITÝCH
NA VÝPISU Z ÚČTU CENNÝCH PAPÍRŮ
Použitá zkratka
Plné znění
KBC
KBC Bank NV
ČSOB IS
ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost
BCPP
Burza cenných papírů Praha, a.s.
BCPB
Burza cenných papierov v Bratislave, a.s.
OTC
Mimoburzovní trh (over-the-counter market)
EUROBONDY
Dluhopisy emitované v eurech
MTS
Velkoobchodní trh pro obchodování s dluhopisy
CREDIS
Credit Suisse Asset Management
INGLUX
ING Luxembourg
PIONEER
Pioneer Investments
MERCURY
Mercury Asset Management
MERLYN
Merill Lynch

strana 1 z 1
Československá obchodní banka, a. s.
Radlická 333/150, 150 57 Praha 5; IČO: 00001350
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B: XXXVI, vložka 46
Download

Zkratky na výpisu z účtu cenných papírů